Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • AGE - Oed / Age
  • CERE - Seremoni / Ceremony
  • HISTORY - Hanes / History
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
AGE
CERE
HISTORY
1 Richard Pant Hafodlas 29/01/1813 2m P B Williams Son of Mathew Jones
2 Rowland William Waunfawr 01/02/1813 79 D Rowlands Weaver
3 Susannah Greuor Llanrug 11/03/1813 84 P B Williams Widow of John Thomas Farmer
3A Jane Griffith Tan y Graig 22/03/1813 92 P B Williams
4 Ellis Jones Rhiwen Llanddeiniolen 04/04/1813 38 P B Williams Stone Blaster Son John Wm Llanberis
5 Jane Jones Penrallt Carnarvon 10/05/1813 46 P B Williams
6 Margaret Prichard Cae yn y Rhos 21/05/1813 78 P B Williams
7 John Thomas Glynrhonwin 16/06/1813 70 D Rowlands
8 Ellinor Gorsedda Jul 1813 P B Williams
9 Grace Nant Ael Wyn 20/08/1813 35 D Rowlands Wife of William Jones
10 William Jones Fuches Las 13/09/1813 89 P B Williams
11 Margaret Owen Bwlch 13/11/1813 84 D Rowlands Spinster
12 Mary Tan y Garreg nr Garneddwen 14/01/1814 7 P B Williams Daughter of Edward and Catherine Prichard
13 Catherine Thomas Pant Evan Bach 28/01/1814 27 P B Williams
14 Owen Hughes Tyddyn Whisky 01/02/1814 7m P B Williams
15 Roger William Glynn Rhonwyn 11/03/1814 85 P B Williams
16 Jane Hughes Glyn Rhonwyn 18/05/1814 61 P B Williams Wife of William Hughes
17 Anne William Tai newyddion 14/03/1814 6m P B Williams
18 Gwen Jones Waunvawr Llanbeblig 25/05/1814 4m P B Williams
19 Owen Hughes Tyn Twll Llanbeblig 18/06/1814 3w P B Williams Infant
20 Jane Williams Brynnyllann 30/06/1814 78 P B Williams
21 John Jones Bryn Mihangel (alias Didfa) 24/09/1814 30m Morris Hughes
22 Elinor Jones Murddin Morris 12/10/1814 42 P B Williams
23 John Rhos Ddu 25/11/1814 18m P B Williams Son of John William
24 William Jones Rhos Ddu 06/12/1814 14 P B Williams
25 Elizabeth Michael Tan y Clawdd Lwyd 07/12/1814 78 P B Williams Wife of William Samuel Weaver
26 William Williams Caeherdin 10/02/1815 49 P B Williams
27 Jane Hafod Rug Ucha 01/03/1815 45 P B Williams Wife of Owen Jones
28 John Ellis Velin bach 03/04/1815 66 P B Williams
29 Owen David Garth 17/04/1815 43 P B Williams
30 William Bedward Glann Seiont 24/04/1815 80 P B Williams
31 William Evan Coldy 31/05/1815 1 P B Williams
32 Evan William Psyscol Issa Llanvair 10/02/1816 84 P B Williams
33 Annie Williams Tyddin hithig 24/02/1816 5m P B Williams
34 Gaynor William Tai newyddion 03/04/1816 56 G B Lewis
35 Griffith Ellis Greuor 01/05/1816 1m P B Williams
36 Mary Perry (alias Roberts) Bwlch Gwyntog 21/05/1816 94 P B Williams Wife of Robert William
37 Elizabeth Prichard Ty Newydd Cwm y Glo 28/06/1816 70 P B Williams Widow
38 William Edward Bryniau Fawnog 22/07/1816 6w G B Lewis One of twins
39 Robert William Bwlch 04/09/1816 78 P B Williams
40 Richard Edward Lon Glai (died at) 13/09/1816 80 P B Williams Carpenter
41 Owen Hughes Tyddyn Whisky 29/10/1816 29 G B Lewis
42 Anne Owen Cwm y Glo 12/12/1816 79 P B Williams Widow
43 William Williams Hen Efal 06/01/1817 3d P B Williams
44 John Jones Waenvawr Llanbeblig 12/02/1817 15m G B Lewis
45 Richard Hughes Cwm y Glo 07/03/1817 2 G B Lewis
46 Mary Parry Tyddyn y Corn 01/04/1817 68 P B Williams
47 Thomas Prichard Bryngwyn bach 25/04/1817 10m P B Williams One of twins
48 Richard Prichard Bryngwyn bach 30/05/1817 11m P B Williams
49 William Jones Brynvawnog 04/06/1817 5m P B Williams
50 Owen Williams Cae'nrhos Newydd 24/06/1817 1 P B Williams
51 Margaret Owen Bryn Gwynn Bach 22/09/1817 35 P B Williams Wife of Richard Griffith
52 Margaret Edward Glann y Gors Bryn y Fawnog 10/11/1817 86 P B Williams
53 William Parry Didfa (alias Brynn Mihangel) 24/12/1817 61 P B Williams
54 Pierce Williams Glann yr Afon 14/01/1818 85 P B Williams
55 Owen Jones Waen Fawr Treflan Llanbeblig 02/02/1818 14 P B Williams
56 Margaret Ellis Cwm y Glo (died Evan Jones's) 11/02/1818 86 P B Williams Singularly odd old maid
57 Alicia Griffith Cefn 03/03/1818 2m P B Williams
58 Evan Tai Newyddion 07/03/1818 15m P B Williams Son of Harry Parry and Elizabeth
59 John Jones Waen fawr Treflan Llanbeblig 25/04/1818 49 P B Williams
60 Catherine Roberts Tan y Brynn 19/05/1818 30m P B Williams Daughter of Robert Evans
61 Mary Rowlands Brynyvedwen 14/08/1818 51 P B Williams Wife of John Rowlands
62 Mary William Poor House 21/08/1818 77 P B Williams Sion Rhos Ddu's Mother
63 Richard David Dol Helig 04/09/1818 64 P B Williams Farmer
64 Elizabeth Evans Tan y llan 12/09/1818 82 John Jones Mother of old John Rowlands Brynfedwen
65 Robert Jones Clegir Owen Michael 30/09/1818 37 John Jones Quarryman
66 Catherine Prichard Tan y Graig 13/10/1818 68 P B Williams
67 Jane Morris Bryn havotta Cwm y Glo 20/11/1818 69 P B Williams
68 Hannah Evans Dolgwyddol Issa 27/11/1818 4m P B Williams
69 Ellin Prichard Cae'n Rhos Newydd 01/12/1818 31 P B Williams Wife of William Jones
70 Elizabeth William Cwm y Glo 02/01/1819 67 P B Williams
71 John Williams Pant Evan Bach 16/01/1819 38 P B Williams
72 Ellinor Williams Cilgwitharch 30/01/1819 60 P B Williams
73 Hugh Jones Tyddin Whisky 05/02/1819 71 P B Williams
74 William Humphreys Dolgynddol 09/04/1819 2m P B Williams
75 John Michael Clegir or Bwlch Cwm y Glo 09/04/1819 2 P B Williams
76 Jane Thomas Bryniau Fawnog 13/04/1819 20 John Jones (Rapid Decline)
77 William Lloyd Llwyncrid 08/05/1819 5 P B Williams
78 Jane William Twll y Clawdd 03/06/1819 4m P B Williams
79 William Jones Tyddin Whisky 05/06/1819 9 P B Williams
80 Griffith Jones Merddin Morris 14/06/1819 Inf P B Williams
81 Mary Andrew Bryniau'r Fawnog 16/06/1819 72 P B Williams
82 Jane Huxley Tyddyn y Baesle 18/06/1819 7 P B Williams
83 William Hughes Llwyn y Brain 30/06/1819 67 P B Williams Father John Hughes M D (Paralytic Stroke)
84 Owen Peters Pen y Graig 07/07/1819 1 P B Williams Son of Richard Peters (Small Pox)
85 Henry Thomas Pen Hafodlas 08/07/1819 63 P B Williams An honest and sincere Christian (Decay)
86 John Griffith Tyddyn Whisky 19/07/1819 2 P B Williams (Small Pox)
87 Margaret Roberts Bryn yr Eryr 21/07/1819 78 P B Williams (Paralytic Stroke)
88 Jane Thomas Maes y Pwll 23/07/1819 47 P B Williams
89 Jane Huxley Tyddyn Baisle 26/07/1819 44 P B Williams
90 Margaret Robert Morgan Erw Howel 13/08/1819 1 P B Williams (Small Pox)
91 Evan Jones Tyn Werglodd Tyddyn Whisky 18/08/1819 61 John Jones
92 Jane Williams Cruga Plas Tirion 10/09/1819 64 John Jones Resided Carnarvon (Cholera Morbus)
93 Gaynor Tai Newyddion 20/10/1819 21m P B Williams Daughter of William Prys and Mary
94 John Griffith Tan y Graig 22/10/1819 69 P B Williams Mason He and John Pierce built Rectory
95 William Jones Glann y Llyn Moelyna 02/11/1819 20 P B Williams
96 Evan Roberts Pentre Evan Tai Newyddion 03/11/1819 34m P B Williams Son of Robert Evan Roberts
97 Ellin William Cae'n Rhos Newydd 26/11/1819 1 P B Williams
98 Mary Morris Pant Evan 10/12/1819 9m P B Williams (Small Pox)
99 Evan Roberts Tai Newyddion 01/01/1820 76 P B Williams Gogowr
100 Ann Owen Bwlch 06/01/1820 2 P B Williams Child with grandfather at Nant y Bettws
101 William Morris 05/04/1820 58 P B Williams Belonging to Llanberis but living with son
102 Margaret Roberts Tyddyn Helen 27/05/1820 22 P B Williams
103 Thomas Griffith Owen Cwm y Glo 09/06/1820 19 P B Williams Killed at Slate Quarry
104 John Thomas Tai Melinyddion Pont Rug 16/08/1820 46 P B Williams Miller killed at Felin Wen Mill
105 Grace Thomas Lon Glai 01/09/1820 5w Maurice Hughes
106 John Hughes Tyn y Twll Llanbeblig 19/09/1820 39 P B Williams Killed at Cefn Du Quarry Son Hugh Jones
107 William Hughes Pen y Bont Rhythall 30/11/1820 48 P B Williams Shot himself accidentally
108 Jonnet Hughes Ty'n twll Llanbeblig 01/01/1821 36 P B Williams
109 Hugh Jones Brynn Cwm y Glo 16/01/1821 59 P B Williams Poor Blind Pauper
110 Elizabeth Williams Cae Poeth 14/03/1821 85 P B Williams Pauper belonging to Llangwnadl Parish
111 Jane Humphreys Carnarvon 16/03/1821 46 P B Williams Wife of Edward Wms late Tyddyn Hiddig
112 William Williams Cefn 30/03/1821 79 P B Williams (Craswr Felin Wen)
113 Catherine Elias Cae Poeth (late) 19/06/1821 74 P B Williams (Nurse to H B W) Lived with her daughters
114 Mary Evans Pant Hafodlas 21/06/1821 Inf P B Williams
115 Hugh Hughes Merddin Morris 16/11/1821 4 P B Williams
116 Hugh Morgan Tyddyn Whisky 08/12/1821 32 P B Williams
117 Elizabeth Evans Tai Newyddion 19/12/1821 37 P B Williams Evan Rbts Gogrwr's daug/Wife Henry Wm
118 Richard Bryn y Fedwen 04/01/1822 3w P B Williams Son of Harry Jones and Jane
119 Thomas Prichard Twll y Clawdd 09/01/1822 2 P B Williams
120 John Brynn Hafodty 12/01/1822 9d P B Williams Son of John and Elizabeth Prichard
121 W John Williams Ddol Ty Du 01/03/1822 24 P B Williams Not long married and but short time ill
122 David Thos (alias Dafydd Ddu Eryri) Goleufron 02/04/1822 62 Hugh Rowlands Drowned in Cegin River nr Bach y Riffri
123 Gainor (B) Cae Poeth 23/04/1822 10 Hugh Rowlands Daughter of Robert Pugh and Ellin Ellis
123A Hugh Roberts Cwm y Glo 01/07/1822 Drowned Llanberis Lake buried Llanddeiniolen
