Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

 • ID - Cyfeireb y Cofrest / Register Reference
 • CL - Dyddiad Claddu / Date of Burial
 • ENW - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
 • CYFENW - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
 • O - Oed / Age
 • GALW - Galwedigaeth / Occupation
 • PRESWYLFOD - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
 • LL - Llythyren Bedd / Grave Letter
 • RH - Rhif y Bedd / Grave Number
 • GWE - Person wnaeth gynnal y seremoni / Person performing ceremony
 • NOD - Nodiadau / Notes
ID
CL
ENW
CYFENW
O
GALW
PRESWYLFOD
LL
RH
GWE
NOD
793 29/03/1949 Richard Roberts 84 Coal Miner 92 County Road Penygroes E 213 Howell Roberts
794 06/04/1949 Jane Griffiths 87 Confectioner (Retired) Alun House Penygroes E 180 Howell Roberts
795 06/04/1949 Jane Thomas 96 Widow 17 Nantlle Road Talysarn B 580 Robert Jones
796 16/04/1949 David Owen Jones 7w 6 Tynyweirglodd Penygroes E 212 Howell Roberts Son of Hugh Jones
797 21/04/1949 Kate Jones 86 Widow Fron Aber Aberdesach C 359 R Lloyd Edwards
798 23/04/1949 Pierce Morris Roberts 61 Quarryman Glanrafon Drws y Coed E 33 R J Powell
799 29/04/1949 Thomas Jones 67 Blacksmith (Retired) Lletty Fadog Talysarn D 134 T Burgess Jones
800 30/04/1949 John Evans 67 Fitter Engineer (Quarry) 3 Chapel Street Penygroes E 188 D J Davies
801 27/04/1949 Jane Jones 70 Liverpool Nouse Penygroes D 236 D J Davies Wife of R E Jones
802 04/05/1949 Jane Hughes 94 Widow 20 Llwyndu Road Penygroes E 220 Howell Roberts
803 19/05/1949 Richard Jones 70 Quarryman Uwchydon Tram Road Penygroes E 221 Howell Roberts
804 20/05/1949 William J Jones 59 Quarryman 5 Doctor Street Llanllechid D 276 S W Bowen
805 06/06/1949 Kate Owen 62 22 Eifion Terrace Talysarn E 155 Robert Jones Wife of O Owen
806 09/06/1949 Mary Ann Hughes 87 Dyffryn Victoria Road Penygroes C 312 T Burgess Jones Widow of W Hughes
807 29/06/1949 Jennie Griffiths 66 Gwynfaes Llanllyfni E 222 Robert Jones Wife of G Griffiths
808 04/07/1949 William Ellis Jones 60 Dispener and Dresser 1 Chapel Street Penygroes E 59 Howell Roberts
808A 12/07/1949 John Meilir Powell 27 Master Mariner Bron y Gan Pwllheli B 353 Morgan Griffith
809 28/07/1949 Susannah Williams 77 Fronheulog Tynyweirglodd B 419 Benjamin Roberts Widow of Evan Williams
810 11/08/1949 William Hughes 61 Baker Madryn Victoria Road Penygroes E 223 W R Jones
811 12/08/1949 Laura Evans 90 Spinster Eryri Hospital Caernarvon C 329 Gwynant Owen
812 15/09/1949 Handel Turner (Rev) 73 Quarryman (Retired) Horeb Villa Garndolbenmaen D 409 Gwynant Owen
813 24/09/1949 Jane Jones 84 73 Hyfrydle Road Talysarn B 407 D J Davies Widow of W H Jones
814 26/09/1949 Griffith Roberts 70 Farmer Ty Gwyn Llanllyfni E 211 Ben Williams
815 19/10/1949 Una Jones 19 Nurse 21 Maesdulyn Penygroes E 179 T Burgess Jones
816 26/10/1949 Laura Ann Williams 67 19 Tynyweirglodd Penygroes D 226 Ben Williams Widow of T Williams
817 01/11/1949 Ann Lewis 63 Gwelfor Clynnog Rd Penygroes E 224 Ben Williams Widow of D Lewis
818 07/11/1949 Jean Lloyd Morris 9d Regent House Penygroes E 201 W R Jones Daughter of E Morris
819 07/11/1949 Henry Williams (Rev) 76 Minister of Religion Bod Elwy Clark Terrace Caernarvon E 226 E J Owen
820 13/11/1949 William Williams 62 Sub Station Attendant Guild House Hostel Coventry E 126 T Burgess Jones
821 15/11/1949 Huw Williams 89 Quarry Labourer 44 County Road Penygroes A 1351 W R Jones
822 21/11/1949 David O Owen 71 Quarryman Bodlondeb Coedmadog Rd Talysarn E 227 Robert Jones
823 20/11/1949 Albert Owen 53 Quarryman 12 Maesdulyn Penygroes E 107 T Burgess Jones
824 25/11/1949 John Griffiths 80 Quarryman Bryn Gelli Talysarn C 21 Robert Jones
825 12/12/1949 Mary J Hughes 73 Meillionydd Upper Llandwrog E 228 Robert Jones Wife of R Hughes
826 26/12/1949 Richard R Thomas 68 Quarryman 37 Coedmadog Road Talysarn B 640 Robert Jones
827 10/01/1950 Samuel W Jones 78 Quarryman 3 Cefnfaesllyn Penygroes E 75 D J Davies
828 14/01/1950 Mary Pierce Williams 56 20 Black Bridge Holyhead D 97 L Cleaver Wife of W Williams
829 21/01/1950 Jane H Jones 76 Victoria House High St Penygroes C 325 Howell Roberts Wife of Hugh H Jones
830 27/01/1950 Emma Parry 75 Lluesty Victoria Road Penygroes D 138 R M Williams Wife of Owen Parry
831 24/01/1950 Hugh W Jones 36 Driver 31 Nantlle Road Talysarn E 229 D J Davies
832 06/02/1950 Margaret Evans 81 46 County Road Penygroes D 215 Howell Roberts Widow of R Evans
833 08/02/1950 Ann E Jones 56 31 Nantlle Road Talysarn E 229 D J Davies Widow of H W Jones
834 09/02/1950 Kate Rowlands 81 Fourcrosses Stores Talysarn B 454 Robert Jones Wife of R Rowlands
835 14/02/1950 Winifred Thomas 72 Llys Ivor Carmel E 84 W Bryn Roberts Widow of M Thomas
836 20/02/1950 Ellen Jones 71 10 County Road Penygroes D 334 T Burgess Jones Widow of John Jones
837 23/02/1950 Edward Williams 63 Quarryman 8 Rhiwlas Road Talysarn D 52 Robert Jones
838 01/03/1950 Ann Jones 86 24 Water Street Penygroes D 206 Howell Roberts Widow of J D Jones
839 07/03/1950 Margaret A Hughes 74 17 Water Street Penygroes D 261 T Burgess Jones Widow of T Hughes
840 09/03/1950 Robert L Williams 54 Slate Quarryman 6 Maes Llyfnwy Talysarn E 210 D J Davies
841 11/03/1950 Mary E Roberts 72 21 Eifion Terrace Talysarn D 407 T Burgess Jones Widow of R W Roberts
842 23/03/1950 Ellen Jones 77 Gorlan Lwyd Cilgwyn B 356E T Burgess Jones Widow of O H Jones
843 24/03/1950 David E Griffiths 68 Quarryman 46 Coedmadog Road Talysarn E 231 Robert Jones
844 25/03/1950 Jane Black 52 Eryri House Talysarn E 209 Robert Jones Wife of Black
845 28/03/1950 Hugh R Hughes 69 Quarryman Bryn Awen Talysarn E 232 Robert Hughes
846 29/03/1950 William Thomas 27 Lorry Driver 92 County Road Penygroes E 241 G Gwynant Owen
847 06/04/1950 Elizabeth E Owen 29 Factory Worker 10 Longcroft Avenue Liverpool D 119 Robert Jones
848 15/04/1950 Edward J Humphreys 64 Coal Miner Retired 100 County Road Penygroes E 202 H K Jones
849 15/04/1950 Ellen Jones 82 Spinster 3 Bryn Hyfryd Talysarn D 288 Robert Jones
850 17/04/1950 Catherine J Jones 84 188 Manod Rd Blaenau Festiniog D 51 R J Powell Widow of W D Hughes
851 18/04/1950 Mary W Jones 72 17 Victoria Road Penygroes C 197 T Burgess Jones Widow of W W Jones
852 22/04/1950 Jane Williams 79 Dafarn Dywyrch Upper Llandwrog D 98 Rev Jackson Widow of J Williams
853 29/04/1950 Henry T Hughes 69 Blacksmith Is Dulyn Tamyrallt E 233 Robert Jones
854 01/05/1950 Thomas D Roberts 50 Slate Polisher Gerallt Snowdon Street Penygroes E 208 D J Davies
855 29/04/1950 William Hughes 76 Engine Driver 11 Eifion Terrace Talysarn C 160 Robert Jones
856 01/05/1950 Morris Williams 60 Slate Dresser Hen Dy Tram Road Penygroes E 234 G Gwynant Owen
857 09/05/1950 Blodwen Williams 54 6 Clynnog Road Penygroes E 181 D J Davies Widow of T Williams
858 22/05/1950 Griffith Roberts 73 Retired Farmer Tanfforddelen Groeslon E 242 H R Williams
859 17/05/1950 Morris Roberts 7m Bronallt County Road Penygroes C 107 T Burgess Jones Son of W Roberts
860 24/05/1950 Robert Thomas 80 Retired Farmer 32 County Road Penygroes E 162 D J Davies
861 02/06/1950 Jean Jones 19 5 Maesdulyn Penygroes E 243 Howell Roberts Daughter of M Jones
862 05/06/1950 G Gwynant Owen 74 Minister of Religion Ael y Bryn Tram Road Penygroes C 254 Howell Roberts
863 13/06/1950 Ellen Roberts 83 Spinster Tanyfron Talysarn C 63 D Terry Thomas
864 13/06/1950 Owen E Griffiths 65 Quarryman (Retired) Tegfan West End Penygroes C 344 D J Davies
865 13/06/1950 Richard E Owen 40 Painter and Decorator 6 Penyrorsedd Terrace Nantlle E 244 Ben Roberts
866 17/06/1950 Catherine Davies 72 Llys Arthur Penygroes D 321 T Burgess Jones Widow of G Davies
867 27/06/1950 John Ellis 71 Farmer Gelli Ffrydiau Nantlle E 245 R J Powell
868 12/07/1950 Griffith Williams 74 Plasterer Ardwyn Baptist St Penygroes D 170 Howell Roberts
869 15/07/1950 Julia J Owen 75 Ael y Bryn Tram Road Penygroes C 254 Howell Roberts Widow of G G Owen
870 29/07/1950 Dora Davies 87 11 Penyrorsedd Terrace Nantlle B 496 R J Powell Widow of Moses Davies
871 31/07/1950 Matilda Parton 83 Fairy Glen Victoria Terrace Nantlle E 246 R J Powell Wife of J Parton
872 24/08/1950 E J Hughes 63 Haulage Contractor Prince of Wales Penygroes D 140 Howell Roberts
873 28/08/1950 John R Pritchard 73 Slate Quarryman Eryri House Water Street C 360 T Burgess Jones
874 29/08/1950 Jane Griffiths 40 Ar-allt Sarn Pwllheli E 247 J D Lewis Wife of D O Griffiths
875 29/08/1950 Richard H Williams 55 Slate Quarryman 44 County Road Penygroes E 240 Thomas Morris
876 07/09/1950 Ann J Roberts 32 Domestic Servant 25 Maes Castell Llanllyfni E 239 D Handel Turner
877 09/09/1950 Robert Roberts 75 Joiner Ty Newydd Pontllyfni E 190 D J Davies
878 12/09/1950 Griffith Williams 66 Slate Quarryman Erddig Gwyrfai Terrace Penygroes D 356 Hywel Roberts
879 07/10/1950 Ann E Hughes 81 Gwynllys Market Place Penygroes D 293 D J Davies Widow of M J Hughes
880 17/10/1950 Kate Jones 66 Llannerch Clynnog Road Penygroes D 93 Howell Roberts Wife of H M Jones
881 18/10/1950 Dora Jones 69 4 Bryn Awelon Dyffryn Merioneth E 92 John Williams Widow of Rev J O Jones
882 25/10/1950 John Roberts 76 Slate Quarryman 90 County Road Penygroes D 245 Howell Roberts
883 30/10/1950 William J Jones 58 Slate Quarryman 7 Maes Llyfnwy Talysarn D 312 D Handel Turner
884 30/10/1950 Jennie Thomas 68 Wern Las High Street Penygroes D 64 T Burgess Jones Wife of H Thomas
885 31/10/1950 Mary Jones 80 Llys Owain Nantlle D 335 R J Powell Widow of O S Jones
