Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

 • ID - Cyfeireb y Cofrest / Register Reference
 • CL - Dyddiad Claddu / Date of Burial
 • ENW - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
 • CYFENW - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
 • O - Oed / Age
 • GALW - Galwedigaeth / Occupation
 • PRESWYLFOD - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
 • LL - Llythyren Bedd / Grave Letter
 • RH - Rhif y Bedd / Grave Number
 • GWE - Person wnaeth gynnal y seremoni / Person performing ceremony
 • NOD - Nodiadau / Notes
ID
CL
ENW
CYFENW
O
GALW
PRESWYLFOD
LL
RH
GWE
NOD
820 01/01/1904 Hughie Thomas 2 Brynffynon Talysarn B 429 David Davies Child of Hugh Thomas
821 05/01/1904 Margaret Morris 31 Tanrallt Caernarvon B 465 W Elias Williams Wife of Robert Morris
822 08/01/1904 Mary Kate Williams 20 Penyrorsedd Tce Nantlle A 1147 Morris Williams Daughter of Robert Williams
823 16/01/1904 Robert Williams 13w Penyrorsedd Tce Nantlle A 1157 Morris Williams Child of M Kate Williams
824 29/01/1904 Llewelyn Jones 5m Cavour Terrace Talysarn B 409 John Frimstone Child of E Isaac Jones
825 30/01/1904 Maggie Roberts 27 Clogwyn Lodge Penygroes B 603 D C Williams Wife of Hugh Roberts
826 08/02/1904 Jane Williams 88 Cloddfa Glai Talysarn B 470 W Williams Widow of R Williams
827 09/02/1904 Thomas Williams 3 Penbryn Nantlle B 493 John Jones Child of Thomas Williams
828 12/02/1904 Annie Williams 2 Penbryn Nantlle B 493 John Jones Child of Thomas Williams
829 17/02/1904 Isaac Jones 67 Labourer Brynderwen Talysarn A 1274 John Frimstone
830 22/02/1904 Humphrey Lloyd Roberts 6m Clogwyn Lodge Penygroes B 603 Henry Williams Child of Hugh Roberts
831 20/02/1904 Lettice Griffiths 10 Penrhiwiau Carmel A 1061 Henry Williams Child of L Griffiths
832 25/02/1904 Morris Jones 58 Factor Factory Penygroes B 431 W Elias Williams
833 28/02/1904 Owen T Jones 6 Treddafydd Penygroes B 469 Henry Williams Child of E Jones
834 01/03/1904 Richard Jones 5m Victoria Terrace Nantlle A 1122 T Llechid Jones Child of Joseph Jones
835 02/03/1904 John Williams 13 21 Nantlle Road Talysarn B 451 W Williams Child of W Williams
836 07/03/1904 T W Jones 8m 7 Water Street Penygroes B 368 Henry Williams Child of J W Jones
837 11/03/1904 Ellen Williams 6w Cae efa lwyd Penygroes B D C Williams Child of Griffith Williams
838 12/03/1904 Evan Jones 34 Quarryman Hyfrydle Road Talysarn A 1184 John Frimstone
839 24/03/1904 Evan Jones 6w High Road Llanllyfni B John Jones Child of Evan Jones
840 02/04/1904 Annie Olwen Williams 4m Talyllyn Talysarn B T Llechid Jones Child of Hugh Williams
841 12/04/1904 William Jones 3m County Road Penygroes B 393 T Foulkes Jones Child of R W Jones
842 30/04/1904 Jennie Olwen Jones 13m Sheffield House Penygroes B 480 Henry Williams Child of J O Jones
843 03/05/1904 Ellen Moss 66 Station Road Talysarn B 405 William Williams Widow of John Moss
844 10/05/1904 Ellen Roberts 46 Bronant Talysarn B 352A/B William Williams Wife of John Roberts
845 20/05/1904 Robert Williams 66 Mason Baptist Street Penygroes B 509 W Elias Williams
846 28/05/1904 Thomas Powell 64 Quarryman County Road Penygroes B 356B/C W Elias Williams
847 27/05/1904 Elizabeth Jane Jones 40 Bodawen Tanrallt A 1099 W Williams Widow of G D Jones
848 30/05/1904 Evan Jones MacIntrye 3 Westmoreland House Penygroes B 541 R W Jones Child of Evan MacIntyre
849 07/06/1904 Ellen Humphreys 6w Tynwerglodd Penygroes B 473 Henry Williams Child of G O Humphreys
850 22/06/1904 Mary Roberts 9d Penbryn Factory Penygroes B 453 William Griffiths Child of J J Roberts
851 22/06/1904 Cicely Jones 19 Tanybryn Carmel B 381 R Dewi Williams Daughter of W Jones
852 25/06/1904 Mary Evans 64 Gerlan Talysarn B 433 R Jones Llithfaen Widow of D Pugh Evans
853 25/06/1904 William Jones 65 Quarryman Penyrfa Talysarn A 1354 John Frimstone
854 10/08/1904 Margaret Jones 40 Old Tram Road Penygroes B 522 Henry Williams Wife of Thomas Jones
855 12/08/1904 Ellis John Roberts 22 Quarryman Llwyndy Bach Penygroes A 1158 W Elias Williams
856 16/08/1904 Gwyneth Griffiths 3w Glanllyfnwy Talysarn B 581 W Williams Child of Albert Griffiths
857 18/08/1904 Annie Lloyd Griffiths 3w Coedmadoc Road Talysarn A 1225 D Davies Child of Ellin Griffiths
858 24/08/1904 Dorothy Jones 81 Penhafodlas Talysarn A 1354 Henry Williams Widow of Bryan Jones
859 30/08/1904 R Benjamin Pritchard 57 Quarryman 10 Baptist Street Penygroes B 452 D Cynddelw Wms
860 31/08/1904 William Jones 72 Quarryman Madoc View Tanrallt B 391 Morris Williams
861 04/09/1904 W Rees Jones 3 Tanyfron Talysarn A 1150 Henry Williams Child of Titus Jones
862 20/09/1904 Ellen Ann Jones 5 Old Tram Road Penygroes B 522 Henry Williams Child of Thomas Jones
863 03/10/1904 Griffith Williams 66 Grocer London House Penygroes A 1234 D C Williams
864 14/10/1904 Catherine Roberts 42 Penhafodlas Talysarn B 430 W Jones Wife of W Roberts
865 23/10/1904 Robert Hughes 4 Tynwerglodd Penygroes B 368A Henry Williams Child of R Hughes
866 05/11/1904 W G Morris 55 Quarryman Glanddol Talysarn B 582 D Davies
867 18/11/1904 Jane Jones 36 Sheffield House Penygroes B Henry Williams Wife of J O Jones
868 23/11/1904 John Lewis 42 Quarryman Rhiwlas Road Penygroes B 464 D Davies
869 28/11/1904 William Griffiths 69 Grocer Bron Madoc Talysarn A 1338 D Davies
870 03/12/1904 Margaret Roberts 28 Brooklyn Deganwy B 471 D C Williams Wife of E Roberts
871 17/12/1904 William Davies 52 Quarryman County Road Penygroes A 1231 John Frimstone
872 30/12/1904 Robert Roberts 8m 67 High Street Penygroes B 394 W Elias Williams Child of R G Roberts
873 03/01/1905 John Owen Jones 44 Engine Driver Sheffield House Penygroes B 413 Henry Williams
874 10/01/1905 Elizabeth Owen 27 Williams Street Ystrad Rhondda B 366 W Elias Williams Wife of W R Owen
875 17/01/1905 J R Griffiths 12 Gerlan Talysarn B 351A R Jones Son of R Griffiths
876 26/01/1905 T R Jones 18m Victoria Terrace Nantlle B 456 Morris Williams Child of D Jones
877 25/01/1905 Hugh Williams 58 Labourer High Street Penygroes A 1341 W Elias Williams
878 26/01/1905 Alfred Parry 8m Tynwerglodd Penygroes B Child of A Parry
879 31/01/1905 Helena Owen 8m Joiner Prnygroes B 414 Joseph Owen Child of Owen Owen
880 01/02/1905 R W Jones 1 Onllwyn House Talysarn B 415 D Davies Child of G Jones
881 04/02/1905 R M Jones 11 Taipella Drwsycoed B 383A Morris Williams Child of Ruth Jones
882 05/03/1905 Ann Jones 9m Coedmadog Talysarn B 397 John Frimstone Child of John Jones
883 06/03/1905 H O Williams 13d Talyllyn Talysarn B 472 Llechid Jones Child of H Williams
884 07/03/1905 H J Hughes 40 Quarryman Arvonia House Talysarn B 435 W Williams
885 09/03/1905 A Effie Williams 30m Bronant Penygroes B 385A D Cynddelw Wms Child of G R Williams
886 09/03/1905 M E Jones 6m Sea View Talysarn B 569 D Davies Child of Evan Jones
887 16/03/1905 Robert D Jones 11m Railway Terrace Talysarn B 357 John Frimstone Child of R Jones
888 21/03/1905 David Hughes 60 Quarryman Penlwyn Street Talysarn B 467 W Williams
889 31/03/1905 W J Griffiths 2w High Street Penygroes B 386A D C Williams Child of Edward Griffiths
890 12/04/1905 Ellis Thomas Roberts 15 Carmel Terrace Carmel B 575 W W Jones Child of T Roberts
891 12/04/1905 Thomas Roberts 9 Carmel Terrace Carmel B 575 W W Jones Child of T Roberts
892 19/04/1905 Evan Hughes 58 Quarryman 28 Hyfrydle Road Talysarn B 358 John Frimstone
893 24/04/1905 John Williams 71 Quarryman Bryngelli Talysarn B 584 W Williams
894 25/04/1905 Kate Jones 51 Cavour Terrace Talysarn B 421 W Williams Widow of Richard Jones
895 25/04/1905 Jemima Jones 10m Llys Maelor Penygroes B 350C W Elias Williams Child of John Jones
896 27/04/1905 John Williams 5m 25 Treddafydd Penygroes B 436 Henry Williams Child of J Williams
897 04/05/1905 R H Jones 2 Tynwerglodd Penygroes B 358 J Williams Child of J W Jones
898 06/05/1905 Llewelyn Roberts 2w Brittania Terrace Talysarn B 396 W Williams Child of Henry Roberts
899 18/05/1905 Kate Griffiths 2 Tynwerglodd Penygroes B 461 John Frimstone Child of R J Griffiths
900 23/05/1905 C A Williams 27 Penllwyn Street Talysarn B 367A/B John Frimstone Wife of W Williams
901 26/05/1905 Gwen Williams 67 Rhwngllwyni Penygroes B 543 Henry Williams Wife of T Williams
902 29/05/1905 J E Williams 22 Nurse Bodarfryn Talysarn B 689 Morris Williams
903 29/05/1905 Lizzie Lloyd 10m Llwynygan Penygroes B 438 Henry Williams Child of R Lloyd
904 30/05/1905 J R Hughes 25 Quarryman Fair View Talysarn B 513 D Davies
905 10/06/1905 Mrs Jones 63 Penyrfa Talysarn A 1354 R Jones Widow of W Jones
906 10/06/1905 Daniel Parry 2 Water Street Penygroes B 595 John Frimstone Child of J Parry
907 12/06/1905 Daniel Griffiths 60 Quarryman Hyfrydle Road Talysarn A 1256 D Davies
908 21/06/1905 Elsie M Jones 3 Llys Maelor Penygroes B 350C William Williams Child of John Jones
909 22/06/1905 Elizabeth Davies 72 School House Nantlle A 1175 Morris Williams Wife of E Davies
910 07/07/1905 Thomas Williams 3 Bryncelyn Talysarn A 1309 W Williams Child of T Williams
911 08/07/1905 John Williams 68 Quarryman Rhiwlas Road Talysarn A D Davies
912 13/07/1905 Mary Owen 46 Bronfedw Penygroes B 529 Henry Williams Wife of W Owen
913 22/07/1905 John Hughes 65 Quarryman Bronrhiw Talysarn B 489 D Davies
914 25/07/1905 Catherine Jones 29 61 Hyfrydle Road Talysarn B 538 Joseph Owen Wife of Edward Jones
915 13/08/1905 Margaret Eames 66 School Terrace Talysarn B 589 W Williams Widow of J Eames
916 26/08/1905 Jane Roberts 58 Widow Hyfrydle Road Talysarn B 537 W Williams
917 26/08/1905 Morris J Jones 56 Quarryman Brynmeurig Talysarn B D Davies
918 31/08/1905 Capt Humphreys 73 Bryncelyn Road Talysarn B Llechid Jones
