Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • AGE - Oed / Age
  • CERE - Seremoni / Ceremony
  • HISTORY - Hanes / History

DALIER SYLW : Claddedigaethau ID585 i ID800 wedi cymeryd lle o dan Deddf Diwygio Deddfau Claddu 1880 ac yn ymddangos yn groes i'r drefn amseryddol.
PLEASE NOTE : Burials ID585 to ID800 were carried out under the Burial Laws Amendment Act 1880 and not entered in chronological order.

ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
AGE
CERE
HISTORY
1 Jane Roberts Blaenyddol 21/11/1876 83 H J Henry
2 David Davies Blaenyddol 05/12/1876 13 Thos Closs Davies
3 Robert Edward Roberts Nant Uwchaf 06/12/1876 28 Thos Closs Davies
4 William Roger Williams Llwyncelyn 21/12/1876 33 Thos Closs Davies
5 David Closs Dolperis 25/12/1876 54 H J Henry
6 Thomas Parry Llainwen 03/01/1877 7w Thos Closs Davies
7 John Parry Ty'r Beily 09/01/1877 14m H J Henry
8 Jane O'Neil Gilfachdu 12/01/1877 76 Thos Closs Davies
9 Richard Davies Coedyddol 06/02/1877 10m H J Henry
10 Catherine Pleming Hafod 27/02/1877 45 Thos Closs Davies
11 William Griffith Jones Coedyddol 27/02/1877 12w Thos Closs Davies
12 Catherine Jones Coedyddol 01/03/1877 9m Thos Closs Davies
13 Mary Ellen Davies Blaenyddol 03/03/1877 9 Thos Closs Davies
14 William Trevor Jones Coedyddol 05/03/1877 2m H J Henry
15 David Jones Coedyddol 13/03/1877 23 H J Henry
16 Edward Edwards Llanddeiniolen 21/03/1877 8d H J Henry
17 William Edwards Llanddeiniolen 21/03/1877 8d H J Henry
18 Ellen Pierce Coedyddol 02/04/1877 26 H J Henry
19 John H Roberts Brynteg 25/04/1877 18 Thos Closs Davies
20 Gaynor Jones Llwynbedw 03/05/1877 93 Thos Closs Davies
21 Griffith Jones Llanllyfni 18/05/1877 63 Thos Closs Davies
22 William John Williams Coedyddol 28/05/1877 23 Thos Closs Davies
23 Ellen Hughes Coedyddol 31/05/1877 19 H J Henry
24 Robert John Jones Llainwen 31/05/1877 4 H J Henry
25 Elizabeth Edwards Fron Goch Coedyddol 31/05/1877 74 H J Henry
26 John Owen Blaenyddol 05/06/1877 32 Thos Closs Davies
27 William Thomas Gallt y Llan 06/06/1877 3 Thos Closs Davies
28 Ellen Jones Menai Bridge 13/06/1877 51 Thos Closs Davies
29 John Griffith Barracks 15/06/1877 13w Thos Closs Davies
30 Evan E Evans Old Post Office 19/06/1877 39 Thos Closs Davies
31 Thomas Robert Jeffreys Fron Goch 23/06/1877 76 Thos Closs Davies
32 Jane Jones Adwy'r Waen 10/07/1877 14m Thos Closs Davies
33 Ann Ellen Owen Coedyddol 23/07/1877 14m Thos Closs Davies
34 Ann Hughes Pentre Castell 26/07/1877 27 Thos Closs Davies
35 Gwen Ellen Thomas Coedyddol 03/08/1877 9m Thos Closs Davies
36 David Roberts Esgeiriau 04/08/1877 12 Thos Closs Davies
37 Mary Jones Coedyddol 11/08/1877 3m Thos Closs Davies
38 Ann Williams Snowdon Street Coedyddol 11/08/1877 68 Thos Closs Davies
39 Hugh Humphreys Allt Goch Coedyddol 17/08/1877 1 Thos Closs Davies
40 John Aubrey Thomas Coedyddol 17/08/1877 5 Thos Closs Davies
41 Margaret Williams Mur Mawr 01/09/1877 81 Thos Closs Davies
42 Hugh Jones Gardda 01/09/1877 59 Thos Closs Davies
43 William Jones Tyddyn Charles 01/09/1877 73 Thos Closs Davies
44 Catherine Prichard Coedyddol 01/09/1877 36 Thos Closs Davies
45 Ellen Williams Coedyddol 07/09/1877 68 Thos Closs Davies
46 Evan Charles Root Coedyddol 19/09/1877 3w Thos Closs Davies
47 Ellen Jones Coedyddol 22/09/1877 22 Thos Closs Davies
48 Laura Mary Roberts Coedyddol 26/09/1877 30m Thos Closs Davies
49 David Roberts Coedyddol 26/09/1877 13m Thos Closs Davies
50 Ellen Owen Ceunant Coch 27/09/1877 73 Thos Closs Davies
51 William John Parry Coedyddol 29/09/1877 3d Thos Closs Davies
52 Mary Eliza Griffiths Ceunant Coch 11/10/1877 18 Thos Closs Davies
53 William Watkins Coedyddol 02/11/1877 74 Thos Closs Davies
54 Jane Williams School House 03/11/1877 36 Thos Closs Davies
55 Evan Williams Fron 24/11/1877 6m Thos Closs Davies
56 Mary Hughes Fron Goch 03/12/1877 25 Thos Closs Davies
57 Dorothy Phillips Glanafon Terrace 10/12/1877 15m Thos Closs Davies
58 Ellen Griffith Snowdon Street 13/12/1877 4m Thos Closs Davies
59 Elizabeth Roberts Snowdon Street 13/12/1877 36 Thos Closs Davies
60 Elizabeth Ellis Victoria 02/01/1878 12 Thos Closs Davies
61 Cathrine Porter Coedyddol 09/01/1878 9m Thos Closs Davies
62 Robert Thomas Roberts Coedyddol 15/01/1878 3 H J Henry
63 Janett Ellen Evans Rallt Goch 25/01/1878 8m Thos Closs Davies
64 Gwen Williams Victoria 26/01/1878 70 Thos Closs Davies
65 George Francis Llanberis 02/02/1878 3 J Roberts
66 Robert Griffith Llanberis 02/02/1878 47 J Roberts
67 George Jones Llanberis 09/02/1878 10m J Roberts
68 Margaret Hughes Llanberis 04/03/1878 3d J Roberts
69 Eliza Williams Llanberis 09/03/1878 11m J Roberts
70 David Jones Llanberis 09/03/1878 10w J Roberts
71 Charlotte Currier Llanberis 16/03/1878 17m J Roberts
72 Evan Williams Llanberis 16/03/1878 5 J Roberts
73 Humphrey Humphreys Llanberis 23/03/1878 4d J Roberts
74 Catherine Ellen Owen Llanberis 26/03/1878 11 J Roberts
75 Sarah Owen Coedyddol Ceunant Coch 30/03/1878 32 John Roberts
76 Owen Owens Coedyddol 30/03/1878 71 John Roberts
77 Robert Humphreys Gellihirbant 30/03/1878 11d John Roberts
78 John Jones Hafod Bach Llanberis 11/04/1878 21d John Roberts
79 Jane Williams Londdu Street Coedyddol 13/04/1878 72 John Roberts
80 John Thomas Mudge London Street Coedyddol 16/04/1878 11m John Roberts
81 Morgan Humphrey Williams Lake Street Coedyddol 19/04/1878 5 John Roberts
82 Benjamin Handsford Blaenyddol 19/04/1878 30 John Roberts
83 Void Void Void Void Void Void
84 Elizabeth Ann Smith School House Nant Peris 08/05/1878 16 John Roberts
85 William John Williams Yankee Street Coedyddol 11/05/1878 21m John Roberts
86 Grace Thomas Gallt y Llan 17/05/1878 30m John Roberts
87 Fanny Jones Bethesda Street Coedyddol 23/05/1878 5 John Roberts
88 Owen Williams Gellihirbant 30/05/1878 54 John Roberts
89 Henry Toleman Blaenyddol 30/05/1878 26 John Roberts
90 Benjamin Roberts Coedyddol 14/06/1878 20 John Roberts
91 Owen Williams Cwm Taibrwynog 20/06/1878 10w John Roberts
92 Margaret Roberts Turner Street 22/06/1878 14w John Roberts
93 Ellin Jones Penybont Capel Coch 22/06/1878 20m John Roberts
94 Mary Jones Ralltgoch Llanberis 26/06/1878 12 John Roberts
95 Ellen Griffith Llwyn Padarn 13/07/1878 44 William Edwards