886 03/01/1951 David M Parry 77 Slate Quarryman 4 Treddafydd Penygroes E 248 T Burgess Jones
887 04/01/1951 Lewis T Pritchard 37 Fitter 367 Brodie Avenue Allerton E 238 Thomas Morris
888 03/01/1951 Glenys Elizabeth Gregory 3m 2 Maes Dulyn Penygroes E 42 T Burgess Jones Daughter of Eddie Gregory
889 02/01/1951 Margaret Roberts 83 27 Park Drive Hoole D 256 T Burgess Jones Widow of Owen Roberts
890 11/01/1951 Elizabeth Williams 73 Gernant Victoria Rd Penygroes D 377 R E Owen Widow of H Williams
891 12/01/1951 Owen T Williams 74 Joiner and Contractor Tudno House County Rd Penygroes C 124 T Burgess Jones
892 17/01/1951 William Thomas 68 Stone Mason Graianfryn High Street Penygroes C 324 Robert Jones
893 17/01/1951 Ellen A Evans 73 Spinster 15 Bryn Derwen Talysarn E 249 T Burgess Jones
894 18/01/1951 Richard J Williams 77 Slate Quarryman Bro Deulyn Nantlle A 1114 R J Powell
895 22/01/1951 Robert Williams 61 Baker 7 Felingerrig Llanllyfni E 237 Robert Jones
896 22/01/1951 David Owen 85 Farmer Ceunant Farm Waenfawr E 250 Ivor Rowlands
897 24/01/1951 Elizabeth Jones 62 Hafodlas Ucha Talysarn D 208 Robert Jones Wife of Henry Jones
898 08/02/1951 William O Jones 52 Carter Stable House Nantlle D 15 R J Powell
899 08/02/1951 Mary Hughes 69 Spinster Ty Nant Nantlle C 60 R J Powell
900 07/02/1951 Robert Jones 70 Slate Quarryman 40 Llwyndu Road Penygroes D 386 Howell Roberts
901 10/03/1951 Robert Michael Evans 6m 13 Maesdulyn Penygroes E 68 Howell Roberts Son of Robert J Evans
902 15/03/1951 Rebecca Anderson 85 6 Ashley Road Bangor C 136 Ben Roberts Widow of A Anderson
903 30/03/1951 Trevor Norman Williams 70 Slate Quarryman Dolbryn Talysarn E 251 Robert Jones
904 02/04/1951 Hugh Williams 67 Retired Ship Carpenter Gwynant Kings Road Penygroes E 236 Harri Williams
905 05/04/1951 Griffith David Jones 80 Haulage Contractor Meirionfa Llwyndu Road Penygroes C 91 Thomas Morris
906 17/04/1951 Robert Hughes 73 Slate Quarryman (ret) Ty Capel Hyfrydle E 19 R J Powell
907 24/04/1951 Sarah Ann Hughes 76 4 Bryn Hyfryd Talysarn E 154 Robert Jones Widow of David Hughes
908 27/04/1951 William John Williams 77 Slate Quarryman 6 County Road Penygroes E 252 Howell Roberts
909 26/04/1951 Still born child 23 Maesdulyn Penygroes Cellar
910 02/05/1951 Griffith G Evans 67 Dock Worker (ret) Rhianfa Carmel E 235 W Bryn Roberts
911 03/05/1951 Ellen Jones 53 Spinster 73 Hyfrydle Road Talysarn E 257 D J Davies
912 17/05/1951 Thomas Moss 81 Fitter Engineer Tegfan Talysarn B 405 John H Pugh
913 15/05/1951 Jane Roberts 78 Steam Bakery Penygroes D 22 T Burgess Jones Widow of G Roberts
914 16/06/1951 Ellen Jane Morris 78 5 Clynnog Road Penygroes C 331 Howell Roberts Widow of P Morris
915 19/06/1951 Laura Evans 71 Widow 17 Brynderwen Talysarn C 284 Robert Jones
916 21/06/1951 Elizabeth Ann Williams 77 7 Chapel Street Penygroes D 153 Howell Roberts Wife of R Williams
917 03/07/1951 Mildred Owen 2 Refail Talysarn E 157 Robert Jones Daughter of T R Owen
918 09/07/1951 Griffith Jones 58 Slate Quarryman 74 Hyfrydle Road Talysarn E 255 Robert Jones
919 10/07/1951 Elizabeth Williams 74 Brynkir House Nantlle D 229 R J Powell Widow of J Williams
920 11/07/1951 Anne Thomas 68 37 Coedmadog Road Talysarn B 640 Robert Jones Widow of R Thomas
921 14/07/1951 Margaret Jane Thomas 85 Spinster Bron Eryri High Street Penygroes D 211 T Burgess Jones
922 24/07/1951 William S Williams 75 Tailor 19 Maesdulyn Penygreoes E 253 T Burgess Jones
923 24/07/1951 David John Roberts 56 Slate Quarryman 9 Cavour Street Talysarn D 214 Robert Jones
924 01/08/1951 David Jenkins 74 Ironmonger Bod Ifor Snowdon St Penygroes D 191 Howell Roberts
925 01/08/1951 Eleri Williams 1d Eryl Hyfrydle Road Talysarn E 251 Robert Jones Daughter of A Williams
926 02/08/1951 Elizabeth Griffiths 77 Dolwen County Rd Penygroes E 146 Howell Roberts Widow of R Griffiths
927 04/08/1951 David W Jones 69 Retired Schoolmaster Gwenallt Dinas Llanwnda C 327 J R Richards
928 22/08/1951 Elizabeth Clegg 76 Widow 43 Hyfrydle Road Talysarn E 48 Ben Roberts
929 03/09/1951 Gwynfor Jones 1m 6 Tynyweirglodd Penygroes E 212 T Burgess Jones Son of Hugh Jones
930 20/09/1951 Ann Jane Griffiths 78 20 Market Place Penygroes C 258 T Burgess Jones Widow of P Griffiths
931 24/09/1951 Goronwy O Griffiths 76 Slate Quarryman 36 High Street Penygroes C 321 Howell Roberts
932 17/10/1951 Hugh Evans 78 Slate Loader 9 Nantlle Terrace Talysarn E 258 Robert Jones
933 26/10/1951 Jason Ball 80 Retired Trwaler Captain 55 Hyfrydle Road Talysarn E 259 Ben Roberts
934 27/10/1951 Hugh Zachariah Jones 79 Slate Quarryman 7 Kinmel Terrace Nantlle D 17 R J Powell
935 01/11/1951 Elizabeth Williams 87 Widow 18 Market Place Penygroes E 126 T Burgess Jones
936 29/11/1951 Kate Edwards 63 1 Bro Llwyndu Penygroes E 261 Howell Roberts Wife of W Edwards
937 01/12/1951 William S Jones 74 Retired Draper 42 Garth Road Bangor C 140B Ben Roberts
938 01/12/1951 Margaret E Griffiths 68 26 Station Road Talysarn E 100 Robert Hughes Widow of T Griffiths
939 12/12/1951 Myfanwy Griffiths 6m 48 Hyfrydle Road Talysarn E 100 Howell Roberts Daughter of W R Griffiths
940 14/12/1951 Edward J Gregory 62 Slate Quarryman 2 Maesdulyn Penygroes E 42 Howell Roberts
941 18/12/1951 Hugh John Ellis 59 Slate Quarryman 20 Maesdulyn Penygroes D 302 Thomas Morris
942 22/12/1951 Elizabeth A Hughes 56 Steam Bakery Penygroes E 271 T Burgess Jones Wife of R W Hughes
943 24/12/1951 Robert W Thomas 79 Slate Quarryman 72 County Road Penygroes E 102 T Burgess Jones
944 27/12/1951 Elizabeth Hughes 88 Spinster 2 Brynffynon Talysarn E 273 Robert Jones
945 28/12/1951 John Jones 73 Slate Quarryman 42 County Road Penygroes E 269 T Burgess Jones
946 07/01/1952 Robert Owen Owens 62 Weight Clocker Minffordd Drwsycoed E 274 R J Powell
947 22/01/1952 John Henry Roberts 64 Clerk Glasfryn Nantlle Terrace Nantlle E 275 R J Powell
948 23/01/1952 Catherine M Jones 87 Glyn Afon Talysarn C 304 Robert Jones Widow of R Jones
949 25/01/1952 John Lloyd Owen 66 Bryn Awel Coedmadog B 350B Robert Jones
950 23/02/1952 Griffith Griffiths 78 Quarry Labourer (ret) Llwyn Derw Chapel St Penygroes E 135 Howell Roberts
951 14/02/1952 Michael John Owen 8m 4 Market Place Penygroes E 268 Howell Roberts Son of M E Morris
952 25/02/1952 Ann Williams 82 Bryn Clynnog Groeslon D 275 T Burgess Jones Widow of E Williams
953 12/03/1952 Hannah Roberts 78 Lletty Kings Road Penygroes E 91 Howell Roberts Widow of G Roberts
954 14/03/1952 Thomas W Williams 71 Gas Works Driver 93 Ponsonby Street Liverpool C 183 D Hugheson Jones
955 21/03/1952 Richard Evans 70 Farmer Bwlch Uchaf Aberdaron B 433 J T Williams
956 26/03/1952 Robert M Jones 72 Slate Quarryman 33 Station Road Talysarn D 376 D Handel Turner
957 26/03/1952 Mary W Roberts 77 Derlwyn Market Place Penygroes E 276 Howell Roberts Wife of G Roberts
958 04/04/1952 Mary Jane Jones 83 Widow 33 Coedmadog Road Talysarn D 290 D Handel Turner
959 05/04/1952 Ann Williams 81 Dinorwic House Penygroes E 58 Howell Roberts Widow of J Williams
960 21/04/1952 Richard Griffiths 78 Slate Quarryman Rose Hill Talysarn E 277 Robert Jones
961 22/04/1952 John Owen Hughes 42 Slate Quarryman 41 High Street Penygroes E 280 Howell Roberts
962 24/04/1952 Owen Albert Jones 52 Engine Driver 2 Cavour Street Talysarn E 285 Robert Jones
963 29/04/1952 Catherine Roberts 82 Bronant Talysarn A 1094 Robert Jones Widow of J H Roberts
964 30/04/1952 Margaret Jones 66 Ty Capel Drws y Coed E 29 R J Powell Widow of J T Jones
965 05/05/1952 Jane Jones 87 Geulan Nantlle D 204 R J Powell Widow of O Jones
966 07/05/1952 Mary Jones 92 12 Eifion Terrace Talysarn C 153 Thomas Morris Widow of R Jones
967 14/05/1952 Robert Owen Williams 77 Locomotive Fitter Aelfryn Rhiwlas Road Talysarn E 183 T Burgess Jones
968 29/05/1952 Margaret Williams 91 Widow 36 Nantlle Road Talysarn D 263 Robert Jones
969 03/06/1952 Ellen Ann Jones 76 Eifion House Talysarn D 9 Robert Jones Widow of R Jones
970 18/06/1952 Marjorie Emma Owen 68 Spinster Tanydderwen Talysarn E 272 Humphrey Ellis
971 20/06/1952 Griffith Robert Jones 58 Slate Quarryman Beyn Llwyni Penygroes E 279 Howell Roberts
972 09/07/1952 John Roberts 70 Farmer Tanffordd Ellen Groeslon E 242 John Evans
973 05/08/1952 Ellen Price 73 Bryn Ellen County Rd Penygroes D 308 T Burgess Jones Widow of T Price
974 11/08/1952 Margaret Jones 69 The Paragon Penygroes E 286 Henry K Jones Wife of J T Jones
975 21/08/1952 Evan Jones 58 Lorry Driver 2 Bro Llwyndu Penygroes D 183 G R Jones
976 21/08/1952 Ann Roberts 76 Th Exchange Penygroes D 94 Howell Roberts Widow of T Roberts
977 05/09/1952 Thomas Richard Owen 80 Retired Draper Tanydderwen Talysarn E 272 D Handel Turner
978 13/09/1952 Hugh Evans 69 Retired Coal Miner 23 High Street Penygroes E 281 Howell Roberts
979 26/09/1952 Ann Parry 74 7 Ben Bont Talysarn C 328 D Handel Turner Wife of W Parry
980 04/10/1952 Thomas W Roberts 80 Retired Coal Miner Llys Heli Coedmadog Rd Talysarn E 287 R W Hughes
981 15/10/1952 Francis Roberts 65 News Vendor 67 High Street Penygroes C 175 Howell Roberts
982 16/10/1952 Ellen Jane Jones 72 Afallon Victoria Rd Penygroes C 16 Howell Roberts Wife of W Jones
983 23/10/1952 Griffith O Roberts 72 Retired Quarryman 33 High Street Penygroes D 34 Howell Roberts
984 25/10/1952 Dora Ellen Jones 78 Greuor Farm Llanrug C 100 E G Williams Widow of W M Jones
985 27/10/1952 Ivor Henry Jones 62 Rating Clerk (Gwyrfai) Goleufryn Penygroes E 288 Thomas Morris
986 29/10/1952 David W Jones 78 Rockman Bryn Teg Cavour Street Talysarn E 267 Robert Jones
