Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

 • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
 • R - Rhif y Bedd / Number of Grave
 • E - Enw Cyntaf yr Ymadawedig / Christian Name of Deceased
 • C - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
 • P - Perthynas i'r Cyntaf Gladdwyd / Relation to First Internment
 • A - Cyfeiriad / Address
 • LL - Lleoliad neu Bentref / Location
 • D - Dyddiad Marw / Date of Death
 • B - Blwyddyn / Year
 • O - Oed yr Ymadawedig / Age of Deceased
 • L - Llun/Manylion ar y Bedd / Photo/Grave Details

Mae rhifau'r beddi - colofn 'R' yn dilyn rhestr Arysgrifau Cerrig-coffa'r Fynwent baratowyd gan Mr. J Kidd yn 1985.
The grave numbers - column 'R' follow those which appear on Memorial-cemetery Stone Inscriptions list prepared by Mr. J Kidd in 1985.

ID
R
E
C
P
A
LL
D
B
O
L
1 1 Dorothy Jones Tan y Ffordd Pistyll Mai 19, 1871 34 Highslide JS
2 1 Robert Jones Gwr Tan y Ffordd Pistyll Medi 4, 1899 65 Highslide JS
3 2 Evan Davies Rhydau Cottage Llannor Rhagfyr 16, 1865 57 Highslide JS
4 2 Mary Davies Gwraig Rhydau Cottage Llannor Ebrill 2, 1873 67 Highslide JS
5 3 Mary Thomas Liverpool Terrace Llithfaen Hydref 25, 1883 73 Highslide JS
6 3 William Thomas Liverpool Terrace Llithfaen 1855 Highslide JS
7 4 Mary Williams Bethesda Mai 9, 1866 23 Highslide JS
8 5 Catherine Jones Blaenau Canol Hydref 5, 1860 83 Highslide JS
9 5 Evan Jones Gwr Blaenau Canol Rhagfyr 31, 1860 88 Highslide JS
10 6 William Jones Tre Ddafydd Mehefin 16, 1844 4
11 7 Catherine Jones Felin Heli Ebrill 11, 1852 18 Highslide JS
12 8 Robert Parry Gwag y Noe Carnguwch Ebrill 16, 1802 58 Highslide JS
13 8 Jane Parry Gwraig Gwag y Noe Carnguwch Mehefin 1, 1854 80 Highslide JS
14 9 Elizabeth Roberts Gwag y Noe Carnguwch Tachwedd 16, 1867 79
15 9 Jane Roberts Gwag y Noe Carnguwch Ebrill 3, 1882 81
16 10 Elinor Parry Mawrth 2, 1844 90
17 11 Eliza Ann Jones Porth Nant Tachwedd 26, 1897 14 Highslide JS
18 12 David Jones Coed y Garth Llangybi Rhagfyr 9, 1904 70
19 12 David Griffith Jones Ionawr 1, 1947 82 Highslide JS
20 12 Elizabeth Jones Gwraig Coed y Garth Llangybi Rhagfyr 15, 1903 72 Highslide JS
21 13 Elizabeth Davies Liverpool Terrace Llithfaen Ionawr 15, 1899 25 Highslide JS
22 13 William Williams Brawd Tyddyn Meilir Abererch 1942 73 Highslide JS
23 14 Richard Williams Ionawr 6, 1894 28 Highslide JS
24 14 Catherine Williams Chwaer Mai 31, 1901 23 Highslide JS
25 15 Ellen Williams Moriah Terrace Llithfaen Mai 19, 1889 46
26 15 Thomas Williams Gwr Ebrill 7, 1915 71
27 16 Elizabeth Griffith Ebrill 22, 1889 81
28 17 Ellen Roberts Gorphwysfa Llithfaen Ebrill 21, 1892 34 Highslide JS
29 17 Robert Roberts Mab Mai 6, 1881 8m Highslide JS
30 17 Ellen Williams Mam Batin Llannor Chwefror 6, 1900 71 Highslide JS
