Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • A - Oed / Age
  • C P - Person wnaeth gynnal y seremoni / Person performing ceremony
  • H - Hanes / History
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
A
C P
H
1 Owen Owens Penrhosgarnedd 08/01/1881 54 Richard James
2 Owen Jones Rhydygroes Pentir 19/01/1881 2 Richard James
3 Jane Thomas Mold Flintshire 27/01/1881 70 Richard James
4 Anne Williams Rhiwlas Llanddeiniolen 05/02/1881 17 Richard James
5 Mary Morris Glasinfryn Bangor 07/03/1881 52 Hugh Davies
6 Mary Ellis Rhiwlas Llanddeiniolen 13/04/1881 77 Richard James
7 Ellin Jones Waen Pentir 15/04/1881 3d Richard James
8 Maria Jones Waen Pentir 15/04/1881 5d Richard James
9 Anne Griffith Park Hill Bangor 19/05/1881 52 Richard James
10 Robert Hughes Penbryn Llanddeiniolen 20/05/1881 26 Richard James
11 William Morris Glasinfryn Village 21/05/1881 54 Hugh Davies
12 Jane Hughes Garreg gath Llanddeiniolen 03/06/1881 36 Richard James
13 Mary Roberts Glasinfryn Village 04/06/1881 71 Richard James
14 Edward Buckley Rallt Pentir 09/06/1881 19 Richard James
15 Andrew Griffith Rhydygroes Pentir 11/06/1881 78 Richard James
16 William Owens Penrhosgarnedd 18/06/1881 25 Daniel Evans
17 William John Roberts Glasinfryn Village 24/06/1881 3m John Roberts
18 Elizabeth Evans Glasinfryn Farm 27/06/1881 18 Richard James
19 Elizabeth Jones Tynweirglodd Llanddeiniolen 16/07/1881 64 Richard James
20 Ellen Evans Waen Pentir 27/07/1881 34 Richard James
21 Catherine Davies Glasinfryn Village 03/08/1881 29 Richard James
22 Owen Williams Queen's Terrace nr Rhydygroes 11/08/1881 38 Daniel Evans
23 Jane Hughes Rhiwlas Llanddeiniolen 26/08/1881 77 Richard James
24 David Jones Glasinfryn Village 06/09/1881 33 Richard James
25 Margaret Roberts Glasinfryn Bangor 20/09/1881 55 Richard James
26 Jane Jones Rallt Llandegai 08/10/1881 75 Frederick Jones
27 Elizabeth Williams Tynlon Bangor 19/10/1881 18m Hugh Davies
28 William Thomas Tyddyn Gogrwn Bangor 20/10/1881 28 John Morgan
29 Elizabeth Anne Hughes Carreg cath Pentir 22/10/1881 2 John Morgan
30 Thomas Oliver Waen Pentir 15/11/1881 58 John Morgan
31 Ann Williams Minffordd 22/11/1881 52 T Lewis Jones
32 Mary Williams Pen y ffridd 23/11/1881 54 M Morgan
33 Samuel Williams Minffordd 23/11/1881 66 Thomas Walters
34 John Pritchard Waen Pentir 24/11/1881 70 T Lewis Jones
35 Ellin Williams Rhiwlas 26/11/1881 25 T Lewis Jones
36 Hugh Pierce Carregcilcoed Pentir 05/12/1881 70 M Morgan
37 John Roberts Rhiwlas Llanddeiniolen 15/12/1881 81 Hugh Davies
38 Thomas John Thomas Rhiwlas Llanddeiniolen 17/12/1881 18m Hugh Davies
39 Jane Jones Rhiwlas Llanddeiniolen 29/12/1881 68 John Morgan
40 Hugh Michael Bangor 19/01/1882 84 T Lewis Jones
41 Catherine Jones Rhydygroes 28/01/1882 19 John Morgan
42 Robert Evans Rhiwlas 31/01/1882 8m Daniel Evans
43 Henry Pritchard Glasinfryn Bangor 09/02/1882 71 Hugh Pritchard
44 Mary Pritchard Rhiwlas 22/02/1882 35 Hugh Davies
45 Richard Evans Minffordd Hall 02/03/1882 47 John Morgan
46 Owen Rowlands Llandinorwig 25/03/1882 13m John Morgan
47 Margaret Ellis Llandinorwig 28/03/1882 60 Morris Roberts
48 Mary Hughes Tanygrisia Pentir 29/03/1882 90 Daniel Evans
49 William Davies Penffridd Rhiwlas 13/04/1882 7m M Morgan
50 David Jones Glasinfryn Bangor 19/04/1882 11m M Morgan
51 Ellen Davies Rhiwlas 25/04/1882 17m T Lewis Jones
52 William Roberts Waenwen 26/04/1882 67 T Lewis Jones
53 Ellen Hughes Llain Waenwen 29/04/1882 42 Hugh Davies
54 Elizabeth Williams 16 Dean's Court Bangor 03/05/1882 38 John Morgan
55 Ellen Davies Rhiwlas 11/05/1882 26 M Morgan
56 David Owen Bangor 24/05/1882 82 T Lewis Jones
57 Richard Roberts Buarth y Bongc Waen Wen 17/06/1882 30h Hugh Davies
58 William Thomas Waen Pentir 24/06/1882 67 T Lewis Jones
59 Martha Jones Wells Street Bangor 28/06/1882 66 John Morgan
60 Richard Williams Pentir 05/07/1882 65 T Lewis Jones
61 William Thomas Bangor 12/07/1882 68 Daniel Evans
62 Edward Williams Rhiwlas Llanddeiniolen 22/07/1882 18m Daniel Evans
63 Eliza Hughes Rhiwlas Llanddeiniolen 24/07/1882 8 John Morgan
64 Ellis Jones Llanberis 26/07/1882 36 John Morgan
65 Margaret Jones Rhiwlas Llanddeiniolen 16/08/1882 25 Daniel Evans
66 John Williams Dean's Court Bangor 30/08/1882 6m John Morgan
67 Hugh Williams Bryn Hyfryd Capel y Graig 07/10/1882 84 Richard Ellis
68 Ann Williams Rhiwlas Llanddeiniolen 18/10/1882 64 Richard Ellis
69 Robert Henry Jones Vodol Ganol Bangor 23/10/1882 5 Richard Ellis
70 Jane Roberts Waen Wen Bangor 28/10/1882 82 Richard Ellis
71 William Rowlands Bryn Howel Pentir 08/11/1882 72 Owen Jones
72 Mary Jane Roberts Glasinfryn Bangor 09/11/1882 6w Richard Ellis
73 Richard Jones Vodol Isa Bangor 11/11/1882 69 Richard Ellis
74 Jane Thomas Cefn Braich Rhiwlas 16/11/1882 13 Richard Ellis
75 Jane Pritchard Tai'r Mynydd Bangor 04/12/1882 32 Richard Roberts
76 Jane Morris Glasinfryn Bangor 05/12/1882 10w Hugh Davies
77 Margaret Francis Bryn Gwaredog Bangor 07/12/1882 63 Richard Ellis
78 Elizabeth Roberts Penrhosgarnedd 10/01/1883 6m Richard Ellis
79 Robert Jones Cilmelyn Penrhosgarnedd 25/01/1883 36 Richard Ellis
80 Elizabeth Evans Rhiwlas Llanddeiniolen 07/02/1883 32 Hugh Davies
81 William Jones Rhiwlas Llanddeiniolen 15/02/1883 3 Hugh Davies
82 David Williams Queen's Terrace Rhydygroes 17/02/1883 16m Owen Jones
83 Hugh Roberts Rhiwlas Llanddeiniolen 28/02/1883 66 Hugh Davies
84 John Morris Rhiwlas Llanddeiniolen 15/03/1883 2 Hugh Davies
85 Ellen Parry Rhiwlas Llanddeiniolen 24/03/1883 23m Hugh Davies
86 David Thomas Rhiwlas Llanddeiniolen 31/03/1883 16 Hugh Davies
87 Hugh William Roberts Bangor 31/03/1883 16m Hugh Davies
88 Judith Griffiths Carreg y Gath Rhiwlas 07/04/1883 79 Hugh Davies
89 Judith Pritchard Rhiwlas Llanddeiniolen 12/04/1883 20 Hugh Davies
90 Luke Jones Waen Pentir Llanddeiniolen 14/04/1883 34 Hugh Davies
91 William Donalson Union Street Bangor 24/04/1883 21 Hugh Davies
92 Jane Jones Rhiwlas Llanddeiniolen 28/04/1883 2 Hugh Davies
93 John Williams Rhiwlas Llanddeiniolen 03/05/1883 73 Hugh Davies
94 Hugh Jones Glasinfryn Village 17/05/1883 65 Richard Jones