96 Dorothy Williams Ceunant Coch Llanberis 25/07/1878 6w William Edwards
97 William Thomas Jones Tyddyn yr Aelgerth Llanberis 03/08/1878 21 Owen Davies
98 Thomas Jones Rallt Goch 12/08/1878 2 Owen Davies
99 Mary Jones Ceunant 12/08/1878 6m Owen Davies
100 William Evans Tynffynnon 29/08/1878 28 Owen Davies
101 Hannah C Owen Frongoch 31/08/1878 10d Owen Davies
102 Jane Parry Llainwen Coedyddol 11/09/1878 17w Owen Davies
103 Robert Owen Gallt y Llan 12/09/1878 8m Owen Davies
104 Ellen Prichard Pengrisia Mawr Coedyddol 25/09/1878 14 Owen Davies
105 Mary Eliza Evans Rallt Goch Coedyddol 05/10/1878 5m Owen Davies
106 Owen Roberts Coedyddol 07/10/1878 8 William Edwards
107 Laura Mary Roberts Coedyddol 07/10/1878 6m William Edwards
108 David Williams Capel Curig 11/10/1878 7m William Edwards
109 Laura Evans Brynderw Coedyddol 17/10/1878 57 Owen Davies
110 Ann Owen Hafodty Newydd 22/10/1878 7w Owen Davies
111 William John Brynteg 31/10/1878 4w Owen Davies
112 Hugh Davies Bryn Eilian 02/11/1878 25 Owen Davies
113 Evan Evans No Address 11/12/1878 61 Owen Davies Pauper
114 Jane Parry Water Street Coedyddol 14/12/1878 39 Owen Davies
115 Owen Griffith Williams Coed gwydir Llanberis 21/12/1878 31 Owen Davies Killed in the Quarry
116 Mary Williams Caenewydd Bach Llanberis 21/12/1878 18 Owen Davies
117 William Griffith Snowdon Street Coedyddol 28/12/1878 24 Owen Davies
118 Ellen Jones Charlotte Street Coedyddol 03/01/1879 28 Owen Davies
119 Owen Thomas Ogwen Terrace Coedyddol 06/01/1879 15m Owen Davies
120 Thomas Williams Tynllan 08/01/1879 35 Owen Davies
121 William Thomas Water Street Coedyddol 25/01/1879 66 Owen Davies
122 Elizabeth Prichard Lleiniau 06/02/1879 83 Owen Davies
123 Richard Hughes Glanrafon Terrace 07/02/1879 83 Owen Davies
124 Hugh Hughes Hafod Lydan 07/02/1879 81 Owen Davies
125 Margaret Williams Brynfforch 05/03/1879 56 Owen Davies
126 John Jones Well Street 05/03/1879 2 Owen Davies
127 Catherine Jones Snowdon Street 07/03/1879 3d Owen Davies
128 Joseph Emrys Davies London House 21/03/1879 3 Owen Davies
129 John Williams Bryn Coch 21/03/1879 63 Owen Davies
130 Mary A Parry Coedyddol 19/04/1879 7m Owen Davies
131 Ann Jones Brithdir 26/04/1879 50 Owen Davies
132 Lucretia Ashcroft Fronoleu 01/05/1879 48 Owen Davies
133 Thomas Griffiths Davies Victoria Terrace 03/05/1879 9m Daniels
134 Eliza Alice Evans Bodhyfryd 08/05/1879 14 Owen Davies
135 John Hughes Pentre Castell 08/05/1879 29 Owen Davies
136 Maria Enid Edwards Charlotte Street 08/05/1879 5m Owen Davies
137 Thomas Owen Gellihirbant 09/05/1879 6w Owen Davies
138 Margaret Evans Garddafrach 14/05/1879 60 Owen Davies
139 Mary Prichard Murmawr 14/05/1879 78 Owen Davies
140 Robert Williams Coed Gwydr 14/05/1879 29 Owen Davies
141 Evan Griffith Victoria Terrace 30/05/1879 44 Owen Davies
142 Sydney Prichard Pentre'r Castell 06/06/1879 72 Owen Davies
143 Owen Jones Llainwen 07/06/1879 82 Owen Davies
144 Margaret Owen Groeslon 17/06/1879 57 Owen Davies
145 John Edwards Cambrian Street 20/06/1879 67 Owen Davies Shon Penygroes Llandegai
146 John Williams Beudy Mawr 10/07/1879 54 Owen Davies
147 David Evans Rallt Goch 18/07/1879 7m Owen Davies
148 William Griffith Owen Tangadlas 23/07/1879 11w Owen Davies
149 Elizabeth Jane Griffiths Newton Street 25/07/1879 2 Owen Davies
150 Ann Jones Cerigdrudion Llanberis 26/07/1879 47 Owen Davies
151 Grace Ellen Jones Goodman Street 06/09/1879 3 Owen Davies
152 Ellis Williams Nantddu Bach 06/09/1879 77 Owen Davies
153 Richard J Potter Ceunant Coch 17/09/1879 4m Owen Davies
154 Francis Jones Well Street Coedyddol 07/10/1879 5m Owen Davies
155 Hannah Roberts Snowdon Street 15/11/1879 9 Owen Davies
156 David Owen Blaenddol 21/11/1879 14 Owen Davies
157 William T Jones Snowdon Street 22/11/1879 5w Owen Davies
158 Elizabeth Williams Cwmeilir Uchaf 29/11/1879 56 Owen Davies
159 William Roberts Bryn Corris 29/11/1879 14m Owen Davies
160 Griffith E Davies Llainwen Isaf 02/12/1879 10w William Edwards
161 Owen Griffith Glanrafon Terrace 05/12/1879 1 Owen Davies
162 Daniel Evans Ogwen Terrace Llanberis 06/12/1879 2 Owen Davies
163 John Evans Frongoch 12/12/1879 6m Owen Davies
164 Griffith Evans Ogwen Terrace 12/12/1879 6w Owen Davies
165 Philip Jones Bryncaurgerddi 17/12/1879 9m Owen Davies
166 John Jones Water View 30/12/1879 19m Owen Davies
167 John Williams Fachwen Llanddeiniolen 09/01/1880 75 Owen Davies
168 Morris Ellis Evans Brynglas 10/01/1880 10 Owen Davies
169 Mary Jones Tyn Lon 23/01/1880 5m Owen Davies
170 Eliza Closs Tan Capel 30/01/1880 21 Owen Davies
171 Robert O Griffith Bryntirion 21/02/1880 6d Owen Davies
172 Catherine O Jones Turner Street 06/03/1880 10 William Edwards
173 Evan Evans Bing 20/04/1880 62 Owen Davies
174 Hugh Williams Tanydderwen 27/04/1880 76 Owen Davies
175 William Griffith Tynrardd 08/05/1880 3 Owen Davies
176 Robert Williams Helfa fain 12/05/1880 61 Owen Davies
177 John Rowlands Gilfach du 14/05/1880 75 Owen Davies
178 Griffith Davies Victoria Terrace 15/05/1880 26 Owen Davies
179 William Morgan Tanbelan 15/06/1880 28 Owen Davies
180 John James Owen Newton Terrace 22/06/1880 33 Owen Davies
181 Catherine Williams Ynys Ettws 28/06/1880 25 Owen Davies Isle of the Narrow Pass (see reg)
182 Margaret Griffith Goodman Street 03/07/1880 68 Owen Davies
183 Evan Roberts Rallt Goch 09/07/1880 18m Owen Davies
184 Catherine Jane Owen Gwaun Cwmbrwynog 09/07/1880 3m Owen Davies
185 Elizabeth Jones Well Street 10/07/1880 34 Owen Davies
186 Eliza Alice Jones Rallt Goch 19/07/1880 4 Owen Davies
187 Mary Thomas Hafod Uchaf 03/08/1880 59 Owen Davies
188 Fanny Wright Llanberis 06/08/1880 23 Owen Davies
189 Elizabeth Morgan Charlotte Street Llanberis 19/08/1880 2 Owen Davies
190 Abram Williams Penbryn 21/08/1880 26 Owen Davies
191 John Evan Rowland Gardda 25/08/1880 76 Owen Davies
192 Sydney Watkins Llainwen 28/08/1880 73 Owen Davies
193 Ellen Ann Jones Well Street 04/09/1880 5 Owen Davies
194 Mary Winny Griffiths Llwynpadarn 10/09/1880 7 Owen Davies
195 Thomas Morgan Brithdir 11/09/1880 59 Owen Davies Fell ill in Quarry killed on the spot
196 Richard Lewis Pentre Castell 16/09/1880 7m Owen Davies
197 William Owen Llanddulas 01/10/1880 36 Owen Davies
