Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • AGE - Oed / Age
  • CERE - Seremoni / Ceremony
  • HISTORY - Hanes / History

DALIER SYLW : Claddedigaethau ID402 i ID479 wedi cymeryd lle o dan Deddf Diwygio Deddfau Claddu 1880 ac yn ymddangos yn groes i'r drefn amseryddol.
PLEASE NOTE : Burials ID402 to ID479 were carried out under the Burial Laws Amendment Act 1880 and not entered in chronological order.

ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
AGE
CERE
HISTORY
1 Ellen Griffith Bing Llanberis 20/12/1894 21 D Jones
2 Amelia Alice Williams Cambrian Terrace Llanberis 18/01/1895 7m D Jones
3 John Rowland Roberts Merddyn Coch Llanberis 24/01/1895 2 J R Jones
4 Llewelyn Griffith Llwyn Padarn Llanberis 16/02/1895 26 D Jones
5 Gerald Lane Roberts Padarn Villa Hotel Llanberis 23/02/1895 8m D Jones
6 Alice Jones Ceunant Coch Llanberis 13/03/1895 78 D Jones
7 John Jones Ceunant Llanberis 16/03/1895 76 J R Jones
8 Elizabeth Ellen Parry Williams Terrace Llanberis 09/05/1895 5m J R Jones
9 Mary Colliver Rutland House Llanberis 28/06/1895 68 David Jones
10 Thomas Colliver Rutland House Llanberis 04/07/1895 81 David Jones
11 Ann Evans Bethesda Street Llanberis 18/07/1895 61 John J Davies
12 William John Pritchard Goodman Street Llanberis 20/07/1895 46 John J Davies
13 Gwilym Jones Tyntwll Nant Uchaf Llanberis 23/07/1895 7 John J Davies
14 Owen Owens Thomas Street Llanberis 27/07/1895 6d John J Davies
15 William Roberts Asylum Denbigh 07/08/1895 63 John J Davies
16 John William Griffiths Goodman Street Llanberis 07/08/1895 3 John J Davies
17 Myfanwy Thomas Dolbadarn Hotel Llanberis 22/08/1895 5m John J Davies
18 Henry Roberts Capel Curig 27/08/1895 10w John J Davies
19 Laura Jones Talafon Llanberis 27/08/1895 75 John J Davies
20 Elizabeth Newell Lloyd Tai Cwmbrwynog Llanberis 03/09/1895 4 John J Davies
21 John Hughes Pentrecastell 12/09/1895 72 David Jones
22 Ellen Jones Coedgwydr Nant Uchaf 14/09/1895 43 John J Davies
23 Arthur Heathcote Bellars Prince of Wales Llanberis 27/09/1895 69 D Jones
24 Griffith Williams Victoria Terrace Llanberis 07/11/1895 70 D Jones
25 Catharine Elizabeth Bennett Gilfach Ddu Llanddeiniolen 23/11/1895 3m D Jones
26 Jane Lizzie Williams Fachell Llanddeiniolen 20/12/1895 5 D C Davies
27 John William Ellis Beudy Mawr 13/02/1896 60 David Jones
28 Ann Jane Edwards Gas Works Llanberis 15/02/1896 38 John J Davies
29 Cathrine Roberts Yankee Street Llanberis 21/03/1896 66 John J Davies
30 David Griffith Glanrafon Terrace 04/04/1896 4 John J Davies
31 Ellis Griffith Roberts Padarn Villa Hotel Llanberis 09/04/1896 42 D Jones
32 Margaret Pritchard Turner Street Llanberis 09/04/1896 82 D Jones
33 Gordon Williams 2 Well Street Llanberis 04/05/1896 7w David Jones
34 Robert Roberts 9 Porkington Terrace Barmouth 08/05/1896 77 David Jones
35 Morris Hughes Allt Goch Llanberis 16/05/1896 2m John J Davies
36 Cornelius William Thomas Bing Llanberis 28/05/1896 46 D Jones/J J Davies
37 Morris Jones Water Street Llanberis 09/06/1896 77 John J Davies
38 John Henry Owen Snowdon Street Llanberis 31/08/1896 35 D Jones/J Jones/J J Davies
39 Hugh Thomas Gellihirbant Llanberis 03/10/1896 81 John J Davies
40 Catherine Jones Ogwen Terrace Llanberis 15/10/1896 77 John J Davies
41 Price Parry Field Terrace Llanberis 27/10/1896 74 D Jones
42 Evan Evans Bryn Eilian Llanberis 28/11/1896 67 John J Davies
43 Edith Louisa Eames Pen y Graig Llanberis 26/12/1896 18m D Jones
44 Ann Roberts Blaen y Ddol Llanberis 06/01/1897 73 D Jones
45 Ellen Owen Allt Goch Llanberis 25/01/1897 77 John J Davies
46 Elizabeth Hughes Belmont House Llanberis 26/01/1897 76 John J Davies
47 Cathrine Williams Fron Eryri Fachwen 06/02/1897 75 John J Davies
48 Margaret Thomas Field Terrace Llanberis 10/02/1897 82 John J Davies
49 Cathrine Owen Field Terrace Llanberis 02/03/1897 87 John J Davies
50 John Owen Owens 3 Victoria Terrace Llanberis 02/04/1897 46 John J Davies
51 John Pritchard Turner Street Llanberis 13/04/1897 71 John J Davies
52 Owen Thomas Roberts Brynllwyd Llanberis 01/05/1897 43 John J Davies
53 Griffith Williams Rock Terrace Llanberis 05/05/1897 1m John J Davies
54 Margaret Owen Glanrafon Terrace Nant Peris 13/05/1897 57 John J Davies
55 Robert Owen Davies Brynhyfryd Llanberis 19/05/1897 27 John J Davies
56 Edwin Roberts Thomas Street Llanberis 29/05/1897 3m John J Davies
57 William Thomas Goodman Street Llanberis 05/06/1897 58 John J Davies
58 Jane Williams Tan y Bryn 17/06/1897 53 John J Davies
59 Elizabeth Maud Roberts Turner Street Llanberis 03/07/1897 2m John J Davies
60 Margaret Ellen Jones Pentrecastell 10/07/1897 7w John J Davies
61 Margaret Thomas Allt Goch 11/09/1897 24 D Jones
62 John Thomas 33 Crown Street Carnarvon 11/09/1897 2m D Jones
63 David Griffith Llwyn Padarn 20/09/1897 62 D Jones
64 James Williams Rock Terrace Llanberis 18/10/1897 56 John J Davies
65 Kate Ellen Roberts Ystablgoch 04/12/1897 16m John J Davies
66 Florence Maud Williams Ogwen Terrace 22/01/1898 3m John J Davies
67 Arthur Davies Llanberis 29/01/1898 2m John J Davies
68 Hannah Owen Terrace Nant Peris 15/03/1898 20 John J Davies
69 Hugh Roberts Victoria Terrace Llanberis 16/03/1898 46 John J Davies
70 Edith Catherine Williams Penceunant 22/03/1898 14 John J Davies
71 Catherine Goodman Jones Snowdon Street Llanberis 30/03/1898 10d John J Davies
72 John Roberts Tai Bach 13/04/1898 71 David Jones
73 Thomas John Jones Well Street 11/05/1898 29d John J Davies
74 Margaret Griffith Tangadlas 21/05/1898 87 John J Davies
75 Elizabeth Davies Llainwen 24/05/1898 30 John J Davies
76 Margaret Evans Cwmwrach 27/05/1898 80 John J Davies
77 Catherine Ellen Jones Goodman Street Llanberis 13/06/1898 29 John J Davies
78 Owen John Owen Manchester Row 18/06/1898 2 John J Davies
79 Margaret Griffith Greuor Llanfairisgaer 25/06/1898 78 John J Davies
80 Hannah Annie Williams Rock Terrace 12/07/1898 15m David Jones
81 Ada Roberts Turner Street Llanberis 04/08/1898 3m John J Davies
82 Griffith John Williams Tan y Bryn 16/08/1898 23 John J Davies
83 Owen Davies Cynfarwydd 17/08/1898 69 D Jones/J J Davies/J Morgan
84 William Roberts Blaenyddol 31/08/1898 74 John J Davies
85 Owen Williams Cwmglasbach Sep 1898 31 John J Davies
86 Benjamin Phillips Quarryman's Arms Inn 24/10/1898 43 D Jones
87 David Jones Pantyfron 24/11/1898 26d John J Davies
88 Ellen Thomas Dolbadarn Hotel 06/12/1898 35 D Jones
89 Mary Owen Cwmglasbach 06/12/1898 80 John J Davies
90 John Griffith Terrace Nant Peris 01/02/1899 48 John J Davies
91 Evan Emanuel Evans Glanrafon Terrace 15/02/1899 80 John J Davies
92 Margaret Williams Minffordd Llanddeiniolen 11/03/1899 70 John J Davies
93 David Thomas 7 Victoria Terrace 21/03/1899 21 John J Davies
94 Elizabeth Jones Tyddyn Charles 30/03/1899 75 D Jones
95 Cecil Williams 2 Well Street 01/04/1899 2m D Jones