95 Margaret Price Rhiwlas Llanddeiniolen 23/05/1883 84 Hugh Davies
96 Margaret Hughes Rhiwlas Llanddeiniolen 24/05/1883 10 Hugh Davies
97 Jane Griffith Pencefn Pentir 09/06/1883 8 W Owen
98 Margaret Williams Minffordd 21/06/1883 28 William Owen
99 William Hughes Blaen Waen 14/07/1883 59 Daniel Evans
100 John W Jones Rhydygroes 07/08/1883 23 W Owen
101 J T Jones Rhydygroes 08/08/1883 23 Owen Jones
102 Mary Griffith Rhydygroes 30/11/1883 73 Edward Griffith
103 Hugh Thomas Hughes Rhiwlas 25/09/1883 39 W Owen
104 Barbara Jones Waen Pentir 26/09/1883 34 W Owen
105 Thomas Jones Rhiwlas 26/09/1883 1d W Owen
106 William Jones Rhydygroes 30/10/1883 54 R Edwards
107 Jane Williams Rhiwlas 05/11/1883 70 W Owen
108 Robert Jones Rhiwlas 25/11/1883 60 W Owen
109 Owen Griffith Gerlan 04/12/1883 87 William Owen
110 Thomas Williams Glasinfryn 12/12/1883 63 W Owen
111 Catherine Davies Rhiwlas 04/02/1884 23 W Owen
112 Jane Parry Rhiwlas 26/02/1884 Edward Parry
113 Ellen Jones Rhiwlas 25/02/1884 13 W Owen
114 Alice Hughes Rhiwlas 29/02/1884 9 W Owen
115 Mary E Williams Glasinfryn 12/03/1884 5m W Owen
116 Richard Roberts Rhiwlas 26/03/1884 5w W Owen
117 Jane Jones Pentir 28/03/1884 90 W Owen
118 Elizabeth J Jones Glasinfryn 09/04/1884 1 W Owen
119 Hugh Griffith Llanllechid 19/04/1884 85 Thomas Pritchard
120 Judith Hughes Rhiwlas 30/04/1884 16m W Owen
121 Elizabeth Williams Pant 02/05/1884 24 W Owen
122 Jane Jones Rhiwlas 04/05/1884 47 W Owen
123 Humphrey Williams Glasinfryn 12/05/1884 45 W Owen
124 Rowland Griffith Brynymaen 12/05/1884 77 W Owen
125 David Davies Rhiwlas 13/05/1884 32 W Owen
126 Lewis Owen Rhiwlas 22/05/1884 3 W Owen
127 Ellen Griffith Rhydygroes 06/06/1884 73 W Owen
128 Owen Owens Rhydygroes 06/06/1884 35 W Owen
129 Elizabeth Griffith Rhiwlas 27/06/1884 8m W Owen
130 Elizabeth Hughes Pant 02/07/1884 50 W Owen
131 Evan Parry Waen 13/07/1884 4w R Jones
132 Grace Williams Pant 19/07/1884 60 W Owen
133 Mary Hughes Rhiwlas 31/08/1884 17 W Owen
134 William Jones Glasinfryn 16/09/1884 70 W Owen
135 Mary Jane Hughes Rhiwlas 24/09/1884 3w W Owen
136 William Williams Waen 06/12/1884 61 W Owen
137 Ellen Pierce Pant 16/12/1884 22 John Pierce
138 Mary Hughes Waen 06/02/1885 4m W Owen
139 Eliza Hughes Rhiwlas 14/02/1885 9 W Owen
140 Catherine Jones Pentir 17/02/1885 95 Owen Jones
141 John Griffith Rhiwlas 12/03/1885 12m W Owen
142 Ann Evans Glasinfryn 23/08/1884 72 W Owen
143 Hugh Williams Llandyfydog Anglesey 20/04/1885 86 W Owen
144 Griffith Jones Glasinfryn 02/05/1885 68 W Owen
145 Mary Pritchard Rhiwlas 02/05/1885 39 J Hughes
146 Mary Ellen Roberts Pant Caerhun 07/05/1885 17 W Owen
147 Catherine Roberts Waen Wen 27/05/1885 67 W Owen
148 Ann Griffiths Glasinfryn 30/05/1885 26 W Owen
149 Catherine Williams Waen Wen 30/05/1885 79 W Owen
150 Jacob Jones Waen Rhiwlas 04/06/1885 35 W Owen
151 Thomas Jones Sling Llandegai 08/06/1885 73 W Owen
152 Ellen Williams Carreg y gath Rhiwlas 20/06/1885 33 R Hughes
153 Robert Ellis Llandinorwig 22/06/1885 16 W Owen
154 Hugh Jones Bethesda 23/06/1885 69 W Owen
155 Ann Williams Bangor 26/06/1885 1 J Morgan
156 Ann Williams Rhiwlas 30/06/1885 80 W Owen
157 William Curck Portdinorwic 01/07/1885 45 W Owen
158 John Jones Llandinorwic 06/07/1885 80 W Owen
159 William Lloyd Bangor 13/07/1885 73 W Owen
160 Margaret Williams Bethesda 01/08/1885 67 W Owen
161 Owen Pritchard Bangor 21/08/1885 59 W Owen
162 John Thomas Llanllechid 26/09/1885 68 W Owen
163 Robert Williams Bethesda 04/10/1885 27 W Owen
164 Robert Jones Rallt Llandegai 08/10/1885 84 Thomas Jones
165 Jane Jones Pentir Mill 28/10/1885 66 W Owen
166 Elizabeth Thomas Rhiwlas 31/10/1885 38 W Owen
167 Elizabeth Owen Rhiwlas 09/11/1885 75 W Owen
168 Hugh Davies Waen Wen 11/11/1885 75 W Owen
169 Edward Parry Rhiwlas 19/11/1885 43 B L AA
170 Richard Jones Waen Wen 26/12/1885 77 W Owen
171 Robert Owen Thomas Rhiwlas 16/01/1886 8 W Owen
172 Charles Roberts Waen Wen 20/02/1886 30 W Owen
173 Margaret Hughes Waen Wen 19/02/1886 67 W Owen
174 Ann Pritchard Waen Wen 27/03/1886 62 W Owen
175 W Henry Humphreys Capel y Graig 27/05/1886 3m S Jones
176 Ellen Pritchard Carreg gath 09/07/1886 72 W Owen
177 Catherine Roberts Minffordd 16/07/1886 12 W Owen
178 Hugh Hughes Carreg gath 31/07/1886 11 W Owen
179 Hugh Thomas Pant Caerhun 17/03/1886 65 W Owen
180 John Morris Bangor 20/03/1886 52 W Owen
181 Ann Jones Waen Wen 22/03/1886 38 W Owen
182 Mary Jones Waen Wen 27/06/1886 76 W Owen
183 John Thomas Llanllechid 26/08/1886 57 W Owen
184 Richard Pritchard Waen 28/08/1886 74 B L AA
185 Owen Williams Waen Wen 21/09/1886 81 W Owen
186 Owen Williams Waen Wen 11/03/1886 16m W Owen
187 Elizabeth Williams Waen Wen 06/05/1886 27 W Owen
188 Elizabeth Williams Llanllechid 12/08/1886 47 W Owen
189 Ann Owen Waen Wen 25/09/1886 78 W Owen
190 William Griffith Rhiwlas 15/10/1886 15m W Owen
191 R Jones Rhiwlas 17/10/1886 72 W Owen
192 Griffith Williams Coetmor Mount Bethesda 19/10/1886 80 W Owen
193 Margaret Roberts Carnarvon 12/11/1886 52 W Owen
194 Mary Hughes Caergof Isaf 21/11/1886 20 W Owen
195 Richard Roberts Waen Wen 18/12/1886 13 W Owen
196 Ann Jones Minffordd 22/12/1886 21 W Owen
197 Mary Ann Jones Waen Wen 07/12/1886 17 W Owen
198 Ellen Jones Bangor 05/01/1887 70 W Owen
199 Margaret A Hughes Llanddeiniolen 06/01/1887 5 W Owen
200 Elizabeth Owen Rhiwlas 15/01/1887 58 W Owen
201 Jane Roberts Waen Wen 28/01/1887 19 W Owen
202 Jane Thomas Cefn braich 14/02/1887 15m W Owen
203 Margaret Jones Bethesda 23/02/1887 51 W Owen
204 Mary Jones Glasinfryn 30/04/1887 84 W Owen
205 Mary Roberts Waen Wen 11/05/1887 38 W Owen
206 Sarah Thomas Tandderwen 13/05/1887 71 W Owen
207 Daniel Jones Rhiwlas 22/05/1887 60 W Owen
208 Humphrey Jones Rhiwlas 23/05/1887 3m W Owen
209 Jane Roberts Bangor 28/05/1887 61 W Owen
210 Ellen Williams Rhiwlas 10/06/1887 61 B L AA
211 Mary Roberts Glasinfryn 30/06/1887 77 W Owen
212 Robert Roberts Waen Wen 22/07/1887 62 W Owen
213 Elizabeth Mather Bangor 13/07/1887 80 W Owen
214 Evan Evans Rhiwlas 05/06/1887 9d W Owen
