Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • AGE - Oed / Age
  • CERE - Seremoni / Ceremony
  • NOTES - Nodiadau / Notes
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
AGE
CERE
NOTES
1 Edward Tudur Roberts Caer Groes 13/07/1871 9 David Jones Curate
2 Hugh Parry Caellwyngrudd 19/07/1871 10m David Jones Curate
3 Robert Prichard Ciltwllan 22/07/1871 56 John Evans Rector
4 Robert Williams Caellwyngrudd 22/07/1871 50 John Evans Rector
5 Robert Rowland Tan Ralld Bach 25/07/1871 4 David Jones Curate
6 William Davies Rachub 26/07/1871 78 John Evans Rector
7 William Roberts Caellwyngrudd 10/08/1871 80 John Evans Rector
8 John Pierce Tyddyn Isa 10/08/1871 84 John Evans Rector
9 Martha Jones Caellwyngrudd 15/08/1871 56 David Jones Curate
10 John Williams Ddol goch 16/08/1871 53 David Jones Curate
11 Anne Parry Pen Bryn Bethesda 19/08/1871 52 David Jones Curate
12 Evan Jones Gate House 23/08/1871 24 David Jones Curate
13 Morris Griffith Cil fodau 02/09/1871 55 John Evans Rector
14 William Jones Caellwyngrudd 12/09/1871 David Jones Curate
15 Ellin Davies Caer Groes 30/09/1871 D Jones Minister
16 Robert Evans Bronydd 28/108/1871 55 John Evans Rector
17 David Jones Llanllechid Village 28/10/1871 69 John Evans Rector
18 Mary Griffiths Llwyn penddu 30/10/1871 20 David Jones Curate
19 Lewis Williams Llanllechid Village 01/11/1871 55 David Jones Curate
20 Elizabeth Hughes Caellwyngrudd 07/11/1871 55 David Jones Curate
21 Dorothy Owen Caellwyngrudd 16/11/1871 3m David Jones Curate
22 Catherine Ellis Caellwyngrudd 18/11/1871 73 David Jones Curate
23 Ellin Hughes Rachub 18/11/1871 33 David Jones Curate
24 John Griffith Llidiart y Gwenyn 23/11/1871 53 John Evans Rector
25 Sarah Ann Williams Caellwyngrudd 02/12/1871 2 David Jones Curate
26 Elizabeth Edwards Pen y Bryn Bethesda 05/12/1871 86 John Evans Rector
27 Elizabeth Williams Caellwyngrudd 09/12/1871 31 John Evans Rector
28 Ellis Parry George and Dragon Bangor 13/12/1871 10 David Jones Curate
29 Jane Williams Caellwyngrudd 14/12/1871 28 David Jones Curate
30 Benjamin Williams Tynffrydd 27/12/1871 5w David Jones Curate
31 William Owen Rhofel 01/01/1872 85 John Evans Rector
32 Richard Thomas Caellwyngrudd 04/01/1872 18m David Jones Curate
33 Esther Ellin Hughes Rachub 05/01/1872 6 David Jones Curate
34 Elizabeth Evans Tal y Bont 08/01/1872 54 David Jones Curate
35 David Thomas Caellwyngrudd 11/01/1872 4m David Jones Curate
36 Catherine Jones Caellwyngrudd 11/01/1872 40 John Evans Rector
37 Mary Ellin Jones Ciltwllan 20/01/1872 7m David Jones Curate
38 Evan Owen Thomas Caellwyngrudd 27/01/1872 3 David Jones Curate
39 Ellin Roberts Carneddi 27/01/1872 49 John Evans Rector
40 Margaret Roberts Caellwyngrudd 31/01/1872 86 David Jones Curate
41 Grace Evans Caellwyngrudd 06/02/1872 51 David Jones Curate
42 Thomas Parry Llidiart y Gwenyn 08/02/1872 24 David Jones Curate
43 John Jones Ciltwllan 08/02/1872 7 David Jones Curate
44 William Edwards Cwlyn 10/02/1872 79 David Jones Curate
45 William Roberts Caellwyngrudd 15/02/1872 8 David Jones Curate
46 David Griffiths Hen Gaellwyngrudd 17/02/1872 22 David Jones Curate
47 Henry Evans Carneddi 17/02/1872 84 John Evans Rector
48 Margaret Davies Gerlan 24/02/1872 84 David Jones Curate
49 William Williams Llwyn penddu 29/02/1872 63 David Jones Curate
50 Thomas Hughes Tyn y Maes 29/02/1872 77 David Jones Curate
51 John Rowlands Tain y Coed 05/03/1872 59 David Jones Curate
52 Ellin Jones Pen y Bryn 09/03/1872 58 David Jones Curate
53 Jane Jones Caellwyngrudd 21/03/1872 66 David Jones Curate
54 No Name Taylor Pen y Bryn Bethesda 28/03/1872 John Evans Rector
55 Laura Roberts Ogwen Terrace Bethesda 28/03/1872 60 David Jones Curate
56 John Williams Caellwyngrudd 09/04/1872 5d David Jones Curate
57 Aann Moses Bon Ucha 13/04/1872 32 David Jones Curate
58 Griffith William Prees Upper Bangor 13/04/1872 75 John Evans Rector
59 John Thomas Derwendeg 13/04/1872 64 David Jones Curate
60 Richard Evans Caellwyngrudd 20/04/1872 2w David Jones Curate
61 Mary Williams Caellwyngrudd 20/04/1872 74 John Evans Rector
62 Ellin Rowland Caellwyngrudd 25/04/1872 15 John Evans Rector
63 Hugh Williams Caellwyngrudd 27/04/1872 51 David Jones Curate
64 William Griffith Llanllechid (late Dolydd Llandwrog) 27/04/1872 64 John Evans Rector
65 Morris Williams Tyn ffridd 09/05/1872 68 John Evans Rector
66 Ellin Hughes Caellwyngrudd 09/05/1872 46 John Evans Rector
67 Catherine Roberts Caellwyngrudd 08/06/1872 38 John Evans Rector
68 Mary Hughes Glan Ogwen 10/06/1872 65 John Evans Rector
69 Jane Roberts Bryn 29/06/1872 82 John Evans Rector
70 Edward Owen Morris Caerffynnon 09/07/1872 69 David Jones Curate
71 Anne Williams Caer Groes 12/07/1872 24 David Jones Curate
72 Sarah Hughes Tan Fonwent 20/07/1872 67 John Evans Rector
73 Anne Hughes Caellwyngrudd 08/08/1872 22 David Jones Curate
74 William Parry Caellwyngrudd 13/08/1872 65 John Evans Rector
75 Rowland Ph Williams Gerlan 20/08/1872 3m David Jones Curate
76 Thomas Davies Caellwyngrudd 21/08/1872 1 David Jones Curate
77 Ellen Williams Llidiart y Gwenyn 24/08/1872 73 John Evans Rector
78 John Owen Caellwyngrudd 24/08/1872 66 John Evans Rector
79 Ellin Williams Caellwyngrudd 03/09/1872 28 John Evans Rector
80 Jane Thomas Derwendeg Llandegai 04/09/1872 54 John Evans Rector
81 Robert Hughes Corbri 19/09/1872 94 John Evans Rector
82 Hugh Parry Caellwyngrudd 03/10/1872 58 John Evans Rector
83 Ann Jane Roberts Caellwyngrudd 10/10/1872 10m David Jones Curate
84 Robert Pierce Ddol ddafydd 19/10/1872 68 J Jenkyns Glan Ogwen
85 Richard Thomas Llan 22/10/1872 76 John Evans Rector
86 Thomas Owen Bangor 24/10/1872 7 John Evans Rector
87 Morris Williams Rachub 11/11/1872 5m David Jones Curate
88 Griffith John Hughes Caellwyngrudd 12/11/1872 11m David Jones Curate
89 Catherine Anne Thomas Caellwyngrudd 12/11/1872 2w David Jones Curate
90 Mary Davies Caellwyngrudd 16/11/1872 20 David Jones Curate
91 Richard Roberts Corbri 04/12/1872 73 David Jones Curate
92 Mary Prichard Llwyn Celyn 11/12/1872 27 John Evans Rector
93 Jane Jones Cwlyn 18/12/1872 76 John Evans Rector
94 William Prichard Tyddyn Sabel 30/12/1872 John Evans Rector
95 Margaret Jones Caer Groes 01/01/1873 17 David Jones Curate
96 William Parry Caellwyngrudd 02/01/1873 6 John Evans Rector
97 John Rowland Mignant 02/01/1873 17 John Evans Rector
98 Edward Richard Roberts Caellwyngrudd 13/01/1873 3 David Jones Curate
99 Hugh Owen Thomas Llanllechid Village 15/01/1873 6w David Jones Curate
100 Richard Parry Pandy 04/02/1873 56 David Jones Curate
101 Anne Roberts Caellwyngrudd 18/02/1873 41 David Jones Curate
