Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • AGE - Oed / Age
  • CERE - Seremoni / Ceremony
  • HISTORY - Hanes / History
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
AGE
CERE
HISTORY
1 William Thomas Ceunant Llanrug 27/02/1895 76 D C Morgan
2 Jane Ellen Thomas Aber Cwmyglo 09/03/1895 5m D C Morgan
3 Elizabeth Roberts Fronganol Llanrug 12/03/1895 77 D C Morgan
4 Owen Jones Brynhyfryd Cwmyglo 13/03/1895 13m D C Morgan
5 Alice Owen Tyddyn Rhythallt 23/03/1895 77 John W Owen
6 Margaret Lester Gomer Inn Carnarvon 28/03/1895 35 D C Morgan
7 Annie Catherine Thomas Tanymarian Cwmyglo 29/03/1895 2m D C Morgan
8 Richard Jones Caer llunesog Cwmyglo 09/05/1895 72 Margaret Jones
9 Pierce M Jones Goleufryn Llanberis 15/05/1895 16 Morris Jones
10 Mary Griffith Bwlch Gernog 16/05/1895 47 Evan Griffith
11 Peter Jones Penlon Llanrug 21/05/1895 4m Thomas Jones
12 Jane Ellen Roberts Brynhyfryd Llanrug 28/05/1895 35 D C Morgan
13 Annie Myfanwy Parry Llanberis 29/05/1895 18m Robert Parry
14 Elizabeth Roberts Glanllyn Llanrug 30/05/1895 57 D C Morgan
15 Ellin Parry Dinorwic House Bryn yr Efail 06/06/1895 68 Robert J Roberts
16 Evan Williams Afonwen Llanrug 08/06/1895 50 D C Morgan
17 Owen Griffiths Glyn Padarn Lodge 25/06/1895 14d D C Morgan
18 Jane Ellen Williams Tynrhos Llanrug 29/06/1895 52 John Williams
19 Jabez Jones Bryngwyn Mawr 16/07/1895 65 John G Jones
20 Robert Jones Tanybryn Cwmyglo 20/07/1895 61 D C Morgan
21 Mary Williams Felin Wen 23/07/1895 59 John Williams
22 Owen Evans New Street Cwmyglo 24/07/1895 5 Charles Evans
23 Richard Evans Pant y Bryngwyn 27/07/1895 69 Richard R Evans
24 John Jones Bryncrwn Ceunant 27/07/1895 4 D C Morgan
25 Sophia Jones Bryn Fawnog Llanrug 31/07/1895 20 D C Morgan
26 David Jones Tyddyn Alice 31/08/1895 64 Thomas Griffith
27 Richard Roberts Charlotte Street Llanberis 31/08/1895 46 Henry Parry
28 Owen Davies Nant Forgan 10/09/1895 58 W O Davies
29 John Hughes Cefnwaen Waenfawr 18/09/1895 63 D C Morgan
30 Elizabeth Hughes Cae Newydd 01/10/1895 2m Griffith Hughes
31 Margaret Ann Hughes Warburton Cheshire 05/10/1895 28 Ellen Hughes
32 Catherine Edwards Tanrallt Ceunant 15/10/1895 77 John Edwards
33 John Jones Castell Llanrug 16/10/1895 44 D C Morgan
34 John Parry Maes y Gerddi Llanrug 17/10/1895 27 Ann Jane Parry
35 Catherine Humphreys 27 Chapel Street Carnarvon 23/10/1895 53 D C Morgan
36 John Hughes Gromlech Cemyglo 24/10/1895 62 D C Morgan
37 Eliza Ellen Evans Glangors Waenfawr 25/10/1895 27 D C Morgan
38 Robert Thomas Williams Fron Gwyrfai Waenfawr 26/10/1895 23 J Thomas Williams
39 Owen Rees Bryn Difyr Waenfawr 26/10/1895 49 Elizabeth Rees
40 Thomas Pritchard Fron Oleu Llanrug 29/10/1895 60 Thomas Pritchard
41 Mary Morgan 31 Marcus Street Carnarvon 30/10/1895 50 Thomas Johns
42 John R Griffith Bryn Tirion 02/11/1895 4m Evan Griffith
43 Henrietta B Welbourn Jones Pentraeth Anglesey 25/11/1895 60 T J/D C M
44 Maggie Ellen Williams Afonwen Llanrug 27/11/1895 19 D C Morgan
45 Jane Williams Bryn Mihangel Llanrug 27/11/1895 75 Hugh Williams
46 Mary Thomas Park Villa Llanrug 11/12/1895 47 John W Thomas
47 Mary Jones Bryn Crwn Cwmyglo 17/12/1895 94 William Jones
48 Margaret Jones Bryn tirion Cwmyglo 21/12/1895 54 Thomas J Hughes
49 Robert Morris Glyn Ifor Llanrug 28/12/1895 73 James Salt
50 John Owen Pengelli Bank Carnarvon 02/01/1896 76 D C Morgan
51 Thomas Edwards Cefngwyn Llanrug 11/01/1896 86 T J/D C M
52 Mary Davies Tainewyddion Llanrug 18/01/1896 55 D C Morgan
53 Sarah Thomas Tanymarian Cwmyglo 21/01/1896 76 Thomas J Hughes
54 Laura Jenkins Panterion Llanrug 23/01/1896 54 D C Morgan
55 William Jones Old Post Office Cwmyglo 25/01/1896 90 D C Morgan
56 Winifred Parry Maes y Gerddi Llanrug 11/02/1896 6m Ann Jane Parry
57 Robert Humphreys Cwmyglo 22/02/1896 16 R Humphreys
58 David M Pritchard Llanberis 26/02/1896 31 David Pritchard
59 Jane Evans Tyddyn Cribau Abererch 29/02/1896 9m Thomas Johns
60 John Richard Jones Bryn Hermon Llanrug 04/03/1896 8m D C Morgan
61 Mary Lizzie Owen Birkenhead 13/03/1896 11m Thomas Williams
62 Katie Hughes Ceunant Farm Llanrug 14/03/1896 5 D C Morgan
63 Jane Roberts Bryn yr Eryr Llanrug 17/03/1896 4 Hugh Roberts
64 Llewelyn Owen Hughes Ceunant Llanrug 18/03/1896 3 Thomas Johns
65 William Roberts Tanyfron Llanrug 19/03/1896 4m William Roberts
66 Mary Ellin Jones Stryd y Dwr Llanrug 21/03/1896 9w David W Jones
67 Anne Owen Rhoslan Llanrug 03/04/1896 70 D C Morgan
68 Hugh Roberts Bryn Eryr 06/04/1896 22 Hugh Roberts
69 Margaret Williams Pantafon Cwmyglo 06/04/1896 59 Owen Williams
70 Jane Pritchard Arddlas Cwmyglo 08/04/1896 80 William Pritchard
71 Ann Roberts Terrace Cwmyglo 22/04/1896 5 Evan J Roberts
72 David Morris Penygroes 29/04/1896 83 D C Morgan
73 Mary Jones Disgwylfa Terrace 01/05/1896 39 David Jones
74 Catherine Williams Aber Minydon Cwmyglo 02/05/1896 74 D C Morgan
75 Anne Edwards Workhouse Carnarvon 05/05/1896 75 D C Morgan
76 John Owen Penycoch 08/05/1896 74 Evan Jones
77 Elias Morgan Pritchard Penisarhos Llanrug 16/05/1896 11m Thomas Johns
78 Edwin Thomas Edwards Froncharet Llanrug 20/05/1896 5 John Edwards
79 John Richard Jones Tanyffynon Cwmyglo 03/06/1896 11m Owen O Jones
80 Jane Powell Plastirion Terrace Llanrug 04/06/1896 39 D C Morgan
81 Maggie Ellen Thomas Tynyrardd Llanrug 06/06/1896 14d D C Morgan
82 Anne Jones Baptist Street Penygroes 06/07/1896 71 D C Morgan
83 Hugh Nathaniel Jones Llwynhyfryd Llanrug 18/07/1896 35 J P/D C Morgan
84 Catherine Griffith Groeslon Llanrug 30/07/1896 2 D C Morgan
85 John Owen Bryngwyn Llanrug 05/08/1896 12m John P Owen
86 Robert Jones Rhos Alun Bethel 06/08/1896 86 D C Morgan
87 Mary Williams Ty Clwb Llanrug 11/08/1896 73 D C Morgan
88 Catherine Jones Tyn Lan Cwmyglo 15/08/1896 78 John M Jones
89 Elizabeth Davies Pantafon Terrace Cwmyglo 29/08/1896 8m John O Davies
90 John Rowlands Tynygerddi Cwmyglo 29/08/1896 58 D C Morgan
91 Annie Jones Water Street Llanberis 07/09/1896 4m Richard Jones
92 Jane Williams Bryngwyn Llanrug 10/09/1896 73 D C Morgan
93 Ellen Hughes Cefnwaen Waenfawr 12/09/1896 59 D C Morgan
94 Emila Sleigh Penrhos House Beaumaris 15/09/1896 47 David Jones
95 Ellen Williams Goat Llanrug 16/09/1896 63 D C Morgan
96 Owen Roberts Terrace Cwmyglo 17/09/1896 7 Evan J Roberts
97 Lily Jones Groeslon Cwmyglo 19/09/1896 12m Richard Evan Jones
98 William Rowland Williams Greuor Llanrug 24/09/1896 70 D C Morgan
99 Jane Ellen Williams 5 Turner Street Llanberis 24/09/1896 25 William Jones
100 Jane Roberts Ty Coch Llanrug 03/10/1896 14 Richard Roberts
101 Hannah Owen Pantafon Cwmyglo 03/10/1896 73 D C Morgan
102 John W Thomas Park Villa Llanrug 22/10/1896 52 Margaret A Thomas
103 Mary Hughes Penisarwaen 11/11/1896 44d D C Morgan
104 Ellen Morris Glyn Ifor Llanrug 12/11/1896 80 D C Morgan
105 Elizabeth Jane Hughes Tailon Llanrug 01/12/1896 10m D C Morgan
