Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • AGE - Oed / Age
  • CERE - Seremoni / Ceremony
  • NOTES - Nodiadau / Notes
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
AGE
CERE
NOTES
788 John Davies Tyn Rhos 05/01/1883 74 William R Owen Curate
789 Evan Williams Bryn Ffynon Llanfairisgaer 06/01/1883 89 William R Owen Curate
790 Ellen Thomas Penisarwaen 10/01/1883 77 William R Owen Curate
791 Margaret Jones Tyn Clwt 11/01/1883 75 William R Owen Curate
792 Ann Williams Llwyn Madog 11/01/1883 60 William R Owen Curate
793 Mary Williams Bryn Madog 13/01/1883 3 William R Owen Curate
794 Jane Ellis Lleiniau Rhiwan 13/01/1883 5 William R Owen Curate
795 Jane Jones Vaynol Arms Clwt y Bont 19/01/1883 60 William R Owen Curate
796 Sarah Jones Gefail Newydd 20/01/1883 13m William R Owen Curate
797 Eliza Jones Tyn Llan 20/01/1883 30 William R Owen Curate
798 Elizabeth Williams Waun Pentir 25/01/1883 2 William R Owen Curate
799 Edward Jones Ceunant Coch Llanberis 26/01/1883 77 William R Owen Curate
800 William Jones Bryn Madog 01/02/1883 18d William R Owen Curate
801 Elizabeth Roberts Erw fforch 05/02/1883 41 William R Owen Curate
802 Margaret Williams Aberpwll Bangor 10/02/1883 76 William R Owen Curate
803 Ann Price Penisarwaen 14/02/1883 81 William R Owen Curate
804 Robert Jones Tyddyn Badin 06/03/1883 71 William R Owen Curate
805 Jane Jones Wain Fawr 07/03/1883 42 William R Owen Curate
806 Morris Williams Carfan 10/03/1883 80 William R Owen Curate
807 William Jones Cefn gryddyn nr Capel Seion 15/03/1883 74 Burial Act 1880
808 Ellen Jones Coch Hir 17/03/1883 72 Robert Jones Penisarwaen
809 Catherine Ann Jones Vaynol Arms Llandinorwig 30/03/1883 20 William R Owen Curate
810 Margaret Ellis Beach Row Portdinorwig 31/03/1883 79 Burial Act 1880
811 Hugh Griffith Saron 05/04/1883 75 William R Owen Curate
812 Elizabeth Williams Cae Hob 06/04/1883 71 William R Owen Curate
813 Ellen Williams Dinorwic Terrace Portdinorwic 11/04/1883 23 William R Owen Curate
814 Hugh Jones Bryn Pistyll 14/04/1883 72 Burial Act 1880
815 Robert Jones Sion Village 28/04/1883 69 William R Owen Curate
816 William Davies 33 Berllan bach Bangor 28/04/1883 76 William R Owen Curate
817 Ellen Eliza Roberts Ty Mawr 30/04/1883 5 William R Owen Curate
818 Griffith Hughes Penisarwaen 01/05/1883 19d William R Owen Curate
819 Jane Thomas Bryn Madog Penisarwaen 05/05/1833 79 William R Owen Curate
820 Griffith Williams Lon Las 12/05/1883 77 William R Owen Curate
821 Catherine Jones Y Llan 12/05/1883 27 William R Owen Curate
822 John Williams Saron Village 19/05/1883 2 William R Owen Curate
823 Margaret Jones Bryn Arthur Penisarwaen 19/05/1883 27 William R Owen Curate
824 Hugh Evans Tyn y Maes Bethel 30/05/1883 44 Burial Act 1880
825 Kate Williams Tyn y Pwll Penisarwaen 07/06/1883 36 William R Owen Curate
826 Eliza Catherine Hughes Tyn Llan 09/06/1883 9w William R Owen Curate
827 Thomas Hughes Craig y Dinas 09/06/1883 84 William R Owen Curate
828 Thomas Griffith Cae dicwm 12/06/1883 53 William R Owen Curate
829 David Rowland Owen Tan y ffordd Bethel Village 28/06/1883 19 Burial Act 1880
830 Catherine Hughes Pensarn 05/07/1883 10 E O Hughes Rector
831 Robert Thomas Garth 05/07/1883 80 Burial Act 1880
832 William Williams Saron Village 09/08/1883 32 William R Owen Curate
833 Ann Roberts Glan y Bala Llanberis 22/08/1883 53 William R Owen Curate
834 Dorothea Anne Owen Tan y fynwent Aber 31/08/1883 21 William R Owen Curate
835 William Roberts Penisarwaen 06/10/1883 72 William R Owen Curate
836 Catherine Jones Pensarn 15/10/1883 90 William R Owen Curate
837 Robert Jones Pen y Clegir Bryn Refail 23/10/1883 61 William R Owen Curate
838 Thomas Griffith Brynhyfryd Seion Village 08/11/1883 6 Burial Act 1880
839 Ellen Jones Portdinorwig 08/11/1883 59 Henry Parry Llanfairisgaer
840 Mary Jones Glan y Gors 24/11/1883 49 William R Owen Curate
841 Owen Jones Tai Croesion Penisarwaen 07/12/1883 69 William R Owen Curate
842 Ellin Jones Maesgwyn Bryn Waun Bangor 13/12/1883 18 Burial Act 1880
843 Jane Owens Penllys Alun 22/12/1883 67 William R Owen Curate
844 Ellen Morris Ty Gwyn Penisarwaen 03/01/1884 73 William R Owen Curate
845 Hugh H Prichard Tyn y Cae Sion Village 16/01/1884 34 Burial Act 1880
846 Hugh Jones Tyn y Maen Sion 30/01/1884 2 Burial Act 1880
847 Henry Evans Llain Hir 31/01/1884 13 Robert Jones Penisarwaen
848 Morris Roberts Ty Mawr 01/02/1884 66 William R Owen Curate
849 Ann Owens Rhiwlas 06/02/1884 50 William R Owen Curate
850 John Hughes Elim Portdinorwic 09/02/1884 4 William R Owen Curate
851 William Williams Cerrig y Rhyd Waunfawr 18/02/1884 63 William R Owen Curate
852 Catherine Owen Portdinorwic 23/02/1884 73 William R Owen Curate
853 Owen Price Arthur Terrace Penisarwaen 13/03/1884 67 Burial Act 1880
854 Catherine Roberts Cefn Llan 25/03/1884 77 William R Owen Curate
855 Sarah Williams Bron y Gadair Brynrefail 03/04/1884 11 William R Owen Curate
856 Catherine Evans Dinorwic House Portdinorwic 11/04/1884 9 William R Owen Curate
857 William John Evans Llain Hir 18/04/1884 20 William R Owen Curate
858 Margaret Morris Rhiw Goch 23/04/1884 81 William R Owen Curate
859 Ellen Jones Ysgubor Isa Bangor 24/04/1884 53 William R Owen Curate
860 William Thomas Bron y Gaer 25/04/1884 6w Burial Act 1880
861 Jane Morris Fachell 25/04/1884 56 William R Owen Curate
862 William Roberts Mountain Street Carnarvon 01/05/1884 81 William R Owen Curate
863 Evan John Williams Rhiwlas 14/05/1884 15m William R Owen Curate
864 Hugh Richard Williams Bryn Refail 21/05/1884 8m William R Owen Curate
865 Mary Hughes Saron Village 22/05/1884 9 William R Owen Curate
866 Robert Pritchard Caled Ffrwd Tce Clwt y Bont 10/06/1884 18m William R Owen Curate
867 Robert Ellis Cae Coch 13/06/1884 49 William R Owen Curate
868 Abraham Williams Maes Meddygon 14/06/1884 56 William R Owen Curate
869 Robert Williams Saron 21/06/1884 18 James Salt Llanfairisgaer
870 Ann Owen Pen Dinas Llanddeiniolen 21/06/1884 75 James Salt Llanfairisgaer
871 Jane Pritchard Tyn Llan Isa Tan y Fynwent 24/06/1884 27 Henry Parry Llanfairisgaer
872 Jane Williams Tyddyn Andrew 26/06/1884 51 James Salt Llanfairisgaer
873 Robert Hughes Penisarwaen 27/06/1884 47 James Salt Llanfairisgaer
874 Ann Jones Tan y Maes Llanfairisgaer 04/07/1884 54 William R Owen Curate
875 Owen Hughes Tan y Bwlch Llandegai 09/07/1884 7 William R Owen Curate
876 Mary Jones Tan y Buarth Bethel 12/07/1884 15 William R Owen Curate
877 Ellen Thomas Bangor Street Portdinorwic 15/07/1884 90 Burial Act 1880
878 John Griffiths Glan Ffynon Bethel 17/07/1884 51 Burial Act 1880
879 Lewis Jones Upper Snowdon Tce Llanberis 26/07/1884 38 Burial Act 1880
880 John Roberts Llys y Gwynt 02/08/1884 35 William R Owen Curate
881 Jane Ann Williams Crawia Terrace 02/08/1884 9 William R Owen Curate
882 John Evans Saron Village 15/08/1884 67 William R Owen Curate