31 18 Elizabeth Roberts Tan y Ffordd Llithfaen Rhagfyr 4, 1894 38 Highslide JS
32 18 Hugh Roberts Mab Awst 13, 1904 19 Highslide JS
33 18 Robert Roberts Gwr Aelybryn Abersoch Ebrill 26, 1937 84 Highslide JS
34 19 Anne Williams Brynmeirion Llithfaen Medi 8, 1895 36 Highslide JS
35 19 Robert Williams Gwr Mai 14, 1924 63 Highslide JS
36 20 John Williams Tynycae Llithfaen Tachwedd 23, 1910 82 Highslide JS
37 20 Catherine Williams Gwraig Medi 22, 1909 78 Highslide JS
38 20 Elizabeth Ellen Williams Merch Chwefror 27, 1900 32 Highslide JS
39 21 Margaret Evans Tyncae Llithfaen Mai 17, 1904 43 Highslide JS
40 22 Mary Jones Blaenau Carnguwch Mawrth 12, 1878 57 Highslide JS
41 23 Mary Thomas Yr Hafod Highslide JS
42 24 Mary Jones Llithfaen Chwefror 21, 1875 63
43 25 Owen Thomas Blaenau Carnguwch Mawrth 22, 1864 50 Highslide JS
44 25 Jane Thomas Gwraig Ionawr 11, 1891 80 Highslide JS
45 26 William Roberts Caenewydd Llithfaen Ebrill 16, 1888 1
46 27 John Williams Brynbychan Llannor Chwefror 1, 1937 71 Highslide JS
47 27 Janet Williams Gwraig Mawrth 21, 1923 52 Highslide JS
48 27 John Richard Williams Mab Chwefror 8, 1936 36 Highslide JS
49 28 William Hughes Tanymarian Llithfaen Tachwedd 16, 1909 67 Highslide JS
50 28 Ellen Hughes Gwraig Mehefin 20, 1924 79 Highslide JS
51 29 John Evans Glanadwr Llithfaen Mehefin 5, 1903 61 Highslide JS
52 29 Elizabeth Evans Gwraig Mai 30, 1913 68 Highslide JS
53 30 Evan Jones Hafod Carnguwch Hydref 4, 1874 62 Highslide JS
54 31 John Griffith Hafod Carnguwch Chwefror 6, 1852 60 Highslide JS
55 31 Catherine Griffith Gwraig Medi 13 1867 89 Highslide JS
56 32 Margaret Roberts Brynbychan Ebrill 2, 1861 43 Highslide JS
57 32 Griffith Roberts Gwr Ionawr 25, 1865 54 Highslide JS
58 32 Richard Griffith Hafod Carnguwch Mehefin 29, 1884 5w Highslide JS
59 33 Griffith Jones Rival Quarry Office Llanaelhaiarn Mawrth 9, 1864 40
60 33 Elizabeth Jones Gwraig Ionawr 8, 1877 54
61 34 John Jones Llithfaen Isaf Mehefin 19, 1887 78
62 34 Ellen Jones Gwraig Mawrth 2, 1892 80
63 35 John Griffiths Gorstynrhos Awst 10, 1906 60 Highslide JS
64 35 Jane Griffiths Gwraig Mawrth 20, 1911 67 Highslide JS
65 35 Cadwaladr Griffiths Mab Hydref 4, 1902 21 Highslide JS
66 36 Johnny Roberts Felin Carnguwch 1904 14 Highslide JS
67 36 Tommy Roberts Felin Carnguwch 1904 10 Highslide JS
68 36 Catherine Roberts Felin Carnguwch 1913 47 Highslide JS
69 37 Jane Ellen Griffith Ionawr 13, 1909 33 Highslide JS
70 37 John Ellis Griffith Mab Ionawr 13, 1906 8m Highslide JS
71 37 Griffith Solomon Griffith Gwr Chwefror 1, 1913 37 Highslide JS
72 38 Thomas Williams Penygraig Farm Llithfaen Chwefror 8, 1915 43 Highslide JS
73 38 Thomas Solomon Williams Mab Chwefror 26, 1898 19m Highslide JS
74 38 Ellen Williams Gwraig Mawrth 31, 1939 68 Highslide JS
75 39 Thomas Griffith Alpha Terrace Llithfaen Tachwedd 8, 1901 49 Highslide JS
