Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • Name - Enw Cynraf / First Name
  • Surname - Cyfenw yr Ymadawedig / Surname of Deceased
  • Abode - Cyfeiriad / Address
  • BD - Dyddiad Claddu / Burial Date
  • BY - Blwyddyn Claddu / Burial Year
  • Age - Oed yn Marw / Age at Death
  • H - Hanes / History
ID
Name
Surname
Abode
BD
BY
Age
H
1 Evan Parry Ffridd July 22 1813 57
2 Richard Hughes Tyddyn bach December 28 1813 82
3 Ellen Davies Tyddyn bach November 8 1814 Inf
4 Anne Prichard Pentre Llithfaen December 23 1814 Inf
5 Margaret Davies Tyddyn Cestyll June 21 1815 70
6 Ellen Williams Gwniase October 20 1815 Inf
7 Margaret Jones Kilie Issa January 11 1816 33
8 John Jones Penvras July 22 1816 Inf
9 Jane Thomas Tynewydd January 10 1817 59
10 Elizabeth Williams Blaeneu February 20 1817 74
11 Lowry Roberts Blaeneu March 3 1817 Inf
12 Jane Jones Tyddyn Cestyll June 4 1817 Inf
13 Gwen Williams Tan-y-Bwlch October 9 1817 80
14 Catherine Roberts Ty Newydd November 24 1817 24
15 Robert Jones Blaenau December 16 1817 Inf
16 William Peirce Gwag y Noe April 30 1818 82
17 William Jones Yr efal September 4 1818 1
18 Anne Williams Ty newydd September 4 1818 11
19 Ann Owens Ty ucha September 7 1818 1
20 Thomas Jones Yr efal September 8 1818 1
21 Mary Hughes Pentre'r gors October 16 1818 NK
22 Jeremiah Williams Llithfaen October 2 1819 9
23 Owen Jones Pentre Llithfaen October 9 1819 25
24 Robert Humphries Felin Carngiwch May 27 1820 3w
25 Robert Ellis Carngiwch August 5 1820 74
26 Francis William Ty Newydd, Parish Carngiwch January 30 1821 3m
27 Elizabeth Jones Pen y gamdda, Parish of Pistill September 25 1821 27
28 William Roberts Bwlch, Pistyll March 3 1822 85
29 Robert Jones Tynewydd Cae'r Cribyn August 20 1823 60
30 Evan Williams Tynygors, Llanaelhaiarn September 10 1823 60
31 Mary Richards Llithfaen Bach September 20 1823 2
32 Evan Williams Bwlch October 30 1823 20
33 Isaac Prichard Tre-Ddafydd October 30 1823 28
34 Isaac Prichard Tre ddafydd March 12 1824 3m
35 Anne Ellis Tynygors, Llanaelhaiarn May 11 1824 58
36 Richard Davies Tyddyn Cestyll, Abereirch December 22 1824 70
37 Robert Joseph Ysgubor Bach January 24 1825 83
38 Catherine Thomas Felin Garngiwch February 13 1825 80
39 John Jones Penfras isaf, Llangybi April 27 1825 55
40 Elizabeth Davies Ysgubor Bach May 4 1825 80
41 John Harbet Cae'r cribin March 1 1826 70
42 Mary Jones Tan y ffordd September 7 1826 80
43 John Abraham Muriau, Carngiwch November 28 1826 74
44 John Evans Blauna December 26 1826 70
45 Elizabeth Jones Llechengan June 1 1827 73 Highslide JS
46 Catherine Roberts Tanyffordd, Llithfaen, Parish of Pistyll October 10 1827 34
47 Robert Williams Blaenau December 26 1828 86
48 William Jones Tyddyn Cestyll February 17 1829 57
49 Thomas Williams Tyn y Pant, Llangybi April 17 1829 77
50 William Abraham Muriau May 30 1829 63 Highslide JS
51 Robert Humphrey Felyn Garngiwch December 25 1829 83 Highslide JS
52 Robert Abraham Pentre Llithfaen, Parish of Pistyll February 23 1830 77
53 Richard Williams Pentre Llithfaen, Parish of Pistyll August 30 1830 38
54 Margaret Griffith Hafod October 18 1830 92
55 John Roberts Cae pricia October 22 1830 56
56 Jane Williams Penfras-isaf February 26 1831 81
57 Jane Thomas Peny-gamfa, Llithfan, Parish of Pistill May 24 1831 10
58 Catherine Thomas Peny-gamfa, Llithfan, Parish of Pistill June 24 1831 7
59 Griffith Thomas Peny-gamfa, Llithfan, Parish of Pistill June 28 1831 13
60 William Williams Pen-y-graig, Llithfan, Parish of Pistill July 2 1831 40
61 Robert Griffith Bryn marchog, Parish of Llannor September 8 1831 37
62 Mary Williams Bwlch, Parish of Pistill January 17 1832 43
63 Jane Jones Elusendy, Parish of Pistill January 24 1832 51
64 William Jones Tyddyn-Cestyll, in the Parish of Abererch March 31 1832 6w
65 Robert Williams Tyddyn-cestyll, in the Parish of Abererch December 18 1832 3
66 Evan Roberts Llithfan, Parish of Pistill January 7 1833 53
67 Hugh Williams Tyddyn-cribin August 12 1833 21
