Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • A - Oed / Age
  • C P - Person wnaeth gynnal y seremoni / Person performing ceremony
  • H - Hanes / History
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
A
C P
H
1 Anne Jones Castell 29/01/1813 2w Thomas Davies Llangian
2 Rhys Richard Tanyfron 09/02/1813 14 John Roberts Rector
3 Lowry Hughes Plas y Morfa 07/05/1813 6 John Owen Llaniestyn
4 Elizabeth Griffith Cae Bach Village 21/05/1813 18 Thomas Davies Llangian
5 Hugh Jones Abersoch 03/06/1813 32 John Roberts Rector
6 Margaret Roberts Tyn y Pricia 19/06/1813 65 John Roberts Rector
7 Mary Griffith Tyn'r Efal 30/07/1813 34 Thomas Davies Llangian
8 Evan T Jones Abersoch 31/08/1813 64 Thomas Davies Llangian
9 James Banners Brig Lady Warren Liverpool 08/09/1813 17 John Roberts Rector
10 Void Void Void Void Void Void
11 Margaret Humphreys Castell Cilan 20/12/1813 5d John Roberts Rector
12 Ellis Emmanuel Abersoch 01/01/1814 4d John Roberts Rector
13 Elizabeth Richards Abersoch 06/01/1814 30 John Rees Aberdaron
14 William Roberts HMS Centaur(son J Rbts Rector) 15/01/1814 18 Thomas Davies Llangian
15 Mary Hughes Sarn bach 22/01/1814 74 Thomas Davies Llangian
16 John Hughes Abersoch 31/01/1814 7 John Rees Aberdaron
17 Richard Prichard Tanyfron 05/02/1814 1 John Roberts Rector
17a Anne Owen Crowrach 12/02/1814 71 John Roberts Rector
18 Margaret Williams Castell 26/02/1814 9m John Roberts Rector
19 Margaret Griffith Lamb 15/03/1814 2w John Roberts Rector
20 James Williams Pen y Gongol 24/03/1814 18m John Roberts Rector
21 Griffith Evan Cilan Fawr 12/05/1814 64 John Roberts Rector
22 John Evan Marchros 21/05/1814 3 John Roberts Rector
23 William Hughes Gwydrin 19/07/1814 54 John Roberts Rector
24 Margaret Hughes Tanyfron late of 21/11/1814 78 John Roberts Rector
25 Thomas Lewis Marchroes 01/12/1814 21 John Roberts Rector
26 Mary Jones Castell 13/12/1814 5d John Roberts Rector
27 Mary Evans Marchroes 16/12/1814 62 John Roberts Rector
28 Hugh J Hughes Penrhyn du 20/01/1815 91 John Roberts Rector
29 David Thomas Pen y Maes 28/01/1815 17 John Rees Aberdaron
30 Thomas Philips Castle of Thanes Aberdeen 12/03/1815 42 John Roberts Rector
31 William Kavenah St Tudwals Rd 59th Regiment 18/03/1815 17 John Roberts Rector
32 Richard Porter St Tudwals Rd 59th Regiment 21/03/1815 19 John Roberts Rector
33 Ann Williams Cefn 15/06/1815 35 John Rees Aberdaron
34 John Jones Castellmarch (base son Hy Jones) 12/08/1815 8w Thomas Davies Llangian
35 Jane Prichard Ceilan 22/08/1815 68 John Rees Aberdaron
36 Thomas Evan Tanyfron 26/08/1815 89 Thomas Davies Llangian
37 Griffith Hughes Bryn celyn 28/08/1815 19 Thomas Davies Llangian
38 Evan Williams Ty'ndalar 25/11/1815 35 Thomas Davies Llangian
39 John Evans Penrhyn Mawr 16/01/1816 26 Thomas Davies Llangian
40 Morris Thomas Abersoch (Pauper) 01/02/1816 44 Thomas Davies Llangian
41 Jane Thomas Abersoch (Pauper) 20/02/1816 42 Thomas Davies Llangian
42 Margaret Richards Tyddyn y Pricia 02/04/1816 1 Thomas Davies Llangian
43 Humphrey Jones Cae bach 11/04/1816 2 Thomas Davies Llangian
44 William Jones Coldy Bodverin 23/04/1816 78 Thomas Davies Llangian
45 Griffith Jones Plas y Morfa 15/06/1816 63 Thomas Davies Llangian
46 Mary Rhys? Refalbach 11/07/1816 81 Thomas Davies Llangian
47 William Jones Tyndalar 11/07/1816 18 Thomas Davies Llangian
48 Evan Thomas Abersoch 15/07/1816 4m Thomas Davies Llangian
49 Mary Jones Marchroes 22/10/1816 4m Thomas Davies Llangian
50 Catharine Evans Gangen (Pauper) 06/12/1816 60 Thomas Davies Llangian
51 Elizabeth Williams Plas y Morfa 21/01/1817 89 John Rees Aberdaron
52 Elizabeth Thomas Pentre bach 25/01/1817 37 Thomas Davies Llangian
53 William Jones Tyn y Lon 10/02/1817 3 Thomas Davies Llangian
54 Grace Griffith Creigir Uchaf 15/02/1817 5 Thomas Davies Llangian
55 Mary Jones Crowrach 01/03/1817 10w Thomas Davies Llangian
56 Griffith Owens Hendy Marchroes 29/03/1817 1w Thomas Davies Llangian
57 John Jones Llechfraith 15/05/1817 60 Thomas Davies Llangian
58 Jane Thomas Tyn dalar 17/05/1817 67 Thomas Davies Llangian
59 Catharine Thomas Nant 20/05/1817 82 Thomas Davies Llangian
60 Griffith Jones Dalar Ddimma 05/06/1817 11 Thomas Davies Llangian
61 Evan Griffith Marchroes 10/07/1817 71 Thomas Davies Llangian
62 Elizabeth Evans Bryn y Gwynt 18/07/1817 1 Thomas Davies Llangian
63 Elizabeth Roberts Bron oleu 06/11/1817 60 Thomas Davies Llangian
64 Owen Griffith Abersoch 28/11/1817 52 Thomas Davies Llangian
65 Richard Jones Cellar 16/02/1818 66 Thomas Davies Llangian
66 Elizabeth Thomas Llwyn Ysgaw Pistill 24/02/1818 66 Thomas Davies Llangian
67 David Williams Bwlchytocyn 02/04/1818 46 Thomas Davies Llangian
68 Jane Jones Glanrafon Abersoch 20/04/1818 41 Thomas Davies Llangian
69 Jane Prichard Carreg Haul 07/05/1818 1m Thomas Davies Llangian
70 John Williams Tafarn y ? 16/05/1818 68 Thomas Davies Llangian
71 Richard Jones Garreg Haul 28/05/1818 68 Thomas Davies Llangian
72 Catharine Jones Pyllau Llanfihangel 08/06/1818 23 Thomas Davies Llangian
73 John Evans Penrhyn mawr 25/06/1818 68 Thomas Davies Llangian
74 Emanuel Roberts Tyddyn y Priciau 18/08/1818 52 Thomas Davies Llangian
75 Richard Thomas Tyddyn y Priciau 21/08/1818 61 Thomas Davies Llangian
76 John Williams Plascyndun 08/09/1818 19 Thomas Davies Llangian
77 Griffith Williams Tyn lon 25/01/1819 10m Thomas Davies Llangian
78 Henry Griffith Dwylan bach 02/02/1819 1 John Roberts Rector
79 Catherine Evans Pig Street Llanbedrog 22/02/1819 73 Thomas Davies Llangian
80 Eleanor Jones Tyn y ffordd 22/02/1819 1 Thomas Davies Llangian
81 Anne Williams Ty Mawr 10/03/1819 57 Thomas Davies Llangian
82 Robert Williams Cae'r Eglwys 18/03/1819 79 Thomas Davies Llangian
83 John Jones Ceiriad 05/04/1819 60 Thomas Davies Llangian
84 Jane Andrew Cae pen y groes 26/04/1819 54 Thomas Davies Llangian
85 Elizabeth Griffith Muriau Hen 14/06/1819 60 Thomas Davies Llangian
86 Anne Prichard Castell 22/10/1819 4 Thomas Davies Llangian
87 Elizabeth Williams Tafarn y Chickard 28/10/1819 3m Thomas Davies Llangian
88 Solomon Hughes Cae bach 15/11/1819 11w Thomas Davies Llangian
89 Robert R Thomas Tyddyn y Priciau 07/01/1820 87 Thomas Davies Llangian
90 John Evans Abersoch 03/02/1820 40 Thomas Davies Llangian
91 Elianor Prichard Tan y fron 02/03/1820 76 Thomas Davies Llangian
92 Jonet Jones Pant y Branar 09/03/1820 83 Thomas Davies Llangian
93 Grace Jones Llwyndy Bach 23/03/1820 60 Thomas Davies Llangian
94 John Lean Abersoch (Gent) 14/04/1820 81 Thomas Davies Llangian
