Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • AGE - Oed / Age
  • CERE - Seremoni / Ceremony
  • NOTES - Nodiadau / Notes
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
AGE
CERE
NOTES
1 Jane Thomas Arthur Terrace Penisarwaen 29/04/1920 79 Burial Act 1880
2 William Evan Owen Cefn Llan Llanddeiniolen 22/05/1920 51 R Wynne Griffiths Curate
3 Thomas Evan Williams Glan Dwr Llanddeiniolen 24/05/1920 51 R Wynne Griffiths Curate
4 Besi Jones Glan Gors Rhiwlas 05/06/1920 25d Burial Act 1880
5 Evan Griffith Hughes Bryn Afon Llanrug 08/07/1920 13m R Wynne Griffiths Curate
6 John Williams Craig y Dinas Penisarwaen 17/07/1920 48 T A Morgan Jones/R Wynne Gths
7 Andreas Roberts Garth Farm Pentir 08/09/1920 81 T A Morgan Jones Rector
8 Jane Owen Garnedd Farm Pentir 20/09/1920 50 Burial Act 1880
9 Thomas Williams Bryn Terrace Penisarwaen 25/09/1920 58 T A Morgan Jones/R Wynne Gths
10 Eunice Williams Penrhyn Farm Llanddeiniolen 28/09/1920 2w Not Baptised
11 John Jones Erw Terrace Saron 06/10/1920 5 T A Morgan Jones Rector
12 Islwyn Jones Ael y bryn Brynrefail 12/10/1920 4w T A Morgan Jones Rector
13 Jane Thomas Tan y Bryn Llanddeiniolen 18/10/1920 47 T A Morgan Jones Rector
14 Ellen Roberts Pen Pwll Coch Penisarwaen 28/10/1920 59 T A Morgan Jones Rector
15 Jane Jones Caeau Gwynion Penisarwaen 11/12/1920 8 Burial Act 1880
16 Catherine Lewis Bryn Madog Farm Llanddeiniolen 11/12/1920 86 T A Morgan Jones/R Wynne Gths
17 Ann Madog Jones New Street Saron 23/12/1920 35 T A Morgan Jones Rector
18 Ann Williams Cyssegr Chapel Ho Llanddeiniolen 11/01/1921 65 Burial Act 1880
19 Humphrey W Humphreys Tawelfa Glasgoed Llanddeiniolen 15/01/1921 65 Burial Act 1880
20 Jennie Lloyd Edwards Tai Ffynon Penisarwaen 17/02/1921 7 T A Morgan Jones/R Wynne Gths
21 Phebe Richards Port Terrace Portdinorwic 27/01/1921 26 Burial Act 1880
22 Gilbert Davies Bryn Adda Vaynol Park 29/01/1921 9m T A Morgan Jones Rector
23 William Pritchard C and A Infirmary 04/02/1921 34 T A Morgan Jones/R Wynne Gths
24 Hugh Roberts Waen Howell Penisarwaen 10/02/1921 46 T A Morgan Jones Rector
25 R Owen Williams Ty Newydd Graianfryn 12/02/1921 65 Burial Act 1880
26 Elizabeth Davies Bryn Adda Vaynol Park 19/02/1921 90 T A Morgan Jones Rector
27 Samuel Jones Glan Dinorwig Llanddeiniolen 24/02/1921 95 T A Morgan Jones/J Salt/J W Rbts
28 Annie Mary Griffith Bryn tirion Penisarwaen 16/03/1921 3m T A Morgan Jones/R Wynne Gths
29 Ellis Williams Tyddyn Felin Llanddeiniolen 19/03/1921 44 T A Morgan Jones/R Wynne Gths
30 Ellen Owen Tan Dinas Llanddeiniolen 02/04/1921 2 Burial Act 1880
31 Laura Pritchard Caled Ffrwd Terrace Clwt y Bont 05/04/1921 84 T A Morgan Jones/R Wynne Gths
32 Margaret Parry Liverpool Terrace Penisarwaen 23/04/1921 36 Burial Act 1880
33 Jane Madog Jones Liverpool Terrace Penisarwaen 25/04/1921 69 T A Morgan Jones/R Wynne Gths
34 Evan Griffith Bron Fedw Bethel 14/05/1921 69 T A Morgan Jones Rector
35 Charles Williams Gardd y Ffynon Saron Village 23/05/1921 4d T A Morgan Jones Rector
36 Evan Thomas Tan Dderwen Farm Llanddeiniolen 02/06/1921 72 T A M Jones/H Jones/R W Gths
37 John Hughes Bronydd Rhiwlas 09/06/1921 72 T A M Jones/W H Wms/R W Gths
38 David Evans Dinorwic House Portdinorwic 11/06/1921 80 Burial Act 1880
39 Harold Pritchard Owen Tyn Lon Four Crossing Treborth 17/06/1921 4 T A Morgan Jones/R Wynne Gths
40 Ann Jones 8 Arthur Terrace Penisarwaen 18/06/1921 68 Burial Act 1880
41 William Speakman Post Office Penisarwaen 23/06/1921 71 R Wynne Griffiths Curate
42 Elizabeth Thomas 9 Well Street Gerlan Bethesda 29/06/1921 3m R Wynne Griffiths Curate
43 Henry William Rowlands Pant y buarth Brynrefail 12/07/1921 47 T A Morgan Jones Rector
44 Ellen Hughes Waen Rhythallt Llanddeiniolen 20/07/1921 56 Burial Act 1880
45 Richard Williams 2 Cleifiog Tce Valley Anglesey 23/07/1921 40 T A Morgan Jones Rector
46 Mary Jones Tyn Weirglodd Ebenezer 27/07/1921 64 Burial Act 1880
47 Gwladys Ann Griffith Penrhos Cottages Bethel 30/07/1921 3m T A Morgan Jones Rector
48 Ellen Jones Tyn Clwt Glasgoed Llanddeiniolen 03/08/1921 69 Burial Act 1880
49 Thomas Robert Jones Craig y Dinas Llanddeiniolen 09/08/1921 76 Burial Act 1880
50 David John Williams Old School House Penrhosgarnedd 10/08/1921 83 T A Morgan Jones Rector
51 Jane Williams Glan Ffynon Saron Village 18/10/1921 73 T A Morgan Jones Rector
52 Ann Jones Pant Afon Penisarwaen 20/10/1921 58 T A Morgan Jones/R Wynne Gths
53 Jane Ellis 61 Harwood Street Liverpool 21/10/1921 54 Burial Act 1880
54 Mary Williams Cyprus House Brynrefail 22/10/1921 64 T A Morgan Jones Rector
55 Mair Williams Brynrhydd Penisarwaen 1921 8 T A Morgan Jones Rector
56 Mary Jones Glandinorwic Llanddeiniol 26/12/1921 84 T A Morgan Jones/James Salt
57 Richard Owen Jones Min Awel Bethel 03/01/1922 84 Burial Act 1880
58 Robert H Jones Craig Dinas Llanddeiniolen 04/01/1922 74 R Wynne Griffiths Curate
59 Tom Alun Hughes Craig Dinas Llanddeiniolen 06/01/1922 9d T A Morgan Jones Rector
60 Mary Owen Commercial Penisarwaen 07/01/1922 37 Burial Act 1880
61 Elizabeth Roberts 8 Minffrwd Terrace Llanfair P G 11/01/1922 75 T A Morgan Jones Rector
62 Margaret Roberts Glasgoed Llanddeiniolen 17/01/1922 44 D P Thomas/R Wynne Griffiths
63 Elizabeth Parry Weirglodd Las Penisarwaen 19/01/1922 61 T A Morgan Jones Rector
64 Thomas Ffoulkes Deiniol Terrace Brynrefail 21/01/1922 66 T A Morgan Jones Rector
65 William Ellis 4 Mill Road Liverpool 25/01/1922 60 Burial Act 1880
66 William Jones Tyn Maen Llanddeiniolen 28/01/1922 77 T A Morgan Jones Rector
67 Robert Griffith Wern Bach Bethel 16/02/1922 35 T A Morgan Jones Rector
68 Richard Daniel Thomas Talsarnau Penisarwaen 18/02/1922 77 T A Morgan Jones Rector
69 William Jones Coed Parc Penisarwaen 18/02/1922 17 T A Morgan Jones Rector
70 Grace Roberts Garth Bach Llanddeiniolen 23/02/1922 27 Burial Act 1880
71 Gwladys Hughes Liverpool Terrace Penisarwaen 01/03/1922 28 Burial Act 1880
72 Mary Ann Jones Old Station Portdinorwic 08/03/1922 58 T A Morgan Jones Rector
73 Morris Williams Voel Farm Llangeinwen 22/03/1922 61 T A Morgan Jones Rector
74 Ellen Mary Jones Gorlan Bont Llandinorwic 23/03/1922 67 T A Morgan Jones Rector
75 Ann Roberts Cefn Bach Saron 25/03/1922 81 Burial Act 1880
76 Jane Hughes Aber Cottages Portdinorwic 13/04/1922 73 T A Morgan Jones Rector
77 Jane Roberts Pen y bryn Llanddeiniolen 17/04/1922 77 T A Morgan Jones Rector
78 Mary Elizabeth Jones Coch Hir 20/04/1922 41 T A Morgan Jones Rector
79 Griffith Roberts Bron Allt St Davids Rd Carnarvon 06/05/1922 75 T A Morgan Jones Rector
80 Hugh Hughes Quay Cottage Portdinorwic 13/05/1922 78 T A Morgan Jones Rector
81 Henry “Isgaer” Lewis 4 Eastgate Street Carnarvon 23/05/1922 70 Albert E Lewis Llanrug
82 Cyrus Hughes Llwyn Celyn Saron 01/06/1922 78 Albert E Lewis Llanrug
83 Enid Jones Craig Dinas Llanddeiniolen 04/06/1922 13d T A Morgan Jones Rector
84 Robert Hugh Pritchard Penisarhos Llanddeiniolen 13/06/1922 49 T A Morgan Jones Rector
85 Robert Jones Erw Ffynonydd Saron Village 22/06/1922 24 Burial Act 1880
86 Ann Jones 18 Terfyn Terrace Llanfairisgaer 05/07/1922 48 T A M J/L J/E J
87 Ann Griffith Tyddyn Forgan 14/07/1922 81 Burial Act 1880
88 Anne Jones 48 Park Lane Kidderminster 18/07/1922 67 Burial Act 1880
89 Robert Roberts Ty Mawr 18/08/1922 57 T A Morgan Jones Rector
90 William Williams Preswylfa Bethel 19/08/1922 82 Burial Act 1880
91 William Ellis Ffoulkes Buarth Clytiau Penisarwaen 26/08/1922 75 Burial Act 1880
92 Nellie Parry Ty Newydd Saron Llanddeiniolen 09/09/1922 29 Burial Act 1880
93 Owen Parry Ty Newydd Saron Llanddeiniolen 09/09/1922 1h T A Morgan Jones Rector
94 Mary Elizabeth Jones 1 Pencorris Cottages Portdinorwic 16/09/1922 18 T A Morgan Jones Rector
