Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb Cofrestr / Register Reference
  • DATE - Dyddiad Bedydd/Date Baptized
  • CHILD - Plentyn / Child - (B) (I) Anghyfreithlon neu rhieni heb briodi / Illegitimate or unmarried parents
  • FATHER - Enw'r Tad / Father's Name
  • MOTHER - Enw'r Fam / Mother's Name
  • SURNAME - Cyfenw / Surname
  • ABODE - Preswylfod / Residence
  • NOTES - Nodiadau / Notes
ID
DATE
CHILD
FATHER
MOTHER
SURNAME
ABODE
NOTES
1 03/03/1760 Evan John Catherine Robert Tyn mynydd
2 06/09/1760 Richard William Mary Charles Tyddyn y Coed Farmer
3 18/10/1760 Robert Thomas Gaynor Owen Froches Farmer
4 07/02/1761 Ellen John Elizabeth Robert Tyn y berth Labourer
5 21/03/1761 William Robert Mary Jones Glanravon Farmer
6 23/04/1761 Jane Ellis Anne Owen Mathen Ucha Farmer
7 13/08/1761 Sarah John Ellen Griffith Bwth Annas Labourer
8 20/11/1761 Sidney Robert Mary Hughes Glanygors Farmer
9 24/02/1762 William Owen Catherine Jones Brynygroes Labourer
10 30/05/1762 William Hugh Margaret Roberts Talysarn Labourer
11 06/06/1762 Hugh Robert Ellen Morgan Smith
12 07/08/1762 Mary Robert Mary Jones Glanrafon Farmer
13 28/08/1762 Frances John Katherine Roberts Rector of Llanbedrog
14 19/09/1762 Owen William Gaynor Griffith Tyddyn y Coed Bach Labourer
15 17/10/1762 David John Catherine Robert Tynymynydd Labourer
16 05/11/1762 Mary Robert Mary Hughes Glan Gors Farmer
17 25/11/1762 Richard Robert Margaret Jones Sarn Seiri Labourer
18 04/04/1763 Anne William Mary Charles Tyddyn Coed Farmer
19 01/05/1763 Mary William Sarah Jones Cefn Weaver
20 08/05/1763 William Ellis Anne Owen Mathen Ucha Farmer
21 05/06/1763 Charles William Mary Prichard Tyddyn Cae Labourer
22 05/08/1763 John William Elizabeth Williams Tyn y Llan Labourer
23 07/09/1763 John John Rev Katherine Roberts Rector of Llanbedrog
24 27/11/1763 John William Anne Roberts Tyddyn y Coed Mariner
25 06/01/1764 Robert William Margaret Prichard Tanygraig Labourer
26 30/03/1764 Richard William Margaret Roberts Tynymynydd Farmer
27 13/05/1764 Owen John Ellen Griffith Bwth Annas Labourer
28 24/06/1764 William John Catherine Robert Tynymynydd Labourer
29 28/06/1764 Ellen Robert Mary Hughes Glanygors Farmer
30 28/07/1764 Owen Thomas Gaynor Owen Frochas Farmer
31 28/10/1764 Grace Robert Ellen Morgan Smith
32 31/10/1764 Robert Robert Ellen Francis Talysarn Farmer
33 30/01/1765 William William Sidney Bengan Ty Mawr Labourer
34 30/02/1765 Griffith Robert Margaret Griffith Taihirion Labourer
35 28/02/1765 Thomas John Katherine Roberts Clerk Rector of Parish
36 10/03/1765 Robert William Gaynor Griffith Tyddyn Coed Bach Labourer
37 18/03/1765 Catherine Robert Mary Jones Glanrafon Farmer
38 19/05/1765 Ellen John Anne Robert Penybryn Labourer
39 02/06/1765 Sarah William Sarah John Cefn Weaver
40 14/07/1765 Jane Hugh Jane Thomas Tynllan Taylor
41 21/07/1765 Robert John Elizabeth Robert Tynyberth Labourer
42 28/07/1765 Owen Robert Margaret Jones Pensarn Labourer
43 22/09/1765 William Ellis Jane Morris Tynllan Cooper
44 21/11/1765 Mary William Mary Charles Tyddyn y Coed Labourer