95 Griffith Roberts Marchroes 13/05/1820 10m Thomas Davies Llangian
96 Solomon Jones Abersoch 19/06/1820 3 Thomas Davies Llangian
97 Anne Edwards Llanengan Village 04/07/1820 73 Thomas Davies Llangian
98 Anne Williams Pentre bach 13/07/1820 56 Thomas Davies Llangian
99 Margaret Jones Dalar Ddima 20/10/1820 19 Thomas Davies Llangian
100 Jane Williams Tan y Fron (Pauper) 28/11/1820 86 John Roberts Rector
101 Richard Roberts Castell Cilan 11/01/1821 77 John Roberts Rector
102 Jane Roberts Tyn y Priciau Cilan 25/01/1821 86 John Roberts Rector
103 John Prichard Tyddyn Talgoch 24/02/1821 71 John Roberts Rector
104 Elizabeth Jones Tafarn y Chichod 24/02/1821 30 John Roberts Rector
105 William Griffith Abersoch 12/04/1821 15 John Roberts Rector
106 Eleanor Griffith Tyddyn y Peiswyn 26/05/1821 76 John Roberts Rector
107 James Williams Cae du 22/09/1821 5w John Roberts Rector
108 Griffith Prichard Carreg Lwyd 26/09/1821 19 Thomas Davies Llangian
109 Evan David Tyddyn y Priciau 23/11/1821 3w John Roberts Rector
110 Robert Williams Creigir goch 29/11/1821 75 John Roberts Rector
111 John Prichard Tanr Allt Llangian 13/12/1821 11w John Roberts Rector
112 Robert Williams Muriau 05/01/1822 76 John Roberts Rector
113 Catherine Thomas Gwydrin 12/03/1822 59 John Roberts Rector
114 Eleanor Owens Tyn y Morfa 14/03/1822 83 Thomas Davies Llangian
115 Catherine Owen Ty canol 18/03/1822 79 John Roberts Rector
116 Jonet? Griffith Marchros 19/03/1822 63 John Roberts Rector
117 Hugh Roberts Tynrhos 23/04/1822 78 Thomas Davies Llangian
118 Mary Jones Tymawr 09/05/1822 77 William Ellis Rhiw
119 Robert Davies Llain y Morfa 11/05/1822 1 C Evans Tydweiliog
120 John Roberts (Rev) Rectory (Rector) 25/05/1822 72 William Ellis Rhiw
121 Elizabeth Griffith Muria Hen 30/07/1822 39 J Jones Maentwrog
122 Ann Williams Clegir goch 26/09/1822 72 William Lloyd Rector
123 Catherine and Lydia Roberts Tyndalar(daug Rbt and Margaret) 26/10/1822 1d T Davies Llangian
124 Gwladys Williams Tynygrisiau 09/01/1823 77 William Lloyd Rector
125 Robert Richard Tanygraig 15/01/1823 2m T Davies Llangian
126 Ellin Hughes Brynygroes 20/01/1823 76 William Lloyd Rector
127 Ann Williams Tynyllech 29/01/1823 3m William Lloyd Rector
128 Catharine Robert Bryncelyn 21/02/1823 35 William Lloyd Rector
129 Robert Williams Tan y Fonwent 24/03/1823 78 William Lloyd Rector
130 Jane Thomas Tybach Marchroes 06/06/1823 65 William Lloyd Rector
131 John Jones Plas y Cyndyn 14/06/1823 33 William Lloyd Rector
132 Thomas Roberts Llain 28/07/1823 68 William Lloyd Rector
133 John Richard Caetrin 18/08/1823 16 William Lloyd Rector
134 John Williams Bryncelyn 25/10/1823 43 William Lloyd Rector
135 William David Hendre 07/11/1823 52 William Lloyd Rector
136 Ellinor Williams Tyddyn y Pricia 20/11/1823 1d William Lloyd Rector
137 Thomas Richard Nant 01/12/1823 1d Thomas Davies Llangian
138 Robert Williams Refal 11/12/1823 9m Thomas Davies Llangian
139 Humphrey Owen Abersoch 03/01/1824 18m William Lloyd Rector
140 William Griffith Lleferyn 24/02/1824 79 William Lloyd Rector
141 Hugh Andrew Bryn y Groes 26/02/1824 48 Thomas Davies Llangian
142 James Mahoney Limerick Ireland 20/03/1824 20 William Lloyd Rector
143 Thomas Williams Bwlch 10/04/1824 65 William Lloyd Rector
144 Mary Roberts Cim 18/08/1824 29 William Lloyd Rector
145 Hugh Griffith Crowrach 22/09/1824 78 William Lloyd Rector
146 William Jones Gwttar 06/10/1824 10 William Lloyd Rector
147 Robert Jones Nant 15/11/1824 4w William Lloyd Rector
148 John Griffith Cilan fawr 16/11/1824 19 William Lloyd Rector
149 Elizabeth Jones Llwyndu 19/02/1825 70 William Lloyd Rector
150 William Roberts Fodolyfoel 22/02/1825 76 William Lloyd Rector
151 Edward Jones Cefn 11/06/1825 4m William Lloyd Rector
152 William Jones Marchroes 18/06/1825 2w William Lloyd Rector
153 Lowry Prichard Caer Mur 09/07/1825 1 William Lloyd Rector
154 Owen R Owen Dwylan Ganol 18/08/1825 37 William Lloyd Rector
155 Mary Jones Bryn Celyn 10/10/1825 27 William Lloyd Rector
156 Margaret Jones Cae Pwllhalog 11/10/1825 11d William Lloyd Rector
157 William Jones African Seaman Hope of L'pool 05/11/1825 25 William Lloyd Rector
158 Thomas Davies (Rev) Llangian 16/11/1825 75 William Lloyd Rector
159 Richard Roberts Tynyffos 06/12/1825 18m W Williams Denio
160 John Griffiths Punt y Gwair 02/02/1826 30 William Lloyd Rector
161 David Evan Muriau Hen 29/04/1826 66 William Lloyd Rector
162 Griffith Jones Abersoch 04/05/1826 12 William Lloyd Rector
163 Ann Williams Nant 18/05/1826 83 William Lloyd Rector
164 William Richards Llechfraith 25/05/1826 9d William Lloyd Rector
165 Catharine Thomas Marchroes 09/06/1826 15m William Lloyd Rector
166 Elizabeth Williams Cornffircan? 16/06/1826 75 John Rees Aberdaron
167 Griffith Hughes Tynymorfa 19/06/1826 16 William Lloyd Rector
168 Jane Williams Tanyfron 19/10/1826 1 William Lloyd Rector
169 John Evan Muriau Hen 19/10/1826 70 William Lloyd Rector
170 John Williams Tyddyn y Pricia 23/11/1826 3w John Rees Aberdaron
171 Ellin Roberts Tynyrhos 22/02/1827 80 William Lloyd Rector
172 Griffith Griffiths Murpoeth 06/03/1827 21 William Lloyd Rector
173 Ellin Hughes Penymorfa Llanengan 26/04/1827 69 William Lloyd Rector
174 Mary Thomas Tycanol 19/05/1827 23 W Williams Denio
175 Catharine Richard Bryncelyn 05/07/1827 87 John Rees Aberdaron
176 Gwen Roberts Bryngwyn 16/07/1827 65 William Lloyd Rector
177 John Williams Tyr Bragddy 25/08/1827 5 William Lloyd Rector
178 Margaret Jones Nant 30/08/1827 41 William Lloyd Rector
179 Griffith Dafydd Brynrefail 20/09/1827 74 William Lloyd Rector
180 Hugh Jones Tynyrhos 29/10/1827 25 William Lloyd Rector
181 William Jones Bragdy 01/11/1827 33 William Lloyd Rector
182 William Richard Tanyllech 07/11/1827 2w William Lloyd Rector
183 Ellin Williams Tainewyddion 10/01/1828 9m William Lloyd Rector
184 Lowry Jones Bryncelyn 19/01/1828 1 William Ellis Rhiw
185 Thomas Williams Tymawr 26/01/1828 6m William Lloyd Rector
186 William Luke Carreg yr Haul 25/02/1828 55 William Lloyd Rector
187 William Griffith Tynylon 03/03/1828 3m William Lloyd Rector
188 James Williams Creigir Isa 24/04/1828 88 William Lloyd Rector
189 Margaret Davies Cae Mur 16/05/1828 70 John Rees Aberdaron
190 Ann Williams Bryncelyn 06/06/1828 1 W Lloyd Minister
191 John Griffith Tai'rlon 15/06/1828 2 W Lloyd Minister
192 Ann William Tyddyn Pricia 30/06/1828 3d Henry Richard Llangian
193 John Jones Tynylon 04/07/1828 4d John Rees Aberdaron
194 William Jones Ty'r Capel 14/07/1828 55 W Lloyd Minister
195 Hugh Thomas Cae'r Eglwys 22/09/1828 2w W Lloyd Minister
