Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • AGE - Oed / Age
  • CERE - Seremoni / Ceremony
  • NOTES - Nodiadau / Notes
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
AGE
CERE
NOTES
1 John Jones Coch hir 11/12/1838 2 W Williams Curate
2 John Edwards Rhydgaled 26/12/1838 79 W Williams Curate
3 Mary Pritchard Ty Ucha'r Ffordd 29/12/1838 26 W Williams Curate
4 Mary Pritchard Clwt y Bont 29/12/1838 15m W Williams Curate
5 Elinor Davies Clegyr 04/01/1839 63 W Williams Curate
6 John Williams Park 09/01/1839 20 W Williams Curate
7 William Jones Tynewydd 17/01/1839 21 W Williams Curate
8 Hugh Hughes Penygroes 19/01/1839 51 W Williams Curate
9 Elizabeth Thomas Bryn Madog 22/01/1839 30 W Williams Curate
10 Evan Griffith Llanbabo 25/01/1839 2w W Williams Curate
11 Thomas Williams Ty'r Capel 01/02/1839 9m W Williams Curate
12 John Williams Hafotty 02/02/1839 70 W Williams Curate
13 Jane Robyns Llanbabo 11/02/1839 4m W Williams Curate
14 Elizabeth Roberts Cefn y Gwidyn 12/02/1839 7m W Williams Curate
15 Robert Hughes Llanbabo 13/02/1839 1 W Williams Curate
16 John Williams Rhosfawr Bangor 15/02/1839 1m W Williams Curate
17 Ellin Parry Tanycapel 20/02/1839 3 W Williams Curate
18 David Davies Pantyrwylfa 01/03/1839 5m W Williams Curate
19 Margaret Lloyd Groesffordd 02/03/1839 30 W Williams Curate
20 Jane Williams Penydinas 16/03/1839 69 W Williams Curate
21 John Williams Glangors Waunfawr 20/03/1839 8m W Williams Curate
22 David Williams Tyddyn Pwll 20/03/1839 14 W Williams Curate
23 William Morris Maes Meddygon 27/03/1839 84 W Williams Curate
24 Richard Thomas Brynrefel 28/03/1839 1d W Williams Curate
25 Mary Rowlands Tanywerglodd 29/03/1839 31 W Williams Curate
26 William Prichard Tyucha ir Ffordd 02/04/1839 1 William L Jones Rector
27 Richard Lewis Ynys Lloyd 06/04/1839 2w W Williams Curate
28 Anne Griffith Penisa'r Waun 13/04/1839 2m W Williams Curate
29 Anne Jones Llys 19/04/1839 78 W Williams Curate
30 Catherine Humphreys Pantyrwylfa 21/05/1839 17 W Williams Curate
31 John Hughes Brynpwllcoch 04/06/1839 22 W Williams Curate
32 Jane Prichard Glanrhyd 04/06/1839 52 W Williams Curate
33 Jane Williams Penbwlch Fachwen 05/06/1839 40 W Williams Curate
34 Anne Williams Tyddyn Pwll 11/06/1839 1 W Williams Curate
35 Ellin Roberts Carvan 26/06/1839 26 W Williams Curate
36 Catherine Parry Chwarel fawr 05/07/1839 5 W Williams Curate
37 Jane Williams Clwt y Bont 13/07/1839 51 W Williams Curate
38 Thomas Parry Penrhyn 09/08/1839 1 W Williams Curate
39 Jane Williams Llanbabo 30/08/1839 1 W Williams Curate
40 John Williams Llanbabo 01/09/1839 1 W Williams Curate
41 Anne Williams Tanygraig 04/09/1839 46 W Williams Curate
42 Ellin Pritchard Penrhos yr Wylfa 18/09/1839 3 W Williams Curate
43 Catherine Prichard Tynllidiart 25/09/1839 5 W Williams Curate
44 John Prichard Tynllidiart 30/09/1839 3 W Williams Curate
45 David Ellis Llanbabo 12/10/1839 19 W Williams Curate
46 Elizabeth Jones Tynlone 01/11/1839 3w W Williams Curate
47 Jane Roberts Penclegir bach 04/12/1839 1w W Williams Curate
48 Catherine Hughes Tynyclwt 07/12/1839 34 W Williams Curate
49 Anne Jones Penrallt 10/12/1839 21 W Williams Curate
50 Robert Roberts Waun fawr 11/12/1839 4 W Williams Curate
51 Anne Jones Cae eithyn 24/12/1839 73 W Williams Curate
52 Owen Griffiths Tynyweirglodd 25/12/1839 63 W Williams Curate
53 Mary Jones Hafod Garregog 06/01/1840 1w W Williams Curate
54 Henry Williams Tanybraich 07/01/1840 1 W Williams Curate
55 Margaret Evans Clwt y Bont 08/01/1840 66 W Williams Curate
56 John Owens Penybont 08/01/1840 68 W Williams Curate
57 Jane Thomas Penrhyn 10/01/1840 10m W Williams Curate
58 William Robyns Llanbabo 05/02/1840 3m W Williams Curate
59 Robert Thomas Bryn pistill 08/02/1840 66 W Williams Curate
60 Owen Thomas Brynrefel 15/02/1840 11m W Williams Curate
61 John Jones Tai newyddion Dinorwig 23/02/1840 22 W Williams Curate
62 Henry Jones Clwt y Bont 11/03/1840 1 W Williams Curate
63 Evan Jones Tanyfoel 21/03/1840 15 W Williams Curate
64 Anne Jones Llanbabo 21/03/1840 2 W Williams Curate
65 Griffith Jones Brynderw 28/03/1840 78 W Williams Curate
66 Hugh Jones Llanbabo 28/03/1840 49 W Williams Curate
67 Richard Williams Llanbabo 28/03/1840 1m W Williams Curate
68 Margaret Jones Clwt y Bont 30/03/1840 2w W Williams Curate
69 John Owen Bryn eithyn 04/04/1840 74 W Williams Curate
70 Laura Hughes Tai newyddion 04/04/1840 5 W Williams Curate
71 William Jones Tai newyddion 11/04/1840 18 W Williams Curate
72 Thomas Edwards Bryn Madog 18/04/1840 82 W Williams Curate
73 William Thomas Cors Merddyn Pigin 22/04/1840 7 W Williams Curate
74 Ellinor Hughes Llanbabo 22/04/1840 33 W Williams Curate
75 Hugh Williams Bwysfa Dinorwig 25/04/1840 32 W Williams Curate
76 Edward Griffith Cae Mawr 28/04/1840 7m W Williams Curate
77 Catherine Jones Llanbabo 30/04/1840 11w W Williams Curate
78 Ellis Jones Hafod garregog 01/05/1840 9m W Williams Curate
79 Jane Foulks Penllyn 04/05/1840 6 W Williams Curate
80 William Humphreys Ty newydd 05/05/1840 5 W Williams Curate
81 Anne Williams Acer y Llys 08/05/1840 5 W Williams Curate
82 Henry Owen Chwarel fawr 09/05/1840 4 W Williams Curate
83 Margaret Jones Brynrefel 14/05/1840 61 W Williams Curate
84 Jane Jones Plasdylas 16/05/1840 45 W Williams Curate
85 Anne Davies Penygolwg 23/05/1840 10m W Williams Curate
86 William Roberts Cae'r gof 29/05/1840 6 W Williams Curate
87 Margaret Jones Tyddyn hen Llanbeblig 30/05/1840 85 W Williams Curate
88 William Williams Llys 11/06/1840 1w J P Morgan Minister
89 Martha Williams Tyn llan 12/06/1840 61 J P Morgan Minister
90 Jane Williams Llwyn bedw 17/06/1840 32 James Parry Minister
91 Richard Owen Tyn lon 19/06/1840 30 J P Morgan Minister
92 William Jones Ebenezer 19/06/1840 10 J P Morgan Minister
93 John Jones Bryn'r wylfa 20/06/1840 32 J P Morgan Minister
94 Elizabeth Hughes Waub rhyddallt 20/06/1840 7 J P Morgan Minister
95 Margaret Hughes Llanbabo 20/06/1840 2m J P Morgan Minister
96 Hugh Parry Ebenezer 29/06/1840 7 J P Morgan Minister
97 Thomas Jones Ebenezer 29/06/1840 4 J P Morgan Minister
98 Richard Thomas Ty'n rhos 03/07/1840 13w J P Morgan Minister
99 Mary Williams Tynrhendre 08/07/1840 2w James Parry Minister
100 Elizabeth Jones Clwt y Bont 11/07/1840 44 H Rowlands Curate
101 Ellis Jones Clwt y Bont 11/07/1840 1 H Rowlands Curate
102 John Rowlands Penrhos yr Wylfa 13/07/1840 17 W Williams Curate
