Cyn 1752 newidiwyd rhif y flwyddyn drosodd ar Fawrth 25ain. 1752 oedd y flwyddyn gyntaf i Ionawr 1af fod yn ddiwrnod cyntaf y flwyddyn.
Daeth hyd i fod fel canlyniad i Ddeddf Calendr 1751. Felly, y diwrnod ar ôl 31ain o Ragfyr 1751 oedd Ionawr 1af 1752. Oherwydd hyn roedd 1751 yn flwyddyn fyrach na'r arferol.
Mae llawer o'r manylion yn y cofrestr yn annodd i'w ddarllen neu ar goll yn gyfangwbwl. Fe welwch farc cwestiwn ble mae hyn yn bod. Cymerwch hyn i ystyriaeth wrth gael golwg ar y manylion. Dylech gysidro ymweld a'r Archifdy neu gael copi gwreiddiol i gadarnhau cywirdeb unrhyw record.

Before 1752, the year number changed over on March 25th (Lady day). The year 1752 was the first year that January 1st was the first day of the year.
The Calendar Act of 1751 changed this, so that the day after 31 December 1751 was 1 January 1752. As a consequence, 1751 was a short year - it ran only from 25 March to 31 December.
Some of the details in the register are illegible or missing. Any enties which cannot be identified are left with a question mark in the box. Please bear this in mind when looking at the records. Obtain a copy or visit the Archives Department to get confirmation of the correctness of any individual record.

Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • Date - Dyddiad Claddu / Burial Date
  • Name - Enw Cynraf / First Name
  • Surname - Cyfenw yr Ymadawedig / Surname of Deceased
  • Abode - Cyfeiriad / Address
  • Notes - Nodiadau / Notes
  • H - Hanes / History
ID
Date
Name
Surname
Abode
Notes
H
1 12/08/1718 Catherina Lewis
2 06/01/1718 Catherina Owen
3 27/03/1720 Catherina Hughes Infant
4 22/06/1720 Elizabet William
5 02/10/1720 Johannes Owen
6 23/10/1720 Elizabetha Jones
7 07/12/1720 Mauritius Hughes
8 07/10/1722 Richardus Thomas
9 24/01/1722 Catherine Cadwalader
10 13/08/1723 Thomas Owen
11 13/10/1723 Margaretta Williams Infant
12 12/01/1723 Jane Walter
13 08/06/1724 Audoenus Walter
14 28/06/1724 Robertus Hughes
15 09/07/1724 Audoenus Prichard
16 26/12/1724 Thomas Owens Infant
17 17/03/1725 Anna Lloyd
18 12/04/1726 Richardus Owens Infant
19 07/09/1727 Audoenus Thomas
20 01/05/1728 Elizbetha Jones Infant
21 20/03/1729 Johannis Thomas
22 18/05/1729 Elizabetha William
23 03/07/1729 Dorothea Prichard
24 30/11/1729 Georgius Thomas
25 16/12/1729 Susannah Thomas
26 27/12/1729 Robertus Pugh Phillip
27 13/02/1729 Gracea Griffith
28 17/03/1729 Jana John Thomas vch
29 30/03/1731 Robertus Thomas Infant
30 26/05/1731 Elizeus William
31 31/05/1731 Jana William
32 18/06/1731 Jana Richard
33 07/01/1731 Richardus William
34 16/02/1731 Robertus Williams
35 21/03/1731 Hugo Rowland
36 07/10/1733 ? Owen
37 21/10/1733 ? Griffith
38 12/02/1733 ? Thomas
39 08/11/1735 John Morris
40 09/01/1735 Audoeni? Roberts
41 11/08/1736 William Prichard
42 25/08/1736 Elias Jones Infant
43 24/02/1736 William Williams
44 01/03/1736 Owen Thomas
45 30/11/1737 Mary William
46 01/01/1737 Mary Hughes
47 23/04/1738 Thomas Williams
48 08/06/1740 Elizabeth Thomas
49 27/01/1740 William Elias Infant
50 15/02/1740 Cathrine Parry
51 12/04/1741 Griffith Edwards Infant
52 01/08/1741 Richard Parry
53 27/09/1741 Humphrey Owen
54 14/03/1741 Robert Owen Evan
55 08/04/1742 Margaret Jones Infant
56 15/06/1742 Elias Jones Infant
57 29/07/1742 Anne Parry
58 03/08/1742 Edward John Owen
59 10/02/1742 Elizabeth Williams Infant
60 20/02/1742 John Griffith Infant
61 06/03/1742 Griffith Jones Infant
62 31/01/1743 Elizabeth Daughter of Richard Jones and Gaynor
63 12/05/1745 Jeremiah Jones Infant of John Rbts and Grace Wms
64 26/06/1746 Jonet Robert Owen vch Abererch Parish Poor Woman
65 10/03/1746 John Thomas Young Lad
