Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • AGE - Oed / Age
  • CERE - Seremoni / Ceremony
  • NOTES - Nodiadau / Notes
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
AGE
CERE
NOTES
1 John Evan Jones Gorlan y Bont 10/10/1900 75 D O Davies Rector
2 Ellis Roberts Bodlondeb Portdinorwic 01/11/1900 56 D O Davies Rector
3 William William Roberts Corra Linn 08/11/1900 25 D O Davies Rector
4 Thomas William Griffith Glanllyn Bethel 17/11/1900 25 D O Davies Rector
5 Ann Owen Cefn y Rhyd 20/11/1900 86 D O Davies Rector
6 John Hughes Efail Castell 06/12/1900 41 D O Davies/Pryce Jones
7 Iorwerth Jones Sion 18/12/1900 9w D O Davies Rector
8 Owen John Jones River View Brynrefail 20/12/1900 29 D O Davies Rector
9 Sarah Roberts Craig Dinas 22/12/1900 20d D O Davies Rector
10 Mary Griffith Glanllyn 03/01/1901 64 D O Davies Rector
11 Laura Williams Berlin House Brynrefail 26/01/1901 56 D O Davies Rector
12 Catherine (Kitty) Thomas High Street Ebenezer 02/02/1901 94 D O Davies Rector
13 John Robert Jones Tynywaen Penisarwaen 09/02/1901 58 D O Davies/D P Thomas
14 Mary Jones Tainewyddion Penisarwaen 20/02/1901 87 D O Davies/D P Thomas
15 Hugh Jones Tainewyddion Penisarwaen 02/03/1901 81 D P Thomas
16 Edward Roberts Cefn bach 07/03/1901 18 D O Davies Rector
17 William Pritchard Talywaenydd 14/03/1901 87 D O Davies Rector
18 William Richard Jones Gwyndy 23/03/1901 30m D O Davies Rector
19 Mary Jones Tynweirglodd 23/03/1901 19m D O Davies Rector
20 Hannah Jones Bryn Saint 23/03/1901 67 D O Davies Rector
21 Mary Ellen Roberts Llainyrardd 30/03/1901 23d D O Davies Rector
22 Mary Jones River View Brynrefail 30/03/1901 67 D O Davies Rector
23 Catherine Jones Penygroes 03/04/1901 6 D O Davies Rector
24 Owen Jones Incline Cottages 06/04/1901 23 D O Davies Rector
25 Hugh Lewis Ebenezer 11/04/1901 64 D O Davies Rector
26 Evangeline Pritchard Caerhos Terrace 13/04/1901 3 D O Davies Rector
27 John Williams New Street Saron 16/04/1901 2m D O Davies Rector
28 Elizabeth Pritchard Hafotty Clegir Llanrug 22/04/1901 86 D O Davies Rector
29 Janet Ffoulkes Penisarwaen 01/05/1901 3d D O Davies Rector
30 Robert William Jones Dinorwic Mill Brynrefail 18/05/1901 46 D O Davies Rector
31 William Thomas Williams Cae hob 23/05/1901 63 D O Davies Rector
32 William Hugh Thomas Gorphwysfa Llanrug 27/05/1901 4m D O Davies Rector
33 Muriel Mary Thomas 14 Bell Road Seacombe 27/05/1901 5m D O Davies Rector
34 Laura Hughes Pentreafallen Farm Portdinorwic 04/06/1901 1m D O Davies Rector
35 Hugh Owen Brynteg Clwt y Bont 05/06/1901 78 D O Davies Rector
36 Gaynor Thomas Cefn Farm 08/06/1901 18m D O Davies Rector
37 Catherine Jones Saron and G F S Home Portdinorwic 08/06/1901 21 L Jenkins/D O Davies
38 Martha Williams Fourcrosses Treborth 02/07/1901 71 D O Davies Rector
39 William Roberts Tanylon 27/07/1901 4m D O Davies Rector
40 Owen Owens Lynwood Boston Terrace 22/08/1901 81 D O Davies Rector
41 Robert Thomas Jones Ebenezer 31/08/1901 11w D O Davies Rector
42 Robert Williams Glan Arthur 14/09/1901 68 D O Davies Rector
43 Thomas O Hughes 6 Sion Terrace 09/10/1901 15w D O Davies Rector
44 Myfanwy Ffoulkes Brynrefail 12/10/1901 10 D O Davies Rector
45 Jane Ffoulkes Brynrefail 12/10/1901 2 D O Davies Rector
46 David Ellis Jones Llainfawr 12/10/1901 22 D O Davies Rector
47 Phoebe Williams Trer waen 15/10/1901 60 D O Davies Rector
48 Catherine Elizabeth Parry Weirglodd Las 15/10/1901 7 D O Davies Rector
49 Ann Jones Brynrefail 19/10/1901 73 D O Davies Rector
50 William Evans Pant Howel 02/11/1901 47 D O Davies Rector
51 Ellen Jones Brynrefail 30/11/1901 28 D O Davies Rector
52 Anne Hughes Efail Castell 11/12/1901 73 D O Davies Rector
53 Humphrey Williams Gwyndre Bethel 14/12/1901 29 D O Davies Rector
54 Lizzie Jones View Terrace Ebenezer 14/12/1901 2m D O Davies Rector
55 Thomas Williams Sion Terrace Capel Sion 19/12/1901 20 D O Davies Rector
56 Ann Williams Gorlan Ucha 09/01/1902 83 D O Davies Rector
57 Griffith Pritchard Penclegir 11/01/1902 30 D O Davies Rector
58 Catherine Lewis Ffynon Arthur 22/01/1902 1 D O Davies/D P Thomas
59 Robert Pritchard Coch hir 25/01/1902 53 D O Davies/D P Thomas
60 John Griffith Jones Cae Howel 04/02/1902 7 D O Davies Rector
61 Letitia Mary Jones Llan Uchaf 22/03/1902 4 D O Davies/D P Thomas
62 Ellen Hughes Waen Pentir 29/03/1902 66 D P Thomas
63 Mary Jones Cae Howel 29/03/1902 84 D O Davies Rector
64 Edward Hughes Portdinorwic 02/04/1902 51 D O Davies Rector
65 Mary Jones Bryntirion 15/02/1902 47 D P Thomas
66 Owen John Griffith Brynderw 05/04/1902 35 D O Davies Rector
67 Emily Prosser Roberts Glascoed House 15/04/1902 3 D O Davies Rector
68 Margaret Edwards 24 Dinorwic Street Carnarvon 28/04/1902 77 D O Davies Rector
69 William Lewis Penrhos Cottage Waunfawr 28/05/1902 48 J W Wynne Jones Vicar
70 William Griffith Ynysycheuryn 13/06/1902 77 D O Davies Rector
71 Ann Foulkes Buarth y Clytiau 21/06/1902 50 D O Davies Rector
72 Robert Williams Dinorwic Terrace Portdinorwic 21/06/1902 44 D O Davies Rector
73 William Pritchard New Street Saron 01/07/1902 2m D O Davies Rector
74 Martha Roberts Llwynbedw (Castell) 16/07/1902 24 D O Davies Rector
75 Ellen Jones Tyn yr Ardd Seion 30/07/1902 71 D P Thomas
76 Evan Hughes Pantyfallen 13/08/1902 3d L Jenkins
77 John Jones Tynrallt 30/08/1902 63 D O Davies Rector
78 Hywel Roberts Blaenycae 22/09/1902 6 D O Davies Rector
79 Dilys Ellen Thomas 6 Field Terrace Llanberis 24/09/1902 5m D O Davies Rector
80 John Henry Griffith Brynderw bach 09/10/1902 8 D O Davies Rector
81 Griffith Williams Gorlan Ucha 09/10/1902 52 D O Davies Rector
82 Mary Jones Efail Newydd 15/10/1902 77 D O Davies Rector
83 Anne Jones Wern Bach 16/10/1902 D O Davies Rector
84 Ellen Hughes Cae Meta 25/10/1902 76 D O Davies Rector
85 John Rowland Williams Tyn Gerddi Penisarwaen 06/12/1902 58 D O Davies Rector
86 John Roberts Deiniol House Brynrefail 06/12/1902 84 D O Davies Rector
87 William Hughes 5 Beach Road Portdinorwic 30/12/1902 63 D O Davies Rector
88 Hugh Jones Commercial Street Penisarwaen 01/01/1903 73 D O Davies Rector
89 David Evans Roberts Tynymaes Bethel 03/01/1903 14 D O Davies Rector
90 Hugh Williams Rales Brynrefail 07/01/1903 56 D O Davies Rector
91 Mary Owen Madoc Terrace 24/01/1903 56 D O Davies Rector
92 Ellen Owen Cefn Llan 03/02/1903 69 D O Davies Rector
93 Thomas Jones Coed Bolyn 17/02/1903 41 D O Davies/J Salt/D P Thomas
94 Elizabeth Thomas Foel Anglesey (late Tanyrwylfa) 18/02/1903 70 D O Davies Rector
95 Mary Williams Bodlondeb Portdinorwic 28/02/1903 75 D O Davies Rector
96 Elizabeth Williams Lon Las 21/03/1903 33 D O Davies Rector
97 Ellen Hughes California Terrace Clwt y Bont 21/03/1903 65 D P Thomas
98 Ann Jones Post Office Sion 28/03/1903 85 D O Davies Rector
99 Ellen Williams Rhydau 28/03/1903 68 D O Davies/D P Thomas
100 John Thomas Tyddyn y berth 31/03/1903 24 D O Davies Rector
101 John Jones Aber Uchaf Portdinorwic 07/04/1903 72 D O Davies Rector