96 William Ellis Pyllau Dwr 03/04/1899 70 D Jones
97 Lizzie Maud Closs Boddyfed 08/04/1899 18m John J Davies
98 Margaret Jones Tyntwll 13/04/1899 57 John J Davies
99 Mary Williams Padarn View 15/04/1899 27 John J Davies
100 William Llewelyn Roberts 14 Goodman Street 22/05/1899 22m John J Davies
101 Richard Roberts Blaenyddol 06/06/1899 70 John J Davies
102 Enid Thomas Gellihirbant Llanberis 06/06/1899 13w John J Davies
103 Mary Thomas Snowdon Street Llanberis 07/06/1899 80 D Jones
104 Margaret Ellis Beudy Mawr 09/06/1899 73 D Jones/J J Davies
105 William Williams Alltgoch 12/07/1899 52 John J Davies
106 Cathrine Griffith Goodman Street Llanberis 28/08/1899 66 John J Davies
107 Mary Williams Murcwymp 31/08/1899 77 John J Davies
108 Gaynor Davies Mur Mawr Isaf 02/09/1899 89 John J Davies
109 Myfanwy Eames Penygraig 07/09/1899 4m John J Davies
110 Thomas Evans Talgai 29/09/1899 24 D Jones/J J Davies
111 John Roberts Workhouse Carnarvon 15/11/1899 61 John J Davies
112 Margaret Owen 5 Manchester Row 28/12/1899 2 John J Davies
113 Alexander Fisher 3 Snowdon Street 02/01/1900 1m John J Davies
114 John Owen Eilian Terrace 02/01/1900 77 John J Davies
115 Ann Griffith Tyddyn Eilian 17/01/1900 79 John J Davies
116 William John Davies Els Terrace 18/01/1900 71 John J Davies
117 Elizabeth Griffith Bryn Hafod Newton Street 25/01/1900 60 John J Davies
118 Percy Hugh Roberts Ynys Wen 07/02/1900 7m John J Davies
119 Beatrice Roberts Blaenyddol 15/02/1900 21m John J Davies
120 William Roberts Yankee Street Llanberis 17/02/1900 2m John J Davies
121 Reuben Williams Padarn View 17/02/1900 3 John J Davies
122 Margaret Davies Broneilian 22/02/1900 54 John J Davies
123 Robert Hughes Dolbadarn Yard 01/03/1900 57 John J Davies
124 Griffith Davies Bron Eryri 24/03/1900 44 E R Thomas/J J Davies/J Morgan
125 Annie Mary Williams 3 Goodman Street 27/03/1900 14m John J Davies
126 Thomas Williams Llainwen 31/03/1900 58 John J Davies
127 Miriam Jones Allt goch 03/04/1900 10 John J Davies
128 Thomas Henry Skillen Owen Rock Terrace 07/04/1900 7m John J Davies
129 Ellen Jones Manllwyd 12/04/1900 79 E B Thomas
130 David Williams 14 Well Street 28/05/1900 61 John J Davies
131 Moses Rowland Owen Bon Marche 30/07/1900 86 John J Davies
132 Elizabeth Williams Broneifion 11/08/1900 58 John J Davies
133 William Owen Hafotty Newydd 28/08/1900 71 John J Davies
134 William Phillips Stamps 17/11/1900 2m John J Davies
135 Margaret Owen Blaenyddol 02/01/1901 92 John J Davies
136 John William Roberts Fronoleu 02/01/1901 44 John J Davies
137 William Griffith Tanrallt 09/02/1901 51 John J Davies
138 David Michael Jones Ceunant Coch 23/02/1901 62 John J Davies
139 Hugh Owen Hughes Goodman Street 07/03/1901 58 John J Davies
140 John Lewis Pentrecastell 15/03/1901 61 E B Thomas/J J Davies
141 Catherine Williams Blaenyddol 10/04/1901 40 John J Davies
142 David Evans Glanrafon Terrace 01/06/1901 43 John J Davies
143 Catherine Davies Pentrecastell 12/06/1901 61 E B Thomas
144 Jane Owen Charlotte Street 13/06/1901 2m E B Thomas
145 Maggie Jones Newton Street 16/06/1901 Ellen Roberts Still Born
146 Unbaptized child Stamps 08/07/1901 4d Cert by Registrar Child of Anne Phillips
147 John Hugh Williams Well Street 27/07/1901 37 John J Davies
148 Still born child 2 York Terrace 15/07/1901 Ellen Roberts Child of Mrs Henington
149 Charlotte Parry Brynhyfryd Llanberis 19/08/1901 30m John J Davies
150 Myfanwy Pritchard Goodman Street 03/09/1901 3d Cert by Registrar
151 R T Owens Rhyd ddu 03/09/1901 3 E B Thomas
152 Benjamin Morris Gardda Bach 14/09/1901 25 E B Thomas
153 Jane Jones Tynygadlas 17/10/1901 23 E B Thomas
154 Jane Lizzie Rowlands Bing 23/10/1901 21 E B Thomas
155 William Griffith 37 Kelvin Grove Liverpool 28/10/1901 72 Ellis James Jones
156 Winifred Evans Fron Gwydr Nant Ucha 14/11/1901 3 E B Thomas
157 William Davies Fron Oleu Llanberis 23/11/1901 55 E B Thomas
158 William W Owen Tai Cwmbrwynog (Liverpool) 03/12/1901 20 D M Richards
159 Thomas Edwin Jones Brynteg 12/12/1901 21 E B Thomas
160 Caradog Owen Alltgoch 18/12/1901 21 E B Thomas
161 Margaret Roberts Graenog 21/12/1901 69 E B Thomas
162 Ellen Williams Cwmglas Bach 25/12/1901 4 E B Thomas
163 Mary Owen Isfryn Newton Street 09/01/1902 9 David Owen
164 Griffith Owen Gellihirbant Llanberis 26/01/1902 76 E B Thomas
165 William Rowland Victoria Villa 01/02/1902 72 Morris W Rowland
166 John Roberts Goodman Street 05/02/1902 73 R P Hughes
167 David Hughes Taicwmbrwynog 20/02/1902 63 R P Hughes
168 Evan Pritchard Frongoch 22/02/1902 50 Jane Pritchard
169 David Hughes Waterfall View 01/03/1902 57 Margaret Hughes
170 Ellen Williams Fachwen Dinorwic 13/03/1902 99 Anne Ellis
171 Howell Powell Ceunant Street 15/03/1902 54 Anne Powell
172 Selina Evans 10 Goodman Street 20/03/1902 22m R P Hughes
173 Ellen Thomas Pantdu Llanberis 27/03/1902 78 Richard Thomas
174 Arthur Jones Turner Street 09/04/1902 6 Richard R Jones
175 William Ellis Jones Fair View 19/04/1902 32 Richard Williams
176 Griffith Williams Tanybelen 19/04/1902 63 Hugh Humphreys
177 Owen Thomas Bens 03/05/1902 63 R P Hughes Died at Workhouse Carnarvon
178 William Roberts Ynys Ettws 10/05/1902 63 Griffith Roberts
179 Ellen Ann Owens New Bodeilian 15/05/1902 24 R P Hughes
180 Margaret Owens 11 Victoria Terrace Llanberis 21/05/1902 76 R P Hughes
181 Still born child Goodman Street 23/03/1902 R Williams Child of Mrs Roberts
182 John Owen Roberts Nant Padarn Chapel House 03/06/1902 13 John R Roberts
183 Still born child 3 Llainwen Llanberis 11/06/1902 R Williams Child of Mrs Jones
184 Ann Jones Glanllyn 14/06/1902 54 Griffith Jones
185 Evan Davies Upper Snowdon Terrace 14/06/1902 67 Ellen Davies
186 Mary Jones 13 Charlotte Street 01/07/1902 74 E B Thomas
187 George Williams 9 Llainwen 01/07/1902 74 E B Thomas
188 Mary Roberts 9 Porkington Terrace Barmouth 08/07/1902 79 E B Thomas
189 John Phillips Glanrafon Terrace 10/07/1902 65 R Price Hughes
190 Ivor Ambrose Davies 1 Snowdon Terrace 16/07/1902 22 E B Thomas
191 Thomas Jones Brynhyfryd Llanberis 04/09/1902 15 R Price Hughes
192 Anne Griffiths Castle View Llanberis 20/09/1902 82 G Tecwyn Parry
193 Elizabeth Jones Glangors Brynrefail 04/10/1902 78 Evan E Jones
194 Elizabeth Roberts 4 Turner Street 16/10/1902 55 Robert Roberts
195 Mary Hughes Pentre Castell Llanberis 23/10/1902 79 R Price Hughes
196 Samuel Hughes 3 Victoria Terrace Llanberis 04/11/1902 50 R Price Hughes
197 Elizabeth Jones 1 Bethesda Street Llanberis 06/11/1902 66 R Price Hughes
198 Mary Owen Victoria Terrace Llanberis 13/11/1902 51 R Price Hughes
199 Robert Evans Tai Llanberis 25/11/1902 53 R Price Hughes
200 John John Evans Gweithdy Llanberis 02/12/1902 18 Rev P Owen
201 Ellen Williams Llainwen Llanberis 02/12/1902 62 William Williams