883 David Williams Cae'n Coed 13/09/1884 52 William R Owen Curate
884 Ellin Jones Coed Bolyn Bach 24/09/1884 74 William R Owen Curate
885 Owen Thomas Griffith Ty'r Eglwys Saron 18/10/1884 8m William R Owen Curate
886 Phoebe Evans Bethel 24/10/1884 73 William R Owen Curate
887 Evan Owen Hughes Rectory Llanddeiniolen 03/11/1884 79 John Evans Llanllechid
888 Jane Owens Saron Bethel 06/11/1884 21 Burial Act 1880
889 Owen Jones Ty'n Llidiart Seion Village 13/11/1884 70 Burial Act 1880
890 William Williams Rhydau 15/11/1884 49 William R Owen Curate
891 Ellin Hughes Chwarel Fawr 03/12/1884 80 William R Owen Curate
892 Hugh Thomas Seion Village 04/12/1884 40 Burial Act 1880
893 Laura Pritchard Caledffrwd Terrace Ebenezer 04/12/1884 17 William R Owen Curate
894 Alice Jones Bryngwyn Llanrug 08/12/1884 14w William R Owen Curate
895 Emily Jones Bryngwyn Llanrug 08/12/1884 14w William R Owen Curate
896 Hugh Jones Tyn y Maen Sion Village 10/12/1884 75 Burial Act 1880
897 Ellin Humphreys Disgwylfa Terrace Llanrug 17/12/1884 70 William R Owen Curate
898 Elizabeth Thomas Tyn y Rhos 26/12/1884 87 Burial Act 1880
899 Richard Robert Jones Tyn y Waen Penisarwaen 03/01/1885 28 Robert Jones Penisarwaen
900 Anne Williams Craig y Dinas 03/01/1885 18m Burial Act 1880
901 Hugh Roberts Bryn Rhyd 08/01/1885 50 Robert Jones Penisarwaen
902 Catherine Jones Fach Wen Dinorwic 08/01/1885 28 Thomas Jones Llandinorwic
903 Owen Arthur Owen Cefn Bangor 09/01/1885 10d D O Davies Rector
904 John Hughes Cefn Bach 22/01/1885 82 D O Davies Rector
905 Robert Jones Saron 23/01/1885 74 Thomas Jones Llandinorwic
906 Ann Thomas Tan y beran Ebenezer 23/01/1885 17 Thomas Jones Llandinorwic
907 Anne Owen Nantygarth 24/01/1885 3w D O Davies Rector
908 T W Rowland Caerhos Terrace 24/01/1885 3 Burial Act 1880
909 John Jones Carvan 05/02/1885 63 D O Davies Rector
910 E D Rowlands Caerhos Terrace 10/02/1885 16m Burial Act 1880
911 John Roberts Penrhos 10/02/1885 78 Burial Act 1880
912 John Evans Fachell 13/02/1885 2 D O Davies Rector
913 Griffith Parry Brynrefail 14/02/1885 11m D O Davies Rector
914 James Thomas Groeslon 04/03/1885 74 D O Davies Rector
915 Jemima Roberts Tyn Pistill 07/03/1885 36 Robert Jones Curate
916 Mary Williams Cochir 20/03/1885 68 Burial Act 1880
917 Robert Jervis Commercial Inn Penisarwaen 21/03/1885 17 Robert Jones Curate
918 Robert Jones Craig y Dinas Penisarwaen 27/03/1885 67 Robert Jones Curate
919 Daniel Evans Brynrefail 28/03/1885 4w Robert Jones Curate
920 Elizabeth Parry Craig y Dinas Penisarwaen 28/03/1885 57 Robert Jones Curate
921 William Ellis Rowlands Werglodd Goch 04/04/1885 59 D O Davies Rector
922 Ellen Jones Portdinorwic 13/04/1885 65 D O Davies Rector
923 Jane Williams Tanybryn Portdinorwic 02/05/1885 3 D O Davies Rector
924 Mary Williams Rhiwlas 09/05/1885 29 D O Davies Rector
925 Ellen Roberts Saron 12/06/1885 34 D C Morgan Llanrug
926 Henry Williams Ynysycheuiryn 18/06/1885 61 D O Davies Rector
927 William Roberts Tyrhedyn Clwt y Bont 20/06/1885 79 D O Davies Rector
928 William Jones Gwyndy 01/07/1885 65 Robert Jones Curate
929 Ann Williams Saron 11/07/1885 68 Henry Parry Llanfairisgaer
930 Owen Henry Rowlands Caerhos Terrace 14/07/1885 10 Burial Act 1880
931 Ellen Prichard Bryn yr Efail Llandinorwig 21/07/1885 43 H G Williams Radyr South Wales
932 John Morris Fachell 24/07/1885 57 D O Davies Rector
933 Mary Jones Penisarwaen 25/07/1885 25 Robert Jones Curate
934 Anne Roberts Clegir 01/08/1885 75 D O Davies Rector
935 Richard Williams Pen y Buarth 01/08/1885 21 D O Davies Rector
936 Jane Jones Tanydinas 06/08/1885 69 D O Davies Rector
937 Ellen Williams Penisarwaen 08/08/1885 57 D O Davies Rector
938 Beatrice Moulson Penisarwaen 12/09/1885 13m D O Davies Rector
939 Miriam Pritchard Pentir 12/09/1885 45 D O Davies Rector
940 Thomas Roberts Carnarvon 17/09/1885 52 Burial Act 1880
941 Catherine Williams Tynyclwt 02/10/1885 71 D O Davies Rector
942 Catherine Thomas Clwt y Bont 15/10/1885 3 D O Davies Rector
943 Catherine Jones Cae'r bleddyn 15/10/1885 16m D O Davies Rector
944 Evan Owen Coed Bolyn 16/10/1885 87 D O Davies Rector
945 Eliza Owen Tros y Waen 17/10/1885 18 Robert Jones Curate
946 Jane Williams No Address 19/10/1885 65 D O Davies Rector
947 Margarey Ellen Jones Portdinorwic 10/11/1885 17 D O Davies Rector
948 Jemima Jones Penisarwaen 12/11/1885 13d D O Davies Rector
949 Robert Jones Craig y Dinas 19/11/1885 36 Robert Jones Curate
950 Catherine J Hughes Mountain Street Carnarvon 02/12/1885 21m D O Davies Rector
951 Pierce Jones Llainfawr 23/12/1885 3m D O Davies Rector
952 Margaret Thomas Bryn 31/12/1885 79 Burial Act 1880
953 Anne Roberts Cwmyglo 02/01/1886 57 D O Davies Rector
954 Hugh Roberts Jones Clogwyn Gwyn 13/01/1886 22m Thomas Jones Llandinorwic
955 Jane Owen Pentrefallan 16/01/1886 79 Burial Act 1880
956 Catherine Roberts Plaseryr 26/01/1886 34 Burial Act 1880
957 Mary Jones Capel Seion 28/01/1886 14 D O Davies Rector
958 Thomas Jones Capel Seion 29/01/1886 77 D O Davies Rector
959 Elizabeth Owen Saron 02/02/1886 45 D O Davies Rector
960 John Jones Tyn Clwt 06/02/1886 77 Burial Act 1880
961 Thomas Evans Penybonk Ynysycheuryn 24/02/1886 2w W Owen Pentir
962 Ellen Williams Cae Bach Cochir hir 06/03/1886 81 D O Davies Rector
963 Elizabeth Williams Coch Hir 10/03/1886 14 Burial Act 1880
964 Diana Grace Whiteside Gorphwysfa 11/03/1886 2 Burial Act 1880
965 William William Foulkes Tyntwll Brynyrefail 13/03/1886 19 D O Davies Rector
966 Jane Hughes Penisarwaen 15/03/1886 66 Robert Jones Curate
967 John Richard Jones Carnarvon 16/03/1886 26 D O Davies Rector
968 Richard Jones Wern Bach 01/04/1886 59 Burial Act 1880
969 Catherine Mary Prichard Pentir Llandeiniolen 07/04/1886 16 Burial Act 1880
970 William Griffith Williams Bethel 16/04/1886 4m Robert Jones Curate
971 William Hugh Evans Everton Liverpool 17/04/1886 24 Robert Jones Curate
972 Ellen Williams Ty Capel Nazareth 24/04/1886 30 Burial Act 1880
973 Jane Owens 7 Twthill Terrace Carnarvon 01/05/1886 41 Robert Jones Curate
974 Thomas Prichard Pentaicroesion Penisarwaen 02/05/1886 86 Robert Jones Curate
975 Elizabeth Davies Tynrhos 03/05/1886 72 D O Davies Rector
976 Ann Mary Jones Trosyrafon 13/05/1886 9m D O Davies Rector
977 Owen Jones Sion Village 22/05/1886 11 D O Davies Rector
978 Robert Griffith Penrhywer 03/06/1886 24 R Jones Curate
979 William Prichard Smithy House Pentir 05/06/1886 30m D O Davies Rector
980 John Rowlands Pantybuarth 09/06/1886 17 D O Davies Rector
981 William Michael Williams Penisarwaen Village 19/06/1886 24 D O Davies Rector Buried Llanrug Killed Quarry
982 Elizabeth Jones Gwyndy 03/07/1886 67 D O Davies Rector
983 Ellen Jones Blaenycae 03/07/1886 31 D O Davies Rector
984 John Davies Penrhoswylfa 10/07/1886 76 R Jones Curate
985 Ann Owen Caerhedyn 17/07/1886 68 D O Davies Rector
986 William Griffith Owen Winllan 17/07/1886 52 D O Davies Rector
