Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb Cofrestr / Register Reference
  • DATE - Dyddiad Bedydd/Date Baptized
  • CHILD - Plentyn / Child - (B) - (I) Anghyfreithlon neu rhieni heb briodi / Illegitimate or unmarried parents
  • FATHER - Enw'r Tad / Father's Name
  • MOTHER - Enw'r Fam / Mother's Name
  • SURNAME - Cyfenw / Surname
  • ABODE - Preswylfod / Residence
  • OCCU - Gwaith / Occupation
  • BAPT - Bedyddiwyd Gan / Baptized By
ID
DATE
CHILD
FATHER
MOTHER
SURNAME
ABODE
OCCU
BAPT
811 15/01/1843 Griffith Thomas Catherine Evans Hendref Uchaf Farmer John Evans Vicar
812 22/01/1843 Owen Lewis Sarah Owen Bryngwyn Labourer John Evans Vicar
813 28/01/1843 Henry William Mary Parry Bryngronwy Farmer John Evans Vicar
814 29/01/1843 Owen Imanuel Elin Parry Village Mason John Evans Vicar
815 29/01/1843 Jane (B) NK Catherine NK/Roberts NK/Caedu NK John Evans Vicar
816 05/02/1843 William John Elin Ellis Ty nelog Labourer John Evans Vicar
817 15/02/1843 Evan Evan Catherine Jones Llanllawen Farmer John Evans Vicar
818 07/03/1843 John James Jane Evans Ty Mawr Bryncroes Farmer John Evans Vicar
819 21/03/1843 Thomas Thomas Alice James Plas Iol Labourer John Evans Vicar
820 26/03/1843 Elizabeth (B) NK Elizabeth NK/Hughes NK/Bronyfoel NK John Evans Vicar
821 27/03/1843 Thomas Thomas Jane Jones Bodrydd Freeholder John Evans Vicar
822 02/04/1843 William Evan Jane Evans Brychdir Labourer John Evans Vicar
823 21/04/1843 Mary Evan Elin Jones Bardsey Mariner John Evans Vicar
824 23/04/1843 William John Catherine Williams Tanffordd Bodferin Weaver John Evans Vicar
825 23/04/1843 Mary William Catherine Roberts Tynymynydd Farmer John Evans Vicar
826 26/05/1843 Robert (B) NK Margaret NK/Roberts NK/Glanrhyd NK John Evans Vicar
827 11/06/1843 Elin John Catherine Evans Safnypant Labourer John Evans Vicar
828 04/07/1843 Richard David Margaret Roberts NK Labourer John Evans Vicar
829 16/07/1843 Thomas John Anne Thomas Tyhen Anelog Labourer John Evans Vicar
830 16/07/1843 Jane Ellis Elin Parry Tynant Mariner John Evans Vicar
831 29/07/1843 Lewis David Jane Morris Cottage Labourer John Evans Vicar
832 30/07/1843 Elizabeth (B) NK Martha NK/Jones NK/Ty Hen NK John Evans Vicar
833 10/09/1843 Jane William Margaret Griffith Bryndu Butcher John Evans Vicar
834 01/10/1843 William Hugh Mary Williams Caeforris Farmer John Evans Vicar
835 02/11/1843 Daniel William Elin Griffith Glanrhyd Farmer John Evans Vicar
836 14/11/1843 Thomas John Elin Evans Tyncae Farmer John Evans Vicar
837 03/12/1843 David David Gainor Williams Pwlldefaid Farmer John Evans Vicar
838 21/01/1844 Mary Robert Mary Griffith Tytanyfron Farmer John Evans Vicar
839 28/01/1844 Elinor William Elizabeth Jones Tyr Efail Labourer John Evans Vicar
840 04/02/1844 William Evan Jane Jones Gegin fawr Farmer John Evans Vicar
841 06/02/1844 Jane Evan Mary Griffith Village Sailor John Evans Vicar
842 16/02/1844 Griffith John Jonnet Griffith Tytanyfron Anelog Labourer John Evans Vicar
843 17/03/1844 Griffith Griffith Anne Williams Tytanyfron Anelog Labourer John Evans Vicar
844 24/03/1844 Thomas Thomas Mary Jones Ystohelyg Farmer John Evans Vicar
845 05/04/1844 William John Jane Williams Caer Eos Farmer John Evans Vicar
846 07/04/1844 Catherine John Bridget Jones Bardsey Joiner John Evans Vicar
847 21/04/1844 Nathaniel Robert Elin Roberts Bardsey Labourer John Evans Vicar
848 28/04/1844 Jane Owen Margaret Roberts Court Farmer John Evans Vicar
849 02/06/1844 David William Dorothy Williams Hendref Bach Farmer John Evans Vicar
850 02/06/1844 Margaret William Elizabeth Williams Nhegraig Farmer John Evans Vicar
851 16/06/1844 Griffith (B) NK Anne NK/Edwards NK/Gwthrian NK John Evans Vicar
852 23/06/1844 John Evan Mary Prichard Gilfach Farmer John Evans Vicar
853 27/06/1844 Evan Richard Mary Williams Bardsey Farmer John Evans Vicar
854 14/07/1844 William Robert Jane Williams Penybryn Mariner John Evans Vicar
855 14/07/1844 Catherine Thomas Jane Ellis Carreg Farmer John Evans Vicar
856 18/08/1844 Robert Richard Sarah Williams Bryncaled Labourer John Evans Vicar
857 18/08/1844 Jane Evan Elizabeth Richard Ty Hen Anelog Labourer John Evans Vicar
858 02/09/1844 William William Anne Williams Plas Bach Bardsey Farmer John Evans Vicar
859 02/09/1844 Robert Griffith Mary Jones Bardsey Fisherman John Evans Vicar
860 20/10/1844 Thomas (B) NK Jane NK/Prichard Village NK John Evans Vicar
861 20/10/1844 Mary Thomas Anne Jones Big Labourer John Evans Vicar
862 20/10/1844 Lucy (B) NK Catherine NK/Jones NK/Talcen y Foel NK John Evans Vicar
863 27/10/1844 Robert Hugh Elin Evans Ystohelyg Bach Carpenter John Evans Vicar
864 08/12/1844 John Daniel Mary Williams Nhegraig Shoemaker John Evans Vicar
865 12/12/1844 Elin Griffith Mary Rowland Pant Farmer John Evans Vicar
866 16/02/1845 Robert William Margaret Price Bryndu Butcher John Evans Vicar
867 21/02/1845 Catherine David Claudia Williams Hendref Farmer John Evans Vicar
868 23/02/1845 Griffith Owen Sarah Jones Dafarn Dywyrch Labourer John Evans Vicar
869 23/02/1845 John Lewis Sarah Owen Bryngwyn Labourer John Evans Vicar
870 06/03/1845 Jane John Jane Thomas Pwllciw Farmer John Evans Vicar
871 09/03/1845 Elizabeth Thomas Alice James Plas Iol Labourer John Evans Vicar
872 12/03/1845 Catherine John Catherine Evans Safn Pant Labourer John Evans Vicar
873 30/03/1845 Margaret Thomas Jane Richards Murmelyn Farmer John Evans Vicar
874 01/04/1845 John Imanuel Elin Parry Village Mason John Evans Vicar
875 05/04/1845 William (B) NK Lowry NK/Ellis NK/Aberpwll NK John Evans Vicar
876 20/04/1845 Mary John Catherine Jones Brychdir Labourer John Evans Vicar
877 01/05/1845 John John Mary Evans Caecrin Labourer John Evans Vicar
878 29/05/1845 Benjamin John Anne Prichard Llanllawen Bach Farmer John Evans Vicar
879 12/06/1845 Jane (B) NK Jane NK/Morgan NK/Tynymynydd NK John Evans Vicar
880 15/06/1845 Thomas Nathaniel Mary Williams Bardsey Farmer John Evans Vicar
881 15/06/1845 William Rees Anne Jones Safnypant Farmer John Evans Vicar
882 20/06/1845 John Richard Jonet Jones Bryngwyn Labourer John Evans Vicar
883 22/06/1845 Hugh Thomas Catherine Evans Hendref Uchaf Farmer John Evans Vicar
884 03/08/1845 Elizabeth A George H Elizabeth Lewis Bardsey Lighthouse Light Keeper John Evans Vicar
885 23/08/1845 Jane John Catherine Jones Penrhos Labourer John Evans Vicar
886 23/08/1845 Margaret John Catherine Jones Penrhos Labourer John Evans Vicar
887 23/08/1845 Lowry John Catherine Jones Penrhos Labourer John Evans Vicar
888 19/10/1845 Elin John Lowry Prichard Tynant Farmer John Evans Vicar
889 26/10/1845 Margaret Evan Jane Williams Plas Geled Labourer John Evans Vicar
890 02/11/1845 William John Anne Thomas Tyhen Anelog Labourer John Evans Vicar
891 09/11/1845 Griffith Ellis Elin Parry Tynant Mariner John Hughes Bottwnog
892 18/11/1845 John Richard Jane Griffith Tyr Capel Smith John Evans Vicar
893 30/11/1845 Thomas (B) NK Elizabeth NK/Hughes NK/Bronfoel NK John Evans Vicar
894 05/01/1846 Mary (B) NK Elin NK/Williams NK/Ty Mawr NK John Evans Vicar
895 18/01/1846 Jane (I) NK Margaret NK/Jones NK/Murmelyn NK John Evans Vicar
896 24/01/1846 William Evan Elizabeth Jones Tynlon Farmer John Evans Vicar
897 06/02/1846 Griffith Evan Jane Williams Smithy Rhos Smith John Evans Vicar
898 15/02/1846 Edward (B) NK Catherine NK/Williams NK/Penrhyn NK John Evans Vicar
899 01/03/1846 Margaret (B) NK Mary NK/Hughes NK/Plasminffordd NK John Evans Vicar
900 08/03/1846 David Thomas Jane Williams Tircloddiau Labourer John Evans Vicar
901 08/03/1846 Anne Hugh Elizabeth Williams Tynmynydd Anelog Labourer John Evans Vicar
902 15/03/1846 John (B) NK Jonnet NK/Williams NK/Cyndyn NK John Evans Vicar
903 15/03/1846 Elin John Jonnet Griffith Tytanyfron Anelog Labourer John Evans Vicar
904 10/05/1846 Anne Richard Anne Roberts Ty nelog Labourer John Evans Vicar
905 24/05/1846 Evan Thomas Anne Jones Big Labourer John Evans Vicar
906 31/05/1846 Griffith John Catherine Williams Tanffordd Bodferin Weaver John Evans Vicar
