Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • AGE - Oed / Age
  • CERE - Seremoni / Ceremony
  • HISTORY - Hanes / History
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
AGE
CERE
HISTORY
1 Catherine Mary Roberts 3 Minafon Terrace Llanberis 01/11/1938 69 D P Thomas
2 Hannah Owen 8 Castle View Llanberis 02/11/1938 79 B L A A
3 Emily Parry Balaclava Llanberis 30/11/1938 55 D P Thomas
4 Robert Wheldon Hughes Llwyndyrus Llanberis 30/11/1938 64 B L A A
5 Elizabeth Ellen Griffith 3 Padarn Road Llanberis 13/12/1938 22 D P Thomas
6 Elizabeth Evans Mafeking High St Llanberis 28/12/1938 72 B L A A
7 Elwyn Jones Hebron Llanberis 07/01/1939 14 D P Thomas
8 Mary Ann Owen Turner Street Llanberis 09/01/1939 82 D P Thomas
9 Janet Williams 6 Glanrafon Terrace Nant Peris 17/01/1939 49 D P Thomas
10 Cathrine Williams 7 Craigydon Road Bangor 30/01/1939 81 B L A A
11 Annie Williams 3 Cambrian Terrace Llanberis 04/02/1939 17 B L A A
12 David Parry 91 Eccles Old Road Salford 07/02/1939 40 A C Jones
13 Evan Jones Llwyndyrus Llanberis 13/02/1939 73 A C Jones
14 Cassie Rees Jones 8 Llainwen Llanberis 02/03/1939 34 D P Thomas
15 William Evan Jones 1 Ceunant Street Llanberis 04/03/1939 68 D P Thomas
16 Owen Williams Pen Ceunant Llanberis 30/03/1939 73 B L A A
17 Thomas Hughes Hafod Capel Coch Road Llanberis 19/04/1939 84 B L A A
18 Ivor Hughes Isallt Newton St Llanberis 01/05/1939 33 B L A A
19 Morris Williams (Rev) Minawel Llanwnda 25/05/1939 79 B L A A
20 William John Jones Llangefni Hospital 27/05/1939 57 B L A A
21 William William Morris Terfyn Nant Peris 24/06/1939 72 B L A A
22 John Hughes Ty Coed Pentre Castell Llanberis 24/06/1939 62 B L A A
23 Sarah Jane Thomas Rectory Llanberis 27/06/1939 74 H Morgan
24 Kate Pritchard Ceunant Farm Nant Peris 01/07/1939 49 B L A A
25 Catherine Hughes 134 Caernarvon Road Bangor 13/07/1939 87 B L A A
26 Annie Elizabeth Williams 1 Gwastadnant Nant Peris 01/08/1939 64 D P Thomas
27 John Sellers 10 Vaynol Terrace Llanberis 02/08/1939 81 E R Deiniol Jones
28 Catherine Evans Talgae Nant Peris 08/08/1939 66 D P Thomas
29 Geraint Rowlands Llys Myfyr Harlech 23/08/1939 3m D P Thomas
30 Robert Davies Denbigh Mental Hospital 24/08/1939 82 D P Thomas
31 Edward William Beudy Mawr Nant Peris 28/09/1939 57 B L A A
32 Jane Ann Roberts 6 Brentwood Terrace Leeds 07/10/1939 74 A C Jones
33 Myfanwy Williams Pen y Bryn Nant Peris 14/10/1939 36 B L A A
34 Cledwyn Parry 18 Dol Elidir Llanberis 14/11/1939 30min D P Thomas
35 Richard Cornelius Thomas 6 York Terrace Llanberis 29/11/1939 65 A C Jones
36 Henry Houghton Victoria Hotel Annexe Llanberis 11/12/1939 19m A C Jones
37 Thomas Vaughan Williams 6 Ceunant Street Llanberis 23/12/1939 65 B L A A
38 William Parry Balaclava House Llanberis 28/12/1939 58 D P Thomas
39 Laura Evans 3 Snowdon Street Llanberis 06/01/1940 88 B L A A
40 Robert Owen Dol Elidir Llanberis 10/01/1940 50 A C Jones
41 Margaret Griffith Tan y Gadlas Nant Peris 13/01/1940 55 B L A A
42 Dorothy Williams Tan y Belan Nant Peris 27/01/1940 83 B L A A
43 Margaret Jones 34 Dol Elidir Llanberis 01/02/1940 58 A C Jones
44 Lilian Roberts 22 Dol Elidir Llanberis 03/02/1940 18 A C Jones
45 Elizabeth Rowland Roberts 11 Pentre Castell Llanberis 15/02/1940 91 D P Thomas
46 Laura Wheldon Hughes Quarry View Llanberis 29/03/1940 63 A C Jones
47 William Robert Hughes 36 Dol Elidir Llanberis 16/04/1940 64 B L A A Coroner's Order
48 Idwal Wynne Jones (Dr) Dolavon Llanberis 18/04/1940 53 D P Thomas
49 Jane Roberts 1 Padarn Road Llanberis 20/04/1940 64 A C Jones
50 Joseph Parry Lewis Bath Hospital Harrogate 26/04/1940 35 B L A A Private 3646450
51 Michael Owen Jones Bod Elwy Turner Street Llanberis 27/04/1940 67 B L A A
52 Jane Williams Tandderwen Nant Peris 01/05/1940 81 B L A A
53 Richard Robert Evans Bryncrwn Llanrug 09/05/1940 73 B L A A
54 Hugh Roberts 7 Vaynol Cotts Llanberis 10/05/1940 68 B L A A
55 Jennie Jones Beudy Mawr Nant Peris 13/05/1940 45 B L A A
56 Jane Parry Bryn Goleu Llanberis 29/05/1940 67 B L A A
57 Elizabeth Closs Vaynol Arms Nant Peris 20/06/1940 65 D P Thomas
58 Ellen Alice Humphreys 2 York Terrace Llanberis 02/07/1940 79 D P Thomas Coroner's Order
59 William Morris 9 Snowdon Street Llanberis 11/07/1940 68 B L A A
60 Christmas Thomas Hafan Llwynon Road Llandudno 11/07/1940 36 B L A A
61 Lewis Evans 3 Pen y Bont Llanberis 17/07/1940 73 B L A A
62 Michael Williams Llys Menai Goodman St Llanberis 18/07/1940 78 B L A A
63 Sarah Jones Eryri Hospital Caernarvon 18/07/1940 88 B L A A
64 William Abel Davies Tan y Bryn Newton St Llanberis 08/08/1940 88 B L A A
65 Hugh Humphreys Ty Isa Nant Peris 19/09/1940 80 B L A A
66 John Morris Ellis Bryn Fforch Nant Peris 19/11/1940 76 B L A A
67 Hugh Vaughan Davies Maes Dulwyn Llanberis 03/12/1940 5m B L A A
68 Gwilym Wyn Jones 16 Ceunant Street Llanberis 11/12/1940 4m B L A A
69 Ellen Williams 5 Tynrhos Criccieth 17/12/1940 71 B L A A
70 Griffith Jones Glandwr 03/01/1941 85 B L A A
71 Patrick Clarke Hafod Bach 24/01/1941 50 D P Thomas
72 David John Davies Gwylfa Capel Coch Road 25/01/1941 58 B L A A
73 Lewis Jones 2 Vaynol Cottages Llanberis 30/01/1941 64 D P Thomas
74 John Owen Jones 5 Padarn Road Llanberis 18/02/1941 50 D P Thomas Coroner's Order
75 Mary Roberts 25 Ogwen Terrace Llanberis 19/02/1941 81 B L A A
76 Elias Owen Williams Glascoed Llanfihangel 24/02/1941 82 B L A A
77 Thomas Robert Williams 20 Llain Wen Llanberis 25/02/1941 76 B L A A
78 Hugh John Griffith Dol Elidir Llanberis 06/03/1941 45 D P Thomas
79 Dora Jones Nant Peris 13/03/1941 31 B L A A
80 Margaret Jones 7 Snowdon Street Llanberis 10/03/1941 79 D P Thomas
81 Mary Catherine Griffith 15 Ceunant Street Llanberis 26/03/1941 33 D P Thomas
82 Mary Jones Llwyn Peris Nant Peris 29/05/1941 82 B L A A
83 Josiah Roberts 5 Maes Derlwyn Llanberis May 1941 45 D P Thomas
84 Maggie Jones 9 Penygraig Llanberis 10/06/1941 68 D P Thomas
85 John Hugh Lewis Eilian Terrace Llanberis 12/07/1941 80 B L A A
86 Hugh Roberts 22 Goodman Street Llanberis 26/07/1941 35 D P Thomas
87 Margaret Elizabeth Blanche Parry Compton House Llanberis 30/07/1941 57 B L A A
88 Ann Roberts Meifod Llanberis 06/09/1941 75 D P Thomas
89 Edwin Parry Wyddfyd High Street Llanberis 18/10/1941 58 B L A A
90 Owen David Jones 3 Blaenddol Llanberis 21/10/1941 59 D P Thomas
91 Albert Owen 40 Newton Street Llanberis 05/11/1941 44 D P Thomas
92 Thomas William Rowlands 5 Minafon Terrace Llanberis 15/11/1941 76 B L A A
93 Richard Pritchard 24 Dol Elidir 02/12/1941 67 D P Thomas
94 Jane Pritchard 10 Well Street Llanberis 24/12/1941 87 B L A A
95 Alice Mary Anne Prior Post Office Nant Peris 01/01/1942 75 D P Thomas
96 John William Roberts Glanffrwd Llanberis 06/01/1942 87 B L A A
97 Ellis William Owen Cwrt Isaf Pennant Dolbenmaen 13/01/1942 73 D P Thomas
98 Joseph Parry Bryngoleu Llanberis 24/01/1942 68 B L A A
99 Glyndwr Vaughan Roberts Coed Madog Brynrefail 27/01/1942 20m D E Thomas
100 Robert Owen Hughes 19 Dol Elidir Llanberis 04/02/1942 46 D E Thomas
101 Louisa Griffiths Tan y Bwlch Llanberis 05/02/1942 42 D P Thomas
102 Mary Ellen Williams Waterfall View Llanberis 11/02/1942 71 B L A A
