Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • AGE - Oed / Age
  • CERE - Seremoni / Ceremony
  • HISTORY - Hanes / History
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
AGE
CERE
HISTORY
1 John Davies Tynyraelgerth 01/05/1856 5w W Lloyd Williams
2 Abraham Williams Gwastadnant 21/05/1856 52 W Lloyd Williams
3 Bridget Jones Pentre'r Castell 24/05/1856 10m W Lloyd Williams
4 Hugh Griffith Ceunant Nant Isaf 18/06/1856 13 W Lloyd Williams
5 Robert Closs Tanybryn 23/07/1856 63 W Lloyd Williams
6 David Evans Murmawr Nant Isaf 23/07/1856 3m W Lloyd Williams
7 Griffith Price Minffordd Dinorwig 30/07/1856 1 W Lloyd Williams
8 Daniel Roberts Llanddeiniolen 04/08/1856 46 W Lloyd Williams
9 Ann Hughes Ceunant 09/08/1856 28 W Lloyd Williams
10 David Griffith Pen y Gorphwysfa 30/08/1856 80 W Lloyd Williams
11 David Griffith Llwyn Padarn 02/09/1856 70 W Lloyd Williams
12 William Jones Tynygadlas 06/09/1856 6m W Lloyd Williams
13 Thomas Williams Ynys Ettws 20/09/1856 W Lloyd Williams
14 Owen Griffith Barracks 20/09/1856 15m W Lloyd Williams
15 Ann Morgan Llanddeiniolen 15/10/1856 22 W Lloyd Williams
16 Margaret Jones Cae Esgob 18/10/1856 48 W Lloyd Williams
17 Robert Newton Davies Glynperis 10/11/1856 2 W Lloyd Williams
18 William Jones Llanddeiniolen 11/11/1856 3 W Lloyd Williams
19 Gwen Ellis Gellihirbant 12/11/1856 37 W Lloyd Williams
20 Mary Griffith Cae perthi 15/11/1856 32 W Lloyd Williams
21 Eliza Owen Blaenyddol 19/11/1856 10w W Lloyd Williams
22 John Owen Bing Blaenyddol 25/12/1856 1 W Lloyd Williams
23 Owen Owens Ty Capel Rehoboth 14/01/1857 63 W Lloyd Williams
24 Jane Owens Bing 19/01/1857 58 W Lloyd Williams
25 Jane Evans Beudy Mawr Dinorwic 27/01/1857 35 W Lloyd Williams
26 Catherine Jones Tai Cwmbrwynog 14/02/1857 56 W Lloyd Williams
27 Ellis Jones Brithdir 21/02/1857 76 W Lloyd Williams
28 Jane Williams Gardda 25/02/1857 4d W Lloyd Williams
29 Margaret Williams Cae perthi 28/02/1857 8 W Lloyd Williams
30 Mary Owen Hafodty Newydd 28/02/1857 56 W Lloyd Williams
31 Richard Roberts Ysgeiriau 02/03/1857 1 W Lloyd Williams
32 Ellis Jones Llanrug 14/03/1857 6m W Lloyd Williams
33 Elizabeth Jones Tydu 18/03/1857 37 W Lloyd Williams
34 Samuel Jones Blaenyddol 25/03/1857 57 W Lloyd Williams
35 Margaret Prichard Pentre'r Castell 25/04/1857 82 W Lloyd Williams
36 Elizabeth Williams Gardda Bach 28/04/1857 3 W Lloyd Williams
37 John Williams Gardda 05/05/1857 3 W Lloyd Williams
38 Mary Hughes Ceunant 23/05/1857 11m W Lloyd Williams
39 Janet Hughes Hafod Lydan 16/06/1857 18 W Lloyd Williams
40 Catherine Roberts Glynperis 20/06/1857 78 W Lloyd Williams
41 Catherine Evans Murmawr Nant Isaf 20/06/1857 35 W Lloyd Williams
42 John Thomas Cae'r ty Glynrhonwy 07/07/1857 20 W Lloyd Williams
43 Mary Davies Brynfelin Dinorwig 15/08/1857 4m W Lloyd Williams
44 Thomas Griffith Cwrnaelhir 05/09/1857 14 W Lloyd Williams
45 Owen Owens Pentre'r Castell 09/09/1857 7w W Lloyd Williams
46 William Edwards Pentre'r Castell 03/10/1857 71 W Lloyd Williams
47 Evan Roberts Gardda Bach 03/10/1857 20 W Lloyd Williams
48 John Morgans Ty Newydd Gellihirbant 05/01/1858 78 W Lloyd Williams
49 Griffith Davies Tynylon 04/02/1858 4 W Lloyd Williams
50 Thomas Jones Glynrhonwy Llanrug 19/02/1858 69 W Lloyd Williams
51 Ellis Evans Gardda 27/02/1858 W Lloyd Williams
52 William Griffith Cae perthi 15/03/1858 63 W Lloyd Williams
53 Elizabeth Closs Penllyn 18/03/1858 2 W Lloyd Williams
54 Griffith Evans Murmawr Nant Isaf 24/03/1858 72 W Lloyd Williams
55 Evan Jones Cae Newydd Bach 27/03/1858 71 W Lloyd Williams
56 Thomas Thomas No Address 08/04/1858 2 W Lloyd Williams
57 Sarah Lewis Blaenyddol 17/04/1858 40 W Lloyd Williams
58 Janet Edwards Barracks 04/05/1858 27 W Lloyd Williams
59 Hannah Davies Llanddeiniolen 19/05/1858 81 W Lloyd Williams
60 Jane Jones Stabal Goch 12/06/1858 54 W Lloyd Williams
61 Elizabeth Williams Bryniau'r Gerddi 26/08/1858 59 W Lloyd Williams
62 Catherine Foulks Chwarrel Cook Llanrug 08/09/1858 30 W Lloyd Williams
63 Ellen Closs Stamps 15/09/1858 31 W Lloyd Williams
64 Thomas Williams No Address 02/10/1858 56 W Lloyd Williams
65 John Jones Tynyraelgerth 16/10/1858 1 W Lloyd Williams
66 Ann Morgan Dinorwic Llanddeiniolen 04/11/1858 85 W Lloyd Williams
67 Ellen Jones Tygwyn 13/11/1858 32 W Lloyd Williams
68 Morris Roberts Treborth Ucha Bangor 11/12/1858 10m W Lloyd Williams
69 Jane Lewis Blaenyddol 22/12/1858 12 W Lloyd Williams
70 Alice Owens Maenllwyd 22/12/1858 19 W Lloyd Williams
71 Mary Jones Llwyncelyn 25/12/1858 77 W Lloyd Williams
72 Mary Foulkes Cae'r gors Dinorwig 28/12/1858 64 W Lloyd Williams
73 John Jones Minffordd Dinorwic 28/12/1858 9m W Lloyd Williams
74 Margaret Jones Blaenynant 29/12/1858 87 W Lloyd Williams
75 Owen Evans Murmawr Nant Isaf 01/01/1859 9m W Lloyd Williams
76 Owen Hughes Ty isaf 17/01/1859 13m W Lloyd Williams
77 Catherine Davies Ty Capel Jerusalem 17/01/1859 22 W Lloyd Williams
78 William Morris Cwmglas 20/01/1859 74 W Lloyd Williams
79 Ellen Owen Maenllwyd 16/02/1859 10m W Lloyd Williams
80 Jane Griffith Y Fron 01/04/1859 31 W Lloyd Williams
81 Daniel Davies Nant ddu 29/04/1859 29 W Lloyd Williams
82 David Evans Gardda 30/04/1859 2 W Lloyd Williams
83 Margaret Robyns Hafodlydan 14/05/1859 59 W Lloyd Williams
84 Thomas John Closs Tan y capel 01/06/1859 45 W Lloyd Williams
85 Owen Pleming Hafod Gynfor 04/06/1859 3d W Lloyd Williams
86 Ann Thomas Clegir Llanrug 09/06/1859 84 W Lloyd Williams
87 Robert Roberts Y Fron 11/06/1859 13m W Lloyd Williams
88 Owen Rowland Bryn fforch 05/07/1859 74 W Lloyd Williams
89 Margaret Williams Ty isaf 25/07/1859 16 W Lloyd Williams
90 George Henry Frodsham Liverpool 16/08/1859 28 W Lloyd Williams Killed by falling off Clogwyn Ddu
91 Catherine Roberts Y Fron 20/08/1859 3 W Lloyd Williams
92 William Jones Gellirbant 01/09/1859 5 W Lloyd Williams
93 Jane Jones Bryn yr Eglwys 03/09/1859 10d W Lloyd Williams
94 Mary Jones Llanddeiniolen 17/09/1859 60 W Lloyd Williams
95 Rees Williams Cwmaelhir 04/10/1859 W Lloyd Williams
96 Jane Ellis Glanyllyn Llanrug 08/10/1859 86 W Lloyd Williams
97 Elizabeth Hughes Ty isaf 23/11/1859 37 W Lloyd Williams
98 Ann Morgan Rhwng y dwy ffordd Dinorwig 24/12/1859 3 W Lloyd Williams
99 John Jones Pentre'r Castell 31/12/1859 71 W Lloyd Williams