102 Owen Evans Craig Dinas 08/04/1903 15 D O Davies Rector
103 Margaret Jones Cae Gwyddal 11/04/1903 36 D O Davies Rector
104 John Roberts Waen Howel 01/05/1903 1h D O Davies Rector
105 Edith Myfanwy Griffith Gorphwysfa Saron 07/05/1903 16 D O Davies Rector
106 Catherine Thomas Commercial Penisarwaen 07/05/1903 47 D O Davies Rector
107 Margaret Williams Pen Llyn 16/05/1903 28 D O Davies Rector
108 Ellen Hughes Saron 19/05/1903 69 D O Davies Rector
109 William Edward Jervis 2 Bronywaen Terrace 20/05/1903 3m D P Thomas
110 Owen Williams Caerhos Terrace 21/05/1903 4d D O Davies Rector
111 Elias Williams Bodawen Bethesda 03/06/1903 21 D O Davies Rector
112 Arthur Morris Bryndifyr Cwmyglo 04/06/1903 4d D O Davies Rector
113 David Ellis Williams Caerbythod 11/06/1903 60 D O Davies Rector
114 Mary Elizabeth Morris Bryndifyr Cwmyglo 24/06/1903 33 D O Davies Rector
115 Elizabeth Davies Ripon House Llanberis 04/07/1903 53 D O Davies Rector
116 David Jones Aber Cottage Portdinorwic 09/07/1903 37 D O Davies Rector
117 Priscilla Owen America House Brynrefail 15/07/1903 71 D O Davies Rector
118 Thomas Madog Jones Liverpool Terrace Penisarwaen 15/08/1903 65 T Hughes Roberts Llanrug
119 Owen Thomas Felin Bach 19/08/1903 78 D P Thomas
120 Margaret Jones Police Station Ebenezer 09/09/1903 74 D O Davies Rector
121 Robert Evan Roberts Waen Hir 10/09/1903 15 D O Davies Rector
122 Ellen Jones Tynrardd Sion 26/09/1903 92 D O Davies Rector
123 Maggie Roberts Wern Fawr 01/10/1903 31 D O Davies Rector
124 Margaret Williams Bodlondeb Portdinorwic 02/10/1903 65 D O Davies Rector
125 Robert Griffith Caecerrig Arthur Terrace 03/10/1903 77 D O Davies Rector
126 Elias Williams Rhacca 07/10/1903 78 D O Davies Rector
127 Mary Jane Williams Saron Village 1310/1903 18 D O Davies Rector
128 Samuel Rees Jones Cae Glas Portdinorwic 19/11/1903 21m D O Davies Rector
129 Mary Williams Davies Rhiwen 02/12/1903 69 D O Davies/James Salt
130 Minnie Davies Brynywaen Portdinorwic 08/12/1903 19d D O Davies Rector
131 David Jones Llainfawr 19/12/1903 5m D O Davies Rector
132 Owen W Prichard Talywaenydd Jan 1904 32 D O Davies Rector
133 Mary Hannah Evans Erwbian 06/02/1904 1d D O Davies Rector
134 Mary Jones Aber Uchaf Portdinorwic 22/02/1904 71 D O Davies Rector
135 Elizabeth Pritchard New Street Saron 27/02/1904 37 D O Davies Rector
136 Anne Thomas Brynhyfryd Terrace Penisarwaen 01/03/1904 55 D O Davies Rector
137 Mary Ann Williams Coed Bolyn 04/03/1904 5w D O Davies Rector
138 Llewelyn Evans Liverpool Terrace Penisarwaen 04/03/1904 5m D P Thomas
139 Richard Jones 8 Arthur Terrace 09/03/1904 D O Davies Rector
140 Phyllis Maud Morris Fachell 17/03/1904 2 D O Davies/D P Thomas
141 Ellen Price Llanrug 19/03/1904 93 D O Davies Rector
142 Sarah Williams Glan Arthur 23/03/1904 37 D O Davies/D P Thomas
143 Hugh Williams Glan Arthur 28/03/1904 9d D P Thomas
144 Elizabeth Roberts Brynderw 07/04/1904 61 D O Davies Rector
145 Robert Robert Jones Pentaicroesion 14/04/1904 21 D O Davies Rector
146 Lewis Lewis Roberts Gwyndy Ebenezer 19/04/1904 16 D O Davies Rector
147 Elizabeth Griffith Trergof 03/05/1904 66 D O Davies Rector
148 Thomas Williams Trerwaen 04/05/1904 65 D O Davies Rector
149 Rowland Jones King's Head Inn 05/05/1904 44 D P Thomas
150 Henry Parry Craig Dinas 07/05/1904 D O Davies Rector
151 Thomas Wheldon Pritchard Dafarn Newydd Penrhosgarnedd 16/05/1904 2m D O Davies Rector
152 Daniel Pritchard Cae Corniog 16/06/1904 74 D O Davies Rector
153 Henry Roberts Penrhyn House 02/07/1904 39 D O Davies Rector
154 Robert Owen America House 02/07/1904 73 D O Davies Rector
155 No name Jones Pentaicroesion 02/07/1904 25 D P Thomas
156 Robert Roberts Tymawr Collages 1904 D O Davies Rector
157 Margaret Evans Tynewydd Saron 08/09/1904 70 D O Davies Rector
158 Laura Jones Carfan 13/09/1904 78 D O Davies Rector
159 Edward J Jones Carreg y Gath 22/09/1904 75 D O Davies Rector
160 Elizabeth Evans Craig Dinas 27/09/1904 13 D O Davies/D P Thomas
161 Jane Jones Cefn Shop Penisarwaen 30/09/1904 68 D O Davies Rector
162 Jane Jones 4 Madoc Terrace Penisarwaen 30/10/1904 4m D O Davies Rector
163 Arthur Thomas Penyrhyd 02/11/1904 18d D O Davies Rector
164 Catherine Jones Portdinorwic 08/11/1904 90 D O Davies Rector
165 Sydney Jones Glangors Bethel 12/11/1904 59 D O Davies Rector
166 Elizabeth Williams Llwyn Madog Brynrefail 24/11/1904 74 D O Davies Rector
167 Maggie Price 11 Arthur Terrace 03/12/1904 3 D O Davies Rector
168 Annie Jones Gorlan Uchaf and Bryntirion 07/12/1904 15 D O Davies/D P Thomas
169 Eliza Mary Jones Caecorniog 17/12/1904 29 D O Davies Rector
170 Joseph Pritchard Waen Rhythallt 31/12/1904 78 D P Thomas
171 Mary Williams Bodawen Bethesda 07/01/1905 48 D O Davies Rector
172 Caroline Owen Penybryn 10/01/1905 2 D O Davies Rector
173 Ellen Griffith 3 Caerhos Terrace Sion 17/01/1905 39 D O Davies Rector
174 Samuel Rees Davies Bryn Adda Vaynol Park 21/02/1905 82 D P Thomas
175 Edward Williams Bryn Pistyll 09/03/1905 53 D O Davies Rector
176 Mary Dora Griffith Minffordd Bethel 18/03/1905 17m D O Davies Rector
177 John Williams 11 Arthur Terrace 21/03/1905 49 D J Thomas Curate
178 Humphrey Owen Penybryn 25/03/1905 10m D O Davies Rector
179 John Ellis Jones Llain Fawr 25/03/1905 4m Pryce Jones Minister
180 John Rowlands Penrhos Wylfa 29/03/1905 2m D O Davies Rector
181 William Hugh Williams Packgate Rotherham 29/03/1905 22 D O Davies Rector
182 Thomas Williams Tynrardd Bethel 03/04/1905 1m D O Davies Rector
183 Anne Pritchard Tynewydd 12/04/1905 94 D O Davies Rector
184 Jane Mary Williams Ty'n Gerddi 11/05/1905 6 D O Davies Rector
185 Laura Anne Jones Tanygaer 13/05/1905 16 D O Davies Rector
186 Mary Jane Hughes Tynewydd Penisarwaen 13/05/1905 4m D P Thomas
187 Catherine Jones Llainfawr 16/05/1905 57 D O Davies Rector
188 Elizabeth Roberts 28 Marcus Street Carnarvon 18/05/1905 96 D O Davies Rector
189 Lewis Roberts Gwyndy 18/05/1905 44 D O Davies Rector
190 Mary Jones Carfan 22/05/1905 82 D O Davies Rector
191 David Owen Y Gors 03/06/1905 70 D O Davies Rector
192 Jane Jones Blaenycae 08/07/1905 2d D O Davies Rector
193 Robert Roberts Tynyfelin 19/07/1905 91 D O Davies Rector
194 William Rowlands Tynrardd Bethel 22/07/1905 72 D O Davies Rector
195 Elaine Jones Orwig Terrace Brynrefail 04/08/1905 11d Burial Act 1880
196 Richard Thomas Jones Tros yr Afon Brynrefail 17/08/1905 24 D O Davies Rector
197 William Jones Rhythallt Terrace 06/09/1905 3w D O Davies Rector
198 Elizabeth Hughes Tynlon Portdinorwic 07/09/1905 53 D O Davies Rector
199 Robert Lewis Ynys 23/09/1905 82 D O Davies Rector
200 John Francis Cefn Gwryddyn 28/09/1905 67 D O Davies Rector
201 Richard Williams Plas coch Penisarwaen 04/10/1905 60 D O Davies Rector
202 John Williams Nant Nantygarth 05/10/1905 47 D O Davies Rector
203 Mary Parry Rhiwlas 07/10/1905 81 D O Davies Rector
204 William Thomas Baron Hill Penisarwaen 01/11/1905 18 D O Davies/D P Thomas
205 William Hughes Ty Cerrig 02/11/1905 63 D O Davies Rector