106 Catherine Jones Tanffordd Llanrug 01/12/1896 45 William Jones
107 William Jones Hermon Llanrug 07/12/1896 87 D C Morgan
108 Richard Roberts Hendre Street Carnarvon 08/12/1896 44 D C Morgan
109 Robert Thomas Roberts Pant Evan Llanrug 12/12/1896 63 William R Roberts
110 Catherine Williams Glyn Dwr Cwmyglo 12/12/1896 37 John E Williams
111 Ellen Owen Fronheulog Llanrug 25/12/1896 63 Ellen Owen
112 John Trevor Jones Pant y Coed Llanrug 26/12/1896 21m Richard Trevor Jones
113 Mary Pritchard Minffordd Llanrug 26/12/1896 88 D C Morgan
114 Mary Owen Carnarvon 28/12/1896 71 Evan Jones
115 David Jones Disgwylfa Terrace 31/12/1896 9m David Jones
116 Anne Jones Old Post Office Cwmyglo 02/01/1897 86 D C Morgan
117 Annie Roberts 10 Hill Street Carnarvon 06/01/1897 48 D C Morgan
118 Ivor Parry 29 Goodman Street Llanberis 06/01/1897 6m D C Morgan
119 William Humphreys Garneddwen Waenfawr 06/01/1897 5m D C Morgan
120 Robert Jones Arddgron Llanrug 16/01/1897 17 D C Morgan
121 William Jones Cefn Bwlch 16/01/1897 27 Robert E Williams
122 Jane Thomas Bryn hyfryd Llanrug 21/01/1897 78 William Roberts
123 Elizabeth Jones Tanyffynon Cwmyglo 27/01/1897 56 Evan Jones
124 Maggie Williams Snowdon Street Llanberis 28/01/1897 11 E H Williams
125 Joseph Pickering Bryncrwn Cwmyglo 30/01/1897 21m D C Morgan
126 Elizabeth Edwards Yankee Street Llanberis 17/02/1897 83 Thomas Owen
127 Elizabeth Rowlands Tyddyn Elan Llanrug 19/02/1897 70 D C M/T J
128 Mary Evans Brithdir Bangor 22/02/1897 80 D C Morgan
129 Jane Hughes Aber Cwmyglo 23/02/1897 70 Robert E Williams
130 John Owen Jones Caergwlyddyn Llanrug 10/03/1897 2 Thomas Johns
131 Sarah Edwards Cwm Deiliog Fachwen 11/03/1897 74 Thomas Johns
132 Cadwalader Evans Manchester Road Llanberis 25/03/1897 26 Cadwalader Evans
133 Thomas Jones Penygraig Ceunant 03/04/1897 83 D C Morgan
134 Sella Griffith Tydu Llanberis 05/04/1897 18 D C Morgan
135 William Roberts Fron heulog Llanberis 15/04/1897 49 Catherine Roberts
136 Henry Parry Chester Infirmary 28/04/1897 44 D C Morgan
137 Mary Eliza Jones Ardd Gron Llanrug 15/05/1897 26 D C Morgan
138 William O Davies Nant Forgan 18/05/1897 27 Thomas J Hughes
139 William Williams Llanberis 02/06/1897 42 D C Morgan
140 Thomas Evans Victoria Terrace Llanberis 02/06/1897 70 D C M/D J
141 Ellen Owen Bwlch Cwmyglo 12/06/1897 68 Thomas Johns
142 Owen Ellis Williams Llanrug 03/07/1897 15 D C Morgan
143 Gwyndaf Eryri Griffith Llanberis 10/07/1897 6 Richard Griffith
144 Margaret Williams Tyddyn Buarth 15/07/1897 37 J Jones
145 Priscilla Jones Bronhafod Llanrug 04/09/1897 44 Robert D Jones
146 Elizabeth Jones Brynhyfryd Cwmyglo 04/09/1897 55 D C Morgan
147 Elizabeth Hughes Hafod Onen Llanrug 22/09/1897 12m David Owen Hughes
148 Jane Williams Bryntirion Llanrug 29/09/1897 36d D C Morgan
149 Arthur David Owen Chapel Street Carnarvon 06/10/1897 2m Thomas Johns
150 Maggie Gwladys Jones Blue Bell Cwmyglo 09/10/1897 5m D C Morgan
151 Elizabeth Roberts Eithinog Cottage Llandudno 15/10/1897 78 Thomas Johns
152 John Parry Newton Street Llanberis 16/10/1897 21 Thomas Parry
153 Laura Hughes Havod Onen Llanrug 28/10/1897 3 David Owen Hughes
154 Moses Thomas Ingham Llanberis 30/10/1897 11w Thomas Johns
155 Richard Williams Gorseddfa Llanrug 04/11/1897 21m John David Williams
156 Elizabeth Hughes Caehoedyn Llanrug 10/11/1897 10 Thomas Johns
157 Catherine Roberts Bod Iwan Waenfawr 04/12/1897 60 D C Morgan
158 Anne Roberts Ebenezer 08/12/1897 39 Evan W Roberts
159 Robert Richard Jones Goat Llanrug 03/01/1898 14m D C Morgan
160 Thomas Morris Williams Palace Vaults Carnarvon 04/01/1898 57 D C Morgan
161 Thomas Morris Penyclogwyn Cwmyglo 08/01/1898 75 D C Morgan
162 Jane Owens Alltgoch Cwmyglo 13/01/1898 57 D C Morgan
163 Kate Foulkes Jones Ceunant Coch Llanberis 15/01/1898 34 D C Morgan
164 Jane Roberts Disgwylfa 20/01/1898 38 Hugh D Roberts
165 Jane Jones Vaynol Terrace Ebenezer 26/01/1898 88 James Salt
166 Elizabeth Evans Llanberis 27/01/1898 68 D C M/D J
167 John Hughes Rowlands Post Office Ceunant 28/01/1898 3d Thomas Johns
168 Owen Thomas Gladstone House Cwmyglo 05/02/1898 6w Lewis Thomas
169 Letitia Anne Roberts Caeathraw 09/02/1898 17m D C Morgan
170 Jeremiah Jones Llanberis 09/02/1898 4d No Service
171 Henry Thomas Parry Llys dulas Llanrug 10/02/1898 21 Thomas Parry
172 W R Hughes Llanberis 15/02/1898 49 Catherine Hughes
173 Catherine Morris Cwmyglo 19/02/1898 76 Thomas J Hughes
174 Jane Williams Talgwynedd Cwmyglo 26/02/1898 54 D C Morgan
175 Hugh Roberts Frondeg Llanrug 08/03/1898 61 John Roberts
176 Evan Hughes North Penrallt Carnarvon 09/03/1898 63 D C Morgan
177 Trevor Griffith Owen Brynparc Brynyrefail 15/03/1898 42 D C Morgan
178 Catherine Jones Pantafon Cwmyglo 19/03/1898 70 Thomas J Hughes
179 Thomas Morris Tynyffynon Llanrug 23/03/1898 57 D C Morgan
180 John J Pritchard Voelas House Llanrug 31/03/1898 43 Azariah R Davies
181 Margaret Davies Caerhos Llanrug 05/04/1898 68 Thomas Thomas
182 Dilys William Charlotte Street Llanberis 06/04/1898 3d No Service
183 Griffith Williams Tan y Marian Cwmyglo 11/04/1898 42 William D Rowlands
184 Margaret Pritchard Caermaen Llanrug 16/04/1898 74 T J/D C M
185 Sarah Pritchard Tanymarian Cwmyglo 19/04/1898 51 D C M/T J
186 Hannah Jones Snowdon Street Llanberis 20/04/1898 73 Robert Jones
187 Jane Davies New Street Cwmyglo 26/04/1898 15 John Davies
188 Jane Elizabeth Thomas Bryn Hermon 30/04/1898 21 D C M/T J
189 Hannah Jones Afon Wen Llanrug 30/04/1898 6w Griffith Jones
190 John Owen Alltgoch Cwmyglo 03/05/1898 65 D C Morgan
191 Anne Parry Newbro Cwmyglo 12/05/1898 79 D C M/T J
192 William Pritchard Cwmyglo 18/05/1898 83 R W Pritchard
193 Azariah R Davies Voelas House Llanrug 20/05/1898 56 Elizabeth Davies
194 Maggie Lizzie Griffith Newton Street Llanberis 21/05/1898 3w John Griffith
195 Margaret Elizabeth Roberts Llaindelyn Llanrug 21/05/1898 3m William J Roberts
196 John Williams Gors Bach Brynrefail 21/05/1898 6d D C Morgan
197 Jane Roberts Ebenezer 26/05/1898 18 Evan W Roberts
198 Mary Jones Tai Lon Llanrug 28/05/1898 51 D C M/T J
199 Mary Roberts Hafod Llanrug 01/06/1898 88 D C Morgan
200 David Owen Hughes Hafod Onen Llanrug 04/06/1898 38 Lydia Hughes
201 Mary Williams Caesiencyn Llanrug 04/07/1898 50 D C Morgan
202 Ann Morris Trod y ffordd Llanrug 06/07/1898 40 John T Morris
203 Elizabeth Griffiths Quaellyn 19/07/1898 68 Robert Griffith
204 Gladys Williams Meillionen House Cwmyglo 22/07/1898 41d D C Morgan
205 Elizabeth Roberts Tharsis View Llanrug 23/07/1898 18 Richard Roberts
206 Margaret Thomas Brynhyfryd Llanrug 02/08/1898 42 David Thomas
207 Elizabeth Jones Tyn Rardd Llanrug 06/08/1898 14d No Service
208 Thomas Roberts Ryles Tynlon Pontrug 17/08/1898 5m Thomas Johns
209 Gwen Jones Caemeysydd Llanrug 17/08/1898 2d No Service
210 Martha Ann Humphreys Police Station Llanberis 22/08/1898 7m No Service
