Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • AGE - Oed / Age
  • CERE - Seremoni / Ceremony
  • NOTES - Nodiadau / Notes
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
AGE
CERE
NOTES
801 John Price Tyddyn newydd 22/03/1884 52 John Evans Rector
802 William Owen 5 Cae'r Groes 26/03/1884 42 David Richards Curate
803 Owen Williams Pen y Bryn Bethesda 05/04/1884 60 William Williams
804 Jeremiah Williams 60 North Caellwyngrydd 05/04/1884 65 John Evans Rector
805 Richard Evans Bryn Owen 09/04/1884 1d David Richards Curate
806 Hugh Owen Gate House 23/04/1884 1w John Evans Rector
807 Morris Jones Gerlan 17/05/1884 79 John Evans Rector
808 Ellen Hughes Tanybwlch Quarry Office 24/05/1884 68 John Evans Rector
809 John Evans Pen y Bryn Isaf 27/05/1884 4m David Richards Curate
810 Henry Jones Fronhyfryd Caellwyngrydd 17/06/1884 76 John Evans Rector
811 Herbert Hughes Princes Terrace Rachub 21/06/1884 5 John Evans Rector
812 Ellen Owen Llwyncelyn Cottage 21/06/1884 81 John Evans Rector
813 Ellen Williams 14 Caegroes 19/06/1884 19 John Evans Rector
814 Margaret Jones Trefriw (late Tyn y Maes Farm) 03/07/1884 74 David Richards Curate
815 Catherine Hughes Parc y Moch 03/07/1884 74 David Richards Curate
816 Catherine Jones Braich Melyn 10/07/1884 55 John Evans Rector
817 Ellen Davies Well Street Caellwyngrydd 12/07/1884 59 John Evans Rector
818 Hester Jones Tan'r Allt Farm 15/07/1884 49 David Richards Curate
819 Richard Prichard 117 North Caellwyngrydd 16/07/1884 10w David Richards Curate
820 Mary Pierce 66 South Caellwyngrydd 16/07/1884 22 John Evans Rector
821 Jane Jones Caellwyngrydd 23/07/1884 18 T Edwin Jones Llanberis
822 Margaret Jones Fron Hyfryd Caellwyngrydd 26/07/1884 76 Thomas Walters Gelli
823 Owen Jones Mignant 12/08/1884 77 John Evans Rector
824 John Hughes Water Street Caellwyngrydd 14/08/1884 26 John Evans Rector
825 Hugh Thomas Hen Caellwyngrydd 03/09/1884 76 John Evans Rector
826 William Hughes 2 South Caellwyngrydd 26/09/1884 57 David Richards Curate
827 Griffith Jones Tanyfynwent 24/09/1884 77 John Evans Rector
828 Grace Owen Pentan 30/09/1884 24 John Evans Rector
829 John Owen Water Street Caellwyngrydd 04/10/1884 63 John Evans Rector
830 Hugh Williams Tynlon 15/10/1884 81 John Evans Rector
831 Richard Williams Tai'rcae 20/11/1884 26 John Evans Rector
832 Jane Grey Water Street Caellwyngrydd 21/11/1884 7w Owen Grey
832A Richard Jones Parcymoch 26/11/1884 75 John Evans Rector
833 John Taylor Bryneglwys Bethesda 08/12/1884 78 William Williams
834 John Hughes Fronchwith Caellwyngrydd 09/12/1884 5w John Evans Rector
835 Ann Owens Water Street Caellwyngrydd 21/12/1884 57 David Richards Curate
836 John Jones 11 Carneddi Road 03/01/1885 77 John Williams
837 Elizabeth Pritchard Llwyn Celyn Farm 08/01/1885 35 John Evans Rector
838 Elizabeth Owens Caergroes 13/01/1885 2 John Evans Rector
839 Catherine Owens Caegroes 17/01/1885 31 John Evans Rector
840 Catherine Hughes Bethesda 24/01/1885 80 John Evans Rector
841 William Williams 21 North Caellwyngrydd 28/01/1885 12 John Williams
842 Thomas Parry Bryngoleu Waunfawr 03/02/1885 68 John Evans Rector
843 William Ellis Hughes Glanmorisa 06/02/1885 11m John Evans Rector
844 Mary Edwards Bodlondeb Lodge Menai Bridge 07/02/1885 39 David Richards Curate
845 Elizabeth Owen Bryn Owen Street 07/02/1885 64 John Evans Rector
846 Richard Jones Caerwigyn 28/02/1885 94 John Evans Rector
847 William Roberts Tyn Maes 03/03/1885 38 John Evans Rector
848 David Parry Bowls Street Caellwyngrydd 07/03/1885 69 Owen Williams
849 William Williams 98 North Caellwyngrydd 11/03/1885 17m John Evans Rector
850 Cathrine Hughes 71 North Caellwyngrydd 14/03/1885 62 T Edwin Jones Llanberis
851 Maria Williams Tynycae 04/04/1885 80 John Evans Rector
852 Catharine Jones Tanyfonwent 09/04/1885 81 David Richards Curate
853 John Thomas Rolands Nant y Ty 09/04/1885 71 Robert Rolands
854 Griffith Parry 18 Carneddi Road 18/04/1885 65 David Parry
855 John James Bangor 28/04/1885 52 David Richards Curate
856 Anne Owen 11 Caegroes 28/04/1885 64 John Evans Rector
857 John Jones 7 Caegroes 06/05/1885 86 David Richards Curate
858 Hugh Pritchard 117 North Caellwyngrydd 07/05/1885 39 David Richards Curate
859 John Roberts Maes yr Onen Caellwyngrydd 09/05/1885 9m David Richards Curate
860 Grace Jones Dolhelig 09/05/1885 48 David Richards Curate
861 John Williams Groeslon Caellwyngrydd 19/05/1885 44 Hannah Williams
862 Benjamin Jones Fedw Caellwyngrydd 21/05/1885 11 Hugh Jones
863 Jane Hughes Tanyffordd 27/05/1885 65 David Richards Curate
864 Mary Jones Llanllechid Village 30/05/1885 68 David Jones
865 Sarah Jones Hen Bark 06/06/1885 53 J Hughes Glasinfryn
866 Elizabeth Jones Caewigin 13/06/1885 79 Thomas Walters Gelli
867 Catherine Roberts Bryn Eithin Bach 17/06/1885 63 David Richards Curate
868 William Owen Thomas Brynhedydd 08/07/1885 3m John Evans Rector
869 Sarah Thomas 118 North Caellwyngrydd 08/07/1885 68 John Evans Rector
870 Margaret Evans Ivy Cottage Caellwyngrydd 11/07/1885 69 John Robert Jones
871 Owen Owens 97 Carneddi Road 16/07/1885 8w John Evans Rector
872 Lewis Williams Fronhyfryd Caellwyngrydd 18/07/1885 76 Thomas Lewis Williams
873 Mary Thomas Ynys 17/08/1885 34 John Evans Rector
874 Jane Parry Llain y Ffwlbert 22/08/1885 5m David Richards Curate
875 Hugh Williams Plasuchaf 26/08/1885 82 John Evans Rector
876 Ellen Salt Cottage at Tanybwlch 11/09/1885 54 John Evans Rector
877 William Parry Parc y Moch 12/09/1885 22 John Evans Rector
878 Catherine Hughes Gate House 21/09/1885 68 John Evans Rector
879 Elizabeth Owens 5 Cae'r Groes 24/09/1885 73 David Richards Curate
880 William Jones Frondeg Caellwyngrydd 03/10/1885 11w Isaac Jones
881 William Edwards Hill Street Gerlan 10/10/1885 75 John Evans Rector
882 Robert Lewis 146 North Caellwyngrydd 10/10/1885 16m John Evans Rector
883 John Robert Jones Ivy Cottage Caellwyngrydd 22/10/1885 59 Richard W Griffith
884 Ellen Davies 63 Street y Ffynon Caellwyngrydd 04/11/1885 8 John Evans Rector
885 John Morris Evans 25 Carneddi Road 05/11/1885 7 Morris Evans
886 Jane Jones Gerlan 05/11/1885 75 Thomas Walters Gelli
887 John Roberts Coed 12/11/1885 86 Thomas Walters Gelli
888 Euginia Morris Carneddi Road 19/11/1885 12 David Richards Curate
889 Daniel Williams Tanyfron Caellwyngrydd 19/11/1885 30 David Richards Curate
890 Jane Morris Carneddi Road 21/11/1885 61 William Morris
891 Robert Richard Thomas Pant y Gwair 03/12/1885 5m Robert Thomas
892 Elizabeth Jones Bryngwenith Street Caellwyngrydd 10/12/1885 18m John Evans Rector
893 Elizabeth Roberts Pont Uchaf Bethesda 19/12/1885 78 John Parry Minister
894 Margaret Williams Tynlon Llanllechid 19/12/1885 47 E R Jenkins Glanogwen
895 Griffith John Jones Maes y Groes Cottage 21/12/1885 4m John Evans Rector
896 Sarah Jones Corbri 29/12/1885 79 John Evans Rector
897 David Williams Bryn Owen Street Caellwyngrydd 31/12/1885 8m David Richards Curate
898 Mary Roberts Caellwyngrydd South 16/01/1886 35 David Richards Curate
899 William Owens Caellwyngrydd South 20/01/1886 61 John Evans Rector
900 Jane Anne Jones Pant y ? 26/01/1886 24 David Richards Curate
901 Elizabeth Pierce Pant Ffrwdlas 02/02/1886 54 John Morgan Minister
902 William Williams Maes'r Onen North Caellwyngrydd 03/02/1886 4m John Evans Rector
903 Robert David Williams Brittania Street Cefn Rachub 15/02/1886 30m David Richards Curate
904 Margaret Jones Brittania Shop Rachub 01/03/1886 63 John Evans Rector
905 Anne Jones Tyn y Coed Carneddi Road 04/03/1886 71 Richard Jones
906 John Owen Hirdir St Annes 11/03/1886 81 S Jones St Annes
907 Morris Thomas Llwynhandy 24/03/1886 45 E R Jenkins Glanogwen
908 David Davies Maesyronen 27/03/1886 64 John Evans Rector
909 Susannah Owens North Caellwyngrydd 08/04/1886 76 John Evans Rector
910 Mary Jones Ty Capel Carmel Caellwyngrydd 08/04/1886 72 W Morgan Jones Curate
911 Thomas Jones Tynymaes 20/04/1886 82 W Morgan Jones Curate
912 John Humphrey Jones Y Fedw Caellwyngrydd 22/04/1886 14m W Morgan Jones Curate
913 Mary Griffith Ty'r Ysgol Rachub 24/04/1886 34 William Griffith
914 John Roberts 60 Carneddi Road 01/05/1886 62 John Roberts
915 Jane Ellis Tai'r Meibion 05/05/1886 81 John Evans Rector
916 Jane Jones Caegroes 06/05/1886 54 John Evans Rector
917 Humphrey Ellis Tai'r Meibion 12/05/1886 83 W Morgan Jones Curate
918 William Roberts Rachub 19/05/1886 45 John Evans Rector
919 William Evan Owen Caegroes 21/05/1886 83 John Evans Rector
920 Anne Jones Brynbela Bethesda 03/06/1886 83 Griffith Jones
921 Ellen Williams North Caellwyngrydd 12/06/1886 3w W Morgan Jones Curate
922 Richard Kenrick Morgan Caellwyngrydd 07/07/1886 5m W Morgan Jones Curate
923 Ellen Parry Caechwarel Caellwyngrydd 16/07/1886 71 John Evans Rector
924 Ann Jones 48 Pen y Bryn Bethesda 28/07/1886 82 John Jones
925 William Williams Gwersyllgwyn Caellwyngrydd 07/07/1886 75 William H Williams