76 39 Evan Griffiths Tan y Foel Fawr Clynnog Rhagfyr 18, 1916 56 Highslide JS
77 39 Elizabeth Griffith Tachwedd 3, 1941 75 Highslide JS
78 40 Mary Griffiths Alpha Terrace Llithfaen Gorphenaf 3, 1890 7 Highslide JS
79 40 Richard Griffiths Brawd Mehefin 18, 1891 2 Highslide JS
80 41 Dinah Jones Gwag y Noe Carnguwch Mawrth 21, 1890 45
81 41 William Jones Gwr Chwefror 28, 1902 58
82 42 John Griffith Williams Pen y Graig Llithfaen Chwefror 14, 1926 28 Highslide JS
83 42 John Griffith Williams Mab Pen y Graig Llithfaen Mawrth 16, 1926 2d Highslide JS
84 43 Bedd Plentyn
85 44 Evan Jones Tynymynydd Llithfaen 1956 92 Highslide JS
86 44 Mary Jones Gwraig 1944 75 Highslide JS
87 45 Dim Manylion
88 46 Robert Jones Fronhyfryd Llithfaen Mehefin 23, 1891 58
89 46 Phoebi Jones Gwraig Mawrth 19, 1905 75
90 47 Robert Jones Awst 4, 1890 23
91 47 John Jones Brawd Ionawr 22, 1941 82
92 48 John Jones Ciliau Canol Mawrth 4, 1864 16 Highslide JS
93 49 Jane Jones Ciliau Canol Hydref 2, 1858 42 Highslide JS
94 49 Richard Jones Gwr Rhagfyr 12, 1892 78 Highslide JS
95 50 Anne Jones Tai Uchaf Ionawr 7, 1854 72 Highslide JS
96 50 Thomas Jones Gwr Awst 31, 1862 77 Highslide JS
97 51 Catherine Jones Tai Uchaf Rhagfyr 5, 1804 83 Highslide JS
98 51 William Jones Gwr Mehefin 10, 1812 75 Highslide JS Highslide JS
99 52 Richard Owen Llithfaen Isaf Pistyll Rhagfyr 2, 1842 57 Highslide JS
100 52 Ann Owen Gwraig Hydref 12, 1849 73 Highslide JS
101 52 Evan Pritchard Owen Mab Medi 24, 1839 24 Highslide JS
102 53 Elizabeth Evans 1795
103 53 Eleanor Japheth Chwefror 1808
104 54 William Jones Tai Uchaf Carnguwch Gorphenaf 14, 1875 21 Highslide JS
105 54 Ann Jones Mam Mai 16, 1891 65 Highslide JS
106 54 William Jones Tad Mai 17, 1901 81 Highslide JS
107 55 Catherine Griffith Mawrth 28, 1879 19
108 56 Humphrey Parry Soar Llangybi Medi 21, 1933 56 Highslide JS
109 57 John Parry Tynycae Abererch Ionawr 17, 1925 70 Highslide JS
110 57 Jane Parry Gwraig Gorphenaf 9, 1925 77 Highslide JS
111 57 Margaret Parry Merch Tachwedd 28, 1889 18m Highslide JS
112 58 William Parry Tan y Marian Tremadog Medi 5, 1939 65 Highslide JS
113 59 Mary Jones Foel Gwynus 1925 72 Highslide JS
114 59 Richard O Jones Gwr 1931 76 Highslide JS
115 60 Thomas Jones Tyddyn Bach Carnguwch Mai 24, 1912 45
116 60 Robert Owen Jones Brawd Nant Bodfean Mehefin 19, 1915 60
117 60 Mary Jones Chwaer Nant Bodfean Tachwedd 21, 1929 77
118 61 Evan Jones Tyddyn Bach Carnguwch Ebrill 9, 1893 35
119 61 John Jones Tad Medi 20, 1893 75
120 61 Catherine Jones Mam Awst 18, 1914 91
121 61 Ann Chwaer Brighton House Llithfaen Mehefin 18, 1925 75
122 62 Elizabeth Roberts Bwlch y Pistyll Mai 23, 1846 69 Highslide JS
123 62 John Roberts Gwr Ebrill 11, 1850 75 Highslide JS