124 Robert Williams Brynn Llanfairisgaer 03/07/1822 60 P B Williams Farmer
125 Elizabeth Prichard Bryniau'r Fawnog 06/07/1822 91 P B Williams
126 Anne Griffith Carreg y Fran 19/07/1822 74 P B Williams
127 Grace Drws Dau Goed 07/08/1822 2 P B Williams Daughter of Richard Williams
128 Ellin Owen Pen y Greuor 23/08/1822 2m P B Williams Daughter of John Owen
129 Elinor Hughes Tyddyn Wysgi 24/09/1822 22 P B Williams
130 John Cae Poeth 26/10/1822 1m P B Williams Infant son of Robert Jones
131 John Ellis Greuor 19/02/1823 19 P B Williams Bite on thumb in fight with Ed Wm Tyn Twll
132 Mary Evans Hafod y Rug Ucha 15/05/1823 85 P B Williams
133 Mary Rowland Coed Golau 30/05/1823 96 P B Williams
134 No name Sarn Siglyn or Sarn Nosoglen 30/05/1823 Inf P B Williams Illegitimate grandchild of William Evans
135 Anne Elias Didfa 11/06/1823 76 P B Williams Midwife
136 Anne Parry Yr Allt 01/07/1823 78 P B Williams
137 Henry Davies Hafod yr Rug Llanfairisgaer 09/07/1823 76 P B Williams Farmer
138 William Robert (alias Williams) Hen Efail 08/10/1823 78 P B Williams Pauper of Llanbeblig Parish
139 Margaret Williams Brynn Llanfairisgaer 02/01/1824 66 P B Williams
140 Catherine Jones Tan y Coed 03/01/1824 26 P B Williams
141 Ellin Evans Minffordd 07/01/1824 7 Hugh Rowlands Daughter of Evan Morgans
142 Thomas Prichard Cae Crin 06/02/1824 64 P B Williams
143 John Parry Bryniau'r Townog 13/03/1824 72 P B Williams Pauper Mill Carrier
144 Jane Edward Tynymynydd 07/04/1824 37 P B Williams Husband's name Parry
145 Catherine Blethyn Cae Bedw nr Coed Goleu 27/04/1824 82 P B Williams
146 Catherine Thomas Hafodlas 11/05/1824 72 P B Williams
147 Pierce Jones Glyn Afon Ifor 09/06/1824 20 P B Williams
148 Mary Jones Ty main Cae Poeth 01/09/1824 32 P B Williams Wife of William Hughes
149 Jane Jones Bryn y Fedwen 04/09/1824 4 P B Williams
149A Morgan Evans Erw Howel 08/09/1824 81 P B Williams
150 Catherine Parry Tai Newyddion nr Slate Quarry 18/10/1824 3 P B Williams
151 Jane Griffith Tyddyn Whisky 07/11/1824 3 P B Williams
152 Humphrey Davies Dol Gynfydd or Dol Gynddol 07/12/1824 9 P B Williams Killed at Felin Wen Mill
153 Owen Jones Bryn Llan 10/12/1824 72 P B Williams Farmer
154 Ellin Lewis Rhos Ddu 27/12/1824 95 P B Williams John Williams's Mother in Law
155 Jane Bryniau'r Fownog 17/01/1825 1 P B Williams Daughter of Robert and Jane
156 Margaret Prichard Poor House 09/02/1825 81 P B Williams
157 Owen David Luke Ty'n Coed then Ty'n y Gors 22/02/1825 84 P B Williams As young man very strong and great fighter
158 Humphrey Owen Jones Groeslon Bryn Gwynn 22/02/1825 11 P B Williams
159 Mary Thomas Cae'r Weddus 02/03/1825 67 P B Williams
160 Elizabeth Evans Bryn y Fedwen Bach 04/03/1825 81 P B Williams
161 Margaret Jones Pen yr Allt Cwm y Glo 06/04/1825 62 P B Williams
162 William Clogwyn yr Olchfa 06/04/1825 1m P B Williams Son of William Jones
163 Owen Dolgynfydd Issa 26/06/1825 9m Hugh Rowlands Son of Griffith Evans
164 Benjamin Rowlands Tyn y Buarth 24/11/1825 63 P B Williams House Carpenter and Old Sailor
165 Ellin (B) Roberts Cae'n Rhos Newydd 02/12/1825 4m P B Williams Illegitimate
166 Morgan Jones Tyddyn Wysgi 21/01/1826 76 P B Williams Farmer
167 Jane Thomas Roberts Carnarvon 23/01/1826 2 P B Williams Late of Maes Pwll
168 Magdalen Thomas Bryngwyn 08/02/1826 77 P B Williams
169 Catherine Jones Glangwna Turnpike 08/02/1826 3 P B Williams
170 Robert Owen Bryn Hafod 18/02/1826 6m Hugh Rowlands
171 Daniel William Jones Tai Issa Glynn Rhonwy 14/03/1826 2w P B Williams
172 Elizabeth Owen Bryn Maen (Adwy'r Ddau Gae) 15/03/1826 5 P B Williams
173 Morris Owen Carnarvon (at Nurse) 10/07/1826 3 P B Williams Grandson of late Owen Jones Bryn Llan
174 Ellin Jones Tai Evan Cwm y Glo 19/09/1826 1 P B Williams
175 Robert Jones Tai Melinyddion Pont Rug 19/09/1826 8 P B Williams
176 Mary Williams Cae'n Rhos Newydd 26/11/1826 78 P B Williams
177 Elizabeth Jones Nant Howel Wynn 17/01/1827 4d P B Williams (Small Pox) Sisters Parents from Anglesey
178 Mary Jones Nant Howel Wynn 17/01/1827 1 P B Williams (Small Pox) Sisters Parents from Anglesey
179 Magdalen Williams Bryngwyn 24/01/1827 2 P B Williams
180 Catherine Jones Penyfodlas 25/01/1827 1 P B Williams
181 John Roberts Pant Hafodlas 03/02/1827 3 P B Williams (Small Pox and Whooping Cough)
182 David Roberts Pant Hafodlas 08/02/1827 9m P B Williams
183 Richard Jones Waun fawr Llanbeblig 10/02/1827 11 Hugh Rowlands Son of John Morgan Garn
184 Robert Rowland Poor House 12/02/1827 61 P B Williams
185 Elizabeth Ellis Brynffynon Cwm y Glo 22/02/1827 2m P B Williams
186 Elizabeth Evans Minffordd 26/02/1827 12 P B Williams (Small Pox)
187 William Jones Tan y bryn bras 26/03/1827 9m P B Williams
188 Richard William Havod Rug Ucha 04/04/1827 86 P B Williams
189 Anne Lloyd Clegir Llwyncoed 18/04/1827 2 P B Williams
190 Anne Prichard Bryniau'r Fawnog 21/04/1827 78 P B Williams
191 Elizabeth Jones Glan y Llyn Moelyn 27/04/1827 2 Morris Hughes Daughter John Jones Shoemaker
192 Margaret Jones Wesleyan Methodist Chapel 13/06/1827 1 Hugh Rowlands
193 Thomas Edwards Bryn Crwn 11/07/1827 46 P B Williams Old Soldier Son of Edward James
194 John Thomas Carnarvon 18/07/1827 77 P B Williams Porthor y Plas Brother Hy Thos late Pen Hafodlas
195 Catherine William Cefn 20/07/1827 89 P B Williams Widow
196 Mary Glan yr Afon 14/11/1827 60 P B Williams Wife of Rowland Jones Farmer
197 Ellin Jones Cwm y Glo Ty Griffith Owen 28/11/1827 4m P B Williams Daughter John William Anglesey
198 Ellin Dafydd Tyn y Pwll Llanbeblig 16/01/1828 3 P B Williams Daughter Hugh Hughes and Ellen
199 Elinor Hughes Carnarvon 30/01/1828 7m P B Williams
200 Catherine Bryniau'r Fawnog 15/05/1828 80 St Geo Armstrong Wms Wife of John William Tailor
201 Griffith Jones Tan y Bryngwin 17/05/1828 36 P B Williams Killed accidentally at Quarry
202 Catherine Owen Buarthau 12/06/1828 53 P B Williams Wife of David Owen (Bach y Sadler)
203 John Owen Bryn Llan 28/06/1828 28 P B Williams Son John Owen Llwythwr/S in Law Gwen Jones
204 Esther Griffith Owen Cwm y Glo 09/07/1828 11 P B Williams
205 Owen Roberts Tai Newyddion 29/07/1828 1 P B Williams
206 Margaret Hughes Llwyn y Brain 01/08/1828 78 P B Williams Mother of Dr John Hughes
207 Edward James Bryn Crwn 11/08/1828 68 P B Williams
208 David Jones Waunfawr and Carnarvon 14/08/1828 22 P B Williams Shopkeeper
209 Richard Edwards Rhyd y Cerrig Gwynion 25/08/1828 55 P B Williams Hanged himself in fit of insanity
210 John Parry Glan Llyn Moelyn 26/09/1828 Inf P B Williams Son of John Jones Shoemaker
211 Elizabeth Shradrach Tyn y Buarth nr Cae Poeth 08/10/1828 90 P B Williams
212 Mary Davies Coed Goleu 10/10/1828 28 P B Williams Wife Humph Closs daughter Gth Davies
213 Jane David Wm Samuel Clawdd Llwyd 17/10/1828 28 P B Williams (Decline Consumption and Dropsy)