196 Ann Evan Nant 22/09/1828 22 W Lloyd Minister
197 Elizabeth Williams Punt y Gwair 01/10/1828 70 W Lloyd Minister
198 William Evans Deucoch 06/10/1828 1m W Lloyd Minister
199 James Williams Crowrach 09/10/1828 16 W Williams Denio
200 Elizabeth Owen Mur y Bettws 24/11/1828 71 W Lloyd Minister
201 Ellin Hughes Cornffiscan 16/12/1828 38 W Lloyd Minister
202 John Heslop Liverpool 01/01/1829 17 J Vaughan Lloyd Minister
203 Catharine Roberts Creigir Goch 27/01/1829 1 W Lloyd Minister
204 John Evans Llwyndu 24/02/1829 1 W Lloyd Minister
205 Catharine Jones Dwylan bella 28/02/1829 5w W Lloyd Minister
206 Jane Owen Crowrach 04/03/1829 80 John Evans Bottwnog
207 Ellinor Williams Tynylon 06/03/1829 26 John Evans Bottwnog
208 John Griffith Tailon 07/03/1829 4d W Lloyd Minister
209 Evan David Twllyclawdd 13/03/1829 2w W Lloyd Minister
210 Elizabeth Owens Abersoch 11/04/1829 78 Henry Richards Llanbedrog
211 Mary Griffith Glandwr 02/05/1829 11 Henry Richards Llanbedrog
212 Elizabeth Andrews Cottage 07/05/1829 70 Henry Richards Llanbedrog
213 Griffith Williams Ysguborhen 15/05/1829 1 Evan Richards Abereirch
214 Mary Roberts Pwllheli 16/05/1829 74 John Roberts Rhoscolyn Highslide JS
215 Anne Richards Bwlch y Clawdd 02/06/1829 18 William L Jones Rector
216 Catherine Jones Pant yr hwch 19/06/1829 48 William L Jones Rector
217 Catherine Williams Tyn y fron 27/06/1829 66 William L Jones Rector
218 Richard Richards Tan y graig 22/08/1829 5 William L Jones Rector
219 Mary Griffith Bryn'r Efal 08/09/1829 52 William L Jones Rector
220 Jane Ellis Crowrach 10/10/1829 9 William L Jones Rector
221 Griffith Jones Caebach 13/10/1829 1 William L Jones Rector
222 Richard Jones Tanyfron 15/10/1829 11w William L Jones Rector
223 Lowry Ellis Crowrach 23/11/1829 3 William L Jones Rector
224 Jane Simon Marchroes 29/12/1829 88 William L Jones Rector
225 Mary Parry Pen yr Hendre Bryncelyn 31/12/1829 63 William L Jones Rector
226 Grace Thomas Bryn Gwyn 23/01/1830 2 William L Jones Rector
227 Jane Williams Bryn yr Efal 28/01/1830 5 Evan Richards Abereirch
228 Jane Owens Bryn yr Efal 13/03/1830 72 William L Jones Rector
229 Benjamin Ellis Crowrach 18/03/1830 1 William L Jones Rector
230 Ellis Evans Twllyclawdd 03/06/1830 80 William L Jones Rector
231 John Jones Tyddyndon 12/07/1830 2d William L Jones Rector
232 Robert Humphreys Abersoch 09/09/1830 76 John Rees Aberdaron
233 Catherine Williams Tanyfynwent 23/09/1830 72 William L Jones Rector
234 William D Jones Caermur 25/09/1830 14m William L Jones Rector
235 Richard Andrew Penygroes 28/09/1830 82 William L Jones Rector
236 John Clarke Schooner Plenty Exeter 22/11/1830 22 William L Jones Rector
237 John Roberts Abersoch 23/11/1830 88 John Rees Aberdaron
238 Griffith Williams Abersoch 15/01/1831 84 William L Jones Rector
239 William Hughes Riffle 26/01/1831 64 William L Jones Rector
240 Ebenezer James Bryncelyn 31/01/1831 11w William L Jones Rector
241 Griffith Williams Punt y Gwair 03/03/1831 82 William L Jones Rector
242 John Thomas Marchroes 25/03/1831 61 William L Jones Rector
243 Jane Jones Crowrach 09/05/1831 52 William L Jones Rector
244 Owen Griffith Pentrebach 04/06/1831 43 William L Jones Rector
245 Catherine Thomas Llain 28/07/1831 22 William L Jones Rector
246 Jane Owen Penybryn 20/08/1831 87 William L Jones Rector
247 David Williams Llwyndu Bach 29/08/1831 5 William L Jones Rector
248 Robert Williams Yr Ewig 03/12/1831 9m William L Jones Rector
249 Jane Griffith Tynycreigiau 10/12/1831 30 William L Jones Rector
250 Mary Lewis Pentre bach 08/02/1832 79 William L Jones Rector
251 Evan Griffith Mynydd Mynytho 11/02/1832 67 William L Jones Rector
252 Anne Jones Bwlch y Clawdd 14/02/1832 68 William L Jones Rector
253 Robert Jones Abersoch 18/02/1832 68 William L Jones Rector
254 William Owen Borth bach 03/03/1832 1 William L Jones Rector
255 Anne Griffith Abersoch 15/03/1832 75 William L Jones Rector
256 Anne Richards Bragdy 29/04/1832 2 William L Jones Rector
257 William Hughes Gwttar 12/05/1832 80 William L Jones Rector
258 Elizabeth Evans Llwyndu Caepwllhalog 25/05/1832 21 William L Jones Rector
259 Mary Roberts Abersoch 27/05/1832 46 William L Jones Rector
260 Jane Griffith Yr Efal 31/05/1832 83 William L Jones Rector
261 Elizabeth Thomas Cefn 12/07/1832 11 William L Jones Rector
262 Lowry Ellis Tyn y Capel 24/08/1832 1 William L Jones Rector
263 Ellinor Thomas Bragdy 06/08/1832 22 William L Jones Rector
264 Thomas Prichard Bragdy 13/08/1832 1 William L Jones Rector
265 William Hughes Crowrach 25/08/1832 28 William L Jones Rector
266 Harry Williams Llain fadoc 30/08/1832 7 William L Jones Rector
267 Jonet Jones Caepwllhalog 10/09/1832 6m John Rees Aberdaron
268 William Roberts Llwyndu bach 16/10/1832 66 William L Jones Rector
269 Griffith Parry Tyn yr Odyn Abersoch 03/12/1832 81 William L Jones Rector
270 Anne Richards Berth ddu 21/12/1832 34 William L Jones Rector
271 John Roberts Dwylan bella 10/01/1833 76 William L Jones Rector
272 Lewis Evans Pig Street Llanbedrog 18/01/1833 16 William L Jones Rector
273 Sydney Thomas Cefn 28/05/1833 50 William L Jones Rector
274 Evan Jones Tyn y lon 06/06/1833 28 William L Jones Rector
275 Mary Rowlands Glanydwr Abersoch 21/06/1833 54 William L Jones Rector
276 Jane Griffith? Brynau Edern 15/07/1833 37 William L Jones Rector
277 Griffith Evan Crowrach 19/07/1833 84 William L Jones Rector
278 Thomas Williams Tyfadog 27/07/1833 74 William L Jones Rector
279 Griffith Parry Tynyllan 12/10/1833 27 William L Jones Rector
280 Mary Jones Abersoch 30/12/1833 5m E Richards Minister
281 Robert Jones Borth bach 25/01/1834 32 Hugh Jones Minister
282 Robert Hughes Greenland 27/01/1834 1 Hugh Jones Minister
283 David Griffith Penybryn 10/03/1834 76 Hugh Jones Curate
284 Ellis Thomas Castall 19/03/1834 36 Hugh Jones Curate
285 Catherine Lewis Pentrebach 15/04/1834 83 Hugh Jones Curate
286 Dorothy Edwards Ty bach 17/04/1834 89 Hugh Jones Curate
287 Gaynor Williams Nantpig 18/08/1834 83 Hugh Jones Curate
288 Mary Griffith Pwllheli 21/08/1834 55 Hugh Jones Curate
289 William Hughes Abersoch 25/01/1835 4 Hugh Jones Curate
290 Hugh Williams Cae bach 12/02/1835 75 Hugh Jones Curate
291 Thomas Owen Creigwen 14/02/1835 88 Hugh Jones Curate
292 Robert Williams Ysgubor hen 26/02/1835 3 William L Jones Rector
293 Catherine Williams Tyndalar 06/03/1835 49 William L Jones Rector
294 Elizabeth Griffith Tynyllan 16/03/1835 68 William L Jones Rector
295 Mary Eames Marchroes 31/03/1835 74 Hugh Jones Curate
296 Thomas Williams Pwllyburbach Llangian 30/04/1835 78 H Richards Llangian
