Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • AGE - Oed / Age
  • CERE - Seremoni / Ceremony
  • NOTES - Nodiadau / Notes
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
AGE
CERE
NOTES
797 William Thomas Caer Ysgubor 13/01/1853 67 E O Hughes Rector
798 Mary Jones Clwt y Bont 15/01/1853 2 E O Hughes Rector
799 Ellin Hughes Garth 26/01/1853 35 E O Hughes Rector
800 Robert Jones Llanbabo 11/02/1853 10d E O Hughes Rector
801 Catherine Thomas Clwt y Bont 15/02/1853 2 E O Hughes Rector
802 David Hughes Rhos Bethel 19/02/1853 9 E O Hughes Rector
803 Ellin Jones Carfan 23/02/1853 8m E O Hughes Rector
804 Daniel Williams Cae'r bleddyn 25/02/1853 60 E O Hughes Rector
805 William Edwards Erw'r Odyn 26/02/1853 3m E O Hughes Rector
806 Jane Hughes Llanbabo 10/03/1853 65 E O Hughes Rector
807 Elizabeth Owen Lletty Llanbeblig 18/03/1853 73 E O Hughes Rector
808 Ellen Roberts Waen Wine 23/03/1853 75 E O Hughes Rector
809 Ellin Roberts Waen Wina 23/03/1853 75 E O Hughes Rector
810 Ann Francis Llanllechid 24/03/1853 28 E O Hughes Rector
811 Ann Griffith Penisa'r Waen 11/04/1853 44 E O Hughes Rector
812 John Thomas Terfyn or Garth Bach 16/04/1853 17 E O Hughes Rector
813 Elizabeth Evans Bryn'r efal 20/04/1853 36 E O Hughes Rector
814 Robert Thomas Waenfawr 14/05/1853 85 E O Hughes Rector
815 John Owen Erwbian 17/05/1853 2d E O Hughes Rector
816 Ann Jones Turf Square Carnarvon 31/05/1853 5m E O Hughes Rector
817 Margaret Griffith Clwt y Bont 01/06/1853 43 E O Hughes Rector
818 George Rowland Ebenezer 01/06/1853 4w E O Hughes Rector
819 Ellin Owen Erw Bian 03/06/1853 2w E O Hughes Rector
820 Ellin Williams Aber y Pwll 04/06/1853 70 E O Hughes Rector
821 Jane Thomas Waenfawr 17/06/1853 83 E O Hughes Rector
822 Ellis Williams Ebenezer 18/06/1853 33 E O Hughes Rector
823 Jane Williams Bryn'r efal 28/06/1853 33 E O Hughes Rector
824 Ellin Griffith Clwt y Bont 13/07/1853 6m E O Hughes Rector
825 Mary Jones Penisa'r Waen 16/07/1853 2 E O Hughes Rector
826 David Jones Wern 20/07/1853 50 E O Hughes Rector
827 Catherine Prichard Penisa'r Waen 20/07/1853 6 E O Hughes Rector
828 Elizabeth Jones Bethel 02/08/1853 8 E O Hughes Rector
829 Elizabeth Hughes Bryn Madoc 13/08/1853 18 E O Hughes Rector
830 Margaret Parry Fachell 17/08/1853 20m W Lloyd Williams Llanberis
831 Richard Hughes Rhosygarth Anglesey 26/08/1853 E O Hughes Rector
832 Ellin Williams Cae bythod 01/09/1853 16 E O Hughes Rector
833 William Hughes Ffridd 20/09/1853 28 E O Hughes Rector
834 William Thomas Fachell 12/10/1853 39 E O Hughes Rector
835 Elizabeth Rowlands Pentre afallon Bangor 15/10/1853 43 E O Hughes Rector
836 Catherine Davies Ebenezer 22/10/1853 26 E O Hughes Rector
837 Richard Edwards Tyn y Mynydd 29/10/1853 2w E O Hughes Rector
838 William Jones Tynyrallt 05/11/1853 75 E O Hughes Rector
839 Margaret Thomas Clwt y Bont 05/11/1853 5 E O Hughes Rector
840 David Hughes Pant Afallon Bangor 09/11/1853 29 E O Hughes Rector
841 Grace Roberts Penybryn 22/11/1853 63 E O Hughes Rector
842 John Griffith Celyn 22/11/1853 7 E O Hughes Rector
843 John Owen Caerhedyn 17/12/1853 38 E O Hughes Rector
844 John Owens Pentir 26/12/1853 8w E O Hughes Rector
845 Robert Griffith Celyn 28/12/1853 2 James Parry Llanfairisgaer
846 Jane Griffith Rhoswran 04/01/1854 57 E O Hughes Rector
847 Margaret Thomas Tan y bifau? 11/01/1854 55 E O Hughes Rector
848 Jane Jones Chwarel Fawr 01/02/1854 1w E O Hughes Rector
849 John Owen Llwyncoed Llanrug 11/02/1854 19m E O Hughes Rector
850 Catherine Williams Clwt y Bont 17/02/1854 86 James Parry Llanfairisgaer
851 William Williams Bryn Teg 22/02/1854 56 E O Hughes Rector
852 Elizabeth Jones Gallt y Foel 25/02/1854 2 E O Hughes Rector
853 Evan Roberts Groeslon 03/03/1854 25 E O Hughes Rector
854 William Hughes Wallington Farm Ebenezer 03/03/1854 15m E O Hughes Rector
855 Hugh Jones Gallt y Foel 07/03/1854 1 E O Hughes Rector
856 Ann Jones Carreg y Gath 13/03/1854 28 E O Hughes Rector
857 Mary Williams Cae Mawr 15/03/1854 25 E O Hughes Rector
858 William Jones Clwt y Bont 18/03/1854 88 E O Hughes Rector
859 Jane Thomas Rhos Bethel 22/03/1854 32 E O Hughes Rector
860 Ellen Roberts Castell 07/04/1854 90 E O Hughes Rector
861 Ellin Thomas Waen Wine 13/04/1854 35 E O Hughes Rector
862 Ellis Griffith Corlan y Bont 13/04/1854 6m E O Hughes Rector
863 Rowland Jones Penrhos 14/04/1854 60 E O Hughes Rector
864 Ellis Williams Pant yr afallon Bangor 22/04/1854 48 E O Hughes Rector
865 Margaret Griffith Penygroes 26/04/1854 22 E O Hughes Rector
866 William Jones Bethel 26/04/1854 15m E O Hughes Rector
867 William Williams Carreg y Gath 29/04/1854 3m E O Hughes Rector
868 John Williams Penisa'r Waen 06/05/1854 57 E O Hughes Rector
869 Ellin Morris Maes Meddygon 06/05/1854 55 E O Hughes Rector
870 Grace Williams Parkiau Rhos 13/05/1854 20 E O Hughes Rector
871 Rowland Jones Waun Wina 18/05/1854 32 E O Hughes Rector
872 Jane Griffith Cefn 18/05/1854 28 E O Hughes Rector
873 Jane Thomas Bryn'r Efail 20/05/1854 18 James Parry Llanfairisgaer
874 Ellin Thomas Penrhos 01/06/1854 2m E O Hughes Rector
875 William Rowland Prichard Waenfawr 05/06/1854 5h James Parry Llanfairisgaer
876 Thomas Owen Carreglydan 15/06/1854 22 E O Hughes Rector
877 Elizabeth Jones Clwt y Bont 19/06/1854 2 E O Hughes Rector
878 Catherine Williams Bryndu 01/07/1854 19 E O Hughes Rector
879 Elizabeth Jones Tyndryfol 12/07/1854 70 E O Hughes Rector
880 William Prichard Ebenezer 16/08/1854 7 James Parry Llanfairisgaer
881 Mary Williams Tyn y Mynydd 29/08/1854 5 E O Hughes Rector
882 Margaret Isaac Castle Street Carnarvon 22/09/1854 83 E O Hughes Rector
883 Thomas Davies Penrhos 23/09/1854 6m E O Hughes Rector
884 Anne Owens Tynewydd 23/09/1854 71 E O Hughes Rector
885 John Parry Fachell 02/10/1854 6w E O Hughes Rector
886 Elizabeth Griffiths Cefn 30/11/1854 22 E O Hughes Rector
887 Ann Letton Brynffynnon Llanfair 27/12/1854 36 James Parry Llanfairisgaer
888 Ellin Williams Cefn y Bryngwyn 05/01/1855 59 E O Hughes Rector
889 Jane Ellis Ebenezer 13/01/1855 84 E O Hughes Rector
890 Margaret Prichard Ebenezer 24/01/1855 17 E O Hughes Rector
891 John Jones Cae Cerniog 27/01/1855 3m E O Hughes Rector
892 Catherine Jones Penisa'r Waen 29/01/1855 17 E O Hughes Rector
893 David Ellis Ebenezer 30/01/1855 86 E O Hughes Rector
894 Robert Davies Erw Fawr 31/01/1855 77 E O Hughes Rector
895 Ann Hughes Tynygadlas 31/01/1855 26 E O Hughes Rector
896 Ann Jones Rhydau 02/02/1855 69 E O Hughes Rector