100 William Williams Hafod Gynfor 07/01/1860 76 W Lloyd Williams
101 Edward Williams Pant y fron 11/01/1860 46 W Lloyd Williams
102 Elizabeth Morris Capel Garmon 23/01/1860 82 W Lloyd Williams
103 William Griffith Stamps 25/01/1860 46 W Lloyd Williams
104 Ellen Jones Llanddeiniolen 14/02/1860 72 W Lloyd Williams
105 Ann Jones Gellirbant 18/02/1860 60 W Lloyd Williams
106 Humphrey Jones Stabal Goch 08/03/1860 48 W Lloyd Williams
107 Griffith Ellis Hafodty Dinorwic 12/03/1860 75 W Lloyd Williams
108 Catherine Jones Ty ucha'r ffordd 14/03/1860 78 W Lloyd Williams
109 Mary Jones Cae'r Ty Glynrhonwy 28/04/1860 80 W Lloyd Williams
110 Elizabeth Griffith No Address 01/05/1860 62 W Lloyd Williams
111 John Hugh Jones Gallt y Llan 04/05/1860 10m W Lloyd Williams
112 Owen Williams Bryniua'r Gerddi 09/05/1860 2w W Lloyd Williams
113 John Williams Bryniau'r Gerddi 09/05/1860 2w W Lloyd Williams
114 Phillip Jones Pentre'r Castell 06/06/1860 6d W Lloyd Williams
115 Mary Thomas Cae'r Ty Glynrhonwy 19/06/1860 10m W Lloyd Williams
116 Griffith Williams Murmawr Nant Uchaf 02/07/1860 21 W Lloyd Williams
117 Margaret Jones Felin Fawr Llanddeiniolen 07/07/1860 20 W Lloyd Williams
118 Mary Williams Bryniau'r Gerddi 08/08/1860 28 W Lloyd Williams
119 Bridget Jones Pentre'r Castell 16/08/1860 4 W Lloyd Williams
120 Griffith Davies Glynperis 17/08/1860 50 W Lloyd Williams
121 Harriet Davies Pentre'r Castell 31/08/1860 5 W Lloyd Williams
122 John Hughes Blaenyddol 05/09/1860 3 W Lloyd Williams
123 John Thomas Chwarel Fawr Dinorwig 12/09/1860 7 W Lloyd Williams
124 Catherine Phillips Tirpant 06/09/1860 10m W Lloyd Williams
125 Owen Jones Deiniol Terrace Llanddeiniolen 09/09/1860 74 W Lloyd Williams
126 Catherine Owens Pentre'r Castell 09/09/1860 2 W Lloyd Williams
127 Robert Williams Blaenyddol 27/11/1860 10m W Lloyd Williams
128 Mary Prichard Tanyrhiw 01/12/1860 12 W Lloyd Williams
129 William Roberts Gwastadnant 25/12/1860 26 W Lloyd Williams
130 Ellis Jones Brithdir 09/01/1861 6m W Lloyd Williams
131 Jane Ellis Williams Ty'n y mynydd 15/01/1861 48 W Lloyd Williams
132 Catherine Ellis Hafotty Dinorwig 19/01/1861 W Lloyd Williams
133 Jane Jones Gellirbant 19/01/1861 8m W Lloyd Williams
134 Jane Williams Nant Ddu 25/01/1861 3 W Lloyd Williams
135 Griffith Williams Bryncoch 01/02/1861 2 W Lloyd Williams
136 Ann Davies Brynbedw 14/02/1861 17 W Lloyd Williams
137 Ann Jane Evans Ty gwyn 14/02/1861 2 W Lloyd Williams
138 John Jones Minffordd Dinorwic 20/02/1861 76 W Lloyd Williams
139 Jane Evans Cae newydd bach 20/02/1861 82 W Lloyd Williams
140 Miriam Ellis Gellirbant 20/02/1861 13 W Lloyd Williams
141 Morris Williams Taibach 02/03/1861 18 W Lloyd Williams
142 Margaret Roberts Treborth Uchaf Bangor 09/04/1861 18m W Lloyd Williams
143 David Griffith Llwynpadarn 09/04/1861 14m W Lloyd Williams
144 Ann Ellin Roberts Pentre'r Castell 18/04/1861 3 W Lloyd Williams
145 Ann Jane Griffith Blaenyddol 20/04/1861 9m W Lloyd Williams
146 William Williams Tynytwll 30/04/1861 20 W Lloyd Williams
147 Robert Evans Penyllyn 02/05/1861 7 W Lloyd Williams
148 Mary Griffith Wirglawdd Ddu 04/05/1861 1 W Lloyd Williams
149 Jane Ellis Maenllwyd 08/05/1861 3 W Lloyd Williams
150 William Ellis Tan y Dinas 13/06/1861 28 W Lloyd Williams
151 William Williams Blaenyddol 16/06/1861 56 W Lloyd Williams Killed by fall on Snowdon
152 William Griffith Penyceunant 20/06/1861 54 W Lloyd Williams
153 Edward Roberts Gardda Bach 16/07/1861 59 W Lloyd Williams
154 Owen Evans Pedwargoed Mill Llanddeiniolen 23/07/1861 1 W Lloyd Williams
155 Ellin Williams Minffordd Dinorwic 24/07/1861 2 W Lloyd Williams
156 Gaynor Williams Ty'n y Ceunant 13/08/1861 51 W Lloyd Williams
157 Elizabeth Evans Glan Eilian 20/08/1861 26 W Lloyd Williams
158 Ellen Phillip Barix 10/09/1861 53 W Lloyd Williams
159 Griffith Powel Tai Cwmbrwynog 03/10/1861 44 W Lloyd Williams
160 Jennet Thomas Tan y braich Dinorwig 14/10/1861 61 W Lloyd Williams
161 Owen Owens Y Fron 08/11/1861 69 W Lloyd Williams
162 Edward Roberts Pentre'r Castell 30/11/1861 3d W Lloyd Williams
163 Jane Williams Penybont 19/12/1861 63 W Lloyd Williams
164 David E Jones Adwy'r Waen 26/12/1861 54 W Lloyd Williams
165 Humphrey Closs Cwm y glo Llanrug 01/01/1862 67 W Lloyd Williams
166 David Prichard Bryniau Dinorwig 06/01/1862 3 W Lloyd Williams
167 Evan Williams Bryndu 14/01/1862 9m W Lloyd Williams
168 Griffith Jones Pentre'r Castell 14/01/1862 2m W Lloyd Williams
169 Mary Morgan Y Foel Gron Dinorwic 11/02/1862 5 W Lloyd Williams
170 Sarah Hughes Hafod 27/02/1862 72 W Lloyd Williams
171 Pierce Jones Brynrhonwy Llanrug 29/03/1862 45 W Lloyd Williams
172 William Evans Gwastadnant 01/05/1862 11m W Lloyd Williams
173 Ann Thomas Cae'r Ty Glynrhonwy 27/05/1862 43 W Lloyd Williams
174 John Roberts Blaenyddol 31/05/1862 18m W Lloyd Williams
175 Grace Owens Tan y Gadlas Murmawr 02/06/1862 36 W Lloyd Williams
176 John Evans Cwmwrach 12/06/1862 20 W Lloyd Williams
177 William Evans Gardda 14/06/1862 16 W Lloyd Williams
178 Robert Owen Brynfforch 28/06/1862 37 W Lloyd Williams
179 Amelia Roberts Pentre'r Castell 01/07/1862 17 W Lloyd Williams
180 Thomas Roberts Gwastadnant 02/07/1862 67 W Lloyd Williams
181 Elizabeth Jones Brynrhonwy Llanrug 09/08/1862 15 W Lloyd Williams
182 Ann Davies Tynyraelgerth 21/08/1862 20 W Lloyd Williams
183 Edward Owen Stamps 23/08/1862 47 W Lloyd Williams
184 Catherine Williams Pen y gorphwysfa bach 25/08/1862 2d W Lloyd Williams
185 Grace James Ty gwyn 26/08/1862 W Lloyd Williams
186 Jane Morgans Y Foel Gron Dinorwig 29/09/1862 2 W Lloyd Williams
187 Gaynor Ellis Llidiart y Clo Llanddeiniolen 07/10/1862 75 W Lloyd Williams
188 Evan Evans Brynderw 21/10/1862 3 W Lloyd Williams
189 Griffith Ellis Roberts Dolbadarn Hotel 27/11/1862 30m W Lloyd Williams
190 Ellin Owen Clegir Llanrug 04/12/1862 79 W Lloyd Williams
191 Thomas Evans Blaenyddol 18/12/1862 74 W Lloyd Williams
192 Mary Jane Thomas Ysgeirian 16/01/1863 6m W Lloyd Williams
193 Jane Williams Pen yr allt Llanddeiniolen 22/01/1863 98 W Lloyd Williams
194 Evan Jones Ceunant Coch 24/02/1863 21 W Lloyd Williams
195 John Francis Roberts Dolbadarn Hotel 25/02/1863 7 W Lloyd Williams
196 Mary Jones Coed y Glyn Llanrug 25/02/1863 53 W Lloyd Williams
