Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • AGE - Oed / Age
  • CERE - Seremoni / Ceremony
  • HISTORY - Hanes / History
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
AGE
CERE
HISTORY
1 Richard Williams Bryncoch 31/10/1908 58 David Rees
2 Norman Parry 4 Padarn Road Llanberis 31/10/1908 3m Daniel Thomas
3 William Robert Roberts Pantifan 28/10/1908 44 Helen Roberts
4 Jane Pritchard Eryri Terrace 04/11/1908 52 David Rees
5 Thomas John Owen Uwch Law Ffynon Cwmyglo 11/11/1908 69 Margaret Owen
6 Llewelyn Evans Lleiniau 18/11/1908 3w Daniel Thomas
7 Achsah Hughes Tyn y Ffynon 24/11/1908 64 David Rees
8 William Humphreys Cae newydd 25/11/1908 80 Catherine Humphreys
9 Ann Hughes Penisarhos 03/12/1908 72 William Hughes
10 John Williams Buarth 05/12/1908 65 David Rees
11 William Roberts Dinorwic House Brynrefail 19/12/1908 28 Daniel Thomas
12 Ellen Grace Rawson Penffordd fangor Waenfawr 22/12/1908 29 Daniel Thomas
13 Ellen Grace Williams Tanymarian Cwmyglo 02/01/1909 45 Daniel Thomas
14 Richard Jones Bryn Eryr 16/01/1909 68 David Davies
15 John David Jones Minffordd Bethel Llanddeiniolen 23/01/1909 58 David Rees
16 Sarah Ann Evans Fuchas las 10/02/1909 38 John Evans
17 Robert Pritchard Bryneglwys Llanberis 10/02/1909 60 David Rees
18 Abel Thomas Yankee Street Llanberis 13/02/1909 48 Daniel Thomas
19 John Owen 26 Chapel Street Carnarvon 20/02/1909 29 David Rees
20 Owen Gwynedd Jones Gwylfa Llanrug 24/02/1909 3m Robert Jones
21 Ellen O Roberts Cwmyglo 27/02/1909 72 Thomas J Hughes
22 Robert Williams Bryn Ellen 09/03/1909 68 Ellen Williams
23 Robert Griffith Angorfa 16/03/1909 78 Ellen Jones
24 Jane Griffith Bryn Moelfra 18/03/1909 63 D Haydn Griffith
25 Hannah Jones Hermon Terrace 20/03/1909 80 David Rees
26 Thomas Hughes Snowdon Street Llanberis 01/04/1909 61 David Rees
27 Laura Annie Pritchard Brynygro Cwmyglo 03/04/1909 5d D Thomas
28 Maggie Williams Crawia Terrace 03/04/1909 2m Evan Roberts
29 Mary Jones Balaclava Llanberis 03/04/1909 65 Robert M Jones
30 Thomas John Davies Minffordd Terrace 06/04/1909 3d David Rees
31 William Hughes Ty Coch 15/04/1909 51 David Rees
32 Kate Mary Roberts Cwmyglo 24/04/1909 10 Thomas J Hughes
33 Grace Davies Cwmyglo 27/04/1909 50 David Rees
34 Ellis Hughes 2 Milton Grove Stockport 01/05/1909 58 David Rees
35 Alice Ellen Morris Asylum Denbigh 07/05/1909 38 David Rees
36 Catherine Jane Owen Rhoslan 22/05/1909 18 David Rees
37 Jane Hughes Terfyn 10/06/1909 67 D Thomas
38 John Pritchard Eryri Terrace 12/06/1909 18 D Thomas
39 David Jones Cae Poeth 23/0/1909 68 David Rees
40 Jane Price Brynhyfryd Cwmyglo 10/07/1909 77 David Rees
41 Morris Jones Goleufryn Llanberis 15/07/1909 65 R Jones
42 Hugh Rowlands (V C. K C B) Bart Plas Tirion 05/08/1909 82 W W/D R/D T
43 Robert Pritchard Tair Lon 10/08/1909 56 William Pritchard
44 Ellen Grace Williams Brynrefail 21/08/1909 29 Owen Thomas Williams
45 Ellen Price Caenewydd 26/08/1909 24h David Rees
46 John John Williams Glan y gors 26/08/1909 34 John Williams
47 Jane Hughes Brynhyfryd Cwmyglo 28/08/1909 41 David Rees
48 Jane Roberts Glyndwr Cwmyglo 02/09/1909 80 William T Williams
49 Hugh Jones Garneddwen Waenfawr 08/09/1909 77 R J Roberts
50 John Evan Roberts Bryngoleu Llanberis 08/09/1909 68 Evan John Roberts
51 William Daniel Owen Bryn Parc Brynrefail 11/09/1909 54 David Rees
52 Richard John Pritchard London House 22/09/1909 44 David Rees
53 Evan Jones Pontrhythallt Llanddeiniolen 28/09/1909 63 Richard Green
54 Jane Eliza Jones Rhythallt Terrace 30/09/1909 30 Thomas J Hughes
55 Ellen Griffith Goodman Street Llanberis 02/10/1909 83 David Rees
56 Ellen Roberts Belvidere House Llanberis 09/10/1909 52 Lewis Jenkins
57 Robert Parry Ysgoldy Tanycoed 20/10/1909 24 David Rees
58 Evan Parry Williams Frondeg Llanberis 26/10/1909 23 David Rees
59 Hugh Jones Hughes Tan y Graig 27/10/1909 13d Hugh Hughes
60 Mair Eluned Roberts Bryn heli 28/10/1909 14w Evan Roberts
61 William Jones Glyn Padarn Lodge 06/11/1909 76 David Rees
62 James Beacegirdle 31 Margaret St Carnarvon 17/11/1909 63 D Thomas
63 Elizabeth Hughes Caehoedyn 20/11/1909 5m John Owen Hughes
64 Ellen Roberts Llys Eilian Llanberis 20/11/1909 39 David Rees
65 David Evans Garfield House Llanfairfechan 22/11/1909 76 F Watkin Davies
66 Ellen Hughes Charlotte St Llanberis 25/11/1909 64 D Thomas
67 Katie Williams Brynafon Cwmyglo 27/11/1909 16 D Thomas
68 Mary Roberts Cwmyglo 07/12/1909 65 Hugh Hughes
69 Evan Williams Bronhafod 18/12/1909 82 John J Lloyd
70 Mary Roberts New Street Cwmyglo 23/12/1909 69 Owen O Roberts
71 Mary Ellen Williams Allt Goch Cwmyglo 24/12/1909 26 Robert Williams
72 Thomas Samuel Rowland Blodwen Villa Beach Rd Bangor 06/01/1910 66 David Rees
73 Alfred Woolfall Belvidere House Llanberis 11/01/1910 25 David Rees
74 Ellen Roberts 51 North Penrallt Carnarvon 12/01/1910 89 D E G Lloyd
75 Margaret Parry 32 Newton Street Llanberis 12/01/1910 65 Thomas Parry
76 Edith Pritchard Gorsbach 15/01/1910 23d A Thomas
77 William Roberts Cwmyglo 27/01/1910 78 Mary Ann Williams
78 John Richard Owen Brynrefail 29/01/1910 49 David Rees
79 William Phillips Tanymarian Cwmyglo 05/02/1910 55 A Thomas
80 Janet Williams Church Cottages Llanwnda 09/02/1910 53 David Rees
81 John Ellis Aber Cwmyglo 12/02/1910 10m A Thomas
82 Lewis Azariah Thomas Tanygraig Cwmyglo 15/02/1910 59 D Thomas
83 Griffith Robert Jones New Street Cwmyglo 15/02/1910 27 Richard Hughes
84 Eliseus Williams Plastirion Terrace 10/03/1910 82 David Rees
85 Anne Humphreys Bron Seiont 15/03/1910 78 W Owen Jones
86 Evan Thomas Williams Tyddyn Eilian Llanberis 19/03/1910 57 David Rees
87 William Jones Plastirion Terrace 02/04/1910 91 David Rees
88 Winifred Williams Nantforgan 14/04/1910 35 John R Williams
89 Jane Jones Brynhyfryd 16/04/1910 22 D Thomas
90 William Jones Penrallt 20/04/1910 69 William P Jones
91 Richard Ellis Davies Minffordd Terrace 29/04/1910 8 Edward Davies
92 Female Tai Marian Cwmyglo 26/05/1910 9h David Rees Child of David Pritchard
93 Hannah J Davies Cwmyglo 11/06/1910 37 Owen R Hughes
94 Idwal Griffiths Cwmyglo 15/06/1910 7 Owen R Hughes
95 Richard Humphreys Llanrug 18/06/1910 38 Catherine Humphreys
96 Unregistered child Bodafon Ceunant 30/06/1910 1h David Rees Child of Hugh Parry
97 Hugh Hughes Ceunant 30/06/1910 64 William Davies
98 John Jones Maesygerddi 02/07/1910 61 Ann Jones
99 Jane Ellen Hughes Brynhyfryd Cwmyglo 04/07/1910 2h D Thomas
100 Ann Jones Bod Iwan Waenfawr 09/07/1910 48 R J Roberts
101 Hannah Jones Pengilfach 14/07/1910 67 William Jones
102 Hugh Williams Cwmyglo 10/08/1910 69 Thomas J Hughes
103 Thomas S Williams Llanrug 13/08/1910 35 D Thomas
104 Jane Roberts Tanymarian Cwmyglo 22/08/1910 89 D Thomas