987 William Richard Williams Ty Capel Nazareth 21/07/1886 4m D O Davies Rector
988 Edgar White Vaynol Park 22/07/1886 5 D O Davies Rector
989 Elizabeth Hughes Tanycae Bethel 05/08/1886 79 Burial Act 1880
990 William Davies Ynyscheuryn 07/08/1886 83 Robert Jones Curate
991 Jane Jones Tynyllan 07/08/1886 52 D O Davies Rector
992 Griffith Prichard New Street Ebenezer 14/08/1886 85 D O Davies Rector
993 Ann Roberts Efail y Castell (late Blaen y Cae) 24/08/1886 82 D O Davies Rector
994 John Hughes California Terrace Clwt y Bont 28/08/1886 18 Robert Jones Curate
995 Robert Edward Hughes Augusta Place Portdinorwic 04/09/1886 5m Robert Jones Curate
996 John Williams Bryn pistyll 09/09/1886 62 Burial Act 1880
997 Thomas Ebenezer Griffith Bronygaer 08/10/1886 24 Burial Act 1880
998 Owen Owens Saron Village 23/10/1886 2m D O Davies Rector
999 Margaret Williams Ynyschewyn 30/10/1886 62 D O Davies Rector
1000 Elizabeth Owen Clwt y Bont 06/11/1886 70 D O Davies Rector
1001 William Hughes Saron 29/11/1886 1w D O Davies Rector
1002 Margaret Williams Trer waen 16/12/1886 22 Burial Act 1880
1003 Martha Williams Swan Inn Mochdre 18/12/1886 87 D O Davies Rector
1004 Thomas Roberts Efail y Castell 21/12/1886 81 D O Davies Rector
1005 Ellen Jones Tynyrallt 24/12/1886 74 D O Davies Rector
1006 Ellen Margaret Hughes Arthur Terrace Penisarwaen 29/12/1886 2m D O Davies Rector
1007 Lydia Jones Arthur Terrace Penisarwaen 06/01/1887 9 D O Davies Rector
1008 Robert Williams Mona Terrace Portdinorwic 01/02/1887 46 D O Davies Rector
1009 Griffith Jones Brynrefail Village 05/02/1887 2 D O Davies Rector
1010 Henry Jones Blaenycae 05/02/1887 12 D O Davies Rector
1011 Edward Hughes Tynewydd Penisarwaen 10/02/1887 59 D O Davies Rector
1012 Pierce Jones Llain fawr 19/02/1887 4m D O Davies Rector
1013 Owen Thomas Williams Tanymaes Portdinorwic 05/03/1887 1 D O Davies Rector
1014 Daniel Roberts Blaenycae 19/03/1887 68 D O Davies Rector
1015 Mary Roberts Taicroesion or Penrhos 19/03/1887 80 D O Davies Rector
1016 John Jones Tynrallt Llanbeblig 22/03/1887 62 D O Davies Rector
1017 Richard Jones Victoria Vaults Portdinorwic 30/03/1887 32 James Salt Llanfairisgaer
1018 Thomas Parry Ty Newydd Bethel 17/05/1887 26d Robert Jones Curate
1019 Laura Williams Bryn Refail 25/05/1887 69 Robert Jones Curate
1020 Daniel Owen Ty Coch 28/05/1887 77 Robert Jones Curate
1021 Owen Williams Pen Sarn 04/06/1887 57 Henry Parry Llanfairisgaer
1022 Elizabeth Davies Tanymaes 11/06/1887 2 D O Davies Rector
1023 John Jones Tanyddinas 25/06/1887 74 D O Davies Rector
1024 Elizabeth Thomas Penisarwaen Village 25/06/1887 75 Robert Jones Curate
1025 Owen William Owens Bryn y Parc 25/06/1887 3m Robert Jones Curate
1026 Morgan Jones Bryneithin 28/06/1887 83 D O Davies Rector
1027 Josiah Parry Trergof 20/07/1887 1m D O Davies Rector
1028 John Prichard Penclegir 30/07/1887 50 D O Davies Rector
1029 Morris Williams Tyntwll 10/09/1887 20 D O Davies Rector Inquest Dinorwic Hospital
1030 Mary Davies Penisarwaen 06/10/1887 72 Robert Jones Curate
1031 Laura Humphreys Dinorwic Hospital 12/10/1887 61 D O Davies Rector Nurse at Quarry Hospital
1032 Alice Hughes Parc y Wern 15/10/1887 88 D O Davies Rector
1033 Abel Thomas Penisarwaen 05/11/1887 70 Robert Jones Curate
1034 Richard Williams Portdinorwic 26/11/1887 55 D O Davies Rector Killed at Vaynol Park
1035 Owen Thomas Ynysllechairon 30/11/1887 55 D O Davies Rector
1036 Elizabeth Williams Cae Cerrig Bangor 03/12/1887 62 D O Davies Rector
1037 Catherine Williams Arthur Terrace Penisarwaen 08/12/1887 8d D O Davies Rector
1038 Margaret Jones Craig y bella Fachwen 14/12/1887 29 D O Davies Rector
1039 Evan Jones Craig y Dinas 18/01/1888 74 D O Davies Rector
1040 Ellen Williams Portdinorwic 04/02/1888 7 D O Davies Rector
1041 William Hughes Cefn Uchaf 06/02/1888 80 D O Davies Rector
1042 Robert Rowlands Pant y Buarth 06/02/1888 21 D O Davies Rector
1043 Elizabeth Prichard Rhydfadog 08/02/1888 17 D O Davies Rector
1044 John Owen Nantygarth 11/02/1888 6 D O Davies Rector
1045 Richard Hughes Aber Cottage Portdinorwic 11/02/1888 62 D O Davies Rector
1046 Owen Henry Rowlands Cae Rhos Terrace 15/02/1888 15m D O Davies Rector
1047 Morris Pierce Morris Bodrual Llanrug 15/02/1888 21 D O Davies Rector Member Salvation Army
1048 Elizabeth Jones Caer bleddyn 21/02/1888 75 D O Davies Rector
1049 Laura Williams Craig Dinas 21/02/1888 54 D O Davies Rector
1050 Griffith Foulkes Canycoed 25/02/1888 5 D O Davies Rector
1051 William Griffith Gerlan 01/03/1888 60 D O Davies Rector
1052 John Robert Thomas Clwt y Bont Village 10/03/1888 23m Robert Jones Curate
1053 Hugh Owen Saron 14/03/1888 75 D O Davies Rector
1054 Ellen Foulkes Canycoed 20/03/1888 7d D O Davies Rector
1055 William John Williams Wern Bach 22/03/1888 12d D O Davies Rector
1056 Jane Catherine Angharad Roberts Plas Eryr 31/03/1888 13 D O Davies Rector
1057 Henry Roberts Groeslon Tymawr 31/03/1888 63 D O Davies Rector
1058 John Thomas Penisarwaen 31/03/1888 20m D O Davies Rector
1059 Hugh Morris Fachell 05/04/1888 54 D O Davies Rector
1060 Margaret Roberts Brynywain Bangor 07/04/1888 72 D O Davies Rector
1061 Thomas Jones Tynywerglodd 10/04/1888 10m D O Davies Rector
1062 Emmanuel Jones Trosyrafon 28/04/1888 9m D O Davies Rector
1063 William Jones Chwarel Goch Llandegai 03/05/1888 65 Robert Jones Curate
1064 Mary Roberts Church Street Carnarvon 11/05/1888 72 D O Davies Rector
1065 Sarah Williams Arthur Terrace Penisarwaen 12/05/1888 2 D O Davies Rector/R Jones Curate
1066 George Ernest Mitchell Lodge Coed Bolyn 05/06/1888 11m D O Davies Rector
1067 William Griffith Ynys Llechaeran 09/06/1888 13 D O Davies Rector
1068 David Griffith Bryntirion Lodge Portdinorwic 09/06/1888 75 D O Davies Rector
1069 Owen Jones Caecerrig 16/06/1888 62 D O Davies Rector
1070 William Evans Portdinorwic 27/06/1888 58 D O Davies Rector
1071 Robert Jones Williams Penisarwaen 30/06/1888 3d D O Davies Rector
1072 William Roberts Cefn Llan 27/07/1888 78 D O Davies Rector
1073 Richard Owen Saron 04/08/1888 22 D O Davies Rector
1074 Owen Jones Trer gof 07/08/1888 71 Robert Jones Curate
1075 Richard Edwards Cefn y Gwrydyn 04/09/1888 25 D O Davies Rector
1076 John Roberts Ty gwyn Penisarwaen 07/09/1888 54 D O Davies Rector
1077 Lewis Roberts Frongesia 22/09/1888 51 D O Davies Rector
1078 Anne Ellis Penyrallt Brynrefail 29/09/1888 25 D O Davies Rector
1079 Martha Jones Craig Dinas 04/10/1888 74 D O Davies Rector
1080 Alice Lewis Maes Meddygon 19/10/1888 90 Robert Jones Curate
1081 Elizabeth Roberts Madog Terrace (Craig Dinas) 24/10/1888 50 D O Davies Rector
1082 Griffith Morris King Arthur's Inn Penisarwaen 25/10/1888 28 D O Davies Rector
1083 Margaret Anne Jones Tranmere and Wern Bach 13/11/1888 29 D O Davies Rector
1084 David Williams Rhydau 21/11/1888 78 D O Davies Rector