214 Jane Peters Tan y Graig 15/12/1828 17 P B Williams
215 Owen Owens Tyddyn Hiddig 29/12/1828 7 P B Williams Boy could not walk or talk
216 Jane Hughes Cwm y Glo 05/01/1829 27 P B Williams Stranger from Llanbedrog servant Bryn Llan
217 Griffith Prichard Bryn Gwynn 15/01/1829 78 H Bayley Williams Shoemaker
218 Richard Jones Williams Ty main Cae Poeth 26/01/1829 2m H Bayley Williams Child of Army Pensioner
219 Hugh (B) William Tyn y Coed (at Nurse) 06/02/1829 3m P B Williams Illegitimate son of Hugh Wm and Mary Davies
220 John William Tan y Ford 10/02/1829 82 P B Williams Farmer formerly of Tyddyn Rhyddid
221 David Thomas Roberts Carnarvon (late Maes y Pwll) 16/02/1829 3 P B Williams Son Tho Wms married Ann Jones's daugh
222 Jane Jones Yr Hen Efail 21/02/1829 12 P B Williams Daughter of Hugh Jones
223 Thomas Prichard Cae Bedw Coed Goleu 18/03/1829 79 P B Williams Poor Man of Weak Intellect
224 Elizabeth Jones Isallt 18/04/1829 1 P B Williams
225 John Williams Pen y Bont Rhythell 28/04/1829 20 P B Williams Son of William Hughes and Lowry
226 Edward James Waunfawr Llanbeblig 15/05/1829 7 P B Williams Brother and Sister
227 Jane Davies Waun fawr Llanbeblig 15/05/1829 2 P B Williams Brother and Sister
228 John Jones Nant Howel Wynn 19/05/1829 53 P B Williams Long and lingering illness
229 Elizabeth Jones Ty canol nr Cwm y Glo 21/05/1829 77 P B Williams Widow David Owen servant Glynn Rhonwy
230 Catherine Bryniau'r Fawnog 25/05/1829 19 P B Williams Daughter of Edward Williams Mason
231 Pierce Jones Tan y bryn bras 28/05/1829 68 St Geo Armstrong Wms
232 William Owen Waunfawr Treflan 06/06/1829 47 P B Williams Son Owen Michael killed Brynllys Quarry
233 Ellin Jones Tab y Bryn Bras 08/06/1829 Inf P B Williams
234 Griffith Owen Cwm y Glo 19/06/1829 56 P B Williams Boatman
235 Owen Jones Park Llwyn y Brain 14/08/1829 4 P B Williams
236 Evan Williams Pant Hafodlas 02/09/1829 63 P B Williams (Formerly of Coldy)
237 Thomas Evans Lon Glai (Cent Issa) 17/09/1829 48 P B Williams One of the Psalm Singers
238 Grace Morris Tyddyn y Cae 08/10/1829 40 P B Williams Old Maid of weak intellect
239 William Cefn 09/10/1829 18m P B Williams Son of Thomas William
240 Hugh Jones Hen Efail 22/10/1829 50 H Bayley Williams Porthwr
241 Catherine Jones Brynn Hafotty Cwm y Glo 11/11/1829 4 P B Williams Daughter John Prichard
242 Hugh William Tyn y Lon 17/11/1829 4m P B Williams
243 Griffith Davies Coed Goleu 18/11/1829 77 P B Williams Farmer
244 Margaret William Pen y Gilfax or Tai Issa 04/12/1829 5w P B Williams
245 Ellin Griffith Stabal Goch Ty Du 29/12/1829 30 P B Williams Wife of Henry William
246 Margaret J Prichard Bryn Hafodty 06/01/1830 6 P B Williams
247 William Roberts Pant Hafodlas 07/01/1830 10 P B Williams Son of Robert Williams
248 Trevor Jones Glynn Rhonwy 20/02/1830 14w P B Williams Son of Thomas Jones
249 Griffith Henry Stabal Goch Llanberis 20/02/1830 1 P B Williams Son of Harry William
250 Hugh Rowlands Ty Mawr Llandwrog 23/02/1830 79 P B Williams
251 David Parry Waun Winau Llanddeiniolen 23/02/1830 51 H Bayley Williams
252 William Roberts Tyn y Lon 24/02/1830 75 P B Williams Sailor
253 William Thomas Clwt y Bont Llanddeiniolen 13/03/1830 9m P B Williams
254 Hugh Williams Tyddyn y Corn 16/04/1830 45 Hugh Rowlands
255 Owen Morris Hafodty Croes Bennet Clegir 17/04/1830 56 P B Williams Stranger from Llanwnda
256 John Griffith Merddin Morris 26/04/1830 62 P B Williams Lived at Carnarvon
257 Anne Owen Tan y Bwlch (Shop or Inn) 18/05/1830 1m P B Williams
258 Margaret Jones Greuor 21/05/1830 62 P B Williams Died of Consumption Wife of Ellis Gth
259 Evan Jones Congl y Rhos Ddu 24/05/1830 56 P B Williams From Parish of Llannor Lleyn
260 David Hughes Crynant (Tyddyn Whisky) 12/06/1830 32 P B Williams Sailor died in Scotland
261 Catherine Owen Tyddyn Hiddigl 28/06/1830 12 P B Williams Daughter of Owen Owens
262 John William Bryniau'r Fawnog 23/07/1830 86 P B Williams Tailor from Llanddaniel Anglesey
263 Margaret Jones Hermon Wesleyan Chapel 03/08/1830 2 P B Williams
264 Owen Prichard Bryn Siengcyn 08/09/1830 78 P B Williams Parish Clerk 50 years
265 Margaret Robert Morgan Erw Howel 13/09/1830 9 P B Williams
266 Elizabeth Roberts Pandy Glangwnna 23/09/1830 74 P B Williams Resident of Carnarvon
267 William Jones Bontnewydd 29/10/1830 6m P B Williams Son of Gth Watenlor late Cae Poeth
268 Catherine Jones Hafodlas 11/01/1831 36 P B Williams Spinster
269 Mark Griffith Pen y Gongl 21/01/1831 60 P B Williams
270 William Morris Tros y ffordd nr Llyn Moelyn 21/01/1831 14m P B Williams
271 Robert Pantavon Gatehouse 27/01/1831 2w P B Williams Son of Robert Owen Butcher
272 Owen Owens Bryniau'r Fawnog 11/02/1831 5m P B Williams
273 Owen Jones Bryn y Cwil nr Gellior 11/03/1831 18m P B Williams Son of Richard Jones and Tamar
274 John Thomas Brynn Celyn (Glynn Rhonwy) 16/03/1831 18 H Bayley Williams Son of Morris Jones
275 Griffith (B) Rhos Bodrual 18/03/1831 5m H Bayley Williams Son of Thos Edwards and Ann John Pierce
276 Margaret Jones Cwm y Glo 31/03/1831 74 P B Williams Wife of Hugh Thomas
277 John Trevor Hafodty Croes Bennet Clegir 14/04/1831 5m P B Williams Son of Trevor Jones
278 Anne Morris Cwm y Glo 28/04/1831 17 P B Williams Daughter of Morris Prichard (Fever)
279 Richard Morris Cwm y Glo 30/04/1831 18 P B Williams Brother of Anne Morris (Fever)
280 Morris Prichard Cwm y Glo 18/05/1831 2 P B Williams Brother of Anne and Richard (Fever)
281 Catherine Jones Tan y Graig 25/05/1831 13 P B Williams Died of fever
282 Anne Rowland Yr Aber Cwm y Glo 01/06/1831 9m P B Williams Daughter of Wm Rowland and Mary
283 Margaret Owen Williams Tyn y Gors Park Evan Evans 25/06/1831 3 P B Williams
284 Eliza Anabella Lloyd Glangwnna 06/07/1831 61 P B Williams Widow of Thos Lloyd Esq
285 Margaret Prichard Cae Maen 05/08/1831 17 P B Williams
286 John Edward Died at Llwyn Coed 10/08/1831 72 P B Williams Poor Old Beggar from Llanfwrog Ruthin
287 William Thomas Cae Glas 15/08/1831 9 P B Williams
288 Jane Jones Tan y Graig 17/08/1831 11 P B Williams Daughter of John Jones Mason
289 Ellinor Ellis Cae Poeth 07/10/1831 46 P B Williams Spinster died of Dropsy
290 Henry Yr Allt 12/01/1832 16 P B Williams Son of Thomas Parry
291 William Lewis Cwm y Glo 14/01/1832 1m P B Williams Son of W Lewis Llanbadrig Anglesey
292 Catherine Roberts Gorseddau 20/01/1832 11 P B Williams Daughter of Robert Williams
293 David (B) Davies Bryn y Ffynon Gallt Cwm y Glo 25/01/1832 7m P B Williams Son of Jane daughter of Ellis Wms
294 Margaret Davies Bryn Siencyn 29/02/1832 74 P B Williams Old Clerk's widow
295 Catherine Owen Coed Goleu Bach 06/03/1832 30m H Bayley Williams Daughter of Owen Lewis
