Cyn 1752 newidiwyd rhif y flwyddyn drosodd ar Fawrth 25ain. 1752 oedd y flwyddyn gyntaf i Ionawr 1af fod yn ddiwrnod cyntaf y flwyddyn.
Daeth hyd i fod fel canlyniad i Ddeddf Calendr 1751. Felly, y diwrnod ar ôl 31ain o Ragfyr 1751 oedd Ionawr 1af 1752. Oherwydd hyn roedd 1751 yn flwyddyn fyrach na'r arferol.
Mae llawer o'r manylion yn y cofrestr yn annodd i'w ddarllen neu ar goll yn gyfangwbwl. Fe welwch farc cwestiwn ble mae hyn yn bod. Cymerwch hyn i ystyriaeth wrth gael golwg ar y manylion. Dylech gysidro ymweld a'r Archifdy neu gael copi gwreiddiol i gadarnhau cywirdeb unrhyw record.

Before 1752, the year number changed over on March 25th (Lady day). The year 1752 was the first year that January 1st was the first day of the year.
The Calendar Act of 1751 changed this, so that the day after 31 December 1751 was 1 January 1752. As a consequence, 1751 was a short year - it ran only from 25 March to 31 December.
Some of the details in the register are illegible or missing. Any enties which cannot be identified are left with a question mark in the box. Please bear this in mind when looking at the records. Obtain a copy or visit the Archices Department to get confirmation of the correctness of any individual record.

Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • NOTES - Nodiadau / Notes
ID
DATE
NAME
SURNAME
ABODE
NOTES
1 27/04/1740 Jane Richard vch Abersoch
2 06/05/1740 Ellis Griffith Ellis
3 29/05/1740 John Griffith Kilan
4 12/08/1740 John Griffith Infant
5 24/08/1740 Hugh Prichard Infant
6 26/08/1740 John Evans Infant
7 31/08/1740 Jeremiah Kelley Passenger ship Penrhyndu Died after 3 or 4 days
8 07/09/1740 Gwen Evan vch
9 28/09/1740 Mary John Evan
10 01/03/1740 John Prichard
11 15/03/1740 Ellin Richard Bwlch Daughter of Richard Robert
12 03/04/1741 William Punt y Gwair Son of Robert Prichard
13 12/04/1741 Owen Son of John Owen
14 12/04/1741 David Son of Evan Prichard
15 19/07/1741 John Hughes Kilan
16 13/09/1741 ? Daughter of John Prichard Lewis
17 27/09/1741 Mark Son of Robert Mark and Elizabeth
18 25/11/1741 Anne Daughter of Meyrick Wms and Mary
19 28/12/1741 Ellin Roberts
20 07/03/1741 Evan Son of William Probert
21 07/03/1741 John Son of Wm John Humphrey and Lowry
22 28/03/1742 Jane Daughter of William Hughes and Jane
23 05/04/1742 Hugh Owen
24 23/04/1742 William Pugh Morgan
25 23/05/1742 Ellin Griffith
26 25/07/1742 Mary Hughes Wife of Richard Thomas
27 08/08/1742 Jane? Daughter of John Prichard Lewis
28 15/08/1742 John Prichard Lewis
29 15/08/1742 Henry John Parry
30 07/10/1742 Jane Daughter of Griffith Thomas
31 09/10/1742 Captain Dutch East India Vessel
32 21/11/1742 Gainor Owen
33 28/12/1742 Mrs Jones Ceiriad
34 20/02/1742 Hugh Prichard
35 04/04/1743 Simon Roberts
36 07/04/1743 William Son of Richard Thos and Margaret
37 01/05/1743 Margaret Wife of Mark Williams
38 09/05/1743 Griffith Son of Mark Wms and Margaret
39 14/05/1743 Rachel Nant Daughter Gth Jones Lab and Jane
40 03/07/1743 Ellin Ellis Spinster
41 11/09/1743 Rachel Daughter Gth Jones Lab and Jane
42 18/12/1743 Mary Pengogo Daughter Wm Gth and Cathrine