206 Robert Trevor Williams 4 Helen Terrace Portdinorwic 25/11/1905 3 T Wheldon Jones Minister
207 Catherine Williams Llanrug 15/12/1905 75 D O Davies Rector
208 Mary Roberts Brynrhydd 20/12/1905 59 D O Davies Rector
209 Enid Mary Williams Coedybolyn 25/12/1905 9m D O Davies Rector
210 Elizabeth A Jones Seion Terrace 06/01/1906 41 D O Davies Rector
211 David Williams Glangors 11/01/1906 22 D O Davies Rector
212 Hugh Owen Singrig Portdinorwic 13/01/1906 58 D P Thomas
213 Florence Ellen Evans Arthur Terrace Penisarwaen 20/01/1906 3m D O Davies Rector
214 John Edwards Erw'r Odyn 27/01/1906 75 D O Davies Rector
215 Owen Thomas Brynwylfa 29/01/1906 87 D O Davies Rector
216 Lily May Hughes 6 Sion Terrace 15/02/1906 8m D O Davies Rector
217 Jane Lewis Tanyffordd Penisarwaen 17/02/1906 2 D O Davies Rector
218 Jane Owen Trergof Bethel 22/02/1906 80 D O Davies Rector
219 Owen Francis Owen Arthur Terrace Penisarwaen 22/02/1906 53 D O Davies Rector
220 John Edward Williams Rhyd 24/02/1906 3m D O Davies/D P Thomas
221 Ellen Williams Carfan 27/02/1906 37 D O Davies Rector
222 Elizabeth Jones Blaenycae 08/03/1906 76 D O Davies Rector
223 Henry Williams Craig Dinas 14/03/1906 64 D P Thomas
224 M D Owen Coed Madoc 02/04/1906 3w D O Davies Rector
225 ? Court Portdinorwic 03/04/1906 22 D O Davies Rector
226 Martha Jones Tynrallt Carnarvon 20/04/1906 83 D O Davies Rector
227 John Griffith Hughes Tregof Bethel 21/04/1906 40 D O Davies Rector
228 Ann Owen Gilfach Cottage 24/04/1906 59 D O Davies Rector
229 William Jones Lodge bach Portdinorwic 14/05/1906 60 D O Davies Rector
230 Owen Williams 13 Arthur Terrace Penisarwaen 22/05/1906 3w D O Davies Rector
231 Hugh Roberts Rhosygad Llanbedrgoch 23/05/1906 80 D P Thomas
232 Evan Evans 2 Madoc Terrace Penisarwaen 02/06/1906 47 D O Davies Rector
233 Annie Jones Sion Terrace 06/06/1906 6 D O Davies Rector
234 Martha Roberts Castell Farm 06/06/1906 67 D O Davies Rector
235 William Griffith Tyddyn Forgan Farm 12/06/1906 73 D O Davies Rector
236 Thomas Griffith Glandwr Saron 16/06/1906 3 D P Thomas
237 Ernest Benjamin Jones Eleiri Cottage Portdinorwic 25/06/1906 3m D O Davies Rector
238 Ellis Williams Gors 27/06/1906 76 D O Davies Rector
239 Blodwen Hughes Saron 14/07/1906 23d D O Davies Rector
240 Catherine Lewis Ynys Lwyd 24/07/1906 83 D O Davies Rector
241 John W Jones Zion Terrace 31/07/1906 47 D O Davies/D P Thomas
242 Hannah Evans Jones Gorlan y Bont 25/08/1906 79 D O Davies Rector
243 Janet Foulkes Buarth y Clytiau 29/08/1906 46 D O Davies Rector
244 Jane Ann Owen Pwllheli (Penisarwaen) 03/09/1906 34 Burial Act 1880
245 John Jones Griffith Erw Buan 19/09/1906 87 D O Davies Rector
246 Evan Jones Llwyn Derw 06/10/1906 72 D O Davies Rector
247 Edith Jones Erwbian 23/10/1906 17d D O Davies Rector
248 Richard John Roberts Cartrefle Bethel 10/11/1906 2m D O Davies Rector
249 David Richards Salacres Upper Birkenhead 06/11/1906 75 D O Davies Rector
250 Henry Jones Blaenycae 29/11/1906 76 D O Davies/M Morgan Jones
251 Anne Jones Ship Penisarwaen 06/12/1906 79 D P Thomas
252 Jane Francis Capel Seion 08/12/1906 69 D O Davies Rector
253 Mary Williams Back Post Office Penisarwaen 08/12/1906 79 D O Davies Rector
254 Robert Williams Bethel 20/12/1906 67 D O Davies Rector
255 Jennie Jones Rhydau 25/12/1906 24 D O Davies Rector
256 No name Prichard Caerhos Terrace 02/01/1907 5m D O Davies Rector
257 Ann Jones Tanyfynwent Bethel 08/01/1907 94 D O Davies Rector
258 Mary Jones Portdinorwic Jan 1907 65 D O Davies Rector
259 Ann Williams or Robins Maesydre Clwt y Bont 27/02/1907 69 D O Davies Rector
260 Jane Thomas Carfan 01/03/1907 83 D O Davies Rector
261 Owen Parry Llys gwynt 06/03/1907 81 D O Davies Rector
262 Edward Williams Tros y Waen 06/03/1907 67 D O Davies Rector
263 Jane Jones Glaslyn Saron Village 12/03/1907 81 D O Davies Rector
264 Mary Jones Ty Cerrig 14/03/1907 71 D O Davies Rector
265 Henry Hughes Cae Cerrig 20/03/1907 71 D O Davies Rector
266 Catherine Jones New Street Saron 23/03/1907 79 D O Davies Rector
267 Foulk Williams Arthur Terrace Penisarwaen 26/03/1907 1d D O Davies Rector
268 Jane Roberts Penisarwaen 26/03/1907 24 D O Davies Rector
269 Gwilym Jervis Penisarwaen 04/04/1907 8m D P Thomas
270 Margaret Owen Penybryn 20/04/1907 37 D O Davies Rector
271 Edith Myfanwy Williams New Street Saron 27/04/1907 6m D O Davies Rector
272 Margaret Owen Saron (Erw rodyn) 16/05/1907 42 D O Davies Rector
273 Elizabeth Pritchard Brynwaen 25/05/1907 87 D O Davies Rector
274 George E R Jones Penrhos Wylfa 06/06/1907 D O Davies Rector
275 Owen Hughes London House Saron 02/07/1907 69 D O Davies Rector
276 Hugh Williams Penygaer (Workhouse Hospital) 16/07/1907 74 D O Davies Rector
277 Catherine Williams Fronchwith 23/07/1907 59 D O Davies Rector
278 Thomas Jervis Commercial Inn Penisarwaen 23/07/1907 74 D O D/D P T/ A J/J H R
279 Elizabeth Ellen Jones Coed y Parc Penisarwaen 27/07/1907 21 D O Davies Rector
280 Henry Roberts Tynygiat Penisarwaen 03/08/1907 70 D O Davies/D P Thomas
281 Mary Owen Brynrefail 14/08/1907 2m D O Davies Rector
282 Sarah Jane Hughes Glanmor Lodge Vaynol Park 17/08/1907 25 D O Davies Rector
283 Maggie Jones Davies Sion Terrace 21/08/1907 29 D O Davies Rector
284 John Rowlands Penrhos Wylfa 28/09/1907 44 D O Davies Rector
285 Ellen Williams Cae Howel 28/09/1907 79 D O Davies Rector
286 Robert Roberts Wernfawr Farm 09/10/1907 66 D O Davies Rector
287 William Rees Griffith Glyn Ifor Saron 24/10/1907 27 Lewis Jenkins/M Wheldon Jones
288 Elizabeth Owen Arthur Terrace Penisarwaen 26/10/1907 D O Davies Rector
289 Kate Evans Pentaicroesion 09/11/1907 7m W P Williams Curate
290 William D Ellis Cae'r Bythod 16/11/1907 24 D O Davies Rector
291 Olwen Owen Cefn Farm Portdinorwic 25/11/1907 19 D O Davies Rector
292 Ellen D Williams Penisarwaen 30/11/1907 65 D O Davies/R P Williams
293 Evan Williams Talsarnau Penisarwaen 03/12/1907 4m W Parry Williams Curate
294 Catherine Hughes Pendinas Llanddeiniolen 10/12/1907 55 W P Williams Curate
295 E V C Pritchard Caerhos Terrace 18/12/1907 1m W P Williams Curate
296 Mary Griffith Llanfair P G Anglesey 28/12/1907 84 D O Davies Rector
297 Robert J Lewis Tanyffordd Penisarwaen 28/12/1907 39 D O Davies/W P Williams
298 Anne Evans Roberts Bryn Pistyll 07/12/1907 73 D O Davies Rector
299 John Francis Tyn gerddi Penisarwaen 18/01/1907 57 W P Williams Curate
300 Robert Owen Tynewydd Penisarwaen 22/01/1908 67 D O Davies Rector
301 William Edward Hughes Penisarwaen 22/01/1908 4m D O Davies Rector
302 Jane Williams Glaslyn Saron Village 28/01/1908 25 D O Davies Rector
303 Thomas Griffiths Vine Cottage Penisarwaen 13/02/1908 24 D O Davies Rector
304 Ann Jones Coedbolyn Saron 15/02/1908 86 D O Davies Rector
305 Hugh Williams 60 Bangor Street Portdinorwic 12/03/1908 71 D O Davies Rector
306 Ellen Jones Craig Dinas 18/03/1908 60 D O Davies Rector
307 Jane Roberts Cae Howel 02/04/1908 76 W P Williams Curate
308 Ellen Roberts Penybuarth 02/04/1908 71 D O Davies Rector