897 David Roberts Bachyriffri 06/02/1855 39 E O Hughes Rector
898 David Jones Capel Sion 15/02/1855 15 E O Hughes Rector
899 Henry Williams Ebenezer 15/02/1855 21 E O Hughes Rector
900 Mary Jones Cefn y Bryngwyn 23/02/1855 65 E O Hughes Rector
901 Elizabeth Jones Penrhos 26/02/1855 63 E O Hughes Rector
902 Mary Thomas Caersgubor Llanwnda 28/02/1855 70 E O Hughes Rector
903 Ellin Jones Cefn y Gryddyn 09/03/1855 83 E O Hughes Rector
904 Ellin Jones Penisa'r Waen 15/03/1855 44 E O Hughes Rector
905 David Edwards Penrhos 16/03/1855 5m E O Hughes Rector
906 Ann C Letton Brynffynnon Llanfair 19/03/1855 5m E O Hughes Rector
907 Mary Jones Ebenezer 21/03/1855 80 E O Hughes Rector
908 Margaret Parry Caemawr 21/03/1855 2 E O Hughes Rector
909 Robert Roberts Aberpwll Bangor 21/03/1855 60 E O Hughes Rector
910 Lewis Roberts Tyddyn Andrew 30/03/1855 22 E O Hughes Rector
911 Robert Jones Penyrhos 31/03/1855 10 E O Hughes Rector
912 Francis Williams Vaenol Lodge 31/03/1855 24 E O Hughes Rector
913 Edward Jones Brynywaun 07/04/1855 46 E O Hughes Rector
914 Catherine Jones Fodol Bangor 14/04/1855 43 E O Hughes Rector
915 David Williams Waen Rythallt 18/04/1855 10d E O Hughes Rector
916 Hugh Hughes Efail y Castell 20/04/1855 7 E O Hughes Rector
917 William Prichard Gardd Fôn 28/04/1855 74 E O Hughes Rector
918 Catherine Williams Penisa'r Waen 15/05/1855 1 E O Hughes Rector
919 Owen Williams Waunfawr 24/05/1855 85 E O Hughes Rector
920 Void Void Void Void Void Void Void
921 Owen Jones Rhos Bethel 01/06/1855 42 H Bayley Williams Llanrug
922 David Owen Pentir Village 15/06/1855 10w E O Hughes Rector
923 Dorothy Thomas Rhiw goch 06/07/1855 83 E O Hughes Rector
924 William Jones Cefn y Gryddyn 28/07/1855 84 H Bayley Williams Llanrug
925 John Jones Tyddyn bisley Llanrug 03/08/1855 60 E O Hughes Rector
926 Owen Jones Ffridd 18/08/1855 27 E O Hughes Rector
927 Ellin Jones Coed y bolyn 24/08/1855 22 E O Hughes Rector
928 Ellin Hughes Port Dinorwic 06/09/1855 16 E O Hughes Rector
929 David Ellis Cae Coch 29/09/1855 E O Hughes Rector
930 Ann Williams Tynylon Bangor 29/09/1855 4 E O Hughes Rector
931 Ann Griffith Cae howel 10/10/1855 70 E O Hughes Rector
932 Margaret Roberts Tyddyn y Felin 18/10/1855 10 James Parry Llanfairisgaer
933 Morris Thomas Ty cerrig 20/10/1855 83 James Parry Llanfairisgaer
934 Griffith Jones Cae Corniog 23/10/1855 6m H Bayley Williams Llanrug
935 Gaynor Thomas Ynys y Meuryn 27/10/1855 2 E O Hughes Rector
936 Lewis Williams Caermynydd 03/11/1855 22 E O Hughes Rector
937 Ann Hughes Cae'r gof 14/11/1855 33 J B Herbert Minister
938 Elizabeth Ellis Ynys llechaeryn 01/12/1855 85 E O Hughes Rector
939 Catherine Jones Ebenezer 12/12/1855 79 E O Hughes Rector
940 Elizabeth Williams Rhiwan 02/01/1856 24 E O Hughes Rector
941 Ellis David Ellis Caecoch 19/01/1856 30 E O Hughes Rector
942 John Jones Waun Rythell 26/01/1856 73 E O Hughes Rector
943 Edward Jones Gelli 19/02/1856 20 E O Hughes Rector
944 Mary Williams Maesydre 26/03/1856 31 E O Hughes Rector
945 William Owen Efail y Castell 26/04/1856 20 E O Hughes Rector
946 Catherine Roberts Penrhosyrwylfa 30/04/1856 36 E O Hughes Rector
947 Ann Ellis Cae Coch 10/05/1856 19 E O Hughes Rector
948 Ann Jones Penisa'r Waen 12/05/1856 3 E O Hughes Rector
949 Ellin Roberts Rhoswylfa 14/05/1856 5w E O Hughes Rector
950 Jane Owens Brynyparc 24/05/1856 39 E O Hughes Rector
951 Ellis Roberts Pantafallen 17/06/1856 11m E O Hughes Rector
952 Ann Jones Penrhosyrwylfa 21/06/1856 3 E O Hughes Rector
953 Ann Williams Caer bleddyn 04/07/1856 61 E O Hughes Rector
954 William Williams Rhiwan 15/07/1856 13 E O Hughes Rector
955 Robert Williams Rhiwan 15/07/1856 9 E O Hughes Rector
956 Margaret Griffith Penisa'r Waen 19/07/1856 40 E O Hughes Rector
957 Hannah Jones Tanybiver 09/08/1856 4 E O Hughes Rector
958 Evan Evans Penrhosgarnedd Bangor 13/08/1856 5m E O Hughes Rector
959 Jane Thomas Coed Helen Llanbeblig 02/09/1856 80 E O Hughes Rector
960 John Foulks Maesydre 06/09/1856 72 E O Hughes Rector
961 Ellin Prichard Penybuarth 13/09/1856 18m E O Hughes Rector
962 William Thomas Tynymaes 11/10/1856 2 E O Hughes Rector
963 Catherine Lewis Penygroes 25/10/1856 63 E O Hughes Rector
964 Catherine Parry Caemawr 25/10/1856 41 E O Hughes Rector
965 Robert Thomas Glanrafon Penisarwaun 27/10/1856 47 E O Hughes Rector
966 Mary Evans Vaenol Arms Ebenezer 13/11/1856 34 E O Hughes Rector
967 William Jones Tynyrallt 21/11/1856 17 E O Hughes Rector
968 John Owen Penisarwaun 03/12/1856 82 E O Hughes Rector
969 John Jones Tynllan 13/12/1856 71 E O Hughes Rector
970 Robert Lewis Yr Ynys 13/12/1856 6 E O Hughes Rector
971 Edward Jones Yr Ynys 13/12/1856 11d E O Hughes Rector
972 William Rowlands Coch hir 15/12/1856 68 E O Hughes Rector
973 William Roberts Clwt y Bont 25/12/1856 63 E O Hughes Rector
974 David Roberts Taicroesion 27/12/1856 81 E O Hughes Rector
975 Gwen Griffith Penisa'r Waen 01/01/1857 17 E O Hughes Rector
976 Ellin Thomas Penrhyn 02/01/1857 22 E O Hughes Rector
977 Ellin Roberts Bethel 22/01/1857 71 E O Hughes Rector
978 William Roberts Penybryn 27/01/1857 29 E O Hughes Rector
979 William Jones Enobian 07/02/1857 6 E O Hughes Rector
980 Martha Hughes Bryngoleu 13/02/1857 2 E O Hughes Rector
981 Robert Jones Gelli 23/02/1857 19 E O Hughes Rector
982 Owen Williams Tynyrardd 23/02/1857 3 E O Hughes Rector
983 Thomas Roberts Penyllyn 12/03/1857 6d E O Hughes Rector
984 John Roberts Waun Pentir 14/03/1857 60 E O Hughes Rector
985 Elizabeth Griffith Penisa'r Waen 17/03/1857 2 E O Hughes Rector
986 Jane Williams Caebach 21/03/1857 21 E O Hughes Rector
987 David Owen Penisa'r Waen 25/03/1857 2 E O Hughes Rector
988 Ann Roberts Waun Pentir 08/04/1857 8 E O Hughes Rector
989 Margaret Ellis Carfan 10/04/1857 31 E O Hughes Rector
990 Catherine Jones Tyucha ir ffordd 11/04/1857 85 E O Hughes Rector
991 Elizabeth Owens Vaynol Arms Pentir 13/04/1857 4w E O Hughes Rector
992 Miriam Roberts Waun Pentir 02/05/1857 13 E O Hughes Rector
993 Margaret Pierce Gallt y foel 12/05/1857 27 E O Hughes Rector
994 Ann Jones Glan Menai Llanfairisgaer 13/05/1857 51 E O Hughes Rector
995 Richard Roberts Penisa'r Waen 14/05/1857 1d E O Hughes Rector
996 Margaret Davies Shop Penisarwaun 21/05/1857 19 E O Hughes Rector
997 Ellin Williams Waun Pentir 22/05/1857 41 E O Hughes Rector
998 Evan Ellis Carfan 06/06/1857 3m E O Hughes Rector
999 John Thomas Caehowel 13/06/1857 52 E O Hughes Rector