68 Jane Griffiths Pant yr hwch, Parish of Llanor August 24 1833 49
69 Elizabeth Parry Ffridd Gwnus, Parish of Pistill May 24 1834 74
70 John Ellis Llithfan, Parish of Pistill February 10 1835 77
71 David Williams Plasnewydd, alias Plas-yng Ngharngiwch, Parish Llannor October 12 1835 2
72 Margaret Prichard Cadlys, Parish of Llanor November 19 1835 3
73 Mary Thomas Formerly of Hafod March 1 1836 72
74 John Williams Llithfan-fawr November 10 1836 1w
75 Mary Roberts Cae'r Cribin February 15 1837 69
76 Mary Prichard Nant-gwrthyrn, Pistill February 24 1837 1
77 Catherine Jones Pwll pompran, Abererch August 4 1837 26
78 Magdalen Williams Bwlch, Pistill February 5 1838 73
79 Cadwalader Griffith Ty'n-mynydd March 6 1838 23
80 Anne Jones Tyddyn-cestyll, Abererch June 27 1838 59
81 Jane Jones Llithfan, Pistill August 2 1838 1w
82 Jane Pierce Gwag y-noe November 13 1838 91
83 Gwen Jones Tydu Turnpike Gate, Parish of Abererch November 24 1838 3
84 William Jones Tainewyddion, Abererch December 8 1838 19m
85 Catherine Thomas Llech-eingan, alias Capel Carngiwch December 15 1838 67
86 Ellis Jones Tainewyddion, Parish of Abererch December 18 1838 3
87 Richard Roberts Carngiwch-fawr February 8 1839 69 Highslide JS
88 Ellen Davies Llithfan March 9 1839 9
89 Evan Prichard Llithfan September 28 1839 24
90 Sarah Jones Ty'n Mynydd November 28 1839 73
91 Anne Hughes Rhydau-gloywon December 6 1839 73
92 Jane Owen Tynewydd February 1 1840 7w
93 Thomas Roberts Blaenau March 27 1840 62
94 William Humphreys Bwlch, Parish of Pistyll November 26 1840 76
95 Margaret Jones Ysgubor y Plas, Parish of Llannor January 1 1841 24
96 Margaret Williams Tan-y-graig, Parish of Pistyll April 5 1841 49
97 Mary Williams Ty'n-y-pant, Parish of Llangybi June 18 1841 70
98 John Evans Llithfan, Pistyll December 31 1841 15w
99 Richard Jones Parish of Pistyll March 14 1842 6
100 Richard Jones Ty-bodeilias, Parish of Pistyll June 2 1842 26
101 Richard Owen Llithfan, Parish of Pistyll December 6 1842 57
102 Elizabeth Edwards Parish of Llanllyfni February 10 1843 24
103 Jane Jones Tyddyn bychan, Carngiwch May 16 1843 18m
104 William Roberts Llithfan, Parish of Pistyll December 20 1843 78
105 Ellen Parry Llithfan February 28 1844 60
106 David Roberts Cadlys, Llannor March 2 1844 6w
107 William Salmon Battun, Parish of Llannor June 13 1844 NK
108 William Jones Treddafydd, Llithfan June 29 1844 4
109 Owen Prichard Penfras August 14 1844 82 Highslide JS
110 Catherine Jones Merbwll, Parish of Llanaelhaiarn November 5 1844 35
111 Cadwallader Jones Ty-newydd, Carngiwch December 25 1844 2
112 Evan Jones Ty wrth Ysgoldy Felin Llwyndyrys January 14 1845 6m
113 Evan Griffith Ysgubor y Plas, Parish of Llannor February 4 1845 23
114 Robert Jones Ysgubor y Plas, Parish of Llannor February 4 1845 8m
115 Evan Williams Bryn Celyn, Pistyll June 9 1845 77
116 Dina Roberts Llithfan December 27 1845 83
117 Mary Ellis Glanllyna, Llannor February 24 1846 21m
118 John Jones Tyddyn Cestyll April 16 1846 5w
119 Elizabeth Roberts Bwlch, Pistyll May 28 1846 70
120 Ellis Jones Glan Llyna, Llanor June 6 1846 52
121 William Thomas Tyddyn y Ffynon, Abererch November 24 1846 39
122 Ann Hughes Llithvan March 18 1847 50
123 Cathrine Ellis Llithvan Ucha, Pistyll March 27 1847 82
124 Cathrine Roberts Barracks April 23 1847 54
125 Cathrine Japheth Cae Garw May 10 1847 93
126 Humphrey Evans Ffridd, Pistyll June 8 1847 63
127 Griffith Humphrey Carnguwch Bach July 17 1847 82 Highslide JS
128 Ellin Jones Ty wrth y bont, Llithvan July 31 1847 78
129 Ann Evans Poor Houses September 14 1847 82
130 William Jones Cae Ddavydd, Llithvan February 28 1848 1
131 Elizabeth Roberts Penvras, Llangybi February 28 1848 63 Highslide JS
132 Mary Cadwaladr Rhosydd, Llannor July 7 1848 70
133 Ellin Williams Tai Newyddion, Llanhaiarn July 29 1848 94
134 Margaret Jones Tyddyn Bach August 28 1848 22
135 Thomas Williams Tyddyn y Gareg, Pistyll October 4 1848 7d
136 Mary Owen Carnguwch Bach January 6 1849 49