309 David Thomas Brynmadoc 04/04/1908 84 D O Davies Rector
310 Laura Roberts Portdinorwic 09/04/1908 73 D O Davies Rector
311 Jane Thomas Cefn Uchaf 20/05/1908 66 W Parry Williams Curate
312 Richard Edwards Plas Coch 21/05/1908 3d W Parry Williams Curate
313 Jane Jones Nant Efa 02/05/1908 67 D O Davies Rector
314 David Jones Nant Efa 26/05/1908 43 D O Davies Rector
315 John Roberts Penisarwaen 23/06/1908 70 D O Davies Rector
316 Anne Jones Tynyrardd Sion 02/07/1908 58 D O Davies Rector
317 William Roberts Pentre Afallen 08/07/1908 87 D O Davies Rector
318 Ellen Jones Shop Goch Saron 25/04/1908 73 D O Davies Rector
319 Maggie Owen Penscoince Cottage 25/04/1908 2 D O Davies Rector
320 Hugh Morgan Jones Nant Efa 14/07/1908 75 D O Davies Rector
321 Anne Jones Cefn Gwyn Farm 13/08/1908 55 D O Davies Rector
322 Ellen Daniel Llwyn Madog 13/08/1908 83 D O Davies/W P Williams
323 David Closs Jervis Llanrug 28/08/1908 19 D O Davies Rector
324 Rowland Roberts Erw Terrace Saron 03/09/1908 5 D O Davies Rector
325 John Ellis Williams Lleiniau 05/09/1908 56 D O Davies/James Salt/ W P Wms
326 Rowland Rowlands Portdinorwic 23/09/1908 65 D O Davies Rector
327 Anne Roberts Tynyfelin 10/11/1908 2 D O Davies Rector
328 Donald Ross Rhos Fawr 19/11/1908 28 D O Davies Rector
329 Annie Jones Tros yr Afon Brynrefail 25/11/1908 19 D O Davies Rector
330 Mary Lewis Brynrefail 26/11/1908 49 D O Davies Rector
331 Owen Owen Caergof 10/12/1908 80 D O Davies Rector
332 Ellen Williams Waen Pentir 10/12/1908 32 D O Davies Rector
333 Ellen Jones Erwbian 30/12/1908 58 W P Williams Curate
334 Catherine Owen Penisarhos 06/02/1909 92 D O Davies Rector
335 Humphrey Williams Brynffynon Road Llanfairisgaer 10/02/1909 80 D O Davies Rector
336 Hugh Thomas Carnarvon 18/02/1909 74 D O Davies Rector
337 Robert Owen Bethel 04/03/1909 61 D O Davies Rector
338 Emyr Hughes Tros y Waen Bach 06/03/1909 2w D O Davies Rector
339 Thomas (Roberts) Humphreys Cefn y Ffordd Penisarwaen 11/03/1909 35 W Parry Williams Curate
340 Gwilym R Thomas Ripon House Llanberis 13/03/1909 D O Davies Rector
341 Robert Roberts Erw Fforch 16/03/1909 72 D O Davies Rector
342 William Prichard Talywaenydd 25/03/1909 68 D O Davies Rector
343 Jane Prichard Llain yr Ardd Bethel 27/03/1909 10d D O Davies Rector
344 Elizabeth Owens Caer Gof 30/03/1909 D O Davies Rector
345 Thomas J Williams London House Saron 24/04/1909 8m D O Davies Rector
346 Morris Pritchard Coch Hir Farm 30/04/1909 25 D O Davies/W P Williams
347 Griffith Williams Fron Chwith 25/05/1909 62 D O Davies Rector
348 Anne Jones Minafon Cwmyglo 21/05/1909 92 D O Davies Rector
349 Katie Thomas Erwbian Cottage 22/05/1909 8 D O Davies Rector
350 Jane Price Penisarwaen 27/05/1909 W P Williams Curate
351 David Roberts Taicroesion Penisarwaen 29/05/1909 45 D O Davies Rector
352 Ann Jones Incline 05/06/1909 68 D O Davies Rector
353 Emrys Owen Bronywaen 11/06/1909 3w D O Davies Rector
354 William Griffith Glanllyn Saron 19/06/1909 71 D O Davies Rector
355 Jane Edwards Erw'rodyn 24/06/1909 76 D O Davies Rector
356 John Jones Pine View Brynrefail 01/07/1909 73 D O Davies Rector
357 Mary Parry Bryn Derw 17/07/1909 47 D O Davies Rector
358 Jane Jones Cae Howell 21/07/1909 46 D O Davies Rector
359 Jane Owen River View Brynrefail 27/07/1909 45 D O Davies Rector
360 Emyr Owen Bronywaen 29/07/1909 3 D O Davies Rector
361 Anne Jones Saron 21/08/1909 52 D O Davies Rector
362 Margaret Williams Glanrhyd 28/08/1909 90 D O Davies Rector
363 Ellen Edwards Coed Madog 28/08/1909 69 D O Davies Rector
364 Kate Ellen Owen Tan y Ffordd Bethel 01/09/1909 13 D O Davies Rector
365 Elisabeth Jones Llwyn Derw 25/09/1909 71 D O Davies Rector
366 Robert Jones Erw Bian 21/10/1909 33 D O Davies Rector
367 William Jones Corrainnn Saron 27/10/1909 68 D O Davies Rector
368 Mary Jones Holyhead 04/11/1909 68 D O Davies Rector
369 William Pritchard Hendre Treborth 04/11/1909 58 D O Davies Rector
370 Maggie Grace Jones Carfan 13/11/1909 11m D O Davies Rector
371 Hannah Thomas Portdinorwic 17/11/1909 98 D O Davies Rector
372 William Evan Owen Craig Dinas 20/11/1909 69 D O Davies/E E Hughes
373 Margaret Jane Jones Efail Newydd 04/12/1909 37 D O Davies Rector
374 Jane Pritchard Aber Cottage Portdinorwic 09/12/1909 58 D O Davies Rector
375 William Hugh Roberts Wern Bach 09/12/1909 29 D O Davies Rector
376 Robert Griffith Tre Gof Saron 14/12/1909 71 D O Davies Rector
377 Maggie Roberts Hendre Farm 14/12/1909 19 D O D/E E H/D P T
378 Robert Salmon Jones Tanybuarth Bethel 18/12/1909 65 D O Davies Rector
379 Anne Hughes Portdinorwic 22/12/1909 68 D O Davies Rector
380 Martha Williams Llanberis 30/12/1909 67 D O Davies Rector
381 John Williams Lon Las 05/01/1910 65 D O Davies Rector
382 Hugh Griffith Vine Cottage Penisarwaen 05/01/1910 23 D O Davies Rector
383 Laura Mary Jones Waen House Penisarwaen 18/01/1910 59 D O Davies Rector
384 Jane Jones Iscoed Erskine Road Colwyn Bay 19/01/1910 84 D O Davies Rector
385 Jane Jones Stablau Penisarwaen 20/01/1910 85 E E Hughes Curate
386 Evan Roberts Erwfforch 01/02/1910 65 D O Davies Rector
387 Richard Jones Erwbian 14/02/1910 57 E E Hughes Curate
388 Hugh Williams Fron Helyg Bethel 03/03/1910 27 D O Davies Rector
389 Anne Parry Bath Saron 19/02/1910 83 D O Davies Rector
390 Morris Williams Ty'n twll 25/03/1910 48 D O Davies Rector
391 Sarah Jones Corralinn 25/03/1910 73 D O Davies Rector
392 No name Roberts 5 Arthur Terrace Penisarwaen 28/03/1910 4 D O Davies Rector
393 Hugh Hughes Congl Ddu Saron 14/04/1910 72 D O Davies Rector
394 Mary Edwards California Terrace Clwt y Bont 20/04/1910 52 D O Davies Rector
395 John Owen Cefn Rhyd 09/05/1910 59 D O Davies Rector
396 David Pritchard Pentir 13/05/1910 31 D O Davies Rector
397 William Roberts Pont Rhythallt 14/05/1910 69 D O Davies/E E Hughes
398 Elizabeth Thomas Treflyn House Chapel St Bethel 14/05/1910 83 D O Davies/E E Hughes
399 Ellen Roberts Cae Mab Adda Pentir Bangor 15/06/1910 50 D O Davies Rector
400 Lloyd Warren George Hughes Coed Helen Llanfagdalen 17/06/1910 63 D O Davies Rector
401 Richard Williams Erw Bian 01/07/1910 13d D O Davies Rector
402 William Rowland Brynrefail 13/07/1910 72 D O Davies Rector
403 Ellis Jones Royal Infirmary Liverpool 24/08/1910 51 M Wheldon Jones
404 Sarah Jones Pen y Groes Isaf 27/08/1910 21 Burial Act 1880
405 Rebecca Rowlands Brynrefail 08/09/1910 58 Burial Act 1880
406 Mary Edwards Plas Coch 10/09/1910 1m Burial Act 1880
407 William Roberts Corra Linn 17/09/1910 74 D O Davies Rector
408 Laura Jones Frondeg 27/09/1910 D O Davies Rector
409 Margaret Jones Penygroes Uchaf 22/10/1910 64 D O Davies Rector
410 Ruth Thomas Rhiw Goch 08/11/1910 71 D O Davies Rector
411 David Jones Maesgwyn 25/11/1910 65 D O Davies Rector
412 Emrys Jones Ty Capel Seion 08/12/1910 4m D O Davies Rector
413 Hugh Griffith Bethel 10/12/1910 D O Davies Rector
414 William Lloyd Edwards Penisarwaen 13/12/1910 10 E Hughes/D O Davies
415 Eluned May Edwards Corra Linn 29/12/1910 6m D O Davies Rector