919 01/09/1905 J Jones Roberts 8d Brynhyfryd Talysarn B 363 W Williams Child of O W Roberts
920 20/09/1905 Catherine Pritchard 68 Hafodlas Talysarn A 1355 W Williams Wife of John Pritchard
921 05/11/1905 G W Hughes 7w Maesteg Talysarn B 517 W Williams Child of T O Hughes
922 17/11/1905 Lettuce Griffiths 66 Widow Penrhiwiau Llandwrog A 1061 Henry Williams
923 20/11/1905 Elspeth Parker Williams 4 Tal Llyn Talysarn B 472 Llechid Jones Child of H Williams
924 22/11/1905 Nellie Owen 14m Tanchwarel Talysarn B 518 W Williams Child of R Owen
925 23/11/1905 Jane Jones 7 7 Brynderwen Talysarn B 476 W R Roberts Child of R Jones
926 29/11/1905 Mary Jones 65 Factory Penygroes B 431 W Elias Williams Widow of Morris Jones
927 29/11/1905 John Kyffin Williams 6 Talyllyn Talysarn B 472 Llechid Jones Child of H Williams
928 30/11/1905 Elizabeth Davies 79 Widow Tower Penygroes A 1348 D C Williams
929 02/12/1902 Catherine Morris 60 Hyfrydle Road Talysarn A 1098 Llechid Jones Wife of John Morris
930 06/12/1905 D O Williams 19 Quarryman Telephone Talysarn B 351D John Frimstone
931 08/12/1905 Grace Thomas 62 Brynderwen Talysarn B 357B W R Roberts Wife of J Thomas
932 12/12/1905 John Owen 21m Coetmor Terrace Talysarn B Llechid Jones Child of J Owen
933 11/12/1905 Richard Williams 8 Treddafydd Penygroes B 412 Henry Williams Child of Edward Williams
934 16/12/1905 David Williams 52 Quarryman Nantlle Terrace Nantlle B 486 Morris Williams
935 18/12/1905 Robert Williams 1m Blodwen Villa Penygroes B W Elias Williams Child of D Williams
936 23/12/1905 Oswald Roberts 19 Ty Mawr Nantlle B 531 Morris Williams Son of W Roberts
937 23/12/1905 Henry Richard Parry 6 Brynderwen Talysarn B 365C W R Roberts Child of R Parry
938 24/12/1905 Griffith Roberts 24 Water Street Penygroes B 437 D C Williams Son of James Roberts
939 28/12/1905 Robert Hughes 3m Drws y Coed B 497 Morris Williams Child of W R Hughes
940 28/12/1905 Hugh Hughes 2 Penbont Talysarn B 675 William Hughes Child of W Hughes
941 04/01/1906 Jane Ellen Evans 5 Penyfron Talysarn B 365B D Davies Child of Pierce Evans
942 17/01/1906 David Wynne Jones 3 Hyfrydle Road Talysarn B 366B D Davies Child of G Jones
943 20/01/1906 Jane Lloyd Williams 7 TainewyddionTalysarn B 352C W R Roberts Child of John Williams
944 29/01/1906 J J Hughes 42 Labourer Drws y Coed B 497 Morris Williams
945 01/02/1906 Martha Jones 1 Fronfelen Penygroes A 1072 W Elias Williams Child of J E Jones
946 03/02/1906 Jane Roberts 75 Frwdgarregwen Penygroes B 356D W Elias Williams Wife of G Roberts
947 09/02/1906 Robert Williams 73 Quarryman Pembroke Penygroes B 351B Henry Williams
948 10/02/1906 R O Pritchard 3 Foundry Talysarn B 353 W Williams Child of J O Pritchard
949 15/02/1906 Griffith Griffith Jones 22 Quarryman Tynwerglodd Penygroes A 1308 W Elias Williams
950 16/02/1906 Jane Evans 71 High Street Penygroes B 365C W Elias Williams Wife of Henry Evans
951 17/02/1906 William Lloyd Humphreys 5w Tynwerglodd Penygroes B 473 Henry Williams Child of G O Humphreys
952 26/02/1906 Anne Griffiths 74 Alun House Penygroes B 628 W Elias Williams Widow of W Griffiths
953 06/03/1906 Robert Parry Jones 21 Farmer Brynengan Clynnog B 357A R Jones
954 15/03/1906 Griffith Roberts 70 Mason Frwdgarregwen Penygroes B 356D W Elias Williams
955 22/03/1906 Ann Hughes 90 Widow Station Road Talysarn A 1053 W R Roberts
956 23/03/1906 D J Williams 23 Labourer County Road Penygroes A 1361 Henry Williams
957 03/05/1906 Evan Owens Jones 57 Quarryman Kinmel Terrace Nantlle A 1134 Morris Williams
958 17/05/1906 Jane Parry 27 Market Square B 403 D C Williams Wife of R W Parry
959 19/05/1906 John Parry 67 Shoemaker Baptist Street Penygroes B 368B D C Williams
960 26/05/1906 Griffith Jones 80 Miner Cambrian House Penygroes A 1110 W Elias Williams
961 07/06/1906 Laura Owen 95 High Street Penygroes B 366C W Elias Williams
962 12/06/1906 William Parry 65 Miner Tanmeredydd Drws y Coed B 408 W R Roberts
963 13/06/1906 Elizabeth Jones 74 13 Water Street Penygroes B 368C D C Williams
964 19/06/1906 John Evan Roberts 40 Tailor Baptist Street Penygroes B 578 W Elias Williams
965 22/06/1906 Robert Thomas Hughes 24 Labourer Hyfrydle Road Talysarn B 388 David Davies
966 25/06/1906 Griffith Morris 47 Quarryman Bryn Maenol Penygroes B 641 W Elias Williams
967 02/07/1906 Margaret Morris 3d 28 High Street Penygroes B 367C Robert Wm Jones Child of Robert H Morris
968 04/07/1906 John Griffith Griffiths 80 Quarryman Tan y Bwlch Carmel A 1238 H M Pugh
969 16/07/1906 Thomas Owen Wrench 13m 74 Hyfrydle Road Talysarn B 367D John Smith Child of Owen Wrench
970 26/07/1906 Elizabeth Jones 61 Widow 10 Mount Pleasant Sq Caernarvon B 421 John Jones
971 25/07/1906 Martha Hughes 58 80 Hyfrydle Road Talysarn B 365E David Davies Wife of John Hughes
972 04/08/1906 Ellen Pritchard Llwyn Madog Talysarn B David Davies Wife of Robert Pritchard
973 16/08/1906 Edward Davies 73 Quarryman School House Nantlle A 1175 Morris Williams
974 17/08/1906 Benjamin Jones 30 Labourer Cross Street Penygroes B 368D John Frimstone
975 25/08/1906 Ann Griffith 45 Gallt y Beren Talysarn B 504 William Williams Wife of Robert Griffith
976 03/09/1906 David Jones 69 Labourer Coedmadog Bach Talysarn B 357D David Davies
977 13/09/1906 Richard Samuel 72 Engine Driver 16 Eivion Terrace Talysarn A 1103 W R Roberts
978 26/09/1906 Richard Williams 49 Quarryman Alltfelen Uchaf Penygroes A 1055 W H Williams
979 02/10/1906 Elizabeth Jones 36 Maid Servant Penhafodlas Talysarn B 358D William Williams
980 05/10/1906 Edith Jones 21m 2 Old Tram Road Penygroes B 356E D C Williams Child of Owen H Jones
981 23/10/1906 William Jones 4 Park Llanrug B 366B J Augustus Jones Child of William Jones
982 25/10/1906 John Roberts 60 Labourer Pen y Bryn Nantlle C 3 Morris Williams
983 20/10/1906 Robert Williams 47 Farmer Garreg Wen Penygroes C 1 D C Williams
984 07/11/1906 Ellen Jones 53 Bryn Meirug Talysarn A 366A David Davies Widow of Morris J Jones
985 19/11/1906 John Ellis 65 Farmer Geulan Nantlle A 1219 W R Roberts
986 11/12/1906 Emlyn Jones 9w Llwyndu Bach Penygroes C 2 John Frimstone Child of Samuel W Jones
987 18/12/1906 William Henery Hughes 23 Carter Hyfrydle Road Talysarn B 388 David Davies
988 28/12/1906 Ellen Williams 36 Maid Servant Baptist Street Penygroes B 509 W Elias Williams
989 18/12/1906 Griffith Hughes 87 Labourer Hen Shop Garndolbenmaen A 1365 Edward Joseph
990 12/01/1907 Jemimah Roberts 51 Berwynfa County Road B 483 Owen Davies Wife of William Roberts
991 02/01/1907 Jannet Jones 62 Bryncymen Clynnog B 357A Hugh Roberts Wife of Robert Jones
992 22/01/1907 Hugh Jones 7w 15 Tanrallt Llanllyfni C 4 G C Roberts Child of Richard H Jones
993 25/01/1907 Jane Griffiths 26 Maid Servant 34 Llwyndu Road Penygroes B 514 William H Williams
994 07/02/1907 Mary Jones 83 Widow High Street Penygroes A 1302 William E Williams
995 08/02/1907 John Jones 3m 14 Victoria Terrace Nantlle C 6 Child of Joseph Jones
996 05/02/1907 Jesse Jones 6m 13 Market Place Penygroes C 5 William E Williams Child of Edward Jones
997 14/02/1907 William Michael Jones 58 Quarryman Victoria Road Penygroes C 7 William H Williams
998 26/02/1907 Robert Griffith Williams 19 Quarryman Baptist Street Penygroes A 1224 William H Williams
999 25/02/1907 David Griffith 2 Llwyndu Road Penygroes B 524 William A Roberts Child of Owen Griffith
1000 27/02/1907 Mary Ellen Evans 28 67 Hyfrydle Road Talysarn C 8 John Frimstone Wife of Hugh Evans
1001 02/03/1907 Martha Humphreys 10d Penhafodlas Talysarn A 1127 John Frimstone Child of Ellis Humphreys
1002 11/03/1907 Annie Philip Owen 11m 9 Tynwerglodd Penygroes C 9 William H Williams Child of Robert O Owens
1003 11/03/1907 Ellen Jones 64 4 Nantlle Terrace Nantlle B 423 Morris Williams Widow of Thomas Jones
1004 11/03/1907 Margaret Jones 61 Maid Servant Workhouse Caernarvon C 36 David Davies
1005 27/03/1907 Sarah Owens 63 12 County Road Penygroes A 1239 William E Williams Wife of Robert Owens
1006 30/03/1907 William Jones 61 Quarryman Tyddyn Bach Penygroes B 368 William H Williams
1007 02/04/1907 Owen Griffith 52 Engine Driver Penryrfa Talysarn B 645 John Frimstone
1008 08/04/1907 Cathrine Williams 62 Workhouse Carnarvon A 1263 John Frimstone
1009 08/04/1907 Sarah Jones 21 Maid Servant 4 Baptist Street Penygroes C 10 John Smith
1010 10/04/1907 Evan Griffith 59 Quarryman Blue Bell Talysarn A 1130 William Williams
1011 17/04/1907 Mary Roberts 31 21 Eifion Terrace Talysarn C 11 William A Roberts Wife of Wm David Roberts
1012 22/04/1907 Richard Owen Edwards 7w 48 Hyfrydle Road Talysarn A 1149 John Frimstone Child of Robert Edward
1013 23/04/1907 Mary Williams 42 Hospital Workhouse Carnarvon C 12 William A Roberts Wife of Griffith Williams
1014 24/04/1907 Mattie Evans 47d 79 Hyfrydle Road Talysarn B 365A David Davies Child of John G Evans
1015 29/04/1907 Elias Jones Thomas 21 Grocer Post Office Talysarn C 13 William Williams
1016 16/05/1907 Ellen Parry 55 Maeslyn Llanllyfni Road Penygroes B 422 William E Williams Widow of Thomas Parry
1017 26/05/1907 Henery Roberts 1m 10 Treddafydd Penygroes C 14 William E Williams Child of John Roberts
1018 31/05/1907 Myra Griffiths 3 Bodawel Couty Road Penygroes C 15 D C Williams Child of Griffith W Griffith
1019 31/05/1907 Jane Jones 71 44 County Road Penygroes C 2 Hugh Roberts
1020 13/06/1907 Elizabeth Williams 63 High Street Penygroes C 17 William E Williams Widow of Hugh Williams
1021 17/06/1907 Ellen Evans 71 Snowdon House Snowdon St C 18 John Smith Wife of David Evans
1022 17/06/1907 Hugh Griffith 29 Taldrwst Llanllyfni C 37 William Williams Farm Servant
1023 24/06/1907 Richard Francis Williams 17 Joiner Bron Horon Villa Penygroes B 360 William E Williams