215 David Davies Waenpentre Village 16/09/1887 31 T Lewis Jones
216 Ellen Jones Tyn elia Pentre 1887
217 Elizabeth Jones Cilmelyn 12/10/1887 76 Owen Davies
218 John Samuel Williams Rhiwlas 19/11/1887 24 Samuel Williams
219 Mathew Owen Llain Waun Wen 06/12/1887 81 Owen Davies Late Servant Brynderwen
220 Elizabeth Lewis Tynewydd 15/12/1887 63 Owen Davies
221 Edward Oliver Mynydd Llandegai 07/01/1888 39 Owen Davies
222 Morris Prichard Waun Wen 12/01/1888 51 Owen Davies
223 Grace Williams Waun Wen 14/01/1888 8m Owen Davies
224 Hugh Owen Rhiwlas Llanddeiniolen 04/02/1888 59 William H Owen
225 Jane Owen Pentir 18/02/1888 16d Owen Davies
226 Ellen Owen Penybont Penrhosgarnedd 02/03/1888 65 Owen Davies
227 Mary Ellen Roberts Brynhyfryd Terrace Llanrug 19/03/1888 3 Owen Davies
228 Catherine Thomas Cochwillan Llanllechid 22/03/1888 63 Owen Davies Widow of John Thomas Gamekeeper
229 Margaret Hughes Pen y bryn Llanddeiniolen 22/03/1888 58 Owen Davies
230 William Williams 2 Gerlan Road Llanllechid 26/03/1888 74 Owen Davies
231 Grace Williams Pant Caerhun 05/04/1888 79 Owen Davies
232 Jane Jones Tynpwll 19/05/1888 79 Owen Davies
233 Jane Owen Nant Porth (late Tyddyn Heilyn) 22/05/1888 50 Owen Davies
234 Richard Jones Ty'n pwll Waunwen 02/06/1888 7 Owen Davies
235 Elizabeth Williams Waun Baurgwyddau Llanddeiniolen 16/06/1888 75 Owen Davies
236 Richard Prichard Cefnbraich 29/06/1888 5 Owen Davies
237 David Rowlands Bangor 30/06/1888 59 Owen Davies
238 Hugh Jones Menai Bridge (late Bangor) 12/07/1888 82 Owen Davies
239 John Williams Rhiwlas 26/07/1888 53 Owen Davies
240 David Davies Queen Terrace Pentir 28/07/1888 35 Owen Jones
241 Cadwaladr Jones Rhiwlas Village 11/08/1888 16m Herbert Jones
242 Hugh Hughes Rhiwlas Village 01/09/1888 11m Herbert Jones
243 Hugh Hughes Wern Bangor 06/10/1888 19 Herbert Jones
244 Anne Thomas Cefnbraich Rhiwlas 09/10/1888 44 Herbert Jones
245 David Davies Carreg y gath Rhiwlas 18/10/1888 70 Herbert Jones
246 Henry Lewis Tynewydd Pentir 03/11/1888 64 Herbert Jones
247 Rowland Hughes Glasinfryn 05/12/1888 59 Herbert Jones
248 Jane Parry Waen Pentir 19/12/1888 14 Herbert Jones
249 Owen Davies Glasinfryn 22/12/1888 69 Robert Jones
250 Robert Jones Cae'r fallen Pentir 26/01/1889 38 Herbert Jones
251 John Thomas Brynpwll Waenwen 29/01/1889 78 Robert Jones
252 Hugh Lewis Penyffridd Llanddeiniolen 09/03/1889 95 Herbert Jones
253 Hugh Roberts Braichmelyn Bethesda 21/03/1889 59 Robert Jones
254 Mary Ellen Williams Penlon Pentir 06/04/1889 15 Herbert Jones
255 Margaret Evans Glasinfryn 23/04/1889 2m Herbert Jones
256 Hugh Hugh Roberts Penisarwaen Village 09/05/1889 31 Herbert Jones
257 David Owen Pant Caerhun Pentir 22/05/1889 58 Herbert Jones
258 Ellen Griffiths Glasinfryn 23/05/1889 60 Herbert Jones
259 Mary Jones Goodman Street Llanberis 04/06/1889 63 Herbert Jones
260 Griffith Owen Pant Caerhun Bangor 08/06/1889 20 Herbert Jones
261 William Jones Tanygrisiau Pentir 08/06/1889 68 Herbert Jones
262 Thomas Williams Pant Caerhun Bangor 10/06/1889 19 Herbert Jones
263 Margaret Pritchard Waen Pentir 04/07/1889 68 Herbert Jones
264 Griffith Rowlands Cae uchaf Bangor 13/08/1889 82
265 Elizabeth Williams Glasinfryn 11/09/1889 54 Herbert Jones
266 Catherine Williams Waen Wen Pentir 24/09/1889 13m Herbert Jones
267 Mary Catherine Jones Waen Wen Pentir 29/10/1889 12d Herbert Jones
268 Judith Jones Carfan Pentir 26/10/1889 17 Herbert Jones
269 Margaret Williams Rhiwlas Pentir 28/10/1889 42 Herbert Jones
270 Owen Thomas Park y Moch Bethesda 31/10/1889 3 Herbert Jones
271 Owen Williams Rhiwlas Pentir 31/10/1889 20 Herbert Jones
272 Elizabeth Davies Penlon Pentir 02/11/1889 38 R Edwards
273 Humphrey Hughes Pen y Bryn Llanddeiniolen 06/11/1889 66 Herbert Jones
274 Mary Owen Penlon Pentir 30/11/1889 90 Herbert Jones
275 Annie Roberts Llwyn Hyfryd Llanrug 05/12/1889 18 Herbert Jones
276 William William Owen Rhiwlas 17/12/1889 23 Herbert Jones
277 Jane Thomas Cefn braich Rhiwlas 18/12/1889 14m Herbert Jones
278 Ellen Roberts Glasinfryn 15/01/1890 56 Herbert Jones
279 Elizabeth Thomas Shop Caerhun 16/01/1890 74 Robert Thomas
280 Ann Williams Pant Caerhun 25/01/1890 31 Richard Elias Williams
281 Anne Jones Glasinfryn 30/01/1890 40 Herbert Jones
282 Jane Ellen Roberts Carreg y Gath 13/02/1890 28 Herbert Jones
283 Owen Williams Pant Caerhun Pentir 08/03/1890 20 Herbert Jones
284 David Williams Penbryn Carfan Pentir 15/03/1890 3 Herbert Jones
285 William Jones Llain Waen Wen Pentir 15/03/1890 59 Herbert Jones
286 Anne Jones Rhiwlas Pentir 22/02/1890 58 Herbert Jones
287 Laura Hughes Glasinfryn Pentir 27/03/1890 79 Herbert Jones
288 Margaret Thomas Trosyrafon Pentir 04/04/1890 93 Herbert Jones
289 Ellen Parry Waen Pentir 31/05/1890 39 Herbert Jones
290 Cathrine Owen Waen Wen Pentir 03/06/1890 57 Herbert Jones
291 William Ellis Cynfi House Llandinorwic 07/06/1890 77 Herbert Jones
292 Trevor Owen Jones Carreg y Gath 19/06/1890 11w Herbert Jones
293 William Hughes Gefnan St Ann's Bethesda 28/06/1890 52 Herbert Jones
294 Ann Jane Williams Gerlan Bethesda 30/06/1890 28 Herbert Jones
295 Lizzie Francis Bryngwredog Waen Wen 08/07/1890 8m Herbert Jones
296 Robert Owen Glanadda Bangor 22/07/1890 58 Herbert Jones
297 Owen Roberts Glasinfryn 18/09/1890 55 Herbert Jones
298 Robert Williams Tyn y ffrydd Cottage 14/10/1890 5m Herbert Jones
299 Robert Jones Glasinfryn 23/10/1890 42 Herbert Jones
300 Cathrine Jones Vodol Pentir 29/10/1890 85 Herbert Jones
301 Margaret Jane Roberts Rhiwlas Pentir 20/11/1890 4 Herbert Jones
302 John Thomas Tanydderwen Llanddeiniolen 27/12/1890 85 Herbert Jones
303 Anne Jane Thomas Tanybuarth Llanddeiniolen 06/01/1891 16m Herbert Jones
304 Margaret Hughes Rhiwlas 10/01/1891 52 Herbert Jones
305 Elizabeth Williams Glasinfryn 24/01/1891 85 Herbert Jones
306 Ellen Owen Glasinfryn 26/01/1891 4m Herbert Jones
307 William Henry Humphreys Penrhosgarnedd Bangor 30/01/1891 12m Herbert Jones
308 Margaret Moses Pen y ffrydd Llanddeiniolen 31/01/1891 9w Herbert Jones
309 William Williams Waen Wen Pentir 31/01/1891 5m Herbert Jones