1000 Margaret Williams Cefn rhos 13/06/1857 75 E O Hughes Rector
1001 Edward Williams Fron helig Llanfair 29/06/1857 5w E O Hughes Rector
1002 Griffith Humphrey Trosywaun 09/07/1857 2 E O Hughes Rector
1003 Hugh Roberts Tyddynyfelin 18/07/1857 16m E O Hughes Rector
1004 Sarah Williams Penyllyn 29/07/1857 44 E O Hughes Rector
1005 John Jones Turf Square Carnarvon 30/07/1857 14m James Parry Llanfairisgaer
1006 William Griffith Corlan y Bont 15/08/1857 72 E O Hughes Rector
1007 Jane Williams Tyddyn Melog Bangor 25/08/1857 5 E O Hughes Rector
1008 Grace Prichard Gallt y Foel 29/08/1857 9w E O Hughes Rector
1009 Edward Owen Erwbian 19/09/1857 32 E O Hughes Rector
1010 Ann Prichard Bryn yr efail 03/10/1857 58 E O Hughes Rector
1011 Jane Williams Ebenezer 05/10/1857 15 E O Hughes Rector
1012 Sarah Roberts Tyddyn Andrew 26/11/1857 51 E O Hughes Rector
1013 John Williams Cae bach 03/12/1857 84 E O Hughes Rector
1014 John Thomas Tynymaes 12/12/1857 29 E O Hughes Rector
1015 Jane Jones Penisa'r Waen 09/01/1858 39 H G Edwards Minister
1016 Robert Jones Yr Ynys 18/01/1858 5w H G Edwards Minister
1017 Thomas Griffith Bryn derw 22/01/1858 2 James Parry Llanfairisgaer
1018 Jane Williams Glan Rhyd 05/02/1858 11 H G Edwards Minister
1019 John Griffith Tan yr hwylfa 19/02/1858 78 James Parry Llanfairisgaer
1020 Ann Jones Llidiart y Mynydd 23/02/1858 11 E O Hughes Rector
1021 Hugh Williams Penpwll Coch 25/02/1858 82 E O Hughes Rector
1022 Catherine Roberts Aberpwll Bangor 26/02/1858 68 E O Hughes Rector
1023 John Morris Wern 06/03/1858 90 James Parry Llanfairisgaer
1024 Ellin Jones Caernarvon 06/03/1858 54 James Parry Llanfairisgaer
1025 Elizabeth Jones Ty Cerig 17/03/1858 51 James Parry Llanfairisgaer
1026 Humphrey Davies Tynycoed 19/03/1858 66 H G Edwards Minister
1027 Catherine Williams Rhos Bethel 17/04/1858 21 E O Hughes Rector
1028 Margaret Thomas Penisa'r Waen 17/04/1858 2 E O Hughes Rector
1029 Richard Jones Aden 29/04/1858 16 E O Hughes Rector
1030 William Jones Aden 05/05/1858 18 E O Hughes Rector
1031 Catherine Jones Penrhos yr wylfa 08/05/1858 12 E O Hughes Rector
1032 Catherine Roberts Pentre afallon Bangor 19/05/1858 1 E O Hughes Rector
1033 Laura Williams Cae'r bythod 28/05/1858 19 E O Hughes Rector
1034 Jane Lewis Rhoswran 29/05/1858 54 E O Hughes Rector
1035 John Jones Brithdir Bangor 03/06/1858 87 E O Hughes Rector
1036 Mary Griffith Bryngwyn Llanrug 22/07/1858 17 H G Edwards Minister
1037 John Owen Ebenezer 10/08/1858 68 James Parry Llanfairisgaer
1038 Morris Williams Llwyn y Celyn Llanwnda 11/08/1858 58 E O Hughes Rector
1039 Robert Roberts Ebenezer 27/08/1858 50 E O Hughes Rector
1040 John Parry Brynrefail 28/08/1858 2d E O Hughes Rector
1041 Edward Davies Penybryn 01/09/1858 46 E O Hughes Rector
1042 Jane Jones Cwmyglo 02/09/1858 52 E O Hughes Rector
1043 Mary Jones Gelli 06/09/1858 44 E O Hughes Rector
1044 William Thomas Pantycareg? 11/09/1858 7 E O Hughes Rector
1045 Sarah Jones Gelli 28/09/1858 8m E O Hughes Rector
1046 Catherine Evans Brynmadog 01/10/1858 6m E O Hughes Rector
1047 David Owen Pentir Village 23/10/1858 4w E O Hughes Rector
1048 William Humphrey Trosywaun 23/10/1858 82 E O Hughes Rector
1049 John Thomas Tynyllan 11/11/1858 79 E O Hughes Rector
1050 Robert Thomas Penisa'r Waen 20/11/1858 5m E O Hughes Rector
1051 Evan Williams Bethel 24/11/1858 13 E O Hughes Rector
1052 Jane Parry Ebenezer 08/12/1858 60 E O Hughes Rector
1053 David Davies Penrhos yr wylfa 17/12/1858 7 E O Hughes Rector
1054 Grace Roberts Waun Pentir 18/12/1858 63 E O Hughes Rector
1055 John Jones Bangor 27/12/1858 70 E O Hughes Rector
1056 Owen Roberts Tynylon Bangor 29/12/1858 52 E O Hughes Rector
1057 Rowland Williams Llys 31/12/1858 65 E O Hughes Rector
1058 William Hughes Craig y dinas 12/01/1859 25 E O Hughes Rector
1059 Ann Edwards Brynmadog 13/01/1859 83 E O Hughes Rector
1060 Richard Jones Aden 22/01/1859 86 E O Hughes Rector
1061 Margaret Edwards Penrhos 04/02/1859 72 E O Hughes Rector
1062 Thomas Jones Waun Pentir 09/02/1859 57 E O Hughes Rector
1063 Grace Williams Waun Pentir 12/02/1859 8m E O Hughes Rector
1064 William Roberts Cefn Llan 18/02/1859 19 E O Hughes Rector
1065 Margaret Morris Cae'r Coed 22/02/1859 76 E O Hughes Rector
1066 David Parry Bryn yr Efail 24/02/1859 1 D Lloyd Minister
1067 Owen Rowland Penisa'r Waen 08/02/1859 48 E O Hughes Rector
1068 Margaret Williams Glanrhyd 12/02/1859 10 E O Hughes Rector
1069 Jane Griffith Llandinorwig 18/03/1859 1 E O Hughes Rector
1070 Ann Roberts Waun Rythell 19/03/1859 4d E O Hughes Rector
1071 Richard Jones Cwmyglo 19/03/1859 3m E O Hughes Rector
1072 Mary Jones Cae Corniog 26/03/1859 1 E O Hughes Rector
1073 Hugh Griffith Llys y Gwynt 06/04/1859 2m James Parry Llanfairisgaer
1074 Robert Owen Celyn 16/04/1859 4 E O Hughes Rector
1075 Ellin Williams Penisa'r Waen 16/04/1859 49 E O Hughes Rector
1076 Hugh Roberts Tyddyn y Felin 21/04/1859 8m E O Hughes Rector
1077 John Williams Llys 23/04/1859 73 E O Hughes Rector
1078 Jemima Jones Penisa'r Waen 21/05/1859 2d E O Hughes Rector
1079 Griffith Thomas Aberpwll Bangor 26/05/1859 25 E O Hughes Rector
1080 Jane Owens Penrhos 28/05/1859 32 E O Hughes Rector
1081 Ellin Griffith Cefn 01/06/1859 63 E O Hughes Rector
1082 Catherine Williams Bethel 04/06/1859 1 E O Hughes Rector
1083 John Owen Capel Sion 04/06/1859 75 E O Hughes Rector
1084 Jane Jones Brynffynnon Llanfairisgaer 11/06/1859 18m E O Hughes Rector
1085 William Morris Tanderwen 14/06/1859 86 E O Hughes Rector
1086 John Jones Turwaun 15/06/1859 67 E O Hughes Rector
1087 Robert Jones Penisa'r Waen 15/06/1859 37 E O Hughes Rector
1088 Jane Jones Yr Ynys 02/07/1859 22 E O Hughes Rector
1089 Mary Hughes Bryngoleu 07/07/1859 55 E O Hughes Rector
1090 Thomas Griffith Rhos Bethel 20/07/1859 22 H G Edwards Minister
1091 Owen Jones Cwm y glo 28/07/1859 18 E O Hughes Rector
1092 Mary Ann Evans Bryngwyn Llanrug 09/08/1859 1d E O Hughes Rector
1093 Thomas Jones Tynyllan 13/08/1859 82 E O Hughes Rector
1094 William Williams Vaenol Gate House 23/08/1859 69 E O Hughes Rector
1095 Jane Roberts Yr Aber Bangor 17/09/1859 37 E O Hughes Rector
1096 Richard William Evans Bryngwyn Llanrug 26/10/1859 11w E O Hughes Rector
1097 John Hughes Caebach 07/10/1859 83 E O Hughes Rector
1098 Ellis Williams Glanrhyd 19/11/1859 22 E O Hughes Rector
1099 Griffith Hughes Penisa'r Waen 03/12/1859 10 E O Hughes Rector
1100 Dorothy Jones Dafarn newydd Bangor 14/12/1859 55 E O Hughes Rector