103 Margaret Morris Maes Meddygon 22/07/1840 70 W Williams Curate
104 Margaret Williams Clwt y Bont 25/07/1840 71 W Williams Curate
105 Owen Ellis Bryn Madog 05/08/1840 14 W Williams Curate
106 Anne Jones Tynllan Isa 08/08/1840 59 W Williams Curate
107 John Foulkes Penllyn 24/08/1840 5 W Williams Curate
108 Mary Jones Llanbabo 26/08/1840 3 W Williams Curate
109 William Hughes Cae Corniog 29/08/1840 18 W Williams Curate
110 William Roberts Clwt y Bont 29/08/1840 5 W Williams Curate
111 William Williams Clwt y Bont 02/09/1840 22 W Williams Curate
112 Richard Hughes Cae Corniog 07/09/1840 3 W Williams Curate
113 Rowland Griffith Afon Goch 09/09/1840 59 W Williams Curate
114 Elizabeth Roberts Gallt y Foel 18/09/1840 3 W Williams Curate
115 David Owen Waunfawr 19/09/1840 5 W Williams Curate
116 Evan Thomas Ty newydd 22/09/1840 6m W Williams Curate
117 Hannah Ellis Bryn Madog 22/09/1840 4 W Williams Curate
118 David Roberts Tan y fotty Llanrug 22/09/1840 7w W Williams Curate
119 William Roberts Rhiwan 26/09/1840 4 W Williams Curate
120 John Jones Llanbabo 26/09/1840 5 W Williams Curate
121 Owen Jones Clwt y Bont 26/09/1840 2 W Williams Curate
122 Jane Jones Plasdulas 26/09/1840 4 W Williams Curate
123 Ellinor Roberts Ty newydd 07/10/1840 71 W Williams Curate
124 Ellinor Roberts Clwt y Bont 12/10/1840 31 W Williams Curate
125 Owen Williams Cae Dicwm 27/10/1840 15 W Williams Curate
126 Evan Williams Bryn Madog 06/11/1840 46 W Williams Curate
127 Grace Gray Pant yr Wylfa 07/11/1840 77 W Williams Curate
128 John Roberts Bachyrifri 18/11/1840 58 W Williams Curate
129 Dorothy Jones Penygraig 21/11/1840 3 W Williams Curate
130 Ellis Williams Tanyffordd 28/11/1840 2 W Williams Curate
131 Catherine Williams Llys 01/12/1840 3 W Williams Curate
132 Humphrey Williams Llys 07/12/1840 4 W Williams Curate
133 Margaret Jones Pengraig 12/12/1840 6 W Williams Curate
134 David Roberts Tansarn 14/12/1840 3 W Williams Curate
135 Anne Lewis Llanbabo 14/12/1840 5m W Williams Curate
136 Margaret Williams Fachell 16/12/1840 40 W Williams Curate
137 William Roberts Gallt y Foel 16/12/1840 2 W Williams Curate
138 Elizabeth Roberts Penisa'r Waun 18/12/1840 75 W Williams Curate
139 Jane Williams Llanbabo 26/12/1840 1 W Williams Curate
140 Hugh Jones Ty newydd ynys ycheirin 01/01/1841 3w W Williams Curate
141 Foulk Davies Ty Newydd 02/01/1841 20 W Williams Curate
142 Rowland Williams Pant yr Wylfa 06/01/1841 79 W Williams Curate
143 John Hughes Garreg Wen 13/01/1841 2 W Williams Curate
144 Ellin Davies Glanygorse Waun Wina 16/01/1841 83 W Williams Curate
145 Griffith Williams Clwt y Bont 16/01/1841 53 W Williams Curate
146 William Parry Pant yr afallon 20/01/1841 81 W Williams Curate
147 Catherine Jones Pen y Park 21/01/1841 5 W Williams Curate
148 Evan Evans Erwbuan 23/01/1841 2 W Williams Curate
149 Catherine Williams Rhydau 25/01/1841 4 W Williams Curate
150 William Thomas Trosywaun 26/01/1841 2 W Williams Curate
151 Elizabeth Edwards Erw rodyn 05/02/1841 1 W Williams Curate
152 Owen Evans Erwbuan 06/02/1841 7 W Williams Curate
153 Robert Ellis Carfan 10/02/1841 56 W Williams Curate
154 David Rowlands Wern fach 15/02/1841 82 W Williams Curate
155 Margaret Blackwell Waun Wina 16/02/1841 85 W Williams Curate
156 Grace Thomas Pen pistill 20/02/1841 68 W Williams Curate
157 Gaenor Williams Foelgolchty 24/02/1841 3 W Williams Curate
158 Moses Jones Bwlchuchaf 27/02/1841 1 W Williams Curate
159 Anne Rowlands Ty Mawr 02/03/1841 5 W Williams Curate
160 Robert Williams Clegir 06/03/1841 3w W Williams Curate
161 Owen Williams Clwt y Bont 26/03/1841 33 W Williams Curate
162 Josiah Jones Fachell Fawr 02/04/1841 10m W Williams Curate
163 William Jones Glanygarn 10/04/1841 74 W Williams Curate
164 John Jones Caemawr 10/04/1841 20 W Williams Curate
165 John Roberts Llanbabo 24/04/1841 38 W Williams Curate
166 Anne Griffith Cefn 27/04/1841 2 W Williams Curate
167 Anne Williams Garregwen 01/05/1841 69 W Williams Curate
168 Elizabeth Pritchard Pencefn 07/05/1841 4m W Williams Curate
169 Humphrey Williams Llys 12/05/1841 1d W Williams Curate
170 Elizabeth Williams Clwt y Bont 18/05/1841 26 W Williams Curate
171 Griffith Jones Uwch Sardis 18/05/1841 3 W Williams Curate
172 Rowland Jones Brynteg 25/05/1841 10m W Williams Curate
173 Catherine Williams Clwt y Bont 26/05/1841 4m W Williams Curate
174 Anne Lewis Penbryn Carfan 29/05/1841 10d W Williams Curate
175 Elizabeth Lloyd Tanygadlas Llanllechid 29/05/1841 73 W Williams Curate
176 Catherine Williams Pantylloer 29/05/1841 1 W Williams Curate
177 Jane Jones Clwt y Bont 02/06/1841 37 W Williams Curate
178 Ellin Thomas Llysygwynt 05/06/1841 73 W Williams Curate
179 Thomas Robyns Llanbabo 14/06/1841 3m W Williams Curate
180 David Roberts Talsarn 28/06/1841 69 W Williams Curate
181 Jane Jones Penybwlch 10/07/1841 3 W Williams Curate
182 Mary Roberts Hafod garregog 16/07/1841 1w W Williams Curate
183 Ellin Jones Glanrhyd 23/07/1841 28 W Williams Curate
184 Robert Griffith Gerlen goch Aug 1841 52 W Williams Curate
185 Anne Rowlands Caermynydd 14/08/1841 40 W Williams Curate
186 Mary Ellis Werglawdd Goch 16/08/1841 18 W Williams Curate
187 Evan Jones Hafod Garregog 17/08/1841 43 W Williams Curate
188 Griffith Jones Penygroes 19/08/1841 18 W Williams Curate
189 Rowland Abram Brynteg 25/08/1841 72 W Williams Curate
190 Mary Roberts Glasgoed 07/09/1841 51 W Williams Curate
191 Anne Williams Tynrhos 22/09/1841 77 W Williams Curate
192 Hannah Griffith Gerlen goch 29/09/1841 17 W Williams Curate
193 Griffith Jones Tan y buarth 10/11/1841 34 W Williams Curate
194 Rowland Davies Hafod oleu 12/11/1841 81 W Williams Curate
195 Jane Davies Tanyddinas 13/11/1841 77 W Williams Curate
196 John Williams Garth 19/11/1841 73 W Williams Curate
197 Mary Thomas Penrhyn 07/12/841 33 W Williams Curate
198 John Williams Rhydau 11/12/1841 7w W Williams Curate
199 Elizabeth Lewis Ynys 11/12/1841 47 W Williams Curate
200 Void Void Void Void Void Void Void
201 Pierce Thomas Carnarvon 07/01/1842 78 T N Williams Rector R N
202 Foulk Jones Maes y dref 07/01/1842 22 T N Williams Rector
203 Robert Hughes Clwt y Bont 11/01/1842 1 T N Williams Rector
204 Griffith Williams Coed Helen House Clwt y Bont 12/01/1842 45 T N Williams Rector
205 William Roberts Gors bach 29/01/1842 6 T N Williams Rector
206 Catherine Roberts Bryngo Penmynydd 03/02/1842 70 H Rowlands Curate