103 Robert Thomas Roberts 5 Water Street Llanberis 12/02/1942 50 D P Thomas
104 John Christopher Lloyd Williams Dolafon Llanberis 14/02/1942 86 D P Thomas
105 William Hugh Griffith 2 Bro Glyder Nant Peris 11/03/1942 44 D P Thomas
106 Ann Elizabeth Jones 2 Vaynol Cottages Llanberis 03/04/1942 65 B L A A
107 Thomas John Thomas Eryri Hospital Caernarvon 04/04/1942 72 B L A A
108 Owen Arfon Hughes 55 Dol Elidir Llanberis 04/04/1942 19 D P Thomas
109 Mary Jones 6 Well Street Llanberis 16/04/1942 84 B L A A
110 Thomas Ellis Thomas 20 Dol Elidir Llanberis 06/06/1942 63 D P Thomas
111 William Williams Blaen y Nant Nant Peris 04/07/1942 19 D P Thomas
112 Robert Evan Roberts 22 Dol Elidir Llanberis 16/07/1942 59 B L A A
113 Jane Ellen Owen 3 Newton Street Llanberis 11/08/1942 48 B L A A
114 Jane Williams Rhianfa Brynrefail 19/08/1942 70 D M Jones
115 Hannah Roberts 4 Glanrafon Terrace Nant Peris 22/08/1942 76 D P Thomas
116 Owen William Jones Glasfryn Llanberis 29/08/1942 63 B L A A
117 Still Born 33 Dol Elidir Llanberis 26/10/1942 Child James and Alice Mary Jones
118 Anne Beal 7 Park Drive Rhyl 04/11/1942 90 D E Thomas
119 Catherine Jones 1 Rallt Goch 18/11/1942 85 B L A A
120 Dilys Pryce Oswestry Hospital 21/11/1942 20 B L A A
121 Gareth Hughes 3 Well Street Llanberis 24/11/1942 7 D E Thomas
122 Gaynor Evans Eryri Hospital Caernarvon 05/12/1942 92 B L A A
123 Catherine Bellis Llys Meirion Llanberis 10/12/1942 83 B L A A
124 Owen William Roberts Talafon Llanberis 13/01/1943 59 B L A A
125 David Pritchard Thomas Llanberis Rectory 01/02/1943 77 B Jones
126 Thomas John Roberts 4 Olgra Terrace Llanberis 08/02/1943 72 B L A A
127 Robert Williams 5 Ceunant Street Llanberis 10/02/1943 65 B L A A
128 Margaret Evans 2 Yankee Street Llanberis 13/03/1943 79 D E Thomas
129 Margaret Griffith 5 Victoria Terrace Llanberis 16/03/1943 71 D E Thomas
130 John Morris Roberts Newton Street 18/03/1943 72 B L A A
131 Violet May Jones 34 Dol Elidir Llanberis 24/03/1943 32 D E Thomas
132 Cemlyn Wyn Roberts Bryn Seiont Hospital Caernarvon 04/04/1943 24 B L A A
133 Joe Lewis Coed y Glyn Llanberis 08/05/1943 23 B L A A
134 William John Jones 34 Dol Elidir Llanberis 26/05/1943 63 J H Williams
135 Elizabeth Davies 5 Vaynol Cottages Llanberis 03/06/1943 59 J H Williams
136 John Jones Pen y Ceunant Llanberis 07/06/1943 67 B L A A
137 Thomas Evans Derlwyn Llanberis 07/08/1943 71 J H Williams
138 Herbert Studd Bee Hive Llanberis 09/08/1943 64 J H Williams
139 Anne Hughes 1 Turner Street Llanberis 11/08/1943 75 J H Williams
140 Owen Goronwy Owen Llwyn Du Llanberis (Red Wharf Bay) 17/08/1943 65 B L A A
141 Jane Williams Tyn Twll Nant Peris 17/08/1943 80 B L A A
142 Gwilym Ifor Davies Min y Coed Llanberis 21/08/1943 65 B L A A
143 John Closs Jones Eryri Hospital Caernarvon 23/08/1943 76 J H Williams
144 Bridget Evans 2 Bryniau Gerddi Llanberis 01/09/1943 77 J H Williams
145 John Hughes Victoria Yard Llanberis 06/10/1943 70 J H Williams
146 William Michael Williams 4 Eilian Terrace Llanberis 02/11/1943 55 B L A A
147 Catherine Williams Llys Menai Llanberis 11/11/1943 76 B L A A
148 Katherine Hughes Bron Eilian Llanberis 03/12/1943 79 B L A A
149 Robert Evan Roberts 22 Goodman Street Llanberis 22/12/1943 81 J H Williams
150 Margaret Phillips Fron Goch Nant Peris 29/12/1943 52 J H Williams
151 Annie Mary Williams 6 Glanrafon Terrace Nant Peris 20/01/1943 47 J H Williams
152 Thomas Searell Jones Fron Nant Peris 25/01/1943 25 B L A A
153 Void Void Void Void Void Void Void
154 Void Void Void Void Void Void Void
155 Elizabeth Jones 2 Victoria Terrace Llanberis 05/02/1944 35 T B Hughes
156 Robert Williams 11 Pentre Castell Llanberis 24/02/1944 66 B L A A
157 Thomas William Jones 6 Pentre Castell Llanberis 16/03/1944 46 J H Williams
158 Griffith Hughes Bod Owen Llanberis 16/03/1944 66 B L A A
159 Hugh Owen 11 Victoria Terrace Llanberis 18/03/1944 88 J H Williams
160 Catherine Elizabeth Roberts 4 Olgra Terrace Llanberis 18/03/1944 66 B L A A
161 Florence May Floyd Prince of Wales Hotel Llanberis 20/03/1944 29 J H Williams Cremated Ashes
162 John Robert Evans 3 Hermon Terrace Llanrug 12/04/1944 76 D Morris Jones
163 Catherine Evans 8 Rock Terrace Llanberis 18/04/1944 80 B L A A
164 William Hwfa Williams Plas Tirion Llanberis 27/04/1944 60 J H Williams
165 John Thomas Owen Fron 3 York Terrace Llanberis 11/05/1944 78 J H Williams
166 William Arthur Hurst 13 Goodman Street Llanberis 16/05/1944 80 J H Williams
167 Sarah Griffiths Charlotte Street Llanberis 25/05/1944 91 B L A A
168 Robert William Ellis Pen y Bryn Nant Peris 29/05/1944 78 B L A A
169 Ellen Mary Hughes 1 Cambrian Terrace Llanberis 13/06/1944 55 J H Williams
170 Annie Roberts Lincolnshire (Dinas View Capel Coch) 24/07/1944 75 J H Williams Cremated Ashes
171 Frederick Ward 51 Dol Elidir Llanberis 31/07/1944 49 B L A A
172 Robert Henry Parry 18 Ceunant Street Llanberis 17/08/1944 53 B L A A
173 Jane Jones Gellihirbant Llanberis 30/08/1944 79 J H Williams
174 Mary Evans Eryri Hospital Caernarvon 02/09/1944 74 B L A A
175 Thomas Williams Blaen Nant Llanberis 26/09/1944 59 J H Williams
176 Catherine Thomas Angorfa Llanberis 02/10/1944 71 B L A A
177 Sandra Parry 14 Dol Elidir Llanberis 12/10/1944 1m J H Williams
178 Foulk William Foulkes Fron Goch Llanberis 16/10/1944 75 B L A A
179 David Williams Gwastadnant Nant Peris 18/10/1944 70 T B Hughes
180 Robert John Jones 16 Ceunant Street Llanberis 15/11/1944 35 T B Hughes
181 Martha Jones 10 Pen y Graig Llanberis 18/11/1944 35 J H Williams
182 Hugh Jones 12 Pantdu Llanberis 29/11/1944 77 T B Hughes
183 Robert Owen 11 Victoria Terrace Llanberis 21/12/1944 77 J H Williams
184 Mary Evans Bod Hyfryd Nant Peris 13/02/1945 87 J H Williams
185 Owen Griffith Davies Haulfryn Llanberis 15/02/1945 75 G O Evans
186 Henry Jones Oak View Warden Street Llanberis 10/03/1945 76 B L A A
187 Thomas John Hughes 55 Dol Elidir Llanberis 17/04/1945 24 J H Williams
188 William Humphreys Gwastadnant Nant Peris 18/04/1945 57 B L A A
189 John Edward Jones 13 Charlotte St Llanberis 05/05/1945 71 J H Williams
190 Owen Griffiths 2 Glanrafon Terrace Nant Peris 12/05/1945 57 T B Hughes
191 Tonie Williams Plas Tirion Llanberis 17/05/1945 51 J H Williams
192 Ernest Stubbs 12 Pantdu Llanberis 19/05/1945 67 B L A A
193 Hugh John Evans 1 Cambrian Terrace Llanberis 20/06/1945 82 J H Williams
194 John Richard Jones Victoria Villa Llanberis 25/06/1945 92 B L A A
195 Mary Elizabeth Jones Tyddyn Charles Llanberis 29/06/1945 83 B L A A
196 Ellen Parry 4 Cae'r Deon Bangor 09/07/1945 93 B L A A
197 Hugh Jones Elidir View Llanberis 10/07/1945 76 B L A A
198 William Robert Jones Gwynant Olgra Tce Llanberis 21/07/1945 91 B L A A
199 Mary Ellis Bryn Ceunant Fron Goch Llanberis 16/08/1945 86 B L A A
200 Elizabeth Williams 5 Vaynol Cottages Llanberis 04/10/1945 2m J H Williams
201 Ellen Williams 4 Bro Glyder Nant Peris 13/10/1945 64 B L A A
202 Robert Roberts 14 Well Street Llanberis 14/11/1945 79 B L A A
203 Elizabeth Ellis 15 Goodman Street Llanberis 05/12/1945 84 T B Hughes