202 John Parry Goodman Street 20/12/1902 4m R P Hughes
203 Jane Williams 6 Well Street Llanberis 29/01/1903 68 R P Hughes
204 Rowland Thomas Frongoch Llanberis 07/02/1903 77 R P Hughes
205 Jane Ellis Frongoch Llanberis 10/02/1903 7m R W Ellis
206 Laura Williams Beudy Mawr Nant Peris 17/02/1903 81 E B Thomas
207 Robert Williams Mur Cwymp (Frondeg) 28/02/1903 77 E B Thomas
208 Idwal Ellis Ceunant Nantperis 03/03/1903 6m R Price Hughes
209 Catherine Ann Thomas Pantycafn Llanberis 10/03/1903 2m Robert Williams
210 Francis Fleming Hafodgynfor Nantperis 17/03/1903 69 R Price Hughes
211 Mary Evans Ceunant Street Llanberis 26/03/1903 34 D M Richards
212 Mary Williams Penceunant Llanberis 28/03/1903 D M Richards
213 Griffith Closs Tan y Bryn Nantperis 03/04/1903 76 R Price Hughes
214 Arthur Eames Regent House Llanberis 08/04/1903 17d R Williams
215 Catherine Ellis Pyllau'r Dwr Llanberis 18/04/1903 73 Griffith Ellis
216 Ellen Davies Bing Llanberis 29/04/1903 70 J Thomas
217 Laura Williams Fair View Llanberis 29/04/1903 59 Richard Williams
218 Ellis William Owen Cambrian Terrace Llanberis 06/05/1903 48 R Williams
219 Ellen Parry Pyllau'r Dwr Llanberis 09/05/1903 57 R Williams
220 Elizabeth Catherine Roberts 23 Newton Street Llanberis 18/05/1903 5 R Price Hughes
221 William Foulkes Hazel Grove 27/05/1903 3m D M Richards
222 William Morris Gardda Bach 04/06/1903 21 R Price Hughes
223 Thomas Frederick Woodward Grove House Llanberis 11/06/1903 13m E B Thomas
224 Still born twins Water Street Llanberis 14/06/1903 R Williams Twins of Mrs Owen
225 John Ellis Roberts 13 Newton Street Llanberis 24/06/1903 27 R Price Hughes
226 Ellen Jones 3 Manchester Row 18/07/1903 78 R Price Hughes
227 Maggie Roberts 23 Newton Street Llanberis 22/07/1903 6m R Williams
228 William Jones Jerusalem Chapel House 23/07/1903 55 R Teynon
229 Kate Hughes Yankee Street Llanberis 27/07/1903 9m R Price Hughes
230 Jane Jones 6 Water Street Llanberis 30/07/1903 14 R Price Hughes
231 Thomas Jones 6 Water Street Llanberis 22/08/1903 51 R Price Hughes
232 Grace Ann Pritchard Bodvean House Llanberis 05/09/1903 14d R Williams
233 Elizabeth Winifred Toleman Deiniolen Terrace 30/09/1903 2m R Price Hughes
234 John Jones 6 Water Street Llanberis 19/11/1903 19 E B Thomas
235 Howell Jones Ceunant Coch 21/11/1903 4m E B Thomas
236 Hilda Hughes Penygroes 23/11/1903 4d E B Thomas
237 Griffith Jones Beudy Mawr 24/11/1903 14 E B Thomas
238 Still born child Rallt Goch Ceunant 26/11/1903 R H Mills Child of Mrs Maggie Roberts
239 Still born child Tai 29/11/1903 W Lloyd Williams Child of Mrs Joseph Hughes
240 Anne Jones Tyngadlas 03/12/1903 80 William Jones
241 John J Griffith Fron 04/12/1903 16 Robert J Griffith
242 Margaret Humphreys Turnpike Nant Uchaf 10/12/1903 67 E B Thomas
243 Still born child Groeslon Llanberis 10/01/1904 R Williams Child of Mrs Hughes
244 William Owen Water Street Llanberis 16/01/1904 60 Ann Owen
245 Phoebe Thomas Goodman Street 30/01/1904 66 John W Thomas
246 John Griffith Llanberis 13/02/1904 64 R Price Hughes
247 Glyn Thomas Glanrafon Terrace Llanberis 24/02/1904 4m R Price Hughes
248 David Owen Charlotte Street 27/02/1904 54 E B Thomas
249 Thomas Hugh Williams 3 Ceunant Llanberis 05/03/1904 2m R Price Hughes
250 Elizabeth Rowlands Victoria Villa Llanberis 15/03/1904 70 M W Rowland
251 David Williams Belmont House Llanberis 01/04/1904 75 R Price Hughes
252 Martha Ann Roberts Yankee Street Llanberis 02/04/1904 22m R Price Hughes
253 Richard Owen Caxton House Llanberis 25/05/1904 63 E B Thomas
254 Still born child No Address 22/06/1904 R H Mills Roberts Child of Mrs Margaret Dale
255 Walter Jonathan Roberts Warder Street Llanberis 06/07/1904 8 W Rees Jones
256 Anne Owen Water Street Llanberis 20/07/1904 61 Thomas J Owen
257 Still born child Werglodd Du 02/08/1904 W Lloyd Williams Daughter of Mrs Mary Griffith
258 Elizabeth Jones School House Nantperis 27/08/1904 33 G E Jones
259 Ellen Evans Pen y bont Llanberis 10/09/1904 48 William Evans
260 Jane Jones Brynaethwy Llanberis 14/09/1904 53 J R Jones
261 Ellen Evans Talagae Nantperis 15/09/1904 70 E B Thomas
262 Thomas Benjamin Morris Gardda Bach 19/09/1904 21 E B Thomas
263 Still born child 5 Llainwen Uchaf 01/10/1904 John D Jones Child of Mrs Jones
264 Margaret Evans Rallt Goch Llanberis 08/10/1904 69 Owen John Evans
265 Ifor Evans 1 Charlotte Street Llanberis 13/10/1904 16 Evan W Evans
266 Margaret Foulkes Glan y llyn Nantperis 20/10/1904 76 Thomas C Williams
267 Mary Parry Bryn eilian Llanberis 26/10/1904 75 W Rees Jones
268 William Pritchard Bodvean House Llanberis 09/11/1904 3m W Rees Jones
269 William Jones 3 Manchester Row 11/11/1904 79 W Rees Jones
270 Elizabeth Roberts 31 Goodman Street 30/11/1904 70 W Rees Jones
271 Henry Humphreys Ty Capel Hebron 10/01/1905 49 E B Thomas
272 Richard Williams Fair View Llanberis 17/01/1905 63 Evan H Williams
273 John Ellis Murmawr Llanberis 20/01/1905 83 W Rees Jones
274 Maggie Jones 3 Thomas Street 31/01/1905 3 R Hughes
275 Betty Rowlands Minafon Terrace Llanberis 01/02/1905 3m R Hughes
276 Elizabeth Roberts 23 Newton Street Llanberis 04/02/1905 J Ellis Roberts
277 Margaret Williams Alltgoch Llanberis 08/02/1905 59 W Rees Jones
278 Still born child New Bodeilian 18/02/1905 Ellen Roberts Child of Mrs Owens
279 Ellis Davies Gellihirbant Llanberis 22/02/1905 74 John E Davies
280 Margaret Hughes Dolbadarn (Tap) 25/02/1905 69 E B Thomas
281 Robert Jones Brithdir Newton Street 25/02/1905 58 E B Thomas
282 Thomas Pritchard 29 Goodman Street 04/03/1905 73 E B Thomas
283 John Lewis Pengilfach Llanberis 09/03/1905 63 Elizabeth Lewis
284 William Ellis Ffoulks Frongoch Llanberis 23/03/1905 9m Ffoulk Wm Ffoulk
285 Unregistered child Pantycafn Llanberis 09/04/1905 J R Jones Child of Ann Ellis
286 Ann Hughes Penygroes 19/04/1905 68 Edward Hughes
287 Thomas J Evans Cromlechdy Nantperis 19/04/1905 51 Richard R Evans
288 Catherine Roberts Yankee Street Llanberis 22/04/1905 11m W Rees Jones
289 Ann Ellis Brynbedw Llanberis 04/05/1905 23 W Rees Jones
290 Non viable child Victoria Terrace Llanberis 04/05/1905 John D Jones Child of Mrs Newey
291 John Ellis Goodman Street 06/05/1905 41 E B Thomas
292 Elizabeth Jane Thomas Peris View 11/05/1905 33 John Thomas
293 Jane Ellen Thomas 3 Yankee Street 13/05/1905 41 E B Thomas
294 Robert C Williams Garregwen 18/05/1905 46 Evan Evans
295 Griffith H Davies Ty Isaf Nantperis 16/05/1905 70 Hugh G Davies
296 Richard Roger Rowlands Prince of Wales Llanberis 29/05/1905 16m W Rees Jones
297 Still born child No Address No date Ellin Roberts Child of G R Owen
298 Ann Thomas Frongoch Llanberis 24/06/1905 82 W Rees Jones
299 Ellen Owen Yankee Street Llanberis 24/06/1905 47 W Rees Jones
300 Jane Davies Snowdon Street Llanberis 01/07/1905 53 Wm Abel Davies
301 Samuel Hughes Penygraig Llanberis 12/07/1905 6m J G Hughes