415A Jane E Jones Portdinorwic 31/12/1910 65 D O Davies Rector
416 Thomas Williams Groeslon Ty Mawr 31/12/1910 65 D O Davies Rector
417 Lowry Roberts Tyddyn y Felin 25/01/1911 94 D O Davies/E E Hughes
418 Martha Williams Caegwydryn 28/01/1911 75 D O Davies Rector
419 Solomon Williams Liverpool Terrace Penisarwaen 09/02/1911 69 D O Davies/E E Hughes
420 Margaret Davies Rectory 15/02/1911 79 W Edwards Rural Dean
421 Esther Hughes Tan y Cae Bethel 22/02/1911 73 D O Davies Rector
422 Hugh Jones Glanllyn 25/02/1911 35 D O Davies Rector
423 Mary Roberts Brynrhydd Penisarwaen 14/03/1911 5 E E Hughes Curate
424 John Rowland Coch Hir 23/03/1911 52 D O Davies Rector
425 John Evan Owen Madoc Terrace Craig Dinas 05/04/1911 40 D O Davies Rector
426 Lewis Hughes Cae Metta 22/04/1911 77 D O Davies Rector
427 Ellen Roberts Llys Olwen 27/04/1911 47 D O Davies Rector
428 William Jones Bryntirion 27/04/1911 79 D O Davies/E E Hughes
429 Catherine Williams Rhydyfuwch 04/05/1911 79 D O Davies/E E Hughes
430 John Owen Penisarwaen 01/07/1911 14 D O Davies Rector
431 Griffith Roberts Bryn Pistyll 08/06/1911 68 D O Davies Rector
432 ? Griffith Bethel 01/07/1911 7m D O Davies Rector
433 Jane Williams Seion Terrace 08/07/1911 73 D O Davies Rector
434 Dorothy Ellis Rowlands Werglodd Goch Penisarwaen 15/07/1911 73 D O Davies Rector
435 Humphrey Davies Garth 04/08/1911 75 D O Davies Rector
436 Ann Jones Incline Cottage 30/08/1911 59 D O Davies Rector
437 John Beuno Jones Penisarwaen 14/09/1911 54 D O Davies Rector
438 E Jones Penybuarth Bethel 28/10/1911 77 D O Davies Rector
439 Owen Thomas Williams Saron Village 04/11/1911 29 D O Davies Rector
440 Leslie Roberts Penybryn 04/11/1911 11 D O Davies/E E Hughes
441 Kate Williams Gwyddfor 14/11/1911 40 D O Davies Rector
442 Mary Williams Bethel 25/12/1911 D O Davies Rector
443 Anne Jones Arthur Terrace Penisarwaen 09/12/1911 87 D O Davies Rector
444 Ellen Williams Llwyn Helyg Penisarwaen 09/12/1911 51 D O Davies Rector
445 Jane Parry (nee Griffith) Gorphwysfa Bethel 23/12/1911 78 D O Davies Rector
446 Jane Evans Pentaicroesion 02/01/1912 74 D O Davies/E E Hughes
447 Barbara Ross 1 Nant y Mount Capel y Graig 24/01/1912 68 E E Hughes Curate
448 Caroline Griffith Glyn Ifor Saron 25/01/1912 64 E E Hughes/J T Jones
449 John Griffith Glandwr Bethel 27/01/1912 72 D O Davies Rector
450 Richard Thomas Tynygate Penisarwaen 24/02/1912 70 D O D/E E H
451 Laura Davies 1 Church Street Carnarvon 13/03/1912 87 D O Davies Rector
452 Elizabeth Davies Penisarwaen 19/03/1912 66 D O Davies/E E Hughes
453 Willie Owen Rhoswian Penisarwaen 24/03/1912 2m D O Davies Rector
454 Elizabeth Evans Owen Craig Dinas Penisarwaen 30/03/1912 77 D O Davies/E E Hughes
455 Ellen Thomas Erwbian 03/04/1912 16 D O Davies Rector
456 Margaret Jones Caepoeth Llanrug 13/04/1912 76 D O Davies Rector
457 Moses Davies Llanberis 13/04/1912 65 D O Davies Rector
458 Richard Owen Bethel 20/04/1912 46 D O Davies Rector
459 William Jones Craig Dinas 20/04/1912 2m D O Davies Rector
460 John Williams Glanygors 23/04/1912 54 D O Davies Rector
461 Elizabeth Jane Jones Tynewydd Penisarwaen 01/05/1912 15 E E Hughes Curate
462 Ellen Jones Fodol 20/05/1912 57 E E Hughes Curate
463 Elizabeth Hughes Tycerrig 24/05/1912 74 E E Hughes Curate
464 Hugh Ross Penrhosgarnedd 12/06/1912 70 D O Davies Rector
465 Margaret Williams Blaenycae Llanfairisgaer 25/06/1912 75 D O Davies/E E Hughes
466 Owen Jones Coedyparc Penisarwaen 27/06/1912 54 D O Davies Rector
467 Margaret Williams Bryn Waen Portdinorwic 03/07/1912 12 D O Davies Rector
468 Elizabeth Jones Glanyllyn 06/07/1912 15m D O Davies Rector
469 Hugh Roberts Brynderw 06/07/1912 74 E E Hughes Curate
470 Samuel Jones Penrhyn Bach Llanrug 1912 D O Davies Rector
471 Margaret Evans 13 Orme Road Bangor 26/08/1912 84 D O Davies Rector
472 Robert Owen London House 25/09/1912 13m Burial Act 1880
473 Katie Owen Rhosiwan Terrace Penisarwaen 13/07/1912 5m Burial Act 1880
474 Catherine Roberts Groeslon Ty Mawr 19/10/1912 85 D O Davies Rector
475 Nellie Jones Penygroes 13/11/1912 23 D O Davies Rector
476 Nellie Morris Fachell 16/11/1912 23 D O D/E E H/R J
477 Ellen Williams Caerbleddyn 30/11/1912 74 E E Hughes Curate
478 Elizabeth Wynne Williams Quay Cottage Portdinorwic 05/12/1912 4 D O Davies Rector
479 Laura Williams Cyttir 07/12/1912 67 D O Davies Rector
480 David Lloyd Edwards Tai ffynnon Penisarwaen 24/12/1912 6 E E Hughes Curate
481 John Rowlands Nant 25/12/1912 Burial Act 1880
482 Owen David Hughes Gorphwysfa Penrhosgarnedd 28/12/1912 25 Burial Act 1880
483 Anne Williams Trergof Bethel 04/01/1913 Burial Act 1880
484 William Owen Llanberis Jan 1913 80 Burial Act 1880
485 Margaret Anne Robinson 1 Seion Terrace 28/01/1913 8m D O Davies Rector
486 Mrs Edwards Caer moel Portdinorwic 05/02/1913 80 D O Davies Rector
487 David Owen Tanyffordd Bethel 06/02/1913 Burial Act 1880
488 Ceridwen Griffith Minffordd Bethel 01/02/1913 16m Burial Act 1880
489 William Williams Singrig Portdinorwic 01/03/1913 62 D O Davies Rector
490 E M Owen Stablau Craig Dinas 01/03/1913 8 D O Davies Rector
491 Elizabeth Griffith Ty Capel Glascoed 08/03/1913 87 Burial Act 1880
492 Ann Jones Bathafarn House Holyhead 09/03/1913 68 D O Davies Rector
493 Robert William Jones Raca 15/03/1913 28 D O Davies/E E Hughes
494 Annie Roberts Fron Waen Terrace Penisarwaen 24/01/1913 23 D O Davies/E E Hughes
495 Elizabeth Davies Tymawr Cottage 25/03/1913 30 D O Davies Rector
496 Hannah Mary Roberts Carnarvon 03/04/1913 28 D O Davies Rector
497 Ellen Humphreys Cae Hob 05/04/1913 Burial Act 1880
498 William Pritchard Llandwrog 12/04/1913 D O Davies Rector
499 Jane Jones Capel Seion 12/04/1913 57 D O Davies Rector
500 Elizabeth Prichard Saron 19/04/1913 D O Davies Rector
501 Robert Williams Bryn Waen 14/05/1913 87 D O Davies Rector
502 Catherine Jones Corra Linn May 1913 69 D O Davies Rector
503 Margaret Williams Crawia 31/05/1913 D O Davies Rector
504 Edward Morgan Jones Penisarwaen 03/06/1913 D O Davies Rector
505 John Parry Plas Dulas Penisarwaen 07/06/1913 D O Davies Rector
506 Margaret R Jones Llan Isaf 07/06/1913 D O Davies Rector
507 John Williams Fourcrosses 02/07/1913 84 D O Davies Rector
508 Catherine Jones Bryn Eithin 24/07/1913 D O Davies Rector
509 Robert Brymer Roberts Alun House 29/07/1913 3m D O Davies Rector
510 John Jones Pandy 31/07/1913 D O Davies Rector
511 Eunice May Williams Bod Ivy 11/09/1913 4m D O Davies Rector
512 Catherine Williams Disgwylfa 20/06/1913 D O Davies Rector
513 Katie Jones Tre Gof Bethel 08/10/1913 6m E E Hughes Curate
514 Elizabeth Hughes 6 Seion Terrace 09/10/1913 51 Burial Act 1880
515 Benjamin Williams 2 Snowdon View Pentir 09/10/1913 81 E E Hughes Curate
516 Robert Owen Griffith Celyn Ucha 09/10/1913 57 Burial Act 1880
517 Frederick George Moore Caermynydd 24/10/1913 10m E E Hughes Curate
518 Margaret Roberts Llwyn y Bedw 18/10/1913 E E Hughes Curate
519 Helen Ross Trefriw (formerly Rhos Fawr) 18/10/1913 28 E E Hughes Curate