1101 Margaret Roberts Bryngwaun Bangor 07/01/1860 18 E O Hughes Rector
1102 James Williams Waunfawr 20/01/1860 55 E O Hughes Rector
1103 Morris Hughes Caegwyddel 15/02/1860 80 E O Hughes Rector
1104 Mary Roberts Quarryman's Arms Clwt y Bont 18/02/1860 60 E O Hughes Rector
1105 Thomas Roberts Penisa'r Waen 23/02/1860 25 E O Hughes Rector
1106 Elizabeth Thomas Brynrefail 25/02/1860 9 E O Hughes Rector
1107 Ann Jones Tyddynbadin 01/03/1860 84 E O Hughes Rector
1108 William Humphrey Trosgwaun 03/03/1860 9 E O Hughes Rector
1109 Margaret Jones Penisa'r Waen 03/03/1860 68 E O Hughes Rector
1110 Griffith Williams Waunfawr 05/03/1860 4w E O Hughes Rector
1111 Mary Jones Llwyn Bedw 09/03/1860 58 E O Hughes Rector
1112 Morris Foulks Tyntwll 10/03/1860 10m E O Hughes Rector
1113 Elizabeth Roberts Caerhedyn 10/03/1860 54 E O Hughes Rector
1114 Daniel Prichard Brynrefail 15/03/1860 49 E O Hughes Rector
1115 David Jones Y Foel 15/03/1860 9 E O Hughes Rector
1116 Margaret Ellin Jones Red Lion Street Carnarvon 19/03/1860 10m E O Hughes Rector
1117 Ann Williams Yr Ynys 24/03/1860 70 E O Hughes Rector
1118 Elizabeth Lewis Yr Ynys 24/03/1860 6 E O Hughes Rector
1119 Morris Hughes Portdinorwig 30/03/1860 19 E O Hughes Rector
1120 Ann Owen Coediolyn? 30/03/1860 68 E O Hughes Rector
1121 Robert Rowlands Tynybuarth 06/04/1860 51 E O Hughes Rector
1122 Lewis Lewis Waunfawr 09/04/1860 2 E O Hughes Rector
1123 Thomas Jones Waun Rythallt 21/04/1860 19 Thomas Charles Minister
1124 John Jones Penisa'r Waen 24/04/1860 14m Thomas Charles Minister
1125 Laura Roberts Tyddyn y Felin 27/04/1860 6w R Wms Griffith Minister
1126 Catherine Williams Penisa'r Waen 28/04/1860 2 R Wms Griffith Minister
1127 Morris Jones Pentre Vallan Bangor 28/04/1860 15 R Wms Griffith Minister
1128 Jane Hughes Cae'r Gwyddel 28/04/1860 3w R Wms Griffith Minister
1129 Ann Edwards Llandinorwig 02/05/1860 1w E O Hughes Rector
1130 Ann Griffiths Wern bach 05/05/1860 18m E O Hughes Rector
1131 Jane Thomas Rhydau 07/05/1860 2m E O Hughes Rector
1132 Ann Jones Aberpwll Bangor 18/05/1860 58 E O Hughes Rector
1133 Griffith Williams Taicroesion 29/05/1860 70 E O Hughes Rector
1134 Ann Williams Waunfawr 01/06/1860 64 E O Hughes Rector
1135 Margaret Davies Tyndryfol 01/06/1860 83 E O Hughes Rector
1136 Margaret Roberts Penisa'r Waen 05/06/1860 12 E O Hughes Rector
1137 Jane Williams Arfon Terrace Llanfairisgaer 05/06/1860 18 E O Hughes Rector
1138 Grace Lewis Yr Ynys 09/06/1860 3 E O Hughes Rector
1139 Richard Williams Tyn y Mynydd 30/06/1860 83 E O Hughes Rector
1140 Elizabeth Jones Cae Corniog 17/07/1860 19 R Wms Griffith Minister
1141 William Foulk Tyntwll 25/07/1860 4 E O Hughes Rector
1142 Jane Thomas Garth 02/08/1860 38 E O Hughes Rector
1143 Catherine Evans Bryn Madog 10/08/1860 4m Thomas Charles Minister
1144 Catherine Williams Bangor 15/08/1860 62 E O Hughes Rector
1145 Edward Thomas Tynllidiart 17/08/1860 76 E O Hughes Rector
1146 Margaret Prichard Llandinorwig 20/08/1860 15w E O Hughes Rector
1147 Margaret Thomas Tynyrodyn Bangor 31/08/1860 21 E O Hughes Rector
1148 Thomas Owen Erw Fforch 01/09/1860 77 E O Hughes Rector
1149 Elizabeth Thomas Penisa'r Waen 15/09/1860 38 E O Hughes Rector
1150 Ellin Abraham Brynteg 02/10/1860 92 E O Hughes Rector
1151 Ann Owens Pantyrwylfa 06/10/1860 15 E O Hughes Rector
1152 Jane Thomas Rhos Waun 19/10/1860 15 R Wms Griffith Minister
1153 Catherine Jones Yr Ynys 20/10/1860 13 E O Hughes Rector
1154 John Parry Brynrefal 02/11/1860 36 E O Hughes Rector
1155 Ellin Jones Gelli 16/11/1860 20 E O Hughes Rector
1156 Ellin Prichard Bethel 23/11/1860 3 E O Hughes Rector
1157 Elizabeth Jones Penygroes 24/11/1860 1 E O Hughes Rector
1158 John Jones Rhos Bethel 27/11/1860 7w E O Hughes Rector
1159 William Parry Hughes Pentre afallen Bangor 06/12/1860 2m E O Hughes Rector
1160 Robert Jones Brynrefail 15/12/1860 57 R Wms Griffith Minister
1161 Ellin Williams Trosywaun 20/12/1860 27 E O Hughes Rector
1162 Robert Evans Yr Ynys 21/12/1860 10m E O Hughes Rector
1163 John Jones Perthi 22/12/1860 17 E O Hughes Rector
1164 John Roberts Pandy 27/12/1860 86 E O Hughes Rector
1165 Margaret Griffith Brynyrefail 24/01/1861 61 E O Hughes Rector
1166 Elizabeth Jones Brynefail 26/01/1861 61 E O Hughes Rector
1167 Ellis Rowlands Weirglodd goch 26/01/1861 62 E O Hughes Rector
1168 Mary Williams Pensarn 08/02/1861 50 E O Hughes Rector
1169 Elizabeth Davies Gwyndu 09/02/1861 70 E O Hughes Rector
1170 Owen Jones Pensconce Bangor 15/02/1861 62 E O Hughes Rector
1171 Eliza Ann Jones Waen Rythallt Llanddeiniolen 23/02/1861 10m R Wms Griffith Minister
1172 Elizabeth Owens Bethel 11/03/1861 18m E O Hughes Rector
1173 Alice Hughes Rhiwlas 14/03/1861 8m E O Hughes Rector
1174 Lydia Jones Brynrefail 16/03/1861 15m E O Hughes Rector
1175 Mary Jones Perthi 20/03/1861 59 E O Hughes Rector
1176 Catherine Thomas Tyddyn Morgan 22/03/1861 55 E O Hughes Rector
1177 Mary Jones Brynrefail 23/03/1861 21 E O Hughes Rector
1178 Thomas Griffith Saron 05/04/1861 31 E O Hughes Rector
1179 Owen Williams Rhiwlas 10/04/1861 6m E O Hughes Rector
1180 Robert Williams Rhiwlas 12/04/1861 15m E O Hughes Rector
1181 William Jones Waun fawr 16/04/1861 13 R Wms Griffith Minister
1182 John Parry Bryn Madog 01/04/1861 18m Thomas Charles Minister
1183 Mary Jones Ty'n dryfal 01/05/1861 73 R Wms Griffith Minister
1184 Robert Morris Yr Aber Bangor 04/05/1861 72 E O Hughes Rector
1185 Hugh Daniel Penisarwaun 11/05/1861 4 E O Hughes Rector
1186 John Jones Penisarwaun 13/05/1861 40 E O Hughes Rector
1187 Jane Humphreys Fron Gwaun 13/05/1861 6w E O Hughes Rector
1188 Elizabeth Owen Tanyfoel 23/05/1861 58 E O Hughes Rector
1189 Elizabeth Thomas Glyn Bangor 25/05/1861 78 E O Hughes Rector
1190 Elizabeth Roberts Yr Aber Bangor 30/05/1861 31 E O Hughes Rector
1191 Ann Roberts Penisa'r Waen 31/05/1861 20 E O Hughes Rector
1192 Margaret Williams Penyllyn 10/06/1861 1 E O Hughes Rector
1193 William Davies Tyn drwfwl 11/06/1861 74 R Wms Griffith Minister
1194 Rebecca Hughes Caergwyddel 12/06/1861 77 E O Hughes Rector
1195 Owen Williams Caerhowel 15/06/1861 6 E O Hughes Rector
1196 Margaret Roberts Brynrefail 15/06/1861 18m E O Hughes Rector
1197 Ellin Owen Tynybuarth 05/06/1861 70 Thomas Charles Minister
1198 Jane Morris Castell 27/06/1861 2 Thomas Charles Minister
1199 Ellinor Evans Brynhyfryd Llanrug 28/06/1861 84 Thomas Charles Minister
1200 Salmon Griffith Owen Brynrefail 08/07/1861 1 E O Hughes Rector
