Cyn 1752 newidiwyd rhif y flwyddyn drosodd ar Fawrth 25ain. 1752 oedd y flwyddyn gyntaf i Ionawr 1af fod yn ddiwrnod cyntaf y flwyddyn.
Daeth hyd i fod fel canlyniad i Ddeddf Calendr 1751. Felly, y diwrnod ar ôl 31ain o Ragfyr 1751 oedd Ionawr 1af 1752. Oherwydd hyn roedd 1751 yn flwyddyn fyrach na'r arferol.
Mae llawer o'r manylion yn y cofrestr yn annodd i'w ddarllen neu ar goll yn gyfangwbwl. Fe welwch farc cwestiwn ble mae hyn yn bod. Cymerwch hyn i ystyriaeth wrth gael golwg ar y manylion. Dylech gysidro ymweld a'r Archifdy neu gael copi gwreiddiol i gadarnhau cywirdeb unrhyw record.

Before 1752, the year number changed over on March 25th (Lady day). The year 1752 was the first year that January 1st was the first day of the year.
The Calendar Act of 1751 changed this, so that the day after 31 December 1751 was 1 January 1752. As a consequence, 1751 was a short year - it ran only from 25 March to 31 December.
Some of the details in the register are illegible or missing. Any enties which cannot be identified are left with a question mark in the box. Please bear this in mind when looking at the records. Obtain a copy or visit the Archices Department to get confirmation of the correctness of any individual record.

Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • NOTES - Nodiadau / Notes
ID
DATE
NAME
SURNAME
ABODE
NOTES
1 21/03/1678 Griffith Owen
2 12/10/1679 Ellen Robert Griffith vch
3 06/01/1679 Thomas Wheldon
4 06/02/1679 John Hughes
5 08/02/1679 John Powell
6 18/02/1679 Thomas John Rowland
7 20/08/1680 Letice Roberts
8 14/09/1680 Margaret Gelly?
9 17/09/1680 Griffith Roberts
10 09/12/1680 Ellis Griffith Son of Griffith William and Lowry
11 01/01/1680 Elizabeth Lewis
12 16/01/1680 William Parry Son of Harry John Evan
13 09/02/1680 Thomas Richard ap
14 13/02/1680 John Hughes
15 16/02/1680 Lewis Prichard
16 04/04/1681 Richard Hugh ap Son of Hugh John and Ann
17 05/07/1681 John Son of Henry John ab Evan
18 11/10/1681 Humphrey Son of Hugh ap Humphrey and Catherine
19 11/11/1681 Elizabeth Hugh Prichard vch
20 29/11/1681 Thomas William Prichard ap
21 29/11/1681 Lowry Robert vch
22 13/02/1681 Jane Daughter of Robert John
23 03/03/1681 Jane Rhytherch vch
24 11/05/1682 Edward Thomas
25 01/11/1682 Catherine Richard Evans vch
26 22/12/1682 Ellen Thomas vch
27 28/01/1682 Jane Harry vch
28 13/02/1682 William Pugh
29 27/02/1682 Ann Evans
30 02/03/1682 Rondle Owen
31 02/03/1682 Dicas John
32 05/03/1682 Margaret Hugh vch
33 23/03/1682 William Thomas
34 25/03/1683 Margaret Jones
35 18/04/1683 Richard Morris
36 22/04/1683 Jane Humphrey
37 16/09/1683 Howell Robert ap
38 20/11/1683 Mary John Hughes Wife of Robert Brady
39 27/11/1683 Agnes Owen
40 30/11/1683 Jane Owen
41 20/12/1683 Catherin Daughter of Robert Brady
42 01/01/1683 Margaret Hugh John Morris
43 17/01/1683 Owen Humphrey
44 25/01/1683 Jane Griffith
45 14/02/1683 Thomas Robert ap
46 27/02/1683 Robert George
47 01/03/1683 Richard Williams
48 06/03/1683 Jane William vch
49 09/03/1683 Robert John
50 09/03/1683 Mary John William Griffith vch
51 09/03/1683 Catherine Thomas
52 21/03/1683 Jane Daughter of Evan Lloyd and Margaret
53 22/03/1683 Sarah Hugh Morris vch
54 06/04/1684 Ann Edward vch
55 15/04/1684 John Rondle
56 28/04/1684 Agnes Griffith
57 27/07/1684 William Edward ap William Lewis ap
58 06/08/1684 Ann John David vch
59 05/10/1684 William Pugh
60 08/10/1684 Lowry Morgan
61 24/12/1684 Judith Hugh vch
62 19/02/1684 Humphrey Jones