211 Kate Thomas Tanymarian Cwmyglo 24/08/1898 46 No Service
212 Anne Jones Penrhallt Llanrug 30/08/1898 20 William Jones
213 Evan Williams Aber Cwmyglo 30/08/1898 1 Hugh Williams
214 Elizabeth Griffith Tai Newyddion Llanrug 06/09/1898 78 D C M/T J
215 Ellen Roberts Gwynfa Goodman St Llanberis 15/09/1898 55 Owen Roberts
216 Catherine Ellen Trevor 1 Dinorwic Street Carnarvon 27/09/1898 16m Evan Jones
217 Robert Thomas Hermon Terrace Llanrug 29/09/1898 54 D C Morgan
218 Annie Blodwen Trevor Carnarvon 03/10/1898 3m Evan Jones
219 Ellen Jones Tros y Gors Llanrug 05/10/1898 57 D C M/T J
220 Ellen Parry Bryncrwn Terrace Cwmyglo 11/10/1898 89 D C Morgan
221 Mary Thomas Groeslon Marc 15/10/1898 55 William Thomas
222 Gwladys William Bod Awen Cwmyglo 20/10/1898 8m Robert J Williams
223 Evan Cadwalader Hughes Hermon Terrace Llanrug 22/10/1898 9m David Hughes
224 Elizabeth Jones Hafod Garegog Llanrug 22/10/1898 78 Elizabeth Jones
225 Grace Evans Longlai Llanrug 22/10/1898 74 D P Thomas
226 Moses Roberts Tanymarian Cwmyglo 25/10/1898 19m D C Morgan
227 Jane M Hughes Ceunant Llanberis 26/10/1898 24 Thomas R Hughes
228 Catherine Thomas Alltgoch Cwmyglo 29/10/1898 59 D C Morgan
229 Owen Pritchard Plastirion Terrace Llanrug 02/11/1898 20 D C Morgan
230 John Pierce Parry Sarn Clegir Llanrug 19/11/1898 3 David Jones
231 Jane Bayley Williams Digbeth Terrace Bontnewydd 06/12/1898 18m D C Morgan
232 Robert H Pritchard Cwmyglo 08/12/1898 50 John R Prichard
233 Theodore Pritchard Bryngwyn Llanrug 17/12/1898 51 D C Morgan
234 Sarah Jones Rhos Ddu Llanrug 28/12/1898 60 Griffith Jones
235 Henry Parry Talysarn Llanrug 30/12/1898 65 John Parry
236 Dorothy Jones Penrallt 31/12/1898 55 John Griffith Jones
237 Catherine Jones Glanllyn Llanrug 31/12/1898 39 Thomas Jones
238 David Hughes Pool Street Cwmyglo 03/01/1899 14m D C Morgan
239 Jane Roberts Garfield House Llanberis 04/01/1899 69 D C Morgan
240 Mary Ellen Davies Maesygerddi Llanrug 14/01/1899 28 John Davies
241 Mary Roberts Penygilfach Llanberis 19/01/1899 53 Isaac Roberts
242 John Morris Jones Dolgynfydd Isaf Llanrug 20/01/1899 1m John Jones
243 William Emrys Williams Frongoch Llanberis 21/01/1899 4m John W Williams
244 Robert Owen Ellis Llanberis 23/01/1899 5w J M Roberts
245 Anne Jones Hermon Llanrug 25/01/1899 52 D C Morgan
246 Margaret Prichard Brynteg Llanberis 01/02/1899 62 David Prichard
247 William Jones Rallt Llanrug 04/02/1899 71 Hannah Jones
248 Alice Trevor Upper Snowdon Tce Llanberis 08/02/1899 72 James Salt
249 Jane Ann Evans Bryngwyn Llanrug 08/02/1899 41 Jane Evans
250 Maggie Jones Blue Peris Dinorwic 14/02/1899 14d D C Morgan
251 Robert H Parry Tan y Marian Cwmyglo 18/02/1899 7m Robert Parry
252 Richard Morris Tynyffynon Llanrug 25/02/1899 18 D C Morgan
253 Ellen Owen Alltgoch Cwmyglo 02/03/1899 72 Henry Owen
254 Morgan Jones Tan y graig Cwmyglo 04/03/1899 82 Margaret Jones
255 Thomas Price Brynhyfryd Cwmyglo 07/03/1899 34 D C Morgan
256 Gwen Phillips Danygraig Cwmyglo 11/03/1899 90 D C Morgan
257 Jane Roberts Brynawen Llanberis 13/04/1899 84 J R Roberts
258 Elias Pritchard Bron Eryri Llanrug 13/04/1899 58 Griffith E Pritchard
259 Anne Williams Clegir Llanrug 15/04/1899 70 Evan Williams
260 Robert Owen Madryn House Llanrug 22/04/1899 69 D C M/J S
261 James Parry Plasgwyn Llanrug 28/04/1899 86 D C Morgan
262 Robert Thomas Field Terrace Llanberis 01/05/1899 61 D C Morgan
263 Elizabeth Jane Jones Hermon Llanrug 03/05/1899 8m D C Morgan
264 Richard Moses Williams 35 Newton St Llanberis 04/05/1899 65 Robert R Williams
265 Ann Thomas Yankee St Llanberis 05/05/1899 84 Richard Thomas
266 Richard Jones Caenewydd Llanrug 06/05/1899 2d No Service
267 William Thomas Bryngro Llanrug 10/05/1899 1h No Service
268 Catherine Evans Gwynfryn Llanrug 16/05/1899 77 Robert Evans
269 Elizabeth Williams Glansaint Llanrug 17/05/1899 75 D C Morgan
270 John Owen Davies Clawdd Llwyd Llanrug 20/05/1899 8 Owen John Davies
271 William Evans Longlai Llanrug 30/05/1899 70 D C Morgan
272 Ellen Jones Bryniaufawnog Llanrug 01/06/1899 24d D C Morgan
273 Griffith Rowlands Castell Llanrug 03/06/1899 70 John Rowlands
274 Anne Evans Graigddu Clegir Llanrug 06/06/1899 5m Pierce Evans
275 Michael Roberts Fronhafod Ceunant Llanrug 13/06/1899 19 D C Morgan
276 William Hughes Ynysoedd Waenfawr 17/06/1899 22 Stephan Hughes
277 Ellen Jones Commercial St Penisarwaen 24/06/1899 42 Hugh Williams
278 Thomas Phillips Prudential House Cwmyglo 28/06/1899 54 D C Morgan
279 Hughie Lloyd Williams Turner Street Llanberis 03/07/1899 2d No Service
280 Robert Roberts Glandwr Ceunant Llanrug 11/07/1899 86 Thomas Owen
281 John R Evans Tynymaes Cwmyglo 18/07/1899 17 Griffith Evans
282 Robert William Jones Llanrug 26/07/1899 42 D C Morgan
283 Evan Thomas Tanymarian Cwmyglo 01/08/1899 34 No Service
284 Hugh Pritchard Gorsbach Cwmyglo 03/08/1899 79 D C Morgan
285 Jane Elizabeth Jones Wesleyan Chapel House 03/08/1899 20 Hugh Williams
286 Thomas Henry Thomas Brynffynon Llanrug 09/08/1899 6m Thomas R Thomas
287 Owen Edwards Rhosddu Llanrug 15/08/1899 28 Griffith Jones
288 Robert Davies Eryri Terrace Llanrug 15/08/1899 85 Jane Davies
289 Ellen Jones Brecon 19/08/1899 42 John Morris
290 Robert Roberts Llain Delyn Llanrug 31/08/1899 4m William Roberts
291 Kate Winnie Roberts Bryniau Fawnog Llanrug 05/09/1899 4d Hugh Roberts
292 William Thomas Knowles Stryd y Dwr Bryngwyn 28/09/1899 31 Hugh Williams
293 David Pritchard Brynteg Llanberis 03/10/1899 65 Robert Griffith
294 Owen Thomas Owen Brynrefail 03/10/1899 19 J Thomas Owen
295 John Thomas Roberts Pengreuar Llanrug 04/10/1899 62 Elizabeth Thomas
296 John Jones 6 Evans Court Carnarvon 13/10/1899 71 Hugh Williams
297 Lydia Roberts Cwmyglo Llanrug 14/10/1899 55 D C Morgan
298 John Ellis Bryn Mihangel Llanrug 21/10/1899 73 Jane Ellis
299 Mary Williams Cwmyglo 21/10/1899 62 Hugh Williams
300 Griffith Rowlands Bronhavod Ceunant 30/10/1899 2m Hugh Rowlands
301 Jane Evans Tyn y Maes Cwmyglo 01/11/1899 40 Griffith Evans
302 William Williams Glanygors Llanrug 02/11/1899 21 John Williams
303 Thomas Richard Roberts Goat Llanrug 09/11/1899 5 Hugh Williams
304 Mary Williams Pen y Gilfach Llanrug 15/11/1899 47 William Williams
305 Jane Jones Mount Pleasant Llanberis 22/11/1899 74 Griffith Jones
306 John Roland Parry Llainwen Isaf Llanberis 25/11/1899 40 Rowland Parry
307 Emily Jane Lewis Tanypant Llanrug 16/12/1899 47 Hugh Williams
308 Lizzie Jones Bryneglwys Llanberis 20/12/1899 18m Hugh Williams
309 Robert Owen Bwlch Cwmyglo 30/12/1899 71 John R Owen
310 John Hughes Carneddus 30/12/1899 83 Elizabeth Hughes
311 David David Roberts Tyn y Clwt Waenfawr 02/01/1900 38 Hugh Williams
312 William Allen Jones 5 Moriah Square Carnarvon 03/01/1900 27 Hugh Williams
313 Ann Williams Bryn Quill Llanrug 08/01/1900 80 Henry Thomas
314 Rowland Hughes Well Street Llanberis 09/01/1900 58 William R Hughes