1201 Ellin Jones Pendinas 09/07/1861 78 E O Hughes Rector
1202 Ebenezer Griffith Efail y Castell 20/07/1861 5 E O Hughes Rector
1203 Evan Lewis Penisarwaun 08/08/1861 60 E O Hughes Rector
1204 Robert Evan Jones Clwt y Bont 08/08/1861 25 E O Hughes Rector
1205 John Davies Penisarwaun 15/08/1861 20 E O Hughes Rector
1206 Elizabeth Prichard Glyn Bangor 21/08/1861 18 E O Hughes Rector
1207 John Owen Trosywaun 23/08/1861 3 E O Hughes Rector
1208 John Williams Caertydyn 30/08/1861 2m E O Hughes Rector
1209 Thomas Thomas Brynrefail 31/08/1861 1m E O Hughes Rector
1210 Ellin Jones Erwbian 02/09/1861 18m E O Hughes Rector
1211 Jane Jones Palace Street Carnarvon 05/09/1861 12 Thomas Charles Minister
1212 David Williams Aberpwll 13/09/1861 5 Thomas Charles Minister
1213 William Griffith Llandinorwig 24/09/1861 52 E O Hughes Rector
1214 Sarah Lewis Groeslon Llangaffo 27/09/1861 32 E O Hughes Rector
1215 Ann Rowlands Tymawr 10/10/1861 64 E O Hughes Rector
1216 John Parry Craigydinas 26/10/1861 3 E O Hughes Rector
1217 Margaret Lewis Brynmadoc 26/10/1861 16m E O Hughes Rector
1218 John Jones Capel Sion 31/10/1861 3 E O Hughes Rector
1219 Margaret Pierce Caeaugleision 02/11/1861 74 E O Hughes Rector
1220 Edward Jones Capel Sion 07/11/1861 3d E O Hughes Rector
1221 Thomas Ellis Felinheli 14/11/1861 21 Thomas Charles Minister
1222 John Thomas Garth bach Bangor 16/11/1861 66 E O Hughes Rector
1223 Griffith Jones Y Gelli 29/11/1861 50 E O Hughes Rector
1224 Griffith Williams Tanyrwylfa 03/12/1861 22 E O Hughes Rector
1225 Ann Eliza Edwards Capel Sion 30/12/1861 3 E O Hughes Rector
1226 Gaynor Griffith Y Celyn Uchaf 03/01/1862 40 E O Hughes Rector
1227 Mary Jones Llidiart y Mynydd Rhiwlas 09/01/1862 42 E O Hughes Rector
1228 David Williams Saron Village 10/01/1862 24 E O Hughes Rector
1229 Edward Jones Groeslon 15/01/1862 19 E O Hughes Rector
1230 Hannah Thomas Ynys Llechaeryn 23/01/1862 2 E O Hughes Rector
1231 Mary Hughes Caergof 13/02/1862 18 E O Hughes Rector
1232 William Morris Ysgoldy 22/02/1862 60 E O Hughes Rector
1233 Ann Williams Lind Arms Tai Croesion 19/03/1862 41 E O Hughes Rector
1234 Thomas Parry Fachell 29/03/1862 6m E O Hughes Rector
1235 Mary Ann Williams Lind Arms Tai Croesion 29/03/1862 7m E O Hughes Rector
1236 Janet Rowlands Coch Hir 31/03/1862 3m Hugh Owen Llanerchymedd
1237 Elizabeth Roberts Cefn y gryddyn 01/04/1862 57 R Wms Griffith Minister
1238 Joseph Lewis Carnarvon 04/04/1862 2 E O Hughes Rector
1239 Thomas Jones Efail y Castell 05/04/1862 1m E O Hughes Rector
1240 Robert Roberts Blaen y Cae Bangor 24/04/1862 14 E O Hughes Rector
1241 Margaret Prichard Glyn Bangor 17/05/1862 9 E O Hughes Rector
1242 Catherine Williams Llys 20/05/1862 29 E O Hughes Rector
1243 John Jones Llandinorwic 31/05/1862 48 E O Hughes Rector
1244 Jane Williams Saron Village 04/06/1862 40 E O Hughes Rector
1245 Mary Williams Saron 06/06/1862 1 E O Hughes Rector
1246 Elizabeth Hughes Glanyffynon 11/06/1862 36 E O Hughes Rector
1247 Margaret Williams Ynys Llechaeryn 17/06/1862 81 E O Hughes Rector
1248 William Thomas Tynrodyn Aberpwll Bangor 30/06/1862 25 E O Hughes Rector
1249 Robert Roberts Clwt y Bont 01/07/1862 33 E O Hughes Rector
1250 Morris Prichard Clwt y Bont 05/07/1862 3m E O Hughes Rector
1251 Hannah Jones Ynys Llechaeryn Bach 05/07/1862 89 E O Hughes Rector
1252 Griffith Jones Gelli 19/07/1862 20 Thomas Charles Minister
1253 Elizabeth Davies Brynyrefail 19/07/1862 7w Thomas Charles Minister
1254 Jane Jones Tynllan 26/07/1862 71 Thomas Charles Minister
1255 Jane Jones Tynyrallt 29/07/1862 76 Thomas Charles Minister
1256 Ann Jones Caerhedyn 07/08/1862 80 E O Hughes Rector
1257 Richard Jones Waun Rythallt 20/08/1862 16 Thomas Charles Minister
1258 John Parry Cae Gwydryn 27/08/1862 84 E O Hughes Rector
1259 Thomas Williams Syncrig Bangor 28/08/1862 20 E O Hughes Rector
1260 John Hughes Craig y dinas Brynmadoc 13/09/1862 21 E O Hughes Rector
1261 Catherine Owens Tanygrisiau Bangor 10/10/1862 48 E O Hughes Rector
1262 Ellis Jones Carfan 18/10/1862 4m E O Hughes Rector
1263 Ann Jones Brynrefail 03/11/1862 26 E O Hughes Rector
1264 Ann Prichard Glyn Bangor 04/11/1862 46 E O Hughes Rector
1265 James Williams Tyddyn Whiskin Llanfairisgaer 05/11/1862 80 E O Hughes Rector
1266 Hugh Owen Ty Cerrig Blaenycae 22/11/1862 5w E O Hughes Rector
1267 Ellin Williams Rhiwlas 29/11/1862 28 E O Hughes Rector
1268 Robert Williams Penisa'r Waen 02/12/1862 80 E O Hughes Rector
1269 Mary Thomas Cefncynric Llanfairisgaer 03/12/1862 63 E O Hughes Rector
1270 Richard Prichard Nantygarth 03/12/1862 1 E O Hughes Rector
1271 Griffith Jones Cae Corniog 04/12/1862 87 Thomas Charles Minister
1272 William Jones Erwbian 18/12/1862 5 E O Hughes Rector
1273 Thomas Griffith Brynderw 18/12/1862 18m E O Hughes Rector
1274 William Williams Rhiwlas 25/12/1862 8m E O Hughes Rector
1275 Owen Owens Tynewydd 03/01/1863 78 E O Hughes Rector
1276 William Roberts Aberpwll Bangor 13/01/1863 39 E O Hughes Rector
1277 William Roberts Carreg y Gwalch Bangor 06/02/1863 2m E O Hughes Rector
1278 Jane Davies Gardd Fôn Llanfairisgaer 21/02/1863 8 E O Hughes Rector
1279 Morris Hughes Bodarborth Portdinorwic 26/02/1863 55 R Wms Griffith Minister
1280 Foulk Williams Tynyffrwd 07/03/1863 46 E O Hughes Rector
1281 Jane Jones Penisarwaun 25/03/1863 6m E O Hughes Rector
1282 Evan Williams Cefnybryniau Llandegai 26/03/1863 74 E O Hughes Rector
1283 Thomas Williams Erwbian 28/03/1863 87 E O Hughes Rector
1284 Owen Owen Gors Brynmadoc 02/04/1863 2w E O Hughes Rector
1285 Catherine Jones Brynywaun Bangor 03/04/1863 73 E O Hughes Rector
1286 Owen Williams Caehowel 04/04/1863 8m E O Hughes Rector
1287 William Foulk Brynrefail 22/04/1863 2 E O Hughes Rector
1288 Ann Roberts Cwmyglo Llanrug 02/05/1863 35 E O Hughes Rector
1289 Ann Jane Price Penisarwaun 13/05/1863 6d E O Hughes Rector
1290 Henry Thomas Penrhyn 30/05/1863 60 E O Hughes Rector
1291 Charles Williams Fourcrosses Bangor 03/06/1863 13m E O Hughes Rector
1292 Jane Jones Pensconce Bangor 05/06/1863 87 E O Hughes Rector
1293 Mary Hughes Y Gelli 06/06/1863 3w E O Hughes Rector
1294 Ellis Griffith Penisarwaun 06/06/1863 3m E O Hughes Rector
1295 Thomas Hughes Cwm y Glo Llanrug 09/06/1863 63 E O Hughes Rector
1296 Ellin Prichard Glyn Bangor 17/06/1863 7 E O Hughes Rector
1297 Catherine Owen Cefn Gwyn Llanfairisgaer 23/06/1863 44 E O Hughes Rector
1298 Margaret Ann Prichard Penisarwaun 25/06/1863 18m R Wms Griffith Minister