124 63 Lewis Glanllynau Llannor Ebrill 1, 1874 50 Highslide JS
125 64 Evan Jones Caernarfon Ionawr 7, 1848 33
126 65 Mary Roberts Carnguwch Fawr Rhagfyr 11, 1878 54
127 65 Richard Roberts Gwr Cefn Pentre Mawrth 17, 1893 75
128 66 Ann Hughes Tanlon Pistyll Mawrth 11, 1817 50
129 67 John(Capt) Jones Tachwedd 4, 1896 44 Highslide JS
130 67 Ann Thomas 40 County Road Penygroes Awst 4, 1919 58 Highslide JS
131 68 Humphrey Jones Tyncae Llwyndyrus Ebrill 16, 1915 70 Highslide JS
132 68 Jane Jones Chwaer Rhagfyr 5, 1925 72 Highslide JS
133 69 David Cadwaladr Jones Tyddyn Ffynnon Awst 19, 1918 67 Highslide JS
134 70 Elizabeth Roberts Cae Garw Gorphenaf 16 1919 61 Highslide JS
135 70 Jane Roberts Chwaer Chwefror 8, 1948 80 Highslide JS
136 71 Sydney Hughes Tyddyn Cae Bodfean December 11, 1866 66 Highslide JS
137 72 Dorothy Roberts Carnguwch Fawr February 20, 1860 11w Highslide JS
138 72 Richard Roberts Brawd Carnguwch Fawr August 17, 1862 2y9m Highslide JS
139 73 Robert H Roberts Tynlon Llangybi Chwefror 28, 1889 40 Highslide JS
140 73 Margaret Roberts Gwraig Mawrth 11, 1940 93 Highslide JS
141 73 Mary A Roberts Merch Tachwedd 17, 1974 89 Highslide JS
142 74 Evan Lewis Tyddyn Cestyll Abererch Tachwedd 24, 1904 77
143 74 Ellen Lewis Gwraig Ebrill 16, 1905 74
144 75 Evan Williams Tanffynnon Llithfaen Rhagfyr 1, 1932 76 Highslide JS
145 75 Catherine Williams Gwraig Rhagfyr 7, 1947 86 Highslide JS
146 76 William Williams Tyn y Ffynnon Carnguwch Chwefror 3, 1903 75 Highslide JS
147 76 Mary Williams Gwraig Awst 24, 1910 78 Highslide JS
148 77 Mary Williams Vaynol House Llithfaen Awst 8, 1896 41 Highslide JS
149 77 John Williams Gwr Awst 15, 1919 65 Highslide JS
150 78 Humphrey Roberts Felin Carnguwch Rhagfyr 23, 1852 81 Highslide JS
151 78 Elizabeth Roberts Gwraig Hydref 23, 1850 70 Highslide JS
152 79 Griffith Humphreys Carnguwch Bach Gorphenaf 14, 1847 82 Highslide JS
153 79 Margaret Humphreys Gwraig Ionawr 26, 1849 81 Highslide JS
154 80 Richard Roberts Carnguwch Fawr February 2, 1839 69 Highslide JS
155 80 Martha Roberts Gwraig April 28, 1852 82 Highslide JS
156 81 Elizabeth Roberts Gadlis Plwyf Llannor Tachwedd 12, 1850 31 Highslide JS
157 82 Humphrey Pritchard Penfras Uchaf Llangybi Chwefror 10, 1891 69 Highslide JS
158 82 Mary Pritchard Gwraig Medi 21, 1893 68 Highslide JS
159 82 Robert Pritchard Mawrth 24, 1899 39
160 83 Elizabeth Pritchard Plas yng Ngharnguwch Ionawr 1, 1903 3 Highslide JS
161 83 Evan Owen Pritchard Brawd Chwefror 17, 1905 7m Highslide JS
162 84 Owen Pritchard Penfras Uchaf Chwefror 8, 1903 51 Highslide JS
163 84 Ellen Roberts Penfras Uchaf Chwefror 16, 1905 76 Highslide JS
164 85 Hugh Pritchard Cae'r Fron Llanarmon Mehefin 23, 1908 53 Highslide JS
165 85 Kate Pritchard Gwraig Mehefin 24, 1935 80
166 86 Griffith Pritchard Penfras Uchaf Mehefin 4, 1950 86 Highslide JS