296 Elizabeth Pen y Greuor alias Cae Mawr 14/03/1832 51 P B Williams Wife of John Owen Butcher
297 John Roberts Tyddyn y Buarth 20/03/1832 3w H Bayley Williams
298 Ellen Thomas Hafodlas 17/04/1832 20 P B Williams Died of decline or consumption
299 Owen Jones Buarthau Bax 21/04/1832 2w P B Williams
300 William Samuel Pant du 02/06/1832 81 H Bayley Williams
301 Margaret John Parry Tai Melinyddion 08/06/1832 11m P B Williams
302 Ellin Owen Groeslon Bryn Gwynn 12/06/1832 25 P B Williams (Small Pox)
303 Margaret Thomas Tai Newyddion Bryngwyn 10/07/1832 8 P B Williams (Small Pox Not Vaccinated)
304 Mary Parry Bryn Cwm y Glo 17/07/1832 1w H Bayley Williams One of twins
305 William Williams Clegir 27/08/1832 56 P B Williams Killed water wheel at Quarry
306 Ellen Evans Rhos Ddu 14/09/1832 18m P B Williams Daughter of Morris Evans
307 Jane David Ellis Pen y Graig (Richard Peter) 22/09/1832 1m P B Williams
308 Hugh Jones Tan y Coed 17/12/1832 38 P B Williams Killed Glynn Quarry
309 Owen Trevor Hafodty Croes Bennet 26/12/1832 5m P B Williams (Small Pox)
310 Owen William Glann y Llynn 01/01/1833 1 P B Williams (Small Pox)
311 Robert Parry Brynn y Fawnog 07/01/1833 4m H Bayley Williams (Small Pox)
312 Elizabeth William Pen y Bont Rhythell 08/01/1833 8m P B Williams (Small Pox)
313 David Morris Prichard Cwm y Glo 10/01/1833 9 P B Williams (Small Pox)
314 Owen Griffith Carreg y fran 23/01/1833 84 P B Williams
315 Pierce Jones Ty Sion Griffith Sion 02/02/1833 22 P B Williams Son of John Gth Jones (Small Pox)
316 Margaret Thomas Ty yn y Lon 04/02/1833 69 P B Williams Widow of William Roberts
317 Margaret Edward Tyddyn y Cae 27/02/1833 80 P B Williams Widow
318 John Thomas Bryn Goleu (Cae Glas) 27/02/1833 8 P B Williams (Small Pox)
319 Anne Jones Bryn Cwm y Glo 05/04/1833 82 Hugh Rowlands Widow of Richard Williams
320 Edward Swainson Plas Gwyn (of Liverpool) 22/04/1833 42 P B Williams
321 Robert Owen Cae Bedw Coed Goleu 02/05/1833 11m P B Williams
322 Mary Ellis (alias Jones) Glanrafon 08/05/1833 23 P B Williams Wife David Ellis died 3 wks after twins born
323 John David Ellis Glanrafon 21/05/1833 1m P B Williams One of twins
324 Ellen Griffith (B) Roberts Tyn y Llidiart 21/05/1833 1w P B Williams
325 Mary Edward Minffordd 25/05/1833 60 P B Williams Wife of Evan Morgan
326 William Jones Carnarvon 30/05/1833 2 P B Williams Son of John Prichard
327 Elizabeth Williams Carnarvon 04/06/1833 38 P B Williams Wife of Wm Roberts Tyddyn Helen
328 Dorothy Pentre Jerry 23/07/1833 15m H Bayley Williams Daughter Rbt Edward drowned pan of milk
329 Anne Erw Howel 08/10/1833 47 P B Williams Wife of Robert Morgan
330 Thomas Williams Tyn Rhos Glan yr Afon 14/11/1833 3 P B Williams Son of Thomas William Carpenter
331 Elinor Evans Bryn Hafod 27/11/1833 8m H Bayley Williams
332 John Thomas Castell Moelyn 03/12/1833 2 P B Williams Son of Edward Thomas and Elin
333 Thomas Owen Tai'r Brazier alias Tai'r Dwfr 17/12/1833 1 P B Williams Son of Owen Roberts and Ellen
334 Elizabeth Roberts Hare House alias Hen Efail 15/01/1834 8 P B Williams Daughter of Ellis and Margaret Roberts
335 John Owen Pen y Llynn or Llwyncoed Gate 25/01/1834 7 P B Williams Son of Michael Owen
336 Jane (B) Carnarvon 07/02/1834 6m P B Williams Daughter of Catherine J Pierce Bodrual Gate
337 Anne Thomas Erw Pwll y Glo Llanddeiniolen 07/03/1834 49 P B Williams Wife of Robert Thomas Erw Pwll y Gro
338 Robert Williams Gorseddau 02/04/1834 62 P B Williams
339 Morris Prichard Cwm y Glo 17/05/1834 47 P B Williams Killed by a fall in Quarry
340 Robert Owen Williams Tai Newyddion Rhosddu 19/05/1834 10m J Davids
341 Robert Cae Siencyn Bach 28/05/1834 4m P B Williams Son of Thomas Griffith
342 Mordecai Prichard Red Lion St Carnarvon 04/06/1834 76 P B Williams
343 Owen Jones Halfway 07/06/1834 1 H Bayley Williams
344 Evan Prichard Cae Dol Bleddyn 27/06/1834 84 P B Williams
345 Jane Davies Poor House (Bryn y Ffynnon) 11/07/1834 84 Hugh Rowlands
346 Hugh Owen Pen y Bont Rug 21/07/1834 9 P B Williams Son of Hugh Owen
347 Morris Jones Glas Coed and Tan y Coed Llanrug 10/09/1834 32 P B Williams
348 John Jones Pen y Gaer (late Hafod y Rug Ucha) 16/09/1834 15 P B Williams
349 Elizabeth Jones Tan y Coed 17/09/1834 45 H Bayley Williams
350 Ellen Roberts Mur Moch (Bwlch Gwynog) 23/09/1834 11 P B Williams
351 Robert Jones Tan y Coed 01/10/1834 32 Hugh Rowlands
352 Evan Jones Cwm y Glo (Freeholder) 05/10/1834 69 P B Williams
353 Catherine Roderick Ty Slates (lodger) 25/10/1834 84 P B Williams
354 Grace Pen yr Allt Carnarvon 29/10/1834 53 P B Williams Wife Henry Morris daugh late Ev Wm Prysgol
355 Richard Roberts Bryn yr Eryr 28/11/1834 58 P B Williams
356 Hannah Williams Havod (Pant y Lon) 16/01/1835 63 Hugh Rowlands
357 Mathew Jones Twll y Clawdd 17/01/1835 66 P B Williams
358 Griffith Owen Fuches Las 19/01/1835 75 P B Williams
359 John Jones Glan yr Afon 24/01/1835 17 P B Williams
360 Elizabeth Jones Pant y Defaid Llanbeblig 09/03/1835 56 H Bayley Williams
361 Richard Jones Pen y Gaer Llanddeiniolen 01/04/1835 28 H Bayley Williams
362 William Jones Bryn Gwynn 13/05/1835 4m P B Williams
363 Eleazer Griffith Cwm y Glo 03/08/1835 25 P B Williams
364 John Williams Rhos Ddu 13/08/1835 73 H Bayley Williams
365 John William Caen Rhos 17/08/1835 24 H Bayley Williams
366 Thomas Owen Twr Ucha Bryn Bras 24/08/1835 4m H Bayley Williams
367 David Thomas Hafod Oleu Llanbeblig 19/09/1835 68 P B Williams
368 Mary Owen Twll y Clawdd 24/09/1835 55 P B Williams Widow of Mathew Williams
369 Mary Owen Ty Canol Gallt Cwm y Glo 06/10/1835 35 P B Williams
370 Jane Griffith Bryn y Llan (Servant) 14/10/1835 20 P B Williams
371 John Williams Bryn Bras and Coed Goleu 27/10/1835 36 P B Williams
372 William Jones Cae Newydd 15/12/1835 57 P B Williams Mason residing with son at Waunfawr
373 Jane Hughes Tai Newyddion Ty Pella 02/01/1836 2 P B Williams Daughter of Hugh Griffith
374 William Prichard Cowrt y Gard Newydd 08/01/1836 18m P B Williams
375 Griffith Jones Gelliod 20/01/1836 65 P B Williams
376 William Castell Bryniau'r Fawnog 27/01/1836 5 P B Williams Son of Thomas Lloyd and Catherine
377 Ellen Thomas Llwyncoed 15/02/1836 87 P B Williams
378 John Owen Goleufron 04/03/1836 5 H Bayley Williams Grandchild of John Owen Pen y gr?
379 Owen Owen Goleufron 17/03/1836 8m H Bayley Williams Brother of above
380 Jane Bryn fawnog 24/03/1836 H Bayley Williams Wife of Owen Peter
381 Samuel Roberts Bwlch y Groes 05/04/1836 36 P B Williams Accident Glynn Rhonwy Slate Quarry
382 John Morris Pen Havodlas 06/04/1836 37 P B Williams Quarryman
383 Elizabeth Jones Aber Cwm y Glo 07/04/1836 4 P B Williams Daughter of John William Miner
384 Owen Thomas Wheldon Cefn Llwyd 12/04/1836 56 P B Williams Accident Glynn Rhonwy Slate Quarry
385 Catherine William Pen Hafodlas 04/05/1836 80 P B Williams