297 Mary Roberts Creigir Wen 09/05/1835 79 William L Jones Rector
298 Harry Jones Greenland 30/05/1835 74 William L Jones Rector
299 Hugh Thomas Cefn 04/06/1835 59 William L Jones Rector
300 Griffith Hughes Bryncelyn 12/06/1835 77 William L Jones Rector
301 Lowry Parry Abersoch 13/06/1835 3 William L Jones Rector
302 Evan Evans Crowrach 28/06/1835 40 William L Jones Rector
303 Robert Jones Abersoch 31/07/1835 3m William L Jones Rector
304 Catherine Griffith Bryn 22/01/1836 25 William L Jones Rector
305 John Roberts Cilan Uchaf 07/02/1836 70 William L Jones Rector
306 John Evans Caefadog 15/03/1836 4 William L Jones Rector
307 Elizabeth Griffith Cilan Fawr 25/03/1836 88 William L Jones Rector
308 Sampson Williams Nant pig 05/04/1836 86 William L Jones Rector
309 Elizabeth Prichard Cae mur 05/04/1836 46 William L Jones Rector
310 Richard Roberts Bwlch y Clawdd 25/04/1836 3 William L Jones Rector
311 William Thomas Pant y braner 29/04/1836 7 William L Jones Rector
312 William Roberts Bryncelyn 14/06/1836 85 William L Jones Rector
313 Hugh Roberts Abersoch 14/06/1836 5m William L Jones Rector
314 Griffith Rowland Mur Cyplau 16/06/1836 76 William L Jones Rector
315 Evan Williams Penymorfa 19/07/1836 78 William L Jones Rector
316 Anne Richard Castell 23/09/1836 59 William L Jones Rector
317 Thomas Williams Dwylan 08/10/1836 14d William L Jones Rector
318 Catherine Prichard Ysgubor hen 24/10/1836 77 William L Jones Rector
319 Evan Jones Abersoch 27/10/1836 3m William L Jones Rector
320 Lydia Roberts Pen Mynydd Cilan 10/11/1836 3 William L Jones Rector
321 Griffith Prichard Cottage Hill Llannor 21/11/1836 79 Henry Richards Rhiw Highslide JS
322 Margaret Evans Gwttar 01/12/1836 77 William L Jones Rector
323 Jane Jones Yr Ochor 02/12/1836 71 William L Jones Rector
324 Evan Jones Dafarn Abersoch 06/12/1836 4m William L Jones Rector
325 Griffith Richard Castell 15/12/1836 57 David Lewis Aberdaron
326 Margaret Thomas Nantpig 12/01/1837 76 William L Jones Rector
327 Jane Jones Llety 16/01/1837 14d William L Jones Rector
328 William Evans Tair Lon Bryncelyn 19/01/1837 16 William L Jones Rector
329 John Richard Mur Bettws 26/01/1837 64 William L Jones Rector
330 Anne Evans Dwylan Bellaf 04/02/1837 71 Henry Richards Minister
331 Edward Davies Tyndalar 04/02/1837 59 Henry Richards Minister
332 John Evans Abersoch 07/02/1837 10m Hugh Jones Minister
333 William Francis Cilan Fawr 13/02/1837 79 William L Jones Rector
334 Mary A Jones Abersoch 13/02/1837 18 William L Jones Rector
335 Catherine Williams Abersoch 21/02/1837 8 Henry Richards Minister
336 Henry Williams Abersoch 27/02/1837 73 William L Jones Rector
337 Evan Jones Cilan Fawr 03/03/1837 89 William L Jones Rector
338 Elizabeth Williams Cottage 24/03/1837 1 William L Jones Rector
339 Hugh Ellis Tyn y Capal 04/04/1837 2 William L Jones Rector
340 David Jones Tyfry 15/04/1837 63 William L Jones Rector
341 Richard Williams Ysguborhen 16/05/1837 2 Henry Richards Curate
342 Edward Richards Bryn rodyn 19/05/1837 1 Henry Richards Curate
343 John Jones Bodarfoel 22/05/1837 20 Henry Richards Curate
344 Ellin Jones Murbettws 27/05/1837 8 Henry Richards Curate
345 Jane Roberts Plas Iol Llangian 27/05/1837 2 Henry Richards Curate
346 Elizabeth Thomas Pengogor 01/06/1837 1 Henry Richards Curate
347 Ellin Evans Cilan Uchaf 05/06/1837 4 Henry Richards Curate
348 Mary Thomas Pant y Brannar 06/06/1837 2 Henry Richards Curate
349 Elizabeth Evans Cilan Uchaf 08/06/1837 1 Henry Richards Curate
350 Robert Williams Penymynydd 20/06/1837 2 Henry Richards Curate
351 John Jones Tanyfron 11/07/1837 8 Henry Richards Curate
352 Griffith Jones Caefadog 17/07/1837 7 Henry Richards Curate
353 Mary Griffith Llamerin 21/07/1837 92 Henry Richards Curate
354 Thomas Griffith Creigirwen 22/07/1837 23 Henry Richards Curate
355 Margaret Roberts Tyddyndon 24/07/1837 7 Henry Richards Curate
356 John Roberts Pentrebach 26/07/1837 3 Henry Richards Curate
357 Maria F Francis Abersoch 27/07/1837 1 Henry Richards Curate
358 Thomas Jones Tyddyndon 03/08/1837 5 Henry Richards Curate
359 Jane Griffith Abersoch 11/08/1837 32 Henry Richards Curate
360 Ellin Hughes Cefn 29/09/1837 21 Henry Richards Curate
361 Margaret Jones Murycwpwl 30/09/1837 7w Henry Richards Curate
362 Elizabeth Jones Bryncelyn 06/10/1837 14 Henry Richards Curate
363 John Evans Pen yr Hendre 14/10/1837 3w Henry Richards Curate
364 Robert Ellis Abersoch 20/11/1837 1w Henry Richards Curate
365 Lydia Ellis Bwlchyclawdd 05/12/1837 30 Henry Richards Curate
366 John Prichard Cilan 08/12/1837 1w Henry Richards Curate
367 Thomas Jones Cae bach 13/12/1837 2w Henry Richards Curate
368 Jane Hughes Tanygarreg Llaniestyn 14/12/1837 81 Henry Richards Curate
369 Salmon Jones Creigir Isa 18/01/1838 69 Henry Richards Curate
370 Martha Jones Abersoch 22/02/1838 57 Henry Richards Curate
371 William Jones Penrallt 22/02/1838 69 Henry Richards Curate
372 Margaret Williams Bodarfoel 24/02/1838 48 Henry Richards Curate
373 John Evans Brynrodyn 06/03/1838 11 Henry Richards Curate
374 Mary Parry Tyddyndon 22/03/1838 78 Henry Richards Curate
375 Mary Jones Abersoch 27/03/1838 3m Henry Richards Curate
376 Evan Thomas Pantgwyn Cottages 02/04/1838 3w Henry Richards Curate
377 John Thomas Pantgwyn Cottages 02/04/1838 3w Henry Richards Curate
378 Owen Evans Caebattalog Cottage 21/06/1838 4 Henry Richards Curate
379 Anne Thomas Llain 26/07/1838 20 Henry Richards Curate
380 Enoch Evans Yr Ochr 02/10/1838 86 Henry Richards Curate
381 William Ellis Pentre bach 31/12/1838 77 Henry Richards Curate
382 Jane Jones Abersoch 02/01/1839 52 Henry Richards Curate
383 Henry Reid On board Rosalind 12/01/1839 19 Henry Richards Curate
384 Bruce Solomon On board Rosalind 14/01/1839 23 Henry Richards Curate
385 Salmon Jones Brynygwynt 07/02/1839 2w Henry Richards Curate
386 Ellin Jones Creigir Isa 06/03/1839 67 Henry Richards Curate
387 Mary Jones Abersoch 12/04/1839 64 Henry Richards Curate
388 Ellin Jones Nant 03/05/1839 68 Henry Richards Curate
389 Lowry Ellis Bodarfoel 06/05/1839 86 Henry Richards Curate
390 Mary Jones Pant y branar 15/06/1839 68 Henry Richards Curate
391 John Humphrey Castell 27/06/1839 20 Henry Richards Curate
392 William Williams Carreg Haul 29/06/1839 18 Henry Richards Curate
393 Hugh Jones Gangen 16/07/1839 68 Henry Richards Curate
394 Anne Roberts Penybont Abersoch 16/08/1839 26 Henry Richards Curate
395 Jane Richards Greenland 03/09/1839 74 Henry Richards Curate
396 Catherine Thomas Castell 05/09/1839 5 Henry Richards Curate