198 William Hughes Tynyraelgerth 04/10/1880 42 Owen Davies
199 Elizabeth Davies Pentre Castell 09/10/1880 63 William Edwards
200 Margaret Pritchard Goodman Street 23/10/1880 17m G O Browne
201 Elizabeth Roberts Gwastadnant 26/11/1880 2m Owen Davies
202 Laura Ann Roberts Llanberis 01/12/1880 7m Owen Davies
203 Margaret Jones Bing 04/12/1880 80 Owen Davies
204 Mary Edwards Ceunant Coch 12/12/1880 26 Owen Davies
205 William Roberts Pentre Castell 15/12/1880 4 Owen Davies
206 Gwen Davies Tai Isaf 18/12/1880 16 Owen Davies
207 John Evan Evans Pen y Gilfach 18/12/1880 19 Owen Davies
208 Mary Ivy Samuel Charlotte Street 18/12/1880 3 Owen Davies
209 Morgan S Morgan Llanberis 25/12/1880 9 Owen Davies Not baptized, buried accord to service
210 Griffith Jones Ty Newydd Llanberis 01/01/1881 59 Owen Davies
211 Robert Roberts Esgeiriau 08/01/1881 31 Owen Davies
212 J Griffith Jones Coed y glyn 05/01/1881 37 Owen Davies
213 John Jones Gardda 12/01/1881 4w Owen Davies
214 Catherine Roberts Snowdon Street 13/01/1881 15 Owen Davies
215 William Griffith Ceunant Street 22/01/1881 79 Owen Davies
216 Catherine Roberts Bing 28/01/1881 32 Owen Davies
217 Henry Owen Tanderwen 29/01/1881 4m Owen Davies
218 Thomas Parry Llainwen 05/02/1881 9m Owen Davies
219 Jane Foulkes Llanberis 16/02/1881 80 Owen Davies
220 Evan Owen Rallt Goch 25/02/1881 3w Owen Davies
221 Robert Roberts Yankee Street Coedyddol 25/02/1881 15w Owen Davies
222 Sarah Eveline Wright Llanberis 09/03/1881 10m Owen Davies
223 Hugh Roberts Ysgeiriau Llanberis 17/03/1881 23 Owen Davies
224 Mary Owen Rallt Goch 07/04/1881 8 Owen Davies
225 David William Davies Llanberis 18/04/1881 71 T E Jones
226 Griffith Ellis Llanrug 27/04/1881 68 T E Jones
227 Owen Davies School House Llanwydyn 30/04/1881 28 William Edwards (Ab Eos Llechyd)
228 David Roberts Tyn Coed 02/05/1881 72 Owen Davies
229 Jane Mudge Pen y Graig 03/05/1881 38 Owen Davies
230 Henry Roberts Blaenyddol 04/05/1881 22 Owen Davies
231 William Jones Glyn Llanrug 19/05/1881 73 Owen Davies
232 William Arthur Tedswell Llanberis 21/05/1881 8m Owen Davies Bandmaster
233 William Thomas Jones Llanberis 28/05/1881 26d I Edwin Jones
234 Jane Williams Gellihirbant 01/06/1881 76 Owen Davies
235 Ann Thomas Newton Street 06/06/1881 72 Owen Davies
236 Elizabeth Ann Wynne Gilfachdu 18/06/1881 27 Owen Davies
237 John Williams Newton Street 01/07/1881 55 Owen Davies
238 Owen Griffith Jones Bron Eryri 11/08/1881 15m Owen Davies
239 Catherine Morris Glanrafon Terrace 20/08/1881 15 Owen Davies
240 Esther Jones Coedyddol 20/08/1881 14m Owen Davies Grandaughter of Robert Morris
241 David (Dewi Mon) Williams Llanberis 03/09/1881 70 Owen Davies Died in Liverpool
242 Laura Williams High Street 01/10/1881 25 Owen Davies
243 Morris Evans 22/10/1881 45 Owen Davies Hawker
244 John Griffith Goodman Street 26/10/1881 73 Owen Davies
245 Catherine Owen Gellihirbant 26/10/1881 65 Owen Davies
246 Henry Jones Llanberis 01/11/1881 14 Owen Davies
247 John Davies Broneiled Rd or Ali Llanberis 05/11/1881 68 Owen Davies F in Law of Professor Rhys Oxford
248 Wm R Williams Llainferes 18/11/1881 7w Owen Davies
249 William Jones Upper Llaincoll 10/12/1881 3 Owen Davies
250 Humphrey Owen Cwmplas Bach 28/12/1881 79 Owen Davies
251 Thomas Owen Gellihirbant 30/12/1881 65 Owen Davies Un o deulu Y Fron Llanberis
252 Hannah Roberts Thomas Street Llanberis 30/12/1881 22 Owen Davies
253 Griffith Ellis Brynglas 11/01/1882 13 William Edwards
254 Ann Williams Tyntwll 14/01/1882 73 Owen Davies
255 John Williams Glanrafon Terrace 23/02/1882 20m T Edwin Jones
256 Arthur Closs Tanybryn 03/03/1882 22m Owen Davies Died of the Measles
257 Mary Parry Ty'r Beili 04/03/1882 17m Owen Davies Died of the Measles
258 Mary Closs Tynlon 08/03/1882 11m Died of the Measles
259 John Owen Hafottynewydd 06/04/1882 14d Owen Davies
260 Thomas Williams Glanrafon Terrace 04/04/1882 23 William Edwards Killed in the Quarry
261 Owen John Evans Thomas Street Llanberis 10/04/1882 11w Owen Davies
262 Richard Griffith Jones Broneryri 15/04/1882 31 T Edwin Jones
263 Catherine Jones Llanberis 25/04/1882 40 Owen Davies
264 Owen Closs Jones Tynlon 05/05/1882 5 Owen Davies Died of Rheumatic Fever
265 William Hugh Davies Stamps 10/05/1882 9w Owen Davies
266 Hannah Cathrine Roberts Llanberis 18/05/1882 5m Owen Davies
267 Henry Jones Llanberis 19/05/1882 3m T Edwin Jones
268 Cathrine Hughes Blaen ddol Llanberis 27/05/1882 13 Owen Davies
269 Thomas Williams Tai 07/06/1882 9 T Edwin Jones
270 David Jones Snowdon Street 22/06/1882 2 Owen Davies Buried in same grave
271 Griffith Jones Snowdon Street 22/06/1882 9m Owen Davies Buried in same grave
272 Eliza Laura Evans Llanberis 25/06/1882 10m Owen Davies
273 John Ellis Llanberis 29/06/1882 2 Owen Davies
274 Cathrine Owen Llanberis 30/06/1882 66 Owen Davies
275 Grace Ellen Parry Llanberis 08/07/1882 2 Owen Davies
276 John Roberts Llanberis 15/07/1882 4 Owen Davies
277 Ellen J Williams Glanravon Terrace 27/07/1882 21 Owen Davies
278 William Wheldon Pentre Castell 12/08/1882 52 T Edwin Jones
279 David Williams Llanberis 09/09/1882 5w Owen Davies
280 Richard Roberts Ysgeiriau Llanberis 13/09/1882 65 Owen Davies
281 Edward Griffiths Llanberis 18/10/1882 26 Owen Davies
282 Owen Robert Williams Mur Cwymp Llanberis 21/10/1882 William Edwards Killed in Penmaenmawr Quarry
283 Sarah Rowlands Gilfach Ddu 28/10/1882 80 Owen Davies
284 Morgan Humphreys Laked Street Llanberis 03/11/1882 60 Owen Davies
285 Owen Griffith Llanberis 13/12/1882 5m Owen Davies
286 Elizabeth Jane Jones Llanberis 16/12/1882 8m Owen Davies
287 Elizabeth Jane Edwards No Address 20/12/1882 9m Owen Davies
288 Owen James Ty isaf Llanberis 06/01/1882 3 Owen Davies
289 Mary Williams Dinorwig 06/01/1883 41 Owen Davies
290 Robert Price Murcwymp 27/01/1883 29 Owen Davies
291 Catherine Davies Gellihirbant 03/02/1883 35 Owen Davies
292 Griffith Owen Llanberis 07/02/1883 29 Owen Davies
293 Hugh Thomas Newton Street 19/02/1883 71 Owen Davies Huw Bryntych
294 Ann Thomas Tanybryn 24/02/1883 28 Owen Davies
295 John Evan Evans Llanberis 23/03/1883 76 Owen Davies Old Church Warden
296 John Phillips Llanberis 29/03/1883 37 T Edwin Jones
297 Ann Humphreys Lake Street Llanberis 10/04/1883 59 Owen Davies