1299 John Jones Llidiart y Mynydd 30/06/1863 73 E O Hughes Rector
1300 Margaret Ellin Thomas Penisarwaun 07/07/1863 E O Hughes Rector
1301 Evan Roberts Brynrefail 06/08/1863 21 E O Hughes Rector
1302 Owen Roberts Cwmyglo 10/08/1863 5 R Wms Griffith Minister
1303 Elizabeth Williams Pen Llyn 10/08/1863 12 R Wms Griffith Minister
1304 Jane Prichard Bryn Refal 13/08/1863 23 R Wms Griffith Minister
1305 Ellis Jones Carfan 19/08/1863 53 R Wms Griffith Minister
1306 Laura Ellin Rowlands Coch Hir 05/09/1863 4m E O Hughes Rector
1307 Daniel Roberts Groeslon 11/09/1863 48 E O Hughes Rector
1308 Rowland Prichard Penisarwaun 19/09/1863 3 E O Hughes Rector
1309 Ellin Roberts Penybuarth 26/09/1863 72 E O Hughes Rector
1310 John Jones Brynrefail 01/10/1863 2w E O Hughes Rector
1311 Catherine Williams Tynyclwt 03/10/1863 82 E O Hughes Rector
1312 Mary Jones Y Gelli 09/10/1863 16 E O Hughes Rector
1313 Evan Evans Coed y Ddol Llanberis 28/10/1863 18m E O Hughes Rector
1314 Elizabeth Williams Penrhosgarnedd Bangor 13/11/1863 2 E O Hughes Rector
1315 Ellis Thomas Aberpwll Bangor 14/11/1863 74 E O Hughes Rector
1316 Robert Jones Rynrardd 27/11/1863 48 E O Hughes Rector
1317 Jane Pierce Waun Pentir 09/12/1863 67 E O Hughes Rector
1318 Elizabeth Owens Trosywaun 13/01/1864 4m E O Hughes Rector
1319 Robert Lewis Penisarwaun 16/01/1864 7m E O Hughes Rector
1320 Richard Jones Saron 18/01/1864 30 E O Hughes Rector
1321 William Jones Tanybryn Bangor 19/01/1864 80 E O Hughes Rector
1322 Owen Williams Parkia Rhos 20/01/1864 68 E O Hughes Rector
1323 Jane Davies Wern bach 26/01/1864 68 E O Hughes Rector
1324 Morris Williams Tros y waun 09/02/1864 71 R Wms Griffith Minister
1325 Ellin Roberts Coed bolyn bach 27/02/1864 80 E O Hughes Rector
1326 Foulk Jones Tynylon 03/03/1864 85 E O Hughes Rector
1327 David Roberts Braich yr yffry 10/03/1864 11m Thomas Charles Minister
1328 Anne Parry Bryn yr Efail 11/03/1864 29 Thomas Charles Minister
1329 Richard Owen Portdinorwic 01/04/1864 23 William Johnson Llanbadrig
1330 William Williams Rhydygerlan 04/04/1864 67 H M Johnson Minister
1331 Thomas Griffith Penisarwaun 06/04/1864 81 E O Hughes Rector
1332 Mary Evans Brynderw 07/04/1864 31 Thomas Charles Minister
1333 John Thomas Tanbevan 20/04/1864 28 E O Hughes Rector
1334 Mary Davies Waun Pentir 20/04/1864 3m E O Hughes Rector
1335 Hugh Jones Penygroes 30/04/1864 15w E O Hughes Rector
1336 Catherine Parry Plas Pentir Gate House 05/05/1864 69 E O Hughes Rector
1337 Robert Thomas Tynrodyn 09/05/1864 67 E O Hughes Rector
1338 Owen Hughes Bethel 10/05/1864 1 R Wms Griffith Minister
1339 William Thomas Brynrefail 16/05/1864 6m E O Hughes Rector
1340 Elizabeth Hughes Saron Village 18/05/1864 2w E O Hughes Rector
1341 Ann Jones Tanybevan 24/05/1864 26 E O Hughes Rector
1342 Ann Roberts Waunfawr 24/05/1864 16 E O Hughes Rector
1343 Elizabeth Lewis Yr Ynys 08/06/1864 28 Thomas Charles Minister
1344 Mary Roberts Groeslon Llys 09/06/1864 64 Thomas Charles Minister
1345 Mary Williams Waunfawr 16/06/1864 8 E O Hughes Rector
1346 Owen Jones Y Gongl Ddu 24/06/1864 11 E O Hughes Rector
1347 John Griffith Cefnllan 01/07/1864 76 E O Hughes Rector
1348 Thomas Roberts Yr Aber Bangor 01/07/1864 32 E O Hughes Rector
1349 Owen Morris Rhiw Goch 02/07/1864 69 Thomas Charles Minister
1350 John Hughes Bryniau 02/07/1864 4 Thomas Charles Minister
1351 Ellin Jones Cae Howel 08/07/1864 21 E O Hughes Rector
1352 Ann Humphreys Gwyndy 13/07/1864 3m E O Hughes Rector
1353 John Jones Capel Sion 04/08/1964 4m R Wms Griffith Minister
1354 Griffith Morris Fachell 20/08/1864 10m E O Hughes Rector
1355 Margaret Jones Garth Llanrug 26/08/1864 61 Thomas Charles Minister
1356 Jane Davies Carreg y Gwalch Bangor 16/09/1864 82 E O Hughes Rector
1357 Thomas Jones Caeglas Aberpwll 13/10/1864 84 E O Hughes Rector
1358 Mary Ellis Werglodd Goch 14/10/1864 23 E O Hughes Rector
1359 Elizabeth Williams Waunfawr 15/10/1864 10 E O Hughes Rector
1360 Jane Humphreys Gwyndy 28/10/1864 36 E O Hughes Rector
1361 Griffith Rowlands Glyntwrog Llanrug 01/11/1864 39 E O Hughes Rector
1362 Catherine Foulkes Penllyn 14/11/1864 65 E O Hughes Rector
1363 Jane Jones Portdinorwic 19/11/1864 5 E O Hughes Rector
1364 Elizabeth Jane Jones Police Station Portdinorwic 21/11/1864 5 E O Hughes Rector
1365 Jane Anne Roberts Carreg y Gwalch Bangor 06/12/1864 9 Thomas Charles Minister
1366 John Ellis Jones Carfan 17/12/1864 14 E O Hughes Rector
1367 Edward Charles Jones Police Station Portdinorwic 24/12/1864 2 E O Hughes Rector
1368 Elizabeth Williams Cae Corniog 26/12/1864 47 E O Hughes Rector
1369 Griffith Robert Williams Foel y Clochdy 27/12/1864 23 E O Hughes Rector
1370 Grace Hughes Waun Rhythallt 29/12/1864 61 E O Hughes Rector
1371 Robert William Foulkes Foel y Clochdy 02/01/1865 62 E O Hughes Rector
1372 Ellin Griffiths Cyttir 03/01/1865 37 E O Hughes Rector
1373 Thomas Roberts Tyn y Coed 04/01/1865 28 Thomas Charles Minister
1374 Morris Williams Tyddyn Hendref 07/01/1865 78 E O Hughes Rector
1375 Robert Morris Roberts Yr Aber Bangor 14/01/1865 5 E O Hughes Rector
1376 Jane Foulkes Maesydre 25/01/1865 82 E O Hughes Rector
1377 Mary Eliza Jones Gardd Fôn Llanfairisgaer 30/01/1865 3 E O Hughes Rector
1378 Owen Roberts Gardd Fôn Llanfairisgaer 01/02/1865 4w E O Hughes Rector
1379 Edward Owen Trosywaun 03/02/1865 31 E O Hughes Rector
1380 Laura Jones Bryngoleu 04/02/1865 2m E O Hughes Rector
1381 Ellin Edwards Brynderw 15/02/1865 26 Thomas Charles Minister
1382 Rebecca Williams Bryn Madog 17/02/1865 84 Thomas Charles Minister
1383 Ellin Edwards Cefn y Gryddyn 18/02/1865 31 Thomas Charles Minister
1384 Thomas Owen Pendinas 22/02/1865 60 E O Hughes Rector
1385 Laura Williams Penisarwaun 25/02/1865 91 E O Hughes Rector
1386 Ann Elizabeth Edwards Capel Sion 01/03/1865 3m E O Hughes Rector
1387 Richard Evans Brynmadoc 04/03/1865 67 E O Hughes Rector
1388 Catherine Morris Taicroesion 07/03/1865 9m E O Hughes Rector
1389 Ann Lewis Llandinorwic 11/03/1865 60 E O Hughes Rector
1390 Hugh James Taylor Carnarvon 13/03/1865 6w E O Hughes Rector
1391 Henry Parry Craig y dinas 15/03/1865 41 E O Hughes Rector
1392 Hugh Williams Penucharwaun 15/03/1865 7 E O Hughes Rector
1393 Mary Ann Prichard Penisarwaun 18/03/1865 9m E O Hughes Rector
1394 William Edwards Fronyd 22/03/1865 18m E O Hughes Rector
1395 William Jones Tynybuarth 23/03/1865 2h E O Hughes Rector