926 Margaret Jones Hen Durnpike Llandegai 11/08/1886 63 W Morgan Jones Curate
927 Robert Owen Talybont 11/08/1886 60 John Evans Rector
928 John Williams Royal Oak Rachub 30/08/1886 36 John Evans Rector
929 William John Williams Hen Gapel Wesleyaidd Caellwyngrydd 03/09/1886 4w John Evans Rector
930 Hugh Morris Hen Gaellwyngrydd 10/09/1886 60 John Evans Rector
931 Evan Evans Penybonc Caellwyngrydd 18/09/1886 36 John Evans Rector
932 Robert Ffoulkes Tynlon 30/09/1886 79 John Evans Rector
933 Jane Williams Nantgraen 08/10/1886 82 John Evans Rector
934 Ellen Thomas Tanlon 21/10/1886 25 W Morgan Jones Curate
935 Ellen Salt Tanybwlch 22/10/1886 5d W Morgan Jones Curate
936 Hugh Hughes Cefn Capel Wesley 23/10/1886 12 John Evans Rector
937 Ellen Williams Llwynyrhandir 26/10/1886 66 E R Jenkins Glanogwen
938 Griffith Williams Fedw 26/10/1886 73 W Morgan Jones Curate
939 Owen Roberts Pen y Ceunant 28/10/1886 36 Griffith Davies
940 John Davies 37 Well Street Caellwyngrydd 09/11/1886 37 Robert Davies
941 Sarah Ellis George and Dragon Talybont 10/11/1886 75 R Wms Griffith Vicar
942 Ellenor Jones Carneddi Road 20/11/1886 27 David Griffith
943 John Roberts Rachub 11/12/1886 83 Griffith Roberts
944 Annie Hughes Halfway Bridge 16/12/1886 John Evans Rector
945 Mary Samuel 58 North Caellwyngrydd 16/12/1886 58 John Evans Rector
945A Ellen Pierce Brynrhedyn 18/12/1886 83 John Evans Rector
946 Ellen Jones 19 Caergroes 20/12/1886 64 Hugh Jones
947 Lewis Grey Water Street North Caellwyngrydd 25/12/1886 6m John Evans Rector
948 Jane Thomas North Caellwyngrydd 07/01/1887 8m William Williams
949 Margaret Pritchard Grisiau Cochion 19/01/1887 66 W Morgan Jones Curate
950 John Pritchard Grisiau Cochion 19/01/1887 64 W Morgan Jones Curate
951 Margaret Hughes 4 Cefnfaes Terrace 21/01/1887 72 W Morgan Jones Curate
952 Elizabeth Thomas Fedw Street North Caellwyngrydd 29/01/1887 61 W Morgan Jones Curate
953 Void Void Void Void Void Void
954 Ellen Thomas Tan'r Allt Street Caellwyngrydd 09/02/1887 23 John Evans Rector
955 Richard Owens Bryn Hedydd Caellwyngrydd 11/02/1887 59 Owen Jones
956 John Jones Gilfach 16/02/1887 53 John Evans Rector
957 Catherine Ellen Roberts Water Street North Caellwyngrydd 25/02/1887 3 W Morgan Jones Curate
958 Ellen Jones Goronwy Street Gerlan 25/02/1887 78 John Evans Rector
959 Mary Thomas Tanhwfa 26/02/1887 67 John Evans Rector
960 Owen Jones Hen Barc 28/02/1887 65 John Evans Rector
961 Zechariah Jones Corbri 10/03/1887 73 John Evans Rector
962 Margaret Evans Water Street Caellwyngrydd 14/03/1887 52 E R Jenkins Glanogwen
963 Henry Griffith Llwynypenddu 18/03/1887 48 John Evans Rector
964 Elizabeth Roberts Pen Ceu Nant Carneddi 25/03/1887 21m W Morgan Jones Curate
965 Ellen Jones Braich Ty Du 02/04/1887 86 Pirce Powel Jones
966 Ann Phillip Williams Lock Up Street Bethesda 05/04/1887 69 W Morgan Jones Curate
967 William Williams Tyn y Cae 16/04/1887 84 John Evans Rector
968 Griffith Griffiths Braich Melyn 22/04/1887 15m W Morgan Jones Curate
969 Margaret Jane Davies Well Street Caellwyngrydd 25/04/1887 4 William Davies
970 Jane Catherine Jones Caellwyngrydd North 04/05/1887 8m W Morgan Jones Curate
971 Mary Roberts Rachub 09/05/1887 79 Griffith Roberts
972 Griffith Jones Brynbella 14/05/1887 48 John Pritchard
973 Anne Jones Tyn y Maes 20/05/1887 84 W Morgan Jones Curate
974 Catherine Mary Evans Hen Gaellwyngrydd 26/05/1887 8d W Morgan Jones Curate
975 Mary Jane Williams Fedw 28/05/1887 2 W Morgan Jones Curate
976 John Hughes 6 South Caellwyngrydd 04/06/1887 62 Hugh Roberts
977 Daniel Evans Gate House 25/06/1887 65 John Evans Rector
978 Jane Owens Tan y Bwlch Bach 29/06/1887 76 John Evans Rector
979 Robert Roberts Cilfoden Farm Bethesda 02/07/1887 17m E R Jenkins Glanogwen
980 Margaret Williams Pen Bongc 06/07/1887 67 Owen Williams
981 Catherine Evans Caellwyngrydd 12/07/1887 27 John Evans Rector
982 Anne Ellen Jones Tanybwlch Caellwyngrydd 21/07/1887 22m W Morgan Jones Curate
983 Margaret Roberts Cilfodan Terrace 28/07/1887 72 William Roberts
984 Penelope Owens Tai'r Mynydd Bangor 29/07/1887 30 John Evans Rector
985 Catherine Williams Water Street North Caellwyngrydd 30/07/1887 69 John Evans Rector
986 Fanny Pugh Gate House 09/09/1887 84 W Morgan Jones Curate
987 David Roberts Tanrallt 12/09/1887 84 John Evans Rector
988 John Williams Llanllechid Village 21/09/1887 86 John Evans Rector
989 Thomas Williams Caechwarel St South Caellwyngrydd 08/10/1887 41 John Evans Rector
990 Elizabeth Ann Evans Llanllechid Village 19/10/1887 7 John Evans Rector
991 Mary Williams Hen Gaellwyngrydd 28/10/1887 60 John Evans Rector
992 Caroline Twigge Tanybwlch 19/11/1887 52 John Evans Rector
993 Susannah Dobbs Tairmynydd Bangor 26/11/1887 47 W Morgan Jones Curate
994 Robert Henry Parry Llidiart y Mynydd Caellwyngrydd 31/12/1887 6 John Evans Rector
995 Isabella Jones South Caellwyngrydd 31/12/1887 11m John Evans Rector
996 Hannah Pritchard Ciltwllan 12/01/1888 6m E R Jenkins Glanogwen
997 William Jones Longroes Caellwyngrydd 12/01/1888 62 W Morgan Jones Curate
998 William Williams Tynrardd Gilfach 21/01/1888 76 W Morgan Jones Curate
999 Dorothy Rowlands Cilfodan Bethesda 28/01/1888 79 Robert Jones
1000 William Roberts Cefn Carmel Caellwyngrydd 04/02/1888 8m W Morgan Jones Curate
1001 Sidney Davies 5 Caeberllan Bethesda 16/02/1888 87 W Morgan Jones Curate
1002 Owen Gray Water Street Caellwyngrydd 25/02/1888 34 W Morgan Jones Curate
1003 Thomas Roberts Caellwyngrydd 03/03/1888 17m W Morgan Jones Curate
1004 Elizabeth Williams Plasuchaf 06/03/1888 75 W Morgan Jones Curate
1005 John Prichard Britannia St Caellwyngrydd 08/03/1888 59 John Evans Rector
1006 Thomas Henry Parry Plas Pistill Rachub 10/03/1888 10m W Morgan Jones Curate
1007 Owen Parry Llwyn Onn Caellwyngrydd 22/03/1888 76 Thomas Parry
1008 Thomas Owen Llanllechid Village 24/03/1888 75 John Evans Rector
1009 Jane Williams Poncylon Maesygroes 28/03/1888 36 John Evans Rector
1010 Mary Hughes Caergroes 28/03/1888 58 John Evans Rector
1011 William Thomas North Caellwyngrydd 28/03/1888 35 William Williams
1012 Mary Owens Tairmynydd Bangor 30/03/1888 82 W Morgan Jones Curate
1013 Margaret Jones Mignant 05/04/1888 62 W Morgan Jones Curate
1014 John Morris Owens Bryn Pistill North Caellwyngrydd 14/04/1888 54 John Evans Rector
1015 Anne Hughes Pant Frwdlas Bethesda 21/04/1888 60 Hugh Hughes
1016 Anne Roberts Glan'r Afon Caellwyngrydd 26/04/1888 73 Owen Jones
1017 Griffith Williams Poncylon Maesygroes 03/05/1888 72 W Morgan Jones Curate
1018 Sarah Thompson Carneddi Road 09/05/1888 53 E R Jenkins Glanogwen
1019 Catherine Jones Bryngwenith Caellwyngrydd 10/05/1888 26 John Evans Rector
1020 Hugh Griffith Rachub 12/05/1888 58 E E Hughes Minister
1021 Ann Owen Cefn Rachub 16/05/1888 75 W Morgan Jones Curate
1022 Robert Roberts Tan yr Allt 17/05/1888 76 E R Jenkins Glanogwen
1023 Mary Anne Jones Wern 19/05/1888 19 W Morgan Jones Curate
1024 Elizabeth Griffiths Bryngwenith 28/05/1888 75 John Evans Rector
1025 Jane Williams Cochwillan 02/06/1888 17 John Evans Rector
1026 Hannah Ellen Hughes Glanmor Isaf 06/06/1888 2 W J Davies Curate
1027 John Jones 48 Pen y Bryn Bethesda 06/06/1888 73 Evan Parry
1028 Sophia Hughes Prince's Terrace Rachub 14/06/1888 19m W J Davies Curate
1029 Thomas John Jones 7 South Caellwyngrydd 16/06/1888 12m W J Davies Curate
1030 Jane Thomas Tanrallt Caellwyngrydd 21/07/1888 63 W J Davies Curate
1031 Ann Evans Tan y Foel 24/07/1888 74 Joseph Evans
1032 Margaret Williams Llwynon 25/07/1888 36 John Evans Rector
1033 John Roberts Fronydd 26/07/1888 21 John Evans Rector
1034 Richard Owen Morris Bryngwenith 28/07/1888 72 John Evans Rector
1035 Annie Roberts Liverpool 10/08/1888 41 W J Davies Curate
1036 Void Void Void Void Void Void
1037 Void Void Void Void Void Void
1038 Void Void Void Void Void Void
1039 Ann Williams Caellwyngrydd 01/09/1888 11 Evan Davies Llanllechid
1040 Ellen Ann Evans Rachub 10/09/1888 34 Robert B Evans
1041 William Griffith Llwyn Penddu 20/09/1888 23 Evan Davies Llanllechid
1042 Ann Jones Bryn Hafod y Wern 06/10/1888 67 Evan Davies Llanllechid
1043 Catherine Parry North Caellwyngrydd 13/10/1888 21m Evan Davies Llanllechid
1044 Ann Williams 1 Hill Street Gerlan 14/11/1888 61 William Williams
1045 Robert Davies 74 Carneddi Road Bethesda 21/11/1888 14m Evan Davies Llanllechid
1046 Mary Williams Yr Ynys 24/11/1888 66 Evan Davies Llanllechid
1047 Owen Owens Gate House 02/12/1888 26 Evan Davies Llanllechid
1048 Robert Davies Bryn Pistyll Caellwyngrydd 13/12/1888 68 Evan Davies Llanllechid
1049 Mary Owen 30 Caergroes Llanllechid 01/01/1889 87 Evan Davies Llanllechid
1050 Jane Ellen Owens 28 Caergroes 01/01/1889 4 John Jenkins Curate
1051 William Huband Roberts Caergroes 02/01/1889 5m Evan Davies Llanllechid
1052 Emma Williams Penrallt Caellwyngrydd 03/01/1889 79 Evan Davies Llanllechid
1053 Catherine Ann Pritchard Cefn Carmel Caellwyngrydd 06/01/1889 8 Evan Davies Llanllechid