397 Anne Williams Ochor 17/09/1839 58 Henry Richards Curate
398 Unknown NK Found on the seashore 26/09/1839 NK Henry Richards Curate
399 William Richards Castell 03/10/1839 69 Henry Richards Curate
400 John Evans Tyddyn priciau 16/11/1839 64 Henry Richards Curate
401 David Griffith Mur y bettws 29/11/1839 56 Henry Richards Curate
402 John Jones Plas yn Morfa 09/12/1839 87 Henry Richards Curate
403 Sydney Hughes Cefn 17/12/1839 26 Henry Richards Curate
404 Margaret Hughes Penymorfa 28/12/1839 84 Henry Richards Curate
405 Mary Ellis Crowrach 30/12/1839 3 Henry Richards Curate
406 Jane Thomas Pant y branar 14/01/1840 6m Henry Richards Curate
407 Thomas Jones Tyisaf 21/01/1840 4 Henry Richards Curate
408 Lowry Richards Marchroes 30/01/1840 3w Henry Richards Curate
409 William Jones Tyddyn don 31/01/1840 5m Henry Richards Curate
410 Mary Jones Pen yr Hendre 01/02/1840 4m Henry Richards Curate
411 Anne Jones Marchroes 06/02/1840 31 Henry Richards Curate
412 William Jones Curied 29/02/1840 1 Henry Richards Curate
413 Anne Jones Refail bach Llanbedrog 06/03/1840 1w Henry Richards Curate
414 Elizabeth Jones Ewig 10/03/1840 8m Henry Richards Curate
415 John Jones Refail bach Llanbedrog 19/03/1840 2w Henry Richards Curate
416 Anne Jones Fron-oleu 24/03/1840 1 Henry Richards Curate
417 Ellen Jones Cottage 31/03/1840 4 Henry Richards Curate
418 Mary Jones Cottage o4/04/1840 1 Henry Richards Curate
419 William Jones Brynmelyn 21/04/1840 1 Henry Richards Curate
420 Salmon Jones Creigir Goch 23/04/1840 5 Henry Richards Curate
421 John Edwards Belle-vue 25/04/1840 45 Henry Richards Curate
422 Evan Jones Pwllheli 21/05/1840 38 Henry Richards Curate
423 Mary Jones Marchroes 08/06/1840 16 Henry Richards Curate
424 Thomas Edwards Belle-vue 20/06/1840 5m Henry Richards Curate
425 Jane Jones Marchroes 14/07/1840 79 Henry Richards Curate
426 Thomas Jones Found drowned Porth Ceiriad 20/08/1840 59 Henry Richards Curate
427 William Jones Penygongol 09/10/1840 30 Henry Richards Curate
428 Margaret Owen Maescoch 24/10/1840 70 Henry Richards Curate
429 Catharine Jones Bryncelyn 27/10/1840 60 Henry Richards Curate
430 Owen Thomas Village 10/11/1840 79 Henry Richards Curate
431 Mary Thomas Creigirwen 20/11/1840 21 Henry Richards Curate
432 William Morgan Barque Hindoo 22/11/1840 21 Henry Richards Curate
433 Lowry Griffith Bryncelyn 05/12/1840 74 Henry Richards Curate
434 Thomas Ellis Pensarn 20/01/1841 1m Henry Richards Curate
435 Catharine Griffith Tymawr 12/03/1841 91 Henry Richards Curate
436 Elizabeth Griffith Crigafawr Llanfaelrhys 15/03/1841 84 Henry Richards Curate
437 John Williams Abersoch 25/03/1841 58 Henry Richards Curate
438 Jane Evans Crowrach 01/04/1841 17 Henry Richards Curate
439 Jonette Williams Penygongl 04/05/1841 69 Henry Richards Curate
440 Jane Richards Brynyrodyn 05/05/1841 20 Henry Richards Curate
441 Thomas Hughes Tyndalar 15/05/1841 80 Henry Richards Curate
442 Griffith Jones Bodarfoel 20/05/1841 26 Henry Richards Curate
443 John Jones Caefadog 25/05/1841 16 Henry Richards Curate
444 Catharine Griffith Ochor 12/06/1841 75 Henry Richards Curate
445 Robert Jones Llwyndy 08/07/1841 83 Henry Richards Curate
446 Evan Jones Marchroes 13/07/1841 52 Henry Richards Curate
447 Elias Enoch Bryncelyn 21/08/1841 16 Henry Richards Curate
448 John Griffith Tanyfonwent 21/08/1841 53 Henry Richards Curate
449 Ellin Parry Abersoch 26/08/1841 40 Henry Richards Curate
450 Richard Williams Llech 30/09/1841 51 Henry Richards Curate
451 Samuel Jones Caenant 14/01/1842 66 Henry Richards Curate
452 Anne Roberts Village 30/01/1842 80 Henry Richards Curate
453 John Evans Nant 19/02/1842 51 Henry Richards Curate
454 Margaret Thomas Cae'r Mur 25/02/1842 21 Henry Richards Curate
455 John Richards Pensarn 07/03/1842 8m Henry Richards Curate
456 Anne Williams Murpoeth 02/04/1842 76 Henry Richards Curate
457 Elizabeth Evans Tanybwlch 16/05/1842 34 Henry Richards Curate
458 Jane Thomas Abersoch 20/06/1842 84 Henry Richards Curate
459 Lowry Thomas Cae'r Mur 29/07/1842 11 Henry Richards Curate
460 Rowland Griffith Murpoeth 12/01/1843 91 Henry Richards Curate
461 Catharine Hughes Caebach 27/01/1843 33 Henry Richards Curate
462 Catharine Parry Tyfadog 02/03/1843 71 Henry Richards Curate
463 John Williams Tyndalar 04/04/1843 76 Henry Richards Curate
464 Elizabeth Jones Pentrebach 20/04/1843 86 Henry Richards Curate
465 Eleanor Roberts Creigir Goch 27/04/1843 50 Henry Richards Curate
466 Owen Williams Bryncelyn 18/05/1843 3d Henry Richards Curate
467 Anne Jones Murybettws 25/05/1843 2 Wm Williams Rector
468 Elizabeth Jones Abersoch 26/05/1843 30 Wm Williams Rector
469 Margaret Jones Plascyndyn 03/06/1843 22 Wm Williams Rector
470 Jane Thomas Tanyfron 10/06/1843 63 Henry Richards Curate
471 Catharine Roberts Caefadog 19/06/1843 6m Henry Richards Curate
472 Ellin Dafydd alias Rbts Tyfry 01/08/1843 34 Henry Richards Curate
473 Jane Williams Brag dy'r Bwlch 17/08/1843 23 Henry Richards Curate
474 Evan Roberts Marchroes 05/10/1843 79 Wm Williams Rector
475 Catharine Johnson Abersoch 07/10/1843 28 Henry Richards Curate
476 James Hughes Abersoch 02/11/1843 16 Henry Richards Curate
477 Josa M Santos On board the Aria 22/11/1843 45 Wm Williams Rector
478 Ellin Richards Abersoch 09/01/1844 46 Henry Richards Curate
479 Catharine Evans Marchroes 25/01/1844 48 Henry Richards Curate
480 Mary Evans Penyrhendre 13/02/1844 1 Henry Richards Curate
481 Margaret Williams Tai'r lon 23/02/1844 9 Wm Williams Rector
482 Griffith Williams Tai'r lon 27/02/1844 5 Henry Richards Curate
483 Ellin Jones Tyddyn peiswyn 01/03/1844 43 Henry Richards Curate
484 Griffith Jones Tanybryn 02/03/1844 35 Henry Richards Curate
485 Elizabeth M Roberts Penygamdda 04/03/1844 6m Henry Richards Curate
486 Richard Thomas Cilan 06/03/1844 70 Henry Richards Curate
487 John Griffith Tanyrallt 07/03/1844 69 Henry Richards Curate
488 Grace Williams Tai'r lon 09/03/1844 14 Henry Richards Curate
489 Evan Williams Tai'r lon 09/03/1844 7 Henry Richards Curate
490 Unknown NK Foreign sailor found drowned 16/03/1844 NK Henry Richards Curate
491 Margaret Williams Yr Efail 18/03/1844 18 Henry Richards Curate
492 John Jones Tai'r lon 28/03/1844 4 Henry Richards Curate
493 Elizabeth Mathew Pwllheli (alias Jones) 04/04/1844 69 Wm Williams Rector
494 Anne Griffith Mur y Cwppwl 11/04/1844 48 Wm Williams Rector
495 Unknown NK Found drowned Penryndu 02/05/1844 NK Henry Richards Curate
496 Thomas Richards Tyddyncallod 03/05/1844 57 Henry Richards Curate