45 17/03/1766 Katherine John Rev Katherine Roberts Clerk Rector of Parish
46 05/05/1766 Jane Robert Mary Hughes Glanygors Farmer
47 02/02/1767 Robert Isaac Ellen Robert Miller
48 22/02/1767 Ellen Robert Ellin Morgan Smith
49 17/05/1767 John Ellis Anne Owen Mathen Farmer
50 12/06/1767 Robert Richard Lowry Jones Glanrhyd Labourer
51 24/06/1767 William Robert Mary Jones Tanygraig Yeoman
52 24/07/1767 Henry John Katherine Roberts Clerk Rector of Parish
53 09/08/1767 David John Robert Catherine Owen Bwth Annas Labourer
54 18/10/1767 John William Sidney Bengan Ty Mawr Labourer
55 18/10/1767 Thomas John Ellen Griffith Cefn Labourer
56 22/01/1768 John Richard Ellen Ellis Miller
57 24/01/1768 Margaret Thomas Gainor Owen Ty Uchaf Labourer
58 31/01/1768 Katherine Richard Mary William Pensarn Taylor
59 19/02/1768 Richard Robert Ellen Roberts Abererch Parish Yeoman
60 22/05/1768 David George Margaret Griffith Penmaen Labourer
61 26/05/1768 Richard John Mary William Gwindy Shoemaker
62 09/06/1768 Elizabeth Robert Mary Hughes Glanygors Yeoman
63 30/06/1768 Ellen John Elizabeth Robert Tynmynydd Labourer
64 26/09/1768 Mary John Katherine Roberts Clerk Rector of Parish
65 23/10/1768 Henry Thomas Margaret William Froches
66 23/10/1768 Jonnet Evan Jane Griffith Brynygroes Labourer
67 23/10/1768 Catherine William Mary Charles Tyddyn y Coed Labourer
68 25/11/1768 Mary Ellis Anne Owen Mathen Labourer
69 27/11/1768 Mary William Elizabeth Griffith Tyddyn Coed Bach Labourer
70 10/12/1768 John William Margaret Roberts Tynymynydd Labourer
71 27/03/1769 Magdalen Robert Ellin Morgan Smith
72 23/04/1769 Thomas William Sarah Jones Cefn
73 21/05/1769 Evan Richard Sidney Ellis Miller
74 05/11/1769 Sidney Richard Lowry Jones Glanrhyd
75 03/12/1769 Thomas Robert Mary Hughes Glanygors
76 16/04/1770 Jane John Elizabeth Roberts Tynmynydd
77 27/05/1770 Anne Robert Mary Jones Tyn Caeau
78 02/06/1770 Owen Robert Mary Jones Tan y graig
79 15/07/1770 Jane William Margaret Owen Mathan ganol
80 31/07/1770 Richard William Catherine Prichard Tyddyn y Coed
81 05/08/1770 William Hugh Ellin Williams Ty Mawr
82 12/08/1770 Ellin Richard Sidney Ellis Pen y bryn
83 14/09/1770 Robert Richard Jane Griffith Hendre
84 23/09/1770 Richard Richard Mary William Pensarn
85 19/11/1770 Evan George Margaret Griffith Penman
86 03/02/1771 Henry Francis Sidney Owen Cafn iwrch
87 09/06/1771 Grace (B) Robert Mary Roberts/Prichard Pistill/Bodvean
88 28/06/1771 Benjamin Thomas Margaret William Labourer
89 28/06/1771 Mary William Catherine Griffith Tynllan
90 17/08/1771 Ellin William Margaret Roberts Tyn Mynydd
91 13/12/1771 Catherine John Mary Roberts Tan y Graig
92 31/01/1772 John Richard Jonnet William Miller
93 31/01/1772 Mary John Elizabeth Roberts Tynmynydd
94 23/02/1772 Owen Thomas Gaynor Ellis Labourer
95 13/03/1772 Robert Richard Jane Griffith Hendre
96 18/04/1772 Lowry Robert Mary Jones Tan y Graig
97 04/06/1772 William William Margaret Owen Mathan Ganol
98 10/01/1773 Thomas Robert Jane Thomas Mathan bach
99 17/01/1773 Lowry John Jane Thomas Tyn Llan
100 20/04/1773 William George Margaret Griffith