207 William Jones Bryn yr Wylfa 12/02/1842 1 T N Williams Rector
208 Richard Williams Buarth y bryniau 12/02/1842 2m T N Williams Rector
209 Mary Jones Carnarvon 14/02/1842 75 T N Williams Rector
210 Jane Jones Fachell 14/03/1842 28 T N Williams Rector
211 Robert Owen Siambr clos 18/03/1842 47 T N Williams Rector
212 Thomas Prichard Llanbabo 23/03/1842 3w T N Williams Rector
213 Ellinor Evans Clwt y Bont 02/04/1842 3m T N Williams Rector
214 Robert Foulk Llwynbedw 25/04/1842 47 H Rowlands Curate
215 Hugh Williams South Penrallt Carnarvon 05/05/1842 90 T N Williams Rector
216 Griffith Owen Tyn y Lon Aberpwll 23/05/1842 2 T N Williams Rector
217 Thomas Rowland Bryn Madog 08/06/1842 90 T N Williams Rector
218 William Williams Rhiwlas 13/06/1842 8 T N Williams Rector
219 John Jones Hafod Carregog 17/06/1842 73 T N Williams Rector
220 Anne Owen Parc 25/06/1842 2 T N Williams Rector
221 Mary Samuel Cefn Mawr 01/07/1842 88 T N Williams Rector
222 John Ellis Llanbabo 02/07/1842 2 T N Williams Rector
223 Ellen Jones Bryn Crwn Llanrug 04/07/1842 5 T N Williams Rector
224 John Prichard Clwt y Bont 06/07/1842 2 H Rowlands Curate
225 Evan Roberts Stryd y pistill Hirael Bangor 19/07/1842 54 T N Williams Rector
226 Richard Thomas Glyn Bangor 20/07/1842 65 T N Williams Rector
227 Mary Thomas Bryn Madog 27/07/1842 48 T N Williams Rector
228 Evan Thomas Clwt y Bont 03/08/1842 62 T N Williams Rector
229 Anne Owens Parc 06/08/1842 6w T N Williams Rector
230 Richard Roberts Clwt y Bont 10/08/1842 1 T N Williams Rector
231 Margaret Foulks Penllyn 19/08/1842 1 H Rowlands Curate
232 John Prichard Llanbabo 23/08/1842 3m T N Williams Rector
233 Grace Morris Aberpwll Bangor 30/08/1842 56 T N Williams Rector
234 William Jones Plas Dinas 31/08/1842 19 T N Williams Rector
235 Ellen Thomas Bryn Madog 03/09/1842 7m T N Williams Rector
236 Simon Griffith Llanbabo 05/09/1842 81 T N Williams Rector
237 Hugh Thomas Ty'n Chwarel 23/09/1842 61 H Rowlands Curate
238 Sarah Jones Ty Newydd 12/10/1842 21 T N Williams Rector
239 Evan Jones Tai Newyddion 15/10/1842 9w T N Williams Rector
240 Robert Williams Troscol 02/11/1842 19 T N Williams Rector
241 William Parry Tan y fynwent 12/11/1842 5m Thomas Thomas Minister
242 William Roberts Tyddyn berth 07/12/1842 55 Robert Williams Minister
243 Thomas Robyns Pentre Ebenezer 13/12/1842 3m T N Williams Rector
244 Jane Jones Cae Hob 24/12/1842 61 T N Williams Rector
245 Morris Roberts Penrhos 31/12/1842 19m T N Williams Rector
246 Hugh Williams Ysgoldy 31/12/1842 23 T N Williams Rector
247 Jane Prichard Llanbabo 09/01/1843 12 T N Williams Rector
248 Mary Williams Tan y Bwlch 14/01/1843 1 T N Williams Rector
249 Thomas Jones Tre'r Waun 21/01/1843 17 T N Williams Rector
250 Anne Owen Cefn Rhos 21/01/1843 48 T N Williams Rector
251 Thomas Owen Llanberis 23/01/1843 1 T N Williams Rector
252 John Foulkes Groeslon 25/01/1843 39 T N Williams Rector
253 Jane Griffiths Tan y buarth 04/02/1843 3w T N Williams Rector
254 David Williams Tyddyn Canol 04/02/1843 1d T N Williams Rector
255 William Prichard Llanbabo 08/02/1843 2w T N Williams Rector
256 Jane Owens Llanbabo 11/02/1843 5m T N Williams Rector
257 Owen Roberts Ty'n Lon Bangor 22/02/1843 1m T N Williams Rector
258 William Jones Cae'r Bleddyn 01/03/1843 58 T N Williams Rector
259 Mary Williams Brynllys 03/03/1843 Inf Thomas Thomas Minister
260 Jane Humphreys Clwt y Bont 10/03/843 71 H Morgan Minister
261 Catherine Williams Ty'n yr Hendref 29/03/1843 98 T N Williams Rector
262 Ellen Ellis Tan y Bryn 29/03/1843 2 T N Williams Rector
263 William Roberts Drosgol 05/04/1843 9m T N Williams Rector
264 Hugh Davies Callwn Grudd Llanllechid 15/04/1843 45 T N Williams Rector
265 Mary Jones Bryn Derw 24/04/1843 79 T N Williams Rector
266 Mary Owen Tyddyn Forgan 24/04/1843 87 T N Williams Rector
267 William Jones Rhydau 13/05/1843 53 Robert Williams Minister
268 John Williams Cae'r bythod 13/05/1843 9 Robert Williams Minister
269 Owen Williams Fachell 27/05/1843 3w T N Williams Rector
270 John Thomas Bryn yr Efal 29/05/1843 61 T N Williams Rector
271 Catherine Prichard Berthen Gron 12/06/1843 34 T N Williams Rector
272 Mary Lewis Penisa'r Waun 07/06/1843 19m T N Williams Rector
273 Elizabeth Owen Ynys Lwyd 25/06/1843 19w James Parry Minister
274 Elizabeth Thomas Penyrallt Bryn yr Efal 03/07/1843 4w T N Williams Rector
275 Jane Thomas Llanbabo 11/07/1843 6w T N Williams Rector
276 Owen Thomas Bryn'r Efal 29/07/1843 2m T N Williams Rector
277 Daniel Jones Llanbaled 31/07/1843 34 T N Williams Rector
278 Catherine Owen Tros y Waun 02/08/1843 16 T N Williams Rector
279 Robert Jones Erw Fforcc 29/08/1843 75 T N Williams Rector
280 Ellen Roberts Brynteg 08/09/1843 47 James Parry Minister
281 John Lewis Llanbabo 09/09/1843 1 T N Williams Rector
282 Margaret Lloyd Pencraig 16/09/1843 77 T N Williams Rector
283 Mary Griffith Brynderw bach 18/09/1843 47 T N Williams Rector
284 Mary Jones Penrhyd 25/09/1843 8 T N Williams Rector
285 Edward Williams Dinorwic Quarry 19/09/1843 13 T N Williams Rector
286 Owen Owen Rhydau Duon 08/10/1843 10w T N Williams Rector
287 Erasmus Williams Bryn du 09/10/1843 47 T N Williams Rector
288 Sarah Williams Llys 13/10/1843 17 T N Williams Rector
289 Jane Jones Carreg Gwalch 04/11/1843 1 T N Williams Rector
290 Cadwaladr Jones Tan y Bryn 13/11/1843 16m T N Williams Rector
291 William Davies Tan Dinas 14/11/1843 78 T N Williams Rector
292 Margaret Jones Carnarvon 18/11/1843 6 T N Williams Rector
293 Owen Jones Carnarvon 18/11/1843 12 T N Williams Rector
294 Rowland Griffith Penisa'r Waun 22/11/1843 9w James Parry Minister
295 Ellen Prichard Glan Rhyd 09/12/1843 21 T N Williams Rector
296 Griffith Williams Tyn y Lon Bangor 19/12/1843 73 T N Williams Rector
297 Owen Jones Llanbabo 23/12/1843 5m T N Williams Rector
298 Robert Rowland Werglodd 03/01/1844 4w T N Williams Rector
299 Thomas Jones Bryn Rhyd 10/01/1844 2w T N Williams Rector
300 Mary Jones Penbont Lyfni 19/01/1844 48 T N Williams Rector
301 Morris Thomas Yr Efal Newydd 23/01/1844 85 T N Williams Rector
302 Robert Parry Clegir 26/01/1844 76 T N Williams Rector
303 Jane Williams Ynys y Ffordd 28/01/1844 71 T N Williams Rector
304 Grace Roberts Clegir 03/02/1844 17 T N Williams Rector
305 Elizabeth Jones Clwt y Bont 03/02/1844 18m T N Williams Rector
306 Ellen Hughes Glynafon 10/02/1844 53 T N Williams Rector
