Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • AGE - Oed / Age
  • CERE - Seremoni / Ceremony
  • HISTORY - Hanes / History
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
AGE
CERE
HISTORY
1 John David Jones 6 Victoria Terrace Llanberis 09/06/1915 65 Lewis Jenkins/Hugh Lunt
2 Ellen Lewis 11 Cambrian Terrace Llanberis 09/06/1915 68 Hugh Lunt
3 Mary Eleanor Wheldon Llwyn y Celyn Queen's Walk Rhyl 11/06/1915 68 B L A A
4 W H Jones 6 Well Street Llanberis 12/06/1915 59 B L A A
5 Abram W Roberts Glanrafon Nant Peris Llanberis 15/06/1915 33 B L A A
6 Evan Cadwaladr Evans Penscoins Cottages Portdinorwic 22/06/1915 47 Hugh Lunt
7 Elizabeth Evans Ty Du Llanberis 02/07/1915 74 B L A A
8 John Thomas Jones Tynraelgerth Llanberis 03/07/1915 60 B L A A
9 Judith Jones 20 Turner Street Llanberis 07/07/1915 77 B L A A
10 Owen Elias Williams Cae Perthi Nant Peris Llanberis 15/07/1915 24 B L A A
11 Jane Humphreys Ty Capel Hebron Llanberis 15/07/1915 53 Hugh Lunt
12 John David Evans Victoria Villa Llanberis 17/08/1915 28 B L A A
13 William Jones Gellihirbant Llanberis 07/09/1915 88 Hugh Lunt/W M Williams
14 Jane Griffiths Ty Newydd Llanberis 10/11/1915 58 B L A A
15 Gwynfryn Lloyd Hughes 1 Snowdon Street Llanberis 10/11/1915 6 B L A A
16 Menna Morris Terfyn Nant Peris Llanberis 23/11/1915 9d B L A A
17 Ann Lloyd Jones Elidir View Llanberis 04/12/1915 16m B L A A
18 John Jeffrey Roberts Pantycafn Llanberis 18/12/1915 58 B L A A
19 Jane Elizabeth Evans Gellihirbant Llanberis 28/12/1915 10w Lewis Jenkins
20 R H Thomas Caxton House Llanberis 01/01/1916 75 B L A A
21 Mary Roberts Nyrtle House Ceunant St 01/02/1916 78 Hugh Lunt
22 Job Owen Cambrian House Llanberis 02/02/1916 64 B L A A
23 Ellen Evans Y Fron Nant Peris Llanberis 14/03/1916 40 B L A A
24 Jane Williams Bryn Coch Llanberis 14/03/1916 72 B L A A
25 Dorallt James Ty Isaf Nant Peris 29/03/1916 11m B L A A
26 William Davies Pantycafn Llanberis 01/04/1916 57 Hugh Lunt
27 Francis Jones Turner Street Llanberis 05/04/1916 59 B L A A
28 Margaret Morris Frongoch Nant Peris 20/04/1916 77 B L A A
29 Cyril Owen 3 York Terrace Llanberis 22/04/1916 8d Hugh Lunt
30 Josiah Jones Pant du Llanberis 24/04/1916 14m Lewis Jenkins
31 Grace Jones 6 Cambrian Terrace Llanberis 24/04/1916 66 Lewis Jenkins
32 Catherine Price Lea Mount Galltyfoel Llanddeiniolen 28/04/1916 63 Lewis Jenkins
33 Robert Griffith Jones 11 Victoria Terrace Llanberis 23/05/1916 22 Lewis Jenkins/Hugh Lunt
34 Glyder Canning Symons Fern Bank Llanberis 27/05/1916 4 Lewis Jenkins/Hugh Lunt
35 Margaret Jones 13 Rallt Goch Coed y Ddol Llanberis 07/06/1916 55 Hugh Lunt
36 Catherine Rowlands 26 Newton Street Llanberis 16/06/1916 84 Hugh Lunt
37 John Idwal Roberts Warden Street Llanberis 01/07/1916 15 Hugh Lunt
38 Elizabeth Anne Owen 24 White Street Warrington 04/07/1916 72 B L A A
39 Gwilym Owen 2 Bedwargoed Cottages 04/07/1916 2m Lewis Jenkins
40 Margaret Thomas Gardda Fawr Nant Peris 18/07/1916 3d Hugh Lunt
41 Jane Williams 9 Llainwen Llanberis 25/07/1916 75 B L A A
42 Pierce Griffiths Cwmeilir Isaf Llanberis 29/07/1916 77 B L A A
43 Mary E Williams Ty Newydd (Rhych) Nant Peris 12/08/1916 31 Lewis Jenkins/Hugh Lunt
44 Owen Owens Beris Nant Peris 16/08/1916 77 B L A A
45 Catherine m Jones 16 Allt Goch Llanberis 23/08/1916 31 B L A A
46 Richard J Jones Tyncoed Nant Peris 26/08/1916 68 Lewis Jenkins/Hugh Lunt
47 William Thomas 11 Vaynol Cottages Llanberis 26/08/1916 74 Lewis Jenkins/Hugh Lunt
48 Mary Jones 10 Pentre Castell Llanberis 07/10/1916 77 B L A A
49 Jane Humphreys Bodafon Terrace Llanberis 21/10/1916 78 Lewis Jenkins
50 Thomas Jones Wheldon Llwyn Celyn Rhyl 25/10/1916 75 B L A A
51 Owen Jonah Owen Birmingham General Hospital 18/11/1916 35 B L A A
52 Catherine Evans 1 Upper Llainwen Llanberis 23/11/1916 71 B L A A
53 Catherine Williams 17 Ceunant Street Llanberis 09/12/1916 68 B L A A
54 Alfred Jones Beudy Mawr Nant Peris 16/12/1916 58 B L A A
55 Elizabeth E Parry 17 Llainwen Isaf Llanberis 16/12/1916 44 B L A A
56 Thomas Richard Pritchard Birmingham House Llanberis 23/12/1916 16d B L A A
57 Mary Evans Talafon Llanberis 23/12/1916 79 B L A A
58 Thomas J Williams Gwastadnant Nant Peris 30/12/1916 6 B L A A
59 William Hughes 8 Allt Goch Ceunant Llanberis 04/01/1916 62 B L A A
60 Ann Lloyd Davies Mur Mawr Llanberis 06/01/1916 71 Lewis Jenkins
61 Meredith Roberts Manchester Row Llanberis 11/01/1917 23 Hugh Lunt
62 Jane Thomas Bens Llanberis 13/01/1917 67 Lewis Jenkins
63 Grace Roberts Tai Bach Nant Peris 13/01/1917 89 Lewis Jenkins
64 Ann Jones 13 Pant Du Llanberis 27/01/1917 69 B L A A
65 Williams Elias Pritchard Aelybryn Newton St Llanberis 01/02/1917 52 Hugh Lunt
66 Josiah Jones Pant Du Llanberis 10/02/1917 41 Hugh Lunt
67 Robert Abraham Williams Penybryn Nant Peris 20/02/1917 85 B L A A
68 Isabella Jones Denbigh Asylum 21/02/1917 29 Hugh Lunt
69 Jane Ellis Jones Tanybryn Nant Peris 22/02/1917 76 Lewis Jenkins
70 William Pierce Rowlands 1 Llainwen Isaf Llanberis 22/02/1917 25 B L A A
71 Evan Williams 34 Williams Terrace Llanberis 26/02/1917 77 Hugh Lunt
72 John Roberts Upper Llainwen Llanberis 27/02/1917 77 B L A A
73 Griffith Owen Williams Military Hospital Ripon 28/02/1917 41 Hugh Lunt
74 David William Jones Victoria House Llanberis 28/02/1917 28 Hugh Lunt
75 David Radley 2 Newton Street Llanberis 03/03/1917 5 Lewis Jenkins
76 Catherine Owen 12 Snowdon Street Llanberis 21/03/1917 70 Hugh Lunt
77 David Pritchard Goodman Street Llanberis 21/04/1917 34 B L A A
78 David Ellis Davies Eilian View Llanberis 21/04/1917 69 B L A A
79 Gilbert Roberts 1 Turner Street Llanberis 24/04/1917 3m B L A A
80 Catherine Williams 1 Gwastadnant Llanberis 24/04/1917 77 Lewis Jenkins
81 Morris William Rowlands Beehive Llanberis 03/05/1917 47 B L A A
82 Griffith Evan Owen Llys Meirion Llanberis 14/05/1917 74 B L A A
83 Margaret Roberts Coed Gwydr Nant Peris 17/05/1917 66 B L A A
84 Richard Thomas 10 Turner Street Llanberis 19/05/1917 65 B L A A
85 Thomas Henry Owen 9 Yankee Street Llanberis 13/06/1917 67 B L A A
86 John John Evans Bodhyfryd Nant Peris 05/07/1917 78 Lewis Jenkins
87 William Owen Snowdon Street Llanberis 12/07/1917 75 Hugh Lunt
88 Still born child Pant Du Llanberis 13/07/1917 J Roberts Child of Mrs Elizabeth Jones
89 John Roberts Cwmglas Bach Nant Peris 24/07/1917 67 B L A A
90 John David Jones Bing Llanberis 15/08/1917 43 Lewis Jenkins
91 William Roberts 9 Warden Street Llanberis 22/08/1917 85 B L A A
92 William Holland Roberts 3 Turner Street Llanberis 08/09/1917 54 B L A A
93 Hugh Williams Bryncoch Llanberis 27/09/1917 71 B L A A
94 Ellen Roberts 9 Warden Street Llanberis 06/10/1917 48 Lewis Jenkins
95 Katie Pritchard Tanyffordd Penisarwaen 13/11/1917 6 B L A A
96 Hugh Henry Jones Bron Eryri Nant Peris 20/11/1917 42 B L A A
97 Grace Owen Water Street Llanberis 12/01/1918 38 B L A A
98 Robert Roberts Caenewydd Llanberis 12/01/1918 47 B L A A