63 14/04/1685 Gaenor Richard Jones vch
64 12/07/1685 William Humphrey ap
65 16/10/1685 Grace Jones
66 12/11/1685 Robert Humphrey
67 23/11/1685 Richard Hughes Edern
68 26/11/1685 John Thomas
69 03/01/1685 Catherine John Griffith
70 12/03/1685 James Jones (Junior)
71 17/03/1685 Rachel Jones Sister of James Jones (Junior)
72 28/03/1686 Ellen Evan vch
73 21/01/1686 Johannis Gunnis Rector
74 30/01/1686 Robert Son of Lewis ap Robert and Jane
75 17/02/1686 Jane Daughter of John Vaughan
76 09/03/1686 William Thomas (Lloyd)
77 29/03/1687 Griffith Thomas
78 24/07/1687 William John Evan Infant
79 26/07/1687 Dorcas Griffith Infant
80 31/07/1687 Blaens Robert vch
81 06/09/1687 Rachell Thomas Infant
82 16/09/1687 William Roberts Infant
83 18/10/1687 Lowry Griffith
84 13/11/1687 Lowry William Griffith vch
85 13/01/1687 Margaret Wheldon Infant
86 23/01/1687 Ellis John Lloyd
87 24/01/1687 Margarett Lloyd
88 30/01/1687 Anthony and Ann Dyer
89 03/02/1687 Robert Owen
90 16/02/1687 Ellizabeth Richard vch Tydre
91 02/03/1687 William Parry
92 21/03/1687 Mary Griffith
93 25/03/1688 Margarett Gruffyth
94 29/03/1688 Ellizabeth Jones Creigir
95 30/03/1688 Thomas Gruffyth
96 03/04/1688 Gruffyth William David ap
97 29/04/1688 Ellen Richard Tydr vch
98 11/05/1688 Ann Powell
99 14/05/1688 Harry William Morris
100 21/05/1688 Humphrey Thomas
101 01/06/1688 Gwen Robert Owen vch
102 04/06/1688 Margaret Richard Evan vch
103 04/06/1688 Ellin Thomas vch
104 17/07/1688 Ann Robert Evan vch
105 14/08/1688 Evan Humphrey
106 18/09/1688 John David
107 08/10/1688 Ellis Jones Infant
108 05/12/1688 John Gwnnis Infant
109 13/12/1688 Hugh John
110 01/01/1688 William John Infant
111 09/01/1688 Gruffyth Roberts
112 22/02/1688 Lowry Humphrey
113 03/03/1688 John Parry
114 15/03/1688 Hugh Prichard
115 20/06/1689 Peter Green
116 06/10/1689 Mary Ellis Infant
117 16/10/1689 Ellizabeth Thomas Infant
118 30/10/1689 Evan Evans
119 13/11/1689 John Hughes Fidler
120 28/01/1689 Agnes Humphrey
121 30/01/1689 Lowry Humphrey
122
123 26/09/1690 Evan Son of John Ellis and Margarett
124
125
126
127
128
129 Merry Williams
130 23/04/1700 Mary Thomas Griffith
131 25/04/1700 Margaret Hugh vch
132 06/05/1700 Robert Pugh Morgan
133 03/09/1700 Margaret John Vaughan vch
134 John Thomas
135 24/09/1700 Hugh Morgan
136 27/10/1700 Elizabeth (B) Daughter Robert Wm and Sydney Rbts
137 01/12/1700 Ellen Griffith
138 08/12/1700 Lowry Griffith
139 14/01/1700 John Hughes (Vaughan)
140 02/03/1700 Dorothy Daughter John Evan and Ellen Rbts
141 04/03/1700 Griffith William
142 05/06/1701 Katherine Thomas
143 22/08/1701 Hugh Jones Dulan
144 31/08/1701 Katharine Daughter Griffith Shon and Katharine
145 15/09/1701 Lewis Son of Evan Lewis
146 16/09/1701 Elizabeth Daughter of Rowland Parry and Catherine
147 28/12/1701 Elizabeth Thomas
148 29/12/1701 Harry Roberts
149 29/12/1701 Thomas Roberts
150 22/02/1701 Margarett Daughter of William Lewis and Jane
151 25/03/1702 Margaret Roberts Daughter of Robert William and Elizabeth
152 04/04/1702 William Hughes Son of Hugh ap Evan and Gainor
153 26/04/1702 William Roberts Son of Robert Thomas and Katherine
154 01/05/1702 John Prichard Son of Richard Edwards and Anne
155 01/05/1702 Owen Thomas Son of Thomas Parry and Ellen
156 03/05/1702 Gainor Robert vch Widow
157 14/05/1702 Griffith John Son of John Prichard
158 17/05/1702 Ellen John Daughter of John Roberts and Margaret
159 17/06/1702 Ellen John Daughter of John Prichard and Mary