1054 Griffith Jones 9 Cilfodan Bethesda 10/01/1889 59 John Griffith Jones
1055 Winifred Thomas Bryn Owen Street Caellwyngrydd 15/01/1889 62 Robert Evans
1056 Ellen Mary Griffith Llwyn penddu 16/01/1889 2 Evan Davies Llanllechid
1057 Catherine Vindicombe 31 Caergroes 16/01/1889 13 John Jenkins Curate
1058 Elizabeth Pritchard Fedw Caellwyngrydd 16/01/1889 25 Evan Davies Llanllechid
1059 Jane Jones Maes'r Onen Caellwyngrydd Jan 1889 9 David Jones
1060 Catherine Ann Williams 74 North Caellwyngrydd 19/01/1889 6 Evan Davies Llanllechid
1061 Robert John Owen Cae'r Groes 19/01/1889 2 John Jenkins Curate
1062 Owen Edward Williams Water Street Caellwyngrydd 24/01/1889 19m Hugh Williams
1063 Maggie Brown Scott Caellwyngrydd 24/01/1889 22m Evan Davies Llanllechid
1064 William John Hughes Minffordd Rachub 31/01/1889 4 Evan Davies Llanllechid
1065 William Thomas Gerlan Road Gerlan 07/02/1889 74 Mary Thomas
1066 Void Void Void Void Void Void
1067 William Pierce Williams Caellwyngrydd 09/02/1889 4m Evan Davies Llanllechid
1068 John Williams North Caellwyngrydd 20/02/1889 38 John Jenkins Curate
1069 William Jones Brynhafod y Wern 28/02/1889 Evan Davies Llanllechid
1070 Isaac Jones Caellwyngrydd 09/03/1889 56 Evan Davies Llanllechid
1071 Elizabeth Jones Tanrallt Cottages 09/03/1889 43 John Jenkins Curate
1072 Richard Morris Tyn Ffridd Bangor 16/03/1889 85 Evan Davies Llanllechid
1073 Mary Eliza Thomas Water Street Caellwyngrydd 16/03/1889 5 John Jenkins Curate
1074 William Williams Bryn y Pistyll Caellwyngrydd 16/03/1889 15m John Jenkins Curate
1075 Margaret Williams Bryn Hedydd Caellwyngrydd 30/03/1889 77 Evan Davies Llanllechid
1076 Jane Jones Gerlan (Llan gynt) 30/03/1889 79 Evan Davies Llanllechid
1077 Robert Roberts 72 Carneddi Road 13/04/1889 67 Griffith Roberts
1078 William Pritchard Hen Durnpike Llandegai 17/04/1889 77 Evan Davies Llanllechid
1079 Mary Owen Fedw Caellwyngrydd 20/04/1889 Evan Davies Llanllechid
1080 William Edwards Hen Llanllechid 25/04/1889 48 Daniel Evans
1081 Jane Williams Maesygroes 02/05/1889 84 John Jenkins Curate
1082 William Williams Caellwyngrydd 02/05/1889 65 Evan Davies Llanllechid
1083 John Thomas Siloam Square Bethesda 04/05/1889 79 Evan Davies Llanllechid
1084 Mary Parry Llain y Ffwlbert Tan Lon 04/05/1889 1 Evan Davies Llanllechid
1085 Elizabeth Ann Jones Tan y Fron Penffriddoedd Llanedgai 08/05/1889 5m John Jenkins Curate
1086 Mary Grace Thomas Caehaidd 08/05/1889 21 Evan Davies Llanllechid
1087 Alfred Roberts Penrallt 08/05/1889 15m Evan Davies Llanllechid
1088 Jane Williams Llan 09/05/1889 73 Evan Davies Llanllechid
1089 Winifred Evans 34 Penybryn Bethesda 22/05/1889 69 Evan Davies Llanllechid
1090 Robert John Owen 5 Frondeg Caellwyngrydd 22/05/1889 3m Morris Griffith
1091 Mary Jones Water Street Caellwyngrydd 25/05/1889 86 Evan Davies Llanllechid
1092 Jane Parry Glyn Dwr Inn Blaenau Festiniog 30/05/1889 42 Evan Davies Llanllechid
1093 Robert Hughes Tynyffridd 13/06/1889 48 Evan Davies Llanllechid
1094 William Owen Williams 74 Penybryn Bethesda 04/07/1889 24d Evan Davies Llanllechid
1095 Robert Williams Cae Chwarel Caellwyngrydd 11/07/1889 57 Evan Davies Llanllechid
1096 Thomas Griffith Williams Cae Chwarel Caellwyngrydd 13/07/1889 73 Evan Davies Llanllechid
1097 Elizabeth Jones Poncylon 22/07/1889 83 Evan Davies Llanllechid
1098 Robert Parry 23 Caergroes 24/07/1889 72 Evan Davies Llanllechid
1099 Hugh Williams Tyn Lon Treborth Bangor 27/07/1889 39 Evan Davies Llanllechid
1100 Ellen Roberts Caellwyngrydd 27/07/1889 69 Evan Davies Llanllechid
1101 Richard Hughes Gate House 31/07/1889 15m John Jenkins Curate
1102 Mary Roberts North Caellwyngrydd 09/08/1889 6m Hugh Roberts
1103 William Roberts Pandy 28/08/1889 75 Evan Davies Llanllechid
1104 Edward Williams Tregarth 31/08/1889 75 Evan Davies Llanllechid
1105 William Evans 34 Pen y Bryn Bethesda 07/09/1889 73 Evan Davies Llanllechid
1106 Ann Williams Caellwyngrydd 14/09/1889 67 Evan Davies Llanllechid
1107 Ellen Roberts Pandy 18/09/1889 70 Evan Davies Llanllechid
1108 Margaret Roberts Tyn y Maes 10/10/1889 66 John Morgan Minister
1109 Robert Price Tanyfoel 26/10/1889 70 John Lewis
1110 Catherine Williams Tai'r Mynydd Caellwyngrydd 09/11/1889 18m Evan Davies Llanllechid
1111 Robert Williams Llwyn rhan dir 13/11/1889 71 Evan Davies Llanllechid
1112 Jane Roberts Plas hwfa 20/11/1889 64 Evan Davies Llanllechid
1113 Owen Owens 19 Well Street Gerlan 23/11/1889 51 Donald MacDonald
1114 Elizabeth Williams Caergroes 28/11/1889 83 Evan Davies Llanllechid
1115 Owen Morris Sychnant 07/12/1889 25 Evan Davies Llanllechid
1116 Jane Jones Gwaen y Gwiaid 13/12/1889 54 Evan Davies Llanllechid
1117 Owen Hughes Cochwillan 18/12/1889 80 Evan Davies Llanllechid
1118 Ellen Williams Llwyn penddu 28/12/1889 79 Evan Davies Llanllechid
1119 Thomas Thomas Cefn Rachub 02/01/1890 64 Evan Davies Llanllechid
1120 Richard Hughes Minffordd Rachub 18/01/1890 51 Richard Hughes
1121 Hugh Jones 35 North Caellwyngrydd 25/01/1890 64 David Jones
1122 Thomas Jones Pencoed gynt 29/01/1890 58 Evan Davies Llanllechid
1123 Catherine Jones Caergroes 30/01/1890 56 Evan Davies Llanllechid
1124 Henry William Edwards 39 South Caellwyngrydd 01/02/1890 77 William Davies
1125 Ann Nickolas Rachub 13/02/1890 77 Evan Davies Llanllechid
1126 Sarah Jones Cilfodan 22/02/1890 55 Evan Davies Llanllechid
1127 Henry Thomas Pant y Gwair 22/02/1890 8m Robert Thomas
1128 Richard Lloyd Jones Tanyfron Tregarth 26/02/1890 6 Evan Davies Llanllechid
1129 William Morris Davies 111 Carneddi Road 01/03/1890 69 Morris Davies
1130 Mary Ellen Jones Tynllan 01/03/1890 25 Evan Davies Llanllechid
1131 Owen Hughes 13 Mill Street Bethesda 13/03/1890 77 Thomas Jones
1132 Catherine Jones (Widow Thos Jones) Cefn Royla (late Corbri) 22/03/1890 77 Evan Davies Llanllechid
1133 Ann Roberts Bontucha 22/03/1890 55 Cadwaladr Roberts
1134 Margaret Jones Parc Bethesda 27/03/1890 56 John Ellis Jones
1135 Robert Owen Gate House 01/04/1890 68 Evan Davies Llanllechid
1136 Owen Williams 33 Bryntirion Bethesda 05/04/1890 1m Evan Davies Llanllechid
1137 Ellen Williams Caellwyngrydd North 05/04/1890 18m Morris Williams
1138 Ellen Jones Maes y Groes 09/04/1890 78 Evan Davies Llanllechid
1139 John Griffiths 64 Tan y Ffordd Caellwyngrydd 17/04/1890 11m Evan Davies Llanllechid
1140 Elizabeth Rowlands Cae Evan Gymro 02/05/1890 54 Evan Davies Llanllechid
1141 Hugh Williams Caellwyngrydd 03/05/1890 38 Evan Davies Llanllechid
1142 Ellen Jones Evans Bryn Eithin 03/05/1890 18 Griffith Evans
1143 Richard Jones Ciltwllan 10/05/1890 65 Robert Jones
1144 Evan Roberts Regent St Upper Bangor (Carneddi gynt) 12/05/1890 67 Evan Davies Llanllechid
1145 Morris Evans 25 Carneddi Rd or Cae Evan Gymro 17/05/1890 59 Daniel J Pritchard
1146 Owen Morris Garth Rd Bangor (late Cilhafodan) 21/05/1890 84 Evan Davies Llanllechid
1147 Ann Jones 12 Well Street Bethesda 21/05/1890 61 Evan Jones
1148 Hugh Davies Well Street Caellwyngrydd 29/05/1890 8m Evan Davies Llanllechid
1149 Jane Ellen Evans Bryn Owen 05/06/1890 18m Evan Davies Llanllechid
1150 Catherine Thomas Bontucha 16/06/1890 83 Evan Davies Llanllechid
1151 Evan Elias Williams Llanllechid Village 20/06/1890 1m Owen Williams
1152 David Jones Hen Gaellwyngrydd 21/06/1890 23d Evan Davies Llanllechid
1153 Hugh Jones Llwynpenddu 24/06/1890 5 Evan Davies Llanllechid
1154 Hugh Hughes Rachub Llanllechid 25/06/1890 22 Evan Davies Llanllechid
1155 Hugh Williams Cae Chwarel Caellwyngrydd 25/06/1890 51 Sarah Williams
1156 Thomas Roberts Lockup Street Bethesda 03/07/1890 64 Morris Griffith Minister
1157 Thomas Humphreys Tynyfawd 05/07/1890 93 Evan Davies Llanllechid
1158 Hugh Thomas Glanrafon Bontucha 05/07/1890 64 Hugh Thomas
1159 William Williams Coach and Horses Bethesda 10/07/1890 3 Evan Davies Llanllechid
1160 Sarah Ellen Griffith 20 Caellwyngrydd 23/08/1890 14 John Griffith
1161 Henry Edmunds Plashwfa 28/08/1890 46 Evan Davies Llanllechid
1162 Esther Owen Llwyn Celyn Bach 04/09/1890 50 Evan Davies Llanllechid
1163 Robert Edwards Penybryn 13/09/1890 91 Evan Davies Llanllechid
1164 Ellen Griffith Pant Ffrwdlas 17/09/1890 82 Evan Davies Llanllechid
1165 Thomas Owen Carneddi Road 18/09/1890 63 Thomas T Owen
1166 Margaret Griffith 20 South Caellwyngrydd 20/09/1890 10 John Griffith
1167 Elias Summers Fronhyfryd Caellwyngrydd 23/09/1890 79 R M Jones Curate
1168 Mary Evans Plas Llansadwrn Anglesey 08/10/1890 57 R H Williams Llansadwrn
1169 Myfanwy Hughes Glanmor Isaf 10/10/1890 19m Evan Davies Llanllechid
1170 Catherine Hughes Water Street 08/11/1890 76 Evan Davies Llanllechid
1171 Ann Owens Pentre Isaf 08/11/1890 69 Evan Davies Llanllechid
1172 Robert Pritchard Bryn Eithin 29/11/1890 52 Margaret Pritchard
1173 Mary Hughes 103 Carneddi Road 04/12/1890 82 Henry Hughes
1174 Elizabeth Parry Gwernydd 11/12/1890 31 Robert Jones