99 John Thomas Bod Eilian Llanberis 12/01/1918 78 B L A A
100 Richard Ellis Jones 18 St Paul's Square Liverpool 17/01/1918 56 B L A A
101 Richard Jones Allt Goch Llanberis 19/01/1918 81 B L A A
102 Still born child Tai Bach Nant Peris 27/02/1918 John Rbts Surgeon Child of Mrs John Roberts
103 Owen Jones Gellihirbant Llanberis 11/04/1918 49 B L A A
104 Thomas Williams Water Fall View 07/05/1918 61 B L A A
105 Irene Lloyd Hughes 3 Padarn Road 13/05/1918 2m Lewis Jenkins
106 Griffith Ellis Ceunant Farm 27/05/1918 88 Lewis Jenkins
107 Maggie Mary Rowlands 5 Snowdon Street 04/06/1918 19 Lewis Jenkins
108 Jennie Pritchard Newton Street 22/06/1918 3 B L A A
109 Ann Jones Tai Waen Cwmbrwynog 22/06/1918 67 B L A A
110 Richard John Pritchard 1 Glanrafon Terrace 22/06/1918 56 Lewis Jenkins
111 Grace Williams Water Fall View 13/07/1918 69 B L A A
112 Alice Jane Fletcher Victoria Hotel 18/07/1918 35 Lewis Jenkins
113 Ellen Mary Sellers Ceunant Street 21/07/1918 43 Lewis Jenkins
114 Elizabeth Griffiths Llain Wen Uchaf 14/08/1918 92 B L A A
115 Anne Hughes Snowdon Street Llanberis 15/08/1918 89 B L A A
116 John Lunt Gardda bach 15/08/1918 5d
117 Elizabeth Morgan Humphreys 5 Bethesda Street 20/08/1918 66 B L A A
118 Gwilym Lewis Jones 3 Ceunant Street 21/08/1918 3 B L A A
119 John Henry Williams Cae Esgob Farw 22/08/1918 46 B L A A
120 Henry Williams Helfa Fawr 20/09/1918 72 B L A A
121 Griffith Williams Ysgeirian 26/09/1918 71 B L A A
122 Elizabeth Williams 6 Water Street 28/09/1918 75 B L A A
123 Ann Jones Llys Alaw 30/09/1918 67 B L A A
124 Gaynor Roberts Bryn Coch Llanberis 31/10/1918 66 B L A A
125 Catherine Mary Williams Wesleyan Chapel House 02/11/1918 37 Lewis Jenkins
126 Kate Morgan Allt Goch Llanberis 09/11/1918 8 B L A A
127 William John Jones 16 Tanygraig 09/11/1918 16 Lewis Jenkins
128 William Roberts 8 Water Street 13/11/1918 5 John Owen
129 Nellie Roberts 3 Gellihirbant 13/11/1918 18m John Owen
130 Leslie Roberts 3 Gellihirbant 13/11/1918 3 John Owen
131 Margaret Ellen Jones Police Station 13/11/1918 5 John Owen
132 Margaret Philips Stamps 14/11/1918 59 R Wynne Griffith
133 Anne Griffiths Ty Gwyn 16/11/1918 42 Lewis Jenkins
134 Bessie Morgan Rallt Goch 18/11/1918 2 B L A A
135 Owen Morris Morgan Rallt Goch 18/11/1918 2 B L A A
136 Margaret Jane Roberts Llain Wen 19/11/1918 41 B L A A
137 Catherine Davies 3 Vaynol Cottages 21/11/118 6 Lewis Jenkins
138 Benjamin Jones 2 Ceunant Street 23/11/1918 23 Lewis Jenkins
139 Elizabeth Williams 21 Goodman Street 26/11/1918 5 Lewis Jenkins
140 Griffith Williams Castle View 28/11/1918 66 B L A A
141 Thomas Stanley Jones 4 Pentre Castell 30/11/1918 3 Lewis Jenkins
142 Thomas Moses Williams Eryri House 05/12/1918 77 Lewis Jenkins
143 William Edward Williams Pant y Fron 02/01/1919 62 B L A A
144 Thomas Robert Phillips 1 Glanrafon Terrace 15/01/1919 80 B L A A
145 Dorothy Williams 5 Victoria Terrace 05/02/1919 86 Lewis Jenkins
146 Thomas Hughes Islwyn House Llanberis 12/02/1919 66 Lewis Jenkins
147 Mary Roberts Llwyn Eilian 15/02/1919 79 Lewis Jenkins
148 Hugh Back 9 Vaynol Cottages 27/02/1919 26 Lewis Jenkins
149 Ellen Owen 11 Belle Vue 01/03/1919 26 Lewis Jenkins
150 Dilys Jones 16 Tanygraig 05/03/1919 14 Lewis Jenkins
151 William Henry Jones 7 Glanrafon Terrace 06/03/1919 57 Lewis Jenkins
152 Helen Aubrey Thomas 11 Caernarvon Road Portdinorwic 08/03/1919 75 Lewis Jenkins
153 Barbara Ellen Williams 5 Olgra Terrace Llanberis 15/03/1919 25 B L A A
154 Ann Parry Bryn Goleu Llanberis 22/03/1919 85 B L A A
155 Esther Jones Craig y Don Llanberis 23/04/1919 45 R R Deiniol Jones
156 John Llewelyn Williams Upper Llainwen Llanberis 03/05/1919 2d
157 Sophia Roberts 13 Water Street Llanberis 17/05/1919 73 L J / R R D J
158 Winnie Owen Mur Mawr Nant Peris 12/06/1919 16h Hugh Owen
159 Ellen Roberts 2 Olgra Terrace Llanberis 24/06/1919 77 B L A A
160 Jane Roberts 15 Newton Street Llanberis 28/06/1919 52 B L A A
161 Ellis Owen Evans Cwmrach Nant Peris 09/07/1919 60 L J / R R D J
162 Griffith Hugh Jones Hen Efail Rhiwddolion Bettws y Coed 29/07/1919 70 R R Deiniol Jones
163 Benjamin Morris Gardda Bach Nant Peris 02/08/1919 70 R R Deiniol Jones
164 Maggie Mary Griffiths 2 Glanrafon Terrace Nant Peris 30/08/1919 30 L J / R R D J
165 Robert Closs Jones Tynlon Nant Peris 04/09/1919 80 B L A A
166 Catherine Morgan Tanybelan Nant Peris 10/09/1919 92 B L A A
167 Ann Williams 3 Charlotte Street 13/09/1919 68 B L A A
168 John Roberts Brynhyfryd Bethel 16/09/1919 78 Lewis Jenkins
169 Unknown person No Address Given 17/10/1919 40 R R Deiniol Jones
170 Richard Jones 34 William Terrace Llanberis 22/10/1919 59 B L A A
171 John Trevor Williams 8 Blaen y Ddol Llanberis 02/12/1919 55 L J / R R D J
172 Annie Jones 24 Goodman Street Llanberis 27/12/1919 24h
173 William Williams 2 Mount Street Newton 29/12/1919 66 R R Deiniol Jones
174 Annie Parry Llain Wen 31/12/1919 26 B L A A
175 Mary Williams Gwastadnant Nant Peris 14/01/1920 63 B L A A
176 Elizabeth Davies 7 Victoria Terrace Llaberis 21/01/1920 72 R R Deiniol Jones
177 Still born child Munnsen Terrace Llanberis 26/01/1920 - John Roberts Child of Mrs Pritchard
178 Owen Griffith Jones Llainwen Uchaf Llanberis 29/01/1920 54 B L A A
179 Thomas Owen Jones Penybont Nant Peris 29/01/1920 52 B L A A
180 Mary Kate Evans Plas Coch Llanberis 07/02/1920 55 B L A A
181 Solomon Davies Mur Mawr Llanberis 07/02/1920 73 R R Deiniol Jones
182 Edwin Roberts 8 Water Street Llanberis 17/02/1920 1m R R Deiniol Jones
183 Wilbert Hughes Fever Hospital Bersham 21/02/1920 21 B L A A
184 William Robert Hughes Tyddyn Charles Llanberis 03/03/1920 62 B L A A
185 Mary Jones Bron Eryri Nant Peris 13/03/1920 77 B L A A
186 Anthony C Williams 3 Well Street Llanberis 20/03/1920 35 L J / R R D J
187 Margaret Jones Tyddyn Charles Llanberis 20/04/1920 69 B L A A
188 Owen Davies 3 Pentre Castell Llanberis 29/04/1920 79 L J / R R D J
189 Lizzie Price 8 Victoria Terrace Llanberis 29/04/1920 6 B L A A
190 Robert John Parry 18 Ceunant Street Llanberis 11/05/1920 66 L J / R R D J
191 Robert Thomas 10 Turner Street Llanberis 15/05/1920 7m B L A A
192 Ellen Williams 4 Thomas Street Llanberis 29/05/1920 80 R R Deiniol Jones
193 John Humphreys 3 Glanrafon Terrace Nant Peris 12/06/1920 6 B L A A
194 John Roberts Talafon Llanberis 10/07/1920 24 B L A A
195 Hugh Williams Tan y Bryn Nant Peris 15/07/1920 90 R R Deiniol Jones
196 William Thomas Owen Upper Snowdon Terrace 21/07/1920 58 B L A A
197 Ellen Jones Bryn Tirion Llanberis 24/07/1920 59 Lewis Jenkins
198 Still born child Bryngoleu Nant Peris 03/08/1920 - J Roberts Child of Mrs Hugh Williams
199 John Jones 14 Alltgoch Llanberis 14/08/1920 62 R R Deiniol Jones
200 David Jones 2 Blaenddol Llanberis 01/09/1920 77 L J / R R D J
201 William Lewis Jones 3 Llainwen Llanberis 04/09/1920 72 L J / R R D J
202 Griffith Hughes Snowdon Street Llanberis 25/09/1920 27 B L A A