497 Margaret Benjamin Tanyfonwent 21/05/1844 7 Henry Richards Curate
498 William Williams Bryncelyn 24/05/1844 69 Henry Richards Curate
499 Jane Benjamin Tanyfonwent 12/06/1844 5 Henry Richards Curate
500 Michael Williams Bwlch Cottage 20/06/1844 4m Henry Richards Curate
501 Edward Williams Abersoch 02/08/1844 28 Henry Richards Curate
502 Evan Griffith Bwlch 29/08/1844 55 Wm Williams Rector
503 Catherine Williams Abersoch 31/08/1844 15 Wm Williams Rector
504 Evan Jones Pantgwyn 10/09/1844 4 Henry Richards Curate
505 Mary Jones Tybach 28/09/1844 78 Henry Richards Curate
506 Richard Ellis Penygroes 10/10/1844 66 Wm Williams Rector
507 Mary Hughes Tynrhos 12/10/1844 62 Henry Richards Curate
508 John Roberts Llwyndy 24/10/1844 7 Henry Richards Curate
509 John Thomas Bwlchtocyn 24/10/1844 75 Henry Richards Curate
510 Catharine Jones Bryncelyn 31/10/1844 2 Henry Richards Curate
511 Jane Evans Yr Efail 01/11/1844 61 Henry Richards Curate
512 Richard Evans Berthddu 09/11/1844 78 Henry Richards Curate
513 Richard Peter Pwllheli Workhouse 23/11/1844 78 Henry Richards Curate
514 William Griffith Beudu Mawr Llanbedrog 26/12/1844 26 Henry Richards Curate
515 Gaenor Griffith Crowrach 10/02/1845 69 Henry Richards Curate
516 Lowry Jones Twllyclawdd 15/02/1845 85 Henry Richards Curate
517 Jane Williams Caedu 28/02/1845 52 Henry Richards Curate
518 Elizabeth Hughes Riffle 28/03/1845 77 Henry Richards Curate
519 John Jones Caepwllhalog 21/06/1845 15 Henry Richards Curate
520 William Williams Castell 09/08/1845 27 Wm Williams Rector
521 Evan Parry Nant 16/08/1845 77 Wm Williams Rector
522 Unknown NK Found at Porth Ceiriad 25/08/1845 NK Henry Richards Curate
523 Ellen Williams Felin Horon 26/08/1845 19 Henry Richards Curate
524 Evan Thomas Tybach 03/10/1845 87 Henry Richards Curate
525 Owen Thomas Llanengan Village 02/12/1845 21 Henry Richards Curate
526 Eleanor Roberts Cilan 16/12/1845 81 Henry Richards Curate
527 Robert Richards Tanygraig 19/03/1846 40 Henry Richards Curate
528 Richard Jones Tyddyn Talgoch 24/03/1846 55 Henry Richards Curate
529 Ellin Williams Tynewydd 24/03/1846 11m Henry Richards Curate
530 Mary Williams Cottage 26/03/1846 10m Henry Richards Curate
531 Salmon Jones Abersoch 14/04/1846 6m Henry Richards Curate
532 Jane Evans Cae'r Mur 30/04/1846 2 Henry Richards Curate
533 Owen Williams Tynewydd 16/05/1846 1 Henry Richards Curate
534 Jane Humphreys Llech 01/06/1846 1 Henry Richards Curate
535 Jane Thomas Cae'r Eglwys 06/06/1846 23 Henry Richards Curate
536 Margaret Parry Abersoch 04/07/1846 55 Henry Richards Curate
537 Catharine Benjamin Tanyfonwent 31/08/1846 46 Henry Richards Curate
538 Owen Thomas Glaswen 21/09/1846 3d Henry Richards Curate
539 Thomas Griffith Creigirwen 22/09/1846 59 Henry Richards Curate
540 Ellin Roberts Morfa 22/09/1846 70 Henry Richards Curate
541 Griffith Griffith Ysgubor Hen 02/10/1846 83 Wm Williams Rector
542 Elizabeth Jenkins Marchroes 04/01/1847 81 Henry Richards Curate
543 Anne Hughes Tynymorfa 12/01/1847 7w Henry Richards Curate
544 John Davies Cilan 09/02/1847 24 Henry Richards Curate
545 Hugh Hughes Greenland 19/02/1847 2 Henry Richards Curate
546 Thomas Williams Dwylan 04/03/1847 3 Henry Richards Curate
547 Ellin Parry Abersoch 29/03/1847 93 Henry Richards Curate
548 John Griffith Tai'r lon 06/04/1847 58 Henry Richards Curate
549 Jane Roberts Marchroes 19/04/1847 78 Henry Richards Curate
550 Thomas Jones Marchroes 22/04/1847 25 Wm Williams Rector
551 Jane Jones Marchroes 27/05/1847 17 Henry Richards Curate
552 Mary Thomas Pwllheli 16/07/1847 37 Henry Richards Curate
553 Lowry Jones Abersoch 14/08/1847 29 Henry Richards Curate
554 William Williams Pentre bach 20/09/1847 61 Wm Williams Rector
555 Ellis Humphreys Ty'r Capel 02/12/1847 40 Henry Richards Curate
556 Catherine Jones Bryncelyn 08/12/1847 10m Henry Richards Curate
557 Owen Hughes Bryndu 13/12/1847 2 Henry Richards Curate
558 Thomas Williams Maescoch 22/12/1847 82 Wm Williams Rector
559 Jane Roberts Tyndalar 07/01/1848 70 Henry Richards Curate
560 Margaret Parry Bryncelyn 10/01/1848 87 Henry Richards Curate
561 John Jones Bryncelyn 18/01/1848 4m Henry Richards Curate
562 John Roberts Abersoch 19/01/1848 10 Henry Richards Curate
563 John Griffith Village 26/01/1848 56 Henry Richards Curate
564 William Williams Morfa 12/02/1848 9m Henry Richards Curate
565 Anne Griffith Castell 15/02/1848 13 Henry Richards Curate
566 Unknown NK Found drowned 16/02/1848 NK Wm Williams Rector
567 Owen Griffith Tyddynllan 04/03/1848 63 Henry Richards Curate
568 Jenette Williams Pantybranar 24/03/1848 37 Henry Richards Curate
569 Mary Williams Penygamdda 13/04/1848 79 Henry Richards Curate
570 Catherine Hughes Gilfach Llaniestyn 18/05/1848 62 Henry Richards Curate
571 Mary Williams Morfa 27/05/1848 3m Henry Richards Curate
572 John Jones Bryncelyn 30/05/1848 77 Henry Richards Curate
573 Jane Richards Brynrodyn 03/07/1848 70 Henry Richards Curate
574 Catharine Williams Corn 18/07/1848 67 Henry Richards Curate
575 William Hughes Tyfadog 17/08/1848 86 Henry Richards Curate
576 Mary Jones Tyddyndon 24/08/1848 2 Henry Richards Curate
577 William Williams Ty bach 29/08/1848 85 Henry Richards Curate
578 Elizabeth Roberts Creigir Goch 05/10/1848 23 Henry Richards Curate
579 Salmon Jones Hendy 07/10/1848 20 Henry Richards Curate
580 Robert Griffith Tanllech 14/11/1848 36 Henry Richards Curate
581 Catherine Evans Tyddyntwlc 24/11/1848 70 Henry Richards Curate
582 Elizabeth Williams Caefadog 29/12/1848 54 Henry Richards Curate
583 Catherine Williams Llain 11/01/1849 71 Henry Richards Curate
584 John Parry Towyn 16/03/1849 76 Henry Richards Curate
585 Robert Williams Bragdy 09/04/1849 22 Henry Richards Curate
586 Anne Hughes Tynymorfa 26/05/1849 5m Henry Richards Curate
587 Richard Roberts Brynyrodyn Cilan 02/06/1849 71 Henry Richards Curate
588 Robert Prichard Penymynydd 07/06/1849 55 Henry Richards Curate
589 Laura Williams Dwylan 21/06/1849 7 Henry Richards Curate
590 Kadwaladr Williams Corn 06/07/1849 73 Henry Richards Curate
591 Griffith Williams Lamb 28/07/1849 59 Henry Richards Curate
592 Jane Roberts Cilan 10/08/1849 50 Henry Richards Curate
593 Griffith Wms Jones Cae'rmur 11/08/1849 1w Henry Richards Curate
594 Owen Jones Llangian Village 04/09/1849 8 Henry Richards Curate
595 Richard Jones Tynygrisiau 30/10/1849 49 Henry Richards Curate
596 Margaret Griffith Tanyrallt 08/11/1849 71 Henry Richards Curate
597 Albert Edwards Pwllheli 15/11/1849 9 Henry Richards Curate
598 Dorothy Griffith Caenant 04/01/1850 82 Henry Richards Curate