386 Anne Jones Pen y Gorlan Rhos Ddu 04/05/1836 6w P B Williams
387 Elizabeth 20/06/1836 38 P B Williams Wife John Owen daug late Owen Jones Brynllan
388 John William Cwm y Glo 09/07/1836 Inf P B Williams Son of William John David
389 Robert (B) Yr Allt 14/07/1836 7w P B Williams Son of Ann Thomas Parry
390 Jane Evans Glynn Rhonwy 05/08/1836 47 P B Williams
391 John Owen Lon Glai (Cent Issa) 10/09/1836 1 P B Williams
392 John Jones Llanddeiniolen Parish 25/10/1836 61 H Bayley Williams
393 Howell Jones Ty selaters 28/10/1836 9m J Davids
394 Mary Jones Halfway Tavern 04/11/1836 18m H Bayley Williams
395 Anne Owen Tyddyn Hiddig 18/11/1836 39 H Bayley Williams
396 Peter Bailey Williams Havod Pantafon 26/11/1836 71 Morris Hughes Rector Llanrug and Llanberis 1792
397 Jane Jones Pen y Graig 07/01/1837 55 H Bayley Williams
398 Jane Owen Bryngwyn 14/01/1837 53 Hugh Rowlands
399 Elizabeth Roberts Rhos 16/01/1837 3m Hugh Rowlands
400 Rowland Hughes Tan y Coed 21/01/1837 13 Hugh Rowlands
401 Evan Morgan Blaen y Cae Llanddeiniolen 28/01/1837 58 Hugh Rowlands
402 Elizabeth Humphreys Havodlas 23/02/1837 1 Hugh Rowlands
403 Richard Roberts Bwlch 03/03/1837 52 Hugh Rowlands
404 William Jones Bwlch 03/03/1837 22 Hugh Rowlands
405 Ellis Jones Glan yr Afon 06/03/1837 84 Hugh Rowlands
406 Thomas Jones Hafodlas 17/03/1837 1 Hugh Rowlands
407 William Williams Dinorwic Llanddeiniolen 12/05/1837 34 H Bayley Williams
408 William Jones Llys y Gwynt 09/06/1837 78 Hugh Rowlands
409 Harry Jones Bwlch 21/06/1837 2 Hugh Rowlands
410 Susan Price Hafod 22/06/1837 50 Hugh Rowlands
411 John Hughes Tyn y Lon 26/06/1837 23 Hugh Rowlands
412 Mary Williams Glan y Llyn 10/07/1837 17 Hugh Rowlands
413 Catherine Jones Tyn y Lon 24/07/1837 13 Hugh Rowlands
414 Hugh Owen Pen y greuor 25/07/1837 19 Hugh Rowlands
415 Hugh Roberts Yr Efal bach 31/07/1837 2m Hugh Rowlands
416 Mary Owen Garneddwen 31/07/1837 87 Hugh Rowlands
417 Robert Prichard Tyddyn helen 11/08/1837 70 Hugh Rowlands
418 Thomas Williams Pen y Bont 21/09/1837 23 Hugh Rowlands
419 Jane Evans Llanfair Gate House 13/10/1837 65 William L Jones
420 Thomas Parry Pentre tan Sardis 07/11/1837 11 Hugh Rowlands
421 Catherine Williams Cae'n Rhos 15/11/1837 25 Hugh Rowlands
422 Anne Roberts Carnarvon 17/11/1837 25 Hugh Rowlands
423 Thomas Parry Pentre tan Sardis 16/12/1837 10d Hugh Rowlands
424 Anne Owen Tyddyn Bisle 02/01/1838 Hugh Rowlands
425 Henry Parry Yr Allt Ddu 03/01/1838 44 Hugh Rowlands
426 Elizabeth Williams Park 12/01/1838 44 Hugh Rowlands
427 Owen Jones Pen y greuor alias Cae Mawr 24/01/1838 26 Hugh Rowlands
428 Jane Samuel Bryn Crwn 03/02/1838 80 Hugh Rowlands
429 Margaret Williams Gallt y Celyn 09/02/1838 56 Hugh Rowlands
430 Jane Owen Bryniau'r Fawnog 21/02/1838 16 Hugh Rowlands
431 Hugh Williams Drws y deugoed 26/02/1838 86 Hugh Rowlands
432 William Roberts Pen y Cock Llanbeblig 05/03/1838 5m Hugh Rowlands
433 Elizabeth Roberts Yr Efal bach 09/03/1838 41 Hugh Rowlands
434 Mary Williams Glan Llyn 10/04/1838 48 Hugh Rowlands
435 Morris Jones Bryngwyn 18/04/1838 2m Hugh Rowlands
436 William Jones Tanybryn 07/05/1838 1 Hugh Rowlands
437 Anne Jones Ty Sion Michael 19/05/1838 44 Hugh Rowlands
438 William Jones Yr Aber Cwm y Glo 01/06/1838 5m Hugh Rowlands
439 Margaret Prichard Bryngwyn 23/06/1838 39 Hugh Rowlands
440 John Evans Cefn 20/07/1838 56 Hugh Rowlands
441 Ellen Jones Cwm y Glo 25/07/1838 80 Hugh Rowlands
442 Evan Williams Tan y Waun 23/08/1838 32 Hugh Rowlands
443 William Jones Gellirbant 30/10/1838 3w Hugh Rowlands
444 David Roberts Tygwyn bach 13/11/1838 72 Hugh Rowlands
445 Margaret Owen Tyddyn Hiddigl 22/12/1838 9 Hugh Rowlands
446 Humphrey Williams Bryn Clochydd 26/12/1838 5 Hugh Rowlands
447 Elizabeth Prichard Y Bwlch 28/12/1838 80 Hugh Rowlands
448 Catherine Jones Tan y Coed 22/01/1839 78 Hugh Rowlands
449 Mary Roberts Ty'r Mynydd Graig Lwyd 28/01/1839 4m Hugh Rowlands
450 Robert Owen Pen y Gilfach 29/01/1839 7m Hugh Rowlands
451 Jane Jones Bryn Glas Llanbeblig 18/02/1839 3 Hugh Rowlands
452 Anne Owen Goleufron 22/02/1839 29 Hugh Rowlands
453 Ellen Jones Bodrual 08/03/1839 40 Hugh Rowlands
454 Catherine Jones Pen y gaer Llanddeiniolen 09/03/1839 61 Hugh Rowlands
455 John Michael Tan y bryn 13/03/1839 90 Hugh Rowlands
456 Margaret Ellis Tynybuarth 14/03/1839 64 Hugh Rowlands
457 Catherine Michael Carnarvon 15/03/1839 16 Hugh Rowlands
458 Hugh Roberts Goleufron 16/03/1839 11w Hugh Rowlands
459 Hugh Jones Bryn y Fedwen 30/04/1839 49 Hugh Rowlands Man of weak intellect
460 Edward Williams Bryniau'r Fawnog 22/05/1839 2d Hugh Rowlands
461 Morgan Evans Brynhafod 22/06/1839 4w Hugh Rowlands
462 Griffith Hughes Tan y Coed 29/06/1839 11 Hugh Rowlands
463 Morris Prichard Cwm y Glo 17/07/1839 1 Hugh Rowlands
464 Catherine Roberts Tygwyn bach 22/07/1839 75 Hugh Rowlands
465 William Morris Eithyn duon 26/07/1839 27 Hugh Rowlands
466 Thomas Hughes Cwm y Glo 09/08/1839 1m Hugh Rowlands
467 Gwen Jones Brynllan 16/08/1839 84 Hugh Rowlands
468 Hugh Thomas Cwm y Glo 28/09/1839 75 Hugh Rowlands
469 Rowland Evans Tan y llan 02/10/1839 25 Hugh Rowlands
470 Elizabeth Davies Tyddyn Mawr 18/10/1839 75 Hugh Rowlands
471 Ellen Jones Glanrafon 14/11/1839 5 Hugh Rowlands
472 Evan Evans Bryn yr Eryr 04/12/1839 1 Hugh Rowlands
473 Elizabeth Jones Hafotty 10/12/1839 47 Hugh Rowlands
474 William Morris Caenewydd 11/12/1839 3w Hugh Rowlands
475 Elizabeth Jones Yr Aber Cwm y Glo 21/12/1839 1 Hugh Rowlands
476 Mary Luke Carnarvon 09/01/1840 69 Hugh Rowlands
477 John Davies Cwm y Glo 14/01/1840 7m Hugh Rowlands
478 William Evans Tai Melinyddion 27/01/1840 2 Hugh Rowlands
479 Morris Jones Gallt y Celyn 04/02/1840 69 Hugh Rowlands
480 Ann Parry Tan yr Allt 10/02/1840 2 Hugh Rowlands
481 Elias Prichard Bryn yr Eryr 28/02/1840 28 Hugh Rowlands
482 Thomas Evans Cwm y Glo 04/03/1840 7m Hugh Rowlands
483 Michael Owen Cwm y Glo Turnpike 05/03/1840 55 Hugh Rowlands
484 Ellen Evans Carnarvon 13/03/1840 62 Hugh Rowlands
485 Margaret Owen Brynglas 14/03/1840 28 Hugh Rowlands
486 Anne Hughes Cwm y Glo 06/04/1840 3m Hugh Rowlands
487 John Jones Tan y Foel Llanddeiniolen 08/04/1840 3 Hugh Rowlands
488 John Jones Twll y Clawdd 11/04/1840 4m Hugh Rowlands
489 Robert Jones Glanrafon 24/04/1840 19 Hugh Rowlands
490 Robert Jones Havodlas 25/04/1840 51 Hugh Rowlands
491 Harry Williams Rhos ddu 01/05/1840 50 Hugh Rowlands
492 Margaret Evans Cwm y Glo 21/05/1840 4m Hugh Rowlands
493 Griffith Jones Pen Rhos Bodrual 25/05/1840 10m Hugh Rowlands
494 William Rowland Cwm y Glo 30/05/1840 10m Hugh Rowlands
495 William Evans Carnarvon 06/06/1840 3 Hugh Rowlands
496 Robert Griffith Bethesda 19/06/1840 23 Hugh Rowlands
497 Margaret Jones Llusbant Llanberis 01/07/1840 5m Hugh Rowlands