302 Robert H Jones Plastirion Lodge 20/07/1905 84 E B Thomas
303 John Davies Griffith Vaynol Arms Inn 27/07/1905 25 E B Thomas
304 Ceinwen Jones Bangor 09/08/1905 3 W Rees Jones
305 John Evans Water Street Llanberis 19/08/1905 61 W Rees Jones
306 Owen Roberts 8 Llainwen Llanberis 07/09/1905 17 Owen Roberts
307 Child Pentre Castell Llanberis 09/09/1905 John D Jones Child Mrs Evans died natural causes
308 Still born child Olgra Terrace Llanberis 26/09/1905 Ellen Roberts Child of Mrs David Hughes
309 John Evans Ty Capel Coch Llanberis 28/09/1905 80 R H Jones
310 Jane Jones Well Street 05/10/1905 52 W Rees Jones
311 Margaret Parry 30 Lower Park Street 06/10/1905 59 W Rees Jones
312 Elizabeth E Jones Penybont Nantperis 14/10/1905 37 Thomas O Jones
313 Glyn Jones 31 Goodman Street 07/11/1905 1m W Rees Jones
314 Owen Owens 11 Victoria Terrace Llanberis 28/11/1905 84 W Rees Jones
315 Richard Richard Parry 4 Llainwen Llanberis 28/11/1905 41 W Rees Jones
316 John Evans 11 Ceunant Street Llanberis 28/11/1905 72 W Rees Jones
317 Catherine Ellis Pentre Castell Llanberis 02/12/1905 22 W Rees Jones
318 Anne Ellis Ceunant Farm 22/12/1905 4m E B Thomas
319 Ellen Hutton Field Terrace Llanberis 27/12/1905 81 W Rees Jones
320 Henry Parry 12 Llainwen Llanberis 30/12/1905 64 Elizabeth Parry
321 Laura Morgan Tai Waen Cwmbrwynog Llanberis 04/01/1906 56 W Rees Jones
322 Margaret Jones Bryn Villa Llanberis 18/01/1906 39 J W Jones
323 William P Jones Bron Wyddfa Nantperis 25/01/1906 74 Pierce Owen
324 William Hughes Pentre Castell Llanberis 27/01/1906 64 Lewis Jones
325 Robert Henry Hughes Llainwen Isaf Llanberis 07/02/1906 21 W Rees Jones
326 John E Griffith Weirglodd Ddu Nantperis 07/02/1906 61 William T Williams
327 David Jones Bryniau Gerddi Llanberis 17/02/1906 73 W Rees Jones
328 Mary Hughes Bon Marche Llanberis 20/02/1906 72 W Rees Jones
329 Richard Jones Warden Street Llanberis 20/02/1906 9m Henry Jones
330 Still born child Weirglodd Ddu Nantperis 21/02/1906 John D Jones Child of Mrs Griffith
331 Gwyn Rowlands Victoria Villa Llanberis 03/03/1906 1m Thomas E Rowlands
332 William Nolan Snowdon Valley Hotel 14/03/1906 42 Father J H Jones
333 Evan Jones Upper Snowdon Terrace 15/03/1906 1 J R Jones
334 Anne Griffiths Tandinas 19/03/1906 67 E B Thomas
335 Mary Davies 22 Newton Street Llanberis 28/03/1906 41 David Davies
336 Michael Pritchard Pentre Castell Llanberis 31/03/1906 50 W Rees Jones
337 Lilian M E Wynne Foundry 03/04/1906 27 E B Thomas
338 Mary Lewis Pantcafn Llanberis 13/04/1906 86 W Rees Jones
339 Margaret Owen Hafod Uchaf Llanberis 14/04/1906 64 E B Thomas
340 Robert Parry Cambrian Lodge 21/04/1906 74 W Rees Jones
341 Idwal Jones Lleinwen Uchaf 28/04/1906 7w Michael Jones
342 Still born child Dolferis Nantperis 30/04/1906 John D Jones Child of Rev and Mrs W Rees Jones
343 Thomas Griffith Williams 6 Glanrafon Terrace 17/05/1906 66 W Rees Jones
344 John Lewis Jones Snowdon Street Llanberis 23/05/1906 6m W Rees Jones
345 William Lewis Jones 2 Pentre Castell 26/05/1906 10w Lewis Jones
346 David Parry Ty Bayly 31/05/1906 73 Morris Parry
347 Mona Evams Ceunant Llanberis 06/06/1906 11w Hugh Evans
348 Hugh Jones Owen Mur Mawr 04/06/1906 7w R E Jones
349 Still born child 3 Turner Street 03/06/1906 W Lloyd Williams Child of Elizabeth Roberts
350 Still born child Snowdon Street Llanberis 09/06/1906 John Roberts Child of Mrs E F Jones
351 Lizzie Jane Rowlands 21 Snowdon Street 13/06/1906 23d E B Thomas
352 Thomas Evans Field Street Llanberis 16/06/1906 10m E B Thomas
353 Karl Boekl Penygwryd Hotel 02/07/1906 35 A Y Windisch
354 William Williams Glanllyn 07/07/1906 70 Samuel Williams
355 Ellen Closs Bens Nantperis 09/08/1906 84 Thomas L Williams
356 Jane Hughes Tycoed 15/09/1906 74 J J Hughes
357 William Lloyd Jones 2 Water Street Llanberis 29/09/1906 37 R Henry Jones
358 John Jones Turner Street 10/10/1906 11m W Rees Jones
359 Iorwerth Roberts Ceunant Nantperis 11/08/1906 NK W Rees Jones
360 Griffith John Hughes Penygraig Llanberis 17/11/1906 NK John G Hughes/J Evans Owen
361 Catherine Ellis Ceunant Farm 22/11/1906 77 E B Thomas
362 Richard Roberts 1 Thomas Street 22/11/1906 67 Ellen Roberts
363 Enid Owen 3 York Terrace 06/12/1906 2 E B Thomas
364 John Samuel Parry Ceunant Coch Llanberis 11/12/1906 21 W Rees Jones
365 Margaret Prichard Newton Street Llanberis 15/12/1906 43 William Prichard
366 Laura Wheldon Williams 5 Ceunant Street 24/12/1906 5m Robert Williams
367 Alice Jones Brithdir Llanberis 01/01/1907 8m J R Jones
368 Still born child Elidir View Llanberis 21/01/1907 J Roberts Child of Mrs Hugh Jones
369 Jane Parry Cambrian Lodge Llanberis 26/01/1907 71 W Rees Jones
370 Margaret Hughes Bryngoleu Nantperis 30/01/1907 65 William Roberts
371 John Williams Plas Coch Llanberis 31/01/1907 74 W J Williams
372 Morris Timms Tandderwen Llanberis 02/02/1907 45 W Rees Jones
373 Ann Edmunds Gas Works Llanberis 07/02/1907 67 E B Thomas
374 Richard Ellis Tan Dinas 13/02/1907 66 E B Thomas
375 John Trevor Morgan Tai Llanberis 16/02/1907 20 W Rees Jones
376 Ellen Davies Upper Snowdon Terrace 26/02/1907 73 Evan Davies
377 Anne Williams Glanrafon Terrace 09/03/1907 84 E B Thomas
378 William Osborne Thomas Dolbadarn Hotel 12/03/1907 45 E B Thomas
379 Mair Pritchard Goodman Street 09/03/1907 11h J R Jones
380 Still born child Goodman Street 09/03/1907 W F Morgan Child of Mrs Pritchard
381 Elizabeth Pritchard Goodman Street 14/03/1907 65 W Rees Jones
382 David Robert Jones 9 Glanrafon Terrace 16/03/1907 26 W Rees Jones
383 Mair Jones 4 York Terrace Llanberis 19/03/1907 28 W Rees Jones
384 Elizabeth Hughes Snowdon Street Llanberis 19/03/1907 52 W Rees Jones
385 John Sellars 12 Ceunant Street 23/03/1907 24d E B Thomas
386 William Jones 5 London Street Llanberis 04/04/1907 59 W Rees Jones
387 Morris Roberts Newton Street Llanberis 11/04/1907 77 J R Jones
388 Elizabeth Owen Tan y Gadlys Nantperis 16/04/1907 60 W Rees Jones
389 Mair Enid Jones Upper Llainwen Llanberis 23/04/1907 5m Michael Jones
390 Annie No details Llainwen Uchaf Llanberis 07/05/1907 7w Michael O Jones
391 Still born child Hazel Grove Llanberis 01/05/1907 W Lloyd Williams Child of Mrs Foulkes
392 Jeffrey Roberts Newton Street Llanberis No date 22 R J Rhys
393 Maggie Williams 6 Well Street Llanberis 08/06/1907 1d J R Jones
394 John Evans Upper Llainwen Llanberis 11/06/1907 78 Catherine Evans
395 Grace Ann Williams 6 Well Street Llanberis 20/06/1907 13d J R Jones
396 George Parry Brynhyfryd Llanberis 02/07/1907 33 W Rees Jones
397 Richard Edmunds Gasworks 10/08/1907 72 E B Thomas
398 Ann Jones School House Nantperis 15/08/1907 72 R E Jones
399 Ellen Williams Plas Coch Llanberis 27/08/1907 74 W J Williams
400 Void Void Void Void Void Void
401 Lizzie Jane Williams Leeds House Llanberis 13/08/1907 27 J E Owen