102 Winifred Williams Caellwyngrudd 04/03/1873 5 David Jones Curate
103 Thomas Evans Vedw 05/03/1873 77 David Jones Curate
104 Elizabeth Jones Caer Groes 06/03/1873 34 David Jones Curate
105 Elizabeth Ellin Jones Caer Groes 06/03/1873 1m E J
106 Richard Owen Davies Caellwyngrudd 08/03/1873 11m David Jones Curate
107 Henry William Evans Bont Ucha 08/03/1873 30 David Jones Curate
108 Catherine Edwards Bethesda 12/03/1873 72 John Morgan Minister
109 Griffith Williams Caban Coch 18/03/1873 4 David Jones Curate
110 William Hughes Maes Groes 26/03/1873 75 John Evans Rector
111 Margared Ellis Ciltwllan 27/03/1873 76 David Jones Curate
112 Margaret Williams Caban Coch 31/03/1873 18m David Jones Curate
113 John Owen Williams Caer Groes 03/04/1873 69 David Jones Curate
114 John Jones Gerlan 08/04/1873 21 John Evans Rector
115 Margared Williams Carneddi 16/04/1873 27 David Jones Curate
116 Ellin Roberts Gerlan Tavern Carnarvon 17/04/1873 73 David Jones Curate
117 Ellin Evans Bethesda 22/04/1873 78 John Evans Rector
118 William Davies Tyn Twr 26/04/1873 70 John Evans Rector
119 Dorothy Morgan Caellwyngrudd 26/04/1873 64 John Evans Rector
120 William Henry Lloyd Parry Glanrhos Parish 30/04/1873 3 David Jones Curate
121 Rowland Jones Caellwyngrudd 30/04/1873 61 David Jones Curate
122 Elizabeth Rowland Caellwyngrudd 03/05/1873 39 John Evans Rector
123 Grace Prichard Caellwyngrudd 14/05/1873 3m David Jones Curate
124 David Morris Yr Achub 17/05/1873 80 David Jones Curate
125 Richard Jones Caellwyngrudd 24/05/1873 3w John Evans Rector
126 Thomas Jones Rachub 29/05/1873 2d John Evans Rector
127 Mary Jones Caer Groes 11/06/1873 77 John Evans Rector
128 Catherine Williams Tyn ffridd 11/06/1873 58 David Jones Curate
129 Evan Moses Park 12/06/1873 71 John Evans Rector
130 Jane Catherine Williams Rhyd Lanfair Denbighshire 19/06/1873 26 John Evans Rector
131 Jane Griffiths Llwyn penddu 28/06/1873 71 John Evans Rector
132 Richard Prichard Llwyn Celyn 21/07/1873 67 John Evans Rector
133 John Jones Abercaseg 23/07/1873 59 John Evans Rector
134 Margaret Oliver Caellwyngrudd 28/07/1873 78 John Evans Rector
135 Robert Roberts Caellwyngrudd 16/08/1873 21 John Evans Rector
136 Jane Humphrey Ciltrefnys 19/08/1873 78 John Evans Rector
137 William James Cwlyn 20/08/1873 78 John Evans Rector
138 Hugh Jones Caer Groes 23/08/1873 83 John Evans Rector
139 Mary Davies Late Caer Groes 13/09/1873 15 J Jenkyns Glan Ogwen
140 Anne Evans Caellwyngrudd 16/09/1873 38 David Jones Curate
141 Jane Hughes Maes Groes 17/09/1873 77 John Evans Rector
142 Hugh Hughes Chwyllan 10/10/1873 74 J Jenkyns Glan Ogwen
143 Richard Williams Caellwyngrudd 25/10/1873 44 David Jones Curate
144 William Owen Llydiart y Gwenyn 28/10/1873 71 David Jones Curate
145 Elizabeth Williams Caellwyngrudd 01/11/1873 64 David Jones Curate
146 Ellen Roberts Carneddi 06/11/1873 22 John Evans Rector
147 Ellen Hughes Gate House 17/11/1873 18m David Jones Curate
148 Evan Evans Caellwyngrudd 25/11/1873 71 John Evans Rector
149 John Jones Rachub 19/12/1873 2 David Jones Curate
150 John Thomas Caellwyngrudd 20/12/1873 2 David Jones Curate
151 Robert Williams Crymlyn 07/01/1874 2m David Jones Curate
152 Elizabeth Jones Bethesda 07/02/1874 76 David Jones Curate
153 Grace Jones Gwaen Gwiail 17/02/1874 78 David Jones Curate
154 Jane Williams Tair Cae 14/03/1874 2 John Evans Rector
155 Margaret Catherine Jones Bryn 20/03/1874 1m David Jones Curate
156 Mary Jane Williams Caellwyngrudd 21/03/1874 11 David Jones Curate
157 Elizabeth Thomas Caellwyngrudd 28/03/1874 45 David Jones Curate
158 Ann Evans Bryneithin 01/04/1874 79 John Evans Rector
159 Jane Roberts Bangor 06/04/1874 78 John Evans Rector
160 Jane Williams Caellwyngrudd 23/04/1874 1 John Evans Rector
161 Mary Hughes Caellwyngrudd 01/05/1874 40 John Evans Rector
162 Edward Oliver Caellwyngrudd 04/05/1874 81 John Evans Rector
163 Daniel Williams Caer Groes 12/05/1874 1 John Evans Rector
164 Mary Ann Williams Caellwyngrudd 13/05/1874 11m David Jones Curate
165 John Thomas Caellwyngrudd 14/05/1874 6 John Evans Rector
166 Jane Hughes Caellwyngrudd 14/05/1874 12 David Jones Curate
167 Ellin William Jones Caellwyngrudd 14/05/1874 2 David Jones Curate
168 Jane Catherine Thomas Caellwyngrudd 16/05/1874 9m David Jones Curate
169 John Jones Caellwyngrudd 23/05/1874 3 David Jones Curate
170 Thomas Levi Roberts Llanllechid Village 27/05/1874 18m David Jones Curate
171 Catherine Williams Corbri 28/05/1874 7m David Jones Curate
172 William Cressby Williams Red Lion Llanllechid 30/05/1874 1 John Evans Rector
173 Richard Williams Caer Groes 30/05/1874 1 John Evans Rector
174 Jane Davies Caellwyngrudd 02/06/1874 18 John Evans Rector
175 Mary Griffith Tair Cae 11/06/1874 75 John Evans Rector
176 Richard Williams Caellwyngrudd 18/06/1874 3w David Jones Curate
177 Evan Thomas Carneddi 18/06/1874 29 David Jones Curate
178 Henry Jones Bryn bela 20/06/1874 68 John Evans Rector
179 John Hughes Caellwyngrudd 20/06/1874 67 David Jones Curate
180 Jane Williams Caellwyngrudd 25/06/1874 30 David Jones Curate
181 Elizabeth Williams Caellwyngrudd 25/06/1874 1 David Jones Curate
182 Jane Roberts Caellwyngrudd 27/06/1874 1 David Jones Curate
183 William Davies Ty'ntwr 08/07/1874 28 David Jones Curate
184 Thomas Thomas Caellwyngrudd 09/07/1874 20 David Jones Curate
185 Richard Jones Caellwyngrudd 25/07/1874 3 John Evans Rector
186 Ann Griffith Llanllechid Village 31/07/1874 58 John Evans Rector
187 Moses Jones Braich Melyn 08/09/1874 63 John Evans Rector
188 Mary Williams Pen y Ceynant 16/10/1874 61 David Jones Curate
189 Richard Parry Plas Ucha 17/10/1874 34 John Evans Rector
190 Elizabeth Roberts Caellwyngrudd 17/10/1874 85 David Jones Curate
191 Robert Hugh Owen Pentir Bangor 19/10/1874 20 John Evans Rector
191A John Hughes Halfway House 23/10/1874 67
192 Elias Parry Caellwyngrudd 03/11/1874 1 John Evans Rector
193 Thomas Davies Caellwyngrudd 07/11/1874 19 David Jones Curate
194 John Roberts Bethesda 19/11/1874 67 John Evans Rector
195 Owen Williams Caellwyngrudd 21/11/1874 10m John Evans Rector
196 Elizabeth Griffith Bethesda 21/11/1874 93 John Evans Rector
197 Thomas Roberts Caellwyngrudd 25/11/1874 27 John Evans Rector
198 John Griffith Llanllechid Village 28/11/1874 John Evans Rector
199 Elizabeth Williams Caellwyngrudd 28/11/1874 6m David Jones Curate
200 Mary Jones Tan y Bwlch Bach 28/11/1874 7m David Jones Curate
201 Robert Roberts Caellwyngrudd 05/12/1874 51 John Evans Rector
202 William Jones Caellwyngrudd 10/12/1874 7m David Jones Curate
203 Richard Parry Caellwyngrudd 11/12/1874 82 John Evans Rector