298 Richard Jones Llanberis 17/04/1883 60 Owen Davies
299 William Foulkes Clegyr Llanberis 05/05/1883 45 Owen Davies
300 Alice Griffith Caegwyn 21/05/1883 91 William Edwards
301 Richard Roberts Bethesda Street 19/07/1883 11 T Edwin Jones
302 Jane Potter Llanberis 10/08/1883 3 Owen Davies
303 Martha Roberts Lane Terrace 14/08/1883 36 Owen Davies
304 Ann Ellis Tandinas 12/09/1883 83 Owen Davies
305 Elizabeth Roberts Ceunant Coch 15/09/1883 11w Owen Davies
306 Mary Williams Llanberis 31/10/1883 42 Owen Davies
307 Ellen Edwards Llanberis 10/11/1883 5w Owen Davies
308 John Williams Helfa fain 22/11/1883 70 Owen Davies
309 Ellen Thomas Stamps Llanberis 27/11/1883 40 William Edwards
310 Margaret Ellis Turner Street Llanberis 05/12/1883 79 Owen Davies
311 Robert Roberts Caerfran Llanberis 13/12/1883 25 Owen Davies
312 Charles Aubrey Thomas Charlotte Street 24/12/1883 7 Owen Davies
313 Robert Josiah Williams Glanravon Terrace 29/12/1883 19 Owen Davies Died of Inflammation of the tongue
314 Ellen Roberts Tanygraig Llanberis 05/01/1884 27 Owen Davies
315 Evan Evans Llanberis 29/01/1884 9m Owen Davies
316 Griffith Owen Tanygadlas 21/02/1884 8 Owen Davies Died of diptheria
317 John Owen Vaughan Snowdon Street 22/02/1884 3w Owen Davies
318 Griffith Owen Llanberis 25/02/1884 10m Owen Davies
319 Charles Root Turner Street 06/03/1884 55 T E Jones
320 Ellen Mary Owens Llanberis 07/03/1884 3d T E Jones Clochydd
321 Elizabeth Williams Llainwen 18/03/1884 36 Owen Davies
322 Margaret Thomas Bing Llanberis 26/03/1884 67 Owen Davies
323 Jane Griffith Gellihirbant Llanberis 26/03/1884 27 Owen Davies
324 Sarah Ann Vaughan Goodman Street 14/04/1884 35 J Edwin Jones
325 John Wynne Thomas Snowdon Street 23/04/1884 28 William Edwards
326 William Samuel Snowdon Temperance 22/05/1884 31 Owen Davies Policeman
327 Henry Ellis Llanberis 05/06/1884 4m Owen Davies
328 Sarah Ann Ellis Llanberis 23/06/1884 6m Owen Davies
329 Ann Griffith Llanberis 28/06/1884 15m Owen Davies
330 Anne Roberts Pentre Castell 11/07/1884 11m Owen Davies
331 Mary Parry Brynteg Llanberis 27/09/1884 20 Owen Davies
332 Gwladys Morgan Llanberis 27/09/1884 4w Owen Davies
333 Jane Davies Nant du Mawr 04/10/1884 92 William Edwards
334 Anne Owen Llanberis 16/10/1884 39 T Edwin Jones
335 Owen Thomas Terrace 25/10/1884 11 Owen Davies
336 Elizabeth Owen Glanllyn Llanberis 08/11/1884 11 T Edwin Jones
337 Mary Jones Coedyddol 15/01/1885 6 Owen Davies
338 Robert Morgan Gellihirbant 21/01/1885 70 Owen Davies
339 Elizabeth Roberts No Address 27/01/1885 3m T Edwin Jones
340 John Williams Blaenyddol 27/01/1885 11w Owen Davies
341 Thomas Jones Tanybryn 12/03/1885 8m T Edwin Jones
342 Cathrine Owen Blaenyddol 20/03/1885 59 Owen Davies
343 Winifred Morris Price Penybryn Llanbeblig 26/03/1885 81 Owen Davies Late Penygwryd Beddgelert
344 Mary Roberts Breeze Hill Carneddi 15/04/1885 10 Owen Davies Late Gwastadnant
345 Griffith Roberts Lower Vale Llanberis 24/04/1885 11w Owen Davies
346 Catherine Parry Bryn Hyfryd 28/05/1885 41 Owen Davies
347 Ann Jones Goodman Street 30/05/1885 72 Owen Davies
348 Humphrey Jones 13 Snowdon Street 04/06/1885 78 William Edwards
349 Sarah Anne Vaughan Goodman Street 27/06/1885 8 T Edwin Jones
350 Owen Jones Rallt Goch 04/07/1885 34 Owen Davies Owen Sol-fa
351 Griffith Ellis Woodleigh Llanberis 16/07/1885 31 William Edwards
352 Thomas Dafid Jones Clegir Llanrug 20/04/1885 54 Owen Davies
353 Jane Owens Rock Terrace 27/08/1885 52 T Edwin Jones
354 David Thomas Morgan Dinorwic Llanddeiniolen 07/10/1885 66 Owen Davies Tad “Glanpadarn”
355 John Prichard Goodman Street 30/10/1885 25 Owen Davies
356 Judith Roberts Tyngerddi Cwmyglo Llanrug 04/11/1885 82 Owen Davies Burnt to death
357 Griffith Jones High Street 10/11/1885 43 Owen Davies Ironmonger
358 Thomas Jones Pengilfach 18/11/1885 70 Owen Davies
359 John Ellis Jones Brithdir 05/01/1886 80 Owen Davies
360 Owen Vaughan Llanberis 07/01/1886 49 Owen Davies Carpenter
361 John Evan Rowlands Adwy'r Waen 19/01/1886 1m Owen Davies
362 Morris Owen Field Terrace 29/01/1886 72 Owen Davies
363 John Richard Roberts Ty Ucha'r Ffordd 09/02/1886 14 Owen Davies
364 Margaret Ellen Jones Tyncoed 27/02/1886 9m Owen Davies
365 Mary Hughes Llainwen 27/03/1886 82 Owen Davies
366 Elizabeth Roberts Snowdon Street 31/03/1886 34 Owen Davies
367 Thomas Owen Upper Snowdon Terrace 08/04/1886 59 Owen Davies
368 Catherine Roberts Brynteg 10/04/1886 60 Owen Davies
369 Robert Williams 1 Turner Street 15/04/1886 59 William Edwards
370 Jane Jones Charlotte Street 01/05/1886 49 Owen Davies
371 Ellis Evan Ellis Brynglas 12/05/1886 60 Owen Davies
372 Morris Owen Field Terrace 29/06/1886 21 David Jones
373 Joseph Emrys Jones Blaenyddol 03/07/1886 66 Owen Davies
374 Elias Roberts Ceunant 20/07/1886 79 Owen Davies
375 Elizabeth Thomas Murmawr 24/07/1886 72 Owen Davies
376 William Edwards Gasworks 14/08/1886 3 Owen Davies
377 Martha Alice Ffoulks Rallt Goch 16/08/1886 14w Owen Davies Unbaptized
378 Sarah Williams Tai Cwmbrwynog 25/08/1886 41 David Jones
379 Ellen Hughes Ty Isaf 09/10/1886 44 Owen Davies
380 Ellen Jones Pentrecastell 10/11/1886 71 David Jones
381 Thomas David Jones Snowdon Street 27/11/1886 33 David Jones
382 John Owens Bryniau Gerddi 08/12/1886 15m David Jones
383 Mary Jane Jones Ystabl Goch 18/12/1886 11m David Jones
384 David Roberts London Street 18/12/1886 1m David Jones
385 Sarah Jones Llwyndyrus 21/12/1886 49 David Jones
386 Margaret Ellen Prichard Goodman Street 29/12/1886 22m John James Ellis
387 Griffith Pritchard Goodman Street 08/01/1887 39 John James Ellis
388 Griffith Williams Tyn Twll 14/01/1887 72 John James Ellis
389 Margaret Jane Morris Charlotte Street 15/01/1887 6m David Jones
390 Owen Thomas Gellihirbant 22/01/1887 24 David Jones
391 Catherine Ann Jones Well Street 26/01/1887 15m John James Ellis
392 Thomas John Jones Well Street 08/02/1887 2 John James Ellis
393 Mary Jane Owens Bangor 15/02/1887 15m John James Ellis
394 Jane Lizzie Davies Victoria Terrace 24/02/1887 15 David Jones
395 Eliza Jane Jones Cambrian Terrace 05/03/1887 4 John James Ellis
396 David Jones Gilfach Llanrug 30/03/1887 65 John James Ellis
397 Catherine Morris Gardda Bach 08/04/1887 10m John James Ellis