101 09/05/1773 Elizabeth Robert Ellin Morgan Smith
102 01/08/1773 William Richard William Mary Lewis Tailor
103 27/08/1773 John John Mary Griffith Penman
104 26/09/1773 Jonnet Griffith Lowry Parry Gwyndy
105 12/12/1773 Catherine Owen Margaret Roberts Tyn Berth
106 19/12/1773 Mary Robert Mary Jacob Ty Mawr
107 01/01/1774 Thomas John Mary Roberts Tyn creigiau
108 19/01/1774 Jane William Mary Charles Tyddyn y Coed
109 30/01/1774 William John Elizabeth Roberts Tyn mynydd
110 08/05/1774 Robert Richard Jonnet William Miller
111 31/07/1774 Anne Thomas Gaynor Ellis Tyn y pant
112 20/11/1774 Ellin Thomas Margaret Williams Frochas
113 18/12/1774 Thomas Robert Mary Jones Tan y graig
114 15/01/1775 Thomas Robert Jane Thomas Mathan bach
115 13/02/1775 Catharine Henry Ellin Thomas Bryn y groes
116 22/04/1775 Lowry Richard Jane Griffith Hendre
117 13/08/1775 Griffith William Lowry Prichard Mur y fottu
118 13/10/1775 Jonnet John Mary George Penman
119 02/11/1775 Sara John Sara Shearing Bodvean
120 05/11/1775 Grace David Anne Jones Bodvean
121 30/12/1775 Robert Evan Catherine Roberts Glanrafon Ucha
122 07/01/1776 Elizabeth John Elizabeth Roberts Tyn mynydd
123 14/01/1776 Thomas John Jane Thomas Tyn llan
124 28/01/1776 John Robert Mary Jacob Brynanau
125 09/02/1776 Jane Robert Mary Jones Tan y graig
126 11/02/1776 Immanuel Richard Lowry Jones Glan y rhud
127 08/03/1776 John William Margaret Griffith Tai hirion
128 29/03/1776 Jane William Mary Charles Tyddyn y coed
129 08/04/1776 Elizabeth George Margaret Griffith Penman
130 19/05/1776 Anne Parry (B) Henry Mary Lewis/Prichard Edeyrn/Bodvean
131 26/05/1776 Owen Francis Sidney Owen Cefn iwrch
132 09/06/1776 William John Anne Roberts Gwyndy
133 08/08/1776 Richard Richard Jonnet William Miller
134 14/09/1776 Robert Richard Mary William Nevyn Taylor
135 06/10/1776 William Evan Mary William Gwyndy
136 02/03/1777 Thomas Thomas Gaynor Ellis Tyn Pant
137 13/04/1777 Gwen William Lowry Prichard Labourer
138 22/06/1777 Anne Maurice Mary Thomas Mathan Isa Farmer
139 20/07/1777 Mary Henry Ellin Thomas Bryn y Groes Labourer
140 29/07/1777 John Robert Jane Thomas Mathan bach Tailor
141 07/09/1777 Katharine John Mary George Penman Farmer
142 19/09/1777 Evan Evan Katharine Roberts Glanrafon ucha
143 30/11/1777 Mary William Mary Thomas Gwyndy Weaver
144 04/01/1778 William Owen Margaret Roberts Tyn berth
145 25/01/1778 Robert John Elizabeth Roberts Tyn mynydd Labourer
146 10/04/1778 Hugh Richard Lowry Jones Glanrhyd Labourer
147 12/04/1778 Anne Richard Ellin Lewis Penysarn Labourer
148 18/04/1778 William Robert Mary Jacob Brynna
149 20/04/1778 Nathaniel John Mary Roberts Tyn Creigiau
150 08/05/1778 William Robert Margaret William Tyn mynydd
151 21/06/1778 Katharine John Mary Roberts Carn y Bwlch
152 09/07/1778 David Griffith Sidney Roberts Glan y gors Labourer
153 30/08/1778 Robert William Mary Charles Tyddyn y Coed
154 04/12/1778 Griffith Richard Jane Griffith Hendre
155 02/04/1779 John Thomas Gaynor Ellis Tyn pant
156 13/06/1779 Mary William Lowry Prichard Mur y fotty
157 18/06/1779 William Evan Katharine Roberts Glanrafon ucha