402 Ann Hughes Beaumaris 21/08/1895 86 J E Owen
403 John Price Davies Ty Isaf Nant Peris 09/11/1895 24 Pierce Owen
404 Appy Williams Rallt Goch 19/11/1895 76 J O Jones
405 David Jones Turner Street 28/12/1895 55 G Parry
406 David O Jones 8 Turner Street Llanberis 08/01/1896 G Parry
407 Ann Jones Tynraelgerth Llanberis 14/01/1896 38 J O Jones
408 Richard Gwilym Jones Charlotte Street 15/02/1896 1 R W Hughes
409 Jane Owen Eilion Terrace Llanberis 19/02/1896 42 R W Hughes
410 Griffith Jones Glanaber Llanberis 10/03/1896 79 G Parry
411 Owen Williams Caeperthi 14/03/1896 75 P Owen
412 Elizabeth Jones Rallt Goch 18/03/1896 77 J O Jones
413 John J Roberts Rallt Goch 21/03/1896 69 J O Jones
414 Elizabeth Griffith Bens Llanberis 07/04/1896 80 P Owen
415 Catherine Powell Ceunant Street Llanberis 25/04/1896 79 Howell Powell
416 Jane Jones Ty Newydd 23/05/1896 68 R W Hughes
417 Hugh Jones Fron Oleu Llanberis 17/10/1896 65 J O Jones
418 Owen Evans Cwmwrach Nantperis 01/12/1896 81 J E Owen
419 Jane Ann Jones 9 Turner Street Llanberis 23/12/1896 3w J E Owen
420 Elizabeth Humphreys Hebron Chapel House 06/01/1897 3w J O Jones
421 Jane Jones Fron Goch Nant Peris 21/01/1897 33 J E Owen
422 Jane Roberts Pant du Llanberis 05/04/1897 2m J E Owen
423 Ann Davies Bryn Villa Llanberis 08/05/1897 36 G Parry
424 Ellen Jones Ty Du 14/08/1897 88 G H Jones
425 Jennett Rowlands Victoria Villa 20/08/1897 33 J Rowlands
426 Jane Wilson Roberts Lane Terrace 26/08/1897 84 D W Roberts
427 Robert Griffith Vron 28/08/1897 65 J E Griffith
428 Richard J Parry Bryn Eilian 13/10/1897 71 John R Parry
429 William Parry 6 Field Terrace 23/10/1897 74 Alice Parry
430 Jane Davies Ty Isaf 10/11/1897 57 G H Davies
431 Morris Williams Tanyderwen 16/11/1897 81 M Williams
432 Sarah Roberts Goodman Street 23/11/1897 58 J R Roberts
433 Ellen Jones 7 Allt Goch 27/11/1897 63 Richard Jones
434 Ellen Evans Ceunant Street 15/12/1897 74 Robert Evans
435 Grace Maggie Jones Llainwen 27/01/1898 13 W L Jones
436 John Owen Fron 29/01/1898 68 Robert Owen
437 Mary Gay Closs Llwynbedw 26/02/1898 8 G T Closs
438 Hugh Closs Llwyn Peris 23/03/1898 4m R J Closs
439 Meredith Davies Bryn Bella 18/04/1898 1 David J Davies
440 Mary Closs Llwyn Peris 27/05/1898 72 Griffith T Closs
441 Isaac Ellis Terfyn 14/06/1898 65 William Roberts
442 Griffith Jones Coed Gwydr 18/06/1898 3 Griffith Jones
443 Dorothy Jones William Terrace 02/07/1898 44 Thomas Jones
444 William Davies Goodman Street 28/07/1898 84 D L Hughes
445 David Hughes Davies Bryn Padarn 29/10/1898 77 E D Hughes
446 Jane Williams Garregwen 08/12/1898 70 John Williams
447 David Evans 16 Ceunant Street 01/01/1899 3m Robert Evans
448 Thomas Ellis Williams Ceunant Coch 31/03/1899 68 T E Williams
449 Owen R Owen Llys Ceridwen 01/04/1899 13 H R Owen
450 Laura Owen Fron 08/04/1899 96 Thomas Owen
451 Jane Jones Goodman Street 05/06/1899 91 D L Hughes
452 Evan Evans Ty Du 12/06/1899 70 G Jones
453 William Wm Parry No Address 22/07/1899 56 W R Parry
454 Gwen Davies Ty Isaf 26/07/1899 15 Griffith H Davies
455 Ellen Williams Tanybryn 12/09/1899 88 Griffith Williams
456 Jane Griffith Caeperthi 18/10/1899 79 E O Williams
457 William S Jones Bethesda Street 21/12/1899 42 Ellen Jones
458 Jeffrey Foulkes Pant Du Llanberis 06/01/1900 24 F W Foulkes
459 Jane Owen Rehoboth House 17/01/1900 6m Pierce Owen
460 Martha Jane Jones Gardda 22/01/1900 5w Hugh H Jones
461 Howell Jones Ceunant Street 15/02/1900 3m Howel Powell
462 Ellen Williams Jerusalem House 15/02/1900 69 Thomas Williams
463 William Jones Gardda 26/02/1900 19 Hugh Jones
464 Robert R Parry Llainwen 07/03/1900 9m Richard R Parry
465 John Jones Cerigdrudion 03/04/1900 70 R L Williams
466 Richard Thomas Jones Amlwch 07/04/1900 11m Owen Owens
467 Robert Roberts Gwastadnant 07/06/1900 56 R C Jones
468 Anne Hughes Pentre Castell 06/12/1900 61 William Hughes
469 Robert Thomas Llanllyfni (formerly Llanberis) 02/01/1901 78 Hugh G Jones
470 Elizabeth Williams Ceunant Coch 12/01/1901 68 Thomas Ellis Williams
471 Ellen Davies Ty Isaf 19/01/1901 22 Griffith H Davies
472 Jane Francis Evans Glaneilian 26/01/1901 60 E F Evans
473 Griffith Owen Fron 07/02/1901 72 William Williams
474 John Roberts Charlotte Street 16/02/1901 Owen Jones
475 David Arthur Thomas Turner Street 12/06/1901 4m O W Thomas
476 Hugh Owen Hafod Uchaf 22/06/1901 76 Margaret Owen
477 Moses Hughes Bryngoleu 31/07/1901 68 Margaret Hughes
478 William R Roberts Pentre Castell 21/09/1901 47 J W Roberts
479 William Edwards Williams Terrace 17/10/1901 50 Ellen Edwards
480 Void Void Void Void Void Void
481 Charles Boekl Penygwryd Hotel 02/07/1906 36 Father Jones Carnarvon
482 Anne Jones School House Nantperis 15/08/1907 72 Pierce Owen
483 Ellen Williams Plascoch 27/08/1907 74 W J Williams
484 Richard Edmunds New Bodeilian 07/08/1907 72 E B Thomas
485 Margaret Ellis Ceunant Farm Nant Peris 25/09/1907 32 E B Thomas
486 Daniel Williams Newton Street 26/09/1907 51 R Gth Jones
487 John Ellis Ceunant Farm Nant Peris 30/09/1907 10d E R Thomas
488 Mary Davies Bryn Bela Llanberis 09/10/1907 17 David J Davies
489 Ann Williams Glan Aber Llanberis 12/10/1907 50 Thomas Williams
490 Jane Jones Turner Street 19/10/1907 80 W Rees Jones
491 Robert Walker Caermeinciau Llanberis 29/10/1907 64 W Rees Jones
492 Margaret David Rowlands Gellihirbant Llanberis 19/11/1907 75 No details
493 Catherine Davies Rose Hill Rhosybol 20/11/1907 76 E B Thomas
494 Llewelyn Roberts Pentre Castell 26/11/1907 5m No details
495 Agnes Alice Prichard Goodman Street 28/11/1907 28 E B Thomas
496 Gwladys Griffith Llwyn Padarn 28/11/1907 5m W Rees Jones
497 George Hutton Tanybryn Cwmyglo 03/12/1907 81 W Rees Jones
498 Gwilym Roberts 1 Ogwen Terrace Llanberis 07/12/1907 3m W Rees Jones
499 William Roberts Glanffrwd Goodman Street 28/12/1907 83 E B Thomas
500 Catherine Mary Shea 13 Pantdu Llanberis 28/12/1907 26 E B Thomas
501 John David Evans 3 Yankee Street 31/12/1907 19m W Rees Jones
502 Margaret Jones Fron Nant Peris 04/01/1908 75 Pierce Owen
503 Griffith Jones Tyn y Twll Nant Peris 04/01/1908 65 E B Thomas
504 Llewelyn Williams Pen y Ceunant 16/01/1908 14 E B Thomas
505 Mary Davies Fronheulog Llangefni 20/01/1908 77 James Salt
506 Jane Owen 29 Benedict St Bootle 22/01/1908 65 E B Thomas
507 Ellen Thomas Weirglodd Ddu Nantperis 23/01/1908 3w W Rees Jones
508 Elizabeth Griffith Llwyn y Padarn 23/01/1908 76 E B Thomas
509 Anne Griffith Bing Llanberis 31/01/1908 75 E B Thomas
510 Owen Closs Jones Tyngadlas Blaenddol 01/02/1908 24 E B Thomas
511 Robert Owen Tai Cwmbrwynog 08/02/1908 5m R E Jones
512 Richard Rowland Thomas Fron Goch 13/02/1908 56 No details
513 Ann Griffiths Llwyn Padarn 20/02/1908 40 E B Thomas
514 Harold Fletcher Llys Ceridwen Llanberis 29/02/1908 23 E B Thomas