987 01/11/1952 John Edwards 63 Master Painter 40 Oriel Road Tranmere D 332 Aneurin O Edwards
988 03/11/1952 William Griffith Owen (Dr) 59 Doctor Hendre Penygroes D 381 Howell Roberts
989 19/11/1952 John John Roberts 61 Slate Quarryman 4 Brynderwen Terrace Talysarn E 266 Robert Jones
990 03/12/1952 Hugh Jones 83 Retired Blacksmith Galltysil Hospital Caernarvon C 25 R G Jones
991 06/12/1952 Jane Jones 81 5 Blue Bell Talysarn D 260 O T Williams Widow of D R Jones
992 20/12/1952 Robert John Davies 68 Slate Quarryman 29 Nantlle Road Talysarn E 131 Robert Jones
993 17/12/1952 John Griffith Roberts 85 Retired Quarryman Gwynle House County Road C 333 Howell Roberts
994 27/12/1952 Robert John Jones 67 Stone Mason Cefn Rhyddallt Llanrug E 265 Richard Jones
995 29/12/1952 Joseph Petty 79 Retired Coachman 20 Baptist Street Penygroes E 72 Ben Roberts
996 05/01/1953 Richard W Roberts 81 Retired Quarryman Glasfor West End Penygroes D 365 Howell Roberts
997 15/01/1953 Richard L Jones 80 Quarry Labourer 15 Cavour Terrace Talysarn D 286 Robert Jones
998 22/01/1953 Mary Roberts 84 Isallt Church Road Talysarn D 230 Robert Jones Widow of G H Roberts
999 29/01/1953 Elizabeth A Williams 67 Ty'r Ysgol Nantlle E 264 R J Powell Wife of M Ll Williams
1000 10/02/1953 William D Griffiths 84 Slate Quarryman (ret) Annedd Wen Penygroes B 425 Howell Roberts
1001 17/02/1953 Thomas J Roberts 54 Labourer 2 West End Penygroes E 284 Howell Roberts
1002 23/02/1953 John Edwards 92 Retired Butcher 7 Snowdon Street Penygroes E 173 Howell Roberts
1003 24/02/1953 Madge Owen 39 Spinster Ter annedd Penygroes C 242 Howell Roberts
1004 25/03/1953 Emma Jones 83 Spinster 10 Snowdon Street Penygroes D 2 T Burgess Jones
1005 25/03/1953 William T Williams 65 Retired Quarryman Gwynfryn High Street Penygroes E 306 Howell Roberts
1006 06/04/1953 Ann Ll Banham 74 84 County Road Penygroes E 305 Howell Roberts Widow of J Banham
1007 09/04/1953 Laura Owen 81 Ceunant Farm Waenfawr E 250 Ivor Rowlands Widow of D Owen
1008 11/04/1953 Mary J Pritchard 80 Bro Deulyn Nantlle E 159 Robert Jones Widow of J Pritchard
1009 15/04/1953 Griffith Parry 62 Steamroller Driver 12 Bro Llwyndu Penygroes E 304 Howell Roberts
1010 20/04/1953 William J Roberts 79 Retired Railway Foreman Brynllwyni Penygroes E 93 Howell Roberts
1011 28/04/1953 Edward Griffiths 76 Retired Blacksmith 1 Llwyn Onn Terrace Penygroes C 286 Howell Roberts
1012 30/04/1953 Jane Mary Jones 62 Llys Eifion Penygroes C 356 Howell Roberts Wife of Robert Jones
1013 30/04/1953 Harry Tudur Evans 41 School Teacher 59 Friars Road Sale Manchester C 343 Howell Roberts
1014 11/05/1953 Charles H Davies 65 Engine Driver (ret) 5 Chapel Street Penygroes E 307 Ben Roberts
1015 13/06/1953 Richard Robinson 85 Retired Engineer 59 Penny Lane Liverpool E 159 Robert Jones
1016 15/06/1953 Ellen Ann Griffiths 77 Awelfor Talysarn D 177 Robert Jones Widow of W Griffiths
1017 11/06/1953 Eric Wyn Morris 1w 12 County Road Penygroes E 302 Thomas Morris Son of R H Morris
1018 08/06/1953 David Owen Jones 66 Slate Quarryman 12 Victoria Terrace Nantlle D 73 Robert Williams
1019 01/07/1953 Henry Davies 74 Slate Quarryman 9 Coedmadog Road Talysarn E 301 Robert Jones
1020 11/07/1953 Edith Evans 70 Glasfryn Talysarn E 249 R H Hughes Wife of William Evans
1021 07/07/1953 Elizabeth J Boardman 58 54 Mildred St Salford Manchester D 384 T Meurig Matthews Wife of H Boardman
1022 08/07/1953 Mary Parry 67 Brynawelon Penygroes E 117 Howell Roberts Widow of J Parry
1023 14/07/1953 William Hughes 64 Farmer Tynycaeau Rhosybol Anglesey D 55 W Clifford Davies
1024 25/07/1953 Catherine Roberts 84 Spinster Dolbryn Hyfrydle Rd Talysarn E 251 O T Williams
1025 20/07/1953 Mary Williams 63 Ogwen Station Road Penygroes D 345 Thomas Morris Widow of W O Williams
1026 31/07/1953 Margaret Hanks 60 Morville Maes Dulyn Penygroes E 153 T Meurig Matthews Widow of G Hanks
1027 30/07/1953 William P Hughes 31 Haulage Contractor Prince of Wales Penygroes E 308 Howell Roberts
1028 08/08/1953 David Jones 60 Labourer Eryri House Talysarn E 300 Robert Jones
1029 18/08/1953 Winifred Jones 77 42 County Road Penygroes E 269 T Meurig Matthews Widow of J Jones
1030 14/08/1953 Harry Norbury 72 Retired Erw Fair Penygroes E 309 Ben Roberts
1031 18/08/1953 Jane Ellen Thomas 70 15 Eifion Terrace Talysarn D 60 Thomas Morris Widow of J R Thomas
1032 29/08/1953 Charles Wilko 55 Bus Driver 4 Penyfron Talysarn E 310 O T Williams
1033 26/09/1953 Mary Thomas 85 3 Maestryfan Groeslon C 239 W Bryn Roberts Widow of O Thomas
1034 17/10/1953 John Griffiths 68 Retired Haulier 54 Hyfrydle Road Talysarn E 299 Robert Jones
1035 26/10/1953 Robert Griffiths 79 Quarry Rockman 25 Hyfrydle Road Talysarn E 311 Robert Jones
1036 29/10/1953 Ellen Williams 77 Gloddfa'r Lon Nantlle B 493 R J Powell Widow of T Williams
1037 31/10/1953 Jane Jones 83 Llwynfryn High St Penygroes B 536 Howell Roberts Widow of D Jones
1038 09/11/1953 John Campbell Russell 63 Sailor Llwyn Madog Talysarn E 298 Robert Jones
1039 11/11/1953 John Lewis 87 Retired Quarryman 7 Rhiwlas Road Talysarn E 295 Robert Jones
1040 21/11/1953 Godfrey M Jones 78 Retired Engine Driver Glyn Afon Talysarn A 1334 Robert Jones
1041 20/11/1953 Jane M Hughes 89 Cae Madog Talysarn D 221 Robert Jones Widow of R Hughes
1042 23/11/1953 Margaret Williams 61 School Teacher Gwynle Clynnog Rd Penygroes C 110 Howell Roberts
1043 23/11/1953 Thomas J Griffiths 73 Slate Quarryman Bron Eifion Penygroes E 296 Howell Roberts
1044 25/11/1953 David J Davies 82 Slate Quarryman 2 Tynyweirglodd Talysarn E 131 Robert Jones
1045 30/11/1953 Catherine Williams 77 Bryncir Clynnog Rd Penygroes C 54 Howell Roberts Wife of O J Williams
1046 05/12/1953 Winifred Moss 73 Tegfan Talysarn B 405 J H Pugh Widow of T Moss
1047 07/12/1953 Mary Jones 75 27 Snowdon Street Caernarvon D 70 Henriw Mason Widow of E Jones
1048 09/01/1954 Robert Thomas 81 Retired Settsmaker 4 Llyfni Terrace Pontllyfni D 92 W H Owen
1049 09/01/1954 Still born child Wern High Street Penygroes Cellar
1050 12/01/1954 Hannah Jones 50 16 Upper Brassey St Birkenhead E 312 Ben Roberts Wife of Joseph O Jones
1051 16/01/1954 William Jones 48 Council Employee 42 County Road Penygroes E 297 Ben Roberts
1052 08/02/1954 Margaret Thomas 76 15 Station Road Talysarn E 56 Robert Jones Widow of O Thomas
1053 08/02/1954 Still born child 40 Gwyddfor Terrace Penygroes Cellar
1054 13/02/1954 Evan Jones 52 Quarryman Mount Pleasant Penygroes D 397 T Meurig Matthews
1055 17/02/1954 John Owen Thomas 66 Farmer Minffordd Talysarn E 313 Robert Jones
1056 18/02/1954 Eva Bagshaw Thomas 64 9 Bro Llwyndu Penygroes E 294 O T Williams Wife of J Thomas
1057 20/03/1954 Robert W Hughes 60 Baker Steam Bakery Penygroes E 271 T Meurig Matthews
1058 25/03/1954 Robert Owen Jones 78 Hairdresser 22 Market Place Penygroes D 4 Robert Jones
1059 29/03/1954 Margaret E Parry 70 35 Station Road Talysarn B 621 Robert Jones Widow of A Parry
1060 29/03/1954 Sarah Griffiths 81 Y Fedw Arian Church Rd Talysarn C 21 Robert Jones Widow of J Griffiths
1061 08/04/1954 Gerallt Eilian Jones 8m Penrhos Dinorwig St Caernarvon E 293 E J Owen Son of Emlyn Jones
1062 13/04/1954 Howell Williams 69 Insurance Agent (ret) Llys Hywel County Rd Penygroes E 314 T Meurig Matthews
1063 14/04/1954 Richard Edward Lloyd 79 Police Sergeant (ret) Awelfa Victoria Rd Penygroes E 292 Robert Jones
1064 24/04/1954 Jane Ann Williams 72 Spinster Gwynle Clynnog Rd Penygroes C 110 W H Owen
1065 05/05/1954 Morgan John Jones 66 Slate Quarryman Greenwich House Talysarn E 331 Robert Jones
1066 11/05/1954 Robert Thomas Roberts 75 School Attendance Officer Deulyn Villa Clynnog Rd Penygroes E 291 T Meurig Matthews
1067 18/05/1954 Jane Roberts 90 92 County Road Penygroes E 213 Robert Jones Widow of R Roberts
1068 18/05/1954 Malcolm Williams 2 6 Maes Llyfnwy Talysarn E 333 Clifford Roberts Son of R Williams
1069 20/05/1954 Martha Roberts 79 Onllwyn Talysarn D 158 T Meurig Matthews Widow of W Roberts
1070 26/05/1954 Ellis Wyn Parry 71 Retired Miner Braich y Foel Bwlchderwyn E 330 E O Jones
1071 29/05/1954 Ann Jones 75 Uwch y Don Tram Rd Penygroes E 221 W H Owen Widow of R Jones
1072 29/05/1954 William Lewis 66 Labourer Bryn Clynnog Groeslon D 275 T Meurig Matthews
1073 08/06/1954 Charles M Blohm 78 Retired 11 Hyfrydle Road Talysarn E 329 J H Hughes
1074 26/06/1954 Catherine Williams 78 Widow Ripon House Goodman St Llanberis C 220 J H Williams
1075 26/06/1954 William Henry Jones 79 Retired Baker Henllys Victoria Rd Penygroes E 328 T Meurig Matthews
1076 30/06/1954 William Lewis 79 Retired Quarryman 26 Snowdon Street Penygroes D 239 Robert Jones
1077 05/07/1954 Cadwaladr Evans 73 Council Employee 23 High Street Penygroes E 282 J P Davies
1078 24/07/1954 Janet Jones 73 Dwyfor Penygroes D 402 D Handel Turner Wife of J Jones
1079 26/07/1954 John Richard Williams 46 Slate Quarryman 14 Station Road Talysarn E 327 Robert Jones
1080 02/08/1954 John Owen 81 Retired 11 Station Road Talysarn E 272 D Handel Turner
1081 04/08/1954 Maggie Ellen Hughes 78 11 Eifion Terrace Talysarn C 160 Robert Jones Widow of W Hughes
1082 03/08/1954 Mary Jane Owen 68 Bodfryn Penrorsedd Tce Nantlle B 447 W Bryn Roberts Widow of J Owen
1083 14/08/1954 William John Jones 63 Slate Quarryman 9 Glanrhonwy Tce Nantlle D 300 Hywel Hughes
1084 16/08/1954 Harold Williams 71 Retired Surveyor Fron Baptist St Penygroes E 326 Robert Jones
1085 20/08/1954 Robert David Thomas 58 Slate Quarryman Henryd Penygroes E 335 Robert Williams
1086 23/08/1954 Elizabeth Ann Roberts 73 Deulyn Villa Penygroes E 291 T Meurig Matthews Widow of R T Roberts
