Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

 • ID - Cyfeireb y Cofrest / Register Reference
 • CL - Dyddiad Claddu / Date of Burial
 • ENW - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
 • CYFENW - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
 • O - Oed / Age
 • GALW - Galwedigaeth / Occupation
 • PRESWYLFOD - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
 • LL - Llythyren Bedd / Grave Letter
 • RH - Rhif y Bedd / Grave Number
 • GWE - Person wnaeth gynnal y seremoni / Person performing ceremony
 • NOD - Nodiadau / Notes
ID
CL
ENW
CYFENW
O
GALW
PRESWYLFOD
LL
RH
GWE
NOD
1 No date Herbert Jones Carrier Herbert Terrace Penygroes 1173 P W Jones
2 Void Void Void Void Void Void Void
3 Void Void Void Void Void Void Void
4 Void Void Void Void Void Void Void
5 Void Void Void Void Void Void Void
6 Void Void Void Void Void Void Void
7 Void Void Void Void Void Void Void
8 27/02/1879 John Roberts Quarryman Treddafydd Penygroes P W Jones
9 03/03/1879 Francis Roberts 1d Talysarn P W Jones Infant of Griffith Roberts
10 06/03/1879 Richard Hughes 4m Penygroes P W Jones Infant of Richard Hughes Joiner
11 22/03/1879 Elizabeth Jones 18 Hugh Evans Servant W H Evans Talysarn
12 19/04/1879 John Charles Williams 8m Penygroes 1273 J C Jones Infant of Gth Williams Qaurryman
13 17/05/1879 Ellen Jones 12d Penygroes P W Jones Infant of John Wm Jones Quarryman
14 17/05/1879 Jane Williams 77 Talysarn P W Jones Wife of Edward Wms Quarryman
15 19/07/1879 Williams Davies 74 Blacksmith Penygroes A 1203 P W Jones
16 31/07/1879 Michael Owen 5w Ffridd Nantlle Llanllyfni A 1174 Evan Owen Infant of Owen M Owen
17 06/08/1879 Catherine Jane Jones 2 Penyryrfa Talysarn A 1233 Ceulunydd Wms Daughter of Robert Jones
18 13/09/1879 Elias Jones 6m Pant du Bach P W Jones Son of William Jones
19 21/08/1879 Robert Owen 8d Bryncir Terrace 1239 Evan Owen Son of Robert Owen
20 25/08/1879 Gwen Ellis 8 Park 1219 J C Jones Daughter of John Ellis
21 27/08/1879 Grace Jones 7w Penpellyn 1179 P W Jones Daughter of William Jones
22 20/12/1879 Ann Jones 5w Snowdon Street Penygroes 1236 P W Jones Daughter of Henry Jones
23 27/12/1879 Jane Thomas 73 Talysarn 1204 Evan Owen Wife of David Thomas Bookseller
24 27/12/1879 Richard Williams 29 Quarryman Brittania Tce Talysarn 1244 Ceulunydd Wms
25 31/12/1879 Jane Evans 72 Spinster Coedmor Tce Talysarn 1201 Ceulunydd Wms
26 07/02/1880 Benjamin Williams 62 Labourer Penybryn 1153 P W Jones
27 13/03/1880 Griffith Jones 4 Halfway Terrace A 1259 P W Jones Son of Richard Jones
28 01/04/1880 Jane Ellin Thomas 16m Coedmor A 1250 M Nicholas Daughter of Owen Thomas
29 14/04/1880 David Hughes Evans 8 Llwyndy Road A 1375 P W Jones Son of John Evans
30 27/04/1880 Ellen Jones 15 Cistfaen A 1328 P W Jones Daughter of W Jones
31 19/05/1880 Evan Evans 39 Labourer Madrin Terrace A 1366 P W Jones
32 27/05/1880 Kate Jones 2 Bryngoleu A 1184 Ceulunydd Wms Daughter of Hugh Jones
33 29/05/1880 William Cynddelw Williams 2 Baptist Street A 1336 P W Jones Son of Edward Williams
34 02/06/1880 Henry Williams 1 Nantlle Terrace 1326 P W Jones Son of Richard Williams
35 10/06/1880 Edward Williams 81 Quarryman Clodfair Coed 1223 Evan Owen
36 12/06/1880 Richard Jones 69 Quarryman Vrondirion 1276 P W Jones
37 01/07/1880 Ellis Williams 17 Quarryman Brondwyfor 1374 Evan Owen
37A 13/07/1880 Owen Jones 22m Cefn Coch 1357 Evan Owen Son of Evan Jones
38 16/07/1880 Mary Jones 9 Stryd Groes 1373 W S Davies Daughter of R M Jones
39 28/08/1880 Ellen Griffiths 68 Chapel House Baladeulyn 1260 Evan Owen Wife of Morris Griffiths
40 13/08/1880 Mary Prichard 12 Glanrafon Llandwrog 1313 P W Jones Daughter of John Prichard
41 01/09/1880 Ellen Jones 21 Pant du Bach 1376 P W Jones Wife of Evan Jones Labourer
42 30/09/1880 Margaret Jones 37 Talysarn 1293 P W Jones Wife of Samuel Jones
43 06/10/1880 Robert Roberts 55 Labourer Edwin Terrace Talysarn 1171 P W Jones
43A 10/11/1880 Ellen Jones Herbert Terrace Penygroes 1173 P W Jones Wife of Lot Herbert Jones
44 17/11/1880 Martha Evans 27 Llwyndy Road Penygroes 1366 R Thomas Widow of Evan Evans
45 25/11/1880 William Williams 51 Hafodlas Talysarn 1255 P W Jones
46 04/12/1880 John Williams 7d Hall Square Penygroes 1221 P W Jones Infant of Thomas Williams
47 10/12/1880 Owen Talbot Hughes 6 Beehive Penygroes 1368 P W Jones Son of Mathew Hughes
48 11/12/1880 Robert Roberts 48 Shoemaker Bethel Terrace Penygroes 1331 P W Jones
49 15/12/1880 Mary Roberts 37 Pen y parc Talysarn 1253 Evan Owen Wife of Griffith Roberts
50 18/12/1880 Ambrose Jones 9m Brynhyfryd Penygroes 1247 P W Jones Son of Thomas Jones
51 01/01/1881 William Parry 75 Ceision Terrace 1216 P W Jones
52 18/01/1881 Ellis Roberts 80 Butcher A 1168 P W Jones
53 08/01/1881 John Jones 30 Quarryman 1248 P W Jones
54 31/01/1881 Ann Prichard 47 Brynderwen Talysarn 1355 Evan Owen Wife of John Prichard
55 12/02/1881 Richard Roberts 4 Bethel Terrace Penygroes 1350 P W Jones Son of Griffith Roberts
56 16/02/1881 Owen Evans Williams 3w Bryncelyn Terrace Talysarn 1334 P W Jones Son of Evan Williams
57 26/04/1881 Elizabeth Hughes 66 Coetmor Talysarn 1365 Evan Owen Wife of Griffith Hughes
58 11/05/1881 Margaret Jones 15 Coedmadoc Talysarn 1367 P W Jones Daughter of John Jones
59 13/05/1881 Griffith John Williams 26 Quarryman Llyfnwy View Penygroes 1273 J C Jones
60 18/06/1881 George Martin 58 Engine Driver Talysarn 1371 Evan Williams
61 20/06/1881 Thomas John Williams 11d Gas View Talysarn 1374 P W Jones Infant of Thomas Williams
62 29/06/1881 Thomas Jones 10w Snowdon Street Penygroes 1236 P W Jones Infant of Henry Jones
63 29/08/1881 Hannah Jane Evans 9m Gas View Talysarn 1215 P W Jones Daughter of Owen Evans
64 08/09/1881 Ann Mary Williams 14m Water Street Penygroes 1273 P W Jones Daughter of Isabelle Williams
65 13/09/1881 Griffith Griffiths 29 Quarryman Penygroes A 1298 P W Jones
66 23/11/1881 Mary Elizabeth Owen 5 Tanydderwen Talysarn 1162 P W Jones Daughter of John Owen
67 29/11/1881 Thomas Evans 42 Bonesetter Brynkir Penygroes 1152 J C Jones
68 23/12/1881 Robert Hughes 5 Cavor Terrace Talysarn 1310 Evan Owen Son of Sam Hughes
69 16/01/1882 Richard Griffith Prichard 50 Quarryman Garreg Wen Penygroes 1241 P W Jones
70 04/02/1882 Mary Jones 47 Talysarn 1354 P W Jones Wife of William Jones Quarryman
71 08/02/1882 Eliza Bella Morris 21 Ty Capel Drws y Coed 1271 J C Jones Daughter of William Morris
72 24/02/1882 William Jones 2 Treddafydd Penygroes 1177 J C Jones Son of Isaac Jones
73 08/04/1882 Morris Jones 13 Vrondirion Llanllyfni 1276 P W Jones Son of Jane Jones
74 01/05/1882 Elizabeth Evans 5m Llwyndy Road Penygroes 1142 Daughter of John Evans
75 04/05/1882 Robert Evans 53 Miner Drws y Coed 1291 J C Jones
76 02/05/1882 Mathew Jones 17 Herbert Terrace Penygroes 1369 P W Jones Son of William Jones
77 09/05/1882 Jane Ellen Williams 6m Llwyn Onn Terrace Penygroes 1357 P W Jones Daughter of Hugh Williams
78 12/05/1882 Jane Jones 2 Llwyndy Road Penygroes 1304 P W Jones Daughter of Robert Wm Jones
79 26/05/1882 William Jones 54 Quarryman Herbert Terrace Penygroes 1360 W J Davies
80 27/05/1882 Evan Morris 2 Water Street Penygroes 1356 P W Jones Son of Evan Morris
81 13/05/1882 Mary Jones 13 Herbert Terrace Penygroes 1369 W J Davies
82 21/05/1882 John W Jones 23 Quarryman Herbert Terrace Penygroes 1369 P W Jones
83 06/06/1882 Still born Ffridd Nantlle 1174 Child of Owen Owen
84 10/06/1882 Catharine Jones 23 Tanyweirglodd? Llanllyfni 1316 P W Jones Daughter of William Jones
85 24/06/1882 Griffith Jones 7m Treddafydd Penygroes 1207 P W Jones Infant of Evan Jones
86 25/06/1882 David Evans 44 Wevor Llanllyfni 1154 Evan Owen
87 01/07/1882 Jane Grace Owen 4m Tynyweirglodd Penygroes 1288 W J Davies Daughter of Richard Owen
88 21/07/1882 John R Jones 3 Prince Llewelyn Terrace 1310 W J Davies Son of Evan Jones
89 09/09/1882 Griffith Griffiths 1 Treddafydd Penygroes 1308 W J Davies Son of John Jones
90 11/09/1882 Margaret Evans 60 Drws y Coed 1291 J C Jones
91 30/09/1882 Elizabeth Roberts 67 Widow A 1284 W J Davies
92 04/10/1892 David Thomas Griffiths 9 Bryn Cemlyn Talysarn 1256 R Thomas Son of David Griffith
93 13/10/1892 Richard Evans 69 Bonesetter Tyddyn Bengan Llanllyfni 1151 P W Jones
94 28/10/1892 Catherine Thomas 48 Braich Melyn Llanllyfni 1222 Evan Owen Wife of Robert Thomas
95 10/11/1882 John Evans 38 Bonesetter Llwyndy Road Penygroes 1142 J C Jones
96 15/11/1882 John G Jones 7 Gwernbriod Talysarn 1124 Evan Owen Son of John Jones
97 21/11/1882 William W Jones 8m Goat Terrace Penygroes 1321 Son of John Jones
98 30/11/1882 Elias Jones 62 Labourer Maldwyn House Penygroes 1247 J C Jones
99 09/12/1882 Ellis O Ellis 19 Quarryman Penmaen House Penygroes 1322 J C Jones
100 23/12/1882 Evan H Evans 27 Quarryman Brynderwen Talysarn 1193
101 13/01/1883 Maggie Jones 4 Gwernbriod Talysarn 1124 Evan Owen Daughter of John Jones
102 17/01/1883 John R Jones 3 Treddafydd Penygroes 1207 P W Jones Son of Evan Jones
103 20/01/1883 Ellen Jones 28 Talarfon Talysarn 1382 Evan Owen
104 08/02/1883 Thomas R Jones 7m Llys Madog Talysarn A 1196 Evan Owen Son of John W Jones