137 Mary Owen Carnguwch Bach January 24 1849 18
138 Elizabeth Owen Carnguwch Bach January 24 1849 15
139 Margaret Humphreys Carnguwch Bach January 29 1849 80 Highslide JS
140 Elizabeth Owen Carnguwch Bach February 2 1849 46
141 Robert Owen Carnguwch Bach February 6 1849 55
142 William Francis Near Llithvan March 15 1849 80
143 Catherine Roberts Eval Bach, Abererch June 18 1849 72
144 David Roberts Ty'n y Mynydd July 31 1849 81
145 Ann Evans Llithvan Isa, Pistyll October 17 1849 73
146 Catherine Roberts Llithvan December 21 1849 33
147 John Griffith Gwniasa, Pistyll January 10 1850 61
148 Owen Pritchard Penvras, Llangybi January 16 1850 1
149 Robert Hughes Rhydau September 27 1850 90
150 Elizabeth Roberts Gadlys, Llannor November 16 1850 31
151 William Ellis Yr Eval Bach, Abererch May 22 1851 76
152 John Roberts Bwlch, Pistyll June 12 1851 80
153 Ellen Williams Street leading to Maes, Nevyn December 9 1851 45
154 John Griffith Havod February 10 1852 69 Highslide JS
155 Robert Pritchard Llithvan Bach, Pistyll March 1 1852 49
156 Sarah Williams Ty'n y Mynydd March 20 1852 2
157 Catherine Jones Port Dinorwic, Llanvair April 14 1852 18
158 Martha Roberts Carnguwch Fawr May 1 1852 82
159 Robert Williams Bryn Ffynon, Pistyll August 2 1852 58
160 William Cadwaladr Ty'n y Cae, Abererch August 26 1852 3
161 Humphrey Roberts Mill December 20 1852 81 Highslide JS
162 Thomas Jones Molvra Bach, Llanaelhaiarn December 30 1852 45
163 John Jones Llwyn Dyrys January 29 1853 22
164 John Jones Llithvan February 10 1853 42
165 Jane Williams Ty'n y Cae February 11 1853 5m
166 Thomas Roberts Mill March 29 1853 64
167 Jane Pritchard Muriau Cernogiad April 6 1853 82
168 Mary Roberts From Llanddaniel, Anglesea - Ty'n y Cauau August 23 1853 78
169 Dorothy Jones Llwyn Dyrys November 1 1853 2
170 Ann Jones Tai Ucha January 19 1854 71
171 Jane Thomas Wag y Noe June 3 1854 89
172 David Roberts Llithvan, Pistyll July 3 1854 6m
173 Ellen Roberts Cae Garw July 11 1854 68
174 Magdalen Cadwaladr Llwyn Dyrys July 19 1854 26
175 Mary Ellis Crynllwyn, Llangybi August 23 1854 6m
176 Evan Jones Turnpike Gatehouse, Abererch August 30 1854 5m
177 Lowry Jones Blaenau January 9 1855 40
178 Mary Pritchard Penvras January 26 1855 18m
179 Dorothy Williams Llithvan May 15 1855 33
180 John Jones Llithvan July 27 1855 2w
181 Jane Roberts Tyddyn Du, Clynog July 30 1855 79
182 Elizabeth Owens Carnguwch Bach August 30 1855 1
183 Robert Jones Blaenau November 29 1855 35
184 Ellis Davies Yr Eval January 26 1856 71
185 Robert Jones Llithvan March 11 1856 4
186 Margaret Hughes Tan y Ffynon, otherwise Ty Wm. Francis April 5 1856 50
187 David Hughes The corpse came from Carnarvon. Residence Llithvan April 15 1856 66
188 Mary Parry Cevn Pentre, Abererch May 16 1856 60
189 Evan Jones By the Chapel, Llwyndyrys September 6 1856 9
190 Mary Jones Blaenau September 29 1856 69
191 William Roberts Plas Y'ngharnguwch October 28 1856 70
192 Grace Rowlands Nant Gwrtheyrn December 2 1856 61
193 Jane Hughes Abererch December 16 1856 NK
194 William Thomas Llithvan March 27 1857 55
195 Mary Roberts Llithvan May 6 1857 77
196 Anne Ellis Llwyn dyrys May 9 1857 76
197 Robert Griffith Tremadoc July 14 1857 26
198 John Jones Llithvan, Pistyll July 20 1857 9m
199 Jane Jones Ciliau Canol October 8 1857 42
200 Evan Jones Blaenau October 20 1857 80 Highslide JS
201 Catherine Roberts Llithvan December 21 1857 27
202 Catherine Roberts Penvras March 12 1858 77
203 Jane Parry Ffridd, Pistyll July 13 1858 55
204 Evan Thomas Llithvan July 17 1858 1
205 Jane Jones Llithvan August 10 1858 88
206 Cathrine Pritchard Penvras January 27 1859 2
207 Cathrine Roberts Pen y Bont, Llanor July 29 1859 6
208 Elizabeth Roberts Pen y Graig, Pistyll October 29 1859 70
209 Margaret Roberts Cae Garw January 17 1860 10w
210 Humphrey Jones Moelvra Bach February 6 1860 29
211 William Jones Llithvan February 8 1860 82
212 Anne Evans Llithvan February 11 1860 40
213 Dorothy Roberts Carnguwch Vawr February 20 1860 11w