1087 23/08/1954 Audrey M Jones 21 Bro Silyn Talysarn E 339 Trevor Jones Wife of David Jones
1088 28/08/1954 Maggie Williams 80 19 Maesdulyn Penygreoes E 253 T Meurig Matthews Widow of S Williams
1089 31/08/1954 Jane Ellen Roberts 76 Gwynle House County Road C 333 John Ll Roberts Widow of J G Roberts
1090 31/08/1954 Robert Roberts 77 Retired 2 Tynyweirglodd Penygroes D 50 Trevor Jones
1091 06/09/1954 Annie Williams 29 Hospital Employee 6 Maesllyfnwy Talysarn E 210 Robert Jones
1092 14/09/1954 Mary Jane Jones 88 Widow 10 Park Sq Blaenau Festiniog C 52 Gwyn Erfyl Jones
1093 16/09/1954 Jane Ellen Jones 81 22 Market Place Penygroes D 4 Robert Jones Widow of R O Jones
1094 21/09/1954 Henry Evans 77 Retired 77 Heol Graigwen Caerphilly D 130 William Davies
1095 30/09/1954 Mary Lloyd Roberts 82 Tegfryn Victoria Tce Nantlle C 104 T D Parry Widow of R Roberts
1096 23/09/1954 Kate Ellen Jones 76 Rhiwen High St Penygroes D 169 T Meurig Matthews Widow of T Jones
1097 25/09/1954 William John Williams 54 Slate Quarryman 29 Hyfrydle Road Talysarn D 194 Norman Hughes
1098 30/09/1954 Richard Rowlands 85 Water Rate Collector (ret) Fourcrosses Stroes Talysarn B 454 Robert Jones
1099 22/09/1954 Elizabeth Roberts 73 56 Post Office Tce Llanllyfni C 53 Robert Jones Wife of R Roberts
1100 06/10/1954 Elsbeth M Rowlands 5m 9 Maescastell Llanllyfni E 324 Trevor Jones Daughter of F Rowlands
1101 16/10/1954 Owen Robert Jones 68 Retired Policeman Gwyndy North Road Caernarvon E 323 Humphrey Ellis
1102 23/10/1954 Evan Hughes Parry 57 Cobbler Bro Llwyndu Penygroes D 371 T Meurig Matthews
1103 26/10/1954 Owen Thomas Owen 64 Slate Quarryman 2 Eifion Terrace Talysarn E 155 Robert Jones
1104 29/10/1954 Anne Hughes 74 Is Dulyn Tanyrallt E 233 Robert Jones Widow of H Hughes
1105 06/11/1954 Richard Hughes 77 Retired Quarryman Bryn Twrog Cott Upper Llandwrog E 228 Robert Jones
1106 13/11/1954 Lizzie Jones 70 9 High Street Penygroes D 247 Robert Jones Widow of W Jones
1107 25/11/1954 Anne Jones 76 Victoria Terrace Nantlle D 145 T D Parry Widow of T S Jones
1108 08/12/1954 Robert John Williams 49 Council Employee Bro Llwyndu Penygroes E 290 T Meurig Matthews
1109 07/01/1955 Thomas R Williams 79 Retired Miner Bro Silyn Talysarn E 322 T Meurig Matthews
1110 20/01/1955 Dorothy Jones 75 Glanrhonwy Nantlle D 337 T D Parry Widow of M Jones
1111 02/02/1955 Janet Ellen Thomas 80 Bod Awen Tanyrallt D 265 Robert Jones Widow of G Thomas
1112 03/02/1955 Richard Hughes 51 Shoemaker Station Road Talysarn E 321 Robert Jones
1113 01/02/1955 Still born child 1 Kings Road Penygroes Cellar
1114 17/02/1955 Hugh Evans 81 Retired Quarryman 6 Brynderwen Talysarn D 268 Robert Jones
1115 14/02/1955 Gwen Ellen Hughes 85 Tirionfa High St Penygroes D 192 T Meurig Matthews Widow of R Hughes
1116 21/02/1955 William Alun Owen 53 Quarry Manager Maes Hyfryd Penygroes E 57 Robert Jones
1117 26/02/1955 Ellen Jane Jones 79 Llwyndu Mawr Penygroes C 140C T Meurig Matthews Wife of D J Jones
1118 26/02/1955 Maggie Jones 68 Egryn Chapel St Penygroes E 97 W Bryn Roberts Widow of J Jones
1119 18/03/1955 Ann Griffiths 82 Annedd Wen Penygroes B 425 Robert Jones Widow of W Griffiths
1120 23/03/1955 Mary Herbert 80 Edeyrn House Penygroes D 90 Robert Jones Widow of J Herbert
1121 26/03/1955 Jane Griffiths 73 Spinster Gladstone House Talysarn C 231 Robert Jones
1122 28/03/1955 Anne Jones Hughes 70 3 Bryncelyn Road Talysarn E 26 Robert Jones Widow of R Hughes
1123 05/04/1955 Kate Parry 72 11 Snowdon St Penygroes D 66 T Meurig Matthews Widow of M Parry
1124 04/04/1955 Jane Lloyd Evans 76 17 Tynyweirglodd Penygroes D 198 Robert Jones Widow of J Evans
1125 21/04/1955 Watkyn Jones 73 Joiner Bod Gwilym Church Rd Talysarn D 84 Robert Jones
1126 16/04/1955 Mabel Griffiths 58 Spinster Cae Llywarch Fawr Llandwrog B 351A Robert Jones
1127 23/04/1955 Mary Ellen Williams 75 5 Brynderwen Talysarn C 150 Robert Jones Widow of H Williams
1128 25/04/1955 David Roberts 69 4 Eifion Terrace Talysarn E 334 Robert Jones
1129 07/05/1955 John Richardson 78 Retired Cartref Pwllheli A 1324 T Meurig Matthews
1130 25/05/1955 Ellen Roberts 61 6 Chapel Street Penygroes E 340 Howell Roberts Wife of W Roberts
1131 19/05/1955 John Thomas Jones 73 Retired Draper Llys Meirion Penygroes E 286 John Evans
1132 04/06/1955 Tecwyn Hughes 11 14 Bro Silyn Talysarn E 320 Robert Jones Son of G A Hughes
1133 04/06/1955 Meiwyn Hughes 16 Cae Madog Talysarn E 318 Robert Jones Son of G Hughes
1134 18/06/1955 Jane Jones 71 13 Treddafydd Penygroes E 47 T Meurig Matthews Widow of G Jones
1135 23/06/1955 Amelia J Parry 65 10 Nantlle Terrace Nantlle E 341 Robert Jones Wife of R W Parry
1136 27/06/1955 William Jones 74 Civil Servant Hendre Wen High St Penygroes E 316 T Meurig Matthews
1137 02/07/1955 Michael O Thomas 64 Slate Quarryman 77 Hyfrydle Road Talysarn D 181 Robert Jones
1138 07/07/1955 Jessie Carter 83 Widow 38 Llwyndu Road Penygroes E 336 T Meurig Matthews
1139 14/07/1955 Esther Evans 81 5 Penllystyn Brynkir A 1152 T Meurig Matthews Widow of T J Evans
1140 19/07/1955 Alice Jones 78 Spinster 11 Treddafydd Penygroes E 319 Charles Jones
1141 28/07/1955 Thomas Williams 83 Stone Mason 13 Market Place Penygroes B 519 Glyn Williams
1142 26/07/1955 Owen Williams 65 Retired Grocer 4 Bro Silyn Talysarn E 317 Robert Jones
1143 23/08/1955 Ellen Jones 75 Hendre Wen High St Penygroes E 128 Howell Roberts Widow of J Jones
1144 01/09/1955 Gwilym Owen 48 Bank Clerk Terannedd Market Place Penygroes C 243 Robert Jones
1145 03/09/1955 John Hughes 63 Slate Quarryman Trawsgwyn Penygroes C 98 R Glyn Williams
1146 16/09/1955 Trevor Pugh Lloyd 50 Master Mariner Awelfa Victoria Rd Penygroes E 292 T Meurig Matthews
1147 03/10/1955 Anne Mary Roberts 64 Aneddle Victoria Road Penygroes E 354 T Meurig Matthews Wife of J Roberts
1148 05/10/1955 Catherine Jones 82 Llechwedd High Street Penygroes C 323 Robert Jones Widow of W O Jones
1149 15/10/1955 Mary Davies Hughes 55 Gwynddfa Church Road Talysarn E 353 Robert Jones Wife of Hugh Hughes
1150 21/10/1955 Esther Parry 82 Trigfa Bryncelyn Road Talysarn B 365 Robert Jones Widow of R Parry
1151 25/10/1955 John Hugh Roberts 65 Slate Quarryman Bodwyn Talysarn E 355 Robert Jones
1152 26/10/1955 David John Jones 80 Retired Engineer Llwyndu Mawr Penygroes C 140 T Meurig Matthews
1153 16/11/1955 Martha Evans 77 9 Nantlle Road Talysarn E 258 Robert Jones Widow of H Evans
1154 19/11/1955 Thomas Thomas 58 Retired 24 Kelso Road Liverpool B 563 W D Jones
1155 21/11/1955 Catherine Ll Williams 76 Ardwyn Baptist St Penygroes D 170 W Bryn Roberts Widow of G Williams
1156 05/12/1955 Henry Jones 74 Slate Quarryman 3 Penyfron Talysarn D 208 Trevor Jones
1157 13/12/1955 Kate Williams 80 Rhiwafon Station Road Talysarn E 337 Robert Jones Wife of R Williams
1158 19/12/1955 Hugh John Jones 78 Slate Quarryman Frondeg Cesarea E 120 T Meurig Matthews
1159 17/12/1955 William Robert Owen 80 Quarryman Plas Du Nantlle B 488 Robert Jones
1160 29/01/1956 Catherine Ellen Hughes 76 44 Snowdon Street Penygroes B 422 Trevor Jones Widow of R O Hughes
1161 09/02/1956 Elizabeth Jones 80 7 Kinmel Terrace Nantlle D 17 Robert Jones Widow of H Z Jones
1162 11/02/1956 Richard Penn Jones 84 Retired Joiner Highfield Victoria Road Penygroes E 328 G R M Lloyd
1163 15/02/1956 John Jones 44 General Dealer Arfonia Bryncelyn Road Talysarn E 359 Robert Jones
1164 14/02/1956 William M Williams 74 Retired Quarryman Isfryn Llwyndu Road Penygroes C 238 R Glyn Williams
1165 16/02/1956 Catherine E Jones 86 Widow of R Jones Angorfa Talysarn C 62 Robert Jones
1166 07/03/1956 William Henry Owen 61 Haulage Contractor 6 Bro Llwyndu Penygroes E 356 Robert Jones
1167 10/03/1956 Bennet Williams 65 Slate Quarryman 14 Maeshyfryd Carmel D 62 W Bryn Roberts
1168 14/03/1956 Mair Edwards 38 Arosfa Eifion Terrace Talysarn E 352 Robert Jones Wife of J S Edwards
1169 08/03/1956 Owen Jones 85 Retired Farmer Penbryn Glas Clynnog Rd Talysarn C 268 Robert Jones
1170 14/03/1956 Robert Fredrick Williams 71 Clerk Bryndeulyn Nantlle D 43 Trevor Jones
1171 15/03/1956 Elizabeth Jones 79 14 Victoria Terrace Nantlle C 6 W Bryn Roberts Widow of J Jones
1172 07/03/1956 Anne Lloyd Williams 70 Widow Bryn Awel Coedmadog Rd Talysarn B 350B Robert Jones
1173 11/04/1956 Owen Evan Jones 55 Farmer Bryn Nantlle A 1133 Robert Jones
1174 09/04/1956 Aneurwen Jones 49 27 Snowdon Street Penygroes D 5 Robert Jones Widow of T L Jones
1175 19/04/1956 Charles Henry Davies 66 Clerk Glyn Afon Station Rd Talysarn D 19 Robert Jones
1176 21/04/1956 William Griffiths 90 Joiner 1 Ffridd Terrace Rhosgadfan B 379 O Alaw Williams
1177 02/05/1956 Ann Elizabeth Thomas 80 22 Llwyndu Road Penygroes C 138 T Meurig Matthews Wife of R Thomas
1178 03/05/1956 Lizzie Mary Williams 46 32 County Road Penygroes E 162 R Glyn Williams Wife of R Williams
1179 17/05/1956 William Thomas Williams 62 School Master Y Bryn Penygroes D 166 Idris Williams
1180 26/05/1956 Cledwyn Henderson 55 Butcher Pantycelyn Talysarn C 184 Robert Jones
1181 28/05/1956 Catherine Williams 75 35 Bro Silyn Talysarn E 322 T Meurig Matthews Widow of T Williams
1182 02/06/1956 Sidney Marriott 73 Retired Gardener 42 Llwyndu Road Penygroes E 360 Robert Owen
1183 16/06/1956 Catherine Roberts Widow Eryl Morfa Nefyn C 32 E Edwards
1184 14/07/1956 Robert Owen Jones 36 Quarryman 14 Victoria Terrace Nantlle C 6 Howel Hughes
1185 17/07/1956 William Evans 85 Retired 13 Eifion Terrace Talysarn E 249 Robert Jones