310 Owen Davies Glasinfryn 21/02/1891 38 Herbert Jones
311 Kate Ellen Jones Hafod yr haf Bangor 03/03/1891 8 Herbert Jones
312 Elizabeth Edwards Four Als Pant Caerhun 05/03/1891 65 Herbert Jones
313 Catherine Williams Rhydygroes 28/03/1891 60 Herbert Jones
314 Ellen Jones Brithdir Pentir 18/04/1891 20 Herbert Jones
315 Mary Williams Tycefn Waen Pentir 23/04/1891 14 Herbert Jones
316 Margaret Williams Waen Wen Pentir 02/05/1891 32 Herbert Jones
317 William Thomas Gorchwillan Llanllechid 14/05/1891 33 Herbert Jones
318 Mary Elizabeth Hughes Glasinfryn Pentir 04/06/1891 8 Herbert Jones
319 John Jones Ysgubor Isaf Pentir 06/06/1891 67 Herbert Jones
320 Robert Edward Williams Bont Uchaf Bethesda 06/06/1891 20m Herbert Jones
321 Mary Griffith Glasinfryn 20/06/1891 63 Herbert Jones
322 Grace Jones Waen Wen 31/07/1891 81 Herbert Jones
323 Owen Thomas Cefn braich Rhiwlas 15/08/1891 7 Herbert Jones
324 Hugh Hughes Carreg y Gath Llanddeiniolen 29/08/1891 52 Herbert Jones
325 Jane Hughes Glasinfryn 07/10/1891 15 R Jenkins
326 Cathrine Owen Caerfallan Pentir 13/10/1891 23 Herbert Jones
327 Robert Roberts Penhower Pentir 15/10/1891 69 Herbert Jones
328 Robert Davies Penyffridd Rhiwlas 17/10/1891 64 Herbert Jones
329 Ellen Hughes Rhiwlas Village 17/10/1891 76 Herbert Jones
330 Margaret Ellen Hughes Glasinfryn 21/11/1891 3m Herbert Jones
331 Ellen Jones Waen Pentir 02/12/1891 71 Herbert Jones
332 Hugh Hugh Owens Rhiwlas Pentir 12/12/1891 39 Herbert Jones
333 Margaret Williams Tycefn Waen Pentir 12/12/1891 50 Herbert Jones
334 Margaret Ellen Jones Glasinfryn 17/12/1891 5 Herbert Jones
335 Mary Williams Minffordd Pentir 23/01/1892 27 Herbert Jones
336 Cathrine Hughes Glasinfryn 30/01/1892 10 Herbert Jones
337 Mary Thomas Cefn Braich Llanddeiniolen 20/02/1892 14 Herbert Jones
338 Elizabeth Roberts Minffordd Bangor 27/02/1892 19 J J Ellis
339 Henry John Pritchard Bryndreiniog Pentir 21/03/1892 70 Herbert Jones
340 Ellen Hughes Glasinfryn (late Lodge) 26/03/1892 64 Herbert Jones
341 Owen Jones Ty Capel Caerhun Pentir 26/03/1892 73 B L AA
342 Ellen Thomas Pant Caerhun Pentir 28/04/1892 75 Herbert Jones
343 Jane Jones Penisarwaen Llanddeiniolen 06/05/1892 88 Herbert Jones
344 Denson Parry Brodawel 13/05/1892 75 Herbert Jones
345 Ellen Hughes Hen Turnpike Llandegai 19/05/1892 84 Herbert Jones
346 Jane Griffith Waen Wen Pentir 21/05/1892 85 Herbert Jones
347 William Williams Bangor 25/05/1892 53 Herbert Jones
348 Cathrine Pritchard Rhiwlas 28/05/1892 1m Herbert Jones
349 Mary Williams Llidiart Mawr Pentir 04/06/1892 53 Herbert Jones
350 Elizabeth Williams Rhiwlas 25/06/1892 30 Herbert Jones
351 Jane Williams Queen's Terrace Pentir 09/07/1892 16 Herbert Jones
352 Edward Francis Waen Wen 28/07/1892 75 Herbert Jones
353 Ellen Jones Tyddyn Bach Bangor 24/08/1892 47 Herbert Jones
354 Elizabeth Grace Roberts Glasinfryn 17/09/1892 13 Herbert Jones
355 Richard Thomas Rhydygroes Pentir 24/09/1892 82 Herbert Jones
356 Ann Roberts Glanadda 13/10/1892 62 Herbert Jones
357 Edward John Buckley Glasinfryn 18/10/1892 7w Herbert Jones
358 Richard Jones Tyn Llidiart Rhiwlas 22/10/1892 73 Herbert Jones
359 Cathrine Jones Rhiwlas Pentir 30/10/1892 6 Herbert Jones
360 Richard Pritchard Fodol Cottage 12/11/1892 42 Herbert Jones
361 Thomas Williams Wern Wen 26/11/1892 29 Herbert Jones
362 Elizabeth Hughes Caergo 17/12/1892 19 Herbert Jones
363 Richard Parry Waen Pentir 22/12/1892 83 Herbert Jones
364 William Evans Glasinfryn 24/12/1892 24 Herbert Jones
365 Mary Rowlands Brynhowel 24/12/1892 71 John Rowlands
366 Mary Owen Nant Porth Bangor 29/12/1892 67 Herbert Jones
367 Evan Roberts Glasinfryn 31/12/1892 13 Herbert Jones
368 Margaret Owen Pant Caerhun 05/01/1893 3 Herbert Jones
369 William Thomas Tyddyn gogrwn Bangor 10/01/1893 84 John Pritchard
370 Ann Ellen Roberts Allt Goch Llanberis 19/01/1893 6 Herbert Jones
371 Mary Sennar Glasinfryn 28/01/1893 36 Herbert Jones
372 Ellen Jones Blaen Wern 28/01/1893 75 Herbert Jones
373 Robert Hughes Wern Bangor 08/02/1893 22 Herbert Jones
374 Mary Sennar Glasinfryn 07/03/1893 70 Herbert Jones
375 Cathrine Griffith Waen Pentir 18/03/1893 2 Herbert Jones
376 Judith Parry Carreg y Gath 01/04/1893 14 Herbert Jones
377 Robert John Jones Rhiwlas 19/04/1893 8m Herbert Jones
378 Elizabeth Roberts Port Penthyn House Bangor 22/04/1893 78 Herbert Jones
379 Evan Williams Penrallt Rhiwlas 22/04/1893 11m Herbert Jones
380 Rowland Jones Gerlan Bethesda 22/04/1893 36 Herbert Jones
381 Anne Jones Carreg y Gath 06/05/1893 58 Herbert Jones
382 William John Hughes Rhiwlas 18/05/1893 51 Herbert Jones
383 Ellen Jones Gerlan 20/05/1893 4m Herbert Jones
384 Robert Price Rhiwlas 27/05/1893 91 Herbert Jones
385 Mary Catherine Jones Waen Pentir 01/06/1893 18 Herbert Jones
386 Hugh Griffith Rhiwlas 03/06/1893 41 Herbert Jones
387 Robert Henry Humphreys Penrhosgarnedd 21/06/1893 3m Herbert Jones
388 Cathrine Thomas Rallt Pentir 05/08/1893 18 Herbert Jones
389 Elizabeth Lloyd Roberts Bryngwredog Waen Wen 28/10/1893 64 Herbert Jones
390 William Jones Pensconce Portdinorwic 28/10/1893 61 Herbert Jones
391 Margaret Williams Queen Terrace Pentir 02/11/1893 23 Herbert Jones
392 William Pierce Rowlands Dinorwic House Llandinorwic 09/11/1893 11m Herbert Jones
393 Robert William Jones Craig y Dinas 15/11/1893 29 H L James
394 Margaret Williams Tycroes Rhiwlas 25/11/1893 71 Herbert Jones
395 Josiah Hughes Cororion Llandegai 28/11/1893 58 Herbert Jones
396 Charles Edmund Oliver Waen Pentir 29/11/1893 1m Herbert Jones
397 Richard Pritchard Tandderwen Penrhosgarnedd 30/11/1893 8 Herbert Jones
398 John Hughes Glasinfryn 17/02/1894 57 J J Ellis
399 Ellen Griffith Glasinfryn 17/02/1894 41 J J Ellis
400 David Hughes Pant Caerhun 21/02/1894 77 Herbert Jones
401 Sarah Hughes Rhydygroes 27/02/1894 7 Herbert Jones
402 Sarah Ellen Hughes Brynrefail Llanrug 03/03/1894 15m Herbert Jones
403 Robert Henry Williams Rhiwlas Pentir 21/03/1894 12 Herbert Jones
404 John Edwards Bull Inn Bangor (Pant Caerhun) 16/04/1894 67 Benjamin Thomas
405 Cathrine Pritchard Carreg y Gath Rhiwlas 19/04/1894 21 Herbert Jones