204 Catherine Ann Jones Gwynant Olgra Tce Llanberis 18/01/1946 58 B L A A
205 Still Born Llys Menai Llanberis 18/01/1946 Child Michael and Margt Wms
206 Elizabeth Griffith 33 Dol Elidir Llanberis 23/01/1946 48 B L A A
207 John Ellis Davies Bon Marche Llanberis 05/02/1946 83 B L A A
208 Robert Lewis 6 Blaenyddol Llanberis 07/02/1946 55 J H Williams
209 Thomas Williams Bryn Bedw Llanberis 08/02/1946 63 J H Williams
210 Henry Jones 20 Dol Elidir Llanberis 04/04/1946 66 T B Hughes
211 Robert Emlyn Williams Pen y bryn Nant Peris 30/04/1946 12 B L A A
212 Elizabeth Miles Tyn y Ffynnon Nant Peris 28/05/1946 63 Ifor Phillips
213 Hugh Thomas Williams 10 Blaen y Ddol Llanberis 29/05/1946 74 J H Williams
214 Richard Jones 6 Turner Street Llanberis 01/06/1946 75 B L A A
215 Ann Jones 18 Snowdon St Llanberis 11/06/1946 87 B L A A
216 Eleanor Evans Snowdon House Llanberis 18/06/1946 67 B L A A
217 Gwen Elizabeth Lewis 5 Eilian Terrace Llanberis 09/07/1946 82 B L A A
218 Morris Griffith 7 Charlotte Street Llanberis 11/07/1946 72 B L A A
219 Thomas Owen 6 Snowdon Street Llanberis 08/08/1946 56 J H Williams
220 John Evan Jones 66 High Street Llanberis 05/09/1946 68 J H Williams
221 John David Williams 1 Blaen y Ddol Llanberis 17/09/1946 76 T B Hughes
222 Robert Thomas Phillips 1 Glanrafon Terrace Nant Peris 19/09/1946 60 T B Hughes
223 John William Jones 3 Ceunant Street Llanberis 21/09/1946 65 T B Hughes
224 Hugh Williams 6 Ceunant Street Llanberis 24/09/1946 72 B L A A
225 Lizzie Williams Penmaenmawr (11 Pentre Castell) 30/09/1946 67 B L A A
226 Sarah Jones 2 Ceunant Street Llanberis 02/10/1946 58 J H Williams
227 John Brwynog Jones Hafodty Dinorwic Llanddeiniolen 09/10/1946 68 W Walter Jones
228 Griffith John Griffith Mur Mawr Nant Peris 01/11/1946 63 B L A A
229 William Evans Idan House Llanberis 06/11/1946 57 J H Williams
230 Mary Roberts Gwynant Penisarwaen 09/11/1946 47 B L A A
231 Elizabeth Davies Padarn View Llanberis 13/11/1946 83 B L A A
232 Evan Henry Morris Fair View Llanberis 14/11/1946 77 J H Williams
233 Mary Roberts Gwynant Penisarwaen 10/12/1946 78 B L A A
234 John David Roberts Eryri House Llanberis 18/12/1946 77 J H Williams
235 George Closs Jones Glandale 1 York Tce Llanberis 28/12/1946 65 J H Williams
236 Henry Morris Williams 32 Penydre Rhiwbina 07/01/1947 60 B L A A
237 Blodwen Elinor Jones Ardwyn Llanberis 11/01/1947 52 B L A A
238 Thomas Henry Williams 23 Manchester Row Llanberis 13/01/1947 51 B L A A
239 Williams Abraham Williams Glanrafon Nant Peris 29/01/1947 61 B L A A
240 William William Owen Bryn Ifor Llanberis 01/02/1947 74 B L A A
241 William Roberts Jones Ty Capel Nant Peris 03/02/1947 70 B L A A
242 Evan Evans Aneddle Capel Coch Road 13/03/1947 83 B L A A
243 Owen Griffith Closs 4 Tanybryn Nant Peris 13/03/1947 79 J H Williams
244 Frank Charles Styles Thompson Royal Air Force Unit Llanberis 14/03/1947 64 J H Williams
245 William Owen Williams Glan Bala Dinorwig nr Llanberis 19/03/1947 72 J H Williams
246 Elizabeth Margaret Owen 1 Maes Derlwyn Llanberis 21/04/1947 44 J H Williams
247 Ellen Hughes Snowdon View Capel Curig 12/05/1947 80 B L A A
248 Elizabeth Jones 7 Snowdon Street Llanberis 14/05/1947 51 J H Williams
249 Janet Ann Owen Hafodty Cwm y Glo Llanrug 26/05/1947 75 B L A A
250 Jennie Frances Pritchard Lorne House Llanberis 27/05/1947 72 B L A A
251 Ellen Roberts Ty Isaf Nant Peris 27/05/1947 73 B L A A
252 Jane Roberts Bryn Idris Warden Street Llanberis 28/05/1947 83 B L A A
253 Kate Mary Jones 3 Dwyryd Terrace Ffestiniog 05/07/1947 59 B L A A
254 Robert John Williams Woodleigh Llanberis 28/07/1947 53 J H Williams
255 Ellen Roberts Llys Tudur Llanberis 13/08/1947 80 B L A A
256 Henry Rowlands 49 Dol Elidir Llanberis 16/08/1947 73 J H Williams
257 Elizabeth Jane Evans Llwyn Madoc Brynrefail 23/08/1947 74 D M Jones
258 Lily Sylvia Hughes 40 Dol Elidir Llanberis 26/08/1947 71 B L A A
259 John Robert Dunn Halford Hill Llanberis (Whitley Bay) 29/08/1947 38 J H Williams Drowned nr Quarry Foundry
260 Blodwen Robertson Llainwen Llanberis 09/09/1947 55 B L A A
261 Evan Lloyd Hughes 4 Well Street Llanberis 16/09/1947 63 B L A A
262 Winifred Owen 5 Thomas Street Llanberis 09/10/1947 66 B L A A
263 Janet Owen Gwynfryn Newton Street Llanberis 18/10/1947 87 B L A A
264 Richard Williams 21 Goodman Street Llanberis 24/10/1947 61 J H Williams
265 Ebenezer Foulk Williams Rhianfa Penllyn Llanddeiniolen 22/11/1947 75 T B Hughes
266 Jane Ellen Jones Peris Temperance Pentre Castell 05/01/1948 85 J H Williams
267 Jane Williams Cae Esgob Llanberis 10/01/1948 72 B L A A
268 Annie Williams 3 Fron Goch Llanberis 28/01/1948 48 B L A A
269 Robert Thomas Closs Llwyn Peris Nant Peris 17/02/1948 82 B L A A Brothers
270 Griffith Thomas Clarke Llwyn Peris Nant Peris 17/02/1948 87 B L A A Brothers
271 Ann Evans 5 Blaenyddol Llanberis 17/03/1948 84 B L A A
272 Owen Parry 5 Dol Elidir Llanberis 18/03/1948 54 J H Williams
273 William Bellis Llys Meirion Llanberis 25/03/1948 79 B L A A
274 Catherine Mary Davies Haulfryn Llanberis 08/04/1948 66 G O Evans
275 Ann Morris Fair View Llanberis 13/05/1948 78 J H Williams
276 Elizabeth Jones 6 Rock Terrace Llanberis 21/05/1948 80 J H Williams
277 Harry Parry Lewis 43 Williams Terrace Llanberis 24/05/1948 53 B L A A
278 Sarah Williams Post Office Upper Bangor 28/07/1948 79 B L A A
279 Jane Ann Thomas Bryn Aethwy Llanberis 29/07/1948 63 B L A A
280 Hugh Toleman 57 Dol Elidir Llanberis 28/08/1948 43 J H Williams
281 Margaret Roberts Cynlas Llanberis 31/08/1948 78 B L A A
282 Sarah Ann Pritchard 9 Newton Street Llanberis 14/09/1948 60 B L A A
283 Annie Pritchard Glynddol Llanberis 18/09/1948 72 B L A A
284 Elizabeth Myfanwy Jones Bryn Tawel Newton St Llanberis 23/12/1948 59 B L A A
285 David Griffith Jones Tawel Lan Llanberis 24/12/1948 65 J H Williams
286 Catherine Roberts Brook House Llanberis 01/01/1949 74 B L A A
287 Nell Jones 6 Rallt Goch Ceunant Llanberis 12/01/1949 58 B L A A
288 Gwen Griffith Mur Mawr Nant Peris 24/01/1949 88 B L A A
289 John John Williams Gwenallt Newto St Llanberis 28/01/1949 82 B L A A
290 Jane Jones Aber Llanddanielfab 05/03/1949 85 J H Williams
291 Emrys Tudor Evans 5 Blaenyddol Llanberis 12/03/1949 54 B L A A
292 Hannah Maria Williams Glanrafon House 9 Glanrafon Tce 22/03/1949 85 J H Williams
293 Owen John Griffith 5 Bro Glyder Nant Peris 05/04/1949 67 B L A A
294 Griffith William Thomas 45 Dol Elidir Llanberis 06/04/1949 47 B L A A
295 Ellen Roberts 4 Bedwargoed Fachwen 12/04/1949 87 B L A A
296 Owen Griffiths 3 Padarn Road Llanberis 23/04/1949 71 J H Williams
297 Ada Bettis Glan Padarn Llanberis 25/05/1949 74 J H Williams
298 Ann Jones 7 Ceunant Street Llanberis 02/06/1949 72 T B Hughes
299 Richard Jones 3 Victoria Terrace Llanberis 25/07/1949 66 B L A A
300 Mary Davies Post Office Nant Peris 27/07/1949 84 B L A A
301 Kathleen Davidson Williams Green Bank Llanberis 31/08/1949 36 J H Williams
302 Rosina Davies Garth Maelog Llanberis 07/09/1949 63 J H Williams
303 Sarah Anne Roberts 6 Maes Derlwyn Llanberis 22/09/1949 71 J H Williams
304 Bertha Albeson 5 High Street Llanberis 28/09/1949 67 T B Hughes
