Cyn 1752 newidiwyd rhif y flwyddyn drosodd ar Fawrth 25ain. 1752 oedd y flwyddyn gyntaf i Ionawr 1af fod yn ddiwrnod cyntaf y flwyddyn.
Daeth hyd i fod fel canlyniad i Ddeddf Calendr 1751. Felly, y diwrnod ar ôl 31ain o Ragfyr 1751 oedd Ionawr 1af 1752. Oherwydd hyn roedd 1751 yn flwyddyn fyrach na'r arferol.
Mae llawer o'r manylion yn y cofrestr yn annodd i'w ddarllen neu ar goll yn gyfangwbwl. Fe welwch farc cwestiwn ble mae hyn yn bod. Cymerwch hyn i ystyriaeth wrth gael golwg ar y manylion. Dylech gysidro ymweld a'r Archifdy neu gael copi gwreiddiol i gadarnhau cywirdeb unrhyw record.

Before 1752, the year number changed over on March 25th (Lady day). The year 1752 was the first year that January 1st was the first day of the year.
The Calendar Act of 1751 changed this, so that the day after 31 December 1751 was 1 January 1752. As a consequence, 1751 was a short year - it ran only from 25 March to 31 December.
Some of the details in the register are illegible or missing. Any enties which cannot be identified are left with a question mark in the box. Please bear this in mind when looking at the records. Obtain a copy or visit the Archices Department to get confirmation of the correctness of any individual record.

Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • NOTES - Nodiadau / Notes
ID
DATE
NAME
SURNAME
ABODE
NOTES
1 26/03/1730 R? Jones Infant
2 02/04/1730 John Williams
3 12/04/1730 Griffith Prichard
4 02/07/1730 Dorothy Jones
5 21/07/1730 Elin Williams
6 16/08/1730 Humphrey Roberts
7 15/10/1730 Hugh Owens Infant
8 19/11/1730 John Williams
9 29/11/1730 Richard Williams
10 29/11/1730 Mary Williams
11 18/12/1730 Richard Gunnis Infant
12 01/01/1730 Thomas Pugh
13 01/01/1730 Griffith Gunnis
14 09/01/1730 Elizabeth Williams
15 18/01/1730 Catherine Daniel
16 09/02/1730 Margaret Williams
17 12/02/1730 Thomas Morris
18 23/02/1730 Anne Griffith
19 25/02/1730 John Jones
20 02/03/1730 William Pugh Parry
21 07/03/1730 Griffith Roberts
22 09/03/1730 Richard Prichard
23 09/03/1730 Simon Engan
24 12/03/1730 Richard Robert
25 27/03/1731 John Parry Infant
26 28/03/1731 Elin Williams
27 12/04/1731 John Gth Thomas
28 10/08/1731 Robert Lewis
29 17/08/1731 Catherine Owen
30 17/08/1731 John Griffith
31 12/09/1731 John Roberts
32 16/09/1731 Jane Evan vch
33 08/10/1731 Catherine Williams
34 08/10/1731 William Williams
35 17/12/1731 Dorothy Hughes
36 19/12/1731 Richard Jones
37 16/01/1731 John Bethel
38 06/02/1731 Moris Jones Infant
39 20/02/1731 Elizabeth Evab vch
40 30/02/1731 William Hughes
41 05/03/1731 Humphrey Williams Infant
42 12/03/1731 Jane Williams
43 26/03/1732 Elin Lewis
44 29/03/1732 Anne Jones
45 02/04/1732 Humphrey Williams
46 04/06/1732 Jonett Humphreys
47 27/08/1732 Catherine Rowland
48 31/08/1732 Jenkin Williams
49 17/09/1732 ? Williams
50 21/09/1732 Jane Rowlands
51 10/10/1732 Margaret Williams
52 19/10/1732 Thomas Jones
53 02/03/1732 ? Williams
54 25/03/1733 Richard Lewis
55 26/03/1733 Robert Meyrick
56 03/04/1733 Margaret Robert vch
57 07/04/1733 Jane Hughes
58 08/04/1733 Mary Trygarn
59 07/05/1733 Lowry John Probert
60 14/06/1733 John Parry
61 29/07/1733 Mary Jones
62 09/08/1733 Ellin Roberts Daughter of Robert Prichard and Martha
63 23/08/1733 John Evan
64 26/08/1733 Humphrey Joseph
65 06/09/1733 Catherine John David
66 12/09/1733 Lewis John Hughes
67 21/09/1733 Griffith Williams
68 27/09/1733 Lowry Lewis
69 21/10/1733 William John Griffith Infant
70 04/11/1733 Ellin Griffith
71 11/11/1733 Robert Hughes
72 20/11/1733 Thomas Roberts Son of Robert Thomas
73 02/12/1733 Jane Daughter of William Wms and Elizabeth
74 09/12/1733 Thomas Jones Infant
75 20/12/1733 Gainor Owen
76 27/12/1733 Robert Griffith Parish Clerk
77 30/12/1733 Catherine Prichard
78 01/01/1733 Griffith Parry Infant
79 04/01/1733 Owen John Griffith
80 24/01/1733 Jane Owen Wife of William David
81 24/01/1733 Thomas William Infant
82 27/01/1733 Griffith Pant y braner Son of John Griffith