315 Ann Jones 26 Well Street Carnarvon 19/01/1900 63 Hugh Williams
316 Griffith Jones 5 Goodman St Llanberis 20/01/1900 69 Hugh Williams
317 Mary Pritchard New Street Cwmyglo 27/01/1900 60 Thomas J Hughes
318 Myfanwy Jones Hermon Terrace Llanrug 27/01/1900 5 John O Jones
319 Hugh Hughes Ty Isaf Ceunant Llanrug 31/01/1900 33 Richard Hughes
320 William Pritchard Ty Newydd Llanrug 07/02/1900 91 William Lloyd
321 David Hughes Plastirion Terrace Llanrug 09/02/1900 37 E A Hughes
322 Gwen Foulkes Jones Ceunant Llanberis 22/02/1900 8m Hugh Williams
323 Elizabeth Huxley Caerweddas Llanrug 22/02/1900 43 Robert Roberts
324 Richard Owen Jones Blue Bell Cwmyglo 01/03/1900 60 Hugh Williams
325 John Lloyd Brynglas Ceunant Llanrug 01/03/1900 67 Thomas John Lloyd
326 William Davies Pantafon Cwmyglo 01/03/1900 7m John Owen Davies
327 Owen Owens Tanymarian Llanrug 10/03/1900 72 Hugh Williams
328 Mary Roberts Tanygraig Cwmyglo 10/03/1900 8m Jonas Roberts
329 Margaret Williams Tynlon Pontrug 12/03/1900 74 Hugh Williams
330 Ellen Williams Meillionen House Llanrug 22/03/1900 7 Hugh Williams
331 Richard Owen Evans Panr Bryngwyn Llanrug 28/03/1900 2 Hugh Williams
332 William Parry Allt Goch Llanberis 04/04/1900 12m Hugh Williams
333 Mary Jones Snowdon Street Llanberis 04/04/1900 15m R O Hughes
334 Robert Cecil Roberts Goleufryn Cwmyglo 05/04/1900 23 James Salt
335 William Henry Jones Ty Clwb Llanrug 05/04/1900 23 James Salt
336 Richard Evans Ceunant Street Llanberis 07/04/1900 9m Hugh Williams
337 William David Hughes Curig Terrace Brynrefael 14/04/1900 2d No Service
338 David Parry Bryn Cwmyglo 16/04/1900 18 William Parry
339 John Hughes Penybryn Llanberis 18/04/1900 70 William Roberts
340 Richard Jones Bryn Ffridd 19/04/1900 67 Mary Jones
341 Thomas Evan Williams Afon Wen Llanrug 21/04/1900 22 Hugh Williams
342 Jane Owen Gors Bach Cwmyglo 25/04/1900 13 Griffith Owen
343 William Jones Cefn Coch Llanrug 25/04/1900 65 William J Owen
344 John Evans High Street Rhiwlas 26/04/1900 74 Hugh Williams
345 David Hugh Williams Frondeg Aber Cwmyglo 28/04/1900 16 Hugh H Williams
346 Anne Hughes Tanygoed Llanrug 12/05/1900 69 Hugh Williams
347 Anne Davies Clawdd Llwyd Llanrug 15/05/1900 7 Owen Davies
348 Ellen Williams Tan y Castell Llanrug 19/05/1900 1 Owen Williams
349 Anne Roberts Pool Street Cwmyglo 26/05/1900 55 Hugh Williams
350 Richard Hughes Plastirion Terrace Llanrug 30/05/1900 7m Elizabeth Hughes
351 Robert Owen Groeslon Cwmyglo 31/05/1900 79 Hugh Williams
352 John Pritchard Bryngwyn Bach Llanrug 09/06/1900 43 Hugh Williams
353 Margaret Prosser Glasgoed House Pontrhythallt 19/06/1900 89 C E Prosser
354 Elizabeth Hughes Ty Newydd Ceunant 07/07/1900 77 J O Hughes
355 Jane Morris Eithin Duon Llanrug 14/07/1900 71 Robert D Morris
356 Morris Williams Snowdon Street Llanberis 14/07/1900 48 Margaret Williams
357 Ivor Roberts Llain Delyn Llanrug 24/07/1900 3m William Roberts
358 Margaret Roberts Bryntirion Llanrug 26/07/1900 63 Thomas Lloyd Roberts
359 Jane Ann Parry Allt Goch Llanberis 31/07/1900 5 Hugh Williams
360 Lizzie Williams Bodiestyn Cwmyglo 02/08/1900 17 Griffith Williams
361 Ellen Williams Pengamfa Waunfawr 18/08/1900 62 Thomas Williams
362 Anne Randall Fronheulog Cwmyglo 23/08/1900 47 John Randall
363 Catherine Evans Pant y Bryngwyn Llanrug 29/08/1900 69 Anne Williams
364 Mary Anne Jones Ty Club 11/09/1900 17 Hugh Williams
365 Elizabeth Teynon Talgwynedd Cwmyglo 13/09/1900 52 Thomas J Hughes
366 Henry Williams Tan y Marian Cwmyglo 25/09/1900 70 Hugh Williams
367 Jane Thomas Pantafon Cwmyglo 27/09/1900 74 William Thomas
368 George Gregory 13 Segontium Tce Carnarvon 29/09/1900 54 Hugh Williams
369 Hugh Green Aber Cwmyglo 18/10/1900 18 Edward Green
370 William Jones Llanfair P G Anglesey 05/11/1900 64 W R Jones
371 William Roberts Cwmyglo 27/11/1900 68 Hugh Williams
372 Owen Williams Tanmarian Cwmyglo 08/12/1900 10w Hugh O Williams
373 Jane Roberts Fachwen 01/12/1900 85 Hugh Williams
374 Catherine Williams Meillionen House Cwmyglo 13/12/1900 26d Hugh Williams
375 Anne Ellin Roberts Tyn y Clwt 31/12/1900 2 Hugh Williams
376 John Thomas Groeslon Cwmyglo 02/01/1901 80 D C Morgan
377 John Griffith Plastirion Llanberis 10/01/1901 74 Hugh Williams
378 William Williams Workhouse Carnarvon 14/01/1901 70 Hugh Williams
379 Thomas John Morris Tanycoed Llanrug 19/01/1901 22 Catherine Morris
380 Jane Davies Eryri Terrace Llanrug 23/01/1901 87 Ishmael Davies
381 Richard Roberts Gwyndy Llandrygan 28/01/1901 43 Hugh Williams
382 Mary Ellen Williams Bryn Eryr Brynrefael 30/01/1901 48 Owen Thomas Williams
383 Jane Owen Ty Capel Bryngwyn 06/02/1901 57 Thomas Owen
384 Owen Davies Talavon Llanrug 19/02/1901 3m John Samuel Davies
385 David Owen Glanrafon Llanrug 20/02/1901 46 Hugh Williams
386 Thomas Peter Jones Tair Lon Llanrug 28/02/1901 32 John Robert Pritchard
387 Jane Parry Bodawen Llanberis 16/03/1901 57 G T Parry
388 Mary Williams Marine Terrace Llanfairfechan 19/03/1901 77 Hugh Williams
389 Richard Owen Jones Pontrug Cottages 21/03/1901 20m William O Jones
390 William Henry Thomas Disgwylfa Terrace Llanrug 04/04/1901 5 Thomas Thomas
391 Margaret Williams Glangors 04/04/1901 35 John Williams
392 Maggie Williams Ceunant Coch Llanberis 04/04/1901 3d No Service
393 Jane Parry 19 Carneddi Road Bethesda 05/04/1901 62 Hugh Williams
394 Elizabeth Owen Groeson Cwmyglo 06/04/1901 72 Hugh Williams
395 James Jones Cwmyglo 10/04/1901 72 Hugh Williams
396 David Evan Williams Alexandria Cwmyglo 11/04/1901 25 D C Morgan
397 John Williams Bryngwyn Mawr Llanrug 16/04/1901 59 Ann Williams
398 Morris Griffith Morris Groeslon Newydd Llanrug 25/04/1901 25 Sarah Morris
399 William John Williams Charlotte Street Llanberis 27/04/1901 19 Hugh Williams
400 Ellen M Roberts Bryn Difyr Cwmyglo 27/04/1901 15 John Roberts
401 Robert John Lewis Rallt Goch Cwmyglo 02/05/1901 12m Hugh Williams
402 Catherine Ann Jones Gorsbach Cwmyglo 17/05/1901 35 Hugh Williams
403 Ann Davies Tanyfoel Dwygyfylchi 23/05/1901 46 Hugh Williams
404 Arthur Owen Price Caenewydd Llanrug 30/05/1901 28 William Price
405 Thomas Edward Jones Compton House Llanberis 31/05/1901 45 Hugh Williams
406 William Thomas Alltgoch Cwmyglo 01/06/1901 65 D C Morgan
407 Mary Kate Morris Caesiencyn Llanrug 01/06/1901 5m Hugh Williams
408 William Beresford Jones Workhouse Carnarvon 05/06/1901 75 Hugh Williams
409 Arthur Thomas Roberts Bryn Hermon Llanrug 07/06/1901 4d No Service
410 Margaret Morris Fron heulog Llanrug 12/06/1901 80 Hugh Williams
411 Daniel Jones Brynrefail Llandeiniolen 13/06/1901 71 Foulk Henry Parry
412 Ann Evans Ty Capel Gorphwysfa Llanberis 03/07/1901 53 Hugh Williams
413 Grace Williams Rallt Goch Cwmyglo 06/07/1901 48 Hugh Williams
414 Lizzie M Evans New Street Cwmyglo 13/07/1901 8 Charles Evans
415 Richard Thomas Bryn Refail 17/07/1901 28 Hugh Williams