1024 01/07/1907 David Roberts 6m 21 Eifion Terrace Talysarn C 11 William A Roberts
1025 06/07/1907 Alice Humphreys 4m Penhafodlas Talysarn A 1127 John Frimstone
1026 11/07/1907 Michael Parry 70 Labourer Frondirion Clogwyn Melyn C 19 H M Pugh
1027 26/07/1907 Edith Jones 11w Garreg Wen Penygroes A 1200 William E Williams
1028 27/07/1907 Jane Jones 83 Widow Tan y Wern Talysarn A 1126 David Davies
1029 29/07/1907 Willie T Jones 14 1 Well Street Llanberis C 20 John Frimstone
1030 16/08/1907 John Griffith 11 Bryn Celyn Uchaf Talysarn C 21 David Davies
1031 19/08/1907 Jane Griffith 17m Cefnfaesllyn Llanllyfni B 376 David Jones
1032 03/09/1907 Martha Amelia Griffith 21 Draper Llys Blodwen Penygroes C 38 David C Williams
1033 04/09/1907 Evan Jones 30 Labourer 7 Old Tram Road Penygroes C 22 William H Williams
1034 10/09/1907 John Jones 50 Labourer Tyn y Werglodd Penygroes A 1308 William E Williams
1035 13/09/1907 Ellen Jones 70 Bronmeirch Penygroes A 1163 David C Williams
1036 08/10/1907 Thomas Ellis Williams 3w 2 Brynderwen Road Talysarn C 23 William Williams
1037 17/10/1907 Fanny Ann Jones 28 Dressmaker 30 Bryncelyn Road Talysarn C 24 David Davies
1038 29/10/1907 Catherine Griffith 46 34 Llwyndu Road Penygroes B 514 William H Williams Wife of Edward Griffith
1039 21/11/1907 John Roberts 13d 67 High Street Penygroes B 394 William E Williams
1040 25/11/1907 Martha Williams 59 3 Chapel Street Penygroes A 1107 D Cynddelw Wms
1041 28/12/1907 Mary Jones 79 Pen y Fron Talysarn B 550 William A Roberts
1042 06/01/1908 Henry Lloyd 73 Farmer Crel Farm Llangerniw B 526 David Davies
1043 18/01/1908 Ann Jones 39 26 Hyfrydle Road Talysarn C 25 David Davies
1044 08/02/1908 Mary Pritchard 8 Clynnog Road Penygroes B 475 William H Williams
1045 10/02/1908 Jane Williams 52 TainewyddionTalysarn B 352C William A Roberts
1046 14/02/1908 Laura Rowlands 23 Factory Penygroes C 26 William H Williams
1047 24/02/1908 Mary Jones 40 Erwfair Penygroes C 27 D Cynddelw Wms
1048 24/02/1908 Emyr Henderson Jones 9 Brodawel Talysarn C 40 William Williams
1049 27/02/1908 Evan Evans 8 Clogwyn Melyn Penygroes B 600 John Smith
1050 11/03/1908 William Morris Williams 50 Clerk Llysalaw Tanrallt A 1089 William Williams
1051 21/03/1908 Robert Roberts 3d 80 Hyfrydle Road Talysarn B 365E David Davies
1052 25/03/1908 John Williams 8m Cavour Street Talysarn C 28 William Williams
1053 25/03/1908 Elizabeth Evans 5 79 Hyfrydle Road Talysarn B 365A David Davies
1054 28/03/1908 Ellena Roberts 1 Plas Madog Talysarn B 363 William Williams
1055 01/04/1908 Ellen Williams 70 3 Brynderwen Talysarn C 29 E R Williams
1056 06/04/1908 Sarah Mary Powell 1d Bron y Gan Victoria Rd Penygroes B 356C William E Williams
1057 11/04/1908 Hannah Ellen Griffith 2 Foundry Tce Talysarn C 30 William A Roberts
1058 18/04/1908 Ellen Roberts 6 Birmingham House High Rd B 568 William E Williams
1059 30/04/1908 John Rees Jones 5m 2 Old Tram Road Penygroes B 356E D Cynddelw Wms
1060 01/05/1908 William Jones 18 Labourer 30 High Street Penygroes B 366D William E Williams
1061 23/05/1908 Thomas Griffith Evans 4d 21 Hyfrydle Road Talysarn B 365C John Smith
1062 25/05/1908 George Evans 35 Labourer County Road Penygroes C 31 William E Williams
1063 06/06/1908 Robert Williams 34 Labourer 57 High Street Penygroes C 32 William E Williams
1064 22/06/1908 Jane Roberts 2 8 Treddafydd Penygroes C 33 Hugh Roberts
1065 01/07/1908 Elizabeth Jane Roberts 20 Brynarfon Upper Llandwrog B 633 John Pritchard
1066 02/07/1908 Elizabeth E Jones 3 10 Tynwerglodd Penygroes B 358A D Cynddelw Wms
1067 04/07/1908 Evan Jones 51 Labourer 7 Victoria Terrace Nantlle A 1376 Morris Williams
1068 13/07/1908 John Alun Roberts 9m Tan y Wern Talysarn A 1116 David Davies
1069 27/07/1908 Marry Jones 84 Widow Llwyndu Road Penygroes B 659 Owen Davies
1070 28/07/1908 Isaac Morris 72 Quarryman 24 Treddafydd Penygroes B 446 Henery Williams
1071 07/08/1908 David Davies 65 Quarryman Railway Terrace Talysarn A 1060 William Williams
1072 07/08/1908 Mary Jones 49 Uwchllifon Carmel C 41 H M Pugh Wife of John Jones
1073 28/08/1908 Sarah Evans 39 32 County Road Penygroes C 31 William E Williams Widow of George Evans
1074 05/09/1908 Ann Williams 28 Tainewyddion Talysarn B 352D William A Roberts Daughter of John Williams
1075 21/10/1908 Thomas Roberts 45 Quarryman Fair View Carmel B 585 William Jones
1076 27/10/1908 Thomas Thomas 69 Quarryman Rhwngyllwyni Penygroes B 453 Henry Williams
1077 29/10/1908 Jane Jones 52 81 Hyfrydle Road Talysarn C 42 David Davies Wife of Thomas Jones
1078 02/11/1908 Evan Roberts 17 Quarryman Fair View Carmel B 585 William Jones
1079 16/11/1908 Robert Owen Williams 15m 68 County Road Penygroes C 45 Henry Williams Child of Thomas Wm Williams
1080 19/11/1908 Elizabeth Williams 62 Rock Cottage Talysarn C 46 David Davies Wife of Evan Williams
1081 21/11/1908 Mary Hughes 53 Eryri Terrace Upper Llandwrog C 43 John Pritchard Wife of Richard Hughes
1082 23/11/1908 Catherine Williams 51 Llays Madog 17 Chapel St C 47 D Cynddelw Wms Wife of Robert Williams
1083 30/11/1908 John Owen 67 Quarryman Blaen y Garth Nantlle C 71 Morris Williams
1084 01/12/1908 Mary Roberts 51 Brynderwen Terrace Talysarn B 643 William A Roberts Widow of Thomas Roberts
1085 02/12/1908 John Jones 2d Sea View Talysarn B 569 David Davies Child of Evan J Jones
1086 09/12/1908 Richard Prichard Hughes 62 Medical Dispenser 8 High Street Penygroes C 48 Henry Williams
1087 14/12/1908 Olwen Parry 12 Caeronwy Nantlle C 50 Morris Williams Child of Richard Parry
1088 18/12/1908 John Thomas 36 Quarryman Gaerwen fawr Upper Llandwrog C 51 Robert Wm Jones
1089 26/12/1908 Ann Williams 57 Widow Llwyn y Fuches Penygroes B 417 Robert Jones
1090 29/12/1908 Evan Williams 59 Labourer Rock Cottage Talysarn C 46 David Davies
1091 30/12/1908 William Glyn Thomas 10 Llys Arfon Llwyndu Road B 373 William E Williams Child of William Wm Thomas
1092 31/12/1908 Jane Jones 81 Ty'n Nant Uchaf Nantlle A 1146 Morris Williams
1093 08/01/1909 Mary Jones 66 Llyfnwy House Penygroes C 72 David Morris Wife of Thomas Jones
1094 09/01/1909 William Henry Jones 43 Miner Tan y Bwlch Drws y Coed C 52 Morris Williams
1095 12/01/1909 Janet Roberts 6 Cae Efa Lwyd Penygroes C 53 D Cynddelw Wms Child of Robert Roberts
1096 15/01/1909 William Jones 78 Miner Fair View Penygroes B 647 David Morris
1097 16/01/1909 William Thomas 68 Quarryman Bron Eryri Talysarn C 73 David Davies
1098 29/01/1909 Mary Williams 4 Brynkir Clynnog Road C 54 William E Williams Child of Owen John Williams
1099 01/02/1909 Mary Jones 78 Spinster Bryn Manod High Street C 55 William E Williams
1100 11/02/1909 Mary Thomas 31 Station Road Bakery Penygroes C 56 Henry Williams Wife of David W Thomas
1101 15/02/1909 Hugh C Hughes 22 Clerk Eryri Terrace Upper Llandwrog C 43 John Pritchard
1102 22/02/1909 William Owen Jones 2h Clogwyn Lodge Clogwyn Melyn C 58 Henry Williams Child of Hugh Jones
1103 23/02/1909 Mary Hughes 49 Widow Garreg Wen Isaf Penygroes C 57 William E Williams
1104 13/03/1909 Elizabeth Owen 38 Cefn Coed Talysarn B 518 William Williams Wife of Robert H Owen
1105 16/03/1909 Mary Roberts 61 67 Hyfrydle Road Talysarn C 8 Owen Davies Wife of William Roberts
1106 01/04/1909 Ellen Williams 85 5 Snowdon Street Penygroes B 466 David Morris
1107 12/04/1909 Glynn Jones 4 18 Snowdon Street Penygroes B 677 William E Williams Child of Morris Evans Jones
1108 22/04/1909 Ann Roberts 71 Sea View Terrace Talysarn C 61 William Williams Wife of David Roberts
1109 24/04/1909 Margaret Hughes 16 Ty'n Nant Nantlle C 60 Morris Williams Daughter of Hugh Hughes
1110 27/04/1909 Thomas Williams 2 Blodwen Villa Clynnog Road B 356A William E Williams Child of William E Williams
1111 29/04/1909 David Wm Thomas 38 Baker Station Road Bakery Penygroes C 56 Henry Williams
1112 01/05/1909 William Wm Griffith 45 Quarryman Foundry Terrace Talysarn C 30 William A Roberts
1113 11/05/1909 Jane Owens 10w Cefncoed Talysarn B 518 William Williams Child of Robert H Owens
1113A 14/05/1909 Sarah Ellen Parry 17d 44 Snowdon Street Talysarn B 402 John Williams Child of Thomas G Parry
1114 17/05/1909 John Roberts 70 Quarryman 34 Hyfrydle Road Talysarn C 63 William A Roberts
1115 22/05/1909 William Hughes 60 Coal Merchant Snowdon House Talysarn C 64 William A Roberts
1116 27/05/1909 Mary Jones 61 Talysarn Farm Talysarn C 74 William Williams Wife of David Jones
1117 31/05/1909 Robert Roberts 42 Quarryman Bryngoleu Talysarn C 66 William Williams
1118 23/06/1909 Robert John Williams 15m 3 Tynwerglodd Penygroes B 406 Robert Wm Jones Child of Thomas R Williams
1119 25/06/1909 Jane Ann Roberts 19 Maid Servant 26 Station Road Talysarn C 67 Morris Williams
1120 28/06/1909 John John Griffith 35 Grocer Station Road Talysarn A 1226 William Williams
1121 17/07/1909 William Thomas Jones 31 Farmer Llwyndu Road Penygroes A 1360 William E Williams
1122 23/07/1909 Jane Ann Jones 31 10 Station Road Penygroes C 34 William Williams Wife of Owen Jones
1123 02/08/1909 David Griffith Williams 66 Quarryman 14 County Road Penygroes C 75 D Cynddelw Wms
1124 04/08/1909 Robert Williams 9 57 High Street Penygroes C 32 William E Williams
1125 07/08/1909 Jane Roberts 44 45 Hyfrydle Road Talysarn C 68 Iorwerth Hughes Wife of William J Roberts
1126 14/08/1909 Mary Lewis 60 Brynderwen Terrace Talysarn A 1080 William Williams Wife of Evan Lewis
1127 20/08/1909 Hugh Jones 48 Pauper 18 Treddafydd Penygroes C 77 William E Williams
1128 09/09/1909 Robert Glynne Williams 12 12 Penrorsedd Terrace Nantlle B 354 Morris Williams
1129 13/09/1909 Ellen Jones 25 Domestic Servant Pen y Bont Talysarn C 78 William A Roberts
1130 25/09/1909 Catherine Laura Williams 19 Baptist Street Penygroes A 1224 Henry Williams
