Cyn 1752 newidiwyd rhif y flwyddyn drosodd ar Fawrth 25ain. 1752 oedd y flwyddyn gyntaf i Ionawr 1af fod yn ddiwrnod cyntaf y flwyddyn.
Daeth hyd i fod fel canlyniad i Ddeddf Calendr 1751. Felly, y diwrnod ar ôl 31ain o Ragfyr 1751 oedd Ionawr 1af 1752. Oherwydd hyn roedd 1751 yn flwyddyn fyrach na'r arferol.

Before 1752, the year number changed over on March 25th (Lady day). The year 1752 was the first year that January 1st was the first day of the year.
The Calendar Act of 1751 changed this, so that the day after 31 December 1751 was 1 January 1752. As a consequence, 1751 was a short year - it ran only from 25 March to 31 December.

Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb Cofrestr / Register Reference
  • DATE - Dyddiad Bedydd/Date Baptized
  • CHILD - Plentyn / Child - (B) (I) Anghyfreithlon neu rhieni heb briodi / Illegitimate or unmarried parents
  • FATHER - Enw'r Tad / Father's Name
  • MOTHER - Enw'r Fam / Mother's Name
  • SURNAME - Cyfenw / Surname
  • ABODE - Preswylfod / Residence
  • NOTES - Nodiadau / Notes
  • BAPT - Bedyddiwyd Gan / Baptized By
ID
DATE
CHILD
FATHER
MOTHER
SURNAME
ABODE
NOTES
1 26/05/1746 Mary Robert Ellin Griffith Powell
2 17/08/1746 Margaret John Robert No name Tyddyn y Berth
3 05/10/1746 Griffith Charles Anne Lloyd Griffith
4 12/10/1746 Elizabeth Evan Margaret John Jeffrey
5 05/12/1746 William John Mary Robert
6 25/03/1747 Ellin Thomas Margaret Patrick Labourer
7 25/03/1747 Mary John No name Tobias Labourer
8 26/07/1747 William William Catherine Prichard
9 11/10/1747 Griffith Robert Catherine Evan
10 24/12/1747 Anne Thomas Ellin Roberts
11 10/01/1747 John Robert John Margaret Parry
12 28/02/1747 Howel Robert Ellin Powell
13 11/03/1747 Richard Griffith Elizabeth Roberts
14 14/03/1747 Griffith (B) Richard Jane Lloyd/Griffith Ty Newydd Supposed Father Gent/Spinster
15 18/03/1747 Dorothy Griffith Margaret Jones
16 18/03/1747 Jane (B) Thomas Mary Jones/Evan Both Single
17 11/04/1748 Rachel Robert Dorothy William
18 17/04/1748 Robert John Elizabeth Roberts
19 11/05/1748 Owen Charles Anne Lloyd Griffith
20 25/09/1748 Catherine John Mary Tobias
21 16/10/1748 Mary Henry Elizabeth Griffith
22 23/07/1749 Mary Owen Jane Roberts
23 01/10/1749 Robert Thomas Margaret Patrick
24 08/10/1749 Margaret Thomas Ellin Roberts
25 03/12/1749 Robert Robert John Margaret Parry
26 07/12/1749 Robert Ellis Mary Parry Owen
27 21/01/1749 William William Catherine Prichard
28 25/02/1749 Ellin Owen Catherine Jones
29 29/04/1750 Owen Robert Ellin Griffith Powell
30 30/08/1750 Catherine and Anne John Mary Roberts Sexton
31 09/09/1750 William Henry Elizabeth Griffith
32 26/12/1750 John John Mary Tobias
33 05/01/1750 Griffith Charles Anne Lloyd Griffith
34 05/01/1750 Mary Griffith Margaret Jones
35 22/03/1750 Evan (B) Robert Mary Evan/Roberts Holyhead/Bodvean Labourer
36 27/04/1751 Elizabeth Morris Jane Evans Roberts
37 28/04/1751 John Robert Mary Lloyd Jones
38 14/06/1751 Robert John Catherine William
39 30/06/1751 Jane Thomas Ellin Roberts
40 04/08/1751 Jane Owen Jane Roberts
41 13/10/1751 Mary Henry Sidney David Roberts
42 12/01/1752 Robert Robert John Margaret Hugh
43 13/01/1752 Thomas Robert John Margaret Parry
44 01/03/1752 Robert Evan Elizabeth Roberts
45 22/03/1752 Margaret Owen Catherine Jones
46 02/04/1752 Mary Thomas Margaret Patrick
47 07/06/1752 Gainor John Elizabeth Roberts
48 27/06/1752 John Griffith Elizabeth Roberts
49 09/08/1752 Griffith William Gainor Griffith
50 20/08/1752 Richard William Catherine Pritchard
51 12/11/1752 Margery John Catherine William
52 28/11/1752 Catherine Robert Mary Jones/Lloyd Glanrafon
53 04/03/1753 Margaret John Mary Roberts Tai hirion Weaver
54 15/04/1753 Thomas Robert Catherine William Ty yn yr efail Labourer
55 29/04/1753 Robert Griffith Margarett Jones Ty yn y mynydd
56 27/03/1754 Ann Charles Ann Griffith
57 30/03/1754 John Owen Catherine Jones
58 25/07/1754 Ann William Gaynor Griffith
59 25/07/1754 Ellis John Elizabeth Roberts
60 10/08/1754 Ann Owen Jane Roberts
61 12/02/1755 John Thomas Margaret Patrick Glanrhyd
62 15/03/1755 Richard John Jane Roberts Mathan Ucha Labourer
63 28/05/1755 Robert John Catherine Robert
64 20/06/1755 Mary John Sarah Robert Tymawr Labourer
65 16/07/1755 Griffith Griffith Elizabeth Roberts
66 20/08/1755 Ellin Roderick Abigal Jones
67 29/08/1755 Robert Robert Mary Jones Farmer
68 01/10/1755 Hugh Griffith Margaret Jones
69 01/11/1755 Ellin Thomas Ellin Roberts Mathan Bach
70 10/01/1756 Robert John Margaret Jones
71 21/02/1756 Mary Robert Jane Jones
72 09/05/1756 Margaret Hugh Catherine Prichard
73 01/08/1756 William John Ellin Griffith
74 12/10/1756 David Owen Catherine Jones
75 04/11/1756 Catherine William Catherine Prichard
76 18/11/1856 Ellin Robert Margaret Jones
77 20/02/1757 Catherine Hugh Margaret Roberts
78 17/09/1757 Jonet John Catherine Roberts
79 22/09/1757 William Thomas Ellin Roberts
80 08/12/1757 Margaret Owen Jane Roberts
81 19/12/1757 Margaret Robert Grace Parry
82 29/01/1758 Mary and Ellin Robert Mary Jones
83 06/02/1758 Thomas John Sarah Roberts
84 10/02/1758 Charles William Mary Charles
85 18/03/1758 Owen Griffith Ann Evan
86 13/12/1759 Griffith Thomas Gaynor Owen
87 13/07/1759 William John Margaret Jones
88 05/08/1759 Ann Griffith Margaret Jones
89 27/01/1759 William Hugh Margaret Roberts
90 04/02/1759 Harry John Ellin Griffith
91 16/05/1759 Martha William Catherine Prichard
92 23/05/1759 Ann Owen Catherin Jones
93 16/08/1759 Harry Thomas Ellin Roberts
94 20/10/1759 Samuel Robert Mary Jones
95 24/11/1759 Griffith Evan Jonet Griffith
Entries Per Page
Displaying Page of