105 17/02/1883 Kate Thomas 4 Brynkir Terrace Penygroes A 1370 J C Jones Daughter of John Thomas
106 23/03/1883 John Ynyr Hughes 8m Beehive Penygroes A 1368 P W Jones Son of Mathew Hughes
107 09/04/1883 William Roberts 12m Nantlle Mill Nantlle A 1163 P W Jones Son of ? Roberts
108 14/04/1883 John Evans 16 Quarryman Gwernor Llanllyfni A 1154 W J Davies
109 24/04/1883 John Owen Roberts 21m Drws y Coed A 1272 J Beynon Davies Son of John Roberts Labourer
110 28/04/1883 Elizabeth Maria Jones 20 Mount Hazel Talysarn A 1274 Mathew Hughes Wife of William Jones
111 10/05/1883 Anne Evans 12m Brynderwen Talysarn A 1193 Mathew Hughes Daughter of late E H Evans
112 18/05/1883 John R Jones 73 Tailor Goat Terrace Penygroes A 1275 J C Jones
113 22/05/1883 Evan Jones 8m Bronfelen Clogwyn Melyn A 1190 W J Davies Son of Evan Jones
114 12/07/1883 George A Williams 34 Postman Old Post Office Penygroes A 1192 W J Davies
115 18/07/1883 Thomas Williams 24 Joiner Hall Square Penygroes A 1221 W J Davies
116 08/08/1883 Kate Hilda Jones 7w Glasfryn Terrace Talysarn A 1240 Evan Owen Daughter of J H Jones
117 11/08/1883 Jane Mary Jones 21 Greenfield Terrace Penygroes A 1352 J C Jones Wife of J R Jones
118 24/09/1883 Margaret Grey 63 Penybwlch Carmel A 1244 W Jones Wife of late Edward Grey
119 26/09/1883 Ellen Roberts 18 Nantlle A 1186 Evan Owen Daughter of Thomas Roberts
120 28/09/1883 Catherine Jones 23 Penrorsedd Terrace Nantlle A 1196 Evan Owen Wife of John W Jones
121 27/10/1883 Joseph Caradog Owen 6m Eryri House Talysarn A 1295 Evan Owen Son of R Owen
122 19/11/1883 Owen Griffith Thomas 4m Gladstone Terrace Penygroes A 1353 W J Davies Son of Robert Thomas
123 26/11/1883 Emma Paull 25 Bryncelyn Talysarn A 1058 John Hughes Daughter of W Paull
124 03/12/1883 Robert Jones 16m Tai Newyddion Talysarn A 1200 Evan Owen Son of William Jones
125 20/12/1883 Mary Roberts 21 Goat Terrace Penygroes A 1290 Robert Thomas Wife of William Roberts
126 01/01/1884 Margaret Jones 76 Widow Treddafydd Penygroes A 1166 W J Davies
127 03/01/1884 William Evans 9 Penrorsedd Terrace Nantlle A 1195 Evan Owen Son of William Evans
128 04/02/1884 Henry Williams 20d Coetmor Terrace Creigiau Mawr A 1365 Son of Edward Williams
129 14/03/1884 Ellen Roberts 66 Baptist Street Penygroes A 1340 W J Davies Wife of Griffith Roberts
130 18/03/1884 David Griffiths 53 Quarryman Treddafydd Penygroes A 1318 W J Davies
131 08/04/1884 Thomas Jones 39 Quarryman Penygroes A 1263 J C Jones
132 21/06/1884 Catherine Griffiths 4 Bethel Terrace Penygroes A 1188 W J Davies Daughter of W Thos Griffiths
133 24/06/1884 Mary Kate Davies 14 Nantlle A 1175 Evan Owen Daughter of Edward Davies
134 12/07/1884 Evan Morris 77 Labourer Penygroes A 1199 J C Jones
135 15/07/1884 Thomas Williams 30m Goat Inn Terrace Penygroes A 1342 Hugh Evans Son of Henry Williams
136 09/08/1884 Henry Abel Morgan 9m Water Street Penygroes A 1143 Robert Jones Son of John Morgan
137 25/08/1884 John Griffiths 17 Quarryman Bryn Melyn Penygroes A 1189 J Beynon Davies
138 08/09/1884 Griffith Pritchard 5m Halfway Terrace Penygroes A 1169 David Jones Son of Thomas Pritchard
139 27/09/1884 William Jones 11w Cloth Hall Terrace Talysarn A 1212 T W Williams Son of Evan Jones
140 07/10/1884 John Morris Williams 20 Quarryman Baladeulyn Terrace Nantlle A 1156 Evan Owen
141 27/10/1884 William Morris Williams 41 Quarryman Baladeulyn Terrace Nantlle A 1156 Evan Owen
142 31/10/1884 Jane Ellin Jones 7w Tynyweirglodd Penygroes A 1262 J C Jones Daughter of William Jones
143 05/11/1884 Price Owen Jones 11m Prince Llewelyn Terrace A 1310 W J Davies Son of Evan Jones
144 10/11/1884 William Pierce Jones 20d Quarryman Nantlle A 1167 J C Jones
145 22/11/1884 Mary Williams 69 Widow Penygroes A 1263 J C Jones
146 18/12/1884 Hugh Thomas Owen 6m Mynydd y Cilgwyn Llandwrog A 1288 T W Williams Son of Richard Owen
147 01/01/1885 Thomas Evans 34 Labourer Fron Oleu Llandwrog A 1230 G Parry
148 05/01/1885 Griffith Owen Parry 3w Baptist Street Penygroes A 1320 W J Davies Son of Thomas Parry
149 07/02/1885 Jane Ellin Williams 12 Baptist Street Penygroes A 1341 W J Davies Daughter of Hugh Williams
150 26/02/1885 Catherine Jones 29 Bethel Terrace Penygroes A 1302 W J Davies Daughter of Joseph Jones
151 25/03/1885 Jane Jones 33 Treddafydd Penygroes A 1189 W J Davies Wife of Evan Jones
152 25/03/1885 Thomas Jones 6 Bethel Terrace Penygroes A 1242 W J Davies Son of John S Jones
153 16/04/1885 William Jones 44 Quarryman Baptist Street Penygroes A 1078 R Roberts
154 18/04/1885 Margaret Jones 40 Bryngoleu Upper Llandwrog A 1128 T W Williams
155 30/04/1885 Robert Jones 81 Labourer Treddafydd Penygroes A 1363 J C Jones
156 02/05/1885 William J Jones 5 A 1308 W J Davies Son of John Jones
157 06/05/1885 William Jones 60 Labourer Cistfaen Penygroes A 1328 W J Davies
158 13/05/1885 Evan Jones 47 Quarryman Portshire House Penygroes A 1311 W J Davies
159 16/05/1885 Mary Roberts 55 Bryn Cemlyn Penygroes A 1232 J Hughes Wife of Robert Roberts
160 18/05/1885 Henry Williams 67 Quarryman Llwyn Onn Villa Penygroes A 1251 W J Davies
161 29/06/1885 Dorothy Thomas 6m Brynhyfryd Tce Talysarn A 1250 J Hughes Daughter of William Thomas
162 03/07/1885 William Jones 4 Penrorsedd Terrace Nantlle A 1196 W J Davies Son of J W Jones
163 07/07/1885 William Thomas 4 Nantlle Terrace Nantlle A 1145 Evan Owen Son of Evan J Jones
164 11/07/1885 David Roberts 65 Mason Sons Square Penygroes A 1317 J C Jones
165 24/07/1885 Jane Pritchard 2w Halfway Terrace Talysarn A 1169 T W Williams Daughter of Thomas Pritchard
166 18/09/1885 Jane Jones 48 Penrorsedd Terrace Nantlle A 1145 W W Jones Wife of Samuel Jones
167 24/09/1885 John Eric Williams 10 Board School Penygroes A 1280 W J Davies Son of T V Williams
168 26/09/1885 Catherine Jones 22m Braich Melyn Clogwyn Melyn A 1222 David Jones Daughter of Robert Thomas
169 29/09/1885 Owen Owen 74 Mason Hall Square Penygroes A 1211 W J Davies
170 24/10/1885 Gwen Ellen Pritchard 3 Old Tram Road Penygroes A 1148 W J Davies Daughter of Evan Pritchard
171 26/10/1885 Lewis Owen 35 Quarryman Brynderwen Tce Talysarn A 1261 W W Jones
172 09/12/1885 Alice Williams 34 Penrorsedd Terrace Nantlle A 1157 Evan Owen Wife of Robert Williams
173 12/12/1885 Owen Jones Miner Ysgubor Nantlle A 1146
174 12/12/1885 David Jones 11 Coed Madog Uchaf Talysarn A 1367 W Owen Son of John Jones
175 15/12/1885 Pierce Jones 57 Quarryman Nantlle A 1167
176 30/12/1885 Margaret L Jones 14 Talysarn A 1269 Evan Owen Daughter of John Jones
177 01/01/1886 Dorothy Jane Williams 3m Talysarn A Evan Owen Daughter of R G Williams
178 16/01/1886 Ellen Hughes 6m Greenfield Terrace Penygroes A 1268 W J Davies Daughter of R Hughes
179 18/01/1886 Catherine Thomas 71 Hafodlas Talysarn A 1255 Evan Owen
180 26/01/1886 Hugh Jones 34 Sailor Frondirion Talysarn A 1335 Evan Owen
181 03/02/1886 John E Jones 17 Quarryman Tanyfron Creigiau Mawr A 1170 D Jones
182 05/02/1886 John Thomas 2 Brynkir Terrace Penygroes A 1370 T W Williams Son of J J Thomas
183 09/02/1886 John Jones 58 Labourer Tanyfron Creigiau Mawr A 1170 D Jones
184 10/02/1886 Elizabeth Owen 3 Pencerriggwynion Mynydd Cilgwyn A 1288 W W Jones Daughter of Richard Owen
185 19/02/1886 Maggie Owen 16m Shop Newydd Penygroes A 1236 T W Williams Daughter of Owen Owen
186 26/02/1886 Edward R Thomas 19 Quarryman Braich Melyn Clogwyn Melyn A 1202 T W Williams
187 09/03/1886 John Jones 43 Quarryman Water Street Penygroes A 1181 D Jones
188 13/03/1886 Hugh Jones 53 Quarryman Rock Cottage Creigiau Mawr A 1289 D Jones
189 18/03/1886 Robert Jones 7 Baptist Chapel Cellar Penygroes A 1137 R Owen Son of Robert Jones
190 22/03/1886 John Lewis 33 Labourer Nantlle A 1339 Evan Owen
191 26/03/1886 Robert Thomas 55 Quarryman Braich Melyn Clogwyn Melyn A 1222 D Jones
192 27/03/1886 Mary Jones 12 London House Talysarn A 1269 T W Williams Daughter of John Jones
193 30/03/1886 Lizzie Owen 16m Eryri House Talysarn A 1295 Evan Owen Daughter of Richard Owen
194 05/04/1886 Ellen Jones 18 Llwyndy Road Penygroes A 1133 W G Owen Daughter of H Jones
195 08/04/1886 Hugh Thomas 29 Labourer Sea View Creigiau Mawr A 1329 Evan Owen
196 12/04/1886 Mary Jones 26 School Terrace Talysarn A 1160 Evan Owen Wife of W Jones
197 22/04/1886 Catherine Roberts 75 Bryncelyn Uchaf Talysarn A 1309 Evan Owen Wife of Joseph Roberts
198 30/04/1886 Owen Morris 5m Rock Terrace Creigiau Mawr A 1088 William Lewis Son of J Morris
199 06/05/1886 Jane Williams 5m Yprkshire Terrace Penygroes A 1362 T W Williams Daughter of Richard Williams
200 11/05/1886 David J Davies 28 Joiner Uwch Llifon House Penygroes A 1141 Robert Thomas
201 25/05/1886 Mary Williams 26 Bryn Madog Talysarn A 1334 Evan Owen Wife of E Williams
202 25/05/1886 Gwen Jones 13 Water Street Penygroes A 1181 David Jones Daughter of late J Jones
203 01/06/1886 Ann Stephens 35 Baptist Square Penygroes A 1292 L Williams Wife of Urias Stephens
204 11/06/1886 Mary Christine Jones 12m Bryngoleu Talysarn A 1117 T W Williams Daughter of M W Jones
205 14/06/1886 Laura Mary Jones 16m Tanyfron Creigiau Mawr A 1160 Evan Owen Daughter of W Jones