307 Richard Williams Lon bian 10/02/1844 1 T N Williams Rector
308 Owen Jones Penrhyd 12/02/1844 6 T N Williams Rector
309 Lemach? Prichard Llanbabo 14/02/1844 36 T N Williams Rector
310 Catherine Prichard Bry'r Efal 17/02/1844 18m T N Williams Rector
311 Priscilla Prichard Clwt y Bont 19/02/1844 2 T N Williams Rector
312 Owen Williams Cae Netta 19/02/1844 81 T N Williams Rector
313 Richard Lewis Yr Ynys 05/03/1844 54 T N Williams Rector
314 Sarah Thomas Yr Efal Newydd 05/03/1844 85 T N Williams Rector
315 Mary Prichard Llanbabo 07/03/1844 41 T N Williams Rector
316 Anne Williams Clwt y Bont 15/03/1844 2 T N Williams Rector
317 Anne Evans Waun Rhydallt 25/03/1844 14 J Thomas Minister
318 Ellen Roberts Clwt y Bont 20/03/1844 73 J Thomas Minister
319 Robert Ellis Carfan 27/04/1844 24 T N Williams Rector
320 Griffith Jones Carnarvon 20/04/1844 86 T N Williams Rector
321 Thomas Jones Ty'n y Clwt 18/05/1844 19 T N Williams Rector
322 Mary Owen Clwt y Bont 01/06/1844 3w James Parry Minister
323 Daniel Williams Cae'r Bythod 04/06/1844 3 James Parry Minister
324 John Rowland Cae Corniog 24/06/1844 86 Thomas Thomas Minister
325 Jane? Williams Tan y bwlch 05/07/1844 5m James Parry Minister
326 Mary Thomas Cae Mawr 10/07/1844 65 T N Williams Rector
327 Catherine Robyns Llanbabo 13/07/1844 2m T N Williams Rector
328 Ellen Jones Ty'n y Clwt 24/07/1844 34 T N Williams Rector
329 Henry Thomas Tyddyn y Felin 09/08/1844 4w T N Williams Rector
330 Anne Williams Maes Merddyn 20/08/1844 55 T N Williams Rector
331 Thomas Price Waun fawr 24/08/1844 2w T N Williams Rector
332 Ann Williams Llys 24/08/1844 23 T N Williams Rector
333 Catherine Roberts Yr Aber Bangor 29/08/1844 16 T N Williams Rector
334 Anne Williams Tyddyn Andrew 03/09/1844 63 J Clement Davies Carnarvon
335 Margaret Foulk Penllyn 14/09/1844 4m T N Williams Rector
336 Robert Jones Brithdir Bangor 27/09/1844 21 T N Williams Rector
337 Mary Jones Bryn Madog 02/10/1844 6 Thomas Thomas Minister
338 William Roberts Cefn y Ffordd 16/10/1844 10w T N Williams Rector
339 Robert Hughes Bryn Costrelun 18/11/1844 2w T N Williams Rector
340 Miriam Williams Cae'r Bythod 20/11/1844 9d T N Williams Rector
341 Edward Jones Cae Mawr 28/11/1844 29 T N Williams Rector
342 Judith Roberts Clwt y Bont 06/01/1845 62 T N Williams Rector
343 Margaret Jones Ty'n y Capel 11/01/1845 10m T N Williams Rector
344 John Thomas Cae Mawr 21/01/1845 68 T N Williams Rector
345 Mary Jones Llanbabo 26/02/1845 88 T N Williams Rector
346 Thomas Owen Tyddyn Forgan 03/03/1845 87 T N Williams Rector
347 Owen Jones Pen y Bryn 08/03/1845 23 T N Williams Rector
348 Henry Jones Ffridd 22/03/1845 71 T N Williams Rector
349 Richard Owen Kyffin Square 24/03/1845 3 T N Williams Rector
350 William Williams Ty'n dryfol 26/03/1845 6 T N Williams Rector
351 Robert Jones Carnarvon 31/03/1845 81 T N Williams Rector
352 Catherine Roberts Quarryman's Arms 01/04/1845 17 T N Williams Rector
353 Catherine Griffith Bryn Derw 05/04/1845 22 T N Williams Rector
354 Laura Jones Tan y Ffordd 12/04/1845 2 T N Williams Rector
355 Anne Evans Bryn Derw 19/04/1845 38 T N Williams Rector
356 Anne Williams Llanbabo 19/04/1845 3 T N Williams Rector
357 John Thomas Ty'n Llidiart Cae'r Gof 22/04/1845 13 T N Williams Rector
358 Evan Jones Llanbabo 30/04/1845 35 T N Williams Rector
359 Ellen Jones Glanygors 30/04/1845 3 T N Williams Rector
360 Margaret Thomas Glanrafon 07/05/1845 18m T N Williams Rector
361 Rebecca Hughes Penpwllcoch 21/05/1845 3 T N Williams Rector
362 William Jones Llanbabo 24/05/1845 11m T N Williams Rector
363 Catherine Jones Ty'n y perth 06/06/1845 66 T N Williams Rector
364 Martha Thomas Brtn'r Efal 07/06/1845 26 T N Williams Rector
365 Mary Williams Rhiwlas 11/06/1845 12 T N Williams Rector
366 Owen Jones Waun Fawr 21/06/1845 5w T N Williams Rector
367 Mary Jones Erw'r Odyn 21/07/1845 80 T N Williams Rector
368 Grace Jones Y Foel 26/07/1845 68 T N Williams Rector
369 Hugh Jones Pen Sarn 05/08/1845 52 T N Williams Rector
370 Edward Thomas Erw'r Odyn 11/08/1845 80 T N Williams Rector
371 Anne Foulk Penllyn 20/08/1845 44 T N Williams Rector
372 John Price Baron Hill 20/09/1845 8m James Parry Minister
373 Mary Roberts Pen y Bryn 24/09/1845 83 T N Williams Rector
374 Jane Williams Llanbabo 01/10/1845 10w James Parry Minister
375 Anne Williams Yr Efal Newydd 04/10/1845 79 J Clement Davies Carnarvon
376 Rowland Evans Werglawdd Goch 07/10/1845 76 T N Williams Rector
377 William Williams Tyddyn Nelog 21/10/1845 1 T N Williams Rector
378 John Tyson Uwch law Sardys 15/11/1845 72 James Parry Minister
379 Elizabeth Jones Penyffridd 21/11/1845 18m James Parry Minister
380 Ellen Williams Carreg y Gath 10/12/1845 88 T N Williams Rector
381 Elizabeth Davies Llanbabo 10/12/1845 27 T N Williams Rector
382 Jane Roberts Penisa'r Waun 01/01/1846 5m T N Williams Rector
383 John Rowlands Mount Pleasant Caernarvon 03/01/1846 55 T N Williams Rector
384 Edward Jones Parry Clwt y Bont 14/01/1846 50 T N Williams Rector
385 Evan Williams Penisa'r Waun 04/02/1846 68 T N Williams Rector
386 William Humphrey Llys 14/02/1846 18m T N Williams Rector
387 Catherine Thomas Penisa'r Waun 14/02/1846 8 T N Williams Rector
388 Robert Jones Bron y Gader 28/02/1846 42 T N Williams Rector
389 Jane Williams Y Rhydau 04/03/1846 32 T N Williams Rector
390 John Williams Y Rhydau 04/03/1846 11m T N Williams Rector
391 Hugh Hughes Pwll coch 10/03/1846 4 James Parry Minister
392 Owen Jones Bryn Madog 21/03/1846 15m T N Williams Rector
393 Richard Prichard Stablau 01/04/1846 32 T N Williams Rector
394 Margaret Thomas Bronygadair 01/04/1846 1d T N Williams Rector
395 Anne Roberts Cefn Gryddyn 08/04/1846 11w T N Williams Rector
396 Jane Prichard Cae rhedyn 08/04/1846 36 T N Williams Rector
397 Ellen Evans Pont Rhyddallt 14/04/1846 11m T N Williams Rector
398 Ellen Jones Penygroes 18/04/1846 86 T N Williams Rector
399 William Williams Bryn'r Efal 20/05/1846 4m T N Williams Rector
400 Jane Griffith Llanbabo 23/05/1846 63 T N Williams Rector
401 Richard Jones Clwt y Bont 20/06/1846 70 James Parry Minister
402 Elizabeth Jones Pentre Ebenezer 20/06/1846 37 James Parry Minister
403 Ellen Roberts Gongl Ddu 27/06/1846 70 T N Williams Rector
404 Mary Jones Rhosvran 08/07/1846 1m T N Williams Rector
405 Catherine Williams Cae'r Bythod 13/07/1846 1d T N Williams Rector