305 Evan Parry Jones 15 Ceunant Street Llanberis 05/10/1949 73 B L A A
306 Catherine Roberts 48 Pool Street Southport 10/10/1949 90 B L A A
307 Alice Roberts Tyddyn Heilyn Chwilog 19/10/1949 81 B L A A
308 Myfanwy Williams Eirianfa Llanberis 19/11/1949 36 B L A A
309 Margaret Hayes Victoria Yard Llanberis 05/12/1949 73 J H Williams
310 John Richard Jones Blue Peris Dinorwic 08/12/1949 73 B L A A
311 Owen Hugh Pritchard Lorne House Llanberis 16/12/1949 67 B L A A
312 Catherine Jane Parry 4 Thomas Street Llanberis 17/12/1949 77 B L A A
313 Margaret Pritchard Arfryn Victoria Rd Caernarvon 04/01/1950 58 B L A A
314 Francis Pleming 6 Bro Glyder Nant Peris 01/02/1950 76 B L A A
315 Richard Thomas Weirglodd Ddu Nant Peris 11/03/1950 73 J H Williams
316 Evan Evans 2 Bryniau Gerddi Llanberis 14/03/1950 79 B L A A
317 John Williams Gwynle 3 Vaynol Cottages Llanberis 23/03/1950 73 J H Williams
318 George Moxen Awelfryn Llanberis 05/04/1950 75 B L A A
319 Charles Sydney Wakeham Bedwargoed Llanberis 08/04/1950 50 J H Williams
320 Ellen Williams 1 Blaen y Ddol Llanberis 15/04/1950 70 J H Williams
321 Thomas Bryniog Jones 3 Bethesda Street Llanberis 19/04/1950 68 J H Williams
322 Catherine Jane Williams 2 Llainwen Isaf Llanberis 27/04/1950 48 B L A A
323 Thomas Leslie Jones 10 Blaenyddol Llanberis 29/04/1950 46 J H Williams
324 Jane Ellen Williams Hafod Cynfor Nant Peris 11/05/1950 64 B L A A
325 Thomas Allen Evans 2 Cae Rhys Terrace Seion 22/05/1950 68 B L A A
326 Margaret Owen Isfryn Newton Street Llanberis 21/06/1950 83 B L A A
327 Owen Williams 12 Vaynol Cottages Llanberis 30/06/1950 61 J H Williams
328 Ann Moxen Awelfryn Llanberis 11/07/1950 71 B L A A
329 Mary Williams Glanogwen Bethesda (Blaenyddol) 15/07/1950 80 C H Williams
330 Richard Henry Williams Hafod Lydan Llanberis 19/07/1950 76 B L A A
331 Evan Henry Toleman 57 Dol Elidir Llanberis 19/08/1950 78 J H Williams
332 John Williams Woodleigh Llanberis 09/09/1950 86 J H Williams
333 Margaret Jane Williams Woodleigh Llanberis 19/09/1950 80 J H Williams
334 Alice Rees Jones 1 Rallt Goch Ceunant Llanberis 20/10/1950 63 B L A A
335 Elizabeth Williams 23 High Street Llanberis 21/10/1950 63 B L A A
336 Robert Everett Jones Glandwr Pentre Castell Llanberis 24/10/1950 2m B L A A
337 Hugh Humphreys Ty Isaf Nant Peris 05/12/1950 59 B L A A
338 Alice Roberts Brook House Llanberis 12/12/1950 53 J H Williams
339 Ellen Davies Gwylfa Capel Coch Road 19/12/1950 66 B L A A
340 Sarah Ann Roberts Arfryn Llanberis 21/12/1950 70 B L A A
341 Catherine Roberts 29 Newton Street Llanberis 23/12/1950 80 B L A A
342 Jennie Lloyd Hughes 4 Well Street Llanberis 02/01/1951 65 B L A A
343 Kate Davidson Roberts 5 Water Street Llanberis 11/01/1951 59 J H Williams
344 John Williams Terfyn Nant Peris 27/01/1951 35 B L A A
345 Hugh Owen Roberts 5 Field Terrace Llanberis 14/02/1951 57 B L A A
346 Owen John Hughes 4 Victoria Terrace Llanberis 15/02/1951 90 J H Williams
347 Alice Lewis 40 Williams Terrace Llanberis 20/02/1951 68 J H Williams
348 Edwin Hugh Buck 4 Maes Derlwyn Llanberis 21/03/1951 60 J H Williams
349 Richard Hughes 1 Padarn Road Llanberis 07/04/1951 49 B L A A
350 John William Griffiths 5 Victoria Terrace Llanberis 14/04/1951 78 J H Williams
351 Jane Closs Llwyn Brain Llanrug 17/04/1951 91 B L A A
352 John Lloyd Hughes 2 Minffordd Road Bangor 23/04/1951 62 B L A A
353 George Herbert Fosse 38 High Street Llanberis 07/05/1951 76 J H Williams
354 Christine Russell Phillips Bwlch Cottage Cwmyglo 07/05/1951 4 J Phillips
355 Richard W Roberts Boderwydd Llanberis 10/05/1951 70 B L A A
356 Owen Hughes 3 Charlotte Street Llanberis 14/05/1951 64 B L A A
357 John John Griffiths Tan y Gadlas Nant Peris 19/05/1951 64 B L A A
358 Margaret Jones Ardwyn Capel Coch Road 09/06/1951 81 B L A A
359 Ann Williams 9 Yankee Street Llanberis 11/06/1951 76 J H Williams
360 Geraint Evans 1 Gadlys Cottages Llanberis 21/07/1951 58 B L A A
361 Robert Roberts 43 Williams Terrace Llanberis 08/09/1951 82 B L A A
362 Arthur Victor Williams 50 Dol Elidir Llanberis 04/10/1951 24 J H Williams
363 Robert Thomas 2 Well Street Llanberis 01/11/1951 81 B L A A
364 Robert Benjamin Morris Cerrig y Drudion Nant Peris 07/11/1951 77 J H Williams
365 Martha Roberts Coedwig Bangor (Cambrian Lodge) 08/11/1951 89 B L A A
366 Catherine Pritchard 10 Well Street Llanberis 13/11/1951 77 B L A A
367 John Hughes Cambrian Terrace Llanberis 24/11/1951 56 B L A A
368 Richard Owen Davies 1 Maes Derlwyn Llanberis 15/12/1951 13 B L A A
369 Thomas Charles Williams Ivy Cottage Conway 19/12/1951 45 G Richards
370 John Morris Gardda Bach Nant Peris 02/01/1852 72 J H Williams
371 Ellis Raby Williams 20 Goodman Street Llanberis 07/01/1952 62 J H Williams
372 Henry Henry Parry 52 Dol Elidir Llanberis 26/01/1952 78 B L A A
373 Ellen Williams Tan y Dderwen Nant Peris 12/02/1952 69 B L A A
374 Margaret Ellen Roberts 10 Blaen y Ddol Llanberis 10/03/1952 75 Erasmus Jones
375 Margaret Williams Min y Castell Pentre Castell 19/03/1952 90 B L A A
376 Ellen Closs Rhedyn Fron Nant Peris 26/03/1952 72 J H Williams
377 William Price Islwyn House Llanberis 03/04/1952 63 J H Williams
378 William John Pritchard Glyn y Ddol Newton Street 04/04/1952 77 B L A A
379 Mary Moxen C and A Infirmary Bangor 08/04/1952 42 B L A A
380 Hannah Owen 1 Well Street Llanberis 17/04/1952 78 J H Williams
381 Catherine Thomas Bryn Ifor Vaynol Cottages Llanberis 22/04/1952 80 Erasmus Jones
382 Frederick George Owen 8 Castle View Llanberis 01/05/1952 58 B L A A
383 Robert Owen Roberts 1 Snowdon Street Llanberis 15/05/1952 68 B L A A
384 Sarah Roberts Eryri House High Street 22/05/1952 77 J H Williams
385 Evan Jones 38 Dol Elidir Llanberis 07/08/1952 45 J H Williams
386 Benjamin David Thomas 1 Thomas Street Llanberis 01/10/1952 77 B L A A
387 John Hugh Jones Talysarn (Plas Coch Llanberis) 21/10/1952 65 B L A A
388 Ellis Robert Jones Maes Llwyd Llanberis 05/11/1952 74 B L A A
389 John Robert Jones 7 Ceunant Street Llanberis 17/11/1952 76 D E Ellis
390 William Robert Jones 2 Victoria Terrace Llanberis 20/11/1952 88 J H Williams
391 William Roberts Tanrhiw Fachwen Dinorwig 04/12/1952 72 B L A A
392 Elizabeth Mary Owen 18 Llwyndu Llanberis 06/12/1952 72 B L A A
393 Robert Cornelius Thomas 3 Maes Derlwyn Llanberis 18/12/1952 74 J H Williams
394 Thomas John Roberts Boderwydd Llanberis 20/12/1952 71 B L A A
395 John Henry Toleman Treflys Well Street Llanberis 20/12/1952 54 B L A A
396 Sarah Catherine Morris Cerrig y Drudion Nant Peris 31/12/1952 78 J H Williams
397 William John Roberts 1 Padarn Road Llanberis 05/01/1953 75 B L A A
398 Ellen Pritchard 4 Minafon Terrace Llanberis 31/01/1953 59 J H Williams
399 John John Williams Tanybryn Nant Peris 11/02/1953 76 J H Williams
400 Griffith Griffith Closs Tanybryn Nant Peris 21/02/1953 86 J H Williams
401 Ellen Jones 5 Padarn Road Llanberis 28/02/1953 60 J H Williams
402 Ellen Jones 35 Dol Elidir Llanberis 05/03/1953 73 D E Ellis
403 Eleanor Closs Austin Peris Temperance Pentre Castell 04/04/1953 68 J H Williams
404 Jane Ellen Davies Griffiths 50 Dol Elidir Llanberis 20/04/1853 88 D E Ellis