1186 19/07/1956 Catherine Roberts 84 18 Waterloo St Bangor E 351 J Gwyn Jones Wife of M Roberts
1187 03/08/1956 Jane Jones 63 3 Brynhyfryd Terrace Talysarn E 73 Robert Jones Widow of R Jones
1188 01/08/1956 Lizzie Jane Lewis 78 Widow Fairbourne D 315 Abel Williams
1189 02/08/1956 John Lloyd 81 Slate Quarryman 4 Tunyweirglodd Penygroes E 350B Arthur Jones
1190 16/08/1956 Catherine Davies 71 4 Bro Llwyndu Penygroes D 374 R Glyn Williams Widow of W Davies
1191 05/09/1956 Catherine A Williams 73 6 County Road Penygroes E 252 Edgar Williams Widow of W J Williams
1192 08/09/1956 Ellen Hughes 47 4 Penyfron Talysarn E 349 Robert Jones Wife of Hugh J Hughes
1193 11/09/1956 Margaret Roberts 84 46 Llwyndu Road Penygroes B 561 D Handel Turner Widow of H R Roberts
1194 18/09/1956 Robert Evan Jones 85 Woollen Factor (ret) Liverpool House Baptist St D 236 Humphrey Ellis
1195 12/09/1956 Margaret L Williams 80 Tudno House County Road C 124 Robert Jones Widow of O T Williams
1196 22/09/1956 Edward H Evans 79 Retired Plasterer Bodlondeb Market Square E 46 T Meurig Matthews
1197 03/10/1956 Margaret A Thomas 62 10 Maes Llyfnwy Talysarn E 54 Robert Jones Wife of J H Thomas
1198 06/10/1956 Richard A Roberts 63 Retired Coal Merchant Ucheldre County Road E 361 Robert Jones
1199 31/10/1956 Mary Lloyd 73 Spinster Bryn Alun Talysarn C 201 Robert Jones
1200 08/11/1956 Margaret Evans 70 23 High Street Penygroes E 282 J P Davies Widow of C Evans
1201 10/11/1956 Hugh Jones 80 Retired Quarryman 22 Maesdulyn Penygroes E 348 T Meurig Matthews
1202 08/11/1956 Hugh H Jones 85 Retired Butcher Victoria House High Street C 325 D Handel Turner
1203 06/12/1956 Owen Evans 75 Retired Quarryman 24 Treddafydd Penygroes C 80 T Meurig Matthews
1204 17/12/1956 Robert Roberts 83 Retired 56 Post Office Tce Llanllyfni C 53 Robert Owen
1205 21/01/1957 Oliver Williams 69 Retired Quarryman Ivy House Water St Penygroes E 362 R Glyn Williams
1206 22/01/1957 Mary Winifred Jones 66 6 Eifion Terrace Talysarn E 80 T Meurig Matthews Widow of John C Jones
1207 26/01/1957 Hannah Parry 67 12 Bro Llwyndu Penygroes E 304 Huw Jones Widow of G Parry
1208 26/01/1957 Robert Williams 82 Retired Council Employee 7 Chapel Street Penygroes D 153 Huw Jones
1209 04/02/1957 Sarah Anne Brown 79 Bryn Clwyd Llwyndu Rd Penygroes E 83 T Meurig Matthews Wife of George Brown
1210 19/02/1957 Gordon R Williams 21 Slate Quarryman 17 Maesdulyn Penygroes E 184 Huw Jones
1211 26/02/1957 William T Williams 54 Fruit Salesman 6 County Road Penygroes E 105 Edgar Williams
1212 09/03/1957 John Owen 27 Naval Rating 102 County Road Penygroes E 347 Huw Jones
1213 16/03/1957 Richard W Parry 69 Slate Quarryman 10 Nantlle Terrace Nantlle E 341 Robert Jones
1214 16/04/1957 Tudor Owen Jones 73 Retired Grocer Maesteg Talysarn E 363 Robert Jones
1215 27/04/1957 Benjamin Jones 43 Lorry Driver 12 Maes Llyfnwy Talysarn E 346 Robert Jones
1216 07/05/1957 Thomas C Roberts 83 Retired Quarryman 40 County Road Penygroes E 364 Glyn Williams
1217 15/05/1957 Ellen Price 84 12 Maes Gwylfa Deiniolen D 24 Emrys W Evans Widow of D Price
1218 21/05/1957 Jane Ellen Jones 84 85 Worcester Road Bootle D 151 H Iorwerth Jones Widow of J Jones
1219 28/05/1957 Richard Williams 63 Hotel Plateman Bryn Meurig Talysarn E 365 R T Jones
1220 05/06/1957 Richard Jones 74 Joiner Rose Bank Clynnog Road Penygroes E 345 Huw Jones
1221 10/06/1957 Hugh Thomas 73 Retired Blacksmith Wern las High Street Penygroes D 64 T Meurig Matthews
1222 11/06/1957 Ethel Pyle 69 4 Brynderwen Talysarn E 366 R T Jones Wife of Mr Pyle
1223 24/06/1957 Ellen Hughes 65 Madryn Victoria Rd Penygroes E 223 T Meurig Matthews Widow of W Hughes
1224 24/06/1957 Laura Jane Jones 80 Spinster Auckland High St Penygroes A 1111 Huw Jones
1225 29/06/1957 Evan John Morris 73 Slate Inspector Awelon High St Penygroes E 343 T Meurig Matthews
1226 08/07/1957 Margaret Parry 79 Llwyndu House Market Place C 215 Huw Jones Widow of H Parry
1227 09/07/1957 Margaret Jones 76 Siop Newydd Tanrallt C 204 Robert Jones Widow of R Jones
1228 18/07/1957 Michael G Williams 74 Slate Quarryman Caer Silyn County Rd Penygroes E 338 R Glyn Williams
1229 26/07/1957 Anne Hughes 87 59 Hyfrydle Rd Talysarn D 287 Robert Jones Widow of O M Hughes
1230 06/08/1957 Robert Harries Roberts 83 Retired 7 Eifion Terrace Talysarn E 78 Robert Jones
1231 12/08/1957 Serena Hughes 67 Tywynfa Chapel St Penygroes E 376 J D E Thomas Wife of W Hughes
1232 14/08/1957 Ellen Williams 57 9 Bryn Rhedyw Llanllyfni D 340 Robert Owen Wife of D Williams
1233 10/08/1957 Evan Richard Jones 57 Quarryman Llys y Delyn Coedmadog Rd E 342 Robert Jones
1234 10/08/1957 Gareth Williams 1d 19 Station Road Penygroes D 140 Huw Jones Son of J Williams
1235 03/09/1957 Richard Jones 79 Retired Quarryman 82 Llwyndu Road Penygroes E 12 T Meurig Matthews
1236 06/09/1957 Laura J Griffiths 82 25 Hyfrydle Road Talysarn E 311 Robert Jones Widow of R O Griffiths
1237 12/09/1957 Griffith Evan Roberts 83 Retired Tailor 17 Market Place Penygroes E 276 R Glyn Williams
1238 19/09/1957 Jane Ann Roberts 77 44 Coedmadog Rd Talysarn B 537 T Meurig Matthews Widow of W J Roberts
1239 21/09/1957 Still born child B 115
1240 28/09/1957 John W Morris 50 Goods Checker 2 Bro Silyn Talysarn E 367 Robert Jones
1241 28/10/1957 Gwladys Williams 53 Spinster Berth Ddu Pontllyfni D 382 T Meurig Matthews
1242 26/10/1957 Evan Roberts 79 Blacksmith 15 Market Place Penygroes E 64 T Meurig Matthews
1243 24/10/1957 Laura Powell 79 Spinster Gwyddfor Penygroes B 356 Robert Jones
1244 13/11/1957 William Roberts 63 Shopkeeper Summer Hill Victoria Road E 88 Robert Jones
1245 11/12/1957 Owen Griffith Roberts 68 Retired Angorfa Saron Llanwnda E 377 O Alaw Williams
1246 14/12/1957 William Robert Owen 80 Retired Quarryman Rhosydd Water Street Penygroes C 212 Idris Williams
1247 14/12/1957 William John Davies 67 Quarry Manager Glyndwr Talysarn C 308 Robert Jones
1248 17/12/1957 Kate Hughes 79 Widow 15 Coetmor Talysarn D 395 M Rees Roberts
1249 21/12/1957 Ann Elizabeth Thomas 79 Bryn Cadnant High St Penygroes E 51 T Meurig Matthews Widow of W Thomas
1250 21/12/1957 Maggie Ann Roberts 80 Cloth Hall Talysarn E 34 Samuel Jones Widow of R Roberts
1251 06/01/1958 Robert Roberts 83 Retired Quarryman 11 Rhiwlas Road Talysarn E 391 Trevor Jones
1252 10/01/1958 Robert Williams 79 Retired Quarryman Bryn Rhedyw Llanllyfni B 368C Edgar Williams
1253 30/01/1958 William Jones 73 Retired 10 Lleuar Terrace Pontllyfni E 378 W H Owen
1254 01/02/1958 Henry Jones 97 Retired Porter Glanrafon House Talysarn E 2 R Glyn Williams
1255 01/02/1958 Margaretta Owen 6m 58 Bro Silyn Talysarn E 157 R Glyn Williams Child of R Owen
1256 06/02/1958 Lavinia J Roberts 25 Bryn Hyfryd Trem yr Wyddfa E 390 T Meurig Matthews Wife of R Roberts
1257 05/02/1958 Shadrach Evans 66 Shopkeeper Glanrafon House Talysarn E 289 R Glyn Williams
1258 06/02/1958 Anne Lewis 77 Retired Schoolmistress Bron y Garth Penrhyndeudraeth C 102 H Ethall
1259 10/02/1958 Jennie Roberts 65 Bod Alwyn County Rd Penygroes C 376 T Meurig Matthews Wife of J Roberts
1260 11/02/1958 Sally Jones 75 5 Llwyndu Road Penygroes E 103 Idris Williams Wife of T Jones
1261 13/02/1958 Ann Owen 75 Bodlondeb Coedmadog Road E 227 Robert Jones Widow of D Owen
1262 22/02/1958 Mary Shelton 94 Spinster 1 Bodifor Snowdon St Penygroes C 140B Trevor Jones
1263 25/02/1958 John Jones 85 Retired Butcher Central Meat Stores Criccieth D 402 D Handel Turner
1264 12/03/1958 Morris Ll Williams 79 Retired Engineer School House Nantlle E 264 Rees Roberts
1265 04/04/1958 Anne Jones 79 Spinster Noddfa Chapel St Penygroes B 556 Hugh Jones
1266 07/04/1958 Henry Williams 69 Retired Quarryman Gwyddfor Lodge High St D 388 Hugh Jones
1267 08/04/1958 Griffith Owen 61 Quarry Rockman 3 Tram Road Penygroes E 379 R Glyn Williams
1268 10/04/1958 Sheila M Evans 19 2 Maes Dulyn Penygroes E 68 Hugh Jones Daughter of R Evans
1269 19/04/1958 Mary Jones 75 Pendyffryn Talysarn C 274 M Rees Roberts Widow of T Jones
1270 26/04/1958 Richard W Jones 81 Retired Quarryman Glandwr Victoria Terrace C 369 M Rees Roberts
1271 25/04/1958 Hugh Edwards 70 Retired Signalman Arfryn Clynnog Rd Penygroes E 380 T Meurig Matthews
1272 03/05/1958 Lizzie J Jones 77 45 Water Street Penygroes E 381 T Meurig Matthews Wife of John Jones
1273 03/05/1958 William Jones 70 Retired Farmer Prysgol Clynnog Rd Penygroes C 379 Huw Jones
1274 28/05/1958 Margaret E Williams 47 Bryn Tawel Penygroes E 382 T Meurig Matthews Wife of W Williams
1275 31/05/1958 Elizabeth Owen 86 Terannedd Market Place Penygroes C 243 Huw Jones Widow of W Owen
1276 10/06/1958 Isaac G Jones 61 Slate Quarryman 6 High Street Penygroes E 389 T Meurig Matthews
1277 11/06/1958 Mary A Griffiths 85 17 Broomfield Gardens Walton C 321 Huw Jones Widow of G Griffiths
1278 17/06/1958 John R Williams 65 Shopkeeper 6 Baladeulyn Nantlle E 383 M Rees Roberts
1279 25/06/1958 Robert Roberts 84 Retired 18 Waterloo St Bangor E 351 R G Owen
1280 28/06/1958 Catherine Jones 80 2 Rhiwlas Road Talysarn E 50 Robert Jones Widow of J O Jones
1281 16/07/1958 Mark Baldwin 80 Retired Engineer Eifion House Cavour Street E 375 R J Jones
1282 16/07/1958 Anne Evans 80 Spinster 17 Coedmadog Rd Talysarn E 384 R Glyn Williams
1283 19/07/1958 Hugh R Hughes 60 Railway Clerk Gwyddfa Church Rd Talysarn E 353 Robert Jones
1284 02/08/1958 William A Jones 73 Retired Quarryman Hen Blas Nantlle D 116 M Rees Roberts
1285 08/08/1958 Owen Ll Jones 56 8 Kinmel Terrace Nantlle D 149 M Rees Roberts