406 Jane Williams Cae Matta 28/07/1846 48 T N Williams Rector
407 Evan Prichard Glanrhyd 31/07/1846 29 T N Williams Rector
408 Elizabeth Jones Dinorwic 01/08/1846 6 James Parry Minister
409 Elizabeth Williams Tyn y Lon Bangor 17/08/1846 78 T N Williams Rector
410 William Thomas Nant y Mount Bangor 21/08/1846 11m T N Williams Rector
411 Mary Foulkes Llwyn Bedw 02/09/1846 10 T N Williams Rector
412 Hugh Hughes Cae'r Gwyddel 14/09/1846 22 T N Williams Rector
413 Rowland Owen Coch Hir 17/09/1846 32 T N Williams Rector
414 Owen Roberts Gongl Ddu 26/09/1846 76 T N Williams Rector
415 Margaret Williams Penpwllcoch 17/10/1846 67 T N Williams Rector
416 John Williams Tros y Waun 11/11/1846 73 James Parry Minister
417 Ellen Evans Ty Roger 13/11/1846 11 T N Williams Rector
418 Rice Owen Prys Dyrys 18/11/1846 88 T N Williams Rector
419 David Williams Aberpwll Bangor 21/11/1846 60 T N Williams Rector
420 Rowland Owen Clwt y Bont 21/11/1846 60 T N Williams Rector
421 Dorothy Williams Glan y Gors 27/11/1846 35 T N Williams Rector
422 Thomas Roberts Penisa'r Waun 07/12/1846 22 T N Williams Rector
423 Robert Roberts Penisa'r Waun 08/12/1846 82 T N Williams Rector
424 Margaret Williams Capel y Graig Bangor 08/12/1846 5w T N Williams Rector
425 Jane Prichard Stablau 09/12/1846 7 T N Williams Rector
426 John Owen Penisa'r Waun 09/12/1846 3 T N Williams Rector
427 Robert Williams Penucha'r Waun 18/12/1846 12 T N Williams Rector
428 Thomas Prichard Penrhos Garnedd Bangor 19/12/1846 2 T N Williams Rector
429 William Parry Cwm y Glo Llanrug 19/12/1846 7m T N Williams Rector
430 Owen Owen Penisa'r Waun 26/12/1846 6 T N Williams Rector
431 Edward Roberts Blaen y Cae Bangor 29/12/1846 3 T N Williams Rector
432 Catherine Roberts Blaen y Cae Bangor 29/12/1846 6m T N Williams Rector
433 William Williams Cae Metta 29/12/1846 19 T N Williams Rector
434 Griffith Griffiths Penisa'r Waun 07/01/1847 25 T N Williams Rector
435 Catherine Prichard Gardd Fôn Llanfairisgaer 09/01/1847 69 T N Williams Rector
436 Robert Roberts Blaen y Cae Bangor 09/01/1847 4 T N Williams Rector
437 David Davies Llanbabo 16/01/1847 6 T N Williams Rector
438 Ellen Prichard Glyn Bangor 18/01/1847 3 T N Williams Rector
439 Margaret Foulkes Penllyn 23/01/1847 22 T N Williams Rector
440 Edward Jones Tyn y Clwt 30/01/1847 10 James Parry Minister
441 Ellen Hughes Bryn Madoc 03/02/1847 8 T N Williams Rector
442 Jane Williams Llanbabo 03/02/1847 2 T N Williams Rector
443 Ellen Jones Waunfawr 06/02/1847 67 T N Williams Rector
444 Martha Roberts Rhos yr Wylfa 13/02/1847 5 THomas Thomas Minister
445 Thomas Roberts Rhos yr Hwylfa 20/02/1847 2 T N Williams Rector
446 John Griffith Penisa'r Waun 20/02/1847 58 T N Williams Rector
447 Jane Owen Penisa'r Waun 20/02/1847 8m T N Williams Rector
448 William Williams Penllyn 20/02/1847 24 T N Williams Rector
449 Sarah Chervis Penisa'r Waun 22/02/1847 42 T N Williams Rector
450 Margaret Jones Garth 23/02/1847 9 T N Williams Rector
451 Elizabeth Foulkes Ynys Llecheuron 26/02/1847 72 T N Williams Rector
452 David Davies Rhos yr Hwylfa 26/02/1847 2 T N Williams Rector
453 Dorothy Parry Waun Wina 27/02/1847 79 T N Williams Rector
454 Hugh Roberts Bryn Llwyd Bangor 01/03/1847 10m T N Williams Rector
455 Henry Thomas Bethel 03/03/1847 76 T N Williams Rector
456 Richard Prichard Coed Llanllechid 05/03/1847 26 T N Williams Rector
457 Anne Davies Rhos yr Hwylfa 05/03/1847 9m T N Williams Rector
458 Grace Roberts Bryn Llwyd Bangor 06/03/1847 3 T N Williams Rector
459 Catherine Williams Rhiwlas 10/03/1847 9 T N Williams Rector
460 Morris Davies Pant yr Hwylfa 16/03/1847 3 T N Williams Rector
461 Robert Griffith Penisa'r Waun 20/03/1847 2w H Bayley Williams Minister
462 Ellen Jones Cwm y Glo Llanrug 20/03/1847 3 H Bayley Williams Minister
463 William Roberts Rhos yr Hwylfa 22/03/1847 18 T N Williams Rector
464 Grace Davies Pant yr Hwylfa 23/03/1847 10 T N Williams Rector
465 Sarah Chervis Penisa'r Waun 24/03/1847 3m T N Williams Rector
466 Anne Jones Cae Gwydryn 27/03/1847 5 T N Williams Rector
467 Hugh Jones Cae Gwydryn 27/03/1847 3 T N Williams Rector
468 David Jones Cae Gwydryn 27/03/1847 10m T N Williams Rector
469 Anne Prichard Penisa'r Waun 20/03/1847 2 T N Williams Rector
470 John Roberts Bach yr Helfri 31/03/1847 22 T N Williams Rector
471 Robert Rowland Llanbabo 02/04/1847 47 T N Williams Rector
472 John Griffith Penisa'r Waun 03/04/1847 1m T N Williams Rector
473 David Humphreys Waun Wina 05/04/1847 5 H Bayley Williams Minister
474 Elizabeth Williams Aberpwll Bangor 07/04/1847 6 H Bayley Williams Minister
475 Robert Jones Pen y Bryn 17/04/1847 47 T N Williams Rector
476 Margaret Evans Waun Rhyddallt 17/04/1847 23 T N Williams Rector
477 Daniel Thomas Bryn Madoc 27/04/1847 2w T N Williams Rector
478 Ellen Griffith Pen y Groes 30/04/1847 52 T N Williams Rector
479 Grace Thomas Penisa'r Waun 01/05/1847 13 T N Williams Rector
480 Robert Roberts Blaen y Cae 08/05/1847 45 T N Williams Rector
481 Ellen Thomas Garth 10/05/1847 17 T N Williams Rector
482 Elizabeth Owen Tai'r Ffynnon Bangor 15/05/1847 28 T N Williams Rector
483 Robert Roberts Cae'r Gof 19/05/1847 80 James Parry Minister
484 Jane Williams Glan yr Afon 21/05/1847 65 Benjamin J Binns Minister
485 Owen Jones Fachell 22/05/1847 39 T N Williams Rector
486 Griffith Prichard Blaen y Wawr 22/05/1847 21m T N Williams Rector
487 John Humphreys Llanbabo 22/05/1847 1m T N Williams Rector
488 Jane Ffoulks Penllyn 22/05/1847 26 T N Williams Rector
489 Catherine Humphreys Llanbabo 26/05/1847 25 T N Williams Rector
490 Jane Jones Cwm y Glo Llanrug 26/05/1847 4 T N Williams Rector
491 Mary Jones Cwm y Glo Llanrug 26/05/1847 2 T N Williams Rector
492 John Davies Pant yr Hwylfa 09/06/1847 20 James Parry Minister
493 Robert Roberts Penisa'r Waun 22/06/1847 20 T N Williams Rector
494 John Jones Llanbabo 30/06/1847 21 T N Williams Rector
495 Owen Parry Clwt y Bont 03/07/1847 36 T N Williams Rector
496 David Williams Rhydau 09/07/1847 25 T N Williams Rector
497 Owen Thomas Aberpwll Bangor 14/07/1847 63 T N Williams Rector
498 Owen Roberts Aberpwll Bangor 20/07/1847 3 T N Williams Rector
499 Henry Thomas Penisa'r Waun 24/07/1847 2w T N Williams Rector
500 Edward Thomas Bryn Madoc 28/07/1847 45 H Bayley Williams Minister
501 John Owen Aberpwll Bangor 04/08/1847 6 T N Williams Rector
502 Griffith Evans Fachell 13/08/1847 34 T N Williams Rector