204 Anne Williams Tyn Coed Llandegai 12/12/1874 87 John Evans Rector
205 John Owens Caellwyngrudd 19/12/1874 23 David Jones Curate
206 Margaret Jones Llwyn Bleddyn 26/12/1874 21 John Evans Rector
207 Evan Thomas Derwendeg 29/12/1874 35 John Evans Rector
208 Jane Griffith Caellwyngrudd 02/01/1875 3m John Evans Rector
209 Thomas Prichard Lon Ddwr Talybont 05/01/1875 75 John Evans Rector
210 James Mona Twig Tanybwlch 12/01/1875 7 John Evans Rector
211 Hugh Evans Water Street Llidiart Gwenyn 19/01/1875 65 John Jenkyns Glan Ogwen
212 William Roberts Piccyn dwr Bontucha 23/01/1875 29 John Evans Rector
213 William Prichard Caellwyngrudd 27/01/1875 8m John Evans Rector
214 Jane Parry Plas Ucha 28/01/1875 68 John Jenkyns Glan Ogwen
215 Hannah Mary Williams Llwyn Bleddyn 30/01/1875 9m John Evans Rector
216 Mary Ann Roberts Pen Ceunant 30/01/1875 John Evans Rector
217 Elizabeth Pierce Tyddyn Isa 05/02/1875 80 John Evans Rector
218 Elizabeth Jones Bryntirion Bethesda 05/02/1875 92 John Evans Rector
219 Janet Roberts Cross Keys Bangor 06/02/1875 65 John Evans Rector
220 Catherine Ann Williams Caellwyngrudd 10/02/1875 3m J Morgan Minister
221 Mary Jones Caellwyngrudd 13/02/1875 29 John Evans Rector
222 Edward Roberts Caellwyngrudd 18/02/1875 39 John Evans Rector
223 Anne Hughes Brynhedydd Caellwyngrudd 20/02/1875 7 John Evans Rector
224 William Evans Caellwyngrudd 25/02/1875 57 John Evans Rector
225 Mary Owen Caellwyngrudd 25/02/1875 77 David Jones Curate
226 Owen Ellis Tai'r Meibion 03/03/1875 73 John Evans Rector
227 William Williams Caellwyngrudd 04/03/1875 6m John Evans Rector
228 John Price Jones Tal bont 12/03/1875 7m David Jones Curate
229 William Morris Sychnant 15/03/1875 79 John Evans Rector
230 Owen Williams Caellwyngrudd 17/03/1875 30 John Evans Rector
231 Richard Williams Caellwyngrudd 17/03/1875 27 David Jones Curate
232 Mary Prichard Pen y bryn 18/03/1875 78 John Evans Rector
233 Jane Prichard Llwyn Celyn 23/03/1875 63 John Evans Rector
234 Jane Davies Hen Gaellwyngrudd 24/03/1875 66 David Jones Curate
235 Margaret Owen Caellwyngrudd 27/03/1875 12d David Jones Curate
236 Thomas Rowland Chwillan Mill 27/03/1875 76 John Evans Rector
237 John Williams Red Lion 01/04/1875 65 John Evans Rector
238 William Thomas Caellwyngrudd 01/04/1875 8m David Jones Curate
239 Jane Jones Uper Caellwyngwydd 05/04/1875 68 John Evans Rector
240 Rowland Hughes Rachub 10/04/1875 4 David Jones Curate
241 Robert Frances Roberts Pen Man Mawr 15/04/1875 3 David Jones Curate
242 William Thomas Llan 17/04/1875 5m David Jones Curate
243 John Davies Hen Gaellwyngrudd 17/04/1875 71 John Evans Rector
244 Elizabeth Jones Pant drainiog 24/04/1875 83 David Jones Curate
245 John Jones Pandy 29/04/1875 41 John Evans Rector
246 Mary Parry Caellwyngrudd 04/05/1875 67 John Evans Rector
247 Rowland Williams Cochwillan 06/05/1875 82 John Evans Rector
248 Elizabeth Ann Thomas Parc y Moch 06/05/1875 16 John Evans Rector
249 Mary Evans Caellwyngrudd 08/05/1875 60 John Evans Rector
250 Hugh Williams Llanllechid Village 19/05/1875 56 John Evans Rector
251 Jane Parry Frondeg 19/05/1875 77 John Evans Rector
252 William Pierce Fronhyfryd 22/05/1875 76 John Evans Rector
253 Jane Thomas Rachub 25/05/1875 13 David Jones Curate
254 John Roberts Caellwyngrudd 27/05/1875 59 John Evans Rector
255 Owen Thomas Caellwyngrudd 27/05/1875 35 David Jones Curate
256 John Davies Fraithwen 27/05/1875 15 David Jones Curate
257 John Roberts Caellwyngrudd 29/05/1875 5 John Evans Rector
258 Edward Thomas Park Moch 12/06/1875 53 John Evans Rector
259 Elizabeth Thomas Pant y Gwair 15/06/1875 72 John Evans Rector
260 Thomas Williams Gerlan 17/06/1875 44 John Evans Rector
261 Mary Hughes Caellwyngrudd 01/07/1875 3 John Evans Rector
262 Elizabeth Mary Williams Caellwyngrudd 04/07/1875 25 John Evans Rector
263 Catherine Jones Carneddi 17/07/1875 22 John Evans Rector
264 David Williams Pant 19/07/1875 82 John Evans Rector
265 William Abraham Park 22/07/1875 72 John Evans Rector
266 Jane Williams Maes y Groes 24/07/1875 18 John Evans Rector
267 John Jones Caer Groes 18/08/1875 47 John Evans Rector
268 Morris Williams Skerries Tavern Bangor 14/06/1875 57 John Evans Rector
269 Elizabeth Thomas Caellwyngrudd 11/09/1875 62 John Evans Rector
270 Owen Roberts Braich Melyn 22/09/1875 79 John Evans Rector
271 Ann Roberts Caer Groes 28/10/1875 45 John Evans Rector
272 Selina Williams High Street Bangor 01/11/1875 43 John Evans Rector
273 William Williams Caer Groes 01/11/1875 63 David Jones Curate
274 Ellen Jones Pentra Llandegai 04/11/1875 17 David Jones Curate
275 John Williams Llydiart y Gwenyn 11/11/1875 79 John Evans Rector
276 Margaret Jane Hughes Caellwyngrudd 11/11/1875 3m John Evans Rector
277 Thomas Williams Llan Village 13/11/1875 66 David Jones Curate
278 John Morgan Pant ffrydlas 13/11/1875 60 John Evans Rector
279 Margaret Jones Gerlan 20/11/1875 18 David Jones Curate
280 Jane Jones Pandy 20/11/1875 1 John Evans Rector
281 Ellis Jones Caellwyngrudd 02/12/1875 53 John Evans Rector
282 William Rowland 18 Souther Street Liverpool 06/12/1875 36 David Jones Curate
283 Robert Thomas Caellwyngrudd 08/12/1875 55 John Evans Rector
284 Henry Edwards Dolhelig 09/12/1875 25 John Evans Rector
285 Catherine Morris Caellwyngrudd 13/12/1875 67 John Evans Rector
286 No Name Roberts Carneddi 18/12/1875 5 John Evans Rector
287 William Williams Caellwyngrudd 20/12/1875 David Jones Curate
288 Elizabeth Williams Bryn hafod y Wern 21/12/1875 83 David Jones Curate
289 John Hughes Carneddi 01/01/1876 70 David Jones Curate
290 Thomas Jones Tan y Bwlch Bach 15/01/1876 5 David Jones Curate
291 Elizabeth Jones Rachub 15/01/1876 75 John Evans Rector
292 David Davies Henbark 27/01/1876 54 David Jones Curate
293 Ellin Williams Llanllechid Village 29/01/1876 76 David Jones Curate
294 Sophia Williams Caellwyngrudd 29/01/1876 13 David Jones Curate
295 William Roberts Gof Llanllechid 02/02/1876 79 David Jones Curate
296 Eliza Jones Caellwyngrudd 05/02/1876 4m David Jones Curate
297 Edward Thomas Pan bark Caellwyngrudd 08/02/1876 5m David Jones Curate
298 Thomas Williams Park y Moch 10/02/1876 26 John Evans Rector
299 Hugh Thomas Caellwyngrudd 13/02/1876 23 John Evans Rector
300 Samuel Jones Caellwyngrudd 16/02/1876 29 David Jones Curate
301 Edward Thomas Llan Village 19/02/1876 20 David Jones Curate
302 Catherine Anne Twigg Tan y Bwlch Bach 19/02/1876 1 David Jones Curate
303 Richard Owen Tanfonwent 23/02/1876 30m David Jones Curate
304 Mary Jones Carneddi 23/02/1876 76 David Jones Curate
305 John Evans Bryn Eithin 26/02/1876 8m David Jones Curate