599 Ellin Evans Marchroes 11/02/1850 58 Wm Williams Rector
600 Margaret Prichard Cottage Hill 14/02/1850 70 Henry Richards Curate Highslide JS
601 Richard Griffith Garreglwyd 04/03/1850 73 Henry Richards Curate
602 Hugh Williams Crowrach 21/03/1850 73 Henry Richards Curate
603 Elizabeth Griffith Cilanuchaf 28/03/1850 87 Henry Richards Curate
604 William Prichard Caefadog 01/04/1850 85 Henry Richards Curate
605 Mary Williams Maescoch 14/05/1850 1 Henry Richards Curate
606 Griffith Thomas Penygamdda 21/05/1850 49 Henry Richards Curate
607 Lowry Griffith Creigiruchaf 12/06/1850 14 Henry Richards Curate
608 John Roberts Cefn 27/06/1850 3 Henry Richards Curate
609 Hugh Roberts Marchroes 16/07/1850 68 Henry Richards Curate
610 Margaret Jones Cae'rmur 18/07/1850 34 Henry Richards Curate
611 Jennette Hughes Caefadog 14/08/1850 23 Henry Richards Curate
612 William Parry Morfa 25/10/1850 2 Henry Richards Curate
613 Hanmer Gray On board the Eleri 17/01/1851 6w Henry Richards Curate
614 Lowry Parry Greenland 08/02/1851 41 Henry Richards Curate
615 John Jones Yr Ewig 10/02/1851 3 Henry Richards Curate
616 John Jones Llwyndu 15/02/1851 2 Henry Richards Curate
617 Ellin Hughes Bwlchtocyn 06/06/1851 1 Henry Richards Curate
618 Grisial Hughes Penygamdda 22/03/1851 79 Henry Richards Curate
619 Jane Williams Pantybranar 15/04/1851 7 Wm Williams Rector
620 Elizabeth Hughes Caefadog 15/04/1851 2 Wm Williams Rector
621 Jane Jones Pentrebach 29/04/1851 56 Henry Richards Curate
622 Mary Jones Caefadog 03/05/1851 12 Wm Williams Rector
623 David Roberts Crowrach 08/05/1851 2 Henry Richards Curate
624 Anne Williams Curiad 28/05/1851 42 Wm Williams Rector
625 Ellin Williams Pensarn 06/06/1851 57 Henry Richards Curate
626 Jennette Jones Penymynydd Llanbedrog 11/06/1851 82 Henry Richards Curate
627 William Jones Tymawr 10/07/1851 78 Henry Richards Curate
628 Elizabeth Williams Bwlchyclawdd 26/07/1851 59 Henry Richards Curate
629 Benjamin Roberts Tyuchaf 26/07/1851 29 Henry Richards Curate
630 Catherine Richards Caepwllhalog 06/08/1851 59 Wm Williams Rector
631 William Roberts Fronoleu 30/08/1851 78 Henry Richards Curate
632 Lowry Williams Bwlchclawdd (Illig) 09/09/1851 1m Wm Williams Rector
633 John Jones Caefadog 16/09/1851 9 Henry Richards Curate
634 Catherine Jones Tai'r lone (Illig) 22/10/1851 10w Wm Williams Rector
635 Jane Roberts Penybont 04/11/1851 42 Henry Richards Curate
636 Robert Hughes Morfa Neigwl 22/01/1852 74 Henry Richards Curate
637 John Evans Portmadoc 29/01/1852 47 Henry Richards Curate
638 Mary Jones Tynlon 07/02/1852 80 Henry Richards Curate
639 Hugh Thomas Cae'r Eglwys 04/03/1852 61 Henry Richards Curate
640 Thomas Williams Pantybraner 10/03/1852 47 Wm Williams Rector
641 Jane Evans Berthddu 27/03/1852 90 Henry Richards Curate
642 Robert Griffith Tynlon Aberdaron 10/04/1852 16 Henry Richards Curate
643 Catherine A Hughes Llangian Village 14/04/1852 9m Henry Richards Curate
644 William Roberts Creigirgoch 27/04/1852 9m Henry Richards Curate
645 John Evans Village 08/05/1852 10 Henry Richards Curate
646 Thomas Jones Tyddyndon 12/05/1852 5m Henry Richards Curate
647 Ellin Hughes Abersoch 05/06/1852 32 Henry Richards Curate
648 Pheope Evans Tyddyntalgoch 17/08/1852 75 Henry Richards Curate
649 Mary Parry Marchroes 31/08/1852 52 Henry Richards Curate
650 Griffith Prichard Penygogo 15/10/1852 63 Henry Richards Curate
651 Elizabeth Jones Bryntirion 25/11/1852 31 Henry Richards Curate
652 Eleanor Parry Tyfry 02/12/1852 69 Henry Richards Curate
653 Unknown NK Found at Porth Neigwl 06/12/1852 NK Henry Richards Curate
654 Robert Parry Riffle 16/12/1852 74 Henry Richards Curate
655 Owen Griffith Beudy Mawr Llanfihangel 27/12/1852 70 Henry Richards Curate
656 William Jones Penygongol 06/01/1852 79 Henry Richards Curate
657 Griffith Williams Pantybranar 07/01/1853 55 Henry Richards Curate
658 Robert Jones Penybont 15/01/1853 81 Wm Williams Rector
659 Anne Roberts Creigir Goch 18/01/1853 32 Henry Richards Curate
660 Griffith Williams Llainrhendryd 03/02/1853 4m Henry Richards Curate
661 Mary Thomas Tyddyntalgoch 04/03/1853 66 Henry Richards Curate
662 Elizabeth Williams Bwlchyclawdd 12/03/1853 84 Henry Richards Curate
663 Richard Jones or Thomas? Tyddyncallod 22/03/1853 27 Henry Richards Curate
664 Hugh Jones Bryn late Bwlchygroes 31/03/1853 51 Henry Richards Curate
665 William Williams Yr Efail 02/04/1853 69 Henry Richards Curate
666 Griffith Griffiths Village 13/04/1853 69 Henry Richards Curate
667 Lowry Thomas Village 16/04/1853 63 Henry Richards Curate
668 John Evans Nant 26/04/1853 39 Henry Richards Curate
669 Salmon Jones Abersoch 31/05/1853 48 Henry Richards Curate
670 Robert Thomas Trwynygarreg 22/06/1853 3 Henry Richards Curate
671 Mary Sorton Cim 18/07/1853 89 Henry Richards Curate
672 Salmon Griffith Sarnbach 08/08/1853 1w Henry Richards Curate
673 Robert Williams Penygamdda 09/08/1853 60 Henry Richards Curate
674 John Parry Marchroes 09/08/1853 65 Henry Richards Curate
675 Humphrey Parry Marchroes 26/08/1853 63 Henry Richards Curate
676 Thomas Williams Ysgoldy Cilan 05/09/1853 54 Henry Richards Curate
677 Mary A Edwards Pwllheli 10/10/1853 50 Henry Richards Curate
678 Owen Griffith Beudymawr Llanbedrog 08/11/1853 28 Henry Richards Curate
679 Richard Hughes Lletty 25/11/1853 53 Henry Richards Curate
680 William Griffith Pantybranar 17/12/1853 87 Henry Richards Curate
681 Rachel Evans Bryncelyn 30/12/1853 48 Henry Richards Curate
682 Jane Griffith Carreghaul 02/01/1854 67 Henry Richards Curate
683 Griffith Parry Riffle 13/01/1854 77 Henry Richards Curate
684 John Jones Tanybryn 10/02/1854 45 Henry Richards Curate
685 Richard Owen Llain 20/02/1854 18 Henry Richards Curate
686 John Richards Dalarddimau 25/02/1854 81 Henry Richards Curate
687 Mary Jones Castell 17/03/1854 72 Henry Richards Curate
688 Mary ? Tanyfron 30/03/1854 65 Henry Richards Curate
689 Jane Griffith Beudymawr Llanbedrog 27/04/1854 56 Henry Richards Curate
690 Jane Roberts Mynytho Llangian 29/05/1854 66 Henry Richards Curate
691 Thomas Jones Penisarlon Llanllyfni 21/06/1854 9 Henry Richards Curate
692 Mary Jones Bryncelyn 23/06/1854 40 Henry Richards Curate
693 Elizabeth Thomas Bottacho Wyn Nevin 27/06/1854 36 Henry Richards Curate
694 Griffith Davies Penygraig 15/07/1854 46 Henry Richards Curate
695 John Jones Penybryn Bwlchtocyn 04/08/1854 22 Henry Richards Curate
696 Richard Jones Morfa Neigwl 01/09/1854 32 Henry Richards Curate
697 William Benjamin Tanyfonwent 31/10/1854 70 Henry Richards Curate