1131 Oct 1909 Catherine Lizza Evans 24 Frwd Garreg Wen Penygroes C 79 Henry Williams
1132 06/10/1909 Ellen Jane Price 20 Domestic Servant 29 High Street Penygroes B 387 Henry Williams
1133 12/10/1909 Mary Morgans 65 48 Snowdon Street Penygroes B 375 David C Williams Widow of John Morgans
1134 19/10/1909 Owen Thomas 60 Joiner Minffordd Talysarn C 81 William Williams
1135 25/10/1909 William Humphreys 53 Quarryman 11 Coed Madog Road Talysarn B 660 William A Roberts
1136 22/11/1909 Jane Thomas 10w Garreg Wen Isaf Penygroes C 82 William E Williams Child of Robert Thomas
1137 29/11/1909 David John Morris 57 Quarryman Yard Nantlle C 83 Morris Williams
1138 29/11/1909 Ann Thomas 68 10 Station Road Talysarn C 35 William Williams Wife of Owen Thomas
1139 30/11/1909 John Jones 70 Smith Llys Eifion Penygroes A 1358 Robert Jones
1140 03/12/1909 Price Jones 4 Pant y Celyn Llwyndu Road C 84 Henry Williams Child of David R Jones
1141 17/12/1909 William Jones 4 21 Treddafydd Penygroes B 643 William E Williams Child of William Jones
1142 08/01/1910 John Owen 65 Engine Driver Tanydderwen Talusarn A 1162 Iorwerth Hughes
1143 22/01/1910 Margaret Hughes 61 19 Chapel Street Penygroes A 1266 William Owen
1144 18/02/1910 Owen O Owens 25 Miner Tai Storehouse Drws y Coed B 611 Henry Williams
1145 22/02/1910 Seimon Mredydd Hughes 33 Medical Assistant Bee Hive Penygroes A 1368 Perry Jones
1146 22/02/1910 Bobie Price Roberts 3 2 County Road Penygroes C 106 Henry Williams Child of John W Roberts
1147 23/03/1910 John Roberts 73 Quarryman Town Hall Penygroes C 108 Henry Williams
1148 26/03/1910 Ellen Hughes 80 Widow 59 Bethel Terrace Penygroes A 1205 William E Williams
1149 29/03/1910 Robert E Evans 18 Quarryman Pendyffryn Talysarn B 424 Henry Williams
1150 29/03/1910 Maggie Roberts 5 Fair View Carmel B 585 William Jones
1151 29/03/1910 Ann Roberts 51 Refail Penygroes C 86 William Williams Wife of John Roberts
1152 06/04/1910 Ann Roberts 87 Widow 96 County Road Penygroes C 87 Robert Jones
1153 09/04/1910 Mary Ann Jones 36 Milliner 63 High Street Penygroes B 564 William E Williams
1154 19/04/1910 George Humphrey Williams 1d 39 High Street Penygroes C 88 John Williams Son of William J Williams
1155 20/04/1910 Sarah Jones 9 Prince Llewelyn Penygroes B 366D William E Williams Child of Robert Jones
1156 27/04/1910 Ellis James Owen 5 6 Mandeville Street Liverpool A 1178 William E Williams Child of James Owen
1157 29/04/1910 John Williams 32 Sailor 23 Clynnog Road Penygroes C 109 David C Williams
1158 30/04/1910 Owen John Williams 3m Brynkir Clynnog Road C 54 William E Williams Child of Owen J Williams
1159 30/04/1910 Jane Solomon 97 School House Penygroes C 89 William E Williams
1160 06/05/1910 Elizabeth Jones 27 6 Rhedyw Road Llanllyfni C 90 Henry Williams Wife of John W Jones
1161 10/05/1910 John Morris 60 Quarryman 15 Hyfrydle Road Talysarn A 1098 William Evans Jones
1162 16/05/1910 Morris Jones 1d 10 Llwyndu Road Penygroes C 91 William Owen Child of Griffith D Jones
1163 19/05/1910 Catherine Ann Owen 3m 47 Hyfrydle Road Talysarn B 366B William Evans Jones Child of Richard Owen
1164 28/05/1910 William Henry Morris 4m 21 High Street Penygroes B 367C Robert Wm Jones Child of Robert Henry Morris
1165 30/05/1910 Robert Jones 52 Quarryman 8 Hyfrydle Road Talysarn C 92 John Jones
1166 01/06/1910 Margaret Jane Roberts 17 Storehouse Drws y Coed C 141 Morris Williams Daughter of Henry Roberts
1167 06/06/1910 John Jones 79 Quarryman 8 Pen y Bont Talysarn B 410 William Williams
1168 06/06/1910 Griffith Williams 13 57 High Street Penygroes C 111 William E Williams Son of Catherine William
1168A 29/06/1910 Ann Evans 71 Widow Mount Pleasant Llwyndu Rd A 1375 William E Williams
1169 30/06/1910 Catherine Jones 85 Widow 9 Nantlle Terrace Nantlle A 1167 Morris Williams
1170 14/07/1910 John Hughes Jones 33 Quarryman 24 Baptist Street Penygroes B 440 Henry Williams
1171 15/07/1910 Ellen Jones 75 Widow Llidiart Mynydd Carmel B 546 H M Pugh
1172 18/07/1910 John Thomas Hughes 59 Quarryman Gertrude Street Abercynon C 93 William Owen
1173 23/07/1910 John Roberts 1m Tal y Mignedd Ganol Nantlle C 94 Morris Williams Child of Robert Roberts
1174 01/08/1910 Jane Jones 69 16 Station Road Talysarn C 95 John Jones Wife of Richard Jones
1175 10/08/1910 William Prichard 37 Quarryman Hyfrydle Road Talysarn B 1364 John Jones
1176 09/08/1910 William M Evans 60 Quarryman 8 Brynteg Terrace Ferndale B 668 D Cynddelw Wms
1177 18/08/1910 William Jones 43 Engine Driver 1 Well Street Llanberis C 20 A J George
1178 07/09/1910 Mary Jones 72 Widow London House Talysarn A 1279 William Williams
1179 19/09/1910 Winifred Hughes 66 Widow Maeslyn Llanllyfni Road Penygroes C 97 David C Williams
1180 19/09/1910 Annie Roberts 20 5 Brynhyfryd Terrace Talysarn A 1095 William Williams Daughter of Owen Roberts
1181 03/10/1910 Gwilym Richard Jones 3m Mont Rose Penygroes C 99 William E Williams Child of Richard Jones
1182 12/10/1910 Arthur Roberts 7d 67 High Street Penygroes B 394 William E Williams Child of Robert G Roberts
1183 15/10/1910 Richard W Jones 40 Quarryman 2 Penrorsedd Terrace Nantlle C 100 Morris Williams
1184 03/11/1910 Hannah Jones 58 6 Cross Street Penygroes C 22 Robert Wm Jones Wife of William Jones
1185 07/11/1910 Thomas Jones 42 Tailor Llyfnwy House Llandudno Junction B 508 William E Williams
1186 07/11/1910 T Amlyn Powell 5w Bron y Gan Penygroes B 356C William E Williams Child of Thomas T Powell
1187 08/11/1910 Jane Jones 57 39 Hyfrydle Road Talysarn A 1249 John Jones Wife of Richard Jones
1188 10/11/1910 Catherine Jones 66 19 Treddafydd Penygroes A 1070 William E Williams Wife of James Jones
1188A 11/11/1910 Mary Thomas 86 Widow 61 High Street Penygroes A 1254 Robert Wm Jones
1189 20/12/1910 William Griffith 72 Stone Mason Hyfrydle Victoria Road Penygroes B 535 William E Williams
1190 19/01/1911 Griffith Lewis 76 Printer Ty Eryri Water Street Penygroes C 101 William E Williams
1191 21/01/1911 Catherine Hughes 88 Widow 23 Snowdon Street Penygroes B 627 Henry Williams
1192 07/02/1911 Anne Humphreys 57 Widow 11 Coedmadog Road Talysarn B 660 William Williams
1193 13/02/1911 Hannah Rees 75 5 Kinmel Terrace Nantlle C 103 Morris Williams Wife of Henry Rees
1194 20/02/1911 Catherine Lloyd 50 Llwyn y Gan Penygreos B 448 Henry Williams Wife of Richard Lloyd
1195 08/03/1911 Ellen Jones 42 Widow Hendy Penygroes A 20 A J George
1196 03/04/1911 Arthur Jeffreys 8 Penygroes A 105 William E Jones Child of Douglas Jeffreys
1197 19/04/1911 David Roberts 68 Quarryman Bron Felen Talysarn A 61 John Jones
1198 19/04/1911 Elizabeth Roberts Cavour Street Talysarn A 112 William Williams Wife of William Roberts
1199 20/04/1911 Jane Jones 74 Widow 25 Chapel Street Penygroes B 520 William E Williams
1200 28/04/1911 John Prichard 72 Quarryman Eldon House Penygroes A 1355 David C Williams
1201 28/04/1911 Titus Jones 54 Quarryman Tan y Fron Talysarn A 1150 John Jones
1202 16/05/1911 Eurwen Jones 11m Gwyddfan Church Rd Talysarn C 113 William Williams Child of William J Jones
1203 19/05/1911 Thomas Philip Owen 1m 53 High Street Penygroes C 9 Henry Williams Child of Robert Owen
1204 01/06/1911 John Parry 53 Quarryman 47 High Street Penygroes C 115 William E Williams
1205 03/06/1911 Alexander Parry 60 Baker 4 High Street Penygroes C 142 Henry Williams
1206 06/06/1911 Thomas Wm Williams 41 Quarryman 5 Hyfrydle Road Penygroes A 1107 No name
1207 08/06/1911 Jane Jones 74 Henllys Victoria Rd Penygroes C 116 D Shankland Wife of Richard Jones
1208 09/06/1911 Ann Hughes 67 Hafodlas Talysarn C 144 William Williams Wife of Morris Hughes
1209 12/06/1911 Grace Williams 45 Widow 12 Penrorsedd Terrace Nantlle B 360 Morris Williams
1210 13/06/1911 Robert Roberts 51 Engine Driver Penrhiwia Upper Llandwrog C 117 Robert Wm Jones
1211 27/06/1911 William Roberts 65 Quarryman Beatrice Talysarm C 118 William Williams
1212 21/07/1911 Annie Hughes 20 61 High Street Penygroes A 1264 Henry Williams Daughter of Robert Hughes
1213 28/07/1911 Margaret Davies 65 27 Coedmadog Road Talysarn C 119 William Williams Wife of John Davies
1214 18/08/1911 William Wm Griffith 67 Smith 4 Pen y Bont Talysarn C 120 William Williams
1215 25/08/1911 Margaret Roberts 63 Penffynon Wen Carmel A 1108 Robert Wm Jones
1216 28/08/1911 Ellen Morris 48 Bryn Eifion Cesarea A 1286 D Cynddelw Wms Wife of Evan Morris
1217 28/11/1911 William Williams 60 Quarryman 10 Station Road Talysarn C 36 L Owens
1218 18/09/1911 Mary Jones 7 Bryn Meirig Talysarn C 121 Isaac James Daughter of Owen John Jones
1219 21/09/1911 Sarah Parry 33 2 Cavour Terrace Talysarn C 122 Iorwerth Hughes Wife of William Parry
1220 25/09/1911 Lewis Williams 75 Police Sergeant Bodgwylym County Road C 123 D Cynddelw Wms
1221 26/09/1911 Robert William Owen 31 Quarryman Victoria Road Penygroes C 146 Henry Williams
1222 29/09/1911 Evan Jones 3m 68 High Road Llanllyfni C 176 Henry Williams Child of Evan Jones
1223 02/10/1911 John William Griffith 72 Quarryman Blaen y Ddol Talysarn A 1225 John Jones
1224 02/10/1911 Edith Mary Jones 3 7 Chapel Street Penygroes B 508 William E Williams Child of Ann Jones
1225 03/10/1911 William Roberts 70 Quarry Manager Isallt Talysarn C 125 John Jones
1226 13/10/1911 Griffith John Jarvis 22 Insurance Agent 26 County Road Penygroes C 126 D C Williams
1227 21/10/1911 William John Williams 30mins Hyfrydle Road Talysarn B 352D Henry Williams Child of Robert John Williams
1228 11/11/1911 Sarah Parry 2m 2 Cavour Terrace Talysarn C 122 Hugh Roberts Child of William Parry
1229 15/11/1911 David Morris 71 Quarryman 71 High Street Penygroes B 607 William E Williams
1230 17/11/1911 Idris Wynne Roberts 3m Bryn Arfon Cesarea B 633 E Arfon Jones