206 16/06/1886 John Williams 36 Labourer Greenfield Terrace Penygroes A 1319 Evan Owen
207 16/06/1886 Henry Roberts 28 Labourer Oakland Terrace Creigiau Mawr A 1349 Evan Owen
208 23/06/1886 Maggie Davies 5m Uwchllifon House Penygroes A 1145 T W Williams Daughter of D J Davies
209 26/06/1886 Robert Davies 79 Labourer Snowdon Street Penygroes A 1125 W J Davies
210 07/07/1886 Ellen Jones 42 Yorkshire House Penygroes A 1311 W J Davies Wife of Evan Jones
211 08/07/1886 Mary Williams 29 Yorkshire Terrace Penygroes A 1362 W Jones Wife of Richard Williams
212 18/09/1886 William Jones 49 Quarryman Tyddyn Bach Penygroes A 1283 W Jones
213 27/10/1886 Mary Evans 42 Llwyndy Road Penygroes A 1142 T W Williams Wife of late J Evans
214 16/11/1886 George Rowlands 1m Railway Terrace Talysarn A 1324 R Williams Son of David Rowlands
215 24/12/1886 Maggie Ellen Williams 9m Market Square Penygroes A 1140 W J Davies Daughter of J O Williams
216 03/01/1887 Margaret Daniel 83 Widow Penrhos Upper Llandwrog A 1091 W W Jones
217 07/01/1887 Ann Jones 10m Tan y Capel Talysarn A T O Jones Daughter of Robert Jones
218 Feb 1887 Laura Jane Griffiths 14 Gloddfa Glai Talysarn A 1057 T O Jones Daughter of John Griffiths
219 Feb 1887 No Burial Gloddfa Glai Talysarn A 1056 T W Williams Grave sold to John Griffith
220 22/02/1887 Catherine Williams 35 Sea View Terrace Talysarn A 1144 David Jones
221 17/03/1887 Ann Jones 5 Tanyfron Talysarn A 1160 T W Williams Daughter of William Jones
222 17/03/1887 Margaret Jones 45 Snowdon Street Penygroes A 1115 T W Williams Wife of William Jones
223 21/03/1887 Ann Jones 48 Tanywerglodd Newydd Talysarn A 1316 T W Williams Wife of William Jones
224 26/03/1887 No Burial A 1261 Right of Tomb
225 28/03/1887 Jane Ellen Morris 17w Tyn y Maen Llandwrog A 1286 T W Williams Daughter of Evan Morris
226 16/04/1887 Edward Williams 6 Nantlle A 1157 David Jones Son of Robert Williams
227 18/05/1887 Owen Owen 43 Quarryman Prince Llewelyn Terrace A 1287 W J Davies
228 24/05/1887 Elizabeth Roberts 40 Park Upper Llandwrog A 1081 T W Williams Wife of Daniel Roberts
229 13/06/1887 Ann Jones 28 Oakland Terrace Creigiau Mawr A 1110 T W Williams Daughter of Griffith T Jones
230 14/06/1887 John Griffiths 7 Blue Bell Llanllyfni A 1130 Evan Owen Son of Evan Griffiths
231 25/06/1887 Hugh Thomas 2 Minffordd Talysarn A 1129 David Jones Son of Owen Thomas
232 26/07/1887 Mary Owen 11 Brynllewelyn Terrace Penygroes A 1287 W J Davies Daughter of late Owen Owen
233 28/07/1887 Lewis Price 7m Bryngoleu Penygroes A 1343 W J Davies Son of Robert Jones
233A 28/07/1887 John Price 7m Bryngoleu Penygroes A 1343 W J Davies Son of Robert Jones
234 19/08/1887 No Burial A Right of Tomb
235 19/08/1887 No Burial A Right of Tomb
236 27/08/1887 Ketura Owen 8m Snowdon Street Penygroes A 1149 W Owen Daughter of Ellen Owen
237 06/09/1887 Ellis Wynne Roberts 13m Snowdon Street Penygroes A 1178 R Jones Son of William Ellis Rbts
238 20/09/1887 Catherine Williams 5 Water Street Penygroes A 1097 W J Davies Daughter of William Williams
239 27/09/1887 Eve Owen 12d Talysarn A 1295 Evan Owen Daughter of Richard Owen Draper
240 07/11/1887 Maggie W Evans 30m Bryn Cemlyn Creigiau Mawr A 1109 D Jones Daughter of Evan Evans
241 10/11/1887 Catherine Ann Hughes 17 Bethel Terrace Penygroes A 1205 W J Davies Daughter of John H Rowlands
242 10/11/1887 Richard Hughes 36 Joiner Yorkshire Terrace Penygroes A 1268 W J Davies
243 14/11/1887 R J Evans 4m Nantlle A 1185 D Jones Child of R G Evans
244 14/11/1887 John J Thomas 33 Quarryman Brynkir Terrace Penygroes A 1370 M Rees
245 07/12/1887 Grace Owen 15m Cerrig Gwynion Llandwrog A 1288 W W Jones Daughter of R Owen
246 14/12/1887 Ellen Jones 90 Widow Treddafydd Penygroes A 1363 M Rees
247 24/12/1887 William Evans 55 Blacksmith Penrorsedd Terrace Nantlle A 1195 T W Williams
248 26/01/1888 Jane Jones 6m Snowdon Street Penygroes A 1236 T W Williams Daughter of Henry Jones
249 29/01/1888 Ellen Edwards 44 Widow Snowdon Street Penygroes A 1077 T W Williams
250 30/01/1888 Mary Pritchard 3w Pendyffryn Terrace Creigiau Mawr A 1101 H Evans Daughter of R Pritchard
251 30/01/1888 Maggie Lizzie Evans 4m Hyfrydle Creigiau Mawr A 1109 H Evans Daughter of Evan Evans
252 01/02/1888 Henry Griffiths 76 Labourer Llechi Llyfnion Talysarn A 1122 W W Jones
253 07/02/1888 John Jones 12 Treddafydd Penygroes A 1080 W J Davies Son of C Jones
254 25/02/1888 Ellis Richard Jones 4 Llwynyfuches Penygroes A 1262 M Rees Son of William Jones
255 02/03/1888 Ann Pritchard 32 Widow Market Square Penygroes A 1235 O Hughes
256 04/03/1888 Mary Williams 16 Water Street Penygroes A 1097 David Jones Daughter of William Williams
257 05/03/1888 Owen Jones 68 Quarryman Tanydderwen Talysarn A 1126 David Jones
258 29/03/1888 Samuel L Davies 63 Chemist Tower House Penygroes A 1348 T G Roberts
259 03/04/1888 David Hughes 4m Bethel Terrace Penygroes A 1264 M Rees Son of R Hughes
260 07/04/1888 Mary Ellen Jones 9 Rock Terrace Creigiau Mawr A 1289 David Jones Daughter of Hugh Jones
261 16/04/1888 Jane Jones 6 Wesley Terrace Penygroes A 1067 T O Jones Daughter of David Jones
262 21/04/1888 Mary Pritchard 33 Halfway Terrace Talysarn A 1169 David Jones Wife of Thomas Pritchard
263 17/05/1888 Joseph Roberts 71 Labourer Silin View Talysarn A 1309 William Williams
264 28/05/1888 William Hughes 33 Carrier Penygroes A 1086 M Rees
265 02/06/1888 Lizzie Roberts 4 Eifion Terrace Talysarn A 1066 William Williams Daughter of G Roberts
266 04/06/1888 Robert Thomas 19m Baptist Street Penygroes A 1106 W J Davies Son of Evan Thomas
267 07/06/1888 Margarie Herbert 70 Widow Snowdon Street Penygroes A 1325 David Jones
268 07/06/1888 Margaret Roberts 76 Widow Edwin Terrace Talysarn A 1171 David Jones
269 11/06/1888 Mary Lloyd Roberts 38 Britannia Terrace Talysarn A 1085 W W Jones Wife of Richard Roberts
270 26/06/1888 Thomas Roberts 81 Coal Merchant Penygroes A 1087 W J Davies
271 26/06/1888 Elizabeth Davies 84 Widow Greenfield Terrace Penygroes A 1023 Robert Jones (Check grave 1203)
272 03/08/1888 Robert Roberts 46 Quarryman Frondirion Talysarn A 1335 William Williams
273 11/08/1888 Elizabeth Roberts 78 Widow Herbert Terrace Penygroes A 1277 R R Williams
274 07/09/1888 Samuel Jones 73 Quarry Weigher Penrorsedd Terrace Nantlle A 1145 W W Jones
275 08/10/1888 Tryffenia Thomas 3w Eifion Terrace Talysarn A 1250 R Williams Daughter of Owen Thomas
276 05/11/1888 Ann Griffiths 34 Bethel Terrace Penygroes A 1178 Elias Williams Wife of William Thomas Griffiths
277 20/11/1888 Thomas John Davies 28 Potter China Whouse Penygroes A 1141 Elias Williams
278 25/11/1888 John Jones 59 Quarryman Eifion Terrace Talysarn A 1076 William Williams
279 01/12/1888 Sarah Jones 55 Armenia Terrace Penygroes A 1122 Elias Williams Wife of John Jones
280 10/12/1888 Margaret Roberts 20m Brynkir Terrace Penygroes A 1104 Elias Williams Daughter of R T Roberts
281 10/12/1888 Mary Ann Paull 54 Talysarn A 1068 Philip Williams Wife of Capt W Paull
282 13/12/1888 Richard Roberts 1 Machine Terrace Talysarn A 1113 J M Rees Son of Thomas Roberts
283 18/12/1888 Ellen Jones 22 Llwyndu Road Penygroes A 1262 Mathew Hughes Wife of William Jones
284 02/02/1889 William Richard Hughes 5m Carmel Terrace Nantlle A 1084 J M Rees Son of Jeremiah Hughes
285 11/02/1889 John Roberts 83 Miner Penrhyn Upper Llandwrog A 1081 Evan Owen
286 11/03/1889 Mary Roberts 3 Sea View Terrace Talysarn A 1083 William Williams Daughter of Owen Roberts
287 15/04/1889 Howell Caradog Rees 7w Armenia Terrace Penygroes A 1064 R Williams Son of Rev J Machreth Rees
288 27/04/1889 Elizabeth Owen 30 Clogwyn Melyn Penygroes A 1372 J M Rees Wife of Howell Owen
289 01/05/1889 Evan Jones 46 Quarryman Clogwyn Melyn Penygroes A 1190 W Elias Williams
290 30/05/1889 William Jones 3 Pant du Cottage Penygroes A 1096 Evan Owen Son of William Jones
291 04/06/1889 Mary Jones 12 Treddafydd Penygroes A 1283 J M Rees Daughter of late Wm Jones
292 26/06/1889 John H Jones 3d Talysarn A 1082 W Williams Son of Miss Owen
293 26/06/1889 Jane Roberts 12 Bryn Hyfryd Talysarn A 1095 W Williams Daughter of Owen Roberts
294 28/06/1889 Isaac Williams 23 Labourer Coedmadog Bach Talysarn A 1065 O Hughes
295 08/07/1889 Henry Jones 27 Quarryman Coedmadog Bach Talysarn A 1065 O Hughes
296 17/08/1889 Robert Pritchard 6w Pendyffryn Terrace Talysarn A 1101 J Frimstone Son of R Pritchard
297 04/10/1889 Llewelyn Hughes 22m Broneryri Terrace Talysarn A 1063 T W Williams Son of R R Hughes
298 19/10/1889 Morris Williams 75 Miner Tanrallt Talysarn A 1089 Owen Hughes
299 11/11/1889 Morris William Jones 12w Tynywerglodd Talysarn A 1099 Owen Hughes Son of G D Jones
300 18/11/1889 Henry Jones 19 Quarryman Snowdon Street Penygroes A 1133 J J Williams
301 19/11/1889 Hannah Jane Williams 10 Brynwylfa Talysarn A 1069 William Williams Daughter of H Williams
302 04/12/1889 Mary Jones 30 Treddafydd Penygroes A 1297 William Elias Wms
303 06/12/1889 William Henry Paull 20 Quarryman Talysarn A 1058 Philip Williams