398 Catherine Davies Victoria Terrace 23/04/1887 6 John James Ellis
399 Elizabeth Davies Victoria Terrace 20/05/1887 47 David Jones
400 David Owens Glanrafon Terrace 08/06/1887 7 John James Ellis
401 Jane Foulkes Well Street 11/06/1887 68 David Jones
402 Thomas Roberts Gellihirbant 16/06/1887 81 John James Ellis
403 Ellis Robert Jones Llainfawr 25/06/1887 44 David Jones
404 Ellen Edwards Gas House 22/08/1887 20 David Jones
405 Ann Owens 3 Water Street 30/08/1887 25 John James Ellis
406 Edward Francis Parry 4 Goodman Street 31/08/1887 22 David Jones
407 Tertia Mary Lloyd Brynteg Llanberis 27/10/1887 36 John James Ellis
408 David Hughes Pentre Castell 29/10/1887 31 John James Ellis
409 Owen Williams Penyceunant 10/11/1887 63 John James Ellis
410 Griffith Davies Pentre Castell 22/11/1887 68 David Jones
411 Elizabeth Roberts Ralltgoch Llanberis 17/12/1887 18m David Jones
412 Elizabeth Jones Blaenyddol 22/12/1887 54 David Jones
413 Elizabeth Thomas Snowdon Street 05/01/1888 75 David Jones
414 Mary Jones Llainwen Isaf 11/01/1888 1m John James Ellis
415 Catherine Jones Well Street 21/01/1888 37 David Jones
416 Owen Griffith Tyn llan 21/01/1888 9m John James Ellis
417 Edward Morris Gardda Bach 21/02/1888 18 John James Ellis
418 Thomas John Jones London Street 14/04/1888 8 John James Ellis
419 William Roberts Yankee Street Coedyddol 20/04/1888 70 John James Ellis
420 William William Roberts Pentre Castell 20/04/1888 6 John James Ellis
421 William Arthur Jones Brynteg 01/05/1888 2 John James Ellis
422 Griffith Morris Pritchard Snowdon Street 05/05/1888 12m David Jones
423 Eliza Jane Williams Thomas Street 14/05/1888 6m John James Ellis
424 Mary Williams Coedyddol 07/06/1888 60 David Jones
425 Jane Pritchard Stamps 14/06/1888 41 John James Ellis
426 Jane Morgan Gellihirbant 28/06/1888 94 John James Ellis
427 William John Roberts Snowdon Street 19/07/1888 7 David Jones
428 Margaret Ellis Llidiart y llo 01/08/1888 69 John James Ellis
429 John William Parry Brynteg 20/10/1888 51 John James Ellis
430 John Owen Rallt Goch 24/10/1888 40 Thomas Jones
431 Anne Griffith Mur Mawr 01/12/1888 24d John James Ellis
432 John Thomas Manchester Row 08/12/1888 50 David Jones
433 Katherine Davies Blue Peris 17/12/1888 27 Thomas Jones
434 John Roberts Bryn Eilian 02/01/1889 89 David Jones
435 William Edmund Davies Dolperis 04/01/1889 32 Rev Salt
436 Margaret Pritchard Goodman Street 08/01/1889 65 John James Ellis
437 Elizabeth Jones Wern 07/02/1889 75 John James Ellis
438 William Edwards Gas Works 05/03/1889 4m John James Ellis
439 Hugh Jones Coed Mawr 12/03/1889 5m John James Ellis
440 Hannah Evans Snowdon Street 16/03/1889 77 John James Ellis
441 William Williams Brynbedw 18/05/1889 48 David Jones
442 William Parry Bryn hyfryd 25/05/1889 73 John James Ellis
443 Robert Humphreys Top of Victoria Hotel 05/06/1889 42 David Jones
444 Llewelyn Jones Goodman Street 02/07/1889 21m John James Ellis
445 Anne Parry Water Street Coedyddol 17/08/1889 3d David Jones
446 John Hugh Williams Rock Terrace 17/08/1889 37 J Williams
447 Thomas Caston Victoria Hotel 10/09/1889 72 David Jones
448 Hugh Parry Brynhyfryd 05/10/1889 28 David Jones
449 David Jones Bryniau Gerddi 04/10/1889 8d Unbaptized
450 William John Hughes 48 Hendre St Carnarvon 14/10/1889 2 David Jones
451 Catherine Eliza Williams Brunswick Buildings Carnarvon 24/10/1889 40 David Jones
452 Elias Davies Broneryri 30/11/1889 70 John James Ellis
453 John Hughes Cwm y Glo Village 21/12/1889 89 David Jones
454 Moses Price Roberts Gallt y Llan 23/12/1889 6m Unbaptized
455 Ellen Rowlands Tynygadlas 18/01/1890 82 David Jones
456 Catherine Jane Closs Jones Gadlys Cottage 24/01/1890 25 David Jones
457 Anne Williams Pant du Llanberis 20/02/1890 72 John James Ellis
458 David Griffith Roberts Rallt Goch 22/02/1890 18m John James Ellis
459 Elizabeth Roberts Gardda Bach 20/03/1890 88 B Thomas
460 Jane Williams Gellihirbant 01/04/1890 67 B Thomas
461 Margaret Jones Goat Llanrug 12/04/1890 82 B Thomas
462 Griffith Davies Bing 14/06/1890 80 B Thomas
463 Thomas Jones Ogwen Terrace 19/06/1890 8w Unbaptized
464 William Jones Pentre Castell 02/07/1890 80 B Thomas
465 Mary Thomas Gellihirbant 19/07/1890 68 B Thomas
466 Evan Jones Bedwargoed Llanberis 07/08/1890 89 B Thomas
467 William Jones Brithdir 30/08/1890 80 B Thomas
468 Margaret Pritchard Goodman Street 04/10/1890 22 B Thomas
469 Thomas Lewis Field Terrace 27/11/1890 56 B Thomas
470 Grace Parry Bryn Hyfryd 10/01/1891 73 B Thomas
471 William Ellis Marine Hotel Criccieth 27/01/1891 57 David Jones
472 Grace Jones Goodman Street 24/02/1891 77 B Thomas
473 Owen David Owens Gellihirbant 05/03/1891 38 B Thomas
474 Ellen Owen Goodman Street 21/03/1891 91 B Thomas
475 Jane Hughes Pentre Castell 02/04/1891 76 David Jones
476 Martha Jones Wesleyan Chapel House 09/04/1891 93 B Thomas
477 David Thomas Dolbadarn School House 16/04/1891 48h Unbaptized
478 Thomas Daniel Hughes 23 Garnons Street Carnarvon 17/04/1891 19m B Thomas
479 Morris John Ellis Tanybryn 20/04/1891 43 B Thomas
480 Jane Wilson Roberts Dolbadarn Hotel 01/05/1891 53 B Thomas
481 William Edwin Griffiths Turner Street 02/05/1891 2m Unbaptized
482 William Hughes Pentre Castell 02/05/1891 70 David Jones
483 Mary Williams Coed Mawr Llanberis 29/04/1891 9d Unbaptized
484 Margaret Williams Bryn Padarn 07/05/1891 4m D Jones
485 Margaret Owen Gellihirbant 09/05/1891 40 B Thomas
486 Robert Evans Tyddyn Marsley 15/05/1891 65 B Thomas
487 David David Jones Blaenyddol 16/05/1891 17 David Jones
488 John Toleman Blaenyddol 26/05/1891 16 B Thomas
489 Margaret Thomas Glanrafon Terrace 30/05/1891 13m B Thomas
490 Griffith John Pritchard No Address 13/06/1891 27 B Thomas Perished on Snowdon
491 Mary Griffiths Pen y Clogwyn Llanrug 16/06/1891 72 D Collwyn Morgan
492 Ann Davies Gwastadnant 20/06/1891 11m B Thomas
493 John Davies Blue Peris Llanddeiniolen 26/06/1891 63 J T Jones
494 John John Roberts London Street 27/06/1891 29 B Thomas
495 Hannah Williams Alexandria House 23/07/1891 30 B Thomas
496 William Williams Brynbedw 18/08/1891 24 David Jones
497 John Williams Blaenyddol 12/09/1891 10m B Thomas
498 William Roberts Pentre Castell 03/10/1891 56 B Thomas