416 Evan Jones Penrallt 25/07/1901 13 William Jones
417 Ann Williams Glanbogelyn Cwmyglo 25/07/1901 49 Hugh Williams
418 Richard Parry Groeslon Cwmyglo 27/07/1901 3 Thomas J Hughes
419 Robert Ellis Evans Gwylfa Llanrug 03/08/1901 6w Richard Evans
420 Thomas Owen Wern Bach Saron 03/08/1901 42 Hugh Williams
421 Humphrey Pritchard Cilgwrhwch Llanrug 09/08/1901 74 Hugh Williams
422 Kate Jones Hafodlas Llanrug 31/08/1901 18 Griffith Jones
423 Henry Evans Groeslon Llanberis 05/09/1901 22 Hugh Williams
424 Hugh Hughes Tan y Marian Cwmyglo 07/09/1901 76 Hugh Williams
425 Void Void Void Void Void Void Void
426 Void Void Void Void Void Void Void
427 Lizzie Evans Terrace Cwmyglo 07/09/1901 18 Thomas J Hughes
428 William Henry Jones Bryniau Fawnog Llanrug 12/09/1901 7 Hugh Williams
429 Evan Thomas Charlotte Street Llanberis 12/09/1901 59 Ellen Thomas
430 Enid Maud Jones Vaynol Arms Llanddeiniolen 25/09/1901 2m D O Davies
431 Rees Jones Greuor Terrace Llanrug 01/10/1901 3m Robert Thomas
432 John Roberts Tanygraig Cwmyglo 01/10/1901 8m Jane J Roberts
433 Price Morris Stabl goch Llanberis 01/10/1901 31 D P Thomas
434 Catherine Jones Tyddyn Pontrug 02/10/1901 89 Hugh Williams
435 Walter Davies Gwydryn Llanrug 05/10/1901 2 D J Davies
436 Catherine Jones Tyn Wern Waenfawr 05/10/1901 51 Thomas Jones
437 Jane Jones Glyn Afon Llanrug 11/10/1901 81 Hugh Williams
438 Mary Jones Well Street Llanberis 23/10/1901 56 Thomas Jones
439 Eleazer Jones Tanymarian Cwmyglo 05/11/1901 51 Margaret Jones
440 Jane Ann Jones Llys Llewelyn Waenfawr 16/11/1901 10m Edward Llewelyn Jones
441 W R Hughes Well Street Llanberis 22/11/1901 36 Thomas R Hughes
442 William Henry Jones 43 Crown St Carnarvon 04/12/1901 4 Thomas Johns
443 John Thomas Williams Blaenyddol Cottage Llanberis 18/12/1901 23 Hugh Williams
444 Owen Williams Pool Street Cwmyglo 02/01/1902 2 Hugh Williams
445 Robert Roberts Garfield House Llanberis 04/01/1902 73 Hugh Williams
446 Mary Williams Brynhyfryd Cwmyglo 08/01/1902 70 Hugh Williams
447 John Griffith Bryn Clyd Clegir Llanrug 28/01/1902 39 Hugh Williams
448 Jane Jones Dolgynfydd Pontrug 11/02/1902 5m William O Jones
449 Anne Jones Newton Street Llanberis 11/02/1902 65 Hugh Williams
450 Owen Morris Tainewyddion Llanrug 27/02/1902 23 Hugh Williams
451 Henry Parry Bronnant Llanrug 25/02/1902 11d No Service
452 Anne Jones Penllyn Llanrug 03/03/1902 3 Thomas Hughes
453 Robert Williams Glanbogelyn Cwmyglo 08/03/1902 21 Hugh Williams
454 William Owen 26 Chapel St Carnarvon 27/03/1902 25 Hugh Williams
455 Jane Owen Bryngro Cwmyglo 12/04/1902 6d Hugh Williams
456 William Jones Tynlon Llanrug 22/04/1902 70 Hugh Williams
457 Jane Davies Brynteg Cwmyglo 22/04/1902 35 Hugh Williams
458 Arthur William Thomas Llanberis 23/04/1902 9 Hugh Williams
459 Margaret Jones Talgwynedd Cwmyglo 09/05/1902 47 Hugh Williams
460 Griffith Owen Jones Talgwynedd Cwmyglo 09/05/1902 22 Hugh Williams
461 William Humphreys Dolgynfydd Llanrug 09/05/1902 78 Hugh Williams
462 Elizabeth Humphreys 9 Arthur Tce Llanddeiniolen 17/05/1902 81 Robert Pryse Ellis
463 John Jones Penrhiw Llanrug 17/05/1902 79 Hugh Williams
464 Richard Williams Glyndwr Cwmyglo 20/05/1902 28 Hugh Williams
465 Owen Williams 11/06/1902 No Certificate Received
466 Henry Owen Jun 1902 No Certificate Received
467 John Parry Penyfodlas Ceunant 21/06/1902 67 Hugh Williams
468 Ellin Willliams 37 Newton St Llanberis 25/06/1902 57 Hugh Williams
469 Jane Ellis Saron Llanddeiniolen 02/07/1902 73 Hugh Williams
470 Griffith John Brynffynon Cwmyglo 09/08/1902 3 John Griffith
471 Annie Thomas Tanymarian Cwmyglo 23/09/1902 7 Hugh Williams
472 Mary Owen Glanrafon Farm Llanrug 25/09/1902 72 Hugh Williams
489 Elizabeth Thomas Brynclyd Clegir Llanrug 30/09/1902 34 Hugh Williams
490 Richard Prichard Newborough Cwmyglo 04/10/1902 1d No Service
491 Ellin Jones Glyn Peris Cottage Llanrug 23/10/1902 50 T H Roberts
492 William Edwards Cwmdeiliog Fachwen 28/10/1902 87 Hugh Williams
493 Ellin Jones Afonwen Llanrug 11/10/1902 51 Hugh Williams
494 Lizzie Roberts Terrace Cwmyglo 04/12/1902 4 E J Roberts
495 John Williams Llwyndu Llanberis 07/12/1902 75 E B Thomas
496 Benjamin Roberts Penlon Llanrug 07/12/1902 1m T H Roberts
497 Elizabeth Roberts Pantifan Llanrug 11/12/1902 NK William Roberts
498 William Roberts Penybryn Llanberis 13/12/1902 58 T H Roberts
499 Ellin Parry Talysarn Llanrug 17/12/1902 68 Evan Jones
500 Alice Jones Cefn y Bwlch Cwmyglo 20/12/1902 11m T H Roberts
501 Hannah Evans Gorphwysfa Llanrug 06/01/1903 66 William Owen
502 Owen Griffith Bryn Moelyn 08/01/1903 64 Owen Roberts
503 Maggie Hughes Tai Cwmbrwynog Llanberis 14/01/1903 NK Ellis Hughes
504 Mary Jones 21 Snowdon Street Llanberis 21/01/1903 78 Hugh Williams
505 Kate Evans Terrace Cwmyglo 24/01/1903 15 John Evans
506 James Davies Castell Llanrug 29/01/1903 66 Hugh Williams
507 Anne Jones Llainygro Llanrug 31/01/1903 NK John Jones
508 John Thomas Penllel Llanrug 04/02/1903 90 Hugh Williams
509 Ellin Prichard Cilgwythwch Llanrug 04/02/1903 71 Hugh Williams
510 Mary Owen Factory Llanrug 06/02/1903 90 Robert Jones
511 Mary Ellin Evans Gwydryn Llanrug Feb 1903 11m Evan Evans
512 Margaret Anne Rowlands Hermon Terrace Llanrug Feb 1903 40 Hugh Williams
513 Margaret Rowlands Hermon Terrace Llanrug Feb 1903 17d Hugh Williams
514 Owen Evan Roberts 4 Water Street Llanberis 12/02/1903 20 Hugh Williams
515 Maggie Mary Roberts 4 Water Street Llanberis Feb 1903 5 Hugh Williams
516 Catherine Williams Craig y Don Cwmyglo 04/03/1903 61 Hugh Williams
517 Dora Jones Glanllyn Llanrug 11/03/1903 11m Hugh Williams
518 Elizabeth Jane Davies Warden Street Llanberis 18/03/1903 27 Hugh Williams
519 Hannah Davies Warden Street Llanberis 31/03/1903 24d T H Roberts Buried in one coffin
519A Elizabeth Jane Davies Warden Street Llanberis 31/03/1903 25d T H Roberts Buried in one coffin
520 Daniel Jones Tynygorlan Llanrug 31/04/1903 67 Hugh Williams
521 Anne Roberts Penlon Bryngwyn Llanrug 04/04/1903 67 Hugh Williams
522 Jane Evans Bryngwyn Llanrug 09/04/1903 74 Hugh Williams
523 Jane Williams Brynhyfryd Cwmyglo 16/04/1903 86 Hugh Williams
524 Cathrine Anne Jones Blue Bell Cwmyglo 25/04/1903 23m Hugh Williams
525 Kate Jones Glyndwr Cwmyglo 21/01/1903 NK Mary Jones
526 David Morris Eithin Duon Llanrug 17/02/1903 87 Robert D Morris
527 Hannah Jones Regent House Llanrug 17/04/1903 1d No Service Twins
527A Emma Jones Regent House Llanrug 17/04/1903 2d No Service Twins
528 Mary Jones Vaynol Terrace Ebenezer 02/05/1903 59 R P Hughes
529 John Owen Parry Tanybryn Llanrug 09/05/1903 55 Jane Parry
530 William John Griffith Bryngro Llanrug 16/05/1903 10m Hugh Williams
531 David Griffith Orwig Terrace Brynrefail 26/05/1903 1m Hugh Williams
532 Mary Evans Garfield House Llanfairfechan 27/05/1903 70 Hugh Williams
533 Rebecca Florence Owen Glasfryn Llanrug 03/06/1903 23d Hugh Williams