304 26/12/1889 Ellen Pritchard 13 Old Tram Road Penygroes A 1148 W Elias Williams Daughter of Evan Pritchard
305 16/01/1890 Ellen Williams 4m Pant du Cottage Penygroes A 1351 Philip Williams Daughter of Hugh Williams
306 10/02/1890 Catherine Evans 50 Tyddyn Bengan Llandwrog A 1151 J Machreth Rees
307 15/02/1890 Ann Jones 36 Spinster School Terrace Talysarn A 1180 William Williams
308 18/02/1890 Catherine Evans 4m Bryncelyn Terrace Talysarn A 1090 William Williams Daughter of William Evans
309 25/02/1890 Ellen Hughes 19 Treddafydd Penygroes A 1062 Philip Williams Wife of Robert Hughes
310 21/03/1890 John Jones 39 Labourer Llwynderw Talysarn A 1124 William Williams
311 23/03/1890 Thomas Owen 38 Quarryman Cefn Hotel Talysarn A 1051 William Williams
312 18/04/1890 John Morris 32 Labourer Tanypistyll Castell Mawr A 1088 Owen Hughes
313 22/04/1890 Ellen Evans 77 Widow Tyddyn Bengan Llandwrog A 1151 W Elias Williams
314 01/05/1890 Margaret Owen 67 Widow Market Square Penygroes A 1211 W Elias Williams
315 09/07/1890 Rees Roberts 6 Frondeg Nebo A 1290 T W Williams Son of W Roberts
316 28/07/1890 Richard Owen Williams 16m Snowdon Street Penygroes A 1310 Hughes Son of R J Williams
317 01/08/1890 Catherine Ellis 21 Llwyndu Road Penygroes A 1262 W Elias Williams Daughter of Ellis G Ellis
318 16/08/1890 Ann Davies 16 Railway Terrace Talysarn A 1050 William Williams Daughter of D Davies
319 15/09/1890 Ellen Evans 74 Bryncelyn Terrace Talysarn B 677 William Williams Wife of M Evans
320 23/09/1890 Margaret Jones 61 Penhafodlas Bach Talysarn B 676 William Williams Wife of John Jones
321 08/11/1890 Griffith Hughes 56 Labourer Treddafydd Penygroes A 1092 J Machreth Rees
322 13/11/1890 Laura Jones 25 Tyn Nant Nantlle A 1136 Evan Owen Wife of Llewelyn Jones
323 13/11/1890 Mary Williams 63 Talarfon Talysarn A 1374 William Williams Wife of Owen Williams
324 02/12/1890 William Owen Edwards 8 Aled Terrace C M Talysarn A 1214 J Frimstone Son of Owen Edwards
325 01/01/1891 Sarah Jane McIntyre 5m Brynkir Terrace Penygroes A 1239 J Machreth Rees Daughter of Evan McIntyre
326 20/01/1891 Hugh Hughes 46 Quarryman Eifion Terrace Talysarn B 675 William Williams
327 04/02/1891 William Jones 73 Miner Drws y Coed Llandwrog B 658 T W Williams
328 06/02/1891 Jane Jones 62 Treddafydd Penygroes B 657 W Elias Williams Wife of Griffith Jones
329 17/02/1891 William Ross 16m Llwyndu Road Penygroes A 1132 J Machreth Rees Son of Samuel Ross
330 24/02/1891 Elizabeth Williams 13 Llanberis A 1245 William Williams Daughter of T J Williams
331 28/02/1891 Blodwen Jones 8m Baladeulyn Terrace Nantlle A 1217 T W Williams Daughter of O W Jones
332 03/03/1891 Jane Roberts 57 Spinster Penffynon Wen Cilgwyn A 1108 W W Jones
333 10/03/1891 Mary Morris 65 Widow Treddafydd Penygroes B 656 W Elias Williams
334 04/04/1891 Robert J Roberts 41 Joiner Penygroes A 1104 William Williams
335 06/04/1891 Mary Ann Davies 35 Penygroes A 1231 J J Williams Wife of William Davies
336 22/04/1891 Jane E Roberts 9 Penygroes A 1104 William Williams Daughter of late R J Roberts
337 11/05/1891 Gwen Jones 12 Nantlle A 1145 Evan Owen Daughter of late Samuel Jones
338 14/05/1891 Ann Williams 9m Madoc House Talysarn B 668A William Williams Daughter of John Williams
339 19/05/1891 Griffith Davies 2 Drwy y Coed Beddgelert B 674 William Williams Son of John Davies
340 21/05/1891 Robert Griffiths 4 Rathbone Terrace Talysarn B 655 J Frimstone Son of Owen Griffiths
341 23/05/1891 Ellin Humphreys 19 Quarryman Britannia Terrace Talysarn B 669 Davies
342 27/05/1891 Evan Roberts 48 Quarryman Bellevue Penygroes B 654 O W Jones
343 11/06/1891 Sarah Mt Jones 6 Bryngoleu Talysarn B 653 William Williams Daughter of Robert Jones
344 14/06/1891 Ellen Jones 77 Penygroes A 1275 J Machreth Rees Widow of John Jones
345 26/06/1891 Griffith Jones 66 Quarryman Treddafydd Penygroes B 657 W Elias Williams
346 30/06/1891 Grace McIntyre 21 Brynkir Terrace Penygroes A 1229 J Machreth Rees Wife of Evan McIntyre
347 Jul 1891 Sarah Hughes 9 Brynkir Terrace Penygroes B 673 E Hughes Daughter of William Hughes
348 23/07/1891 Elizabeth Roberts 29 Nantlle A 1176 T W Williams Wife of John W Roberts
349 25/07/1891 Robert Jones 6 Tai Newyddion Dorothea A 1200 W Williams Son of William Jones
350 20/08/1891 Owen Hughes 49 Labourer Penybont Talysarn A 1079 W Williams
351 14/09/1891 Jane Jones 9 Bryngoleu Talysarn B 653 William Williams Daughter of Robert Jones
352 21/09/1891 Llewelyn Williams 5 Bodhyfryd Talysarn B 639 O M Jones Son of Rev Wm Williams
353 29/09/1891 Richard Owen 18m Herbert Terrace Penygroes B 63 W Elias Williams Son of R Owen
354 02/10/1891 Millie Williams 6 Bodhyfryd Talysarn B 639 O M Jones Daughter of Rev Wm Williams
355 03/10/1891 Ellis Owen 8m Herbert Terrace Penygroes B W Elias Williams Daughter of Richard Owen
356 05/10/1891 Millie Owen 4 Herbert Terrace Penygroes B W Elias Williams Daughter of Richard Owen
357 14/10/1891 Griffith D Jones 26 Quarryman Rock Cottage Creigiau Mawr T W Williams
358 19/10/1891 William T Griffiths 38 Quarryman Bethel Terrace Penygroes A 1178 W Elias Williams
359 19/10/1891 Llewelyn J Williams 3 Tanydderwen Talysarn B 640 William Williams Son of J Williams
360 27/10/1891 Robert Humphreys 3 Antonia Terrace Talysarn B 669 T W Williams Son of William Humphreys
361 09/11/1891 Janet Jane Morris 28 Ty Capel Drws y Coed A 1271 W W Jones Daughter of William Morris
362 13/11/1891 Robert O Roberts 2 Eifion Terrace Talysarn A 1066 William Williams Son of Griffith Roberts
363 20/11/1891 Thomas Edwards 80 Farmer Drws y Coed Beddgelert B 652 T W Williams
364 28/11/1891 Catherine A Jones 6 Tainewyddion Talysarn A 1200 William Williams Daughter of William Jones
365 18/12/1891 John Hughes 22 Quarryman Tanywern Talysarn A 1126 T W Williams
366 23/12/1891 John Jones Shopkeeper London House Talysarn A 1279 William Williams
367 29/12/1891 Ellen Roberts 9m Bethel Terrace Penygroes A 1350 W Elias Williams Daughter of C P Roberts
368 06/01/1892 Catherine Evans 10m Bryncelyn Talysarn A 1090 W Williams Daughter of William Evans
369 18/01/1892 William Jones 65 Quarryman Tanywerglodd Newydd Talysarn A 1316 W Williams
370 10/02/1892 John H Jones 40 Doctor Llwyn Onn Penygroes A 1337
371 11/02/1892 John H Roberts 5m Penditch Cilgwyn B 629 Rowlands Son of Humphrey Roberts
372 15/02/1892 William Morris 64 Miner Drwsycoed Llandwrog A 1281 W W Jones
373 22/02/1892 Gwilym Roberts 7m Nantlle A 1176 T W Williams Son of J W Roberts
374 02/03/1892 Robert Hughes 79 Labourer Frongoch Creigiau Mawr A 1053 O Hughes
375 11/03/1892 Ellen Jones 22 Creigiau Mawr Llanllyfni A 1098 W Hughes Wife of Zechariah Jones
376 14/03/1892 Robert J Williams 3m Llwynyfuches Penygroes B 670 W Elias Williams Son of Ebenezer Williams
377 16/03/1892 Robert Jones 4 Pant du Cottage Creigiau Mawr A 1096 W Williams Son of William Jones
378 15/04/1892 John Williams 13m Penrorsedd Terrace Nantlle A 1147 W Williams Son of R Williams
379 02/07/1892 W W Jones 19 Quarryman Treddafydd Penygroes B 647 Edward Jones
380 02/07/1892 John Richard Williams 3 Wesley Terrace Penygroes A 1345 W Elias Williams Son of J Williams
381 26/07/1892 Puah Roberts 5m Bethel Terrace Penygroes A 1331 W Elias Williams Daughter of M Ellen Roberts
382 30/07/1892 J W Hughes 59 Miner Brynrhydd Upper Llandwrog B 618 W W Jones
383 16/08/1892 Alfred Jones 7 Bryncelyn Talysarn B 630 W Williams Son of T Jones
384 14/09/1892 Hugh Jones 50 Quarryman Shop Isaf Penygroes B 608 W Elias Williams
385 16/09/1892 Hughie Hughes 25 Quarryman Snowdon Street Penygroes B 627 Rowlands
386 19/10/1892 Evan Thomas 55 Loader Pant du Cottage Creigiau Mawr B 588 E Jones
387 22/10/1892 Morris T Hughes 6m Tregrwyn Talysarn B 609 O Hughes Son of T H Hughes
388 25/10/1892 Elizabeth Griffiths 80 Llechi Llyfnion Talysarn A 1122 Rowlands Widow of H Griffiths
389 03/11/1892 Ann Morris 53 Bethel Terrace Penygroes B 607 W Elias Williams Wife of David Morris
390 12/12/1892 William Glyn Williams 9m Manchester House Creigiau Mawr B 599 O Hughes
391 13/12/1892 Mary Jones 76 Widow Baptist Street Penygroes A 1125 W Elias Williams
392 21/12/1892 Robert Williams 70 Quarryman Talysarn A 1346 W Williams
393 29/12/1892 Lydia Roberts 40 Bethel Terrace Penygroes A 1350 W Elias Williams Wife of G Roberts
394 30/12/1892 Dora Griffiths 23 Blaenyddol Talysarn A 1225 W Williams Daughter of J Griffiths
395 05/01/1893 Kate Jones 18 Cistfaen Penygroes A 1328 W Elias Williams Daughter of late Wm Jones
396 10/02/1893 Griffith Owen 3m Llainwen Llanberis B 636 T W Williams Son of William Owen
397 17/02/1893 David Jones 21d Llwynonn Terrace Penygroes A 1086 J Machreth Rees Son of Kate Hughes
398 20/02/1893 David D Thomas 34 Quarryman Bethel Terrace Penygroes A 1254 J Machreth Rees
399 27/02/1893 Mary Roberts 14 Shop yr Hall Penygroes B 671 O Hughes Daughter of R O Roberts
400 28/02/1893 Jane Ann Jones 4m Armenia Terrace Penygroes A 1123 William Elias Wms Daughter of J Jones
401 06/03/1893 Ann Williams 3m Penbryn Madoc Talysarn B 668A William Williams Daughter of J Williams
402 15/03/1893 Mary Owen 11m Herbert Terrace Penygroes A 1323 J Machreth Rees Daughter of William Owen