66 21/08/1749 Sara Blaena Daughter of William Parry Yeoman
67 11/12/1749 Catherine Edwards Infant of Edward Jones
68 27/12/1749 Mary Hughes Infant of Hugh Roberts Miller
69 01/07/1750 Ann George
70 13/10/1750 Ellin Jones Cae'r Cribin
71 26/12/1750 John Robert Tyddyn bach Yeoman
72 15/03/1750 Owen David Clark of Carnguwch
73 30/04/1752 Elizabeth Jones Carnguwch Fawr Widow
74 27/01/1753 Lowry Jones Wife of Robert Thomas Labourer
75 05/04/1754 John Owen Labourer
76 09/04/1754 Catherine Williams Infant
77 16/07/1754 William Parry Blaena
78 15/08/1754 Elizabeth Tyddyn y Ffynnon Daughter of Richard Jones and Mary
79 25/07/1755 John Son of Robert Griffth and Jonnet
80 17/09/1755 Mark Son of Ellis Thomas and Mary – accident
81 22/02/1756 Catherine Wife of Robert Thomas
82 16/03/1756 Richard Cadwalader Llithfaen bach
83 21/07/1757 Anne Hughes Llangybi Parish Widow
84 17/08/1758 Anne Jones Infant
85 16/04/1759 William Roberts Infant
86 18/02/1761 Ellin Owen Wife of Robert Thomas
87 24/12/1762 David Owen Llachengan Clerk
88 04/02/1763 Rachael Prichard Widow
89 25/09/1763 Catherine Coed y Garth Daughter of Robert William and Elizabeth
90 01/07/1764 Mary Daughter of Ellis Roberts Labourer
91 07/08/1764 Eleanor Griffith Wife of Hugh Robert Miller
92 16/08/1764 Jane Jones Spinster
93 01/09/1764 Robert Prichard Infant of Richard David Labourer
94 29/12/1764 Jane Evans Widow
95 15/01/1765 Griffith Jones Infant of John Rowland and Margaret
96 24/06/1765 Mary Carngiwch Daughter of Ellis Roberts and Margaret
97 26/05/1766 Anna Ysgubor bach Daughter of Robert Williams and Elizabeth
98 13/06/1766 Jane Jones Widow
99 27/11/1766 Anne Daughter John Gth Carpenter and Catherine
100 30/01/1767 Gaynor Daughter Rbt Joseph Labourer and Elizabeth
101 22/09/1767 Griffith Roberts
102 24/12/1767 Hugh Roberts Miller
103 15/05/1768 John Robert Tyddyn bach Yeoman
104 05/07/1768 Anne Gadlis Daughter John Gth Carpenter and Catherine
105 28/12/1768 John Gwag y Noe Son of Henry Jones Yeoman and Catherine
106 21/04/1769 John Carngiwch Mill Son of John Jones Miller and Mary
107 07/11/1769 Judith Jones Wag Noe
108 19/11/1769 Jane Jones Abererch Parish
109 24/05/1771 John Hughes
110 15/08/1771 John Wm Francis
111 03/09/1771 Owen Roberts Llithfaen bach
112 14/01/1772 Dorothy Williams Tyddyn bach
113 20/03/1772 Margaret Carngiwch fawr Daughter of Ellis Robert
114 04/07/1772 Elizabeth Daughter of Robert Joseph and Elizabeth
115 25/09/1772 Richard Williams Trallwyn
116 27/08/1774 Mary Robert Tyddyn Daughter of Robert Wms and Elizabeth
117 26/11/1774 Elizabeth Carngiwch Mill Daughter Robert Humphrey and Catherine
118 23/12/1774 Martha Carngiwch Mill Daughter Robert Humphrey and Catherine
119 22/04/1775 Anne Havod Daughter of Thomas Ellis and Margaret
120 25/09/1776 John Tyddyn Cestyll Son of John Rowland and Margaret
121 28/01/1777 Jonett William Gadlis Llannor
122 01/04/1777 Grace Williams Gadlis Llannor Widow
123 18/04/1777 William Pritchard Gadlis Yeoman
124 04/11/1777 Margaret Gadlis Llannor Daughter of John Jones
125 03/06/1778 Catherine Jones Daughter of Griffith Jones
126 01/06/1779 Mary Griffith Tyddy Ffynnon
127 18/09/1779 William Jones Gadlis
128 27/02/1780 Margaret Evan Caer Cribin
129 15/04/1780 David Roberts
130 20/04/1780 Richard Jones Infant
131 26/10/1780 Mary Evan Widow
132 19/01/1781 Robert William
133 21/04/1781 William Williams
134 ? ? ? ? of Thomas Ellis and
135 04/07/1782 Catherine Daughter of John Rowlands
136 23/07/1782 Elizabeth Roberts
137 08/08/1782 Catherine Owens
138 27/08/1782 Jane Daughter of Griffith Davies
139 18/02/1783 John Rowlands Tyddyn y Cestill