534 William Jones Bryn Crwn Cwmyglo 04/06/1903 68 Thomas Hughes
535 Robert Robert Thomas Gregor Terrace 04/06/1903 43 M Thomas
536 Thomas Roberts Goat Llanrug 06/06/1903 9m Hugh Williams
537 Michael Owen Glanrafon Farm Llanrug 06/06/1903 9 Thomas Hughes
538 John Rogers Tynllan Isaf Llanddeiniolen 11/06/1903 66 Hugh Williams
539 Kate Owen New Street Brynrefail 12/06/1903 36 Hugh Williams
540 Elizabeth Thomas Tanymerddyn Ceunant 13/06/1903 54 Robert Thomas
541 Robert Evans Gorphwysfa Llanrug 20/06/1903 81 R Evans
542 Richard Morris Jones Tan y Coed Llanrug 18/07/1903 77 Hugh Williams
543 Hugh Jones Ty Glas Brynrefail 07/08/1903 12h No Service
544 Margaret Jones Tanygraig Cwmyglo 18/08/1903 84 Evan Evans
545 Lizzie Jane Williams Glan Padarn Llanrug 25/08/1903 19 Evan Williams
546 Richard Roberts Gwyndy Penrhosgarnedd 29/08/1903 18d Hugh Williams
547 Margaret Elizabeth Thomas Kings Head Waenfawr 05/09/1903 1m Thomas Hughes
548 Henry Jones Tanymarian Cwmyglo 23/09/1903 3w J Hugh Jones
549 Moses Rowlands Aber Cwmyglo 26/09/1903 63 W D Rowlands
550 Jane Jones Llanrug 03/10/1903 28 Hugh Williams
551 Thomas Williams Ty Fry Waenfawr 26/10/1903 26 Thomas Williams
552 Anne Rowlands Ty Newydd Caeathraw 11/11/1903 70 Griffith Rowlands
553 Thomas Jones Arvonia House Llanrug 14/11/1903 2 William Jones
554 Anne Roberts Glyndwr Terrace Cwmyglo 19/11/1903 56 Hugh Williams
555 William Jones Ystabl Goch Llanberis 26/11/1903 11d No Service
556 Ellin Roberts Dinorwic House Brynrefail 28/12/1903 19 John Roberts
557 John Williams Carnarvon 14/01/1904 68 Hugh Williams
558 Annie Jones Penllyn Llanrug 21/01/1904 3m Hugh Williams
559 Margaret Jones Llaingro 23/01/1904 59 Hugh Williams
560 Ellin Williams Gwynfryn Llanrug 13/02/1904 64 Hugh Williams
561 Elizabeth Prichard Bron Eryri Llanrug 13/02/1904 1h No Service
562 Ivor Parry Hafod y Coed Llanrug 18/02/1904 16m John W Parry
563 Jane Evans Clawdd Llwyd Llanrug 18/02/1904 72 Hugh Williams
564 Richard Williams Glanboyelyn Cwmyglo 05/03/1904 21 Hugh Williams
565 Thomas Ingham The Stores Llanberis 07/03/1904 5m Hugh Williams
566 Elizabeth Jones Arvonia View Llanrug 13/03/1904 36 William Jones
567 Maggie Foulkes Jones Ceunant Street Llanberis 19/03/1904 1m Hugh Williams
568 Maggie Prichard Newborough Arms Cwmyglo 04/04/1904 9d Hugh Williams
569 Meredith W Williams Llain Wen Uchaf Llanberis 06/04/1904 3m John W Williams
570 William Griffith Trevor Pencaerwaen Waenfawr 09/04/1904 3 Hugh Williams
571 Cathrine Hughes Tyddyn Pandy Carnarvon 19/04/1904 72 Hugh Williams
572 Griffith Jones Gwyddfan Talysarn 14/04/1904 70 R Roberts
573 Edward Armsden Castle Hotel Llanberis 23/04/1904 67 H W/E B T
574 William Hughes Bryntirion Cwmyglo 23/04/1904 1m Hugh Williams
575 Edwin Phillips London House Cwmyglo 05/05/1904 1m T H Roberts
576 Ellin Williams Cefnbwlch Cwmyglo 11/05/1904 45 R E Williams
577 Robert Jones Tanyffordd Ceunant Llanrug 21/05/1904 82 Hugh Williams
578 Robert Jones LLainygro Llanrug 31/05/1904 16 Richard Jones
579 Ellin Jane Davies Halfway Llanrug 29/07/1904 29 Hugh Williams
580 William John Williams Uwch Brynglas Llanrug 30/07/1904 74 Hugh Williams
581 Anne Thomas Penygroes Llanddeiniolen 17/08/1904 NK David L Thomas
582 Hugh Williams Turner Street Llanberis 18/08/1904 72 Hugh Williams
583 Joseph Thomas Jones 51 Chapel Street Llanberis 18/09/1904 11m Hugh Williams
584 John Jones Bryn Idris Warden St Llanberis 16/09/1904 NK Hugh Williams
585 Hugh Roberts Chapel Ho Ceirchiog Bryngwran 04/10/1904 27 Hugh Williams
586 John Abel Williams Llwyn Hyfryd Cwmyglo 12/11/1904 57 John John Williams
587 Gwena May Griffith Farm Clegir Llanrug 18/11/1904 2m Hugh Williams
588 Ellin Thomas Bryngro Cwmyglo 19/11/1904 74 Hugh Williams
589 Jane Roberts Hafodlas Llanrug 23/11/1904 44 Jane Roberts
590 Ellin Hughes Meillionen House Cwmyglo 03/12/1904 86 Hugh Williams
591 Anne Owen Hendregaerog Carnarvon 17/12/1904 24 Hugh Williams
592 Maggie Jones Stabl Goch Llanberis 16/12/1904 2d No Service
593 Ellin Jones Stabl Goch Llanberis 16/12/1904 1d No Service
594 David Owen Roberts Glyndwr Cwmyglo 20/12/1904 34 William Roberts
595 Jane Thomas Park Llanrug 22/12/1904 80 Hugh Williams
596 Griffith Elwyn Jones Carnarvon Workhouse 23/01/1905 42 Hugh Williams
597 Robert Griffith Ystabl Goch Llanberis 23/01/1905 78 Hugh Williams
598 John William Jones 2 Bryngwyn Terrace Llanrug 04/02/1905 49 Hugh Williams
599 John Roberts Craig y Don Cwmyglo 04/02/1905 72 Hugh Williams
600 Catherine Ellin Evans Llwynhyfryd Llanrug 06/02/1905 10m Richard Evans
601 Edward Thomas Gladstone House Cwmyglo 11/02/1905 19m Hugh Williams
602 Maggie Roberts Llainygro Llanrug 11/02/1905 4 Owen Roberts
603 Henry Davids Bayley Williams 3 Llifon Terrace Bontnewydd 13/02/1905 64 Hugh Williams
604 Hywel Roberts New Street Cwmyglo 14/02/1905 9m Thomas Hughes
605 Owen Roberts Glanrafon Cwmyglo 14/02/1905 63 Thomas Hughes
606 Maggie Davies Talavon Llanrug 25/02/1905 2m John S Davies
607 Mary Elizabeth Jones Cae Poeth Llanrug 07/03/1905 21 Hugh Williams
608 Ellin Jones Tanymarian Cwmyglo 07/03/1905 62 T Hughes Roberts
609 Dilys Williams Infryn House Cwmyglo 11/03/1905 1m Hugh Williams
610 Mary Ellin Hughes 35 Webb Lane Southport 17/03/1905 30 Hugh Williams
611 Edward William Edwards Fachwen 22/03/1905 59 Hugh Williams
612 John Richard Roberts Gwynfa Goodman Street 01/04/1905 22m G G Roberts
613 Evan Roberts Pandy Llanddeiniolen 01/04/1905 57 Hugh Jones
614 Evan Roberts Bryngwyn Llanrug 08/04/1905 3m Hugh Williams
615 Jane Parry 53 Gloucester St Chester 11/04/1905 54 Hugh Williams
616 Robert Thomas Griffith Bryn Coch Terrace Llanrug 13/04/1905 87 Hugh Williams
617 Ivor Hughes Jones Brynbras Lodge Llanrug 21/04/1905 7m Hugh Williams
618 John Edward Roberts Bryn Eryr Llanrug 22/04/1905 27 Hugh Roberts
619 Ellin Jones Birmingham House Llanrug 01/05/1905 13 J W Jones
620 William George Owen Craig y Don Cwmyglo 03/05/1905 20m Hugh Williams
621 Evan Jones Caebleddyn Llanrug 04/05/1905 60 Ellin Jones
622 Grace Owen Tyddyn y Corn Llanrug 11/05/1905 78 Hugh Williams
623 William Griffith Rhos Bethel Llanddeiniolen 24/05/1905 57 Hugh Williams
624 Maggie Griffith Bryndu Clwt y Bont 24/05/1905 6h No Service
625 Dora Roberts Glyndwr Cwmyglo 24/05/1905 27 J G Roberts
626 Hugh Richard Williams Afon Rhos Llanrug 27/05/1905 61 Hugh Williams
627 John Trevor Williams Rallt Goch Cwmyglo 31/05/1905 2h No Service
628 Anne Williams Brynfedwen Park Llanrug 14/06/1905 46 Hugh Williams
629 Margaret Williams Afon Rhos Llanrug 17/06/1905 64 Hugh Williams
630 Hugh H Roberts Newton Street Llanberis 24/06/1905 65 Hugh Williams
631 Hugh Hughes Penrhosddu Llanrug 24/06/1905 1 William Hughes
632 Henry John Williams Craig y Don Terrace Cwmyglo 24/06/1905 10 John H Williams
633 Ellin Roberts Bryn Celyn Llanrug 01/07/1905 60 Hugh Williams