197 Griffith Davies Llwynpadarn 19/03/1863 1 W Lloyd Williams
198 Griffith Closs Dolperis 25/03/1863 2w W Lloyd Williams
199 Thomas Jones Glynrhonwy Llanrug 17/04/1863 71 W Lloyd Williams
200 Elizabeth Roberts Gallt y Foel Llanddeiniolen 18/04/1863 74 W Lloyd Williams
201 Mary Owens Brynfforch 25/04/1863 6 W Lloyd Williams
202 Griffith Griffith Llwyndu'r Geifr Llanrug 02/05/1863 14m W Lloyd Williams
203 Mary Davies or Jones Pantycafn 08/05/1863 90 W Lloyd Williams
204 William Jones Coed y Ddol 21/05/1863 30m W Lloyd Williams
205 William Jones Tir pant 27/05/1863 3 W Lloyd Williams
206 Edward Davies Llanrug 06/06/1863 21 W Lloyd Williams
207 Elizabeth Williams Gellirhenbant 15/06/1863 11m W Lloyd Williams
208 John Richard Thomas Coed y Ddol 08/07/1863 18m W Lloyd Williams
209 Eliza Evans Tynyffynnon 10/07/1863 6 W Lloyd Williams
210 Eliza Owens Brynfforch 13/07/1863 30m W Lloyd Williams
211 John Morgan Pantycafn 18/07/1863 9d W Lloyd Williams
212 Pierce Jones Maenllwyd 01/08/1863 3 W Lloyd Williams
213 Evan Jones Tirpant 02/08/1863 34 W Lloyd Williams
214 Ellin Davies Tanyraelgerth 12/09/1863 14 W Lloyd Williams
215 William Roberts Clegir Llanrug 23/09/1863 18m W Lloyd Williams
216 Catherine Roberts Pentre'r Castell 03/10/1863 60 W Lloyd Williams
217 Ellen Williams Y Fachwen 29/10/1863 28 Rev Evans
218 Margaret Williams Gwastadnant 31/10/1863 21m W Lloyd Williams
219 Griffith Prichard Y Llain Wen Coed y Ddol 06/11/1863 2w W Lloyd Williams
220 Elizabeth Jones Llanrug 12/11/1863 34 W Lloyd Williams
221 Michael Jones Brithdir 14/11/1863 35 W Lloyd Williams
222 Owen Evans Tynyffynnon 20/11/1863 5m W Lloyd Williams
223 Robert Rowland Brynllwyd Llandegai 14/12/1863 91 W Lloyd Williams
224 Ellen Prichard Penllyn 01/01/1864 91 W Lloyd Williams
225 Ellen Morgan Y Foelgron Llandinorwig 08/01/1864 34 W Lloyd Williams
226 Elizabeth Ellen Morgan Y Foelgron 08/01/1864 3w W Lloyd Williams
227 Ellen Roberts Penybwlch Bwlch y Groes 13/01/1864 61 W Lloyd Williams
228 David Griffith Tynylon 20/01/1864 61 W Lloyd Williams
229 Robert Roberts Penybwlch Bwlch y Groes 23/01/1864 65 W Lloyd Williams
230 Ellis Davies Ceunant 25/02/1864 60 W Lloyd Williams
231 Catherine Owen Gellihirbant 25/02/1864 7w W Lloyd Williams
232 Griffith Williams Treborth Bangor 03/03/1964 W Lloyd Williams
233 Owen Hughes Ceunant 05/03/1864 14 W Lloyd Williams
234 William Jones Bryngoch 17/03/1864 24 W Lloyd Williams
235 Ann Griffith Bens 19/03/1864 13m W Lloyd Williams
236 Catherine Evans Murmawr Nant Isaf 03/05/1864 42 W Lloyd Williams
237 Thomas Roberts Caefran 26/05/1864 2 W Lloyd Williams
238 Jane Evans Murmawr Nant Isaf 28/05/1864 3m W Lloyd Williams
239 Daniel Jones Ceunant Nant Isaf 15/06/1864 20 W Lloyd Williams
240 Alice Jones Brithdir 04/07/1864 80 W Lloyd Williams
241 Bridget Owens Pentre'r Castell 05/07/1864 36 W Lloyd Williams
242 John Hughes No Address 08/07/1864 9 W Lloyd Williams
243 Eliza Dorothy Davies Glynperis 16/07/1864 W Lloyd Williams
244 Thomas Williams Stabal Goch 19/07/1864 1 David Williams
245 Elizabeth Owen Groeslon 19/07/1864 5w David Williams
246 Owen Rowlands Cei Newydd Llanddeiniolen 06/08/1864 60 H Bayley Williams
247 John Jones Ysgoldy Rehoboth 12/08/1864 78 W Lloyd Williams
248 John Hughes Pentre'r Castell 09/09/1864 2 W Lloyd Williams
249 George Floyd Beddgelert 15/09/1864 7m W Lloyd Williams
250 George Barlow Coed y Ddol 10/10/1864 14m W Lloyd Williams
251 Hephsibah Closs Tanybryn 10/10/1864 70 W Lloyd Williams
252 Griffith Owen Tynygadlas Murmawr 18/10/1864 65 W Lloyd Williams
253 Alice Thomas Coed y Ddol 22/10/1864 32 W Lloyd Williams
254 Margaret Edward Williams Tanyrallt 01/11/1864 6m W Lloyd Williams
255 Ann Hughes Cwmyglo Llanrug 17/11/1864 60 W Lloyd Williams
256 William Jones Pentre'r Castell 23/11/1864 34 W Lloyd Williams
257 Ellen Griffith Pen Chwarel Y Glyn Llanrug 26/11/1864 5 W Lloyd Williams
258 Griffith Pjilip Williams Bryniau'r Gerddi 12/12/1864 33 W Lloyd Williams
259 Ellen Jones Brynglas 01/02/1865 77 W Lloyd Williams
260 Mary Lewis Coed y Ddol 14/02/1865 66 Moses Thomas
261 Jane Davies Penybont Capel Coch 18/02/1865 62 W Lloyd Williams
262 David Roberts Pen Chwarel Y Glyn Llanrug 02/03/1865 7w W Lloyd Williams
263 Jane Davies Tai Cwmbrwynog 16/03/1865 75 W Lloyd Williams
264 William Parry Coed y Ddol 30/03/1865 13 W Lloyd Williams
265 Elizabeth Mary Williams Bryniau'r Gerddi 08/04/1865 7w Moses Thomas
266 Hugh Hughes Coed y Ddol 12/04/1865 6w Moses Thomas
267 John Evans Pen Chwarel Y Glyn Llanrug 13/04/1865 22 W Lloyd Williams
268 Evan Roberts Hebron Cwmbrwynog 15/04/1865 5 W Lloyd Williams
269 Moses Davies Nant ddu 22/04/1865 31 W Lloyd Williams
270 Jane Williams Blaenyddol 06/05/1865 23 W Lloyd Williams
271 David Evans No Address 17/05/1865 50 W Lloyd Williams
272 Ellin Griffith No Address 31/05/1865 9d W Lloyd Williams
273 Ann Williams Ysgubor Ty Newydd 03/06/1865 56 W Lloyd Williams
274 William Griffith Coed y Ddol 08/07/1865 64 W Lloyd Williams
275 Evan Thomas Coed y Ddol 03/07/1865 2 W Lloyd Williams
276 Catherine Evans Murmawr Nant Uchaf 06/07/1865 5w W Lloyd Williams
277 William Williams No Address 09/07/1865 27 W Lloyd Williams
278 William Roberts Glanravon 20/07/1865 3 W Lloyd Williams
279 Mary Lewis Ysgoldy 22/07/1865 39 W Lloyd Williams
280 Elizabeth Williams Y Fron 22/07/1865 39 W Lloyd Williams
281 Margaret Roberts Tynycoed 03/08/1865 22 W Lloyd Williams
282 Catherine Owen Gellirbant 05/08/1865 19m W Lloyd Williams
283 Ann Roberts Pentre'r Castell 09/08/1865 25 W Lloyd Williams
284 Ellen Hughes Pentre'r Castell 15/08/1865 12h W Lloyd Williams
285 Hugh Lewis Ysgoldy 16/08/1865 5m W Lloyd Williams
286 John Robert Morris Caerhyd 12/09/1865 14 W Lloyd Williams
287 Carolina Jones Coed y Ddol 14/10/1865 2w Moses Thomas
288 Margaret Jones Coed y Ddol 12/11/1865 2w W Lloyd Williams
289 William Philip Cwmyglo Llanrug 17/11/1865 48 W Lloyd Williams
290 Elizabeth Williams Tyn Llan 17/11/1865 64 W Lloyd Williams
291 William Evans Coed y Ddol 22/11/1865 6m W Lloyd Williams
292 Catherine Jones Coed y Ddol 28/11/1865 21 W Lloyd Williams
293 Hugh Daniel Coed y Ddol 07/12/1865 16 Moses Thomas
294 Griffith Pritchard Coed y Ddol 11/12/1865 38 W Lloyd Williams
295 Edward Roberts Gardda 19/12/1865 15m W Lloyd Williams