1286 11/08/1958 Kate Ellen Jones Roberts 61 58 Hyfrydle Road Talysarn E 374 Robert Jones Wife of Llewelyn John Rbts
1287 12/08/1958 Elizabeth Ellenburgh 75 Widow 76 Trem yr Wyddfa Penygroes E 385 T Meurig Matthews
1288 13/08/1958 Grace C Williams 70 15 Cavour Street Talysarn E 198 M Rees Roberts Widow of A Williams
1289 16/08/1958 Maggie Evans 72 7 Treddafydd Penygroes D 200 Lloyd Price Widow of C Evans
1290 27/08/1958 William T Williams 81 96 County Road Penygroes D 147 Idris Williams Quarry Labourer
1291 30/08/1958 Albert John Lane 67 36 St Paul's Ave Barry Glamorgan E 166 R J Jones Master Mariner
1292 02/10/1958 Robert Jones 84 Contractor Llys Eifion Penygroes C 355 Huw Jones Contractor
1293 02/10/1958 Mary C Wms Jones 82 23 Hyfrydle Road Talysarn D 376 M Rees Roberts Widow of R M Jones
1294 18/10/1958 John Hughes 68 Retired Grocer Gwynfryn Groeslon E 373 William Jones
1295 04/11/1958 William Owen 76 Retired Tanner 76 County Road Penygroes E 386 R Glyn Williams
1296 08/11/1958 Elizabeth Roberts 80 17 Station Road Talysarn E 194 M Rees Roberts Widow of G J Roberts
1297 06/11/1958 Mary Elizabeth Jones 67 Spinster 6 Rhiwlas Road Talysarn C 350A Robert Jones
1298 15/11/1958 Thomas Emyr Powell 55 Retired 44 High Street Penygroes D 387 Huw Jones
1299 15/11/1958 Elizabeth Jones 83 Ardre Clynnog Road Penygroes E 197 T Meurig Matthews Widow of E Jones
1300 19/11/1958 Dorothy Ellen Roberts 72 4 Eifion Terrace Talysarn E 334 Robert Jones Widow of D Roberts
1301 27/11/1958 Laura Roberts 81 22 Baptist Street Penygroes D 403 Hugh Jones Widow of J W Roberts
1302 06/12/1958 William Owen 68 Slate Quarryman Llanfair Villa County Rd Penygroes E 260 T Meurig Matthews
1303 16/12/1958 Mary Ann Roberts 82 Bryn Afon Llangwnadl C 291 Robert Jones Widow of H Roberts
1304 20/12/1958 John Evans 41 Labourer 6 Tram Road Penygroes E 372 Hugh Jones
1305 20/12/1958 Ellen M Edwards 70 Arfryn Clynnog Rd Penygroes E 380 T Meurig Matthews Widow of H Edwards
1306 24/12/1958 Jane Ann Parry 76 Spinster 1 Rhiwlas Road Talysarn D 99 Robert Jones
1307 07/01/1959 Ann Ellen Evans 74 8 Greengate St Caernarvon D 228 William Morris Widow of E Evans
1308 17/01/1959 Maria Gwyn Williams 62 Schoolmistress 5 Victoria Terrace Nantlle D 224 M Rees Roberts
1309 07/02/1959 Joan Helen Jones 32 26 William Street Caernarvon E 387 D Elwyn Edwards Wife of J Jones
1310 28/01/1959 Richard Williams 69 Retired 66 Hyfrydle Road Talysarn E 371 Robert Owen
1311 16/02/1959 Rita Pugh Roberts 2w Arosfa High Street Penygroes C 354 T Meurig Matthews Daughter of A Roberts
1312 19/02/1959 Catherine Jones 80 Tai Pella Drwsycoed E 370 John Morgan Wife of H Jones
1313 19/02/1959 Humphrey Jones 79 Retired Tai Pella Drwsycoed E 370 John Morgan
1314 25/02/1959 William Henry Owen 60 Retired Denbigh Hospital Denbigh A 1120 Robert Jones
1315 26/02/1959 David Lloyd Rees 84 Retired Stone Mason 16 Eifion Terrace Talysarn E 369 Robert Jones
1316 06/03/1959 Mary Elizabeth Williams 74 54 Hyfrydle Road Talysarn E 299 Robert Jones Widow of J G Williams
1317 14/03/1959 Gwilym Eryri Hughes 52 School Teacher Glyn Dwr Talysarn C 307 Robert Jones
1318 28/03/1959 Sarah Jane Hughes 82 11 Victoria Terrace Nantlle D 269 M Rees Roberts Widow of W J Hughes
1319 04/04/1959 Owen William Jones 64 Male Nurse 9 Rhiwlas Road Talysarn D 109 Robert Jones
1320 07/04/1959 William Thompson Williams 68 Plasterer Tanyffynon Llanllyfni C 180 R Lloyd Edwards
1321 13/04/1959 Elizabeth Catherine Jones 61 74 Hyfrydle Road Talysarn E 255 M Rees Roberts Widow of G Jones
1322 04/04/1959 John Richard Williams 59 Grocer Gwyn Nedd Baptist St Penygroes C 12 Huw Jones
1323 16/04/1959 Margaret Ellen Jones 70 Tai'r Eithin Nebo D 68 Robert Owen Widow of E Jones
1324 02/05/1959 Samuel John Williams 72 Slate Quarryman 15 Victoria Terrace Nantlle E 389A M Rees Roberts
1325 07/05/1959 Ellen Jones 88 28 Llwyndu Road Penygroes C 335 T Meurig Matthews Widow of T Jones
1326 21/05/1959 Jennie Williams Gerlan Water St Penygroes E 325 Wife of A C Williams (Ashes)
1327 21/05/1959 John T Williams Gerlan Water St Penygroes E 323 Son of T Williams (Ashes)
1328 13/06/1959 Margaret Owen 80 51 High Street Penygroes E 388 T Meurig Matthews Wife of R Owen
1329 13/06/1959 Alexandra Parry 74 Retired Schoolmaster Haddef Baptist St Penygroes C 142 T Meurig Matthews
1330 10/06/1959 Jane Ann Jones 83 Widow Pwllheli Hospital Pwllheli C 131 Hywel Hughes
1331 15/06/1959 Sarah Ann Hughes 79 Moorings High St Penygroes E 404 T Meurig Matthews Wife of D H Hughes
1332 03/07/1959 Margaret A Thomas 89 Geirionydd Marcus St Caernarvon D 344 D Elwyn Edwards Widow of M Thomas
1333 09/07/1959 John Hughes 79 Slate Quarryman 40 Station Road Talysarn E 405 M Rees Roberts
1334 15/07/1959 Griffith Owen Jones 55 Contractor Monfa High Street Penygroes E 406 T Meurig Matthews
1335 22/07/1959 Ellen Hughes 73 Gwynfryn Groselon E 373 W Jones Widow of J Hughes
1336 Void Void Void Void Void Void Void Void Void Void
1337 Void Void Void Void Void Void Void Void Void Void
1338 22/08/1959 Richard Michael 51 Council Employee Fagwyr Hyfrydle Rd Talysarn D 257 Idris Williams
1339 20/08/1959 Elizabeth Williams 67 30 Baptist St Penygroes C 374 Emrys Jones Wife of E H Williams
1340 02/09/1959 Morris Griffiths 65 Postman Bryn Gwynant Talysarn E 122 Robert Jones
1341 10/09/1959 John Jones Pritchard 72 Baker Central Stores Clynnog Road C 371 Huw Jones
1342 18/09/1959 Mabel Owen 70 Shopkeeper Bryn Awel Talysarn B 350A Robert Jones
1343 21/09/1959 John Griffith Jones 64 Slate Quarryman Treflan West End Penygroes D 399 Huw Jones
1344 06/10/1959 Robert John Hughes 69 Retired 11 Bro Llwyndu Penygroes E 66 R Glyn Williams
1345 10/10/1959 Alice McIntyre Hughes Parry 91 Benallt Rhiwlas Rd Talysarn E 114 Robert Jones Widow of J Parry
1346 15/10/1959 Kate Hughes 66 Tyn y Caeau Rhosybol Anglesey D 55 D J Davies Widow of W Hughes
1347 23/10/1959 Sioned Williams 39 Spinster Rhuddlan Rd Rhyl D 120 E Llewelyn Lloyd
1348 12/11/1959 Wallace Edwards 70 Retired Tafarn Dudur Groeslon E 261 Hugh Jones
1349 19/11/1959 Ann Griffiths 88 Muriau Water Street Penygroes D 196 T Meurig Matthews Wife of J Griffiths
1350 20/11/1959 Levi Lloyd Jones 68 Farmer Penbryn Bach Farm Penygroes E 71 Huw Jones
1351 24/11/1959 Elizabeth Williams 54 Fron Dirion Clogwyn Melyn D 373 Iorwerth Roberts Wife of David Williams
1352 27/11/1959 David John Evans 80 Retired Gallt y Sil Hospital Caernarvon D 103 Iorwerth Roberts
1353 01/12/1959 Harry Weston Williams 59 Goods Clerk B R Llannerch Clynnog Rd Penygroes E 403 Huw Jones
1354 12/12/1959 Sarah Ann Williams 64 Gwyddfor Lodge High St D 388 Huw Jones Widow of H Williams
1355 16/12/1959 Jane Ellen Roberts 85 7 Eifion Terrace Talysarn E 78 W J Lewis Widow of R H Roberts
1356 23/12/1959 Ellen Jones 77 9 Cavour Street Talysarn C 96 Robert Jones Widow of D Jones
1357 24/12/1959 Mary Jane Owen 57 Gwernoer Nantlle Road Talysarn E 407 Robert Jones Wife of R Owen
1358 04/01/1960 Gwen Morton 89 Fair View Bryncelyn Road D 352 W J Lewis Widow of W Morton
1359 05/01/1960 Lily May Hughes 51 9 Station Road Talysarn E 321 M Rees Roberts Widow of R Hughes
1360 09/01/1960 Mary Lloyd 91 Awelfa Victoria Rd Penygroes E 292 Huw Jones Widow of R Lloyd
1361 14/01/1960 Kate Elizabeth Jones 73 10 Lleuar Terrace Pontllyfni E 378 W H Owen Widow of W Jones
1362 15/01/1960 John Griffiths 41 No Occupation 92 County Road Penygroes E 408 Huw Jones
1363 16/01/1960 Ann Elizabeth Rowlands 77 Hafan County Road Penygroes C 217 Huw Jones Widow of E Rowlands
1364 20/01/1960 Owen John Roberts 75 Retired Quarryman 29 High Street Penygroes D 349 Huw Jones
1365 19/01/1960 Winifred Evans 63 School Mistress Penhegan Victoria Tce Nantlle D 11 M Rees Roberts
1366 23/01/1960 Richard Robert Williams 64 Quarryman Gwenfro Llwyndu Road Penygroes E 402 W J Lewis
1367 01/02/1960 Richard John Evans 54 Shed Steward 13 Eifion Terrace Talysarn C 161 D J Williams
1368 06/02/1960 Richard Roberts 79 Retired Gallt y Sil Hospital Caernarvon E 161 M Rees Roberts
1369 10/02/1960 Griffith Morris 74 Slate Quarryman 57 High Street Penygroes E 409 T Meurig Matthews
1370 19/02/1960 Griffith Jones 64 School Master Morwel Bontnewydd C 241 Owen Lloyd
1371 26/02/1960 Robert Owen Parry 46 Garage Attendant 4 Llwyn y Fuches Penygroes E 411 Huw Jones
1372 11/03/1960 Hannah Ellen Morton 69 Spinster Fair View Bryncelyn Road E 113 R T Jones
1373 21/03/1960 Mary Morton 71 Spinster Fair View Bryncelyn Road E 113 Robert Jones
1374 26/03/1960 William John Hughes 82 Retired 8 Station Road Talysarn C 65 Robert Jones
1375 12/04/1960 Herbert Haynes 76 Retired Tan Meredydd Drwsycoed E 412 Rees Roberts
1376 21/04/1960 John Williams 78 Retired 29 Water Street Penygroes C 380 Idris Williams
1377 03/05/1960 William George Hanks 44 Mechanic 24 Maes Dulyn Penygroes E 153 J M Hughes
1378 05/05/1960 Levi Hughes 60 Master Baker Gweledfa Gwyrfai Tce Penygroes E 401 R Glyn Williams
1379 19/05/1960 William David Parry 42 Lorry Driver 11 Bryn Paen Llangoed Anglesey E 413 Huw Jones
1380 25/05/1960 Elias Jones 36 29 Maes Castell Llanllyfni E 147 Robert Owen
1381 07/06/1960 Thomas John Jones 82 Retired 6 Trem y Wyddfa Penygroes E 178 Meirion Evans
1382 07/06/1960 Mary Elizabeth Jones 54 Isfryn Tynyweirglodd Penygroes E 414 Meirion Evans Wife of D Jones
1383 23/06/1960 Dan Wyn Parry 66 Retired Sea Captain Gilwern Gwyrfai Tce Penygroes E 400 Huw Jones
1384 28/06/1960 Evan Wyn Williams 20 Hotel Chef 21 Maes Castell Llanllyfni E 399 Meirion Evans
1385 28/06/1960 Thomas Evelyn Hildige 53 Factory Employee 14 Maes Dulyn Penygroes E 397 Conrad Evans