158 19/09/1779 Anne John Sidney Roberts Muriar graig
159 01/10/1779 Jonnet Richard Jonnet William Miller
160 21/11/1779 Anne (B) Richard Ellin William/George Llanengan/Bodvean
161 28/11/1779 Anne John Anne Roberts Gwyndy Labourer
162 09/12/1779 Anne and Jonnet (B) Griffith Katharine Rowland/Williams Llanengan/Bodvean
163 04/05/1780 Robert John Jane Thomas Tyn llan
164 21/05/1780 Elizabeth Griffith Sidney Roberts Pen y Sarn
165 28/05/1780 Robert Robert Jane Thomas Cefn
166 19/10/1780 Charles Robert Margaret William Tyn mynydd
167 19/10/1780 Katharine Griffith Margaret William Cerniog bach
168 05/11/1780 Hugh Robert Mary Jacob Brynna
169 01/02/1781 Anne Evan Katharine Roberts Glanrafon ucha
170 06/05/1781 Katharine Thomas Gaynor Ellis Tyn y Pant
171 26/04/1781 John Robert Mary Jones Tan y Graig
172 20/05/1781 Elizabeth Robert Ellin Thomas Tyn Berth Weaver
173 17/06/1781 Margaret David Lowry Roberts Mathan Isa
174 01/07/1781 Anne John Elizabeth Roberts Tyn y Mynydd
175 23/09/1781 Sidney John Mary Roberts Ty Mawr
176 18/11/1781 Mary William Lowry Prichard Mur y Fotty
177 17/02/1782 William Robert Jane Thomas Cefn Taylor
178 22/02/1782 Hugh Thomas Mary William Tyn Llann Labourer
179 15/03/1782 William Richard Jane Griffith Hendre
180 07/08/1782 Richard Evan Katharine Roberts Glanrafon ucha
181 01/09/1782 John Griffith Anne Jones Tai Hirion
182 01/01/1783 Richard Griffith Sidney Roberts Pen y Sarn
183 09/02/1783 Mary Rowland Margaret Williams Glan y gors
184 23/02/1783 Ellin Robert Mary Jacob Brynna Labourer
185 13/04/1783 Lowry Robert Margaret William Tyn Mynydd
186 10/08/1783 Elizabeth Griffith Jane George
187 21/09/1783 John John Elizabeth Roberts Tyn y mynydd
188 25/02/1784 William William Catharine Jones Cefn Weaver
189 29/02/1784 John Richard Elinor Jones Tynllan Weaver
190 02/04/1784 Anne Evan Catharine Roberts Glanrafon ucha
191 04/06/1784 Lowry David Lowry Roberts Mathan isa
192 11/07/1784 Mary John Mary Roberts Ty Mawr
193 20/10/1784 Phebe William Mary Williams Caur bwlch
194 28/11/1784 Mary Griffith Anne Jones Tai hirion
195 25/02/1785 John Richard Jane Griffith Hendre
196 17/04/1785 William Thomas Gaynor Ellis Tyn y Pant
197 29/04/1785 Mary Robert Anne Hughes Tan y Graig
198 01/05/1785 Jane Griffith Jane George Tyn y Berth
199 05/05/1785 Cathrine Robert Eleanor Jones Glanravon ucha
200 05/05/1785 Eleanor William Cathrine Jones Cefn Weaver
201 19/05/1785 Mary Richard Eleanor Jones Glan y Gorse
202 15/06/1785 Mary Richard Mary Abraham Glan y Gorse
203 25/06/1785 William Thomas Mary William Tyn y Llan
204 27/11/1785 Margaret Robert Jane Thomas Clerk
205 11/12/1785 Cathrine (B) Robert Lowry Roberts/NK Abereirch/Bodvean
206 05/02/1786 Margaret Richard Elinor Jones Tyn y llan Weaver
207 01/03/1786 William Robert Mary Jacob Tyn y Brynnau
208 05/06/1786 William Robert Jane Hughes Mathan Uchaf
209 18/06/1786 Sydney Griffith Sydney Roberts Tal y Sarn
210 29/10/1786 Sidney David Lowry Roberts Mathan Isaf
211 25/12/1786 Anne Robert Anne Hughes Tan y Graig
212 04/02/1787 Anne Griffith Anne Jones Tai hirion