214 Margaret Roberts Bryn Bychan, Llanaelhaiarn April 6 1860 43
215 Catherine Roberts Ysgubor y Plas, Llanor April 13 1860 10m
216 Evan Parry Cevn Pentrev, Abererch May 2 1860 75
217 Cathrine Jones Blaenau October 9 1860 87
218 Evan Jones Llwyn Dyrus, Abererch October 26 1860 53
219 William Jones Tyddyn y Berth, nr. Yr Eval, Abererch November 9 1860 25
220 William Hughes Rhos Vawr, Abererch December 10 1860 80
221 Evan Jones Blaenau January 4 1861 88
222 Dorothy Roberts The Mill February 21 1861 68
223 Cathrine Humphrey Llithvan April 9 1861 68
224 Margaret Pritchard From near Dneio Church June 14 1861 61
225 Griffith Pritchard Pen y Bryn, Llangybi October 17 1861 39
226 Robert Roberts Cae Garw January 10 1862 9m
227 Elizabeth Solomon Four Crosses, Abererch March 6 1862 69
228 Elizabeth Roberts Plas Yngharnguwch May 9 1862 77
229 David Griffith Ty'n y Capel June 26 1862 82
230 Richard Roberts Carnguwch Vawr August 21 1862 3
231 Thomas Jones Tai Ucha September 5 1862 76
232 Robert Williams Battin, Llannor September 27 1862 32
233 Gwen Roberts Ysgubor y Plas, Llannor October 29 1862 5
234 Francis Williams Llithvan, Pistyll November 17 1862 49
235 Richard Jones Gefail Pennant, Pistyll November 18 1862 6m
236 Anne Jones Felin Carnguwch December 11 1862 2
237 William Jones Buarth Lwyd, Pistyll May 12 1863 26
238 Claudia Jones Buarth Lwyd, Pistyll July 14 1863 50
239 Ann Jones Moelfra Bach, Llanaelhaiarn (Bwlch) October 6 1863 22
240 Thomas Jones Bwlch, Pistyll November 26 1863 1
241 Gwen Jones Hen Turnpike, Rhosfawr January 26 1864 24
242 Elizabeth Davies Battin, Llannor March 4 1864 79
243 John Griffith Ciliau Canol, Pistyll March 7 1864 16
244 Griffith Jones Fachreth, Llanaelhaiarn (Rival Quarry) March 12 1864 40
245 Owen Thomas Blaenau April 2 1864 50
246 Margaret Roberts Caegarw June 11 1864 3m
247 Jannett Jones Pentre Uchaf, Llannor June 25 1864 85
248 Griffith Roberts Brynbychan, Llanaelhaiarn January 30 1865 54
249 Mary Williams Victoria Inn, Llithfan May 20 1865 35
250 Elizabeth Williams Carreg y Llan September 16 1865 78
251 Mary Roberts Llanaelhaiarn December 12 1865 NK
252 Evan Davies Llannor December 21 1865 NK
253 Robert Evans Llwyndyrys March 22 1866 21
254 Griffith Cadwaladr Carnguwch May 5 1866 79
255 David Owen Llithfan May 24 1866 49
256 Ann Jones Llithfan August 15 1866 5m
257 Sydney Hughes Carnguwch fawr December 19 1866 66
258 Thomas Cadwaladr Rhosydd December 27 1866 82
259 Catherine Jones Rhydau January 29 1867 7
260 William Jones Tir bach February 1 1867 6w
261 Ann Thomas Barracks February 15 1867 60
262 Jane Evans Refail February 15 1867 5
263 Dorothy Jones Llithfaen March 11 1867 2
264 Mary Jones Pwllheli March 21 1867 60
265 Ann Thomas Barracks April 4 1867 5
266 Ellen Jones Llithfaen April 11 1867 3
267 Ann Jones Llithfaen April 15 1867 5
268 Margaret Griffith Ysgubor y Plas April 30 1867 1
269 Robert Jones Carnguwch September 7 1867 NK
270 Jane Richards Cae'r wrach February 7 1868 23
271 Roger Williams Llithfaen March 23 1868 9m
272 Catherine Jones Rhydau March 25 1868 10m
273 Mary Williams Four Crosses June 18 1868 33
274 Robert Williams Bryn celin July 7 1868 36
275 Catharine Thomas Hafod September 17 1868 89
276 Evan Thomas Cae priciau November 30 1868 65
277 Robert Thomas Plasyngharguwch December 18 1868 27
278 Elizabeth Ann Williams Ty'n y mynydd August 22 1870 13m
279 Mary Roberts Cae garw September 9 1870 4w
280 Richard Rowlands Ty canol December 6 1870 80
281 Margaret Jones Efail pennant January 27 1871 21
282 William Williams Four Crosses March 28 1871 2m
283 Catharine Thomas Cae'r priciau May 8 1871 73
284 Dorothy Jones Llithfaen May 23 1871 34
285 Anne Richards Llithfaen June 6 1871 91
286 Jane Owen Llithfaen January 9 1872 54
287 Mary Griffith Rhosfawr December 27 1872 66
288 Margaret Williams Ty croes February 8 1873 64
289 Ellis Jones Llithfaen Ucha March 5 1873 70
290 Robert Williams Bryn marchog March 27 1873 85
291 Ann Ellis Aber July 3 1873 86