105 Catherine Armsden Llanberis 27/08/1910 69 L Jenkins
106 Hannah Williams Ogwen Terrace 27/08/1910 69 J W Roberts
107 John Henry Owen Cwmyglo 06/09/1910 2 John Owens
108 Elizabeth Griffiths Cwmyglo 10/09/1910 33 Owen R Hughes
109 Catherine Owens Llys Myfyr 15/09/1910 58 John Owens
110 Elizabeth Pritchard Cwmyglo 22/09/1910 51 A Thomas
111 William Griffith Williams Llanberis 21/09/1910 33 No details
112 Jane Jones Idan House Llanberis 27/09/1910 62 David Rees
113 Ellen Evans Llanrug 01/10/1910 61 John Evans
114 William Roberts Llanberis 01/10/1910 69 Morris T Jones
115 Robert Davies Roberts Liverpool 04/10/1910 41 D Thomas
116 Thomas Hugh Roberts Llanberis 16/11/1910 7m D Thomas
117 Evan Jones Cwmyglo 26/11/1910 25 Owen R Hughes
118 Morris Wheldon Jones (Priest) Half Way 30/11/1910 63 D O Davies 5 Priests taking part
119 Pierce Hughes Cwmyglo 03/12/1910 19 D Thomas
120 John Pickering Bangor 12/12/1910 62 D Thomas
121 Catherine Prosser Penisarwaen 15/12/1910 64 E E Hughes
122 Robert Owen Bryniau fawnog 21/12/1910 6m David Rees
123 William Rowland Cwmyglo 22/12/1910 80 Owen R Hughes
124 Hugh Price Cwmyglo 22/12/1910 69 Daniel Thomas
125 John Rowlands Llanrug 24/12/1910 49 David Rees
126 Catherine Jones Ceunant 29/12/1910 61 John Thomas Jones
127 William Griffith Llanberis 10/01/1911 82 D Thomas
128 Margaret Roberts Llanberis 25/01/1911 62 D Thomas
129 Griffith John Hughes Llanberis 31/01/1911 51 David Rees
130 Margaret Jones Cwmyglo 11/02/1911 76 D Thomas
131 Elizabeth Williams Cwmyglo 13/02/1911 63 Thomas J Hughes
132 Henry Griffith Llanrug 16/02/1911 82 Thomas H Griffith
133 Owen Richard Jones Beddgelert 17/02/1911 45 David Rees
134 Owen Arthur Thomas Llanberis 18/02/1911 24 D Thomas
135 Hannah Agatha Smith Glyn Peris Llanrug 01/03/1911 34 D Thomas
136 Gwena Parry Penygroes 02/03/1911 5 W E Jones
137 William Morris Jones Cwmyglo 02/03/1911 16 David Rees
138 Dilys Roberts Cwmyglo 18/03/1911 9m Owen R Hughes
139 Jeffrey Roberts Llanrug 12/04/1911 59 Ann Roberts
140 William Daniel Rowlands Cwmyglo 15/04/1911 46 Owen R Hughes
141 Annie Mary Evans Ceunant 22/04/1911 27 John Evans
142 William William Roberts Ebenezer 29/04/1911 62 Certified by 2 brothers
143 John Davies Llanberis 11/05/1911 69 D Thomas
144 Griffith Tecwyn Parry Penrhyndeudraeth 25/05/1911 76 Vaughan Williams
145 Thomas Alun Jones Llanrug 27/05/1911 12 William Jones
146 Ellen Williams Llanrug 30/05/1911 71 Thomas John Griffiths
147 Catherine Owen Ralley Llanberis 01/06/1911 70 David Owen
148 Lizzie Jones Hafodgaregog 24/06/1911 29 Owen Jones
149 Edward Morris Hebron Smithy 01/07/1911 18 David Rees
150 Anne Jones Pwllheli 07/07/1911 57 David Rees
151 Griffith John Williams Cwmyglo 19/07/1911 47 D Thomas
152 Ellen Hughes Cwmyglo 25/07/1911 76 Owen R Hughes
153 Owen Henry Evans Minffordd Terrace Llanrug 01/08/1911 6 D Thomas
154 Maggie Dilys Rowlands Cwmyglo 03/08/1911 5 Owen R Hughes
155 Thomas J Thomas Llanberis 03/08/1911 74 D Thomas
156 Ivy Jones Pengraig Ceunant 08/08/1911 2d David Rees
157 William Jones Pen Rhiw 31/08/1911 20 Hugh Jones
158 Edith Pritchard Cwmyglo 13/09/1911 8m D Thomas
159 Margaret Jones Cwmyglo 20/09/1911 88 Owen O Davies
160 Thomas Trevor Carnarvon 07/10/1911 61 David Rees
161 Ann Ellen Pritchard Gorphwysfa Llanrug 12/10/1911 9m John Pritchard
162 Kate Roberts Brynrefail Llanddeiniolen 26/10/1911 59 David Rees
163 William Rowland Pant y Celyn 09/11/1911 73 Thomas J Hughes
164 Ellen Roberts Brynllifon Llanberis 15/11/1911 6 David Rees
165 Trevor Griffith Trevor Ceunant 24/11/1911 63 David Rees
166 Elizabeth March Ingham Llanberis 30/11/1911 8m Lewis Jenkins
167 Elizabeth Ellen Parry Brynheli 02/12/1911 42 John Parry
168 Llewelyn Williams Tairlon 07/12/1911 8m Maggie Williams
169 John Hughes Bryngro 09/12/1911 52 David Rees
170 Selina Jones Llanrug 12/12/1911 7m Richard T Jones
171 Hugh Williams Llanberis 13/12/1911 74 John W Roberts
172 Hugh Roberts Bryn Eryr 21/12/1911 70 Jane Roberts
173 Mildred Jones School House Llanberis 05/01/1912 4w David Rees
174 John Williams Tyn Rhos Llanrug 06/01/1912 82 Margaret Williams
175 Robert Owen Rhosllan 13/01/1912 18 David Rees
176 Jane Owens Peris View Llanberis 31/01/1912 34 David Rees
177 Martha Hughes Cwmyglo 06/02/1912 83 W G Williams
178 Elizabeth McDowell Pantafon 10/02/1912 57 David Rees
179 Jane Jones Minffordd Terrace 10/02/1912 81 David Rees
180 Laura Jane Parry Groeslon Llandwrog 10/02/1912 39 D Thomas
181 Ellen Parry Llanrug 07/02/1912 85 Robert Thos Williams
182 Margaret Roberts Llanberis 14/02/1912 75 D Thomas
183 William Jones Tan Castell 15/02/1912 18w Robert Jones
184 Owen Owens Bontnewydd 21/02/1912 55 D Thomas
185 John Albert Pickering 30 Fair View Rd Bangor 24/02/1912 22 D A Thomas
186 Jane Smith Cwmyglo 29/02/1912 69 D Thomas
187 Robert Thomas Jones Llanrug 02/03/1912 3m Robert Jones
188 Richard Owen Llanrug 02/03/1912 66 D Thomas
189 Rowland Parry Llanberis 02/03/1912 82 D Rees
190 David Owen Llanrug 07/03/1912 81 D Thomas
191 Ann Jones Llanrug 09/03/1912 72 D Thomas
192 Sarah Siloes Rawson Roberts Llanberis 15/03/1912 5m J H Roberts
193 Esther Jones Cwmyglo 16/03/1912 79 W G Williams
194 Edward Green Cwmyglo 21/03/1912 78 Jane Green
195 Catherine Hughes 1 Field Terrace Llanberis 21/03/1912 58 David Rees
196 Edwin Thomas Cwmyglo 23/03/1912 4 David Rees
197 Griffith Owen Cwmyglo 28/03/1912 61 Mary Owen
198 Enid Lloyd Evans Cwmyglo 28/03/1912 15m W G Williams
199 Mary Elizabeth Davies Cwmyglo 06/04/1912 46 David Rees
200 David Owens Llanberis 11/04/1912 65 Richard Owens
201 Arthur Wynne Williams Llanrug 17/04/1912 12m David Rees
202 Kate Jones Llanrug 25/04/1912 3 Jane Jones
203 Ann Hughes Llaingro 27/04/1912 56 David Rees
204 Hugh Pritchard Cwmyglo 04/05/1912 16 D Thomas
205 Morfydd Tate Llanrug 18/05/1912 1m D Thomas
206 Robert Henry Williams Llanrug 22/05/1912 1m D Thomas
207 Mary Eurwen Davies Llanrug 22/05/1912 14m Griffith Davies
208 Anne Jones Tynlon 04/06/1912 80 Owen David Jones
209 Richard Solomon Williams Gwynfryn 05/06/1912 75 David Rees
210 Thomas Griffiths Ddol helig 13/06/1912 61 Griffith Thos Griffiths
211 Owen Griffith Tyn Winllan 25/06/1912 40 David Rees
212 Jane E Jones 71 Herschel St Liverpool 03/07/1912 31 David Rees
213 Maggie Hughes Llanberis 08/07/1912 3d D Thomas
214 Thomas Parry Llanberis 23/07/1912 68 William Parry
215 Catherine Griffiths Brynclyd Llanrug 24/07/1912 65 Morris Griffith
216 Mary Williams Glangors 28/08/1912 72 David Rees
217 Jane Hughes Afonwen Llanrug 05/09/1912 56 D Thomas
218 Griffith E Griffiths Brynmaen 05/09/1912 58 Margaret Griffiths
219 Ellen Griffiths Ty Capel 10/09/1912 87 Jane Williams