213 09/03/1787 Mary Robert Mary Jones Tan y Graig
214 11/03/1787 Robert John Mary Roberts Ty Mawr
215 16/03/1787 Mary William Catherine Jones Weaver
216 27/04/1787 Robert Robert Catherine Jones Penmon
217 08/07/1787 Ellinor Thomas Mary Williams Tynllan
218 09/09/1787 Eleanor Hugh Catherine Prichard Bryn y groes
219 14/10/1787 Lowry Griffith Jane George Tyn y berth
220 08/11/1787 Robert Robert Ellin Jones Glanyrafon
221 21/03/1788 Robert John Mary Roberts Tymawr
222 08/03/1788 Ellis Owen Jane Ellis Nant
223 30/04/1788 John John Mary Roberts Mathan Ucha
224 04/05/1788 Catherine (B) NK Anne NK/Owen NK/Tyddyn y Cae
225 17/08/1788 Ellin Richard Ellin Jones Tynycaeau
226 25/02/1789 Ellin Robert Jane Thomas
227 14/03/1789 Jane Robert Elizabeth Thomas Glanygors
228 03/04/1789 Catherine Griffith Anne Jones Taihirion
229 21/09/1789 Anne William Catherine Jones Cefn
230 25/10/1789 Margaret Hugh Catherine Prichard Brynygroes
231 16/01/1790 Anne Robert Mary Jacob
232 23/01/1790 Elizabeth Richard Jane Griffith Hendre
233 19/03/1790 Anne Griffith Jane George
234 14/05/1790 Evan Robert Ellen Jones Glanyrafon Ucha
235 04/06/1790 Robert John Mary Roberts Mathan bach
236 22/06/1790 David Robert Anne Hughes Tanygraig
237 29/08/1790 Anne Richard Lowry Roberts Tan y Garn
238 28/01/1791 John Humphrey Catherine Jones Mathan Isa
239 15/07/1791 Mary Griffith Sydney Roberts Talysarn
240 26/07/1791 Richard William Ellin Williams Tynymynydd bach
241 30/07/1791 Owen Robert Jane Thomas Clerk
242 08/01/1792 Robert Robert Mary Jacob
243 24/01/1792 Owen John Jane Owen Tynewydd Hendre
244 18/02/1792 Robert Robert Elizabeth Thomas Glanygors
245 07/04/1792 William Griffith Anne Jones Taihirion
246 17/05/1792 Ellis Griffith Ellin Evan Tynycreigiau
247 26/06/1792 Margaret Hugh Catherine Prichard Brynygroes
248 20/07/1792 Ellin Griffith Jane George Tyn berth
249 16/08/1792 Ellin William Magdalen Roberts Glanbwll Ceidio
250 09/09/1792 Robert Richard Lowry Roberts Garn
251 10/03/1793 Elizabeth Robert Anne Hughes Tanygraig
252 26/04/1793 Thomas Griffith Sydney Robert Talysarn
253 30/07/1793 Anne David Lowry Jones Bodvean
254 08/08/1793 Mary Robert Elizabeth Thomas Penysarn
255 10/08/1793 Griffith Robert Ellin Jones Glanyrafon ucha
256 17/08/1793 Owen Hugh Catherine Prichard Brynygroes
257 17/08/1793 William William Mary Jones Bodvean Hall
258 05/03/1794 David Humphrey Catherine Jones Tyddyn llwydyn
259 17/06/1794 Elizabeth William Ellin Williams Tynymynydd bach
260 08/07/1794 Charles Griffith Anne Jones Taihirion
261 09/09/1794 Jane Robert Ellin Hughes Frochas
262 24/01/1795 Thomas Robert Elizabeth Thomas Penysarn
263 09/02/1795 Dorothy Griffith Jane George Tynyberth
264 14/06/1795 Robert Evans Evan Mary Robert Tyddyn y coed
265 09/07/1795 Anne and Ellin Griffith Sidney Roberts Talysarn
266 05/08/1795 Mary William Catherine Jones Brynmoel Llannor
267 30/08/1795 Ellin William Mary Owen Glanrhyd
268 22/09/1795 Jane Owen Jane Ellis Nant
269 22/11/1795 Jane Morris Margaret Jones Tynewydd
270 22/12/1795 Jane Robert Anne Owen Penmon
271 28/02/1796 Mary William Mary Williams Caenybwlch