634 Hugh Hughes Minafon Llanrug 01/07/1905 51 Richard Hughes
635 Mary Trevor Pencaerwaen Waenfawr 18/07/1905 5m T Hughes Roberts
636 Henry Roberts Tyddyn Cae Llanrug 26/07/1905 59 Hugh Williams
637 Owen Jones Bwlch Cwmyglo 27/07/1905 18d Hugh Williams
638 John Morris Jones 4 Felinheli Tce Llanfairisgaer 22/07/1905 66 Hugh Williams
639 Jane Griffith Pant y Gro Waenfawr 28/07/1905 19m Hugh Williams
640 Johnny Owen Bryngwyn Llanrug 12/08/1905 4 Griffith Owen
641 Mary Jane Pritchard Douglas Hill Llanrug 19/08/1905 49 T Augustus Jones
642 William Thomas Hermon Terrace Llanrug 15/09/1905 9m T Augustus Jones
643 Morris Hughes Tyddyn Pandy Carnarvon 27/09/1905 77 T Hughes Roberts
644 Thomas Jones Terfyn Llanrug 28/09/1905 59 T Hughes Roberts
645 Lizzy Jones Merddyn Ceunant Llanrug 05/10/1905 23 Robert Jones
646 John Roberts Gwynfryn 07/10/1905 3m William O Roberts
647 Ellen Williams Penllyn Cwmyglo 16/10/1905 73 T Augustus Jones
648 William Roberts Bod Iwan Waenfawr 18/10/1905 72 T Hughes Roberts
649 Mary Grace Jones Craig y don Cwmyglo 21/10/1905 28 Michael Jones
650 Robert Rowland Jones Glanffynon Llanrug 26/10/1905 7m Richard Jones
651 William Henry Jones No Address 07/11/1905 32 T Hughes Roberts Coroners Certificate
652 William A Williams 10 Well Street Llanberis 09/11/1905 60 Catherine Williams
653 Ellen Mary Jones Tanymarian Cwmyglo 18/11/1905 4m T Hughes Roberts
654 Elizabeth Williams Tynlon Pontrug Llanrug 21/11/1905 72 T Augustus Jones
655 Ceridwen Hughes Ceunant Farm Llanrug 25/11/1905 8m Thomas Hughes
656 Elizabeth Griffith Penrhiw Llanrug 29/11/1905 25 T Augustus Jones
657 Hugh William Williams Brodawel Llanberis 04/12/1905 1m Ellis Hugh Williams
658 John Lloyd Williams Brodawel Llanberis 05/12/1905 1m T Augustus Jones
659 Anne Catherine Pritchard Knet Pontrug Llanrug 13/12/1905 5 T Augustus Jones
660 Elizabeth Thomas Goodman Street Llanberis 16/12/1905 33 T Augustus Jones
661 Mair Parry Tynygorlan Llanrug 27/12/1905 2d John W Parry
662 Mary Pretty Jones Madryn Llanrug 27/12/1905 21m William Jones
663 Elizabeth Parry Court y Guard Llanrug 30/12/1905 75 M Weldon Jones
664 Gaynor Hughes Carnarvon Workhouse 04/01/1906 57 T Augustus Jones
665 Elizabeth Thomas Alltgoch Cwmyglo 10/01/1906 37 T Hughes Roberts
666 Sydney Thomas Gladstone House Cwmyglo 13/01/1906 4 T Augustus Jones
667 Hugh Parry Tanycae Llanrug 23/01/1906 68 Hugh Hugh Parry
668 Thomas Currie Snowdon Street Llanberis 24/01/1906 69 Samuel Currie
669 Catherine Jones Penisarwaen Llanddeiniolen 17/02/1906 16 T Hughes Roberts
670 Margaret Jones Newton Street Llanberis 20/02/1906 69 Richard Williams
671 Elizabeth Rees Hafodlas Ceunant Llanrug 24/02/1906 51 William Peter Jones
672 Persis Roberts Pentrefoelas Ceunant Llanrug 03/03/1906 30 Margaret Roberts
673 Annie Hughes Disgwylfa Terrace Llanrug 07/03/1906 2m Evan Hughes
674 Elizabeth Williams Brynhyfryd Cwmyglo 07/03/1906 54 T Augustus Jones
675 Elias Roberts Bryn Eryr Llanrug 07/03/1906 26 Hugh Roberts
676 Mary Jones Tanyfron Llanrug 10/03/1906 85 T Augustus Jones
677 Richard Morris Thomas Penycae Llanrug 14/03/1906 10w David Thomas
678 Mary Roberts Tanrallt Llanrug 17/03/1906 4 T Augustus Jones
679 Henry Pritchard Tynybuarth Llanrug 29/03/1906 9 John E Pritchard
680 Margaret Griffith 24 Hendre Street Carnarvon 05/04/1906 32 T A J/T H R
681 David Williams Park Llanrug 05/04/1906 36 Richard Williams
682 Mary Williams Groeslon Newydd Llanrug 05/04/1906 11m T A J/T H R
683 Gracie Davies Pantavon Cwmyglo 07/04/1906 17m John O Davies
684 Caradog Roberts Goat Llanrug 18/04/1906 8 T Augustus Jones
685 Jane Jones Castell Llanrug 19/04/1906 22 T A J/T H R
686 Mary Humphreys 12 Constantine Tce Carnarvon 24/04/1906 78 Laura Jones
687 John Jones Allt deg Cwmyglo Llanrug 26/04/1906 80 T Hughes Roberts
688 Hugh Roberts Tanymarian Cwmyglo 28/04/1906 2d T Hughes Roberts
689 Mary Parry Gelliod Llanrug 01/05/1906 77 Edward G Davies
690 Thomas Williams Frondeg Waenfawr 05/05/1906 66 No details
691 Levi Thomas Carnarvon Workhouse 07/05/1906 30 T Augustus Jones
692 Hannah Jones Gorsbach Brynrefail 22/05/1906 59 T Augustus Jones
693 Margaret Hughes Minafon Llanrug 23/05/1906 54 Richard Hughes
694 John William Williams Bryngwyn Llanrug 26/05/1906 62 T Augustus Jones
695 Jane Jones Glanseiont Farm Carnarvon 28/05/1906 46 T Augustus Jones
696 Annie Iowa Roberts Pant Evan Llanrug 31/05/1906 34 William Rbt Roberts
697 Benjamin Hughes Tanyffordd Llanrug 02/06/1906 6 William Hughes
698 Robert Thomas Roberts Caenewydd Llanrug 02/06/1906 1 T Hughes Roberts
699 Ann Roberts Cwmyglo Llanrug 09/06/1906 84 T Hughes Roberts
700 Ellen Owen Parry Craig y Don Tce Cwmyglo 11/06/1906 67 T Augustus Jones
701 Evan Gray Owen Tynllwyn Llanrug 12/06/1906 1m T Augustus Jones
702 Robert Llewelyn Hughes Ty Coch Llanrug 26/06/1906 2 T Augustus Jones
703 Richard Elias Williams 9 Greengate St Carnarvon 05/07/1906 42 Jannett Williams
704 Lena Matilda Roberts Gwyndy Penrhosgarnedd 15/07/1906 20m No details
705 William David Jones Bryntirion Cwmyglo 28/07/1906 23m T Augustus Jones
706 Michael Owen Glanrafon Llanrug 07/08/1906 81 T Augustus Jones
707 Mary Ann Owen Bryngoleu Tce Rhosfawr A'erch 16/08/1906 54 T Hughes Roberts
708 Jane Thomas Hafodlas Ceunant Llanrug 21/08/1906 82 John T Jones
709 Idwal Hughes Tynyffordd Llanrug 01/09/1906 3m T Augustus Jones
710 William Owen Williams Gors Bach Cwmyglo 01/09/1906 5m Wm Owen Williams
711 Anne Hughes Tynllwyn Llanrug 03/09/1906 87 Richard W Pritchard
712 Richard Griffith Bwlch Cwmyglo 05/09/1906 22d T Augustus Jones
713 Owen Thomas Jones 51 Chapel Street Carnarvon 19/09/1906 11m T Hughes Roberts
714 John Evans Cwmyglo Llanrug 26/09/1906 52 T Augustus Jones Drowned himself
715 Griffith Rowlands Frondeg Rhostryfan 27/09/1906 3m Hugh Rowlands
716 Edwin Trevor Hughes Minavon Llanrug 29/09/1906 8m Richard Trevor Hughes
717 Owen Glyn Jones Plastirion Terrace Llanrug 09/10/1906 3 John Jones
718 William Roberts Bryncelyn Llanrug 20/10/1906 69 Owen Roberts
719 Jane Roberts Caenewydd Llanrug 25/10/1906 6 D P Thomas
720 Bleddyn Lloyd Roberts Rose Cottage Carnarvon 01/11/1906 5m W R Roberts
721 Richard Edward Hughes Caehoeden 17/11/1906 3w John O Hughes
722 Maggie Hughes Brynhyfryd 20/11/1906 3 Ellis Hughes
723 Hugh Daniel Jones Uwchlaw'r ffynon Cwmyglo 13/12/1906 57 T Augustus Jones
724 Hannah Jane Jones Brynsant Fachwen 28/12/1906 6h T Augustus Jones
725 Ellen Evans Newton Street Llanberis 01/01/1907 64 T Augustus Jones
726 Elizabeth Morris Yankee Street Llanberis 08/06/1907 33 T Augustus Jones
727 Catherine Edwards Tanrallt Ceunant Llanrug 02/02/1907 51 John Edwards
728 Robert Robert Griffith Disgwylfa Terrace Llanrug 07/02/1907 25 T A J/T H R
729 John Morris Pritchard Glanaber Cwmyglo Llanrug 09/02/1907 36 T A J/T H R
730 Robert Owen Caesiencyn Llanrug 13/02/1907 68 T Augustus Jones