296 Thomas Evans Coed y Ddol 25/12/1865 36 W Lloyd Williams
297 Ann Jones Coed y Ddol 06/01/1866 7 W Lloyd Williams
298 Frances Roberts Dolbadarn Hotel 19/01/1866 18m Moses Thomas
299 Robert Williams Coed y Ddol 27/01/1866 15 W Lloyd Williams
300 Jane Williams Ty isaf 24/02/1866 11 W Lloyd Williams
301 Roger Prichard Ty Newydd 01/03/1866 18m W Lloyd Williams
302 William Griffiths Coed y Ddol 05/03/1866 9m W Lloyd Williams
303 Jane Griffith Pen y gorphwysfa 09/03/1866 88 W Lloyd Williams
304 John Williams Coed y Ddol 13/03/1866 4m W Lloyd Williams
305 Catherine Roberts Coed y Ddol 15/03/1866 7m W Lloyd Williams
306 Margaret Ann Evans Coed y Ddol 19/03/1866 10m W Lloyd Williams
307 Laura Hughes Coed y Ddol 22/03/1866 2 W Lloyd Williams
308 John Roberts Llwyndu'r Geifr Llanrug 24/03/1866 51 W Lloyd Williams
309 Margaret Williams Y Chwarel Fawr Dinorwig 05/04/1866 7 W Lloyd Williams
310 Ann Jane Evans Pant y Gweithdy 24/04/1866 9m W Lloyd Williams
311 Elizabeth Owens Brynfforch 09/05/1866 5m W Lloyd Williams
312 Robert Closs Jones Gallt y Llan 17/05/1866 5w W Lloyd Williams
313 William Morris Hafod Gynfor 30/05/1866 1 W Lloyd Williams
314 Owen Jones Tyisa 30/05/1866 69 W Lloyd Williams
315 David Jones Gallt y Llan 02/06/1866 11w W Lloyd Williams
316 Elizabeth Williams Gardda 02/06/1866 6m W Lloyd Williams
317 Ann Jones Cwmaelhir 07/06/1866 78 W Lloyd Williams
318 Elizabeth Closs Tynylon 12/06/1866 1 H Bayley Williams
319 Mary Roberts Barracks 20/06/1866 2 W Lloyd Williams
320 Margaret Roberts Treborth Ucha Bangor 26/06/1866 47 H Bayley Williams
321 Jane Evans Coed y Ddol 28/06/1866 35 Moses Thomas
322 Thomas Hughes Stamps 30/06/1866 30m W Lloyd Williams
323 Ellin Hughes Stamps 10/07/1866 3 W Lloyd Williams
324 Owen Owens Bryn Fforch 10/07/1866 30 W Lloyd Williams
325 Mary Owens Llanrug 25/07/1866 75 W Lloyd Williams
326 William Williams Tynyllan 28/07/1866 70 Moses Thomas
327 Mary Ann Parry Bethesda Tce Coed y Ddol 30/07/1866 2w W Lloyd Williams
328 Janet Morris Caerhyd 18/08/1866 7 W Lloyd Williams
329 Louisa Estella Amos Padarn Villa 21/08/1866 56 W Lloyd Williams Died of Cholera at Llanberis
330 John Williams Caregwen 22/08/1866 30m W Lloyd Williams
331 William Philip Bryniau'r Gerddi 22/08/1866 27 W Lloyd Williams
332 Margaret Evans Pant y Gweithdy 03/09/1866 20 W Lloyd Williams
333 Pierce Wheldon Jones Ty mawr 08/09/1866 25 H Bayley Williams
334 Evan Francis Evans Belle Vue 22/09/1866 3 W Lloyd Williams
335 Owen Pleming Hafod Gynfor 29/09/1866 6 W Lloyd Williams
336 John Samuel Coed y Ddol 29/09/1866 36 W Lloyd Williams
337 John Evan Evans Belle Vue 01/10/1866 9m W Lloyd Williams
338 John Owen Coed y Ddol 06/10/1866 39 W Lloyd Williams
339 Winifred Hughes Coed y Ddol 20/10/1866 2m W Lloyd Williams
340 David Davies Nant Ddu 27/10/1866 75 W Lloyd Williams
341 Ann Hughes Bing 03/11/1866 30m W Lloyd Williams
342 Frances Hughes Bing 03/11/1866 5 W Lloyd Williams
343 Abraham Williams Gardda 24/11/1866 33 W Lloyd Williams Died of Smallpox
344 Catherine Parry Cambrian Lodge 27/11/1866 4 W Lloyd Williams
345 Ellin Davies Bwlch Tyn y Groes Llanrug 06/12/1866 16m W Lloyd Williams
346 Jane Davies Bwlch Tyn y Groes Llanrug 06/12/1866 16m W Lloyd Williams
347 William Roberts Glanrafon 11/12/1866 37 W Lloyd Williams Died of Smallpox
348 Margaret Williams Trergof 11/12/1866 27 W Lloyd Williams
349 David Davies Pen Bwlch y Groes 12/12/1866 16m W Lloyd Williams
350 Joseph Armsden Pen y Gorphwysfa 19/12/1866 2 W Lloyd Williams
351 William Parry Coed y Ddol 25/12/1866 4m W Lloyd Williams
352 Jane Thomas Ysgeiriau 07/01/1867 41 W Lloyd Williams
353 Thomas Parry Coed y Ddol 29/01/1867 1 W Lloyd Williams
354 Owen Hughes Hafod Lydan 16/02/1867 63 W Lloyd Williams
355 Richard Williams Murmawr Nant Uchaf 02/03/1867 2w W Lloyd Williams
356 Dorothy Jones Llanrug 05/03/1867 70 W Lloyd Williams
357 Elizabeth Williams Gweithdy 09/03/1867 22 W Lloyd Williams
358 Ellis D Jones Hafod y Wern Llanenda 19/03/1867 26 W Lloyd Williams
359 Alice Jones Penybont 27/03/1867 11 W Lloyd Williams
360 David Griffith Bens 04/04/1867 28 W Lloyd Williams
361 Richard Prichard Coed y Ddol 05/04/1867 5m W Lloyd Williams
362 Robert Philips Barracks 06/04/1867 57 W Lloyd Williams
363 Jane Ellin Jones Maenllwyd 12/04/1867 10w W Lloyd Williams
364 Griffith William Jones Coed y Ddol 20/04/1867 7w W Lloyd Williams
365 David Williams Coed y Ddol 25/04/1867 12m W Lloyd Williams
366 John Evans Ceod Newydd Bach 27/04/1867 65 W Lloyd Williams
367 John Williams Gellirbant 27/04/1867 28 W Lloyd Williams
368 Hannah Hughes Coed y Ddol 29/04/1867 35 W Lloyd Williams
369 Hugh Hughes Coed y Ddol 04/05/1867 28 W Lloyd Williams
370 Elizabeth Williams Glanwlian 13/05/1867 58 W Lloyd Williams
371 William Jones Blaen y Ddol 22/05/1867 11d James Parry
372 Mary Williams Coed y Ddol 15/06/1867 11m W Lloyd Williams
373 Ellen Jones Y Geifron Beddgelert 27/06/1867 57 W Lloyd Williams
374 William Jones Coed y Glyn Llanrug 06/07/1867 24 W Lloyd Williams
375 Jane Williams Gellirbant 06/07/1867 81 W Lloyd Williams
376 William Owens Tirpant 09/07/1867 4m W Lloyd Williams
377 John Ellis Llidiart y Clo Llanddeiniolen 11/07/1867 77 W Lloyd Williams
378 Richard Griffith Coed y Ddol 13/07/1867 33 W Lloyd Williams
379 David Williams Coed y Ddol 13/07/1867 19 W Lloyd Williams
380 Hannah Davies Coed y Ddol 15/07/1867 2 W Lloyd Williams
381 William Parry Cambrian Lodge 20/07/1867 7 W Lloyd Williams
382 Jane Morris Coedmawr 24/07/1867 18 W Lloyd Williams
383 Hannah Williams Bridge Street Carnarvon 03/08/1867 23 W Lloyd Williams
384 Elizabeth Griffiths Y Fachwen Dinorwig 09/08/1867 17 W Lloyd Williams
385 Esther Davies Tregof 13/08/1867 31 W Lloyd Williams
386 Ann Griffith Llwyn Padarn 05/09/1867 70 W Lloyd Williams
387 Abel Jones Ty newydd 12/09/1867 74 W Lloyd Williams
388 John Jones Brynglas 03/10/1867 82 W Lloyd Williams
389 William Williams Murgwyn 05/10/1867 23 W Lloyd Williams
390 John Williams Blaenyddol 05/10/1867 52 W Lloyd Williams
391 Henry Morris Coedmawr 14/10/1867 58 W Lloyd Williams
392 William Owen Ysgubor Tynewydd 15/10/1867 64 W Lloyd Williams
393 John Lewis Blaen y Ddol 19/10/1867 18 W Lloyd Williams
394 Henry Humphreys Coed y Ddol 29/10/1867 18m W Lloyd Williams