907 14/06/1846 Robert William Dorothy Williams Caehir Bodferin Farmer John Evans Vicar
908 14/06/1846 William (B) NK Magdalen NK/Parry NK/Tanybryn NK John Evans Vicar
909 19/06/1846 John Griffith Elin Jones Gwagynoe Farmer John Evans Vicar
910 12/07/1846 John Thomas Mary Jones Penarcerrig Labourer John Evans Vicar
911 16/07/1846 Susan Griffith Mary Jones Bardsey Fisherman John Evans Vicar
912 19/07/1846 William William Catherine Jones Cwmcoryn Labourer John Evans Vicar
913 02/08/1846 Griffith John Jane Jones Tynewydd Rhedynfa Labourer John Evans Vicar
914 13/09/1846 Catherine William Margaret Price Tanybryn Butcher John Evans Vicar
915 27/09/1846 Elin Griffith Anne Williams Tytanyfron Anelog Labourer John Evans Vicar
916 03/10/1846 Griffith J Thomas Jane Richard Murmelyn Farmer John Evans Vicar
917 31/10/1846 Evan (B) NK Jane NK/Hughes NK/Bronfoel NK John Evans Vicar
918 06/12/1846 Jane (B) NK Elin NK/Williams NK/Bryngwyn NK John Evans Vicar
919 20/12/1846 NK(Daughter) William Jane Williams Ty Mawr Labourer John Evans Vicar
920 29/12/1846 Evan Thomas Mary Jones Ystohelyg Farmer John Evans Vicar
921 29/12/1846 Catherine (B) NK Elin NK/Roberts NK/Caerhos NK John Evans Vicar
922 14/02/1847 Lowry John Rachel Griffith Blawdty Farmer John Evans Vicar
923 07/03/1847 William Robert Elin Roberts Nhegraig Labourer John Evans Vicar
924 07/03/1847 James (B) NK Mary NK/Roberts NK/Cwttyn NK John Evans Vicar
925 14/03/1847 Robert (B) NK Catherine NK/Williams NK/Bryngwyn NK John Evans Vicar
926 21/03/1847 Owen Evan Elizabeth Richard Aberwange Labourer John Evans Vicar
927 22/03/1847 Elizabeth Richard Catherine Williams Penmaes Weaver John Evans Vicar
928 08/04/1847 Mary John Catherine Evans Safnpant Farmer John Evans Vicar
929 11/04/1847 David William Elin Griffith Glanrhyd Farmer John Evans Vicar
930 11/04/1847 Laura Griffith Gainor Williams Nhegraig Farmer John Evans Vicar
931 18/04/1847 Evan Evan Mary Jones Tyncae Shopkeeper John Evans Vicar
932 04/06/1847 Griffith William Elin Hughes Penbrynbach Labourer John Evans Vicar
933 04/06/1847 Anne William Elin Hughes Penbrynbach Labourer John Evans Vicar
934 06/06/1847 Jane (B) NK Jane NK/James NK/Plas Minffordd NK John Evans Vicar
935 13/06/1847 John Owen Dorothy Jones Cyndyn Labourer John Evans Vicar
936 02/07/1847 William John Catherine Jones Brychdir Labourer John Evans Vicar
937 04/07/1847 Griffith William Anne Williams Plas Bach Bardsey Farmer John Evans Vicar
938 11/07/1847 David Evan Jane Jones Gegin fawr Labourer John Evans Vicar
939 24/10/1847 John (B) NK Lowry NK/Thomas NK/Aberpwll NK John Evans Vicar
940 02/11/1847 Anne (B) NK Margaret NK/Roberts NK/Glanrhyd NK John Evans Vicar
941 09/11/1847 John Griffith Sydney Jones Bardsey Farmer John Evans Vicar
942 26/11/1847 Elin David Claudia Williams Hendref Farmer John Evans Vicar
943 16/12/1847 John John Jane Thomas Pwllciw Farmer John Evans Vicar
944 16/12/1847 Elin William Lowry Davies Ty William Fychan Farmer John Evans Vicar
945 19/12/1847 Mary Evan Elizabeth Roberts Fachwen Labourer John Evans Vicar
946 16/01/1848 Evan William Catherine Jones Tynpwll Shoemaker John Evans Vicar
947 06/02/1848 Jonnet John Lowry Jones Village Labourer John Evans Vicar
948 20/02/1848 Catherine John Anne Griffith Penrhos Labourer John Evans Vicar
949 20/02/1848 Elin John Elin Griffith Corsbila Bryncroes Farmer John Evans Vicar
950 06/03/1848 Elizabeth William Margaret Price Tanybryn Butcher John Evans Vicar
951 12/03/1848 Elin Daniel Mary Williams Bwlchllwgr Shoemaker John Evans Vicar
952 19/03/1848 Owen W Rees Anne Jones Cyllyfelin Farmer John Evans Vicar
953 21/03/1848 David John Anne Prichard Llanllawen Bach Farmer John Evans Vicar
954 31/03/1848 James Emanuel Elin Parry Tyr Mynydd Labourer John Evans Vicar
955 09/04/1848 Griffith David Catherine Roberts Deunant Farmer John Evans Vicar
956 27/04/1848 Jane Nathaniel Mary Williams Bardsey Farmer John Evans Vicar
957 15/06/1848 Richard John Mary Evans Cae crin Labourer John Evans Vicar
958 18/06/1848 Mary Ellis Elin Parry Tynant Cyllyfelin Mariner John Evans Vicar
959 02/07/1848 Martha (B) NK Elin NK/Williams NK/Penllech NK John Evans Vicar
960 16/07/1848 Robert William Magdalen Evans Garregfawr Farmer John Evans Vicar
961 30/07/1848 Richard Griffith Elizabeth Prichard Tytanrallt Labourer John Evans Vicar
962 12/09/1848 Catherine Griffith Mary Richard Typellaf Bardsey Fisherman John Evans Vicar
963 17/09/1848 Owen Owen Margaret Roberts Court Farmer John Evans Vicar
964 05/12/1848 Elizabeth Owen Jane Griffith Bronfoel Mariner John Evans Vicar
965 24/12/1848 Elizabeth Robert Mary Griffith Tytanyfron Farmer John Evans Vicar
966 13/01/1849 Henry NK Mary NK/Parry NK/Village Widow John Evans Vicar
967 26/01/1849 Elizabeth Evan Elizabeth Richard Aberwange Labourer John Evans Vicar
968 26/02/1849 Elin Hugh Elizabeth Williams Tynymynydd Nelog Labourer John Evans Vicar
969 11/02/1849 John William Elin Williams Penybryn Labourer John Evans Vicar
970 24/03/1849 Catherine William Jane Williams Ty Mawr Labourer John Evans Vicar
971 15/04/1849 Hugh Richard Catherine Williams Penbryn Bach Weaver John Evans Vicar
972 22/04/1849 John Griffith Anne Williams Tytanyfron Nelog Labourer John Evans Vicar
973 26/04/1849 Phoebe John Anne Thomas Borthneudy Labourer John Evans Vicar
974 17/05/1849 David Griffith Gainor Williams Nhegraig Farmer John Evans Vicar
975 09/06/1849 Elizabeth Robert Rachel Hughes Brynchwilod Labourer John Evans Vicar
976 26/08/1849 Mary Robert Elin Williams Rhydymeryn Farmer John Evans Vicar
977 02/09/1849 Henry Robert Elin Roberts Nhegraig Labourer John Evans Vicar
978 02/09/1849 Margaret Evan Catherine Jones Court Farmer John Evans Vicar
979 22/09/1849 Richard (B) NK Susan NK/Williams NK/Dwyros NK John Evans Vicar
980 23/09/1849 Elin John Anne Williams Ty Mawr Mariner John Evans Vicar
981 23/09/1849 Elizabeth Robert Dorothy Williams Caehir Bodferin Farmer John Evans Vicar
982 30/09/1849 John (B) NK Elin NK/Hughes NK/Tynewydd NK John Evans Vicar
983 08/11/1849 John Evan Jane Jones Geginfawr Labourer John Evans Vicar
984 04/12/1849 Evan John Bridget Jones Bardsey Joiner John Evans Vicar
985 09/12/1849 Margaret William Margaret Price Tanybryn Butcher John Evans Vicar
986 23/12/1849 Mary (B) NK Anne NK/Williams NK/Ty Bach Bardsey NK John Evans Vicar
987 22/01/1850 Evan John Catherine Evans Safnpant Farmer John Evans Vicar
988 30/01/1850 Margaret (B) NK Margaret NK/Jeremiah NK/Pwllmelyn NK John Evans Vicar
989 04/03/1850 Thomas John Catherine Jones Brychdir Labourer John Evans Vicar
990 12/04/1850 Thomas Ellis Jane Jones Grynblas Labourer John Evans Vicar
991 12/04/1850 Elin Ellis Jane Jones Grynblas Labourer John Evans Vicar
992 14/04/1850 Anne John G Anne Roberts Cadlan Ucha Farmer John Evans Vicar
993 21/04/1850 William William Magdalen Evans Garregfawr Farmer John Evans Vicar
994 21/04/1850 Lucy (B) Michael Jane Jones Glanrhyd Mariner John Evans Vicar
995 21/04/1850 Mary Griffith Lowry Evans Tyhen Farmer John Evans Vicar
996 17/05/1850 Robert William Elizabeth Roberts Graig Farmer John Evans Vicar
997 02/06/1850 Mary David Catherine Roberts Deunant Labourer John Evans Vicar
998 21/07/1850 William (B) NK Margaret NK/Jones NK/Murmelyn NK John Evans Vicar
999 04/08/1850 NK(Daughter) (B) NK Margaret NK/Roberts NK/Glanrhyd NK John Evans Vicar
1000 10/08/1850 David John Catherine Jones Penrhos Labourer John Evans Vicar
1001 25/10/1850 Elin (B) NK Mary NK/Jones NK/Bodermin Isaf NK Griffith Roberts Rhiw
1002 03/11/1850 Evan John Mary Griffith Nhegraig Mariner John Evans Vicar
1003 01/12/1850 Evan (B) NK Elizabeth NK/Jones NK/Ty Howel NK John Evans Vicar
1004 05/01/1851 Elin Hugh Elizabeth Williams Tynmynydd Labourer John Evans Vicar
1005 09/02/1851 Lowry Hugh Elin Evans Foel Carpenter John Evans Vicar
1006 13/02/1851 Henry J W Evan Elin Jones Cristi Bardsey Farmer John Evans Vicar
1007 18/02/1851 Evan Griffith Elin Jones Gwagynoe Farmer John Evans Vicar