731 Dorothy Owen 8 Edward Street Carnarvon 19/02/1907 80 T Augustus Jones
732 Anne Jones Hafodlas Ceunant Llanrug 27/02/1907 79 James Jones
733 Thomas Morris Jones Bedwargoed Llanberis 28/02/1907 37 Rowland E Roberts
734 Owen Jones Brynllan Llanrug 21/03/1907 60 T Augustus Jones
735 Catherine Jones Minffordd Llanrug 25/03/1907 62 T Augustus Jones
736 Jane Hughes Talygwynedd Cwmyglo 04/04/1907 69 T Augustus Jones
737 John Ellis Jones Bryngwyn Mawr Llanrug 10/04/1907 2m T Augustus Jones
738 Richard Thomas Hughes Bryntirion Ceunant Llanrug 10/04/1907 58 David Williams
739 Jennie Williams Alltisa Cwmyglo Llanrug 11/04/1907 6h T Augustus Jones
740 Margaret Thomas Tanymarian Cwmyglo Llanrug 13/04/1907 10m T Augustus Jones
741 Morris Thomas Tyddyn Mawr Llanrug 19/04/1907 84 T Augustus Jones
742 Catherine Roberts Tynyrardd Cwmyglo 25/04/1907 74 T Augustus Jones
743 Margery Williams Tanycapel Waenfawr 26/04/1907 67 No details
744 Robert Owen Caerllun Isaf Cwmyglo 11/05/1907 49 Margaret Owen
745 Robert N Williams New Street Cwmyglo 14/05/1907 8m Robert G Williams
746 Jane Ellis Penbont Bach Llanrug 14/05/1907 86 T Augustus Jones
747 Robert Gwilym Hughes 2 Well Street Llanberis 22/05/1907 4m Thomas Richard Hughes
748 Owen Pritchard Caeglas Llanrug 25/05/1907 56 R J Williams
749 Elizabeth Jones Tynygerddi Cwmyglo 25/05/1907 53 T Augustus Jones
750 Elias Williams 9 Garnon Street Carnarvon 25/05/1907 86 T Augustus Jones
751 Jane Davies Penrhosddu Llanrug 04/06/1907 56 T Augustus Jones
752 John Williams Felin Wen Llanrug 12/06/1907 74 John H Jones
753 Thomas Roberts Manchester House Llanberis 18/06/1907 33 T Augustus Jones
754 Jane Evans Tynygorlan Llanrug 22/06/1907 60 William Ellis
755 Arthur Culliford Jones Glyntwrog Inn Llanrug 27/06/1907 41 T A J/T H R/D P T
756 John Rowland Jones Fronhyfryd Llanrug 25/06/1907 NK Daniel Williams
757 David Morris Groeslon Newydd Llanrug 13/07/1907 8 T Augustus Jones
758 William Thomas Ty gwyn 13/07/1907 65 Humphrey Williams
759 Thomas Jones 14 Ceunant Llanberis 18/07/1907 80 T A J/T H R
760 Mary Griffith Bryncrwn Cwmyglo Llanrug 24/07/1907 76 D P Thomas
761 Griffith Roberts Pantafon Cwmyglo 25/07/1907 66 T Augustus Jones
762 Owen Pritchard Douglas Hill Llanrug 14/08/1907 59 T Augustus Jones
763 Michael Jones Carnarvon 17/08/1907 30 T Augustus Jones Coroner's Order for Burial
764 Morris J Thomas 13 Well Street Llanberis 28/08/1907 53 John T Jones
765 Elizabeth Jones Avon Terrace Llanberis 19/09/1907 27 T Augustus Jones
766 Jane Williams Brynheulog Llanrug 21/09/1907 27 R J Williams
767 Robert Jeffrey Roberts 15 Newton St Llanberis 24/09/1907 2d T Augustus Jones
768 Idwal Jones 51 Chapel Street Carnarvon 08/10/1907 1m T Augustus Jones
769 Robert Williams Pensarn Llaingro Llanrug 17/10/1907 64 T Augustus Jones
770 Jane Williams Allt Goch Llanberis 01/11/1907 79 No details
771 Thomas Hughes Ty Draw Cwmyglo 02/11/1907 70 Thomas D Hughes
772 John Williams 15 Charlotte Street Llanberis 07/11/1907 48 No details
773 Esther Davies Halfway Llanrug 19/11/1907 66 T Augustus Jones
774 John Griffith Jones Brynteg Llanrug 27/11/1907 62 William Hughes
775 John Griffith Tyngoed Llanrug 05/12/1907 95 Hugh Roberts
776 John Joseph Smith Newborough Arms Llanrug 06/12/1907 8d T A J/T H R
777 William Wynn Thomas Hermon Terrace Llanrug 07/12/1907 14m T Augustus Jones
778 Dorothy Griffith Cefncoed Llanrug 11/12/1907 84 M Weldon Jones
779 Richard Smith Newborough Arms Penllyn 10/12/1907 12d T Augustus Jones
780 John Williams Roberts Williams Terrace Llanberis 14/12/1907 2m T Augustus Jones
781 Hugh Parry Jones 47 Goodman Street Llanberis 14/12/1907 10m T Augustus Jones
782 Anne Jones Tynypistyll Cwmyglo 17/12/1907 56 T Augustus Jones
783 William Jones Hermon Terrace Llanrug 28/12/1907 65 T Augustus Jones Coroners Certificate
784 Ellen Edwards Longlai Pontrug Llanrug 28/12/1907 86 T Augustus Jones
785 Jane Jones Bryngwyn Terrace Llanrug 14/01/1908 12 Certified by her father Sister to ID788
786 Catherine Jones Cwrt y Guard 15/01/1908 68 T Augustus Jones
787 Evan Jones Tyddyn Pontrug Llanrug 18/01/1908 62 T Augustus Jones
788 Annie Jones 5 Bryngwyn Terrace Llanrug 23/01/1908 14 Certified by her father Sister to ID785
789 Richard Owen Parry Craigydon Cwmyglo 25/01/1908 69 T Augustus Jones
790 Owen Owens Tyddyncorn Pontrug 29/01/1908 81 T Augustus Jones
791 Margaret Pritchard Glanbogelyn Cwmyglo 22/02/1908 37 T Augustus Jones
792 Maria Williams Bryn Cwmyglo 26/02/1908 53 Griffith Williams
792A Still born Llanrug 29/08/1905 Ann Roberts
792B Still born Penclogwyn Cwmyglo 01/05/1906 Dr Roberts
792C Still born Minffordd Llanrug 16/05/1906 Mary Jones
793 Anne Roberts Fronhelig Llanrug 27/02/1908 65 Robert John Roberts
794 Elizabeth Jones Gromlech Cwmyglo 03/03/1908 30 T Hughes Roberts
795 Harriet Hughes Allt Goch Cwmyglo 06/03/1908 73 T Hughes Roberts
796 David John Griffith Groeslon Newydd Llanrug 10/03/1908 77 T Augustus Jones
797 Hannah Jones Gwydryn House Llanrug 14/03/1908 19 Richard Jones
798 T E Roberts Palmas Carnarvon 24/03/1908 56 R O Morris
799 Margaret Hughes Penybont Bach Llanrug 09/04/1908 66 Richard Trevor Jones
809 John Owen Rhosllan Llanrug 04/04/1908 20 T Augustus Jones
810 Blodwen Jones Tynbuarth Llanrug 17/04/1908 10m Evan Pritchard
811 Owen Jones Bungalow Rhydall Terrace 29/04/1908 60 R J Williams
812 Ellen Owen Jones Blue Bell Cwmyglo Llanrug 09/05/1908 64 T A J/T H R
813 Ellen Roberts Craig y don Cwmyglo 09/05/1908 67 Thomas J Hughes
814 Jane Jones Ty Canol Ceunant 09/05/1908 80 William William Jones
814A Robert Williams Tan y Coed Llanrug 14/05/1908 15 Thomas Williams
815 Mary Alice Pickering 411 Carnarvon Road Bangor 19/05/1908 56 T A J/D C M
816 William J Pritchard Glyn Farm Llanrug 20/05/1908 66 Thomas D Hughes
817 Ellis Hughes Ty draw Cwmygro 28/05/1908 33 Thomas D Hughes
818 Mary Jones Fron Oleu Llanrug 24/06/1908 46 Robert Jones
819 Richard Hughes Penisarhos Llanrug 27/06/1908 71 William Hughes
820 Janet Hughes Cambrian Terrace Llanberis 11/07/1908 56 David Rees
821 Gwilym Eilian Jones Rhythallt Terrace Llanrug 18/07/1908 23m Richard Jones
822 Void Void Void Void Void Void
823 John Davies Shop Eryri Llanrug 25/07/1908 27 David Davies
824 Sarah Roberts Bryngoleu Llanberis 30/07/1908 72 David Rees
825 Alun Trevor Jones Minavon Pontrhythallt 08/08/1908 11m Richard Trevor Jones
826 Margaret Prichards Tyn Buarth 13/08/1908 52 Evan Pritchard
827 Margaret Roberts Frondeg Rhostryfan 13/08/1908 80 John Roberts
828 Mary Jones 2 Pengilfach nr Llanberis 20/08/1908 61 David Rees
829 John Jones Pengilfach Llanrug 02/09/1908 3m David Rees
830 Catherine Williams Bryn Mihangel 22/09/1908 35 Henry Williams
831 Owen Morgan Griffith Craig y Don Cwmyglo 07/10/1908 23 Owen R Hughes
832 Henry Jones Turner Street Llanberis 08/10/1908 71 Daniel Thomas
Entries Per Page
Displaying Page of