160 02/08/1702 Robert (B) Parry Son of Harry Hughes and Lowry Evans
161 03/11/1702 William Thomas
162 03/11/1702 Margaret Brady
163 07/02/1702 Gainor Thomas Shone
164 23/02/1702 Katherine Griffith Daughter of Griffith Shone
165 29/04/1703 Lewis Son of William Prichard and Jane
166 21/10/1703 Margaret Lewis
167 14/01/1703 David Son of Thomas Pugh and Elizabeth
168 30/01/1703 Elizabeth Daughter of Griffith Roberts and Mary
169 30/01/1703 Jane Daughter of Griffith Roberts and Mary
170 02/04/1704 Charles Jones
171 07/05/1704 William Thomas
172 15/06/1704 John Son of Griffith Dafydd
173 15/06/1704 Margaret Jenkins
174 24/10/1704 Hugh Pugh
175 24/11/1704 Hugh Owen Creigr
176 19/12/1704 Lowry Williams
177 20/02/1704 Joseph Roland
178 01/03/1704 Mary Daughter of William Prichard and Jane
179 19/04/1705 Richard John Griffith
180 23/01/1705 Bengan (B) Son of Owen Jones and Elizabeth Wm
181 15/02/1705 Ellen Daughter of Hugh Randle
182 02/03/1705 Ellen Wife of Humphrey Vaughan
183 29/12/1706 Jane Wife of Lewis ap Robert Lewis
184 12/01/1706 Catherine Daughter of John Humphrey
185 24/01/1706 Lowry Richard vch
186 24/01/1706 Lowry Daughter of Richard Hughes
187 23/02/1706 Judeth Daughter of Hugh ap Evan and Gainor
188 01/03/1706 Anne Wife of William Prichard
189 04/03/1706 Jane Hugh Parry vch
190 02/09/1707 Grisial Daughter of Hugh ap Edward and Anne
191 13/12/1707 Jane Evan Dafydd vch
192 20/01/1707 Hugh Son of Evan Robert ap Hugh
193 25/01/1707 Michael Son of Evan Robert ap Hugh and Jane
194 05/02/1707 Alice Wife of John Lloyd
195 26/02/1707 John Son of Owen Hughes and Mary
196 19/08/1708 Margaret John Pugh
197 07/11/1708 Margaret Daughter of William John Lloyd
198 28/11/1708 John Angelsy
199 06/01/1708 Catherine Richard vch
200 06/02/1708 John Parry
201 06/02/1708 Margaret John vch
202 15/03/1708 Ellen David Daughter Dafydd Evan and Dorothy Peter
203 10/04/1709 Hannah (B) Daughter John Amos and Catherine vch Evan
204 20/04/1709 Hanna (B) Daughter Richard Amos and Elizabeth
205 17/07/1709 Agnes John Pugh
206 09/09/1709 Anne Daughter Lewis ap Humphrey
207 09/10/1709 John Son of Lewis Probert and Elizabeth
208 28/10/1709 Anne Jones Wife of John Jenkins
209 25/11/1709 William Son William John Thomas and Catherine
210 06/12/1709 Thomas Son John Prichard and Anne
211 27/12/1709 Elisabeth Wife of Richard Prichard
212 07/03/1709 Evan Son Thomas Ellis and Sydney
213 29/04/1710 Jonet Lloyd
214 01/08/1710 Catherine John Griffith vch
215 15/08/1710 Thomas Son of Robert Thomas and Catherine
216 05/09/1710 Margaret Daughter Thos John Prichard and Eliza
217 22/10/1710 Elizabeth Davies Wife of Hugh Owens
218 05/12/1710 John Davies Son of Edward Davies
219 16/01/1710 Margaret Jones Ty yn y Cae Llangian
220 19/01/1710 Joseph Humfrey
221 13/03/1710 Margaret Daughter Wm John William and Elizabeth
222 15/04/1711 Jane Daughter John Bethel and Margaret
223 15/05/1711 Richard Son Robert William and Elizabeth
224 13/07/1711 Hugh Son Humphrey Pugh and Ellin
225 22/08/1711 Margaret Daughter Griffith Sion and Catherine
226 06/09/1711 Mary Daughter of Thomas Sion
227 10/10/1711 Anne Wife of Richard Edward
228 14/10/1711 Humphrey Son of James Williams and Lowry
229 29/11/1711 Jane Daughter Robert Hughes and Ellin
230 02/12/1711 Ellis Son Humphrey Roberts and Jane
231 23/12/1711 Ellin Wife of Richard Roberts
232 30/12/1711 Humphrey Son of Lewis ap Humphrey
233 27/01/1711 Evan Son Evan Roberts and Elizabeth Wm