403 17/03/1893 Albert Jones 9m Baptist Street Penygroes A 1193 J J Williams Son of Mrs Hughes Evans
404 22/03/1893 Serah Williams 28 Kinmel Terrace Nantlle A 1135 J Frimstone
405 23/03/1893 Elizabeth Morris 10m Clogwyn Lodge Clogwyn Melyn B 672 W W Jones Daughter of J Morris
406 02/04/1893 William Jones 65 Quarryman Tanyffordd Clogwyn Melyn B 610 Edward Jones
407 08/04/1893 Margaret Thomas 10m Railway Terrace Talysarn B 579 William Williams Daughter of J Thomas
408 10/04/1893 Ann Roberts 60 Coedmadog Bach Talysarn A 1368 J Frimstone
409 10/04/1893 Maggie Ellen Humphreys 11m Penybont Talysarn B 631 J Rowlands Daughter of H Humphreys
410 10/04/1893 Elizabeth Edwards 5w Nantlle Terrace Nantlle William Williams Daughter of Edward Edwards
411 15/04/1893 Hugh Thomas 15m Minffordd Talysarn A 1129 T W Williams Son of O Thomas
412 18/04/1893 Morris Griffiths 83 Joiner Ty Capel Nantlle A 1260 William Williams
413 24/04/1893 Sarah Hughes Beatrice Talysarn A 1069 T W Williams Wife of Owen Hughes
414 26/04/1893 Ellis Thomas 20m Kinmel Terrace Nantlle A 1135 T W Williams Son of G Ellis Williams
415 28/04/1893 Griffith Stanley Jones 3w Brynderwen Terrace Talysarn A 1339 William Williams Son of J G Jones
416 11/05/1893 Isaac Griffith 3 Treddafydd Penygroes B 634 J Machreth Rees Son of R Griffith
416A 11/05/1893 Maggie Williams 4m Talysarn B 649 O M Jones Daughter of R W Williams
417 28/05/1893 William Owen 33 Labourer Llanberis B 636 T W Williams
418 28/05/1893 Jane Roberts 3w Shop Penygroes B 568 W Elias Williams Daughter of Llewelyn Roberts
419 30/05/1893 Margaret Jane Lewis 3 Brynderwen Terrace Talysarn A 1080 William Williams Daughter of E Lewis
420 16/06/1893 Ellen Ambrose 56 Talysarn A J Frimstone Widow of Rev Wm Ambrose
421 03/07/1893 Ellen Roberts 2m Uwchllifon Terrace Upper Llandwrog B 633 T W Williams Daughter of J Roberts
422 03/07/1893 John Owen 10w Drwsycoed Beddgelert B 611 Richard Owen Son of Owen Owen
423 08/07/1893 John Edwards 15 Aled Terrace Talysarn A 1214 T W Williams Son of Owen Edwards
424 24/07/1893 Elizabeth Griffiths 62 Bron Madoc Talysarn A 1338 T Gwynedd Rbts Wife of William Griffiths
425 10/08/1893 W J Williams 2 Brynkir Terrace Penygroes B 651 J M Rees Child of R Williams
426 10/08/1893 Debora Roberts 3w Frongoch Talysarn B 632 T W Williams Daughter of W D Roberts
427 14/08/1893 William Henry Owen 1 Llwynyfuches Penygroes A 1372 J M Rees Son of Howell Owen
428 02/09/1893 Hugh Jones 49 Chemist Snowdon Street Penygroes B 616 J J Williams
429 21/10/1893 Margaret Hughes 61 Nantlle B 615 M Williams Wife of Len Hughes
430 06/11/1893 Morris Evans 75 Joiner Bryncelyn Talysarn B 677 W Williams
431 07/11/1893 Wynne Jones 3m Talysarn B 644 W Williams Son of T Elias Jones
432 11/11/1893 Daniel Roberts 26 Quarryman Oakland Terrace Creigiau Mawr B 590 T W Williams
433 11/11/1893 Hannah Owen 44 Kinmel Terrace Nantlle A 1135 M Williams Wife of E O Jones
434 18/11/1893 Ellen Jones 20m Eifion Terrace Talysarn B 613 W Williams Daughter of O Jones
435 28/11/1893 Dorothy Roberts 74 Penygroes A 1087 J Jones Widow of T Roberts
436 02/12/1893 Margaret Jones 11w Penybont Talysarn B 676 T W Williams Daughter of J J Jones
437 12/12/1893 William Chambers 56 Hotel Keeper Victoria Hotel Penygroes B 591 W Elias Williams
438 23/01/1894 Winifred Parry 4m Cymru fydd Penygroes A 1320 W Elias Williams Daughter of T Parry
439 24/01/1894 Ellen Williams 67 Talysarn Farm Talysarn A 1346 M Williams Widow of Robert Williams
440 12/02/1894 Jane Ellen Owen 30 Herbert Terrace Talysarn A 1323 J M Rees Wife of W Owen
441 24/02/1894 Benjamin Jones 62 Labourer Penhafodlas Talysarn A 1294 W Williams
442 08/04/1894 Mary Hughes 61 Norwood Rouse Penygroes B 606 Edward Thomas Wife of Edward Hughes
443 16/04/1894 Robert Peter Jones 54 Quarryman Bethel Terrace Penygroes A 1333 J M Rees
444 03/05/1894 John Evans 64 Railway Porter Llwyndu Road Penygroes A 1375 W Elias Williams
445 12/06/1894 John Williams 41 Engine Driver Penbryn Madoc Talysarn B 668A T W Williams
446 15/06/1894 Morris Thomas 9m Brynkir Terrace Penygroes A 1370 J M Rees Son of M Thomas
447 26/06/1894 Catherine Anne Jones 3m Baptist Chapel Cellar Penygroes A 1137 J J Williams Daughter of R Jones
448 28/06/1894 John Jones 37 Quarryman Yorkshire Terrace Penygroes A 1321 William Elias Wms
449 17/07/1894 Margaret Hughes 74 Brynrhydd Upper Llandwrog B 618 William Elias Wms
450 01/08/1894 Catherine Roberts 60 Oakland Terrace Creigiau Mawr B 590 O Hughes
451 13/08/1894 Jane Griffiths 4d Pant du Bach B 646 T W Williams Daughter of C Griffiths
452 03/10/1894 Robert Roberts 28 Preacher Brynkir Terrace Penygroes A 1361 J Machreth Rees
453 22/10/1894 Robert Lloyd Roberts 14 Britannia Terrace Talysarn A 1085 J Rowlands Son of Richard Roberts
454 21/11/1894 Robert Owen 3 Trallwyn Terrace Llandwrog A 1288 W Davies Son of H Owen
455 22/11/1894 Owen G Jones 57 Quarryman Brynglas Upper Llandwrog A 1128 J Rowlands
456 29/11/1894 Margaret Alice Edwards 26 Kinmel Terrace Nantlle B 635 M Williams Wife of Edward Edwards
457 19/12/1894 Annie Mary Morris 4 Garreg Wen Penygroes B 666 W Elias Williams Daughter of Griffith Morris
458 24/12/1894 Jennie Morris 18m Garreg Wen Penygroes B 666 W Elias Williams Daughter of Griffith Morris
459 24/12/1894 Mary Jane Thomas 22m Creigiau Mawr Penygroes B 588 D Thomas Daughter of late Evan Thomas
460 01/01/1895 Ann Ellin Morris 5 Clogwyn Lodge Penygroes B 672 R W Jones Daughter of John Morris
461 03/01/1895 Mary Dodding 62 Widow Herbert Terrace Penygroes A 1312 J Machreth Rees
462 10/01/1895 Ellen Williams 27 Brynkir Terrace Penygroes B 651 J Machreth Rees Wife of Robert Williams
463 19/01/1895 Mary Jones 20 Penbryn Gloddfalon Nantlle B 586 J Hughes Wife of William Jones
464 28/01/1895 Evan Evans 48 Quarryman Treddafydd Penygroes B 613 W Elias Williams
465 28/01/1895 John Jones 69 Ex Policeman Bethel Terrace Penygroes B 676 J Machreth Rees
466 05/02/1895 Elizabeth Roberts 36 Tynyweirglodd Penygroes A 1307 J Rowlands Wife of Robert Roberts
467 11/02/1895 Jane Roberts 45 Simdda Dryllh? Drws y Coed B 594 J Rowlands Wife of Robert Roberts
468 19/02/1895 Margaret Elizabeth Roberts 8w Tanydderwen Talysarn A 1307 J Machreth Rees Daughter of Robert Roberts
469 25/02/1895 Evan E Williams 27 Talarfon Carmel Llandwrog B 570 W W Jones
470 08/03/1895 Evan Lloyd Roberts 19 Quarryman Antonia Terrace Talysarn A 1085 J Rowlands
471 12/03/1895 Catherine Chambers 46 Widow Victoria Vaults Penygroes B 591 W Elias Williams
472 23/03/1895 Ellen Jones 22 Treddafydd Penygroes A 1177 W Elias Williams Daughter of Issac Jones
473 16/04/1895 William Jones 51 Quarryman Rock Terrace Talysarn A 1303 J Hughes
474 19/04/1895 Owen Moreton Jones 36 C M Preacher Quarry View Talysarn A 1324 William Williams
475 19/04/1895 Margaret Griffiths 54 Talybwlch Llandwrog A 1238 William Davies Wife of John Griffiths
476 22/04/1895 Daniel John Parry 4m Water Street Penygroes B 595 J J Williams Son of John Parry
477 25/04/1895 William Williams (Dolfelin) 58 Quarryman Baptist Street Penygroes A 1097 W Elias Williams
478 02/05/1895 Griffith Roberts 66 Labourer Carmel Terrace Carmel A 1300 William Davies
479 03/05/1895 Richard Jones 3w Birmingham Row Penygroes B 571 W Elias Williams Son of Robert Jones
480 10/05/1895 Evan Williams 86 Labourer Talarfon Carmel Llandwrog B 570 Wm Wm Jones
481 10/05/1895 Ellen Jones 76 Widow Talysarn Uchaf Talysarn B J Hughes
482 15/05/1895 Jane Roberts 58 Frondirion Carmel B 593 William Davies Wife of Edward Roberts
483 20/05/1895 William D Jones 5w Oakland House Penygroes A 1111 W Elias Williams Son of Capt D Jones
484 24/05/1895 Ann Jones 54 Baptist Street Penygroes B 566 W Elias Williams Wife of John Jones
485 24/05/1895 John Ivor Jones 10w Eifion Terrace Talysarn B 676 O Hughes Son of Samuel Jones
486 15/06/1895 Evan Hughes 55 Labourer Baptist Street Penygroes A 1266 David Thomas
487 06/07/1895 Robert J Jones 20 Quarryman Baptist Street Penygroes A 1191 William Williams
488 16/07/1895 Owen Griffiths 17m London House Penygroes A 1234 G Hughes Son of Griffith Williams
489 23/07/1895 David Thomas Hughes 2 Bethel Terrace Penygroes A 1264 R W Jones Son of Robert Hughes
490 23/07/1895 Gwladys Ellis 3 Eldon House Penygroes B 587 Griffith Hughes Daughter of Morris Ellis
491 30/08/1895 Annie Pritchard 20 Hafodlas Talysarn A 1355 W Williams Daughter of J Pritchard
492 11/09/1895 Martha Jones 21 Spinster Caesion Terrace Penygroes B 550 D D Roberts
493 30/09/1895 Mary Ann Thomas 24 Nantlle Terrace Nantlle A 1164 M Williams Wife of J W Thomas
494 26/10/1895 Martha Jones 7w Caesion Terrace Penygroes B 550 R W Jones
495 05/11/1895 Richard Hughes 68 Tailor Snowdon Street Penygroes B 627 T W Williams
496 07/11/1895 Sarah Williams 2m Penryrfa Talysarn B 551 D Thomas Daughter of J Williams
497 28/11/1895 John Williams 52 Mason Penffynon Wen Cilgwyn B 572 J Rowlands
498 25/12/1895 Elizabeth Mary Davies 3m Bryngoleu Penygroes A 1172 J J Williams Daughter of D S Davies
499 09/01/1896 Elizabeth Catherine Thomas 5m Penyparc Llanllyfni A 1202 O Hughes Daughter of W R Thomas