1231 23/11/1911 Jane Pritchard 86 Widow Rallt Felen Penygroes B 432 William E Williams
1232 04/12/1911 Maggie Parry 17 47 High Street Penygroes C 115 William E Williams Daughter of Margaret Parry
1233 08/12/1911 Martha Jones 79 Widow 23 High Street Penygroes C 127 William E Williams
1234 12/12/1911 Catherine Griffith 2 3 Victoria Road Penygroes B 376 D Cynddelw Wms Child of Edward Griffith
1235 16/12/1911 Dorothy Jones 59 Ty Capel Baladeulyn C 128 Morris Williams Wife of Hugh Jones
1236 20/12/1911 Gwen Roberts 76 4 Old Tram Road Penygroes A 1322 Henry Williams Wife of Henry Roberts
1237 02/01/1912 Robert Owen Jones 21 Quarryman 2 Eifion Terrace Talysarn B 613 William Williams
1238 06/01/1912 Ellen Jones 71 Widow Llys Pedr High Street Penygroes A 1333 Henry Williams
1239 18/01/1912 David Roberts 61 Shoemaker 22 High Street Penygroes A 1277 William E Williams
1240 24/01/1912 Griffith Williams 9m 18 Bryncelyn Road Talysarn B 490 John Jones Child of Griffith Williams
1241 26/01/1912 Ellen Roberts 38 62 Hyfrydle Road Talysarn C 148 John Jones
1242 26/01/1912 Margaret Williams 76 8 Tynwerglodd Penygroes C 129 D Cynddelw Wms Wife of Jacob Williams
1243 10/02/1912 Ellen Owen 1 Ty'n Fron Nazareth B 473 Robert Wm Jones Child of Griffith G Owen
1244 10/02/1912 Hugh Parry 78 Labourer 44 Hyfrydle Road Talysarn C 130 Hugh Roberts
1245 19/02/1912 Robert Thomas Farmer Plas Brighton Carnarvon B 355 William E Williams
1246 20/02/1912 Henry Evans 79 Labourer 33 High Street Penygroes B 365D William E Williams
1247 21/02/1912 Thomas Evans 69 Slate Loader 5 Rhiwlas Road Talysarn C 149 William Williams
1248 24/02/1912 Robert Jones 38 Labourer 33 Aberfawr Terrace Abertridwr C 131 William E Williams
1249 01/03/1912 Sarah Jane Roberts 17 Braich Melyn Clogwyn Melyn C 132 William Williams Daughter of William Roberts
1250 12/03/1912 Jane Parry 79 Widow 28 County Road Penygroes A 1251 William E Williams
1251 08/04/1912 William Herbert Jones 74 Farmer Bron Meirch Penygroes A 1163 David C Williams
1252 08/04/1912 Ellen Jones 70 Widow Coed Madog Bach Talysarn B 357D John Jones
1253 13/04/1912 Ann Jones 52 Gwynfryn High St Penygroes B 500 William E Williams Wife of John Joseph Jones
1254 15/04/1912 Owen David Williams 48 Quarryman Bryn Eglwys Coedmadog B 623 William Williams
1255 30/04/1912 Megan Jones 3m Mont Rose High St Penygroes C 99 William E Williams Child of Richard Jones
1256 04/05/1912 William Jones 40 Quarry Labourer 21 Treddafydd Penygroes C 133 William E Williams
1257 10/06/1912 Joseph Davies 1 9 Rhiwlas Road Talysarn C 134 John Jones Child of John J Davies
1258 15/06/1912 Hugh Jones 59 Quarryman Ty Capel Baladeulyn C 128 Morris Williams
1259 28/06/1912 John Hughes 61 Platelayer 80 Hyfrydle Road Talysarn B 365E John Jones
1260 28/06/1912 Owen Evan Morris 32 Coalier 30 Glan Cynnon Abercynnon A 1356 William J Jones
1261 01/07/1912 Elizabeth G Griffiths 59 Widow Pen'r Yrfa Talysarn B 645 Owen Davies
1262 04/07/1912 Alexander Anderson 49 Hotel Keeper Goat Hotel Penygroes C 136 R Hughes
1263 05/07/1912 Mary Jones 71 Widow 63 High Street Penygroes B 564 William E Williams
1264 08/07/1912 Jane Williams 52 19 Hyfrydle Road Talysarn A 1037 John Jones Wife of Ebenezer Williams
1265 15/07/1912 Annie Thomas 7w 8 Treddafydd Penygroes C 138 Henry Williams Child of Richard Thomas
1266 16/07/1912 Griffith Thomas 61 Labourer Tan y Bryniau Talysarn C 137 William John Jones
1267 30/07/1912 Maud Jeffreys 1 King's Road Penygroes C 105 R Rhys Hughes Child of Douglas Jeffreys
1268 30/07/1912 Rhys Roberts 72 Labourer Lon Las Garndolbenmaen C 148 Edward Hughes
1269 06/08/1912 Charles Morgan Jones 65 Quarryman 4 Eifion Terrace Talysarn C 139 Howell J Jones
1270 12/08/1912 Thomas Jones 56 Joiner 19 Eifion Terrace Talysarn B 620 William Williams
1271 20/08/1912 Thomas H Davies 61 Quarryman Pen y Bont Talysarn C 140 E Pritchard
1272 14/09/1912 Hugh Robert Williams 38 Coal Miner Brynderwen Terrace Talysarn C 150 Hugh Eryri Jones
1273 16/09/1912 Ester Williams 77 Widow Auckland Cottage Penygroes B 509 William E Williams
1274 27/09/1912 Dorothy Jones 5d Garreg Wen Isaf Penygroes B 358D William E Williams Child of Robert E Jones
1275 17/10/1912 Robert Roberts 61 Quarryman 11 Rhiwlas Road Talysarn C 151 John Jones
1276 24/10/1912 Robert Wm Jones 18 Drapery 12 Eifion Terrace Talysarn C 152 Llewelyn Williams
1277 02/11/1912 William Evans 61 Quarryman Glasfryn Talysarn A 1091 William Williams
1278 19/11/1912 William Roberts 62 Quarryman Berwynfa County Road B 483 Owen Davies
1279 21/11/1912 Edward Williams 21 Barber Blodwen Villa Penygroes C 57 William E Williams
1280 22/11/1912 Catherine Jones 79 Glasfryn Talysarn A 1314 William Williams Wife of Owen Jones
1281 03/12/1912 Lydia Jones 7 Parc Talysarn C 154 William Williams Child of Evan Jones
1282 16/12/1912 Lizzie Jones 5 23 School Terrace Talysarn B 409 E W Evans Child of Evan Jones
1283 21/12/1912 Ann Pritchard 71 Widow Gladstone Square Penygroes B 452 D Cynddelw Wms
1284 23/12/1912 Jannie Maud Hughes 7 Bryn Hyfryd Talysarn B 675 William Williams Child of William Hughes
1285 06/01/1913 Olwen Parry 50 Labourer Fron Isaf Bwlch y Llyn B 443 R W Hughes
1286 17/01/1913 Thomas Jones 69 Coal Merchant Llyfnwy House Station Road C 72 William J Jones
1287 29/01/1913 Sarah Williams 66 Bryn Celyn Uchaf Talysarn C 156 William Williams Wife of Trevor Lewis Williams
1288 30/01/1913 Mary Jones 78 Widow Madog View Tanrallt B 391 Morris Williams
1289 03/02/1913 William Henry Hughes 2 1 Brynhyfryd Talysarn C 160 William Williams Child of William Hughes
1290 15/02/1913 Owen Jones 78 Engine Driver Glasfryn Talysarn A 1314 William Williams
1291 27/02/1913 Henry Griffith 68 Quarryman 30 Llwyndu Road Penygroes B 350D William E Williams
1292 28/02/1913 Mary Jones 79 Widow 38 Snowdon Street Penygroes B 560 T P Williams
1292A 07/03/1913 William Griffith Pritchard 2d Rhiwafon Station Road C 162 John Jones Child of John Pritchard
1293 18/03/1913 Jane Williams 65 Old Post Office Penygroes A 1192 Robert Wm Jones Wife of John Williams
1294 22/03/1913 Ezekiel Hughes 62 Quarryman Brynawen Talysarn C 164 Robert Jones
1295 24/03/1913 Robert Thomas 64 Quarryman 12 Baptist Street Penygroes A 1353 William E Williams
1296 27/03/1913 Griffith Owen 40 Quarryman Vale View Coedmadog Road C 163 William Williams
1297 29/03/1913 Elizabeth Jones 69 Widow 6 Rhedyw Road Llanllyfni B 368 Robert Wm Jones
1298 05/04/1913 Jane Ann Williams 30 51 High Street Penygroes C 165 William E Williams Wife of Owen Williams
1299 10/04/1913 Robert Owen 73 Quarryman 12 County Road Penygroes A 1239 William E Williams
1300 14/04/1913 Thomas L Thomas 2w 61 Hyfrydle Road Talysarn B 538 William J Jones
1301 21/04/1913 Ann Griffith 68 3 Rhiwlas Road Talysarn A 1057 William Williams
1302 24/04/1913 Owen Owens 50 Miner Tai Stores Drws y Coed C 166 Morris Williams
1303 25/04/1913 Evan Morris Hughes 60 Quarryman 37 High Street Penygroes C 167 William E Williams
1304 01/05/1913 Jane Williams 54 25 Hyfrydle Road Talysarn A 1214 Hugh Eryri Jones Wife of William Williams
1305 29/05/1913 Robert Wm Owen 68 Miner Glan'r Afon Drws y Coed C 177 Morris Williams
1306 29/05/1913 Ann Griffith 79 Widow Garreg Wen Villa Penygroes A 1241 J Phillips
1307 31/05/1913 Griffith Owen Roberts 7w 1 Tram Road Penygroes C 168 D C Williams Child of Griffith Roberts
1308 10/06/1913 Martha Jane Jones 4m 24 Hyfrydle Road Talysarn A 1056 John Jones Child of John H Jones
1309 07/07/1913 Kate Owen 61 Eryri House Talysarn A 1305 William Williams Wife of Richard Owen
1310 26/07/1913 Ellen Parry 52 County Road Penygroes B 507 William E Williams Wife of Henry Parry
1311 31/07/1913 Robert Griffith 36 Quarryman Llwyndu Bach Penygroes C 169 Robert Wm Jones
1312 04/08/1913 Jane Owen 64 Penrorsedd House Nantlle B 485 Morris Williams Wife of John Owen
1313 11/08/1913 William J Williams 52 Quarryman Shop Isaf Tanrallt C 170 William Williams
1314 14/08/1913 John William Jones 68 Quarryman Pen y Bont Talysarn C 78 Robert Wm Jones
1315 18/08/1913 Jane Roberts 61 Widow 6 Eifion Terrace Talysarn B 481 Iorwerth Hughes
1316 29/08/1913 William Glynn Williams 6 12 Hyfrydle Road Talysarn B 390 Robert Jones Child of Hugh H Williams
1317 02/09/1913 Arthur Griffiths 33 Bricklayer Morfa County Road Penygroes A 1298 D Cynddelw Wms
1318 02/09/1913 Margaret Thomas 71 Widow Minffordd Drws y Coed B 664 Morris Williams
1319 03/09/1913 Henry Jones 69 Quarryman Calfaria House Penygroes C 171 R G Roberts
1320 22/10/1913 William D Roberts 28 Quarryman Bryntrallwyn Carmel A 1307 Robert Wm Jones
1321 25/10/1913 Owen Thomas 2d 77 Hyfrydle Road Talysarn A 1129 John Jones Child of Michael Thomas
1322 31/10/1913 Mary Williams 50 Compton House Penygroes A 1345 D C Williams Wife of John Williams
1323 01/11/1913 Megan Ann Williams 4m 5 Ty'n Werglodd Penygroes B 406 William J Jones Child of Thomas R Williams
1324 10/11/1913 Dorothy Enid Hughes 14 Maes Teg Talysarn B 517 William Williams Child of Thomas O Hughes
1325 11/11/1913 Ann Griffith 59 Pen Parc Talysarn C 178 J D Richards Wife of Richard Griffith
1326 15/11/1913 Griffith Jones 48 Quarryman 71 High Street Penygroes C 172 William E Williams
1327 17/11/1913 Evan Thomas 73 Stone Mason 72 Hyfrydle Road Talysarn C 173 John Jones
1328 04/12/1913 John Jones 72 Smith Bryncelyn Uchaf Talysarn B 552 William Williams
1329 05/12/1913 Mary Roberts 38 67 High Street Penygroes C 174 William E Williams Wife of Robert G Roberts
1330 06/12/1913 Ann Jane Jones 30 81 Hyfrydle Road Talysarn C 179 R W Hughes Wife of Evan R Jones
1331 12/12/1913 Elizabeth Jones 70 Widow Medlock House Penygroes B 534 William E Williams
1332 08/01/1914 Albert Ellis 29 Plumber 3 Kings Road Penygroes C 180 William E Williams