272 11/03/1796 Robert Robert Mary Ellis Penmon
273 16/07/1796 John William Catherine Williams Tyddyn y Coed
274 20/08/1796 Robert Thomas Catherine Hughes Glanygors
275 09/09/1796 Catheirne David Anne Owen Brynygroes
276 02/10/1796 Jane Methusalem Jane Griffith Blacksmith
277 16/10/1796 David (B) NK Mary Robert NK/Jacob
278 22/10/1796 Owen Robert Elizabeth Thomas Penysarn
279 24/02/1797 Margaret Robert Ellin Hughes Frochas
280 07/03/1797 William William Ellin Jones Caen Rhos
281 19/03/1797 John William Ellin Williams Tynymynydd
282 09/06/1797 John Griffith Sidney Roberts Talysarn
283 23/08/1797 Anne Ellis Ellis Thomas Mathan Isaf
284 14/08/1797 Jonnet (B) NK Elizabeth NK/Griffith NK/Talysarn
285 10/11/1797 Owen Henry Gaynor Francis Ty Mawr
286 27/03/1798 Mary Thomas Mary Williams Tyddyn y Coed Mawr
287 06/04/1798 Griffith Robert Elizabeth Thomas Penysarn
288 07/04/1798 Margaret Griffith Anne Jones Tai hirion
289 20/07/1798 Harry Robert Mary Ellis Penmon
290 29/08/1798 Lowry Methusalem Jane Griffith Blacksmith
291 06/09/1798 Margaret Robert Elizabeth Owen Penmon
292 15/09/1798 Mary Thomas Catherine Hughes Glanygors
293 02/10/1798 Jane William Catherine Williams Tyddyn y coed
294 30/10/1798 Owen William Jonnet Owen Brynygroes
295 13/01/1799 Mary David Anne Owen Brynygroes
296 02/05/1799 Robert Thomas Anne Roberts Tanygraig
297 09/06/1799 Robert Ellis Jane Thomas
298 09/06/1799 Elizabeth Hugh Ellin Jones Tynymynydd bach
299 04/07/1799 Mary William Mary Owen Glanrhyd
300 06/07/1799 Mary William Elizabeth Thomas Talysarn
301 09/08/1799 Anne Humphrey Catherine Jones Tyddyn llwydyn
302 06/12/1799 William William Ellin Hughes Tynymynydd
303 21/12/1799 Hugh Griffith Sidney Roberts Talysarn
304 28/01/1800 Elizabeth Henry Gaynor Francis Frochas
305 16/03/1800 William Robert Ellin Owen Dolypenrhyn Llannor
306 19/05/1800 William William Catherine Jones Brynmoel Llannor
307 26/05/1800 John (B) William Grace Williams/Roberts Penhyddgan/Aberhonddu
308 26/05/1800 Henry Robert Mary Ellis Penmon Uchaf
309 14/06/1800 John Robert Lowry Prichard Miller
310 14/09/1800 Lamech Methusalem Jane Griffith Blacksmith
311 01/11/1800 Anne Thomas Catherine Hughes Glanygors
312 25/11/1800 William Charles William Catherine Williams Tyddyn y coed mawr
313 14/01/1801 Richard Jones (B) John Anne Prichard/Thomas Llanengan/Tynypant
314 23/02/1801 Anne Owen Catherine Francis Ty mawr Yeoman
315 01/03/1801 Richard Hugh Ellin Jones Tynymynydd bach Labourer
316 13/03/1801 Elizabeth (B) William Gwen Hughes/Williams Llannor/Boduan
317 19/03/1801 Gaynor Robert Elizabeth Thomas Penysarn
318 01/05/1801 William Hugh Mary Jones Mathan ucha
319 07/06/1801 Ellin Robert Ellin Owen Dolypenrhyn Llannor
320 20/06/1801 Griffith Griffith Anne Jones Tai hirion
321 17/08/1801 William Thomas Mary Williams Tyddynycoed
322 23/08/1801 Hugh John Anne Roberts Brynau Shoemaker
323 03/11/1801 Anne William Elizabeth Owen Penmaen Isa
324 14/12/1801 Margaret David Anne Owen Brynygroes
325 22/02/1802 Catherine Robert Catherine Roberts Glanyrafon ucha Yeoman