405 Catherine Everett Williams 18 Snowdon St Llanberis 21/04/1853 73 D E Ellis
406 David William Jones Field Terrace Llanberis 29/04/1953 65 B L A A
407 Morris Williams Hafod Gynfor Nant Peris 06/06/1953 78 B L A A
408 Ellen Roberts 2 Bryn Teg Llanberis 23/06/1953 73 J H Williams
409 Ellen Jones Eryri Hospital Caernarvon 04/07/1953 70 B L A A
410 Robert Arthur Thomas 4 Turner Street Llanberis 28/07/1953 19 B L A A
411 John Samuel Jones Iscoed Newron Street Llanberis 28/07/1953 58 J H Williams
412 Thomas Robert Lewis Victoria Villa Llanberis 07/08/1953 74 B L A A
413 Humphrey Williams St Davids Road Caernarvon 12/08/1953 76 B L A A
414 Richard W Thomas 10 Dol Elidir Llanberis 18/08/1953 82 B L A A
415 Margaret Jane Griffith 5 Bro Glyder Nant Peris 29/09/1953 56 B L A A
416 Olwen Ann Griffiths 47 Maes Padarn Llanberis 06/10/1953 10w J H Williams
417 Mary Roberts 5 New Street Bethel 20/10/1953 82 J Jervis
418 Catherine Closs Jones Tyn Lon Nant Peris 27/10/1953 82 B L A A
419 Hugh William Hughes Eryri Hospital Caernarvon 28/10/1953 72 B L A A
420 Stuart Smith Plas Coch Llanberis 02/11/1953 74 J H Williams
421 Ann Roberts 7 Vaynol Cottages Llanberis 14/11/1953 82 B L A A
422 William Hugh Jones 24 Ogwen Terrace Llanberis 16/11/1953 59 B L A A
423 Elizabeth Jane Roberts Conway Hospital 10/12/1953 69 B L A A
424 Catherine Melfyn Roberts Esgeiriau Llanberis 11/02/1954 56 B L A A
425 Elias William Pritchard Pentwyn Stores Caernarvon 19/02/1954 65 B L A A
426 Margaret Ellen Owen 26 Upper Snowdon Street 20/02/1954 58 B L A A
427 Edith Anne Williams Eryri Hospital Caernarvon 05/03/1954 90 B L A A
428 Elizabeth Ellen Thomas 1 Snowdon Street Llanberis 26/03/1954 75 B L A A
429 Robert Hughes Woodfrod Victoria Tce Llanberis 10/04/1954 65 J H Williams
430 William Jones Llwyn Eilian Llanberis 17/04/1954 79 J H Williams
431 Thomas Jones Bron y Garth Penrhyndeudraeth 22/04/1954 87 B L A A
432 Richard Williams Pen Clip Fachwen 20/05/1954 77 J H Williams
433 Evan John Roberts Moss Bank Llanberis 14/06/1954 78 B L A A
434 Mary Elizabeth Jones Victoria Villa Llanberis 05/08/1954 77 B L A A
435 Ellen Evans Gallt y Sil Hospital Caernarvon 17/08/1954 80 B L A A
436 Lizzie Marian Lonergan Padarn Lake Hotel Llanberis 24/08/1954 92 J H Williams
437 Maggie Parry 2 Waterfall View Llanberis 06/10/1954 54 B L A A
438 John Rowland Hughes Glan Padarn Llanberis 07/10/1954 29 D E Ellis
439 Margaret Morris Gardda Bach Nant Peris 16/10/1954 72 J H Williams
440 John Morgan Humphreys 27 Dol Elidir Llanberis 30/11/1954 68 B L A A
441 Thomas Owen 8 York Terrace Llanberis 30/11/1954 70 J H Williams
442 Griffith W Roberts 1 Vaynol Terrace Llanberis 22/12/1954 76 B L A A
443 Dorothy Elizabeth Ponsford Vicarage Llandre Cardiganshire 24/12/1954 59 J H Williams Daughter of Rector D P Thomas
444 Ann Ellis Claremont House Llanberis 08/01/1955 83 B L A A
445 William Henry Jones 1 Rock Terrace Llanberis 24/03/1955 69 B L A A
446 Richard David Jones 7 York Terrace Llanberis 26/03/1955 73 D E Ellis
447 John Pitts Glan Padarn Llanberis 07/04/1955 50 D E Ellis
448 Elizabeth Jones Blaenycae Bethesda 11/04/1955 88 B L A A
449 Albert John Owen Bryn Seiont Caernarvon 12/04/1955 68 D E Ellis
450 John Hughes Prince of Wales Llanberis 30/04/1955 62 B L A A
451 John Owens Conway Hospital 26/05/1955 86 D E Ellis
452 Mary Owen Denbigh Hospital 18/06/1955 88 B L A A
453 Hannah Owen Bron y Garth Penrhyndeudraeth 21/06/1955 79 Alun Jones
454 Thomas Rowland Closs Vaynol Arms Nant Peris 13/07/1955 59 Alun Jones
455 Henry Wheldon Hughes Quarry View Llanberis 31/08/1955 83 B L A A
456 Catherine Jane Owen 11 Turner Street Llanberis 12/09/1955 69 B L A A
457 Alan Gerald Davies 8 Mill Street Stafford 17/09/1955 26 J H Williams Cremated Ashes
458 Margaret Williams 2 Nantffynon Nant Peris 21/09/1955 85 Alun Jones
459 Ellen Parry 52 Dol Elidir Llanberis 22/09/1955 64 B L A A
460 John Griffith Beudy Mawr Nant Peris 05/10/1955 47 Alun Jones
461 Jeanette Williams 22 Maes Padarn Llanberis 25/10/1955 2m B L A A
462 Benjamin Griffiths 7 Maes Padarn Llanberis 29/10/1955 51 Alun Jones
463 Kate Evans Yew Tree Road Liverpool 05/12/1955 87 B L A A
464 Elizabeth Ann Owen Llys Alaw Llanberis 05/12/1955 68 B L A A
465 Harriet Williams Cwm Glas Bach Nant Peris 26/12/1955 63 Alun Jones
466 Hugh David Thomas 134 Pinner View Road Harrow 01/01/1956 65 Alun Jones Cremated Ashes (Son D P Thomas)
467 John Griffith Davies Gwenfro Stores Llanberis 04/02/1956 75 B L A A
468 John Phillips 8 Nant Ffynon Nant Peris 21/02/1956 69 Alun Jones
469 John Jones 10 Llainwen Isaf Llanberis 06/03/1956 81 B L A A
470 John Hughes 4 Llainwen Isaf Llanberis 10/04/1956 65 Alun Jones
471 Idwal Roberts 4 Glanrafon Terrace Nant Peris 19/03/1956 54 Alun Jones
472 Thomas Williams Bod Wenallt Ty Du Road 12/04/1956 84 B L A A
473 Mary Ann Thomas Awelon Nant Peris 25/04/1956 76 Alun Jones
474 Evan Roberts 60 Dol Elidir Llanberis 28/04/1956 66 Alun Jones
475 Ellen Jones 12 Pant Du Road Llanberis 04/07/1956 79 B L A A
476 John Richard Williams Fronheulog Llanberis 02/08/1956 2m Alun Jones
477 David Jeffrey Owen Bryn Ifor Llanberis 06/08/1956 55 B L A A
478 Ellen Williams Coed Marian Farm Caernarvon 24/08/1956 81 B L A A
479 Thomas William Owen Tyddyn Charles Llanberis 15/09/1956 67 B L A A
480 William Price Williams Derlwyn Llanberis 22/09/1956 77 B L A A
481 Katie Mary Jones 1 Blaen Ddol Llanberis 31/12/1956 91 Alun Jones
482 Phyllis Fraser Bramall Oak Tree Cottage Llanberis 03/01/1957 57 Alun Jones
483 Elizabeth Williams 5 Ceunant Street Llanberis 09/01/1957 77 B L A A
484 Alfred Hughes Tanybwlch Pentre Castell 14/01/1957 69 Alun Jones
485 John Roberts 1 Charlotte Street Llanberis 24/01/1957 64 B L A A
486 Hugh John Jones 12 Cambrian Terrace Llanberis 30/01/1957 74 Alun Jones
487 Margaret Ellen Jones 1 Ceunant Street Llanberis 14/02/1957 83 Alun Jones
488 Elizabeth Closs Jones Tyn Lon Nant Peris 18/02/1957 82 B L A A
489 Elwyn Williams Hafan Nant Peris 23/02/1957 66 B L A A
490 Owen David Owen 2 Bethesda Street Llanberis 27/02/1957 64 B L A A
491 John Ellis Evans Cwm Wrach Nant Peris 09/03/1957 58 Alun Jones
492 Catherine Ann Evans Derlwyn High Street Llanberis 21/03/1957 84 Alun Jones
493 Alfred George Edwards 3 Minafon Terrace Llanberis 26/03/1957 77 Alun Jones
494 Harry Lewis 2 Llwyndyrys Llanberis 30/03/1957 35 Alun Jones
495 Eunice Williams Derlwyn High Street Llanberis 16/04/1957 62 B L A A
496 Jennie Grace Hughes 55 Dol Elidir Llanberis 16/04/1957 65 Alun Jones
497 William Jones Roberts 2 Nant Ffynon Nant Peris 14/05/1957 63 J H Williams
498 Holland Roberts 41 Maes Padarn Llanberis 18/05/1957 54 B L A A
499 Thomas Henry Toleman 10 Maes Padarn Llanberis 24/05/1957 80 Alun Jones
500 Ann Owen 11 Vaynol Cottages Llanberis 25/05/1957 80 B L A A
501 Barbara Pleming 25 High Street Penygroes 27/05/1957 82 B L A A
502 Annie Roberts 41 Newton Street Llanberis 04/06/1957 63 Alun Jones
503 Thomas Owen Hughes Cadfan House Llanberis 20/06/1957 57 Alun Jones
504 Ellis John Ellis 7 Blaen Ddol Llanberis 29/07/1957 81 Alun Jones