95 William Jones Eryri Hospital Carnarvon 03/10/1922 78 T A Morgan Jones Rector
96 Griffith John Griffiths Brynmor Bethel Llanddeiniolen 17/10/1922 72 T A M J/W M
97 William Pritchard Glyn Cottage Portdinorwic 24/10/1922 72 Burial Act 1880
98 Ffoulk Williams Tynronen Bethel Llanddeiniolen 04/11/1922 58 Burial Act 1880
99 Eira May Edwards Penygraig Llanddeiniolen 11/11/1922 2 T A Morgan Jones Rector
100 Ann Pritchard Shop Seion Llanddeiniolen 22/11/1922 74 T A Morgan Jones Rector
101 Hugh Williams 7 Sea View Terrace Portdinorwic Nov 1922 32 T A Morgan Jones Rector
102 Ann Roberts Penllyn Llanddeiniolen 02/12/1922 85 T A Morgan Jones Rector
103 Henry Roberts Parry Clegir Isa Clwt y Bont 09/12/1922 71 T A Morgan Jones Rector
104 Griffith Jones Madog Terrace Craig Dinas 20/12/1922 30 Burial Act 1880
105 Owen Roberts Penrhos Bethel 25/12/1922 78 Burial Act 1880
106 Elizabeth Jones 33 Bangor St Portdinorwic 06/01/1923 85 Burial Act 1880
107 Ellen Lewis Pen Dinas Mawr Llanddeiniolen 06/01/1923 22 T A Morgan Jones/R Wynne Gths
108 Catherine Lloyd Gorphwysfa Llanrug 13/01/1923 75 T A Morgan Jones Rector
109 William Morris Jones Ty Capel Seion Llanddeiniolen 17/01/1923 59 Burial Act 1880
110 Ann Griffiths Braich y gwnis Bethesda 24/01/1923 65 T A Morgan Jones Rector
111 John Roberts Garth Farm Pentir 1923 52 T A Morgan Jones Rector
112 Ann Jones Hen Felin Bryn Efail 10/02/1923 66 Burial Act 1880
113 Henry Williams Coch Hir Llanddeiniolen 10/02/1923 79 Burial Act 1880
114 Laura Rowlands Eryri Hospital Carnarvon 03/03/1923 69 T A Morgan Jones Rector
115 H Prosser Roberts Glasgoed House 03/03/1923 48 Burial Act 1880
116 William W Griffiths Pencoins Cottages Portdinorwic 10/03/1923 54 T A Morgan Jones Rector
117 John Griffith Jones Bron y Waen Tce Penisarwaen 31/03/1923 67 Burial Act 1880
118 Elizabeth Griffith Bryn Derw Bach 14/04/1923 91 Burial Act 1880
119 Katie Ffoulkes Llys Llanddeiniolen 14/04/1923 17 T A Morgan Jones Rector
120 Margaret Humphreys Cottage Hospital Carnarvon 20/05/1923 41 Burial Act 1880
121 Margaret Roberts North Wales Mental Hospital 05/06/1923 73 J H Parry Llanrug
122 Richard John Thomas Tan Coed Farm Penisarwaen 09/06/1923 61 T A Morgan Jones Rector
123 Ellen Griffith Rhydfadog Ebenezer 18/06/1923 96 T A Morgan Jones/James Salt
124 Dafydd Hughes Ty Capel Seion Llanddeiniolen 1923 Burial Act 1880
125 Jane Morris 30 Bangor Street Portdinorwic 22/08/1923 75 T A Morgan Jones Rector
126 Grace Roberts Tan y Fynwent Bethel 06/10/1923 39 Burial Act 1880
127 Griffith Jones Erw Ffynonydd Saron 26/10/1923 77 Burial Act 1880
128 Ellen Williams Gwredog Bach Betws Garmon 20/11/1923 59 T A Morgan Jones Rector
129 Edward Jones Fron Deg 27/12/1923 16d T A Morgan Jones Rector
130 John Jones Fron Deg 27/12/1923 15d T A Morgan Jones Rector
131 Nellie Hughes carros Terrace Seion 31/12/1923 9m Burial Act 1880
132 Margaret Jones 2 Penrhoswylfa Llanddeiniolen 01/01/1924 57 T A Morgan Jones Rector
133 Louisa Evans Tan y bryn Penrhos Llanddeiniolen 07/01/1924 1m T A Morgan Jones Rector
134 Lewis Griffith Cefn Gryddyn Llanddeiniolen 15/01/1924 68 Burial Act 1880
135 Griffith Owen Ty Newydd Penisarwaen 16/01/1924 63 Burial Act 1880
136 Ann Williams Bro Dawel Brynrefail 09/02/1924 77 T A Morgan Jones Rector
137 William Parry Gorphwysfa Saron Village 09/02/1924 84 Burial Act 1880
138 Mary Evans Saron Village 09/02/1924 62 T A Morgan Jones Rector
139 Ellen Elizabeth Hughes Incline Cottage Llanddeiniolen 20/02/1924 2m T A Morgan Jones Rector
140 Humphrey Owen Refail Bach Cae Athraw 20/02/1924 76 T A Morgan Jones Rector
141 Elizabeth Hughes North Wales Mental Hospital 23/02/1924 76 T A Morgan Jones Rector
142 Jane Roberts Ceri Gladstone Villas Denbigh 29/02/1924 50 T A Morgan Jones Rector
143 John Hughes Bron dirion Ty Du Road Llanberis 15/03/1924 73 T A Morgan Jones Rector
144 William T Jones 12 Bryn Ffynon Llanfairisgaer 18/03/1924 84 T A Morgan Jones Rector
145 Annie Jones 171 Rodney Street Tranmere 12/04/1924 51 Burial Act 1880
146 Hugh Thomas Morris Cae Howell Bettws Garmon 18/04/1924 60 Burial Act 1880
147 Mary Parry Post Office Row Saron Village 01/05/1924 50 T A Morgan Jones Rector
148 Ellen Parry Braich Dinas Saron Village 03/05/1924 62 T A Morgan Jones Rector
149 John Hugh Jones C and A Infirmary 17/05/1924 62 Burial Act 1880
150 Mary Williams Arthur Terrace Penisarwaen 17/05/1924 20 T A Morgan Jones Rector
151 Catherine Roberts Bryn Alun Saron Village 29/05/1924 74 Burial Act 1880
152 Catherine Ffoulkes Llys Farm Llanddeiniolen 05/06/1924 71 T A Morgan Jones Rector
153 Ann Jones Meirion House Tan y Maes 16/06/1924 76 T A Morgan Jones Rector
154 Evan Williams Tyn Twll Penisarwaen 29/06/1924 74 Burial Act 1880
155 Ann Roberts Waen Hir Llanddeiniolen 15/07/1924 93 T A Morgan Jones Rector
156 Richard Jones Bryn Eryr 23/07/1924 54 Burial Act 1880
157 Ann Elizabeth Williams Voel Farm Llangeinwen 15/08/1924 58 T A Morgan Jones Rector
158 Eurlys Williams Brinwoods Penrhosgarnedd 04/09/1924 7 T A Morgan Jones Rector
159 Mary Jane Hughes Fron Ganol Llanddeiniolen 18/09/1924 66 T A M J/A E L
160 Mary Morris Ty Gwyn Penisarwaen 17/09/1924 72 Burial Act 1880
161 Griffith Ellis Cartrefle Ala Rd Pwllheli 27/09/1924 77 T A M J/A E L
162 John Owen Park Wern Saron Village 01/10/1924 80 Burial Act 1880
163 Ellen Williams Arthur Terrace Penisarwaen 09/10/1924 58 T A Morgan Jones Rector
164 Abraham R Jones Tyn Weirglodd Ebenezer 19/11/1924 67 Burial Act 1880
165 John Robert Jones Bodawel Bangor Street 22/11/1924 56 Burial Act 1880
166 Ellen Williams Buarth y Clytiau Penisarwaen 03/12/1924 61 T A Morgan Jones Rector
167 Ann Owen Craig y Dinas Llanddeiniolen 03/12/1924 72 T A Morgan Jones Rector
168 John Thomas Edwards California Terrace Clwt y Bont 21/12/1924 70 T A Morgan Jones Rector
169 Catherine Hughes Llwyn Celyn Saron Village 17/01/1925 73 T A Morgan Jones Rector
170 John Roberts Gwynllys Saron Village 14/02/1925 82 T A Morgan Jones Rector
171 Owen Thomas Post Office Llanddeiniolen 19/02/1925 81 T A Morgan Jones Rector
172 David Henry Lewis Tan y Post Ebenezer 25/02/1925 71 T A Morgan Jones Rector
173 Hugh Williams Llys Meirion Saron Village 07/03/1925 82 Burial Act 1880
174 Hugh Owen Evans Bryn Hyfryd Bethel 12/03/1925 10 T A Morgan Jones Rector
175 Catherine Ann Jones Eryri Hospital Carnarvon 25/03/1925 58 Burial Act 1880
176 Elizabeth Roberts Park Villa Llanrug 28/03/1925 55 Burial Act 1880
177 Thomas Jones Tyn Clwt Llanddeiniolen 02/04/1925 78 Burial Act 1880
178 Erasmus Jones Tyn Rallt Llanddeiniolen 18/04/1925 72 T A Morgan Jones Rector
179 Robert Humphrey Jones Tawelfa Glasgoed Llanddeiniolen 18/04/1925 15 Burial Act 1880
180 Robert Edwards Corra Linn Saron Village 02/05/1925 80 T A Morgan Jones Rector
181 Ann Hughes Craig Dinas Llanddeiniolen 20/05/1925 72 Burial Act 1880
182 Glyn Richards 4 Post Terrace Llanfairisgaer 30/05/1925 4 T A Morgan Jones Rector
183 Olwen Jones Erw bian Llanddeiniolen 01/06/1925 2h T A Morgan Jones Rector
184 Elizabeth Hughes Fron Heulog Saron Village 13/06/1925 74 Burial Act 1880
185 John R Parry Fachell Llanddeiniolen 17/06/1925 63 Burial Act 1880
186 Hugh Jones Cefn Mawr Llanddeiniolen 24/06/1925 44 T A Morgan Jones Rector
187 Hugh Jones Cae Metta Llanddeiniolen 30/06/1925 43 Burial Act 1880
188 William J Hughes Fron Ganol Llanddeiniolen 16/07/1925 72 Burial Act 1880
189 Catherine Williams St Davids Hospital Bangor 24/07/1925 72 T A Morgan Jones Rector
190 Maggie Jane Jones 1 View Terrace Ebenezer 03/10/1925 18 Burial Act 1880
191 Esther Roberts Cae Dicwm Llanddeiniolen 03/10/1925 64 T A M J/R W G/J W R