306 Richard Roberts Caellwyngrudd 01/03/1876 64 David Jones Curate
307 Mary Jane Evans Bryn Owen 07/03/1876 8 David Jones Curate
308 Margaret Morris Braich Melyn 08/03/1876 79 David Jones Curate
309 Elis Owen Llwyncelyn 13/03/1876 40 David Jones Curate
310 Hannah Davies Caellwyngrudd 18/03/1876 2w David Jones Curate
311 John Williams Bangor 18/03/1876 51 David Jones Curate
312 Thomas Owen Llanllechid Village 29/03/1876 77 David Jones Curate
313 David Jones Carneddi 03/04/1876 32 David Jones Curate
314 Abraham Griffith Carneddi 05/04/1876 83 David Jones Curate
315 Edward Parry Tanrallt Caellwyngrudd 15/04/1876 1 John Evans Rector
316 Margaret Edwards Llwyn Bleddyn 04/05/1876 58 David Jones Curate
317 Jane Williams Cilhafodlan 11/05/1876 77 John Evans Rector
318 Griffith E Davies Rachub 13/05/1876 18 John Evans Rector
319 Robert Jones Rachub 25/05/1876 80 David Jones Curate
320 William Williams Caellwyngrudd 01/06/1876 11m John Evans Rector
321 Catherine Jones 109 North Caellwyngrudd 05/06/1876 9m John Evans Rector
322 Elizabeth Jones Caellwyngrudd 15/06/1876 8 John Evans Rector
323 Jane Evans Rachub 12/06/1876 16 John Evans Rector
324 Margaret Parry Rachub Jun 1876 71 John Evans Rector
325 Emma Oliver Buttler Llys y Gwynt Llandegai 28/06/1876 10m David Jones Curate
326 John Grey Bryn derwast 01/07/1876 73 David Jones Curate
327 William Owen Caellwyngrudd 05/07/1876 John Evans Rector
328 Hugh Williams Caer Groes 05/07/1876 24 John Evans Rector
329 Mary Roberts Llanllechid Village 22/07/1876 33 John Evans Rector
330 Hannah Williams Fron Bant 02/08/1876 20 David Jones Curate
331 David Williams Braich Melyn 05/08/1876 73 John Evans Rector
332 William Jones Caellwyngrudd 10/08/1876 26 John Evans Rector
333 Jane Williams Park Moch 12/09/1876 52 John Evans Rector
334 Anne Jones Talybont 13/09/1876 51 John Evans Rector
335 Ellen Jones Gray Street Bethesda 23/09/1876 10m John Evans Rector
336 Frances Jones Caellwyngrudd 27/09/1876 John Evans Rector
337 Margaret Williams Maes Groes 27/09/1876 32 John Evans Rector
338 Margaret Williams Fronydd 28/09/1876 77 John Evans Rector
339 Henry Griffith Evans Gerlan 06/10/1876 70 David Jones Curate
340 Elizabeth Roberts Caellwyngrudd 09/10/1876 32 David Jones Curate
341 William Roberts Caellwyngrudd 11/10/1876 62 John Evans Rector
342 Ellin Thomas Tyn fawd 12/10/1876 36 John Evans Rector
343 William Roberts Llwyn Rhandir 24/10/1876 23 John Evans Rector
344 Mary Catherine Jones Caellwyngrudd 28/10/1876 1w John Evans Rector
345 John Jones Pandy 04/11/1876 50 John Evans Rector
346 Margaret Parry Llidiart y Gwenyn 14/11/1876 32 David Jones Curate
347 Robert Jones Caer Groes 16/11/1876 15 David Jones Curate
348 Hugh Thomas Pant y Gwair 22/11/1876 2w David Jones Curate
349 Hugh Morris Cilhafodan 22/11/1876 John Evans Rector
350 Robert Thomas Rachub 22/11/1876 83 David Jones Curate
351 Jane Pritchard Llwynpenddu 01/12/1876 30 John Evans Rector
352 Thomas Thomas Derwendeg 05/12/1876 31 John Evans Rector
353 Robert Evans Caellwyngrudd 06/12/1876 28 John Evans Rector
354 Hugh Evans Bont ucha 09/12/1876 8 David Jones Curate
355 Richard Prichard Tan y Bryn 09/12/1876 29 David Jones Curate
356 Hugh Williams Gate House 24/12/1876 74 John Evans Rector
357 John Sault Tanbwlch Bach 06/01/1877 9 David Jones Curate
358 Elizabeth Parry Caellwyngrudd 06/01/1877 74 John Evans Rector
359 Thomas Williams Caellwyngrudd 13/01/1877 66 David Jones Curate
360 Elizabeth Williams Talybont 27/01/1877 68 David Jones Curate
361 Richard Davies Caellwyngrudd 03/02/1877 76 David Jones Curate
362 Lewis Jones Pen Mynydd Anglesey 02/03/1877 5 David Jones Curate
363 Elizabeth Jones Carneddi 03/03/1877 77 David Jones Curate
364 Evan Evans Caellwyngrudd 15/03/1877 4m David Jones Curate
365 Jane Jones Caellwyngrudd 15/03/1877 92 David Jones Curate
366 Edward Hughes Penygroes Llanllyfni 21/03/1877 20 David Jones Curate
367 Jane Jones Caellwyngrudd 22/03/1877 58 David Jones Curate
368 Joseph Jones Hafal 24/03/1877 30 David Jones Curate
369 Thomas Roberts Pen y Gareg 26/03/1877 85 David Jones Curate
370 William Williams Chwillan 27/03/1877 10m David Jones Curate
371 Robert Williams Cilfodan Terrace 31/03/1877 63 David Jones Curate
372 Void Void Void Void Void Void
373 Mary Edmunds Fedw 03/04/1877 77 John Evans Rector
374 Thomas Roberts Plas Pistill Rachub 12/04/1877 3m John Evans Rector
375 Ellin Evans Fedw 18/04/1877 77 John Evans Rector
376 Anne Senner Rachub 18/04/1877 75 David Jones Curate
377 William Griffith Caellwyngrudd 25/04/1877 61 John Evans Rector
378 Mary Jones Groeslon 12/05/1877 19 John Evans Rector
379 Richard Davies Fraithwen 25/05/1877 59 John Evans Rector
380 Margaret Roberts Panthwfa 26/05/1877 40 John Evans Rector
381 Void Void Vedw Void Void Void
382 Owen Jones Caegroes 29/05/1877 2 John Evans Rector
383 Rhys Thomas Roberts Wern 01/06/1877 16 John Evans Rector
384 Richard Williams Hen Barc 02/06/1877 60 John Evans Rector
385 Edward Pritchard Tan y Bryn 05/06/1877 17 John Evans Rector
386 William Hugh Roberts 132 Caellwyngrudd North 08/06/1877 1 John Evans Rector
387 Mary Prichard Bryn Howel Bangor 20/06/1877 83 John Evans Rector
388 William Robert Evans Cefnrachub 22/06/1877 5 John Evans Rector
389 Ellen Hughes Aberogwen 10/07/1877 17 John Evans Rector
390 Thomas Williams Cilhafodan 12/07/1877 68 John Evans Rector
391 David Thomas Caellwyngrudd 25/07/1877 13 John Evans Rector
392 Alice Parry Llidiart y Gwenyn 26/07/1877 75 David Jones Curate
393 Robert Williams Caellwyngrudd 06/08/1877 13m David Jones Curate
394 Sarah Griffith 27 Carneddi Road 29/08/1877 84 John Evans Rector
395 Sidney Pritchard Caer Groes 01/09/1877 32 John Evans Rector
396 Jane Catherine Thomas Caellwyngrudd 04/09/1877 6m David Jones Curate
397 Mary Thomas Caellwyngrudd 12/09/1877 43 John Evans Rector
398 Catherine Mesach 20 Tanffordd 15/09/1877 66 John Evans Rector
399 Mary Anne Evans 29 Caergroes 18/09/1877 9 John Evans Rector
400 Elizabeth Hughes 40 Caellwyngrudd South 25/09/1877 56 John Evans Rector
401 Mary Prichard 65 Carneddi Road 20/10/1877 74 John Evans Rector
402 Cathrine Thomas Llan Village 25/10/1877 78 David Jones Curate
403 Margaret Jones Fedw Caellwyngrudd 03/10/1877 78 John Evans Rector
404 Hugh Henry Williams Caellwyngrudd 14/11/1877 3m John Evans Rector
405 John Jones Tynymaes 15/11/1877 73 John Evans Rector
406 Jeremiah Williams Hen Gaellwyngrudd 22/11/1877 4m David Jones Curate
407 Evan Hughes 51 Caellwyngrudd South 24/11/1877 67 John Evans Rector
408 Emwnt Roberts High Gate 29/11/1877 90 John Evans Rector
409 Rowland Williams Brynhafod y Wern 30/11/1877 65 John Evans Rector