499 Edwin Philips Stamps 24/10/1891 5w Unbaptized
500 Dorothy Jones Snowdon Street 25/12/1891 68 B Thomas
501 William Roberts Turner Street 09/01/1892 9d Unbaptized
502 Jane Jones Gellihirbant 14/01/1892 69 B Thomas
503 Margaret Roberts Turner Street 16/01/1892 38 B Thomas
504 Elizabeth Owens Victoria Terrace 06/02/1892 13d David Jones
505 Jane Owens Victoria Terrace 08/02/1892 15d B Thomas
506 Hugh Jones Goodman Street 20/02/1892 70 B Thomas
507 Elizabeth Evans Bryn Eilian 21/04/1892 59 B Thomas
508 Morris Evans Bethesda Street 23/04/1892 24 B Thomas
509 Ellen Griffith Goodman Street 03/05/1892 40 B Thomas
510 Anne Owen Eilian Terrace 05/05/1892 77 B Thomas
511 John Ellis Evans Cwmwrach 18/05/1892 11w Unbaptized
512 Ann Roote Denbigh 24/05/1892 49 B Thomas
513 Griffith Williams Coed Gwydr 31/05/1892 86 B Thomas
514 Robert Evans No Address 11/06/1892 40 B Thomas
515 Charlotte Parry Newton Street 16/06/1892 47 B Thomas
516 Helena Eunice Williams Well Street 17/06/1892 7w B Thomas
517 Harry Owen Snowdon View 17/06/1892 1d B Thomas
518 Thomas William Vaughan Snowdon Street 21/07/1892 20 B Thomas
519 Ellen Roberts Tynycoed 28/07/1892 72 B Thomas
520 Elizabeth Thomas Chwarel Fawr Dinorwic 03/08/1892 76 B Thomas
521 Mary Ann Hix Water Street 08/08/1892 73 B Thomas
522 Jane Parry Brynhyfryd 29/09/1892 73 David Jones
523 Henry Owen Field Terrace 08/10/1892 86 David Jones
524 John Williams Tanybryn 20/10/1892 48 David Jones
525 Hannah Evans Tynyffynon 27/10/1892 76 David Jones
526 Richard O'Neill Goodman Street 29/10/1892 88 David Jones
527 Humphrey Jones Snowdon Street 29/10/1892 37 David Jones
528 Mary Lewis Pentre Castell 03/11/1892 70 David Jones
529 Owen Sherlock Bodvean House Goodman St 07/11/1892 15d David Jones
530 John Owen Rallt Goch 26/11/1892 73 David Jones
531 Elizabeth Roberts Gwastadnant 07/12/1892 47 David Jones
532 Laura Williams Blaenyddol 31/12/1892 68 David Jones
533 Idwal Jones Charlotte Street 14/01/1893 8m David Jones
534 Owen Lewis Pentre Castell 20/01/1893 52 David Jones
535 John Richard Jones Pengraig Llanberis 28/01/1893 2m J R Jones
536 Hugh Williams Ceunant Coch 01/02/1893 31 J R Jones
537 Ellen Owen Blaenyddol 04/02/1893 75 David Jones
538 Mary Slaughter Blaenyddol 11/02/1893 37 David Jones
539 Jane Jones Talsarn 15/02/1893 62 John Rees Jones
540 Elizabeth Jones London Street Llanberis 02/03/1893 20m John Rees Jones
541 Doris Audrey Brinckman Glanbala Llanberis 06/03/1893 5m David Jones
542 John Evans Snowdon Street 11/03/1893 37 John Rees Jones
543 Jane Ellis Bing Llanberis 12/04/1893 46 John Rees Jones
544 Richard Lewis Cambrian Terrace 15/04/1893 48 John Rees Jones
545 Laura Jones Caegwyddau 20/04/1893 23 David Jones
546 Elizabeth Griffith Tynlon 26/04/1893 80 David Jones
547 Humphrey Closs Tanybryn 26/04/1893 17 John Rees Jones
548 Mary Jones Coedyglyn 27/05/1893 79 David Jones
549 Gayney Phillips Stamps 15/06/1893 4m John Rees Jones
550 Margaret Jones Llanberis 24/07/1893 43 John Rees Jones
551 John Edwards Llanberis 04/08/1893 24 John Rees Jones
552 William David Jones No Address 22/08/1893 52 D C Morgans
553 Florence Elizabeth Owen Water Street 28/09/1893 8 John Rees Jones
554 Ann Ellis Goetra Isaf Farm Bangor 24/10/1893 73 David Jones
555 William Griffith Tyddyneiliau Llanberis 04/11/1893 72 David Jones
556 Owen Griffith Tynllan Nant Uchaf 02/12/1893 44 David Jones
557 Robert Roberts Williams Terrace 14/02/1894 67 David Jones
558 Griffith Owen Blaenddol 07/03/1894 41 David Jones
559 Elizabeth Hughes Charlotte Street 14/03/1894 45 David Jones
560 John Elias Roberts Ceunant Coch 17/03/1894 58 John Rees Jones
561 Gwladys Elidir Williams Ceunant Coch 28/03/1894 14m John Rees Jones
562 Margaret Evans Water Street 28/03/1894 39 John Rees Jones
563 William Roberts Snowdon Street 16/04/1894 37 David Jones
564 Jane Ellis 38 Pilgrim Street Birkenhead 19/04/1894 69 P Jones/J R Jones
565 Lizzie Jones Tynyweirglodd 26/04/1894 4 J R Jones
566 Zaccheus Rowlands Snowdon Street 15/05/1894 22 J R Jones
567 Mrs McDonald Dolbadarn Hotel 05/05/1894 51 John Rees Jones
568 Robert Jones Manchester Row 12/05/1894 15 John Rees Jones
569 Jane Owen Pentre Castell 14/05/1894 66 David Jones
570 Hugh Davies Gwastadnant 14/05/1894 34 David Jones
571 Ellen Evans Glanrafon Terrace 24/05/1894 26 John Rees Jones
572 Ellen Roberts Snowdon Street 26/05/1894 44 John Rees Jones
573 Laura Roberts Pentre Castell 02/06/1894 83 David Jones
574 David Rowlands Roberts Tanybwlch Pentrecastell 05/06/1894 39 David Jones
575 Grace Lewis St Johns Wood London 10/07/1894 27 David Jones
576 Sydney Joan Owen Snowdon Terrace 16/08/1894 4m David Jones
577 William Hugh Jones South Penrallt Carnarvon 20/09/1894 40 John Rees Jones
578 Robert John Edwards Gas Works Llanberis 31/10/1894 6m John Rees Jones
579 Owen John Owen Manchester Row 17/11/1894 1m John Rees Jones
580 Catherine Williams Blaenyddol 20/11/1894 7w John Rees Jones
581 William Foulk Roberts Llanberis 24/11/1894 6m John Rees Jones
582 Owen Hughes Pullau Dwr Llanberis 28/11/1894 57 David Jones
583 Eliza Jane Owen Back High Street Llanberis 01/12/1894 3 John Rees Jones
584 Annie Jones 6 Victoria Terrace Llanberis 18/12/1894 5 David Jones
585 Caradog Owen Jones Tai Cwmbrwynog 09/02/1895 4 Thomas O Jones
586 Annie Davies Ceunant Street Llanberis 14/12/1894 36 Griffith Davies
587 Catherine Evans Hafod Bach Llanberis 13/12/1894 71 Evan E Evans
588 Robert Jones Griffith Glyn Peris Nant Peris 16/11/1894 63 Robert James Jones
589 John Wheldon Davies Snowdon Street 30/08/1894 9w William A Davies
590 Anne Humphreys Williams Terrace 17/07/1894 12m Hugh Humphreys
591 Robert Williams Gardda 05/06/1894 38 John Jones
592 Owen Jones Alltgoch 31/05/1894 8m Owen Jones
593 William Owen Thomas Street 15/05/1894 2m John Owen
594 William Owen Balaclava House 10/05/1894 62 Elizabeth Owen
595 Griffith Owen Tudyr Davies Goodman Street 19/04/1894 2 John E Davies
596 Arthur Jones Brynteg 24/03/1894 5 William Owen
597 John Parry Llainwenuchaf 07/03/1894 15m John Henry Parry
598 Thomas Roberts Ynysetws 17/02/1894 19 William Roberts
599 Esther Williams Leeds House 12/02/1894 57 John Williams
600 Robert Evans Castle View 10/01/1894 51 John Robert Evans