505 Christina Brammall Oak Tree Cottage Llanberis 02/08/1957 83 Alun Jones
506 Mary Owen Oakfield Capel Coch Road 25/09/1957 91 Alun Jones
507 Thomas John Evans 4 Water Street Llanberis 10/10/1957 82 Alun Jones
508 Owen Evan Jones 7 Snowdon Street Llanberis 04/11/1957 68 Alun Jones
509 Robert John Owen Cromlechdy Nant Peris 05/11/1957 55 Alun Jones
510 Edwin Lewis Jones Dol Elidir Llanberis 04/12/1957 56 B L A A
511 Idris Morris Bod Elwy Turner St Llanberis 26/12/1957 55 B L A A
512 Jane Roberts Bryn Eithin Pentre Castell 27/12/1957 89 Alun Jones
513 William Roberts 12 Dol Elidir Llanberis 01/02/1958 85 Alun Jones
514 William Griffith Owen Tan Gadlas Nant Peris 05/02/1958 76 B L A A
515 William Thomas Jones Llys Alaw Llanberis 12/02/1958 61 Alun Jones
516 Owen John Roberts 10 Pentre Castell Llanberis 18/02/1958 76 B L A A
517 Elizabeth Owen 8 York Terrace Llanberis 05/03/1958 72 Alun Jones
518 Thomas Griffiths 32 Dol Elidir Llanberis 13/03/1958 48 Alun Jones
519 Ann Ellen Roberts 43 Newton Street Llanberis 06/03/1958 87 B L A A
520 Mary Ann Morris Snowdon Street Llanberis 07/04/1958 85 B L A A
521 Robert Lloyd Hughes 11 Charlotte Street Llanberis 09/04/1958 76 B L A A
522 Griffith John Griffith Brynllwyd Llanberis 10/04/1958 67 B L A A
523 Aled Wyn Hughes Dolgynfydd Isaf Pontrug 16/04/1958 56 B L A A
524 Ellen Closs Jones College Road Bangor 03/05/1958 79 Alun Jones
525 John Thomas Roberts Hazelgrove Llanberis 10/05/1958 58 B L A A
526 Ellen Roberts New Bodeilian Llanberis 12/05/1958 79 B L A A
527 Harry Frederick Samuel Smith Haulfryn Llanberis 24/05/1958 59 Alun Jones
528 Robert Bryan Hughes Bryn Hyfryd Llanberis 05/06/1958 63 B L A A
529 Elizabeth Ann Evans Eryri Hospital Caernarvon 16/07/1958 73 B L A A
530 Owen Evans 59 Dol Elidir Llanberis 06/08/1958 70 Alun Jones
531 William Richard Griffith 8 Dol Elidir Llanberis 07/08/1958 48 B L A A
532 Still Born Craig y Nos Llanberis 27/08/1958 Child Rbt Haggle/Marie S Thomas
533 Peter Hughes 18 Snowdon St Llanberis 02/09/1958 6 Alun Jones
534 Elizabeth Jane Richards 2 Llainwen Isaf Llanberis 29/09/1958 77 Alun Jones
535 Margaret Anne Thomas 20 Dol Elidir Llanberis 01/10/1958 77 Alun Jones
536 Mary Davies 9 Well Street Llanberis 14/10/1958 81 Alun Jones
537 John Rowland Roberts 45 Maes Padarn Llanberis 16/10/1958 52 Alun Jones
538 Margaret Williams Grove House Llanberis 17/10/1958 55 B L A A
539 Griffith Thomas Davies Garth Maelog Llanberis 18/10/1958 85 Alun Jones
540 Arthur Victor Williams 50 Dol Elidir Llanberis 15/11/1958 68 Alun Jones
541 William Cornelius Thomas 3 Maes Derlwyn Llanberis 21/11/1958 82 Alun Jones
542 Gwen Rowlands 5 Minafon Terrace Llanberis 10/12/1958 79 B L A A
543 Ellis John James Ty Isaf Nant Peris 13/12/1958 81 B L A A
544 David Griffith Closs 4 Tanybryn Nant Peris 15/12/1958 85 Alun Jones
545 Hubert Idwal Hughes Fronheulog Llanberis 06/01/1959 49 Alun Jones Found in Llyn Padarn
546 Jeffrey Jones 7 Rose Avenue Beech Hill Wigan 09/01/1959 60 B L A A Cremated Ashes
547 Catherine Ellen Roberts Cae'r Fran Llanberis 21/01/1959 87 B L A A
548 Hannah Ellen Jones Cwm Eilir Uchaf Llanberis 24/01/1959 85 Alun Jones
549 Morris Rowlands Williams 8 Castle View Llanberis 03/02/1959 80 B L A A
550 Jane Williams 1 Handletee Terrace Barmouth 16/02/1959 87 B L A A
551 Elizabeth Williams 21 Goodman Street Llanberis 01/04/1959 70 Alun Jones
552 Catherine Griffiths 5 Rallt Goch Ceunant Llanberis 08/04/1959 79 Alun Jones
553 Humphrey Closs Cwm Eilir Uchaf Llanberis 05/05/1959 61 Alun Jones
554 Laura Catherine Ellis Bryn Fforch Nant Peris 08/08/1959 76 Alun Jones
555 Margaret Hughes Woodford Llanberis 16/05/1959 74 Alun Jones
556 Robert Hughes 21 Maes Padarn Llanberis 01/06/1959 63 Alun Jones
557 Thomas John Roberts Glanffrwd Llanberis 10/07/1959 76 B L A A
558 Sydney Jones 13 Charlotte Street Llanberis 22/07/1959 77 Alun Jones
559 Ralph Nixon Myall 2 Well Street Llanberis 22/07/1959 63 Alun Jones
560 David Lloyd Jones 3 Bro Glyder Nant Peris 01/08/1959 63 B L A A
561 James Francis Fiddler Dolbadarn Hotel Llanberis 14/08/1959 2 Alun Jones
562 Gwyndaf Owen 5 Bro Glyder Nant Peris 21/09/1959 4 B L A A
563 William Ellis Williams 10 Ceunant Street Llanberis 26/09/1959 71 Alun Jones
564 Robert Rowlands Conway Hospital 13/10/1959 90 Alun Jones
565 Evan William Roberts Glan Aber Llanberis 07/11/1959 82 B L A A
566 Mary Lewis 26 Goodman Street Llanberis 11/11/1959 72 B L A A
567 John William Roberts Ty Newydd Llanberis 24/11/1959 68 B L A A
568 Ellen Ann Hughes Ty Coed Llanberis 05/12/1959 80 B L A A
569 William John Griffiths 8 Blaen Ddol Llanberis 21/01/1960 70 R T Evans
570 Jennie Williams Ty Newydd Llanberis 03/02/1960 73 B L A A
571 Robert Owen Jones 2 Ceunant Street Llanberis 24/02/1960 70 Alun Jones
572 Mary Jones 2 Waterfall View Llanberis 25/02/1960 84 B L A A
573 Mabel Augusta Francis Dedwyddfa 27 Haytor Rd Wrexham 26/02/1960 84 Alun Jones
574 Annie Jane Evans Lower Rock Terrace Llanberis 09/03/1960 78 B L A A
575 William Morris Williams Padarn Stored Fachwen 23/03/1960 75 B L A A
576 Janet Jones 3 Ceunant Street Llanberis 26/03/1960 84 Alun Jones
577 Dora Thomas 11 Field Street Llanberis 07/04/1960 85 Alun Jones
578 James Jones 53 Dol Elidir Llanberis 19/04/1960 53 Alun Jones
579 Grace Maggie Williams Bryn Bedw Llanberis 16/05/1960 74 Alun Jones
580 Robert Williams 19 Goodman Street Llanberis 27/05/1960 42 Alun Jones
581 David Saunders Owen 21 High Street Llanberis 30/05/1960 67 Alun Jones
582 Mary Ellen Roberts 7 Maes Derlwyn Llanberis 11/06/1960 71 Alun Jones
583 Elizabeth Hughes Tanybwlch Pentre Castell 01/07/1960 78 Alun Jones
584 Robert Josiah Williams 7 Glanrafon Terrace Nant Peris 07/07/1960 72 Alun Jones
585 Michael John Thomas Bryn Aethwy Llanberis 08/07/1960 78 B L A A
586 Alice Ann Jones Llwyn Celyn Farm Llanberis 14/07/1960 83 B L A A
587 John Closs Jones Gwynfa College Road Bangor 23/07/1960 54 Alun Jones
588 Idris Williams Penybryn Nant Peris 15/08/1960 61 B L A A
589 William Jones Eldon House Llanberis 05/09/1960 80 B L A A
590 Mary Roberts 60 Dol Elidir Llanberis 07/09/1960 69 B L A A
591 Richard Thomas Jones 13 Ceunant Street Llanberis 13/09/1960 73 Alun Jones
592 Annie Williams Gwynle Vaynol Cottages 20/09/1960 81 Alun Jones
593 Margaret Ellen Jones 49 Goodman Street Llanberis 22/10/1960 67 B L A A
594 Annie Owen Tanybwlch Pentre Castell 24/10/1960 83 Alun Jones Mother of Rev Eric Owen
595 Alice Mary Toleman 10 Maes Padarn Llanberis 29/11/1960 57 Alun Jones
596 Robert James Maxwell 48 Dol Elidir Llanberis 21/12/1960 58 B L A A
597 Ada Lonsdale Williams Conway Hospital 23/12/1960 51 Alun Jones Cremated Ashes
598 Winifred Owen Dolwyn Maes Padarn Llanberis 28/12/1960 56 B L A A
599 Charles Oscar Owen 5 Thomas Street Llanberis 05/01/1961 77 B L A A
600 Hugh William Hughes Greuor Farm Bethel 04/02/1961 87 B L A A
601 Gertrude Ellen Lewis Railway Hotel Cwmyglo 14/03/1961 68 Alun Jones
602 Elizabeth Ann Davies Denbigh Hospital 15/03/1961 83 B L A A
603 Annie Jones 13 Ceunant Street Llanberis 28/03/1961 71 Alun Jones
604 Llewelyn Griffith Isallt Newton Street Llanberis 29/03/1961 65 Alun Jones