1008 16/03/1851 Robert Richard Catherine Williams Penbryn bach Weaver John Evans Vicar
1009 23/03/1851 Elizabeth Ellis Elizabeth Thomas Village Labourer John Evans Vicar
1010 27/03/1851 William Griffith Sydney Jones Village Fisherman John Evans Vicar
1011 13/04/1851 John Thomas Mary Evans Village Fisherman John Evans Vicar
1012 18/05/1851 Catherine Daniel Mary Williams Bwlchllwgr Shoemaker John Evans Vicar
1013 01/06/1851 Margaret Hugh Elin Griffith Brynmawr Farmer John Evans Vicar
1014 08/06/1851 Evan Evan Catherine Hughes Talcenfoel Mariner John Evans Vicar
1015 16/06/1851 Anne Lewis Sarah Owen Tyncloddiau Labourer John Evans Vicar
1016 29/06/1851 Mary Owen Jane Roberts Cyndyn Mariner John Evans Vicar
1017 27/07/1851 Florence A S George H Emma Lewis Bardsey Lighthouse Light Keeper John Evans Vicar
1018 24/08/1851 Jane (B) NK Anne NK/Jones NK/Deuglawdd NK John Evans Vicar
1019 31/08/1851 Robert Hugh Elin Griffith Hirwaun Farmer John Evans Vicar
1020 17/10/1851 Anne (B) NK Anne NK/Hughes NK/Dafarn NK John Evans Vicar
1021 26/10/1851 William William Margaret Price Tanybryn Butcher John Evans Vicar
1022 26/10/1851 Mary Thomas Hannah Jones Cae engan Labourer John Evans Vicar
1023 09/11/1851 William John Sarah Williams Caeforis Farmer John Evans Vicar
1024 30/11/1851 William Lewis Jane Williams Tirbonog Farmer John Evans Vicar
1025 30/11/1851 Mary John Anne Jones Tyhen Nelog Mariner John Evans Vicar
1026 05/01/1852 Griffith (B) NK Margaret NK/Evans NK/Dynogoch Bardsey NK John Evans Vicar
1027 14/01/1852 Richard William Jane Williams Tymawr Labourer John Evans Vicar
1028 15/02/1852 John Evan Catherine Jones Tynlon Farmer John Evans Vicar
1029 14/03/1852 Jonnet John G Anne Roberts Cadlan Ucha Farmer John Evans Vicar
1030 14/03/1852 Elizabeth John Mary Williams Bodffordd Labourer John Evans Vicar
1031 19/03/1852 Owen Evan Elizabeth Prichard Aberwange Labourer John Evans Vicar
1032 28/03/1852 John William Magdalen Evans Garregfawr Farmer John Evans Vicar
1033 12/04/1852 Lewis William Anne Jones Cetty Farmer John Evans Vicar
1034 18/04/1852 William Daniel Sydney Jones Village Shoemaker John Evans Vicar
1035 25/04/1852 Mary Richard Elin Williams Ty Isa Smith John Evans Vicar
1036 02/05/1852 Robert William Dorothy Williams Hendre bach Farmer John Evans Vicar
1037 13/06/1852 Anne William Jane Jones Rystym Labourer John Evans Vicar
1038 11/07/1852 Catherine William Elizabeth Roberts Graig Farmer John Evans Vicar
1039 18/07/1852 Margaret Hugh Elin Roberts Lllanllawen Bach Labourer John Evans Vicar
1040 29/08/1852 Elizabeth (B) NK Mary NK/Roberts NK/Bogelus Fawr NK John Evans Vicar
1041 01/09/1852 Morris Robert Elin Roberts Nhegraig Labourer John Evans Vicar
1042 03/10/1852 Anne Job Elizabeth Jones Tynyffynon Labourer H Roberts Vicar
1043 10/10/1852 Elizabeth Robert Jane Rees Cae House Aberdaron School Master H Roberts Vicar
1044 17/10/1852 Robert David Catherine Roberts Deunant Labourer H Roberts Vicar
1045 19/12/1852 Elizabeth John Catherine Evans Safnpant Labourer H Roberts Vicar
1046 02/01/1853 Laura John Mary Jones Bodernabwyd Farmer H Roberts Vicar
1047 02/01/1853 Margaret Ellis Elizabeth Thomas Big Labourer H Roberts Vicar
1048 21/01/1853 Hugh Jones James Mary Belshaw Liverpool Master Mariner H Roberts Vicar
1049 23/01/1853 William Methuselah Lowry Evans Tynant Farmer H Roberts Vicar
1050 13/03/1853 Catherine James Jane Jones Pandy Mariner H Roberts Vicar
1051 13/03/1853 Elizabeth Evan Jane Jones Geginfawr Labourer H Roberts Vicar
1052 29/03/1853 Thomas Griffith Anne Thomas Brynchwilog Tailor H Roberts Vicar
1053 03/04/1853 Hugh Richard Catherine Roberts Penbryn Weaver H Roberts Vicar
1054 01/05/1853 Love John Mary Williams Rhoshirwaun Labourer H Roberts Vicar
1055 01/05/1853 Richard (B) Richard Mary Jones Cwttyn Labourer H Roberts Vicar
1056 15/05/1853 Ellinor Lewis Jane Williams Tirbonog Labourer H Roberts Vicar
1057 14/08/1853 William William Margaret Price Glan yr Afon Butcher H Roberts Vicar
1058 21/08/1853 Catherine Hugh Elizabeth Williams Tyn y Mynydd Labourer Thomas H Richards
1059 21/08/1853 Ruth Hugh Ellen Griffith Ty Isa Farmer H Roberts Vicar
1060 31/10/1853 Thomas Thomas Lowry Jones Caerhos Mariner H Roberts Vicar
1061 05/02/1854 John John Sarah Williams Caeforis Farmer H Roberts Vicar
1062 12/02/1854 Ellen William Ellen Williams Pen y bryn Llidiardau Labourer H Roberts Vicar
1063 05/03/1854 Mary William Jane Jones Ystum Labourer H Roberts Vicar
1064 19/03/1854 Catherine (I) NK Anne NK/Williams NK/Penllech NK H Roberts Vicar
1065 26/03/1854 Mary Griffith Sydney Jones Tyr Efail Village Labourer H Roberts Vicar
1066 04/04/1854 Emma E Phelps George H Emma Lewis Bardsey Lighthouse Light Keeper H Roberts Vicar
1067 16/04/1854 Mary Job Elizabeth Jones Tynyffynon Farmer H Roberts Vicar
1068 23/04/1854 Jane Richard Ellen Williams Village Smith H Roberts Vicar
1069 30/04/1854 John William Anne Jones Cetty Labourer H Roberts Vicar
1070 07/05/1854 William (I) NK Jane NK/Jones NK/Penyfron NK H Roberts Vicar
1071 14/05/1854 Margaret Thomas Mary Evans Tynewydd Village Labourer H Roberts Vicar
1072 21/05/1854 Thomas Thomas Hannah Jones Cae engan Farmer H Roberts Vicar
1073 16/04/1854 Robert (I) NK Anne NK/Jones NK/Penymaes NK H Roberts Vicar
1074 27/08/1854 Mary Rowland Jane Jones Conglycae Labourer H Roberts Vicar
1075 10/09/1854 Jane (I) NK Jane NK/Evans NK/Ystohelig Bach NK H Roberts Vicar
1076 08/09/1854 Robert Richard Ellen Griffith Brynmawr Farmer H Roberts Vicar
1077 17/09/1854 Margaret Nathaniel Margaret Williams Safn pant Farmer H Roberts Vicar
1078 03/10/1854 Jane (I) NK Anne NK/Roberts NK/Conglycae NK H Roberts Vicar
1079 05/11/1854 Thomas John Anne Williams Ty Hen Anelog Mariner H Roberts Vicar
1080 26/11/1854 Anne Arthur Anne Jones Cadlan Uchaf Farmer H Roberts Vicar
1081 31/12/1854 Mary Thomas Laura Jones Caerhos Mariner H Roberts Vicar
1082 14/01/1855 Griffith (I) NK Jane NK/Griffith NK/Ty Uchaf Bardsey NK H Roberts Vicar
1083 14/01/1855 Margaret Richard Catherine Roberts Penrhyn bach Weaver H Roberts Vicar
1084 21/01/1855 Owen James Margaret Owen Pwllmelyn Mariner H Roberts Vicar
1085 21/01/1855 Margaret John Catherine Evans Safn pant Farmer H Roberts Vicar
1086 28/01/1855 Owen Evan Catherine Jones Tynylon Farmer H Roberts Vicar
1087 28/01/1855 Thomas Ellis Elizabeth Thomas Big Labourer H Roberts Vicar
1088 11/02/1855 Laura Daniel Jane Williams Ty William Fychan Labourer H Roberts Vicar
1089 25/02/1855 Laura John Elizabeth Griffith Mynydd Mawr Shoemaker H Roberts Vicar
1090 04/03/1855 Mary John Mary Jones Bodernabwyd Farmer H Roberts Vicar
1091 04/03/1855 Anne (I) NK Jannett NK/Roberts NK/Cwttyn NK H Roberts Vicar
1092 20/04/1855 Mary William Elizabeth Roberts Graig Farmer H Roberts Vicar
1093 22/04/1855 Robert Griffith Martha Roberts Penybryn Labourer H Roberts Vicar
1094 29/04/1855 Margaret J Methuselah Laura Evans Tynant Farmer H Roberts Vicar
1095 03/06/1855 Elizabeth Robert Ellen Roberts Nhegraig Labourer H Roberts Vicar
1096 17/06/1855 Martha John Anne Evans Rhent Labourer H Roberts Vicar
1097 01/07/1855 Jennett William Magdalen Evans Carregfawr Farmer H Roberts Vicar
1098 15/07/1855 Hugh John Margaret Hughes Tynewydd Tailor H Roberts Vicar
1099 12/08/1855 Hugh Robert Elizabeth Ellis Rhos Labourer H Roberts Vicar
1100 09/09/1855 Jane William Margaret Price Glanyrafon Butcher H Roberts Vicar
1101 Void Void Void Void Void Void Void Void
1102 02/03/1856 Griffith Thomas Anne Ellis Aberdaron Village Labourer H Roberts Vicar
1103 13/04/1856 Owen John Sarah Williams Caeforis Farmer H Roberts Vicar
1104 27/04/1856 Thomas E Ellis Elizabeth Jones Tynewydd Labourer H Roberts Vicar
1105 10/06/1856 William Thomas Jane Williams Caedu Joiner H Roberts Vicar
1106 29/06/1856 Jane Hugh Ellen Griffith Ty Isaf Farmer H Roberts Vicar
1107 18/07/1856 Owen Owen Jane Roberts Brynchwilog Mariner H Roberts Vicar
1108 20/07/1856 Mary Evan Elizabeth Evans Mount Labourer H Roberts Vicar
1109 Void Void Void Void Void Void Void Void