234 27/01/1711 Catherine Daughter Richard Roberts
235 29/01/1711 Elizabeth Daughter Hugh ap Humphrey and Catherine
236 31/01/1711 Richard Son Griffith Prichard and Mary
237 26/02/1711 Griffith Sion
238 26/02/1711 Ismael (B) Son of William John
239 26/02/1711 Mary Daughter of Hugh Owens
240 01/03/1711 Anne Daughter of Lewis Humphrey
241 02/03/1711 Ellin Williams Wife of Lewis ap Humphrey
242 30/03/1712 Catharine Morris
243 08/04/1712 Joan Richard vch
244 25/04/1712 Margaret Richard vch
245 30/05/1712 Margaret Daughter Thomas Ellis and Sydney
246 08/06/1712 John Son Lowry John Hughes and Catharine
247 08/06/1712 Anne Daughter Michael Griffith and Gainor
248 13/06/1712 Ellen (B) Daughter Richard Griffth and Ellen Wms
249 24/06/1712 Tudor Lewis
250 15/12/1712 Margaret Wife John Robert Pugh
251 15/01/1712 Griffith John Evan
252 15/02/1712 Dorothy Daughter Robert Ellis and Mary
253 22/02/1712 Anne Wife Wm John Williams
254 08/05/1713 Hugh Roberts
255 08/08/1713 Elin Robert vch
256 08/08/1713 ? Lewis John Hughes
257 ? ? Lewis John Hughes
258 ? ? Lewis John Hughes
259 05/01/1713 Jane John vch
260 04/02/1713 Mary Parry
261 02/03/1713 Catherine Lewis
262 20/04/1714 Thomas Michael
263 07/07/1714 Elizabeth John Evan
264 11/07/1714 William Lewis
265 12/08/1714 Robert Pugh
266 19/09/1714 John Pugh Morgan
267 03/10/1714 Lowry Probert
268 04/11/1714 Robert Ellis
269 24/11/1714 John Parry
270 29/11/1714 Anne Daughter Wm John Thomas
271 04/12/1714 Hugh Probert
272 23/12/1714 Grace Hugh vch
273 24/12/1714 Jane William
274 21/01/1714 Griffith Prichard
275 28/01/1714 Dorothy Daughter Lewis Probert
276 18/02/1714 Robert Son Humphrey Roberts
277 18/02/1714 John Son Wm John Lloyd
278 20/02/1714 Ellen Thomas John
279 24/02/1714 William Morris
280 01/03/1714 Ellen Daughter Lewis Probert
281 27/03/1715 Lowry Daughter Richard Thomas
282 01/05/1715 Jonet Daughter Humphrey Roberts and Jane
283 12/05/1715 Evan Robert
284 02/08/1715 Gainor William
285 22/08/1715 Lewis Humphrey ap
286 03/10/1715 William Cadwaled
287 19/02/1715 Richard Son of John Bethel and Margaret
288 05/08/1716 Anne Daughter James Williams and Lowry
289 07/08/1716 Jane Hugh Prichard vch
290 25/09/1716 Ellin Robert vch
291 14/10/1716 Elisabeth Griffith
292 08/01/1716 Catherine Lewis
293 19/02/1716 Jane Daughter Griffith Thomas and Elin
294 26/02/1716 Richard Thomas
295 03/03/1716 Catherine Thomas
296 15/03/1716 Thomas John
297 19/03/1716 Lewis Humphrey ap
298 22/03/1716 Jane Wheldon
299 22/03/1716 Evan Griffith
300 24/03/1716 Margarett Hugh Probert vch
301 28/03/1717 Lowry Wife William Prichard
302 29/03/1717 William Hughes
303 29/03/1717 Catherine Daughter Griffith Thomas and Elin
304 07/04/1717 Elisabeth Wife of John Thomas
305 20/04/1717 Margarett Lewis Wife of Thomas Lloyd
306 24/04/1717 Elin Wife of Richard Owen
307 29/04/1717 Agnes Humphrey
308 29/04/1717 John Son of John Bethel
309 29/04/1717 Richard Owen
310 30/04/1717 Catherine Hugh vch Wife of Charles Jones
311 30/04/1717 Hugh Edward ap
312 30/04/1717 Thomas William
313 01/05/1717 Richard Son of Lewis ap Humphrey
314 01/05/1717 Catherine Robert vch Wife of William Parry
315 01/05/1717 Nonne Williams
316 05/05/1717 Elisabeth Hugh vch Wife of Richard John
317 07/05/1717 Griffith John
318 12/05/1717 Catherine Robert vcvh
319 28/05/1717 John Rice
320 16/06/1717 Jane Griffith
321 23/06/1717 Catherine Daughter Griffith Ellis and Elin
322 30/01/1717 John John William
323 09/05/1718 Gwen Daughter of ?