1175 Owen Hughes Gate House 13/12/1890 47 Evan Davies Llanllechid
1176 Richard Jones Tyddyn Isaf 20/12/1890 76 Daniel Jones
1177 Elizabeth Davies Tan Dderwen Caellwyngrydd 27/12/1890 68 Evan Davies Llanllechid
1178 Ellen Morris Bethesda 12/01/1891 86 Evan Davies Llanllechid
1179 Ann Roberts Rachub 12/01/1891 41 Evan Davies Llanllechid
1180 Rees Thomas Victoria Place Bethesda 24/01/1891 62 Evan Davies Llanllechid
1181 David Rowland Groeslon 24/01/1891 62 R M Jones Curate
1182 Hugh Hughes Aberogwen 26/02/1891 82 Evan Davies Llanllechid
1183 Jane Thomas George's Terrace Llanfairfechan 03/03/1891 72 Evan Davies Llanllechid
1184 Elizabeth Thomas Tan y Lon 11/03/1891 63 R M Jones Curate
1185 Elizabeth Pritchard Hen Turnpike Llandegai 12/03/1891 73 R M Jones Curate
1186 Robert Evans Plas Llansadwrn (late Bryn Owen) 13/03/1891 61 R H Williams Llansadwrn
1187 Ann Williams Caer Groes 17/03/1891 67 R M Jones Curate
1188 Thomas Lewis Tal y Bont 18/03/1891 69 R M Jones Curate
1189 Margaret Hughes Water Street Caellwyngrydd 30/03/1891 90 Evan Davies Llanllechid
1190 Jannet Jones Maes Owen Water Street 02/04/1891 52 Evan Davies Llanllechid
1191 Mary Pritchard 19 Caellwyngrydd North 23/04/1891 54 William Pritchard
1192 Ellen Griffith 20 Rachub 23/04/1891 80 Evan Davies Llanllechid
1193 John Jones Brynhyfryd Street Caellwyngrydd 30/04/1891 70 Evan Davies Llanllechid
1194 Jane Pritchard Tanrallt Farm 01/05/1891 83 Evan Davies Llanllechid
1195 Rowland Williams Tanrallt Cottages 07/05/1891 68 Evan Davies Llanllechid
1196 Owen Rolands 46 Walters Street Caellwyngrydd 09/05/1891 2w Henry Rolands
1197 Ellen Thomas Price Cefn Rachub 09/05/1891 22 Evan Davies Llanllechid
1198 William Ellis Hughes Gate House 14/05/1891 27d Evan Davies Llanllechid
1199 Charlotte Thomas Park y Moch 16/05/1891 67 Evan Davies Llanllechid
1200 Margaret Owens 95 Carneddi Road 21/05/1891 65 Thomas Thomas Owen
1201 John Evans Aber Rectory (Archdeacon Merioneth) 28/05/1891 76 W Morgan Jones/D L Bangor
1202 Griffith Williams Bryn Hedydd 30/05/1891 34 Evan Davies Llanllechid
1203 Facharia Jones Tyn y Pwll Llanddyfnan 30/05/1891 70 John H Roberts
1204 Ann Jones Pen y Bryn Bethesda 08/05/1891 63 Evan Jones
1205 Evan Morgans Bowls Street Caellwyngrydd 13/06/1891 46 Evan Davies Llanllechid
1206 Mary Jane Jones Llwyn Bleddyn 17/06/1891 29 Evan Davies Llanllechid
1207 William Robert Daniel 1 Cilfodan Terrace 17/06/1891 Robert John Pritchard
1208 Elizabeth Pugh Tan y Lon 27/07/1891 36 Evan Davies Llanllechid
1209 Catherine Williams Wern Bach Isaf 24/08/1891 48 Evan Davies Llanllechid
1210 Thomas Roberts Tan y Fron Caellwyngrydd 08/10/1891 89 R M Jones Curate
1211 Thomas Pritchard Frondeg Terrace Caellwyngrydd 17/10/1891 82 Owen Jones
1212 Edward John Edwards Hen Gapel Rachub 21/10/1891 18m Edward Edwards
1213 John Williams Cefn Rachub 21/10/1891 54 Mary Williams
1214 Grace Hughes Factory 28/10/1891 90 Evan Davies Llanllechid
1215 Elizabeth Parry 16 South Caellwyngrydd 04/11/1891 82 Evan Davies Llanllechid
1216 Thomas Jones Caellwyngrydd 07/11/1891 87 Evan Davies Llanllechid
1217 Hannah Williams Caellwyngrydd 07/11/1891 43 Evan Davies Llanllechid
1218 Eleazer Thomas Rachub (late Llan) 14/11/1891 73 Evan Davies Llanllechid
1219 Morris Williams Hen Gaellwyngrydd 28/11/1891 29 Mary Williams
1220 Grace Lewis Caerberllan 05/12/1891 57 Evan Davies Llanllechid
1221 Ann Williams Bangor 15/12/1891 75 Evan Davies Llanllechid
1222 Thomas Williams Tanylon 06/01/1892 69 Evan Davies Llanllechid
1223 Ellen Jones Pentrefelin 09/01/1892 42 Evan Davies Llanllechid
1224 Margaret Jones North Caellwyngrydd 04/02/1892 8m Evan Davies Llanllechid
1225 Mary Evans Mountain View Bethesda 06/02/1892 49 Evan Davies Llanllechid
1226 Jane Jones North Caellwyngrydd 18/02/1892 66 Evan Davies Llanllechid
1227 Ann Jones Rachub 05/03/1892 14 Evan Davies Llanllechid
1228 Richard Owen Queens Terrace Caellwyngrydd 19/03/1892 11 Richard Owen
1229 Judith Williams Tyddyn Canol 24/03/1892 83 William Williams
1230 Ellen Griffith 83 South Caellwyngrydd 11/04/1892 82 R M Jones Curate
1231 Margaret Edwards Llan Llanllechid 05/05/1892 79 Griffith Edwards
1232 David Williams Cefn Royal 19/05/1892 26 Evan Davies Llanllechid
1233 William Jones Maes y Groes 21/05/1892 85 Evan Davies Llanllechid
1234 John Jones Glan Bethlem Talybont 28/05/1892 29 R M Jones Curate
1235 John Thomas Owen Tan y Dderwen Shop Caellwyngrydd 04/06/1892 23 Thomas Owen
1236 William Oliver Bowles 12/06/1892 71 Hugh W Oliver
1237 Robert Hughes Goronwy Street Gerlan 12/06/1892 65 John Hughes
1238 John Thomas Penygraig Braich Melyn 21/06/1892 48 Evan Davies Llanllechid
1239 Jane Williams Llan Llanllechid 02/07/1892 75 Evan Davies Llanllechid
1240 Emanuel Davies Cefn Carmel 14/07/1892 17m Evan Davies Llanllechid
1241 Mary Williams Llwyn Rhandir 16/07/1892 29 Robert Williams
1242 Edward Evans Middle Street Bethesda 06/07/1892 58 Evan Davies Llanllechid
1243 Margaret Thomas Hen Gaellwyngrydd 23/07/1892 82 Henry Thomas
1244 William Williams Hendre Cottages Gyffin Conway 26/07/1892 76 R M Jones Curate
1245 William Jones Fron Salem Caellwyngrydd 02/08/1892 28 R M Jones Curate
1246 Charlotte Mary Owens Caellwyngrydd 06/08/1892 7m R M Jones Curate
1247 Charlotte Winifred Williams Tymeibion (late Anfield Rd Liverpool) 18/08/1892 36 Evan Davies Llanllechid
1248 Richard Owen Queen Terrace Carllwyngrydd 17/09/1892 17 Richard Owen
1249 Ellen Jones Bryn Hyfryd Caellwyngrydd 24/09/1892 57 Evan Davies Llanllechid
1250 Mary Jane Bromley 4 Back Bryn Owen St Glanadda 03/11/1892 29 Evan Davies Llanllechid
1251 Mary Jones Hen Gaellwyngrydd 22/11/1892 58 Evan Davies Llanllechid
1252 John Owen Cefn Rachub 23/11/1892 69 Evan Davies Llanllechid
1253 Catherine Ann Williams Brynpistyll 07/12/1892 11m Evan Davies Llanllechid
1254 Richard Pritchard Bethesda 20/12/1892 80 Richard Pritchard
1255 Jane Griffith Gwernydd 20/12/1892 89 R W Owen Minister
1256 Isaac Jones Caellwyngrydd 26/12/1892 3 Evan Davies Llanllechid
1257 Ann Thomas Wern 07/01/1893 81 Evan Davies Llanllechid
1258 Margaret Roberts Tanyderwen 12/01/1893 77 Evan Davies Llanllechid
1259 Robert Hughes Corbri 26/01/1893 68 Evan Davies Llanllechid
1260 Sarah Catherine Evans Caellwyngrydd 28/01/1893 14m R W Owen Minister
1261 Elizabeth Williams Tanrallt Street Caellwyngrydd 08/02/1893 80 Evan Davies Llanllechid
1262 Elizabeth Williams Llwynpenddu 11/02/1893 41 Evan Davies Llanllechid
1263 John Williams Caergroes Caellwyngrydd 18/02/1893 66 Evan Davies Llanllechid
1264 Margaret Davies Hen Bark 23/02/1893 69 Evan Davies Llanllechid
1265 Richard Parry Plasuchaf 25/02/1893 83 Evan Davies Llanllechid
1266 William Griffith Gwaungwial 01/03/1893 79 Griffith Griffiths
1267 Howell Jones Tyddynisaf 01/03/1893 60 Daniel Jones
1268 Jane Williams Bodfor House Llanfairfechan 04/03/1893 86 Evan Davies Llanllechid
1269 Richard Parry Llain y Ffwlbert Tan Lon 09/03/1893 38 R M Jones Curate
1270 John Davies Wern bach Isaf 11/03/1893 69 Evan Davies Llanllechid
1271 Elizabeth Hughes Rachub 05/04/1893 59 Evan Davies Llanllechid
1272 Elizabeth Evans Park 05/04/1893 15m Morris Evans
1273 Benjamin Williams Bethel Chapel House Rachub 08/04/1893 64 Hugh H Davies
1274 Robert Arthur Williams Neuadd Newydd Rachub 19/04/1893 5 William Williams
1275 William Williams 19 Caellwyngrydd North 21/04/1893 19 William Williams
1276 Robert Davies Watter Street Caellwyngrydd 21/04/1893 43 Jane Davies
1277 David Arthur Jones Bryn Eglwys 27/04/1893 5m Evan Davies Llanllechid
1278 Griffith Williams Pool Hill Carnarvon 11/05/1893 45 Evan Davies Llanllechid
1279 Henry Hughes Panthwfa 24/05/1893 1 Evan Davies Llanllechid
1280 John Roberts 22 Carneddi Road 25/05/1893 57 Evan Davies Llanllechid
1281 Ellen Roberts Maes yr Onen Caellwyngrydd 27/05/1893 53 Evan Davies Llanllechid
1282 Jane Hughes Penisa'r Nant Francon 07/06/1893 89 Richard Hughes
1283 Elizabeth Jones Brittania House Rachub 24/06/1893 38 Evan Davies Llanllechid
1284 Mary Hughes Neigwl Ganol Llandegwning 05/07/1893 14 Evan Davies Llanllechid
1285 Mary Jane Griffith Frondeg Caellwyngrydd 05/07/1893 13m Evan Davies Llanllechid
1286 David Griffith Tai'r Cau 13/07/1893 53 Evan Davies Llanllechid
1287 John Thomas Jones Bryn Owen Street 12/08/1893 21m Thomas Jones
1288 Grace Parry Plasuchaf 12/08/1893 80 Evan Davies Llanllechid
1289 William Williams Gerlan Farm 20//09/1893 77 Evan Davies Llanllechid
1290 Catherine Morgan Caellwyngrydd 23/09/1893 23 Evan Davies Llanllechid
1291 William Davies 4 South Caellwyngrydd 27/09/1893 4m Evan Davies Llanllechid
1292 Cathrine Jones 74 Carneddi Road 27/09/1893 62 John Roberts
1293 Henry Thomas Tynyrardd Terrace Glanadda 04/10/1893 78 Evan Davies Llanllechid
1294 Elizabeth Pritchard Cilrwllan Farm 23/10/1893 64 Evan Davies Llanllechid
1295 Mary Jones Caechwarel Caellwyngrydd 01/11/1893 38 Evan Davies Llanllechid
1296 Hugh Parry Glyndwr Inn Festiniog 15/11/1893 55 Evan Davies Llanllechid