83 14/02/1733 James Williams
84 08/03/1733 Mary Humphreys
85 10/03/1733 Catherine Roberts
86 24/03/1733 Ellin William
87 07/05/1734 Evan John Bithel
88 15/08/1734 Elizabeth William
89 16/08/1734 John Williams
90 03/09/1734 Thomas Rickard
91 05/09/1734 Hugh Jenkins
92 19/09/1734 Lowry Williams
93 27/09/1734 Anne Davies
94 04/10/1734 Jane Jones
95 30/10/1734 Ellin Owen
96 10/12/1734 Margaret Evans Infant
97 29/12/1734 Margaret Thomas
98 19/01/1734 Lowry Evans Infant
99 23/01/1734 Lowry Parry
100 19/03/1734 Mary Simon Infant
101 25/03/1735 Robert Simon
102 11/05/1735 John Jones Infant
103 22/05/1735 Elizabeth Daughter of Robert Prichard and Catherine
104 27/05/1735 William Son of Robert Prichard and Catherine
105 05/06/1735 William Jones Infant
106 12/10/1735 Hugh Son of Griffith Parry
107 21/12/1735 Richard William
108 22/12/1735 Rowland Griffith
109 20/01/1735 Jane Daughter of Rowland Griffith
110 27/01/1735 Ellin Daughter of Robert William and Jane
111 02/04/1736 John Son of Richard Roberts
112 20/05/1736 John Son of Thomas John Parry and Elizabeth
113 09/07/1736 Griffith Son of Humphrey Hugh Griffith
114 18/07/1736 Anne Parry
115 07/11/1736 John James
116 23/11/1736 Nicolas Owen
117 05/12/1736 Walter Magee Minor
118 26/12/1736 William Son of Richard Thomas and Margaret
119 12/02/1736 Judeth Jones
120 07/04/1737 William Son of John Evan Robert
121 17/04/1737 Hugh Evans
122 01/05/1737 Evan Roberts
123 01/05/1737 Dorothy Prichard
124 19/05/1737 Catherine David
125 12/07/1737 Margaret Daughter of Robert Gth John
126 23/10/1737 Cadwalader Jones Infant
127 30/10/1737 Lowry Meredyth Infant
128 06/11/1737 John Evan
129 08/11/1737 Lewis Son of Richard Roberts
130 20/11/1737 Mary Daughter of William Owen
131 22/11/1737 Benjamin Harris Minor
132 29/11/1737 Harry Son of Harry Davies Minor
133 06/12/1737 Margaret Daughter of Thomas Owen, Smith
134 11/12/1737 Catherine Daughter of Humphrey Joseph
135 04/01/1737 Mary Daughter of Simon Roberts
136 08/01/1737 Lowry Daughter of John Prichard Lewis
137 05/02/1737 Evan Son of John Evans a Miner
138 05/02/1737 Ellin Thomas
139 09/02/1737 Robert Son of William Thomas Llwyn Coch
140 26/02/1737 Mary Daughter John Owen Dwylan Fawr
141 03/03/1737 Richard Son of William Jones a Miner
142 06/03/1737 Robert Evan Infant
143 06/03/1737 Mary Jones Wife of William Bumphrey
144 07/03/1737 James Son of William Williams
145 19/03/1737 Griffith Evan Son in Law of John Griffith Pant y braner
146 28/03/1738 Griffith Parry Bwlch y Tockyn
147 28/03/1738 William Thomas Llwyn Coch
148 30/03/1738 John Son of Rowland Evan
149 07/04/1738 Robert William Miner
150 15/04/1738 Catherine Humphrey
151 16/04/1738 John Thomas Son of Catherine John
152 16/04/1738 Sidney Evan vch
153 27/04/1738 Catherine Daughter of Richard Wm Maurice
154 30/04/1738 Jane Daughter of Robert Griffith
155 18/05/1738 Mary Collins Miner's Daughter
156 13/07/1738 Mathew Murry Miner
157 16/07/1738 John Williams Infant
158 16/07/1738 Lowry Owen Trefollwyn Daughter of Owen Jones
159 29/08/1738 John Kelly Infant
160 19/11/1738 William Jones Cae du
161 19/11/1738 William Owen
162 10/12/1738 Robert Hughes
163 22/12/1738 Elizabeth David
164 06/01/1738 Anne Daughter of Enneon Roberts
165 14/01/1738 Margaret Richard vch
166 16/01/1738 Jane Wm Griffith Wife of Evan Roberts
167 18/01/1738 Gainor Jones
168 25/02/1738 Griffith Son of Robert Griffith
169 08/04/1739 Griffith Prichard
170 12/04/1739 Michael Griffith
171 01/05/1739 John Prichard
172 06/05/1739 Elizabeth Evans
173 16/05/1739 William Caghan?
174 27/05/1739 Richard Edwards
175 03/06/1739 Thomas Griffith
176 20/06/1739 Evan John
177 13/10/1739 John Rowland
178 14/10/1739 Robert Thomas Infant
179 02/12/1739 Jane Roberts
180 24/01/1739 Anne Williams
181 01/02/1739 Thomas Parry
182 15/02/1739 John Thomas
183 26/02/1739 Robert Thomas
184 13/03/1739 William Williams
185 20/03/1739 William Bumphrey
Entries Per Page
Displaying Page of