192 William Hughes 3 Eilian Terrace Llanberis 07/11/1925 89 Burial Act 1880
193 Ann Jones Tyddyn Felin Llanddeiniolen 14/11/1925 72 T A Morgan Jones Rector
194 Jane Rowlands Nant Cottage Pentir 18/11/1925 75 Burial Act 1880
195 Jane Winnard Tyn Rardd Bethel 09/12/1925 77 T A Morgan Jones Rector
196 Thomas Hughes Craig Dinas Llanddeiniolen 09/12/1925 84 Burial Act 1880
197 Daniel Williams Tal Sarnau Penisarwaen 17/12/1925 74 T A Morgan Jones Rector
198 Richard Pritchard Tyn Gate Penisarwaen 19/12/1925 81 Burial Act 1880
199 Jane Williams Glan Dwr Saron Village 23/12/1925 85 T A Morgan Jones Rector
200 William Jones Dryll Llanddeiniolen 02/01/1926 61 Burial Act 1880
201 William O Jones Llys Ifor Saron Village 14/01/1926 56 Burial Act 1880
202 Evan Hughes Liverpool Terrace Penisarwaen 21/01/1926 79 T A Morgan Jones Rector
203 John Roberts Cefn Bach Saron Village 26/01/1926 80 Burial Act 1880
204 William Thomas Cefn Llanddeiniolen 17/02/1926 56 T A Morgan Jones Rector
205 Owen Evans Rectory Penmachno 09/03/1926 86 T A Morgan Jones Rector
206 Catherine Thomas Bryn Refail 09/03/1926 87 T A Morgan Jones Rector
207 William Williams Fron Howell Llanddeiniolen 08/04/1926 83 T A Morgan Jones Rector
208 Mary Roberts Garth Farm Pentir 28/04/1926 84 T A Morgan Jones Rector
209 William Parry Tyn Llain Llanbeblig 29/04/1926 71 Burial Act 1880
210 Hughie Roberts Park Wern Saron Village 08/05/1926 4m Burial Act 1880
211 Mary Williams Plas tirion Terrace Llanrug 11/05/1926 84 Burial Act 1880
212 Jane Owen Pandy Cottage Pontrhythallt 13/05/1926 74 T A Morgan Jones Rector
213 Florence May Richard Hughes Tan y fynwent Bethel Village 22/05/1926 3w T A Morgan Jones Rector
214 John Parry Llys Gwynt Llanddeiniolen 22/05/1926 72 T A Morgan Jones Rector
215 Ann Jane Davies Carros Cottage 29/05/1926 31 T A Morgan Jones Rector
216 Elizabeth Davies Eryri Hospital Carnarvon 09/06/1926 83 T A Morgan Jones Rector
217 Evan Hughes Tyr Ysgol Bethel 22/06/1926 74 Burial Act 1880
218 Hannah Ffoulkes Bryn Hyfryd St Davids Rd C'von 25/06/1926 74 Burial Act 1880
219 Robert Owen Morris Craig y Nos Llanberis 03/07/1926 60 T A Morgan Jones Rector
220 Henry Williams Bryn Rhydd Llanddeiniolen 08/07/1926 47 T A Morgan Jones Rector
221 John Evan Griffith Bryn Parc Bryn Refail 13/07/1926 55 T A Morgan Jones Rector
222 William E Jones Berlin House Bryn Refail 15/07/1926 45 Burial Act 1880
223 John Rowland New Street Saron Village 17/07/1926 72 T A Morgan Jones Rector
224 Margaret Parry Tyn Rhos Llanddeiniolen 17/07/1926 77 T A Morgan Jones Rector
225 Jane Roberts Tyn rardd Llanddeiniolen 22/07/1926 72 Burial Act 1880
226 John D Jones Bron Voel Llandinorwic 24/08/1926 77 Burial Act 1880
227 John R Jones Gors Farm Llanddeiniolen 25/08/1926 76 W H Williams Vicar
228 Ellen Jane Hughes Rhiwen View Llanddeiniolen 28/08/1926 60 James Salt Llandinorwic
229 Mary Hughes Cremlyn Bethel Village 18/09/1926 45 Burial Act 1880
230 Jane Pritchard Treflyn Bethel Village 13/10/1926 64 T A Morgan Jones Rector
231 William Williams Tyn Lon Bethel Village 16/10/1926 63 T A Morgan Jones Rector
232 Ellis R Jones Craig y Dinas Llanddeinolen 17/11/1926 64 T A M J/D T T
233 Humphrey Roberts Erw Fforch Llanddeiniolen 20/11/1926 67 Burial Act 1880
234 Catherine Jones Bungalow Llanddaniel Fab 21/12/1926 68 T A M J/Ll J
235 John Daniel Jones Llys Llewelyn Saron Village 03/01/1927 68 Burial Act 1880
236 Hannah Jones Gwynfryn Bethel Village 06/01/1927 61 Burial Act 1880
237 Annie Morris Cottage Hospital Carnarvon 11/01/1927 25 T A Morgan Jones Rector
238 Margaret Pritchard St Davids Hospital Bangor 16/01/1927 70 T A Morgan Jones Rector
239 Moses Thomas Pen y gaer Llanddeiniolen 22/01/1927 69 Burial Act 1880
240 William Williams Tyddyn Andrew Uchaf 25/01/1927 83 T A Morgan Jones Rector
241 Julia Alice Williams Pant Gwyn Dinorwig 29/01/1927 72 T A M J/G J
242 Mary Pritchard Tyn Giat Penisarwaen 05/02/1927 90 T A Morgan Jones Rector
243 John Roberts Pen pwll coch Penisarwaen 08/02/1927 65 T A Morgan Jones Rector
244 Ellen Owen 68 Bedston Rd Oxton Birkenhead 21/02/1927 92 T A Morgan Jones Rector
245 Richard Williams Blue Peris Dinorwig 02/03/1927 68 T A Morgan Jones Rector
246 Myrddin Williams Cartrefle Bethel Village 05/03/1927 25 Burial Act 1880
247 John Richard Hughes Tan y Fynwent Bethel 08/03/1927 2 T A Morgan Jones Rector
248 Jane Jones Penrhos Bethel 08/03/1927 69 Burial Act 1880
249 Mary Jones Dryll Clwt y Bont Llanddeiniolen 05/03/1927 60 Burial Act 1880
250 William Williams Penrorsedd Llanddeiniolen 30/03/1927 53 T A Morgan Jones Rector
251 Jane Owen Celyn Clwt y Bont 15/04/1927 60 Burial Act 1880
252 Jane Williams 3 Tan y Coed Terrace Llanrug 23/04/1927 83 T A Morgan Jones Rector
253 Ann Jones Eryri Hospital Carnarvon 26/04/1927 13 T A Morgan Jones Rector
254 Martha Parry Craig Dinas Llanddeiniolen 28/05/1927 76 T A Morgan Jones Rector
255 Elizabeth Williams Pengarnedd Penrhos Bangor 05/07/1927 39 Burial Act 1880
256 William Evans Ty Newydd Saron Village 16/07/1927 73 Burial Act 1880
257 Robert Williams Carfan Llanddeiniolen 19/07/1927 88 T A M J/G J
258 Mary Williams Eryri Hospital Carnarvon 06/08/1927 78 T A Morgan Jones Rector
259 Elizabeth Williams Pen Sarn Llanddeiniolen 18/08/1927 59 T A M J/W H W
260 Richard Williams Garreg Gwalch Portdinorwic 03/09/1927 85 T A Morgan Jones Rector
261 Margaret Williams Crawria Terrace Llanrug 10/09/1927 84 T A Morgan Jones Rector
262 Ann Williams Francis Tce Park Gate Rotherham 13/09/1927 81 Burial Act 1880
263 Jane Griffith Gorphwysfa Saron Village 15/09/1927 68 Burial Act 1880
264 Jane Ffoulkes Ffrwd Goch Brynrefail 1927 85 Burial Act 1880
265 Cessia Ellen Parry Carnarvon Hospital 07/02/1928 19 T A Morgan Jones Rector
266 David Jones Cae gwyddau Llanddeiniolen 07/02/1928 61 T A Morgan Jones Rector
267 William Parry Weirglodd Las Penisarwaen 19/02/1928 75 T A Morgan Jones Rector
268 Ellen Williams Glan Rhyd Llanddeiniolen 07/03/1928 74 T A Morgan Jones Rector
269 Robert Williams Northern Hospital Liverpool 14/03/1928 60 Burial Act 1880
270 Robert Daniel Roberts Glan Alaw Penisarwaen 15/03/1928 73 T A Morgan Jones Rector
271 Morris John Morris Fachell Llanddeiniolen 31/03/1928 75 T A Morgan Jones Rector
272 Griffith John Griffith Tyn twll 16/04/1928 62 T A Morgan Jones Rector
273 Thomas Roberts Morfa Bangor 13/04/1928 87 T A Morgan Jones Rector J P
274 Morgan Jones Nant Efa Llanddeiniolen 26/05/1928 64 T A Morgan Jones Rector
275 Ellen Owen Beach Row Portdinorwic 28/06/1928 77 T A M J/W H W
276 Hugh Rowlands 2 Seion Tce Llanddieniolen 26/07/1928 78 Burial Act 1880
277 Mary Roberts Mental Hospital St Helens 27/07/1928 47 T A Morgan Jones Rector
278 Margaret Williams Waen Pentir 31/07/1928 82 T A Morgan Jones Rector
279 Hugh William Owen Cefn Farm Portdinorwic 04/08/1928 84 T A Morgan Jones Rector
280 Ellen Griffith Bryn Alun Bethel 07/08/1928 69 Burial Act 1880
281 Ann Jones Craig Dinas Llanddeiniolen 14/08/1928 74 T A Morgan Jones Rector
282 Catherine Jones Rhos Wian Penisarwaen 15/08/1928 52 T A Morgan Jones Rector
283 Charlote Parry Tyddyn Difyr Aug 1928 81 Burial Act 1880
284 Ellen Williams Post Office Row Saron 28/08/1928 75 T A Morgan Jones Rector
285 John Court Gardd Fôn Inn Portdinorwic 24/09/1928 61 T A Morgan Jones Rector
286 William Robert Evans Dinorwic House Portdinorwic 01/10/1928 56 Burial Act 1880
287 Morris Williams Grainor Villa Brynrefail 06/10/1928 88 Burial Act 1880
288 Katie Williams Blaen Park Bethel 16/10/1928 7m Burial Act 1880
289 John D Jones Gwredog Dinorwig 20/10/1928 54 T A Morgan Jones Rector
290 Annie Aubray Venice House Llanrug 27/10/1928 53 T A Morgan Jones Rector
291 Maggie Owen Williams Park Wern Saron 03/11/1928 27 T A Morgan Jones Rector