1110 24/08/1856 Mary John Jane Jones Penycwm Labourer H Roberts Vicar
1111 21/09/1856 Mary Daniel Mary Williams Bwlchllwgr Shoemaker H Roberts Vicar
1112 21/12/1856 William John Anne Williams Tyhen Mariner H Roberts Vicar
1113 18/01/1857 Ellen John Anne Jones caerneos Labourer H Roberts Vicar
1114 01/02/1857 Robert Griffith Anne Ellis Deunant Mariner H Roberts Vicar
1115 15/03/1857 Hugh John Catherine Roberts Safn pant Farmer H Roberts Vicar
1116 19/03/1857 John Owen Catherine Jones Safn pant Shoemaker H Roberts Vicar
1117 12/04/1857 Thomas Thomas Mary Williams Llidiardau Farmer H Roberts Vicar
1118 19/04/1857 Elizabeth Griffith Martha Roberts Penybryn Labourer H Roberts Vicar
1119 17/05/1857 Lewis Richard Catherine Roberts Penbryn Bach Weaver H Roberts Vicar
1120 17/05/1857 David Griffith Mary Roberts Efail Bach Labourer H Roberts Vicar
1121 02/06/1857 Evan and Catherine William Margaret Roberts Beudyrhos Labourer H Roberts Vicar
1122 14/06/1857 Ellen William Catherine Hughes Bryncanad Labourer H Roberts Vicar
1123 05/07/1857 William William Magdalen Evans Carregfawr Farmer H Roberts Vicar
1124 19/07/1857 Jennett John Ellen Roberts Rhydleos Farmer H Roberts Vicar
1125 06/09/1857 Robert E William Margaret Price Glanrafon Butcher H Roberts Vicar
1125A 13/09/1857 William William Elizabeth Roberts Graig Mason H Roberts Vicar
1126 04/10/1857 Richard James Jane Jones Pwllmelyn Mariner H Roberts Vicar
1127 29/11/1857 William Evan Ellen Williams Cristin Bardsey Farmer H Roberts Vicar
1128 06/12/1857 Jane Lewis Jane Williams Tirbonog Farmer H Roberts Vicar
1129 06/10/1857 John (I) NK Jane NK/Jones NK/Nantnona NK H Roberts Vicar
1130 11/10/1857 Ellen Isaac Catherine Jones Tybach Labourer H Roberts Vicar
1131 23/01/1858 Ellen Hugh Ellen Griffith Tyisaf Farmer H Roberts Vicar
1132 28/02/1858 Griffith (I) NK Mary NK/Jones NK/Yr Erw NK H Roberts Vicar
1133 28/03/1858 Catherine Evan Catherine Jones Tyn lon Farmer H Roberts Vicar
1134 18/04/1858 John (I) NK Jane NK/Griffith NK/Tanyfron NK H Roberts Vicar
1135 25/05/1858 Mary John Anne Owen Penrhos Farmer H Roberts Vicar
1136 25/05/1858 Anne John Anne Owen Penrhos Farmer H Roberts Vicar
1137 04/07/1858 James (I) NK Jane NK/Williams NK/Pen y sound NK H Roberts Vicar
1138 08/08/1858 Eleanor Robert Jane Rees Village Parish Clerk H Roberts Vicar
1139 22/08/1858 Dorothy Ellis Elizabeth Jones Tynewydd Labourer H Roberts Vicar
1140 05/09/1858 Mary Thomas Anne Jones Fachwen Labourer H Roberts Vicar
1141 05/09/1858 Griffith Griffith Ellen Williams Cefn Farmer H Roberts Vicar
1142 19/09/1858 William Thomas Ellen Jones Ystum Labourer H Roberts Vicar
1143 10/10/1858 William Thomas Mary Williams Llidiardau Farmer H Roberts Vicar
1144 19/12/1858 Jane Evan Catherine Hughes Penybryn Mariner H Roberts Vicar
1145 30/01/1859 Sarah John Sarah Williams Caeforis Farmer H Roberts Vicar
1146 20/02/1859 Robert (I) NK Jennett NK/Evans NK/Tynycae NK H Roberts Vicar
1147 20/02/1859 Ellen M Hugh Elizabeth A Roberts Vicarage Clerk H Roberts Vicar
1148 01/05/1859 William John Mary Jones Bodernabwy Farmer H Roberts Vicar
1149 Void Void Void Void Void Void Void Void
1150 08/05/1859 NK Thomas Ann Williams Glanrhyd Labourer H Roberts Vicar
1151 22/05/1859 Gwen William Margaret Price Glanrafon Butcher H Roberts Vicar
1152 17/07/1859 Griffith Griffith Anne Ellis Deunant Mariner H Roberts Vicar
1153 17/07/1859 Elizabeth John Catherine Evans Safn pant Farmer H Roberts Vicar
1154 08/08/1859 Owen Hugh Jane Williams Hendre Uchaf Farmer H Roberts Vicar
1155 04/09/1859 Richard William Elizabeth Roberts Graig Farmer H Roberts Vicar
1156 16/10/1859 William Richard Catherine Roberts Penbryn Bach Weaver H Roberts Vicar
1157 16/10/1859 John G William Ellen Jones Morfa Trwynglas Blacksmith H Roberts Vicar
1158 11/12/1859 Jennett William Magdalen Evans Carregfawr Farmer H Roberts Vicar
1159 14/01/1860 Jeremiah James Jane Jones Pwllmelyn Mariner H Roberts Vicar
1160 04/03/1860 John Robert Catherine Jones Tyhen Farmer H Roberts Vicar
1161 18/03/1860 William Evan Catherine Jones Ystohelig Bach Farmer H Roberts Vicar
1162 22/03/1860 Hugh Richard Jane Thomas Tyn y Mynydd Labourer H Roberts Vicar
1163 04/04/1860 Mary Hugh Ellen Griffith Ty Isa Farmer H Roberts Vicar
1164 22/04/1860 Ellen Evan Catherine Hughes Penybryn Mariner H Roberts Vicar
1165 29/04/1860 Thomas Thomas Ellen Jones Ystum Labourer H Roberts Vicar
1166 29/07/1860 Sydney John Anne Williams Tyhen Anelog Mariner Thomas Richards
1167 05/08/1860 Griffith E Ellis Elizabeth Jones Tynymynydd Rhoshirwaun Labourer H Roberts Vicar
1168 12/08/1860 Anne Robert Gaynor Jones Pendre Labourer H Roberts Vicar
1169 26/08/1860 Henry James Sydney Parry Tyn y Mynydd Farmer H Roberts Vicar
1170 20/09/1860 Catherine William Jane Richards Bryneithyn Farmer H Roberts Vicar
1171 30/09/1860 Thomas William Anne Jones Secar Farmer H Roberts Vicar
1172 20/01/1861 Jane Ellis Anne Griffith Yr Efail Farmer H Roberts Vicar
1173 24/02/1861 John G Richard Jane Jones Deunant Labourer H Roberts Vicar
1174 24/03/1861 William David Catherine Roberts Village Labourer H Roberts Vicar
1175 07/04/1861 Mary Robert Jane Rees Village Parish Clerk H Roberts Vicar
1176 21/04/1861 Bridget John Catherine Evans Safn pant Farmer H Roberts Vicar
1177 28/04/1861 Evan William Margaret Price Glanrafon Butcher H Roberts Vicar
1178 26/05/1861 David Robert Jane Williams Pwlldefaid Farmer H Roberts Vicar
1179 09/06/1861 Eliza William Elizabeth Roberts Graig Mason H Roberts Vicar
1180 22/09/1861 Griffith Griffith Martha Roberts Penybryn Labourer H Roberts Vicar
1181 20/10/1861 Mary Robert Ellen Prichard Nhegraig Mariner H Roberts Vicar
1182 27/10/1861 William G Griffith Catherine Jones Bodisaf Mariner H Roberts Vicar
1183 27/10/1861 Mary Thomas Mary Williams Glanrhyd Labourer H Roberts Vicar
1184 No Date John Thomas Mary Williams Llidiardau Farmer H Roberts Vicar
1185 16/02/1862 Griffith Evan Sarah Jones Deunant Labourer H Roberts Vicar
1186 30/03/1862 John Rowland Jane Jones Cilbwth Labourer H Roberts Vicar
1187 30/03/1862 Magdalen William Magdalen Evans Carregfawr Farmer H Roberts Vicar
1188 29/04/1862 Gaynor John Mary Jones Bodermyd Isaf Farmer H Roberts Vicar
1189 06/07/1862 Mary Thomas Ellen Jones Ystum Labourer H Roberts Vicar
1190 07/09/1862 Griffith Griffith Anne Ellis Village Mariner H Roberts Vicar
1191 28/09/1862 Mary Richard Jane Thomas Tynewydd Nelog Labourer H Roberts Vicar
1192 11/01/1863 Owen John Catherine Roberts Tyddyn Bychan Farmer H Roberts Vicar
1193 13/01/1863 Eliza Daniel Jane Williams Grepach Farmer H Roberts Vicar
1194 13/01/1863 Catherine (I) NK Ellen NK/Prichard NK/Ty hen NK H Roberts Vicar
1195 22/02/1863 James James Jane Jones Pwllmelyn Mariner H Roberts Vicar
1196 01/03/1863 Evan Evan Catherine Jones Ystohelig Bach Farmer H Roberts Vicar
1197 27/03/1863 Griffith M Hugh Ellen Griffith Ty isaf Farmer H Roberts Vicar
1198 06/04/1863 Mary A Hugh Elizabeth A Roberts Tyn y llan Vicar Aberdaron H Roberts Vicar
1199 31/05/1863 William James Elizabeth Williams Bodermyd Isaf Farmer H Roberts Vicar
1200 07/06/1863 Jane (I) NK Jane NK/Jones NK/Bryngwyn NK H Roberts Vicar
1201 14/06/1863 Ann William Margaret Price Glan yr Afon Butcher H Roberts Vicar
1202 21/06/1863 Mary Richard Catherine Roberts Penbryn Bach Weaver H Roberts Vicar
1203 05/07/1863 John (I) NK Ellen NK/Evans NK/Tynycae Bach NK H Roberts Vicar
1204 31/07/1863 Thomas Robert Gaynor Jones Village Labourer H Roberts Vicar
1205 16/08/1863 Ellen Ellis Elizabeth Jones Tynewydd Labourer H Roberts Vicar
1206 23/08/1863 John Rowland Ellen Hughes Bogelys fawr Farmer H Roberts Vicar
1207 30/08/1863 Richard William Jane Pritchard Bryneithin Farmer H Roberts Vicar
1208 30/08/1863 John Griffith Rachel Griffith Llainwen Labourer H Roberts Vicar
1209 15/11/1863 Mary Thomas Anne Hughes Tycroes Mawr Llanfaelrhys Farmer H Roberts Vicar
1210 22/11/1863 Elizabeth David Catherine Roberts Village Labourer H Roberts Vicar
1211 06/12/1863 Hugh Griffith Martha Roberts Penybryn Labourer H Roberts Vicar