167 86 Hannah Pritchard Gwraig Hydref 24, 1968 91 Highslide JS
168 86 William Henry Pritchard Mab Mehefin 6, 1921 13m Highslide JS
169 86 Robert Pritchard Mai 20, 1968 63 Highslide JS
170 86 Richard Owen Pritchard Mai 27, 1997 88 Highslide JS
171 87 Kate Pritchard Plas Newydd Llwyndyrus Ebrill 1, 1927 61 Highslide JS
172 87 Humphrey Pritchard Gwr Tachwedd 25, 1927 65 Highslide JS
173 88 William Roberts Coed y Garth Llwyndyrus 1942 40 Highslide JS
174 88 Elizabeth Roberts Gwraig Chwefror 15, 1990 97 Highslide JS
175 89 Thomas Roberts Melin Carnguwch Mawrth 25, 1853 63 Highslide JS
176 89 Dorathy Roberts Gwraig Chwefror 15, 1861 69 Highslide JS
177 90 Elizabeth Jones Tynyffynnon Llithfaen Hydref 31, 1876 18 Highslide JS
178 91 Magdalen Cadwaladr Tyddyn Ffynnon Llwyndyrus Gorphenaf 14, 1854 30 Highslide JS
179 91 David Cadwaladr Gwr Tyddyn Ffynnon Tachwedd 22, 1890 69 Highslide JS
180 92 William Humphreys Bwlch Tachwedd 16, 1840 79 Highslide JS
181 92 Magdalen Humphreys Gwraig Chwefror 13, 1837 73 Highslide JS
182 93 Benjamin Williams Penygongl Llannor Chwefror 18, 1895 45 Highslide JS
183 93 Mary Elizabeth Williams Merch Medi 17, 1899 17 Highslide JS
184 93 Elizabeth Williams Gwraig Tachwedd 5, 1901 52 Highslide JS
185 93 John Williams Mab Ebrill 18, 1920 27 Highslide JS
186 94 William Jones Minffordd Ffarm Pistyll Mai 28, 1903 51 Highslide JS
187 94 Elizabeth Jones Gwraig Tachwedd 23, 1905 51 Highslide JS
188 95 William Jones Pennant Pistyll Ionawr 9, 1912 90
189 95 Margaret Jones Gwraig Ionawr 3, 1916 92
190 95 Ellis Jones Mab Rhagfyr 12, 1926 66
191 96 Humphrey Jones Ynys Waen Llannor Mawrth 8, 1915 61 Highslide JS
192 96 Elizabeth Jones Gwraig Awst 10, 1922 63 Highslide JS
193 97 Anne Williams Llwynffynnon Pistyll Mawrth 1, 1920 64 Highslide JS
194 97 William E Williams Gwr Mai 2, 1924 63 Highslide JS
195 98 Martha Jones Rhydau Cottage Llannor Gorphenaf 5, 1906 51
196 98 Rowland Jones Gwr Chwefror 7, 1921 77
197 99 John Griffith Gwniasa Ionawr 6, 1850 61 Highslide JS
198 99 Catherine Griffith Gwraig Mehefin 3, 1876 85 Highslide JS
199 100 Margaret Griffith Rhagfyr 28, 1840 24 Highslide JS
200 100 Evan Griffith Brawd Chwefror 1, 1845 21 Highslide JS
201 101 Mary Owen Carnguwch Bach Chwefror 24, 1849 18 Highslide JS
202 101 Elizabeth Owen Chwaer Chwefror 24, 1849 15 Highslide JS
203 102 Elizabeth Owen Carnguwch Bach Chwefror 2, 1849 46 Highslide JS
204 102 Robert Owen Gwr Chwefror 6, 1849 55 Highslide JS
205 103 Robert O Ellis Carnguwch Bach Carnguwch Tachwedd 2, 1895 45
206 103 Thomas Ellis Tad Chwefror 16, 1898 90
207 103 Margaret Ellis Mam Mawrth 5, 1903 78
208 104 Evan Owen Pistyll Farm Tachwedd 22, 1899 42 Highslide JS
209 104 Robert Owen Brawd Awst 14, 1938 72 Highslide JS
210 104 Margaret Owen Ebrill 11, 1942 69 Highslide JS