292 Grace Williams Tyddyn Andrew 08/11/1928 65 T A Morgan Jones Rector
293 Catherine Williams Briarwoods Tairefail Penrhos 16/11/1928 87 T A Morgan Jones Rector
294 Ann Daniel Williams Glan Arthur Penisarwaen 25/12/1928 Burial Act 1880
295 No name Roberts Alun House Saron 09/01/1929 3w Burial Act 1880
296 John R Williams Victoria Terrace Deiniolen 10/01/1929 56 T A M J/W J
297 Catherine Thomas High Street Deiniolen 15/01/1929 79 T A Morgan Jones Rector
298 Griffith Jones Bangor Street Portdinorwic 18/01/1929 67 Burial Act 1880
299 Mary E Williams Cae bythod Llanddeiniolen 19/01/1929 79 Burial Act 1880
300 William Pritchard Eryri Hospital Carnarvon 05/02/1929 67 T A Morgan Jones Rector
301 Ellis Williams Bryn Waen Portdinorwic 06/02/1929 78 Burial Act 1880
302 Robert Roberts Tyn Ardd Penisarwaen 16/02/1929 78 Burial Act 1880
303 Owen David Jones Bro Dawel Brynrefail 16/02/1929 51 Burial Act 1880
304 Jennie Elizabeth Jones Erw Terrace Saron 16/02/1929 14m T A Morgan Jones Rector
305 Owen Edwards Eryri Hospital Carnarvon 21/02/1929 68 T A Morgan Jones Rector
306 John Henry Williams Angorfa Saron 02/03/1929 61 T A Morgan Jones Rector
307 Ellen Thomas Post Office Llanddeiniolen 12/03/1929 80 T A Morgan Jones Rector
308 Elizabeth Jones Craig Dinas Llanddeiniolen 12/03/1929 66 Burial Act 1880
309 Owen Morris Jones Cefn Gwyn Llanfairisgaer 13/03/1929 76 T A Morgan Jones Rector
310 Hannah Jones Erw bian Llanddeiniolen 01/04/1929 73 T A Morgan Jones Rector
311 Arthur Ivor Davies 1 Carros Terrace Llanddeiniolen 06/04/1929 19 T A Morgan Jones Rector
312 Elizabeth Ann Williams Blaen Park Bethel 13/04/1929 39 T A Morgan Jones Rector
313 Beryl Jones 1 Erw Terrace Saron Village 28/04/1929 2w T A Morgan Jones Rector
314 John Griffith Gorphwysfa Saron Village 26/04/1929 77 Burial Act 1880
315 Mary Thomas Tan y beren Llanddeiniolen 05/06/1929 91 T A Morgan Jones Rector
316 William Samuel Jones Shop Newydd Saron Llanddeiniolen 17/06/1929 33 T A Morgan Jones Rector
317 Robert Roberts Tyn Rallt Llanbeblig 19/07/1929 83 T A Morgan Jones Rector
318 Ellen Owen Llys deilan Llanrug 26/07/1929 78 Burial Act 1880
319 Edward Roberts Bod Hyfryd Bethel 09/10/1929 13 Burial Act 1880
320 David Jones Caeffynnon Penisarwaen 04/11/1929 77 Burial Act 1880
321 William Paul Jones Eryri Hospital Carnarvon 30/11/1929 81 T A Morgan Jones Rector
322 Mary Thomas Tyddyn Berth Llanddeiniolen 07/12/1929 79 T A Morgan Jones Rector
323 Morgan Jones Tyn Rallt Llanbeblig 12/12/1929 69 T A Morgan Jones Rector
324 David Jones Barnet Hall Hospital 01/01/1930 58 T A Morgan Jones Rector
325 Griffith Jones Gwredog Dinorwic 18/01/1930 17 T A Morgan Jones Rector
326 Annie Mary Jones Eryri Hospital Carnarvon 21/01/1930 31 T A Morgan Jones Rector
327 Mary Jane Parry Glyn Ifor Bethel Llanddeiniolen 22/01/1930 52 T A Morgan Jones Rector
328 Ellin Williams Glan Gors Penisarwaen 25/01/1930 35 Burial Act 1880
329 Richard Williams Erw Fawr Llanddeiniolen 06/02/1930 63 T A Morgan Jones Rector
330 Margaret Pritchard Bron Rhythallt 05/03/1930 74 T A Morgan Jones Rector
331 John Roberts Glasgoed Farm 26/03/1930 59 T A M J/D P T/W H W
332 Laura Jones Shop Isaf Deiniolen 28/03/1930 72 T A Morgan Jones Rector
333 Blodwen May Jones Bryn Mor Llanddeiniolen 02/04/1930 34 T A Morgan Jones Rector
334 Margaret Parry Maes Gwyn Portdinorwic 16/04/1930 66 Burial Act 1880
335 Mary Williams Angorfa Saron Village 14/05/1930 71 T A Morgan Jones Rector
336 John Williams Glan Gors Penisarwaen 21/05/1930 42 Burial Act 1880
337 John Williams Bod Ivy Bethel 27/05/1930 21 Burial Act 1880
338 David Davies Tai Newyddion Penisarwaen 06/06/1930 82 T A M J/D P T/W H W
339 Glenys Jones Llys Ivor Bethel 21/06/1930 25 Burial Act 1880
340 Kate Jones Bron Waen Tce Penisarwaen 05/07/1930 37 Burial Act 1880
341 Richard Hughes 4 Aber Cottage Portdinorwic 23/07/1930 72 Burial Act 1880
342 Robert Hughes Tyn Lon Portdinorwic 26/07/1930 77 Burial Act 1880
343 William Arthur Christopher Williams Rhyd y fuwch Llanddeiniolen 01/08/1930 18 T A M J/D P T/W H W
344 Jane Griffith Park Waen 16/08/1930 74 Burial Act 1880
345 Jane Jones Deiniol House Deiniolen 23/08/1930 71 T A Morgan Jones Rector
346 Ellin Ann Griffiths Vine Cottage Penisarwaen 29/08/1930 71 T A Morgan Jones Rector
347 Mary Elizabeth Jones Ael y Garth Caernarfon 18/09/1930 62 T A Morgan Jones Rector
348 David Thomas Gambier Terrace Liverpool 24/09/1930 59 T A Morgan Jones Rector
349 Richard Thomas Queens Road Liverpool 30/09/1930 63 T A Morgan Jones Rector
350 Sarah Jones Rhydau Duon 18/10/1930 79 T A Morgan Jones Rector
351 Mary Edwards Station House Llangybi 10/11/1930 87 T A Morgan Jones Rector
352 Ellen Williams Avallon Bethel 22/11/1930 60 T A Morgan Jones Rector
353 Beryl Morris Bro Dawel Bethel 22/12/1930 17h
354 Hughie Jones Cremlyn Bethel 29/12/1930 9d Burial Act 1880
355 Louisa Parry Jones River View Brynrefail 07/01/1930 57 Burial Act 1880
356 John J Jones Penygroes Llanddeiniolen 12/01/1931 57 T A Morgan Jones Rector
357 David Robert Williams Rhiwen Farm 22/01/1931 61 W Walter Jones/W Griffith Jones
358 John Thomas Roberts Cartrefle Bethel 24/01/1931 18 Burial Act 1880
359 John Jones Penygroes Llanddeiniolen 03/02/1931 86 W H Williams Vicar
360 Jane Ellen Combe Red Hill Hospital Essex 10/02/1931 27 W H Williams Vicar
361 Mary Thomas Cottage Hospital Carnarvon 14/02/1931 27 T A Morgan Jones Rector
362 Richard John Griffiths Tyn Clwt Bethel 26/02/1931 84 T A Morgan Jones Rector
363 Ellen Williams Bron y Graig Tyn Lon Treborth 05/03/1931 65 T A Morgan Jones Rector
364 William Hughes Cefn Rhyd Llanddeiniolen 10/03/1931 65 T A Morgan Jones Rector
365 Richard Parry Jones Incline Cottage Velin Heli 12/03/1931 80 T A Morgan Jones Rector
366 Owen Owen Pritchard St Teilo Church House Saron 18/03/1931 67 T A M J/Ll H
367 Maggie Evans Bryn Seiont Hospital 28/03/1961 27 W H Williams Vicar
368 Robert Thomas Jones Llwyn Onn Llanberis 09/04/1931 68 Burial Act 1880
369 Ann Williams 3 Gors Bach Brynrefail 10/04/1931 74 T A Morgan Jones Rector
370 Robert Arfon Jones Glanllyn Bethel 15/04/1931 24 Burial Act 1880
371 William John Williams Carreg Gwalch Portdinorwic 20/04/1931 37 T A Morgan Jones Rector
372 John Owen Cae Cerrig Llanddeiniolen 24/04/1931 54 T A Morgan Jones Rector
373 Ebenezer Williams Madog Terrace Penisarwaen 27/05/1931 82 Burial Act 1880
374 Ellen Owen Cae Cerrig Deiniolen 30/05/1931 84 T A Morgan Jones Rector
375 Jane Jones Blaen Cae Llanddeiniolen 02/06/1931 62 T A Morgan Jones Rector
376 Richard Parry Williams Carros Terrace Llanddeiniolen 04/06/1931 66 T A Morgan Jones Rector
377 William Francis Cefn Gryddyn 04/07/1931 58 Burial Act 1880
378 Martha Jane Jones Tan y buarth Llanddeiniolen 07/07/1931 59 W H Williams Vicar
379 Ellen Griffith Tyn Pwll Saron 21/07/1931 69 Burial Act 1880
380 Thomas Evan Hughes Rallt Cottage Portdinorwic 22/07/1931 59 W H Williams Vicar
381 John Owen Garnedd Road Llandudno Junction 24/07/1931 60 Burial Act 1880
382 Elizabeth Owen Ty Newydd Penisarwaen 01/08/1931 72 Burial Act 1880
383 Mary Ffoulkes Deiniol Terrace Brynrefail 04/08/1931 74 T A Morgan Jones Rector
384 Elizabeth Evans Water Street Nefyn 06/08/1931 80 Henry Williams Nevin
385 Dinah Alice Wright Cottage Hospital Carnarvon 17/08/1931 72 T A Morgan Jones Rector
386 Griffith Henry Jones Crin gae Deiniolen 16/09/1931 67 T A Morgan Jones Rector
387 Trevor Owen Thomas Llys Meirion Saron Village 17/10/1931 12 T A Morgan Jones Rector
388 William Ellis Jones Isallt Llanberis 19/10/1931 42 T A Morgan Jones Rector
389 Richard Hughes Garn Farm Pentir 25/10/1931 58 Burial Act 1880
390 Ann Williams Fron Chwith Llanddeiniolen 03/11/1931 50 Burial Act 1880