1333 20/01/1914 Martha Thomas 79 Tal y Nant Upper Llandwrog C 211 R W Jones
1334 19/01/1914 Robert Thomas Pritchard 63 Smith Llwyn Madog Talysarn B 612 John Jones
1335 28/01/1914 Edward Hughes 74 Tailor Llyfni View Penygroes A 1315 William J Jones
1336 28/01/1914 Catherine Williams 66 Blodwen Villa Clynnog Road C 181 William E Williams Wife of William Williams
1337 10/02/1914 Hannah Thomas 30 Llwyndu Bach Penygroes C 212 Rev Pritchard Wife of Richard Thomas
1338 16/02/1914 William Alun Williams 3d Brynderwen Terrace Talysarn C 182 William Williams Child of Thomas W Williams
1339 16/02/1914 William Owen 71 Saw Sharper Post Office Nantlle A 1052 Morris Williams
1340 03/03/1914 Michael Williams 39 Quarryman Old Pembroke High St Penygroes B 351B Robert Wm Jones
1341 25/03/1914 Richard Jones 1d 3 Brynderwen Talysarn C 183 Robert Wm Jones Child of John C Jones
1342 25/03/1914 Charles Jones 3d 3 Brynderwen Talysarn C 183 Robert Wm Jones Child of John C Jones
1343 27/03/1914 Charles Williams 32 Quarryman 1 Hyfrydle Road Talysarn B 352D Robert Wm Jones
1344 28/03/1914 Alexander Henderson 49 Quarryman Tal Eryri Coed Madog Rd C 184 William Williams
1345 07/04/1914 Jane Williams 60 21 Nantlle Road Talysarn B 451 William Williams Wife of William Williams
1346 14/04/1914 Lizzie Jones 32 3 Brynderwen Talysarn C 183 Thomas Lloyd Wife of John Charles Jones
1347 20/04/1914 Mary Jones 35 Gors Penygroes C 185 D Cynddelw Wms Wife of David Jones
1348 30/04/1914 Jane Jones 69 Widow 44 Llwyndu Road Penygroes A 1190 William E Williams
1349 04/05/1914 Griffith Jones 59 Quarryman 74 Hyfrydle Road Talysarn C 186 John Jones
1350 11/05/1914 Mary Roberts 80 Widow Llwyncelyn Carmel A 1300 E Arfon Jones
1351 29/05/1914 Hugh Morris Hughes 11w Sea View Terrace Talysarn C 145 William Williams Child of William R Hughes
1352 29/05/1914 Robert Jones 20 Railway Porter Prince Llewelyn Cottage Penygroes C 187 William E Williams
1353 12/06/1914 Richard Jones 76 Smith Henllys Victoria Rd Penygroes C 116 Richard Edwards
1354 18/06/1914 Hugh Roberts 73 Quarryman Clynnog Road Penygroes C 188 John M Williams
1355 06/07/1914 David R Jones 40 Quarryman Bodfryn Llwyndu Road Penygroes C 85 John M Williams
1356 17/07/1914 Margaret Jones 73 Widow Tai Pella Drws y Coed B 576 Morris Williams
1357 18/08/1914 Morris Llewelyn Jones 24 Clerk Silin View Talysarn A 1206 William Williams
1358 29/08/1914 Catherine Roberts 90 Widow 6 High Street Penygroes A 1317 John M Williams
1359 29/08/1914 Edward Griffith Roberts 72 12 Water Street Carneddi Bethesda B 593 R Rhys Hughes
1360 12/09/1914 Richie J Roberts 8m 36 Hyfrydle Road Talysarn C 191 John Jones Child of Mary Roberts
1361 17/09/1914 Hugh Thomas 80 Quarryman Clogwyn Bach Penygroes C 192 John M Williams
1362 22/09/1914 Joan Mary Prichard 7 Haulfre Nantlle C 193 Morris Williams Child of Jonathan Prichard
1363 30/09/1914 Ellen Williams 29 County Road Penygroes C 190 William Williams Daughter of Rowland Williams
1364 30/09/1914 Henry Owen Parry 53 Quarryman County Road Penygroes B 507 William E Williams
1365 10/10/1914 Robert Hughes 53 Quarryman Broneryri Terrace Talysarn A 1063 John M Williams
1366 20/10/1914 Humphrey Roberts 62 Quarryman Pen Ditch Talysarn C 194 John M Williams
1367 03/12/1914 Ellen Pritchard 8m 27 Snowdon Street Penygroes C 195 John Williams Child of William Pritchard
1368 05/12/1914 Jane Evans 69 Widow 2 Treddafydd Penygroes B 613 William E Williams
1369 08/12/1914 William John Moss 8 Fron felen Talysarn C 395 John M Williams Child of Thomas Moss
1370 17/12/1914 Elizabeth Lewis 70 Widow Eryri House Penygroes C 101 William E Williams
1371 21/12/1914 Catherine Hughes 52 Widow 5 Pant y Celyn Terrace Llanllyfni C 196 William Williams
1372 05/01/1915 William Wm Jones 53 Joiner 14 Snowdon Street Penygroes C 197 John M Williams
1373 06/01/1915 Evan Thomas 57 Quarryman Glanllyfnwy Llwyndu Road C 214 William E Williams
1374 07/01/1915 Arthur Wynne Jones 19 Teacher Glandeulyn Nantlle C 198 Morris Williams
1375 01/02/1915 Thomas Roberts 59 Quarry Manager 21 Station Road Talysarn A 1113 John M Williams
1376 02/02/1915 Annie Beryl Pritchard 18m Felin Llanllyfni C 199 David Davies Child of Richard Pritchard
1377 13/02/1915 Richard Jones 63 Quarryman 5 West End Penygroes B 459 R J Parry
1378 20/02/1915 Catherine Roberts 55 Bryncelyn Road Talysarn C 24 John Jones Wife of Thomas Morris Roberts
1379 25/02/1915 John Williams 50 Quarryman Eirianlys Talysarn B 484 E Pritchard
1380 13/03/1915 Owen Williams 82 Carrier Penllwyn Talysarn A 1374 William Williams
1381 13/03/1915 William Roberts 44 Quarryman Pen Rhiw Talysarn B 430 John M Williams
1382 26/03/1915 Annie Williams 3d Ty'n Werglodd Penygroes B 406 R J Parry Child of Thomas Williams
1383 29/03/1915 Robert Lloyd Williams 3w Coedmadog Farm Talysarn C 200 David Davies Child of John Thomas Williams
1384 02/04/1915 Evan Wynne Roberts 5m 1 Tram Road Penygroes C 168 William E Williams Child of Griffith Roberts
1385 10/04/1915 Catherine Williams 46 Brynwylfa Talysarn B 506 William Williams Wife of R H Williams
1386 24/04/1915 Catherine Samuel 73 Widow 16 Eifion Terrace Talysarn A 1103 John M Williams
1387 03/06/1915 Annie May Jones 10d 5 Eifion Terrace Talysarn B 569 John Jones Child of Evan John Jones
1388 03/06/1915 Richard Hughes 85 Mason Gwernfriod Talysarn A 1084 William Williams
1389 10/06/1915 Jane Jones 74 60 Hyfrydle Road Talysarn A 1184 Richard Edwards Wife of Hugh Jones
1390 25/06/1915 Edward Evans 76 Quarryman 6 Treddafydd Penygroes C 206 John M Williams
1391 19/07/1915 Hugh William Jones 48 Quarryman Bryn Engan County Road B 392 Richard Edwards
1392 16/08/1915 William Roberts 67 Quarryman 11 Cavour Street Talysarn C 112 William Williams
1393 17/08/1915 Maggie Mary Jones 10d 3 Gwynfaes Llanllyfni C 204 Morris Williams Child of Richard Jones
1394 27/08/1915 Sarah Powell 70 Widow 20 County Road Penygroes B 356B William E Williams
1395 23/08/1915 Gwyneth Ellen Griffith 18 Bron y Gan Talysarn C 207 William Williams Daughter of John Daniel Griffith
1396 27/08/1915 Richard Gwilym Jones 19d 3 Gwynfaes Llanllyfni C 204 Morris Williams Child of Richard Jones
1397 14/09/1915 Hugh Jones 86 Farmer Tal y Mignedd Isaf Drws y Coed B 555 Hugh Davies
1398 15/09/1915 Griffith Owen 13 Pen'ryrfa Talysarn C 205 William Williams Son of Robert H Owen
1399 22/09/1915 Robert Thomas Lloyd 52 Quarryman 5 County Road Penygroes C 208 John M Williams
1400 06/10/1915 Robert Hughes 73 Platelayer Glynllifon Crossing Penygroes C 210 R J Parry
1401 18/10/1915 Lancelot Griffith 19m Handsworth House Market Square B 376 William E Williams Child of Edward Griffith
1402 25/10/1915 Margaret Roberts 74 Widow 42 Snowdon Street Penygroes C 108 John M Williams
1403 01/11/1915 Margaret Ellis 75 Widow Gelli Frydiau Farm Nantlle A 1219 Morris Williams
1404 05/11/1915 Margaret Thomas 78 Widow Arfon Villa Talysarn C 173 John Jones
1405 22/11/1915 Robert Jones 54 Quarry Labourer 39 Hyfrydle Road Talysarn C 215 John Jones
1406 01/12/1915 M Lloyd Edwards 72 Widow Llanfair Villa County Road C 216 R J Parry
1407 04/12/1915 Thomas Pritchard 56 Repairer 9 Viller's Road Ammanford A 1169 John Jones
1408 07/12/1915 John J Jones 44 Quarryman 8 Pen y Bont Talysarn B 410 William Williams
1409 24/12/1915 Cessie M Davies 18 60 County Road Penygroes A 1172 Richard Edwards Daughter of David S Davies
1410 30/12/1915 David D Jones 39 Quarryman 17 Station Road Penygroes C 96 John Jones
1411 05/01/1916 Robert Evan Morris 29 Quarryman 18 Water Street Penygroes C 217 R J Parry
1412 06/01/1916 Sarah Ellen Roberts 41 Bryncelyn Uchaf Talysarn C 157 William Williams Wife of Hugh Roberts
1413 27/01/1916 Owen Owens 69 Joiner 42 County Road Penygroes B 414 John M Williams
1414 23/02/1916 Jane Ellen Jones 31 20 Baptist Road Penygroes C 218 William E Williams Wife of Daniel R Jones
1415 23/02/1916 Watkin Griffith 4h Samaria Cilgwyn Carmel C 219 Robert Wm Jones Child of David W Griffith
1416 14/03/1916 Thomas John Williams 69 Smith Ribon House Goodman St Llanberis C 220 William Williams
1417 16/03/1916 Ceridwen Evans 21 Household Duties Glasfryn Terrace Talysarn A 1091 William Williams
1418 20/03/1916 Evan Evans 70 Labourer Hyfrydle House Talysarn A 1119 John Jones
1419 22/03/1916 Alice Griffith 76 Widow Workhouse Infirmary Carnarvon B 582 William E Williams
1420 22/03/1916 Grace Roberts 57 36 Hyfrydle Road Talysarn C 191 John Jones Wife of Richard Roberts
1421 01/04/1916 Jane Jones 69 Widow 10 Cavour Street Talysarn C 28 William Williams
1422 01/04/1916 William Jones 15 7 Cavour Street Carnarvon B 456 Morris Williams Son of David Jones
1423 06/04/1916 Annie Pritchard 2m 10 Gladstone Square Penygroes C 221 John M Williams Child of Richard Pritchard
1424 10/04/1916 Grace Williams 62 13 Chapel Road Penygroes C 222 John M Williams Wife of John Williams
1425 17/04/1916 Thomas Wheldon Owen 1 Minffordd Drws y Coed C 223 John M Williams Child of Robert R Owen
1426 30/06/1916 Hannah Price Williams 35 2 Bryngoleu Llwyndu Penygroes C 226 John M Williams Wife of William Price Wms
1427 13/07/1916 William Willliam Evans 6 Snowdon House Snowdon Street C 227 R J Parry Child of Annie Evans
1428 15/07/1916 Mary Rowland 21 Taipella Drws y Coed A 1324 Morris Williams Daughter of David Rowland
1429 15/07/1916 Catherine Thomas 78 Newsagent Brynafon Talysarn A 1194 John Jones
1430 24/07/1916 Mary Williams 75 Widow Penbroke House Penygroes B 351B John M Williams
1431 25/07/1916 Evan R Jones 36 Quarryman 7 Brynderwen Terrace Talysarn C 179 John M Williams
1432 27/07/1916 Fanny Powell Jones 22 102 County Road Penygroes C 228 William E Williams Daughter of Ann Powell Jones