1386 07/07/1960 Joseph Fretwell 86 Retired 13 Water Street Penygroes E 361 Meirion Evans
1387 03/08/1960 Morgan John Jones 70 Quarry Official Bronallt Llanrug E 396 A Meirion Roberts
1388 04/08/1960 Jane Catherine Griffiths 37 8 Cavour Street Talysarn E 278 Robert Jones Wife of E Griffiths
1389 04/08/1960 William Alfred Hughes 79 Retired Schoolmaster Greenfields Fields Newport C 48 T Burgess Jones
1390 03/09/1960 Robert John Roberts 60 Quarry Employee 12 Bro Silyn Talysarn E 394 Conrad Evans
1391 05/09/1960 Margaret Jones 79 63 High Street Penygroes C 99 Robert Jones Wife of R Jones
1392 28/09/1960 Janet Thomas 77 Minffordd Talysarn E 313 Robert Jones Widow of J Thomas
1393 30/09/1960 Thomas Williams 77 Retired 12 Station Road Talysarn E 415 D J Williams
1394 08/10/1960 Margaret Jones 81 Glandwr Victoria Tce Nantlle C 369 Rees Roberts Widow of G Jones
1395 08/10/1960 Robert John Williams 57 Farmer Gallt y Pill Groeslon D 248 Robert Jones
1396 14/10/1960 Selina Pritchard 63 Widow 23 Snowdon Street Caernarvon E 393 Rees Roberts
1397 19/10/1960 Hannah Griffiths 83 Rose Hill Talysarn E 277 Robert Jones Widow of R Griffiths
1398 31/10/1960 Hugh Jones 44 Quarryman 12 Maes Dulyn Penygroes E 212 Meirion Evans
1399 12/11/1960 William Hugh Jones 71 Retired Eryri House Station Rd Talysarn E 416 Lloyd Turner
1400 22/12/1960 Mary Jones 98 Widow 66 Trem y Wyddfa Penygroes D 360 Meirion Evans
1401 23/12/1960 Owen Arfon Owen 45 Farmer Terannedd Market Place Penygroes E 452 Hugh Jones
1402 24/12/1960 Jane Catherine Edwards 64 Widow Y Wern Talysarn D 332 D J Williams
1403 20/01/1961 Gwen Evans 76 Tanyffordd Clogwyn Melyn D 155 Hugh Jones Widow of W Evans
1404 05/01/1961 Ann Margaret Jones 44 Arvonia Bryncelyn Road E 359 M Rees Roberts Widow of J Jones
1405 28/01/1961 Phoebe Alice Jones 81 Bryn Eglwys Coedmadog Rd C 250 M Rees Roberts Widow of W M Jones
1406 26/01/1961 Mary Catherine Williams 79 Bryn y Coed Talysarn E 433 M Rees Roberts Wife of W R Williams
1407 31/01/1961 William R Williams 70 Retired Bryn y Coed Talysarn E 433 M Rees Roberts
1408 02/02/1961 Jennie Morris 76 57 High Street Penygroes E 409 Meirion Evans Widow of G Morris
1409 03/02/1961 William J Jones 65 Civil Servant Maes Bwlch Aberystwyth D 360 Gwilym ap Robert
1410 04/02/1961 Mary Hughes 87 Cae'r Abra Talysarn D 112 M Rees Roberts Widow of D Hughes
1411 11/02/1961 Kathleen Williams 80 8 Rhiwlas Rd Talysarn D 52 M Rees Roberts Widow of E Williams
1412 13/02/1961 Mary Roberts 79 70 County Road Penygroes C 280A Meirion Evans Wife of P Roberts
1413 27/02/1961 Kate Owen 81 Rhosydd Water Street Penygroes C 212 W J Lewis Widow of W Owen
1414 04/03/1961 Maggie Evans 54 13 Nantlle Terrace Nantlle E 434 Rees Roberts Wife of Vavassor Evans
1415 22/03/1961 Elizabeth Marriott 77 42 Llwyndu Road Penygroes E 360 Huw Jones Widow of S Marriott
1416 01/04/1961 Gwilym Orwel Roberts 21 Student Hyfrydle Gwyrfai Tce Penygroes E 437 Meirion Evans
1417 28/03/1961 Trebor Vaughan Roberts 15 Apprentice Plumber Mona House Snowdon St Penygroes E 431 R Lloyd Turner
1418 06/04/1961 Kate Richards 77 Spinster Maes y Llwyn Hyfrydle Road E 203 R Lloyd Turner
1419 06/04/1961 John Richard Hughes 66 Retired Bryn Ffynnon Clynnog Road C 49 Huw Jones
1420 15/04/1961 Catherine Williams 82 Tegfan Treflys Street E 236 Robert Hughes Widow of H Williams
1421 22/04/1961 William Pierce Griffiths 78 Retired Rhianfa Tanrallt E 20 Robert Jones
1422 22/04/1961 Ellen Roberts 73 Tanfforddfelen Groeslon E 242 W Jones Widow of G Roberts
1423 26/04/1961 William John Griffiths 80 Retired Llys Blodwen Baptist St Penygroes C 39 Huw Jones
1424 26/05/1961 John Edward Williams 67 Quarryman 1 Bro Silyn Talysarn E 430 D J Williams
1425 27/05/1961 Margaret Lewis 67 1 Hyfrydle Road Talysarn D 354 M Rees Roberts Widow of T Lewis
1426 29/05/1961 Still born child 10 Treddafydd Penygroes Cellar
1427 31/05/1961 Catherine Jane Williams 72 Abergele Rd Old Colwyn E 415 W B Owen Widow of R Williams
1428 05/06/1961 Richard Williams 69 Master Baker Talybont Conway E 137 D Lloyd Williams
1429 06/07/1961 Elizabeth Thomas 84 Paris House Snowdon Street E 102 Meirion Evans Widow of R Thomas
1430 15/07/1961 Jane Owen 79 57 Hyfrydle Road Talysarn E 156 M Rees Roberts Widow of O M Owen
1431 24/07/1961 Robert Williams 77 Retired 43 Water Street Penygroes E 281 Meirion Evans
1432 31/07/1961 Owen Roberts 93 Retired Braeside Llanfair P G D 201 R Lloyd Turner
1433 05/08/1961 Maggie H Jones 84 21 Water Street Penygroes C 4 W J Lewis Widow of R H Jones
1434 16/08/1961 Elsbeth Williams 7 11 Tre Silyn Penygroes E 392 R Davies Daughter of J Williams
1435 16/08/1961 Herbert Jones 90 Retired Bod Gwilym Victoria Road D 237 Huw Jones
1436 24/08/1961 Griffith Griffiths 63 Quarryman 34 Llwyndu Road Penygroes E 21 Meirion Evans
1437 24/08/1961 Richard Christmas Jones 81 Retired Berwyn Llwyndu Road Penygroes E 315 Meirion Evans
1438 29/08/1961 Ellen Thomas 85 Bryn Eryri Caernavon Rd Penygroes B 373 Huw Jones Widow of W Thomas
1439 14/09/1961 Phoebe Ellen Roberts 72 Glandwr Nantlle E 377 M Rees Roberts Widow of O G Roberts
1440 16/09/1961 Jane Parry 85 Llys Alaw County Rd Penygroes D 100 Huw Jones Widow of J Parry
1441 22/09/1961 Beatrice Williams 64 6 Maesdulyn Penygroes D 242 Conrad Evans Wife of J Williams
1442 04/10/1961 John Williams 73 Retired Eirianlys Talysarn E 429 Robert Jones
1443 07/10/1961 Elizabeth Roberts 63 Bodryn Bryncelyn Rd Talysarn E 355 M Rees Roberts Widow of J H Roberts
1444 07/10/1961 Thomas Victor Williams 74 Retired Wenallt Nantlle D 234 M Rees Roberts
1445 11/10/1961 Mary Corwena Jones 66 6 Trem y Wyddfa Penygroes E 178 Meirion Evans Widow of T J Jones
1446 16/10/1961 Edward Henry Williams 71 Retired Postman 10 Isgoed Beaumaris D 259 Meirion Evans
1447 19/10/1961 Kate Roberts 88 Widow Llys Helyg Coedmadog Rd Talysarn E 287 D J Williams
1448 16/10/1961 Richard Jones Slate Quarryman Bryn Ellen County Road E 177A Huw Jones
1449 28/10/1961 Jane Ann Williams 77 Spinster Llys Madog Chapel Street E 435 Huw Jones
1450 20/11/1961 Ceren May Roberts 68 Cynlas Glanrhonwy Nantlle E 141 M Rees Roberts Widow of W Roberts
1451 04/12/1961 Richard O Williams 68 Retired Llys Awel Llwyndu Road D 209 Meirion Evans
1452 05/12/1961 David Elias Williams 67 Retired 17 Station Rd Penygroes E 428 Huw Jones
1453 23/12/1961 Leslie Hugh Hale 62 Civil Engineer Aberhafesp Montgomery D 37 Robert Jones Burial of Ashes
1454 04/01/1962 Idwal Roberts 63 Retired Llys Gwilym Nantlle E 427 Hywel Hughes
1455 18/01/1962 Robert Humphreys 73 Retired Schoolmaster Alban Victoria Rd Penygroes E 439 Meirion Evans
1456 24/01/1962 Margaret Williams 85 Newsagent 19 Water Street Penygroes A 1194 Huw Jones
1457 28/01/1962 Arthur Vincent 73 Retired 2 Pen y Parc Talysarn E 426 R Davies
1458 27/01/1962 Elizabeth Lewis 91 26 Snowdon Street Penygroes D 239 Huw Jones Widow of W Lewis
1459 01/02/1962 James Parton 84 Antique Dealer 72 High Street Criccieth E 246 Robert Roberts
1460 09/02/1962 Owen Jones 69 Retired 4 Maescastell Llanllyfni E 425 W J Lewis
1461 17/02/1962 William W Jones 71 Retired Quarryman Ty Capel Mawr Talysarn E 424 Robert Jones
1462 01/03/1962 John Makewitz 74 Retired 19 Treddafydd Penygroes E 423 R Davies
1463 08/03/1962 Avril W Williams 3m 49 Bro Silyn Talysarn E 440 W J Lewis Daughter of R Williams
1464 12/03/1962 Mary Williams 91 Widow 26 Queen's Rd Craigydon Llandudno D 254 Robert Jones
1465 13/03/1962 Anne Grace Roberts 63 12 Bro Silyn Talysarn E 394 R Davies Widow of R J Roberts
1466 20/03/1962 John Edward Griffiths 54 Garage Proprietor Cynfal Snowdon St Penygroes C 287 Huw Jones
1467 22/03/1962 John Malcolm Owen 13 29 Bro Silyn Talysarn E 422 Robert Jones Son of J Owen
1468 24/03/1962 Ann Jane Hughes 81 Tanyffordd Clogwyn Melyn E 28 J M Hughes Widow of J Hughes
1469 26/03/1962 Elizabeth Hughes Evans 81 Waterloo House Water St D 114 Meirion Evans Widow of W Evans
1470 28/03/1962 Alice Maud Hughes 68 11 Bro Llwyndu Penygroes E 66 R Lloyd Turner Widow of R Hughes
1471 07/04/1962 William Arthur Jones 60 Quarry Employee Bryn Afon Station Road D 333 Robert Jones
1472 09/04/1962 William Llyfni Hughes 72 Retired 98 County Road Penygroes E 441 Meirion Evans
1473 28/04/1962 Jane Owen 92 10 Maesdulyn Penygroes D 189 Meirion Evans Widow of R Owen
1474 14/04/1962 Mary Halsall Jones 81 Widow Trefaes Carmel E 150 Iorwerth Roberts
1475 13/04/1962 Lynda Williams 5m 1 King's Road Penygroes E 205A Hugh Jones Daughter of C Williams
1476 30/04/1962 Mary Ann Roberts 83 29 High Street Penygroes D 349 H Jones Widow of O J Roberts
1477 02/05/1962 Mary Elizabeth Hughes 77 Pont Teg Hyfrydle Road Talysarn E 19 Robert Jones Widow of R Hughes
1478 03/05/1962 Mary Jones 78 Llys Petr High Street Penygroes C 85 Meirion Evans Widow of D R Jones
1479 29/05/1962 Ellen Mary Doring 72 Widow 17 Bryn Celyn Rd Talysarn D 332 Meirion Evans
1480 07/06/1962 Richard M Roberts 66 Retired 5 Bro Silyn Talysarn E 221 William Williams
1481 09/06/1962 Norman Williams 65 Retired 2 Kinmel Terrace Nantlle E 234A Hywel Hughes
1482 13/06/1962 Sarah Ellen Jones 79 Widow Llys Gwilym Nantlle E 42D
1483 25/06/1962 Dilys Owen 36 11 Water Street Penygroes E 419 Huw Jones Wife of R J Owen
1484 18/07/1962 Henry Lloyd Roberts 62 Company Secretary Ty Nant Nantlle E 418 Robert Jones
1485 31/07/1962 Catherine J Roberts 76 Spinster Bee hive High St Penygroes T Burgess Jones
1486 09/08/1962 John Henry Griffiths 60 Council Employee 8 Station Road Talysarn E 341A Robert Jones