1297 Jane Jones Parc Bethesda 22/11/1893 56 John Ellis Jones
1298 Mary Mycock Glanrafon Caellwyngrydd 29/11/1893 71 Evan Davies Llanllechid
1299 Margaret Gray Brynderwen 16/12/1893 94 Evan Davies Llanllechid
1300 Elizabeth Parry Gwernydd 06/01/1894 63 Evan Davies Llanllechid
1301 Margaret Jones Ciltwllan 06/01/1894 34 Robert Jones
1302 Roger Hughes 28 Pool Street Carnarvon 10/01/1894 72 Hugh Owens
1303 Ellen Jones Bryn Hedydd Caellwyngrydd 24/01/1994 43 Owen Jones
1304 Griffith Griffiths Caellwyngrydd 25/01/1894 42 Evan Davies Llanllechid
1305 Margaret Owen Gate House 31/01/1894 72 Evan Davies Llanllechid
1306 Hugh Roberts Corbri 10/02/1894 81 Evan Davies Llanllechid
1307 Hugh Jones Llwynpendre Isaf 13/03/1894 2m Evan Davies Llanllechid
1308 Catherine Jones Fron Hyfryd Caellwyngrydd 17/03/1894 36 William Jones
1309 John Jones Walter Street Caellwyngrydd 26/03/1894 71 R M Jones Curate
1310 William Trevor Williams Bryn y Pin Caerhun 29/03/1894 4 Evan Davies Llanllechid
1311 Elizabeth Williams Llidiard y Gwenyn 31/03/1894 88 William Jones
1312 Owen Owen Llwyncelyn Bach 04/04/1894 60 Evan Davies Llanllechid
1313 Margaret Gwladus Evans Late Pen y Bryn Bethesda 09/04/1894 30 John Evans
1314 Mary Owens Gerlan 09/06/1894 55 Mac Donadt
1315 Elizabeth Williams 1 Long Street Gerlan 14/06/1894 72 William Williams
1316 Charlotte Mary Owen Lon Groes Caellwyngrydd 07/07/1894 12m Evan Davies Llanllechid
1317 Robert Jones Ciltwllan 11/07/1894 39 Moses Evans
1318 Richard Jones Caehaidd Rachub 18/08/1894 74 Evan Davies Llanllechid
1319 Owen Williams Cochwillan 22/08/1894 55 Evan Davies Llanllechid
1320 Margaret Ellen Parry Tai'r Mynydd Caellwyngrydd 25/08/1894 14 Evan Davies Llanllechid
1321 Llewelyn Griffith Fron Chwith Caellwyngrydd 30/08/1894 20m William Griffith
1322 Maria Owen Water Street Caellwyngrydd 08/09/1894 4m Evan Davies Llanllechid
1323 Maggie Brown Hughes Brittania Street Rachub 12/09/1894 10m Evan Davies Llanllechid
1324 Margaret Jones Goronwy Street Gerlan 17/09/1894 32 Evan Davies Llanllechid
1325 Elias Owen Caerffynon 03/10/1894 76 Evan Davies Llanllechid
1326 Mary Owens Water Street Caellwyngrydd 04/10/1894 9 Evan Davies Llanllechid
1327 John Roberts 22 Carneddi Road 06/10/1894 30 R M Jones Curate
1328 Hugh Jones Talbont Uchaf 06/10/1894 73 R M Jones Curate
1329 Mary Roberts Brynteg Bethesda 11/10/1894 79 Moses Jones
1330 Hannah Pierce Cefn Carmel Caellwyngrydd 01/11/1894 85 Evan Davies Llanllechid
1331 Ellen Hughes Fron Chwith Caellwyngrydd 04/11/1894 51 Evan Davies Llanllechid
1332 Mary Owen 78 Water Street North Caellwyngrydd 07/11/1894 28 Evan Davies Llanllechid
1333 Thomas Williams or Thomas Bryn Owen Street Caellwyngrydd 14/11/1894 55 Evan Davies Llanllechid
1334 Robert John Owens 28 Caergroes 24/11/1894 4y Evan Davies Llanllechid
1335 John Williams Dolgoch 28/11/1894 79 Evan Davies Llanllechid
1336 William John Williams Tanrallt Street Caellwyngrydd 19/12/1894 24d Evan Davies Llanllechid
1337 Jane Roberts Bontuchaf 25/12/1894 92 Robert Roberts
1338 Thomas Ogwen Hughes Aberogwen 02/01/1895 37 Evan Davies Llanllechid
1339 Catherine Owen Grisiau Cochion 12/01/1895 42 E Jones St Ann's
1340 Richard Jones Tyn y Clawdd Llandegai 26/01/1895 70 Evan Davies Llanllechid
1341 Elizabeth Roberts Bryn Pistyll 07/02/1895 5w Evan Davies Llanllechid
1342 Kate Alice Williams Cae Chwarel Caellwyngrydd 09/02/1895 6w Hugh Parry Williams
1343 Margaret Roberts Fron Chwith Caellwyngrydd 12/02/1895 65 Evan Davies Llanllechid
1344 Robert Owen Hughes Victoria Hotel Bethesda 12/02/1895 45 Evan Davies Llanllechid
1345 Margaret Hughes Pant hwfa 21/02/1895 42 Evan Davies Llanllechid
1346 William Williams Douglas Terrace Bethesda 02/03/1895 70 H J Williams
1347 William Williams Bryntirion Bethesda 20/03/1895 26 Evan Davies Llanllechid
1348 Margaret Edwards Rachub 23/03/1895 37 Evan Davies Llanllechid
1349 Robert Thomas Carneddi Road Bethesda 23/03/1895 77 R M Jones Curate
1350 William Roberts Water Street Caellwyngrydd 23/03/1895 18 R M Jones Curate
1351 Jane Parry Llwynonn Caellwyngrydd 30/03/1895 77 Thomas Parry
1352 John Lewis Queen Terrace Carllwyngrydd 30/03/1895 65 Grace Lewis
1353 Jane Evans Penybryn Farm 03/04/1895 34 R M Jones Curate
1354 Catherine Jones Pen y bongc Rachub 06/04/1895 61 Evan Davies Llanllechid
1355 Richard Thomas Jones Ciltwllan 16/04/1895 21 John Roberts
1356 Richard Ellis Tynllan Llanllechid 09/04/1895 73 Evan Davies Llanllechid
1357A Rowland Griffith Caellwyngrydd 12/04/1895 63 Evan Davies Llanllechid
1358A Mary Thomas Llanllechid Village 12/04/1895 25 R M Jones Curate
1359A Mary Williams Hen Barc 19/04/1895 80 Hugh Roberts
1360A William Parry Tandderwen 25/04/1895 69 Evan Davies Llanllechid
1361A Richard Owen Cefn Rachub 27/04/1895 83 Evan Davies Llanllechid
1362 Thomas Pugh Walter Street Caellwyngrydd 02/05/1895 40 Jane Pugh
1363 Catherine Rowlands Upper Brynowen Bangor 04/05/1895 80 R M Jones Curate
1364A John Owen Hen Bark 07/05/1895 46 Evan Davies Llanllechid
1365A Robert Benjamin Jones 42 Well Street Caellwyngrydd 08/05/1895 23m Daniel Jones
1366A Ann Jones Hen Gaellwyngrydd 15/05/1895 4m Evan Davies Llanllechid
1367A Owen Owens Coed Uchaf 16/05/1895 66 Evan Davies Llanllechid
1368A Richard Rowland Carneddi Road 18/05/1895 65 Evan Davies Llanllechid
1369A Thomas Roberts Plashwfa 06/06/1895 72 Evan Davies Llanllechid
1370A John Williams Brynhedydd Street Cefn Rachub 08/06/1895 1m Evan Davies Llanllechid
1371A Elizabeth Hughes Ty Newydd Cefn Rachub 20/06/1895 63 Michael Hughes
1357 Elizabeth Williams Park y Moch 03/07/1895 38 Evan Davies Llanllechid
1358 Mary Hughes Ivy Cottage Caellwyngrydd 03/07/1895 84 Richard Griffith
1359 Evan Thomas Parry Talybont 05/08/1895 69 R M Jones Curate
1360 Hugh Williams 11 Ogwen Terrace Bethesda 21/08/1895 65 Thomas J Owen
1361 Ellis Jones Parc 24/08/1895 60 David Davies
1364 Mary Parry Carneddi Road 27/08/1895 53 Owen Parry
1365 Elizabeth Thomas Mignant 31/08/1895 39 Evan Davies Llanllechid
1366 Robert William Evans 96 Carneddi Road Bethesda 11/09/1895 80 Evan Davies Llanllechid
1367 Henry Evans Plasuchaf 17/09/1895 73 Evan Davies Llanllechid
1368 Alice Jones Cae Chwarel Caellwyngrydd 21/09/1895 63 Richard Jones
1369 Elizabeth Jane Williams Top Caellwyngrydd 12/10/1895 1 R M Jones Curate
1370 Mary Evans Rachub 31/10/1895 61 Richard Evans
1371 Thomas J Pritchard 128 Bowls Street Caellwyngrydd 05/11/1895 7w Pierce Pritchard
1372 Ann Jane Roberts 88 Tanrallt Caellwyngrydd 20/11/1895 5m Evan Davies Llanllechid
1373 Margaret Roberts Llanllechid Village 21/11/1895 85 Evan Davies Llanllechid
1374 William Rowland Williams 76 Water Street Rachub 19/12/1895 23 Evan Davies Llanllechid
1375 Anne Roberts 65 Braich Melyn 21/12/1895 65 Evan Davies Llanllechid
1376 Ellen Jones Morris Bronydd Isaf 28/12/1895 82 Evan Davies Llanllechid
1377 David Alun Jones Bryn Eglwys Llanllechid Village 04/01/1896 5m David Jones
1378 Margaret Jones 43 Hill Street Bethesda 07/01/1896 69 Evan Davies Llanllechid
1379 John Edwards Water Street Caellwyngrydd 08/01/1896 58 Evan Davies Llanllechid
1380 Ann Williams Lock Up Street Bethesda 18/01/1896 87 Evan Davies Llanllechid
1381 Mary Jones Bronydd Isaf 08/02/1896 85 Evan Davies Llanllechid
1382 Jane Owen Caerffynon 20/02/1896 66 Evan Davies Llanllechid
1383 Sarah Jane Williams Brynhedydd Caellwyngrydd 03/03/1896 5m Evan Davies Llanllechid
1384 Richard Hughes Penisaf Nant Frangcon 07/03/1896 73 Ishmael Jones
1385 Richard Parry North Caellwyngrydd 01/04/1896 62 Margaret Parry
1386 William Williams Gerlan 09/04/1896 76 Thomas Williams
1387 Ann Jones Railway Vaults Bangor 15/04/1896 54 Evan Davies Llanllechid
1388 David Parry Well Street Gerlan 18/04/1896 73 Griffith Samuel Jones
1389 Richard Roberts Brynhedydd Caellwyngrydd 22/04/1896 70 John Davies
1390 William Evans Penybryn Farm 22/04/1896 33 Evan Davies Llanllechid
1391 Owen Morgan Tanybwlch 20/05/1896 6m Evan Davies Llanllechid
1392 Richard Jones Ciltwllan (gynt o'r Henllan) 01/06/1896 77 William Jones
1393 Elizabeth Ann Parry Bryngwenith Caellwyngrydd 20/06/1896 33 Evan Davies Llanllechid
1394 George Salt Bryn Pistyll 21/06/1896 34 James Salt Llandinorwig
1395 John Thomas Tairlon 11/07/1896 77 Evan Davies Llanllechid
1396 Owen Pierce Fraithwen 22/07/1896 52 Evan Davies Llanllechid
1397 Elizabeth Morgan Top Caellwyngrydd 27/07/1896 60 Evan Davies Llanllechid
1398 Elizabeth Roberts Tanrallt Caellwyngrydd 10/08/1896 25 Evan Davies Llanllechid
1399 Mary Williams Groeslon Caellwyngrydd 14/08/1896 82 Richard Griffith
1399A Hugh Hughes Bryn Gwenith 20/08/1896 60 Evan Davies Llanllechid
1400 Elizabeth Jones Caellwyngrydd 26/08/1896 74 Richard William Griffith
1401 Jane Williams Bryn Onen Caellwyngrydd 26/08/1896 29 Thomas Williams
1402 Edward Edwards Hen Gapel 26/08/1896 71 Jane Edwards
1403 John Owens Princes Terrace Rachub 10/09/1896 18 John Owens