410 Catherine Ellen Davies Wern bach 04/12/1877 4w John Evans Rector
411 William Edwards Dolhelyg 06/12/1877 66 John Evans Rector
412 Sarah Williams 9 Tabernacle Terrace 06/12/1877 22 John Evans Rector
413 Mary Williams Carneddi Road 18/12/1877 88 John Evans Rector
414 Robert Hughes 26 Caellwyngrudd South 03/01/1878 3w John Evans Rector
415 Mary Davies Rachub 10/01/1878 81 John Evans Rector
416 John Jones Caellwyngrudd 10/01/1878 1 David Jones Curate
417 John William Jones 23 Caellwyngrudd 12/01/1878 4 David Jones Curate
418 Griffith Hughes Rachub 12/01/1878 51 John Evans Rector
419 Enoch Thomas Wern (Parish Clerk 38 yrs) 23/01/1878 63 John Evans Rector
420 Anne Thomas Caellwyngrudd 29/01/1878 82 David Jones Curate
421 John Roberts Cenfaes Terrace 02/02/1878 68 David Jones Curate
422 Void Void Vedw Void Void Void
423 Catherine Prichard Tanycae Braich Melyn 20/02/1878 81 John Evans Rector
424 William Thomas Llanllechid Village 20/02/1878 3m Owen Davies (Eos Llechyd)
425 Mary Edwards Llwyn Bleddyn 21/02/1878 21 John Evans Rector
426 Grace Jones Caellwyngrudd North 26/02/1878 60 John Evans Rector
427 John Owen Gate House 02/03/1878 21 John Evans Rector
428 Elizabeth Williams Caellwyngrudd 09/03/1878 32 Owen Davies (Eos Llechyd)
429 Jane Thomas Smith's House Llanllechid 12/03/1878 39 John Evans Rector
430 Richard Jones 7 Caellwyngrydd North 23/03/1878 77 John Evans Rector
431 Rosana Ellen Jones Caellwyngrudd North 23/03/1878 15w John Evans Rector
432 Margaret Prichard Tai'n Cae 02/04/1878 85 Thomas Walters Minister
433 Moses Jones Caer Groes 06/04/1878 15 John Evans Rector
434 William Jones Plas Pistill 09/04/1878 14w John Evans Rector
435 Elizabeth Catherine Thomas Smith's House Llanllechid 18/04/1878 18m John Evans Rector
436 Thomas Hughes 34 Caellwyngrydd South 22/04/1878 68 John Evans Rector
437 Robert Williams Caellwyngrudd 24/04/1878 6m John Evans Rector
438 John Jones Caegroes 21/05/1878 81 John Evans Rector
439 Catherine Mathew Brynteg 23/05/1878 84 John Evans Rector
440 Hugh Davies Rachub 25/05/1878 16 John Evans Rector
441 Ellen Jones Caegroes 30/05/1878 21 John Evans Rector
442 Thomas Jones Carneddi Road 08/06/1878 87 John Evans Rector
443 Grace Thomas Victoria Place Bethesda 12/06/1878 51 John Evans Rector
444 Elizabeth Roberts Cefnroyal Oak 22/06/1878 57 John Evans Rector
445 John Morris Bronydd Isaf 27/06/1878 63 John Evans Rector
446 Hugh Roberts South Top Caellwyngrydd 28/06/1878 27 John Evans Rector
447 William Jones Hen Barc 29/06/1878 John Evans Rector
448 Ellen Parry Plasuchaf 08/07/1878 71 John Evans Rector
449 Hugh Roberts Caellwyngrudd South 12/07/1878 50 John Evans Rector
450 Hugh Hughes 11 Caellwyngrydd South 13/07/1878 62 John Evans Rector
451 Robert H Roberts Caellwyngrydd South 15/07/1878 30 John Evans Rector
452 Thomas J Thomas Derwendeg 03/08/1878 20m John Evans Rector
453 Margaret Maycock Rachub 19/08/1878 24 John Evans Rector
454 Richard Jones Pen y Graig 05/09/1878 58 John Evans Rector
455 Illegible entry
456 Illegible entry
457 Hugh Pugh Gate House 24/09/1878 77 John Evans Rector
458 Richard Jones 136 Caellwyngrydd North 26/09/1878 68 John Evans Rector
459 Mary Roberts Pen y Ceunant 26/09/1878 1m John Evans Rector
460 Ellen Hughes 10 Caellwyngrydd North 28/09/1878 76 John Evans Rector
461 Elizabeth J Jones Pentre Felin 28/09/1878 16 John Evans Rector
462 John Jones Crymlyn 30/09/1878 81 M Roberts Curate
463 John Thomas Williams Llanllechyd 01/10/1878 23 John Evans Rector
464 Elizabeth Jones Rachub 02/10/1878 27 John Evans Rector
465 William Hughes Trerddol Rhiwbryfdir 11/10/1878 30 John Evans Rector
466 Anne Roberts Penyceunant 15/10/1878 2 John Evans Rector
467 Owen Williams 87 Caellwyngrydd South 07/11/1878 68 John Evans Rector
468 David Owen 156 Caellwyngrydd North 16/11/1878 2 John Evans Rector
469 John Williams Coetmor Mill 20/11/1878 26 John Evans Rector
470 Elizabeth Parry 24 Caellwyngrydd North 21/11/1878 85 M Roberts Curate
471 Grace Thomas 33 Braich Melyn 21/11/1878 44 M Roberts Curate
472 Jane Hughes 55 Caellwyngrydd South 27/11/1878 63 M Roberts Curate
473 John Roberts 17 Caellwyngrydd North 28/11/1878 33 John Evans Rector
474 Mary Thomas 8 Brynteg Street 13/12/1878 55 John Evans Rector
475 Mary Williams 28 Caellwyngrydd North 13/12/1878 26 M Roberts Curate
476 Margaret Roberts Tanygadlas 17/12/1878 38 John Evans Rector
477 Jane Williams 122 Caellwyngrydd North 18/12/1878 15m John Evans Rector
478 William Owen Pant y Gwair 18/12/1878 78 John Evans Rector
479 Elizabeth Anne Williams Ynys 18/12/1878 18 M Roberts Curate
480 Phebe Prichard Caer Groes 24/12/1878 78 M Roberts Curate
481 Elias Williams Bronydd 25/12/1878 2 M Roberts Curate
482 Lydia Edwards Rachub 26/12/1878 14 M Roberts Curate
483 Jane Parry Plas Ucha 26/12/1878 30 M Roberts Curate
484 Griffith Roberts Rachub 01/01/1879 3 M Roberts Curate
485 John Richard Pritchard Rachub 23/01/1879 9m M Roberts Curate
486 Elizabeth Rowlands Tailawr 09/01/1879 71 John Evans Rector
487 Richard Jones Caellwyngrudd 04/02/1879 23 M Roberts Curate
488 Owen Thomas Llan 08/02/1879 69 John Evans Rector
489 William Jones Bowls 15/02/1879 65 John Evans Rector
490 Mary Davies Rachub 15/02/1879 73 M Roberts Curate
491 Daniel Thomas Derwendeg 21/02/1879 33 John Evans Rector
492 Mary Griffith Maesronen Caellwyngrydd 22/02/1879 M Roberts Curate
493 John Williams North Caellwyngrydd 28/02/1879 18m M Roberts Curate
494 Henry Williams Londdwfr Talybont 23/02/1879 72 M Roberts Curate
495 Janet Anderson Brown Pencoed 04/03/1879 60 M Roberts Curate
496 David Davies 144 Caellwyngrydd North 07/03/1879 89 M Roberts Curate
497 Henry Ellis Talybont 08/03/1879 28 John Evans Rector
498 Margaret Mary Jones North Caellwyngrydd 12/03/1879 1 John Evans Rector
499 William Thomas Dolhelyg 14/03/1879 44 John Evans Rector
500 Hugh Griffith Llwyn penddu 15/03/1879 77 M Roberts Curate
501 Catherine Thomas Pen y Bongc Caellwyngrydd North 20/03/1879 34 M Roberts Curate
502 Ellen Williams 93 Caellwyngrydd North 24/03/1879 14 M Roberts Curate
503 Thomas Roberts Tanybuarth Llan 04/04/1879 85 M Roberts Curate
504 Susannah James Cowlyn 04/04/1879 84 M Roberts Curate
505 Catherine Williams Cochwillan 04/04/1879 82 John Evans Rector
506 Ellis Griffith 13 Hill Street Gerlan 05/04/1879 49 John Evans Rector
507 Ann Thomas Derwendeg Hendwrnpike 17/04/1879 5m John Evans Rector
508 Ann Prichard Cefen Pistyll Caellwyngrydd 18/04/1879 33 John Evans Rector
509 John Roberts 33 North Caellwyngrydd 26/04/1879 65 John Evans Rector
510 William John Williams Coetmor 28/04/1879 21m John Evans Rector