395 Ellen Williams Bryncoch 07/11/1867 11 W Lloyd Williams
396 John Hughes Coed y Ddol 13/11/1867 11 W Lloyd Williams
397 Sarah Philips Coed y Ddol 23/11/1867 20 W Lloyd Williams
398 Pierce Morris Cwmglas 26/11/1867 10 W Lloyd Williams
399 Ann Jane Humphreys Taibach 13/12/1867 30m W Lloyd Williams
400 Richard Jones Blue Bell Cwmyglo 13/12/1867 50 W Lloyd Williams
401 Owen Henry Davies Coed y Ddol 14/12/1867 1 W Lloyd Williams
402 William Evans Tynyffynnon 18/01/1868 57 W Lloyd Williams
403 Timothy Roberts Moel Gron Llandinorwig 23/01/1868 80 W Lloyd Williams
404 Happi Williams Tanydderwen Nant Isa 28/01/1868 4 W Lloyd Williams
405 Jane Ann Williams Coed y Ddol 06/02/1868 3 W Lloyd Williams
406 Margaret Ellin Parry Coed y Ddol 06/02/1868 10w W Lloyd Williams
407 John Llewelyn Hughes Blaenyddol 13/03/1868 5d W Lloyd Williams
408 Void Void Void Void Void Void
409 Margaret Williams Pendyffryn Dinorwig 21/03/1868 59 W Lloyd Williams
410 Ann Williams Gatehouse 24/03/1868 34 W Lloyd Williams
411 Martha Owens Coed y Ddol 16/04/1868 29 W Lloyd Williams
412 Hugh Powell Tai Cwmbrwynog 18/04/1868 12 W Lloyd Williams
413 Owen Owens Blaen y Ddol 28/05/1868 48 W Lloyd Williams
414 Catherine Roberts Ysgeirian 03/06/1868 21 W Lloyd Williams
415 Owen Ellis Hughes Coed y Ddol 06/06/1868 15w W Lloyd Williams
416 Mary Ann Owen Coed y Ddol 24/06/1868 3w W Lloyd Williams
417 Laura Hughes Coed y Ddol 25/06/1868 36 W Lloyd Williams
418 Henry Parry No Address 27/06/1868 5 W Lloyd Williams
419 Catherine Evans Tai Cwmbrwynog 27/06/1868 16 W Lloyd Williams
420 Ellen Davies Brynbedw 29/07/1868 W Lloyd Williams
421 Henry Davies Ty Beily 08/08/1868 72 W Lloyd Williams
422 Richard Roberts Esgeiriau 13/08/1868 11 W Lloyd Williams
423 William Morris Coedmawr 24/08/1868 17 W Lloyd Williams
424 Morris Williams Tynyllan 26/08/1868 33 W Lloyd Williams
425 Robert Philips Barracks 29/08/1868 4m W Lloyd Williams
426 William Henry Lane Bryn Eglwys 31/08/1868 15m W Lloyd Williams
427 Mary Parry Tanygadlys 11/09/1868 2 W Lloyd Williams
428 Laura Jones No Address 12/09/1868 11m W Lloyd Williams
429 Owen Evans Coed y Ddol 21/10/1868 14 W Lloyd Williams
430 Mary Catherine Griffith Glynperis 22/10/1868 24 W Lloyd Williams
431 Ann Williams Brithdir 22/10/1868 42 W Lloyd Williams
432 William Robert Evans Tanybryn 31/10/1868 5 W Lloyd Williams
433 Ellis Parry Ty Beily 07/11/1868 31 W Lloyd Williams
434 Griffith Williams Blaenypant 12/11/1868 56 W Lloyd Williams
435 Robert Williams Y Fron Goch 14/11/1868 25 W Lloyd Williams
436 John Roberts Tyn y Coed 14/11/1868 21 W Lloyd Williams
437 Thomas Williams Penybont 19/11/1868 29 W Lloyd Williams
438 Ann Williams Turner Street Coed y Ddol 23/11/1868 3w W Lloyd Williams
439 Owen Roberts Treborth Bangor 23/12/1868 54 W Lloyd Williams
440 John Davies Tan yr allt 23/12/1868 60 W Lloyd Williams
441 Ann Evans Stamps 26/12/1868 80 W Lloyd Williams
442 Margaret Davies Tydu 09/01/1869 87 W Lloyd Williams
443 Ellen Owen Hafodty Newydd 12/01/1869 5 W Lloyd Williams
444 Ellinor Roberts Dinorwic 23/01/1869 82 W Lloyd Williams
445 Elizabeth Hughes Coed y Ddol 05/03/1869 37 W Lloyd Williams
446 Alice Roberts Coed y Ddol 11/03/1869 9 W Lloyd Williams
447 John Parry Tymawr 17/03/1869 34 W Lloyd Williams
448 William Williams Helfa Fawr 29/03/1869 26 W Lloyd Williams
449 Thomas Williams Barracks 31/03/1869 1w W Lloyd Williams
450 Griffith Ellis Hafodty Dinorwic 01/04/1869 48 W Lloyd Williams
451 John Williams Carnarvon 05/04/1869 2 W Lloyd Williams
452 Jane Roberts Esgeiriau 08/04/1869 15 W Lloyd Williams
453 Owen Thomas Maesllwyd 09/04/1869 45 W Lloyd Williams
454 Eliza Ann Evans Pant y Gweithdy 14/04/1869 10m W Lloyd Williams
455 Owen Owens Pen y Gorphwysfa Bach 19/04/1869 8 W Lloyd Williams
456 Jane Roberts Coed y Ddol 19/04/1869 3 W Lloyd Williams
457 Ellen Williams Coed y Ddol 20/04/1869 2 W Lloyd Williams
458 Henry Morris Coedmawr 28/04/1869 15 W Lloyd Williams
459 John Williams Coed y Ddol 28/04/1869 58 W Lloyd Williams
460 William Roberts Coed y Ddol 08/05/1869 14w W Lloyd Williams
461 John Wheldon Pen y bont Capel Coch 19/05/1869 86 W Lloyd Williams
462 Catherine Roberts Coed y Ddol 22/05/1869 34 W Lloyd Williams
463 Richard Williams Beudy Mawr 03/06/1869 49 W Lloyd Williams
464 William Williams Stamps 05/06/1869 54 W Lloyd Williams
465 Mary Jones Coed y Ddol 14/06/1869 15 W Lloyd Williams
466 Margaret Evans Tyn y ffynnon 25/06/1869 25 W Lloyd Williams
467 Ellen Thomas No Address 01/07/1869 58 W Lloyd Williams
468 Thomas Jones Coed y Ddol 17/07/1869 4m W Lloyd Williams
469 Morris Roberts Ceunant Coch 10/08/1869 21 W Lloyd Williams
470 Thomas Morgan Stamps 12/08/1869 2 W Lloyd Williams
471 Hannah Williams Gweithdy 21/08/1869 13 W Lloyd Williams
472 Mary Davies Llwyn Padarn 21/08/1869 4m W Lloyd Williams
473 John Jones Coed y Ddol 11/09/1869 18 W Lloyd Williams
474 Ann Griffith Pentre'r Castell 16/09/1869 5 W Lloyd Williams
475 Thomas John Williams Bryncoch 20/09/1869 21 W Lloyd Williams
476 David Evans Beudy mawr Fachwen 24/09/1869 20 W Lloyd Williams
477 Thomas Prichard No Address 07/10/1869 13w W Lloyd Williams
478 William Parry Gellirbant 20/10/1869 65 W Lloyd Williams
479 Catherine Roberts Coed y Ddol 09/11/1869 9w W Lloyd Williams
480 Ann Lewis Blaenyddol 11/11/1869 33 W Lloyd Williams
481 John Roberts Treborth Bangor 18/11/1869 23 W Lloyd Williams
482 Griffith Davies Cwmaelhir Isaf 18/11/1869 29 W Lloyd Williams
483 John Closs Tynylon 04/12/1869 15 W Lloyd Williams
484 Owen Williams No Address 14/12/1869 7w W Lloyd Williams
485 Mary Ann Griffith Coed y Ddol 23/12/1869 30m W Lloyd Williams
486 William Morris No Address 25/12/1869 23 W Lloyd Williams
487 Ann Ellen Prichard Coed y Ddol 29/12/1869 4m W Lloyd Williams
488 David Jones Tydu 31/12/1869 36 W Lloyd Williams
489 John Roberts Barracks 05/01/1870 38 W Lloyd Williams
490 Mary Evans Coed y Ddol 06/01/1870 6 W Lloyd Williams
491 Goronwy Williams Y Frongoch 15/01/1870 30m W Lloyd Williams
492 Catherine Morgan Coed y Ddol 17/01/1870 28 W Lloyd Williams
493 John Lewis Blaenyddol 05/02/1870 16w W Lloyd Williams
494 Richard Thomas Snowdon View 07/02/1870 75 W Lloyd Williams
495 Ellis Roberts Esgeiriau 10/02/1870 17 W Lloyd Williams
496 John Jones Coed y Ddol 14/02/1870 30 W Lloyd Williams