326 18/05/1802 Sidney Robert Elizabeth Thomas Penysarn
327 19/04/1802 Margaret William Mary Thomas Taihirion
328 30/04/1802 Francis Henry Gaynor Francis Frochas Yeoman
329 04/07/1802 Thomas Jones John Anne Thomas Tynypant
330 16/10/1802 Richard John Mary Humphreys Tyddyn y cae Yeoman
331 05/11/1802 Robert William Lowry Hughes Brynau
332 21/11/1802 John (B) John Margaret Roberts/Hughes Llannor/Penygraig
333 23/01/1803 Ellin David Margaret Griffith Glanygors
334 26/02/1803 Jane Robert Mary Ellis Penmon ucha
335 01/03/1803 John Owen Catherine Francis Ty mawr
336 06/03/1803 Griffith (B) NK Grace NK/Roberts NK/Aberhonddu
337 10/03/1803 Anne Methusalem Jane Griffith Blacksmith
338 06/06/1803 John William Elizabeth Owen Penmon Isa
339 16/07/1803 Richard Thomas Catherine Hughes Glanygors Yeoman
340 28/07/1803 Jane (B) Griffith Jonett Griffiths/Williams Hendreveynws/Bodvean
341 31/07/1803 Jane Griffith Elizabeth Williams Garn
342 08/08/1803 William John Sarah Williams Mathan ganol
343 22/12/1803 Catherine Thomas Thomas Catherine Roberts Cefn Iwrch
344 15/02/1804 William Henry Mary Williams Tynymynydd
345 18/02/1804 Jonnet Robert Elizabeth Thomas Penysarn
346 26/03/1804 William John Ellin Griffith Taihirion
347 29/03/1804 Evan Robert Catherine Roberts Glayravon ucha
348 10/05/1804 Owen Robert Ellin Owen Dolypenrhyn Llannor
349 25/05/1804 Hugh William Lowry Hughes Brynau
350 01/07/1804 David John Sidney David Brynygroes
351 03/07/1804 Ellin Robert Ellin David Mathan Isa
352 11/12/1804 Sidney Harry Gaynor Thomas Frochas
353 16/12/1804 Griffith Roberts David Margaret Griffith Glanygors
354 02/01/1805 Thomas William Elizabeth Owen Penmon Isa
355 12/02/1805 Charles Thomas Mary Williams Tyddynycoed
356 17/02/1805 Anne David Anne Owen Brynygroes
357 13/04/1805 John Griffith (B) Griffith Margaret Jones/Jones Llangian Parish
358 13/04/1805 Ellin Methusalem Jane Griffith
359 20/04/1805 Elizabeth Robert Elizabeth Thomas Penysarn
360 12/06/1805 Jonet Williams Robert Lowry Prichard Mill
361 21/06/1805 Robert John Catherine Roberts Tanygraig
362 10/07/1805 William Owen Catherine Francis Tymawr
363 04/08/1805 Jane (B) Robert Margaret Jones/Hughes
364 19/09/1805 Amelia Thomas Elizabeth Craig Serjeant Major
365 01/11/1805 Robert Griffith Anne Jones Taihirion
366 02/01/1806 Margaret John Sarah Williams Mathan ganol
367 15/03/1806 Robert David Margaret Roberts Glanygors
368 23/03/1806 Mary John Sidney David Brynygroes
369 12/04/1806 David Robert Ellin David Mathan Isaf
370 29/05/1806 John William Lowry Hughes Brynau
371 14/06/1806 Margaret Henry Mary Williams Tynymynydd bach
372 03/07/1806 Catherine Thomas Catherine Hughes Glanygors
373 31/07/1806 Anne Robert Cathrine Roberts Glanravon
374 12/09/1806 Owen William Jane Thomas Tynypant
375 14/09/1806 John William Ellin Hughes Yr Allt gam
376 26/09/1806 Thomas and David John Catherine Roberts Tyddynycoed
377 16/10/1806 Henry Robert Mary Ellis Penmon
378 12/01/1807 Jonet William Jonet Williams Tynymynydd
379 29/01/1807 Evan and Margaret John Ellin Griffith Taihirion
380 20/03/1807 Hugh John Catherine Hughes Tuhwntirffrwd