1085 Mary Williams Carfan 24/11/1888 40 Robert Jones Curate
1086 William Roberts Braich yr Hilfri 27/11/1888 57 D O Davies Rector
1087 Elizabeth Jones Penisarwaen 08/12/1888 21 D O Davies Rector
1088 Miriam Thomas Bronygaer 10/12/1888 32 D O Davies Rector
1089 John Thomas Penisarwaen 15/12/1888 69 D O Davies Rector
1090 William William Hughes Ty Capel Cyssegr 18/12/1888 16 D O Davies Rector
1091 Hugh Daniel Williams Caer bleddyn 19/12/1888 53 D O Davies Rector
1092 Richard Griffith Parcywern Saron 19/12/1888 24 D O Davies Rector
1093 Evan Jones Llandegai 25/12/1888 24 D O Davies Rector
1094 Elizabeth Griffith Cae Meta 12/01/1889 79 D O Davies Rector
1095 Mary Louisa Jones Shop saron 12/01/1889 3 D O Davies Rector
1096 Thomas Roberts Brynywern 24/01/1889 78 D O Davies Rector
1097 Ann Thomas Cynbraidr 26/01/1889 67 D O Davies Rector
1098 Ann Williams Dinorwic Terrace Portdinorwic 26/01/1889 50 Robert Jones Curate
1099 Jemima Morris Fachell 19/02/1889 17 D O Davies Rector
1100 Griffith Williams Gorlan Ucha Llandinorwic 25/02/1889 73 Robert Jones Curate
1101 Thomas Williams Tyn Lon Portdinorwic 09/03/1889 58 H Parry Llanfairisgaer
1102 Anne Jane Prichard Pool Street Market Carnarvon 14/03/1889 3m D O Davies Rector
1103 Mary Foulkes Brynderw 14/03/1889 89 D O Davies Rector
1104 Ellen Jones Portdinorwic 19/03/1889 5 D O Davies Rector
1105 John Lewis Llanidan 23/03/1889 8 D O Davies Rector Found at sea 3 months after drowning
1106 Jane Williams Arthur Terrace Penisarwaen 30/03/1889 8m Robert Jones Curate
1107 Robert Jones Rhoswian 03/04/1889 2m D O Davies Rector
1108 Llewelyn Wilson Williams Tanygaer 04/04/1889 2m D O Davies Rector
1109 Arthur Ivor Jones Ty Ddewi Dinorwic 05/04/1889 6m Thomas Jones Llandinorwic
1110 Thomas Ellis Buckingham 1 Bodlondeb Tce Portdinorwic 06/04/1889 40 D O Davies Rector
1111 Ann Jones Tyn Llan Llanddeiniolen 13/04/1889 16m D O Davies Rector
1112 Anne Jones Craig Dinas 18/04/1889 20 D O Davies Rector
1113 Anne Thomas Incline Nantygarth 19/04/1889 73 D O Davies Rector
1114 Ellen Williams Tyddyn Andrew 19/04/1889 84 D O Davies Rector
1115 Lydia Jones Cwmyglo 25/04/1889 30 D O Davies Rector
1116 Jane Thomas Saron Village 27/04/1889 10m D O Davies Rector
1117 Robert Lewis Maes Meddygon 27/04/1889 87 D O Davies Rector
1118 Jane Owen Bryn yr Efail 30/05/1889 41 D O Davies Rector
1119 Abraham Griffith Parc y Wern 11/06/1889 62 D O Davies Rector
1120 Thomas Roberts Water Street Llanberis 15/06/1889 4 D O Davies Rector
1121 Elizabeth Jones Rhiwen 06/07/1889 30 Robert Jones Curate
1122 Hugh Jones Tynymaen 10/07/1889 47 D O Davies Rector
1123 Ellen Jane Owen Menai Terrace Portdinorwic 11/07/1889 3 D O Davies Rector
1124 Anne Foulkes Buarth y Clytiau 20/07/1889 75 D O Davies Rector
1125 Rebecca Williams Brongadair 27/07/1889 51 D O Davies Rector
1126 Robert Rowlands Caerhos Terrace 13/08/1889 56 D O Davies Rector
1127 Mary Ellen Jones Cae Corniog 28/08/1889 24 Robert Jones Curate
1128 Jane Davies Penisarwaen Village 16/10/1889 20 Robert Jones Curate
1129 Thomas Jones Penisarwaen Village 09/11/1889 61 D O Davies Rector
1130 Catherine Evans Penrallt Portdinorwic 18/11/1889 81 D O Davies Rector
1131 Robert Morris Pant Du Llanberis 29/11/1889 61 D O Davies Rector
1132 Ellis Lloyd Hughes Pentreafallon 30/11/1889 6w D O Davies Rector
1133 Griffith Foulkes Glascoed Park 05/12/1889 1m D O Davies Rector
1134 Owen Williams Trer Gof 09/12/1889 20m D O Davies Rector
1135 John Owen Davies Carnarvon 18/12/1889 38 D O Davies Rector Constable
1136 Catherine Williams Brynrefail 04/01/1890 63 D O Davies Rector
1137 Jane Thomas Saron Village 25/01/1890 6m D O Davies Rector
1138 Mary Williams Refail Newydd 29/01/1890 55 D O Davies Rector
1139 David Jones Portdinorwic 30/01/1890 D O Davies Rector
1140 Robert Jones Brynrefail 30/01/1890 88 D O Davies Rector
1141 Elizabeth Thomas Garth Bach 08/02/1890 81 D O Davies Rector
1142 John Parry Weirglodd Las 20/02/1890 10d Robert Jones Curate
1143 Elizabeth Hughes Portdinorwic 22/02/1890 72 D O Davies Rector
1144 William Rice Whiteside Gorphwysfa 01/03/1890 49 D O Davies Rector
1145 Sarah Williams Gelli 06/03/1890 81 D O Davies Rector
1146 Hugh Thomas Barn Hill 06/03/1890 86 D O Davies Rector
1147 Catherine Prichard Waen Pentir 08/03/1890 75 D O Davies Rector
1148 David Herber Richards Liverpool 27/03/1890 14 D O Davies Rector
1149 David Owen Rhosyrwylfa 27/03/1890 87 D O Davies Rector
1150 Jane Jones Tynllan Isa 12/04/1890 31 D O Davies Rector
1150A Still born Child of Jane Jones ID1150
1151 William Jones Saron Village 30/04/1890 61 D O Davies Rector
1152 Laura Griffith Celyn 02/05/1890 66 D O Davies Rector
1153 Anne Williams Parc y Wern Saron Village 03/05/1890 63 D O Davies Rector
1154 Owen Jones Craig Dinas 10/05/1890 89 D O Davies Rector
1155 Griffith D Edwards Penrhos 13/05/1890 67 D O Davies Rector
1156 John Jones Frondeg 21/05/1890 81 D O Davies Rector
1157 Ann Closs Williams Trosywaen 31/05/1890 12w D O Davies Rector
1158 Lewis Jones Fachwen 05/06/1890 68 D O Davies Rector
1159 Thomas Thomas Bryn yr hydd 19/06/1890 43 D O Davies Rector
1160 Ellen Owen Portdinorwic 20/06/1890 72 D O Davies Rector
1161 Janet Jones Portdinorwic 21/06/1890 66 D O Davies Rector
1162 Abel Thomas Clwt y Bont 05/07/1890 1h D O Davies Rector Twin of ID1165
1163 Owen Foulkes Williams Penllyn 26/07/1890 73 D O Davies Rector
1164 Ann Hoskins Jones Brynrefail 10/07/1890 8 D O Davies Rector
1165 William Thomas Clwt y Bont 15/07/1890 10d D O Davies Rector Twin of ID1162
1166 Moses Owen Tanyffordd 19/07/1890 66 D O Davies Rector
1167 Hugh Thomas Sion Village 24/07/1890 78 D O Davies Rector
1168 Erasmus Thomas Pen yr Hwyr 07/08/1890 89 D O Davies Rector
1169 Owen Jones Gelli 09/08/1890 52 D O Davies Rector
1170 Jane Edwards Erw'r Odyn 09/08/1890 28 D O Davies Rector
1171 Miriam Jones Bryn Crwn Llanrug 20/08/1890 7 D O Davies Rector
1172 Ellen Hughes Cae Gwyddel 23/08/1890 72 D O Davies Rector
1173 Morris Thomas Jarvis Penrhosgarnedd 13/09/1890 48 D O Davies Rector
1174 Elizabeth Thomas Penisarwaen 13/09/1890 77 D O Davies Rector
1175 Thomas Prichard Tynyraelgerth Llanberis 25/09/1890 67 D O Davies Rector
1176 William Williams Plas Coch 04/10/1890 19 D O Davies Rector
1177 Owen Morris Hughes Caergwyfan 01/11/1890 67 D O Davies Rector
1178 Ellen Morris King Arthur's Inn Penisarwaen 06/11/1890 65 D O Davies Rector
1179 Margaret Prichard Penisarwaen Village 06/12/1890 83 D O Davies Rector
1180 Margaret Jones Coed bolyn 06/12/1890 55 D O Davies Rector Lived Llandegai Parish
1181 Margaret Jones Cwmyglo Llanrug 26/12/1890 3 H L James Curate
1182 Abraham Jones Tynywerglodd 13/01/1891 3m D O Davies Rector
1183 Sarah Jane Thomas Wallasey 17/01/1891 15m D O Davies Rector
1184 Margaret Hughes Pentreafallen 31/01/1891 3m D O Davies Rector
1185 David Roberts Brynmadoc 07/02/1891 78 D O Davies Rector