515 Ellin Hughes Cadfan House Llanberis 07/03/1908 47 J Evans Owen
516 Elizabeth Ann Parry 9 Victoria Terrace 10/03/1908 17 M Wheldon Jones
517 Evan Benar Thomas Rectory Llanberis 12/03/1908 61 W Edwards Clerk in Holy Orders
518 Ellen Roberts Ynys Ettws Nant Peris 18/03/1908 35 Pierce Owen
519 Robert John Williams 9 Glanrafon House Nant Peris 21/03/1908 83 M Wheldon Jones Parish Clerk 40 years
520 Margaret Owen Eilian Terrace Llanberis 28/03/1908 74 Thomas Lloyd
521 John Evans Yankee Street Llanberis 15/04/1908 29 Lewis Jenkins
522 Mary Griffith Glanafon Llanberis 21/04/1908 86 M Wheldon Jones
523 Robert Thomas 5 Glanrafon Terrace 02/05/1908 56 Lewis Jenkins
524 Robert Hayes Waterfall Station 06/05/1908 16m Lewis Jenkins
525 Still born child Allt Goch Llanberis 04/05/1908 D Roberts Child of Mrs Owen Jones
526 Margaret Jane Williams 9 Marcus Street Carnarvon 09/05/1908 28 Lewis Jenkins
527 Harold Jones New Bodeilian Llanberis 23/05/1908 2m Joseph Jones
528 Still born child Warden Street Llanberis 26/05/1908 D Roberts Child of Mrs Jane Williams
529 Still born child 4 Thomas Street Llanberis 01/06/1908 D Roberts Child of Mrs Catherine Ann Jones
530 David Roberts Fron Goch 20/06/1908 6w David Roberts
531 Still born child Blaen y Ddol 22/06/1908 D Mills Child of Mrs Edward Evans
532 Margaret Evans Tyddyn Marsley Llanberis 23/06/1908 80 Lewis Jenkins
533 David Williams 1 Blaenddol 02/09/1908 6 Lewis Jenkins
534 Mary Roberts Snowdon Street Llanberis 10/09/1908 26 Hugh Lunt
535 Owen William Owen Bryniau gerddi Llanberis 12/09/1908 56 Hugh Lunt
536 Robert David Roberts 1 High Street Hirael Bangor 27/10/1908 6d Robert Jones
537 Catherine Jones Pant du Llanberis 31/10/1908 25 Hugh Lunt
538 Owen Griffith Jones Glanrafon Terrace Nant Peris 12/11/1908 89 Lewis Jenkins
539 Evan Jones Tanker Street Llanberis 14/11/1908 81 John E Jones
540 Gwilym Williams 27 Goodman Street 24/11/1908 10w Robert Williams
541 Anne Jones Gellihirbant Llanberis 26/11/1908 71 Lewis Jenkins
542 Thomas Owen 14 Ralltgoch Llanberis 02/12/1908 65 Hugh Lunt
543 John Parry 36 Newton Street 17/12/1908 71 William Parry
544 Ellen Evans Maelfa Llanberis 19/12/1908 78 John M Evans
545 John Williams Tan y dderwen Nant Peris 24/12/1908 55 W M Williams
546 Elizabeth Rowlands Prince of Wales Llanberis 23/01/1909 6 L Jenkins/H Lunt
547 Dorothy Hughes Hafod Lydan Llanberis 30/01/1909 43 Owen Hughes
548 Thomas Alun Jones Pentre Castell Llanberis 02/02/1909 55 L Jenkins/H Lunt
549 Robert Hughes 19 Llainwen Llanberis 06/02/1909 62 Hugh Lunt
550 Llewelyn Thomas 7 Blaen y ddol Llanberis 08/02/1909 2d Llewelyn Thomas
551 Ann Jones 50 Goodman Street 24/02/1909 36 Lewis Jenkins
552 Still born child Penceunant Llanberis 04/03/1909 John Roberts Child of Margaret Williams
553 Mabel Toleman Blaenddol Cottage Llanberis 06/03/1909 8 Hugh Lunt
554 Jane Roberts Else Terrace Llanberis 17/03/1909 44 R R Roberts
555 William NacWhinney Allt Goch Llanberis 30/03/1909 44 L Jenkins/H Lunt
556 Arthur Eames Glyn Peris Pengilfach 07/04/1909 7w Hugh Lunt
557 Evan Evans 3 Yankee Street 10/04/1909 21m Hugh Lunt
558 Ellen Williams Ysgubor Fachwen 24/04/1909 88 Hugh Lunt
559 Ann Mudge Newton Street 01/05/1909 82 John W Edwards
560 Arthur Williams Tanybryn Nant Peris 08/05/1909 1m Hugh Lunt
561 Ceridwen Thomas 8 Glanrafon Terrace Nant Peris 13/05/1909 2m Hugh Lunt
562 Humphrey Closs Williams Tanybryn Nant Peris 18/05/1909 6w Hugh Lunt
563 Gaynor Closs Tai Newyddion Nant Peris 24/05/1909 70 L Jenkins/H Lunt
564 Owen Humphreys Turnpike Nant Paris 02/06/1909 78 L Jenkins/H Lunt
565 Gwyneth Williams Plas Coch Llanberis 04/06/1909 3d W Williams
566 William Owen Pentre Castell Llanberis 08/06/1909 79 Hugh Lunt
567 John Evans Gweithdy Nant Peris 10/06/1909 71 G Evans
568 Emily Williams Snowdon Valley Hotel 10/07/1909 51 Hugh Lunt
569 Mary Evans Charlotte Street Llanberis 17/07/1909 52 Evan W Evans
570 Still born child New Bodeilian 17/07/1909 John Roberts Child of Ellen Jones
571 Ellen Williams 5 Victoria Terrace Llanberis 21/08/1909 49 Hugh Lunt
572 Elizabeth Thomas 38 Goodman Street 24/08/1909 70 Robert Thomas
573 Still born child 31 Goodman Street 27/08/1909 Ellen Roberts Child of Mary Ann Jones
574 John Williams Garreg wen Nant Peris 02/09/1909 80 Thomas Closs Williams
575 Still born child 24 Williams Terrace Llanberis 03/09/1909 J Roberts Child of Mrs Robert Davies
576 Eleanor Owen 3 Stamps Nant Peris 04/09/1909 3w Hugh Lunt
577 Mary Olwen Owen 3 Stamps Nant Peris 11/09/1909 1m Hugh Lunt
578 Jane Roberts 4 Blaenyddol Llanberis 29/09/1909 79 Lewis Jenkins
579 Ellis Roberts Pentre Castell Llanberis 09/10/1909 72 Ellis E Roberts
580 Elizabeth Griffith Cwmaelhir Llanberis 21/10/1909 31 Pierce Griffith
581 Ann Powell Stabl Goch Llanberis 02/11/1909 61 Owen Evans
582 Winifred Rowlands Minafon Llanberis 01/12/1909 10w Thomas W Rowlands
583 Griffith Evans Talgae Nant Peris 11/12/1909 72 Lewis Jenkins
584 Thomas Owen Penygraig Llanberis 23/12/1909 66 R S Rowlands
585 William Williams 2 Olgra Terrace 29/01/1910 65 Lewis Jenkins
586 Evan Rowlands Adwy'r Waen Llanberis 19/02/1910 68 William Rowlands
587 Mary Owen Well Street Llanberis 05/03/1910 87 Hugh Lunt
588 Erasmus David Jones 2 Blaenyddol Llanberis 08/03/1910 31 Lewis Jenkins
589 Griffith Jones Goodman Street 21/03/1910 79 Hugh Lunt
590 Robert James Ty Isaf Nant Peris 23/03/1910 80 Ellis James
591 Joseph Ellis 3 Victoria Terrace 25/03/1910 5m Hugh Lunt
592 Jane Hughes Asylum Denbigh 12/04/1910 63 Thomas Hughes
593 William Williams Y Fron Nant Peris 14/04/1910 76 Ellen Williams
594 Ivor Davies 15 Llainwen Llanberis 23/04/1910 1m William J Davies
595 Jane Jones Merddyn Coch Llanberis 30/04/1910 85 Ellis Jones
596 Anne James Ty Isaf Nant Peris 03/05/1910 67 R O Hughes
597 Charlotte Ellen Parry Maesgwyn Newton Street 17/05/1910 27 Hugh Lunt
598 Female 4 Blaenyddol Llanberis 23/05/1910 30h J R Jones Child of Catherine M Roberts
599 John Pierce Jones Alexandra House Llanberis 28/05/1910 47 Robert Jones
600 Elizabeth Owen York Terrace Llanberis 02/06/1910 41 Lewis Jenkins
601 David Jones Glanyrafon Terrace Nant Peris 04/06/1910 21m Hugh Lunt
602 Ann Ellen Roberts Water Street Llanberis 18/06/1910 8m R E Roberts
603 Griffith W Jones Glan y Llyn Llanrug 21/06/1910 64 Owen Williams
604 John Thomas 7 Victoria Terrace 29/06/1910 39 Hugh Lunt
605 Mary Grace Jones 10 Well Street Llanberis 16/07/1910 26 William Jones
606 Eliza Jones Bodhyfryd Nant Peris 21/07/1910 22 Lewis Jenkins
607 George Eric Pritchard Ashfield Bodarfor Terrace 23/07/1910 24d Hugh Lunt
608 Catherine Jane Pritchard Ael y Bryn Newton Street 23/07/1910 3d J R Jones
609 Thomas Closs Llwyn Peris Nant Peris 26/07/1910 16 R T Closs
610 Ann Roberts Newton Street 27/07/1910 79 Hugh Lunt
611 William Humphreys Hyfrydle Road Talysarn 28/07/1910 22 Hugh Lunt