1404 Ann Williams Fron Bant 15/09/1896 69 Moses Evans
1405 Catherine Williams Bronydd 23/09/1896 56 Llywelyn Williams
1406 William Owen Bryn Pistyll Caellwyngrydd 09/10/1896 76 Robert Hughes
1407 Richard Hugh Pritchard Fron Chwith Caellwyngrydd 04/11/1896 4 John R Pritchard
1408 William Griffith Salt Bryn Pistyll Caellwyngrydd 07/11/1896 11m Evan Davies Llanllechid
1409 Ellen Jane Pritchard Fronchwith Caellwyngrydd 12/11/1896 10w John R Pritchard
1410 Evan John Williams Bethesda 23/11/1896 2w John Williams
1411 Hugh Roberts Tyn y Maes 02/12/1896 78 William Roberts
1412 Mary Ellen Thomas Llanllechid Village 25/12/1896 15 Evan Davies Llanllechid
1413 Mary Roberts (Llan) Caellwyngrydd 31/12/1896 70 Evan Davies Llanllechid
1414 Jane Williams Water Street Llanllechid 31/12/1896 49 Evan Davies Llanllechid
1415 Elizabeth Thomas 22 North Caellwyngrydd 04/01/1897 68 Evan Davies Llanllechid
1416 William Williams Tanhwfa 09/01/1897 76 Evan Davies Llanllechid
1417 Evan Robert Hughes Pant hwfa 14/01/1897 87 Evan Davies Llanllechid
1418 John Williams Bryn Pistyll 16/01/1897 6m Evan Davies Llanllechid
1419 Jane Roberts Carneddi Road 16/01/1897 68 Daniel Roberts
1420 Evan Hughes Gwaun Gwial 09/02/1897 71 Hugh John Hughes
1421 Arthur Alun Hughes 6 Caellwyngrydd South 11/02/1897 6m John Hughes
1422 David Williams 9 Cilfodan Terrace Bethesda 12/02/1897 1 John Davies Curate
1423 Morris Jones Bronydd Isaf 17/03/1897 78 Evan Davies Llanllechid
1424 Margaret Williams North Caellwyngrydd 20/03/1897 31 Evan Davies Llanllechid
1425 Owen Williams Pen y Bongc Caellwyngrydd 24/03/1897 81 Owen Williams
1426 Thomas Williams Bryn Onen Caellwyngrydd 30/03/1897 70 Mary Williams
1427 William Jones Mona Cottage Llangefni 09/04/1897 66 Evan Davies Llanllechid
1428 John Evans Bryntirion Bethesda 29/04/1897 67 Evan Davies Llanllechid
1429 William Roberts Marine Terrace Llanfairfechan 15/05/1897 78 Ellis Owen
1430 Jane Thomas Chwarel Goch Llandegai 19/05/1897 78 William Morgan St Ann's
1431 Hugh Jones Pen y Bryn Bethesda (Pongc lon gynt) 19/05/1897 80 David Hughes
1432 Jane Ellen Roberts Caellwyngrydd 22/05/1897 33 Evan Davies Llanllechid
1433 Owen Griffith 4 Carneddi Road 26/05/1897 87 Edward Williams
1434 John Lewis Owens Brittania Street Caellwyngrydd 09/06/1897 48 Evan Davies Llanllechid
1435 Joseph Salt Llandinorwic Vicarage 11/06/1897 75 Evan Davies Llanllechid
1436 Ellen Williams 13 Carneddi Road 12/06/1897 51 William Jones
1437 Samuel Jones Tan y Fron Caellwyngrydd 12/06/1897 14m John Jones
1438 Catherine Elizabeth Williams Maes yr Onen 24/06/1897 26 John Davies Curate
1439 Evan Evans Fedw 03/07/1897 66 Evan Davies Llanllechid
1440 Mary Catherine Williams Back and Horses Bethesda 14/07/1897 8m EVan Davies Llanllechid
1441 Jane Roberts Bryn Pistyll 21/07/1897 27 Hugh Roberts
1442 Catherine Lloyd Well Street Gerlan 21/07/1897 80 Morris Lloyd Jones
1443 John Williams 5 Gerlan Road Bethesda 21/08/1897 78 John Edmunt Williams
1444 Joseph Twigge Pencae 17/09/1897 15m Evan Davies Llanllechid
1445 Elizabeth Anne Evans 4 Frondeg 23/09/1897 11 John Davies
1446 William Williams Bryntirion Caellwyngrydd 29/09/1897 70 John M Jones
1447 Griffith Williams Llidiart y Mynydd 29/09/1897 13m John Davies Curate
1448 Margaret Roberts 24 Carneddi Road Bethesda 02/10/1897 50 Owen Jones
1449 John Williams Gwersyll Gwyn Caellwyngrydd 16/10/1897 32 Evan Davies Llanllechid
1450 Thomas Roberts Tanderwen 06/11/1897 47 Evan Davies Llanllechid
1451 John Williams Tanhwfa 23/11/1897 41 Evan Davies Llanllechid
1452 Ellen Owen Bryntirion 27/11/1897 2m Evan Davies Llanllechid
1453 John Elias Owen 16 Brittania Street Rachub 27/11/1897 7m Evan Davies Llanllechid
1454 Hugh Hughes Water Street Caellwyngrydd 02/12/1897 7 Evan Davies Llanllechid
1455 Margaret Owen Bethesda 02/12/1897 78 Evan Davies Llanllechid
1456 Thomas Jones Cilfoden 11/12/1897 67 John Davies Curate
1457 Elizabeth Williams Green Collage 22/12/1897 54 Evan Davies Llanllechid
1458 Henry Owen Caergroes 22/02/1898 24 Evan Davies Llanllechid
1459 Margaret Owen Bryn Pistyll 03/03/1898 79 William Owen
1460 Ellin Williams 19 Caergroes 05/03/1898 53 Evan Davies Llanllechid
1461 Robert William Roberts 17 Caer Groes 08/03/1898 70 Mary Roberts
1462 Elizabeth Jones Llanllechid Village 12/03/1898 84 Evan Jones
1463 Phoebe Jones Bryn Llys Llandegai 12/03/1898 72 Robert Jones
1464 Annie Evans 122 Bryn Pistyll Caellwyngrydd 16/03/1898 7 John Davies
1465 Margaret Roberts 91 Tanrallt Street Caellwyngrydd 19/03/1898 87 Evan Davies Llanllechid
1466 William Thomas Turnall Tanrallt Street 25/03/1898 1 Evan Davies Llanllechid
1467 Robert Williams Princes Terrace Rachub 26/03/1898 18 Evan Davies Llanllechid
1468 Caroline Jones 7 Pen y Bonc Caellwyngrydd 09/04/1898 17 Evan Davies Llanllechid
1469 Simon Williams Gwersyll Gwyn 19/05/1898 3m Evan Davies Llanllechid
1470 Owen Richard Hughes Coed Uchaf 04/06/1898 2m Evan Davies Llanllechid
1471 Catherine Hughes Hen Gaellwyngrydd 04/06/1898 3w Evan Davies Llanllechid
1472 Henry Owen Gate House 20/06/1898 75 Evan Davies Llanllechid
1473 Elizabeth Jones Water Street Caellwyngrydd 25/06/1898 16m Edward Jones
1474 Ann Williams Top Caellwyngrydd 26/06/1898 13m Evan Davies Llanllechid
1475 Elizabeth Ann Williams 17 South Caellwyngrydd 07/07/1898 23m Evan Davies Llanllechid
1476 Elizabeth Williams Bryn Salem Caellwyngrydd 07/07/1898 29 William Williams
1477 David Jones Doctor Street Caellwyngrydd 09/07/1898 40 Mary Jones
1478 Margaret Jones Cilfodan Terrace 13/08/1898 82 Evan Davies Llanllechid
1479 Margaret Jones 3 Carmel Street Caellwyngrydd 20/08/1898 59 Roland Jones
1480 Harold Jones 123 Bowls Street Caellwyngrydd 24/08/1898 2 John Davies
1481 Margaret Pritchard 8 Frondeg Caellwyngrydd 01/09/1898 73 Owen Jones
1482 Margaret Pritchard 8 Frondeg Street 07/09/1898 78 Evan Davies Llanllechid
1483 Margaret Parry 37 Well Street Rachub 22/09/1898 8 Evan Davies Llanllechid
1484 Catherine Jones Ty y Fridd 08/10/1898 54 Richard Edwards
1485 Elizabeth Evans Post Office Rachub 19/10/1898 69 John Evans
1485A Ellis John Evans Ty Capel Saron Tyn y Maes 20/10/1898 83 Evan Jones
1486 David Thomas Bryngwenith Caellwyngrydd 28/10/1898 31 Elizabeth Williams
1487 Elizabeth Gwladys Jones Bron Derw Llanllechid 31/10/1898 6m William Jones
1488 Margaret Aann Williams Water Street Caellwyngrydd 01/11/1898 3 David Williams
1489 Elizabeth Owen Caerffynon 07/11/1898 49 Evan Davies Llanllechid
1490 John Roberts Coed y Park Llandegai 10/11/1898 68 Edward John Roberts
1491 Thomas Morris 63 Tanyffordd 15/11/1898 2m Evan Davies Llanllechid
1492 Owen Jones 136 Fronhyfryd Caellwyngrydd 03/01/1898 20m Hugh Jones
1493 Alfred Jones 36 Carneddi Road Bethesda 04/01/1899 6w Evan Davies Llanllechid
1494 Thomas Hughes Tanylon 11/01/1899 79 Owen Hughes
1495 Jane Williams 9 Cilfodan Bethesda 01/02/1899 35 Evan Davies Llanllechid
1496 William Parry Manchester House Roe Wen Caerhun 08/02/1899 77 Evan Davies Llanllechid
1497 Elizabeth Pritchard Ciltwllan 25/02/1899 45 Evan Davies Llanllechid
1498 Jane Hughes 7 Rachub 01/03/1899 46 Evan Davies Llanllechid
1499 William Williams Salem Terrace Rachub 04/03/1899 64 John E Williams
1500 Elizabeth Rowlands 40 Cilfodan Street Bethesda 16/03/1899 76 Evan Davies Llanllechid
1501 Daniel Owen 5 Caergroes 05/04/1899 51 Evan Davies Llanllechid
1502 Mary Owen Ty Capel Gate House 15/04/1899 73 Hugh Owen
1503 Catherine Griffiths Gwaun Gwial 29/04/1899 78 Griffith Jones
1504 Roland Jones 2 Cefn Carmel Rachub 01/05/1899 59 Edward Oliver Pritchard
1505 Thomas Jones Wern 01/05/1899 27 Evan Davies Llanllechid
1506 Sophia Nicholas Hughes 7 Rachub 06/05/1899 10 Evan Davies Llanllechid
1507 Evan Jones 12 Water Street Carneddi Road 11/05/1899 67 Daniel Jones
1508 Jane Griffiths 115 Hen Gaellwyngrydd 13/05/1899 75 Evan Davies Llanllechid
1509 John Owen Grisiau Cochion St Ann's 09/06/1899 78 Evan Davies Llanllechid
1510 William Jones 61 Water Street Caellwyngrydd 21/06/1899 12d John Jones
1511 Robert Prees Cae Ifan Gymro 24/06/1899 75 Evan Davies Llanllechid
1512 Ellen Hughes Tan y Lon 24/06/1899 79 Owen Hughes
1513 Mary Evans 21 Bryntirion Bethesda 01/07/1899 72 John E Williams Curate
1514 David Roberts Douglas Terrace Bethesda 10/07/1899 81 Evan Davies Llanllechid
1515 Ann Pritchard 42 North Caellwyngrydd 22/07/1899 48 Evan Davies Llanllechid
1516 Mary Williams Fedw 23/07/1899 36 Evan Davies Llanllechid
1517 Henry Williams Bodlondeb Bethesda 26/07/1899 70 David H Williams
1518 Griffith Jones Gyfing Tregarth 27/07/1899 74 Evan Davies Llanllechid
1519 Griffith Williams Tyddyn Uchaf 02/08/1899 3m Evan Davies Llanllechid
1520 Jane Thomas Upper Bangor 18/09/1899 68 Evan Davies Llanllechid
1521 Catherine Hughes 4 Ogwen Terrace Betheada 20/09/1899 87 Thomas J Hughes
1522 Elizabeth Jones Tan y Fron Caellwyngrydd 21/09/1899 13 John Jones
1523 Owen Morgan Edwards 142 Penrallt Rachub 27/09/1899 17w Evan Davies Llanllechid