1212 20/03/1864 Catherine John Mary Jones Bodermyd Isaf Farmer H Roberts Vicar
1213 27/03/1864 Eleanor Richard Catherine Jones Tynant Cyllyfelin Labourer H Roberts Vicar
1214 03/04/1864 Jane John Catherine Roberts Tyddyn Bychan Farmer H Roberts Vicar
1215 13/04/1864 Thomas John Catherine Evans Safnpant Farmer H Roberts Vicar
1216 24/04/1864 William Ellis Elizabeth Thomas Big Labourer H Roberts Vicar
1217 18/05/1864 Richard (I) NK Hannah NK/Griffith NK/Cephas NK H Roberts Vicar
1218 19/05/1864 Ruth Rees Anne Griffith Hendy Bardsey Master Mariner H Roberts Vicar
1219 12/06/1864 Margaret (I) NK Margaret NK/Jones NK/Cefncoch NK H Roberts Vicar
1220 19/06/1864 Evan Griffith Catherine Jones Bodisa Drover H Roberts Vicar
1221 03/07/1864 Thomas William Jane Jones Brynyffynon Labourer H Roberts Vicar
1222 16/10/1864 Mary (I) NK Jane NK/Williams NK/Nantnona NK H Roberts Vicar
1223 23/10/1864 Catherine J Ellis Catherine Jones Carnarvon Farmer H Roberts Vicar
1224 04/12/1864 Griffith M Hugh Ellen Griffith Tymawr Farmer H Roberts Vicar
1225 19/03/1865 Thomas R Richard Jane Thomas Tyr efail Labourer H Roberts Vicar
1226 26/03/1865 Robert Thomas Anne Ellis Village Labourer H Roberts Vicar
1227 02/04/1865 Jennett Ellis Anne Griffith Yr Efail Farmer H Roberts Vicar
1228 No Date John Thomas Anne Hughes Cefncoch Farmer H Roberts Vicar
1229 06/08/1865 William Griffith Anne Ellis Village Mariner H Roberts Vicar
1230 27/08/1865 John John Anne Jones Ty Hen Anhelog Mariner H Roberts Vicar
1231 07/09/1865 William James Jane Jones Pwllmelyn Mariner H Roberts Vicar
1232 19/11/1865 Catherine Richard Ellen Hughes Hendre Uchaf Farmer H Roberts Vicar
1233 14/01/1866 John (I) NK Jane NK/Evans NK/Safnpant NK H Roberts Vicar
1234 05/04/1866 Evan William Jane Prichard Bryneithin Farmer H Roberts Vicar
1235 08/04/1866 Jane David Catherine Roberts Village Labourer H Roberts Vicar
1236 08/04/1866 Mary (I) NK Anne NK/Jones NK/Tytanyrallt NK H Roberts Vicar
1237 20/05/1866 William Rees Anne Griffith Hendy Bardsey Master Mariner H Roberts Vicar
1238 27/05/1866 John Griffith Catherine Jones Bodisaf Farmer H Roberts Vicar
1239 27/05/1866 Griffith J John Catherine Roberts Tyddyn Bychan Farmer H Roberts Vicar
1240 10/06/1866 Mary Griffith Martha Roberts Penybryn Farmer G Roberts Rhiw
1241 17/06/1866 Jennett Thomas Laura Price Tyhen Gent H Roberts Vicar
1242 24/06/1866 Robert Evan Catherine Jones Ystohelig Bach Farmer H Roberts Vicar
1243 22/07/1866 Jane Robert Catherine Parry Tircloddiau Labourer H Roberts Vicar
1244 22/07/1866 Ellis Griffith Jane Jones Tynant Cyllyfelin Labourer H Roberts Vicar
1245 22/08/1866 Catherine G (I) NK Catherine NK/Jones NK/Tynewydd Bardsey NK H Roberts Vicar
1246 02/09/1866 Henry Ellis Mary Thomas Hendy Farmer H Roberts Vicar
1247 02/09/1866 John John Mary Jones Bodernabwy Farmer H Roberts Vicar
1248 22/09/1866 William Jeremiah Margery Griffith Bodwrdda Farmer H Roberts Vicar
1249 23/09/1866 Dorothy Richard Catherine Jones Tynant Cyllyfelin Labourer H Roberts Vicar
1250 11/11/1866 Evan James Elizabeth Williams Bodernabwyd Uchaf Farmer H Roberts Vicar
1251 23/12/1866 Thomas William Margaret Price Glanrafon Butcher H Roberts Vicar
1252 24/12/1866 Mary Hugh Jane Williams Bwlch Shoemaker H Roberts Vicar
1253 16/02/1867 John John Mary Jones Bodermid Isaf Farmer H Roberts Vicar
1254 05/03/1867 Hugh Griffith Anne Williams Tyn y Mynydd Labourer H Roberts Vicar
1255 10/03/1867 John T (I) NK Ellen NK/Evans NK/Safnpant NK H Roberts Vicar
1256 17/03/1867 William R John Anne Roberts Tytanrallt Labourer H Roberts Vicar
1257 02/04/1867 Hugh G Hugh Ellen Griffith Tymawr Farmer H Roberts Vicar
1258 28/04/1867 Humphrey Thomas Mary Williams Llidiardau Farmer H Roberts Vicar
1259 06/05/1867 Eliza (I) NK Catherine NK/Hughes NK/Bronyfoel NK H Roberts Vicar
1260 04/06/1867 Ellen (I) NK Jane NK/Richards NK/Mount NK H Roberts Vicar
1261 23/06/1867 David R R Richard Ellen Hughes Tirglyn Farmer H Roberts Vicar
1262 09/02/1868 Ellinor Griffith Jane Jones Tanyfron Farmer H Roberts Vicar
1263 16/02/1868 Jane Griffith Anne Ellis Aberdaron Village Mariner H Roberts Vicar
1264 15/11/1868 David Griffith Catherine Jones Bodisaf Farmer H Roberts Vicar
1265 13/12/1868 Jane Griffith Anne Williams Tyn y Mynydd Labourer H Roberts Vicar
1266 27/12/1868 John Griffith Jane Jones Tynant Cyllyfelin Labourer H Roberts Vicar
1267 17/01/1869 Thomas Robert Catherine Parry Tircloddiau Labourer H Roberts Vicar
1268 24/01/1869 Mary Griffith Martha Roberts Penybryn Labourer H Roberts Vicar
1269 04/04/1869 William Griffith Sydney Jones Bryn Farmer H Roberts Vicar
1270 18/04/1869 William William Ellin Williams Carmel Labourer H Roberts Vicar
1271 19/04/1869 Thomas Evan Catherine Jones Ystohelig Bach Farmer H Roberts Vicar
1272 02/05/1869 Mary A John Anne Griffiths Bryn Sander Farmer H Roberts Vicar
1273 02/05/1869 William David Jane Jones Cyndyn Labourer H Roberts Vicar
1274 16/05/1869 William William Anne Jones Caehen Farmer H Roberts Vicar
1274A 27/06/1869 Robert O John Catherine Roberts Tyddyn Bychan Farmer H Roberts Vicar
1275 13/03/1870 Jane E Griffith Anne Hughes Tyn y lon Farmer H Roberts Vicar
1276 28/03/1870 William Robert Ellen Griffith Blawd ty Farmer H Roberts Vicar
1277 17/04/1870 Mary G Evan Catherine Richards Ty Pellaf Bardsey Fisherman H Roberts Vicar
1278 22/05/1870 John Richard Ellen Hughes Tirglyn Farmer H Roberts Vicar
1279 22/05/1870 Mary (I) NK Susan NK/Griffith NK/Ty Pellaf NK H Roberts Vicar
1280 22/05/1870 Jane Rees Anne Griffith Hen dy Bardsey Master Mariner H Roberts Vicar
1281 17/06/1870 Ellen Hugh Margaret Hughes Dyno Goch Bardsey Farmer H Roberts Vicar
1282 26/06/1870 Ellis Richard Catherine Jones Ty mawr NK H Roberts Vicar
1283 26/06/1870 William W Thomas Ellin Roberts Graig Labourer H Roberts Vicar
1284 07/08/1870 Ellen Griffith Jane Jones Tynant Cyllyfelin Labourer H Roberts Vicar
1285 12/08/1870 Catherine A Samuel Catherine Jones Tynewydd Bardsey Farmer H Roberts Vicar
1286 18/09/1870 William Robert Anne Davies Tirbonog Farmer H Roberts Vicar
1287 02/10/1870 Griffith Griffith Catherine Jones Bodisaf Farmer H Roberts Vicar
1288 29/01/1871 Owen John Mary Griffith Bwlch Anelog Labourer H Roberts Vicar
1289 24/03/1871 Elizabeth (I) NK Mary Evans NK/Garregfawr NK H Roberts Vicar
1290 09/04/1871 Jane John Ellen Jones Tyhen Anelog Labourer H Roberts Vicar
1291 11/06/1871 William John Jane Williams Carmel Labourer H Roberts Vicar
1292 13/08/1871 Anne Robert Catherine Parry Tyrefail Penycaerau Labourer H Roberts Vicar
1293 13/08/1871 Laura Robert Catherine Parry Tyrefail Penycaerau Labourer H Roberts Vicar
1294 27/08/1871 Mary A Thomas Gaynor Williams Aberdaron Village Coal Merchant H Roberts Vicar
1295 24/09/1871 Thomas Griffith Margaret Evans Yr Efail Farmer H Roberts Vicar
1296 26/11/1871 William Robert Mary Williams Bwlch y Morfa Labourer H Roberts Vicar
1297 17/12/1871 John John Mary Evans Garregfawr Mariner H Roberts Vicar
1298 24/12/1871 Griffith E Griffith Anne Hughes Tynylon Farmer H Roberts Vicar
1299 03/03/1872 Robert Thomas Ellen Roberts Foel Mason H Roberts Vicar
1300 12/04/1872 William Samuel Catherine Jones Ty Newydd Bardsey Farmer H Roberts Vicar
1301 14/07/1872 Mary Thomas Mary Williams Llidiardau Farmer H Roberts Vicar
1302 04/08/1872 Catherine Griffith Anne Ellis Aberdaron Village Mariner H Roberts Vicar
1303 08/09/1872 Thomas John Catherine Roberts Tyddyn bychan Farmer H Roberts Vicar
1304 23/02/1873 Morris G Griffith Catherine Jones Bodisaf Farmer H Roberts Vicar
1305 28/02/1873 Hugh (I) NK Catherine NK/Williams NK/Tyn y Mynydd NK H Roberts Vicar
1306 13/04/1873 Ellis Ellis Elizabeth Thomas Big Labourer H Roberts Vicar
1307 15/06/1873 Griffith Griffith Jane Jones Cyllyfelin Bach Labourer H Roberts Vicar
1308 13/07/1873 Jennett (I) NK Mary NK/Jones NK/Mynydd Mawr NK H Roberts Vicar
1309 12/10/1873 John John Margaret Thomas Pwll y Ciw Farmer H Roberts Vicar
1310 07/12/1873 Jane John Elizabeth Roberts Ty Newydd Mariner H Roberts Vicar