203 Still born child Castle Hotel Llanberis 09/10/1920 - John Rbts Surgeon Child of Mrs Evans
204 William William Roberts 9 Warden Street Llanberis 26/10/1920 55 B L A A
205 Thomas Owen Jones Bens Nant Peris 05/11/1920 14 B L A A
206 Enid Williams 6 Glanrafon Terrace Nant Peris 16/11/1920 3d R R Deiniol Jones
207 Owen Griffiths 2 Glanrafon Terrace Nant Peris 20/11/1920 2 R R Deiniol Jones
208 Ellen Ellis Davies Fron Goch Llanberis 06/12/1920 64 B L A A
209 Laura Closs Llwyn Peris Nant Peris 15/12/1920 50 B L A A
210 William Roberts 29 Goodman Street Llanberis 19/01/1921 70 D P Thomas
211 Mary Ann Jones Victoria Villa Llanberis 25/01/1921 64 B L A A
212 Richard Williams 9 Turner Street Llanberis 25/01/1921 2m B L A A
213 Margaret Jones Elidir View Llanberis 02/02/1921 51 B L A A
214 Margaret Hughes Grenor Bethel Llanddeiniolen 23/02/1921 67 B L A A
215 Jane Owen Brynteg 30 Lee Park Lewisham 24/02/1921 62 D P T / R R D J Cremated West Norwood
216 Evan William Evans 1 Charlotte Street Llanberis 02/03/1921 67 B L A A
217 Margaret Parry 7 Field Terrace 08/03/1921 91 D P T / R R D J
218 Catherine Evans 2 Water Street Llanberis 12/03/1921 48 D P T / R R D J
219 Robert Thomas Closs Peris Pemperance Nant Peris 22/03/1921 75 B L A A
220 Sarah Roberts 5 Water Street Llanberis 23/03/1921 66 B L A A
221 Elizabeth Roberts Eryri Hospital Carnarvon 02/04/1921 43 B L A A
222 Owen Goronwy Hughes 41 Goodman Street Llanberis 14/04/1921 5m R R Deiniol Jones
223 William Owen Brynseiont Hospital Carnarvon 16/04/1921 42 John Morgan
224 Jane Owen 7 Charlotte Street Llanberis 16/04/1921 69 B L A A
225 Margaret Roberts Lorne House Llanberis 16/04/1921 70 B L A A
226 Ellen Owen Cambrian Terrace Llanberis 18/04/1921 59 B L A A
227 William Williams 5 Pretoria Terrace Carnarvon 20/04/1921 82 B L A A
228 Catherine Hughes Cae Esgob Llanberis 28/04/1921 60 B L A A
229 Owen Griffith Owen 6 York Terrace Llanberis 28/04/1921 60 B L A A
230 Mary Lloyd Williams Glanybala Llanberis 14/05/1921 63 Lewis Jenkins
231 Richard Hughes Pen y Ceunant Llanberis 18/05/1921 58 B L A A
232 Abram Griffith Williams Penybryn Nant Peris 04/06/1921 64 B L A A
233 William John Thomas Gardda Fawr Nant Peris 16/06/1921 42 B L A A
234 Esther Williams LlwynCelyn Bach Llanberis 20/06/1921 75 B L A A
235 Mary Owen Bryn Seiont Hospital Carnarvon 24/06/1921 43 D P Thomas
236 Gaynor Roberts Bryn Coch Llanberis 18/07/1921 1m B L A A
237 Still born child Victoria Terrace Llanberis 02/09/1921 - John Rbts Surgeon Child of Mrs Richard Evans
238 Mary Jones Minydon Llanberis 10/09/1921 96 B L A A
239 Elizabeth Jones 23 Snowdon Street 23/09/1921 47 D P Thomas
240 Mary Owens Oakfield Llanberis 29/09/1921 76 D P Thomas
241 William Jones 10 Warden Street Llanberis 04/10/1921 77 B L A A
242 Jane Pritchard Tynyraelgarth Llanberis 04/10/1921 59 B L A A
243 Jane Daniel Williams Eldon House Llanberis 06/10/1921 66 B L A A
244 Catherine Griffiths Castle View Llanberis 20/10/1921 69 B L A A
245 William Williams Bod y Gof Llanberis 15/11/1921 75 D P Thomas
246 Jane Thomas Bod Eilian Llanberis 15/11/1921 80 B L A A
247 Robert Owen Oakfield Llanberis 23/11/1921 78 D P Thomas
248 John Phillips 2 Yankey Street Llanberis 23/11/1921 68 D P Thomas
249 Sarah Owen Penygraig Llanberis 30/11/1921 76 B L A A
250 Jane Jones Llwyn Eilian Llanberis 08/12/1921 10 D P Thomas
251 William Jones Williams Pant y Cafn Llanberis 17/12/1921 74 D P Thomas
252 Thomas Gasquoine Creak Ty Mawr Clwt y Bont 10/01/1922 61 D P Thomas
253 Jane Jones 19 Snowdon Street Llanberis 14/01/1922 65 D P Thomas
254 Owen Michael Evans Snowdon House Llanberis 14/01/1922 47 D P Thomas
255 Mary Hughes Dinorwic Foundry House 06/02/1922 78 Lewis Jenkins
256 Griffith Morris Jones 11 Victoria Terrace Llanberis 22/02/1922 65 R R Deiniol Jones
257 Vernon Cookson Llys Orwig Llanberis 02/03/1922 35 D P T / R R D J
258 John Williams Blaen Nant Nant Peris 04/03/1922 9m D P T / R R D J
259 Catherine Jane Lewis 3 Taicwnbrwynog Llanberis 07/03/1922 1m B L A A
260 Freda Hughes 12 Ceunant Street Llanberis 18/03/1922 11m D P Thomas
261 William Rowland Roberts 13 Pentrecastell Llanberis 01/04/1922 81 D P Thomas
262 Catherine Jones 2 Blaenddol Terrace 06/04/1922 83 D P Thomas
263 John Trevor Jones 13 Ceunant Street Llanberis 25/04/1922 2 D P Thomas
264 Martha Foulkes New Bodeilian Llanberis 29/04/1922 87 B L A A
265 Richard Peris Jones 13 Creunant Street Llanberis 02/05/1922 7m D P Thomas
266 John Jones 12 Cambrian Terrace Llanberis 06/05/1922 73 D P Thomas
267 Elizabeth Evans 2 Cambrian Terrace 09/05/1922 25d D P Thomas
268 Mary Roberts Brynpadarn Llanberis 11/05/1922 70 B L A A
269 Thomas Owen Jones Wern Nant Peris Llanberis 13/05/1922 51 B L A A
270 Dorothy Buck Eryri Hospital Carenarvon 01/06/1922 9 D P Thomas
271 George Henry Beal Glyn Peris Nant Peris 10/06/1922 63 D P Thomas
272 Thomas Closs Jones Snowdon Temperance 20/06/1922 30 D P Thomas
273 Enid May Owen Bedwargoed Fachwen 21/06/1922 6m D P Thomas
274 Elizabeth Hughes 4 Llainwen Uchaf Llanberis 21/06/1922 76 D P Thomas
275 Catherine Jones Gellihirbant Llanberis 31/07/1922 84 B L A A
276 John Roberts Lorne House Llanberis 14/08/1922 81 B L A A
277 Laura Davies 12 Llainwen Llanberis 21/09/1922 87 D P Thomas
278 William Roberts Caerfran Llanberis 30/09/1922 68 B L A A
279 Amelia Winifred Roberts Bodvean House Llanberis 24/10/1922 48 D P Thomas
280 Ann Williams Tyntwll Nant Paris 02/11/1922 64 B L A A
281 Grace Parry 11 Charlotte Street Llanberis 05/11/1922 65 B L A A
282 Lilian Jones 2 Cambrian Terrace Llanberis 05/11/1922 7m B L A A
283 William Williams 1 Brynbedw Llanberis 15/11/1922 77 D P Thomas
284 Ann Closs Jones Tynylon Nant Peris 09/12/1922 80 B L A A
285 David Evans 2 Bryniau Gerddi Llanberis 25/01/1923 21 D P Thomas
286 Mary Phillips Goat Llanrug 27/01/1923 3m D P Thomas
287 Elizabeth Jones Alexandra House Llanberis 03/02/1923 62 B L A A
288 Griffith Humphreys Penyrorsedd Terrace Nantlle 13/02/1923 66 D P Thomas
289 Griffith John Davies Gwenfro Stores Llanberis 24/02/1923 68 B L A A
290 William Roberts Brynalaw Rhosmeirch Llangefni 02/03/1923 56 B L A A
291 William Ellis Evans Rock Terrace Llanberis 10/03/1923 50 B L A A
292 Elizabeth Lewis 25 Goodman Street Llanberis 28/03/1923 81 B L A A
293 Kate Evans 13 Pant du Llanberis 31/03/1923 11m D P Thomas
294 Howell Jones Maesllwyn Llanberis 28/04/1923 19 B L A A
295 Robert Henry Jones Minynant Llanberis 28/04/1923 74 B L A A
296 Jeffrey Roberts Bryn Idris Warden Street 02/05/1923 90 D P Thomas
297 Ellen Parry Davies Yankee Street Llanberis 02/05/1923 71 D P Thomas
298 Michael Ellis Jones Brithdir Llanberis 12/05/1923 59 B L A A
299 Margaret Thomas 5 Glanrafon Terrace Llanberis 16/05/1923 60 D P Thomas
300 Dorothy Morgan 16 Ralltgoch Llanberis 30/05/1923 10 B L A A
301 Jennie Jones 3 Cambrian Terrace Llanberis 14/06/1923 12 R R Deiniol Jones
302 Margaret Roberts Bodenwallt Llanberis 20/06/1923 70 B L A A