292 Elizabeth Williams Llithfaen September 8 1873 84
293 Ann Williams Bryn Celyn February 5 1874 85
294 Jane Roberts Refel Bach February 24 1874 18m
295 Evan Thomas Williams Cae priciau March 6 1874 11
296 John Evans Refel Bach March 14 1874 1
297 Ann Lewis Cors ty'n rhos April 4 1874 50
298 Catherine Williams Bryn marchog June 8 1874 78
299 John Jones Hen Durnpike June 9 1874 77
300 Humphrey Williams Refel September 15 1874 83
301 Evan Jones Hafod October 7 1874 62
302 Mary Jones Llithfaen bach February 25 1875 63
303 Margaret Jones Trallwn Lodge July 5 1875 64
304 William Jones Tai Uchaf July 19 1875 21
305 David Roberts Ty'n y mynydd August 24 1875 7
306 Margaret Roberts Cae Garw March 30 1876 8
307 Mary Davies Rhydau Cottage April 6 1876 70
308 Ann Roberts Gwniasau May 19 1876 55
309 Robert Henry Roberts Cefn hafod May 30 1876 10m
310 Catherine Griffith Gwniasau June 8 1876 85
311 Mary Jones Cors ty'n rhos June 17 1876 57
312 Elizabeth Jones Tanyffynnon November 6 1876 18
313 Evan Parry Cefn pentre November 21 1876 6m
314 Elizabeth Roberts Gwag y Noe November 23 1876 80
315 Elizabeth Jones January 13 1877 54
316 Robert Griffith Brondeg April 6 1877 83
317 Mary Roberts Carnarvon January 15 1878 28
318 Mary Jones Tany Pistyll January 19 1878 58
319 Mary Jones Blaenau March 16 1878 57
320 Ellen Eames Gors Tynrhos June 6 1878 22m
321 Mary Roberts Carngiwch Fawr December 17 1878 54
322 Elizabeth Williams New Star, Pwllheli December 26 1878 80
323 Cathrine Griffith London House, Llithfaen April 1 1879 19
324 Elizabeth Davies Brynhyfryd, Pistyll April 12 1879 14m
325 Catherine Davies Tanyffordd, Pistyll May 23 1879 65
326 Gwen Jones Llanaelhaiarn May 26 1879 79
327 Owen Roberts Hendre, Llanaelhaiarn November 10 1879 18m
328 Robert Davies Tyn pistyll November 20 1879 67
329 John Wm. Abraham New Brighton February 6 1880 73
330 Elizabeth Davies Carnguwch April 22 1880 65
331 Mary Ellen Williams Llithfaen June 8 1880 7m
332 Ellin Williams Plas Carnguwch July 12 1880 10m
333 Evan Jones Tai Uchaf July 13 1880 63
334 Margaret Roberts Llithfaen August 14 1880 22m
335 John Parry Carnguwch June 2 1881 64
336 Elizabeth Jones Llithfaen Fawr June 16 1881 8m
337 Robert Griffiths 6 Liverpool Terrace March 28 1882 7w
338 Jane Roberts Gwag y Noe April 7 1882 81
339 Richard Roberts Gwniasau April 13 1882 65
340 Robert Roberts Victoria Terrace, Llithfaen May 9 1882 8m
341 Margaret Roberts Tyddyn ffynon July 4 1882 84
342 William Jones Tanyffordd, Llithfaen February 3 1883 18
343 John Jones Monachty bach, Llangybi February 14 1883 19w
344 Griffith Jones Compton House, Llithfaen March 13 1883 36
345 Jane Jones Cae'r wrach, Llanaelhaiarn March 14 1883 76
346 Griffith Evans or Parry Ffridd April 6 1883 90
347 Margaret Thomas Barracks April 22 1883 54
348 Ann Thomas Llanaelhaiarn July 15 1883 3
349 Mary Thomas 7 Liverpool Terrace, Llithfaen October 29 1883 73
350 Robert Williams Glandwr, Llithfaen May 16 1884 21m
351 Anne Roberts Penygraig, Llithfaen May 23 1884 62
352 Elizabeth Jones Tanyffordd, Llithfaen June 9 1884 16
353 Richard Griffith Hafod, Carnguwch June 23 1884 5w
354 Richard Jones Llithfaen July 22 1884 20
355 Evan Jones Blaenau Canol July 26 1884 7m
356 Ellin Jones Tygwyn, Rhosfawr May 26 1885 7
357 Evan Jones Llithfaen Fawr, Pistyll April 11 1885 16m
358 John Williams Liverpool Terrace, Llithfaen August 20 1885 43
359 Catherine Roberts Plasnewydd, Llannor September 21 1885 28
360 Ellis Roberts Penfras isaf January 20 1886 74
361 William Roberts Cors ty'nrhos February 17 1886 90
362 Catherine Jones Moriah Terrace March 23 1886 60
363 William Jones Moriah Terrace March 23 1886 52
364 Jane Elizabeth Jones Tai uchaf, Carnguwch November 6 1886 9m
365 Griffith Jacob Williams Ty croes March 24 1887 77
366 Richard Griffith Tyddyn y berth April 26 1887 83
367 John Thomas Pant May 12 1887 79
368 John Jones Llithfaen isaf, Pistyll June 24 1887 78
369 Ann Williams Bryn Marchog, Llannor March 6 1888 52
370 William Roberts Cae Newydd April 17 1888 3