511 Catherine Ann Hughes 7 Caellwyngrydd South 29/04/1879 14w M Roberts Curate
512 Evan Williams Dolhelyg 03/05/1879 38 John Evans Rector
513 William Thomas Dolhelyg 03/05/1879 8 M Roberts Curate
514 Elizabeth Roberts Caellwyngrydd South 13/05/1879 35 M Roberts Curate
515 Griffith Hughes Rachub 14/05/1879 3 M Roberts Curate
516 Anne Edwards Llwyn Bleddyn 22/05/1879 18 John Evans Rector
517 Grace Owen 37 Caellwyngrydd North 23/05/1879 15m John Evans Rector
518 Jane Thomas 1 Tanyffordd Bethesda 23/05/1879 68 John Morgan Minister
519 Robert Nicholas Williams Derwendeg 23/05/1879 M Roberts Curate
520 Margaret Jones Caellwyngrydd North 29/05/1879 40 M Roberts Curate
521 Eliza Williams 22 Caellwyngrydd South 31/05/1879 15 M Roberts Curate
522 Margaret Jones Dolhelig 06/06/1879 63 John Evans Rector
523 John Evans 92 Caellwyngrydd North 11/06/1879 10d Michael Roberts
524 Catherine Thomas Late Llanllechid 12/06/1879 64 John Evans Rector
525 William Jones Wern 21/06/1879 1 M Roberts Curate
526 William Roberts 126 Caellwyngrydd North 28/06/1879 3m John Evans Rector
527 Hugh Hughes Caellwyngrydd North 04/07/1879 32 John Evans Rector
528 Margaret Roberts 92 Caellwyngrydd North 12/07/1879 59 John Evans Rector
529 John Parry Talybont 15/07/1879 75 John Evans Rector
530 Jane Catherine Jones Tanrallt 19/07/1879 16 John Evans Rector
531 Ann Jane Roberts 23 Caellwyngrydd North 19/07/1879 8 M Roberts Curate
532 Grace Ellis Bontuchaf 02/08/1879 75 M Roberts Curate
533 Margaret Williams Caelllwyngrydd North 06/08/1879 88 M Roberts Curate
534 Elizabeth Owen Coeducha 09/08/1879 80 John Evans Rector
535 John Evans Caellwyngrydd North 16/08/1879 53 John Evans Rector
536 Anne Williams Bangor 18/08/1879 60 M Roberts Curate
537 Elizabeth Jones 88 Caellwyngrydd South 27/08/1879 5w John Evans Rector
538 Richard Jones Groeslon 03/091879 19 John Evans Rector
539 David Jones 54 North Caellwyngrydd 06/09/1879 8 John Evans Rector
540 Mary Jane Pritchard Bangor 11/09/1879 8m M Roberts Curate
541 Thomas Williams Ddolgoch 16/09/1879 88 John Evans Rector
542 Owen Roberts Caellwyngrydd North 20/09/1879 3m M Roberts Curate
543 Mary Jane Williams 28 Caellwyngrydd 04/10/1879 10m John Evans Rector
544 Robert Roberts 52 North Caellwyngrydd 10/10/1879 9m M Roberts Curate
545 John Owen 9 South Caellwyngrydd 25/10/1879 9m Thomas Walters Minister
546 John Lewis Talybont 04/11/1879 14 John Evans Rector
547 John Owens Rachub 08/11/1879 7m M Roberts Curate
548 John Hughes 78 South Caellwyngrydd 11/11/1879 1 M Roberts Curate
549 Ellen Rowlands Caellwyngrydd 13/11/1879 26 M Roberts Curate
550 Hugh Jones Caellwyngrydd 14/11/1879 67 John Evans Rector
551 Henry Jones 1 Frondeg Caellwyngrydd 15/11/1879 9m John Evans Rector
552 Margaret Williams 10 North Caellwyngrydd 15/11/1879 8m M Roberts Curate
553 Griffith Richard Williams 106 North Caellwyngrydd 18/11/1879 2 John Evans Rector
554 Elizabeth Thomas 153 North Caellwyngrydd 19/11/1879 54 John Evans Rector
555 Thomas John Jones Llanllechid Village 22/11/1879 11m John Evans Rector
556 Margaret Parry Cilfoden 26/11/1879 3d M Roberts Curate
557 Margaret Roberts 91 Carneddi Road 06/12/1879 73 John Evans Rector
558 Hugh Roberts North Caellwyngrydd 10/12/1879 2 M Roberts Curate
559 Catherine Roberts Cwlyn 12/12/1879 72 M Roberts Curate
560 Benjamin Oliver Rachub 19/12/1879 2 M Roberts Curate
561 William Jones 141 North Caellwyngrydd 19/12/1879 7 M Roberts Curate
562 Robert John Williams 4 North Caellwyngrydd 20/12/1879 21m M Roberts Curate
563 Richard Evans Ty Gwyn Nant 20/12/1879 79 M Roberts Curate
564 John Prichard Tanybryn 09/01/1880 22 John Evans Rector
565 Edward Ellis Owen 17 Caellwyngrydd North 10/01/1880 5m M Roberts Curate
566 Jane Williams Rachub 23/01/1880 6 M Roberts Curate
567 David Thomas Rowlands North Caellwyngrydd 14/02/1880 3m M Roberts Curate
568 Owen Morris Evans 25 Carneddi Road 02/03/1880 24 M Roberts Curate
569 Elizabeth Williams Llanllechid Village 09/03/1880 38 John Evans Rector
570 Margaret May Roberts 2 Ogwen Terrace 11/03/1880 10m M Roberts Curate
571 Mary Williams Londwr Talybont 13/03/1880 77 John Evans Rector
572 Mary Williams Tan y foel 13/03/1880 72 M Roberts Curate
573 Mary Ann Isham Londwr Talybont 17/03/1880 6w R Wms Griffith Llandegai
574 Margaret Evans 56 Caellwyngrydd North 24/03/1880 30 M Roberts Curate
575 Mary Thomas Nantdu 25/03/1880 67 M Roberts Curate
576 Gwilym Williams Bardsey Island 26/03/1880 5m M Roberts Curate
577 William Jones Gerlan 01/04/1880 74 M Roberts Curate
578 Richard Morris Roberts Tyn y ffridd Bangor 07/04/1880 6 M Roberts Curate
579 Mary Catherine Roberts Plas y Pistyll 07/04/1880 2 M Roberts Curate
580 David Griffith Llwynpendre 07/04/1880 82 Evan Lewis Minister
581 Margaret Williams Caer Groes 10/04/1880 84 M Roberts Curate
582 Ann Owen Gate House 14/04/1880 49 M Roberts Curate
583 Jane Williams Water Street Caellwyngrydd 15/04/1880 33 M Roberts Curate
584 David Thomas 6 Caegroes 19/04/1880 40 John Evans Rector
585 Robert Williams Tyddyn Uchaf 17/05/1880 6m John Evans Rector
586 Ellen Jane Morris Llanllechid Village 20/05/1880 6w Michael Roberts Curate
587 William Williams North Caellwyngrydd 22/05/1880 60 John Evans Rector
588 John Elias Williams Llan Village 26/05/1880 15 John Evans Rector
589 Catherine Williams 74 North Caellwyngrydd 27/05/1880 9 John Evans Rector
590 Margaret Williams Gerlan Farm 01/06/1880 70 John Evans Rector
591 Mary Thomas 5 Mill Street Bethesda 16/06/1880 79 John Evans Rector
592 Owen Owen 24 South Caellwyngrydd 26/06/1880 55 John Evans Rector
593 Ellen Hughes 6 South Caellwyngrydd 14/07/1880 22 John Evans Rector
594 Mary Thomas Wern 28/07/1880 64 John Evans Rector
595 Mary Griffith 38 South Caellwyngrydd 31/07/1880 31 John Evans Rector
596 Thomas Jones Pantycyff Llandegai 31/07/1880 89 John Evans Rector
597 John Griffith Hengapel Rachub 07/08/1880 70 John Evans Rector
598 Evan Roberts 17 Caegroes 21/08/1880 22 John Evans Rector
599 William Thomas Jones 2 Caergroes 13/09/1880 6m M Roberts Curate
600 Mary Hughes Tynyffridd 22/09/1880 5 John Evans Rector
601 Thomas Williams Tanyfron Caellwyngrydd 26/09/1880 64 John Evans Rector
602 Evan Thomas North Caellwyngrydd 26/09/1880 50 John Evans Rector
603 Mary Owen 76 North Caellwyngrydd 09/10/1880 53 John Evans Rector
604 Elizabeth Williams Hen Gapel 13/10/1880 28 John Evans Rector
605 Jane Parry 46 Carneddi Road 14/10/1880 59 M Roberts Curate
606 Benjamin Owen 22 North Caellwyngrydd 26/10/1880 7d M Roberts Curate
607 Richard Williams North Caellwyngrydd 27/10/1880 31 M Roberts Curate
608 Anne Roberts 9 Cefnfaes Terrace 02/11/1880 73 John Evans Rector