220 Nell Parry Owens Pant Tirion 14/09/1912 15 David Owens
221 Owen Williams Alltgoch Cwmyglo 14/09/1912 78 William Owen Williams
222 Sarah Ann Owen Bryntirion Llanrug 19/10/1912 5 D Thomas
223 Catherine Parry Maesygerddi 12/11/1912 76 Hugh Parry
224 Hugh Williams Tyddyn Rhyddallt 23/11/1912 73 Owen J Thomas
225 Hugh Samuel Williams Tylorstown 07/12/1912 22 David Rees
226 Jane Williams Ty Capel 07/12/1912 61 Ann Thomas
227 Lily Thomas Penycae 17/12/1912 19m David Thomas
228 Catherine Williams Tanygraig Cwmyglo 24/12/1912 53 D Thomas
229 Hugh Jones Pen Rhiw 09/01/1913 62 John Jones
230 John John Evans Isolation Hospital Llangelynin 16/01/1913 26 John Evans
231 Jane Ellen Williams Tanycoed Canol 05/02/1913 20mins David Rees
232 Jane Owens Llanberis 06/02/1913 81 John Morris
233 Richard Evans Brynhyfryd Cwmyglo 12/02/1913 20mins David Rees
234 Ellis Hughes Rallt Goch Llanberis 22/02/1913 49 David Rees
235 Hugh Jones Tyn y Goed 05/03/1913 70 Hugh Roberts
236 William Jones Tycanol Ceunant 12/03/1913 89 David Rees
237 Lizzie Evans Cwmyglo 15/03/1913 5m W G Williams
238 Elizabeth Evans 13 Wenlock Square Carnarvon 22/03/1913 52 David Rees
239 Richard Pritchard 11 Chapel St Carnarvon 26/03/1913 26 David Rees
240 John Richard Williams Court y Guard 26/03/1913 42 David Rees
241 Evan Jones Tanyffynon Cwmyglo 03/04/1913 70 Richard Evan Jones
242 Jane Jones 1 Castle St Court Carnarvon 10/04/1913 62 D Thomas
243 Anne Jones Penyllyn 09/04/1913 41 Meredith Jones
244 Owen Owens Cwmyglo 12/04/1913 73 David Rees
245 Richard Williams Cae Metta Llanddeiniolen 19/04/1913 53 David Rees
246 Ellen Roberts Brynffynon Llanberis 23/04/1913 66 D Thomas
247 Thomas Williams Brynhyfryd Llanrug 26/04/1913 71 Sarah Williams
248 Idwal Thomas Jones Bryntirion Cwmyglo 06/05/1913 8d D Thomas
249 Percy Morris Jones Bryntirion Cwmyglo 06/05/1913 6d D Thomas
250 Evan Roberts Bryngwyn 10/05/1913 77 David Rees
251 Ellis Owen Chapel Street Carnarvon 17/05/1913 68 D Thomas
252 Catherine Jones Waenfawr 12/05/1913 80 R J Roberts
253 Ellen Jones Llanberis 20/05/1913 80 D Thomas
254 Mary Williams Cwmyglo 22/05/1913 77 W G Williams
255 Blodwen Morris Llanrug 02/07/1913 15 David Rees
256 David Evan Owen Llanrug 12/07/1913 18 David Rees
257 Henry Roberts Hafodlas Llanrug 22/07/1913 5d Geophrey Roberts
258 Mary Ann Williams Cwmyglo 24/07/1913 27 William R Williams
259 William John Williams Llanberis 24/07/1913 35 David Rees
260 John Hughes Tancoed 07/08/1913 82 Catherine Hughes
260A Elizabeth Thomas Voelas House 11/08/1913 60 John Thomas
261 Megan Roberts Penlan 23/08/1913 8m Evan Roberts
262 Albert Thomas Roberts Bryn Eryr Llanrug 30/08/1913 4 D J Thomas
263 Ann Hughes Tainewyddion Llanrug 01/10/1913 68 Trevor Jones
264 Amy Gwendoline Jones Pantifan Bach 29/09/1913 1m David Rees
265 Ellen Hughes Beaumaris 04/10/1913 64 Certified by husband
266 Richard Thomas Pritchard Llanrug 04/10/1913 39 Certified by widow
267 Owen Evan Jones Tanycoed Terrace Llanrug 11/11/1913 4 Willie Jones
268 Catherine Roberts Penterfyn Llanrug 13/11/1913 78 D Thomas
269 John Evans Tharsis View 01/11/1913 69 Elias Evans
270 O G Hughes Bryn Cwmyglo 15/11/1913 30m Owen Hughes
271 John Pritchard Llanberis 26/11/1913 26 D Thomas
272 Catherine Thomas Aber Cwmyglo 06/12/1913 68 D Thomas
273 Wilfred Lloyd Jones Ebenezer 17/12/1913 3 David Rees
274 Henry Hughes Craigydon Cwmyglo 20/12/1913 25d D Thomas
275 Margaret Jones Groeslon Cwmyglo 26/12/1913 58 Robert Jones
276 Mary Owens Tylorstown 29/12/1913 73 David Rees
277 Mary Louisa Jones Bronant 08/01/1914 10 John Lewis Jones
278 Edward Hughes Barma Llanrug 15/01/1914 1m David Rees
279 Elizabeth Jones Brynhyfryd Llanberis 16/01/1914 79 David Rees
280 Ann Morris Clegir 17/01/1914 46 David Rees
281 Ellen Hughes Brynmadog Farm Llanddeiniolen 22/01/1914 87 E E Hughes
282 Richard Lloyd Jones Fronoleu Ceunant 29/01/1914 1m Robert R Jones
283 John Owen Jones Llys Bermo 21/02/1914 47 Elizabeth Jones
284 Thomas Thomas Griffiths Bryngwyn Uchaf 07/03/1914 66 David Rees
285 Robert Evan Parry 11 Edward Street Carnarvon 19/03/1914 45 David Rees
286 Peter John Thomas Hermon Terrace 21/03/1914 38 David Rees
287 Trevor Trevor Hafodlas Ceunant 11/04/1914 41 J Roberts
288 Richard Thomas Penygreuor 11/04/1914 75 J Roberts
289 Janet Lily Parry 41 Williams Terrace Llanberis 30/04/1914 22 J Roberts
290 Elizabeth Thomas Ddol Helig 02/05/1914 84 G T Griffith
291 John Owens Bryncoch Terrace 07/05/1914 39 David Rees
292 Robert Parry 41 Williams Terrace Llanberis 09/05/1914 50 J Roberts
293 Jane Evans Tan Dderwen Penrhosgarnedd 01/06/1914 11d David Rees
294 William John Thomas Tanyffynon Cwmyglo 01/06/1914 11d David Rees
295 Owen Jones 8 Rhythallt Terrace Llanrug 04/06/1914 70 David Rees
296 Thomas Williams Bryn Saint Fachwen 09/06/1914 78 J Roberts
297 John Thomas Jones Bro Dawel Carnarvon 18/06/1914 66 W Owen
298 Eunice May Jones Bryncrwn Terrace Cwmyglo 27/06/1914 1 Thomas Jones
299 Owen Thomas Jones Hafotty 07/07/1914 84 Jane Jones
300 William David Pritchard Bodawen Cwmyglo 09/07/1914 15 David W Pritchard
301 Jane Ellis Aber Cwmyglo 11/07/1914 63 J Roberts
302 William Morris Penisarwaen 25/07/1914 75 David Rees
303 Owen Morris Jones Erw Fair 01/08/1914 3m Morris Owen Jones
304 Mary Owen Post Office 01/08/1914 77 David Rees
305 Griffith Trevor Hafodlas Ceunant 20/08/1914 43 J Roberts
306 Jane Evans Ashley House 26/08/1914 61 Evan Evans
307 Mary Williams 3 Bryngwyn Terrace 29/08/1914 61 Thomas Williams
308 Johnnie Pritchard Gorphwysfa 10/09/1914 5 John R Pritchard
309 David Rees (Rev) Rectory Llanrug 08/10/1914 53 Watkin Bangor
310 John Thomas Voelas House Llanrug 21/10/1914 63 W J Roberts
311 Robert G Williams Bryntirion 31/10/1914 30 Hugh Williams
312 William Hughes Penrhosdu 31/10/1914 50 John Hughes
313 Elizabeth Jones Glyn Padarn Lodge Llanrug 17/11/1914 77 John D Roberts
314 Michael Roberts Manchester House Llanberis 17/11/1914 22 John D Roberts
315 Mair Eluned Hughes 43 Williams Tce Llanberis 12/12/1914 8m John D Roberts
316 Ann Williams Tyddyn Eilian Llanberis 17/12/1914 60 John D Roberts
317 Mary Jones New Street Cwmyglo 26/12/1914 65 Richard Jones
318 Martha Ann Owen Bryntirion 26/12/1914 6 Robert Owen
319 Owen David Owens 457 Bryn Rd Ashton Makerfield 30/12/1914 25 David D Owen
320 Robert Hughes Bryn Gwynedd Newton St Llanberis 13/01/1915 76 John D Roberts
321 Jane Robinson Penllyn Cwmyglo Llanddeiniolen 15/01/1915 58 John D Roberts
322 Catherine Barma Fronheulog Llanrug 16/01/1915 69 John D Roberts
323 Ann Owen Madryn House Llanrug 16/01/1915 78 John D Roberts
324 Catherine Jones Penrallt Cwmyglo 16/01/1915 81 Owen Jones
325 William Jones 1 Turner Street Llanberis 20/01/1915 55 John D Roberts