612 Robert J Evans Gardda Fawr 04/08/1910 76 Richard Evans
613 Margaret Jones 4 Ceunant Terrace Llanberis 13/08/1910 76 Hugh Lunt
614 Griffith L Hughes Bing Llanberis 17/08/1910 78 Richard Jones
615 Benjamin H Roberts 4 Blaen Ddol 20/09/1910 26 Lewis Jenkins
616 Margaret Williams Helfa Fawr Farm Llanberis 24/09/1910 66 Henry Williams
617 Griffith J Jones Coed Gwydr Nant Peris 29/09/1910 57 Ellen Jones
618 Still born child Gwalia House Llanberis 29/09/1910 J Roberts Child of Mrs G Jones
619 Hannah Jones Beudy Mawr Nant Peris 29/09/1910 56 Alfred Jones
620 John William Jones Minffordd Dinirwic 06/10/1910 77 D Thomas
621 Ann Jones Llwyndyrus Llanberis 08/10/1910 48 John E Jones
622 Robert D Evans Ceunant Street Llanberis 17/10/1910 53 David Evans
623 Betty Jones Tynygadlas Llanberis 08/11/1910 5w W D Jones
624 Catherine Jones Tynygadlas Llanberis 08/11/1910 5w W D Jones
625 William Philip Jones Bryn Bedw Pentre Castell 28/11/1910 3m Hugh Lunt
626 Robert Griffith 23 Goodman Street 07/12/1910 59 O C Griffith
627 Elizabeth Witcherley Liverpool 19/12/1910 54 Jonah W Owen
628 William John Jones Bryn Bedw Llanberis 24/12/1910 27 Lewis Jenkins
629 Catherine Thomas Bryngoleu Nant Peris 24/12/1910 43 Hugh Lunt
630 Ellen Williams Tan y dderwen Nant Peris 24/01/1911 76 Morris Williams
631 Gordon Eames Glyn Peris Llanberis 08/02/1911 5m Hugh Lunt
632 William Thomas Felinheli Terrace Llanfairisgaer 18/02/1911 65 L Jenkins/B Thomas/H Lunt
633 Bessie Owen 3 York Terrace Llanberis 21/02/1911 5 L Jenkins/H Lunt
634 Charles Birkenhead Penypass Cottage 22/02/1911 49 Hugh Lunt
635 Ellis Jones Rallt Goch Llanberis 14/03/1911 79 R Ellis Jones
636 Still born child Tanybryn Nant Peris 21/03/1911 Selina Morris Child of Mrs Eliza Williams
637 Thomas Evans Ty Coch Dinorwic 25/03/1911 55 Thomas Evans
638 Ellen Jones Coed Gwydr Nant Peris 10/04/1911 61 Abram Williams
639 John Williams Blaen Nant Nant Peris 19/04/1911 67 Humphrey Williams
640 Mary Williams Eldon House Llanberis 20/04/1911 50 John D Williams
641 Ellis Pritchard Tynraelgerth Llanberis 22/04/1911 55 Jane Pritchard
642 Still born child 14 Llainwen Llanberis 22/04/1911 J Roberts Child of Mrs Hugh Griffiths
643 Still born child Garegwen Nant Peris 25/04/1911 J Roberts Child of Mrs Thos Closs Wms
644 John Ellis Jones Tan y bryn Nant Peris 10/05/1911 70 Hugh Lunt
645 John M Williams Rock House Llanberis 27/05/1911 70 Owen Hughes
646 Ann Evans Glanadda Bangor (Glanrafon Tce) 03/06/1911 91 Hugh Lunt
647 John Closs Jones Gadga Cottage Llanberis 20/06/1911 69 Lewis Jenkins
648 Thomas G Closs Tan y bryn Nant Peris 20/06/1911 48 Lewis Jenkins
649 Ellen Evans Gardda Fawr Nant Peris 01/07/1911 62 Hugh Lunt
650 Olwen Parry Llainwen Llanberis 12/07/1911 12 John Pritchard
651 William Robert Williams 1 Olgra Terrace Llanberis 17/07/1911 24h Hugh Lunt
652 Evan Evans Cwmaelhir Uchaf Nant Peris 05/08/1911 54 R R Evans
653 Ellen Evans Ceunant Street Llanberis 21/09/1911 77 Hugh Lunt
654 William Parry Jones Ty Mawr Llanberis 21/09/1911 65 Evan Parry Jones
655 Margaret Lewis Llys derwen Pant Bethesda 31/10/1911 76 Hugh Lewis
656 Annie Blodwen Evans 5 Upper Llainwen Llanberis 31/10/1911 9 Hugh Lunt
657 Ann Jones Penrhos Bethel Llanddeiniolen 11/11/1911 61 Rees Williams
658 Still born child Tai Llanberis 20/11/1911 John Roberts Child of Mrs E O Williams
659 Ann Pritchard Prichard Pant du Llanberis 05/12/1911 70 Hugh Lunt
660 Catherine Hughes 7 Vaynol Cottages Llanberis 23/12/1911 76 Hugh Lunt
661 Elizabeth Williams Cwm Glas Mawr Nant Peris 04/01/1912 20 David Closs
662 Owen Griffith Beudy Mawr Nant Peris 12/01/1912 6w G J Griffith
663 Hugh Hughes Bodvean House Llanberis 13/01/1912 63 Hugh Lunt
664 John Williams Ty Newydd (Rhych) Nant Peris 14/02/1912 64 Lewis Jenkins
665 Still born child 8 Ceunant Street Llanberis 24/05/1912 J Roberts Child of Mrs Margaret Jones
666 Anne Griffith Tyntwll Nant Peris 28/02/1912 87 W T Williams
667 Hugh and Mary Williams Woodleigh House Llanberis 01/03/1912 2d J R Jones
668 Still born child Waterfall Station 04/03/1912 J Roberts Child of Alice Ellis
669 Sarah Hughes Charlotte Street 22/03/1912 77 W Ll Hughes
670 Richard Owen Bryn Myfyr Newton Street 27/03/1912 75 Burial Laws
671 William Owen 20 Llainwen Llanberis 28/03/1912 62 W W Owen
672 Evan Jones 8 Ceunant Street Llanberis 10/04/1912 14 Hugh Lunt
673 David Owen Brynteg Llanberis 11/04/1912 73 Hugh Lunt
674 Ann Williams Ty Newydd Llanberis 16/04/1912 60 Morris Griffith
675 Nesta Owen 15 Pentre Castell Llanberis 04/05/1912 1m Hugh Lunt
676 Owen Williams Glanaber Llanberis 01/05/1912 27 Thomas Williams
677 Edith Annie Williams 22 Snowdon Street Llanberis 09/05/1912 6m Hugh Lunt
678 Elizabeth Rowlands Prince of Wales Llanberis 09/05/1912 37 Lewis Jenkins
679 William John Roberts Glanyllyn Llanberis 14/05/1912 38 Hugh Lunt
680 Richard Evans 4 Water Street Llanberis 21/05/1912 1m Hugh Lunt
681 David John Davies Brynbila Newton Street 29/06/1912 62 G J Davies
682 Still born child Olgra Terrace Llanberis 01/07/1912 J Roberts Child of Mrs T C Thomas
683 Catherine Phillips Stamps Nant Peris 02/07/1912 18 L Jenkins/R Hughes/H Lunt
684 Mallie V Williams 9 Ceunant Coch Llanberis 04/07/1912 18 T E Williams
685 Ellen Morris Terfyn Nant Peris 20/07/1912 65 M Williams
686 Still born child Werglodd du Nant Peris 13/08/1912 J Roberts Child of Mary Thomas
687 Jane Thomas 7 Victoria Terrace 20/08/1912 69 Lewis Jenkins
688 Catherine Griffiths Tynllan Nant Peris 10/09/1912 68 Hugh Lunt
689 Henry Parry 18 Llainwen Llanberis 12/09/1912 74 H H Parry
690 Catherine Ellen Jones 8 Blaenyddol 23/09/1912 3m Lewis Jenkins
691 William Morgan Tanymarian Cwmyglo 24/09/1912 70 D Thomas
692 Mary Jane Phillips Asylum Denbigh 09/10/1912 62 Hugh Lunt
693 Hannah Roberts Ty Uchaf Pentir 09/10/1912 57 Hugh Lunt
694 Thomas Jones 2 Manchester Row Llanberis 19/10/1912 72 Hugh Lunt
695 Elizabeth Ellis 3 Victoria Terrace Llanberis 23/10/1912 77 Hugh Lunt
696 Vera Parry Jones 12 Field Terrace Llanberis 26/10/1912 2m Hugh Lunt
697 Margaret Jones Bod Elen Llanberis 05/11/1912 68 Burial Laws
698 Elizabeth Davies Victoria Terrace Llanberis 05/11/1912 79 Howell Davies
699 John Griffith Mur Mawr Nant Peris 06/11/1912 58 Hugh Lunt
700 Still born child Upper Llainwen Llanberis 11/11/1912 J Roberts Child of Mrs Owen Jones
701 Still born child Groeslon Brynhyfryd 16/11/1912 W Lloyd Williams Child of Mrs Martha J Hughes
702 Pierce Jones Ty Slaters Llanrug 03/12/1912 87 Hugh Lunt
703 Thomas Roberts 3 Water Street Llanberis 04/12/1912 72 R J Roberts
704 David John Roberts 3 York Terrace Llanberis 07/12/1912 20 Hugh Lunt
705 Ann Williams 4 Glanrafon Terrace Nant Peris 12/12/1912 87 Lewis Jenkins
706 William John Evans Penybont Llanberis 19/12/1912 53 O J Evans
707 Mary Cath Roberts 5 Water Street Llanberis 23/12/1912 24 Burial Laws