1186 Robert Griffith Llysygwynt (formerly) 16/02/1891 60 D O Davies Rector
1187 Jane Jones Portdinorwic 20/02/1891 56 D O Davies Rector
1188 Thomas Ernest Roberts Carnarvon 05/03/1891 15m D O Davies Rector
1189 Gwen Davies Penisarwaen 05/03/1891 60 H L James Curate
1190 Robert Williams Tanybryn Portdinorwic 21/03/1891 5 D O Davies Rector Brother of ID1191
1191 William Williams Tanybryn Portdinorwic 04/04/1891 3 D O Davies Rector Brother of ID1190
1192 William Jones Tyn y Llan 11/04/1891 58 D O Davies/James Salt Parish Clerk for 23 years
1193 Catherine Hughes Craig y Dinas 22/04/1891 45 H L James Curate
1194 William Prichard Wern Alun Saron Village 02/05/1891 9m D O Davies Rector
1195 Jane Jones Trergof Bethel 09/05/1891 42 D O Davies Rector
1196 William Thomas Moriah Chapel House Portdinorwic 15/05/1891 69 D O Davies Rector
1197 William Davies Penisarwaen 23/05/1891 1m H L James Curate
1198 Margaret Humphreys Tros y Waen 25/05/1891 69 D O Davies Rector
1199 Hugh Hughes Tanycae Bethel 26/05/1891 88 D O Davies Rector
1200 Catherine Thomas Saron Village 31/05/1891 15 D O Davies Rector
1201 William Jones Clwt y Bont 31/05/1891 74 D O Davies Rector
1202 Elizabeth Williams Brynrefail 02/06/1891 6 D O Davies Rector
1203 Elizabeth Thomas Penrhyn 08/06/1891 71 D O Davies Rector Mother of ID1204
1204 Owen Thomas Penrhyn 08/06/1891 41 D O Davies Rector Son of ID1203
1205 Elizabeth Williams Lon Las 09/06/1891 37 D O Davies Rector
1206 Elizabeth Williams Carfan 19/06/1891 55 D O Davies Rector
1207 Elizabeth Jones Seion Village 22/06/1891 1m D O Davies Rector
1208 Elias Jones Bronywaen Terrace 03/07/1891 13m D O Davies Rector
1209 William Morris King Arthur's Inn Penisarwaen 06/07/1891 70 D O Davies Rector
1210 Mary Williams Saron Village 07/07/1891 69 D O Davies Rector
1211 Thomas Roberts Bronywaen Llanfairisgaer 20/07/1891 43 D O Davies Rector
1212 Owen Griffith Williams Penisarwaen Village 25/07/1891 66 D O Davies Rector
1213 Jane Ellen Lewis Pen Dinas Mawr 25/07/1891 4 H L James Curate
1214 Thomas Jones Madog Terrace 29/07/1891 70 D O Davies Rector
1215 John Jones Groeslon Rhiwen 01/08/1891 42 D O Davies Rector Coroner's Inquest
1216 Ffoulke Williams Quarryman's Arms Clwt y Bont 04/08/1891 3 H L James Curate
1217 John Evans Llanberis 05/11/1891 66 D O Davies Rector
1218 Dorothy Roberts Menai Bridge 07/11/1891 60 D O Davies Rector
1219 Mary Anne Thomas Clwtybont 14/11/1891 7d D O Davies Rector
1220 Hugh Roberts Brongwynedd Llanwnda 09/12/1891 39 D O Davies Rector Methodist Minister USA
1221 Laura Parry Caledffrwd Tce Llandinorwic 24/12/1891 30 D O Davies/H L James Schoolmistress Penmachno
1222 Ellen Thomas Brynrhyd 26/12/1891 69 D O Davies Rector
1223 Edward Jones Penisarwaen 14/01/1892 10 D O Davies Rector
1224 Anne Roberts Glascoed Farm 23/01/1892 17m D O Davies/H L James
1225 William Williams Craig Dinas 27/01/1892 5 D O Davies Rector
1226 Hugh Thomas Fachell (late) 28/01/1892 76 D O Davies Rector Capel y Graig
1227 Robert Jones London House Ebenezer 02/02/1892 77 D O Davies Rector
1228 Ellen Hughes Pentai Croesion 06/02/1892 7m D O Davies Rector
1229 William Roberts Cefn Creuddyn 13/02/1892 84 D O Davies Rector
1230 Elizabeth Jones Trergof Saron 20/02/1892 57 D O Davies Rector
1231 Owen Lewis Brynmadog 27/02/1892 7m D O Davies Rector
1232 Robert Williams Dinas Llanfairisgaer 27/02/1892 67 D O Davies Rector
1233 Jane Griffiths Bethel Village 02/03/1892 80 D O Davies Rector
1234 David Ernest Davies Penisarwaen Board School 10/03/1892 7m D O Davies Rector
1235 Amelia Eleanor Griffith Carnarvon 12/03/1892 3m D O Davies Rector
1236 Ellen Jones Penisarwaen 11/04/1892 61 D O Davies Rector
1237 Robert Jones Penisarwaen 30/04/1892 60 D O Davies Rector
1238 Owen Owen Saron Village 30/04/1892 70 D O Davies Rector
1239 Elizabeth Jones Tanybryn Penrhos 03/05/1892 76 D O Davies Rector
1240 Owen Roberts Penrhyn 04/05/1892 18 D O Davies Rector
1241 Mary Anne Ross Caermynydd 06/05/1892 9 D O Davies Rector
1242 Hugh Williams Caegwydryn 07/05/1892 60 D O Davies Rector
1243 Catherine Williams Penllyn 11/05/1892 74 D O Davies Rector
1244 Robert Davies Brynadda Vaynol Park 11/05/1892 9 D O Davies Rector
1245 Gwladys Williams Bron y Waen Terrace 24/05/1892 1 D O Davies Rector
1246 Jane Lloyd Roberts Dinorwic Rhydau 29/05/1892 37 D O Davies Rector
1247 Andreas Roberts Sion Village 21/06/1892 2d D O Davies Rector
1248 Mary Thomas Penybont 05/07/1892 83 D O Davies Rector
1249 William Frederick Speakman Penisarwaen 19/07/1892 3w D O Davies Rector
1250 Griffith Robert Griffith Gerlan 12/07/1892 69 D O Davies Rector
1251 Hugh Owen Saron 05/08/1892 15m D O Davies Rector
1252 Jane Ellen Jones Gorsbach Inn 25/08/1892 19 D O Davies Rector
1253 Hugh Rowlands Seion Terrace 08/10/1892 7m D O Davies Rector
1254 Sarah Jones Penygroes 03/09/1892 65 D O Davies Rector
1255 John Jones Tynralllt 19/10/1892 81 D O Davies Rector
1256 Robert Thomas Tanydderwen 03/11/1892 3m D O Davies Rector Twin of ID1256A
1256A Jane Thomas Tanydderwen 22/11/1892 3m D O Davies Rector Twin of ID1256
1257 Rice William Thomas Coed Helen 18/11/1892 51 D O D/J F/W M/H L J
1258 Mary Thomas Clwt y Bont 26/11/1892 70 D O Davies Rector
1259 Catherine Jones Tynywaen 06/12/1892 73 D O Davies Rector
1260 John Jones Coch Hir 10/12/1892 33 D O Davies Rector
1261 Hugh Griffith Penisarwaen 20/12/1892 H L James Curate
1262 Mary Jones Fachell 20/12/1892 75 D O Davies/R Jones
1263 Mary Williams Perthi 24/12/1892 79 D O Davies Rector
1264 Margaret Ffoulkes Brynrefail 02/02/1893 30 D O Davies Rector
1265 Janet Jones Saron 10/02/1893 80 D O Davies Rector
1266 Jane Williams Penisarwaen 18/02/1893 8 D O D/H L J
1267 Jane Jones Tyddyn Bistle Llanrug 08/03/1893 95 D O Davies Rector
1268 Margaret Jones Penisarwaen 18/03/1893 28 H L James Curate
1269 Margaret Williams Arthur Terrace Penisarwaen 23/03/1893 6 D O D/H L J
1270 Elizabeth Foulkes Brynrefail 01/04/1893 29 D O Davies Rector
1271 Robert Jones Bethel 12/04/1893 46 D O Davies Rector Son of Tanrallt
1272 John Owen Tynyrardd 15/04/1893 22m D O Davies Rector
1273 Owen Owen Parry Tynewydd Saron 04/05/1893 33 D O Davies Rector
1274 Lizzie Williams Yr Allt Brynrefail 25/05/1893 11m H L James Curate
1275 Robert Foukes Llys 08/06/1893 41 D O Davies Rector
1276 Arthur Roberts Gwyndy 12/06/1893 21d D O Davies Rector
1277 T O Jones Pentai Croesion 01/07/1893 50 T Davies Saron
1278 Mary Griffith Vaynol Lodge 07/07/1893 73 D O Davies Rector
1279 Tommy Mitchell Coed Bolyn Lodge 19/07/1893 8 D O Davies Rector
1280 John Williams Bronchwith 04/08/1893 80 D O Davies Rector
1281 Margaret Hughes Frongoch Llanberis 12/08/1893 52 D O Davies Rector
1282 Robert Williams 10 Augusta Place Portdinorwic 12/08/1893 77 D O Davies Rector
1283 Foulke Williams Caer Bleddyn 26/08/1893 19 D O Davies Rector
1284 William Williams Tyddyn Andrew Isaf 30/08/1893 50 D O D/J T J/T D