1433 28/07/1916 John Thomas 76 Quarryman 2 Brynderwen Terrace Talysarn B 357B John M Williams
1434 18/09/1916 Ivor Wm Evans 6 Snowdon Street Penygroes C 227 R J Parry Child of Annie Evans
1435 26/09/1916 Arthur Owen 19 Penrorsedd House Nantlle C 83 Morris Williams Son of John Owen
1436 27/09/1916 Evan Roberts 69 Slate Merchant Beatrice Talysarn C 118 William Williams
1437 28/09/1916 Ellen Jones 58 Widow 18 Treddafydd Penygroes A 1297 William E Williams
1438 07/10/1916 Jane Roberts Widow Llwynfryn High Street Penygroes A 1168 William E Williams
1439 26/10/1916 Mary Jones 39 Tan y Werglodd Talysarn C 154 William Williams Wife of Evan Jones
1440 31/10/1916 Ellen Owen 46 Bodnant Penygroes C 246 John M Williams Wife of D Robert Owen
1441 02/11/1916 Kate Williams 35 Felin Gerrig Terrace Llanllyfni C 230 R J Parry Wife of William Thos Wms
1442 07/11/1916 Anne Jones 47 Gladstone House Talysarn C 230 William Williams Wife of John Jones
1443 28/11/1916 Hugh Roberts 51 Quarryman Bryn Melyn Clogwyn Melyn C 234 John M Williams
1444 28/11/1916 Edward Griffiths 56 Labourer 34 Llwyndu Road Penygroes C 232 John M Williams
1445 01/12/1916 Mary Griffiths 78 Widow 30 Llwyndu Road Penygroes B 350D William E Williams
1446 09/12/1916 William John Roberts 55 Quarryman Braich Melyn Clogwyn Melyn C 132 R Edwards
1447 03/01/1917 Mary Eunice Jones 9 Mont Rose High St Penygroes C 99 William E Williams Child of Richard Jones
1448 04/01/1917 Ann Jones 73 Widow Shop Isa Water Street B 608 William E Williams
1449 15/01/1917 John William Griffith 38 Quarryman 43 High Street Penygroes A 1198 William E Williams
1450 20/01/1917 Thomas Evans 73 Labourer 14 Rhiwlas Road Talysarn B 434 John M Williams
1451 15/01/1917 Ellen Jones 88 Widow Tyddyn y Waen Pentraeth Anglesey B 388 John Jones
1452 25/01/1917 Mary Evans 31 Bodawel Talysarn C 236 John Jones Wife of William R Evans
1453 25/01/1917 Jane MacIntyre 77 Widow 13 Rhiwlas Road Talysarn B 661 John M Williams
1454 03/02/1917 Robert R Williams 46 Ripper Pembroke House Penygroes B 386 John M Williams
1455 08/02/1917 Margaret Morris 74 Widow 71 High Street Penygroes C 172 William E Williams
1456 13/02/1917 Ellen Owen 73 Widow Penrorsedd Terrace Nantlle B 488 Morris Williams
1457 16/02/1917 John R Owen 67 Retired Tradesman Brynawel Talysarn B 350A William Williams
1458 26/02/1917 Owen Jones 27 Checker Isfryn Llwyndu Road Penygroes C 237 William E Williams
1459 27/02/1917 William Meredydd Hughes 4m Llys Ellen High Street Penygroes A 1359 William E Williams Child of George Tudor Hughes
1460 07/03/1917 Owen Thomas 53 Quarryman 5 Baladeulyn Terrace Nantlle C 239 Morris Williams
1461 09/03/1917 Mary Thomas 65 Widow Ashton Terrace Carnarvon B 355 R G Roberts
1462 12/03/1917 Kate Jones 54 4 Baladeulyn Terrace Nantlle A 1217 Morris Williams Wife of Owen Wm Jones
1463 13/03/1917 Robert Roberts 63 Miner 70 County Road Penygroes B 594 John M Williams
1463A 22/03/1917 William Jones 64 Quarry Agent Cambrian House Church Rd Talysarn C 240 John M Williams
1464 23/03/1917 Owen Owens 68 Labourer Parc Brynkir Clogwyn Melyn B 374A R Edwards
1464A 29/03/1917 Robert Owen Roberts 77 General Merchant Mona House Snowdon Street B 671 R J Parry
1464B 06/04/1917 David Jones 53 Quarryman Llwynfryn High St Penygroes B 536 William E Williams
1465 07/04/1917 Hugh John Jones 58 Quarryman Talarfon Talysarn B 487 William Williams
1466 09/04/1917 Annie Mona Owen 2 Ter Annedd Penygroes C 242 Edward Thomas Child of William Wm Owen
1467 20/04/1917 Robert Wm Jones 61 Quarryman Brynllwyni Penygroes C 244 Edward Thomas
1468 24/04/1917 Mary Jones 76 Spinster 54 County Road Penygroes C 248 Edward Thomas
1469 30/04/1917 John Jarvis 52 Insurance Agent Prudential House Talysarn C 249 John Jones
1470 30/04/1917 Mary Thomas 75 Widow 66 Bryncelyn Road Talysarn C 245 William Williams
1471 11/05/1917 Laura Roberts 72 Widow 1 Church Road Talysarn C 125 John Jones
1472 15/05/1917 Owen Cledwyn Roberts 5w 20 Station Road Talysarn B 363 William Gth Jones Child of Owen Wm Roberts
1473 18/05/1917 Grace Jones 47 18 Bryncelyn Road Talysarn C 260 Mr Williams Groeslon Wife of William M Jones
1474 18/05/1917 Humphrey Roberts 47 Quarryman Pen Parc Talysarn C 235 John M Williams
1475 23/05/1917 Richard Hughes 60 Quarry Labourer 42 Llwyndu Road Penygroes C 251 John M Williams
1476 26/05/1917 Richard Williams 70 Engine Driver 10 Eifion Terrace Talysarn C 252 William Williams
1477 May 1917 Samuel Jones 75 Quarryman Brittania Terrace Talysarn A 1293 William Williams
1478 01/06/1917 David Williams 2 Erw Wen Clynnog C 281 Howell Roberts Child of William Williams
1479 02/06/1917 Jane Davies 22 Maid Servant 2 Victoria Terrace Nantlle B 496 Morris Williams
1480 05/06/1907 Catherine Owens 61 Widow 9 Victoria Terrace Nantlle C 71 Morris Williams
1481 07/06/1917 Mary Williams 32 Geulan Nantlle C 233 Morris Williams Wife of Thomas Williams
1482 08/06/1917 Jane Williams 54 44 County Road Penygroes A 1351 R J Parry Wife of Hugh Williams
1483 08/06/1917 Owen Thomas 66 Quarryman 15 Eifion Terrace Talysarn C 253 Robert W Jones
1484 19/06/1917 Robert Williams 57 Quarry Labourer 31 Hyfrydle Road Talysarn C 283 John Jones
1485 20/06/1917 Robert Owen Williams 18 Farm Labourer Glan'r Afon Drws y Coed C 177 Morris Williams
1486 20/06/1917 Maurice Jeffreys Owen 3 Post Office Portdinorwic C 254 William E Williams Child of Griffith G Owen
1487 25/06/1917 Catherine Roberts 52 Blaen y Garth Nantlle C 256 Morris Williams Wife of John Wm Roberts
1488 17/07/1917 Thomas Michael Jones 74 Quarryman 24 Baptist Street Penygroes B 440 John M Williams
1489 23/07/1917 Richard Jones 72 Quarryman 7 Penybont Talysarn C 257 Richard Edwards
1490 15/08/1917 Elizabeth Thomas 78 Widow Bron Eryri Talysarn C 73 John Jones
1491 16/08/1917 William Prichard 32 Shoemaker 27 Snowdon Street Penygroes C 195 John Williams
1492 17/08/1917 Pyrs Griffith 2 20 Market Place Penygroes C 258 R W Jones Child of Pyrs Griffith
1493 21/08/1917 Margaret Jones 57 Garreg Wen Penygroes C 259 Richard Edwards Wife of William D Jones
1494 12/10/1917 Cissie Jones 31 Pant y Celyn House Talysarn A 1165 William Williams Daughter of Evan P Jones
1495 18/10/1917 Jane Pritchard 67 Tan y Wern Talysarn C 260 D M Lloyd Wife of Robert Pritchard
1496 03/11/1917 Margaret Griffith 51 9 Ffridd Terrace Rhosgadfan B 379 Mr Walters Wife of William Griffith
1497 06/11/1917 Margaret Williams 49 Bodawen Penygroes C 261 Robert Wm Jones Wife of John M Williams
1498 14/11/1917 John Jones 58 Quarryman Uwchllifon Carmel C 41 William G Hughes
1499 14/11/1917 Ann Griffith 78 Widow 16 Treddafydd Penygroes A 1318 William E Williams
1500 24/11/1917 Annie Williams 34 Spinster Pembroke House Penygroes C 262 John M Williams
1501 28/11/1917 Ann Jane Williams 11 50 County Road Panygroes A 1335 Edward Thomas Child of John Williams
1502 04/12/1917 Rowland Williams 35 Quarryman 36 Baptist Street Penygroes C 262 John M Williams
1503 06/12/1917 Owen Jones 19 Dockman 2 Eifion Terrace Talysarn B 613 William Williams
1504 06/12/1917 John R Jones 57 Quarryman Frondirion Clogwyn Melyn C 19 William G Hughes
1505 12/12/1917 Henry Lloyd Rees 80 Quarryman 5 Kinmel Terrace Nantlle C 103 Morris Williams
1506 28/12/1917 John Williams 67 Labourer 24 Snowdon Street Penygroes C 264 G O Roberts
1507 10/01/1918 Thomas John Jones 58 Quarryman 8 Hyfrydle Road Talysarn C 42 John Jones
1508 21/01/1918 Elizabeth Parry 52 Fair View Penygroes B 637 G O Roberts Wife of Thomas John Parry
1509 23/01/1918 Llewelyn Jones 73 Tailor 26 High Street Penygroes C 265 John M Williams
1510 01/02/1918 Ann Jones 79 Widow Tai Pella Drws y Coed B 658 Morris Williams
1511 01/02/1918 Owen Jones 68 Labourer 22 Eifion Terrace Talysarn C 266 William Williams
1512 08/02/1918 Ellen Roberts 59 1 Bryndulas Ave Seven Sisters B 558 William E Williams Wife of Llewelyn Roberts
1513 11/02/1918 Jane Jones 78 Pen Brynllawr Penygroes C 267 William E Williams Wife of Henry Jones
1514 04/03/1918 William Williams 76 Labourer Llys Ifor Coed Madog Rd Talysarn C 269 William Williams
1515 04/03/1918 Ellen Jones 72 Gwynfryn Baptist St Penygroes C 10 G O Roberts Wife of Thomas Jones
1516 12/03/1918 Sarah Elizabeth Moss 50 66 Bryncelyn Road Talysarn C 270 D M Lloyd Wife of Philip Moss
1516A 16/03/1918 Mary Ellen Jones 38 4 Nantlle Terrace Nantlle B 423 Morris Williams Wife of John Jones
1517 19/03/1918 Hugh Hughes 40 Miner Monfa High Street Penygroes A 1092 John M Williams
1518 26/03/1918 Owen Edwards 62 Quarryman Aled House Hyfrydle Rd Talysarn C 271 Richard Edwards
1518A 28/03/1918 David John Evans 42 Quarryman 17 Brynderwen Talysarn C 284 D M Lloyd
1519 30/04/1918 Evan John Lewis 33 Quarryman Hyfrydle Road Talysarn A 1339 Richard Edwards
1520 07/05/1918 Robert John Roberts 15 Trefonen Talysarn C 272 R Mon Hughes Son of G D Roberts
1521 25/05/1918 Ellen Hughes 76 Widow Monfa High Street Penygroes A 1092 John M Williams
1522 28/05/1918 Jane Cathrine Morris 49 38 County Road Penygroes C 273 G O Roberts Wife of John David Morris
1523 30/05/1918 Richard Griffiths 23 Quarryman 21 Treddafydd Penygroes B 634 William E Williams
1524 04/06/1918 Ellen Rowlands 71 Factory Llanllyfni C 26 John M Williams Wife of John Rowlands
1525 15/06/1918 Thomas Jones 3d Pendyffryn Ta;ysarn C 274 Richard Edwards Child of Thomas John Jones
1526 21/06/1918 Elizabeth Ann Parry 12 9 Clynnog Road Penygroes B 403 Edward Thomas Child of Richard Parry
1527 25/06/1918 Kate Roberts 46 Bryn Soar High Street Penygroes C 275 John M Williams Wife of Thomas Roberts
1528 06/07/1918 George Henderson 45 Quarryman 1 Nantlle Terrace Nantlle A 1074 Morris Williams
1529 08/07/1918 Jane Jones 65 Widow 22 Eifion Terrace Talysarn 266 William Williams