601 Ifor Jones 8 Bethesda Street 10/01/1894 9m W Samuel Jones
602 Louisa Evans Upper Llainwen 21/11/1894 7 John Evans
603 David Thomas Williams Llain Wen 10/08/1894 20 Thomas Williams
604 John Thomas Glandwr 15/06/1894 74 Jane Thomas
605 Irene Thomas Dolbadarn School 06/05/1894 7w D W Thomas
606 Julia Maggie Owen 20 Llainwenisaf 08/04/1894 11 William Owen
607 Owen Williams Tan y Dderwen 14/03/1894 35 Morris Williams
608 Henry Roberts Birkenhead 11/03/1894 30 Robert J Griffith
609 Hugh Owen Hughes Cae Esgob Llanberis 25/02/1893 57 William Rowlands
610 Robert J Williams Blaenyddol 04/02/1893 30 William Jones
611 Griffith Closs Llwynbedw 27/01/1893 69 Griffith T Closs
612 Arthur Evans 1 Charlotte Street 11/01/1893 4 Evan W Evans
613 Jane Jones Tydu 10/01/1893 56 David D Jones
614 Maggie Peel Rock Terrace 20/12/1893 2 Ellen Peel
615 William W Owen Tai Cwmbrwynog 03/11/1893 35 Ellen Owen
616 William Thomas Bing 03/11/1893 82 Jane Ellis
617 Jane Davies Ty coch Waenfawr 22/10/1893 82 William Jones
618 Ellen Morgan Brithdir 17/10/1893 65 John Evans Owen
619 Jane Jones Fron Goch 20/08/1893 9 Hugh Jones
620 Ellen Parry Allt Goch 15/08/1893 67 Owen Jones
621 Jane Roberts Brynceris 18/07/1893 49 Thomas Humphreys
622 John Hughes Pentre Castell 31/05/1893 68 John Hughes
623 Ellis W Evans Tynyffynon Nant Peris 20/02/1892 34 Thomas Evans
624 Griffith Owen Upper Snowdon Terrace 18/11/1891 5m William Owen
625 Margaret Jones 3 Llainwen Isaf 08/10/1891 44 William L Jones
626 Hugh Williams Rock Terrace 06/08/1891 55 Grace Williams
627 Laura Williams Fron 06/08/1891 55 William Williams
628 Jane Hughes Hafod 29/06/1891 81 Thomas Hughes
629 Jane Morris Hafod Gynfor 30/05/1891 19 William Morris
630 Ellen Hughes Bryngneuan Frongoch 20/05/1891 11m J Robert Hughes
631 Evan Williams Gwastadnant 20/05/1891 7m J Rice Williams
632 John Thomas Jones New Street Brynyrefail 18/05/1891 J Richard Jones
633 Alice Hughes Hafod 16/05/1891 86 William Rowlands
634 Gaynor Jones Goodman Street 04/05/1891 67 Morris Griffith
635 Elizabeth Rowlands Tanygraig 30/04/1891 81 Moses Rowlands
636 Edward Evans Castle View 11/04/1891 22 Robert Evans
637 Samuel Jewell Llainwen Isaf 28/03/1891 20 J E Jones
638 Richard Arthur Owen Turner Street 21/03/1891 13w David Griffith Owens
639 David Owen Elidir View 31/01/1891 79 Mary Rowlands
640 Thomas Jones Charlotte Street 06/12/1891 63 Edward T Jones
641 Thomas Griffith Fuches Isaf Dinorwic 09/08/1890 76 Thomas Owen Griffith
642 William Roger Ffoulk Cwmaelhir 16/07/1890 33 John Evans
643 Mary Hannah Jones Llainwenisaf 01/07/1890 4m John E Jones
644 Ann Owen 2 Bethesda Street 21/06/1890 52 Richard Owen
645 Caradog Owen Williams Plastirion Lodge 24/05/1890 12m Thomas Williams
646 Catherine Jones Murmawr 21/05/1890 7w Robert H Jones
647 William Owen 5 Bethesda Street 14/05/1890 3w John Owens
648 David Jones Bodlondeb Llanberis 27/03/1890 54 Richard D Jones
649 Jane Roberts Glanyrafon 25/03/1890 64 William A Williams
650 Evan Richard Parry 4 Llainwen 21/03/1890 3 Richard R Parry
651 Thomas Parry Rallt Goch 15/03/1890 78 Ellen Parry
652 Elizabeth Evans Gardda 15/03/1890 61 Robert J Evans
653 Robert Closs Jones Tynylon 12/03/1890 21 Robert Closs Jones
654 Edward Jones Snowdon Street 11/03/1890 67 Hannah Jones
655 Catherine Roberts Allt Goch 06/03/1890 16 Ann Roberts
656 Rice Foulk Cwmaelhir 05/03/1890 61 William R Foulk
657 Robert Griffith Fron 01/03/1890 55 Robert Griffith
658 Robert Jones Gellihirbant 08/02/1890 67 J Closs Jones
659 Owen Ellis Gellihirbant 06/02/1890 44 William Thomas
660 Catherine T Roberts Ynysetws 23/01/1890 7m William Roberts
661 William Hughes Beudy Mawr 18/01/1890 16 Owen Williams
662 William H Jones Tynlon 11/12/1889 17m Robert H Jones
663 Ellen Jones Gardda 17/10/1889 73 ? Williams
664 John W Roberts Glan Eilian Llanferes 03/08/1889 78 John Roberts
665 Robert Hughes Bronygeunant Frongoch 13/07/1889 3w John Owen Jones
666 Anne Jones Llanferes 15/06/1889 10w Rosn Williams
667 Robert Closs Williams Garreg Wen Uchaf 15/05/1889 71 Robert Closs Williams
668 Robert Owen Roberts Goodman Street 08/05/1889 56 J R Roberts
669 Ellen Jones Llainwen Llanberis 02/05/1889 18 William Jones
670 John Jones Bunning House 09/04/1889 75 Tecwyn Parry
671 Ellin Williams Ynysetws 21/02/1889 75 Moses Hughes
672 Pierce Evans Mountain View 05/02/1889 6m J Owen Jones
673 Ellen Williams Caeperthi 18/01/1889 67 Owen Williams
674 Thomas Evans Tyn ffynon 22/12/1888 7m Williams
675 Thomas Hugh Owen Castle View 08/12/1888 3w Thomas Owen Griffith
676 Margaret Evans Llanddeiniolen 17/08/1888 76 Robert Pryse Ellis
677 Anne Williams Llwyndu 14/07/1888 79 Hugh E Williams
678 Alice Williams Bryn Coch Llanberis 23/06/1888 69 Hugh J Williams
679 Void Void Void Void Void Void
680 Jannett Jones Fron Oleu 06/06/1888 55 Hugh Jones
681 Jane Jones Perwar Goed 02/06/1888 85 J Thomas Williams
682 Thomas Owen 5 Bethesda Street 15/05/1888 86 J O Jones
683 Mary Pritchard Pritchard Voelas House Llanberis 09/05/1888 78 J Evans Owen
684 Roger Williams Llainwen Uchaf 16/04/1888 87 J O Jones
685 William Owen Pant y Cafn 14/04/1888 75 J O Jones
686 Thomas Owen Jones Tynyraelgerth 14/04/1888 56 J O Jones
687 Anne Jones Tynyraelgerth 22/02/1888 57 J O Jones
688 T F Roberts Glaneilian House 01/03/1888 76 Hughes
689 Ann James Ty isaf 28/02/1888 86 Williams
690 Henry Humphreys Tai cwmbrwynog 26/01/1888 5 J O Jones
691 Anne Humphreys Tai Cwmbrwynog 03/01/1888 2 J O Jones
692 Pierce Evans Newton Street 30/12/1887 5 G T Parry
693 Ellen Owen Elidir View Llanberis 06/08/1887 36 J Owen Jones
694 Henry Edwards Newton Street Llanberis 04/06/1887 89 G T Parry
695 Ebebezer Morris London Street Llanberis 25/05/1887 68 Griffith T Parry
696 Salmah Jones Glan y Llyn 02/04/1887 9 Williams
697 Ellen Parry Jones Ty Uchaf Ceunant Llanrug 12/04/1887 29 John Owen Jones
698 Hugh Jones Tydu Llanberis 19/02/1887 83 John Owen Jones
699 John William Griffith Glyn Peris 28/12/1886 18 William Jones
700 J D R Williams Leeds House 03/12/1886 6 John M Williams
701 William W Morris Hafod Gynfor 27/11/1886 47 William W Morris
702 Elizabeth Williams Ysgubor 04/11/1886 87 John Wheldon
703 No name Davies? Ceunant Coch No date NK No details