303 Elizabeth Parry 4 Llain Wen Llanberis 23/06/1923 56 D P Thomas
304 William Griffith Owen 48 Goodman Street Llanberis 27/06/1923 32 D P Thomas
305 Anne Jones 2 Bryn Goleu Llanberis 11/09/1923 82 D P Thomas
306 Annie Pritchard Birmingham House Llanberis 15/09/1923 35 B L A A
307 Catherine Jones 22 Snowdon Street Llanberis 04/10/1923 71 B L A A
308 Thomas Hughes Penybryn Llanberis 03/11/1923 68 B L A A
309 Elizabeth Jones Allt Goch Ceunant Llanberis 20/11/1923 43 B L A A
310 Annie Williams Coed y Glyn Llanberis 21/11/1923 42 D P Thomas
311 David Griffith Owen 11 Turner Street Llanberis 24/11/1923 68 B L A A
312 Edith Fisher Vaynol Cottages Llanberis 20/12/1923 67 D P Thomas
313 Dorothy Jones Sunnyside North Road Carnarvon 08/01/1924 75 B L A A
314 Jane Owen 20 Llainwen Llanberis 09/01/1924 83 B L A A
315 John Griffiths Eryri Hospital Carenarvon 15/01/1924 64 D P Thomas
316 Llewelyn Thomas 1 Vaynol Cottages Llanberis 31/01/1924 41 D P Thomas
317 Phillip Harold Williams Woodleigh Llanberis 01/02/1924 28 D P Thomas
318 John Roberts Tyucharffordd Llanberis 14/02/1924 81 D P Thomas
319 Catherine Owen Grasgarth Llanrug 01/03/1924 86 B L A A
320 Jeffrey Jones Bryngoleu Llanberis 24/03/1924 3d B L A A
321 William Davies 7 Alltgoch Llanberis 29/03/1924 75 B L A A
322 Catherine Williams Ty gwyn Nant Peris 04/04/1924 71 D P Thomas
323 Still born child 8 Yankee Street Llanberis 10/04/1924 - J Roberts Child of Mrs Mary Roberts
324 Margaret Hughes Taiwaen Cwmbrwynog Llanberis 01/05/1924 86 D P Thomas
325 William Hughes No Fixed Abode 02/05/1924 55 D P Thomas
326 Mary Jones 12 Snowdon Street Llanberis 10/05/1924 82 D P Thomas
327 Ellen Roberts 1 Thomas Street Llanberis 10/05/1924 89 B L A A
328 Mary Toleman 3 Bing Llanberis 10/05/1924 45 D P Thomas
329 Elizabeth Williams 6 Glanrafon Terrace Nant Peris 23/05/1924 89 D P Thomas
330 William Jones Waterfall View Llanberis 23/05/1924 3d John R Parry
331 Ivor Glynne Jones Glandwr Llanberis 09/06/1924 1m B L A A
332 Emrys Tudur Rowlands 1 Llainwen Llanberis 24/06/1924 23 B L A A
333 Still born child 21 Snowdon Street Llanberis 30/06/1924 - John Rbts Surgeon Child of Mrs Thomas Jones
334 John Jones Bryntirion Llanberis 24/07/1924 63 D P Thomas
335 William William Jones 6 Rock Terrace Llanberis 13/08/1924 60 D P Thomas
336 John Hughes 18 Henwalia Carnarvon 10/09/1924 82 J Morgan
337 Still born child 62 High Street Llanberis 15/09/1924 - John Rbts Surgeon
338 John Evan Jones Brynaethwy Llanberis 20/09/1924 73 D P Thomas
339 Evan Robert Hughes Snowdon Valley Llanberis 05/11/1924 68 B L A A
340 Thomas Robert Jones Bryntawel Newton Street Llanberis 19/11/1924 68 B L A A
341 Thomas Charles Lewis Tai Cwmbrwynog Llanberis 10/12/1924 19m B L A A
342 Ellen Griffith Dresddeugoed Llanrug 26/12/1924 57 B L A A
343 Elizabeth Jones 11 Victoria Terrace Llanberis 21/01/1925 66 D P Thomas
344 Hugh Thomas Brynhyfryd Llanberis 22/01/1925 70 B L A A
345 Laura Owen Cambrian Terrace Llanberis 04/02/1925 76 B L A A
346 John Owen 7 Yankee Street Llanberis 12/02/1925 70 B L A A
347 Hugh Pritchard 12 Pantdu Llanberis 12/02/1925 85 D P Thomas
348 John Hughes Jones Snowdon Temperance Llanberis 14/02/1925 64 D P Thomas
349 Ishmael Davies 51 High Street Llanberis 21/02/1925 83 B L A A
350 Evan Gwilym Roberts Minydon Llanberis 04/03/1925 23 D P Thomas
351 Margaret Hughes Bronaelwen Llanberis 19/03/1925 69 B L A A
352 Owen Jones 2 Oakside Llanberis 20/03/1925 82 B L A A
353 Edward Foulk Jones 7 York Terrace Llanberis 21/03/1925 50 D P Thomas
354 Pierce Williams Gwastadnant Nant Peris 21/03/1925 88 R R Deiniol Jones
355 John Davies Eryri Hospital Carenarvon 25/03/1925 84 D P Thomas
356 Mary Jones 8 York Terrace Llanberis 13/04/1925 76 D P Thomas
357 Richard Williams Bryniau Gerddi Llanberis 13/04/1925 61 D P Thomas
358 Richard William Jones 15 Snowdon Street Llanberis 13/04/1925 30 B L A A
359 Still born child 3 Glanrafon Terrace Nant Peris 20/04/1925 - John Rbts Surgeon Child of Mrs Ann Humphreys
360 Thomas Roberts Hafod Llanberis 30/04/1925 60 B L A A
361 John Williams Gwenallt Newton Street Llanberis 02/05/1925 82 D P Thomas
362 Jane Alice Davies Gwenfro Stores Llanberis 25/06/1925 65 B L A A
363 Alice Ellen Jones 1 Bethesda Street Llanberis 25/06/1925 52 D P Thomas
364 Richard Roberts Bryncoch Llanberis 02/07/1925 68 B L A A
365 Robert Thomas Jones 147a Mill Road Liverpool 22/07/1925 65 D P Thomas
366 David Davies Bod Owen Cambrian Tce Llanberis 19/08/1925 52 R R Deiniol Jones
367 Catherine Hughes Tyddyn Charles Llanberis 25/08/1925 70 B L A A
368 Elias Samuel Jones Glynafon Llanberis 25/08/1925 65 R R Deiniol Jones
369 Martha Roberts New Bodeilian Llanberis 26/08/1925 19 B L A A
370 Mair Ellen Evans Eilian View Llanberis 17/10/1925 8 B L A A
371 Morris Owen Jones Idam House Llanberis 22/10/1925 7h John Rbts Surgeon
372 Elizabeth Jane Roberts 3 Turner Street Llanberis 09/11/1925 55 B L A A
373 Ellen Pritchard 1 Glanrafon Terrace Nant Peris 19/11/1925 63 D P Thomas
374 Ann Closs 2 Gellihirbant Llanberis 21/11/1925 49 D P Thomas
375 Mary Ann Parry 18 Ceunant Street Llanberis 21/11/1925 74 D P Thomas
376 William Ellis Davies 11 Cambrian Terrace Llanberis 25/11/1925 71 R R Deiniol Jones
377 Griffith R Thomas 11 Field Terrace Llanberis 28/11/1925 63 B L A A
378 Ellen Parry 4 Turner Street Llanberis 28/11/1925 67 B L A A
379 Rhys Williams 3 Gwastadnant Nant Peris 28/11/1925 71 B L A A
380 Winifred Hughes 12 Ceunant Street Llanberis 10/12/1925 38 D P Thomas
381 Owen Jones Craig y don Alltgoch Llanberis 17/12/1925 71 R R Deiniol Jones
382 Jane Owen 36 Avon Terrace Llanberis 06/01/1926 58 R R Deiniol Jones
383 Thomas Closs Tanybryn Nant Peris 06/01/1926 14 D P Thomas
384 Katie Hughes Penybryn Llanberis 20/01/1926 21 B L A A
385 Rhys Williams 3 Gwastadnant Nant Peris 05/02/1926 37 B L A A
386 Arthur Jones Brithdir Farm Llanberis 10/02/1926 28 B L A A
387 William Owen Jones Colwyn Bay Hospital 27/02/1926 29 B L A A
388 Thomas William Jones Turner Street Llanberis 13/03/1926 60 R R Deiniol Jones
389 Evan Henry Evans Penybont Llanberis 17/03/1926 26 B L A A
390 Katie Roberts 7 Vaynol Cottages Llanberis 18/03/1926 22 B L A A
391 David Roberts 13 Turner Street Llanberis 27/03/1926 77 D P Thomas
392 Elizabeth Jones Beudy Mawr Nant Peris 03/04/1926 40 B L A A
393 Ellen Parry Victoria House Llanberis 01/05/1926 62 D P Thomas
394 Robert David Owen Castle Hotel Llanberis 11/05/1926 49 D P Thomas
395 Margaret Williams Ty Newydd Nant Peris 15/05/1926 80 D P Thomas
396 Richard William Pritchard 9 Newton Street Llanberis 15/05/1926 41 B L A A
397 Sarah Ann Jones 1 Ceunant Street Llanberis 19/05/1926 22 D P Thomas
398 Owen John Williams Ty gwyn Nant Peris 25/05/1926 72 D P Thomas
399 Ceris ap Owen 9 Pretoria Terrace Carnarvon 03/06/1926 23 B L A A
400 Owen Owen Jones 10 Snowdon Street Llanberis 12/06/1926 61 D P Thomas
401 Robert Alexander Jones 1 Gellihirbant Llanberis 26/06/1926 65 D P Thomas