1524 Elizabeth Davies Carneddi Road Bethesda 07/10/1899 84 Evan Davies Llanllechid
1525 John Owen Jones Shop Tanderwen Rachub 21/10/1899 52 Evan Davies Llanllechid
1526 Michael Hughes Llwyn Onn Pant Bethesda 01/11/1899 67 William Hughes
1527 Mary Griffith Caellwyngrydd 04/11/1899 38 Evan Davies Llanllechid
1528 Ann Owen 7 Victoria Street Bangor 07/11/1899 66 Evan Davies Llanllechid
1529 William Williams Queen Terrace Rachub 12/11/1899 45 Evan Davies Llanllechid
1530 John Williams Rallt Isaf Crymlyn 25/11/1899 87 Evan Davies Llanllechid
1531 Hugh Jones Rachub 28/11/1899 59 Evan Davies Llanllechid
1532 William Edwards Rachub 30/11/1899 79 Evan Davies Llanllechid
1533 William Davies 41 Well Street Rachub 07/12/1899 77 Evan Davies Llanllechid
1534 Elizabeth Roberts Chapel House Caerhun Pentir 16/12/1899 66 Evan Davies Llanllechid
1535 Ellen Davies 4 Cefn Carmel Rachub 21/12/1899 32 Evan Davies Llanllechid
1536 Robert Parry Water Street Caellwyngrydd 28/12/1899 73 Thomas R Parry
1537 Richard Horne Bodlondeb Villa Bethesda 29/12/1899 70 R J Jones Glanogwen
1537A Mary Ellen Davies Rectory Llanllechid 08/01/1900 54 R Morris Jones/J E Williams
1538 Robert Owen 1 Twr Bethesda 13/01/1900 41 John E Williams Curate
1539 Jane Lizze Thomas Cae'r groes 17/01/1900 3m John Thomas
1540 Robert Thompson Carneddi Road 24/01/1900 61 William Owen
1541 Evan Evans Carneddi Road Bethesda 10/02/1900 52 John E Williams Curate
1542 Margaret Griffith 20 Rachub 17/02/1900 62 Evan Davies Llanllechid
1543 William Michael Hughes Llwynbleddyn Rachub 20/02/1900 36 John Pritchard
1544 Jane Horne Bodlondeb Bethesda 28/02/1900 66 Evan Davies Llanllechid
1545 Henry William Parry 5 Carmel Street Rachub 10/03/1900 69 John E Williams Curate
1546 Mary Griffith 82 South Penrallt Caellwyngrydd 17/03/1900 84 Evan Davies Llanllechid
1547 Jane Jones Tan y Fron Caellwyngrydd 28/03/1900 35 John Jones
1548 Joseph Williams Cefn Rachub 31/03/1900 20m Owen Williams
1549 John Evans Shop Post Office Rachub 07/04/1900 78 Hugh W Oliver
1550 Jane Jones 6 Frondeg Street Rachub 11/04/1900 63 John Jones
1551 Anne Williams Bowls Street Rachub 19/05/1900 20m Evan Davies Llanllechid
1552 Catherine J Owens High Street Bethesda 09/05/1900 51 Owen Owens
1553 Jane Jones Park Villa 25/05/1900 74 William Williams
1554 Margaret Ann Williams 2 Ogwen View Betheada 26/05/1900 38 John Williams
1555 Catherine Williams 11 Pen y Bongc Caellwyngrydd 29/05/1900 72 Henry Owen Williams
1556 Sophia Jones Moat Mount Colwyn Bay 31/05/1900 61 Owen J Davies Colwyn Bay
1557 Idwal Davies Maes yr Onen Rachub 07/06/1900 7m David Davies
1558 Winifred Williams 24 Rachub 14/06/1900 7w Evan Davies Llanllechid
1559 Jane Ellen Evans Bryn Owen 19/06/1900 41 Evan Davies Llanllechid
1560 Robert Roberts Tanydderwen 27/06/1900 82 Evan Davies Llanllechid
1561 Ellen Jones Caerfynon 27/06/1900 32 Evan Davies Llanllechid
1562 Ann Thomas Tain Coed Farm 23/07/1900 81 Evan Davies Llanllechid
1563 Mary Ellen Jones Bryn Llanllechid 21/08/1900 5 John E Williams Curate
1564 Mary Jones Station Villa Bettws y Coed 24/09/1900 59 Evan Davies Llanllechid
1565 Thomas Morgan 143 Penrallt Rachub 27/09/1900 7w R L Headley Glanogwen
1566 Owen William Williams 54 Holyead Road Upper Bangor 08/11/1900 67 J James Jones St Mary's
1567 Margaret Parry 45 North Caellwyngrydd 14/12/1900 66 Robert Parry
1568 Ellen Edwards Pen'r Allt Caellwyngrydd 22/12/1900 10w William Edwards
1569 Lewis Owens 21 Hen Gapel Rachub 27/12/1900 75 John E Williams Curate
1570 Mary Grace Roberts 5 Caergroes 02/01/1901 9w Thomas Roberts
1571 David Jones Railway Vaults Bangor 09/01/1901 58 Evan Davies Llanllechid
1572 Rowland Jones Caehaidd Rachub 02/02/1901 76 Evan Davies Llanllechid
1573 Elizabeth Edwards Mount Pleasant Brynllwyd Llandegai 05/02/1901 48 Griffith Edwards
1574 Blodwen Jones Bryntirion Rachub 06/02/1901 4m Evan Davies Llanllechid
1575 Richard Williams Bowls Street Rachub 06/02/1901 32 Evan Davies Llanllechid
1576 Henry Jones Llwynpenddu Isaf Llanllechid 22/02/1901 45 Evan Davies Llanllechid
1577 Mary Louisa Morris 62 Water Street Rachub 27/02/1901 14m Evan Davies Llanllechid
1578 Margaret Roberts Glanrafon Bethesda 27/02/1901 18 Griffith Roberts
1579 Ellen Roberts 10 Hen Bank Bethesda 02/03/1901 85 Michael Hughes
1580 Elizabeth Jones Bron Derw Rachub 07/03/1901 43 William Jones
1581 Anne Tyrer 24 Cefn Plas Pistyll Rachub 13/03/1901 32 John E Williams Curate
1582 William Jones Fedw 30/03/1901 69 Evan Davies Llanllechid
1583 Margaret Owen 13 Britannia Street Rachub 05/04/1901 63 John E Williams Curate
1584 John Hughes Rachub Bethesda 10/04/1901 52 John Morris Williams
1585 Maggie Grace Hughes Halfway 12/04/1901 21 Evan Davies Llanllechid
1586 Mary Griffith 52 Tanyffordd Rachub 25/04/1901 3w Evan Davies Llanllechid
1587 Judith Jones Talybont Uchaf Aber Road 30/04/1901 60 John E Williams Curate
1588 Elizabeth Jones Bron Derw Rachub 07/03/1901 43 William Jones
1589 Anne Tyrer 24 Cefn Plas Pistyll Rachub 13/03/1901 32 John E Williams Curate
1590 William Jones Fedw 30/03/1901 69 Evan Davies Llanllechid
1591 Margaret Owen 13 Britannia Street Rachub 05/04/1901 63 John E Williams Curate
1592 John Hughes Rachub Bethesda 10/04/1901 52 John Morris Williams
1593 Maggie Grace Hughes Halfway 12/04/1901 21 Evan Davies Llanllechid
1594 Mary Griffith 52 Tanyffordd Rachub 25/04/1901 3w Evan Davies Llanllechid
1595 Judith Jones Talybont Uchaf Aber Road 30/04/1901 60 John E Williams Curate
1596 Catherin Evans 4 Frondeg Street Rachub 04/05/1901 48 Evan Davies Llanllechid
1597 Margaret Owen (Widow of Rector) 44 Orme Road Friars Road Bangor 07/05/1901 64 Evan Davies Llanllechid
1598 Ellen Tyrer Cefn Rachub 15/05/1901 9m Edward Tyrer
1599 Owen Jones Caegroes Rachub 16/05/1901 55 John E Williams Curate
1600 Ann Williams Green Hill Llanllechid 18/05/1901 57 Evan Davies Llanllechid
1601 Owen Owens Penllain Caellwyngrydd 29/05/1901 5m David Owen
1602 Catherine Parry Londdwr Talybont 29/05/1901 98 John E Williams Curate
1603 John Parry 8 Lock up Street Bethesda 04/06/1901 39 Evan Davies Llanllechid
1604 Jeremiah Rowlands 46 Walter Street Caellwyngrydd 19/06/1901 46 Henry Rowlands
1605 Margaret Hughes Tyn y fawd Aber Road Llanllechid 20/06/1901 75 John E Williams Curate
1606 John Williams Thomas Tainycoed 20/07/1901 79 Evan Davies Llanllechid
1607 Ann Roberts 81 Penrallt Rachub 22/07/1901 7 Evan Davies Llanllechid
1608 Ellen Hughes Aberogwen 27/07/1901 48 Evan Davies Llanllechid
1609 Owen Pierce Gwersyll Gwyn Rachub 27/07/1901 34 Evan Davies Llanllechid
1610 Ann Parry Bron Fedw 27/07/1901 54 John Parry
1611 Walter Parry 17 Penygriag Bethesda 02/08/1901 4 John E Williams Curate
1612 Mary Roberts Ciltwllan 13/08/1901 67 Thomas O Thomas
1613 Catherine Owen Tai Newyddion Nant Francon 17/08/1901 96 Evan Davies Llanllechid
1614 Catherine Anne Owens Cefn Royal Oak Rachub 31/08/1901 6m Evan Davies Llanllechid
1615 Griffith Jones 43 Walter Street South Caellwyngrydd 29/08/1901 70 Evan Davies Llanllechid
1616 John Williams Green Hill 17/10/1901 66 Evan Davies Llanllechid
1617 Richard Jones Caechwarel Caellwyngrydd 23/10/1901 60 Hugh Parry Williams
1618 Hugh Hughes 17 North Caellwyngrydd 24/10/1901 80 Thomas Hughes
1619 Catherine Parry 73 Water Street Rachub 27/11/1901 74 John Parry
1620 Elizabeth Hughes Bronydd Isaf Llanllechid 28/11/1901 95 John E Williams Curate
1621 Ellen Evans Pen y Bryn Bethesda 11/12/1901 75 John Evans
1622 John Richard Jones Coetmor Mount Bethesda 19/12/1901 22 Henry Jones
1623 William Griffith 27 Caergroes Rachub 28/12/1901 19 John Griffith
1624 Elizabeth Williams Minffordd Rachub 16/01/1902 55 Evan Davies Llanllechid
1625 Margaret Griffith Ivy Cottage Caellwyngrydd 16/01/1902 46 William Richard Griffith
1626 Henry Thomas Gwernydd Gwyn Rachub 18/01/1902 88 Evan Davies Llanllechid
1627 Edward Roberts Walter Street Rachub 23/01/1902 27 David Roberts
1628 Catherine Hughes Fedw Street Rachub 30/01/1902 9m Evan Davies Llanllechid
1629 Maggie Gladys Parry 17 Penygraig Bethesda 01/02/1902 2 Evan Davies Llanllechid
1630 Daniel Evans Llanllechid Village 13/02/1902 69 Daniel D Evans
1631 John Williams Gate House Llanllechid 15/02/1902 70 John E Williams
1632 Margaret Williams Tynyffrid 22/02/1902 79 Evan Davies Llanllechid
1633 William Davies Brynmeirig Llandegai 20/03/1902 5 Robert Davies
1634 John Ellis Jones Y Park Bethesda 26/03/1902 71 William Williams
1635 Olwen Davies Maes yr Onen Rachub 29/03/1902 10m John Williams
1636 Joseph Williams Tyddyn Uchaf 29/03/1902 10 Thomas Jones Curate
1637 George Salt 1 Caergroes Rachub 10/04/1902 75 James Salt Llandinorwig
1638 Elizabeth Owen Bryntirion Bethesda 23/04/1902 39 Evan Davies Llanllechid
1639 Elizabeth Morris 17 Mount Pleasant Merthyr Vale 26/04/1902 31 John E Williams Curate
1640 Ann Williams 10 Gerlan Road Bethesda 03/05/1902 83 David H Pritchard