1311 21/12/1873 John John Anne Griffith Bryn Sander Farmer H Roberts Vicar
1312 11/01/1874 Griffith John Elizabeth Lewis Deunant Labourer H Roberts Vicar
1313 15/02/1874 William E John Catherine Roberts Tyddyn Bychan Farmer H Roberts Vicar
1314 08/03/1874 Richard Robert Anne Roberts Tirbonog Farmer H Roberts Vicar
1315 12/04/1874 David Griffith Sydney Jones Bryn Farmer H Roberts Vicar
1316 24/04/1874 David Robert Catherine Parry Tyn yr Efail Labourer H Roberts Vicar
1317 31/05/1874 Ellen John Mary Griffith Bwlch Labourer H Roberts Vicar
1318 14/06/1874 Evan Thomas Ellen Williams Cyndyn Mason H Roberts Vicar
1319 06/10/1874 David Robert Mary Pritchard Tyn y Llan Village Mariner H Roberts Vicar
1320 08/11/1874 Ellen J (I) NK jane NK/Williams NK/Aberdaron Village NK H Roberts Vicar
1321 10/12/1874 Mary E Richard Ellen Hughes Tirglyn Farmer H Roberts Vicar
1322 28/02/1875 Thomas John Ellen Jones Efail bach Labourer H Roberts Vicar
1323 14/03/1875 Ellis (I) NK Margaret NK/Thomas NK/Big NK H Roberts Vicar
1324 14/03/1875 Nathaniel John Margaret Jones Safnpant Labourer H Roberts Vicar
1325 18/04/1875 Robert John Mary Evans Garregfawr Mariner H Roberts Vicar
1326 09/05/1875 Robert Evan Martha Evans Methlem Farmer H Roberts Vicar
1327 31/05/1875 Griffith Griffith Margery Williams 9 West End Bangor Builder/Contractor H Roberts Vicar
1328 06/06/1875 Robert Griffith Jane Jones Ty Nant Cyllyfelin Labourer H Roberts Vicar
1329 17/06/1875 Mary W Griffith Jane Hughes Grepach Farmer H Roberts Vicar
1330 01/08/1875 Catherine Griffith Catherine Jones Bodisaf Farmer H Roberts Vicar
1331 29/08/1875 Robert Griffith Elizabeth Williams Glanrafon Labourer H Roberts Vicar
1332 10/10/1875 Griffith J John Catherine Prichard Bwlchllwgr Labourer H Roberts Vicar
1333 21/11/1875 Jane Thomas Lydia Roberts Anelog Farmer H Roberts Vicar
1334 02/01/1876 Jane Richard Laura Williams Ty Hen Anelog Quarryman H Roberts Vicar
1335 16/01/1876 John William Ellen Moore Nyth y Cacwn Labourer H Roberts Vicar
1336 02/04/1876 Owen Owen Elizabeth Roberts Tynewydd Mariner H Roberts Vicar
1337 07/05/1876 Evan (I) NK Catherine NK/Williams NK/Bodffordd NK H Roberts Vicar
1338 21/05/1876 Anne Edward Anne Williams Penrhyn Farmer H Roberts Vicar
1339 06/08/1876 Evan John Margaret Jones Safnpant Labourer H Roberts Vicar
1340 20/08/1876 Evan John Catherine Roberts Tyddyn bychan Farmer H Roberts Vicar
1341 18/10/1876 Griffith Robert Mary Pritchard Tyn y Llan Village Mariner H Roberts Vicar
1342 25/02/1877 Robert Robert Anne Roberts Tirbonog Farmer H Roberts Vicar
1343 11/03/1877 Catherine John Mary Griffith Bwlch Labourer H Roberts Vicar
1344 25/03/1877 Laura John Mary Griffith Pen y Caerau Shop Draper H Roberts Vicar
1345 20/05/1877 Griffith J John Anne Griffith Ty isaf Farmer H Roberts Vicar
1346 22/07/1877 Jane Edward Anne Williams Penrhyn Farmer H Roberts Vicar
1347 22/07/1877 Hugh James Elizabeth Jones Bodermyd Uchaf Farmer H Roberts Vicar
1348 No date Jennett Griffith Jane Jones Tan y fron Farmer H Roberts Vicar
1349 09/12/1877 Margaret Thomas Lydia Roberts Anelog Farmer H Roberts Vicar
1350 24/02/1878 Richard Griffith Catherine Jones Bodisaf Farmer H Roberts Vicar
1351 28/04/1878 David John Catherine Jones Tyr Efail Pen y Caerau Labourer H Roberts Vicar
1352 23/06/1878 Catherine John Margaret Thomas Ystohelig Bach Farmer H Roberts Vicar
1353 29/09/1878 Edmund John Catherine Roberts Tyddyn Bychan Farmer H Roberts Vicar
1354 13/10/1878 Jennett Owen Anne Evans Pwllmelyn Labourer H Roberts Vicar
1355 24/12/1878 Catherine Robert Mary Pritchard Tyn y Llan Village Mariner H Roberts Vicar
1356 09/03/1879 William J (I) NK Mary NK/Williams NK/ Y Graig NK H Roberts Vicar
1357 21/03/1879 Daniel Daniel Jane Williams Greppach Farmer H Roberts Vicar
1358 27/04/1879 Lewis William Ellen Williams Fachwen Labourer H Roberts Vicar
1359 04/05/1879 Eliza Robert Catherine Parry Tair Efail Labourer H Roberts Vicar
1360 04/05/1879 Robert John Mary Evans Safnpant Mariner H Roberts Vicar
1361 01/06/1879 Eliza J (I) NK Ellen NK/Prichard NK/Bodwrdda Mill NK H Roberts Vicar
1362 08/06/1879 Owen J John Anne Griffith Ty isaf Farmer H Roberts Vicar
1363 16/06/1879 Catherine Edward Anne Williams Penrhyn Farmer H Roberts Vicar
1364 10/08/1879 Ellen Evan Anne Davies Brynparc Labourer H Roberts Vicar
1365 17/08/1879 Jane E Daniel Jane McNeil Aberdaron Village Master Mariner H Roberts Vicar
1366 05/10/1879 Arthur J William Anne Owen Ysgubor Bach Master Mariner H Roberts Vicar
1367 19/10/1879 Catherine Owen Elizabeth Roberts Pen y bryn Farmer H Roberts Vicar
1368 26/10/1879 Owen Thomas Lydia Roberts Anelog Farmer H Roberts Vicar
1369 19/11/1879 Thomas Samuel Catherine Jones Ty Newydd Bardsey Farmer H Roberts Vicar
1370 28/12/1879 Richard J (I) NK Ellen NK/Williams NK/Bryncanad NK H Roberts Vicar
1371 24/01/1880 John J Benjamin Ellen Jones Yr Erw Farmer H Roberts Vicar
1372 27/02/1880 William William Mary Williams Pen y cwm Labourer H Roberts Vicar
1373 13/03/1880 Jane Charles Ellen Williams Bwlch Labourer H Roberts Vicar
1374 09/05/1880 Margaret John Catherine Roberts Tyddyn bychan Farmer H Roberts Vicar
1375 30/05/1880 Love Griffith Jane Prichard Aberdaron Village Farmer H Roberts Vicar
1376 01/08/1880 William John Margaret Thomas Pwll y Ciw Farmer H Roberts Vicar
1377 19/09/1880 William G Lewis Jane Evans Garregfawr Master Mariner H Roberts Vicar
1378 21/11/1880 William R Edward Anne Williams Penrhyn Mawr Farmer H Roberts Vicar
1379 08/01/1881 John Evan Catherine Pritchard Aberdaron Village Fisherman H Roberts Vicar
1380 06/03/1881 Mary Owen Eliza Roberts Pen y bryn Farmer H Roberts Vicar
1381 27/03/1881 Mary David Jane McNeil Smithy Aberdaron Master Mariner H Roberts Vicar
1382 17/04/1881 Jennett Evan Anne Davies Parc Melyn Labourer H Roberts Vicar
1383 22/04/1881 Hugh William Dorothy Jones Aberdaron Village Joiner H Roberts Vicar
1384 22/04/1881 Thomas Titus Sarah Jones Brynyffynon Weaver H Roberts Vicar
1385 22/04/1881 William Thomas Jane Morris Tynypwll Joiner H Roberts Vicar
1386 22/04/1881 Sydney William Dorothy Jones Aberdaron Village Joiner H Roberts Vicar
1387 01/05/1881 Eliza John Eliza Griffith Big Labourer H Roberts Vicar
1388 23/05/1881 Hannah R (I) NK Mary NK/Griffith NK/Ty Mawr NK H Roberts Vicar
1389 09/10/1881 Richard Lewis Ellen Roberts Tyn y Mynydd Labourer H Roberts Vicar
1390 05/02/1882 Margaret J John Margaret Jones Tyn y Mynydd Farmer H Roberts Vicar
1391 05/03/1882 Jeremiah G Griffith Catherine Jones Deuglawdd Farmer H Roberts Vicar
1392 12/03/1882 Jane Thomas Elizabeth Jones Tociau Coach Proprietor H Roberts Vicar
1393 11/04/1882 David G Samuel Catherine Jones Ty Newydd Bardsey Farmer H Roberts Vicar
1394 20/08/1882 Anne J John Anne Griffith Ty isaf Farmer H Roberts Vicar
1395 01/10/1882 Robert R Richard Margaret Jones Plas yn Minffordd Stonemason H Roberts Vicar
1396 29/10/1882 John Owen Elizabeth Roberts Conglcae Labourer H Roberts Vicar
1397 22/12/1882 Robert G Robert Mary Pritchard Village Mariner H Roberts Vicar
1398 18/02/1883 John C William Margaret Williams Gwthrien Master Mariner H Roberts Vicar
1399 29/04/1883 Jane Thomas Catherine Jones Caerhos Labourer H Roberts Vicar
1400 06/05/1883 Eliza Lewis Ellen Roberts Tyn y Mynydd Anelog Labourer H Roberts Vicar
1401 20/05/1883 Griffith (I) NK Catherine NK/Williams NK/Tyn y Mynydd NK H Roberts Vicar
1402 27/05/1883 Evan John Margaret Thomas Pwll y Ciw Farmer H Roberts Vicar
1403 01/07/1883 Ellin David Jane Williams Bryn Chwilog Mason H Roberts Vicar
1404 29/07/1883 Dorothy Hugh Jane Williams Ty hen Labourer H Roberts Vicar
1405 26/08/1883 Mary Edward Anne Williams Penrhyn Mawr Farmer H Roberts Vicar
1406 09/10/1883 Catherine William Catherine Jones No Address Labourer H Roberts Vicar
1407 28/10/1883 Elizabeth Thomas Elizabeth Jones Tociau Coach Proprietor H Roberts Vicar
1408 11/11/1883 Catherine J (I) NK Catherine NK/Jones NK/Brynsander NK H Roberts Vicar