326 Mary Owens Penhafodlas Llanrug 05/02/1915 55 Owen Owens
327 Margaret Hughes Tanrhiw Cwmyglo 16/02/1915 61 Harry Evans
328 Jane Jones 11 Garnon Street Carnarvon 19/02/1915 63 John D Roberts
329 Jane Jones Bronallt Llanrug Feb 1915 37 Owen Robert Jones
330 Catherine Griffith Bryngwyn Uchaf Llanrug 20/02/1915 68 John D Roberts
331 Ann Thomas Minyparc Llanrug 23/02/1915 81 John D Roberts
332 Elizabeth Lewis Talsarn Llanrug 26/02/1915 26 John D Roberts
333 Stephen Hughes Glanllyn Llanrug 27/02/1915 72 Hugh Hughes
334 Robert Jones Merddyn Ceunant Llanrug 03/03/1915 65 Owen R Jones
335 Elizabeth Catherine Barma Fronheulog Llanrug 06/03/1915 22d John D Roberts
336 Owen Jones Bryncrwn Cwmyglo 06/03/1915 46 Laura Jones
337 Griffith Williams Tylorstown 08/03/1915 48 David Jones
338 Ann Parry Ponthyfryd Ceunant 10/04/1915 74 R R Parry
339 Thomas Hughes Craig y don Cwmyglo 10/04/1915 70 Owen R Hughes
340 Robert Owen Rhoslan Llanrug 27/04/1915 60 John D Roberts
341 Ann Hughes Bryn coch Terrace Llanrug 24/04/1915 68 Albert E Lewis
342 Richard Hughes 8 Cambrian Tce Llanberis 03/05/1915 71 Robert Williams
343 Maggie Rowlands Panthowel Penisarwaen 01/05/1915 21 Albert E Lewis
344 Void Void Void Void Void Void
345 Morris Griffith Morris 5 New Street Carnarvon 01/05/1915 NK Richard Parry
329A Willie Humphreys Brynglas Ceunant Llanrug 27/05/1915 2 R J Roberts
330A Elizabeth Williams Alltgoch Cwmyglo Llanrug 05/06/1915 6d John D Roberts
331A Elizabeth Rowlands Weirglodd goch Penisarwaen 17/06/1915 80 O G Owen
332A Margaret Pritchard Bryngro Llanrug 22/06/1915 71 A E L/J D R
333A Void Void Void Void Void Void
334A Jane Roberts Turner Hill Llanberis 24/06/1915 82 Albert E Lewis
335A Margaret Griffith 81 South Penrallt Carnarvon 12/06/1915 83 J E Hughes
336A Robert Hugh Price Pantafon Cwmyglo 13/07/1915 50 Elizabeth Price
337A Gwen Jones 38 Williams Terrace Llanberis 20/07/1915 36 Albert E Lewis
338A Annie Lewis Talsarn Llanrug 08/08/1915 19 Albert E Lewis
339A Hannah Grace Owen Pantirion Llanrug 21/08/1915 17 Albert E Lewis
340A Jane Owen Llwyncoed Cwmyglo 31/08/1915 65 Joseph Owen
341A John Thomas Groeslon Clegir 01/09/1915 69 John J Thomas
342A Margaret Jones Gwyndryn Llanrug 18/09/1915 65 Albert E Lewis
343A Owen Hughes Charlotte St Llanberis 25/09/1915 72 John D Roberts
344A Tom Alun Griffith Brodawel Cwmyglo 25/09/1915 6 Thomas Thomas Griffith
345A Jane Jones Tan y coed Llanrug 02/10/1915 57 Morris Jones
346 Evan Prichard Tynybuarth Llanrug 06/10/1915 63 Robert Pritchard
347 Evan Owen Tyddyn Mawr Llanrug 11/10/1915 64 Richard Owen
348 Sarah Evans Craig y Mor Llanberis 11/10/1915 68 Albert E Lewis
349 William Owen Jones Caledfryn Llanberis 13/10/1915 71 John Evans
350 Mary Williams 8 Victoria St Carnarvon 14/10/1915 73 Albert E Lewis
351 Margaret Owen Uwchlaw'r Ffynon Cwm y Glo 21/10/1915 80 Thomas T Owen
352 Ellen Williams Ashley House Cwmyglo 16/11/1915 81 John D Roberts
353 Richard Hughes Tylorstown 15/11/1915 51 Albert E Lewis
354 Richard Roberts Graig y Don Cwmyglo 24/11/1915 73 John D Roberts
355 John Griffith 12 Allt Goch Llanberis 24/11/1915 2 John D Roberts
356 Ellen Jones Llysgwynt Cwmyglo 04/12/1915 71 Albert E Lewis
357 Margaret Williams Garth Ceunant Llanrug 07/12/1915 77 William Williams
358 Thomas Jones Eirianfa New St Cwmyglo 11/12/1915 32 John Michael Jones
359 Laura Hughes Penygraig Brynrefail 11/12/1915 77 David W Jones
360 Edward Evans Alltgoch Cwmyglo 18/12/1915 70 Albert E Lewis
361 Ellen Jane Humphreys Brynglas Ceunant 11/12/1915 20 Rev Roberts
362 Richard Evan Jones Pantafon Cwmyglo 25/12/1915 52 Lizzie Jones
363 John Davies Brynteg Llanrug 08/01/1916 23 Albert E Lewis
364 John Griffith Llwyncoed Bach Cwmyglo 08/01/1916 76 Albert E Lewis
365 William Jones Pengilfach Llanrug 22/01/1916 77 Albert E Lewis
366 Void Void Void Void Void Void
367 David Smith Bryn Cottage Brynrefail 26/01/1916 41 Albert E Lewis
368 Ellen Williams Buarth Llanrug 02/02/1916 72 A E L/J D R
369 Jane Eurwen Owen 8 Bryngwyn Terrace Llanrug 05/02/1916 3 Thomas L Owen
370 Thomas Williams Tan Coed Terrace Llanrug 05/02/1916 17 Thomas Williams
371 Maldwyn Griffith Jenkins Meifod Llanrug 12/02/1916 22m Richard Wm Jenkins Died at Hornly Road Bootle
372 Ellen Thomas 5 Well Street Llanberis 02/03/1916 76 Albert E Lewis
373 Morris Williams Llaingro Llanrug 04/03/1916 80 Albert E Lewis
374 Richard Hugh Roberts Newton Street Llanberis 04/03/1916 3m Albert E Lewis
375 William Pritchard Minafon Cwmyglo 23/03/1916 63 Ellen Pritchard
376 Anne Blodwen Thomas Penygilfach Llanrug 31/03/1916 2m Hugh Thomas
377 Rowland Jones Arfryn Rhythallt Terrace 01/04/1916 66 Owen Edward Williams
378 Evan Evans Gwyndryn Llanrug 09/03/1916 NK Elizabeth Evans
379 William Owen Price Caenewydd Llanrug 28/03/1916 78 Mary Price
380 Ernest Norman Jones Prince of Wales Llanberis 07/04/1916 2 Albert E Lewis
381 Mary Jones Ty Club Llanrug 08/04/1916 70 Albert E Lewis
382 Nellie Eunice Roberts Erw Hywel Llanrug 11/04/1916 14m John D Roberts
383 John R Jones Gwyndryn Llanrug 11/04/1916 40 Margaret Jones
384 Ann Jones Clawddlwyd Bach Llanrug 19/04/1916 46 John W Roberts
385 Richard Jones Rock House Llanberis 22/04/1916 60 Albert E Lewis
386 Richard Jones New Street Cwmyglo 29/04/1916 67 John R Roberts
387 Mary Jones Disgwylfa Llanrug 29/04/1916 40 Albert E Lewis
388 Catherine Jones Glan Aber Cwmyglo 06/05/1916 67 Albert E Lewis
389 William Richard Williams Douglas Hill Llanrug 13/05/1916 56 John D Roberts
390 Kate Parry Brynheli Llanrug 13/05/1916 22 John Parry
391 Ellen Pritchard Minafon Cwmyglo 23/05/1916 65 John D Roberts
392 Hugh Parry Station House Cwmyglo 19/05/1916 56 W G Williams
393 David Thomas Pen Cae Llanrug 23/05/1916 39 Mary Thomas
394 Elizabeth Thomas 15 Charlotte Street Llanberis 25/05/1916 72 L J/J D R
395 Robert Williams Tanygraig Cwmyglo 03/06/1916 59 W G Williams
396 Thomas Jones Snowdon Factory Pontrug 17/06/1916 2m Albert E Lewis
397 Richard Griffith Tyn y Gerddi Cwmyglo 08/07/1916 61 Hannah Griffith
398 Robert Henry Williams 49 Goodman Street Llanberis 13/07/1916 30 Albert E Lewis
399 Mary Williams Brynmihangel Llanrug 26/08/1916 68 Albert E Lewis
340A William Davies 4 Bryngwyn Terrace Llanrug 30/08/1916 32 Margaret Davies
341B Catherine Griffith Plastirion Terrace 05/09/1916 74 J H Griffith Died at Tynronen Waenfawr
342B Catherine Ann Williams Workhouse Infirmary 14/09/1916 52 A E Lewis Bryn Bras Lodge
343B Ellen Hughes Llanberis 09/09/1916 37 Albert E Lewis
344B Void Void Void Void Void Void
345B Robert Jones 2 Brynteg Llanberis 16/09/1916 53 Albert E Lewis
346A Ellen Roberts Drwsddeugoed Llanrug 16/09/1916 87 Albert E Lewis