520 Richard Jones Tyn Llidiart 01/11/1913 E E Hughes Curate
521 Owen Thomas Williams Tre Gof Saron 15/11/1913 49 E E Hughes Curate
522 John Parry Bryn Madoc 22/11/1913 92 Burial Act 1880
523 Richard Jones Hyfrydle Bethel 21/01/1911 Burial Act 1880
524 Jane Ellis Cae Coch 21/01/1911 E E Hughes Curate
525 Evan Roberts Cae Hywel 16/11/1911 M M J/D O D/E E H
526 Owen Thomas Williams Tre Waen 13/05/1911 5 Burial Act 1880
527 William Parry Bath Saron 11/05/1912 E E Hughes Curate
528 William Ffoulkes Melyn Fryn Brynrefail 16/12/1913 2d E E Hughes Curate
529 Rowland William Hughes Caxton House Llandinorwic 03/01/1914 38 Burial Act 1880
530 Evan Roberts Bryn Hyfryd Terrace Penisarwaen 08/01/1914 8m E E Hughes Curate
531 Ellen Evans Fachell Lladdeiniolen 24/01/1914 71 E E Hughes Curate
532 Mary Thomas Erw Bian Llanddeiniolen 04/02/1914 14 E E Hughes Curate
533 Evan Lloyd Hughes Pant Afallon Farm Llanddeiniolen 07/02/1914 9 E E Hughes Curate
534 Anne Jane Williams Cefn Rhyddallt 07/02/1914 58 Burial Act 1880
535 Catherine Williams Erw Terrace Saron 14/02/1914 83 E E Hughes Curate
536 Margaret Jones Gelli Llanddeiniolen 06/03/1914 74 Burial Act 1880
537 Jane Ellis Williams Lleiniau Clwt y Bont 05/03/1914 74 E E Hughes Curate
538 Owen Thomas Pritchard Llan Uchaf 07/03/1914 79 Burial Act 1880
539 Susanah May Williams Carneddi House Saron 31/03/1914 10m Burial Act 1880
540 Llewelyn Parry Ty Gwyn Penisarwaen 02/04/1914 3m Burial Act 1880
541 Moses Owen Minffordd Bethel 07/04/1914 9 Burial Act 1880
542 Daniel Owen Davies Llanddeiniolen Rectory 11/04/1914 78 E E H/J S/H J/H W/E J
543 William Jones Clegir Uchaf Clwt y Bont 11/04/1914 45 Ben Thomas Llanfairisgaer
544 Elizabeth Ellen Hughes Garth Farm 18/04/1914 47 Burial Act 1880
545 Jane Owens Foel Blochdy 26/05/1914 78 E E Hughes Curate
546 Margaret Roberts Tan y Ffordd Bethel 30/05/1914 24 Burial Act 1880
547 Mary Gough Penrallt Berw Llanidan 01/06/1914 83 E E Hughes Curate
548 Owen Williams Min Parc Llanrug 04/06/1914 73 Burial Act 1880
549 John Edward Thomas Coed Madog Brynrefail 18/06/1914 75 Burial Act 1880
550 Elizabeth Williams Caer bleddyn Penisaerwaen 18/06/1914 74 J W Roberts Llanrug
551 Ellis Davies Jones Glanffrwd Terrace Saron 20/06/1914 25 Burial Act 1880
552 Ellis Williams Goetra Uchaf Bangor 22/06/1914 70 Burial Act 1880
553 Mary Roberts Tan y fynwent Bethel 23/06/1914 77 Burial Act 1880
554 Mary Williams Carreg y Gwalch Portdinorwic 23/06/1914 55 B Thomas Portdinorwic
555 Ellen Jones 4 Helen Terrace Llanfairisgaer 25/06/1914 94 Burial Act 1880
556 Jane Williams Bryncostrelau Pontrhythallt 25/06/1914 44 B Thomas Portdinorwic
557 Owen Evan Hughes Aelybryn Bethel 02/07/1914 71 E E Hughes Curate
558 Samuel John Rowlands Brynmadog 11/07/1914 66 Burial Act 1880
559 Robert Davies Bryn Adda Vaynol Park 11/07/1914 11m E E Hughes Curate
560 Owen David Owen Madog Park Brynrefail 15/07/1914 72 E E Hughes Curate
561 Grace Williams Rhydau Portis 22/07/1914 36 E E Hughes Curate
562 John Pritchard Caledffrwd Terrace Clwt y Bont 30/07/1914 48 Burial Act 1880
563 Grace Jones Coedbolyn bach Bethel 05/08/1914 62 E E Hughes Curate
564 Thomas Henry Williams Llwynhelig Brynrefail 13/08/1914 59 E E Hughes Curate
565 Catherine Edwards New Street Saron 04/09/1914 80 T W Roberts Llanrug
566 Ana Ffoulkes Berlin House Brynrefail 12/09/1914 83 Burial Act 1880
567 John Alun Roberts Glandwr Saron 12/09/1914 9m Burial Act 1880
568 Floosie Hughes 2 Penrhyn Terrace Waen Pentir 18/09/1914 23m Burial Act 1880
569 Thomas Williams Blaen y Cau Pentir 24/09/1914 65 Burial Act 1880
570 Henry Owen Crawia Mills 26/09/1914 65 E E Hughes Curate
571 Margaret Roberts Isgaer Pontrhythallt 27/10/1914 74 Burial Act 1880
572 David Roberts Bryn y Waun 05/11/1914 66 B Thomas Llanfairisgaer
573 Charles Evans Brynhyfryd Bethel 10/11/1914 76 B Thomas Llanfairisgaer
574 William Lloyd Davies 6 Caerhos Terrace Capel Seion 21/11/1914 13m E E Hughes Curate
575 Laura Parry Brynrhedyn 05/12/1914 Burial Act 1880
576 William Griffith Jones Cae Hywel Penisarwaen 05/12/1914 54 Burial Act 1880
577 Jane Ellen Ann Owen Glascoed Beddgelert 10/12/1914 42 E E Hughes Curate
578 Richard Pritchard Commercial Street Penisarwaen 18/12/1914 21 E E Hughes Curate
579 Mary Hannah Jones Bryn Mair Bethel 26/12/1914 30m Burial Act 1880
580 Hugh Thomas Elidir View Brynrefail 02/01/1915 77 Burial Act 1880
581 Robert Jones Hafodol Ganol Pentir 02/01/1915 70 E E Hughes Curate
582 Mary Griffith Tanffordd Penisarwaen 09/01/1915 89 E E Hughes Curate
583 Owen Roberts Tyddyn y Felin 23/01/1915 57 R Wynne Griffith Curate
584 Gaynor Davies 30 Coronation Tce Maesteg S Wales 01/02/1915 26 R Wynne Griffith Curate
585 Grace Thomas 5 Edward Street Carnarvon 09/02/1915 83 R Wynne Griffith Curate
586 Evan Williams Crawiau Terrace Llanrug 18/02/1915 76 R Wynne Griffith Curate
587 Anne Lilian May Williams Cefn Rhyd Bethel 19/02/1915 18m R Wynne Griffith Curate
588 Anne Ellen Jones Gors Farm Penisarwaen 19/02/1915 14m R Wynne Griffith Curate
589 Ellen Jones Caerhos Cottage Seion 22/02/1915 86 R Wynne Griffith Curate
590 Daniel Lewis Commercial Street Penisarwaen 23/02/1915 19 R Wynne Griffith Curate
591 Annie Pritchard Hendre Tynlon Treborth 02/03/1915 2 R Wynne Griffith Curate
592 Griffith Foulkes Llys Bryn Refail 10/03/1915 88 R Wynne Griffith Curate
593 Jeremiah Roberts Cae Gwydryn 11/03/1915 38 R Wynne Griffith Curate
594 Elizabeth Williams Bryn Teg Saron 13/03/1915 62 Burial Act 1880
595 Albert Owen Hughes 41 Snowdon Street Carnarvon 17/03/1915 Burial Act 1880
596 Henry Hughes Pant yn afallan Portdinorwic 18/03/1915 79 I Roberts Llanrug
597 Ellen Jones Gwynfa Brynrefail 20/03/1915 66 R Wynne Griffith Curate
598 Catherine Jones Rhosalun Bethel 28/03/1915 87 R Wynne Griffith Curate
599 Jane Owen Parc Wern Bethel 08/04/1915 83 Burial Act 1880
600 Elizabeth Morris Tai Newyddion Penisarwaen 12/04/1915 79 R Wynne Griffith Curate
601 Void Void Void Void V Void
602 Mary Hughes Liverpool Terrace Penisarwaen Apr 1915 75 R Wynne Griffith Curate
603 John Thomas Erw Bian Saron 11/05/1915 65 W A Davies Ponsonby
604 Mary Ellis Workhouse Infirmary 02/06/1915 70 T W Roberts Llanrug
605 Gwilym Rees Parry Glyn Ifor Bethel 19/06/1915 4m R W Griffith Curate
606 Jane Wheldon Tai Newyddion Penisarwaen 26/06/1915 92 R W Griffith Curate
607 Francis Pritchard Bronrhythallt 26/06/1915 61 R W Griffith Curate
608 Ellen Griffith Fronheulog Bethel 07/07/1915 65 Burial Act 1880
609 Laura Roberts Bodlondeb Portdinorwic 20/07/1915 75 Burial Act 1880
610 William Edwards Penrallt Llanfairisgaer 04/08/1915 58 R Wynne Griffith Curate
611 Griffith Parry Craig Dinas 04/08/1915 63 R Wynne Griffith Curate
612 Grace Pritchard Coch hir 07/08/1915 76 R Wynne Griffith Curate
613 Hugh Pritchard Carnarvon 13/08/1915 64 Burial Act 1880
614 Elizabeth Francis 5 Sion Terrace 14/08/1915 52 Burial Act 1880
615 Owen Richard Jones Bron Gwynedd Bethel 11/08/1915 10w Burial Act 1880