500 25/01/1896 John Griffiths 55 Labourer Bryn Melyn Llanllyfni A 1189 W W Jones
501 27/01/1896 Elizabeth Jones 19 Snowdon Street Penygroes B 573 W E Williams Daughter of Richard Jones
502 11/02/1896 Vavasor David Evans 19 Quarryman Gerlan Talysarn A 1154 J Frimstone
503 13/02/1896 Thomas Roberts 7 Pencerriggwynion Llandwrog B 575 T W Williams Son of Thomas Roberts
504 18/02/1896 William Arthur Owen 7d Talynant Carmel B 574 W W Jones Son of Robert O Owen
505 18/02/1896 William Griffiths 60 Quarryman Alun House Penygroes B 628 W E Williams
506 19/02/1896 Hannah Roberts 26 Spinster Ty Mawr Nantlle B 531 M Williams
507 23/03/1896 Humphrey Jones 55 Labourer Talmignedd Llanllyfni B 576
508 23/03/1896 Ann Jones 25 Bryncelyn Terrace Talysarn B 552
509 04/04/1896 John Davies 61 Miner Drws y Coed Beddgelert B 674
510 09/04/1896 William Hughes 22m Treddafydd Penygroes A 1062 Son of Robert Hughes
511 01/05/1896 Ellen Williams 52 Frondirion Talysarn A 1252 Wife of John Williams
512 05/05/1896 Glynne Williams 1 Talysarn B 559 Son of Rolant Williams
513 09/05/1896 Robert Williams 3m Hyfrydle House Creigiau Mawr B 567 Son of H J Roberts
514 18/05/1896 Jane Morris 65 Ty Capel Drws y Coed A 1281 Widow of William Morris
515 01/06/1896 William Richard Jones 2m Llwynyfuches Penygroes A 1139 Son of Richard Pritchard
516 06/06/1896 Elizabeth A Williams 17 Garregwenisaf Penygroes A 1341 Daughter of Hugh Williams
517 10/06/1896 Annie Myfanwy Williams 3 Wesley Terrace Penygroes A 1345 Daughter of John Williams
518 11/06/1896 Ellen Jones 14m Birmingham Terrace Penygroes B 571 Daughter of Robert Jones
519 16/06/1896 Henry Jones 74 Joiner Penrorsedd Terrace Nantlle B 530
519A 01/07/1896 Catherine Jones 73 Talmignedd Llanllyfni B 555 Wife of H Jones
519B 15/07/1896 Robert J Morgan Water Street Penygroes A 1143 Son of J Morgan
519C 22/07/1896 Alfred Williams 15 Shop Assistant Brynawel Talysarn B 624
519D 27/07/1896 Ann Jones 22 Treddafydd Penygroes A 1187 Daughter of Evan Jones
519E 04/08/1896 Ellen Jones 52 Widow Treddafydd Penygroes A 1283
519F 05/08/1896 Thomas Thomas 4m Llwyndy Road Penygroes B 553 Son of William Thomas
519G 06/08/1896 Ann Roberts 83 Widow Treddafydd Penygroes A No not in a line
519H 11/08/1896 Mary Jane Jones 17 Bethel Penygroes B 554 Daughter of R D Jones
519J 26/08/1896 Jane Davies 63 Widow Penhafodlas Talysarn B 532
519K 19/09/1896 Richard Griffiths 4m Bethel Terrace Penygroes A 1210 Son of J Griffiths
519L 21/09/1896 Owen Jones 16 Grocer Pistyll Terrace Nevin A 1374A
519M 28/10/1896 Edwin Jones 52 Labourer Baptist Square Penygroes B 534
519N 07/11/1896 John Owen 18 Labourer Old Tram Road Penygroes A 1257
520 17/12/1896 William Paull 63 Quarry Manager Talysarn A 1068
521 17/12/1896 John Ivor Jones 25 Clerk Drwsycoed Beddgelert B 547
522 28/12/1896 William Jones 63 Quarry Weigher Llidiart y Mynydd B 546
523 06/01/1897 Robert William Jones 6w Snowdon Street Penygroes B 548 Son of Richard Jones
524 15/01/1897 Edward Rogers 5m Eifion Terrace Talysarn B 528 Son of Henry Rogers
525 26/01/1897 Evan Jones 5m Old Post Office Penygroes A 1200 Son of Richard Evan Jones
526 09/02/1897 John Williams 13 Llwyndu Road Penygroes B 527 Son of J Williams
527 10/02/1897 John Jones 9m Penygroes A 1259 Son of Richard Jones
528 10/02/1897 John T Jones 8m Baptist Street Penygroes B 508 Son of T Jones
529 18/02/1897 Laura Williams 66 Widow Talarfon Carmel B 570
530 23/02/1897 John Davies 75 China Dealer Uwch Llifon House Penygroes A 1141
531 04/03/1897 Alice Ellis 32 Spinster Bangor A 1322
532 29/03/1897 Jane Roberts 78 Fronoleu Llandwrog A 1075 Wife of Griffith Roberts
533 05/05/1897 John Eames 51 Engineer School Terrace Talysarn B 589
534 15/05/1897 Mary Williams 7m Caesion Terrace Penygroes B 519 Daughter of Thomas Williams
535 31/05/1897 Margaret Ellenor Parry 13m Eifion House Penygroes B 507 Daughter of Henry O Parry
536 14/06/1897 Robert G Roberts 31 Quarryman Mount Pleasant Carmel A 1094
537 12/07/1897 Mariah Owen 18m Llwyn Onn Terrace Penygroes A 1301 Daughter of Richard J Owen
538 12/07/1897 Catherine Jones 51 Widow Liverpool House Talysarn B 569
539 20/07/1897 Robert Owen 56 Labourer Beudy Mawr Nantlle B 488
540 05/08/1897 Catherine Jones 13m Birmingham Row Penygroes B 571 Daughter of Robert Jones
541 14/08/1897 Margaret Jones 60 Brynhyfryd Talysarn B 512 Wife of G Jones
542 26/08/1897 Laura Griffiths 66 Buckland Cottage Penygroes B 535 Wife of William Griffiths
543 31/08/1897 Ellen Morris 70 Widow Llwyndy Road Penygroes A 1199
544 15/10/1897 Jane Jones 72 Widow Frondirion Clogwyn Melyn A 1276
545 22/10/1897 Catherine Florence 7w Fronhyfryd Talysarn B 487 Daughter of H J Jones
546 05/11/1897 Owen Ellis Jones 2m Llwynyfuches Penygroes A 1147 Son of R Jones
547 13/11/1897 William Thomas 33 Labourer Tyddyn bach Penygroes B 510
548 15/11/1897 Hannah Lizzie Williams 4m Brynderwen Talysarn B 506 Daughter of R H Williams
549 22/11/1897 Mary Ellen Hughes 23 Single Market Square Penygroes B 511
550 24/11/1897 Ellen Owen 11 Bethel Terrace Penygroes A 1323 Daughter of William Owen
551 13/01/1898 Evan Griffiths 17m Llwyndy Road Penygroes B 516 Son of Edward Griffiths
552 26/01/1898 Griffith Roberts 32 Quarryman Glynmeibion Llandwrog B 478
553 31/01/1898 Jane Williams 32 10 Penrorsedd Terrace Nantlle B 515 Wife of R W Williams
554 12/02/1898 John G Jones 63 Quarryman Brynglas Cilgwyn A 1128
555 14/02/1898 James Jones 15m Market Square Penygroes B 458 Son of Henry Jones
556 14/02/1898 Margaret Ellen Lloyd 3m Nantlle Terrace Nantlle B 486 Daughter of Isaac R Williams
557 17/02/1898 Jane Mary Williams 8m Bodysgaw Talysarn A 1118 Daughter of R G Williams
558 27/02/1898 Jane Jones 4m 1 Kinmel Terrace Nantlle A 1134 Daughter of Evan O Jones
559 01/03/1898 Maggie E Lloyd 3 Cae Madoc Talysarn B 458 Daughter of Richard Lloyd
560 21/03/1898 Mary E Williams 9m Bronygraig Talysarn A 1246 Daughter of T Williams
561 26/03/1898 Barbara Jones 7w Old Post Office Penygroes A 1200 Daughter of R E Jones
562 Mar 1898 Griffith G Roberts 47 Quarryman Bethel Terrace Penygroes A 1350
563 Apr 1898 Owen Williams 47 Labourer Brynhyfryd Carmel B 467
564 07/04/1898 John O Roberts 9m Llwynon Clogwyn Melyn B 438 Son of O Roberts
565 15/04/1898 Robert Roberts 79 Quarryman Brynllidiart B 501
566 18/04/1898 Owen Williams 11m Wesley Terrace Penygroes B 495 Son of W R Williams
567 28/04/1898 Jonah Robert Owen 5w Halfway Terrace Talysarn A 1056 Son of R G Owen
568 29/04/1898 John D Williams 53 Quarryman Brynhyfryd Talysarn B 437
569 09/05/1898 Jane Jones 40 Tanywern Talysarn A 1116
570 12/05/1898 Mary J Parry 20m Water Street Penygroes B 595 Daughter of John Parry
571 16/05/1898 Ann Humphreys 65 Bryncelyn Terrace Talysarn A 1127
572 May 1898 William Henderson 28 10 Nantlle Terrace Nantlle A 1114
573 29/05/1898 Trevor Owen 9m LLwynyfuches Penygroes A 1372 Son of H Owen
574 22/06/1898 Laura Williams 30 13 Penyrorsedd Terrace Nantlle B 533 Wife of D W Williams
575 29/06/1898 Jane Mary Jones 15 Brynllwyni Penygroes A 1304 Daughter of Robert Jones
576 02/07/1898 William A Williams 1 Yorkshire Terrace Penygroes A 1351 Son of H Williams
577 04/07/1898 Mary O Hopwood 11m High Street Penygroes A 1139 Daughter of Rev W Hopwood
578 19/07/1898 Robert Thomas 5 Bethel Terrace Penygroes A 1106 Son of E Thomas
579 20/07/1898 Laura Roberts 52 Widow Brynkir Terrace Penygroes A 1104
580 03/09/1898 Margaret J Williams 20 Allt Felan Uchaf Penygroes A 1055 Daughter of R Williams
581 03/09/1898 Catherine Owen 55 Penrorsedd Cottage Nantlle A 1052 Wife of W Owen
582 Sep 1898 Myfanwy Hughes 7 Madoc Nursery Talysarn B 513 Daughter of J Hughes
583 15/09/1898 William H Roberts 11 Benditch Talysarn B 629 Son of H Roberts
584 26/09/1898 Henry Williams 49 Snowdon Street Penygroes B 665
585 26/09/1898 Joseph Jones 3w Garregwen Penygroes B 500 Son of J J Jones
586 28/09/1898 John H Jones 8m Sheffield House Penygroes B 480 Son of J J Jones
587 08/10/1898 Elizabeth Williams 4m Penyrfa Talysarn B 671 Son of J O Jones
588 15/10/1898 Elizabeth Roberts 13m Coetmor Talysarn A 1078 Daughter of E Williams
589 30/10/1898 Evan Roberts 50 Engine Driver Eifion Terrace Talysarn B 481
590 12/11/1898 Evan Jones 25 Quarryman Penhafodlas Talysarn A 1294
591 18/11/1898 Jane Hughes 63 Frongoch Talysarn B 596 Wife of Rhys Hughes
592 30/11/1898 Owen Hughes 15m Tynywerglodd Penygroes B 492 Son of Owen Hughes
593 13/02/1899 John G Jones 49d Edwin Terrace Talysarn B 667 Son of S Jones
594 13/02/1899 Rhydwen Myfanwy Jones 6m Dinorwic House Penygroes A 1191 Daughter of C E Jones
595 22/02/1899 John McCarthy Daly 9m Tudno House Penygroes A 1054 Son of Sergt Daly
596 25/02/1899 Catherine E Jones 28 Single Dinorwic House Penygroes A 1191
597 29/03/1899 Jane Jones 18 Birmingham Row Penygroes B 493 Daughter of R Jones
598 30/03/1899 Ellenor Roberts 19 Baptist Street Penygroes B 624 Daughter of W Roberts
599 30/03/1899 Tom Williams 14 Bryn Awel Talysarn A 1076 Son of Mrs Williams
600 06/04/1899 Ellen Jones 69 Widow Rhedyw Terrace Llanllyfni A 1166