371 Thomas Williamson Tan-y-ffordd, Llithfaen August 1 1888 28
372 Jane Cadwalader Tyddyn Bach October 11 1888 97
373 Ellen Williams Tan y ffordd December 14 1888 81
374 Richard Griffith Tan y ffordd Janaury 22 1889 74
375 Robert Roberts Ty'n lon, Lllangybi March 5 1889 40
376 Elizabeth Griffith Moriah Terrace, Llithfaen April 24 1889 82
377 Ellen Williams Moriah Terrace, Llithfaen May 17 1889 46
378 Margaret Parry Carnguwch Mill November 22 1889 18m
379 Margaret Jones Blaenau Canol December 23 1889 3w
380 John Eames Victoria Terrace, Llithfaen December 31 1889 3
381 Dinah Jones Gwag y Noe March 27 1890 45
382 Catherine Roberts Caegarw July 3 1890 63
383 Mary Griffiths Alpha Terrace, Llithfaen July 8 1890 7
384 Robert Jones Brynhyfryd Terrace, Llithfaen August 8 1890 23
385 David Cadwaladr Tyddyn ffynon, Abererch November 27 1890 69
386 Griffith Jones Blaenau Canol December 25 1890 1m
387 Jane Parry Blaenau Ucha Janaury 20 1891 79
388 Humphrey Pritchard Penfras Ucha, Llangybi February 15 1891 70
389 William Jones Llithfaen Bach, Pistyll March 13 1891 76
390 Rose Anna Wildbur 1 Cae'r Nant, Mount Pleasant, Llithfaen, Pistyll April 16 1891 8
391 Ellen Williams Tanyfford, Llithfaen, Pistyll May 19 1891 88
392 Anne Jones Mochras, Ceidio May 21 1891 65
393 Richard Griffith Alpha Terrace, Llithfaen, Pistyll June 23 1891 2
394 Robert Jones Bron-hyfryd, Llithfaen, Pistyll June 27 1891 58
395 Evan Parry Ffridd, Pistyll August 12 1891 89
396 Laura Jones Tyddyn felin, Llangybi February 6 1892 17m
397 Ellen Jones Llithfaen Isa, Pistyll March 8 1892 80
398 Sarah Ann Baum Caernant, Pistyll March 9 1892 39
399 Ellen Roberts Gorswypha, Pistyll, Llithfaen April 26 1892 34
400 Griffith Hugh Jones Blaenau Canol May 25 1892 9w
401 Richard Jones Cilia Canol, Pistyll December 16 1892 78
402 Dorothy Pritchard Bwlch y Ffordd, Abererch February 16 1893 34
403 Richard Roberts Cefnpentre Hall, Abererch March 21 1893 75
404 Evan Jones Tyddyn bach April 13 1893 35
405 William Jones Ty gwyn, Abererch June 13 1893 18
406 Ellen Roberts Caenewydd August 17 1893 5m
407 John Jones Tyddyn bach September 23 1893 75
408 Mary Pritchard Penfrasisaf, Llangybi September 26 1893 68
409 Arthur Stanley Roberts School House, Llandwrog November 9 1893 7m
410 Lizzie Roberts Tanyffordd, Llithfaen, Pistyll December 9 1893 38
411 William Roberts Pen y gongl, Gors ty'n rhos, Llannor December 15 1893 84
412 William Davies Tynymynydd December 22 1893 91
413 Richard Williams Gaerddu bach, Llanarmon January 11 1894 22
414 Anne Lewis Corstynrhos, Llannor June 15 1894 4m
415 John Roberts Gwniasa, Pistyll December 18 1894 5
416 Mary Jones Bwlch ffordd, Abererch December 27 1894 88
417 Benjamin Williams Penygongl, Llannor February 22 1895 45
418 Ellen Roberts Tainewyddion, Gorstynrhos, Llannor February 23 1895 79
419 Ann Williams Tanyffordd, Llithfaen September 12 1895 36
420 Robert Owen Ellis Carngiwch Bach November 6 1895 45
421 Mary Williams Vaynol, Llithfaen August 12 1896 41
422 Thomas Roberts Gwyniasa, Pistyll September 25 1896 16
423 John Jones Mochras, Ceidio November 7 1896 44
424 Elizabeth Roberts Tanyfford, Llithfaen, Pistyll January 7 1897 14
425 Elizabeth Evans Refail Bach, Abererch October 2 1897 79
426 Elizabeth Ann Jones Mountain View, Portnant, Pistyll December 1 1897 14
427 Thomas Ellis Carngiwch Bach February 15 1898 90
428 Thomas Solomon Williams Gorffwysfa, Llithfaen, Pistyll March 2 1898 18m
429 Elizabeth Davies Liverpool Terrace, Llithfaen, Pistyll January 19 1899 25
430 John Davies Tynypant, Llangybi February 9 1899 92
431 Robert Pritchard Penfras Uchaf, Llangybi March 25 1899 39
432 Elizabeth Roberts Mountain View, Portnant, Pistyll March 30 1899 75
433 William John Roberts Glandwr, Llithfaen April 29 1899 3m
434 Mary Lloyd Pengamdda, Abererch June 9 1899 10m
435 Robert Jones Liverpool Terrace, Llithfaen, Pistyll September 8 1899 65
436 Mary Jane Williams Hafod lon, Abererch September 21 1899 17