391 Humphrey William Humphreys Gwyndy Llanddeiniolen 03/11/1931 75 T A Morgan Jones Rector
392 Samuel Jones Shop Newydd Saron Village 07/11/1931 82 T A Morgan Jones Rector
393 Meredith Owen 2 Rallt Brynrefail 07/11/1931 23 T A Morgan Jones Rector
394 Martha Griffiths Gorlan Bont Deiniolen 18/11/1931 64 T A Morgan Jones Rector
395 Elizabeth Williams Cartref Bethel 25/11/1931 64 Burial Act 1880
396 Anne Roberts Penllyn Brynrefail 02/12/1931 47 Burial Act 1880
397 Jane Jones Williams Boston Terrace Portdinorwic 18/12/1931 86 T A Morgan Jones Rector
398 William Owen Eryri Hospital Carnarvon 19/12/1931 67 Burial Act 1880
399 Margaret Owen Penbuarth Llanrug 26/12/1931 78 Burial Act 1880
400 Walter Henry Pearson Aber Cottage Portdinorwic 28/12/1931 60 T A Morgan Jones Rector
401 Robert Robert Jones Carfan Llanddeiniolen 20/02/1932 71 T A Morgan Jones Rector
402 John Owen Vaynol Arms Pentir 27/02/1932 66 T A Morgan Jones Rector
403 Laura Evans Dinorwic House Portdinorwic 04/03/1932 95 Burial Act 1880
404 Ellen Jones Waen Hir Llanddeiniolen 09/03/1932 43 T A Morgan Jones Rector
405 Alice Thomas Park Wern 10/03/1932 82 Burial Act 1880
406 Richard Jones Buarth Gwarchau Llanddeiniolen Mar 1932 79 T A Morgan Jones Rector
407 Griffith J Griffiths Park Wern Bethel 19/04/1932 45 Burial Act 1880
408 Sarah Roberts Morfa Upper Bangor 10/05/1932 85 T A Morgan Jones Rector
409 Griffith Hughes Mount Side Brynrefail 14/05/1932 60 Burial Act 1880
410 William W Pritchard Tal Wernydd Penisarwaen 16/05/1932 62 Burial Act 1880
411 William Owen Thomas Nant Cottage Portdinorwic 19/05/1932 39 T A Morgan Jones Rector
412 Hugh Roberts Ty Capel Penisarwaen 21/05/1932 86 Burial Act 1880
413 Jane Jones Ffyddion Nursery Rhuddlan 21/05/1932 75 T A Morgan Jones Rector
414 Hugh Griffith Bryn Alun Bethel 24/05/1932 77 Burial Act 1880
415 Ellis Rowlands Weirglodd Goch Llanddeiniolen 07/06/1932 62 T A Morgan Jones Rector
416 Henry O Griffiths Cefn Gryddyn Llanddeiniolen 23/06/1932 36 Burial Act 1880
417 Griffith Hughes Bryn Afon Llanrug 16/07/1932 76 T A Morgan Jones Rector
418 Humphrey Edwards Tyn Llan Uchaf Llanddeiniolen 16/07/1932 52 Burial Act 1880
419 Ann Edwards Penrallt Portdinorwic 09/08/1932 75 Burial Act 1880
420 Griffith Parry Tyn Rhos Llanddeiniolen 11/08/1932 77 T A Morgan Jones Rector
421 Henry Richard Jones Park Wern Bethel 14/09/1932 11 T A Morgan Jones Rector
422 William W Humphreys Ael y bryn Llanddeiniolen 20/09/1932 72 Burial Act 1880
423 Robert Williams Lon Las 21/09/1932 75 W H Williams Vicar
424 William Winnard Tynrardd Nursery 20/10/1932 74 T A Morgan Jones Rector
425 Thomas William Ffoulkes Melyn Fryn Brynrefail 20/10/1932 47 T A Morgan Jones Rector
426 Ann Jones Carros Terrace Llanddeiniolen 22/10/1932 72 T A Morgan Jones Rector
427 Catherine J Edwards Gorphwysfa Penrhos 29/10/1932 35 Burial Act 1880
428 John Jones Tan y Ffordd Tan y Maes 02/11/1932 35 T A M J/B J/W H J
429 Robert Evans Berlin House Brynrefail 17/12/1932 71 Burial Act 1880
430 Elizabeth Williams Carros Terrace Llanddeiniolen 03/01/1933 63 T A Morgan Jones Rector
431 William Owen Bryn Hyfryd Tce Penisarwaen 05/01/1933 71 Burial Act 1880
432 John Williams 51 France Street 19/01/1933 82 Burial Act 1880
433 Thomas Parry Ty Newydd Bethel 21/01/1933 42 Burial Act 1880
434 William Prichard Williams Ty Capel Cyssegr 26/01/1933 81 Burial Act 1880
435 Frederick Williams 4 Market Street Caernarvon 04/02/1933 34 T A Morgan Jones Rector
436 Ffoulk W Ffoulkes Llys Farm 02/03/1933 69 T A Morgan Jones Rector
437 Jane Ann Jones Bro Dawel Brynrefail 26/03/1933 57 Burial Act 1880
438 Jane Parry Bryn Dinas Penisarwaen 07/04/1933 Burial Act 1880
439 Catherine Ellen Davies Cefn Gryddyn Llanddeiniolen 08/04/1933 60 Burial Act 1880
440 Mary Jones Eirianfryn Llanrug 18/04/1933 72 Burial Act 1880
441 Trevor Ellis 1 New Street Saron Village 20/04/1933 6 Burial Act 1880
442 Gaynor Williams Cottage Hospital Carnarvon 28/05/1933 38 T A Morgan Jones Rector
443 Thomas Jones Penrhos Bethel 05/07/1933 76 Burial Act 1880
444 Maud Williams Tyn Lon 06/07/1933 32 T A Morgan Jones Rector
445 Tom Humphrey Roberts Ship Pontrhythallt 08/07/1933 19 T A M J/W H W
446 Lena May Williams Carreg Gwalch Portdinorwic 21/08/1933 4 Burial Act 1880
447 Richard Williams Preswylfa Bethel 07/09/1933 74 Burial Act 1880
448 Pierce Owen London House Saron 07/10/1933 64 Burial Act 1880
449 Jane Ann Jones Shop Newydd Saron 09/10/1933 77 T A Morgan Jones Rector
450 Ellen Jane Jones Tyn Coed Abererch 15/11/1933 40 T A Morgan Jones Rector
451 Catherine Jones Elidir View Llanrug 05/12/1933 46 T A Morgan Jones Rector
452 Mary Roberts Refail Newydd Pontrhythallt 09/12/1933 77 T A Morgan Jones Rector
453 Elizabeth Morris Roberts Terfyn Terrace Portdinorwic 13/12/1933 66 T A M J/B J
454 David S Davies Carros Farm Llanddeiniolen 14/12/1933 77 T A Morgan Jones Rector
455 John W Roberts Corra Linn Bethel 11/01/1934 68 Burial Act 1880
456 Thomas Edwards Eryri Hospital Carnarvon 08/02/1934 78 T A Morgan Jones Rector
457 Elizabeth Mary Thomas Brynteg Helen Tce Portdinorwic 19/02/1934 53 T A Morgan Jones Rector
458 Margaret Jones Fron Heli Portdinorwic 21/02/1934 87 T A Morgan Jones Rector
459 Ellen Thomas Tan Dderwen Llanddeiniolen 06/03/1934 74 T A Morgan Jones Rector
460 Ellis Jones Carfan Llanddeiniolen 20/03/1934 60 T A Morgan Jones Rector
461 Ellis Jones Gilfach Arthur Terrace 27/03/1934 66 T A Morgan Jones Rector
462 Mair Roberts Bron Allt Brynrefail 25/03/1934 3d Burial Act 1880
463 Ann Owen London House Saron Village 12/04/1934 66 Burial Act 1880
464 Ellis Owen Griffith Glan Rhyd Fadog 17/04/1934 80 T A Morgan Jones Rector
465 Hannah Humphreys Felin Uchaf 21/04/1934 98 Burial Act 1880
466 Maggie Jones View Terrace Deiniolen 28/04/1934 63 T A Morgan Jones Rector
467 Rowland Jones Penrhos Wylfa 30/05/1934 74 Burial Act 1880
468 Catherine Ann Whiteside Llwyn brain Llanrug 11/06/1934 56 Burial Act 1880
469 John Jeffrey Roberts Fedwen Llanrug 30/06/1934 65 Burial Act 1880
470 Catherine Jones Bryn Eithin Penisarwaen 11/07/1934 78 T A Morgan Jones Rector
471 Jane Louisa Thomas Tan Dderwen Llanddeiniolen 17/07/1934 36 T A M J/J R
472 Ellen Jones Eryri Hospital Carnarvon 18/07/1934 87 T A M J/P H
473 Ann Ellen Evans Bryn Hyfryd Bethel 28/071934 21 T A Morgan Jones Rector
474 Dorothy Rowland Jones Dryll Llanddeiniolen 31/07/1934 35 T A Morgan Jones Rector
475 Robert Jones Carros Terrace Llanddeiniolen 31/07/1934 68 Burial Act 1880
476 Elizabeth Humphreys Eiranfa Bethel 10/07/1934 72 Burial Act 1880
477 John Hughes Bryn Llwyd Saron 16/08/1934 76 Burial Act 1880
478 Catherine Humphreys Winllan Penisarwaen 23/08/1934 75 T A Morgan Jones Rector
479 William Rolant Humphreys Cae Hob Llanddeiniolen 10/09/1934 79 T A Morgan Jones Rector
480 Griffith Martin Williams Bodlondeb Portdinorwic 21/09/1934 71 Burial Act 1880
481 Jane Hughes Caxton House Deiniolen 17/11/1934 62 Burial Act 1880
482 John S Davies Ty Cefn Llanddeiniolen 17/11/1934 77 Burial Act 1880
483 Ellen Williams Penrhos Cottages 22/11/1934 48 Burial Act 1880
484 Robert Cadwaladr Jones Brynderwen Caernarfon 24/11/1934 82 T A M J/ Canon Jones
485 Thomas Pritchard Aber Cottages Portdinorwic 26/12/1934 85 T A Morgan Jones Rector
486 Elizabeth Thomas Gwen Alun Saron Village 02/01/1935 74 Burial Act 1880
487 Henry Parry Glan Gors Bethel 02/02/1935 70 T A Morgan Jones Rector
488 John Hughes Garth Cottage 12/02/1935 79 Burial Act 1880
489 John Humphrey Jones Old Toll Gate Penrhos 14/02/1935 53 T A Morgan Jones Rector
490 Lyda Ellen Jones 7 Snowdon St Portdinorwic 14/02/1935 4w T A Morgan Jones Rector
491 Ellen Jones Carfan Llanddeiniolen 26/02/1935 79 T A Morgan Jones Rector