347A Elizabeth Williams Blaenyddol Cottage Llanberis 04/10/1916 74 L J/A E L
348A Ann Roberts Tyddyn Cae Pontrug 12/10/1916 45 Edward Roberts
349A Mary Elizabeth Owen Caenewydd Llanrug 14/10/1916 2m No details
350A Dilys Meira Jones Coed Goleu 21/10/1916 8m John William Jones
351A Evan Owen Williams Ty Canol Cwmyglo 31/10/1916 71 W H Williams
352A Mary Ann Williams Penybryn Lodge Carnarvon 10/11/1916 79 Albert E Lewis
353A Catherine Owen Factory Pontrug 10/11/1916 72 Robert Jones
354A Edward Jones Brynhyfryd Llanberis 25/11/1916 81 Albert E Lewis
355A Albert Lloyd Jones Fron Ogwen Tragarth 07/12/1916 9 Albert E Lewis
356A Margared Hughes Ceunant Farm Llanrug 07/12/1916 53 Thomas O Hughes
357A Thomas Griffith Bryntirion Cwmyglo 23/12/1916 83 R M Griffith
358A John Waite Snowdon Factory Pontrug 24/12/1916 70 Albert E Lewis
359A Thomas Robert Davies 23 Rosamond St Manchester 26/12/1916 62 Albert E Lewis
360A Mary Thomas Glyn Ddol Newton St Llanberis 03/01/1917 67 W H Williams
361A Russell Rowlands C and A Infirmary Bangor 16/12/1916 35 Albert E Lewis
362A Jane Williams Isolation Hospital Llangelynin 06/01/1917 22 Albert E Lewis
363A Annie M Hughes Bron Seiont Llanrug 09/01/1917 25 H J Humphreys
364A Mary Jones Llysgwynedd Llanrug 12/01/1917 58 Albert E Lewis
365A Jane Jones Bod Ifor Rhythallt Terrace 18/01/1917 71 Edward Ll Jones
366A Amelia Roberts Bryn Beuno Llanrug 30/01/1917 80 Albert E Lewis
367A Mary Owens 1 Ceunant St Llanberis 03/02/1917 73 Robert Owens
368A Margaret Jones Ty Slates Towyn Abergele 06/02/1917 81 Albert E Lewis
369A Robert Owen 1 Ceunant House Llanberis 09/02/1917 68 Albert E Lewis
370A Rose Thomas Tan y Coed Terrace 10/02/1917 78 Thomas Thomas
371A Ann Morris Pritchard Tyn yr ardd 10/02/1917 84 Albert E Lewis
372A William Jones Cae Darby Carnarvon 10/02/1917 68 Albert E Lewis
373A Elizabeth Jones Glyn Farm Llanrug 17/02/1917 75 John Pritchard
374A John Thomas Morris Bron Eryri Cwmyglo 21/02/1917 64 Albert E Lewis
375A William Thomas Knowles Bryngro Llanrug 22/02/1917 72 Albert E Lewis
376A William Penry Williams Frondeg Llanberis 24/02/1917 74 Albert E Lewis
377A Thomas Williams Glanydon Cwmyglo 24/02/1917 72 Albert E Lewis
378A John Roberts Disgwylfa Llanrug 24/02/1917 10m John Roberts (Senior)
379A Robert Roberts Commercial Penisarwaen 27/02/1917 50 W H Williams
380A Catherine Evans 6 Bryngwyn Terrace 27/02/1917 67 W H Williams
381A Ellen Pritchard Fron Oleu Llanrug 01/03/1917 76 No details
382A Hugh Ashton Rowlands War Hospital Warrington 10/03/1917 20 W G/A E L Military Funeral
383A Charlotte Rowlands Bryndu Llanberis 13/03/1917 74 L J/H L/A E L
384A Sarah Davies Clawdd Llwydd Llanrug 14/03/1917 60 Owen Davies
385A Catherine Parry 9 Charlotte St Llanberis 15/03/1917 77 W H Williams
386A Nellie Rowlands Pant Hywel Penisarwaen 20/03/1917 12 W G/A E L
387A Void Void Void Void Void Void
388A Void Void Void Void Void Void
389A Griffith Hughes Tynewydd Penisarwaen 20/03/1917 20m Albert E Lewis
390A Elizabeth Roberts 2 Lever Avenue Wallasey 05/04/1917 59 W H Williams
391A Griffith Griffiths Croesnewydd Military Hosp 09/04/1917 23 Under New Act Military Funeral
392A Evan Griffiths Tyn Gate Fachwen 12/04/1917 78 Albert E Lewis
393A Maggie Humphreys Fuchas Las Ceunant 18/04/1917 27 Rev Williams
394A Cledwyn Hughes Snowdon View Llanberis 18/04/1917 26 Albert E Lewis
395A Ilid Catherine Parry Asylum Denbigh 18/04/1917 37 No details
396A Elizabeth Davies Ty Capel Deunant 28/04/1917 62 John J Davies
397A Margaret Jones Cynlliadiart Cwmyglo 03/05/1917 69 Albert E Lewis
398A Thomas Thomas Tan y Castell 12/05/1917 79 John Thomas
399A Michael Owen Glasfryn Ceunant 12/05/1917 48 Thomas Parry
340B Cadwaladr Evans Bryn Eden Newton Street 12/05/1917 81 W H Williams
341C Humphrey Rowlands Bryn Seiont Hospital 22/05/1917 11 W H Williams
342C Ann Parry Goat Llanrug 24/05/1917 76 W H Williams
343C Naomi Williams Gwyndy Llanrug 03/05/1917 75 Albert E Lewis
344C Mary Ellen Owen 36 St Helens St Carnarvon 02/06/1917 39 Albert E Lewis
345C Thomas Pritchard Linton Yorkshire 29/05/1917 41 W H Williams
346B Isabel Jane Rowlands 29 Monmouth Rd London 05/06/1917 75 A E L/W J
347B Mary Morris Poor House Llanrug 07/06/1917 63 Albert E Lewis
348B John Williams Groeslon Cwmyglo 16/06/1917 69 Mary Lizzie Williams
349B Blodwen Pritchards Penllel Llanrug 21/06/1917 2 John Pritchards
350B William Price Pantafon Cwmyglo 23/06/1917 19 Elizabeth Price
351B William William Jones Tanyffynon Cwmyglo 07/07/1917 28 Annie Jane Jones
352B Enid Lloyd Rowlands Pant Howell Penisarwaen 21/04/1917 6 Wynne Griffiths
353B Ellen Jones Tyddyn Rhyddallt 09/07/1917 56 Albert E Lewis
354B Ann Evans Afonwen 14/07/1917 62 Albert E Lewis
355B Edward G Davies Gelliod Ceunant 21/07/1917 58 J G Davies
356B Ivon Jones Idan House High St Llanberis 02/08/1917 1m W H Williams
357B Annie Mary Parry 5 Skinner Street Carnarvon 04/08/1917 8m W H Williams
358B Elizabeth Williams Bryn Seiont Fachwen 16/08/1917 63 W H Williams
359B Ellis Davies Glyn Farm Llanrug 01/09/1917 63 Thomas Davies
360B Catherine S Jones Glanbogelyn Cwmyglo 15/09/1917 NK Robert Morris
361B Robert Parry School House Penisarwaen 06/09/1917 76 Albert E Lewis
362B Robert Isaac Williams Panthafodlas Llanrug 08/09/1917 65 Albert E Lewis
363B Jane Griffith Bod Gwilym Llanberis 17/10/1917 39 W H Williams
364B Emlyn Rees Owen New Street Cwmyglo 18/10/1917 4m John Rees Owen
365B Jane Evans Ty Draw Cwmyglo 27/10/1917 54 W H Williams
366B Mary Roberts C and A Infirmary Bangor 10/11/1917 48 Mrs Roberts Bryn Eryr
367B Catherine Thomas Bryncrwn Cwmyglo 17/11/1917 48 Albert E Lewis
368B William Lloyd Tynybuarth Llanrug 19/11/1917 81 Albert E Lewis
369B Robert Davies 1 Plastirion Terrace 01/12/1917 73 Albert E Lewis Died at Bryngwyn Chapel
370B Grace Owen Rhoslan Llanrug 04/12/1917 59 Albert E Lewis
371B Robert Hughes Terrace Cwmyglo 15/12/1917 69 John Hughes
372B Robert Evans Sunny Mount Menai Bridge 18/12/1917 84 T J/A E L
373B Jane Morris Hebron Smithy 01/01/1918 58 Albert E Lewis
374B Thomas Evans 5 Penderwen Rd Croydon 08/01/1918 29 Albert E Lewis
375B Ellen Thomas 6 Snowdon Street Llanberis 19/01/1918 76 W H W Thomas
376B Void Void Void Void Void Void
377B Void Void Void Void Void Void
378B Richard Owen Tyddyn Mawr Llanrug 31/01/1918 73 Mrs Owen
379B Margaret Elizabeth Thomas Charlotte St Llanberis 07/02/1918 49 W H Williams
380B Frederick James Hodkinson Station House Llanrug 11/02/1918 2 Albert E Lewis
381B Gwen Williams Frondeg Llanberis 13/02/1918 71 Albert E Lewis
382B Elizabeth Griffiths 15 Turner Street Llanberis 16/02/1918 73 Albert E Lewis
383B Thomas Edward Morris Tynyffynon Park Llanrug 21/02/1918 29 W H Williams