1285 Rees Jones Penisarwaen 13/09/1893 60 D O Davies Rector
1286 Hugh Edwards Erw'r Odyn 07/10/1893 21 D O Davies Rector
1287 Angharad Ffoulkes Brynrefail Penisarwaen 10/10/1893 6m D O Davies Rector
1288 John Roberts Stablau 14/10/1893 10 D O Davies Rector
1289 Margaret Williams Tyddyn Andrew Isaf 11/11/1893 48 T Davies Llanfairisgaer
1290 Ellen Hughes Snowdon Street Portdinorwic 16/11/1893 55 D O Davies Rector
1291 G D Williams Fron Oleu 21/11/1893 21 Burial Act 1880
1292 Ellen Roberts Groeslon 05/12/1893 77 D O Davies Rector
1293 John Jones Tynyrardd Seion 23/12/1893 49 R W Owen Curate
1294 Anne Hughes Tyn Llan 23/12/1893 49 D O Davies Rector
1295 Thomas Williams 4 Seion Terrace 12/12/1893 56 D O Davies Rector
1296 Anne Davies Ty Mawr Cottage 24/12/1893 76 D O Davies Rector
1297 William Hughes 10 Terfyn Terrace (Bodarborth) 01/01/1894 56 Burial Act 1880
1298 Margaret Parry Saron 04/01/1894 60 D O Davies Rector
1299 Hugh Jones Tynycoed 11/01/1894 84 D O Davies Rector
1300 Ellen Thomas Blaenavon 13/01/1894 84 D O Davies Rector
1301 Ellis Jones Penisarwaen 03/02/1894 2m D O Davies Rector
1302 Jane Hughes Caecerrig 13/02/1894 19 D O Davies Rector
1303 Gaynor Jones Blaenycae 30/01/1894 24 D O Davies Rector
1304 Anne Jones Seion 03/02/1894 D O Davies Rector
1305 Catherine Jane Hughes Liverpool Street Penisarwaen 29/03/1894 10m D O Davies Rector
1306 Hugh Owen Pritchard Maesydre Carnarvon 10/04/1894 14m D O Davies Rector
1307 Hugh Jones Tyndryfwl nr Brynrefail 12/04/1894 70 D O Davies Rector
1308 Hannah Thomas Seion 19/04/1894 74 D O Davies Rector
1309 David Davies Penisarwaen 21/04/1894 13w D O Davies Rector
1310 Owen Roberts Craig Dinas 25/04/1894 9m D O Davies Rector
1311 Jane Anne Williams Parcywern 10/05/1894 5m D O Davies Rector
1312 Catherine Williams Quarryman's Arms Clwt y Bont 10/05/1894 34 D O Davies Rector
1313 Henry David Jones Weirglodd Goch 16/06/1894 2m R W Owen Curate
1314 Margaret Roberts 5 Moria Terrace Carnarvon 22/06/1894 52 D O Davies Rector
1315 Mary Morris Glyn Arthur 23/06/1894 48 D O Davies Rector
1316 Elizabeth Parry Jones Angorfa Llanfairisgaer 23/06/1894 12 D O Davies Rector
1317 Hannah Jane Jones Tanybryn Portdinorwic 26/06/1894 2 R W Owen Curate
1318 John Griffith Tynyclwt Bethel 30/06/1894 19 D O Davies Rector
1319 Gaynor Jones Dinorwic Street Carnarvon 09/07/1894 76 D O Davies Rector
1320 Mary A Hughes Saron 14/07/1894 11 D O Davies Rector
1321 Myfanwy Thomas Aber Cottage Portdinorwic 24/07/1894 17m R W Owen Curate
1322 John Evans Llain hir 28/07/1894 R W Owen Curate
1323 William Davies Penisarwaen 28/07/1894 84 R W Owen Curate
1324 Elizabeth Jones Capel Seion 06/09/1894 62 D O Davies Rector
1325 Robert Pryce Ynysychewryn Aug 1894 33 D O Davies Rector
1326 Ann Price Ty Mawr Cottage 18/09/1894 3w D O Davies Rector
1327 William Hugh Thomas Wern Alun Saron Village 24/09/1994 1m D O Davies Rector
1328 Anne Jones Gelli 27/09/1894 24 D O Davies Rector
1329 John Owen Min Menai Portdinorwic 11/10/1894 37 D O Davies Rector
1330 John Evan Griffith Rhoswian Penisarwaen 25/10/1894 72 R W Owen/H L James
1331 Ann Prichard Bethel 07/11/1894 79 D O Davies Rector
1332 Jane Williams St Helen'd Liverpool 14/11/1894 40 D O Davies Rector Daughter of Caecorniog
1333 Elizabeth Jones Glangors 17/11/1894 71 D O Davies Rector
1334 Hugh Jones Wern Alun Saron 22/12/1894 71 D O Davies Rector
1335 John Richard Williams Rhiwen 24/11/1894 50 D O Davies Rector
1336 Humphrey Evans Fachell 06/01/1895 78 D O Davies Rector
1337 Kate Richards Mount Pleasant Liverpool 11/01/1895 52 D O Davies Rector
1338 Mary Jones Cefn Bangor 26/01/1895 82 D O Davies Rector
1339 Henry Parry Pentre Afallon Llanfairisgaer 14/02/1895 84 D O Davies Rector
1340 Hugh Prichard Cil gat Penisarwaen 16/02/1895 87 R W Owen Curate
1341 John Thomas Bethel Village 16/02/1895 74 D O Davies Rector
1342 Thomas Williams Tyddyn Hendre 20/02/1895 50 D O Davies Rector
1343 David Evan Owen Oxton Birkenhead 21/02/1895 68 D O Davies Rector
1344 Griffith Ellis Williams Ebenezer 23/02/1895 43 D O Davies Rector
1345 Christina Ross Rhos Fawr 02/03/1895 18 D O Davies Rector
1346 E Williams (Capt) Bodlondeb Portdinorwic 02/04/1895 76 D O Davies Rector
1347 John Daniel Brynmadoc 06/04/1895 76 D O Davies Rector
1348 John Parry Cae Mawr Rhiwlas 06/04/1895 33 D O Davies Rector
1349 William Williams Ty Capel Cyssegr 06/04/1895 19 D O Davies Rector
1350 John Owen New Street Bethel 20/04/1895 31 D O Davies Rector
1351 Griffith Jones Cae Corniog 20/04/1895 78 D O Davies Rector
1352 Elizabeth Jones Drull Celyn 24/04/1895 2m D O Davies Rector
1353 Margaret Evans Cae Glas Portdinorwic 24/06/1895 66 D O Davies Rector
1354 William Humphreys Gwyndy Farm 25/04/1895 77 D O Davies Rector
1355 Thomas Jones Portdinorwic (Cae Bolyn Bach) 27/04/1895 D O Davies Rector
1356 Ellen Jones Penyrhos Seion 27/04/1895 D O Davies Rector
1357 Margaret Jones Penyrhos Seion 02/05/1895 84 D O Davies Rector
1358 Margaret Jones Penisarwaen 04/05/1895 20 D O Davies Rector
1359 Elias Morgan Williams 5 Arthur Terrace Penisarwaen 25/05/1895 15m D O Davies Rector
1360 Rowland Humphreys Trosywaen 08/06/1895 80 D O Davies/R W Owen
1361 Ann Hughes Pentrefallen 08/06/1895 65 D O Davies/R W Owen
1362 Catherine Jones Pantafon Penisarwaen 27/06/1895 76 D O Davies Rector
1363 Owen Griffith Rhydyfadog Llandinorwic 28/06/1895 68 D O Davies Rector
1364 Mary Griffith Rowlands Afongoch Llandinorwic 29/06/1895 67 D O Davies Rector
1365 Ffoulke Thomas Brynderw 29/06/1895 65 D O Davies Rector
1366 Owen Hughes Garth 06/07/1895 79 D O Davies Rector
1367 Jane Jones Craig Dinas 07/07/1895 79 R W Owen Curate
1368 Elizabeth Thomas Saron Village (Erw bian) 09/07/1895 29 D O Davies Rector
1369 Evan Jones Boston Terrace Portdinorwic 23/07/1895 53 D O Davies/J T Jones
1370 Margaret Ffoulkes Brynderw 27/07/1895 61 D O Davies Rector
1371 Anne Williams Pensgoins 17/08/1895 73 D O Davies Rector
1372 Mary Griffith Raca 17/08/1895 62 R W Owen Curate
1373 Owen W Thomas Foel Farm Llanidan Anglesey 19/08/1895 39 D O Davies Rector
1374 John Ross Rhos Fawr 03/09/1895 21 D O Davies Rector
1375 Grace Thomas Clwt y Bont 14/09/1895 39 D O Davies Rector
1376 Anne Williams Grand Lodge Vaynol 05/10/1895 71 D O Davies Rector
1377 Thomas Price Tymawr Cottage 15/10/1895 45 D O Davies Rector
1378 Jane Owen Lledwigan Anglesey 24/10/1895 53 D O Davies Rector
1379 Anne Roberts Erw Fforch 16/12/1895 85 D O Davies Rector
1380 William Jones Capel Seion 19/12/1895 61 D O Davies Rector
1381 David Griffith Brynderw Bach 19/12/1895 61 D O Davies Rector
1382 William Jones Penybont Rhythallt 21/12/1895 68 R W Owen Curate
1383 Jane Eliza Jones Llys y gwynt 25/12/1895 4 D O Davies Rector
1384 Elizabeth J Hughes Bodarborth 27/12/1895 38 D O Davies Rector
1385 Elizabeth Griffith Ebenezer Caeau Uchaf 03/01/1896 79 D O Davies Rector
1386 Griffith T Griffiths Tynewydd Raca 09/01/1896 63 D O Davies Rector