616 William Rowland Hughes Caxton House Ebenezer 25/08/1915 68 Burial Act 1880
617 Martha Lewis 4 Eastgate Street Carnarvon 07/09/1915 59 Alfred E Lewis Llanrug
618 William Williams Workhouse Infirmary Bangor 11/09/1915 76 Alfred E Lewis Llanrug
619 Elizabeth Jones High Street Rhiwlas 18/09/1915 84 Burial Act 1880
620 Ellen Owen Workhouse Infirmary Carnarvon 18/09/1915 73 J D Roberts Llanrug
621 Robert Thomas Gwern Alun Saron 25/09/1915 57 Burial Act 1880
622 David Hughes Llwyn Celyn Saron 30/09/1915 66 Burial Act 1880
623 Harry Cross Coed y Bolyn Lodge 05/10/1915 40 J D Roberts Llanrug
624 Thomas Morris Arthur Terrace Penisarwaen 02/11/1915 77 Burial Act 1880
625 Ella Roberts Cae Gwydryn 12/11/1915 15m R Wynne Griffith Curate
626 Janie Drury Jones Tawelfa 26/11/1915 17 Burial Act 1880
627 Elizabeth Owen Tan y Ffordd Bethel 08/12/1915 49 Burial Act 1880
628 Edwin Edward Hughes Llanddeiniolen Rectory 11/12/1915 58 R W G/J S/H J/L J/T J J/E J
629 Eira Catherine Jane Hughes Tai Newyddion Penisarwaen 15/12/1915 3m Burial Act 1880
630 Jane Thomas Penscoins Portdinorwic 27/12/1915 24 R Wynne Griffith Curate
631 Mary Pritchard King Arthur Penisarwaen 18/02/1916 68 R Wynne Griffith Curate
632 Ebenazer Jones Llofft Penisarwaen 24/02/1916 18d R Wynne Griffith Curate
633 David Edwards 10 Ebury Road Nottingham 26/02/1916 57 R Wynne Griffith Curate
634 Robert Thomas Tyddyn Berth 16/03/1916 72 Burial Act 1880
635 Anne Owen Prysdyrus Penisarwaen 16/03/1916 87 Burial Act 1880
636 Owen Parry Tregof Bethel 31/03/1916 78 Burial Act 1880
637 Edward Jones Frondeg Llanddeiniolen 31/03/1916 70 Burial Act 1880
638 John Jones Cae Rhos Cottage 04/04/1916 88 R Wynne Griffith Curate
639 Elizabeth Griffith Terfyn Terrace Portdinorwic 05/04/1916 36 R Wynne Griffith Curate
640 Jane Hughes Tai Ffynnon Penisarwaen 10/04/1916 53 R Wynne Griffith Curate
641 Hannah Thomas Menai Street Portdinorwic 13/04/1916 79 R Wynne Griffith Curate
642 Hughie Jones 4 Arthur Terrace Penisarwaen 21/04/1916 16 Burial Act 1880
643 Robert Rowland Jones Tyn Llan Uchaf 22/04/1916 37 Burial Act 1880
644 Hugh Thomas Hughes Cremlyn Bethel 24/04/1916 56 Burial Act 1880
645 Perry Jane Roberts Tai Croesion Penisarwaen 13/05/1916 38 R Wynne Griffith Curate
646 Daniel Williams Graig Cottage Penrhos Bangor 20/05/1916 75 Burial Act 1880
647 William G Ellis Erw Ffynnonydd Saron 08/06/1916 19 Burial Act 1880
648 Mary Thomas Pen y bont Ebenezer 10/06/1916 68 R Wynne Griffith Curate
649 William Owen Williams Ty Mawr Cottage 10/06/1916 63 R Wynne Griffith Curate
650 Elizabeth Williams Portland House Saron 24/06/1916 40 R Wynne Griffith Curate
651 Evan Owen 7 Madog Terrace Craig Dinas 12/07/1916 74 R Wynne Griffith Curate
652 Hannah Roberts Bronallt St Davids Rd Carnarvon 15/07/1916 66 R Wynne Griffith Curate
653 Margaret Speakman Post Office Penisarwaen 15/07/1916 63 Burial Act 1880
654 William Williams Cae Ffynon Penisarwaen 22/07/1916 58 R Wynne Griffith Curate
655 Jane Griffith Gardd y Ffynon Saron 25/07/1916 81 Burial Act 1880
656 Thomas Jones Boston House Bethel 01/08/1916 69 T A Morgan Jones Rector
657 Sarah Catherine Roberts C and A Infirmary 12/08/1916 45 T A Morgan Jones Rector
658 Ellis Ellis Williams Marion Terrace Ebenezer 23/08/1916 70 Alfred E Lewis Llanrug
659 David Owen Madog Terrace Llanddeiniolen 09/09/1916 76 T A Morgan Jones Rector
660 William Pritchard Wern Alun Saron 12/09/1916 85 T A Morgan Jones Rector
661 Richard Hughes Cefn Bach Llanddeiniolen 07/10/1916 Burial Act 1880
662 Thomas Pritchard Penlon Saron 14/10/1916 16 Burial Act 1880
663 Ellis Thomas Penybont Saron 17/10/1916 74 T A Morgan Jones Rector
664 Margaret Humphreys Arianfryn Pontrhythallt 18/10/1916 68 Burial Act 1880
665 Griffith Jones Corra Linn Saron 23/10/1916 77 Burial Act 1880
666 John James Parry Bryn Myfyr Brynrefail 08/11/1916 57 T A Morgan Jones Rector
667 Catherine Jones Tan y beren bach Llanddeiniolen 15/11/1916 75 Burial Act 1880
668 Ann Jones Groeslon Isaf Penisarwaen 15/11/1916 64 T A Morgan Jones Rector
669 Richard Roberts Tan y fynwent Bethel 18/11/1916 Burial Act 1880
670 Benjamin Jones Bryn Eithin Penisarwaen 29/11/1916 71 Burial Act 1880
671 Jane Parry Bod Ivy Bethel 30/11/1916 89 Burial Act 1880
672 Ellen Williams Workhouse Infirmary Carnarvon 19/12/1916 59 R Wynne Griffith Curate
673 Catherine Williams Bryn Pistyll Pontrhythallt 21/12/1916 51 Burial Act 1880
674 Eirlys Williams Llain Hir 21/12/1916 3m Burial Act 1880
675 John Griffiths Bryn Derw 23/12/1916 88 Burial Act 1880
676 Lydia Jones 5 Bryn Hyfryd Tce Penisarwaen 03/01/1917 70 R Wynne Griffith Curate
677 Elizabeth Hughes Aber Cottages Bangor 06/01/1917 82 T A Morgan Jones Rector
678 Thomas Hughes Sunny Side Carnarvon 18/01/1917 70 Burial Act 1880
679 Thomas Roberts Pen Llyn 27/01/1917 80 T A Morgan Jones Rector
680 Mary Evans Pant Hywell 30/01/1917 17 R Wynne Griffith Curate
681 John Rhiwen Roberts Bryn Eithin Penisarwaen 05/02/1917 77 R Wynne Griffith Curate
682 Henry Owen Griffith Tan y Ffordd 10/02/1917 57 R Wynne Griffith Curate
683 Richard Williams 3 Penrhyn Tce Waen Pentir 10/02/1917 71 J H Parry/R Wynne Griffith
684 Griffith Robert Williams Vron Chwith Llanddeiniolen 27/02/1917 29 Burial Act 1880
685 Ellen Evans Berlin House Brynrefail 28/02/1917 81 R Wynne Griffith Curate
686 Jane Jones Penrhyn Bach Llanddeiniolen 08/03/1917 85 R Wynne Griffith Curate
687 William Jones Pen y Glegir Llanddeiniolen 13/03/1917 67 R Wynne Griffith Curate
688 Catherine Jones Rhos Bethel 24/03/1917 46 Burial Act 1880
689 Joseph Jones C and A Infirmary 29/03/1917 17 L J/B T/E J/R W G
690 Henry Thomas Tan y cae Bethel 15/04/1917 80 Burial Act 1880
691 Margaret Jones Commercial Street Penisarwaen 15/04/1917 28 R Wynne Griffith Curate
692 Owen Roberts Castell Farm Llanddeiniolen 18/04/1917 84 T A Morgan Jones Rector
693 John Owen Glan y Llyn Pontrhythallt 25/04/1917 79 R Wynne Griffith Curate
694 Frank Patin Ty Newydd Penisarwaen 05/05/1917 8m R Wynne Griffith Curate
695 William Rees Jones Cerrig Gwynion 02/06/1917 57 Burial Act 1880
696 John Griffith Fron Helyg Bethel 21/06/1917 71 Burial Act 1880
697 Mary Roberts Boston House Saron 25/07/1917 71 T A Morgan Jones Rector
698 William Randall Aber Cottages Portdinorwic 27/08/1917 56 T A Morgan Jones Rector
699 Jane Jones 1 Beuno Terrace Bontnewydd 07/09/1917 59 R Wynne Griffith Curate
700 Elizabeth Owen Gors Brynrefail 29/09/1917 78 Burial Act 1880
701 Edward Ffoulkes Erw Fair Llanberis 27/10/1917 67 Burial Act 1880
702 Robert Hughes C and A Infirmary 17/11/1917 68 T A Morgan Jones Rector
703 John Owen Cadair Elwy 15/12/1917 26 Burial Act 1880
704 Morris Thomas Rhiw Goch 18/12/1917 77 T A Morgan Jones Rector
705 Jane Jones Cae Bythod 22/12/1917 76 T A Morgan Jones Rector
706 William Owen Jones Old Station 26/12/1917 47 R Wynne Griffith Curate
707 Katie Roberts Penrhyd 29/12/1917 7m T A Morgan Jones Rector
708 Richard Jones Craig Dinas 29/12/1917 T A Morgan Jones/R Wynne Gth