211 105 Robert Owens Gwynus Rhagfyr 14, 1902 73
212 105 Gwen Owens Gwraig Gorphenaf 26, 1914 87
213 105 Griffith Owens Mab Mawrth 4, 1935 72
214 106 Catherine Davies Haulfron Llangybi Ionawr 1, 1908 49 Highslide JS
215 106 William Davies Gwr Ty Mawr Edeyrn Awst 20, 1929 Highslide JS
216 107 Thomas Ellis Carngiwch Bach Tachwedd 14, 1918 65 Highslide JS
217 107 Ellen Mary Ellis Gwraig 1943 72 Highslide JS
218 107 Evan Rees Ellis Mab Bro Dawel Llithfaen 1993 86 Highslide JS
219 108 Evan Pritchard Blaenau Canol Carnguwch Medi 30, 1924 79 Highslide JS
220 108 Lydia Pritchard Gwraig Hydref 26, 1929 84 Highslide JS
221 109 Ann Jones Rhydau 1909 84 Highslide JS
222 109 William Jones Gwr 1936 86 Highslide JS
223 110 Robert Jones Cae'r Fotty Trefor 1900 85 Highslide JS
224 110 Eliza Jones Rhydau 1922 42 Highslide JS
225 110 Williams Jones Rhydau 1926 68 Highslide JS
226 111 Catherine Jones Rhydau Mai 27, 1931 59 Highslide JS
227 111 Griffith Jones Gwr 1940 75 Highslide JS
228 112 Ann Roberts Gwniasa Pistyll Mai 15, 1876 55 Highslide JS
229 112 Richard Roberts Gwr Ebrill 11, 1882 65 Highslide JS
230 112 Catherine Roberts Merch Ebrill 10, 1860 10m Highslide JS
231 112 Gwen Roberts Merch Hydref 25, 1862 6 Highslide JS
232 113 John a Mary Griffith Ysgubor Plas Highslide JS
233 114 Kate Roberts Plas Newydd Llannor Medi 17, 1885 28 Highslide JS
234 114 Henry Roberts Tad Werddon Farm 1962 88 Highslide JS
235 114 Lizzie Morton Roberts Mam 1963 79 Highslide JS
236 115 Ellis Roberts Penfras Isaf Llangybi Ionawr 17, 1886 74 Highslide JS
237 115 Catherine Roberts Gwraig Mawrth 8, 1906 90 Highslide JS
238 116 Ellis John Roberts Penfras Isaf 1966 72 Highslide JS
239 116 Maggie Roberts Gwraig 1981 86 Highslide JS
240 117 John Roberts Gwniasa Llithfaen Rhagfyr 13, 1894 5 Highslide JS
241 117 Thomas Roberts Brawd Medi 20, 1896 16 Highslide JS
242 117A Thomas Ellis Owen Pistyll Farm Pistyll 1960 64 Highslide JS
243 117A E J Owen Gwraig Mehefin 24, 1988 84 Highslide JS
244 118 Lizzie J Roberts Ffridd Llithfaen Mawrth 11, 1919 28 Highslide JS
245 118 Thomas Richard Ellis Mab Tachwedd 8, 1954 1d Highslide JS
246 118 Thomas Ellis Bro Dawel Mawrth 10, 1991 89 Highslide JS
247 119 Mary Griffith Ysgubor Plas Chwefror 25, 1900 62 Highslide JS
248 119 John Griffith Gwr Ysgubor Plas Llannor Medi 28, 1905 78 Highslide JS
249 120 Blanche Evelyn Pritchard 1937 23 Highslide JS
250 120 Owen Wyn Pritchard Brawd 1962 48 Highslide JS
251 120 Grace Pritchard Mam 1966 89 Highslide JS
252 121 Thomas Hughes Penclawdd Llwyndyrus Ebrill 24, 1924 74 Highslide JS
253 121 Ellen Hughes Gwraig 1943 91 Highslide JS
254 122 William Thomas Hughes Ty Capel Llwyndyrus Mawrth 31, 1919 30 Highslide JS
255 122 Margaret Hughes Gwraig Rhagfyr 9, 1968 80 Highslide JS