609 John Roberts Cilfodan Street 04/11/1880 55 John Evans Rector
610 John Owens Tai'r Mynydd Bangor 09/11/1880 73 John Evans Rector
611 Anne Prichard 9 South Caellwyngrydd 14/12/1880 73 John Evans Rector
612 Thomas Price Tyddyn Newydd 18/12/1880 83 John Evans Rector
613 William Henry Owen 29 Caergroes 01/01/1881 16 John Evans Rector
614 Richard Jones Crymlyn 05/01/1881 53 John Evans Rector
615 Richard Parry Parcymoch 12/01/1881 28 John Evans Rector
616 Robert Thomas Evans Pontycha 22/01/1881 75 John Evans Rector
617 Anne Williams 76 North Caellwyngrydd 03/02/1881 5 John Evans Rector
618 Richard Jones High Street Bethesda 10/02/1881 72 John Evans Rector
619 Jane Davies Tan y Fonwent 12/02/1881 60 M Roberts Curate
620 Grace Edward Plashwfa 19/03/1881 13 John Evans Rector
621 Robert Pritchard Llanllechid 23/03/1881 31 M Roberts Curate
622 Elizabeth Jones Braich Melyn 01/04/1881 84 M Roberts Curate
623 Mary Owen Llanllechid Village 09/04/1881 66 John Evans Rector
624 John Williams Caegroes 14/04/1881 52 John Evans Rector
625 William Roberts Tan hwfa 22/04/1881 5 John Evans Rector
626 Jane Jones 20 Lockup Street Bethesda 22/04/1881 28 John Evans Rector
627 Mary Thomas Tanylon 26/04/1881 65 John Evans Rector
628 Jane Williams 22 Caellwyngrydd South 04/05/1881 82 John Evans Rector
629 Jane Jones 20 Lockup Street Bethesda 11/05/1881 3w John Evans Rector
630 Henry Parry 57 South Caellwyngrydd 12/05/1881 65 John Evans Rector
631 Mary Williams 98 Caellwyngrydd North 12/05/1881 68 John Evans Rector
632 Hugh Jones 5 Caellwyngrydd North 20/05/1881 5w M Roberts Curate
633 Robert Llywelyn Williams Red Lion 17/05/1881 13 John Evans Rector
634 Fanny Summers Springford Place 17/05/1881 81 John Evans Rector
635 Anne Williams 87 Caellwyngrydd South 28/05/1881 67 John Evans Rector
636 Robert Williams Rachub 31/05/1881 72 John Evans Rector
637 William Jones Rachub 04/06/1881 58 John Evans Rector
638 Ellen Thomas Caellwyngrudd 06/06/1881 57 William Owen
639 Margaret Jane Thomas Penybongc 17/06/1881 7w John Evans Rector
640 Elizabeth Jones 6 South Caellwyngrydd 18/06/1881 1 John Evans Rector
641 Richard Evans Llanllechid Village 25/06/1881 8d John Evans Rector
642 Margaret Parry 10 South Caellwyngrydd 02/07/1881 52 John Evans Rector
643 Joseph Hughes 4 Ogwen Terrace Bethesda 06/07/1881 65 Thomas J Hughes
644 William Williams Rachub 09/07/1881 44 John Evans Rector
645 Elizabeth Evans Royal Oak Rachub 13/07/1881 59 Robert Benjamin Evans
646 Jane Roberts 33 North Caellwyngrydd 30/07/1881 76 John Evans Rector
647 Ann Owens 56 Caellwyngrydd North 30/07/1881 69 Richard Owen
648 Margaret Roberts Tyn y Fawd 03/08/1881 3 M Roberts Curate
649 Elizabeth Davies 140 North Caellwyngrydd 04/08/1881 3 M Roberts Curate
650 Evan Griffith Taircae 27/08/1881 88 John Evans Rector
651 Catherine Anne Williams 74 North Caellwyngrydd 09/09/1881 9m John Evans Rector
652 Margaret Lewis 146 North Caellwyngrydd 18/10/1881 3 M Roberts Curate
653 Alice Isham Talybont 19/10/1881 3m M Roberts Curate
654 Catherine Anne Williams Caellwyngrydd South 22/10/1881 3 John Evans Rector
655 Griffith Parry Water Street Caellwyngrydd 26/10/1881 2 John Evans Rector
656 Thomas John Grey No Address 29/10/1881 3 John Evans Rector
657 Morgan Pierce Penyceunant 31/10/1881 34 John Evans Rector
658 Elizabeth Salt Tanybwlch 01/11/1881 51 John Evans Rector
659 Catherine Mary Hughes 65 North Caellwyngrydd 02/11/1881 3 John Evans Rector
660 Cathrine Williams 123 North Caellwyngrydd 09/11/1881 72 John Evans Rector
661 Lewis John Owen Frondeg Caellwyngrydd 12/11/1881 5m M Roberts Curate
662 John Parry 14 North Caellwyngrydd 12/11/1881 1 John Evans Rector
663 Thomas Prichard Gilfach 12/11/1881 82 John Evans Rector
664 Elizabeth Anne Davies 148 North Caellwyngrydd 16/11/1881 11 John Evans Rector
665 Robert Jones 152 South Caellwyngrydd 24/11/1881 2 John Evans Rector
666 Robert Williams 98 Caellwyngrydd North 26/11/1881 75 John Evans Rector
667 Elizabeth Morris 90 North Caellwyngrydd 26/11/1881 6 John Evans Rector
668 Hugh Thomas Bowls Street 03/12/1881 44 John Evans Rector
669 Ellen Morris Sychnant 05/12/1881 62 John Evans Rector
670 Thomas John Pugh 25 South Caellwyngrydd 05/12/1881 2 M Roberts Curate
671 Catherine Davies 140 Caellwyngrydd North 05/01/1882 7m John Evans Rector
672 Ellen Owen Carneddi Road 11/01/1882 83 M Roberts Curate
673 Anne Jones Penybonc 14/01/1882 11 John Evans Rector
674 Morris Jones Tanybwlch 14/01/1882 36 John Evans Rector
675 Catherine Jones Frondeg Caellwyngrydd 28/01/1882 1 John Evans Rector
676 Jane Thomas 13 Rachub 31/01/1882 3 M Roberts Curate
677 Ann Davies Maes Onen Caellwyngrydd 07/02/1882 1w John Evans Rector
678 Griffith Evans Bryn Eithin 16/02/1882 85 Griffith Evans
679 Hugh Thomas Pant y Gwair 20/02/1882 8d S Jones St Ann's
680 Thomas Williams 127 North Caellwyngrydd 22/02/1882 5 Thomas Walters Gelli
681 Richard Williams 127 North Caellwyngrydd 22/02/1882 7m Thomas Walters Gelli
682 Margaret Foulks Tan y Lon 22/02/1882 27 Thomas Walters Gelli
683 John Jones 44 Braich Melyn 28/02/1882 78 John Evans Rector
684 Jane Davies Bodforus 11/03/1882 76 John Evans Rector
685 Evan Evans Talybont 14/03/1882 61 John Evans Rector
686 Mary Jones Henbarc 23/03/1882 9 David Richards Curate
687 Richard Hughes Cefn Plas Pistyll 25/03/1882 54 John Evans Rector
688 John Rowlands Gwaen Gwial 25/03/1882 72 John Evans Rector
689 Elizabeth Owens Dol Goch 25/03/1882 74 David Richards Curate
690 John Thomas Jones Penlan 01/04/1882 54 David Richards Curate
691 Elizabeth Ann Parry 84 Caellwyngrydd South 05/04/1882 13 David Richards Curate
692 Jane Williams Dolhelyg 05/04/1882 66 John Evans Rector
693 Thomas Owen 22 North Caellwyngrydd 13/04/1882 3d David Richards Curate
694 Cathrine Mary Owen 22 North Caellwyngrydd 13/04/1882 3d David Richards Curate
695 William Jones Bryntirion Caellwyngrydd 15/04/1882 69 Hugh Jones
696 Hugh Jones Tyddynucha 15/04/1882 71 John Evans Rector
697 Robert Davies Penrallt 18/04/1882 64 John Evans Rector
698 Thomas Williams Fedw 01/05/1882 54 David Richards Curate
699 David Jones Llanllechid Village 11/05/1882 69 Elizabeth Jones
700 Jane Williams 37 Caellwyngrydd North 20/05/1882 67 John Evans Rector
701 Jane Jones Tynypwll Llanddyfnan Anglesey 07/06/1882 61 John Roberts
702 Hannah Owens Cilhafodan Street Bethesda 17/06/1882 57 John Evans Rector
703 William Roberts Cilhafodan 19/06/1882 33 John Evans Rector
704 Owen Evans High Street Bethesda 27/06/1882 90 David Richards Curate
705 William Prichard 9 South Caellwyngrydd 28/06/1882 79 John Evans Rector
706 David Roberts 86 Manod Road Festiniog 30/06/1882 35 John Davies Bl Festiniog