605 Beneth Maglona Parry 51 Goodman Street Llanberis 30/03/1961 46 Alun Jones Excellent Church Worker
606 Tomos Powell Wheldon Caernarvon 06/04/1961 41 B L A A Cremated Ashes
607 Agnes Macaulay Christie Tai Lon Llanrug (Castle Hotel) 27/04/1961 81 Alun Jones Ashes Mother Georgina Westerhurst
608 John Henry Jones Bryn Celyn Allt Goch Llanberis 27/04/1961 25 B L A A
609 Ellen Davies Arfryn Llanberis 11/05/1961 76 B L A A
610 Mary Jones 2 Ceunant Street Llanberis 09/06/1961 64 Alun Jones
611 Alice Jones Flat Glanusk Park Crickhowell 10/06/1961 80 B L A A
612 Arvon Glynne Hughes 1 Turner Street Llanberis 24/06/1961 44 B L A A
613 Robert Williams 23 Dol Elidir Llanberis 20/07/1961 33 Alun Jones
614 Bessie Ellen Hughes 2 Maes Padarn Llanberis 05/09/1961 57 Alun Jones
615 Gwilym Pritchard Davies 6 Dol Elidir Llanberis 06/09/1961 58 B L A A
616 Thomas Rowlands 24 Dol Elidir Llanberis 16/09/1961 60 Alun Jones
617 Peter Llowarch 76 Beaumont Avenue St Albans 01/12/1961 23 Alun Jones Killed climbing accident Cyrn Glas
618 Wynn Powell Wheldon (Sir) Bryn Tirion Drive Prestatyn 20/11/1961 81 B L A A Cremated Ashes
619 Thomas Ellis Williams Minynant Capel Coch Road 06/12/1961 91 B L A A
620 John Morris Williams Bryn Beuno Llanrug 09/12/1961 67 B L A A
621 Margaret Jane Jones 13 Belmont Street Bangor 02/01/1962 87 B L A A
622 George Llewelyn Williams 23 Snowdon Street Llanberis 11/01/1962 65 Alun Jones
623 Jonah William Owen 42 Maes Padarn Llanberis 03/02/1962 56 B L A A
624 Robert Thomas Owen Meifod Llanberis 06/02/1962 47 B L A A
625 Laura Ellen Thomas 36 Dol Elidir Llanberis 12/02/1962 84 B L A A
626 Margaret Jones 10 Newton Street Llanberis 17/02/1962 84 B L A A
627 John Squires 20 Llainwen Isaf Llanberis 17/02/1962 67 Alun Jones
628 Catherine Ellen Jones 25 Dol Elidir Llanberis 26/02/1962 81 Alun Jones
629 Eleanor Wynne Jones Dolafon Llanberis 27/02/1962 77 Alun Jones
630 Robert Roberts 7 Dol Elidir Llanberis 14/03/1962 78 Alun Jones
631 Amy Elizabeth Edwards 3 Minafon Terrace Llanberis 17/03/1962 77 Alun Jones
632 Robert Thomas Williams 6 Glanrafon Terrace Nant Peris 21/03/1962 72 Alun Jones
633 Mary Jones Oak View Warden Street Llanberis 31/03/1962 94 B L A A
634 Robert Owen Davies 5 Vaynol Cottages Llanberis 12/05/1962 82 Alun Jones
635 Catherine Jane Jones 4 Charlotte Street Llanberis 19/05/1962 76 B L A A
636 David Griffith Roberts Bryngwyddau Llanberis 05/06/1962 82 B L A A
637 Margaret Hughes 1 Turner Street Llanberis 18/06/1962 77 B L A A
638 William John Williams 12 Pant Du Ty Du Road Llanberis 20/06/1962 59 B L A A
639 Florence Syder Lynas-Gray Ty'n Coed Llanberis 12/07/1962 94 J H Williams
640 Harriet Mary Hughes 2 Cambrian Tce/Pentre Castell 18/07/1962 89 Alun Jones
641 Ronald Morgan Llainwen Isaf Llanberis 04/09/1962 41 B L A A
642 Thomas Roberts 9 Turner Street Llanberis 08/09/1962 69 Alun Jones
643 David Jones Snowdon Valley Llanberis 15/09/1962 5m Alun Jones
644 John Thomas Williams Alexandra House Llanberis 06/10/1962 60 B L A A
645 Sarah Ann Williams 10 Ceunant Street Llanberis 20/10/1962 72 Alun Jones
646 Edward Douglas Ellis 6 Llainwen Isaf Llanberis 06/11/1962 54 Alun Jones
647 Rhys Jones 4 Charlotte Street Llanberis 07/11/1962 77 B L A A
648 John Edmund Chesseman Penybryn Lower Fachwen 08/11/1962 64 Alun Jones
649 Elizabeth Closs Williams 3 Tanybryn Nant Peris 15/11/1962 92 Alun Jones
650 Mary Elizabeth Roberts Arwelfa Ceunant Llanrug 21/11/1962 76 B L A A
651 Jane Thomas 10 Dol Elidir Llanberis 28/11/1962 86 Alun Jones
652 May Elizabeth Griffiths 5 Ceunant Street Llanberis 11/12/1962 52 B L A A
653 Laura Ellen Thomas 43 Dol Elidir Llanberis 12/12/1962 77 Alun Jones
654 Mary Anne Jones Llys Alaw Llanberis 28/12/1962 61 Alun Jones
655 Edward William Edwards Ty'r Twll Nant Peris 15/01/1963 68 B L A A
656 Ellis Tudur Jones 1 Well Street Llanberis 19/01/1963 52 B L A A
657 Jane Ann Roberts 10 Maes Derlwyn Llanberis 26/01/1963 63 Alun Jones
658 Rachel Owen 40 Maes Padarn Llanberis 02/02/1963 66 Alun Jones
659 John Richard Thomas 5 Llainwen Isaf Llanberis 05/02/1963 51 B L A A
660 Robert Jones Glandwr Pentre Castell 13/03/1963 77 B L A A
661 Edward (Nedw) Pritchard Central Garage Llanberis 19/03/1963 80 Alun Jones
662 Pierce Llewelyn Thomas Bryn Bella Newton Street Llanberis 21/03/1963 68 B L A A
663 William Lewis Evans Gellihirbant Llanberis 06/04/1963 72 Alun Jones
664 Owen Humphreys 6 Bro Glyder Nant Peris 09/05/1963 74 B L A A
665 William Owen 6 Padarn Road Llanberis 11/05/1963 85 B L A A
666 Hugh Owen 9 Castle View Llanberis 04/06/1963 72 B L A A
667 Thomas Glyn Thomas Bron Eryri Nant Peris 05/06/1963 42 B L A A
668 Idris Wyn Griffith Ty Newydd Farm Llanberis 08/06/1963 49 B L A A
669 John Owen 3 York Terrace Llanberis 28/06/1963 70 Alun Jones
670 Robert Jeffrey Roberts Ty Newydd Farm Llanberis 29/06/1963 60 B L A A
671 David Thomas 43 Dol Elidir Llanberis 02/07/1963 58 E Trefor Jones
672 Catherine Mary Williams Rectory Rhiw 10/07/1963 86 R R Deiniol Jones
673 Richard William Jones 4 Victoria Terrace Llanberis 18/07/1963 82 Alun Jones Hid £1471 organ given to Chapel
674 Emma Mockler Newton Street Llanberis 22/07/1963 69 B L A A
675 Annie Rowlands Cynlas Llanberis 27/07/1963 88 B L A A
676 Ellen Catherine Owen Rhianfa Penllyn Brynrefail 05/08/1963 75 Alun Jones
677 Elena Doris Jones 1 Well Street Llanberis 22/08/1963 52 B L A A
678 John Roberts Bryn Gwynedd Newton St Llanberis 28/08/1963 86 B L A A
679 Catherine Williams Ty Capel Gorffwysfa Llanberis 10/09/1963 91 B L A A
680 Evan John Jones 6 Blaen Ddol Llanberis 05/12/1963 45 Alun Jones
681 Bessie Roberts Llys Gwilym Newton Street 17/12/1963 48 Alun Jones
682 Robert John Jones Alexandra House Llanberis 29/12/1963 69 B L A A
683 Owen Evan Evans Annedale Capel Coch Road 01/01/1964 72 B L A A
684 Margaret Elaine Prydderch 10 Ceunant Street Llanberis 19/02/1964 9w B L A A
685 Owen Griffith Evans Talgae Nant Peris 25/02/1964 84 Alun Jones
686 Thomas Gwyn Rowlands Cynlas High Street Llanberis 26/02/1964 52 B L A A
687 Jane Williams Tregwylan Talsarnau (Glan Bala) 13/03/1964 89 Alun Jones
688 Owen Thomas Hughes Penyceunant Llanberis 31/03/1964 73 B L A A
689 Eleanor Pritchard Glanfa Capel Coch Road 08/04/1964 66 B L A A
690 Morris Thomas Jones 17 Dol Elidir Llanberis 09/04/1964 60 B L A A
691 Owen Owen Hughes 55 Dol Elidir Llanberis 09/05/1964 74 T A Clarke
692 Ellen Evans 4 Water Street Llanberis 28/05/1964 84 Alun Jones
693 David John Griffiths 4 Bro Glyder Nant Peris 04/06/1964 64 B L A A
694 Grace Mary Jones Snowdon Temperance 16/06/1964 75 B L A A
695 John Ellis Jones Minynant Capel Coch Road 18/06/1964 56 B L A A
696 Catherine Owen 6 Padarn Road Llanberis 26/06/1964 81 B L A A
697 Gwladys Bronwen Roberts Water Street Llanberis 01/07/1964 72 B L A A
698 Morris Owen 6 Fron Goch Llanberis 18/07/1964 70 B L A A
699 Kate James Ty Isaf Nant Peris (Ffestiniog) 21/07/1964 81 B L A A
700 John Griffith 3 Rallt Goch Ceunant Llanberis 03/08/1964 61 Alun Jones
701 Hugh Gwilym Richards Bodafon North Rd Caernarvon 25/08/1964 83 Alun Jones
702 Thomas Owen Clwyd y Coed Crickhowell 17/09/1964 71 B L A A