256 123 John Davies Tyn y Pant Llwyndyrus Chwefror 4, 1899 92 Highslide JS
257 123 Catherine Jones Tyn y Pant Llwyndyrus Rhagfyr 31, 1913 37 Highslide JS
258 123 Catherine Jones Mawrth 5, 1917 82 Highslide JS
259 123 John Jones Mehefin 30, 1927 81 Highslide JS
260 124 Owen Roberts Penfras Isaf Tachwedd 24, 1922 78 Highslide JS
261 124 Margaret Roberts Gwraig Ebrill 13, 1931 83 Highslide JS
262 125 John Roberts Cae Cribyn Llangybi Chwefror 6, 1907 28 Highslide JS
263 125 Robert E Roberts Tad Mai 8, 1908 71 Highslide JS
264 125 Jane Roberts Mam Rhagfyr 23, 1915 78 Highslide JS
265 126 Ellis Roberts 1, Eifion Terrace Fourcrosses 1900 38 Highslide JS
266 126 Catherine Roberts Gwraig 1933 68 Highslide JS
267 127 Ellis (P C) Roberts Tregarth Bangor Awst 4, 1901 39 Highslide JS
268 127 Henry J Roberts Tad Rhagfyr 20, 1902 82 Highslide JS
269 127 Elizabeth Roberts Mam Medi 5, 1912 78 Highslide JS
270 128 O Ll (Heddwas) Pritchard 1935 59 Highslide JS
271 128 David Pritchard Mab Mai 17, 1918 18 Highslide JS
272 128 Ellis Pritchard Mab 1 Highslide JS Highslide JS
273 128 Richard Pritchard Mab 1m Highslide JS
274 128 Herbert Pritchard Mab 1m Highslide JS
275 129 Owen Rees Owen Pistyll Farm Pistyll 1953 51 Highslide JS
276 130 John Jones Ty'r Capel Llwyndyrus Ionawr 26, 1853 22 Highslide JS
277 130 Evan Jones Brawd Medi 3, 1856 9 Highslide JS
278 131 Evan Jones Tyn y Cae Llwyndyrus Hydref 15, 1860 53 Highslide JS
279 131 Mary Jones Gwraig Bwlch Ffordd Uchaf Rhagfyr 22, 1894 88 Highslide JS
280 132 Griffith Pritchard Tan y Bryn Llangybi Hydref 18, 1861 39 Highslide JS
281 132 Dorothy Merch Chwefror 9, 1893 35 Highslide JS
282 133 A Stanley Roberts February 5, 1900 5 Highslide JS
283 133 William Roberts Tad April 8, 1927 67 Highslide JS
284 133 Margaret Roberts Mam August 31, 1943 72 Highslide JS
285 134 Jane Jones Iwerddon Bach Awst 4, 1858 88 Highslide JS
286 135 Eliza Ann Williams Tyn y Mynydd Llithfaen Awst 17, 1870 13m Highslide JS
287 136 Richard William Llanddeiniolen September 26, 1772 35
288 137 Catherine Williams Moriah Terrace Llithfaen Mawrth 20, 1886 60
289 137 William (Capt) Jones Gwr Mawrth 22, 1886 52
290 138 Robert Evans Ty Croes Llithfaen Mehefin 7, 1900 77 Highslide JS
291 138 Ann Evans Gwraig Mehefin 15, 1907 77 Highslide JS
292 138 Robert Evans Mab Mawrth 12, 1929 63 Highslide JS
293 139 Thomas Jones Bwlch Pistyll Rhagfyr 24, 1852 45 Highslide JS
294 139 Jane Jones Gwraig Mawrth 9, 1885 76 Highslide JS
295 140 Humphrey Jones Bwlch Pistyll Chwefror 1, 1860 29 Highslide JS
296 140 Ann Jones Chwaer Hydref 1, 1863 22 Highslide JS
297 140 Thomas Jones Wyr Tachwedd 20, 1864 15m Highslide JS
298 141 Jane Pritchard Cwm y Ceiliog Llanaelhaearn Chwefror 4, 1868 23
299 141 John Jones Cae'r Wrach Chwefror 12, 1883 5m
300 142 Carreg fechan