437 Catherine Roberts Nant, Llanfihangel Bachellaeth November 17 1899 76
438 Evan Owens Pistyll Farm, Pistyll November 25 1899 41
439 Arthur Stanley Roberts Overton February 9 1900 5
440 Ellen Williams Battin, Llannor February 10 1900 71
441 Mary Griffith Ysgubor Plas, Llannor March 1 1900 62
442 Elizabeth Ellen Williams Bryn Meirion March 3 1900 32
443 Robert Jones Foel Gwynys, Pistyll May 4 1900 84
444 Robert Evans Ty Croes, Llithfaen June 11 1900 77
445 Ellis Roberts Eifion Terrace, Fourcrosses August 11 1900 35
446 Thomas Griffith Alpha Terrace, Llithfaen November 13 1900 49
447 Hugh Jones Mochras, Ceidio May 21 1901 81
448 Catherine Williams Bryn Avon View, Talysarn, Llanllyfni June 4 1901 23
449 Ellis Roberts 1 New Terrace, Tregarth, Llandegai August 7 1901 39
450 Elizabeth Williams Penygongl, Llannor November 6 1901 52
451 William Jones Plasyward, Pwllheli March 4 1902 58
452 Jane Williams Tanyffordd, Llithfaen May 30 1902 89
453 Cadwalader Griffiths Cors Tynrhos, Llannor October 7 1902 21
454 Ellen Owens Gwnys, Pistyll December 18 1902 77
455 Henry Roberts Hafod December 24 1902 83
456 Elizabeth Pritchard Plasnewydd, Llannor January 6 1903 3
457 William Jones Tyddyn Cadwaladr January 10 1903 51
458 William Williams Tanyffynon February 7 1903 71
459 Owen Pritchard Gate House, Trallwyn February 12 1903 51
460 Margaret Ellis Pistyll Farm March 9 1903 78
461 Mary Jones Ty Gwyn, Rhosfawr, Abererch April 14 1903 69
462 William Jones Minffordd Uchaf, Pistyll June 2 1903 51
463 John Evans Glandwr, Llithfaen June 8 1903 61
464 Mary Lloyd Pengamdda Bach, Four Crosses June 10 1903 6w
465 Henry Owen Gwag y Noe June 27 1903 7w
466 Elizabeth Jones Coed y Garth, Llangybi December 19 1903 72
467 Ann Jones Rhydau Gloywon March 10 1904 78
468 Catherine Rowlands Llithfaen Uchaf Farm April 21 1904 78
469 Catherine Jones Bronyfoel, Llithfaen April 28 1904 15
470 Margaret Evans Denbigh Asylum May 20 1904 38
471 Mary Jones Ty Capel, Llithfaen June 8 1904 28
472 John Roberts Ty'r felin, Carnguwch July 21 1904 14
473 Hugh Roberts Ty isaf, Llanengan August 18 1904 19
474 Thomas Roberts Carngiwch Mill October 10 1904 10
475 Evan Jones Lewis Tyddyn Cestyll, Abererch November 29 1904 72
476 David Jones Coed y Garth, Llangybi December 15 1904 70
477 Ellen Roberts Penfras Ucha, Llangybi February 21 1905 76
478 Evan Owen Pritchard Plas Newydd, Llannor February 21 1905 6m
479 Thomas Hughes Pen y clawdd, Llannor April 25 1924 74
480 William Evan Williams Llwyn-y-ffynon, Pistyll May 6 1924 64
481 Robert Williams Bryn Meirion, Llithfaen, Carngiwch May 17 1924 63
482 Ellen Hughes Tan y Marian, Llithfaen, Pistyll June 24 1924 79
483 Evan Pritchard Blaenau Canol, Carngiwch July 3 1924 79
484 John Parry Soar, Llangybi January 21 1925 90
485 Mary Jones Foel Gwnus, Pistyll April 21 1925 72
486 William Richard Griffiths 3 Mount Pleasant, Pistyll April 30 1925 20d
487 Llewelyn Jones Williams 6 Mount Pleasant, Llithfaen, Pistyll May 9 1925 8d
488 Jane Parry Tanymarian, Tremadoc July 14 1925 NK
489 Jane Jones Bryn Cynan, Clynnog December 10 1925 72
490 Elizabeth Roberts St. Tudwal's View, Llithfaen January 16 1926 74
491 William Jones Rhydau, Carngiwch March 24 1926 68
492 Maggie Jane Jones 3 Mount Pleasant, Llithfaen August 6 1926 20m
493 Ellis Jones Pennant, Pistyll (Died N W Counties Mental Hosp Denbigh) December 16 1926 66
494 John Griffith Solomon Williams Pen y Graig, Llithfaen (Coroner's Order for Burial) February 17 1927 28
495 Gwen Williams 6 Moriah Terrace, Llithfaen, Pistyll March 10 1927 73
496 John Griffith williams Pen y Graig, Llithfaen (Died C & A Infirmary, Bangor) March 19 1927 3d
497 Kate Pritchard Plas Newydd, Llwyndyrys, Llannor April 6 1927 61
498 William Roberts Rivals View, Four Crosses, Abererch April 11 1927 67
499 David Roberts Tyn-y-mynydd, Carnguwch September 27 1927 85
500 Humphrey Pritchard Plas Newydd, Llwyndyrys November 30 1927 67
501 Ellen Jones Tyn y Parc, Llithfaen, Pistyll May 2 1928 53
502 Robert evans Minafon, Llithfaen March 14 1929 62