492 Elizabeth Griffiths Glandwr Saron Village 09/03/1935 73 T A Morgan Jones Rector
493 Ellen Rowlands Gelert Street Caernarfon 15/03/1935 80 T A M J/T A Cooper
494 Ellen Williams Glyn Trevor Bethel 21/03/1935 80 Burial Act 1880
495 Hugh John Jones River View Brynrefail 23/03/1935 60 Burial Act 1880
496 William Lewis Celyn Llanddeiniolen 13/04/1935 50 Burial Act 1880
497 Annie Jones Evans Bryn Hyfryd Bethel 30/04/1935 43 T A Morgan Jones Rector
498 Richard Francis Roberts Gilfach Ddu Yard Cottage 11/05/1935 22 Burial Act 1880
499 Elizabeth Humphreys Ael y bryn Bethel 14/05/1935 67 Burial Act 1880
500 Robert Owen Evans Bryn Hyfryd Bethel 01/06/1935 4 T A Morgan Jones Rector
501 Thomas Roberts Penrhyn House Saron 07/06/1935 63 T A Morgan Jones Rector
502 William Griffith Parry Tynrardd Saron Village 26/06/1935 68 T A Morgan Jones Rector
503 Evan G Williams Llys Arfon Bethel 02/07/1935 72 Burial Act 1880
504 Hugh Hughes Gorphwysfa Llanddeiniolen 03/07/1935 62 T A Morgan Jones Rector
505 Elizabeth Roberts Eryri Hospital Carnarvon 24/08/1935 52 Burial Act 1880
506 Elizabeth Mary Jones Tyddyn berth Llanddeiniolen 13/08/1935 58 T A Morgan Jones Rector
507 Jane Morris Williams Craig y Nos Llanberis 14/08/1935 40 T A Morgan Jones Rector
508 Mary Williams Tyn Lon Bethel 19/08/1935 65 T A Morgan Jones Rector
509 Gwilym Myrddin Williams Glanffrwd Brynrefail 21/08/1935 11m T A Morgan Jones Rector
510 John Roberts Thomas Post Office Bethel 10/09/1935 81 Burial Act 1880
511 Elias Jones Tyn Coed Llangefni 04/10/1935 79 T A Morgan Jones Rector
512 Hugh Roberts Tregof Bethel 05/10/1935 74 Burial Act 1880
513 Ann Jones Blaen Park Bethel 08/10/1935 74 Burial Act 1880
514 Margaret Williams Glanffrwd Saron 29/10/1935 80 T A Morgan Jones Rector
515 Mary Jones Tre Gof Saron 11/11/1935 82 Burial Act 1880
516 John Edwards Erw Rodyn Llanddeiniolen 14/11/1935 76 T A M J/T D J
517 Mary Hughes Bryn Llwyd Saron Village 16/11/1935 77 Burial Act 1880
518 Margaret A Evans Fachell Llanddeiniolen 23/11/1935 66 T A Morgan Jones Rector
519 Robert Ellis Jones Carfan 23/11/1935 74 T A Morgan Jones Rector
520 Evan Owen Brynffynon 05/12/1935 79 T A M J/W H J
521 Ann Roberts Cartrefle Penisarwaen 26/12/1935 83 T A Morgan Jones Rector
522 Grace Jones Bron Waen Terrace Penisarwaen 01/02/1936 79 Burial Act 1880
523 Elizabeth Hughes Tyddyn Andrew Uchaf 13/02/1936 64 T A Morgan Jones Rector
524 Hugh Morris Penrhos Bethel 20/02/1936 67 Burial Act 1880
525 Hannah Elizabeth Ellis Ty Newydd Terrace Clwt y Bont 26/02/1936 69 T A Morgan Jones Rector
526 Edward John Hughes Cefn Bach Saron 04/03/1936 ? Burial Act 1880
527 Ann Williams Eryri Hospital Carnarvon 14/03/1936 69 T A Morgan Jones Rector
528 John Jones Goodman Street Llanberis 14/03/1936 75 T A Morgan Jones Rector
529 Ann Rowlands 2 Seion Terrace Llanddeiniolen 17/03/1936 84 Burial Act 1880
530 Elizabeth Williams Madog Terrace Penisarwaen 19/03/1936 84 Burial Act 1880
531 Jane Stevenson 2 Port Terrace Portdinorwic 18/04/1936 70 Burial Act 1880
532 John Thomas Roberts Bryn Allt Brynrefail 16/04/1936 64 Burial Act 1880
533 Ellen Williams Park y Wern Bethel 09/05/1936 70 T A Morgan Jones Rector
534 Gwen Morris Gwyndy Llanddeiniolen 13/05/1936 1d
535 William Hughes Gorphwysle Penrhos Bangor 28/06/1936 79 Burial Act 1880
536 Sarah Ann Owen Madog Park Brynrefail 16/07/1936 61 T A Morgan Jones Rector
537 Thomas Jones Boston House Portdinorwic 1936 62 Ben Jones/T A Morgan Jones
538 Ellen Williams Penbryn Llanddeiniolen 07/08/1936 67 T A Morgan Jones Rector
539 Howell Ellis Bath Saron Village 11/08/1936 63 Burial Act 1880
540 Elizabeth Hughes Gorphwysle Penrhos Bangor 12/08/1936 74 Burial Act 1880
541 Margaret Williams Newport Monmouth 22/08/1936 74 Burial Act 1880
542 Enid Jones Tregof Bethel 30/09/1936 29 Burial Act 1880
543 Annie Sherratt Rectory Llanddeiniolen 14/10/1936 74 D M J/W H W/J R/D T J/W W J
544 Griffith Jones Wern Fawr Llanddeiniolen 17/10/1936 61 T A Morgan Jones Rector
545 Margaret Hughes Wern Fawr Llanddeiniolen 01/10/1936 77 T A Morgan Jones Rector
546 Ann Jones Eryri Hospital Carnarvon 17/11/1936 81 T A Morgan Jones Rector
547 John W Owen Rhos Alun Bethel 08/12/1936 78 T A Morgan Jones Rector
548 William Ellis Williams Brunwood Penrhos Bangor 22/12/1936 30 T A Morgan Jones Rector
549 Jane Griffith Cefn Gryddyn Llanddeiniolen 29/12/1936 83 Burial Act 1880
550 Mary Catherine Jones Kernel Road Rhyl 31/12/1936 80 Burial Act 1880
551 Richard Williams Plas Coch Penisarwaen 19/01/1937 51 T A Morgan Jones Rector
552 Thomas Ellis Hughes Glan y Don Beach Rd Portdinorwic 27/01/1927 76 Burial Act 1880
553 Mary Hughes Fachwen 02/02/1937 2 R Williams/T A Morgan Jones
554 Mary Jones Erw Ffynonydd Saron 04/02/1937 74 Burial Act 1880
555 Hugh Williams Rhyd y Gerlan Llanddeiniolen 09/02/1937 87 Burial Act 1880
556 Ellen Davies Carros Terrace Llanddeiniolen 09/02/1937 85 T A Morgan Jones Rector
557 John Owen Griffith Rhyd Fadog Llandinorwig 13/02/1937 76 T A Morgan Jones Rector
558 Evan Hughes Eryri Hospital Carnarvon 17/02/1937 85 W H Williams Vicar
559 Laura Lloyd Eryri Hospital Carnarvon 09/03/1937 85 T A Morgan Jones Rector
560 Ann Roberts 14 Adelaide St Liverpool 31/03/1937 76 W Walter Jones Llandinorwig
561 Ffoulk Humphreys Winllan Penisarwaen 01/04/1937 79 W Walter Jones Llandinorwig
562 R G Evans Gorphwysfa Penisarwaen 08/04/1937 77 T A Morgan Jones Rector
563 Ellis Owen Parry Minffordd Bethel 05/06/1937 67 Burial Act 1880
564 Grace Olwen Edwards Bryn Mor Llanddeiniolen 17/06/1937 44 T A Morgan Jones Rector
565 Ellen Williams Bryn Waen Portdinorwic 04/05/1937 72 Burial Act 1880
566 Elizabeth Williams Tan Ffordd Penisarwaen 10/05/1937 55 T A Morgan Jones Rector
567 Ellen A Janet M Roberts Bryn Crys Bangor 03/07/1937 62 T A Morgan Jones Rector
568 Thomas W Humphrey Williams Buarth ? 10/07/1937 65 T A M J/W W J
569 Elizabeth Jane Jones Glan Afon Penisarwaen 17/07/1937 78 T A M J/W J R
570 Jane Thomas Erw Terrace Saron Village 29/07/1937 71 T A Morgan Jones Rector
571 David Williams 4 Seion Terrace Llanddeiniolen 03/08/1937 84 Burial Act 1880
572 William Williams Ty Capel Cyssegr 13/09/1937 51 Burial Act 1880
573 Kate Owen Post Office Row Saron 16/09/1937 47 T A Morgan Jones Rector
574 David Humphreys Tyn Rhos Bethel 19/09/1937 84 T A Morgan Jones Rector
575 Ellen Hughes Carreg Gath Rhiwlas 23/09/1937 80 T A Morgan Jones Rector
576 Jane Francis Eryri Hospital Carnarvon 06/10/1937 59 T A Morgan Jones Rector
577 Jennie Williams Tyn Clwt Penisarwaen 20/10/1937 30 Burial Act 1880
578 Thomas Roberts Cae Dicwm Penisarwaen 23/10/1937 77 R W G/W H W/T A M J
579 Richard Roberts Fachell Llanddeiniolen 14/12/1937 70 Burial Act 1880
580 John Rowlands Denbigh Asylum 15/12/1937 40 T A Morgan Jones Rector
581 Grace Owen Rallt Brynrefail 18/12/1937 60 Burial Act 1880
582 Jane Humphreys Glasgoed Stores 24/12/1937 77 T A Morgan Jones Rector
583 Robert Owen Disgwylfa Saron 24/12/1937 73 Burial Act 1880
584 Ellin Williams Gwylfa Bethel 04/01/1938 71 T A Morgan Jones Rector
585 Elinor Jones Llys Elen Bethel 22/01/1938 25 Burial Act 1880
586 Mary Williams Bryn Afon Brynrefail 29/01/1938 70 Burial Act 1880
587 William Roberts Garth Bach Llanddeiniolen 12/02/1938 69 Burial Act 1880
588 Iorwerth Evans St Davids Hospital Bangor 26/02/1938 4d Burial Act 1880
589 Kenneth Wyn Roberts Tan y Bryn Portdinorwic 01/03/1938 1m T A Morgan Jones Rector
590 Ellen Ashton Cartref Bethel 08/03/1938 48 Burial Act 1880
591 Robert Thomas Williams Wern Penrhos Rd Penrhosgarnedd 10/03/1938 T A M J/J E J
592 Katie Mary Davies Bungalow Llanrug 09/04/1938 34 T A Morgan Jones Rector