384B Eurwen Williams New Street Cwmyglo 23/02/1918 8m Eurwen Williams
385B Mary Roberts Minafon Cwmyglo 23/02/1918 38 Lewis J Roberts
386B Mary Jones Bryn Ffridd Llanrug 02/03/1918 83 Griffith Jones
387B Ellen Evans Pantafon Cwmyglo 19/03/1918 74 Ann Phillips
388B Void Void Void Void Void Void
389B Robert Humphreys Manchester Royal Infirmary 26/03/1918 47 Albert E Lewis
390B Mary Thomas Pencae Llanrug 30/03/1918 37 Albert E Lewis
391B Eric Benjamin Thomas Llysmeirion Llanberis 10/04/1918 2d Albert E Lewis
392B John William Jones 15 Well Street Llanberis 16/04/1918 61 Albert E Lewis
393B Ellen Jane Thomas Brodawel Cwmyglo 20/04/1918 23 Owen Thomas
394B Anne Jones C and A Infirmary Bangor 25/04/1918 39 W H Williams
395B Morris Jones Tanycoed Ucha Llanrug 27/04/1918 63 No details
396B Maggie Jones 6 Llaingro Llanrug 06/05/1918 25 Albert E Lewis
397B Owen Teynon Talgwynedd Cwmyglo 11/05/1918 NK Thomas J Teynon
398B Ellis Williams Bronallt Cwmyglo 18/05/1918 84 Hugh Ellis Williams
399B Jeremiah Jones Craigydon Cwmyglo 01/06/1918 74 Michael J Jones
400 Catherine Hughes Tanygraig Ceunant 01/06/1918 70 William Davies
401 Margaret Owens Paris House Llanberis 12/06/1918 74 Albert E Lewis
402 Owen Hughes Morda Cwmyglo 15/06/1918 61 Albert E Lewis
403 Catherine Mary Jones Birmingham House Llanrug 15/06/1918 23 Albert E Lewis
404 Sarah Williams Brynhyfryd Llanrug 19/06/1918 76 David Jones
405 Anne Gregory Frondeg Ceunant 26/06/1918 69 Albert E Lewis
406 Ellen Jones Cefn Coch 03/07/1918 77 No details
407 Morris Roberts 9 Field Terrace Llanberis 13/07/1918 60 Albert E Lewis
408 William Jones Castell Llanrug 16/07/1918 77 W H Williams
409 William Benjamin Jones 61 Chapel Street Carnarvon 24/07/1918 70 Albert E Lewis
410 Mary Jones Haydn Villa Albert Rd Colwyn 27/07/1918 39 Albert E Lewis
411 Ellen E Owen Gors Bach Cwmyglo 01/08/1918 35 Ellen Owen
412 Thomas Williams Bodeilian Llanberis 03/08/1918 73 W H Williams
413 Nathaniel Williams Gwyndy Llanrug 20/08/1918 10d W H Williams
414 Jane Green Bryn Onen Cwmyglo 28/08/1918 79 T J Teynon
415 Hugh Hughes Brynhyfryd Cwmyglo 28/08/1918 57 Albert E Lewis
416 Ellen Jones 18 Tanrhiw Road Tregarth 06/09/1918 48 Albert E Lewis
417 Mair Williams 1 Tan y Coed Terrace Llanrug 07/09/1918 10 Thomas Williams
418 Winifred Parry Brynheli Llanrug 11/09/1918 14 W H Williams
419 John Philips Ashley House Cwmyglo 14/09/1918 67 Jane Philips
420 Griffith Smith Brynbras Lodge 03/10/1918 42 Albert E Lewis
421 Mary Hughes 13 Water Street Llanberis 09/10/1918 54 Albert E Lewis
422 Mary Morris Bryncoch Llanrug 10/10/1918 34 Thomas Morris
423 William Thomas Lloyd Snowdon View Llanrug 17/10/1918 70 Ann Lloyd
424 John Jones Talgwynedd Cwmyglo 19/10/1918 63 E Llew Jones
424A Hugh Jones Royal Southern Hospital 22/10/1918 72 Albert E Lewis
425 Moses Alec Ingham 31 Gresham Street Edgelane 01/11/1918 24 Rev Roberts
426 Elizabeth Humphreys Uwchlaw'r Ffynon Cwm y Glo 02/11/1918 64 W G Williams
427 Owen Pritchard 21 Snowdon Street Llanberis 05/11/1918 23 W H Williams
428 George Williams Brynbras Lodge 09/11/1918 17m Albert E Lewis
429 Thomas Pritchard Groeslon Cwmyglo 09/11/1918 7 Albert E Lewis
430 Thomas Owen Bryncrwn Terrace Cwmyglo 09/11/1918 18 William Thomas
431 Ellen Pritchard 21 Snowdon Street Llanberis 12/11/1918 56 W H Williams
432 Robert G Hughes Cwmyglo 12/11/1918 51 W H Williams Died at Glandwr Llangristiolus
433 Hannah Williams Sarn Clegir 13/11/1918 24 No details
434 Jennie Griffiths Fron heulog Llanrug 16/11/1918 12 Albert E Lewis
435 Kate Thomas 4 Bryncrwn Cwmyglo 16/11/1918 NK W H Williams
436 Myfanwy Thomas 4 Bryncrwn Cwmyglo 16/11/1918 10 W H Williams
437 John Prydderch Ty Draw Cwmyglo 16/11/1918 38 Kate Prydderch
438 Sarah Pritchard Bodawen Cwmyglo 21/11/1918 32 Albert E Lewis
439 Charles Craus Groeslon Cwmyglo 21/11/1918 58 Albert E Lewis
439A Annie Lloyd Williams Snowdon View Llanrug 21/11/1918 12 Ann Thomas Died at Corra Linn Llanddeiniolen
440 Mary Williams 40 Williams Terrace Llanberis 20/11/1918 62 Albert E Lewis
441 Willie Jones Bodfair Llanrug 23/11/1918 16 Mrs Jones Bodfair
442 Maggie Smith New Street Cwmyglo 23/11/1918 22 T J Teynon
443 Margaret Hughes Bronallt Llanberis 26/11/1918 72 Albert E Lewis
444 Owen Pritchard Caermaen Llanrug 28/11/1918 58 W H Williams
445 Jane Rogers Tyddyn Pandy Carnarvon 29/11/1918 79 W H Williams
446 Wilbert Henry Jones 11 Water Street Llanberis 30/11/1918 3 Albert E Lewis
447 Laura Ellen Williams Minafon Brynafon Terrace 04/12/1918 30 Griffith C Williams
448 Mary Price 14 Alltgoch Llanberis 18/12/1918 30 Albert E Lewis
449 Kate Jones 16 Pool Street Carnarvon 02/01/1919 18d Albert E Lewis
450 Richard Lewis Talsarn Llanrug 02/01/1919 62 Albert E Lewis
451 Robert Owen Brynheli Llanrug 15/01/1919 61 Albert E Lewis
452 Ellen Parry Glasfryn Ceunant 25/01/1919 81 Thomas Parry
453 William H Griffiths Fron ganol Llanrug 25/01/1919 41 Ellen Griffiths
454 William Davies Alltgoch Cwmyglo 05/02/1919 73 Albert E Lewis
455 Rosina Nelson Parry Brynbedw Llanrug 05/02/1919 4m Albert E Lewis
456 John Huxley Waen Pentir 06/02/1919 73 Albert E Lewis
457 Owen Davies Clawddllwyd Llanrug 08/02/1919 69 Samuel Davies
458 Martha Jones Pan y Cae Ceunant 11/02/1919 82 Albert E Lewis
459 Owen Jones Tyn Llwyn Llanrug 12/02/1919 77 William O Jones
460 Mary Hannah Parry Glanfor Parade Llanfairfechan 15/02/1919 55 Albert E Lewis
461 Mary Griffith Douglas Hill Llanrug 22/02/1919 65 Albert E Lewis
462 Mary Roberts Eryri Terrace Llanrug 01/03/1919 63 Owen Roberts
463 Mary Jane Thomas Penygreuor Llanrug 05/03/1919 48 Albert E Lewis
464 Evan Griffith Bwlch Cwmyglo 10/03/1919 78 W H Williams
465 Elizabeth Roberts Madog Terrace Llanddeiniolen 08/03/1919 61 W G/A E L
466 Ellen Grace Jones 16 Pool Street Carnarvon 13/03/1919 3 Albert E Lewis
467 John D Williams Gors Adda Ceunant 13/03/1919 62 John J Williams
468 John Thomas New Street Cwmyglo 15/03/1919 48 Albert E Lewis
469 Jennie Jones Birmingham House Llanrug 18/03/1919 21 Albert E Lewis
470 Hughie Thomas Penygilfach Llanrug 20/03/1919 11m Hugh Thomas
471 John William Evans Tyddyn Alice Cwmyglo 22/03/1919 63 W G Williams
472 Jane Waiter 21 Victoria St Carnarvon 22/03/1919 75 Albert E Lewis
473 Lizzy Myfanwy Roberts Bryn Onen Terrace Cwmyglo 09/04/1919 10w W G Williams
474 Sarah Hughes Minffordd Bach Llanrug 30/04/1919 73 Albert E Lewis
475 John Robert Owen Tros y Ffordd Llanrug 03/05/1919 49 Albert E Lewis
476 Margaret Roberts Bryncoch Llanrug 17/05/1919 72 W H Williams
477 Isaac Jones Afonrhos Llanrug 22/05/1919 54 Albert E Lewis
478 Mary Williams Minafon Cwmyglo 27/05/1919 22 Albert E Lewis
479 Jane Parry Llys dulas Llanrug 28/05/1919 69 Thomas Parry