402 Robert Williams Coedmawr Llanberis 21/08/1926 68 B L A A
403 Dilys Humphreys Ty Isaf Nant Peris 29/09/1926 32 B L A A
404 Catherine Ellen Ellis Bronwyddfa Nant Peris 09/10/1926 29 B L A A
405 Thomas William Roberts Dinas View Llanberis 23/10/1926 65 D P Thomas
406 Richard Llewelyn Williams Cadfan House Llanberis 13/11/1926 68 D P Thomas
407 Ann Roberts Glanffrwd Llanberis 13/11/1926 68 B L A A
408 Still born child Hafodty Newydd Llanberis 20/11/1926 - J Wynne Jones Child of Miss Jane Jones
409 Thomas John Roberts Talafon Llanberis 01/12/1926 70 B L A A
410 Elizabeth Williams 5 Victoria Terrace Llanberis 07/12/1926 54 D P Thomas
411 Thomas Closs Williams Garregwen Nant Peris 08/12/1926 63 B L A A
412 Hugh Thomas Williams Bryn Goleu Nant Peris 11/12/1926 47 R R Deiniol Jones
413 Margaret Jane Jones Bryntawel Llanberis 14/12/1926 62 B L A A
414 Ellen Jones 2 Eilian Terrace Llanberis 28/12/1926 65 D P Thomas
415 Margaret Hughes 4 Victoria Terrace Llanberis 28/12/1926 66 D P Thomas
416 Thomas Owen Owens Bens Nant Peris 30/12/1926 85 D P Thomas
417 Robert Parry 4 Turner Street Llanberis 05/01/1927 66 B L A A
418 David Thomas Owen Isfryn Turner Street Llanberis 19/02/1927 62 B L A A
419 Gwen Toleman 3 Bing Llanberis 08/03/1927 75 R R Deiniol Jones
420 Mary Morris Williams Coedmawr Llanberis 11/03/1927 68 B L A A
421 Ellen Williams Frondeg Llanberis 12/03/1927 78 R R Deiniol Jones
422 Hugh William Evans 5 Blaenddol Llanberis 26/03/1927 67 B L A A
423 Elizabeth Parry 12 Llainwen Llanberis 11/05/1927 82 B L A A
424 Hugh Ioan Williams 6 Water Street Llanberis 18/05/1927 87 B L A A
425 Richard Parry 9 Victoria Terrace Llanberis 13/07/1927 63 D P Thomas
426 William John Evans 6 Rallt Goch Llanberis 27/08/1927 20 B L A A
427 Ellen Williams 6 Blaenddol Llanberis 30/08/1927 69 R R Deiniol Jones
428 William Roberts 1 Blaenddol Llanberis 21/09/1927 80 D P Thomas
429 Letitia Thomas Brynhyfryd Llanberis 29/09/1927 73 B L A A
430 Jane Closs C and A Infirmary Bangor 04/10/1927 44 D P Thomas
431 John Derek Evans 4 York Terrace Llanberis 25/10/1927 7d D P Thomas
432 John William Evans 6 Well Street Llanberis 27/10/1927 40 B L A A
433 Eunice Roberts 7 Vaynol Cottages Llanberis 29/11/1927 17 B L A A
434 Florence Price 16 Ceunant Street Llanberis 30/11/1927 2 D P Thomas
435 Jane Ellen Roberts 1 Snowdon Street 08/12/1927 63 B L A A
436 Edward Owen Morris 6 Charlotte Street Llanberis 28/12/1927 2m D P Thomas
437 David William Owen 6 Vaynol Cottages Llanberis 31/12/1927 68 B L A A
438 Dorothy Jones 11 Vaynol Cottages Nant Peris 31/12/1927 53 D P Thomas
439 Ellis Owen Williams Glanrafon Stores Nant Peris 31/12/1927 69 D P Thomas
440 Mary Thomas 1 Blaenddol Llanberis 03/01/1928 69 B L A A
441 Elizabeth Hughes Islwyn House Llanberis 07/01/1928 73 R R Deiniol Jones
442 Jane Williams Brynbedw Llanberis 10/01/1928 75 D P Thomas
443 William William Davies 7 Rocj Terrace Llanberis 14/01/1928 63 B L A A
444 Margaret Lewis Glanllyn Nant Peris 24/01/1928 2 D P Thomas
445 Ellen Ann Jones Dolperis Nant Peris 26/01/1928 45 William Williams
446 Elizabeth Anne Jones Llainwen Llanberis 08/02/1928 63 D P Thomas
447 Edward Radley Tan y bryn Llanberis 08/02/1928 24 D P Thomas
448 Evan Parry Frondeg Llanberis 27/02/1928 23d B L A A
449 Elizabeth Harrison Gadlys Cottage Llanberis 07/03/1928 58 D P Thomas
450 Alice Skinner Llys Ceridwen Llanberis 08/03/1928 37 D P Thomas
451 Jane Williams Esgeiriau Llanberis 28/03/1928 79 B L A A
452 Jane Jones Williams 3 Belle View Grove Leeds 07/04/1928 92 D P Thomas (Bing Llanberis)
453 Robert Jones 2 Ceunant Street Llanberis 07/04/1928 65 B L A A
454 Elizabeth Owen Bryniagerddi Llanberis 18/04/1928 75 D P Thomas
455 Catherine Jane Evans 4 Ceunant Street Llanberis 22/05/1928 36 D P Thomas
456 William Griffith Closs Gellihirbant Llanberis 26/05/1928 50 D P Thomas
457 Henry Williams 7 Ceunant Street Llanberis 23/06/1928 52 D P Thomas
458 Thomas Williams 6 Blaenddol Llanberis 26/06/1928 71 D P Thomas
459 Mary Griffith Tanrallt Nant Peris 05/07/1928 81 B L A A
460 Edward Roberts 4 Glanllyn Terrace Nant Peris 07/07/1928 73 R R Deiniol Jones
461 Ellen Evans Isfryn Smithfield Rd Denbigh 20/09/1928 65 B L A A
462 Thomas Jones 2 Brynteg Llanberis 27/09/1928 74 D P Thomas
463 Ann Jones Llwyn Eilian Llanberis 11/10/1928 58 R R Deiniol Jones
464 Margaret Hughes Pant du Llanberis 24/10/1928 44 D P Thomas
465 Mary Foulkes Hazel Grove Llanberis 01/12/1928 55 B L A A
466 Elwyn Richard Morgan 16 Alltgoch Llanberis 05/01/1929 19m D P Thomas
467 Robert Roberts Bryn Sardis Dinorwic 24/01/1929 81 R R Deiniol Jones
468 Elizabeth Ann Jones Tan y graig Brynrefail 26/01/1929 4w B L A A
469 Elizabeth Jones Glynafon Llanberis 21/02/1929 66 D P Thomas
470 Emma Parry 1 Rock Terrace Llanberis 06/03/1929 76 B L A A
471 Catherine Jane Evans Cromlechdy Nant Peris 20/03/1929 69 B L A A
472 Jennie Evans C and A Infirmary Bangor 20/03/1929 27 R R Deiniol Jones
473 Charles Hughes 12 Ceunant Street Llanberis 23/03/1929 40 R R Deiniol Jones
474 Alice Williams 6 Ceunant Street Llanberis 30/03/1929 81 R R Deiniol Jones
475 Ellen Roberts Glanrafon Farm Nant Peris 01/04/1929 69 B L A A
476 Jane Rowlands Roberts Tan y bwlxh Pentrecastell 05/04/1929 81 B L A A
477 Tommy Gordon Morris 4 Brynteg Llanberis 06/04/1929 15 D P Thomas
478 Robert John Roberts Adwyrwaen Llanberis 11/04/1929 2w B L A A
479 Ann Williams Cadvan House Llanberis 18/04/1929 66 D P Thomas
480 Catherine Roberts Penrhos Bethel 20/04/1929 82 D P Thomas
481 Miriam Davies 51 High Street Llanberis 25/04/1929 90 D P Thomas
482 Ellen Owen 7 Yankee Street Llanberis 27/04/1929 45 D P Thomas
483 Ann Jones Esgeiriau Llanberis 07/05/1929 79 B L A A
484 Margaret Owen 3 Brynteg Llanberis 11/05/1929 81 R R Deiniol Jones
485 Freda Owens 6 Snowdon Street Llanberis 08/06/1929 19m B L A A
486 Richard Jones 8 York Terrace Llanberis 12/06/1929 80 D P Thomas
487 Louis Henry Radley Newton Street Llanberis 25/07/1929 62 R R Deiniol Jones
488 William William Roberts 4 Gwastadnant Llanberis 27/07/1929 68 B L A A
489 Anne Mary Williams Llys Menai Llanberis 08/08/1929 27 B L A A
490 Griffith Owen Tan y Gadlas Nant Peris 08/08/1929 80 D P Thomas
491 Jane Williams Greuor Bethel 17/08/1929 57 B L A A
492 Sarah Jane Fletcher Llys Ceridwen Llanberis 31/08/1929 69 D P Thomas
493 Alice Williams Mur Mawr Llanberis 21/09/1929 43 B L A A
494 Jane Jones 6 Victoria Terrace Llanberis 14/11/1929 75 R R Deiniol Jones
495 John Jones Bron Eryri 23/11/1929 86 D P Thomas
496 Margaret Thomas Llys Ivor Newton St Llanberis 16/12/1929 83 B L A A
497 Richard Thomas Muriau Smithy Llanberis 28/12/1929 56 B L A A
498 Mary Ann Hough 3 Minafon Terrace Llanberis 15/01/1930 78 D P Thomas
499 Jane Roberts 8 Llainwen Llanberis 18/01/1930 72 B L A A
500 Dora Lloyd Hughes 3 Padarn Street Llanberis 05/02/1930 37 D P Thomas
501 Gwilym Morgan Hughes C and A Infirmary Bangor 05/02/1930 26 B L A A