1387 Margaret Jones Bodarborth Portdinorwic 11/01/1896 42 D O Davies Rector
1388 Evan Jones 3 Tegid Street Everton 30/01/1896 43 D O Davies Rector
1389 Blodwen Jones Pentai Croesion 22/02/1896 3m R W Owen/D O Davies
1390 Owen Jones Penisarwaen 26/02/1896 3d D O Davies Rector
1391 Elizabeth Davies Seion Village 29/02/1896 6 D O Davies Rector
1392 Catherine Evans Ffynon Arthur 18/02/1896 59 D O Davies/R W Owen
1393 Elizabeth Lazarus Glanygors 07/03/1896 48 D O Davies Rector
1394 Ann Jones Tyndrwfwl 04/04/1896 69 D O Davies Rector
1395 Edward Roberts Penisarwaen 28/04/1896 43 D O Davies Rector
1396 Ellen Williams Penisarwaen 28/04/1896 67 D O Davies Rector
1397 Robert Jones Gorsbach Inn 25/04/1896 53 D O Davies Rector
1398 Jane Lewis Brynmadog 04/05/1896 20 D O Davies Rector
1399 Margaret Prichard Cae Corniog 15/05/1896 D O Davies Rector
1400 Ellis Foulkes Penisarwaen 15/05/1896 2m R W Owen Curate
1401 Edward Foulkes Snowdon Terrace Llanberis 16/05/1896 79 R W Owen Curate Steward Dinorwic Quarry
1402 Margaret Roberts Ty Capel Penisarwaen 16/05/1896 49 R W Owen Curate
1403 Eliza Kate Owen Saron 06/06/1896 13m D Jones Minister
1404 Jane Hughes Penpwllcoch 05/05/1896 82 D O Davies Rector
1405 Thomas John Williams Saron 13/06/1896 8 D O Davies Rector
1406 Laura Jones Saron 13/06/1896 70 D O Davies Rector
1407 Anne Owen Saron 30/06/1896 83 D O Davies Rector
1408 Ann Owen Wern Alun 04/07/1896 3 D O Davies Rector
1409 Elizabeth Pritchard Capel Graig 09/07/1896 78 D O Davies Rector
1410 Michael Lewis Williams Tanyffordd 09/07/1896 68 R W Owen Curate
1411 John Jones Coed bolyn bach 09/07/1896 5m D O Davies Rector
1412 Mary Jones Ebenezer 11/07/1896 54 D O Davies Rector
1413 Mary Williams Cyttir 01/08/1896 86 D O Davies Rector
1414 Richard Prichard Glyn Bangor Parish 14/08/1896 80 D O Davies Rector
1415 David Gwilym Parry Plas Dulas 15/08/1896 2m D O Davies Rector
1416 Elizabeth Griffith Tair Ffynon 22/08/1896 90 D O Davies Rector Daug allowed kiss mothers face
1417 Owen Jones Gelli Farm 26/08/1896 16 D O Davies Rector
1418 Gwalchmai Williams Saron Village 05/09/1896 77 D O Davies Rector
1419 Catherine Jones Pensarn 05/09/1896 69 J T Jones Llanfairisgaer
1420 Robert Lewis Roberts Gwyndy Penisarwaen 07/09/1896 10 R W Owen Curate
1421 Elizabeth Jones 7 Bryntirion Bethesda 08/09/1896 33 D O Davies Rector From Seion
1422 Thomas Parry Saron Village 24/11/1896 92 D O Davies Rector
1423 Katherine Myfanwy Owen Oxton Birkenhead 01/12/1896 19 D O Davies/P Howell
1424 Catherine Jones Cefn Mawr 11/12/1896 64 D O Davies Rector
1425 Owen Owens Tynewydd Waen 17/12/1896 23 D O Davies Rector
1426 Ebenezer Griffith Bryneithin 12/01/1897 75 D O Davies Rector
1427 Thomas Jones Brynrefail 03/01/1897 23 D O Davies Rector From Carnarvon
1428 Robert Owen Williams 131 Speakman Road St Helens 23/01/1897 3 D O Davies Rector
1429 Hugh Morris Williams Pentai Croesion 30/01/1897 22d D O Davies Rector
1430 Margaret Jones Saron 03/02/1897 25 D O Davies Rector
1431 Evan Williams Yard Clwt y Bont 11/02/1897 52 D P Thomas Curate
1432 Lydia Jones Pentai Croesion 13/02/1897 87 D O Davies Rector
1433 David Jones Tynycoed Farm 16/02/1897 54 D O Davies Rector
1434 Hugh Hughes Saron 23/02/1897 65 D O Davies Rector
1435 Willie Roberts Saron 27/02/1897 2 D O Davies Rector
1436 Robert Henry Thomas Wern Alun Saron 06/03/1897 6m D P Thomas Curate
1437 Ellen Jones Cefn Mawr 16/03/1897 35 D O Davies Rector
1438 David John Williams Penllyn Farm 20/03/1897 3 D P Thomas Curate
1439 Jane Jones Tyn Llidiart 27/03/1897 93 D O Davies Rector Housemaid Thos Asheton Smith
1440 Ellis Rolant Railway House Portdinorwic 21/04/1897 90 D O Davies Rector
1441 David Williams Fron Oleu 21/04/1897 62 D O Davies Rector
1442 David John Jones Penygrisiau Portdinorwic 30/04/1897 6m D O Davies Rector
1443 Harriet Pritchard Waen Howell 20/05/1897 74 D O Davies Rector
1444 Catherine Williams Lon Las 22/05/1897 81 D O Davies Rector
1445 William Jones Craig Dinas 29/05/1897 66 D P Thomas Curate
1446 John Roberts Llwynbedw 05/06/1897 66 D O Davies Rector
1447 Elizabeth Jones Llwynbrain Farm Llanrug 14/06/1897 52 D O Davies Rector
1448 Brilliana Morris Fachell 03/07/1897 19 D O Davies Rector
1449 William Jones Penygroes 03/07/1897 42 D P Thomas Curate
1450 James Baron Penisarwaen 03/07/1897 29 D P Thomas Curate
1451 Catherine Williams Ynys Llechaeron 03/07/1897 43 D O Davies Rector
1452 Robert Henry Thomas Tanycae Bethel 24/07/1897 17 D O Davies Rector
1453 Robert Williams Tyddyn Hen 15/09/1897 75 D O Davies Rector
1454 Margaret Elizabeth Williams Waun Pentir 23/10/1897 8 D O Davies Rector
1455 John Evans Jones Llainhir 01/11/1897 63 D O Davies Rector
1456 Kate Jones Waun Bentir 05/11/1897 3 D O Davies Rector Coroner's Certificate
1457 Elizabeth Jane Jones Capel Seion 24/11/1897 13m D O Davies Rector
1458 Martha Olwen Hughes Garth Farm 25/11/1897 8m D O Davies Rector
1459 David Williams Quarryman's Arms Clwt y Bont 27/11/1897 41 D O D/D P T
1460 Jane Ellen Jones Arthur Terrace Penisarwaen 11/12/1897 29 D P Thomas Curate
1461 Thomas Jones Portdinorwic 28/12/1897 79 D O Davies Rector
1462 Grace Williams Tyn lon 04/01/1898 64 D O Davies Rector
1463 Daniel Thomas Craig Dinas 19/01/1898 72 D P Thomas Curate
1464 William Thomas Brynhyfryd Seion 29/01/1898 53 D O Davies Rector
1465 Richard Jones Pritchard Bryn Derw Bach 04/02/1898 16 D O Davies Rector
1466 John Morris Seion Terrace 09/02/1899 31 D O Davies Rector
1467 Ellen Jones Caxton House Ebenezer 12/02/1898 85 D O Davies Rector
1468 William Hughes Craig Dinas 19/02/1898 79 D O Davies Rector
1469 Elizabeth Jones Cae Corniog Mawr 26/02/1898 66 D O Davies Rector
1470 Richard Lewis Pen Dinas Mawr 01/03/1898 4d D P Thomas Curate
1471 Morris Richard Morris Hen Bost Cwmyglo 10/03/1898 17m D O D/D C M
1472 Morris Williams Glanrhyd 17/03/1898 83 D O Davies Rector
1473 Catherine Williams Vaynol Terrace Clwt y Bont 24/03/1898 82 D O Davies Rector
1474 Griffith Griffiths Brynrhug Llanrug 06/04/1898 86 D P Thomas Curate
1475 John William Foulkes Penllyn 07/04/1898 14m D O Davies Rector
1476 Robert Williams Penisarwaen 09/04/1898 2m D P Thomas Curate Coroner's Inquest
1477 Jane Jones Pantafon Penisarwaen 09/04/1898 45 D O Davies Rector
1478 Margaret Jones Blaenafon Penisarwaen 23/04/1898 53 D O Davies Rector
1479 David Jones Tynrallt 20/04/1898 50 D O Davies Rector
1480 Robert Parry Fachell 23/04/1898 78 D O Davies Rector
1481 Jane Ellen Hughes Ebenezer Village 30/04/1898 18m D O Davies Rector
1482 Evan William Daniel Williams Llwyn Madoc 05/05/1898 50 D O D/D P T
1483 Owen J Williams Tyn Llidiart 07/05/1898 4 Burial Act 1880
1484 Thomas Williams Refail Newydd Pontrhythallt 21/05/1898 78 D O Davies Rector
1485 Rowland Jones Tyn Llan Isaf 21/05/1898 15 D O D/D P T/R J Killed at Dinorwic Quarries
1486 Mary Grace Williams Portdinorwic 21/05/1898 23 D P Thomas Curate