406 George Roberts Waen Pentir 05/05/1894 65 Herbert Jones
407 Owen Jones Tyuchaf Pentir 19/05/1894 77 Herbert Jones
408 Laura Humphreys Gaerwen (late Ty Coch Farm) 29/05/1894 66 Herbert Jones
409 Ann Hughes Cader Elwa 18/06/1894 78 J Pryce Jones
410 Richard Jones High Street Rhiwlas 27/06/1894 71 Herbert Jones
411 Mary Elizabeth Williams Glasinfryn 07/07/1894 2m J Pryce Jones
412 Griffith Davies High Street Rhiwlas 18/08/1894 51 Herbert Jones
413 Thomas John Evans Glasinfryn 03/09/1894 1m Herbert Jones
414 Ellen Thomas Rallt Pentir 19/09/1894 22m Herbert Jones
415 William Griffith Cefnbraich Rhiwlas 04/10/1894 70 Herbert Jones
416 Owen Owens Rallt Pentir 18/10/1894 49 J Pryce Jones
417 Cathrine Mary Hughes Rhydygroes 25/10/1894 25 Herbert Jones
418 John Price Tynlon 31/10/1894 72 J Pryce Jones
419 Mary Hughes Waen Pentir 03/11/1894 63 Herbert Jones
420 Female child Glasinfryn 16/11/1894 3d Daughter of Ellen Williams
421 Elizabeth Thomas 3 Fountain Street Hirael Bangor 17/11/1894 78 Herbert Jones
422 Mary Davies Rhiwlas Pentir 28/11/1894 64 Herbert Jones
423 Owen Pritchard Carreg y Gath Rhiwlas 12/12/1894 42 J Pryce Jones
424 Jane Ellen Williams Glasinfryn 18/12/1894 25 J Pryce Jones
425 Margaret Thomas Caerhun 18/01/1895 3m J Pryce Jones
426 John Roberts Waen Wen 29/01/1895 76 J Pryce Jones
427 Henry Parry Glasinfryn 11/02/1895 50 J Pryce Jones
428 Cathrine Jones Carfan Llanddeiniolen 16/02/1895 31 Herbert Jones
429 Mary Roberts Waen Wen 28/02/1895 79 Herbert Jones
430 Anne Jones Tyddyn bach 12/03/1895 18 J Pryce Jones
431 Thomas Griffiths Cefn braich Rhiwlas 13/03/1895 26 J Pryce Jones
432 Jane Jones Trosyrafon 26/03/1895 87 J Pryce Jones
433 Edward Jones Penyffrydd Rhiwlas 05/04/1895 61 Herbert Jones
434 Humphrey Jones Brynpwll Waenwen 06/04/1895 2m Herbert Jones
435 Jane Thomas Rhiwlas 10/04/1895 83 Herbert Jones
436 Cathrine Williams Tynyffrydd Cottage Pentir 13/04/1895 11w J P Jones
437 Jane Roberts Glasinfryn 18/04/1895 81 Herbert Jones
438 Mary Davies Ellen Cottage nr Portdinorwic 20/04/1895 14m J P Jones
439 John Williams Sling Tregarth 04/05/1895 43 J J Ellis
440 Mary Owen Groeslon Llanddeiniolen 25/05/1895 Herbert Jones
441 Ellen Ann Hughes Rhydygroes 22/06/1895 11 Herbert Jones
442 John Hughes Glasinfryn 25/06/1895 2m J Pryce Jones
443 Frederick Jones Penrallt Rhiwlas 22/07/1895 3m J Pryce Jones
444 Griffith Jones Waen Wen 15/08/1895 88 Herbert Jones
445 William Pritchard Carreg y Gath 28/08/1895 27 J Pryce Jones
446 Richard Richard Jones Rhiwlas 31/08/1895 43 J Pryce Jones
447 Margaret Roberts Caersgob Llanberis 16/10/1895 83 J Pryce Jones
448 W Henry Humphreys Menai Bridge 17/10/1895 11m J Pryce Jones
449 Ann Jones Penrallt Rhiwlas 02/11/1895 86 Herbert Jones
450 Ellen Jones Tyisaf Waen Wen 05/11/1895 67 J P Jones
451 Thomas Pritchard Penrhosgarnedd 20/11/1895 3 Herbert Jones
452 Jane Pierce Carreg cilcoed Pentir 21/11/1895 84 Herbert Jones
453 William Roberts Waen Wen 30/11/1895 60 Herbert Jones
454 William Williams Cefn braich Rhiwlas 21/12/1895 14d Herbert Jones
455 Henry Pritchard Bryndreiniog Pentir 21/12/1895 32 Herbert Jones
456 John Jones Brynmelyn 16/01/1896 62 J Pryce Jones
457 Hugh Jones Bonargraig 01/02/1896 84 Herbert Jones
458 Elizabeth Owen Rhydygroes Pentir 19/02/1896 47 Herbert Jones
459 Elizabeth Jones High Street Rhiwlas 22/02/1896 16m Herbert Jones
460 Ceridwen Jones High Street Rhiwlas 22/02/1896 1m Herbert Jones
461 Louisa Mary Jones Glasinfryn 25/02/1896 27 Herbert Jones
462 Richard Williams Penyffridd 02/03/1896 51 J Pryce Jones
463 Robert Hughes Waen Pentir 18/03/1896 70 J Pryce Jones
464 Hannah Williams Rhydygroes 19/03/1896 43 J Pryce Jones
465 Richard Roberts Waen Wen 18/04/1896 73 Herbert Jones
466 Sarah Ellen Davies Glasinfryn 24/04/1896 5 Herbert Jones
467 Elizabeth Jane Jones Glanadda 30/04/1896 3 Herbert Jones
468 Margaret Williams Caemawr Rhiwlas 14/05/1896 68 J Pryce Jones
469 Mary Rowlands 211 High Street Bangor 23/05/1896 61 J Pryce Jones
470 Lewis Williams Waen Wen Pentir 26/05/1896 56 Herbert Jones
471 Daniel Roberts Rhiwlas Llanddeiniolen 13/06/1896 18m J Pryce Jones
472 Ellen Jones Waen Pentir 20/06/1896 68 J Pryce Jones
473 Ellen Jones Gors Penrhos 24/06/1896 40 J Pryce Jones
474 Elizabeth Hughes Carreg y Gath Rhiwlas 11/07/1896 58 J Pryce Jones
475 Owen Hughes Carreg y Gath Rhiwlas 18/07/1896 73 J Pryce Jones
476 David Williams Rhiwlas 22/08/1896 39 Herbert Jones
477 Catherine Williams Rhiwlas 14/09/1896 69 J Pryce Jones
478 David Pritchard Carreg y gath Rhiwlas 16/09/1896 55 Herbert Jones
479 Margaret Lewis Vaynol Gate Graig 03/10/1896 72 Herbert Jones
480 Elizabeth Hughes Pant Caerhun 08/10/1896 88 J Pryce Jones
481 Mary Owen Bull Inn Ebenezer Llanddeiniolen 14/10/1896 81 J Pryce Jones
482 Omri Jones Wesley Street Rhiwlas 12/11/1896 45 J Pryce Jones
483 Owen Jones Glasinfryn 04/12/1896 28 Herbert Jones
484 Francis Roberts Buarth y Bonc Waen Wen 10/12/1896 7 Herbert Jones
485 Elizabeth Parry Allt Brynrefail 10/12/1896 47 Herbert Jones
486 Evan Roberts Rhydygroes Pentir 19/12/1896 45 Herbert Jones
487 Evan Lloyd Rallt Pentir 05/01/1897 18m Herbert Jones
488 Elizabeth Hughes Rhiwlas 23/01/1897 57 Herbert Jones
489 Thomas John Evans Glasinfryn 15/02/1897 18m Herbert Jones
490 Ellen Price Tynlone 16/03/1897 77 J Pryce Jones
491 Richard Hughes Llain Waen Wen 16/03/1897 18m J Pryce Jones
492 Ellen Hughes Chapel Street Rhiwlas 20/03/1897 54 J Pryce Jones
493 Sarah Jones Waen Pentir 14/04/1897 80 J Pryce Jones
494 Sarah Roberts Rhiwlas 21/04/1897 77 J Pryce Jones
495 David Thomas Williams Glasinfryn 24/04/1897 74 Herbert Jones
496 Thomas Hughes Hen durnpike 18/05/1897 80 J Pryce Jones
497 Robert Herbert Pentir Vicarage 14/06/1897 2m J Pryce Jones
498 Ellen Evans Glasinfryn Farm 17/06/1897 64 Herbert Jones
499 Ann Hughes Ebenezer 30/06/1897 58 Herbert Jones
500 Jane Ellen Lewis Penrallt Rhiwlas 19/07/1897 4 J Pryce Jones
501 Margaret Thomas Cefn braich Rhiwlas 21/07/1897 72 J Pryce Jones