593 Elizabeth Owen Erw Ffynonydd Saron 09/04/1938 69 Burial Act 1880
594 Catherine Evans Pant Afon Penisarwaen 13/04/1938 54 Burial Act 1880
595 Idwal Thomas Council House Bethel 20/04/1938 5m T A Morgan Jones Rector
596 William Morris Bro Dawel Bethel 26/04/1938 49 Burial Act 1880
597 John H Williams Pen Sarn 26/04/1938 73 R Parry Penisarwaen
598 Myfanwy Pritchard Fourcrosses Treborth 10/05/1938 W Walter Jones Llandinorwig
599 Owen Owen Hughes Minafon Brynrefail 06/06/1938 75 T A Morgan Jones Rector
600 Eirwen Williams Tynrardd Bethel 06/06/1938 7m T A Morgan Jones Rector
601 John Easter Williams Tyn Llan Isaf Llanddeiniolen 23/07/1938 20 T A Morgan Jones Rector
602 Griffith John Thomas C and A Infirmary Bangor 17/09/1938 26 T A Morgan Jones Rector
603 Thomas Williams Post Office Row Saron 20/09/1938 79 T A Morgan Jones Rector
604 Owen Owens Tan Dinas Llanddeiniolen 23/09/1938 66 Burial Act 1880
605 Margaret Evans Pant Afon Penisarwaen 05/10/1938 79 Burial Act 1880
606 Jane Hughes C and A Infirmary Bangor 08/10/1938 78 Burial Act 1880
607 Laura Hughes Fflorence Terrace Portdinorwic 15/10/1938 84 Burial Act 1880
608 Jane Humphreys Glan Rhyd 03/01/1939 78 T A Morgan Jones Rector
609 Margaret Owen Owen Carreg Gath Farm Llanddeiniolen 24/01/1939 58 T A Morgan Jones Rector
610 Catherine Jones Ty Capel Seion Llanddeiniolen 01/02/1939 76 Burial Act 1880
611 Sarah Williams Springfield Portdinorwic 02/02/1939 63 T A Morgan Jones Rector
612 Phebe Morfydd Evans Bryn Seiont Hospital 09/02/1939 16 T A Morgan Jones Rector
613 Mary Lloyd Edwards Shop Gron Penisarwaen 07/03/1939 59 R Parry Penisarwaen
614 Robert David Ellis Cae bythod 10/03/1939 68 Burial Act 1880
615 Robert Hugh Roberts Park Villa Llanrug 29/03/1939 58 Burial Act 1880
616 Evan Williams Park Wern Bethel 10/04/1939 71 T A Morgan Jones Rector
617 Elizabeth Ann Williams Graig Cottage Penrhos Bangor 15/04/1939 67 T A Morgan Jones Rector
618 Elizabeth Ann Thomas Boston Terrace Portdinorwic 15/04/1939 74 T A Morgan Jones Rector
619 Sarah Jones Llwyn Onn Llanberis 18/04/1939 68 Burial Act 1880
620 John Owen Jones Bryn Hyfryd Tce Penisarwaen 01/05/1939 71 Burial Act 1880
621 Grace Roberts Braich riffi Llanddeiniolen 04/05/1939 71 T A Morgan Jones Rector
622 Mair Olwen Roberts C and A Infirmary Bangor 06/05/1939 28 Burial Act 1880
623 Thomas R Thomas Tan y Coed Penisarwaen 10/05/1939 T A M J/R P
624 Katie Richards Council House Bethel 01/06/1939 17 Burial Act 1880
625 John Williams Grenor Villa Brynrefail 17/06/1939 69 Burial Act 1880
626 Ivor Ellis Owen Rallt Brynrefail 28/06/1939 29 Burial Act 1880
627 David Jones Bron Voel 04/07/1939 55 B J Davies/T A Morgan Jones
628 Hugh Jones Glandinorwig 26/07/1939 72 Burial Act 1880
629 John Brookes Jones School House Brynford 26/07/1939 T A M J/H D/B J D
630 Ann Hughes Pen Cae Llanrug 26/07/1939 65 T A M J/T H H/R R H/B J D
631 Ellen Roberts Castell Farm Llanddeiniolen 01/08/1939 49 T A Morgan Jones/B J Davies
632 Grace Hughes 4 Aber Cottages Portdinorwic 27/09/1939 79 T A Morgan Jones/B J Davies
633 Ellen Hughes Pantafallen Fawr Portdinorwic 07/10/1939 79 B J Davies Curate
634 Robert W Roberts Glanffrwd Llanrug 04/10/1939 65 Burial Act 1880
635 Mary Roberts Glan Dwr Saron Village 23/11/1939 75 T A Morgan Jones/B J Davies
636 Thomas Roberts Penllyn Llanddeiniolen 15/12/1939 76 Burial Act 1880
637 Ellen Elizabeth Davies Park Wern Bethel 16/12/1939 30 Burial Act 1880
638 William Thomas Pencoins Cottages Portdinorwic 28/12/1939 73 B J Davies Curate
639 Selby Mary Jones Ceris Lodge Bangor 03/01/1940 61 Burial Act 1880
640 Maria Catherine Hughes Llwyn ffynon Llanbrynmair 20/01/1940 72 B J Davies Curate
641 William Ffoulkes Bryn Derw Brynrefail 23/01/1940 76 B J Davies Curate
642 Richard Parry Cremlyn Bethel 30/01/1940 64 B J Davies Curate
643 Ellen Thomas Tan y Coed Farm 06/02/1940 77 B J Davies Curate
644 Ellis Henry Jones Brynhyfryd Terrace Penisarwaen 08/02/1940 83 B J Davies Curate
645 Robert Foulk Williams Blaen Rhos Bethel 21/02/1940 88 Burial Act 1880
646 Martha Parry Park Wern/Fachell farm 24/02/1940 73 T A Morgan Jones/B J Davies
647 Owen Jones Corra Linn 08/03/1940 66 Burial Act 1880
648 Thomas Griffith Thomas 3 Madog Terrace Penisarwaen 14/03/1940 82 B J Davies Curate
649 Glyn Edward Thomas 4 Erw Terrace Saron Village 22/03/1940 9w T A Morgan Jones/B J Davies
650 Martha Court Caernarvon Rd Portdinorwic May 1940 80 B J D/B J/W H J
651 Morris Hughes Pant Afallon Fawr Pentir 13/05/1940 80 T A Morgan Jones/B J Davies
652 Isaac Griffith Minffordd Bethel May 1940 67 B J Davies Curate
653 John Jones Tyn Rallt nr Caernarvon 30/05/1940 76 B J Davies Curate
654 William Davies Carros Terrace Llanddeiniolen 17/09/1940 56 Burial Act 1880
655 Robert Edward Williams Eryri Hospital Carnarvon 02/09/1940 49 Burial Act 1880
656 Robert Williams Bryn Llanor Saron 03/09/1940 72 T A Morgan Jones Rector
657 David Jonah Jones Refail Bethel 04/09/1940 72 T A Morgan Jones Rector
658 Annie Roberts Cefn Llan 10/09/1940 67 T A Morgan Jones Rector
659 Michael Robert Jones Erw Ffynonydd Saron 18/09/1940 14 T A Morgan Jones Rector
660 Hughie Hughes 7 Carros Terrace 19/09/1940 23 Burial Act 1880
661 Sarah Jane Morris Blaen y Rhos 24/09/1940 49 Burial Act 1880
662 Elizabeth Jane Roberts Fachell Llanddeiniolen 27/10/1940 71 Burial Act 1880
663 Elizabeth Hughes Fronheulog Cwm y Glo 12/11/1940 80 Burial Act 1880
664 William Williams Wendon Holyhead 20/12/1940 72 Burial Act 1880
665 Anne Williams Hafod Llanidloes 23/12/1940 83 Burial Act 1880
666 Jane Ellen Evans Glyn Arthur 26/12/1940 73 T R M J/R P/B J D
667 John Jones Waen Hir Llanddeiniolen 31/12/1940 54 B J Davies Curate
668 Griffith Thomas Rectory Llannor 01/01/1941 69 W J W/G S/B J D/W W J
669 Ellen Williams 4 Helen Terrace Portdinorwic 29/01/1941 82 Burial Act 1880
670 Thomas Jones Tre Gof Bethel 31/01/1941 64 Burial Act 1880
671 Elizabeth Mary Williams Llys ? Bethel 06/02/1941 75 B J Davies Curate
672 Gaynor Ellis Celyn Uchaf 08/02/1941 80 Burial Act 1880
673 Catherine Ann Hughes Cwm Penmachno 15/02/1941 74 Burial Act 1880
674 Ellen Hughes Lleiniau Rhiwen 05/03/1941 91 Burial Act 1880
675 Catherine Ellen Jones Bungalow Llanddanielfab 06/03/1941 57 G R/R W G/B J D/F J
676 Ann Evans Eryri Hospital Carnarvon 08/03/1941 76 B J Davies Curate
677 Jane Thomas Llwyn Celyn Saron 03/04/1941 32 T A Morgan Jones/B J Davies
678 Jane E Griffith Bryn Alun 10/04/1941 63 Burial Act 1880
679 Elizabeth Williams Tre Waen Penisarwaen Apr 1941 71 Burial Act 1880
680 Harry Griffiths Park Wern 13/05/1941 52 Burial Act 1880
681 Richard Williams Bodgwynedd Bethel 22/05/1941 82 Burial Act 1880
682 Rosina Evans Llys Menai Saron Village 04/06/1941 16 Burial Act 1880
683 Mary Jones Dol Eryr 11/06/1941 73 Burial Act 1880
684 Adah Morgan Jones Rectory Llanddeiniolen 12/06/1941 67 Harry Morgan Bangor
685 Ann Williams Blaen Rhos 14/06/1941 83 Burial Act 1880
686 John Francis Carros Terrace Llanddeiniolen 31/07/1941 73 Burial Act 1880
687 Thomas William Humphreys Cae Hob 06/08/1941 60 B J Davies Curate
688 Mary Jones Velin Uchaf 14/08/1941 72 Burial Act 1880
689 David Lloyd Jones Glan Dwr Crawia 03/08/1941 3d W Walter Jones Llandinorwig
690 H Closs Williams Tros Waen Pentir 23/08/1941 86 Burial Act 1880
691 Kathleen Jones Llys Goleu Saron Village 27/08/1941 15m W Walter Jones Llandinorwig
692 Gwen Humphreys Tros Waen Pentir 12/09/1941 73 T A Morgan Jones/B J Davies
693 John Humphreys Glan Rhyd Llanddeiniolen 23/09/1941 66 T A Morgan Jones Rector
694 Lili Roberts C and A Infirmary Bangor 31/10/1941 69 Burial Act 1880
695 John Hughes 164 Pentre Lane Wrexham 13/11/1941 51 B J Davies Curate
696 Ellen Hughes Isfryn Brynrefail 19/11/1941 67 Burial Act 1880