1487 Hugh Jones Saron 25/05/1898 70 D O Davies Rector
1488 William Thomas Tanyberen 04/06/1898 69 D O Davies Rector
1489 Rowland Thomas Humphreys Trosywaen 06/06/1898 21d D O Davies Rector
1490 Catherine Euphemia Hughes Seion Terrace 11/06/1898 9m D O Davies Rector
1491 Richard Jones Pensarn 11/06/1898 69 D O Davies/J T Jones/T Davies
1492 John Roberts Pen y Buarth 19/06/1898 73 D O Davies Rector
1493 Mary Hughes Craig Dinas 21/06/1898 46 D O Davies Rector
1494 William Williams Rhiwlas 25/06/1898 70 D O Davies Rector
1495 Robert Henry Hughes Tandinas 28/06/1898 43 D O Davies Rector Paralytic
1496 Mary Jones Bron Dedw 05/07/1898 79 D O Davies Rector
1497 Ruth Jones Llanrug (formerly Llan Isaf) 06/07/1898 75 D O Davies Rector
1498 John Williams Felin Ucha 06/07/1898 75 D O Davies Rector
1499 William Jones Hen Hospital 20/07/1898 78 D O Davies Rector
1500 Owen Williams Cae Howel Penisarwaen 17/08/1898 73 D P Thomas Curate
1501 Elizabeth Jones Dafarn Newydd Penrhosgarnedd 25/08/1898 55 D P Thomas Curate
1502 Watkin Gladstone Williams Cyttir 27/08/1898 3m D P Thomas Curate
1503 Henry Jones Felin Cottage Portdinorwic 07/09/1898 3m D P Thomas Curate
1504 John Hugh Jones Ebenezer 20/09/1898 48 D P Thomas Curate Died at Denbigh Asylum
1505 Griffith Evan Williams 45 Hendre Street Carnarvon 21/09/1898 74 D P Thomas Curate
1506 Hugh Williams Tyn Llidiart 24/09/1898 29 D O Davies Rector
1507 Gaenor Ellis Caerbythod 08/10/1898 21 D O Davies Rector
1508 Anne Davies Caerhos Cottage Seion 03/11/1898 6m D O Davies Rector
1509 Robert John Williams 5 Snowdon Street Carnarvon 08/11/1898 2m D O Davies Rector
1510 Grace Williams Bryn Waen 10/11/1898 72 D O Davies Rector
1511 Anne Jones Llan Uchaf 19/11/1898 19m D O Davies Rector
1512 Catherine Williams Ebenezer 24/11/1898 78 D O Davies Rector
1513 John Edwards Saron 27/11/1898 63 D O Davies Rector
1514 Ellen Griffith Bryn Rhug Llanrug 17/12/1898 64 D O Davies Rector
1515 Owen Evan Owen Coed y bolyn 04/01/1898 68 D O Davies Rector
1516 Mary Williams Tynypwll 04/01/1899 45 D P Thomas Curate
1517 Mary Jones Tynycoed 06/01/1899 83 D O Davies Rector
1518 Mary Ellen Ffoulkes Penllyn Farm 18/01/1899 50d D P Thomas Curate
1519 Robert Thomas Williams Seion Terrace 01/02/1899 21 D O Davies Rector
1520 Ellanor Jones Bangor 14/02/1899 85 W Arthur Jones Minister
1521 Mary Owen Madog Park 16/02/1899 57 D P Thomas Curate
1522 William Griffith Erw Bian Bethel 02/03/1899 74 W Arthur Jones Minister
1523 Perry Roberts Tai Croesion Penisarwaen 08/03/1899 68 D P Thomas Curate
1524 Jane Williams Capel y Graig Pentir 11/03/1899 54 W Arthur Jones Minister
1525 Jane Williams Caerbleddyn 18/03/1899 30 D P Thomas Curate
1526 Robert Hughes Aber Cottages Portdinorwic 23/03/1899 9m D O Davies Rector
1527 Robert Jones 4 Mona Terrace Portdinorwic 30/03/1899 67 D O Davies Rector
1528 John Jones Portdinorwic 06/04/1899 75 D O Davies Rector
1529 Miriam Lee Roberts School House Penisarwaen 08/04/1899 19m D O D/D P T
1530 Morris Williams Grand Lodge Vaynol Park 21/04/1899 77 D O Davies Rector
1531 John Jones Capel Seion 20/04/1899 76 D O Davies Rector
1532 Jane Williams Penpwllcoch 25/04/1899 79 D O Davies Rector
1533 Ellis Foulkes Tynewydd Penisarwaen 25/04/1899 14d D O Davies Rector Brother of ID1534
1534 Ellen Foulkes Tynewydd Penisarwaen 04/05/1899 22d D O Davies Rector Sister of ID1533
1535 Lizzie Owen Tanyffordd Bethel 11/05/1899 6m D O Davies Rector
1536 William Ellis Williams Caledffrwyd 15/05/1899 19m D O Davies Rector
1537 Sarah Williams Glan Arthur 03/06/1899 75 D O Davies Rector
1538 Jane Humphreys Winllan 03/06/1899 12m D O Davies Rector
1539 William Roberts Taicroesion 03/06/1899 81 D O D/D P T
1540 Anne Morris Rhiw Goch 10/06/1899 88 D O Davies Rector
1541 Jane Roberts Braivh y ryffri 13/07/1899 63 D O Davies Rector
1542 John Gordon Jones Ty Capel Seion 07/09/1899 2m D O Davies Rector
1543 Catherine Ellen Owen Cefn Llan 09/09/1899 35 D O Davies Rector
1544 William Davies Tan y foel Galltyfoel 16/09/1899 69 D P Thomas Curate
1545 Catherine Williams Carnarvon (Rhydau) 04/10/1899 74 D O Davies Rector
1546 Mary Jones Tyn llan 07/10/1899 9w D O Davies Rector
1547 Hannah Owen Trosywaen 07/10/1899 65 D O Davies Rector
1548 Thomas Martin Williams 44 Church Street Beaumaris 18/10/1899 77 D O Davies Rector
1549 Owen Owen Bryn Eryri 28/10/1899 66 D O Davies Rector
1550 Anne Jones Tygwyn 07/11/1899 87 D O Davies Rector
1551 Owen James Williams Portdinorwic 02/12/1899 26 D O Davies Rector
1552 Jane Jones Saron 13/12/1899 60 D O Davies Rector
1553 Hugh Roberts No Address 14/12/1899 90 D O Davies Rector
1554 Richard H Jones Bethel 16/12/1899 78 D O Davies Rector
1555 Margaret Rowlands Saron 23/12/1899 D O Davies Rector
1556 Janet Williams Coch Hir 04/01/1900 54 D O Davies Rector
1557 Elizabeth Hughes Tanyffynon Bethel 09/01/1900 58 D O Davies Rector
1558 Judith Owen Fronoleu Saron 20/01/1900 69 D O Davies Rector
1559 Mary Williams Rhiwlas 05/02/1900 75 D O Davies Rector Relict of W Williams Carrier
1560 Anne Hughes Garth Farm 08/02/1900 75 D O Davies Rector
1561 Catherine Williams 8 Williams Terrace Llanberis 14/02/1900 64 D P Thomas Curate
1562 John Thomas 84 Tainewydd Rachub 15/02/1900 11w D O Davies Rector
1563 Catherine Ellen Daniels Penisarwaen 17/02/1900 2m D O Davies Rector
1564 Robert Ellis Jones Pentai Croesion 03/03/1900 36 D O Davies Rector
1565 William Henry Hughes Caecerrig 10/03/1900 22 D O Davies Rector
1566 Foulk Ivor Foulkes Brynderw 10/03/1900 5 D O Davies Rector
1567 Annie Kate Evans Penisarwaen 29/03/1900 4m D P Thomas Curate
1568 Mary Griffith Cae Dicwm 07/04/1900 23 D O Davies Rector
1569 Robert Roberts Taicroesion Farm 03/05/1900 26 D O D/D P T
1570 Thomas Edwards Corra Linn Saron 05/05/1900 19 D O Davies Rector
1571 Elizabeth Williams Fron Oleu 15/05/1900 60 D O Davies Rector
1572 Jane Humphreys Gwyndy 26/05/1900 19 D O Davies Rector
1573 Francis Rowlands Sion 29/05/1900 10m D O Davies Rector
1574 John Morus Tygwyn Penisarwaen 16/06/1900 84 D O Davies Rector
1575 Jane Hughes Bryngwyn Llanrug 27/06/1900 9d D O Davies Rector
1576 Jane James Penybryn Edeyrn 17/07/1900 82 D O Davies Rector Formerly Tynllwyn
1577 Thomas Richard Roberts The Salacres Upton (Aber) 19/07/1900 28 D O Davies Rector
1578 Grace Griffiths Cae Dicwm 28/07/1900 56 D O Davies Rector
1579 Thomas Jervis Humphreys Winllan Penisarwaen 07/08/1900 15 D P Thomas Curate Died 9 High St Pwllheli
1580 William Thomas Voel Farm Llangeinwen 20/08/1900 69 D O D/E J Tanyrwylfa
1581 Robert Evans Wern Farm Llanfairisgaer 08/09/1900 89 D O Davies Rector
1582 William David Williams Fron Oleu 06/10/1900 D O Davies Rector
1583 Thomas Roberts Quarryman's Arms Clwt y Bont 09/10/1900 33d D O Davies Rector
1584 David Hughes Tyn Lon Portdinorwic 09/10/1900 25 D O Davies Rector
Entries Per Page
Displaying Page of