1641 Hugh John Bright 26 Caergroes 10/05/1902 35 Evan Davies Llanllechid
1642 Ellen Hughes Aberogwen 14/05/1902 85 Evan Davies Llanllechid
1643 David Morris Rachub 20/05/1902 80 Richard Davies
1644 William Jones Bronderw Rachub 07/06/1902 46 William J Parry
1645 Ellen Jones 23 William Street Hirael Bangor 17/06/1902 78 Owen Jones
1646 Levi Roberts Shop Llanllechid Village 01/07/1902 56 David Jones
1647 Catherine Edwards Pen yr Allt Caellwyngrydd 18/07/1902 3m William Edwards
1648 Jane Williams 3 Tan y Foel 23/07/1902 85 Hugh Williams
1649 Hannah Owen Cefn Plas Pistyll 12/09/1902 38 William Owen
1650 William Williams 80 Lon Groes Rachub 24/09/1902 65 Evan Davies Llanllechid
1651 David Arthur Davies Rectory Llanllechid 02/10/1902 15 John E Williams Curate
1652 Robert Williams 5 Mountain Square Bangor 13/11/1902 Evan Davies Llanllechid
1653 William Salt 7 York Terrace Llanberis 22/11/1902 47 Evan Davies Llanllechid
1654 Catherine Griffiths Llwynpenddu Uchaf Llanllechid 29/11/1902 69 Evan Davies Llanllechid
1655 Mary Jones Grafton Hall Halifax? 11/12/1902 52 Evan Davies Llanllechid
1656 Ann Morris 81 Penrallt Caellwyngrydd 02/01/1903 76 Evan Davies Llanllechid
1657 Hugh Roberts Walter Street Caellwyngrydd 12/01/1903 83 John Hugh Roberts
1658 Ann Jane Jones Fedw 24/01/1903 7m John Edmund Jones
1659 John Evans 52 Pen y Bryn Bethesda 03/03/1903 83 Evan Jones
1660 William Jones Bryn Hafod y Wern Mar 1903 ? Evan Davies Llanllechid
1661 William Owen Tanybwlch Bach 23/03/1903 79 Evan Davies Llanllechid
1662 Hugh William Hughes Coed Uchaf Farm 04/04/1903 4m John E Williams Curate
1663 Mary Williams New Street Llanllechid 06/04/1903 70 Evan Davies Llanllechid
1664 Hugh Hughes Tynyfawd 09/05/1903 78 Evan Davies Llanllechid
1665 Morris Taylor Williams 11 Regent Street Bangor 21/05/1903 36 Jenkyn Davies Curate
1666 Thomas Rowlands 46 Walter Street Caellwyngrydd 28/05/1903 18 Henry Rowlands
1667 Elizabeth Roberts 18 Britannia Street Rachub 29/05/1903 75 Evan Davies Llanllechid
1668 Jane Griffith Llwynpendu 30/05/1903 88 Evan Davies Llanllechid
1669 Jane Thomas 99 Tanyfron Rachub 04/07/1903 80 Evan Davies Llanllechid
1670 Robert Jones Rectory Gyffin 20/07/1903 77 Evan Davies Llanllechid
1671 John Davies 41 Well Street Caellwyngrydd 25/07/1903 48 Evan Davies Llanllechid
1672 Mary Parry Llidiard y Gwenyn Carneddi Road 29/07/1903 74 Edward Williams
1673 William Owen 60 Water Street Caellwyngrydd 01/08/1903 49 Evan Davies Llanllechid
1674 Robert W Roberts Bont Uchaf Bethesda 10/08/1903 80 William Roberts
1675 Margaret Parry Late of Pandy 12/08/1903 74 Evan Davies Llanllechid
1676 John Thomas Cefn Bruce Village 20/08/1903 51 Evan Davies Llanllechid
1677 Rees Thomas (Parish Clk 25 yrs) 13 Rachub 27/08/1903 65 Evan Davies Llanllechid
1678 William Edwards Hen Barc 29/08/1903 55 Evan Davies Llanllechid
1679 Ellis Hughes Bedwargored Maes yr Onen 02/12/1903 38 Evan Davies Llanllechid
1680 Edward Oliver Tabernacle Terrace Bethesda 04/01/1904 76 Evan Davies Llanllechid
1681 John Thomas 2 Middle Street Bethesda 25/01/1904 8m John Thomas
1682 Catherine Parry Cochwarel Caellwyngrydd 27/01/1904 85 John Parry
1683 Benjamin Williams Tynyffridd 04/02/1904 83 Evan Davies Llanllechid
1684 Thomas Griffith 67 Brynhedydd Rachub 11/02/1904 51 Evan Davies Llanllechid
1685 Blanche Bodilly 5 Carmel Street Rachub 13/02/1904 55 Evan Davies Llanllechid
1686 Mary Parry 3 Tynymaes Bethesda 25/02/1904 81 Evan Davies Llanllechid
1687 William Griffiths Caergroes Rachub 27/02/1904 2m Thomas David Jones Curate
1688 Thomas Jones Talybont Ucha 08/03/1904 89 Evan Davies Llanllechid
1689 Robert Hughes 8 Hill Street Gerlan 21/03/1904 51 William Owen
1690 Rowland Williams 78 Lon Groes Rachub 01/04/1904 64 Evan Davies Llanllechid
1691 Ellen Hughes Tynyffridd 30/04/1904 66 Evan Davies Llanllechid
1692 Robert Hughes 8 Hill Street Gerlan 04/04/1904 17 William Owen
1693 Ellen Roberts 2 Cefn Carmel Rachub 07/07/1904 14m Evan Davies Llanllechid
1694 Robert Thomas Pant y Gwair 30/07/1904 59 John Thomas
1695 Griffith R Williams Neuadd Newydd Rachub 21/09/1904 24 William Williams
1696 Elizabeth Parry 20 Mountain Road Rachub 01/11/1904 60 Evan Davies Llanllechid
1697 Ann Williams Long Street Gerlan 12/11/1904 77 Hugh Davies
1698 William Pierce Owen Tanyffordd 26/11/1904 78 Evan Davies Llanllechid
1699 Hugh Williams 15 Rachub Llanllechid 30/11/1904 19 Evan Davies Llanllechid
1700 Ellis Jones Bronydd 06/12/1904 4h Richard O Jones
1701 John Evans 6 Treflys Street Gerlan 07/12/1904 69 Evan Davies Llanllechid
1702 William Jeremiah Williams 40 Water Street Rachub 07/12/1904 61 Evan Davies Llanllechid
1703 Mary Jane Evans Bryn Owen 21/12/1904 18 Evan Davies Llanllechid
1704 John Jones 3 Well Street Caellwyngrydd 28/01/1905 70 Evan Davies Llanllechid
1705 William Evans 46 Water Street Caellwyngrydd 02/02/1905 5m Evan Davies Llanllechid
1706 Elizabeth Jones Ffiwd Galed Tregarth 04/02/1905 81 Evan D Jones
1707 Norman Herbert Jones Blue Bell Inn 77 High Street Bethesda 28/02/1905 5m Thomas David Jones Curate
1708 John Thomas Gray Street Carneddi 01/03/1905 9w John Thomas
1709 Estella Roberts 15 Britannia Street Rachub 08/03/1905 5m Evan Davies Llanllechid
1710 Edward Jones Penybryn Bethesda 16/03/1905 31 William H Jones
1711 Elizabeth Oliver Bowls Llanllechid 30/03/1905 77 William Evans
1712 John Jones Wern Cottage Llanllechid 01/04/1905 10m Thomas David Jones Curate
1713 Mary Jones 1 Walter Street Caellwyngrydd 15/04/1905 72 Evan Davies Llanllechid
1714 Richard Roberts Britannia Street Caellwyngrydd 08/04/1905 60 Hugh Roberts
1715 Jane Williams Red Lion Llanllechid 19/04/1905 51 Owen Williams
1716 Mary Williams 3 Coetmor Street Caellwyngrydd 22/07/1905 76 Evan Davies Llanllechid
1717 Mary Jones Penybryn Bethesda 29/07/1905 63 Richard O Jones
1718 Mary Selina Llewelyn National School House Llanllechid 02/08/1905 12 Evan Davies Llanllechid
1719 Robert Roberts 23 Water Street Caellwyngrydd 17/08/1905 70 Thomas R Roberts
1720 Owen Lewis Arroma House Caellwyngrydd 31/08/1905 24 John R Lewis
1721 Mary Roberts 54 Tanybwlch Road Llanllechid 10/10/1905 75 Evan Davies Llanllechid
1722 Morgan Davies 15 Fair View Road Bangor 14/10/1905 66 John Jones
1723 Griffith Griffiths Llwynbedw Rachub 02/11/1905 64 Evan Davies Llanllechid
1724 Owen Thomas Mignant 04/11/1905 29 Hugh Thomas
1725 Robert Griffith Wern Crymlyn Nov 1905 9d Unbaptized
1726 Richard Evans Shop Rachub 11/11/1905 80 Llewelyn Evans
1727 Margaret Parry Bron Salem Rachub 15/11/1905 61 Evan Davies Llanllechid
1728 Thomas Hughes Plas Villa Llanfairfechan 25/11/1905 87 Evan Davies Llanllechid
1729 Mary Elizabeth Parry 20 Mountain Street Rachub 06/12/1905 11m Evan Davies Llanllechid
1730 Edward Oliver Owen 71 Bay View Terrace Beach Rd Bangor 02/01/1906 14d Evan Davies Llanllechid
1731 Henry Roberts Corbri (Church Warden) 06/01/1906 67 Evan Davies Llanllechid
1732 Hugh Thomas 15 Gordon Terrace Bethesda 20/01/1906 72 Evan Davies Llanllechid
1733 William Jones 14 Mountain Road Caellwyngrydd 06/02/1906 19 Evan Davies Llanllechid
1734 Thomas Henry Roberts 3 Fronhyfryd Caellwyngrydd 10/02/1906 1m Evan Davies Llanllechid
1735 Joseph Twigge Tair Mynydd 01/03/1906 76 James Salt Llandinorwig
1736 Ann Owens 2 Tanydderwen Caellwyngrydd 05/03/1906 66 David J Thomas
1737 Catherine Mary Parry Well Street Caellwyngrydd 10/03/1906 18 Robert R Parry
1738 Maggie Brown Williams Bryn Owen Street Caellwyngrydd 14/03/1906 21 William Griffith
1739 Ellen Jones 2 Frondeg Bethesda 15/03/1906 68 Owen Jones
1740 Ellis Jones Ciltwllan 07/04/1906 86 Evan Davies Llanllechid
1741 Margaret Williams 22 Llanllechid Road Rachub 02/05/1906 68 Evan Davies Llanllechid
1742 Esther Hughes Tynyffridd Llanllechid 05/05/1906 32 Richard Jones
1743 Margaret Roberts 4 Bontuchaf Carneddi 16/05/1906 68 William Roberts
1744 Pierce Powell Evans Park Bethesda 26/05/1906 24 Morris Evans
1745 Elizabeth Thomas 3 Gwernydd Gerlan 04/07/1906 81 Hugh H Thomas
1746 John Jones Wern Llanllechid 05/07/1906 59 Richard Jones
1747 Elizabeth Prees Cae Ifan Gymro 23/07/1906 94 Evan Davies Llanllechid
1748 Elizabeth Grace Williams Parcmoch 31/08/1906 22 Evan Davies Llanllechid
1749 Elizabeth Williams 19 Hill Street Gerlan 05/09/1906 34 Rowland Hughes
1750 Grace Jones Ciltwllan 08/09/1906 78 John W Pritchard
1751 William Jones Mountain Road Llanllechid 29/09/1906 75 William Jones
1752 Mary Williams Plashwfa Talybont Bangor 15/10/1906 69 David Lewis
1753 Grace Winifred Thomas Tregarth 27/10/1906 59 Evan Davies Llanllechid
1754 Robert Griffith Wern Crymlyn 10/11/1906 30d Evan Davies Llanllechid
1755 Hugh Parry Lon Las Tanrhiw Terrace Tregarth 29/11/1906 56 Evan Davies Llanllechid
1756 Thomas Roberts 2 Bowles Street Caellwyngrydd 24/12/1906 9m Evan Davies Llanllechid
1757 Eliza Williams 5 Gerlan Road Bethesda 05/01/1907 47 John E Williams
Entries Per Page
Displaying Page of