1530 11/07/1918 Jannie Williams 25 Hospital Nurse Dafarn dywyrch Upper Llandwrog 460 Hugh Roberts
1531 12/07/1918 Thomas H Hughes 50 Quarryman Ty Capel Tan'rallt C 609 William E Williams
1532 26/07/1918 Ann Parry 75 Widow 2 Edward Street Caernarvon B 368B D Hoskins
1533 02/08/1918 Catherine Williams 3w Aled House Hyfrydle Rd Talysarn C 271 John Jones Child of Abram Williams
1534 22/08/1918 John Parry 50 Labourer 23 Water Street Penygroes C 279 Richard Edwards
1535 07/09/1918 Mary Edwards 11m Tai Storehouse Drws y Coed C 280 Morris Williams Child of Hugh Edwards
1536 17/09/1918 Hugh W Ambrose 44 Engine Driver Dulyn View Rhiwlas Road Talysarn C 285 Hugh Roberts
1537 23/09/1918 Fanny Griffith 18m Hansworth House Market Place C 286 Edward Thomas Child of Edward Griffith
1538 25/09/1918 Mary Griffith 68 Brynrhesdydd Upper Llandwrog B 367 Morris Williams Wife of Thomas Griffith
1538A 27/09/1918 Griffith Morris Williams 61 Engine Driver 15 Station Road Talysarn C 316 John Jones
1539 08/10/1918 Laura Francis 35 Post Office Nantlle C 288 Morris Williams Child of Griffith W Francis
1540 14/10/1918 Mona Roberts 4m Brodawel Snowdon Street C 317 John M Williams Child of David W Roberts
1541 22/10/1918 David Jones 65 Slate Loader Ty Capel Talysarn C 298 William Williams
1542 29/10*1918 Jane Jones 71 Glan Helen County Road B 352 Edward Thomas
1543 02/11/1918 William Evans 37 Miner Ty lon Bach Fourcrosses A 1366 William E Williams
1544 04/11/1918 Mary Griffith 75 Widow Blaen y Ddol Talysarn A 1225 John Jones
1545 05/11/1918 Susana Morris 27 38 County Road Penygroes C 273 William E Williams Daughter of John D Morris
1546 05/11/1918 David Griffith Jones 43 Quarryman 4 Tram Road Penygroes C 290 John M Williams
1547 07/11/1918 David Morris Jones 42 Quarryman Gaerwen Fawr Upper Llandwrog C 319 Robert W Jones
1548 08/11/1918 Sarah W Jones 37 London House Talysarn C 291 William Williams Wife of Robert John Jones
1549 09/11/1918 Annie Mary Humphreys 39 12 Coedmadog Road Talysarn B 660 D M Lloyd
1550 11/11/1918 Catherine Ann Jones 30 59 High Street Penygroes C 318 William E Williams Wife of William Jones
1551 11/11/1918 William Griffith Jones 8 59 High Street Penygroes C 318 William E Williams Child of William J Jones
1552 13/11/1918 Robert Ambrose 52 Quarryman Hendre Street Caernarvon A 1213 Rev Roberts
1553 13/11/1918 Mary Davies 29 1 Kings Road Penygroes C 297 John M Williams Wife of Evan R Davies
1554 14/11/1918 Gwilym Aled Roberts 2 3 Fronerch Terrace Nantlle C 295 Morris Williams Child of William Thos Roberts
1555 15/11/1918 Jane Mary Williams 16 Geulan Nantlle C 296 Morris Williams Child of Thomas Williams
1556 15/11/1918 John owen Williams 70 Grocer Market Place Penygroes A 1140 William E Williams
1557 15/11/1918 Ann Ellen Griffith 39 Domestic Servant 7 Treddafydd Penygroes A 1297 William E Williams
1558 16/11/1918 Margaret Roberts 39 10 Treddafydd Penygroes C 14 William E Williams Wife of John Roberts
1559 16/11/1918 Emrys Hughes 28 Quarryman 5 Eryri Terrace Upper Llandwrog C 44 Morris Williams
1560 18/11/1918 Robert Lloyd Williams 7m Tan'rallt Hall Llanllyfni C 200 Richard Edwards Child of John Thos Williams
1561 18/11/1918 Catherine Ann Roberts 28 School Teacher Bryn Arfon Clynnog Rd Penygroes C 292 Richard Edwards
1562 22/11/1918 Emlyn Wynne Jones 13 Beatrice Talysarn C 294 William Williams Child of William Wm Jones
1563 22/11/1918 Mary Jones 29 Auckland House Penygroes A 1111 William E Williams Wife of Emrys Jones
1564 25/11/1918 William Jones 19 Quarryman 37 Coedmadog Road Talysarn B 409 Richard Edwards
1565 28/11/1918 Evan Roberts 23 Coalier 32 Baptist Street Penygroes B 558 William E Williams
1566 28/11/1918 Maggie Roberts 14 32 Baptist Street Penygroes B 568 William E Williams Child of Llewelyn Roberts
1567 28/11/1918 Catherine Roberts 25 32 Baptist Street Penygroes B 568 William E Williams Daughter of Llewelyn Roberts
1568 29/11/1918 Claudia E Owen 34 Bryn y Coed Talysarn C 112 David O'Brien Owen Wife of Owen Llewelyn Owen
1569 05/12/1918 William W Jones 51 Quarryman Bell Mont Victoria Road C 299 Edward Thomas
1570 09/12/1918 John H Williams 36 Electrical Wireman Penrorsedd House Nantlle C 293 Morris Williams
1571 09/12/1918 Richard Hughes 79 Engine Driver 2 Station Road Penygroes B 511 John M Williams
1572 31/12/1918 Alun Parry 7m 4 Treddafydd Penygroes C 301 John M Williams Child of David Parry
1573 10/01/1919 Robert R Williams 69 Quarryman 4 Penrorsedd Terrace Nantlle C 302 Morris Williams
1574 20/01/1919 Ann Williams 72 Widow 14 County Road Penygroes C 75 Edward Thomas
1575 23/01/1919 Kitty Evans 11w Cartref Victoria Road Penygroes C 351 John M Williams Child of Evan Price Evans
1576 04/02/1919 Jane Thomas 80 Widow 61 Hyfrydle Road Talysarn B 588 G O Roberts
1577 06/02/1919 Ann Roberts 52 Princess Road Liverpool C 303 William Williams Wife of John Roberts
1578 07/02/1919 Robert Henry Jones 46 Grocer Calfaria House Penygroes C 171 Richard Edwards
1579 08/02/1919 Robert Henry Parry 32 Park Road Liverpool C 50 Morris Williams
1580 13/02/1919 Benjamin Jones 39 Labourer Bronelon Talybont Bangor B 358D William Williams
1581 15/02/1919 Ellen Griffiths 49 Aled House High Street Penygroes C 320 William E Williams Wife of John W Griffith
1582 15/02/1919 Hugh Parry Roberts 27 Quarryman 8 Brynderwen Talysarn C 305 William Williams
1583 19/02/1919 Elizabeth Jones 8h Eryri House Water St Talysarn C 5 William E Williams Child of Edward Jones
1584 21/02/1919 Idwal Davies 25 Greengrocer London Road Holyhead C 307 William Williams
1585 26/02/1919 Robert Wm Jones 58 Slate Loader Prince Llewelyn Penygroes C 187 William E Williams
1586 17/03/1919 Robert Thomas 4 Brynalyn Talysarn C 309 William Williams Child of Richard W Thomas
1587 18/03/1919 Judith Jones 40 Llys Eifion Penygroes C 355 William E Williams Wife of Robert Jones
1588 22/03/1919 Ellen Thomas 36 Graianfryn High Street Penygroes C 324 William E Williams Wife of William Thomas
1589 25/03/1919 Ellen Owen 42 Spinster Pen'rorsedd House Nantlle C 83 Morris Williams
1590 11/04/1919 Owen Wm Hughes 32 Engine Driver Bryndyffryn Talysarn C 311 D M Lloyd
1591 14/04/1919 Annie Mary Hughes 19 Dressmaker Bryndyffryn Talysarn C 311 D M Lloyd
1592 14/04/1919 Richard Jones 64 Coal Miner Castle Cottage Ystradgynlais A 1249 William E Williams
1593 15/04/1919 Evan Wm Hughes 24 Baker Bryndyffryn Talysarn C 311 D M Lloyd
1594 18/04/1919 Richard Prichard 31 Miller 96 County Road Penygroes C 199 Richard Edwards
1595 23/04/1919 Daniel John Jones 32 Druggist Drug Hall High St Penygroes C 322 William E Williams
1596 25/04/1919 John Jones Hughes 42 Shoemaker 19 Chapel Road Penygroes 1266 G O Roberts
1597 29/04/1919 Jane Roberts 64 15 Hyfrydle Road Talysarn C 313 Richard Edwards Wife of John Roberts
1598 08/05/1919 David Wm Davies 66 Merchant Glynafon Talysarn C 314 G O Roberts
1599 13/05/1919 Annie Thomas 46 Maid Servant Braich Melyn Clogwyn Melyn A 1223 Richard Edwards
1600 16/05/1919 Ann Jones 78 Widow Cloddfa'r Lon Nantlle A 1110 Morris Williams
1601 23/05/1919 William Humphreys 16 Shoemaker Maes Madog Talysarn C 328 Mr Reed Garn
1602 23/05/1919 David Jones 64 Painter Gwydr House County Rd Penygroes C 326 Edward Thomas
1603 26/05/1919 Thomas Henry Owen 4m 23 Pen y Bont Talysarn C 205 William Williams Child of Kate Owen
1604 31/05/1919 Elizabeth Jones 78 49 High Street Penygroes A 1242 William E Williams Wife of John Isaac Jones
1605 21/06/1919 David Watkin Griffith 30 Quarryman Samaria Cilgwyn C 219 Robert Wm Jones
1606 01/07/1919 Catherine Williams 44 40 Llwyndu Road Penygroes B 364 John M Williams Wife of H R Williams
1607 09/07/1919 Evan Lewis 78 Quarryman Maes Merddyn Bont Newydd A 1080 Richard Thomas
1608 15/07/1919 Jane Roberts 59 Widow Braich Melyn Clogwyn Melyn C 132 Richard Edwards
1609 01/08/1919 Margaret Hughes 68 Widow Cwellyn Terrace Rhyd ddu C 93 R Price Ellis
1610 08/08/1919 Robert Jones 15 Baker Bodfryn Llwyndu Road C 85 Robert Wm Jones
1611 16/08/1919 Richard Owen 62 Blacksmith Eirianfa Penygroes B 648 William E Williams
1612 23/08/1919 Elizabeth Jones 56 18 Baptist St Penygroes C 329 Robert Wm Jones Wife of John H Evans
1613 17/09/1919 Owen Parry 62 Quarryman 11 Cavour Street Talysarn C 330 T Glyn Roberts
1614 22/09/1919 Thomas Roberts 80 Farmer Caeronwy Nantlle C 358 Morris Williams
1615 27/09/1919 Morris Parry Morris 15 Grocer 5 Clynnog Road Penygroes C 331 Edward Thomas
1616 15/10/1919 Jane Roberts 15 Gwynle House County Road C 332 Richard Edwards Child of John Gth Roberts
1617 20/10/1919 Catherine Jones 69 Widow Fronfelen Clogwyn Melyn A 1319 Edward Thomas
1618 22/10/1919 Glenys O Roberts 2 Drug Hall High St Penygroes C 322 William E Williams Child of W H Roberts
1619 03/11/1919 John Isaac Jones 85 Labourer 49 High Street Penygroes A 1242 William E Williams
1620 04/11/1919 Robert Roberts 56 Quarryman 5 Kinmel Terrace Nantlle C 104 Morris Williams
1621 06/11/1919 Grace Ellen Jones 21 Hospital Nurse 60 Hyfrydle Road Talysarn B 397 Richard Edwards
1622 10/11/1919 Laura Evans 68 17 Ty;nwerglodd Penygroes C 334 William E Williams Wife of Evan Evans
1623 22/11/1919 Robert John Jones 52 Quarryman Angorfa Talysarn C 62 John Jones
1624 22/11/1919 John Williams 63 Miner Glanffrwd Saron Bethel B 352C D M Lloyd
1625 28/11/1919 Mary Roberts 66 Widow Penditch Talysarn C 194 D M Lloyd
1626 04/12/1919 Thomas Hugh Jones 50 Quarryman 38 Llwyndu Road Penygroes C 335 John M Williams
1627 06/12/1919 Elizabeth Rowlands 81 16 Penrorsedd Terrace Nantlle B 505 Morris Williams Wife of Hugh Rowlands
1628 17/12/1919 John John Williams 60 Quarryman 10 Nantlle Road Talysarn C 336 Towyn Jones
Entries Per Page
Displaying Page of