1396 Henry Williams Groeslon 06/04/1865 20 E O Hughes Rector
1397 William Morris Caeynycoed 15/04/1865 84 E O Hughes Rector
1398 William Evans Fachell 20/04/1865 88 E O Hughes Rector
1399 Mary Jones Saron 22/04/1865 42 E O Hughes Rector
1400 Eliza Hughes Saron 29/04/1865 4w E O Hughes Rector
1401 Jane Ellin Williams Saron 29/04/1865 11m E O Hughes Rector
1402 Ellin Prichard Waunfawr 03/05/1865 68 E O Hughes Rector
1403 Morris William Morris Caenycoed 11/05/1865 17w E O Hughes Rector
1404 Ann Jones Fachell 23/05/1865 83 E O Hughes Rector
1405 Elias Hughes Rhiwan 26/05/1865 9w E O Hughes Rector
1406 Ellin Thomas Cyttir 27/05/1865 73 E O Hughes Rector
1407 Henry Jones Pont rhythallt 01/06/1865 76 E O Hughes Rector
1408 Catherine Ryan Llandinorwig 01/06/1865 62 E O Hughes Rector
1409 Elizabeth Prichard Penisarwaun 06/06/1865 32 E O Hughes Rector
1410 Mary Owen Caerhedyn 08/06/1865 75 E O Hughes Rector
1411 Hugh Jones Saron 28/06/1865 2 E O Hughes Rector
1412 Ellis Williams Blaenycae Ucha 01/07/1865 66 E O Hughes Rector
1413 Ellin Williams Penllyn 19/07/1865 24h E O Hughes Rector
1414 Griffith Hughes Gelli 25/07/1865 4w E O Hughes Rector
1415 Mary Jones Tynrallt 29/07/1865 14 E O Hughes Rector
1416 Owen Lewis Llanbabo 09/08/1865 61 Thomas Charles Minister
1417 Margaret Roberts Tymawr 14/08/1865 45 E O Hughes Rector
1418 Ellin Jones Y Waun 01/09/1865 95 E O Hughes Rector
1419 William Roberts Tyddyn Andrew 08/09/1865 2m E O Hughes Rector
1420 Mary Thomas Birkenhead Cheshire 11/09/1865 17 E O Hughes Rector
1421 Mary Evans Waunfawr Llanbeblig 09/10/1865 28 E O Hughes Rector
1422 Thomas Owens Y Goedtref Isaf Bangor 19/10/1865 87 E O Hughes Rector
1423 Edward Griffith Rhiwlas 20/10/1865 24 E O Hughes Rector
1424 William Williams Carnarvon 06/11/1865 60 E O Hughes Rector
1425 Ellin Griffiths Llysygwynt 08/11/1865 2 E O Hughes Rector
1426 Thomas Roberts Llwynbedw 15/11/1865 24 E O Hughes Rector
1427 John Griffith Tai Bach Llanberis 16/11/1865 73 E O Hughes Rector
1428 Sarah Jarvis Commercial Inn Penisarwaun 21/11/1865 5 E O Hughes Rector
1429 Maurice Roberts Tyddyn Melog Bangor 19/12/1865 20 E O Hughes Rector
1430 Elizabeth Roberts Caer Mynydd 22/12/1865 30 E O Hughes Rector
1431 Jane Prichard Ebenezer 25/12/1865 55 E O Hughes Rector
1432 Morgan Jones Deiniol Terrace 10/01/1866 4w E O Hughes Rector
1433 Ann Williams Fourcrosses Treborth 11/01/1866 9m E O Hughes Rector
1434 Richard Jones Ebenezer 17/01/1866 21 Thomas Charles Minister
1435 Elizabeth Williams Bryn madog 20/01/1866 4m E O Hughes Rector
1436 William Prys Penisa'r Waen 22/01/1866 70 E O Hughes Rector
1437 William Thomas Pen yr Incline Garth 25/01/1866 52 E O Hughes Rector
1438 John Roberts Garth bach Bangor 26/01/1866 3 E O Hughes Rector
1439 Humphrey Owen Lletty Llanbeblig 20/02/1866 86 E O Hughes Rector
1440 Jane Jones Penygroes 02/03/1866 86 Thomas Charles Minister
1441 Evan Parry Waun Pentir 10/03/1866 5w E O Hughes Rector
1442 Daniel Williams Newborough Arms Llanrug 17/03/1866 59 E O Hughes Rector
1443 Griffith Thomas Brynrefail 22/03/1866 5m E O Hughes Rector
1444 Catherine Jones Capel Sion 31/03/1866 5 E O Hughes Rector
1445 David Jones Penrhos yr Wylfa 31/03/1866 56 E O Hughes Rector
1446 George Henry Griffiths Yr Afon Goch 07/04/1866 3 E O Hughes Rector
1447 Jane Rowlands Glyntwrog Llanrug 20/04/1866 1 E O Hughes Rector
1448 Richard Evans Brynderw 26/04/1866 61 E O Hughes Rector
1449 Catherine Thomas Brynrefail 28/04/1866 2w E O Hughes Rector
1450 Laura Griffiths Yr Afon Goch Llandinorwig 01/05/1866 85 E O Hughes Rector
1451 Jane Pritchard Clwt y Bont 09/05/1866 22 E O Hughes Rector
1452 William Williams Rhydygalen 11/05/1866 11 E O Hughes Rector
1453 Margaret Jones Clwt y Bont 25/05/1866 13 E O Hughes Rector
1454 John Roberts Tygwyn Pont Rhythallt 01/06/1866 28 E O Hughes Rector
1455 John Williams Caerhos 02/06/1866 31 E O Hughes Rector
1456 Mary Roberts Bethel 05/06/1866 2 E O Hughes Rector
1457 William Williams Coch Hir 12/06/1866 29 E O Hughes Rector
1458 Owen Pierce Caerhedyn 14/06/1866 21 E O Hughes Rector
1459 Robert Jones Caeaugleision 15/06/1866 67 E O Hughes Rector
1460 Gaynor Williams Y Foel 06/07/1866 23 E O Hughes Rector
1461 Margaret Roberts Brynrefail 09/07/1866 45 E O Hughes Rector
1462 Morgan Williams Y Gors 14/07/1866 70 E O Hughes Rector
1463 Mary Jane Jones Portdinorwic Llanfairisgaer 15/08/1866 2 E O Hughes Rector
1464 Ann Owen Brynmadog 17/08/1866 67 E O Hughes Rector
1465 John Prichard Saron 21/08/1866 7h E O Hughes Rector
1466 Winifred Humphreys Gwyndy 23/08/1866 33 E O Hughes Rector
1467 Ann Humphreys Gwyndy 23/08/1866 2m E O Hughes Rector
1468 Ellin Jones Portdinorwic Llanfairisgaer 29/08/1866 8m E O Hughes Rector
1469 David Richard Williams Cefn y Waun 03/09/1866 28 Thomas Charles Minister
1470 Ellin Griffiths Llysgwyn 12/09/1866 4m Thomas Charles Minister
1471 Hugh Owens Portdinorwic Llanfairisgaer 19/09/1866 58 Thomas Charles Minister
1472 Robert Francis Pensconce Bangor 27/09/1866 17 E O Hughes Rector
1473 John Foulkes Talywaunydd 06/10/1866 13 E O Hughes Rector
1474 Margaret Jones Portdinorwic 13/10/1866 5m E O Hughes Rector
1475 Margaret Williams Waun Pentir 31/10/1866 2 E O Hughes Rector
1476 Owen Prichard Gallt y Berth Llanfairisgaer 05/11/1866 72 E O Hughes Rector
1477 Ann Ellin Hughes Bethel 12/11/1866 8m E O Hughes Rector
1478 Jane Prothero Evans Bethel 13/11/1866 4 E O Hughes Rector
1479 Margaret Evans Fachell 08/12/1866 89 E O Hughes Rector
1480 Hugh Roberts Pensconce Bangor 08/12/1866 29 E O Hughes Rector
1481 William Jones Capel Sion 13/12/1866 2w E O Hughes Rector
1482 Griffith Humphreys Craig y Dinas 15/12/1866 3 E O Hughes Rector
1483 Ann Jones Clwt y Bont 17/12/1866 3 E O Hughes Rector
1484 Griffith Owen Penllyn 18/12/1866 27 E O Hughes Rector
1485 Catherine Prichard Clwt y Bont 18/12/1866 62 E O Hughes Rector
1486 Laura Jones Zion Village 22/12/1866 44 Thomas Charles Minister
1487 John Jones Rhiwlas 08/01/1867 4 E O Hughes Rector
1488 Hugh Jones Rhiwlas 08/01/1867 2 E O Hughes Rector
1489 Robert Jones Waun Rhythallt 08/01/1867 75 E O Hughes Rector
1490 David Roberts Penybuarth 10/01/1867 76 E O Hughes Rector
1491 Hannah Jane Prichard Brynrefail 15/01/1867 7m E O Hughes Rector
1492 Ellin Owen Brynllwyd Bangor 15/01/1867 79 E O Hughes Rector
1493 Margaret Evans Bryn Madog 19/01/1867 2 E O Hughes Rector
1494 Ellin Jones Cefnbraich 21/01/1867 2 E O Hughes Rector
1495 William Williams Penisarwaun 26/01/1867 21m E O Hughes Rector