707 Robert Williams Bowls Street Caellwyngrydd 29/07/1882 65 David Richards Curate
708 Ellis Richard Prichard Tyn'r Ardd Llanfairfechan 02/08/1882 4 David Richards Curate
709 Hugh Parry 46 Carneddi Road Bethesda 03/08/1882 65 Thomas Lewis Williams
710 Grace Parry Llanllechid Village 08/08/1882 30 Henry Parry Llanfairisgaer
711 Hannah Bodilly 73 South Caellwyngrydd 12/08/1882 16 John Evans Rector
712 Morris Jones 43 South Carllwyngrydd 24/08/1882 20 John Evans Rector
713 Robert Thomas 150 North Caellwyngrydd 30/08/1882 44 John Evans Rector
714 John Owen Owens Caelllwyngrydd 02/09/1882 9 John Evans Rector
715 Richard Hughes Caergroes 05/09/1882 42 John Evans Rector
716 Owen Owens Bryn Pistyll Caellwyngrydd 09/09/1882 6 Richard Owens
717 Owen Evans Parc Bethesda 09/09/1882 45 Pierce Powel
718 William W Roberts Cilfodan Bethesda 16/09/1882 22 Daniel Roberts
719 William Edward Williams Gerlan Farm 16/09/1882 43 David Richards Curate
720 Ellen Roberts Doctor Street Caellwyngrydd 21/09/1882 43 David Richards Curate
721 Catherine Williams Ponc y Lon 04/10/1882 61 John Evans Rector
722 Ellen Williams Longroes 14/10/1882 36 John Evans Rector
723 Grace Parry Tyn y Coed Bethesda 14/10/1882 75 Hugh Williams
724 William Williams Pant y Gwair 21/10/1882 42 John Evans Rector
725 Jane Owen Caellwyngrydd 22/10/1882 52 John Evans Rector
726 Griffith Jones Rachub 02/12/1882 55 John Evans Rector
727 Robert Lewis 146 Caellwyngrydd 06/12/1882 21m John Evans Rector
728 Henry Williams Nant y Graen 26/12/1882 77 John Evans Rector
729 Mary Williams 95 Carneddi Road 01/01/1883 78 David Richards Curate
730 Ellen Mostyn Jones Tyddyn Isa 04/01/1883 23m David Richards Curate
731 Jane Williams Red Lion 06/01/1883 67 John Evans Rector
732 Mary Elizabeth Williams 28 South Caellwyngrydd 09/01/1883 1m John Williams
733 John O Hughes Tan y dderwen Caellwyngrydd 20/01/1883 8m William Hughes
734 Ann Prichard Hen Caellwyngrydd 23/01/1883 62 David Richards Curate
735 Frederick Williams Patison South Caellwyngrydd 26/01/1883 48 David Richards Curate
736 Humphrey Morgan 29 Bryn Owen Street 27/01/1883 4m Evan Morgan
737 Tabitha Ellen Jones 71 South Caellwyngrydd 30/01/1883 1m David Richards Curate
738 Robert Thomas Prichard 42 North Caellwyngrydd 30/01/1883 8 David Richards Curate
739 Mary Owen 75 South Caellwyngrydd 31/01/1883 4m T Edwin Jones
740 Elizabeth Williams Tyn y Ffridd 07/02/1883 74 David Richards Curate
741 Richard Jones 88 South Caellwyngrydd 08/02/1883 30m David Richards Curate
742 William Brown Pencoed 10/02/1883 71 David Richards Curate
743 Cathrine Ann Roberts North Caellwyngrydd 10/02/1883 15m Owen Davies (Eos Llechyd)
744 Richard Ellis Llanllechid Village 12/02/1883 27 John Evans Rector
745 Griffith John Hughes Roberts 3 Rachub 14/02/1883 21m David Richards Curate
746 William Evans Bont uchaf 14/02/1883 66 E R Jenkins
747 Thomas Jones Rachub 15/02/1883 15m David Richards Curate
748 Mary Thomas 105 North Caellwyngrydd 15/02/1883 31 David Richards Curate
749 Cathrine Roberts 52 North Caellwyngrydd 17/02/1883 30m William Thomas
750 William Hughes Hen Caellwyngrydd 22/02/1883 4 David Richards Curate
751 Mary Jones 60 South Caellwyngrydd 22/02/1883 9m David Richards Curate
752 David Davies Rachub 22/02/1883 73 John Pryce Davies
753 Gwen Hughes Bontuchaf 07/03/1883 84 E R Jenkins
754 Sarah Ellis Llanllechid Village 10/03/1883 63 John Evans Rector
755 John Williams 79 South Caellwyngrydd 14/03/1883 52 John Evans Rector
756 An Pritchard Jones 9 South Caellwyngrydd 24/03/1883 10w David Richards Curate
757 Ellen Ann Roberts Hen Caellwyngrydd 24/03/1883 1 David Richards Curate
758 Mary Williams 35 Pen y Bryn Bethesda 29/03/1883 57 Owen O Williams
759 David Jones Dolhelig 31/03/1883 69 Grey Owen
760 William Prichard Frondeg Bethesda 05/04/1883 59 John Evans Rector
761 John Hughes Rachub 07/04/1883 16 David Richards Curate
762 John Evans Bryntirion Bethesda 14/04/1883 80 John Evans Rector
763 Catherine Parry Top Caellwyngrydd 17/04/1883 27 John Evans Rector
764 William Parry Corbri 25/04/1883 57 John Evans Rector
765 Henry Owen 29 Caegroes 05/05/1883 51 John Evans Rector
766 John Thomas Jones Llanllechid Village 05/05/1883 48 John Evans Rector
767 David Roberts Hen barc 10/05/1883 72 David Richards Curate
768 William Williams 94 North Caellwyngrydd 10/05/1883 5m David Richards Curate
769 Elizabeth Edwards Dolhelyg 17/05/1883 75 John Evans Rector
770 William Griffith British School House Rachub 19/05/1883 67 Richard Griffith
771 William Thomas Bryn Ogwen Street 22/05/1883 58 John Evans Rector
772 Robert Hughes 116 North Caellwyngrydd 24/05/1883 3 David Richards Curate
773 Catherine Jones Tanrallt Street Caellwyngrydd 03/06/1883 5m John Evans Rector
774 Jane Williams 65 North Caellwyngrydd 13/06/1883 81 John Evans Rector
775 Hugh Prichard Aberogwen 13/06/1883 81 John Evans Rector
776 Jane Jones 52 North Caellwyngrydd 22/06/1883 46 John Evans Rector
777 Abel Hughes Brynpistyll 18/07/1883 4m John Evans Rector
778 Thomas Rowland Caellwyngrudd 28/07/1883 55 John Evans Rector
779 Margaret Humphreys Tyn y fawd 09/08/1883 81 David Richards Curate
780 Jane Thomas Pen y Bryn Bethesda 06/08/1883 73 Hugh Hughes
781 Robert Moses Bont Uchaf 08/09/1883 77 Robert R Moses
782 Jane Ann Williams Plas y Pistyll 18/09/1883 10m John H Roberts
783 John Richard Jones Tan'r Allt 19/10/1883 12 David Richards Curate
784 Richard Hughes Plashwfa 03/11/1883 92 John Evans Rector
785 Elizabeth Griffith 7 Carneddi Road 16/11/1883 58 John Evans Rector
786 Jane Owen Pant y Gwair 01/12/1883 85 John Evans Rector
787 Sarah Jane Thomas Llanfairfechan 07/12/1883 35 John Evans Rector
788 Elizabeth Parry 23 Caergroes 03/01/1884 64 John Evans Rector
789 Grace Jones Talbony tyuchaf 16/01/1884 73 David Richards Curate
790 William Williams Bull Inn Llanllechid 19/01/1884 60 John Evans Rector
791 John Evans Pandy 29/01/1884 42 David Richards Curate
792 John Jones Pentra isaf 01/02/1884 89 David Richards Curate
793 Thomas Owen Humphreys Caellwyngrydd 07/02/1884 1 David Richards Curate
794 Robert Williams 61 South Caellwyngrydd 14/02/1884 68 David Richards Curate
795 Sarah Owen 11 Caegroes 18/02/1884 33 John Evans Rector
796 Elizabeth Hughes Tan y dderwen Caellwyngrydd 05/03/1884 76 David Richards Curate
797 Elizabeth Oliver 134 North Caellwyngrydd 06/03/1884 61 William Oliver
798 Catherine Thomas Water Street Caellwyngrydd 08/03/1884 25 John Evans Rector
799 Mary Parry Tan y ffordd 18/03/1884 86 David Richards Curate
800 Catherine Price Tyddyn Newydd 22/03/1884 51 John Evans Rector
Entries Per Page
Displaying Page of