498 Evan Owen Bryngwyn 17/07/1840 2m Hugh Rowlands
499 Mary Thomas Tre ucha'r Cappal Brynglas 05/08/1840 1 H Bayley Williams
500 John Williams Bryngwyn 10/08/1840 11 Hugh Rowlands
501 Morgan Jones Waun Rythallt 12/08/1840 51 Hugh Rowlands
502 Mary Griffith Waun Rythallt 26/08/1840 31 Hugh Rowlands
503 Ellen Thomas Park 26/08/1840 31 Hugh Rowlands
504 Richard Williams Cefn 16/09/1840 4m Hugh Rowlands
505 John Jones Tan y Graig 30/09/1840 51 Hugh Rowlands
506 William Jones Cwm y Glo 30/09/1840 2m Hugh Rowlands
507 Catherine Lewis Cwm y Glo 30/09/1840 1 Hugh Rowlands
508 Thomas Jones Bryniau'r Fawnog 05/10/1840 4 Hugh Rowlands
509 Ellin Roberts Bryniau'r Fawnog 05/10/1840 3w Hugh Rowlands
510 Thomas Parry Rhos 06/10/1840 1m Hugh Rowlands
511 John Jones Bryniau'r Fawnog 09/10/1840 1 Hugh Rowlands
512 Ellen Evans Brynhafod 12/10/1840 6 Hugh Rowlands
513 Anne Jones Merddyn Morris 30/10/1840 54 Hugh Rowlands
514 Mary Lewis Cwm y Glo 07/10/1840 3 H Bayley Williams
515 Ellen Roberts Bwlch 11/11/1840 13 Hugh Rowlands
516 Griffith Hughes Cwm y Glo 14/11/1840 12 Hugh Rowlands
517 Robert Prichard Rhos 17/11/1840 3 Hugh Rowlands
518 Laura Jones Cappel Hermon 18/11/1840 2 Hugh Rowlands
519 John Parry Cwm y Glo 30/11/1840 2 Hugh Rowlands
520 Mary Parry Cwm y Glo 30/11/1840 5 Hugh Rowlands
521 Elizabeth Prichard Cwm y Glo 02/12/1840 9 Hugh Rowlands
522 Margaret Thomas Capel Hermon 04/12/1840 4m Hugh Rowlands
523 Evan Williams Clegir 07/12/1840 3 Hugh Rowlands
524 Robert Jones Park 14/12/1840 2 Hugh Rowlands
525 Robert Parry Tai'r Doctor 15/12/1840 5 Hugh Rowlands
526 William Williams Clegir 15/12/1840 5 Hugh Rowlands
527 Pierce Jones Buarthau 18/12/1840 3 Hugh Rowlands
528 Lowry Hughes Pen y bont 22/12/1840 73 Hugh Rowlands
529 Jane Jones Park (late of Ddol) 23/12/1840 75 Hugh Rowlands
530 Richard Parry Tai'r Doctor 23/12/1840 3 Hugh Rowlands
531 Dorothy Evans Cilgwythwch 30/12/1840 55 Hugh Rowlands
532 Ellen Thomas Tai'r Doctor 09/01/1841 6 Hugh Rowlands
533 Elizabeth Evans Tanrallt 12/01/1841 57 Hugh Rowlands
534 Thomas Jones Rhos 16/01/1841 1 Hugh Rowlands
535 Esther Jones Cwm y Glo 16/01/1841 2 Hugh Rowlands
536 Jane Ellis Tynybuarth 23/01/1841 75 Hugh Rowlands
537 Laura Williams Pen y bont 04/02/1841 4 Hugh Rowlands
538 Sarah Jones Cwm y Glo 06/02/1841 2 Hugh Rowlands
539 Richard Davies Cae Rhydau 15/02/1841 92 Hugh Rowlands
540 Mary Roberts Glan yr Afon Wen 16/02/1841 26 Hugh Rowlands
541 Jane Pierce Hebron 22/02/1841 97 Hugh Rowlands
542 Richard Jones Bryn y Cwil 16/03/1841 41 Hugh Rowlands
543 Jane Williams Bont Rythellt 20/03/1841 6 Hugh Rowlands
544 Jane Williams Drws y ddeugoed 06/04/1841 87 Hugh Rowlands
545 John Williams Bryn y ffynon 14/04/1841 19 Hugh Rowlands
546 John Prichard Cefnllwyd 16/04/1841 56 Hugh Rowlands
547 William Roberts Court y Guard 19/05/1841 10m Hugh Rowlands
548 Griffith Thomas Fron 27/05/1841 2 Hugh Rowlands
549 Richard Edwards Uwchlaw'r ffynon 09/06/1841 66 H Bayley Williams
550 Griffith Williams Ddol Helyg 11/06/1841 47 Hugh Rowlands
551 Evan Jones Ty slattas 09/08/1841 53 H Bayley Williams
552 Robert Parry Tynewydd Bryniau'r Fawnog 21/08/1841 47 Hugh Rowlands
553 Jane Morris Tros y ffordd 28/08/1841 1 Hugh Rowlands
554 Owen Hughes Bryn coch 01/09/1841 4m Hugh Rowlands
555 Elizabeth Jones Tan y Coed 18/09/1841 10 Hugh Rowlands
556 Ruth Owen Rhos Rug 20/10/1841 64 Hugh Rowlands
557 Elizabeth Hughes Cwm y Glo 03/11/1841 3w Hugh Rowlands
558 Owen Roberts Castell 10/11/1841 31 Hugh Rowlands
559 David Roberts Felin bach 13/11/1841 68 Hugh Rowlands
560 Jane Williams Waenfawr 16/11/1841 2 Hugh Rowlands
561 Owen Hughes Bryngwyn 04/12/1841 33 Hugh Rowlands
562 Griffith Owen Llwynybrain 23/02/1842 49 Hugh Rowlands
563 John Jones Cwm y Glo 05/03/1842 30 Hugh Rowlands
564 Elizabeth Jones Havodlas 09/03/1842 21 Hugh Rowlands
565 William Roberts Cwm y Glo 12/04/1842 7w Hugh Rowlands
566 Elizabeth Roberts Cwm y Glo 14/04/1842 2w Hugh Rowlands
567 John Roberts Cwm y Glo 16/04/1842 3w Hugh Rowlands
568 William Williams Tyr Capel 30/04/1842 80 Hugh Rowlands
569 Jane Roberts Rhos Rug 14/05/1842 79 Hugh Rowlands
570 Lewis Griffith Cae Rhydau 28/05/1842 3 Hugh Rowlands
571 Ellin Williams Brynffynon 15/06/1842 10m Hugh Rowlands
572 Daniel Morris Cwm y Glo 17/06/1842 2 Hugh Rowlands
573 John Morris Cwm y Glo 18/06/1842 8 Hugh Rowlands
574 John Hughes Cwm y Glo 20/06/1842 10m Hugh Rowlands
575 Elizabeth Hughes Cwm y Glo 22/06/1842 2 Hugh Rowlands
576 Morris Morris Cwm y Glo 25/06/1842 5 Hugh Rowlands
577 John Roberts Cwm y Glo 25/06/1842 2 Hugh Rowlands
578 Thomas Roberts Rhos Ddu 27/06/1842 2 Hugh Rowlands
579 Elizabeth Owen Cwm y Glo 02/07/1842 1 Hugh Rowlands
580 John Parry Cwm y Glo 05/07/1842 2 Hugh Rowlands
581 Thomas Parry Rhos Ddu 09/07/1842 31 Hugh Rowlands
582 Anne Jones Cwm y Glo 09/07/1842 8 Hugh Rowlands
583 Jane Williams Bryngwyn 09/07/1842 5 Hugh Rowlands
584 Mary Roberts Cwm y Glo 11/07/1842 6 Hugh Rowlands
585 Ellen Jones Brynllan 12/07/1842 1 Hugh Rowlands
586 Robert Owen Llwyncoed 16/07/1842 1 Hugh Rowlands
587 Ellen Evans Cwm y Glo 16/07/1842 8 Hugh Rowlands
588 Cadwalader Parry Cwm y Glo 20/07/1842 29 Hugh Rowlands
589 Elinor Jones Carnarvon 27/07/1842 63 H Bayley Williams
590 Hugh Roberts Cwm y Glo 27/07/1842 5 H Bayley Williams
591 Mary Thomas Havodlas 02/08/1842 3 Hugh Rowlands
592 Catherine Williams Cwm y Glo 05/08/1842 3 Hugh Rowlands
593 Ellis Morris Clegir 05/08/1842 27 Hugh Rowlands
594 William Jones Cwm y Glo 17/08/1842 1 Hugh Rowlands
595 John Williams Buarthau 29/08/1842 14 Hugh Rowlands
596 William Williams Pen y Rhiw 17/09/1842 45 Hugh Rowlands
597 William Hughes Cwm y Glo 19/10/1842 2 Hugh Rowlands
598 Richard Prichard Cwm y Glo 29/10/1842 1 Hugh Rowlands
599 Mary Griffith Bryncrwn 10/11/1842 2 Thomas Thomas
600 Mary Jones Llanddeiniolen Parish 23/12/1842 1m H Bayley Williams
601 Hugh Williams Ty Canol 11/01/1843 13 Robert Williams
602 Hugh Jones Merddyn 18/01/1843 15 James Parry
603 Margaret Williams Chapel House 27/01/1843 77 H Bayley Williams
604 Hugh Rowlands Tygwyn bach 24/02/1843 47 Thomas Thomas
605 Anne Jones Tyddyn Wisgi 03/03/1843 93 J P Morgan
606 Sarah Jones Bryn coch 06/03/1843 2w H Bayley Williams
607 Elizabeth Hughes Bryn fawnog 08/03/1843 92 H Bayley Williams John Parry Carrier's widow
608 Sarah Michael Tan y bryn 29/03/1843 88 H Bayley Williams
609 Ellin Davies Ddol helig 05/04/1843 87 H Bayley Williams
610 John Jones Tanycoed 08/04/1843 81 H Bayley Williams
611 David Hughes Yr Efail 18/04/1843 34 Thomas Thomas
612 Evan Davies Tyddyn Mawr 24/05/1843 81 H Bayley Williams
613 Owen Jones Bryn maen 02/06/1843 57 H Bayley Williams Cancer in hand and arm
614 Grace Jones Brynllan 07/06/1843 40 H Bayley Williams
615 Jane Evans Cwm y Glo 20/06/1843 1 H Bayley Williams