1496 Hugh Williams Rhiwlas 26/01/1867 2 E O Hughes Rector
1497 Margaret Jones Rhiwlas 31/01/1867 5 E O Hughes Rector
1498 John Jones Pont rhythallt 05/02/1867 12 E O Hughes Rector
1499 Evan Hughes Tynllan 15/02/1867 2m E O Hughes Rector
1500 Ellen Griffith Corlan y Bont 20/02/1867 78 Thomas Charles Minister
1501 William Griffith Saron 23/02/1867 29 Thomas Charles Minister
1502 Mary Roberts Waun Rhythallt 27/02/1867 95 Thomas Charles Minister
1503 John Griffith Rhoswian 09/03/1867 20 E O Hughes Rector
1504 Elizabeth Owen Trosywaun bach 09/03/1867 75 E O Hughes Rector
1505 John Davies Tynycoed 09/03/1867 79 E O Hughes Rector
1506 Eliza Margaret Williams Saron 12/03/1867 5m E O Hughes Rector
1507 John Jones Penisarwaun 23/03/1867 3 E O Hughes Rector
1508 Richard Davies Keeper's Lodge Coed y bolyn 23/03/1867 4 E O Hughes Rector
1509 John Evans Menai Street Portdinorwic 30/03/1867 5 E O Hughes Rector
1510 Henry Williams Aberpwll Bangor 04/04/1867 78 E O Hughes Rector
1511 Ellen Morris Glyntwrog Inn Llanrug 08/04/1867 41 E O Hughes Rector
1512 John Williams Rhosfawr 16/04/1867 16 E O Hughes Rector
1513 Owen Griffith Brynrefail 16/04/1867 60 E O Hughes Rector
1514 Ann Edwards Penrhos 16/04/1867 43 E O Hughes Rector
1515 John Williams Rhiwlas 24/04/1867 17 E O Hughes Rector
1516 Richard Jones Tynyclwt Llandegai 04/05/1867 32 E O Hughes Rector
1517 Catherine Williams Brynmadog 08/05/1867 5m E O Hughes Rector
1518 Elizabeth Hughes Penisarwaun 24/05/1867 23 E O Hughes Rector
1519 Evan Roberts Groeslon 06/06/1867 80 E O Hughes Rector
1520 Elizabeth Jones Penisarwaun 06/06/1867 49 E O Hughes Rector
1521 Richard Morris Glyntwrog Inn Llanrug 08/06/1867 13m E O Hughes Rector
1522 David Jones Ebenezer 08/06/1867 29 E O Hughes Rector
1523 John Hughes Penisarwaun 22/06/1867 18m Thomas Charles Minister
1524 Elizabeth Hughes Rhiwan 03/07/1867 1 E O Hughes Rector
1525 Ellen Prichard Aber Cottages Bangor 08/07/1867 30 E O Hughes Rector
1526 Thomas Owen Cefnrhyd 11/07/1867 56 E O Hughes Rector
1527 Margaret Griffith Saron 13/07/1867 31 E O Hughes Rector
1528 William Jones Penrallt Bangor 16/07/1867 77 E O Hughes Rector
1529 Catherine Hughes Brynmadog 20/07/1867 63 E O Hughes Rector
1530 John Jones Gardd Fôn Llanfairisgaer 05/08/1867 25 E O Hughes Rector
1531 Ann Jones Fodol Bangor 14/08/1867 16 E O Hughes Rector
1532 Thomas Griffiths Brynderw 16/08/1867 73 E O Hughes Rector
1533 Elizabeth Jones Saron Village 16/08/1867 43 E O Hughes Rector
1534 Thomas Jones Saron Village 16/08/1867 9d E O Hughes Rector
1535 Margaret Prichard Nant y Garth 26/08/1867 15 E O Hughes Rector
1536 Thomas Hughes Caergof Ucha 31/08/1867 3m E O Hughes Rector
1537 Ann Williams Gatehouse Vaenol 12/09/1867 59 E O Hughes Rector
1538 William Jones Parry Llandinorwic 16/09/1867 76 E O Hughes Rector
1539 Humphrey Jones Erw fforch 19/09/1867 56 E O Hughes Rector
1540 David Owen Vaenol Arms Pentir 25/09/1867 69 E O Hughes Rector
1541 Margaret Williams Pen Gallt y B? 04/10/1867 3m Thomas Charles Minister
1542 John Jones Arthur Terrace 11/10/1867 26 E O Hughes Rector
1543 Ann Hughes Waun Pentir 19/10/1867 4w E O Hughes Rector
1544 Jane Hughes Stablau Brynmadog 02/11/1867 4m E O Hughes Rector
1545 Richard Owen Bethel 09/11/1867 36 Thomas Charles Minister
1546 Owen Parry Coed y Parc 15/11/1867 72 E O Hughes Rector
1547 Rice Williams Tyddyn Andrew 22/11/1867 63 E O Hughes Rector
1548 Margaret Davies Bethel 29/11/1867 73 E O Hughes Rector
1549 John Thomas Penisarwaun 30/11/1867 17 E O Hughes Rector
1550 Mary Jones Erw Wian 13/12/1867 9m R Wms Griffith Minister
1551 Thomas D Williams Penllyn 13/12/1867 14m R Wms Griffith Minister
1552 Griffith Thomas Brynrefail 04/01/1868 1 E O Hughes Rector
1553 Void Void Void Void Void Void Void
1554 Void Void Void Void Void Void Void
1555 Void Void Void Void Void Void Void
1556 Void Void Void Void Void Void Void
1557 Void Void Void Void Void Void Void
1558 Void Void Void Void Void Void Void
1559 Void Void Void Void Void Void Void
1560 Void Void Void Void Void Void Void
1561 Void Void Void Void Void Void Void
1562 Void Void Void Void Void Void Void
1563 Void Void Void Void Void Void Void
1564 Void Void Void Void Void Void Void
1565 Void Void Void Void Void Void Void
1566 Void Void Void Void Void Void Void
1567 Void Void Void Void Void Void Void
1568 Void Void Void Void Void Void Void
1569 Ann Owen Groeslon 09/01/1868 83 E O Hughes Rector
1570 William Jones Fachell 10/01/1868 88 E O Hughes Rector
1571 Ellin Williams Groeslon llys 18/01/1868 21 E O Hughes Rector
1572 Catherine Prichard Brynrefail 30/01/1868 36 E O Hughes Rector
1573 William Thomas Caerhos 01/02/1868 67 E O Hughes Rector
1574 John Humphreys Bronhyfryd Llanrug 05/02/1868 23 E O Hughes Rector
1575 Owen Roberts Waun Hir 11/02/1868 2 E O Hughes Rector
1576 Elizabeth Williams Brynrefail 15/02/1868 22 E O Hughes Rector
1577 Thomas Jones Penucharwaun 22/02/1868 82 E O Hughes Rector
1578 Vincent Williams Pensarn 29/02/1868 17 E O Hughes Rector
1579 Morris Jones Coed y ddol Llanberis 03/03/1868 5w E O Hughes Rector
1580 John Jones Fron Chwith 18/03/1868 37 E O Hughes Rector
1581 Jonathan Williams Saron 18/03/1868 9 E O Hughes Rector
1582 Daniel Hughes Penpwllcoch 21/03/1868 55 E O Hughes Rector
1583 Griffith Roberts Rhiwlas 04/04/1868 21 E O Hughes Rector
1584 Ellin Jones Fron Fedw 11/04/1868 7w E O Hughes Rector
1585 John Williams Pensarn 20/04/1868 19 E O Hughes Rector
1586 Thomas Price Clwt y Bont 24/04/1868 79 E O Hughes Rector
1587 David Williams Caemetta 30/04/1868 68 E O Hughes Rector
1588 Robert Williams Rhiwan 02/05/1868 70 E O Hughes Rector
1589 Thomas Edward Prichard Brynrefail 02/05/1868 19w E O Hughes Rector
1590 Jane Morris Cefn Gwyn Llanfairisgaer 02/05/1868 80 E O Hughes Rector
1591 William Griffith Rhoswian 05/05/1868 16 E O Hughes Rector
1592 John Price Penisarwaun 03/06/1868 3 E O Hughes Rector
1593 Ellin Jones Tynllidiart 03/06/1868 20 E O Hughes Rector
1594 Ellin Hughes Caergof Bach 08/06/1868 43 E O Hughes Rector
1595 Jane Williams Ty Coch Waunfawr 09/06/1868 11m E O Hughes Rector
1596 Ellin Roberts Clegir 09/06/1868 13 E O Hughes Rector
1597 Alice Jones Tynewydd 20/06/1868 9 E O Hughes Rector
1598 William Jones Waun Rhythallt 24/06/1868 2 E O Hughes Rector
1599 Ann Williams Bethel 25/06/1868 74 R Wms Griffith Minister
1600 Elizabeth Roberts Waun Rhythallt 18/07/1868 33 E O Hughes Rector
Entries Per Page
Displaying Page of