698 Griffith Jones Penybryn 01/12/1854 26 Henry Richards Curate
699 Robert Parry Twllyclawdd 15/12/1854 1w Henry Richards Curate
700 Catherine Williams Nanhoron Gatehouse 02/01/1855 63 Henry Richards Curate
701 Mary Roberts Bryntirion 16/01/1855 23 Henry Richards Curate
702 Catherine Williams Dwylan 22/01/1855 48 Henry Richards Curate
703 Catherine Parry Bryncelyn 23/01/1855 30 Henry Richards Curate
704 Margaret Williams Llainrhendrydd 27/01/1855 58 Henry Richards Curate
705 Salmon Jones Office 05/02/1855 2 Henry Richards Curate
706 Lowry Griffith Trwynygarreg 09/02/1855 1 Henry Richards Curate
707 Sarah Roberts Abersoch 10/02/1855 52 Henry Richards Curate
708 Mary Parry Bryncelyn 24/02/1855 56 Wm Williams Rector
709 Ellin Williams Borthbach 02/03/1855 75 Henry Richards Curate
710 Evan Humphreys Tyddynpeiswyn 12/03/1855 19 Henry Richards Curate
711 John Evans Smithy 12/03/1855 42 Henry Richards Curate
712 Margaret Thomas Bwlchtocyn 16/03/1855 87 Henry Richards Curate
713 John Morris Tyddyntalgoch 31/03/1855 28 Wm Williams Rector
714 Anne Jones Tyddynpriciau 03/04/1855 23 Henry Richards Curate
714a Evan Jones Tyddynpriciau 03/04/1855 3w? Henry Richards Curate
715 William Williams caefadog 13/04/1855 76 Henry Richards Curate
716 Enoch Hughes Tynymorfa 14/04/1855 81 Henry Richards Curate
717 Mary J Owen Pwllheli 21/04/1855 3m Henry Richards Curate
718 Thomas Jones Abersoch 27/04/1855 76 Henry Richards Curate
719 John Hughes Caedu late Dolbenmaen 15/05/1855 63 Henry Richards Curate
720 Anne Ellis Penygwaith 14/06/1855 82 Henry Richards Curate
721 Anne Hughes Dalar Ddimme 10/07/1855 35 Wm Williams Rector
722 Hugh Hughes Marchros 04/08/1855 31 Wm Williams Rector
723 John Jones or Evans Abersoch 10/08/1855 36 Wm Williams Rector
724 William Owen Abersoch 27/09/1855 48 J Hughes Curate
725 Anne Davies Tanygraig 17/12/1855 77 J Hughes Curate
726 Ellen Jones Marchroes 31/12/1855 74 J Hughes Curate
727 John Evans Pant yr Hwch 05/01/1856 83 J Hughes Curate
728 Mary Jones Pentrebach 18/01/1856 3m J Hughes Curate
729 Unknown NK Found on seashore 19/02/1856 NK J Hughes Curate
730 Ellen Hughes TYnrhos 29/03/1856 37 J Hughes Curate
731 Evan Griffith Tynylon Aberdaron 02/05/1856 26 J Hughes Curate
732 Anne Griffith Tynylon Aberdaron 06/05/1856 33 J Hughes Curate
733 Jane Morris Lon las 14/06/1856 12 D Silvan Evans Llangian
734 Sarah Jones Gelliwig 14/06/1856 1 D Silvan Evans Llangian
735 John Thomas Caedu 19/06/1856 79 T H Richards Minister
736 Enoch Hughes Tynymorfa 28/06/1856 3w T H Richards Minister
737 John Hughes Llainrhendryd 12/07/1856 68 J Hughes Curate
738 Henry Williams Bryncelyn 15/07/1856 23 J Hughes Curate
739 Ellen Jones Bryncelyn 15/07/1856 5 J Hughes Curate
740 Margaret Owen Tymawr 14/08/1856 1 J Hughes Curate
741 John Hughes Nevin 24/10/1856 3 J Hughes Curate
742 Evan Jones Bwlchtocyn 19/11/1856 17 J Hughes Curate
743 Anne Roberts Pwllheli 25/11/1856 61 J Hughes Curate
744 Elizabeth Jones Creigir Isaf 12/12/1856 57 J Hughes Curate
745 John Evans Caermur 18/12/1856 45 J Hughes Curate
746 Salmon Owens Hendy 01/01/1857 4 J Hughes Curate
747 Catharine Hughes Lon las 26/02/1857 1 J Hughes Curate
748 Griffith Sorton Cim 28/02/1857 57 J Hughes Curate
749 Ellen Griffith Cilanfawr 18/03/1857 72 J Hughes Curate
750 Jane Jones Yr Ewig 07/04/1857 1 J Hughes Curate
751 Mary Jones Tyddynpeiswyn 29/04/1857 27 J Hughes Curate
752 Leah Hughes Penygwaith 11/05/1857 38 J Hughes Curate
753 Gaynor Hughes Marchroes 14/07/1857 1 J Hughes Curate
754 Hugh Williams Penygamdda 19/08/1857 20 J Hughes Curate
755 John Eames Marchroes 21/09/1857 49 J Hughes Curate
756 Elizabeth Thomas Trwynygarreg 22/09/1857 38 J Hughes Curate
757 Ellen Hughes Cefn 01/10/1857 48 J Hughes Curate
758 Ellen Griffith Dalarddimmau 31/10/1857 79 J Hughes Curate
759 Jane Griffith Tyddynllan 05/11/1857 69 J Hughes Curate
760 Evan Ellis Pig Street Llanbedrog 26/11/1857 77 J Hughes Curate
761 John Thomas Cilan 05/12/1857 32 J Hughes Curate
762 Elizabeth Owens Abersoch 02/01/1858 36 J Hughes Curate
763 John Williams Efail Glaswen 15/01/1858 66 D Silvan Evans Llangian
764 William Williams Ysgubor Hen 05/04/1858 61 D Silvan Evans Llangian
765 Mary Jones Tanyfron 06/04/1858 14 J Hughes Curate
766 John Williams Pwllheli Workhouse 13/04/1858 63 Wm Williams Rector
767 Catharine Roberts Cottage 24/04/1858 16 J Hughes Curate
768 Elizabeth Griffith Tyddynpriciau 26/04/1858 83 J Hughes Curate
769 Hugh Evans Bys Coch 05/06/1858 18 Evan Evans Curate
770 William Parry Marchroes 06/07/1858 63 Evan Evans Curate
771 Mary Roberts Penrhyn Mawr 26/07/1858 62 Evan Evans Curate
772 Elizabeth C Jenkyns National School Pwllheli 27/07/1858 5m Evan Evans Curate
773 Catherine Williams Tynygate Llanystumdwy 10/08/1858 69 D Silvan Evans Llangian
774 Unknown NK Found on seashore 28/09/1858 NK Evan Evans Curate
775 Jane Williams Dwylan 07/10/1858 20 Evan Evans Curate
776 Ellen Evans Twllclawdd 25/10/1858 28 Evan Evans Curate
777 Janet Jones Tyisa Machroes 02/12/1858 82 Evan Evans Curate
778 John Owen Pwllheli 21/12/1858 6w Evan Evans Curate
779 Robert Jones Penygroes Bwlchtocyn 25/12/1858 8 Evan Evans Curate
780 Thomas Jones Penygroes Bwlchtocyn 06/01/1859 4 Evan Evans Curate
781 Robert Pritchard Cym 18/01/1859 67 Evan Evans Curate
782 Catherine Griffith Carreg Lwyd 01/03/1859 77 Evan Evans Curate
783 Henry Jones Marchros 19/03/1859 39 Evan Evans Curate
784 William Evans Mur Cwpwl 22/03/1859 62 Evan Evans Curate
785 Ellen Hughes Tyddyn Talgoch 05/04/1859 17 Evan Evans Curate
786 Jane Jones Bwlchtocyn 15/04/1859 37 Evan Evans Curate
787 Griffith Jones Tanybwlch 27/04/1859 2 Evan Evans Curate
788 Mary Williams Tanybwlch 27/04/1859 1 Evan Evans Curate
789 Elizabeth Roberts Tanyfron 02/05/1859 68 Evan Evans Curate
790 Anne Parry Gwtter 05/05/1859 72 Evan Evans Curate
791 John Williams Pwllheli Workhouse 06/05/1859 54 Evan Evans Curate
792 Ellen Hughes Tan y Fynwent 08/06/1859 1 Evan Evans Curate
793 Mary Roberts Penygroes Bwlchtocyn 16/06/1859 84 Evan Evans Curate
794 Richard Roberts Village 05/07/1859 42 D Silvan Evans Llangian
795 Unknown NK Found on seashore 07/08/1859 NK Evan Evans Curate
796 Margaret Williams Tanyrallt Abererch 02/09/1859 54 D Silvan Evans Llangian
797 Thomas Jones Marchros 05/09/1859 78 Evan Evans Curate
798 Elizabeth Griffith Llandegwning Farm 12/09/1859 55 Evan Evans Curate
799 John Jones Tyddyn Bychan Llanfihangel 12/09/1859 22 Evan Evans Curate
800 Ellen Thomas Pensarn 05/10/1859 17 Evan Evans Curate
Entries Per Page
Displaying Page of