709 John Roberts Tyn Maes Bethel 09/01/1918 58 T A Morgan Jones Rector
710 Ellen Hughes 3 Arthur Terrace Penisarwaen 17/01/1918 34 T A Morgan Jones Rector
711 Owen Humphreys C and A Infirmary 02/02/1918 43 T A Morgan Jones Rector
712 Ann Williams Min y Parc Llanrug 09/02/1918 79 Burial Act 1880
713 John Humphrey Williams Glyn Terrace Ebenezer 15/02/1918 77 Burial Act 1880
714 Ann Pritchard Post Office Brynrefail 02/03/1918 83 Burial Act 1880
715 Oliver Hughes Bryn Llwyd Saron 16/03/1918 23 Burial Act 1880
716 John Ivor Hughes Efail Castell Llanddeiniolen 16/03/1918 17 Burial Act 1880
717 William Owen Williams Penllyn 20/03/1918 62 R Wynne Griffith Curate
718 Robert Thomas Cefn Cynrig Llanfairisgaer 05/04/1918 83 T A Morgan Jones Rector
719 Thomas Richard Thomas H M Hostel Rudcheath 06/04/1918 23 R Wynne Gth/T A Morgan Jones
720 Owen H Morris Park Villa Llanrug 18/04/1918 74 Burial Act 1880
721 Ann Roberts Tyn Mynydd Carngiwch 07/05/1915 74 T A Morgan Jones Rector
722 Thomas Lloyd Williams Bro Dawel Brynrefail 23/05/1918 63 Burial Act 1880
723 Laura Roberts Ty Mawr Llanddeiniolen 25/05/1918 92 T A Morgan Jones Rector
724 Ellen Jones Goodman Street Llanberis 25/05/1918 63 T A Morgan Jones Rector
725 Harriet Jones Cae Main Waunfawr 15/06/1918 64 Burial Act 1880
726 Elizabeth Jones Erw bian Llanddeiniolen 29/06/1918 53 Wm Morgan/R Wynne Griffith
727 Ellen Jones Tan y buarth Bethel 25/07/1918 52 Evan Jones/T A Morgan Jones
728 Ann Owen Ty Newydd Penisarwaen 25/07/1918 87 Burial Act 1880
729 Richard Roberts Union House Walton 30/07/1918 25 T A Morgan Jones Rector
730 Evan Thomas Llwyn Celyn Saron 07/08/1918 4m Burial Act 1880
731 Annie Maud Jones Shop Newydd Saron 07/08/1918 28 Evan Jones/T A Morgan Jones
732 Evan Pritchard Coch Hir Llanddeiniolen 15/08/1918 41 R Wynne Griffith Curate
733 Margaret Parry Gwynfryn Bethel 10/10/1918 72 Burial Act 1880
734 Catherine Davies Tanyfoel Llandinorwic 12/10/1918 80 Burial Act 1880
735 David Williams Gwynant Saron 24/10/1918 63 Burial Act 1880
736 Martha Jane Ffoulkes Storvell Llanberis Rd Carnarvon 26/10/1918 19m T A Morgan Jones Rector
737 Annie Roberts Ship Pontrhythallt 26/10/1918 2 R Wynne Gth/T A Morgan Jones
738 Griffith Jones Waterloo House Portdinorwic 02/11/1918 43 Burial Act 1880
739 Ellen Elizabeth Parry Erw bian Llanddeiniolen 06/11/1918 2 T A Morgan Jones Rector
740 Margaret Ellis Williams Issallt Brynrefail 29/11/1918 33 T A Morgan Jones Rector
741 Katie Parry Plas Dulas 09/11/1918 24 Burial Act 1880
742 Mabel Griffith 39 William Street Carnarvon 12/11/1918 13m T A Morgan Jones Rector
743 Katie Williams Ffoulkes Pen Llyn Llanddeiniolen 13/11/1918 24 Burial Act 1880
744 Annie Henson Llys Gwynt 13/11/1918 15 Burial Act 1880
745 Enid Ffoulkes Bryn Derw Llanddeiniolen 13/11/1918 20 T A Morgan Jones Rector
746 Dennis Whiteside 39 Elinor Street Carnarvon 14/11/1918 38 Burial Act 1880
747 Mary Ffoulkes Deiniol Terrace Brynrefail 19/11/1918 31 T A Morgan Jones Rector
748 David Parry 2 Elinor Street Carnarvon 21/11/1918 49 Burial Act 1880
749 Annie Williams Ty Gwyn Penisarwaen 23/11/1918 24 Burial Act 1880
750 Elizabeth Ann Pritchard 247 Carnarvon Road Carnarvon 27/11/1918 11 T A Morgan Jones Rector
751 Ellen Griffith Bryn Derw Bach Ysgoldy 31/11/1918 61 Burial Act 1880
752 Mary Pritchard 4 Post Office Terrace Pentir 07/12/1918 33 R Wynne Griffith Curate
753 Jane Roberts Gelli Llanddeiniolen 07/12/1918 36 R Wynne Griffith Curate
754 Ellen Burn Jones Penscoins Cottages Pentir 12/12/1918 47 R Wynne Griffith Curate
755 Lily Jones Goodman Street Llanberis 21/12/1918 6 T A Morgan Jones Rector
756 John D Williams Gors Bach Brynrefail 25/12/1918 61 T A Morgan Jones Rector
757 William Williams 4 Helen Terrace Llanfairisgaer 04/01/1919 63 Burial Act 1880
758 John Wynn Parry Ty Gwyn Penisarwaen 11/01/1919 15 Burial Act 1880
759 Sarah Ann Frazer 3 Dyffryn Terrace Dwygyfylchi 13/01/1919 61 T A Morgan Jones Rector
760 Mary Jones Tan y Fynwent Bethel 21/01/1919 71 Burial Act 1880
761 Jane Roberts Penrhyn House Saron 22/01/1919 77 T A Morgan Jones Rector
762 William W Jones Ty Newydd Raca 25/01/1919 59 T A Morgan Jones Rector
763 Mary Williams Cae Glas Portdinorwic 31/01/1919 74 T A Morgan Jones Rector
764 Richard Williams Bodivy Bethel 01/02/1919 43 Burial Act 1880
765 Thomas Hughes New Street Saron 06/02/1919 70 T A Morgan Jones/J T Jones
766 Mary Jones Gorphwysfa Penisarwaen 08/02/1919 91 T A Morgan Jones Rector
767 William John Griffith Tyn Twll Saron 01/03/1919 28 Burial Act 1880
768 Ann Griffith Tyn Clwt Bethel 04/03/1919 72 T A Morgan Jones Rector
769 Rowland Ffoulkes Llys Farm 04/03/1919 64 T A Morgan Jones Rector
770 William Williams Bron y graig Treborth 08/03/1919 73 T A Morgan Jones Rector
771 Diana Grace Thomas Caerfryn Llanrug 20/03/1919 70 Burial Act 1880
772 Margaret Thomas 3 Madog Street Craig y Dinas 30/04/1919 61 T A Morgan Jones Rector
773 Gaynor Jones Tyn y Maes Llanddeiniolen 01/05/1919 66 T A Morgan Jones Rector
774 David Thomas Caerfryn Llanrug 09/05/1919 68 Burial Act 1880
775 William Ffoulkes Ffrwd Goch Brynrefail 16/05/1919 77 R Wynne Griffith Curate
776 Elizabeth Thomas 27 Lligwy Street Holyhead 20/05/1919 73 Burial Act 1880
777 Laura Roberts Royal Southern Hospital 21/07/1919 47 T A Morgan Jones Rector
778 Margaret Roberts Corra Linn Saron 13/08/1919 76 Burial Act 1880
779 David Jones Craig Dinas Llanddeiniolen 26/08/1919 74 T A Morgan Jones Rector
780 Richard David Jones Glan Villa Portdinorwic 02/09/1919 57 T A Morgan Jones Rector
781 Owen Lewis Bryn Madog 20/09/1919 83 T A M J/R J/R W G
782 Owen Robert Jones Carros Terrace Seion 01/10/1919 71 Burial Act 1880
783 Evan Williams C and A Infirmary 04/10/1919 20 T A Morgan Jones Rector
784 Eliseus Jones Penrhyn Farm 23/10/1919 58 T A Morgan Jones Rector
785 Griffith Humphreys Penrhos Bethel 30/10/1919 59 Burial Act 1880
786 Ruth Owen Tyddyn Difyr Bethel 06/11/1919 35 Burial Act 1880
787 Elizabeth Jones Aber Cottage Portdinorwic 28/11/1919 92 Burial Act 1880
788 Catherine Jones Bryn Mair Bethel 02/12/1919 24 Burial Act 1880
789 Catherine Ffoulkes Bryn Madog 03/01/1920 54 T A Morgan Jones Rector
790 Catherine Jones Bron Gwynedd Bethel 24/01/1920 3m Burial Act 1880
791 Ellen Jones Tros yr Afon Brynrefail 24/01/1920 63 Burial Act 1880
792 Evan Robert Thomas Post Office Bethel 29/01/1920 63 Burial Act 1880
793 Emily Whiteside Jones Hedson Villa Llanrug 10/02/1920 40 Burial Act 1880
794 Richard Jones Maes Gwyn 26/02/1920 73 Burial Act 1880
795 Catherine Owen 7 Bryn Hyfryd Tce Penisarwaen 13/03/1920 68 Burial Act 1880
796 Jane Jones Tyn y Waen 20/03/1920 68 T A M J/R W G
797 Owen Daniel Owen Bron Hywel Pontrhythallt 25/03/1920 73 T A Morgan Jones Rector
798 Elizabeth Pritchard Tal y Waenydd 30/03/1920 84 Burial Act 1880
799 Margaret Lewis Bryn Madog 05/04/1920 59 T A M J/R W G
800 Thomas David Jones Gorlan Bont Llandinorwic 21/04/1920 66 J O/J S/T A M J
Entries Per Page
Displaying Page of