324 ? Owen Hughes
325 ? Mary Daughter of Humfrey
326 30/11/1718 Lowry Daughter of Hugh
327 28/07/1719 Mary Daughter Hugh Gth Parry and Jane
328 16/08/1719 ? Wife of John Edward
329 25/08/1719 ? Wife of Robert Griffith
330 17/10/1719 William John Lloyd
331 10/12/1719 ? Daughter of Richard Robert and Lowry
332 18/02/1719 ? Daughter of Evan Sion and Mary
333 26/02/1719 Margaret Daughter of John Evan and Gainor
334 10/03/1719 Griffith Son of Robert Griffith and Ellen
335 31/03/1720 ? Robert Lewis vch
336 27/11/1720 William Prichard
337 26/12/1720 William Rice Son of John Rice
338 06/01/1720 ? John William
339 24/02/1720 Mary Wife of Robert Griffith
340 05/03/1720 Griffith John Rondle
341 11/04/1721 Humphrey Williams
342 18/04/1721 Henry ? Son of John William Lewis and Ghaynor
343 11/06/1721 ? Wife of John ap Richard
344 19/06/1721 ? Son of Robert Ellis and Ellizabeth
345 28/06/1721 Margarett Wife of Howel John ap Richard
346 19/10/1721 Jane Wife of Humphrey ap Richard
347 14/11/1721 Humphrey Jones Tynewydd
348 16/11/1721 Griffith Ellis
349 17/11/1721 Jane Daughter of Humphrey Prichard
350 12/12/1721 Evan Jones Smith
351 17/12/1721 ? Son of Richard Lewis and Lowry
352 17/12/1721 ? Bevan
353 15/02/1721 Jane Daughter of Robert Thomas and Anne
354 08/03/1721 Thomas Son of David Evan
355 11/03/1721 John Wheldon
356 16/03/1721 Margarett Rowland
357 23/03/1721 Richard Richard ap
358 10/04/1722 John Evan
359 15/04/1722 William Thomas Griffith
360 20/04/1722 Evan Roberts
361 22/04/1722 Anne Robert vch
362 29/04/1722 Elizabeth Richard vch
363 06/05/1722 Anne Daughter of Simon Williams and Ellin
364 11/05/1722 John Son of Richard Hughes and Gwen
365 28/05/1722 Elizabeth Richard vch Wife of Thomas John ap Prichard
366 28/06/1722 Ellin Williams
367 10/07/1722 Catherine Daughter of John Griffith and Catherine
368 20/07/1722 Elizabeth Lewis
369 27/07/1722 William Son of Nicolas Stodart and Dorothy
370 23/09/1722 Richard Jones
371 27/09/1722 Thomas Jones Second son of Tynewydd
372 30/09/1722 Jane Daughter of Harry Jenkins and Ellin
373 07/10/1722 Ellin Griffith
374 14/10/1722 Lowry Daughter of Hugh Jones and Jane
375 21/10/1722 Hugh Son of Humphrey Pugh Griffith and Ellin
376 02/11/1722 Ellin Daughter of Hugh ap Evan and Gainor
377 02/12/1722 Lowry Daughter of Evan Roberts and Jane
378 02/12/1722 Jane Daughter of Robert John Rondle and Margaret
379 20/12/1722 Jane (B) Daughter of Robert Roberts and Anne Griffith
380 27/12/1722 Ellis Son of Robert Ellis and Mary
381 06/01/1722 Elizabeth Wheldon
382 06/04/1723 ?