703 Mary Jones 6 Turner Street Llanberis 13/10/1964 94 B L A A
704 William Henry Godliman Bryn Glas Nant Peris 23/10/1964 69 Alun Jones
705 William Richard Jones 6 Rallt Goch Llanberis 03/11/1964 76 B L A A
706 Richard Llewelyn Williams 1 Dol Elidir Llanberis 28/11/1964 58 B L A A
707 Jane Ann Williams Ceunant Street Llanberis 02/12/1964 82 B L A A
708 Grace Jones Water Street Llanberis 05/12/1964 86 B L A A
709 Catherine Evans Gardda Fawr Nant Peris 12/12/1964 72 B L A A
710 Audrey Windsor Roberts 16 Goodman Street Llanberis 02/02/1965 29 B L A A
711 Jennie Lloyd Hughes Afon House Llanberis 24/02/1965 75 B L A A
712 John Robert Thomas 9 Rallt Goch Llanberis 13/03/1965 89 B L A A
713 Cadwaladr Evans 6 Minffordd Terrace Brynrefail 25/03/1965 57 Alun Jones
714 John Humphreys 54 Dol Elidir Llanberis 31/03/1965 69 Alun Jones
715 Ellen Catherine Ellis 7 Blaen Ddol Llanberis 05/04/1965 84 Alun Jones
716 Mary Grace Owen Tan Gadlas Nant Peris 15/04/1965 78 B L A A
717 Mary Closs Williams Garreg Wen Talysarn Llanllyfni 20/05/1965 87 B L A A
718 Robert Owen 38 Afon Terrace Llanberis 10/06/1965 73 B L A A
719 Robert Hugh Pritchard 4 Minafon Terrace Llanberis 26/07/1965 76 Alun Jones
720 Jennie Humphreys 30 Dol Elidir Llanberis 05/08/1965 56 Alun Jones
721 Thomas Alun (Twm Joe) Jones 35 Dol Elidir Llanberis 18/08/1965 65 Alun Jones
722 Janet Ellin Evans Gellihirbant Llanberis 21/08/1965 75 Alun Jones
723 Mair Eluned Williams Rhianfa Lenllyn 10/09/1965 54 Alun Jones
724 Elizabeth Owen 42 Dol Elidir Llanberis 12/10/1965 75 Alun Jones
725 Elizabeth Jane Jones 12 Cambrian Terrace Llanberis 20/10/1965 77 Alun Jones
726 Annie Wheldon Hughes 1 Glyn Rhonwy Llanberis 05/11/1965 69 B L A A
727 David Lewis 27 Goodman Street Llanberis 30/11/1965 81 B L A A
728 Griffith Lewis 27 Goodman Street Llanberis 16/12/1965 88 B L A A
729 Ann Ellen Thomas Tan Capel Nant Peris 01/01/1966 86 Alun Jones/Eric Owen
730 Mary Ellen Jones Eldon House Llanberis 08/01/1966 83 B L A A
731 Margaret Lewis Rossway Painswick Stroud 13/01/1966 80 B L A A
732 Buddug Angharad Davies Bon Marche Llanberis 15/01/1966 71 B L A A
733 Thomas Gwilym Roberts 1 Vaynol Cottages Llanberis 22/01/1966 59 B L A A
734 Hugh Owen Morris Graigydon Rallt Goch Llanberis 25/01/1966 58 Alun Jones
735 Goronwy Wyn Jones 2 Glanrafon Terrace Nant Peris 17/02/1966 51 Alun Jones
736 Emily Jones Tawelan Llanberis 15/03/1966 80 Alun Jones
737 Daniel Roberts 7 Maes Derlwyn Llanberis 09/04/1966 78 Alun Jones
738 Catherine Davies Post Office Nant Peris 08/06/1966 83 B L A A
739 Elizabeth Hughes St Mary's Hospital Paddington 08/06/1966 72 B L A A
740 Thomas John Roberts Bethesda Street Llanberis 13/06/1966 86 Alun Jones Cremated Ashes
741 Elena Jane Foulkes 3 Dol Elidir Llanberis 28/06/1966 53 Alun Jones
742 Glyndwr Haydn Jones Paris House Llanberis 05/07/1966 54 B L A A
743 Daisy Esther Groome Ty Gwyn Nant Peris 12/07/1966 74 Alun Jones
744 Robert John Owen Oakfield Capel Coch Road 27/07/1966 96 B L A A
745 Griffith Morris Y Bwthyn Llanberis 08/08/1966 67 Alun Jones
746 Maggie Griffith 3 Llainwen Uchaf Llanberis 16/08/1966 76 B L A A
747 Ellen Myfanwy Williams Frongoch Llanberis 06/09/1966 75 B L A A
748 William Hugh Jones Ty Gwyn Farm Nant Ffrancon 15/10/1966 64 B L A A
749 Winifred Morris 4 Bryn Teg Llanberis 09/11/1966 82 R T Evans
750 Margaret Elizabeth Goodman Jones 10 Llainwen Isaf Llanberis 23/11/1966 91 B L A A
751 Rachel Jones 15 Well Street Llanberis 03/12/1966 71 B L A A
752 Alice Mabel Jones 1 Turner Street Llanberis 19/12/1966 68 Alun Jones
753 Robert Ellis Roberts Glanrafon Nant Peris 10/01/1967 62 Alun Jones
754 Grace Davies Derwin Llainwen Isaf Llanberis 09/02/1967 65 Alun Jones
755 Janet Ellen Davies Tanybryn Newton Street 23/02/1967 87 B L A A
756 Margaret Jane Owen Fron Goch Llanberis 04/03/1967 71 B L A A
757 Jane Owen 38 Afon Terrace Llanberis 18/03/1967 77 B L A A
758 Robert William Jones Olgra Terrace Llanberis 02/05/1967 86 B L A A
759 Dorothy Jones Bryn Crwn Llanberis 04/05/1967 71 B L A A
760 Elizabeth Ann Roberts 6 Maes Padarn Llanberis 20/05/1967 61 Alun Jones
761 George Alan Jones Aylwin Capel Coch Road 24/05/1967 16 Alun Jones
762 Jonah Gwilym Owen 2 Eilian Terrace Llanberis 03/06/1967 62 Alun Jones
763 Elizabeth Williams 20 Goodman Street/Water Street 16/06/1967 82 Alun Jones
764 Gwendoline Evans Argraig Llaonwen Uchaf 28/06/1967 75 Alun Jones
765 Gwynne Roberts 10 Maes Derlwyn Llanberis 11/07/1967 57 Alun Jones
766 Sarah Ellen Thomas Bryn Bella Newton Street Llanberis 17/08/1967 73 B L A A
767 Henry Beckett Johns Celtic House High St Llanberis 28/08/1967 63 R T Evans
768 Llewelyn Madoc Jones Y Dreflan Capel Coch Road 30/08/1967 79 B L A A
769 William Griffith 47 Maes Padarn Llanberis 05/09/1967 45 Alun Jones
770 Gwynfryn Burn Williams Bromborough Cheshire 08/09/1967 32 Alun Jones
771 Elizabeth (Belmont) Owen 39 Dol Elidir Llanberis 23/11/1967 66 Alun Jones
772 Catherine Williams 1A St Albans Crescent Altringham 01/01/1968 78 B L A A
773 Jane Ellin Jones 14 Carr Lane Kirkham 04/01/1968 77 B L A A
774 Gayner Jones Iscoed Newton Street Llanberis 10/01/1968 74 Alun Jones
775 Thomas Pritchard Hafan Olgra Terrace Llanberis 29/01/1968 79 Alun Jones
776 Robert David Jones 36 Maes Padarn Llanberis 01/02/1968 65 B L A A
777 Thomas Lloyd Evans Derlwyn High St Llanberis 02/03/1968 55 Alun Jones
778 Hugh Williams 27 Central Avenue Bognor Regis 05/03/1968 78 B L A A Cremated Ashes
779 Ellen Roberts 7 Dol Elidir Llanberis 13/03/1968 75 Alun Jones
780 William Thomas Williams Kenfig 23 Dol Elidir Llanberis 06/04/1968 76 Alun Jones
781 Noel Wyn Pritchard Central Garage Llanberis 15/04/1968 11 B L A A
782 Frederick Oswald Williams Woodleigh Llanberis 22/05/1968 66 Alun Jones
783 Kathleen Ellen Wakeham 32 High Street Llanberis 20/06/1968 64 Alun Jones
784 Evan Owen Williams Coed Marion Caernarfon 21/06/1968 65 B L A A
785 Idwal Roberts 11 Turner Street Llanberis 25/06/1968 59 B L A A
786 Sarah Jane Griffiths Isallt Newton St Llanberis 23/07/1968 68 B L A A
787 Robert Wheldon Williams 11 Victoria Terrace Llanberis 09/08/1968 59 B L A A
788 William Ellis Evans Ty Gwyn Nant Peris 16/08/1968 82 B L A A
789 William Morgan Humphreys 34 Newton Street Llanberis 24/09/1968 60 B L A A
790 Idris Roberts 41 Newton Street Llanberis 01/10/1968 70 Alun Jones
791 Llewelyn Humphreys 3 Glanrafon Terrace Nant Peris 03/10/1968 88 B L A A
792 Jane Jones 1 Rock Terrace Llanberis 23/10/1968 81 B L A A
793 Robert Lloyd Jones Peris View Llanberis 04/12/1968 53 B L A A
794 Catherine Mary Roberts 11 Turner Street Llanberis 16/12/1968 81 B L A A
795 Elizabeth Ann Jones Glandale 2 York Terrace Llanberis 10/01/1969 87 Alun Jones
796 Evan Goodman Jones 10 Llainwen Isaf Llanberis 01/02/1969 67 B L A A
797 Ellis Rowlands 2 Maes Derlwyn Llanberis 22/02/1969 79 Alun Jones
798 John Davies Gallt y Sil Hospital Caernarvon 22/02/1969 81 B L A A
799 Catherine Myra Roberts Ty Newydd Clegir Llanberis 05/03/1969 47 B L A A
800 Evan Jones Grove House Llanberis 12/03/1969 48 B L A A
Entries Per Page
Displaying Page of