502 Louisa Jones C and A Infirmary Bangor 06/02/1930 40 D P Thomas
503 David Jones Penygraig Llanberis 18/02/1930 62 D P Thomas
504 Irfon Parry 2 Llainwen Uchaf Llanberis 22/02/1930 10m D P Thomas
505 Elizabeth Griffiths 2 Glanrafon Terrace Nant Peris 01/03/1930 75 D P Thomas
506 Owen William Owen Llwynon Cellan Lampeter 10/03/1930 66 B L A A
507 Catherine Pritchard Garage Llanberis 15/03/1930 82 D P Thomas
508 Laura Evans Ty Coch Fachwen 15/03/1930 77 B L A A
509 William Pierce Eryri Hospital Carenarvon 21/03/1930 74 B L A A
510 Mary Ann Jones Plas Coch Llanberis 24/03/1930 83 B L A A
511 Catherine Griffith Murmawr Nant Peris 24/03/1930 49 B L A A
512 Helen Aubrey Morris 4 Brynteg Llanberis 28/04/1930 16m D P Thomas
513 Robert Hughes Bronaelwen Llanberis 31/05/1930 70 B L A A
514 Thomas Jones 19 Goodman Street Llanberis 05/06/1930 67 B L A A
515 William Richard Parry 4 Thomas Street Llanberis 12/07/1930 60 D P Thomas
516 John R Roberts Merddyn Coch Llanberis 26/07/1930 60 D P Thomas
517 Ellen Owen Arosfa Llanberis 31/07/1930 48 B L A A
518 Richard Evans 9 Victoria Terrace Llanberis 15/08/1930 33 D P Thomas (Died in Camp)
519 Enid Hughes 7 Vaynol Cottages Llanberis 23/08/1930 26 B L A A
520 William David Jones Tynygadlas Llanberis 20/09/1930 71 B L A A
521 Jane Owen High Street Llanberis 25/09/1930 B L A A
522 Griffith Williams Tanybelen Nant Peris 01/10/1930 37 B L A A
523 Eluned Williams Padarn Stores Fachwen Deiniolen 15/10/1930 17 B L A A
524 William Morris Williams Hafod Gynfor Nant Peris 25/10/1930 17 B L A A
525 Charles Parry C and A Infirmary Bangor 30/10/1930 58 R R Deiniol Jones
526 Still born child Beech Bank Llanberis 19/11/1930 - Child Mr and Mrs Griffith S Hughes
527 Margaret Ellen Hughes Bryn Peris Llanberis 29/11/1930 67 D P Thomas
528 David Owen Williams Mur Mawr Llanberis 29/11/1930 54 B L A A
529 Margaret Hughes Upper Llainwen Llanberis 11/12/1930 55 D P Thomas
530 Miriam Roberts 2 Manchester Row Llanberis 16/12/1930 67 B L A A
531 William Charles Williamson 128 Smithdown Row Llanberis 22/12/1930 51 D P Thomas
532 William John Williams Plas Coch Llanberis 03/01/1931 64 B L A A
533 William William Roberts Bedwargoed Fachwen 10/01/1931 64 B L A A
534 Robert R Roberts 5 Padarn Road Llanberis 10/01/1931 62 Lewis Jenkins
535 Mary Ann Roberts Cae Newydd Bach Llanberis 30/01/1931 69 B L A A
536 Owen Jones Beudy Mawr Nant Peris 31/01/1931 36 B L A A
537 Robert Griffith 9 Turner Street Llanberis 05/03/1931 75 R R Deiniol Jones
538 Ann Williams Pen y Bryn Nant Peris 07/03/1931 70 B L A A
539 Samuel Griffiths Bens Nant Peris 14/03/1931 5 D P Thomas
540 Margaret Hughes 4 Well Street Llanberis 26/03/1931 74 B L A A
541 John Richard Roberts 4 Blaenddol Llanberis 28/03/1931 71 D P Thomas
542 Jane Griffith Dresddeugoed Llanrug 30/03/1931 62 B L A A
543 John Evan Jones Glanfa Llanberis 04/04/1931 71 B L A A
544 Elizabeth Jane Owen 3 Water Street Llanberis 09/04/1931 65 D P Thomas
545 Haydn Morris 8 Victoria Terrace Llanberis 18/04/1931 3m D P Thomas
546 Margaret Williams Penceunant Llanberis 25/04/1931 55 B L A A
547 Owen Roberts 1 Snowdon Street Llanberis 16/05/1931 69 B L A A
548 Alice Hughes Snowdon Valley Llanberis 20/05/1931 79 B L A A
549 Robert Morris 2 Pantdy Llanberis 30/05/1931 80 D P Thomas
550 William William Owen Hafotty Cwmyglo 03/06/1931 63 B L A A
551 Elizabeth Griffith 3 Llaonwen Uchaf Llanberis 13/06/1931 65 B L A A
552 Edward Robert Jones Manllwyd Llanberis 20/06/1931 79 B L A A
553 Hugh Williams 28 Upper Snowdon Street 20/06/1931 8m B L A A
554 Ann Lloyd Jones 7 Glanrafon Terrace Nant Peris 20/06/1931 79 W M Williams
555 Still born child Bungalow Llanberis 24/06/1931 - Child Mr and Mrs Humphrey Wms
556 John T Evans Cromlechdy Nant Peris 25/06/1931 40 B L A A
557 Mary Eira Jones Infirmary Leeds 29/06/1931 37 B Jones
558 John Humphreys Glan y Bala Llanbeblig 02/07/1931 67 D P Thomas
559 David Owen Tan y Bwlch Llanberis 04/07/1931 58 D P Thomas
560 John Griffith Closs Vaynol Arms 16/07/1931 59 D P Thomas
561 Morris Griffith Ty Newydd Llanberis 29/08/1931 71 B L A A
562 William John Parry Bryngo Cwm y Glo 19/09/1931 53 D P Thomas
563 Owen Thomas Owen Upper Snowdon Terrace Llanberis 03/10/1931 62 B L A A
564 Owen Richard Williams Dorvel Harlech 03/10/1931 59 B L A A
565 Ellen Edwards St Davids Road Carnarvon 05/10/1931 81 B L A A
566 Sarah Jones 19 Goodman Street Llanberis 05/11/1931 62 B L A A
567 Maggie Lizzie Jones C and A Infirmary Bangor 10/11/1931 29 D P Thomas
568 Ellen Roberts Eryri Hospital Carenarvon 28/11/1931 24 D P Thomas
569 Gwilym Williams 11 Well Street Llanberis 05/12/1931 43 B L A A
570 Robert Cadwaladr Owen Cwmwrach Nant Peris 23/12/1931 59 D P Thomas
571 Hugh Hugh Jones Gardda Nant Peris 23/12/1931 73 B L A A
572 Joseph Owen 11 Victoria Terrace Llanberis 02/01/1932 70 D P Thomas
573 Sarah Ann Davies Alcan House Llanberis 06/01/1932 58 D P Thomas
574 Jane Griffith Parc Isaf Llanrug 07/01/1932 83 B L A A
575 Thomas John Jones 21 Snowdon Street Llanberis 06/02/1932 47 B L A A
576 Margaret Ellen Morris Tyddyn Marsley Llanberis 09/02/1932 74 D P Thomas
577 Edward Mason Evans 2 Water Street Llanberis 20/02/1932 65 D P Thomas
578 Ellen Jones 1 Llainwen Uchaf Llanberis 23/02/1932 61 B L A A
579 John Owens 36 Afon Terrace Llanberis 01/03/1932 83 D P Thomas
580 Owen William Griffith Ty Gwyn Nant Peris 12/03/1932 6m D P Thomas
581 Caroline Roberts 39 Goodman Street Llanberis 13/03/1932 76 D P Thomas
582 Margaret Williams Cartref Capel Curig/Cae Perthi 22/03/1932 66 B L A A
583 David William Pritchard Garage Llanberis 25/03/1932 53 D P Thomas
584 William John Evans 7 Upper Llainwen Llanberis 31/03/1932 35 D P Thomas
585 John Henry Parry Llys Alaw Llanberis 13/04/1932 68 B L A A
586 Elizabeth (Betty) Williams Blaen y Nant Nant Peris 25/04/1932 2w D P Thomas
587 Elizabeth Jones 10 Snowdon Street Llanberis 28/04/1932 67 D P Thomas
588 Ellis William Ellis Brangneinen Llanberis 28/04/1932 75 B L A A
589 Mary Williams 15 Beech Walk Middlesex 15/06/1932 69 B L A A
590 Ellen Roberts 4 Blaenddol Llanberis 25/06/1932 75 D P Thomas
591 Still born child 2 Brynteg Llanberis 21/06/1932 - Child of Mr and Mrs Owen Rbts
592 Ellis Roberts Bryneithin Pentre Castell 05/07/1932 65 D P Thomas
593 Owen Edward Roberts Cambrian Lodge Llanberis 16/07/1932 65 B L A A
594 Annie Pritchard Eryri Hospital Carenarvon 19/07/1932 48 B L A A
595 John Griffith Ellis Vaynol Arms 6 Vaynol Street 23/07/1932 65 D P Thomas
596 Thomas William Rowlands Llainwen Llanberis 13/08/1932 75 B L A A
597 Henry Robert Hughes Upper Llainwen Llanberis 03/11/1932 60 D P Thomas
598 Ellen Rowlands 2 Bethesda Street Llanberis 17/11/1932 68 B L A A
599 Thomas Roberts Brynpadarn Llanberis 03/12/1932 67 B L A A
600 Hugh Henry Parry 9 Llainwen Isaf Llanberis 03/12/1932 66 B L A A
601 Evan Aneurin Williams Mur Mawr Llanberis 10/12/1932 35 B L A A
602 Parry Jones Frongoch Llanberis 22/12/1932 80 B L A A