497 Jane Prichard No Address 02/03/1870 7 W Lloyd Williams
498 Winifred Griffith Llwyn Padarn 05/03/1870 3 W Lloyd Williams
499 Margaret Parry Coed y Ddol 05/03/1870 3m W Lloyd Williams
500 David Evans Brynfforch 12/03/1870 15 W Lloyd Williams
501 Owen David Williams No Address 16/03/1870 4m W Lloyd Williams
502 Jane Williams Murgwyn 17/03/1870 56 W Lloyd Williams
503 Margaret Jones Coed y Ddol 22/03/1870 23 W Lloyd Williams
504 John Morris Evans Coed y Ddol 24/03/1870 23 W Lloyd Williams
505 Thomas Jones Blaen y Ddol 09/04/1870 8m W Lloyd Williams
506 Jennet Morris Coedmawr 20/04/1870 28 W Lloyd Williams
507 Owen Griffith Pentre'r Castell 05/05/1870 68 W Lloyd Williams
508 Robert Lloyd Williams Cae Gwyn Llanberis 11/05/1870 24 W Lloyd Williams
509 John Evans Ysgoldy Rehoboth 12/05/1870 30 W Lloyd Williams
510 David John Hughes Blaenyddol 14/05/1870 22 W Lloyd Williams
511 Griffith Daniel Griffith Coed y Ddol 24/05/1870 11m W Lloyd Williams
512 Elizabeth Davies Gellihirbant 28/05/1870 7m W Lloyd Williams
513 Robert Jones Pentre'r Castell 02/06/1870 4m W Lloyd Williams
514 Ann Williams Y Fron 07/06/1870 17 W Lloyd Williams
515 Elizabeth Thomas No Address 07/06/1870 54 W Lloyd Williams
516 John Parry No Address 08/06/1870 5 W Lloyd Williams
517 Mary Wheldon Llwyncelyn 08/06/1870 54 W Lloyd Williams
518 Elizabeth Evans Talgae 07/07/1870 64 W Lloyd Williams
519 William Williams Stamps 09/07/1870 14w W Lloyd Williams
520 Robert Evan Williams Coed y Ddol 09/07/1870 4 W Lloyd Williams
521 Ellen Philips Llanrug 09/07/1870 7w W Lloyd Williams
522 Robert Isaac Roberts Cwmbrwynog 28/07/1870 13 W Lloyd Williams
523 John Jones Padarn Villa Taproom 10/08/1870 52 W Lloyd Williams
524 Ann Evans Gardda 18/08/1870 20 W Lloyd Williams
525 Jane Ellen Jones No Address 10/09/1870 17m W Lloyd Williams
526 William Williams Coed y Ddol 17/09/1870 50 W Lloyd Williams
527 John Evan Jones Ceunant bach 27/09/1870 65 W Lloyd Williams
528 Ellen Evans Tynyffynnon 28/09/1870 15 W Lloyd Williams
529 Thomas Williams Gardda 08/10/1870 6 W Lloyd Williams
530 Jane Parry Coed y Ddol 26/10/1870 34 W Lloyd Williams
531 Mary Davies No Address 30/11/1870 21m W Lloyd Williams
532 Margaret Owens Gellirbant 08/12/1870 14 W Lloyd Williams
533 Evan John Parry Tymawr 23/12/1870 68 W Lloyd Williams
534 William Parry Coedyddol 26/12/1870 18w W Lloyd Williams
535 Elizabeth Humphreys Royal Hotel Carnarvon 04/01/1871 45 W Lloyd Williams
536 Ann Ellen Parry Stabal Goch 13/01/1871 4w W Lloyd Williams
537 Hugh Lewis Blaen y Ddol 17/01/1871 45 W Lloyd Williams
538 Richard Owen Morris No Address 19/01/1871 5 W Lloyd Williams
539 Margaret Thomas No Address 21/01/1871 3 W Lloyd Williams
540 Mary Smith Victoria Hotel 28/01/1871 69 W Lloyd Williams
541 Sarah Ann Williams Cwm isaf 15/02/1871 3w W Lloyd Williams
542 Mary Davies Ty Beily 16/02/1871 62 W Lloyd Williams
543 John John Williams No Address 18/02/1871 22m W Lloyd Williams
544 Margaret Closs Pentre'r Castell 23/02/1871 24 W Lloyd Williams
545 Catherine Ellen Williams Cwm isaf 25/02/1871 2 W Lloyd Williams
546 Humphrey Williams Minffordd 28/02/1871 1w W Lloyd Williams
547 Griffith Griffiths Bangor 06/03/1871 47 W Lloyd Williams
548 Catherine Ellen Griffith Coed y Ddol 15/03/1871 3 W Lloyd Williams
549 Grace Jones Coed y Ddol 18/03/1871 20 W Lloyd Williams
550 David Griffith Llwyn Padarn 17/04/1871 9m W Lloyd Williams
551 John Ellis Ceunant 20/04/1871 20 W Lloyd Williams
552 Dorothy Roberts Barracks 22/04/1871 38 W Lloyd Williams
553 Robert Jones Maenllwyd 28/04/1871 55 W Lloyd Williams
554 Margaret Jones Ceunant 29/04/1871 39 W Lloyd Williams
555 Mary Wilson Coed y Ddol 08/05/1871 33 W Lloyd Williams
556 Mary Jones No Address 12/05/1871 14m W Lloyd Williams
557 Mary Jones Clubhouse 13/05/1871 54 W Lloyd Williams
558 Margaret Jones Snowdon Street Coed y Ddol 17/05/1871 3 W Lloyd Williams
559 William Evans Pen Chwarel Y Glyn Llanrug 22/07/1871 36 W Lloyd Williams
560 Richard Parry Beddgelert 04/08/1871 2 W Lloyd Williams
561 Jane Ellen Williams Coed y Ddol 16/08/1871 14m W Lloyd Williams
562 Margaret Morris No Address 31/08/1871 53 W Lloyd Williams
563 David Jones Pentre'r Castell 31/08/1871 22 W Lloyd Williams
564 Jane Davies Coed y Ddol 06/09/1871 11m W Lloyd Williams
565 Owen Williams No Address 22/09/1871 48 W Lloyd Williams
566 Griffith Jones Coed y Ddol 30/09/1871 12m W Lloyd Williams
567 Ann Roberts Esgeiriau 30/09/1871 48 W Lloyd Williams
568 Griffith Jones Coed y Ddol 03/10/1871 2m W Lloyd Williams
569 Thomas John Roberts No Address 16/10/1871 18m W Lloyd Williams
570 Grace Evans Gardda 24/10/1871 23 W Lloyd Williams
571 Thomas Hughes Tynewydd bach Hafod 25/10/1871 28 W Lloyd Williams
572 Mary Humphreys Turnpike 01/11/1871 1 W Lloyd Williams
573 Jane Williams Goodman Street Coed y Ddol 03/11/1871 7d W Lloyd Williams
574 Mary Roberts Lane Terrace Coed y Ddol 03/11/1871 32 W Lloyd Williams
575 Sarah Evans No Address 24/11/1871 6m W Lloyd Williams
576 William Roberts Stamps 25/11/1871 32 W Lloyd Williams
577 Thomas Phillips High Street Coed y Ddol 04/12/1871 59 W Lloyd Williams
578 William Roberts Gwastadnant 09/12/1871 18m W Lloyd Williams
579 Ellis Jones Caegors Dinorwig 25/12/1871 56 W Lloyd Williams
580 Thomas Owen Beddgelert 30/12/1871 31 W Lloyd Williams
581 Thomas Morgan Brithdir 09/01/1872 6m W Lloyd Williams
582 David Hughes Hafodlydan 03/02/1872 66 John Morgan
583 Richard Williams Blaenynant 10/02/1872 64 W Lloyd Williams
584 Mary No Surname No Address 10/02/1872 W Lloyd Williams
585 Robert Morris No Address 07/03/1872 50 W Lloyd Williams
586 Griffith Jones Tynytwll 14/03/1872 2 W Lloyd Williams
587 Jane Griffith Cae Perthi 20/03/1872 77 W Lloyd Williams
588 Thomas Owen Coed y Ddol 18/04/1872 4m W Lloyd Williams
589 Evan Owen Y Frongoch 20/04/1872 35 W Lloyd Williams
590 Ellen Thomas Coed y Ddol 28/05/1872 33 W Lloyd Williams
591 Margaret Thomas Gellirbant 06/06/1872 12 W Lloyd Williams
592 Ann Thomas Murmawr Nant Isaf 11/06/1872 53 W Lloyd Williams
593 Mary Jones Coed y Ddol 21/06/1872 73 W Lloyd Williams
594 Margaret Eliza Owen Coed y Ddol 04/07/1872 7w W Lloyd Williams
595 William Williams Gweithdy 10/07/1872 54 W Lloyd Williams
596 Jane Griffith Murmawr Nant Isaf 25/07/1872 27 W Lloyd Williams