140 24/01/1784 Evan Jones Trallwyn
141 20/05/1784 Hugh Gadlis Son of Robert Hughes
142 19/05/1785 Anne Havod Daughter of Thomas Ellis and Margaret
143 15/02/1787 Abraham Jones Tyddyn Gwinllan Farmer
144 30/02/1787 Jane Hughes Evel bach
145 28/04/1787 Robert Owen Rhydai gloifon Highslide JS
146 11/01/1788 John Son of John Abraham and Jane
147 26/04/1788 Sarah Prichard Rhyd y gloiwon Widow Highslide JS
148 01/05/1788 Margaret Rowlands Carngiwch Fawr Wife of Ellis Roberts
149 04/02/1789 Catharine Jones Tyddyn Bach Widow
150 04/06/1789 Ellis Thomas Hafod Cadwaladr Bachelor
151 21/07/1789 Elizabeth Daughter of John Abraham and Jane
152 07/08/1789 Jonet Williams Ffoes Goch
153 02/03/1790 Anne Ellis Tyn y Garreg Pistyll
154 26/08/1790 John Mynydd Mawr (near) Son of Robert Roberts
155 02/10/1790 William Evans Ffoes Goch
156 15/01/1793 Catharine Blaen y Mynydd Wife of Henry Jones
157 22/03/1793 John Bryncelyn Son of William Abraham and Eleanor
158 02/05/1793 Robert Tyn y Gors Son of Evan William and Eleanor
159 02/05/1793 Robert Son of William Francis and Mary
160 15/07/1793 Robert Son of David Owen and Elizabeth
161 22/12/1793 Owen Son of Robert Hughes and Catharine
162 19/02/1794 Elizabeth Roberts Wife of Robert Williams
163 11/03/1794 Eleanor Jones Wife of William Abraham
164 15/04/1794 Robert David Tyn y Pant Farmer
165 24/07/1794 Margaret Daughter of John Abraham and Jane
166 29/07/1794 Robert Son of Robert Roberts and Jane
167 04/09/1794 John Blaena Son of John Prichard and Elizabeth
168 29/09/1794 John Hafod Son of Thomas Ellis and Margaret
169 22/11/1794 Margaret Daughter of William Francis and Mary
170 31/12/1794 Ellis Son of Griffith Wm Parry and Jane
171 09/02/1975 Elizabeth Widow of David Owen Highslide JS
172 23/04/1795 Elizabeth Carngiwch Wife of Humphrey Evan
173 30/04/1795 Elizabeth Llithfaen Daughter of Evan Prichard and Eleanor
174 13/08/1795 Mary Ellis Blaen y Mynydd
175 11/02/1796 Richard Jones Tyddyn y Ffynnon Abererch
176 18/03/1797 David (B) Ty Mawr Llannor Son of Richard Williams
177 28/03/1797 William Blaen y Mynydd Son of Evan Jones and Cathe
178 29/11/1797 Catherine Owen Blaenau
179 24/07/1798 Gwen Williams Cae'r Gribin Llangybi
180 13/10/1798 Dorothy David Infant
181 16/10/1799 Catharine Humphrey Gadlais Llannor
182 14/01/1800 Gainor Jones Tynffynnon Abererch
183 14/01/1800 Dorothy Evans Tyddyn Bach
184 10/04/1800 Thomas Penfras Llangybi Son of Owen Prichard
185 20/02/1801 Henry Jones Blaen y Mynydd Farmer
186 25/03/1802 Robert Parry Gwagynoe Farmer
187 16/10/1802 Ellis Roberts Carngiwch fawr Farmer Highslide JS
188 27/12/1802 Evan Owen Cae'r Mur Pistill
189 10/01/1803 Jonet Owen Penfras Llangybi
190 08/03/1803 John Jones Efalbach Abererch
191 29/03/1803 Dorothy Owen Murycyrhogaiad
192 27/08/1803 Griffith David Llechengan
193 14/10/1803 Mary Thomas Blaenau Infant
194 27/01/1804 Owen Hughes Gadlus Llannor
195 31/01/1804 Mary Williams Tyddyn y Cestyll?
196 19/03/1804 William Jones Llithfaen Pistill
197 23/03/1804 John Prichard Blaenau
198 27/03/1804 Lowry Williams Bwlch Pistill
199 01/11/1804 Mary (B) Williams Havod Daughter of George Thomas and ?
200 04/12/1804 Thomas Ellis Havod Highslide JS
201 10/12/1804 Catherine Jones Taiuchaf
202 04/09/1806 Dorothy Tyn y Mynydd Daughter of David Roberts and Sarah
203 05/01/1807 Lowry Humphrey Gohiasau Pistill
204 05/09/1807 Griffith David Tyn y Mynydd Infant
205 14/11/1807 John Evans Bwlch Pistill
206 23/02/1808 Eleanor Japheth Pistill Parish
207 02/07/1808 Ellis Jones Llanaelhaiarn Parish
208 13/01/1809 Margaret Griffith Llechengan Spinster
209 10/11/1809 Owen Thomas Blaenau Infant
Entries Per Page
Displaying Page of