603 Thomas Owen Castle View Llanberis 28/01/1933 84 B L A A
604 Robert Morris Roberts Bron Idris Llanberis 04/02/1933 73 B L A A
605 Ellen Jones Tynygadlas Llanberis 07/02/1933 58 B L A A
606 Catherine Davies Ty Coed Llanberis 10/02/1933 80 B L A A
607 Mary Ann Evans 6 Well Street Llanberis 11/02/1933 45 B L A A
608 Elwyn Toleman 7 Well Street Llanberis 16/02/1933 2 B L A A
609 Jane Ellen Jones Leeds House Llanberis 18/02/1933 59 B L A A
610 Mary Davies 10 Penygraig Llanberis 21/02/1933 78 B L A A
611 Jane Parry Isfryn Turner Street Llanberis 21/02/1933 74 B L A A
612 Margaret Edwards Muriau Gwynion Dinorwic 27/02/1933 76 D P Thomas
613 William Edwards Muriau Gwynion Dinorwic 04/03/1933 80 D P Thomas
614 Robert Roderick Williams 10 Vaynol Cottage Llanberis 04/03/1933 56 D P Thomas
615 Catherine Roberts Tyucharffordd Llanberis 09/03/1933 88 D P Thomas
616 David Hugh Jones 7 Wytham Street Oxford 11/03/1933 69 D P Thomas
617 Catherine Glyder Owen Hafod Gynfor Nant Peris 30/03/1933 11 B L A A
618 Foulk Morris Owen Coed Mawr Llanberis 22/04/1933 6 B L A A
619 John William Parry Victoria House Llanberis 27/04/1933 69 D P Thomas
620 William John Griffith Tan y Gadlas Nant Peris 29/04/1933 15 B L A A
621 Elizabeth Jane Steer 12 Ceunant Street Llanberis 04/05/1933 64 R R Deiniol Jones
622 Emlyn Wyn Williams 6 Glanyrafon Terrace Nant Peris 06/05/1933 10 R R Deiniol Jones
623 John Hy Abernathy Lynas Lynadsley Coedgwydr Nant Peris 13/05/1933 64 R R Deiniol Jones Check Surname
624 Trevor Samuel Morgan 8 Ceunant Street Llanberis 29/05/1933 84 B L A A
625 Richard Peris Griffith 2 Bens Nant Peris 31/05/1933 4m R R Deiniol Jones
626 Janet Williams 4 Ceunant Street Llanberis 03/06/1933 73 D P Thomas
627 John Roberts Ael Eryri Llanberis 14/06/1933 78 B L A A
628 Thomas Ivor Roberts Merddyn Coch Llanberis 17/06/1933 22 B L A A
629 Margaret Jones Bens Nant Peris 24/06/1933 57 B L A A
630 Lleon Aethwy Davies Bronygraig Llanberis 01/07/1933 5m B L A A
631 Michael Griffith Brynglas Nant Peris 05/08/1933 38 B L A A
632 Jane Alice Owen 4 Blaenddol Llanberis 12/08/1933 39 D P Thomas
633 Gwilym Wyn Jones Leeds House Llanberis 19/08/1933 20 B L A A Coroners Order
634 William Lewis 216 Bolton Rd Ashton in Makerfield 23/11/1933 56 D P Thomas
635 Jane Roberts Glanrafon Nant Peris 14/12/1933 68 B L A A
636 Robert Jones 1 Rallt Goch Llanberis 16/12/1933 82 B L A A
637 Still born child 51 Goodman Street Llanberis 08/01/1934 - Child of Nellie Roberts
638 Rowland Jones 13 Rallt Goch Llanberis 13/01/1934 76 B L A A
639 Jane Roberts 7 Ceunant Street Llanberis 03/02/1934 84 D P Thomas
640 Alexander Fisher Bing Cottages Llanberis 10/02/1934 62 D P Thomas
641 Evan John Prichard 9 Newton Street Llanberis 10/02/1934 25 B L A A
642 Ivor Jones Llys Madog Llanberis 03/03/1934 51 B L A A
643 Mary Catherine Griffith 3 Padarn Road Llanberis 08/03/1934 52 D P Thomas
644 Jane Evans Cwm Wrach Nant Peris 28/03/1934 71 D P Thomas
645 Lizzie Pritchard Garage Llanberis 07/04/1934 24 D P Thomas
646 Richard Selwyn Roberts Penybryn Llanberis 09/04/1934 9m B L A A
646A Catherine Jones Penygraig Llanberis 08/05/1934 D P Thomas
647 Still born child Ashfield Llanberis 14/05/1934 - Child of Margaret Williams
648 Jane Rowlands Aelybryn Llanberis 29/05/1934 85 B L A A
649 Robert William Jones Gorphwysfa Llanrug 02/06/1934 69 B L A A
650 John Griffith Minffordd Dinorwic 09/06/1934 77 D P Thomas
651 David Evans Ceunant Llanberis 09/06/1934 64 B L A A
652 Alice Jones Bryn Ceris Llanberis 21/06/1934 75 B L A A
653 Iris Wyn Jones Graig Ddu Clegir Llanrug 30/06/1934 14m D P Thomas
654 John Wheldon Hughes 2 Pentrecastell Llanberis 05/07/1934 66 B L A A
655 Maggie Hughes Llwyn Difyr Llanberis 05/07/1934 57 B L A A
656 Jane Owen Compton House Llanberis 10/07/1934 75 B L A A
657 Robert Parry 11 Charlotte Street Llanberis Jul 1934 81 B L A A
658 Catherine Hughes Glasfryn Llanberis 25/08/1934 79 B L A A
659 Robert William Roberts Llys Tudur Llanberis 29/08/1934 72 B L A A
660 David Jones 17 Ceunant Street Llanberis 12/10/1934 69 B L A A
661 Henry Price Tanhafodti Clegir 18/10/1934 42 George Dean
662 Still born child C and A Infirmary Bangor 05/11/1934 - Child of Mair Eluned Owen
663 Thomas Robert Phillips 1 Glanrafon Terrace Nant Peris 01/12/1934 69 George Dean
664 William Owen Jones Gogarth Valley Road Llanfairfechan 05/12/1934 73 B L A A
665 Morris D Thomas 11 Vaynol Cottages Llanberis 05/12/1934 66 D P Thomas
666 Ann Jones Bronallt Llanberis 12/12/1934 73 B L A A
667 Ann Evans 4 Fron Goch Llanberis 09/02/1935 79 B L A A
668 Kate Jones 1 Ralltgoch Llanberis 09/02/1935 44 B L A A
669 Ellen Morris Terfyn Nant Peris 13/02/1935 62 R R Deiniol Jones
670 Ellen Jones Minynant Llanberis 26/02/1935 73 B L A A
671 Richard Jones 2 Eilian Terrace Llanberis 09/03/1935 77 D P Thomas
672 Owen John Evans Victoria Villa Llanberis 16/03/1935 75 B L A A
673 John Edward Jones 13 Charlotte Street Llanberis 16/03/1935 22 D P Thomas
674 Ellen Evans Talgae Nant Peris 16/03/1935 72 D P Thomas
675 Owen Richard Roberts Llanberis 20/03/1935 63 B L A A
676 Catherine Jones 2 Bryn Teg Llanberis 23/03/1935 78 D P Thomas
677 Ellen Toleman Blaenyddol Cottages Llanberis 23/03/1935 57 D P Thomas
678 Jennie Blodwen Morris 8 Victoria Terrace Llanberis 27/03/1935 31 D P Thomas
679 Griffith Ellis Eryri Hospital Carenarvon 01/04/1935 67 B L A A
680 Heulwen Roberts 6 Bethesda Terrace Llanberis 02/04/1935 9m B L A A
681 William Pritchard Central Garage Llanberis 10/04/1935 83 George Dean
682 Owen Roberts Bryngwynedd Llanberis 13/04/1935 68 B L A A
683 Jane Williams 20 Llainwen Llanberis 16/04/1935 38 B L A A
684 William Jones Victoria Villa Llanberis 25/04/1935 75 B L A A
685 Margaret Elizabeth Jones Pantycafn Llanberis 04/05/1935 4m George Dean
686 Catherine Ann Williams Plas Coch Llanberis 18/05/1935 55 B L A A
687 William John Williams Llwyn Celyn Bach Llanberis 21/05/1935 29 B L A A
688 Catherine Hughes Penceunant Uchaf Llanberis 30/05/1935 73 B L A A
689 Ellen Bellis 5 Turner Street Llanberis 31/05/1935 62 B L A A
690 Mary Thomas 6 York Terrace Llanberis 08/06/1935 70 D P Thomas
691 William Samuel Rowlands Eryri Hospital Carenarvon 12/06/1935 59 B L A A
692 Rees Owen Roberts Tanygraig Llanberis 15/06/1935 3d George Dean
693 June Lewis 12 Ceunant Llanberis 03/07/1935 5 D P Thomas
694 Thomas Griffiths Drwsddeugoed Llanrug 11/07/1935 53 B L A A
695 Jane Closs Peris Temperance Nant Peris 17/07/1935 86 B L A A
696 Ellen Jones Hughes Gwylfa Capel Coch Road 20/07/1935 73 B L A A
697 Catherine Gillespie Bod Alwyn Llanberis 27/07/1935 67 D P Thomas
698 Still born child Victoria Terrace Llanberis 02/08/1935 - Child Mr and Mrs T C Jones
699 Griffith Davies Alcan House Llanberis 05/08/1935 73 D P Thomas
700 Hugh Penny Williams Cottage Hospital Carnarvon 10/08/1935 54 B L A A
701 Elizabeth Evans 3 Brynaugerddi Llanberis 24/08/1935 73 B L A A