704 Mary Roberts Gwastadnant 23/10/1886 82 Robert Roberts
705 Sarah Powell Ceunant 25/10/1886 5m Howell Powell
706 William Roberts Turner Street 24/09/1886 5 Robert Roberts
707 Margaret Morris Coedmawr 11/09/1886 69 Robert Williams
708 Jane Griffiths Ceunant Coch 31/07/1886 68 Etronia M Williams
709 William Davies Bence Nantucha 06/07/1886 NK John M Williams
710 Mary Davies Bron Eilian Llanberis 21/05/1886 73 William Davies
711 Phylip Jones Turner Street 15/04/1886 62 William Ph Jones
712 Hugh D Hughes Goodman Street 31/03/1886 21 David Hughes
713 Hugh Lewis Pen y bryn Nantisaf 23/03/1886 60 John Lewis An old Quarry Agent dismissed
714 Elizabeth Griffith Murmawr 13/03/1886 72 John Griffiths
715 Ellin Roberts Esgeiriau 06/01/1886 25 Griffith Jones
716 John Jones Rallt Goch 02/01/1886 30m Peter Jones
717 Mary Evans Bodhyfryd 17/09/1885 39 John Evans
718 Catherine Jones Rallt Goch 22/08/1885 NK Peter Jones
719 Emily Jane Davies Snowdon Street 29/07/1885 7 R Hughes
720 Ellen Roberts Caerfran 06/07/1885 62 William Roberts
721 William Hughes Frongoch 24/06/1885 1 Robert Hughes
722 H L Davies Snowdon Street 18/06/1885 NK R Hughes
723 Dorothy Rowlands Owen Tan y Graig 20/05/1885 84 Moses Rowlands
724 Hannah Jones Coedmawr Llanberis 20/05/1885 83 David Hughes
725 Sarah Owens Elidir View 04/05/1885 66 David Owens
726 Elias Griffith Weirglodd Ddu 01/05/1885 66 Anne Griffith
727 Ann Griffith Fron Wydr 02/04/1885 52 Robert Griffith
728 William Powell Ceunant 14/03/1885 1 Howell Powell
729 Jane Griffith Ceunant Street 23/02/1885 38 Anne Griffith
730 Mary Ellen Jones Snowdon Street 20/02/1885 2 Thomas Jones
731 Catherine Williams Cwmaelhir 03/02/1885 74 Rhys Williams
732 Gwladis Davies Snowdon Street 29/01/1885 3w Richard Hughes
733 D Jones Llanberis 24/01/1885 8m R Hughes
734 Sarah Owens Bethesda Street 10/12/1884 32 John Owens
735 William Griffiths Llanberis 02/10/1884 63 Mary Griffith
736 William Jones Llanberis 08/08/1884 75 David Hughes
737 Thomas John Williams Upper Llainwen 03/05/1884 3 John Hugh Williams
738 Elizabeth Jones Glan y Llyn 14/05/1884 61 John E Jones
739 Griffith Jones Pyllaudwr 16/05/1884 35 William Ellis
740 Serah Roberts Water Street 24/05/1884 13m Robert Roberts
741 David Jones Cae Esgob Llanberis 05/06/1884 78 Catherine Jones
742 John J Evans Frongoch Llanberis 18/06/1884 30 Rowland Thomas
743 Henry Owen Llainwen Terrace Llanberis 25/06/1884 21m Thomas H Owen
744 Catherine Jones Cae Esgob Llanberis 28/06/1884 71 David Jones
745 William Jones Cambrian House 22/04/1884 59 Richard Roberts
746 Catherine Jones Ralltgoch Llanberis 03/04/1884 21 Richard Jones
747 Elizabeth Griffith Glanrafon Terrace Llanberis 26/03/1884 68 Owen Griffith
748 John Williams Tanybryn 31/01/1884 3 John Williams
749 Anne Parry Tyr Beili 19/12/1883 44 David Parry
750 Jane Rowlands Adwy'r Waun 11/12/1883 11 Evan Rowlands Died of Diptheria
751 John Rowlands Adwy'r Waun 27/11/1883 5 Evan Rowlands Died of Diptheria
752 Cathrine Rowlands Adwy'r Waun 17/11/1883 7 Evan Rowlands Died of Diptheria
753 Robert Evans Llainwen Llanberis 13/11/1883 19 Evan Evans
754 William Richard Jones Trergof Llanberis 12/11/1883 17d William P Jones
755 Anne Jones Trergof Llanberis 03/11/1883 35 W P Jones
756 Selina May Victoria Street Upper Bangor 31/10/1883 38 Henry May
757 William Williams Cwmaelhir 27/10/1883 24 Rhys Williams Greatly deformed
758 Ann Ellen Owen Gellihirbant 27/10/1883 5m Owen D Owen
759 Robert Roberts Bryn Cerris 18/10/1883 6 Hugh Roberts
760 Ann Roberts Tanybwlch Llanberis 23/08/1883 72 Samuel Roberts
761 Martha Davies Tanrallt 17/08/1883 67 David John Davies
762 Evan Jones Mine Cottage Llanberis 15/08/1883 58 William Owen Killed in Dinorwig Quarry
763 Jane Davies 3 London Street Llanberis 07/07/1883 60 John Davies
764 Michael Sylvanus Evans Llainwen Llanberis 09/06/1883 51 Ellen Evans
765 Mary Prichard Stamps Llanberis 06/06/1883 38 Owen Prichard
766 David Jones Tyngadlas Llanberis 02/06/1883 63 Ann Jones
767 John Prichard Tanrhiw Shop Llanberis 15/05/1883 71 Agoriah R Davies
768 William Jones Llwynbedw Llanberis 11/05/1883 66 Thomas Closs
769 Void Void Void Void Void Void
770 William Samuel Jones Snowdon Street 27/04/1883 6w Thomas Thomas Jones
771 Griffith David Griffith Llwynpadarn 10/04/1883 60 Anne D Griffith
772 Owen Prichard Stamps 17/03/1883 7m Owen Prichard
773 Magie Prichard Stamps 14/03/1883 21m Owen Prichard
774 Thomas E Davies Tunperaner? 23/02/1883 53 Ellis Jones
775 John Prichard Frondeg 22/02/1883 57 J Ellis Prichard
776 Hugh David Jones Tynygadlas 31/01/1883 30 J D Davies
777 Margaret Williams Penbryn 30/01/1883 51 Robert Williams
778 Hugh Owen Penygraig 06/12/1882 9w Thomas Owen
779 Grace Alice Parry Hafod Bach Llanberis 25/11/1882 16m Robert Jones
780 Robert Roberts Well Street 15/08/1882 65 Griffith Jones
781 Jane Williams Talafon Llanberis 08/07/1882 NK J Griffith Williams
782 Richard Jones Llainwen Llanberis 22/06/1882 18 William Jones
783 Ellen Jones Llainwen 10/06/1882 9m Richard Jones
784 William John Williams Thomas Street Llanberis 06/06/1882 13m William Williams
785 Hannah Ellen Hughes Coedmawr Llanberis 15/05/1882 1m David R Hughes
786 Annie Peel Eilian Terrace Llanberis 22/04/1882 9m John Peel
787 Francis Lloyd 2 Llainwen Llanberis 21/04/1882 4m William H Jones
788 Ann Williams Tanderwen 25/02/1882 8 Morris Williams Died of the Measles
789 Thomas Roberts Gwastadnant 25/02/1882 4 Robert Thomas Roberts Died of the Measles
790 Jane Williams Gwastadnant 18/02/1882 88 Robert Williams
791 Thomas Davies Murmawr 11/02/1882 65 Gaynor Davies
792 Sarah Owens Blaenyddol 28/01/1882 54 William Owen
793 Hugh Jones Goodman Street 17/01/1882 6w Richard E Jones
794 Thomas Williams Charlotte Street 19/10/1881 6w D W Roberts
795 Ellen Grace Roberts Upper Llainwen Llanberis 10/10/1881 7 J John Roberts
796 Catherine Ellen Williams Rallt Goch 29/09/1881 4 Griffith Williams
797 H D Hughes Hafod Lydan 08/02/1881 28 Owen Hughes
798 Mary Jones Bronwyddfa 22/01/1881 81 Thomas Ingham
799 Elizabeth Jones 8 Well Street Llanberis 30/10/1880 4m William Jones
800 Griffith Williams Llainwen Llanberis 21/10/1880 81 William Williams
Entries Per Page
Displaying Page of