502 Margaret Williams Caeau Gleision Rhiwlas 03/08/1897 4 Herbert Jones
503 John Oliver Pentir Lodge 16/10/1897 9d J Pryce Jones Twins
503A George Oliver Pentir Lodge 16/10/1897 11d J Pryce Jones Twins
504 Elizabeth Rowlands Cae uchaf 28/10/1897 82 Herbert Jones
505 Catherine Williams Waen Pentir 10/11/1897 2 J Pryce Jones
506 Catherine Grace Williams Tynyffridd Cottage 27/11/1897 13d J Pryce Jones
507 Owen Williams Caeau gleision Rhiwlas 25/12/1897 73 Herbert Jones
508 Edward Hughes Glasinfryn 01/01/1898 70 Herbert Jones
509 Griffith Griffiths Glasinfryn 07/01/1898 65 J Pryce Jones
510 Robert Owen Penybont Mynydd Llandegai 11/01/1898 71 J Pryce Jones
511 John Griffith Davies High Street Rhiwlas 15/01/1898 23 J Pryce Jones
512 Elen Pritchard Hafod 17/02/1898 76 Herbert Jones
513 Annie Jones London House Llangefni 25/02/1898 30 J Pryce Jones
514 Hugh Moses Roberts Glasinfryn Bangor 21/03/1898 82 J Pryce Jones
515 David Williams 4 Howe Street Glasinfryn 22/03/1898 2m J Pryce Jones
516 Richard Williams Tanyfoel Pentir Llandegai 23/03/1898 89 J Pentir Williams
517 Edith Jones Rhiwlas Llanddeiniolen 29/03/1898 12d J Pryce Jones
518 Mary Griffith Waen Pentir 03/05/1898 19d J Pryce Jones
519 John Griffiths Penlon Pentre 07/05/1898 40 J Pryce Jones
520 William Owen Rhydygroes Pentir 07/05/1898 74 J Pryce Jones
521 Margaret Owen Ty Coch Lodge 24/05/1898 33 J Pryce Jones
522 David Owen Old School House Pentir 25/05/1898 8m J Pryce Jones
523 Robert Hughes Penrhosgarnedd 13/06/1898 63 J Pryce Jones
524 Mary Thomas Tyddyn grogwn Pentir 27/07/1898 78 John Pritchard
525 William Roberts Tygolchi Bangor 02/08/1898 71 Herbert Jones
526 Richard Salisbury Jones Llain Waen Wen 21/10/1898 3d J Pryce Jones
527 Margaret Evans Deunant Terrace Brynrefail 03/11/1898 46 J Pryce Jones
528 Hugh Roberts Cefn braich Rhiwlas 12/11/1898 3m J Pryce Jones
529 Elizabeth Williams Waen Pentir 19/11/1898 11m J Pryce Jones
530 Elizabeth Jones Rhiwlas Llanddeiniolen 24/11/1898 70 J Pryce Jones
531 Hugh Roberts Penrallt Rhiwlas 26/11/1898 17m J Pryce Jones
532 Hugh Roberts Brynglas Pentir 30/11/1898 3m Herbert Jones
533 John Price Rhiwlas Llanddeiniolen 30/11/1898 36d J Pryce Jones
534 Laura Jones Llain Waen Wen Glasinfryn 31/12/1898 62 J Pryce Jones
535 Zaccheus Jones Glasinfryn 17/01/1899 4m John Jones
536 William Roberts Bronhyfryd Rhiwlas 04/02/1899 64 J Pryce Jones
537 Elizabeth Jones Penffriddoedd Tregarth 23/02/1899 72 Herbert Jones
538 William Hughes Wern Farm Pentir 28/02/1899 76 Herbert Jones
539 Jane Buckley Rallt Pentir 16/03/1899 87 Herbert Jones
540 William Roberts Carreg y gath Pentir 18/03/1899 63 Herbert Jones
541 Winifred Thomas Groeslon Glasinfryn 23/03/1899 77 Herbert Jones
542 John Jones Ysgoldy Capel Graig Pentir 23/03/1899 77 J Pryce Jones
543 Ellen Ann Roberts Gorad Goch Street Glasinfryn 25/03/1899 5m J Pryce Jones
544 Elizabeth Jones Ysgoldy Capel Graig Pentir Apr 1899 72 J Pryce Jones
545 Evan Richard Griffiths Pant Caerhun Pentir 08/04/1899 11d Herbert Jones
546 Mary Jones Rallt Pentir Llandegai 09/05/1899 69 Herbert Jones
547 David Roberts 18 Minffordd Pentir 13/05/1899 9m J Pryce Jones
548 Mary Ellis Carreg y gath Rhiwlas 10/06/1899 64 J Pryce Jones
549 Ann Owen Carreg y gath Rhiwlas 17/06/1899 2m Herbert Jones
550 Thomas Hugh Roberts Minffordd Pentir 05/07/1899 23m Herbert Jones
551 Mary Jones Tanygrisiau Pentir 06/07/1899 59 Herbert Jones
552 Charles David Oliver Pentir Lodge 12/07/1899 3m Herbert Jones
553 Richard Jones Dyddos Waen Wen Pentir 02/08/1899 69 Herbert Jones
554 Anne Jones Tycroes Rhiwlas 05/08/1899 10d J Pryce Jones
555 Henry Jones Brynglas Pentir 08/08/1899 67 Herbert Jones
556 Edward Henry Jones Felin Hen Station House 10/08/1899 3 Herbert Jones
557 Grace Hughes 3 Moriah Square Carnarvon 29/08/1899 30 J Pryce Jones
558 Evan Lloyd Morris Rallt Pentir 02/09/1899 23m Herbert Jones
559 William Owen Davies Elim Cottage Portdinorwic 04/09/1899 15m J Pryce Jones
560 Anne Jones Wesley Street Rhiwlas 09/09/1899 66 Herbert Jones
561 William Arthur Morris Cae Uchaf Caerhun Pentir 03/10/1899 18 William Edwards
562 Richard Hughes Waen Pentir 19/10/1899 73 J Pryce Jones
563 Griffith Hughes Rhydygroes Pentir 23/11/1899 55 J Pryce Jones
564 Margaretta Hughes Goetre Isaf Pentir 02/12/1899 17m J Pryce Jones
565 William Williams Tyddyn ddu Dinorwic 09/12/1899 82 J Pryce Jones
566 Owen Jones Valley Workhouse 02/01/1900 90 J Pryce Jones
567 Annie Jones High Street Rhiwlas 16/01/1900 11 J Pryce Jones
568 Margaret Jones Rhiwlas 20/01/1900 67 Herbert Jones
569 Jane Jones Railway Cottage Felin Hen 20/01/1900 16 Herbert Jones
570 John Richard Jones Glasinfryn Pentir 20/01/1900 13m J Pryce Jones
571 Thomas Richard Evans Glasinfryn 10/02/1900 2 J Pryce Jones
572 William Owen 4 Infant Lane Bangor 19/02/1900 34 J Pryce Jones
573 David Jones Hen Gapel Waen Pentir 09/03/1900 9m J Pryce Jones
574 John Jones Waenhir Tregarth Llandegai 29/03/1900 61 J Pryce Jones
575 Eliza Ellen Williams Goetre Bach Pentir 30/03/1900 55 J Pryce Jones
576 Anne Davies Rhiwlas 11/04/1900 43 J Pryce Jones
577 Evan Evans Brynhowel Pentir 14/04/1900 80 J Pryce Jones
578 Thomas Griffiths Waen Wen Pentir 27/04/1900 78 J Pryce Jones
579 William Jones Felin hen Station House 05/05/1900 25 Herbert Jones
580 John Roberts Mount Pleasant Waenwen 12/05/1900 26 J Pryce Jones
581 Robert Owen Yr Efail Pentir 09/06/1900 34 Herbert Jones
582 John Buckley Glasinfryn Pentir 09/06/1900 32 Herbert Jones
583 Thomas Williams Pantcaerhun Pentir 11/06/1900 58 Herbert Jones
584 Jane Williams Waenwen Pentir 13/06/1900 73 J Pryce Jones
585 John Roberts Bronydd Rhiwlas 28/06/1900 61 J Pryce Jones
586 Margaret Owen Pen y bonc Rhiwlas 05/07/1900 65 Herbert Jones
587 John Thomas Penycae Cochwillan Llanllechid 12/07/1900 49 Herbert Jones
588 Ellen Williams High Street Rhiwlas 14/07/1900 22 Herbert Jones
589 Margaretta Lloyd Hughes Goetin Isa Pentir 14/08/1900 40 J Pryce Jones
590 Margaret Roberts Sportsman Hotel Portmadoc 22/08/1900 31 J Pryce Jones
591 Elizabeth Roberts Wesley Street Rhiwlas 24/10/1900 44 J Pryce Jones