480 Margaret Jones Workhouse Infirmary C'von 30/05/1919 83 W H Williams
481 Jane Hughes Bay View Rhosneigr Llanfaelog 31/05/1919 78 Albert E Lewis
482 Maggie Humphreys Ddol Bach Cwmyglo 07/06/1919 21 W G Williams
483 Ann Jane Roberts Summer Hill Llanberis 27/06/1919 62 Albert E Lewis
484 John J Roberts New Street Cwmyglo 12/07/1919 46 W G Williams
485 Ellis Hugh Williams Brodawel Llanberis 19/07/1919 55 W H Williams
486 William Davies Tanygraig Ceunant 12/08/1919 53 Catherine Davies
487 Elizabeth Thomas Penygreuor Llanrug 23/08/1919 80 Albert E Lewis
488 Margaret Jones Station House Cwmyglo 30/08/1919 64 John Jones
489 Thomas Thomas Glanrhyd Lodge Llanwnda 13/09/1919 62 Albert E Lewis
490 Annie Williams Tyn y bigil Llanddeiniolen 13/09/1919 35 Albert E Lewis
491 Catherine Morris Tan y Coed Llanrug 07/10/1919 77 No details
492 Margaret Jones Brynderw Newton St Llanberis 16/10/1919 72 Albert E Lewis
493 Griffith Hughes Brynhermon Llanrug 08/11/1919 70 Albert E Lewis
494 Dilys Pritchard 4 Hill Street Carnarvon 15/11/1919 2 Albert E Lewis
495 Eluned Owen Glasfryn Ceunant 20/11/1919 23 Jane Owen
496 Robert Owen 26 Margaret St Carnarvon 20/11/1919 7 Albert E Lewis
497 Elizabeth Williams 30 Neston St Llanberis 20/11/1919 41 Albert E Lewis
498 Elizabeth Owen Llaindelyn Llanrug 03/12/1919 34 John Morris Owen
499 Dilys Davies Clawddllwyd Llanrug 13/11/1919 9d Albert E Lewis
500 Humphrey Jones Llaingro Llanrug 10/01/1920 77 W H Williams
501 Ellen Owen Llys Elen Clegir Llanrug 10/01/1920 67 No details
502 Margaret Williams 56 Church Road Trummene? 23/01/1920 70 R Pritchard
503 William John Roberts Llys Orwig Llanrug 20/02/1920 15 W H Williams
504 Ann Williams Bodrual Farm Llanrug 21/02/1920 64 John Jones
505 Eifion Griffiths Bryniau Fawnog 17/03/1920 8m Albert E Lewis
506 Catherine Hughes Bryngwyn Terrace 20/03/1920 80 Albert E Lewis
507 Richard Roberts Garfield House Llanberis 22/03/1920 65 Albert E Lewis
508 Aled Jones Tegfryn Llanrug 23/03/1920 4 William Jones
509 Rowland Roberts Evans Afonwen 24/03/1920 1d W H Williams
510 Robert Roberts Bryn Ellen Llanrug 14/02/1920 NK Mary Roberts
511 Catherine Williams 9 Water Street Llanberis Jan 1920 72 Albert E Lewis
512 Mary Jones Prince of Wales Llanberis 20/01/1920 65 Albert E Lewis
513 John Davies Maesygerddi Llanrug 28/04/1920 77 Margaret Davies
514 Owen Williams Carreg y fran Cwmyglo 08/05/1920 65 Margaret Williams
515 Thomas Hugh Williams Blaenddol Cottage Llanberis 15/05/1920 74 Albert E Lewis
516 Thomas Owen Arfonia Terrace Llanberis 20/05/1920 79 Elizabeth Owen
517 Griffith John Pritchard Tan y Coed Uchaf 20/05/1920 38 A E L/W H W
518 Evan William Jones 4 Bryngwyn Terrace 05/06/1920 68 Albert E Lewis
518A Elizabeth Evelyn Evans Terrace Cwmyglo 08/06/1920 6m John Evans
519 Gordon Griffiths Bryn Hyfryd Cwmyglo 12/06/1920 5m Albert E Lewis
520 John Thomas Bryn Eifion Llanrug 12/06/1920 64 Mary Thomas
521 Morris Griffith Adwyrddaugae Llanrug 16/06/1920 45 Margaret Griffith
522 Mary Roberts Dinorwic House Llanfair 15/06/1920 59 Albert E Lewis
523 Mollie Steward Griffiths Bod Gwilym Llanberis 30/06/1920 4w Albert E Lewis
524 Henry Jones 11 Beulah Sq Carnarvon 10/07/1920 61 W H Williams
525 Maggie Evans Gwydryn Llanrug 17/07/1920 11 Elizabeth Evans
526 Gwilym Ellis Aber Cwmyglo 21/07/1920 22m W H Williams
527 Griffith Hughes Tyn y Maes Cwmyglo 24/07/1920 62 Ruth Hughes
528 John Thomas Talarfor Port Dinorwic 03/08/1920 50 W H Williams
529 Margaret Ellen Pritchard Tai'r Lon Llanrug 10/08/1920 36 Ellen Pritchard
530 Edith Ellis Aber Cwmyglo 11/08/1920 3w W H Williams
531 William Thomas Groeslon Cwmyglo 14/08/1920 62 Ann Thomas
532 Grace Williams Hartland Llanrug 21/08/1920 49 Morris Williams
533 May Parry 6 Snowdon Street Llanberis 28/08/1920 15 W H Williams
534 Margaret Davies Maesygerddi Llanrug 30/08/1920 76 NK
535 Annie Jones Dinorwic House Brynrefail 14/09/1920 34 Albert E Lewis
536 John William Jones Birmingham House Llanrug 18/09/1920 67 Albert E Lewis
537 William Jones Fron Hyfryd Llanrug 22/09/1920 49 Ellis Jones
538 Elizabeth Maud Trevor 3 Hill Street Carnarvon 28/04/1920 19 Albert E Lewis
539 Richard Jones Tan y ffordd Bethel 25/03/1920 41 W H Williams
540 Ann Rowlands Pantycelyn Cwmyglo 25/09/1920 74 Albert E Lewis
541 Jane Griffith Parciau Gleision Cwmyglo 16/10/1920 40 Griffith Griffith
542 Jane Griffith 7 Thomas Street Llanberis 16/10/1920 56 W H Williams
543 Robert Williams Brynfedwen Park Llanrug 23/10/1920 1m W H Williams
544 Owen R Griffiths Quellyn Llanrug 06/11/1920 61 Owen Roberts
545 David Griffith Hughes Glasfryn Cwmyglo 13/11/1920 75 Albert E Lewis
546 Lizzie Jones Idan House Llanrug 13/11/1920 31 Albert E Lewis
547 William Morris Lewis Gwyndy Llanrug 16/11/1920 3m Albert E Lewis
548 William Jones Crawiad Llanrug 25/11/1920 27 Albert E Lewis
549 T J Teynon Talgwynedd Cwmyglo 27/11/1920 NK D T Rees
550 Robert Cledwyn Griffiths Brynhyfryd Cwmyglo 16/12/1920 8 Mr Griffiths Brynhyfryd
551 Elizabeth Jones Castell Llanrug 18/12/1920 77 Albert E Lewis
552 Jane Jones Tanyffordd Bethel 28/12/1920 41 Albert E Lewis
553 John Roberts Summer Hill Llanberis 30/12/1920 87 Albert E Lewis
554 Ann Williams Bryngwynmawr Llanrug 15/01/1921 75 Albert E Lewis
555 Jane Thomas Knowles Bryngro Llanrug 22/01/1921 79 Albert E Lewis
556 Thomas John Davies Glyn Farm nr Llanberis 26/01/1921 58 Rev Pritchard
557 Elizabeth Ingham Vicarage Ysbyty Ifan 03/02/1921 88 Albert E Lewis
558 Thomas Edwards Bryngro Cwmyglo 19/02/1921 75 Lydia Edwards
559 Mary Currie Ardwyn Constantine Rd C'von 01/03/1921 78 Albert E Lewis
560 Elfed Roberts 1 Afonia Terrace Llanrug 09/03/1921 8 Owen Roberts
561 Robert Jones Factory Pontrug 22/03/1921 71 John Jones
562 Rowland Roberts Madog Terrace Llanddeiniolen 16/04/1921 75 Wynne Griffiths
563 John Thomas Morris Pilgrims Rest Llanrug 23/04/1921 71 Mary Morris
564 William R Williams Cefn Coed Llanrug 23/04/1921 68 Margaret Williams
565 Owen Oliver Hughes Tanyffordd Ceunant 28/04/1921 14m John J Hughes
566 Owen Owen Hughes Asylum Denbigh 26/04/1921 52 Hugh Owen Jones Native of Llanberis
567 Jane Ann Jones Isfryn Llanrug 07/05/1921 65 Hugh Owen Jones
568 Grace Alice Jones Royal Southern Hospital 09/05/1921 27 Albert E Lewis
569 William Parry Bwlch Cwm y Glo 17/05/1921 67 Richard Parry
570 Richard Lewis Talysarn Llanrug 28/05/1921 27 J H Parry
571 John Robert Roberts Glandwr House Llanberis 28/05/1921 68 J H Parry
572 Ellen Davies Pant Ifan Llanrug 04/06/1921 75 William Williams
573 Rowland Jones Fronhyfryd Llanrug 14/06/1921 46 Under New Act
574 Gwyn Lloyd Owen Cottage Hospital Carnarvon 22/06/1921 7 J H Parry