601 07/04/1899 David Jones 55 Quarryman Yorkshire House Penygroes A 1205
602 22/04/1899 John Hughes 84 Slate Loader Bethel Terrace Penygroes B 494
603 05/05/1899 Janet Evans 60 Gallt y Beran Talysarn B 457
604 10/05/1899 Mary Hughes 65 Bellevue Talysarn A 1253 Wife of D Hughes
605 30/05/1899 Griffith Roberts 64 Quarryman Penllwyn B 617
606 Jun 1899 Griffith J Hughes 37 Quarryman Brynrhydd Upper Llandwrog B 466
607 05/06/1899 Ellen Williams 52 Spinster Snowdon Street Penygroes B 461
608 06/06/1899 Laura J Griffiths 15m Bodelen Penygroes B 626 Daughter of R J Griffiths
609 20/06/1899 John Thomas Parry 71 Quarryman Fair View Penygroes A 1310
610 19/06/1899 Margaret Ellen Jones 2 Princes Terrace Penygroes A 1360 Daughter of E Jones
611 15/07/1899 Margaret Williams 73 Widow Post Office Nantlle A 1153
612 15/07/1899 Catherine Hughes 58 Bronrhiw Talysarn B 499 Wife of J Hughes
613 01/08/1899 Mathew Hughes 57 Draper Bee Hive Penygroes A 1359
614 01/08/1899 John W Jones 30 Quarryman Brynkir Terrace Penygroes A 1344
615 04/08/1899 Ann Griffiths 66 Widow Bryn Melyn Clogwyn Melyn A 1189
616 02/09/1899 Mary Pritchard 34 Clynnog Road Penygroes B 475 Wife of G Pritchard
617 11/09/1899 Ellen Roberts 59 Widow Bethel Terrace Penygroes A 1331
618 20/09/1899 Griffith Williams 12m Hyfrydle Talysarn B 460 Son of G Williams
619 25/09/1899 Arthur Glynne Jones 9m Llwynyfuches Penygroes A 1139 Son of R Jones
620 26/09/1899 Jane Davies 69 Widow China Shop Penygroes A 1141
621 27/09/1899 Evan Roberts 58 Shoemaker Baptist Street Penygroes B 578
622 05/10/1899 Mary Williams 18m Eirianlys Talysarn B 474 Daughter of J Williams
623 08/12/1899 Annie Hughes 39 Drws y Coed Beddgelert B 479 Wife of R Hughes
624 09/12/1899 Griffith Roberts 82 Farmer Rhwng y Ddwyryd Bwlchderwin A 1340
625 13/12/1899 Thomas E Edwards 49 Quarryman Nantlle B 625
626 13/12/1899 William R Jones 21 Student for Ministry Snowdon Street Penygroes B 573
627 19/12/1999 Maggie O Lloyd 9m Cae Madoc Talysarn B 458 Daughter of R Lloyd
628 22/12/1899 Laura A Jones 3d Tan y Fron Talysarn A 1160 Daughter of F Jones
629 28/12/1899 Annie Williams 9 Chapel Street Penygroes B 462 Daughter of J O Williams
630 28/12/1899 Catherine Jones 80 Widow Tram Road Penygroes B 459
631 26/12/1899 Griffith Jones 66 Quarryman Brynhyfryd Talysarn B 512
632 30/12/1899 Jennie Roberts 8m Braich Melyn A 1202 Daughter of W Roberts
633 30/12/1899 Jennie M Owen 4m Llwynonn Terrace Penygroes A 1301 Daughter of Samuel Jones
634 Jan 1900 Richard J Jones 1d Edwin Terrace Talysarn B 667 Son of Samuel Jones
635 23/01/1900 Margaret Morris 16m County Road Penygroes B 597 Daughter of W D Morris
636 29/01/1900 Jane Jones 49d Bryncelyn Terrace Talysarn B 552 Wife of John Jones
637 30/01/1900 Ann Hughes Coetmor Terrace Creigiau Mawr B 439 Wife of H Hughes
638 02/02/1900 Richard Jones 52 Snowdon Street Penygroes B 583
639 10/02/1900 Blodwen Morris 3 Cross Street Penygroes B 455 Daughter of Robert Morris
640 10/02/1900 William Owen Quarryman Creigiau Mawr B 463
641 16/02/1900 Louise M Jones 12 Baptist Square Penygroes B 440 Daughter of T Michael Jones
642 16/02/1900 Owen Roberts 30 Quarryman Oakland Terrace Talysarn B 590
643 01/03/1900 Willie E Hughes 13m Railway Terrace Talysarn B 579 Son of M Hughes
644 02/03/1900 Catherine Jones 64 Bryn Derwen Talysarn A 1274 Wife of Isaac Jones
645 02/03/1900 William Evans 42 Quarryman Coedmadoc Road Talysarn B 441
646 15/03/1900 Ellen Lloyd 58 Fair View Mynydd Cilgwyn A 1328 Wife of T Lloyd
647 19/03/1900 Margaret Jones 63 Coedmadoc Road Talysarn A 1358 Wife of John Jones
648 29/03/1900 John Jones 71 Farmer Bryn Awelon Penygroes B 601
649 05/04/1900 Griffith Roberts 57 Contractor Snowdon Street Penygroes B 442
650 11/04/1900 Margaret Hughes 30 Widow Railway Terrace Talysarn B 579
651 13/04/1900 John W Thomas 33 Shopkeeper Nantlle A 1164
652 19/04/1900 Jane Owen 26 Spinster 6 Penrorsedd Terrace Nantlle B 498
653 30/04/1900 Catherine Jones 61 Treddafydd Penygroes B 446 Wife of Isaac Jones
654 07/05/1900 James Roberts 47 Labourer Water Street Penygroes B 437
655 12/05/1900 John W Jones 70 Blacksmith Drws y Coed B 547
656 18/05/1900 Hugh Hughes 73 Miner Coetmor Terrace Creigiau Mawr B 439
657 19/05/1900 M Ann Parry 17 Samaria Cilgwyn B 443 Wife of Nulu Parry
658 31/05/1900 Susannah Jones 6w Gillefield Terrace Penygroes B 444 Daughter of W Jones
659 02/06/1900 Ellen Williams 59 Widow Penffynon Wen Cilgwyn B 572
660 08/06/1900 Thomas Parry 50 Accountant Cymru Fydd Penygroes B 442
661 11/06/1900 Ellen Morris 82 Widow Coetmor Terrace Creigiau Mawr A 1088
662 16/06/1900 David Owen 68 Quarryman Snowdon Street Penygroes B 420
663 30/06/1900 Thomas E Evans 13 Pendyffryn Talysarn B 424 Son of E Evans
664 16/08/1900 Joseph Jones 78 Labourer Bethel Terrace Penygroes A 1302
665 25/08/1900 W Glynne Roberts 14w Armenia Terrace Penygroes A 1361 Son of R Roberts
666 12/09/1900 Richard Williams 9m Snowdon Street Penygroes B 458 Son of Owen Williams
667 29/09/1900 John Ellis 62 Joiner Treddafydd Penygroes B 398
668 09/10/1900 Annie M Griffiths 7d High Street Penygroes B 425 Daughter of W D Griffiths
669 09/10/1900 Henry Griffiths 11d High Street Penygroes B 425 Son of W D Griffiths
670 10/10/1900 G Humphrey Roberts 26 Quarryman Penditch Llandwrog B 619
671 19/11/1900 Richard Jones 1m Caesion Terrace Penygroes A 1277 Son of E Hughes
672 21/11/1900 John Henderson 67 Quarryman Nantlle Terrace Nantlle A 1074
673 03/12/1900 Sarah Parry 3w Snowdon Street Penygroes B 402 Daughter of T G Parry
674 04/12/1900 Thomas Roberts Quarryman Coetmor Terrace Creigiau Mawr A 1073
675 13/12/1900 Owen Jones 18m Talymignedd Drwsycoed B 555 Son of H Jones
676 18/12/1900 Owen Williams 5m Tynyweirglodd Penygroes B 419 Son of E Williams
677 28/12/1900 Robert Williams 43 Preacher Nazareth B 399
678 19/01/1901 No name 10d Drws y Coed B 611 Child of Owen Owens
679 22/01/1901 John Griffith 56 Saddler Snowdon Street Penygroes A 1161
680 23/01/1901 William Jones 49 Quarryman Mynydd y Cilgwyn A 1179
681 26/01/1901 Richard Jones 48 Tan y Chwarel Talysarn B 421
682 02/02/1901 John G Jones 52 Quarryman Bryn Derwen Talysarn A 1349A
683 04/02/1901 Elinor Hughes 69 7 Deiniol Terrace Nantlle A 1084 Wife of R Hughes
684 18/02/1901 Maldwyn Owen 8m Baptist Square Penygroes B 401 Son of Lewis Owen
685 23/02/1901 Thomas Jones 62 Labourer Nantlle Terrace Nantlle B 423
686 23/02/1901 Sarah Jones 35 Hyfrydle Road Talysarn A 1299 Wife of T Jones
687 23/02/1901 Ellen Williams 43 Dorothea Cottage Talysarn A 1347 Wife of T Williams
688 06/03/1901 Mary C Jones 5m 24 Water Street Penygroes B 378 Daughter of T E Jones
689 12/03/1901 Lizzie E Parry 5m Clynnog Road Penygroes B 403 Daughter of R D Parry
690 23/03/1901 William H Evans 2w Rhwng y Llwyni Penygroes B 404 Son of R J Evans
691 18/03/1901 Kate H Williams 4 Eirianlys Talysarn B 474 Daughter of T Williams
692 23/03/1901 John Jones 58 Joiner 31 Station Road Talysarn B 405
693 25/03/1901 Robert Jones 66 Labourer Pant y Celyn Terrace Llanllyfni B 400
694 28/03/1901 Myfanwy Williams 14 Bodysgaw Talysarn A 1118 Daughter of R C Williams
695 29/03/1901 William Hughes 21d County Road Penygroes B 426 Son of T Hughes
696 01/04/1901 Hannah Owen 70 Snowdon Street Penygroes B 420 Widow of D Owen
697 04/04/1901 William Hughes 80 Miner Hyfrydle Road Talysarn B 362
698 12/04/1901 R Pennant Roberts 9w Pant y Celyn Talysarn B 383 Son of D P Roberts
699 20/04/1901 Vida Annie Jones 21d Tanybryn Carmel B 381 Daughter of D Jones
700 18/04/1901 Robert R Roberts 3m Hyfrydle Terrace Talysarn B 667 Son of J Roberts
701 10/05/1901 John Pritchard 64 Farmer Allt Llan Penygroes B 432
702 11/05/1901 Mary Jones 66 Widow Caesion Terrace Penygroes A 1360
703 May 1901 Robert Edward Williams 1 Treddafydd Penygroes B 417 Son of D J Williams
704 15/06/1901 Thomas J Roberts 8m Station Road Talysarn A 1171 Son of O Roberts
705 21/06/1901 Robert E Owen 17 Quarry Labourer Benmaen House Penygroes B 636
706 28/06/1901 John Williams 8m Tynllwyn Llanllyfni B 406 Son of T Williams
707 13/07/1901 Edith Jones 11m Hyfrydle Road Talysarn B 407 Daughter of D H Jones
708 20/08/1901 Owen O Morris 40 Quarryman Trallwyn Terrace Carmel B 380
709 04/09/1901 Morris P Morris 4m Clynnog Road Talysarn B 384
710 30/09/1901 Richard W Jones 43 Carrier Bethel Terrace Penygroes B 554
711 19/09/1901 Ann Jones 74 Widow Bryn Peris Rhostryfan A 1170
712 21/09/1901 Henry Griffiths 15m Penyfron B 379 Son of W Griffith
713 21/09/1901 Griffith Roberts 86 Quarryman Fron Oleu Cilgwyn A 1075
714 08/10/1901 Laura A Robinson 24 Glanrafon House Talysarn B 359 Daughter of R Robinson
715 31/10/1901 Griffith Williams 63 Labourer Llwyndu Road Penygroes B 527
716 19/11/1901 Owen Williams 37 Clerk Penrorsedd Terrace Nantlle B 360
717 09/11/1901 David G Pritchard 4m Foundry Talysarn B 353 Son of J Pritchard
718 29/11/1901 Ellen Parry 15w Clynog Road Penygroes B 403 Daughter of R Parry
719 11/12/1901 Thomas R Jones 41 Quarryman Bryngoleu Penygroes B 361
720 31/12/1901 Owen Morgan Jones 72 Shopkeeper Talysarn B 385
721 26/12/1901 Margaret Jane Jones 20 LLwyndu Road Penygroes A 1191 Daughter of J Jones