301 143 Mary Jones Castle Pwllheli Mawrth 16, 1867 60 Highslide JS
302 143 Hugh Jones Gwr Mai 14, 1872 68 Highslide JS
303 144 Dorathy Griffith Frondeg Llanaelhaearn Tachwedd 22, 1869 68 Highslide JS
304 144 Robert Griffith Gwr Ebrill 2, 1877 83 Highslide JS
305 145 Evan Parry Ffridd Gorphenaf 19, 1813 57 Highslide JS
306 145 Elizabeth Parry Gwraig Mai 21, 1834 74 Highslide JS
307 146 Jane Parry Ffridd Pistyll Gorphenaf 10, 1858 55 Highslide JS
308 147 Elizabeth Williams New Star Inn Pwllheli Rhagfyr 20, 1878 80 Highslide JS
309 147 Griffith Evans Ffridd Pistyll Mawrth 2, 1883 90 Highslide JS
310 148 Abraham Jones Ionawr 2, 1757 68 Highslide JS
311 149 John Jones Hendyrnpike Rhosfawr Mehefin 5, 1874 78 Highslide JS
312 149 Gwen Jones Gwraig Mai 20, 1879 77 Highslide JS
313 150 Gwen Jones Hendyrnpike Rhosfawr Awst 22, 1864 23 Highslide JS
314 150 Griffith Jones Mab Mawrth 10, 1885 36 Highslide JS
315 151 Catherine Griffith Ymyl y Capel Rhagfyr 7, 1839 67 Highslide JS
316 151 Dafudd Griffith Gwr Mehefin 27, 1862 82 Highslide JS
317 152 Mary Jones Ty Gwyn Rhosfawr Ebrill 8, 1903 69 Highslide JS
318 152 Robert (Parch) Jones Gwr Tachwedd 9, 1920 79 Highslide JS
319 153 Claudia Parry Buarth Lwyd Pistyll Mehefin 10, 1863 50 Highslide JS
320 153 William Parry Mab Mai 8, 1863 26 Highslide JS
321 154 Ellen Jones Ty Gwyn Rhosfawr Mai 22, 1885 7
322 154 William Jones Brawd Mehefin 9, 1893 18
323 154 Ann Jones Chwaer Rhagfyr 19, 1949 80
324 154 Mary Jones Chwaer Mai 19, 1958 86
325 155 Margaret Williams Pen y Bont Llanaelhaearn Chwefror 4, 1873 64 Highslide JS
326 155 Griffith Jacob Williams Gwr Mawrth 18, 1887 77 Highslide JS
327 156 Margaret Jones Trallwyn Gorphenaf 2, 1876 64 Highslide JS
328 156 William Jones Gwr Ionawr 12, 1881 79 Highslide JS
329 157 William Jones Tyddyn y Berth Tachwedd 5, 1861 23 Highslide JS
330 158 Margaret Owen Cefnpentre Hydref 29, 1821 39 Highslide JS
331 159 John Parry Cefnpentre Abererch Mai 25, 1881 63 Highslide JS
332 160 Robert Williams Bryn Marchog 1873 84 Highslide JS
333 160 Catherine Williams Gwraig Mai 31, 1874 78 Highslide JS
334 161 Elizabeth Williams Tyn y Mynydd Carnguwch Ebrill 18, 1880 65 Highslide JS
335 161 William Davies Tyn y Mynydd Carnguwch Rhagfyr 18 1895 91 Highslide JS
336 162 Margaret Cadwaladr Tyn y Cae Llwyndyrus Mehefin 29, 1882 84 Highslide JS
337 163 David Roberts Tyn y Mynydd Carnguwch Medi 22, 1927 85 Highslide JS
338 163 Owen Jones Awst 26, 1945 68 Highslide JS
339 163 Elizabeth Ann Jones Rhagfyr 1, 1957 84 Highslide JS
340 118 Mary Elizabeth Ellis Gwraig Awst 11, 2008 95 Highslide JS
341 59 Gwyneth M Jones Bronant Chwilog Chwefror 10, 2008 85 Highslide JS
342 109 Anne Jones 1936 86 Highslide JS
343 28 Caradog Jones Tynymynydd Llithfaen 1964 70 Highslide JS
Entries Per Page
Displaying Page of