592 Ellen Owen Gwyndy Llandrygarn Anglesey 11/12/1900 84 J Pryce Jones
593 Richard Roberts Bronydd Rhiwlas 11/12/1900 74 Herbert Jones
594 William Williams Penffridd Rhiwlas 13/12/1900 73 J Pryce Jones
595 William Owen Pritchard Carreg y gath Rhiwlas 22/12/1900 22 Herbert Jones
596 Elizabeth Jones Penffridd Rhiwlas 29/12/1900 26 J Pryce Jones
597 Gwladys Jones Ty isaf Waenwen Pentir 08/01/1901 15d Herbert Jones
598 John Ellis Carreg y Gath Rhiwlas 06/02/1901 66 Herbert Jones
599 Owen Jones Fodol Isaf Portdinorwic 21/02/1901 83 J Pryce Jones
600 William Jones Rallt Pentir Llandegai 27/02/1901 80 William Morgan
601 Ann Pritchard Glasinfryn Pentir 28/02/1901 90 Herbert Jones
602 Robert Price Carreg y Gath Rhiwlas 06/03/1901 64 Herbert Jones
603 Ann Roberts Brynhowel Pentir 07/03/1901 67 William Thomas
604 Hughie Roberts Elizabeth Terrace Glasinfryn 28/03/1901 16d J Pryce Jones
605 Catherine Evans Elim Cottage Portdinorwic 12/04/1901 82 J Pryce Jones
606 Richard Pritchard Hafod yr Haf Pentir 17/04/1901 76 J Pryce Jones
607 William John Roberts Elizabeth Terrace Glasinfryn 18/04/1901 6w Herbert Jones
608 Elizabeth Jane Price Brynteg Terrace Rhiwlas 20/04/1901 8m J Pryce Jones
609 Mary Jones High Street Rhiwlas 04/05/1901 27 Herbert Jones
610 Richard Williams Pant Caerhun Pentir 22/05/1901 66 Herbert Jones
611 Thomas John Hughes Carregygath Rhiwlas 05/06/1901 56 J Pryce Jones
612 Elizabeth Price Carreg y Gath Uchaf Rhiwlas 08/06/1901 64 Herbert Jones
613 Grace Thomas Rallt Pentir Llandegai 08/06/1901 12 Herbert Jones
614 Lizzie Jane Griffith Waen Pentir 27/07/1901 4 Herbert Jones
615 Annie Roberts Llain Waenwen Pentir 17/08/1901 4m J Pryce Jones
616 Elizabeth Jones Waen Pentir 14/09/1901 60 Herbert Jones
617 John Roberts Llanrug 16/09/1901 63 J Pryce Jones
618 Elizabeth Roberts Waen Pentir Llanddeiniolen 02/10/1901 39 J Pryce Jones
619 Elizabeth Jones Felin Uchaf Pentir 19/10/1901 60 J Pryce Jones
620 Edward Price Penrallt Rhiwlas 02/11/1901 27 Herbert Jones
621 David Jones Maesmeddygon Rhiwlas 14/11/1901 13 J Pryce Jones
622 Elizabeth Parry Dinorwig Terrace Brynrefail 21/11/1901 18 J Pryce Jones
623 Elizabeth Jones Brynhyfryd Pentir 13/12/1901 R Edwards
624 Thomas Hughes Caerllel Pentir 28/12/1901 70 Herbert Jones
625 Catherine Hughes Bronhyfryd Capel Graig 01/02/1902 74 J Pryce Jones
626 Ellen Owen Nantporth Bangor 12/02/1902 74 Herbert Jones
627 Gwilym Williams Tynyffridd Cottage Pentir 20/02/1902 10m J Pryce Jones
628 Jane Davies Brynawel Llaniestyn Pwllheli 15/03/1902 80 Herbert Jones
629 William Griffiths Carreg y gath Rhiwlas 18/03/1902 58 J Pryce Jones
630 Lizzie Griffith 4 Carreg y gath Rhiwlas 27/03/1902 17m Herbert Jones
631 John Griffiths Roberts Bryn Gwredog Pentir 10/04/1902 22 J Pryce Jones
632 Richard Williams Rhydygroes Pentir 16/04/1902 60 Herbert Jones
633 Ann Williams Waen Wen Pentir 30/04/1902 54 Herbert Jones
634 Lizzie Jane Jones Hafod Cottage Pentir 17/05/1902 23 J Pryce Jones
635 Thomas Roberts Carregygath Rhiwlas 03/07/1902 9h J Pryce Jones
636 Ellen Jones Seion Llanddeiniolen 05/07/1902 38 J Pryce Jones
637 Thomas Evans Glasinfryn Farm Pentir 08/08/1902 73 Herbert Jones
638 Cathrine Owen Nantporth Farm Bangor 18/09/1902 61 Herbert Jones
639 Mary Davies Tynlon Capel Gwyn Llechylched 26/09/1902 59 J Pryce Jones
640 Margaret Parry Brodawel Treborth Pentir 17/11/1902 86 J Pryce Jones
641 Hugh Jones Carfan Pentir Llanddeiniolen 08/12/1902 76 J Pryce Jones
642 John Owen Gored Goch Street Glasinfryn 15/01/1903 38 Herbert Jones
643 Mary Elizabeth Lewis Tynewydd Pentir 21/01/1903 3m Herbert Jones
644 Richard Roberts Penscoins Farm Portdinorwic 11/02/1903 1m Herbert Jones
645 Ann Hughes Chapel Street Rhiwlas 14/02/1903 80 J Pryce Jones
646 Jane Hughes Glasinfryn Pentir 15/04/1903 64 Herbert Jones
647 Anne Rolant Jones Penrallt Rhiwlas 18/04/1903 46 J Pryce Jones
648 Richard Hughes Llain Waenwen Pentir 28/04/1903 12m J Pryce Jones
649 Elizabeth Pritchard White Horse Street Rhiwlas 04/05/1903 59 J Pryce Jones
650 Mary Griffith Bryn Howel Terrace Rhiwlas 14/05/1903 1m J Pryce Jones
651 John Williams 3 Horse Street Glasinfryn 18/06/1903 57 J J Williams
652 William Griffiths Waen Pentir Pentir 23/06/1903 37 J Pryce Jones
653 Thomas Jones Brynyrefail Llanddeiniolen 09/07/1903 51 Herbert Jones
654 Thomas Roberts Bethmaaca Street Glasinfryn 30/10/1903 69 Herbert Jones
655 Annie Owen Garnedd Bach Penrhosgarnedd 11/11/1903 12 J Pryce Jones
656 Catherine Owens Howe Street Glasinfryn 12/11/1903 69 Herbert Jones
657 John Thomas Evans Factory Street Glasinfryn 14/11/1903 19m Herbert Jones
658 Ellen Owen Talybont Street Glasinfryn 28/11/1903 41 Herbert Jones
659 Benjamin Thomas Llain Waenwen Pentir 13/12/1903 31 Herbert Jones
660 John Roberts Penhower Isaf Pentir 19/12/1903 89 Herbert Jones
661 David Griffith Tanybwlch Douglas Hill 06/01/1904 30 J Pryce Jones
662 David Jones High Street Rhiwlas 06/01/1904 71 Herbert Jones
663 Sarah Griffiths Porthnoddfa Clwt y Bont 30/01/1904 25 Herbert Jones
664 Margaret Jane Roberts Gored Goch Street Glasinfryn 02/02/1904 1m J Pryce Jones
665 Ann Hughes Wern Farm Pentir 06/02/1904 66 Herbert Jones
666 John Austin Bodgethin Glasinfryn Pentir 18/02/1904 31 Herbert Jones
667 Robert Pritchard 41 Bryn Tirion Bethesda 04/03/1904 83 Herbert Jones
668 David Williams High Street Glasinfryn 05/03/1904 68 J Pryce Jones
669 Elizabeth Hughes Waen Pentir Llanddeiniolen 08/03/1904 75 Herbert Jones
670 Jane Williams Caeau Gleision Rhiwlas 12/03/1904 35 Herbert Jones
671 Thomas Williams Chapel Street Rhiwlas 16/03/1904 2m J Pryce Jones
672 Sarah Hughes Carregygof Rhiwlas 01/04/1904 74 J Pryce Jones
673 Jacob Griffith Tan y post Ebenezer Llanddeiniolen 06/04/1904 15m J Pryce Jones
674 David Jones Goodman Street Llanberis 12/04/1904 77 J Pryce Jones
675 Robert Thomas Vodol Ganol Pentir 04/06/1904 77 Herbert Jones
676 Robert Roberts Buarth y Bonc Waen Wen 03/08/1904 53 Herbert Jones
677 Elizabeth Sennar Penlon Pentir 13/08/1904 5 Herbert Jones
678 Jane Davies 10 Regent Street Upper Bangor 03/09/1904 68 Herbert Jones