722 16/01/1902 Evan Roberts 6w Bryn Celyn Talysarn A 1309 Son of E Roberts
723 18/01/1902 Ellen Williams 1 Post Office Nantlle B 362 Daughter of D Williams
724 18/01/1902 Phillip Lloyd Thomas 1 Llys Arfon Penygroes B 373 Son of E W Thomas
725 17/02/1902 Laura Jones 19 Teacher Bryn Cynan Clynnog A 1325
726 12/02/1902 Ann Jones 45 Spinster Penrorsedd Terrace Nantlle A 1135
727 27/02/1902 Evan Williams 2w High Street Penygroes B 386 Son of R R Williams
728 03/03/1902 John Price 51 Blacksmith Treddafydd Penygroes B 387
729 10/03/1902 Robert D Griffiths 7 Penhafodlas Talysarn B 351 Son of R R Griffiths
730 24/03/1902 Maggie Williams 27 Baptist Street Penygroes B 577 Wife of H Williams
731 12/04/1902 Robert Owens 45 Quarryman Pantdu Terrace Talysarn B 374 J Frimstone
732 15/04/1902 William Roberts 3m Plas Madoc Talysarn B 363 William Williams Son of O W Roberts
733 17/04/1902 John Morgans 64 Shoemaker Water Street Penygroes B 375 Owen Davies
734 22/04/1902 W John Jones 23 Clerk Brynmelyn Ucha Talysarn B 630 William Williams
735 22/04/1902 John Wignall 30 Sailor 47 Chapel Street Carnarvon B 350 J Frimstone
736 26/04/1902 Robert Williams 4m Llwyndu Road Penygroes B 364 Henry Williams Son of H R Williams
737 26/04/1902 Buddug Williams 15m 7 Nantlle Terrace Nantlle B 486 Morris Williams Daughter of J B Williams
738 26/04/1902 Ellin Jane Evans 11w 47 Hyfrydle Road Talysarn B 365 William Williams Daughter of J G Evans
739 13/05/1902 Elizabeth Morris 51 Water Street Penygroes A 1356 Hugh Curry Wife of Evan Morris
740 23/05/1902 Hugh Williams 58 Quarryman Brynwylfa Talysarn A 1069 W Williams
741 31/05/1902 David Griffiths 23 Quarryman Treddafydd Penygroes A 1318 W Elias Williams
742 04/06/1902 Maggie Lizzie Owens 9w 37 High Street Penygroes B 366 W E Jones Daughter of W R Owen
743 10/06/1902 Owen Thomas 21 Quarryman Bryncelyn Road Talysarn B 355 J Frimstone
744 30/06/1902 Catherine Ann Roberts 27 Isdulyn Tanrallt B 356 William Williams Wife of John Roberts
745 05/07/1902 John Davies 19 Quarryman Railway Terrace Talysarn A 1050 William Williams
746 12/07/1902 George Owen Jones 6 Penygroes B 352 D C Williams Son of David Jones Painter
747 22/07/1902 Catherine Ann Owens 35 Penygroes B 401 J Frimstone Wife of Lewis Owen Watchmaker
748 02/08/1902 L Jones 2 County Road Penygroes B 392 J Frimstone Child of H W Jones
749 08/08/1902 Jane Jones 37 Bodgwilym Carmel B 536 William Davies Wife of David Jones
750 10/08/1902 John R Jones 25 Quarryman Cavour Terrace Talysarn B 450 William Williams
751 21/08/1902 Griffith Jones 71 Quarryman Tyddyn Bach Penygroes B 520 W Elias Williams
752 01/09/1902 Fred G Francis 4m Brynsoar Penygroes B 521 Son of F W Francis
753 03/09/1902 William Jones 69 Carrier Bethel Terrace Penygroes B 564 W Elias Williams
754 07/09/1902 Thomas Roberts 40 Quarryman Brynderwen Talysarn B 643 W Jones
755 22/09/1902 Robert John Evans 25 Quarryman Victoria Cottage Penygroes B 404 Joseph Owen
756 27/09/1902 Griffith Jones Williams 7 6 Treddafydd Penygroes B 412 Henry Williams Son of Edward Williams
757 11/10/1902 Evan J Roberts 10 Brynderwen Terrace Talysarn B 557 William Griffiths Son of John Evan Roberts
758 17/10/1902 Catherine Jones 6 Llwyndu Road Penygroes B 642 Henry Williams Daughter of Thomas Jones
759 21/10/1902 Elizabeth Jones 80 Talysarn B 385 William Williams Widow Owen Morgan Jones Grocer
760 24/10/1902 Morris Davies 6d Victoria Terrace Nantlle B 496 Morris Williams Son of John Moses Davies
761 28/11/1902 H Williams 8m Post Office Nantlle B 362 Morris Williams Child of W B Williams
762 17/12/1902 M Roberts 73 Brynllidiart Llanllyfni B 501 William Williams Widow of R Jones Roberts
763 13/01/1903 William John Williams 8m 20 Coedmadog Road Talysarn B 623 William Williams Son of Owen Williams
764 17/01/1903 Owen Roberts 6w Penbrynfotty Upper Llandwrog B 662 William Davies Son of John F Roberts
765 21/01/1903 Margaret Jones 41 Bryncelyn Road Talysarn B 389 Henry Williams Wife of T R Jones
766 24/01/1903 Margaret Griffiths 18 Bronyhedydd Upper Llandwrog B 367 Morris Williams Daughter of Thomas Griffiths
767 06/02/1903 Robert Griffiths 47 Quarryman Penhafodlas Talysarn B 351 R Jones
768 10/02/1903 Robert Roberts 9m County Road Penygroes A 1361 W Elias Williams Son of Richard Roberts
769 17/02/1903 R R Morris 1 Chapel Street Carnarvon B 455 W Elias Williams Child of Robert Morris
770 23/02/1903 Robert J Williams 21 Engine Driver Warden Street Llanberis A 1245 G Tecwyn Parry
771 15/02/1903 Ann Williams 45 Widow Llwyncelyn Dinorwic St Carnarvon B 624 W Williams
772 19/02/1903 Richard Owen 63 Shoemaker Snowdon Street Penygroes A 1149 W E Jones
773 02/04/1903 Elizabeth Evans 10m Brynderwen Terrace Talysarn B 602 William Griffiths Daughter of H T Evans
774 06/04/1903 Annie Parry 1m Tynwerglodd Penygroes B 621 J Frimstone Daughter of Alfred Parry
775 09/04/1903 Henry Thomas 58 Quarryman Drwsycoed Llanllyfni B 664 W Griffiths
776 09/04/1903 John Thomas 57 Quarryman Railway Terrace Talysarn B 580 W Williams
777 20/04/1903 Jane Owen 53 Llwyndu Road Penygroes B 524 W Elias Williams Wife of Richard Owen
778 20/04/1903 Jane Jones 3d County Road Penygroes B 393 T Foulkes Jones Daughter of R W Jones
779 28/04/1903 Hughie Williams Parry 18m Hyfrydle Road Talysarn B 390 Robert Jones Son of Hugh Williams
780 19/05/1903 Maggie Owen 21 Tanrallt Hall Penygroes B 540 Owen Davies Daughter of late John Owen
781 19/05/1903 Mary Thomas 49 Gwyndy Talysarn B 604 William Williams Wife of O Thomas
782 21/05/1903 Peter Jones 63 Quarryman Snowdon Street Penygroes B 560 O Davies
783 22/05/1903 Daniel Griffiths 30 Quarryman Penrhiwau Upper Llandwrog A 1061 William Jones
784 30/05/1903 David Thomas 74 Newsagent Brynafon Talysarn A 1204 William Williams
785 04/06/1903 Sarah Ann Evans 4m Clogwyn Melyn Penygroes B 600 Joseph Owen Daughter of J Aubrey Evans
786 05/06/1903 Jane Roberts 10 Hyfrydle Road Talysarn B 567 William Williams Daughter of H J Roberts
787 06/06/1903 Duncan W MacIntyre 65 Blacksmith Froneden Talysarn B 661 William Jones
788 08/06/1903 Jane Mary Jones 3m Llwyndu Bach Penygroes A 1200 W Elias Williams Daughter of R E Jones
789 12/06/1903 William Page Roberts 23d County Road Penygroes B 542 William Griffiths Son of Evan Roberts
790 13/06/1903 Robert Hughes 35 Quarryman Tan Line Talysarn A 1062 Joseph Owen
791 16/06/1903 David Thomas Jones 4 Chapel Street Penygroes B 378 William Griffiths Son of T W Jones
792 24/06/1903 Ann Davies 52 Drws y Coed B 674 Widow of John Davies Miner
793 26/06/1903 Laura Jones 18 Hyfrydle Road Talysarn B 374 J Frimstone Daughter of Mrs Owens
794 29/06/1903 Mary Williams 37 Post Office Nantlle B 372 Morris Williams Wife of W B Williams
795 09/07/1903 Robert R Williams 26 Quarryman Penyrorsedd Nantlle A 1157 Morris Williams
796 17/07/1903 W Benjamin Williams 44 Quarryman Post Office Nantlle B 372 Morris Williams
797 23/07/1903 Ellen Jones 71 8 Penbont Talysarn B 410 William Williams Wife of John Jones
798 24/07/1903 Richard Jones 48 Quarryman Cavour Terrace Talysarn B 450 William Williams
799 24/07/1903 Catherine Jones 71 Spinster Glasfryn Terrace Talysarn B 659 Dr O Davies
800 17/08/1903 Annie Owen 24 Penyrorsedd Nantlle B 485 Morris Williams Daughter of John Owen
801 28/08/1903 William Williams 65 Quarryman Victoria Terrace Nantlle B 533 Morris Williams
802 29/08/1903 Annie Griffiths 5m Galltberen Talysarn B 504 W Williams Daughter of R Griffiths
803 05/09/1903 Thomas William Jones 34 Insurance Agent Chapel Street Penygroes B 378 Henry Williams
804 12/09/1903 Nellie Thomas 8 Bethel Terrace Penygroes B 449 W Elias Williams Daughter of W Thomas
805 17/09/1903 Hughie Jones 15h Treddafydd Penygroes B 469 Henry Williams Son of Thomas Jones
806 23/09/1903 William Robert Thomas 32 Quarryman Eirianfa Penygroes B 492 Henry Williams
807 30/09/1903 Fanny J Owen 17 Nantlle House Talysarn B 350A William Williams Daughter of J R Owen
808 30/09/1903 Daniel Parry 73 Quarryman Penygroes A 1251 D C Williams
809 01/10/1903 Lizzie Mary Roberts 6 Brynderwen Talysarn B 557 W Griffiths Daughter of J E Roberts
810 06/10/1903 David Robert Owen 21 Shoemaker Water Street Penygroes B 491 D C Williams
811 08/10/1903 Catherine Jones 42 Tanyfron Talysarn A 1150 William Williams Wife of Titus Jones
812 09/10/1903 Elizabeth C Roberts 35 Brynderwen Talysarn B 557 William Griffiths Wife of J E Roberts
813 09/10/1903 Richard Owen Edwards 7w 38 Hyfrydle Road Talysarn A 1149 J Frimstone Son of Robert Edwards
814 31/10/1903 Samuel Hughes 61 Labourer Gwernor Llanllyfni A 1310 William Williams
815 07/11/1903 Jane Mary Jones 25 LLwyndu Road Penygroes A 1072 W Elias Williams Daughter of Jane Jones
816 01/12/1903 William W Jones 35 Quarryman Caeronwy Nantlle B 658 Morris Williams
817 14/12/1903 Robert Williams 5m Blodwen Villa Penygroes B 356A W Elias Williams Son of W Williams
818 24/12/1903 Owen Jones 73 Miner Llyfni View Penygroes A 1315 D C Williams
819 29/12/1903 M Williams Tanrallt Llanllyfni A W Williams Widow of Morris Williams
Entries Per Page
Displaying Page of