597 Owen Griffith Murmawr Nant Isaf 29/07/1872 71 W Lloyd Williams
598 Ann Ellen Roberts London Street Coed y Ddol 01/08/1872 10 W Lloyd Williams
599 William Davies Coed y Ddol 31/08/1872 10w W Lloyd Williams
600 Mary Jane Owen Coed y Ddol 19/09/1872 4m W Lloyd Williams
601 Robert Griffith Penceunant 27/09/1872 25 W Lloyd Williams
602 William Williams Beudy Mawr 14/10/1872 17 W Lloyd Williams
603 Kate Parry Coed y Ddol 16/10/1872 34 W Lloyd Williams
604 Jane Williams Stamps 24/10/1872 62 W Lloyd Williams
605 Ellen Williams Helfa fawr 12/11/1872 17 W Lloyd Williams
606 Hugh Morgan Tan y belan 14/11/1872 50 W Lloyd Williams
607 Francis William Newland Station 16/11/1872 6 W Lloyd Williams
608 Thomas Williams No Address 20/11/1872 20m W Lloyd Williams
609 John Robinson Hafodlydan 20/11/1872 75 W Lloyd Williams
610 Joan Williams Water Street Coed y Ddol 22/11/1872 5 W Lloyd Williams
611 Hugh Griffith Coed y Ddol 23/11/1872 13m W Lloyd Williams
612 Richard Roberts No Address 25/11/1872 30m W Lloyd Williams
613 John Roberts Barracks 30/11/1872 6 W Lloyd Williams
614 Mary Prichard Pentre'r Castell 02/12/1872 37 W Lloyd Williams
615 Elizabeth Closs Tai newyddion 05/12/1872 82 W Lloyd Williams
616 Elizabeth Williams Tynyllan 10/12/1872 25 W Lloyd Williams
617 Hugh Jones Coed y Ddol 14/12/1872 6 W Lloyd Williams
618 Thomas Ellis Coed y Ddol 04/01/1873 73 W Lloyd Williams
619 Jane Williams Gardda 09/01/1873 28 William Edwards
620 William Griffith Jones Coed y Ddol 18/01/1873 21m W Lloyd Williams
621 Harriet Prichard Goodman Street Coed y Ddol 10/02/1873 4 William Edwards
622 Ann Prichard Goodman Street Coed y Ddol 10/02/1873 2 William Edwards
623 Mary Eliza Powell Turner Street Coed y Ddol 29/03/1873 9w William Edwards
624 John Owen (Sion y Ddol) Edwards Maen y ddol 02/04/1873 60 William Edwards Died after fall at Dinorwic Quarries
625 John Owen Blaenyddol 01/05/1873 71 William Edwards
626 Mary Ann Williams Blaenyddol 01/05/1873 6w William Edwards
627 Thomas Griffith Coed y Ddol 05/05/1873 3 John Richards
628 Janet Jones Charlotte Street Coed y Ddol 23/05/1873 42 John Richards
629 Jane Roberts Brynteg Coed y Ddol 27/05/1873 5 John Richards
630 Margaret Owens Coed y Ddol 04/06/1873 61 John Richards
631 Ellen Edwards Pentre'r Castell 07/06/1873 82 John Richards
632 William Griffith Williams Broniaurgerch Blaenyddol 14/06/1873 19 John Richards
633 Thomas Owens Noah's Ark Coedyddol 20/06/1873 4m John Richards
634 Elizabeth Jones Tyddynisa Caeua cochion 21/06/1873 72 John Richards
635 Elizabeth Davies Mur mawr Coedyddol 21/06/1873 27 John Richards
636 Jane Ellen Davies Goodman Street Coed y Ddol 21/06/1873 2m John Richards
637 Thomas Parry Coed y Ddol 01/07/1873 9m John Richards
638 John Daniel Williams Coed y Ddol 02/07/1873 40 John Richards
639 Margaret Wilson Roberts High Street Coed y Ddol 05/07/1873 21 John Richards
640 William Lloyd Williams (Rev) Caegwyn Llanberis 07/07/1873 64 William Edwards
641 Jane Phillips Coed y Ddol 12/07/1873 57 John Richards
642 Jane Hughes Pentre'r Castell 25/07/1873 14 John Richards
643 Richard Hughes Coed y Ddol 25/07/1873 60 John Richards
644 Winifred Hughes Tanydderwen Coedyddol 29/07/1873 5m John Richards
645 Griffith Jones Ceunant Llanberis 09/08/1873 13 John Richards
646 Griffith Davies Coed y Ddol 16/08/1873 73 John Richards
647 Joseph Williams Snowdon Street Coed y Ddol 04/09/1873 23 John Richards Died at Dublin
648 Jane Roberts Gas Works Coedyddol 20/09/1873 2 John Richards
649 John Jones Tyddynisa Dinorwic 23/09/1873 36 John Richards
650 William W Pritchard Nantddu Llanberis 07/11/1873 50 William Edwards
651 Grace Wheldon Llanberis 08/11/1873 78 William Edwards
652 Laura Jones Ty Mawr Llanberis 06/12/1873 69 Henry Jones
653 Ellen Williams Helfa fain Llanberis 18/12/1873 48 Henry Jones
654 Owen Owens Bense Llanberis 20/12/1873 10d Henry Jones
655 William Williams Y Fron 08/01/1874 3m Henry Jones
656 Dorothy Williams Nant Isa Llanberis 21/01/1874 3 Henry Jones
657 Robert Griffith Y Fron 22/01/1874 80 Henry Jones
658 David Jones Ty Du 24/01/1874 28 Henry Jones
659 Elizabeth Davies Coed y Ddol 28/01/1874 44 Henry Jones
660 Elizabeth Jones Coed y Ddol 30/01/1874 9m Henry Jones
661 Robert Parry Coed y Ddol 03/02/1874 10m Henry Jones
662 Ann Williams Llanddeiniolen 12/02/1874 57 Henry Jones
663 Ann Griffith Pentre'r Castell 16/02/1874 77 William Edwards
664 Laura Ellen Williams Coed y Ddol 05/03/1874 12 Henry Jones
665 Stephen Griffiths Padarn Villa Hotel 10/03/1874 32 Henry Jones
666 Elizabeth Hughes Nant Ucha 12/03/1874 71 Henry Jones
667 Thomas Griffith Gurneilir Isa 12/03/1874 1 Henry Jones
668 Thomas Jones Coed y Ddol 19/03/1874 9 Henry Jones
669 Margaret Owen Gwastadnant 03/04/1874 7 Henry Jones
670 John Lewis Pentre'r Castell 06/04/1874 71 Henry Jones
671 Griffith Jones Ty Du 07/04/1874 60 Henry Jones
672 William Roberts Ceunant Street 11/04/1874 75 Henry Jones
673 Elizabeth Owen Llanrug 18/04/1874 20 Henry Jones
674 John Williams Cae Newydd Bach Llanberis 23/04/1874 60 Henry Jones
675 Thomas Griffith Roberts Ynys Ettws Llanberis 29/04/1874 10w Henry Jones
676 Laura Powell Blaenyddol 30/04/1874 23 William Edwards
677 David Morris Ceunant Llanberis 19/05/1874 21 William Edwards
678 Robert Hughes Coed y Ddol 22/05/1874 50 Henry Jones
679 Ellen Williams Gweithdy 06/06/1874 22 Henry Jones
680 Thomas Parry Alltgoch Llanberis 09/06/1874 15m William Edwards
681 John Evans Coed y Ddol 10/06/1874 72 William Edwards
682 Gwen Owens Bruce 11/06/1874 35 William Edwards
683 Gwladus Rhys Rhyl 13/06/1874 1 William Edwards
684 Thomas Parry Davies Brynbedw 16/06/1874 6d William Edwards
685 Margaret Hughes Tanyderwen 16/06/1874 31 William Edwards
686 Rhys Roberts Cae Fran 19/06/1874 11 William Edwards
687 Ellen Ellis Llanberis 25/06/1874 42 William Edwards
688 John Thomas Well Street Llanberis 04/07/1874 6 William Edwards
689 Robert Thomas Well Street Llanberis 04/07/1874 4 William Edwards
690 Philip Jones Yr Efail Llanberis 06/07/1874 5m William Edwards
691 Ellen Closs Tan y Capel Nant Ucha 11/07/1874 60 John Morgan
692 William Owen Nant Ucha Llanberis 13/08/1874 8m H Bayley Williams
693 Frederick Roberts Wilton Spencer Street Clerkenwell 25/08/1874 25 Henry Jones
694 John Griffith Llanberis 26/08/1874 60 Henry Jones