43 22/12/1743 John Francis
44 10/01/1743 Judith William Wife of Griffith Williams Labourer
45 15/01/1743 William Trefollwyn Son of Owen Jones Lab and Elizabeth
46 24/01/1743 Eingan Roberts Labourer
47 29/03/1744 Robert Prichard Punt y Gwair
48 16/12/1744 Jacob Son of John Smith Miner
49 22/01/1744 Cathrine Hughes Tan y Bryn Widow
50 24/03/1744 Margarett Eswards Widow
51 04/04/1745 Thomas Owen Penrhyndu Smith
52 04/04/1745 Elin Thomas
53 12/04/1745 Gainor Griffith
54 25/04/1745 Jonet William
55 28/01/1745 James Prichard
56 02/02/1745 William Tan y Bryn Son of William Prichard
57 09/02/1745 William Evan Eingan
58 04/05/1746 Margaret Daughter of John Hughes Smith and Anne
59 16/05/1746 Jane Cadwalader Widow Pauper
60 13/07/1746 William Twll y Clawdd Son of Wm Hughes Miner and Jonnet
61 31/07/1746 Catherine Lewis Pynt y Gwair
62 02/11/1746 Joseph Harison Ty Isa Miner
63 11/11/1746 Mary Rowland Mellteyrn Spinster
64 18/11/1746 Robert Thomas Tyn y Ffynnon Labourer
65 19/01/1746 William Griffith Dwylan
66 05/02/1746 Jane Luc Wife of Wm Prichard Edward Labourer
67 12/02/1746 Owen Jones Trefollwyn
68 22/02/1746 Margaret Evan vch Gwydryn Widow Pauper
69 07/03/1746 Robert Lewis Hut at Creigir Weaver
70 13/03/1746 Elizabeth Humphrey Ruffli Spinster
71 22/03/1746 Elizabeth Griffith Mur Poeth Widow
72 29/03/1747 Mary William
73 05/04/1747 Margaret Evan vch
74 08/06/1747 Hugh Son of Robert Evan and Jane
75 14/06/1747 Lewis Probert
76 21/07/1747 William (B) Son of John William and Lowry Wm
77 11/10/1747 Lewis Rbt Lewis
78 12/10/1747 Robert Son of Lewis Probert
79 02/02/1747 Jane Wife of William Hugh
80 07/02/1747 Evan Wm John
81 06/03/1747 Jane Daughter of William Hugh and Jane
82 15/03/1744 Catherine Daughter Gth Robert and Jane
83 17/03/1747 Hugh Son of Robert Gth and Elisabeth
84 17/04/1748 John Son of Wm Daniel and Gwladis
85 06/06/1748 Robert William
86 27/08/1749 William Son of Robert Griffith and Jane
87 22/11/1749 Joseph David
88 10/12/1749 David Lloyd
89 26/12/1749 Elisabeth Daughter of John Mark and Jane
90 25/01/1749 John Thomas
91 15/02/1749 Mauris Son of Owen Thomas and Ann
92 27/03/1750 Anne Williams Benar Wife of John Hughes smith
93 05/04/1750 Jane Howel Widow of Robert Lewis Pauper
94 04/05/1750 Robert Prichard Hughes Pentre bach Farmer
95 10/06/1750 Jane Cilan Daughter of John Evan and Jane
96 16/09/1750 Robert Son of Robert Thomas and Elisabeth
97 12/10/1750 William Son of Andrew Williams and Catherine
98 14/10/1750 Griffith Llys y Brenhin Son of Daniel Roberts and Lowry
99 21/12/1750 Elisabeth Daughter of Hugh Roberts and Ann
100 10/01/1750 William Davis Abergwaun
101 10/01/1750 David Davis Abergwaun Son of William Davis
102 07/03/1750 Enoch Jones Lisgard Sailor
103 24/03/1750 John Ellis Seafaring Man
104 01/05/1751 Robert Bryncelyn Infant of Griffith Roberts Day Labourer
105 11/12/1751 ? Thomas Clerk of the Parish
106 19/12/1751 Catherine Penybryn Infant of William Williams Weaver
107 20/12/1751 Anne David Castellmarch Wife of William Prichard
Entries Per Page
Displaying Page of