616 Ellin Hughes Cwm y Glo 21/06/1843 21 H Bayley Williams Daug Hugh Morgan late Tyddyn wisgi
617 John Jones Bryncoch Jul 1843 8 W Lloyd Williams
618 Margaret Hughes Yr Efail 12/07/1843 5m John Davids
619 Grace Williams Drwsdaugoed 14/07/1843 18 H Bayley Williams (Scrophula)
620 Elizabeth Hartwell New Street Carnarvon 17/08/1843 82 H Bayley Williams
621 William William Hughes Caer Weddys 19/08/1843 20 H Bayley Williams
622 Humphrey Jones Afon rhos 15/09/1843 30 H Bayley Williams
623 Elizabeth Thomas Llanwnda 04/11/1843 86 H Bayley Williams Sister late Harry Thos Pen Havodlas
624 Jane Williams Cwm y Glo 04/11/1843 47 H Bayley Williams
625 Elizabeth Rowland Tan y Llan 08/11/1843 63 H Bayley Williams Aunt to John Jones Brynfedwen
626 Thomas Parry Rhos ddu 18/11/1843 27 H Bayley Williams Student Bala Calvinist Seminary
627 Margaret Prichard Aber Cwm y Glo 18/11/1843 9 H Bayley Williams (Scrophula)
628 Thomas Williams Cae glas 25/11/1843 46 H Bayley Williams
629 Catherine Hughes Cwm y Glo 06/12/1843 7w H Bayley Williams
630 Ellin Parry Cae Hoydyn 23/12/1843 71 H Bayley Williams
631 Thomas Williams Buarth Gwarcha 10/02/1844 5 H Bayley Williams (Croup or Inflammation of windpipe)
632 William Prichard Pwll budr (nr) 17/02/1844 14 H Bayley Williams
633 Richard Hughes Buarthau 24/02/1844 84 H Bayley Williams
634 John Hughes Llanddeiniolen Parish 24/02/1844 2m H Bayley Williams Child of Evan Hughes Tan y Coed
635 William Foulk Mur moch 01/03/1844 6m H Bayley Williams
636 John Michael Tan y bryn 02/03/1844 21 H Bayley Williams
637 Zachaeus William Jones Glan Llyn Moelyn 18/03/1844 17 H Bayley Williams (Consumption)
638 Elizabeth Jones Bryn llan 27/03/1844 14 H Bayley Williams (Fever)
639 Anne Jones Llanddeiniolen Parish 27/03/1844 2w H Bayley Williams
640 Jane Jones Cwm y Glo 30/03/1844 21 H Bayley Williams Sister to Zachaeus ID637 (Consumption)
641 Mary Jones Cwm y Glo 29/04/1844 11w H Bayley Williams
642 Henry Parry Cwm y Glo 04/05/1844 18 H Bayley Williams Son Ellis Parry killed Dinorwic
643 Mary (B) Edwards Aberbellaf Cwm y Glo 07/05/1844 2d H Bayley Williams Child of Margaret Jones Widow
644 Mary Jones Gelligoed 22/05/1844 74 H Bayley Williams (Cancer)
645 Ellin Jones Tan y Coed 01/06/1844 40 H Bayley Williams Daughter of Glasgoed (Consumption)
646 Robert Jones Glyn Quarry 05/06/1844 80 H Bayley Williams
647 Owen Michael Llwyncoed 15/06/1844 90 H Bayley Williams
648 Sarah Williams Cwm y Glo 27/06/1844 69 John Davids
649 John Morris Cwm y Glo 06/07/1844 34 John Davids
650 Anne Morris Cwm y Glo 15/07/1844 30 H Bayley Williams Widow ID649 Daughter Wm Prichard Aber
651 Jane Williams Aber Cwm y Glo 26/07/1844 22 John Davids
652 No details 31/07/1844
653 David Jones Cwm y Glo 08/08/1844 34 H Bayley Williams Son of David Jones Ddol Ty Du
654 Margaret Owens Tyddyn Hiddigl 13/09/1844 1d H Bayley Williams
655 John Roberts Cae Siencyn Bach 08/10/1844 10 H Bayley Williams (Worm Fever)
656 Margaret Roberts Tan Sardis Llanddeiniolen 09/10/1844 2m John Davids
657 Thomas Lloyd Bryngwyn 16/10/1844 46 John Davids (Scrophula)
658 Owen Morris Clegir 19/10/1844 23 John Davids (Consumption)
659 Anne Jones Pen y Clogwyn 01/11/1844 74 H Bayley Williams
660 Owen Williams Carreg y Fran 02/11/1844 4m H Bayley Williams
661 Robert Lewis Cwm y Glo 05/12/1844 3 H Bayley Williams
662 Ellinor Hughes Brynglas 30/12/1844 1m H Bayley Williams
663 Margaret Jones Halfway 07/01/1845 1 H Bayley Williams Child of O Jones M?
664 Jane Roberts Pinfold nr Llyn Moelyn 18/01/1845 22 John Davids Wife of Robin Tyddyn Elen (Consumption)
665 Henry Roberts Pant Havodlas 22/02/1845 28 H Bayley Williams Killed at Dinorwic Quarry
666 Catherine Williams Tyn y gerddi Cwm y Glo 27/02/1845 72 H Bayley Williams
667 Elias Parry Brynmadoc Llanddeiniolen 25/03/1845 21m H Bayley Williams Child of John Parry Carrier
668 Anne Evans Tai Melinyddion 10/05/1845 5 H Bayley Williams
669 Anne Lewis Cwm y Glo 14/05/1845 41 H Bayley Williams
670 Richard Williams Aber Cwm y Glo 04/06/1845 23 John Davids
671 Thomas Edwards Bryngoleu 12/06/1845 5 H Bayley Williams
672 Rowland Roberts Bryn fawnog 14/06/1845 5 H Bayley Williams
673 Richard Rowlands Glyn Afon Ifor 20/06/1845 52 John Davids
674 Hugh Jones Llanbabo Llanddeiniolen 24/06/1845 42 Thomas Thomas
675 Richard Prichard Garnons St Carnarvon 01/07/1845 23 H Bayley Williams
676 Griffith Roberts Rhos Minffordd 16/07/1845 34 H Bayley Williams Killed at Dinorwic Quarry
677 Trevor Jones Sarn y Clegir 30/07/1845 57 H Bayley Williams
678 William Thomas Bwlch gwntog 13/08/1845 27 H Bayley Williams (Scrophula)
679 Hugh Evans Tydraw Cwm y Glo 26/08/1845 43 H Bayley Williams
680 Thomas Owen Havotty Croes Bennet 29/08/1845 29 H Bayley Williams Brother ID658 (Consumption)
681 Anne Williams Cwm y Glo 06/09/1845 3 H Bayley Williams
682 Mary Thomas Park Carnedd Will 17/09/1845 18m James Parry
683 Mary Thomas Rhos Ddu 15/10/1845 32 H Bayley Williams Daughter late Sion Melinydd Felin Wen
684 David Jones Pant Ifan or Coldy 15/10/1845 69 H Bayley Williams Late Tyddyn Sais
685 Margaret Rogers Pwll y bar 01/11/1845 76 H Bayley Williams Native of Shropshire
686 Sarah Roberts Clegir 11/11/1845 20 H Bayley Williams
687 Catherine Evans Ty newydd Cwm y Glo 15/11/1845 70 H Bayley Williams
688 William (B) Williams Clegir 08/12/1845 3m H Bayley Williams Child Thos Gth Bryngwyn
689 Owen Roberts Tyn llwyni 12/12/1845 6m H Bayley Williams Child of Robert Roberts Mason
690 Anne Hughes Fron 27/12/1845 78 H Bayley Williams
691 Laura Williams Penbont Rhythell 28/12/1845 35 H Bayley Williams
692 Ellin Evans Cwm y Glo 12/02/1846 52 H Bayley Williams
693 Hugh Williams Glan y Gors (Gorsedda) 25/02/1846 2m H Bayley Williams
694 Robert Williams Pant Havodlas 28/02/1846 55 H Bayley Williams Killed in Quarry
695 Alice Griffith Cefn 12/03/1846 27 H Bayley Williams
696 Grace Thomas Muriau Llanddeiniolen 14/03/1846 82 H Bayley Williams Broke her neck in gravel pit
697 David Morris Cwm y Glo 10/04/1846 25 H Bayley Williams Son of Morris Hugh
698 Elizabeth Jones Havodlas 24/04/1846 1d H Bayley Williams
699 Margaret Jones Tyddyn Wisgi 27/05/1846 85 H Bayley Williams Widow of Hugh Jones
700 Laura Hughes Pen y bont 30/05/1846 30m H Bayley Williams
701 Ellin Griffith Cwm y Glo 06/06/1846 2 H Bayley Williams Pauper from Aberdaron
702 Margaret Owen Dolgynfydd Issa 27/06/1846 26 H Bayley Williams (Consumption Rapid)
703 Griffith Prichard Cefn 03/07/1846 72 H Bayley Williams
704 Margaret Williams Caenrhos 21/07/1846 69 John Davids
705 Elizabeth Roberts Rhod ddu 25/07/1846 13 John Davids Child Ellis the Singing Master (Fever)
706 Elizabeth Hughes Cwm y Glo 07/08/1846 25 H Bayley Williams Widow Daughter Richard Peter (Consumption)
707 William Jones No Address 17/08/1846 4m H Bayley Williams