1487 04/08/1962 Glyn Owen Griffiths 66 Retired Llys Blodwen Baptist Street D 273 Huw Jones
1488 12/09/1962 John Ore 58 Council Employee 19 Station Road Talysarn E 456 Robert Jones
1489 29/09/1962 Mary Elizabeth Jones 75 Eryri House Station Rd Talysarn E 416 R Lloyd Turner Widow of H Jones
1490 04/10/1962 Richard Parry 57 Council Employee Trigfan Baptist St Penygroes D 358 Huw Jones
1491 04/10/1962 Jane Mary Pritchard 79 Widow Pennant Llwyndu Road E 125 Huw Jones
1492 12/10/1962 Mary Kate Jones 76 Bryncynan Fawr Pontllyfni E 79 W J Lewis Widow of T Jones
1493 19/10/1962 Margaret Ellen Griffiths 88 43 High Street Penygroes B 556 Huw Jones Widow of T Griffiths
1494 30/10/1962 Robert Williams 19 Apprentice Hairdresser 33 Snowdon Street Penygroes E 455 Huw Jones
1495 29/11/1962 Ivor Glyn Davies 70 Retired Eldon Cottage Talysarn D 19 R Davies
1496 03/12/1962 Maggie Ellen Jones 55 Spinster 27 Water Street Penygroes C 155 Robert Jones
1497 06/12/1962 Owen Richard Jones 72 Retired 36 Hyfrydle Road Talysarn B 573 Robert Jones
1498 18/12/1962 Morris Roberts 84 Quarryman Stocker Idris House Talysarn E 82 Robert Jones
1499 20/12/1962 Robert Griffith Owen 81 Joiner 51 High Street Penygroes E 388 Meirion Evans
1500 04/01/1963 Ellen Mary Hughes 89 Widow Glyn Llyfnwy Penygroes B 501 Robert Jones
1501 10/01/1963 Mary Roberts 76 14 Llwyndu Road Penygroes F 6 Meirion Evans Wife of R Roberts
1502 10/01/1963 Hugh Davies 49 Welfare Officer Glanfa Penygroes E 453 Huw Jones
1503 15/01/1963 Elizabeth Thomas 79 Widow Graianfryn Penygroes F 38 Meirion Evans
1504 19/01/1963 Robert Samuel Hughes 79 Retired Ty Capel Tanrallt E 457 Robert Owen
1505 30/01/1963 Robert Parry 79 Retired 74 County Road Penygroes F 37 W J Lewis
1506 16/02/1963 Peter Roberts 82 Retired 70 County Road Penygroes C 280A Meirion Evans
1507 22/02/1963 Margaret Williams 79 5 Tynyweirglodd Penygroes E 350 Robert Jones Wife of Evan Williams
1508 28/02/1963 Meredydd Jones 50 Fish and Chips Fryer Frondeg Penygroes E 452 Meirion Evans
1509 04/03/1963 Mary Ada Williams 81 Widow Rhuddlan Rd Rhyl D 120 Emyr Roberts
1510 06/03/1963 Myfanwy Parry 64 Gwyrfai Temperance Penygroes E 451 R Lloyd Turner Wife of Griffith Parry
1511 09/03/1963 Barbara Jones 80 Widow Berwyn Llwyndu Road Penygroes E 315 Meirion Evans
1512 13/03/1963 David John Dodsworth 68 Engine Driver (ret) 10 Hyfrydle Road Talysarn F 36 Robert Jones
1513 23/03/1963 John Morris Parry 56 Haulage Contractor Bryn Menai Penygroes E 175 Meirion Evans
1514 03/04/1963 Alun Griffith Jones 69 Retired Quarryman Bron Llyfnwy Penygroes D 41 Robert Jones
1515 18/04/1963 Albert Charles Williams 81 Retired Ceris County Road Penygroes E 325 Robert Jones
1516 20/04/1963 William H Jones 57 Retired 21 Water Street Penygroes E 458 Owen Lloyd
1517 22/04/1963 Ann Jones Rowlands 84 Spinster Garth Farm Groeslon E 109 W J Lewis
1518 30/04/1963 John O Thomas 74 Retired East Bildon Co Durham E 294 No name Burial of Ashes
1519 24/05/1963 Samuel John Williams 60 Retired 5 Treddafydd Penygroes D 79 D W J Lewis
1520 31/05/1963 Sydney Thomas 66 Llwynfryn High St Penygroes D 172 Meirion Evans Widow of Ph Thomas
1521 03/06/1963 Jane Ellen Jones 89 16 Station Road Talysarn C 95 R Lloyd Turner Wife of W Jones
1522 04/06/1963 William H Jones 85 Retired 16 Station Road Talysarn C 95 R Lloyd Turner
1523 05/06/1963 Maggie Jones 82 Druid House Brynsiencyn A 1111A Emlyn Jones Wife of E Jones
1524 15/06/1963 Hugh Rees Edwards 56 Slate Quarryman 10 Cavour Street Talysarn E 459 W J Lewis
1525 27/06/1963 John Lloyd Jones 60 Clerk of Works Lluesty Victoria Rd Penygroes D 141 R Lloyd Turner
1526 27/06/1963 Dorothy Dodsworth 67 10 Hyfrydle Road Talysarn F 36 Meirion Evans Widow of J Dodsworth
1527 11/07/1963 Margaret Williams 63 19 Bro Silyn Talysarn D 135 Robert Jones Wife of T R Williams
1528 10/07/1963 Morfydd Thompson 39 1 Orme View Bangor F 7 Meirion Evans Wife of J A Thompson
1529 25/07/1963 Llywelyn Jones 64 Quarryman 4 Felingerrig Llanllyfni E 460 W J Lewis
1530 31/07/1963 Catherine A Jones 78 1 Bryn Derwen Talysarn E 168 W J Lewis Widow of D D Jones
1531 15/08/1963 Jane Parry 84 Widow 15 Station Road Talysarn F 5 Robert Jones
1532 05/09/1963 Owen Williams 79 Retired Pwllheli Hospital Pwllheli B 541 O Lloyd
1533 10/09/1963 Mary Ann Jones 83 Widow Turnpike Penygroes F 4 D J Davies
1534 11/09/1963 Meurig Griffiths 61 Retired Quarryman Llwyn Derw Chapel St Penygreos F 8 D J Davies
1535 30/09/1963 Jane Ann Edwards 58 Widow 10 Cavour Street Talysarn E 459 W J Lewis
1536 05/10/1963 Elizabeth J Powell 84 Gallt y Sil Hospital Caernarvon B 353 D J Davies Widow of T T Powell
1537 19/10/1963 Owen Glyn Davies 43 Motor Driver 9 Treddafydd Penygroes D 339 Meirion Evans
1538 12/11/1963 Elizabeth Jones 80 Widow 7 Victoria Tce Llanberis D 171 Meirion Ll Davies
1539 20/11/1963 Alice Jones 87 Bryn Villa Clynnog Road Penygroes D 118 D J Davies Widow of T Jones
1540 28/11/1963 Bertha Pears 62 38 Llwyndu Road Penygroes E 336 Meirion Evans Wife of J H Pears
1541 19/12/1963 Catherine Williams 84 Widow 1 Llwyndu Road Penygroes D 361 D J Davies
1542 26/12/1963 Ellen Evans 93 17 Coedmadog Rd Talysarn C 349 Robert Jones Widow of W Evans
1543 31/12/1963 Sarah Jane Jones 72 82 Hyfrydle Rd Talysarn E 111 W J Lewis Widow of J Jones
1544 04/01/1964 David G Jones 70 Retired Isfryn Tynyweirglodd Penygroes E 414 Meirion Evans
1545 09/01/1964 William W Griffiths 71 Quarryman Bryn Gwyn Talysarn E 9 Robert Jones
1546 11/01/1964 Catherine Davies 78 Spinster 64 Bryncelyn Rd Talysarn A 1060 Robert Jones
1547 20/01/1964 Catherine Lewis 98 7 Rhiwlas Rd Talysarn E 295 W J Lewis Widow of J Lewis
1548 22/01/1964 Griffith J Hughes 77 Retired 38 High Street Penygroes E 461 D J Davies
1549 30/01/1964 Ann Jones 88 2 Brynhyfryd Talysarn E 267 Robert Jones Widow of D Jones
1550 01/02/1964 Blodwen Williams 58 Spinster Min Awel Talysarn E 450 Robert Jones
1551 06/02/1964 Henry D Griffiths 81 Retired 2 Bryn Derwen Talysarn D 321 Robert Jones
1552 10/02/1964 Griffith Griffiths 76 Farmer Gwynfaes Farm Tanrallt E 462 Robert Jones
1553 11/02/1964 Nancie Blohm 89 11 Hyfrydle Road Talysarn E 329 No name Widow C M Blohm
1554 19/02/1964 Catherine Jones 61 Vriog West End Penygroes E 448 D J Davies Wife of G Jones
1555 20/02/1964 Jane Williams 83 Spinster Fron Horon High St Penygroes C 252 D J Davies
1556 24/02/1964 David J Roberts 80 Retired Butcher Tegfan High St Penygroes C 358 Meirion Evans
1557 02/03/1964 Megan Lyned Hewitt 47 13 Momington Ave London E 447 D J Davies Wife of J S Hewitt
1558 26/03/1964 Owen Hugh Jones 61 Labourer 22 Treddafydd Penygroes E 446 Meirion Evans
1559 02/04/1964 Anne Jane Roberts 79 Plas Coed Madog Talysarn D 161 Robert Jones Widow of A Roberts
1560 11/04/1964 Rowland Jones 75 Retired 24 Maescastell Llanllyfni E 445 Meirion Evans
1561 06/04/1964 Anne Griffiths 68 Spinster Bryn Gwyn Talysarn E 9 Robert Jones
1562 07/04/1964 Hugh John Williams 56 Huan Deg Bethesda E 330 Ffowc Williams
1563 09/04/1964 Meredydd Jones 65 Retired Onllwyn County Rd Penygroes F 10 D J Davies
1564 09/04/1964 Winifred Jones 84 Pwllheli Hospital Pwllheli D 134 J P Davies Widow of T Jones
1565 11/04/1964 Richard Jones 56 Slate Quarryman 33 Coedmadog Rd Talysarn D 290 W J Lewis
1566 15/04/1964 Ellen Roberts 45 Tyddyn Difyr Clogwyn Melyn F 11 Meirion Evans Wife of R Roberts
1567 15/04/1964 Sarah Ann Ward 76 Widow Rhoslan Nantlle D 232 Hywel Hughes
1568 17/04/1964 Evan Jones 74 Retired Clatterbridge Hospital Liverpool A 1110 No name Burial of Ashes
1569 25/04/1964 Griffith Emlyn Pritchard 53 Fitter 82 County Road Penygroes F 39 D J Davies
1570 30/04/1964 Sydney Phillips 75 Retired 37 Maes Castell Llanllyfni E 16 J V Davies
1571 14/05/1964 Thomas Griffiths 91 Retired Muriau Water Street Penygroes D 197 Meirion Evans
1572 23/05/1964 Evan Williams 72 Retired 30 Hyfrydla Road Talysarn D 246 Robert Jones
1573 27/05/1964 Deborah E Jones 84 Glasfryn House Baptist St Penygroes E 61 Meirion Evans Widow of W H Jones
1574 23/05/1964 Ann Powell Jones 94 Widow 26 Maes Gwynedd Caernarfon C 228 W Brothen Jones
1575 29/05/1964 Anne Vincent 70 Widow Y Wern Portmadog E 426 O H Williams
1576 05/06/1964 Thomas Roberts 78 Retired Pwllheli Hospital Pwllheli D 136 Meirion Evans
1577 20/06/1964 Mary Evans 85 Retired Vale View Talysarn E 77 W J Lewis
1578 27/07/1964 Jane Mary Williams 84 Housewife 9 Hyfrydle Rd Talysarn E 204 W J Lewis
1579 08/08/1964 Owen Parry Williams 67 Retired Beehive Stores Trawsfynydd E 463 James Dole
1580 05/09/1964 Oliver John Hughes 63 Quarryman 11 Eifion Terrace Talysarn D 396 Robert Jones
1581 08/09/1964 Ernest Jones 73 Retired Nantlys Victoria Rd Penygroes F 40 J W Davies
1582 14/09/1964 Griffith Roberts 75 Retired Bell Villa Parc y Bel Talysarn D 233 Meirion Evans
1583 24/09/1964 Berwyn Hughes 25 Factory Worker 36 Station Road Talysarn E 349 Robert Jones
1584 21/10/1964 John Owen Jones 67 Quarryman 14 Eifion Tce Talysarn F 12 Robert Jones
1585 12/11/1964 Catherine Jones 87 Housewife 3 Cavour Street Talysarn D 324 John Morgan
1586 16/11/1964 Maurice Hughes 71 Shop Manager (ret) 38 Snowdon Street Penygroes E 391A Meirion Evans
1587 02/12/1964 John William Jones 70 Quarryman (ret) Belmont Victoria Rd Penygroes C 299 David J Davies
1588 04/12/1964 Evan Henry Williams 65 Quarryman (ret) 17 Bryncelyn Rd Talysarn D 25 Robert Jones
1589 16/12/1964 John Ellis 72 Quarryman (ret) Tynyweirglodd Talysarn E 416A J E Davies
1590 27/12/1964 Elizabeth Roberts 81 Housewife 1 Tram Road Penygroes E 172 David J Davies
Entries Per Page
Displaying Page of