1409 05/03/1884 Mary William Dorothy Jones Tan y Bryn Village Joiner H Roberts Vicar
1410 05/03/1884 Jennett Evan Martha Evans Methlem Farmer H Roberts Vicar
1411 05/03/1884 Anne Evan Margaret Hughes Llyngelod Joiner H Roberts Vicar
1412 05/03/1884 Ellen J (I) NK Jane NK/Pritchard NK/Gilfach NK H Roberts Vicar
1413 06/03/1884 Henry P (I) NK Mary NK/Rees NK/Caehowel NK H Roberts Vicar
1414 10/03/1884 William R (I) NK Mary NK/Rolands NK/Morfa Nevin NK H Roberts Vicar
1415 10/03/1884 Richard R Titus Sarah Jones Brynyffynon Manufacturer H Roberts Vicar
1416 27/04/1884 Owen Owen Ellen Roberts Bryn Chwilog Labourer H Roberts Vicar
1417 03/08/1884 James J A James Catherine Phillips Deunant School Master H Roberts Vicar
1418 16/11/1884 Daniel David Jane Williams Tyhen Anelog Mason H Roberts Vicar
1419 13/12/1884 Jane E Robert Mary Pritchard Brynyllan Mariner H Roberts Vicar
1420 01/03/1885 Catherine John Ellen Williams Morfa bach Farmer H Roberts Vicar
1421 27/03/1885 Robert R Richard Ellen Jones Aberdaron Village Shoemaker H Roberts Vicar
1422 15/04/1885 John (I) NK Margaret NK/Jones NK/Cefncoch NK H Roberts Vicar
1423 03/05/1885 Robert R Thomas Elizabeth Jones Tociau Coach Proprietor H Roberts Vicar
1424 26/05/1885 Catherine Lewis Ellen Roberts Tyn y Mynydd Labourer H Roberts Vicar
1425 14/06/1885 William Griffith Jane Griffith Glanrhyd Shopkeeper H Roberts Vicar
1426 05/07/1885 Sarah William Margaret Williams Minafon Master Mariner H Roberts Vicar
1427 31/05/1885 John Richard Anne Williams Glanrafon Smith H Roberts Vicar
1428 08/07/1885 Esther M Samuel J Mary D Davis Bardsey Island Light Keeper H Roberts Vicar
1429 26/07/1885 Jane James Elizabeth Jones Bodermyd Uchaf Farmer H Roberts Vicar
1430 26/07/1885 Mary Hugh Margaret Parry Ty nelog Farmer H Roberts Vicar
1431 06/09/1885 Griffith William Jane Jones Ty tan y fron Farmer H Roberts Vicar
1432 13/09/1885 Thomas Henry Ann Griffith Brynmawr Farmer H Roberts Vicar
1433 08/04/1886 Elizabeth Edward Anne Williams Penrhyn Mawr Farmer H Roberts Vicar
1434 08/04/1886 Ellen Evan Jane Pritchard Village Ty Cerrig Fisherman H Roberts Vicar
1435 08/04/1886 Mary Thomas Mary Evans Ty Cerrig Village Shoemaker H Roberts Vicar
1436 11/04/1886 Lewis John Jane Williams Tyddyn bychan Farmer H Roberts Vicar
1437 06/06/1886 William J (I) James Catherine Pfillips Deunant Schoolhouse School Master H Roberts Vicar
1438 22/08/1886 Jennett E Griffith Jane Griffiths Glanrhyd Flour Dealer H Roberts Vicar
1439 03/10/1886 Jane John Margaret Thomas Pwll y Ciw Farmer H Roberts Vicar
1440 21/11/1886 William William Anne Williams Ysgubor Bach Farmer H Roberts Vicar
1441 26/11/1886 Jane David Jane Williams Ty hen Anelog Mariner H Roberts Vicar
1442 23/01/1887 Robert Griffith Jane Evans Penarfynydd Llanfaelrhys Farmer H Roberts Vicar
1443 13/03/1887 William S Thomas Elizabeth Jones Tociau Farmer H Roberts Vicar
1444 13/03/1887 Ellen M Richard Anne Williams Aberdaron Village Smith H Roberts Vicar
1445 19/03/1887 Jane Evan Margaret Hughes Llynygelod Joiner H Roberts Vicar
1446 19/03/1887 Sarah Evan Margaret Hughes Llynygelod Joiner H Roberts Vicar
1447 19/03/1887 William Titus Sarah Jones Brynyffynon Weaver H Roberts Vicar
1448 21/03/1887 Jane William Elizabeth Williams Cyllyfelin Bach Farmer H Roberts Vicar
1449 21/03/1887 Elizabeth William Elizabeth Williams Cyllyfelin Bach Farmer H Roberts Vicar
1450 17/07/1887 Evan J Edward Anne Williams Penrhyn Mawr Farmer H Roberts Vicar
1451 23/08/1887 John William Mary Jones Village Labourer W Jones Minister
1452 30/09/1887 Margaret Thomas Martha Evans Village Shoemaker H Roberts Vicar
1453 25/11/1887 Alberta M Samuel J Mary D Davis Bardsey Island Light Keeper H Roberts Vicar
1454 01/01/1888 Jane Henry Mary Parry Cyllyfelin Farmer H Roberts Vicar
1455 10/01/1888 James Richard Ellen Jones Shop Newydd Shoemaker H Roberts Vicar
1456 12/02/1888 Jane R Owen Mary Williams Penybryn Uwchmynydd Farmer H Roberts Vicar
1457 13/05/1888 Thomas G (I) NK Catherine NK/Ellis NK/Glanymor NK H Roberts Vicar
1458 10/06/1888 Jane E John Jane Williams Tyddyn bychan Farmer H Roberts Vicar
1459 30/09/1888 Ann John Margaret Jones Pensarn Village Labourer H Roberts Vicar
1460 14/10/1888 William J William Margaret Williams Minavon Master Mariner H Roberts Vicar
1461 16/10/1888 Hugh (I) NK Jane NK/Hughes NK/Bryneithin NK H Roberts Vicar
1462 25/11/1888 Morris David Mary Roberts Nhegraig Farm Bailiff H Roberts Vicar
1463 23/12/1888 Elizabeth Richard Mary Jones Tynyffynon Anelog Farmer H Roberts Vicar
1464 31/12/1888 Thomas William Jane Hughes Brynffynon Rhoshirwaen Labourer B Thomas Curate
1465 31/12/1888 Catherine William Jane Hughes Brynffynon Rhoshirwaen Labourer B Thomas Curate
1466 12/02/1889 William David Jane Williams Tyhen Anelog Mariner H Roberts Vicar
1467 16/04/1889 John Michael Mary Jones Tyddyn Frainge Bryncroes Mariner H Roberts Vicar
1468 07/05/1889 Ellen Titus Sarah Jones Brynffynon Rhoshirwaen Manufacturer B Thomas Curate
1469 07/05/1889 Sarah (I) NK Jane NK/Jones Brynffynon Rhoshirwaen NK B Thomas Curate
1470 28/07/1889 Catherine E Thomas Mary Parry Penrhyn Bach Uwchmynydd Farmer B Thomas Curate
1471 31/07/1889 Sydney Edward Anne Williams Penrhyn Mawr Farmer H Roberts Vicar
1472 01/09/1889 Ellen (I) NK Ellen NK/Roberts NK/Bryn Chwilog NK B Thomas Curate
1473 08/09/1889 William John Ellen Jones Tytanyfron Anelog Farmer B Thomas Curate
1474 24/11/1889 William Hugh Eliza Williams Brynchwilog Labourer B Thomas Curate
1475 30/11/1889 Richard John Mary Williams Tir Mawr Penycaerau Joiner B Thomas Curate
1476 04/12/1889 Richard (I) NK Margaret NK/Jones NK/Cefncoch NK B Thomas Curate
1477 22/12/1889 Robert Evan Bridget Jones Bronyfoel Uwchmynydd Labourer B Thomas Curate
1478 05/01/1890 Griffith Thomas Elizabeth Jones Tocia Farmer/Coach Prop B Thomas Curate
1479 24/02/1890 Elizabeth Titus Sarah Jones Brynffynon Rhoshirwaen Weaver B Thomas Curate
1480 24/02/1890 Catherine Evan Margaret Hughes Llynygelod Joiner B Thomas Curate
1481 24/02/1890 Sidney Evan Margaret Hughes Llynygelod Joiner B Thomas Curate
1482 26/02/1890 Hugh Evan Margaret Hughes Llynygelod Joiner B Thomas Curate
1483 26/02/1890 Roland William Elizabeth Williams Cyllyfelin Bach Farmer B Thomas Curate
1484 26/02/1890 Lewis William Elizabeth Williams Cyllyfelin Bach Farmer B Thomas Curate
1485 30/03/1890 Hugh G Hugh Margaret Parry Tyn'ngelog Labourer Henry Lloyd Vicar
1486 13/04/1890 David John Jane Williams Tyddyn Bychan Farmer Henry Lloyd Vicar
1487 03/06/1890 Richard William Mary Jones Aberdaron Village Labourer Henry Lloyd Vicar
1488 29/08/1890 Robert Thomas Mary Jones Glanymor Shoemaker Henry Lloyd Vicar
1489 09/11/1890 Annie David Mary Roberts Negraig Labourer Henry Lloyd Vicar
1490 25/01/1891 Ann Richard Mary Jones Tynffynon Angelog Joiner Henry Lloyd Vicar
1491 22/02/1891 Mary E John Ellen Williams Murmelyn Farmer Henry Lloyd Vicar
1492 10/05/1891 John G Edward Anne Williams Penrhyn Mawr Farmer Henry Lloyd Vicar
1493 11/06/1891 Jane Richard Ellen Jones Brynllan Shoemaker Henry Lloyd Vicar
1494 02/08/1891 Catherine Evan Bridget Jones Ystohelig Bach Farmer Henry Lloyd Vicar
1495 27/10/1891 Catherine J (I) Abram Ellen Jones/Roberts Aberdaron Village Farm Labourer Henry Lloyd Vicar
1496 08/11/1891 William G Richard Ellen Griffiths Bwlch Farm Labourer Henry Lloyd Vicar
1497 24/01/1892 Lizzie Thomas Eliza Jones Tocia Farmer Henry Lloyd Vicar
1498 15/05/1892 John Richard Catherine Jones Aberffraw Joiner Henry Lloyd Vicar
1499 05/06/1892 Jane Hugh Catherine Jones Penllech Blacksmith Henry Lloyd Vicar
1500 21/08/1892 Richard Ellis Ellen Jones Bryn Goronwy Labourer Henry Lloyd Vicar
1501 04/09/1892 Daniel William Ellen Williams Brynffynon Labourer Henry Lloyd Vicar
1502 04/09/1892 William Evan Catherine Griffiths Brynffynon Labourer Henry Lloyd Vicar
1503 04/09/1892 Mary John Laura Williams Tirmawr Carpenter Henry Lloyd Vicar
1504 19/10/1892 William (I) NK Catherine NK/Williams NK/Gwagynoe NK Henry Lloyd Vicar