708 Griffith Griffiths Muriau Llanddeiniolen 15/09/1846 41 H Bayley Williams
709 Jane Hughes Buarthau 21/09/1846 86 H Bayley Williams
710 Ellis Williams Bryn Ffynnon 21/10/1846 64 H Bayley Williams
711 Robert Prichard Brynfawnog 24/10/1846 1 H Bayley Williams
712 Elizabeth Lewis Cwm y Glo 08/10/1846 7 H Bayley Williams Child of Will Llanfechell
713 Ellin Griffith Pen y Gongl 07/11/1846 80 H Bayley Williams Mark's Widow (Cancer in hand)
714 Morris Jones Tynlon 09/11/1846 25 H Bayley Williams Son of Martha (Influenza)
715 William Parry Cwm y Glo 10/11/1846 5 H Bayley Williams (Scarlet Fever)
716 Elizabeth Williams Cae crin 28/10/1846 84 H Bayley Williams
717 Anne Owens Tyddyn Hiddig 16/11/1846 43 H Bayley Williams Wife of O Owens
718 Jane Trevor Sarn y Clegir 10/12/1846 27 H Bayley Williams (Consumption)
719 John Roberts Cwm y Glo 18/12/1846 3d H Bayley Williams Son of J Roberts Pandy
720 Ellin Griffith Cwm y Glo 26/12/1846 34 H Bayley Williams
721 Stephen Fox Eithun Duon (tent) 28/01/1847 3m H Bayley Williams Irish Vagrants Inquest held
722 Anne Owens No Address 12/02/1847 9 H Bayley Williams
723 Thomas Jones Hughes Caehoydyn 17/02/1847 10d H Bayley Williams
724 Lowry Lewis Brynbras 27/02/1847 72 H Bayley Williams
725 William Evans Tai Melinyddion 12/03/1847 1 H Bayley Williams (Scarlet Fever)
726 Evan Edwards Llanddeiniolen Parish 10/03/1847 1w H Bayley Williams
727 Richard Jones Pant Ifan Bach 13/03/1847 58 H Bayley Williams Killed at Pencefn Married man Llanaelhaiarn
728 Judith Jones Tyn y Gerddi Cwm y Glo 25/03/1847 7 H Bayley Williams
729 Jane Jones Cwm y Glo 12/04/1847 3 H Bayley Williams
730 William Parry Cwm y Glo 15/04/1847 41 James Parry
731 Jane Griffith Jones Poor House 17/04/1847 78 H Bayley Williams Wife of John Griffith Sion
732 John Griffith Jones Poor House 01/05/1847 82 H Bayley Williams Husband of ID731 above
733 Thomas Williams Bryncoch 21/05/1847 43 H Bayley Williams Saer
734 Hugh Jones No Address 22/05/1847 3 H Bayley Williams
735 William Jones Yr Efal 31/05/1847 68 H Bayley Williams Blacksmith and Church Warden
736 William Owen Cwm y Glo 01/06/1847 5 H Bayley Williams
737 David Williams Carnarvon 01/06/1847 1 H Bayley Williams R E Coldy's child
738 Margaret Roberts Clwt y Bont 09/06/1847 12 H Bayley Williams Resident at Gaerwen Anglesey
739 Anne Griffith Carnarvon 10/06/1847 46 H Bayley Williams Wife of William Griffith Saer
740 Ellen Eliza Rowlands Uxbridge Square Carnarvon 30/06/1847 9 Thomas Thomas
741 Ann Jones Gelligoed Llanrug 30/06/1847 6 Thomas Thomas
742 Edward Williams Tre Lanbeblig Carnarvon 02/07/1847 70 John Davis
743 Anne Roberts Efail bach 14/08/1847 24 H Bayley Williams
744 Martha Jones Glyn Quarry 16/08/1847 78 John Davids Wife of ID646
745 Ellis Griffith Greuor 15/09/1847 74 H Bayley Williams
746 Anne Evans Sarn mysoglyn 07/10/1847 72 H Bayley Williams
747 John Williams Pen y gongl 22/06/1847 5 John Davids (Omitted from previous page)
748 John Owen Goleufron 21/07/1847 36 H Bayley Williams (Omitted from previous page)
749 Anne Roberts Carnarvon 15/10/1847 60 H Bayley Williams Sioned's Daughter
750 Mary Williams Capel Hermon 10/11/1847 1 H Bayley Williams
751 Mary Owen Hen Dy Clynnog 31/12/1847 94 H Bayley Williams
752 Anne Rowland Capel Bryngwyn 01/01/1848 80 H Bayley Williams Widow of William Samuel
753 Owen Williams Ty Club 08/01/1848 46 D Lewis Williams Killed at Quarry
754 Elizabeth Prichard Llanddeiniolen Parish 08/01/1848 72 D Lewis Williams Widow of J Prichard Brynfotty
755 Catherine Griffith Ty'r Tylodion 14/01/1848 83 B J Binns Wife of Griffith Saer
756 John Jones Cwm y Glo (late Ty Sclaters) 03/02/1848 28 H Bayley Williams (Paralysis)
757 Mary Jones LLanddeiniolen Parish 05/02/1848 30m H Bayley Williams
758 Thomas Williams Garneddwen Llanbeblig 09/02/1848 62 B J Binns
759 William Hughes Ty canol Brynglas 12/02/1848 47 James Parry
760 Edward Williams Bryn Fawnog 16/02/1848 77 James Parry Mason
761 Catherine Griffith Cwm y Glo 24/02/1848 30m H Bayley Williams Drowned in a Pistill
762 Robert Roberts (Evans) Tynewydd Cwm y Glo 01/03/1848 2m H Bayley Williams
763 Margery Davies Greuor (late Coed goleu) 03/03/1848 86 H Bayley Williams Mother died at 96 see ID133
764 Hugh Williams Caer Weddys (late of) 03/03/1848 38 H Bayley Williams Died inflamed arm after bleeding
765 Anne Williams Brynbras 15/03/1848 52 H Bayley Williams alias Pierce
766 David Owen David Ty Canol 18/03/1848 75 H Bayley Williams see ID769
767 Anne Evans Llwyncelyn Llanfair Parish 06/04/1848 66 H Bayley Williams
768 Richard Griffith Bryngwyn 24/04/1848 18m H Bayley Williams
769 Abel Jones No Address 25/03/1848 1w H Bayley Williams Grandchild of David O David
770 Jane Jones Tai'r Doctor 03/05/1848 2w H Bayley Williams
771 Jane Owens Tyn Lon 29/05/1848 2m H Bayley Williams
772 William Jones Fuches Las 02/06/1848 29 H Bayley Williams Drowned at Glyn Quarry
773 Grace Owen Dolgynfydd Issa 03/06/1848 55 H Bayley Williams
774 Elizabeth Jones Havodlas 24/06/1848 69 H Bayley Williams (Cancer)
775 Anne Hughes Cwm y Glo 10/06/1848 51 H Bayley Williams Daughter of John Sion Roberts
776 Thomas Griffith Cwm y Glo 27/06/1848 25 H Bayley Williams Drowned in boat on lake
777 David Griffith Cwm y Glo 27/06/1848 32 H Bayley Williams Drowned in boat on lake
778 Griffith David Griffith Cwm y Glo 27/06/1848 11 H Bayley Williams Drowned in boat on lake
779 Evan Evans Cwm y Glo 27/06/1848 25 H Bayley Williams Drowned in boat on lake
780 William Evans Cwm y Glo 27/06/1848 18 H Bayley Williams Drowned in boat on lake
781 John Williams Tyn y Gerddi Cwm y Glo 27/06/1848 17 H Bayley Williams Drowned in boat on lake
782 John Jones Cwm y Glo 04/07/1848 3w H Bayley Williams Hugh Jones's son
783 Elizabeth Roberts Penclogwyn Cwm y Glo 05/07/1848 11 H Bayley Williams (Consumption)
784 Owen Jones Hafodywern Llanwnda 10/07/1848 30 H Bayley Williams Cut wrist fever arm diseased
785 Sarah Edwards Llanddeiniolen Parish 02/08/1848 1m H Bayley Williams
786 Margaret Williams Cwm y Glo 23/08/1848 1m H Bayley Williams Jacob's child
787 Mary Thomas Brynllwyd 06/09/1848 69 H Bayley Williams Widow Thomas Wheldon 1st burial new ground
788 Owen Jones Cwm y Glo 20/09/1848 18m H Bayley Williams
789 Ellin Jones Yanycoed 03/10/1848 22 H Bayley Williams
790 Henry Roberts Llanddeiniolen Parish 04/10/1848 3 H Bayley Williams
791 Hugh Jones Cwm y Glo 04/10/1848 4 H Bayley Williams
792 Griffith Hughes Tyntwll Llanbeblig 08/11/1848 63 H Bayley Williams Master Mariner (late Tyddyn Whisgi)
793 Richard Williams Tyn y buarth 15/11/1848 30 H Bayley Williams Carpenter
794 Owen Thomas Glanrhonwy 15/11/1848 50 H Bayley Williams
795 Dorothy Roberts Cae crin 27/12/1848 36 H Bayley Williams (Apoplexy)
Entries Per Page
Displaying Page of