381 10/05/1807 Robert Methusalem Jane Griffith Blacksmith
382 09/07/1807 Owen William Elizabeth Owen Penmon Isa
383 09/07/1807 Lowry Griffith Elizabeth William Fotty Labourer
384 18/07/1807 Harry Owen Catherine Francis Tymawr
385 25/07/1807 Ellis Owen Robert Elizabeth Thomas Penysarn
386 26/09/1807 Owen David Anne Owen Brynygroes
387 22/11/1807 Sidney Hughes David Margaret Griffith Glanygors
388 05/12/1807 Robert John Catharine Roberts Tyddynycoed
389 30/12/1807 Griffith Harry Gaynor Francis Frochas
390 19/06/1808 Elias William Ellin Hughes Yr alltgam
391 03/07/1808 Jane Robert Catherine Roberts Glanyravon
392 21/08/1808 Margaret Charles Cathrine Williams Tyn y Mynydd
393 26/09/1808 Mary Robert Ellin David Mathan Isaf
394 17/10/1808 Mary William Lowry Hughes Brynna
395 30/10/1808 Elizabeth John Sidney David Brynygroes
396 24/01/1809 Richard Thomas Cathrine Hughes Glanygors
397 12/04/1809 Mary Robert Lowry Prichard Mill
398 07/05/1809 Ellin William Jonet Griffith Tyn y Creigiau
399 15/05/1809 Hugh John Sarah Williams Mathen Ganol
400 11/06/1809 Cathrine Methusalem Jane Griffith Blacksmith
401 28/06/1809 Cathrine John No name Hughes Caeau Glas Nevin
402 06/08/1809 Mary David Margaret Griffith Glan y Gors
403 27/08/1809 Robert Thomas Margaret Evans Tyn Caeau
404 27/08/1809 Anne Charles Cathrine Williams Tyn Mynydd
405 03/09/1809 John and David Robert Elizabeth Thomas Penysarn
406 10/09/1809 Anne Griffith Elizabeth Williams Mur y bwbach
407 29/10/1809 William Robert Elizabeth Williams Tyddyncoed Mawr Smith
408 29/10/1809 John Thomas Sidney Jones Rhosyfoel
409 23/04/1810 Elinor Henry Gainor Francis Froches
410 03/06/1810 Griffith Owen Cathrine Francis Tymawr
411 01/07/1810 Thomas Griffith Mary Griffiths Tyn y Creigiau
412 10/07/1810 Mary Martha William Margaret Roberts Clerk Rector Llanddeiniolen
413 31/07/1810 Robert John Elizabeth Roberts Tyn Llann
414 31/08/1810 Elinor William Lowry Hughes Brynna
415 09/09/1810 Griffith Robert Catherine Roberts Glanravon
416 11/11/1810 Evan Robert Rachel Roberts Llainysgawen
417 08/12/1810 Mary Thomas Sidney Jones Rhosyfoel
418 08/02/1811 Owen Henry Mary Williams Tyn y Mynydd bach
419 08/02/1811 Anne John Sidney David Brynygroes
420 16/02/1811 Robert John Sidney Griffith Taihirion
421 01/03/1811 William Griffith John Elinor William Taihirion
422 15/04/1811 Elinor Robert Elinor David Mathen Isaf
423 17/04/1811 Griffith David Anne Owen Brynygroes
424 09/05/1811 Thomas Thomas Margaret Evan Tynycaeuaf
425 20/05/1811 Margaret William Elinor Hughes Tailor
426 12/07/1811 Margaret Roberts David Margaret Griffith Ralltgoch
427 22/12/1811 Margaret Robert Margaret Evans
428 25/12/1811 William William Jane Parry Nevin Parish
429 05/01/1812 Martha William Margaret Roberts Clerk Rector Llanddeiniolen
430 11/01/1812 Margaret Roberts Robert Elizabeth Thomas Penysarn
431 03/04/1812 Robert Robert Margaret Jones Rector of this Parish
432 23/04/1812 Ellis Thomas Catherine Hughes
433 13/06/1812 Mary Owen Mary Williams Glanrhyd
434 30/08/1812 Jane Griffith Griffith Elizabeth Roberts
Entries Per Page
Displaying Page of