503 William Williams Bryn du Clegir 16/08/1847 18 T N Williams Rector
504 Mary Jones Aberpwll Bangor 28/08/1847 3 T N Williams Rector
505 Robert Roberts Aberpwll Bangor 28/08/8147 14 T N Williams Rector
506 Robert Hughes Llanbabo 03/09/1847 31 T N Williams Rector
507 John Jones Aberpwll Bangor 17/09/1847 21 John Davies Minister
508 Ellen Jones Brithdir Bangor 25/09/1847 52 T N Williams Rector
509 William Williams Pant yr Afallon Bach Bangor 01/10/1847 10 T N Williams Rector
510 Edward Williams Bryn Goleu 08/10/1847 32 T N Williams Rector
511 Thomas Williams Pan y Gongl 08/10/1847 48 T N Williams Rector
512 Hugh Williams Cwm y Glo Llanrug 09/10/1847 2 T N Williams Rector
513 Ellen Jones Waun Fawr 23/10/1847 27 T N Williams Rector
514 Mary Thomas Penisa'r Waun 12/11/1847 4m T N Williams Rector
515 Robert Williams Pool Hill Carnarvon 17/11/1847 28 Bulkeley O Jones Beaumaris
516 Foulk Williams Gongl Felan 08/12/1847 28 T N Williams Rector
517 Jane Prichard Tan y Maes Llanfair 22/12/1847 6m T N Williams Rector
518 William Jones Ty'n y Pwll 24/12/1847 73 T N Williams Rector
519 Robert Roberts Cae Eithin 19/01/1848 28 T N Williams Rector
520 Mary Thomas Penisa'r Waun 19/01/1848 26 T N Williams Rector
521 Evan Roberts Coed Bolyn Bach 31/01/1848 71 T N Williams Rector
522 Catherine Evans Llys 05/02/1848 72 T N Williams Rector
523 Richard Owen Waun Rhyddallt 05/02/1848 3 T N Williams Rector
524 Griffith Thomas Bryn Derw 09/02/1848 21 T N Williams Rector
525 David Thomas Fachell 14/02/1848 10m T N Williams Rector
526 Margaret Roberts Cae Eithin 29/02/1848 27 T N Williams Rector
527 William Thomas Clwt y Bont 01/03/1848 1 T N Williams Rector
528 Jane Williams Raca 25/03/1848 53 T N Williams Rector
529 Jane Parry Bron Goediog 25/03/1848 65 T N Williams Rector
530 Mary Jones Llanbabo 08/04/1848 32 T N Williams Rector
531 Margaret Roberts Penisa'r Waun 11/04/1848 12 T N Williams Rector
532 Mary Williams Cae Dicwm 28/04/1848 16 T N Williams Rector
533 Hugh Williams Cae Corniog 02/05/1848 21 James Parry Minister
534 Humphrey Williams Moel y Blockdy 12/05/1848 3 T N Williams Rector
535 Grace Williams Aberpwll Bangor 13/05/1848 21 T N Williams Rector
536 Jane Williams Celgir 20/05/1848 88 T N Williams Rector
537 Robert Jones Clwt y Bont 01/06/1848 9d T N Williams Rector
538 Anne Roberts Penisa'r Waun 09/06/1848 62 T N Williams Rector
539 Thomas Jones Llanbabo 14/06/1848 64 T N Williams Rector
540 Elizabeth Jones Caeau Gleision 19/06/1848 1 T N Williams Rector
541 Mary Roberts Glascoed 20/06/1848 23 T N Williams Rector
542 Elizabeth Thomas Bethel 28/06/1848 34 T N Williams Rector
543 Catherine Hughes Pen y Groes 30/06/1848 21 T N Williams Rector
544 Elizabeth Jones Pentir 03/07/1848 24 T N Williams Rector
545 Ellen Owen Bryn Madoc 04/07/1848 44 T N Williams Rector
546 Michael Roberts Tai Newyddion 10/07/1848 48 James Parry Minister
547 William Jones Perthi 12/07/1848 45 T N Williams Rector
548 Thomas Jones Bethel 14/07/1848 24 T N Williams Rector
549 Edward Williams Ynys Goed 17/07/1848 64 T N Williams Rector
550 Anne Morris Tan Derwen 25/07/1848 72 T N Williams Rector
551 Ellen Williams Llys 04/08/1848 23 T N Williams Rector
552 Jane Humphreys Tros y Waun 05/08/1848 4 T N Williams Rector
553 Richard Thomas Ty'n llun isaf 09/08/1848 27 T N Williams Rector
554 Mary Williams Cae Dicwm 16/08/1848 56 T N Williams Rector
555 Gaynor Ellis Carfan 19/08/1848 60 T N Williams Rector
556 Richard Thomas Brynefal 23/08/1848 46 James Parry Minister
557 Robert Roberts Bryn'r Efal 28/08/1848 5 T N Williams Rector
558 Griffith Williams Cae Dicwm 06/09/1848 74 T N Williams Rector
559 Priscilla Jones Bryn'r Efal 03/10/1848 82 T N Williams Rector
560 Catherine Williams Bryn Creafiolen 05/10/1848 14 T N Williams Rector
561 Margaret Evans Cefn y Waun 08/10/1848 35 T N Williams Rector
562 Robert Evans Groeslon 17/10/1848 27 T N Williams Rector
563 Thomas Prichard Castle Square Caernarvon 18/10/1848 19 T N Williams Rector
564 Ellen Roberts Llanbabo 19/10/1848 36 T N Williams Rector
565 Thomas Jones Llanbabo 19/10/1848 22m T N Williams Rector
566 Catherine Williams Pool Street Caernarvon 25/10/1848 56 T N Williams Rector
567 Jane Owen Penisa'r Waun 07/11/1848 8m T N Williams Rector
568 John Jones Tre'r Waun 08/11/1848 27 T N Williams Rector
569 Robert Hughes Bryn Madog 10/11/1848 24 James Parry Minister
570 Mary Roberts Llanbabo 15/11/1848 14w T N Williams Rector
571 Rebecca Thomas Bryn Llys 16/11/1848 4 T N Williams Rector
572 William Williams Cae Bach 18/11/1848 16 T N Williams Rector
573 Benjamin Thomas Bryn Llys 22/11/1848 18m T N Williams Rector
574 Richard Griffith Ochr y ? 25/11/1848 4m H Bayley Williams Minister
575 Anne Edwards Bryn Madoc 04/12/1848 37 T N Williams Rector
576 Josiah Jones Bryn Pistyll 07/12/1848 7 T N Williams Rector
577 John Jones Waun Fawr 13/12/1848 28 T N Williams Rector
578 William Parry Llys 16/12/1848 21m T N Williams Rector
579 David Williams Cwm y Glo Llanrug 23/12/1848 16 T N Williams Rector
580 Ellen Evans Bethel 27/12/1848 7 T N Williams Rector
581 David Davies Llanbabo 27/12/1848 79 T N Williams Rector
582 Margaret Williams Rhiwlas 06/01/1849 43 T N Williams Rector
583 Jane Thomas Bryn Madoc 09/01/1849 9 T N Williams Rector
584 Robert Foulke Llwyn Bedw 10/01/1849 11 T N Williams Rector
585 Thomas Williams Tyddyn Andrew 19/01/1849 20m T N Williams Rector
586 Richard Jones Coed Bolyn 24/01/1849 3 T N Williams Rector
587 Owen Williams Penisa'r Waun 24/01/1849 74 T N Williams Rector
588 Margaret Jones Caeau Gleision 05/03/1849 23 T N Williams Rector
589 Thomas Jones Pen y Bryn Gwyn 10/03/1849 6m T N Williams Rector
590 John Parry Pen y parc 25/03/1849 2 James Parry Minister
591 Margaret Davies Hafod Oleu 07/04/1849 87 James Parry Minister
592 John Owen Parc 07/04/1849 1 James Parry Minister
593 David Jones Uwch Sardis 25/04/1849 11 T N Williams Rector
594 Owen Williams Llanbabo 25/04/1849 5 T N Williams Rector
595 Owen Hughes Chwarel Fawr 02/05/1849 44 T N Williams Rector
596 Margaret Thomas Tyn Llidiart 11/05/1849 15 T N Williams Rector
597 Jane Williams Bryn 19/05/1849 78 T N Williams Rector
598 David Williams Brynty 26/05/1849 7 T N Williams Rector
599 William Roberts Clegir 26/05/1849 2 T N Williams Rector
600 John Thomas Ty'n Rhos 30/05/1849 3w T N Williams Rector
601 Ellen Jones Baron Hill 16/06/1849 52 H Bayley Williams Minister