575 Griffith Roberts Manchester House Llanberis 30/06/1921 75 J H Parry
576 Robert Roberts Craig y Don Cwmyglo 02/07/1921 73 No details
577 Robert Parry Bryncrwn Cwmyglo 16/07/1921 72 Albert E Lewis
578 Thomas Pocock Lower Lodge Bryn Bras 21/07/1921 1d Albert E Lewis
579 John Robert Roberts Goleufryn Cwmyglo 31/07/1921 78 Albert E Lewis
580 William Ellis Tharsis House Llanrug 06/08/1921 50 Mary Ellis
581 John Evans Owen The Manse Llanberis 06/08/1921 73 Gwilym Owen
582 John Williams Glangors Llanrug 18/08/1921 81 J H Parry
583 Evan Arfon Hughes Tanyffordd Ceunant 31/08/1921 2m John J Hughes
584 Ann Roberts Tai Newyddion Llanrug 28/09/1921 76 Jeffrey Roberts
585 David Owen Parry Fedwen Villa Llanrug 01/10/1921 47 Charlotte Parry
586 Jane Pritchard Dinorwic Stores Cwmyglo 01/10/1921 46 Edward Pritchard
587 Margaret Williams Llaingro Llanrug 06/10/1921 54 J H Parry
588 Void Void Void Void Void Void
589 Ellis Robert Jones 13 Thompson St Ynysybwl 08/10/1921 29 J H Parry
590 Wilfred P Hughes Brynmihangel Llanrug 13/10/1921 6m J H Parry
591 Margaret Williams 15 Rhythallt Terrace Llanrug 12/10/1921 86 Isaac Lloyd
592 Thomas John Williams Treflys Well Street Llanberis 22/10/1921 43 Albert E Lewis
593 Thomas Davies Dolfodog Maenan Llanrwst 02/11/1921 67 Albert E Lewis
594 Mary Bennett Williams Bryncoch Llanrug 09/11/1921 69 Albert E Lewis Died at Bwlch Caemawr Ebenezer
595 John Griffith Roberts Brynhyfryd Cwmyglo 12/11/1921 45 E Roberts
596 William Parry Tan y graig Cwmyglo 19/11/1921 72 Ann Parry
597 Griffith Griffith Parciau Gleision Cwmyglo 24/11/1921 72 John Griffith
598 Ann Jones Cefn Elan Llanrug 26/11/1921 71 Albert E Lewis
599 John Hughes Terrace Cwmyglo 06/12/1921 NK J R Hughes
600 Catherine Owen Hirfron Llanberis 17/12/1921 49 Albert E Lewis
601 Grace Falmai Griffiths Brynhyfryd Cwmyglo 17/12/1921 7m Robert Griffith
602 William Owen Jones Bonc Brynbras 07/01/1922 55 Ellen Jones
603 Megan Williams Treflys Well Street Llanberis 07/01/1922 8m Albert E Lewis
604 Margaret Jones 70 Cypress Road Bootle 31/12/1921 59 Albert E Lewis
605 Robert Jones Pontrhythallt Rd Llanrug 17/01/1922 68 Albert E Lewis
606 Void Void Void Void Void Void
607 Gwyneth Ceris Jones Ty Canol Cwmyglo 21/01/1922 1m Albert E Lewis
608 John Owen Jones Tan y waen Waenfawr 27/01/1922 76 Albert E Lewis
609 Hugh Richard Owen Ty Newydd Clegir 28/01/1922 6 Hugh Owen
610 Elizabeth Roberts Terrace Cwmyglo 01/02/1922 NK Evan J Roberts
611 John J Owen Graig Ddu Clegir 01/02/1922 NK John Owen
612 Evan Robert Evans 3 Olgra Terrace Llanberis 01/02/1922 73 Albert E Lewis
613 Dilys Williams Cottage Hospital Carnarvon 16/02/1922 15 J H Parry
614 Ann Roberts Arfonia Terrace Llanrug 18/02/1922 44 Owen Roberts
615 Henry Prichard Williams Llys Brynrefail 21/02/1922 62 Albert E Lewis
616 Robert Morris Roberts Celynen House Cwmyglo 25/02/1922 69 Mary Morris Roberts
617 Charlotte Lane Tyddyn Elen Llanrug 08/03/1922 87 Albert E Lewis
618 Gwladys Mary Jones 16 Pool Street Carnarvon 09/03/1922 4m Albert E Lewis
619 Thomas Powell Owen Ty Capel Bryngwyn 11/03/1922 77 Thos Llewelyn Owen
620 Gwilym Thomas Pengilfach Llanrug 25/03/1922 10m Hugh Thomas
621 Elizabeth Jones Tyn Llwyn Llanrug 29/03/1922 81 Robert Owen
622 John Richard Williams Tynybigil Dinorwic 29/04/1922 73 J H Parry
623 Elizabeth Jones Bronant Llanrug 27/04/1922 47 Albert E Lewis Died at Ruthin
624 Lizzie Annie Jones 1 Tyn Lon Treborth Pentir 05/05/1922 24 Albert E Lewis
625 Richard Rowlands Aber Bella Cwmyglo 10/05/1922 1d J H Parry
626 Thomas Roberts 7 Buckley Terrace Beaumaris 16/05/1922 93 Albert E Lewis
627 Griffith Owen Hafod Ruffydd Ceunant 24/05/1922 79 Albert E Lewis
628 William Thomas Davies Bryn Heli Llanrug 24/05/1922 11m William Davies
629 Laura Davies Brynhyfryd Llanberis 27/05/1922 80 Albert E Lewis
630 Glyn Jones Groeslon Cwmyglo 27/05/1922 NK Robert Jones
631 Elizabeth Williams Bryn Menai Waenfawr 15/07/1922 88 Albert E Lewis
632 Owen Thomas Williams Bryn Eryr Brynrefail 24/07/1922 70 Albert E Lewis
633 Mary Owen Asylum Denbigh 29/08/1922 66 Owen Ellis/W Parry Huws Llanrug Parish
634 Mary Williams 6 Olgra Terrace Llanberis 19/09/1922 80 Albert E Lewis
635 Mary Elizabeth Parry Melbourne House Llanrug 29/09/1922 56 Albert E Lewis
636 Ellen Jones 3 Arvonia Terrace Llanrug 07/10/1922 50 William P Jones
637 Elizabeth Thomas Min y Parc Llanrug 21/10/1922 58 Henry Thomas
638 Edward William Jones 19 Newton St Llanberis 25/10/1922 48 Albert E Lewis
639 Elizabeth Owen Llwyncoed Bach Cwmyglo 28/10/1922 54 J H Parry
640 Margaret Jones Lake View Llanberis 04/11/1922 80 Albert E Lewis
641 Edward Thomas Jones 3 Thomas Street Llanberis 14/11/1922 22 J H Parry
642 Hughie W Jones Hughes Bryn Crwn Cwmyglo 15/11/1922 12m Thomas Roberts
643 William Pritchard Bronant Cwmyglo 09/12/1922 49 J H Parry
644 Robert Hughes Llaingro Llanrug 09/12/1922 71 Albert E Lewis
645 Mary Elizabeth Hughes Cae newydd Llanrug 30/12/1922 30 ? Hughes
646 Mary Jones Shop Gron Llanrug 03/01/1923 66 Albert E Lewis
647 Richard William Jenkins Meifod Llanrug 06/01/1923 56 David Jones
647A Laura Jones 2 Craig y don Cwmyglo 03/02/1923 39 J H Parry
648 Mona Jones Brynhyfryd Cwmyglo 10/02/1923 3d Hugh Jones
649 Owen Williams Minffordd Farm 21/02/1923 8d Albert E Lewis
650 Jane Roberts Bryn Eryr Llanrug 27/02/1923 76 Thomas Roberts
651 Bertha Roberts 28 Canonbury Street London 09/03/1923 14 Albert E Lewis
652 Margaret Humphreys Gwyndy Bethel Llanddeiniolen 24/03/1923 53 J H Parry
653 Jane Jones Eirianfa Cwmyglo 23/03/1923 NK John Michael Jones
654 Ellen Owen Isfryn Cwmyglo 19/04/1923 57 John Owen
655 William Hugh Jones Penllyn Llanrug 24/04/1923 64 Albert E Lewis
656 Ellen May Ellis Tharsis House Llanrug 05/05/1923 22 Mary Ellis
657 Ellen Jones C and A Infirmary 23/05/1923 65 Rev Jones
658 Robert Jones Bryn Eden Llanrug 02/06/1923 65 Elizabeth Jones
659 Elizabeth Hughes Glasfryn Cwmyglo 12/05/1923 78 Albert E Lewis
660 Mary Eluned Hughes 26 Margaret St Carnarvon 27/06/1923 1m J H Parry
661 William Charles Jones Padarn View Llanberis 27/06/1923 33 J H Parry
662 Thomas Owen Bryngoleu Tce Fourcrosses 16/07/1923 71 Albert E Lewis
663 John Hugh Roberts Fronheulog Llanrug 17/07/1923 26 May Roberts
664 John Edwards Bryn Elan Llanrug 02/08/1923 70 Margaret Edwards
665 John Randall Penrallt Dinorwic 04/08/1923 70 J H Parry
666 Griffith Jones Rhosddu Llanrug 04/08/1923 86 Owen Edwards
667 Owen Thomas Goleufryn Llanrug 08/08/1923 48 Jane Thomas
668 Hannah Davies Glyn Farm nr Llanberis 25/08/1923 63 No details
669 Owen Robert Jones Kings Head Clwt y Bont 08/09/1923 13w Albert E Lewis
670 Ellin Jones 16 Pool Street Carnarvon 12/09/1823 78 Albert E Lewis
Entries Per Page
Displaying Page of