1505 06/11/1892 Ann Owen Mary Williams Plascoch Labourer Henry Lloyd Vicar
1506 01/01/1893 William John Catherine Evans Talcenfoel Labourer Henry Lloyd Vicar
1507 23/01/1893 William R David Laura Jones Dwyros Farmer Henry Lloyd Vicar
1508 05/03/1893 Mary E Richard Mary Jones Tynffynon Carpenter Henry Lloyd Vicar
1509 02/04/1893 Mary Owen Jane Griffith Dynfra Farmer Henry Lloyd Vicar
1510 06/05/1893 Jane Hugh Anne Jones Penbryn Miller Henry Lloyd Vicar
1511 07/05/1893 Griffith J (I) NK Catherine NK/Jones NK/Glanydon NK Henry Lloyd Vicar
1512 14/05/1893 Griffith Ellis Jane Jones Pwllbudr Labourer Henry Lloyd Vicar
1513 21/05/1893 Ellen John W Elizabeth Hughes Penygraig Bodferin Farmer Henry Lloyd Vicar
1514 25/06/1893 Ellen David Mary Roberts Anegraig Farmer Henry Lloyd Vicar
1515 28/11/1893 John G Hugh Gayney Roberts Penybryn Farmer Henry Lloyd Vicar
1516 31/12/1893 John L Thomas Elizabeth Jones Tociau Farmer Henry Lloyd Vicar
1517 07/01/1894 John Charles Margaret Wilson Amlwch Anglesey Copper Smelter Henry Lloyd Vicar
1518 15/04/1894 Jane Owen Mary Williams Plascoch Labourer Henry Lloyd Vicar
1519 27/04/1894 James Richard Ellen Jones Brynllan Shoemaker Henry Lloyd Vicar
1520 25/03/1894 John John Laura Williams Tirmawr Joiner Henry Lloyd Vicar
1521 26/08/1894 Samuel T John Catherine A Griffiths Llanllawen bach Farmer Henry Lloyd Vicar
1522 23/01/1895 Richard Griffith Eliza Thomas Brynchwilog Farm Servant Henry Lloyd Vicar
1523 23/01/1895 Richard R Thomas Mary Parry Penbryn Bach Farmer Henry Lloyd Vicar
1524 12/02/1895 James Henry Mary Parry Caehowel Farmer Henry Lloyd Vicar
1525 31/03/1895 Elizabeth David Mary Roberts Anegraig Farmer Henry Lloyd Vicar
1526 12/05/1895 John David Laura Jones Dwyros Farmer Henry Lloyd Vicar
1527 26/05/1895 William Owen Jane Griffith Dynfra Farmer Henry Lloyd Vicar
1528 19/07/1895 Bridget E William Mary Jones Tanybryn Farm Labourer Henry Lloyd Vicar
1529 01/08/1895 Hannah Richard Ellen Griffith Bwlch Angelog Labourer Henry Lloyd Vicar
1530 24/11/1895 Griffith E John Anne Hughes Ty Hen Pencaerau Farmer Henry Lloyd Vicar
1531 22/03/1896 Jane John Laura Williams Tirmawr Joiner Henry Lloyd Vicar
1532 28/06/1896 Margaret Hugh Anne Jones Cefn Ona Miller Henry Lloyd Vicar
1533 19/07/1896 Mary Owen Mary Williams Plascoch Farmer Henry Lloyd Vicar
1534 18/10/1896 Mary David Mary Roberts Nhegraig Farm Bailiff Henry Lloyd Vicar
1535 19/11/1896 Ellen Richard Ellen Jones Bryn Llan Shoemaker Henry Lloyd Vicar
1536 19/11/1896 Sydney Henry Mary Parry Cae Hywel Farmer Henry Lloyd Vicar
1537 22/11/1896 Jane G Griffith Jane Jones Anelog Labourer Henry Lloyd Vicar
1538 20/12/1896 Thomas J Evan Bridget Jones Sthelyg Bach Farmer Henry Lloyd Vicar
1539 15/01/1897 Robert G Griffith Ellen Jones/Roberts Brynchwilog Labourer Henry Lloyd Vicar
1540 17/01/1897 William John Anne Roberts Caehen Farmer Henry Lloyd Vicar
1541 23/03/1897 Richard (I) NK Mary E NK/Roberts NK/Tirglyn NK Henry Lloyd Vicar
1542 18/07/1897 Griffith Hugh Catherine Jones Ty Pellaf Bardsey Shoemaker Henry Lloyd Vicar
1543 21/08/1897 Eliza J (I) John Jane Hughes Ffrainge Llangian Labourer Henry Lloyd Vicar
1544 12/09/1897 Thomas Owen Mary Williams Plascoch Labourer Henry Lloyd Vicar
1545 10/10/1897 Anne J John Jane Williams Tyddyn Bychan Farmer Henry Lloyd Vicar
1546 04/01/1898 Anne Griffith Eliza Evans Tynlon Uwchmynydd Farmer Henry Lloyd Vicar
1547 03/07/1898 Griffith Robert Margaret Ellis Angelog Mariner Henry Lloyd Vicar
1548 11/09/1898 Margaret David Mary Roberts Anhegraig Farm Bailiff Henry Lloyd Vicar
1549 25/09/1898 William John Laura Williams Tirmawr Aberdaron Joiner Henry Lloyd Vicar
1550 15/12/1898 Evan G J Thomas Jane Jones/Pritchard Glanymor Labourer Henry Lloyd Vicar
1551 26/01/1899 Mary A William H Jane Lloyd Aberdaron Vicarage Gentleman Henry Lloyd Vicar
1552 11/06/1899 John Owen Jane Griffith Tynygamdda Mason Henry Lloyd Vicar
1553 11/06/1899 Jane E Griffith Eliza Evans Tynlon Uwchmynydd Farmer Henry Lloyd Vicar
1554 25/06/1899 Owen J John Catherine Williams Cwrt Farmer Henry Lloyd Vicar
1555 23/07/1899 John John Anne Roberts Bryn Canad Labourer Henry Lloyd Vicar
1556 20/04/1900 Lydia R Robert Margaret Ellis Anelog Farmer Henry Lloyd Vicar
1557 15/07/1900 Ellen Owen Mary Williams Plascoch Labourer Henry Lloyd Vicar
1558 05/08/1900 Laura E William H Jane Lloyd Glanyrafon Gentleman Henry Lloyd Vicar
1559 30/09/1900 Catherine A Hugh Ann Jones Cefnona Miller Henry Lloyd Vicar
1560 01/10/1900 Ellen Thomas Mary Parry Penbryn Bach Farmer Henry Lloyd Vicar
1561 28/10/1900 Robert David mary Roberts Nhegraig Farm Bailiff Henry Lloyd Vicar
1562 03/03/1901 Martha Griffith Jane Roberts Post Office Post Master Henry Lloyd Vicar
1563 21/10/1901 Mary E (I) NK Mary NK/Williams NK/Pwll llwgr NK Henry Lloyd Vicar
1564 10/12/1901 Griffith R Hugh Mary Griffith Penybryn Uwchmynydd Farmer Henry Lloyd Vicar
1565 09/02/1902 David E David Mary Roberts Nhegraig Farm Bailiff Henry Lloyd Vicar
1566 09/02/1902 Baden P Thomas Jane Jones Glanymor Labourer Henry Lloyd Vicar
1567 04/04/1902 Evan R Owen Eliza Griffith Refail Bach Stonemason Henry Lloyd Vicar
1568 04/05/1902 Martha Henry Jane Lloyd Glanyrafon Gentleman Henry Lloyd Vicar
1569 25/06/1902 Griffith J Robert Mary A Ellis Glanymor Grocer Henry Lloyd Vicar
1570 26/06/1902 James William Elizabeth Jones Bryn yr Eglwys Ship Carpenter Henry Lloyd Vicar
1571 21/08/1902 Griffith Robert Janet Evans Tanyfron Labourer Henry Lloyd Vicar
1572 30/09/1902 Eleanor M A William J Eleanor M McBride Bardsey Island Light Keeper Henry Lloyd Vicar
1573 22/12/1902 Jane C William Jane Thomas Erw Penycaerau Farmer Henry Lloyd Vicar
1574 07/06/1903 William H David Mary Roberts Nhegraig Farm Bailiff Henry Lloyd Vicar
1575 15/09/1903 John G (I) Griffith Anne Williams/Jones Brynffynon Labourer Henry Lloyd Vicar
1576 04/11/1903 Martha E Hugh Mary Griffiths Penybryn Farmer Henry Lloyd Vicar
1577 25/12/1903 Catherine Thomas Jane Jones Pretoria House Shopkeeper Henry Lloyd Vicar
1578 08/05/1904 Catherine Owen Mary Williams Plascoch Labourer Henry Lloyd Vicar
1579 28/06/1904 Mary A (I) John O Ann Jones/Hughes Ty Canol Pencaerau Weaver Henry Lloyd Vicar
1580 02/07/1905 Martha Thomas Sydney Dobson Brynffynon Terrace Labourer Henry Lloyd Vicar
1581 09/07/1905 Jane John Catherine Hughes Tyr Efail Labourer Henry Lloyd Vicar
1582 01/08/1905 Griffith D Thomas Jane Jones Pretoria House Grocer Henry Lloyd Vicar
1583 08/08/1905 Evan Robert Janet Evans Tanyfron Labourer Henry Lloyd Vicar
1584 29/01/1906 David H Hugh Jane A Evans Village Quarryman Henry Lloyd Vicar
1585 01/04/1906 Humphrey J Owen Mary Williams Plascoch Labourer Henry Lloyd Vicar
1586 19/09/1906 Richard G (I) Griffith Margaret Griffith/Jones Penymaes Farmer Henry Lloyd Vicar
1587 02/12/1906 John G (I) Griffith Ellen Hughes/Thomas Morfa Trwynglas/Ty Isa Edern Farmer Henry Lloyd Vicar
1588 04/02/1907 Evan O Robert O Catherine Thomas Llanllawen Fawr Farmer Henry Lloyd Vicar
1589 04/08/1907 William John Catherine Jones Tynmynydd Anelog Farm Servant Henry Lloyd Vicar
1590 01/09/1907 William J Richard Elizabeth Jones Gwyddel Farmer D Alban Lloyd Minister
1591 14/01/1908 Sydney Thomas Jane Jones Pretoria Temp Grocer Henry Lloyd Vicar
1592 19/01/1908 Richard N David Mary Roberts Anhegraig Farm Bailiff Henry Lloyd Vicar
1593 31/03/1908 Jane L William Dorothy Jones Tanybryn Joiner Henry Lloyd Vicar
1594 02/08/1908 Ellen (I) Thomas Jane Jones/Williams Mynachdy Farmer Henry Lloyd Vicar
1595 10/08/1908 Ellen Robert Catherine Thomas Llanllawen Farmer Henry Lloyd Vicar
1596 19/08/1908 Lizzie K John Jane Evans Bronyfoel Quarryman Henry Lloyd Vicar
1597 30/08/1908 Griffith John Ann Jones Gwagynoe Farmer Henry Lloyd Vicar
1598 10/09/1908 Richard D John Sarah Jones Cefncoch Labourer Henry Lloyd Vicar
1599 26/11/1908 Lewis R Richard Eliza Evans/Roberts Garregfawr Tynymynydd Farmer Henry Lloyd Vicar
1600 01/01/1909 Catherine Cobden Ellen Evans Dwyros Farmer Henry Lloyd Vicar
Entries Per Page
Displaying Page of