503 William Davies Ty Mawr, Edern August 24 1929 NK
504 Lydia Pritchard Blaenau-canol, Carnguwch October 31 1929 83
505 Stillborn child Mrs Janet Elizabeth Roberts 10 Mount Pleasant, Llithfaen November 18 1929 NK
506 Mary Jones Nant, Bodvean November 29 1929 77
507 Martha Jones Tyncae, Llwyndyrys, Abererch January 23 1930 7d
508 Margaret Roberts Penfras, Llangybi April 7 1931 83
509 Robert Jones Glandwr, Llithfaen, Pistyll April 30 1931 55
510 Catherine Jones Rhydau Gloywan, Llithfaen May 1931 59
511 Richard Owen Jones Foel Gwnus, Pistyll September 30 1931 76
512 Evan Williams Tan-y-ffynon, Carnguwch December 5 1932 76
513 Humphrey Parry Soar, Llangybi September 25 1933 56
514 Owen Lloyd Pritchard 2 Market Square, Tremadoc January 3 1934 57
515 Catherine Roberts 1 Eifion Terrace, Fourcrosses June 7 1934 70
516 James Egan (Irish R.C.) Mynydd Mawr, Fourcrosses May 9 1934 70
517 Griffith Owen Gwnus Farm, Pistyll March 8 1935 71
518 Catherine Pritchard Corlwyni, Nantmor, Beddgelert June 27 1935 80
519 George Hughes 1 Mount Pleasant, Llitfaen (Pistyll Parish) February 18 1936 9m
520 John Richard Williams Brynbychan Farm, Llannor (Died Bangor Inf) February 19 1936 36
521 Anne Jones Rhydau Gloewon, (Nr. Llithfaen) Pistyll March 3 1936 85
522 John Williams Bryn Bychan, Llannor February 5 1937 71
523 Elizabeth Jones Tyddyn Cadwaladr, Llithfaen February 5 1937 89
524 Robert Roberts Aelybryn, Bwlchtocyn, Llanengan April 29 1937 84
525 Iorweth Griffith 5 Mount Pleasant, Llithfaen May 10 1937 2d
526 Blanche Evelyn Pritchard 1 Chandler's Place, Portmadoc May 14 1937 23
527 William Jones Tyn y Parc, Llithfaen March 10 1938 64
528 Robert Owen Pistyll Farm, Pistyll August 18 1938 72
529 Ellen Williams 4 Moriah Terrace, Llithfaen April 4 1939 68
530 John Jones Tyddyn Bach, Carnguwch November 29 1939 79
531 Griffith Jones Rhydau, Llithfaen January 23 1940 75
532 Margaret Roberts Tynlon, Llangybi, Llanystumdwy March 15 1940 92
533 John Jones Tynyparc, Llithfaen, Pistyll January 28 1941 82
534 Elizabeth Griffith Tanyfoel Fawr, Bwlchderwen, Clynnog November 6 1941 79
535 William Roberts Coedgarth, Nr. Carngiwch (Died N W Sanatorium) March 25 1942 39
536 Margaret Owen Pistyll Farm April 15 1942 69
537 William Williams Tyddyn Meilir, Abererch October 25 1942 73
538 Mary Ellen Ellis Carngiwch Bach, Llithfaen March 26 1943 72
539 Ellen Hughes Ty Capel, Llwyndyrys, Fourcrosses September 4 1943 90
540 Margaret Roberts Mortimer, Nr. Wokingham September 4 1943 72
541 Mary Jones Tynymynydd, Llithfaen January 19 1944 74
542 Mary Jones Tynparc, Llithfaen November 18 1944 73
543 Owen Jones Tynymynydd, Carngiwch August 30 1945 NK
544 David Griffith Jones Coed-y-Garth, Fourcrosses, Llannor January 6 1947 82
545 Catherine Williams Tanyffynon, Llithfaen December 12 1947 82
546 Jane Roberts Caegarw, Carnguwch (Died Bryn Iddon, Llanaelhaiarn) February 1948 80
547 Ann Jones Ty Gwyn, Fourcrosses, Chwilog December 21 1949 80
548 Griffith Pritchard Penfras Uchaf, Fourcrosses, Chwilog June 8 1950 86
549 John Williams 6 Moriah Terrace, Llithfaen November 22 1950 72
550 Ellen J. Hughes 1 Mount Pleasant, Llitfaen July 28 1951 55
551 Owen Rees Owen Pistyll Farm, Pistyll September 2 1953 51
552 Thomas Richard Ellis Carnguwch Bach May 12 1954 Inf
553 Evan Jones Tynymynydd, Llithfaen April 18 1956 92
554 Elizabeth Ann Jones Tynymynydd, Carnguwch (Died Valley Hosp, Anglesey) December 5 1957 84
555 Thomas Ellis Owen Pistyll Farm, Pistyll February 25 1960 64
556 Elizabeth Roberts Werddon Farm, Four Crosses November 3 1963 79
557 Ellis John Roberts Penfras Isaf, Llwyndyrys February 14 1966 71
558 Grace Pritchard Porthmadog April 20 1966 89
559 Robert Pritchard Penfras Uchaf, Llwyndyrys May 25 1968 63
560 Hannah Pritchard Penfras Uchaf, Llwyndyrys October 28 1968 91
561 Maggie Hughes Ty Capel, Llwyndyrys December 12 1968 80
562 Mary Ann Roberts Died at Bryn Beryl Hospital (Died) November 13 1974 89
Entries Per Page
Displaying Page of