702 Mary Griffith 3 Rallt Goch Llanberis 27/08/1935 77 D P Thomas
703 Margaret Jones Congo House Ynys Llanystumdwy 21/09/1935 44 B L A A
704 John Michael Evans Mafeking Llanberis 30/09/1935 71 B L A A
705 Mary Wynne Jones Clegir Llanberis 12/10/1935 8m D P Thomas
706 Hugh Llewelyn Williams 8 Llainwen Llanberis 19/10/1935 56 Morris Jones
707 Ellis Jones Brithdir Llanberis 13/11/1935 91 D P Thomas
708 Catherine Jones Snowdon Street Llanberis 11/01/1936 15 D P Thomas
709 Elizabeth Davies 15 Goodman Street Llanberis 25/01/1936 82 B L A A
710 William Weldon Hughes Bryn Peris Llanberis 28/01/1936 69 B L A A
711 Margaret Roberts Merddyn Coch Llanberis 28/01/1936 66 B L A A
712 Robert John Hughes Gwylfa Llanberis 30/01/1936 74 B L A A
713 Margaret Ellen Williams Clwt y Bont 10/03/1936 80 B L A A
714 Catherine Jane Jones 5 Palace Street Caernarvon 16/03/1936 78 B L A A
715 Mary Jones Glasfryn Llanberis 21/03/1936 50 B L A A
716 Margaret Williams Bryniau Gwredor Llanberis 21/03/1936 67 B L A A
717 Jane Jones Gardda Nant Peris 24/03/1936 70 B L A A
718 Margaret Williams 2 Llainwen Isaf Llanberis 26/03/1936 72 D P Thomas
719 Elizabeth Pritchard 28 Chapel Street Caernarvon 17/04/1936 81 B L A A
720 Thomas Williams 49 South Penrallt Caernarvon 23/04/1936 89 B L A A
721 Robert Owen Gillespie Bod Alwyn Llanberis 04/05/1936 65 George Dean
722 Robert Owen Williams Clegir Llanberis 03/05/1936 61 D P Thomas
723 Edward Hughes 1 Turner Street Llanberis 14/05/1936 69 D P Thomas
724 Elizabeth Roberts 22 Goodman Street Llanberis 26/05/1936 68 D P Thomas
725 David Davies 22 Newton Street Llanberis 23/06/1936 75 B L A A
726 Robert Roberts Bungalow Gilfach Ddu Llanberis 06/08/1936 71 D P Thomas
727 Mary Roberts C and A Infirmary Bangor 15/08/1936 11h D P Thomas
728 Georgina Westerhaut Castle Hotel Llanberis 25/08/1936 35 D P Thomas
729 Mary Lizzie Owen 48 Goodman Street Llanberis 15/09/1936 48 D P Thomas
730 Mabel Roberts 8 Walis Street Llanberis 26/09/1936 25 D P Thomas
731 Leonard Stanley Williams Ty Gwyn Nant Peris 30/09/1936 32 D P Thomas
732 Margaret Rowlands 5 Snowdon Street Llanberis 01/10/1936 59 D P Thomas
733 Alfred Price Francis The Bank Llanberis 15/10/1936 58 D P Thomas
734 Still born child 1 Bryniau Gerddi Llanberis 20/10/1936 - Douglas Jones Child of Mrs Robert Owen
735 Elizabeth Davies Bon Marche Llanberis 28/10/1936 72 B L A A
736 John Herbert Roberts 10 Walis Street Llanberis 21/11/1936 38 B L A A
737 Catherine Jones 13 Rallt Goch Llanberis 02/12/1936 69 B L A A
738 Joseph Fletcher Llys Ceridwen Llanberis 03/12/1936 77 D P Thomas
739 John (David) Griffith Bens Nant Peris 09/12/1936 2d George Dean
740 William Josiah Williams Tynyffynnon Nant Peris 12/12/1936 80 W Morris Williams
741 Hugh Jones Waterfall View Llanberis 12/12/1936 66 B L A A
742 Annie Edwards Victoria House Llanberis 22/12/1936 38 D P Thomas
743 John Evans 6 Rallt Goch Llanberis 23/01/1937 65 B L A A
744 June Jones Pant y cafn Llanberis 23/01/1937 7m George Dean
745 William Roberts 25 Ogwen Terrace Llanberis 03/02/1937 74 B L A A
746 William John Ellis Tanybryn Nant Peris 03/02/1937 66 B L A A
747 Laura Jane Williams Bodwenallt Llanberis 09/02/1937 62 B L A A
748 Evan Morris Jones 7 Snowdon Street Llanberis 06/02/1937 71 D P Thomas
749 Robert Arthur Roberts 11 Well Street Llanberis 16/02/1937 21 D P Thomas
750 Jane Roberts Bryn Llwyd Newton Road Llanberis 17/02/1937 84 B L A A
751 Arwyn Roberts 4 Snowdon Street Llanberis 20/02/1937 3d George Dean
752 Elizabeth Evans Aneddle Llanberis 27/02/1937 59 B L A A
753 Ellen Pritchard 12 Pentrecastell Llanberis 29/04/1937 82 D P Thomas
754 Ann Humphreys Ty Isa Nant Peris 05/05/1937 82 B L A A
755 Mary Elizabeth Williams Tynffynnon Nant Peris 17/05/1937 76 W Morris Williams
756 Jane Ellen Evans Eilian View Llanberis 22/05/1937 57 B L A A
757 Mary Evans Penbont Llanberis 26/05/1937 71 B L A A
758 Robert Jones Bryn Glas Nant Peris 29/05/1937 64 R R Deiniol Jones
759 Jane Davies Pandy Llanddeiniolen 12/06/1937 55 D P Thomas
760 Griffith Edward Jones Leeds House Llanberis 26/06/1937 66 B L A A
761 William William Roberts Meifod Llanberis 26/06/1937 73 D P Thomas
762 Catherine Ellen Wilkins 3 Packfield Ave Urmston 29/06/1937 39 D P Thomas
763 Still born child 2 Bedwargoed Fachwen 02/07/1937 - Child of Mr and Mrs W H Rbts
764 Elizabeth Rowlands Victoria Villa Llanberis 12/07/1937 76 B L A A
765 Ann Ellen Roberts 2 Bedwargoed Fachwen 17/07/1937 37 B L A A
766 David John Hughes 5 Llainwen Isaf Llanberis 22/07/1937 63 B L A A
767 David Richard Parry 2 Llainwen Uchaf Llanberis 24/07/1937 4 D P Thomas
768 Jane Robert Williams 2 Llainwen Isaf Llanberis 29/07/1937 81 George Dean
769 Gwyrfai Roberts 2 Bedwargoed Dinorwig 14/09/1937 2m B L A A
770 Margaret Williams Llys Menai Llanberis 15/09/1937 45 B L A A
771 William Thomas Williams Tyntwll Nant Peris 28/09/1937 74 B L A A
772 Margaret Roberts 2 Gwastadnant Nant Peris 23/10/1937 66 B L A A
773 Elizabeth Mary Thomas 14 Ceunant Street Llanberis 04/11/1937 56 B L A A
774 Jane Roberts 1 Vaynol Cottages Llanberis 10/11/1937 55 D P Thomas
775 John Roberts Grove House Llanberis 13/11/1937 71 B L A A
776 Hugh Williams 4 Ceunant Street Llanberis 24/11/1937 29 D P Thomas
777 James Percy Buck Pantycafn Llanberis 27/11/1937 49 D P Thomas
778 William Griffith Roberts Tanygraig Llanberis 18/12/1937 38 B L A A
779 Austen Jones Hughes Barclay Bank House Llanberis 22/12/1937 18m D P Thomas
780 Florence Scoffham Padarn Villa Llanberis 10/01/1938 52 D P Thomas
781 Catherine Jones Talafon Llanberis 25/01/1938 73 D P Thomas
782 William Edmund Jones Clegir Llanberis 08/03/1938 29 D P Thomas
783 Robert Griffith Closs Tanybryn Nant Peris 02/04/1938 77 D P Thomas
784 Jane Hughes 27 Upper Snowdon Street Llanberis 23/03/1938 65 B L A A
785 John Jones 14 Victoria Villa 07/05/1938 69 B L A A
786 Betty Humphreys C and A Infirmary Bangor 07/05/1938 21 D P Thomas
787 Kate Williams Mur Mawr Llanberis 07/05/1938 64 B L A A
788 Owen Griffith Llwyn Padarn Llanberis 06/06/1938 75 D P Thomas
789 Mary Jones Eryri Hospital Carenarvon 09/06/1938 91 B L A A
790 Margaret Jones 2 Ceunant Street Llanberis 18/06/1938 75 D P Thomas
791 Jane Ellis Bronwyddfa Nant Peris 22/06/1938 71 B L A A
792 Catherine Williams 9 Yankee Street Llanberis 21/07/1938 1m D P Thomas
793 Jane Closs Jones Gadlys Cottage Llanberis 25/07/1938 94 D P Thomas
794 Mathew Bellis 5 Turner Street Llanberis 28/07/1938 71 B L A A Coroners Order
795 Elizabeth Williams 14 Allt Goch Llanberis 30/07/1938 77 B L A A
796 Lydia Jones Oakside Road Capel Coch Road 31/08/1938 86 B L A A
797 Joseph Jones 43 Goodman Street Llanberis 07/09/1938 63 A C Jones
798 Thomas Llewelyn Williams 1 Lower Llainwen Llanberis 07/09/1938 41 D P Thomas
799 Catherine Mary Williams Eryri Hospital Carenarvon 06/10/1938 75 A C Jones
800 Humphrey Jones Bryn Ceris Llanberis 13/10/1938 72 B L A A
Entries Per Page
Displaying Page of