602 John Thomas Bryn Llys 23/06/1849 15 T N Williams Rector
603 John Hughes Llanbabo 30/06/1849 21 T N Williams Rector
604 Thomas Edward Ffoulk Tal y Waunydd 30/06/1849 2 T N Williams Rector
605 Griffith Jones Pen y Bryn 04/07/1849 5 T N Williams Rector
606 Robert Jones Ty'n yr Allt 06/07/1849 4 T N Williams Rector
607 Henry Pierce Caeau Gleision 16/07/1849 67 T N Williams Rector
608 Margaret Hughes Fach Wen 16/07/1849 61 T N Williams Rector
609 Mary Lewis Ynys 25/07/1849 22 T N Williams Rector
610 William Williams Gors 04/08/1849 21 T N Williams Rector
611 Owen Humphreys Llys 07/08/1849 19 T N Williams Rector
612 Margaret Parry Llanbabo 10/08/1849 3m T N Williams Rector
613 Robert Roberts Blaen y Cae 18/08/1849 15m T N Williams Rector
614 Jane Thomas Bryn Llys 01/09/1849 11 T N Williams Rector
615 Ellen Jones Waun Pentir 04/09/1849 16 T N Williams Rector
616 John Jones Cwm y Glo Llanrug 12/09/1849 44 T N Williams Rector Cholera
617 Griffith Williams Penllyn 13/09/1849 6h T N Williams Rector
618 Griffith Jones Machine 29/09/1849 12 T N Williams Rector Cholera?
619 William Edwards Glanrhyd Ebenezer 01/10/1849 6m T N Williams Rector
620 Jane Roberts Waun Fawr 13/10/1849 70 James Parry Minister
621 Anne Williams Cae Rhedyn 19/10/1849 23 T N Williams Rector
622 Patrick Ryan Llanbabo 20/10/1849 50 T N Williams Rector
623 Ellen Hughes Cae Mawr 20/10/1849 14w T N Williams Rector
624 Elizabeth Thomas Shop Gron Clwt y Bont 15/11/1849 21 T N Williams Rector
625 Catherine Davies Rhydau 28/11/1849 81 T N Williams Rector
626 Thomas Prichard Llanbabo 29/11/1849 26 T N Williams Rector
627 John Williams Pen Llyn 08/12/1849 42 T N Williams Rector
628 John Davies Llanbabo 12/12/1849 6 T N Williams Rector
629 David Jones Rhiwlas 14/12/1849 16m T N Williams Rector
630 Richard Jones Gelli 15/12/1849 10m T N Williams Rector
631 Margaret Jones Clwt y Bont 18/12/1849 6m H Bayley Williams Minister
632 Rice Jones Plasdulas 21/12/1849 24 T N Williams Rector
633 Catherine Williams Rhosfawr Bangor 21/12/1849 7 T N Williams Rector
634 Sarah Williams Clwt y Bont 07/01/1850 30 T N Williams Rector
635 Rice Griffith Llanbabo 12/01/1850 62 T N Williams Rector
636 Catherine Williams Tyddyn ynghared 16/01/1850 44 T N Williams Rector
637 Anne Williams Ty'n y Gerddi 16/01/1850 13 T N Williams Rector
638 Ellen Roberts Tyddyn y berth 18/01/1850 43 T N Williams Rector
639 William Roberts Quarryman's Arms 25/01/1850 55 T N Williams Rector
640 Hannah Ellis Ty newydd 26/01/1850 23 T N Williams Rector
641 Robert Williams Aberpwll Bangor 02/02/1850 2 T N Williams Rector
642 Anne Williams Penisa'r Waun 23/02/1850 79 H Bayley Williams Minister
643 William Prichard Rhyd Fadog 02/03/1850 38 James Parry Minister
644 Thomas Jones Pandy 13/03/1850 38 T N Williams Rector
645 Catherine Jones Fodol Bangor 13/03/1850 6w T N Williams Rector
646 Margaret Williams Rhiwen 15/03/1850 38 T N Williams Rector
647 Anne Evans Bryn'r Efail 06/04/1850 2 H Bayley Williams Minister
648 Rice Thomas Coed helen 09/04/1850 78 T N Williams Rector Armiger
649 Robert Roberts Tyn y buarth 25/04/1850 7d James Parry Minister
650 Thomas Williams Ty'n y Clwt 29/04/1850 1 H Bayley Williams Minister
651 Ellin Pritchard Tynewydd Bethel 09/05/1850 2 James Parry Minister
652 Owen Price Baron Hill 11/05/1850 89 T N Williams Rector
653 John Jones Rhiwlas 17/05/1850 1 H Bayley Williams Minister
654 Hugh Williams Cae Corniog 18/05/1850 64 T N Williams Rector
655 John Williams Glanrhyd 22/05/1850 39 James Parry Minister
656 Mary Williams Tyn y Mynydd 22/05/1850 77 James Parry Minister
657 William Jones Llanbabo 29/05/1850 36 T N Williams Rector
658 Catherine Jones Erw Fforch 29/05/1850 80 T N Williams Rector
659 Owen Thomas Efail Castell 01/06/1850 7m T N Williams Rector
660 Margaret Williams Llanbabo 22/06/1850 2 T N Williams Rector
661 William Jones Machine 22/06/1850 17 T N Williams Rector
662 Laura Evans Tal y Waunydd 27/06/1850 79 T N Williams Rector
663 Francis Roberts Clyttiau teg 08/07/1850 46 T N Williams Rector
664 Owen Owen Celyn 09/07/1850 3w T N Williams Rector
665 Catherine Prichard Tan y Clwyfa 13/07/1850 60 T N Williams Rector
666 Catherine Prichard Ty newydd 22/07/1850 4 T N Williams Rector
667 Ellen Jones Bethel 23/07/1850 2 T N Williams Rector
668 Jane Jones Waun Fawr 08/08/1850 47 T N Williams Rector
669 Grace Hughes Chwarel Goch 14/08/1850 15 T N Williams Rector
670 Anne Thomas Tan y fynwent 15/08/1850 79 T N Williams Rector
671 Rowland Griffith Penisa'r Waun 02/09/1850 3 James Parry Minister
672 Edward Jones Bryn y Pistyll 09/09/1850 5 T N Williams Rector
673 Jane Jones Cwm y Glo Llanrug 21/09/1850 1 T N Williams Rector
674 Ellen Evans Waun Pentir 24/09/1850 85 T N Williams Rector
675 Jane Jones Goetra Bangor 25/09/1850 18m T N Williams Rector
676 Anne Browning Edwards Coed Helen Llanbeblig 28/09/1850 70 T N Williams Rector
677 Mary Williams Tyddyn Thelog Bangor 08/10/1850 14w T N Williams Rector
678 Richard Jones Penisa'r Waun 12/10/1850 7m T N Williams Rector
679 Elizabeth Jones Penisa'r Waun 13/11/1850 21m T N Williams Rector
680 William Ffoulk Ty'n Twll 19/11/1850 59 T N Williams Rector
681 William Roberts Tyddyn Andrew Isaf 27/11/1850 19 T N Williams Rector
682 William Griffith Clwt y Bont 27/11/1850 8 T N Williams Rector
683 Anne Jones Bethel 09/12/1850 6m T N Williams Rector
684 Mary Williams Penisa'r Waun 12/12/1850 65 T N Williams Rector
685 Margaret Jones Penthyd 16/12/1850 18 T N Williams Rector
686 John Jones Cae Corniog 21/12/1850 6w T N Williams Rector
687 Anne Owen Tyn y buarth 02/01/1851 29 T N Williams Rector
688 Laura Roberts Penisa'r Waun 25/01/1851 91 T N Williams Rector
689 Ann Roberts Penisa'r Waun 01/02/1851 18w T N Williams Rector
690 Mary Hughes Cae Bach 05/02/1851 78 T N Williams Rector
691 John Roberts Fron chwith 07/02/1851 86 T N Williams Rector
692 John Griffith Cae Dicwm 28/02/1851 28 T N Williams Rector
693 William Williams Yr Hen Lon 01/03/1851 75 T N Williams Rector
694 Mary Williams Pen y Bryn (Lodger) 21/03/1851 52 T N Williams Rector
695 Evan Evans Bryn'r Efail 22/03/1851 10m T N Williams Rector
696 Ellen Owens Fachell 03/04/1851 25 T N Williams Rector
697 William Prichard Palace Street Caernarvon 04/04/1851 35 T N Williams Rector
698 Anne Petters Clwt y Bont 18/04/1851 51 T N Williams Rector
699 Elizabeth Price Waun Wina 22/04/1851 2d T N Williams Rector