695 Alice Griffiths Coed y Ddol 15/09/1874 14d Henry Jones
696 Mary Parry Ty'r Beili 24/09/1874 5m Henry Jones
697 Mary Duff Glan y Bala 13/10/1874 52 Henry Jones
698 Jane Jones Llanrug 03/11/1874 86 Henry Jones
699 Catherine Evans Coed y Ddol 26/11/1874 25 Henry Jones
700 Hugh Evans Coed y Ddol 02/12/1874 15m Henry Jones
701 Hugh Owen Coed y Ddol 02/12/1874 6m Henry Jones
702 Robert Lewis Coed y Ddol 10/12/1874 75 Henry Jones
703 Margaret Parry Coed y Ddol 15/12/1874 16m Henry Jones
704 Henry Jones Coed y Ddol 19/12/1874 65 Henry Jones
705 David Rowlands Blaen y Ddol 23/12/1874 77 Henry Jones
706 Ellen Thomas Blaen y Ddol 23/12/1874 2w Henry Jones
707 Ellen Prichard Frondeg 26/12/1874 48 Henry Jones
708 Margaret Mary Jones Pentre'r Castell 30/12/1874 6d William Edwards
709 Ellen Owen Coed y Ddol 02/01/1875 4m Henry Jones
710 Ellen Griffith Tan y ffordd 04/01/1875 66 Henry Jones
711 John Jones Caernarvon 12/01/1875 53 Henry Jones
712 Evan Williams Coed y Ddol 14/01/1875 9m Henry Jones
713 Timotheus Jones Coed y Ddol 16/01/1875 13m Henry Jones
714 John Ellis Llandinorwig 16/01/1875 53 Henry Jones
715 John Prichard Pentre'r Castell 21/01/1875 103 Henry Jones
716 Jane Roberts Coed Mawr 06/02/1875 87 Henry Jones
717 Catherine Williams Cae Perthi 11/02/1875 73 Henry Jones
718 David Owen Owens Y Fron 20/02/1875 29 Henry Jones
719 Cornelius John Murphy Coed y Ddol 20/02/1875 38 Henry Jones
720 Robert Roberts Llandinorwig 01/04/1875 90 Henry Jones
721 Lewis Richard Evans Coed y Ddol 14/04/1875 21m Henry Jones
722 Griffith Davies Cwmaelhir 17/04/1875 78 Henry Jones
723 John David Jones Snowdon Street 27/04/1875 19m William Edwards
724 Esther Jones Ceunant 01/05/1875 48 Henry Jones
725 Jane Williams Llain Wen 06/05/1875 2w William Edwards
726 Joseph Thomas Phillips Coed y Ddol 07/05/1875 67 Henry Jones
727 Mary Evans Llwyn Dyrys 13/05/1875 84 Henry Jones
728 Philip Williams Yr Efail 22/05/1875 70 Henry Jones
729 Elizabeth Davies Cwmaelhir 22/05/1875 86 Henry Jones
730 Grace Jones Coedyddol 24/07/1875 47 Henry Jones
731 Margaret Jones Blaenyddol 08/06/1875 7 Henry Jones
732 Evan Ellis Jones Tan y Ddinas 09/06/1875 75 Henry Jones
733 Margaret Thomas Well Street Llanberis 17/06/1875 25 William Edwards
734 Mary Price Coedyddol 22/06/1875 32 William Edwards
735 Griffith Williams Pentre'r Castell 22/06/1875 18m William Edwards
736 Mary Davies Coedyddol 03/07/1875 19 William Edwards
737 Elizabeth Owens Tyn y Mynydd Llanberis 07/07/1875 6w William Edwards
738 Margaret Griffiths Ty issa Llanberis 12/07/1875 73 William Edwards
739 Ann Owens Tyn y Mynydd Llanberis 12/07/1875 8 William Edwards
740 Edward Gregory Kendall Cosby Leicester 15/07/1875 33 William Edwards
741 Evan Evans Alltgoch Llanberis 17/07/1875 19 William Edwards
742 Ellen Griffith Ceunant Coch Llanberis 14/08/1875 47 William Edwards
743 Ellen Jones Coedyddol 28/08/1875 4w Henry Jones
744 Dorothy Griffiths Tanyrallt 02/09/1875 86 Henry Jones
745 Evan Owen Yr Hafod Bach 08/09/1875 75 Henry Jones
746 Robert Ellis Roberts Coedyddol 09/09/1875 4 Henry Jones
747 Catherine Williams Cwmaelhir 11/09/1875 21 Henry Jones
748 William Williams Yr Allt Goch 02/10/1875 5m Henry Jones
749 Michael Pleming Hafod Gynfor 18/10/1875 10 Henry Jones
750 John Roberts Cae Fran 18/10/1875 48 Henry Jones
751 John Pritchard Pentre'r Castell 30/10/1875 72 Henry Jones
752 John Owens Blaenyddol 03/11/1875 4m William Edwards
753 Evan Thomas Coedyddol 13/11/1875 70 Henry Jones
754 Mary Anne Price Pentre'r Castell 20/11/1875 18m Henry Jones
755 Laura Owens Bens 02/12/1875 7 Henry Jones
756 Elizabeth Michael Llandinorwig 06/12/1875 48 Henry Jones
757 John Rowlands Coedyddol 09/12/1875 82 Henry Jones
758 Griffith Williams Coed Gwydr 15/12/1875 3m Henry Jones
759 Ellen Davies Coedyddol 08/01/1876 55 Henry Jones
760 Richard Williams Tynyrardd Rhosycolyn 04/02/1876 29 William Edwards
761 Catherine Handford Snowdon Street 05/02/1876 26 William Edwards
762 Robert Morris Snowdon Street 05/02/1876 6d William Edwards
763 Jane Davies Charlotte Street Coed y Ddol 07/02/1876 7m Evan Jones
764 Jeffrey Roberts Lower Llanberis 17/02/1876 2 D O Davies
765 Margaret Anne Jones Coedyddol 21/02/1876 18m Henry Jones
766 Jane Ellis Tanydinas 23/02/1876 31 D O Davies
767 Morris Jones Blaenyddol 26/02/1876 69 D O Davies
768 John Parry Jones Coedyddol 07/03/1876 10 D O Davies
769 William Parry Jones Coedyddol 09/03/1876 13 No details
770 Jane James Ty isa 15/03/1876 21m Henry Jones
771 Anne Jones Blaenyddol 25/03/1876 73 Henry Jones
772 Phoebe Maud Jones Coedyddol 27/03/1876 7m Henry Jones
773 Catherine Jones Coedyddol 11/04/1876 29 Henry Jones
774 Hugh Evans Coedyddol 15/04/1876 50 Henry Jones
775 Lewis Williams Owens Coedyddol 19/04/1876 5 Henry Jones
776 Richard Owens Coedyddol 19/04/1876 35 Henry Jones
777 Thomas Owen Clegir Llanrug 20/04/1876 87 Henry Jones
778 Ellen Jones Blaenyddol 03/05/1876 6m Henry Jones
779 Elizabeth Roberts Blaenyddol 04/05/1876 22 Henry Jones
780 Owen Williams Ffestiniog 06/05/1876 39 Henry Jones
781 Anne Ellis Tynyralgarth 19/05/1876 63 Henry Jones
782 Mary Evans Llainwen 28/05/1876 3w Henry Jones
783 John William Henry Edwards Coedyddol 03/06/1876 8w Henry Jones
784 David Williams Blaen y Ddol 01/06/1876 28 Henry Jones
785 Robert Williams Coedyddol 17/06/1876 51 Henry Jones Postmaster of Llanberis
786 Jane Roberts Coedyddol 20/06/1876 30 Henry Jones
787 Ellen Jones Pentre'r Castell 24/06/1876 3w Henry Jones
788 Jane Williams Coedyddol 04/07/1876 38 Henry Jones
789 George Roberts Coedyddol 19/07/1876 14 Henry Jones
790 Owen Davies Llanrug 26/07/1876 80 Henry Jones
791 Ann Closs Dolperis 04/08/1876 55 Henry Jones
792 Mary Summers Coedyddol 18/08/1876 83 Henry Jones
793 Ann Owen Tynymynydd 26/08/1876 12w Thos Closs Davies
794 Henry Charles Alltgoch 08/09/1876 33 Evan Jones
795 Ellen Roberts Coedyddol 12/09/1876 13 Thos Closs Davies
796 Frank Byron Jones Llanberis Rectory 16/09/1876 3m Thos Closs Davies
797 John Williams Pentre'r Castell 16/09/1876 7w Thos Closs Davies
798 Joseph Walker Coed y Ddol 16/09/1876 4m Thos Closs Davies
799 Owen Williams Coed y Ddol 09/10/1876 16 Thos Closs Davies
800 Lizzie Griffiths Gallt y Llan 14/11/1876 16m H J Henry
Entries Per Page
Displaying Page of