383 13/12/1723 Maria? Williams Widow
384 19/01/1723 Owenus? Son of Richardi Robert and Lowria
385 04/02/1723 ? Son of Gulielmi Hughes and Margretta
386 13/02/1723 Margaretta William
387 28/02/1723 Robertus Rowland
388 06/03/1723 ? Parry
389 19/03/1723 ? John Randol
390 19/03/1723 Richardus Parry
391 23/04/1724 Anna James
392 01/05/1724 Dorothea Peter
393 19/07/1724 Thomas Son of Roberti Thomas and Anna
394 02/08/1724 Audoenus Daughter of Hugonis Jenkin and Anna
395 08/10/1724 Anna Thomas Lloyd
396 25/10/1724 Maria (B) Daughter of Lowria Griffith
397 22/01/1724 Anna Daughter of Daniel Oliver and Martha
398 24/01/1724 Gwena Maurice Widow
399 04/02/1724 Margaretta William Wife of Gulielmi Hughes
400 18/02/1724 Catherina Richard Widow
401 24/02/1724 Elizabetha Daughter of David William and Margrette
402 02/03/1724 Gainora Humphrey Widow
403 15/03/1724 Audoenus Son of Hugonis Jones and Jana
404 19/03/1724 Johanes Edward
405 03/06/1725 Catherina Humphrey
406 12/08/1725 Jonhanes Thomas
407 29/08/1725 Elizabetha Richard Widow
408 18/11/1725 Ellinor Daughter of Roberti William and Lowria
409 07/12/1725 Gulielmi Son of Roberti Thomas and Anna
410 19/12/1725 Jana Daughter of Richardi William and Ellinor
411 26/12/1725 Jana Parry Widow
412 15/02/1725 Gulielmi Parry Wynne
413 13/03/1725 Johanes (B) Son of Jonetta Howel
414 22/05/1726 Catherina Evan vch Widow
415 23/08/1726 Carolus John
416 14/10/1726 Richardus Roberts
417 14/10/1726 Anni Juditha
418 07/04/1727 ? ?
419 11/05/1727 ? William Widow
420 04/06/1727 Robertus John Randol
421 04/06/1727 Margaretta Daughter of Roberti Lewis
422 09/06/1727 ? Son of Wilielmi Joseph and Elinor
423 18/06/1727 ? Son of Richardi Jones and Margaretta
424 24/12/1727 ? ?
425 30/01/1727 ? Son of Gulielmi Williams and Dorothea
426 ? ? Rowland
427 07/04/1728 Elizabetha Daughter of Richardi Gunis and Anne
428 19/04/1728 Thomas Wheldon
429 25/06/1728 Humphredus Son of Roberti Humphreys and Jane
430 23/07/1728 Lowria Evans
431 24/08/1728 Johannes Jenkins
432 ? Richardus Hughes
433 27/09/1728 Elizabetha Gunis
434 01/10/1728 Margaretta John
435 28/11/1728 ? John
436 14/01/1728 Robertus Humphrey
437 ? Jana Daughter Roberti Humphrey and Jane
438 16/03/1728 Richardus Richard ap
439 06/06/1729 Johannes Son of Eivonis Roberts and Alicia
440 10/07/1729 Katharine Thomas
441 24/08/1729 Gulielmi Lewis
442 ? Johanes Robert
443 ? Elizabetha Daughter of Griffini Prichard and Lowria
444 20/09/1729 Johannes Rowland
445 03/10/1729 Robertus Son of Simonis Roberts and Alice
446 07/10/1729 Judith Thomas
447 09/10/1729 Maria ? Powell Widow
448 ? Margaretta Humphrey
449 26/10/1729 Marcus? William
450 26/10/1729 Elizabetha ? Widow
451 26/10/1729 Margaretta Lewis
452 02/11/1729 Elizabetha John Hughes Widow
453 09/11/1729 Gulielmi John William
454 20/11/1729 Anne Prichard Widow
455 30/11/1729 Katharine Michael
456 28/12/1729 Agnes ?
457 16/01/1729 ? Nathaniel
458 16/01/1729 Elizabetha Peter
459 18/01/1729 ? Thomas
460 ? Evanus Evans
461 01/02/1729 ? Son of Audoeni Jones and Elizabetha
462 13/03/1729 Gulielmus Hughes
463 18/03/1729 Gainor Daughter of Johannes Hughes and ?
464 20/03/1729 Johannes Son of Johannes Griffith and Elizabetha
465 22/03/1729 Anne Daughter of Griffini Parry and Margarette
Entries Per Page
Displaying Page of