700 Elizabeth Thomas Garth 25/04/1851 17 T N Williams Rector
701 Owen Thomas Bryn 01/05/1851 5w T N Williams Rector
702 William Roberts Rhiwen 02/05/1851 82 T N Williams Rector
703 Robert Hughes Llanbabo 03/05/1851 9d T N Williams Rector
704 Robert Roberts Penisa'r Waun 06/05/1851 1 T N Williams Rector
705 William Hughes Penisa'r Waun 10/05/1851 10m T N Williams Rector
706 Jane Davies Clwt y Bont 17/05/1851 63 T N Williams Rector
707 Robert Williams Cae'r Bythod 17/05/1851 22 T N Williams Rector
708 Ellen Jones Rhos yr Hwylfa 17/05/1851 14 T N Williams Rector
709 Anne Roberts Cefn Gryddyn 21/05/1851 3 T N Williams Rector
710 William Griffith Clegir 24/05/1851 58 T N Williams Rector
711 Edward Roberts Cefn Ffordd 28/05/1851 2m James Parry Minister
712 Margaret Edwards Bryn Madoc 31/05/1851 30 T N Williams Rector
713 Richard Jones Llanbabo 31/05/1851 30 T N Williams Rector
714 Griffith Williams Llanbabo 31/05/1851 3m T N Williams Rector
715 Ellis Williams Tan yr Hwylfa 11/06/1851 58 T N Williams Rector
716 Magdalen Thomas Bryn yr Efail 11/06/1851 43 T N Williams Rector
717 Trevor Thomas Coed Helen Llanbeblig 13/06/1851 68 T N Williams Rector
718 Catherine Jones Fodol Ganol Bangor 17/06/1851 12w T N Williams Rector
719 Griffith Davies Wern Bach 18/06/1851 47 T N Williams Rector
720 Owen Owen Cefn Bangor 21/06/1851 62 T N Williams Rector
721 Mary Williams Tre'r Gof Bethel 02/07/1851 78 James Parry Minister
722 Morris Morris Fachell 02/07/1851 22m James Parry Minister
723 David Jones Penrhos 02/07/1851 10w James Parry Minister
724 Jane Jones Bryn Pistyll 05/07/1851 8m James Parry Minister
725 John Ellis Ynys chaeryn 05/07/1851 45 James Parry Minister
726 Griffith Williams Penisa'r Waun 16/07/1851 66 T N Williams Rector
727 Ellen Hughes Pen y Groes 22/07/1851 28 T N Williams Rector
728 Jane Roberts Bach yr Helfri 23/07/1851 64 T N Williams Rector
729 Anne Jones Gongl Ddu 23/07/1851 1 T N Williams Rector
730 Ffoulk Prichard Tan y Ffordd 25/07/1851 6 T N Williams Rector
731 Ellen Jones Tyn yr Allt Plas yn Hwylfa 09/08/1851 7w T N Williams Rector
732 Hannah Ellis Ty newydd 20/08/1851 18m T N Williams Rector
733 David Thomas Cnoccyn 20/08/1851 24 T N Williams Rector
734 David Thomas Penisa'r Waun 22/08/1851 13w T N Williams Rector
735 Thomas Williams Penisa'r Waun 23/08/1851 3 T N Williams Rector
736 John Griffith Cae Hovel 26/08/1851 73 T N Williams Rector
737 William Williams Goetra Bangor 06/09/1851 52 T N Williams Rector
738 Richard Roberts Castell 08/09/1851 53 T N Williams Rector
739 Catherine Hughes Tyn y Lone Bangor 24/09/1851 7m T N Williams Rector
740 John Josiah Jones Turf Square Carnarvon 26/09/1851 3 T N Williams Rector
741 Ann Williams Erw Bian 01/10/1851 23 T N Williams Rector
742 David Prichard Glanrhyd 15/10/1851 69 T N Williams Rector
743 William Williams Llanbabo 18/10/1851 4m T N Williams Rector
744 Jane Williams Clegir 22/10/1851 7m James Parry Minister
745 Anne Roberts Blaen y Cae 04/11/1851 74 T N Williams Rector
746 Laura Rowlands Llanbabo 12/11/1851 1 H Bayley Williams Minister
747 Ellen Parry Tan y Graig 13/12/1851 2 T N Williams Rector
748 Catherine Jones Penrhos 26/12/1851 22 T N Williams Rector
749 Richard Price Waun Wina 27/12/1851 12 T N Williams Rector
750 Margaret Williams Goetra Bangor 29/12/1851 4m T N Williams Rector
751 John Griffith Rhyd Fadog 01/01/1852 4w T N Williams Rector
752 Gaynor Thomas Llys y Gwynt 10/01/1852 58 T N Williams Rector
753 Jane Williams Tros y Waun 15/01/1852 73 T N Williams Rector
754 Hugh Jones Cae Eithin 23/01/1852 4 T N Williams Rector
755 Ellen Williams Llys 05/02/1852 20 T N Williams Rector
756 Anne Pryse Ty newydd 19/02/1852 74 T N Williams Rector
757 Anne Morris Clegir Bach 25/02/1852 91 T N Williams Rector
758 John Jones Bron y Gadair 03/03/1852 2m T N Williams Rector
759 Cornelius Ryan Llanbabo 10/04/1852 49 T N Williams Rector
760 Owen Owens Gors 13/05/1852 47 James Parry Minister
761 Jane Hughes Penllyn Mill 29/05/1852 18 T N Williams Rector
762 David Thomas Clwt y Bont 01/06/1852 55 T N Williams Rector
763 Jane Williams Goetra Bangor 01/06/1852 40 T N Williams Rector
764 Margaret Jones Dinas Llanfairisgaer 05/06/1852 3 T N Williams Rector
765 Owen Thomas Lon y Garret 15/06/1852 60 James Parry Llanfairisgaer
766 Ellin Hughes Clwt y Bont 15/06/1852 1w James Parry Llanfairisgaer
767 Robert Williams Moel y Clochdy 16/06/1852 19 James Parry Llanfairisgaer
768 Edward Roberts No Address 17/06/1852 3w James Parry Llanfairisgaer
769 Morris Owen Ty popty 23/06/1852 26 R Williams Carnarvon
770 Michael Jones Llanbabo 07/07/1852 1 H Bayley Williams Llanrug
771 John Williams Waun Wina 08/07/1852 4m H Bayley Williams Llanrug
772 Jane Williams Rhydfawr 24/07/1852 37 H Bayley Williams Llanrug
773 David Roberts Penrhos 11/08/1852 H G Edwards Llanbeblig
774 Jane Jones Cae Corniog 28/08/1852 James Parry Llanfairisgaer
775 William Humphreys Tros y Waen 30/08/1852 5 James Parry Llanfairisgaer
776 Catherine Williams Waen Pentir 31/08/1852 66 James Parry Llanfairisgaer
777 Jane Roberts Bethel 14/09/1852 8m E O Hughes Rector
778 Thomas Hughes Ebenezer 15/09/1852 8m E O Hughes Rector
779 Griffith Roberts Tyddyn felin 15/09/1852 75 E O Hughes Rector
780 Margaret Prichard Corlanau 18/09/1852 47 E O Hughes Rector
781 Sarah Davies Tyn y Coed 29/09/1852 52 James Parry Llanfairisgaer
782 Hannah Jones Clwt y Bont 29/09/1852 29 James Parry Llanfairisgaer
783 William Williams Ynys llecheuron 05/10/1852 78 James Parry Llanfairisgaer
784 David Edwards Penrhos 15/10/1852 69 R Williams Carnarvon
785 John Thomas Wern bach 18/10/1852 4m E O Hughes Rector
786 Evan Evans Waen Rhythallt 20/10/1852 21 E O Hughes Rector
787 John Browning Edwards Glyn Afon Llanbeblig 22/10/1852 44 THomas Thomas Minister
788 Ellin Jones Rhos Bethel 27/10/1852 8 James Parry Llanfairisgaer
789 Elizabeth Roberts Penisa'r Waun 30/10/1852 23 R Williams Carnarvon
790 Mary Davies Llanbabo 03/11/1852 3 R Williams Carnarvon
791 Jane Hughes Felinheli 30/11/1852 18 E O Hughes Rector
792 Mary Williams Carreg y Gath 01/12/1852 26 E O Hughes Rector
793 Catherine Jones Trerwaen 01/12/1852 21 E O Hughes Rector
794 Daniel Williams Waen Rhythallt 10/12/1852 12m E O Hughes Rector
795 Catherine Williams Glanrhyd 15/12/1852 6m James Parry Llanfairisgaer
796 Richard Thomas Bryn'r Efail 22/12/1852 64 E O Hughes Rector
Entries Per Page
Displaying Page of