697 Alice Gertrude Phillips Coed Bolyn Lodge 22/11/1941 65 T A Morgan Jones/B J Davies
698 Rowland R Humphreys Tros y Waen Penisarwaen 22/11/1941 81 T A M J/B J D/R P
699 Margaret Owen Rhos Alun Bethel 18/12/1941 79 Burial Act 1880
700 Mary Ellen Parry Fron Hyfryd Llanrug 20/12/1941 43 Burial Act 1880
701 Margaret Vaughan Davies Tan y Beren 07/01/1942 73 T A Morgan Jones Rector
702 Margaret Pritchard Llys Menai Saron 08/01/1942 66 T A Morgan Jones Rector
703 Evan Rowlands Gwyndu Saron 13/01/1942 61 Burial Act 1880
704 Ann Jones Tyn Llan Isaf 03/02/1942 7 T A Morgan Jones Rector
705 Elizabeth Jones Gwredog Dinorwig 04/02/1942 6 Burial Act 1880
706 William Thomas Bryn Hyfryd 07/02/1942 72 B J Davies Curate
707 Elizabeth Davies Ty Cefn Seion 11/03/1942 83 Burial Act 1880
708 Ann Jones Llys Llewelyn Saron 16/04/1942 78 B J Davies Curate
709 Margaret Ann Ellis C and A Infirmary Bangor 08/04/1942 74 B J Davies Curate
710 Annie May Roberts Bryn Derw 24/04/1942 29 Burial Act 1880
711 William Hayden Jones Erw Ffynonydd Saron 04/05/1942 2m B J Davies Curate
712 Hugh Parry Llwyn Afon Waenfawr 13/06/1942 95 Burial Act 1880
713 Jane Williams Augusta Place Portdinorwic 20/06/1942 73 W H Jones Llanfairisgaer
714 Margaret Ann Hughes Glan Dwr Crawia 07/07/1942 2m B J Davies Curate
715 Annie Blodwen Roberts Cae Howell 10/07/1942 78 Burial Act 1880
716 Thomas Abel Morgan Jones Rectory Llanddeiniolen 17/07/1942 72 Griffith Thomas Llandrindod
717 Jane Ann Williams Bod Gwilym Llanberis 08/08/1942 58 Burial Act 1880
718 Mary Hughes Wern Bach Bethel 12/08/1942 64 Burial Act 1880
719 Ellen Williams C and A Infirmary Bangor 25/08/1942 64 R Parry Penisarwaen
720 Owen Ellis Bryn Bannon Bethel 18/09/1942 83 R Wynne Griffith Abererch
721 Foulk H Parry Braich Dinas 03/10/1942 73 J Jervis Rector
722 John Daniel Williams 3 Bryntirion Terrace 24/10/1942 83 Burial Act 1880
723 John Llewelyn Jones Deiniol House Deiniolen 12/11/1942 64 Burial Act 1880
724 Robert Thomas Jones Gors Bach Llanddeiniolen 23/11/1942 66 J Jervis Rector
725 Mary Elizabeth Jones 46 Pentre Helen Deiniolen 05/12/1942 40 J Jervis Rector
726 Susanah Thomas Penscions Terrace Portdinorwic 16/12/1942 75 J Jervis Rector
727 John William Owen 2 Brynhyfryd Tce Penisarwaen 02/01/1943 65 Burial Act 1880
728 Catherine Griffith C and A Infirmary Bangor 20/01/1943 54 Burial Act 1880
729 Annie Edwards Dwynwen Llanwnda 06/02/1943 81 J Jervis Rector
730 Owen Pritchard Eryri Hospital Carnarvon 02/04/1943 75 J Jervis Rector
731 Elizabeth Jones Bangor St Portdinorwic 22/04/1943 73 Burial Act 1880
732 Richard Jones Llys Ieuan Tregof 15/05/1943 76 Burial Act 1880
733 Jane Ffoulk Roberts Bron Allt Brynrefail 28/05/1943 70 Burial Act 1880
734 Elizabeth Jones Glan Llyn Bethel 14/06/1943 72 Burial Act 1880
735 Jane Williams Bangor St Portdinorwic 20/06/1943 72 J Jervis Rector
736 Grace Hughes Bangor 26/07/1943 66 J Jervis Rector
737 Thomas Parry Fachell Llanddeiniolen 15/05/1943 76 Burial Act 1880
738 Ellen Jane Williams Llan Isaf 25/09/1943 57 J Jervis Rector
739 Maggie Lizzie Kennedy Bryn Seiont Hospital 25/09/1943 23 J Jervis Rector
740 Amy Roberts Brynderw Brynrefail 20/10/1943 68 Burial Act 1880
741 Catherine Morris Corra Linn Bethel 20/11/1943 46 Burial Act 1880
742 John Owen Williams Cefn Rhos Bethel 27/11/1943 63 J Jervis Rector
743 Maggie Williams Ty Mawr Cottage Llanddeiniolen 01/12/1943 53 Burial Act 1880
744 John B Kennedy Bryn Hyfryd Bethel 07/12/1943 5m Burial Act 1880
745 Daniel Williams 5 Arthur Terrace Penisarwaen 25/12/1943 70 J Jervis Rector
746 Ellen Elizabeth Owen Vaynol Arms Pentir 27/12/1943 75 J Jervis Rector
747 Gwyneth Irene Harrison Cartref Bethel 11/12/1943 21 Burial Act 1880
748 Martha Mary Jones Penrhyn Farm Llanddeiniolen 01/04/1944 83 J Jervis Rector
749 Margaret Ann Williams Tyn Twll Bryn Refail 10/01/1944 79 Burial Act 1880
750 Ellen Jones 6 Brynhyfryd Tce Penisarwaen 12/02/1944 90 J Jervis Rector
751 Jane Rowlands Gwyndre Bethel 02/03/1944 71 Burial Act 1880
752 Elizabeth Ann Thomas Eryri Hospital Carnarvon 06/03/1944 74 J Jervis Rector
753 Ellen Roberts 16 Cremlyn Bethel 07/03/1944 59 Burial Act 1880
754 Ann Parry Ty Newydd Bethel 09/03/1944 84 Burial Act 1880
755 David Jones Coed Bolyn Bach Bethel 11/03/1944 70 Burial Act 1880
756 William Hugh Jones Blaen Parc Bethel 21/03/1944 79 Burial Act 1880
757 Sarah Foulkes Llys Farm Brynrefail 25/03/1944 78 J Jervis Rector
758 Jane Parry Glangors Bethel 11/03/1944 78 J Jervis Rector
759 Elizabeth Ellen Roberts Eryri Hospital Carnarvon 28/04/1944 73 Burial Act 1880
760 Kate Hughes Minafon Brynrefail 03/05/1944 80 J Jervis Rector
761 Ralph Vernon Williams C and A Infirmary Bangor 16/05/1944 19 J J/B J/W W J/D M J/J H W/R P
762 John Williams Carfan Llanddeiniolen 20/06/1944 70 J Jervis Rector
763 John Isaac Parry Glyndwr Bethel 06/07/1944 68 J Jervis Rector
764 John Owen Morris Fachell Llanddeiniolen 15/07/1944 23 J Jervis Rector Soldier killed this Country
765 Hugh Pritchard 22 Brynogwen Penrhosgarnedd 22/07/1944 76 J Jervis Rector
766 William Owen Erw Ffynonydd Bethel 13/09/1944 71 Burial Act 1880
767 Isabella W Thomas Rhianfa Rhiwlas 10/10/1944 37 Burial Act 1880
768 Mem Farrall 2 Brynhyfryd Tce Penisarwaen 23/11/1944 22 Burial Act 1880
769 David Jones Davies C and A Infirmary Bangor 14/12/1944 33 J Jervis Rector
770 Owen David Owen 15 Meadow Drive Portmadoc 03/01/1945 79 Burial Act 1880
771 Henry Roberts Wern Llanfairisgaer 21/02/1945 67 Burial Act 1880
772 Morris R Williams Bryn Llwyd Bethel 26/02/1945 70 Burial Act 1880
773 Foulk William Foulkes Ffrwd Goch Bryn Refail 27/02/1945 78 Burial Act 1880
774 Ellen Williams Craigle Maeshyfryd Rd Holyhead 08/03/1945 72 E Maldwyn Evans
775 Catherine Parry Jones 2 Hermon Terrace Llanrug 15/03/1945 70 D Morris Jones Llanrug
776 Laura Davies Ffrwd Goch Bryn Refail 02/04/1945 65 Burial Act 1880
777 Evan Richard Williams Erw Bian Llanddeiniolen 26/04/1945 62 J Jervis Rector
778 Jane Elizabeth Parry Shop Newydd Bethel 24/05/1945 57 J Jervis Rector
779 Mary Roberts 34 Blackbridge Holyhead 25/05/1945 83 Ben Jones/Richard Parry
780 Ellen Jones Gilfach Penisarwaen 30/05/1945 82 Burial Act 1880
781 Samuel Davies C and A Infirmary Bangor 06/06/1945 40 B Jones/Rev Hughes/Rev Jones
782 David William Owen C and A Infirmary Bangor 13/06/1945 71 J Jervis Rector
783 Foulk H Jones Penygroes Llanddeiniolen 02/10/1945 76 J Jervis Rector
784 Mary Jones 4 Caerhos Terrace Llanddeiniolen 11/10/1945 56 J Jervis Rector
785 Catherine Jane Williams Bod Ivy Bethel 16/10/1945 67 Burial Act 1880
786 Mary Hughes Bryn Hospital Caernarvon 15/11/1945 79 Burial Act 1880
787 William Roberts Alun House Saron 12/12/1945 60 Burial Act 1880
788 Hugh Williams Glyn Trevor Bethel 19/12/1945 90 Burial Act 1880
789 Robert Hughes Eryri Hospital Carnarvon 17/01/1946 77 Burial Act 1880
790 Jane Roberts Cefn Ffordd Penisarwaen 08/02/1946 91 J Jervis/Richard Parry
791 William Williams Ty Newydd Bethel 01/04/1946 68 Burial Act 1880
792 Beryl Roberts Mental Hospital Denbigh 09/03/1946 38 Burial Act 1880
793 Robert Matthew Jones Tawelfan Glasgoed 09/03/1946 80 Burial Act 1880
794 Jane Williams Bryn Seiont Hospital 16/05/1946 39 Burial Act 1880
795 Phoebe Owen Celyn Clwt y Bont 08/07/1946 43 Burial Act 1880
796 Jane Williams Afallon Bethel 15/08/1946 58 J Jervis Rector
797 Jane Parry Fron Hyfryd Llanrug 21/08/1946 70 Burial Act 1880
798 Emily Jones Eryri Hospital Carnarvon 30/08/1946 43 J Jervis Rector
799 Mary Owen Menai View Portdinorwic 05/10/1946 86 J Jervis/Rev Grey
800 Elizabeth Williams 2 Erw Terrace Bethel 09/10/1946 69 Burial Act 1880
Entries Per Page
Displaying Page of