708 Ivor Owens 3 York Terrace Llanberis 25/12/1912 4 Hugh Lunt
709 D E Hughes Dinorwic House Llanberis 31/12/1912 72 W Lloyd Hughes
710 Robert Roberts 3 Ogwen Terrace Llanberis 07/01/1913 68 L Jenkins/H Lunt
711 Mary Moxen 9 Olgra Terrace Llanberis 23/01/1913 6m Burial Laws
712 Jonah W Owen Water Street Llanberis 25/01/1913 52 Charles J Owen
713 Mary Pritchard Llwyndyrus Llanberis 29/01/1913 53 L Jenkins/H Lunt
714 Gwilym Idwal Jones 6 Rock Terrace Llanberis 29/01/1913 19 L Jenkins/H Lunt
715 Still born child 14 Llainwen Llanberis 29/01/1913 J Roberts Child of Mrs Hugh Griffith
716 Still born twins Water Street Llanberis 15/02/1913 J Roberts Children of Mrs Richard Jones
717 Thomas Williams Llwyncelyn Bach 21/03/1913 73 Samuel Owen
718 Margaret Roberts 3 Snowdon Street Llanberis 01/04/1913 78 W A Davies
719 Ann Jones Regent House Llanberis 10/04/1913 76 Hugh Lunt
720 William Abram Roberts Glanrafon Terrace Nant Peris 17/04/1913 55 Griffith Roberts
721 Morris Jones 6 Cambrian Terrace 19/04/1913 30 Lewis Jenkins
722 Howell Davies Frondeg Llanberis 24/04/1913 72 T P Davies
723 Richard Lloyd Williams Caegwyn Nant Peris 25/04/1913 64 J J Ellis/L Jenkins/H Lunt
724 John Evans 4 Water Street Llanberis 26/04/1913 12m T J Evans
725 Charlotte Parry Brynhyfryd Llanberis 01/05/1913 90 Hugh Lunt
726 Gaynor Closs Williams Tanybryn Nant Peris 03/05/1913 10 Hugh Lunt
727 Mary Roberts Yankee Street Llanberis 05/05/1913 71 L Jenkins/H Lunt
728 Still born child Gellihirbant Llanberis 12/05/1913 J Roberts Child of Mrs Owen Ellis
729 Annie Pritchard 44 Goodman Street 15/05/1913 23 David Pritchard
730 H R Owen Llys Alaw Llanberis 17/05/1913 76 R R Roberts
731 Hannah Jones Upper Snowdon Terrace 31/05/1913 44 L Jenkins/H Lunt
732 Catherine Roberts 1 Glyndwr Cwmyglo 09/07/1913 52 Burial Laws
733 Josiah Williams 4 Glanrafon Terrace Nant Peris 12/07/1913 81 Hugh Lunt
734 Samuel Rowlands Tan y bwlch Pentre Castell 29/07/1913 68 R S Rowlands
735 Jane Thomas 1 Bing Llanberis 14/08/1913 62 Lewis Jenkins
736 William Alfred Jones Beudy Mawr Nant Peris 19/08/1913 26 Burial Laws
737 Still born child Y Fron Nant Peris 30/08/1913 J Roberts Child of Mrs David Closs
738 Myfanwy Williams Gwastadnant Nant Peris 04/09/1913 7 Hugh Williams
739 Ellen Lloyd Williams Cae Gwyn 11/09/1913 89 Lewis Jenkins
740 William Evan Williams 5 Ceunant Street Llanberis 04/10/1913 6m Robert Williams
741 Griffith Edward Roberts Snowdon Street Llanberis 07/10/1913 42 Hugh Lunt
742 Ellen Jones Snowdon Temperance House 11/10/1913 83 E J Jones
743 Mary Morris 1 Cambrian Terrace 13/12/1913 63 Lewis Jenkins
744 Mary Williams Eryri House Llanberis 16/12/1913 73 Thomas Williams
745 Still born child Ty Isaf Nant Peris 18/12/1913 J Roberts Child of Mrs Ellis James
746 Still born child 31 Goodman Street 30/01/1914 J Roberts Child of W O Jones
747 Grace Williams Rock Terrace Llanberis 05/02/1914 78 J Williams
748 Jane Roberts Vaynol Cottages Llanberis 12/02/1914 58 Hugh Lunt
749 John William Jones Rock Terrace Llanberis 07/03/1914 50 J W Jones
750 Maggie Parry 17 Llainwen Llanberis 16/03/1914 4d J R Jones
751 John John Griffiths 14 Watervale Crescent St Helens 01/04/1914 35 L Jenkins/J Salt/H Lunt
752 Catherine Griffith Cwmaelhir Llanberis 04/04/1914 70 Pierce Griffith
753 Still born child Waterfall Station 15/04/1914 J Roberts Child of Mrs Hugh Jones
754 Robert Francis Jones Caerty Clegir Llanrug 09/04/1914 11m Joseph Jones
755 Bertie Roberts Warden Street Llanberis 11/05/1914 24h J R Jones
756 Jane Owen Hafodty Newydd 19/05/1914 80 Lewis Jenkins
757 Mary Jones Snowdon Street Llanberis 01/06/1914 46 Hugh Jones
758 David Idwal Roberts Cwmglas Mawr 03/06/1914 6 William John Roberts
759 James Moxen 6 Olgra Terrace 11/06/1914 16d George Moxen
760 Thomas Moxen 6 Olgra Terrace 11/06/1914 20d George Moxen
761 Ellen Williams Llwyn Eilian 17/06/1914 55 Joan Williams
762 Still born child Glynafon 22/06/1914 J Roberts Child of Margaret Ellen Jones
763 Ellis Jones 5 York Terrace 30/06/1914 60 John Jones
764 John Alfred Jones Beudy Mawr 03/07/1914 33 Alfred Jones
765 Ann Williams 6 Olgra Terrace 08/07/1914 59 Lewis Jenkins
766 Isabella Creak Bron Eryri Llanberis 10/08/1914 83 Lewis Jenkins/Hugh Lunt
767 Mary Owen 11 Turner Street Llanberis 13/08/1914 26 Burial Laws
768 Ellis Closs Jones Merddyn Coch Llanberis 15/08/1914 89 Hugh Lunt
769 Selina Morris Gardda Bach Nant Peris 22/08/1914 68 L Jenkins/H Lunt
770 Still born child Tynffynon Nant Peris 31/08/1914 J Roberts Child of Mrs M Phillips
771 Ann Evans Llys Meirion Llanberis 12/09/1914 62 Griffith Evans
772 William Jones Fron Heulog Llanberis 24/09/1914 74 Hugh Lunt
773 Ellen Phillips Stamps Nant Peris 08/10/1914 63 Hugh Lunt
774 Evan Jones Manchester Row Llanberis 17/10/1914 69 Hugh Lunt
775 William Hughes Cae Esgob Llanberis 17/10/1914 33 Burial Laws
776 Lizzie Parry 9 Victoria Terrace Llanberis 10/11/1914 48 L Jenkins/H Lunt
777 Still born child Blaenyddol Terrace Llanberis 10/11/1914 J Roberts Child of Mrs Jones
778 John T Williams Tanrhiw Pentre Castell 02/12/1914 56 Hugh Lunt
779 Still born child 5 Ceunant Street Llanberis 02/12/1914 J Roberts Child of Mrs Robert Williams
780 Still born child Tanybryn Nant Peris 26/12/1914 J Roberts Child of Mrs Owen Closs
781 John Richard Parry Bryn Eilian Llanberis 30/12/1914 59 L Jenkins/H Lunt
782 Annie Roberts Ty Ucha'r Ffordd Llanberis 01/01/1915 29 Owen Roberts
783 Still born child Beudy Mawr Nant Peris 05/01/1915 J Roberts Child of Mrs G T Griffith
784 Still born child Fron Nant Peris 13/01/1915 J Roberts Child of Mrs David Closs
785 H H Jones Bryn Ceris Llanberis 15/01/1915 23 Humphrey Jones
786 Margaretta Parry Closh Hall Llanberis 12/02/1915 3m Joseph H Parry
787 Owen Owens 13 Water Street Llanberis 24/02/1915 67 Burial Laws
788 Ellen Murphy 3 Turner Street Llanberis 02/04/1915 77 J W Owen
789 Lizzie Roberts Gwynant Llanberis 21/04/1915 21 Burial Laws
790 Hugh Wheldon Hughes Bryn Bedw Llanberis 24/04/1915 12m J Wheldon Hughes
791 Michael William Kenney 35 Goodman Street Llanberis 01/05/1915 36 Burial Laws
792 Hugh Jones 2 Vaynol Cottages Llanberis 15/05/1915 39 L Jenkins/H Lunt
793 Alice Roberts 8 Victoria Terrace Llanberis 20/05/1915 71 Hugh Lunt
794 David Roberts 3 Cambrian Terrace Llanberis 05/06/1915 73 L Jenkins/H Lunt
795 Robert Rowlands 15 Snowdon Street Llanberis 08/06/1915 84 L Jenkins/H Lunt
796 Anne L Marshall Thomas Street Llanberis 22/06/1915 15w John Parry
797 John Wheldon Llwyncelyn Llanberis 12/06/1915 80 Thomas J Wheldon
798 Morfudd Jones Victoria Villa Llanberis 30/04/1915 4m John R Jones
799 Catherine Mary Roberts Goodman Street 02/04/1915 19 John R Roberts
800 Thomas Wm Roberts Merddyn Coch Llanberis 13/03/1895 6m John R Roberts
Entries Per Page
Displaying Page of