679 Jennie Roberts Waen Pentir Llanddeiniolen 21/09/1904 7 J Pryce Jones
680 Grace Thomas High Street Rhiwlas Llanddeiniolen 29/09/1904 68 J Pryce Jones
681 John Ambrose Lloyd Rallt Pentir 15/10/1904 10d Herbert Jones
682 Walter Lloyd Rallt Pentir 18/10/1904 14d Herbert Jones
683 William Williams Cyttir Pentir 24/10/1904 70 J Pryce Jones
684 Robert Hughes Glanyrafon Bach Douglas Hill 03/11/1904 79 Herbert Jones
685 Margaret Jones Ty Capel Caerhun Pentir 05/11/1904 83 John Richard Morris
686 Richard Roberts Hen Gapel Waen Pentir 07/11/1904 8 Herbert Jones
687 William Price Hughes Waen Pentir Llanddeiniolen 07/11/1904 3 J Pryce Jones
688 Evan Jones Carnarvon Workhouse 12/11/1904 73 J Pryce Jones
689 Maggie Pritchard Tan y Dderwen Capel y Graig 22/11/1904 21 J Pryce Jones
690 Margaret Jones Vodol Cottage Portdinorwic 08/12/1904 81 Herbert Jones
691 Jane Griffiths Cefn braich Rhiwlas 14/12/1904 77 J Pryce Jones
692 John Jones Tyddyn bach Pentir 15/12/1904 66 J Pryce Jones
693 Ellen Jones 38 St Domingo Grove Everton 05/01/1905 90 Herbert Jones
694 William Owen 2 Minffordd Pentir 18/01/1905 1m J Pryce Jones
695 Ellen Hughes Denbigh Asylum 20/01/1905 54 J Pryce Jones
696 Elizabeth Roberts 5 Dolgoch Bethesda 11/02/1905 85 Herbert Jones
697 Griffith Owen Nantporth Farm Bangor 18/03/1905 75 Herbert Jones
698 Margaret Hughes Glasinfryn Pentir 15/04/1905 76 Herbert Jones
699 Anne Hughes Waen Pentir Llanddeiniolen 06/05/1905 43 Herbert Jones
700 Thomas Jones Waen Pentir Llanddeiniolen 01/06/1905 12m J Pryce Jones
701 Richard William Jones Waen Pentir Pentir 17/06/1905 31 Herbert Jones
702 Anne Roberts Bangor Workhouse 24/06/1905 51 Herbert Jones
703 Lizzie Whiteside Jones Penybonc Rhiwlas 16/08/1905 5 Herbert Jones
704 Richard Elias Williams Pant Caerhun Pentir 07/10/1905 45 John Williams
705 John Hughes Bethmaaca Street Glasinfryn 12/10/1905 18 Herbert Jones
706 Llewelyn Lewis Carreygath Rhiwlas 07/11/1905 15d J Pryce Jones
707 Margaret Parry Glasinfryn Bangor 08/11/1905 61 Herbert Jones
708 Thomas Hughes Brynhyfryd Capel y Graig 16/12/1905 82 Herbert Jones
709 Thomas Humphrey Roberts 3 Gored Goch Glasinfryn 30/12/1905 2m Herbert Jones
710 Grace Thomas Pencefn Pentir 06/01/1906 36 Herbert Jones
711 Miriam Owen Llidiart Mawr Rhiwlas 06/01/1906 67 J Pryce Jones
712 David Williams Glasinfryn Pentir 13/01/1906 69 Herbert Jones
713 Owen Emlyn Jones High Street Rhiwlas 27/01/1906 1m Herbert Jones
714 William Hughes 2 Chapel Street Rhiwlas 27/01/1906 62 J Pryce Jones
715 Evan Parry Waen Pentir 14/02/1906 72 Herbert Jones
716 Cathrine Roberts Penhower bach Pentir 13/03/1906 68 Herbert Jones
717 Mary Ellen Jones High Street Rhiwlas 14/03/1906 23m J Pryce Jones
718 Jane Owen Pant Caerhun Pentir 02/05/1906 77 Herbert Jones
719 Anne Pritchard Carreg y Gath Isaf Pentir 10/05/1906 59 Herbert Jones
720 Robert Thomas Rallt Pentir 19/05/1906 59 Herbert Jones
721 Frank Parry Cefnbraich Rhiwlas 15/05/1906 1m J Pryce Jones
722 Elizabeth Jones 3 Wesley Street Rhiwlas 19/05/1906 43 J Pryce Jones
723 John Price Tyn lon Minffordd Pentir 09/06/1906 49 Herbert Jones
724 Elizabeth Ann Owen Refail Talwrn 09/06/1906 20 J Pryce Jones
725 Mary Oliver Lodge Pentir Bangor 21/06/1906 75 Herbert Jones
726 Elizabeth Davies Penyffridd Rhiwlas Pentir 07/07/1906 51 Herbert Jones Pauper
727 Gwyneth Jones Chapel Street Rhiwlas 14/07/1906 2 Herbert Jones
728 Ann Parry Waen Pentir Pentir 29/09/1906 72 Herbert Jones
729 David Davies 147 Livingstone Street Birkenhead 24/10/1906 72 J Pryce Jones
730 William Edward Jones Llanberis 13/11/1906 70 J Pryce Jones
731 Richard Owen Rhydygroes Pentir 24/11/1906 68 Owen Ellis
732 Jane Griffiths Tyddyn brwynog 22/12/1906 6m J Pryce Jones
733 Ellen Roberts Rhydygroes Pentir 27/12/1906 63 Herbert Jones
734 Robert Jones Rhydygroes Pentir 12/01/1907 46 Herbert Jones
735 Elizabeth Williams Tyddyn Ordor Glanadda 23/01/1907 90 J Pryce Jones
736 Janet Jones Tynlon Tregarth 19/02/1907 85 B L AA
737 William Owen 61 North Penrallt Carnarvon 23/02/1907 67 Herbert Jones
738 Thomas Parry Jones Waen Pentir Llanddeiniolen 25/03/1907 5m J Pryce Jones
739 Mary Griffiths Waen Pentir 29/03/1907 35 Herbert Jones
740 Annie Roberts Hen Gapel Waen Pentir 06/04/1907 8m J Pryce Jones
741 John Hughes 14 Kimberely Street Liverpool 27/04/1907 66 Herbert Jones
742 Jane Prytherch Tynewydd Caerhun Pentir 02/05/1907 87 John Prytherch
743 Samuel Griffith Elizabeth Terrace Glasinfryn 04/05/1907 80 Herbert Jones
744 Griffith John Jones Penyrerw Rhiwlas 14/05/1907 17 Herbert Jones
745 Evan Owen Carregygath Uchaf Rhiwlas 19/06/1907 2m J Pryce Jones
746 Lawrence Davies 31 Minffordd Pentir 26/08/1907 2m Herbert Jones
747 Hugh Pritchard Glasinfryn 21/09/1907 60 Hugh Roberts
748 Maggie Ellen Parry Cefnbraich Rhiwlas 09/11/1907 5m J Pryce Jones
749 Priscilla Annie Hughes Gored Goch Street Glasinfryn 16/11/1907 8m Herbert Jones
750 William Williams Penrhyn gwyn Llanddaniel fab 11/12/1907 81 Herbert Jones
751 Margaret Williams 3 Howe Street Glasinfryn 14/12/1907 57 Herbert Jones
752 John Owen Cefnbraich Rhiwlas 01/01/1908 39 J Pryce Jones
753 Cathrine Jones Rhydygroes Pentir 21/01/1908 86 John R Jones
754 Agnes Jones Station House Bethesda 08/02/1908 29 Herbert Jones
755 Thomas Richard Jones West Derby Infirmary Liverpool 24/02/1908 33 J Pryce Jones
756 Mary Ellis Penyffridd Rhiwlas 29/02/1908 38 J Pryce Jones
757 Margaret Jones Llain Waen Wen 23/03/1908 11m Hugh Roberts
758 Mary Hughes Talybont Street Glasinfryn 17/04/1908 76 Herbert Jones
759 John Roberts Minffordd Llandinorwic 23/04/1908 66 D O Davies
760 William Ellis Tanygrisiau Pentir 20/05/1908 69 Herbert Jones
761 Samuel Williams Post Office Rhiwlas 04/06/1908 80 J Pryce Jones
762 Robert Davies 12 Lon Popty Bangor 06/06/1908 81 Herbert Jones
763 Annie Parry Cefnbraich Rhiwlas 06/08/1908 1m J Pryce Jones
764 Hugh Meurig Griffiths High Street Rhiwlas 13/08/1908 21m J Pryce Jones
765 Mary Roberts Bronhyfryd Rhiwlas 28/08/1908 73 J Pryce Jones
766 Ellen Parry Cefnbraich Rhiwlas 03/09/1908 2m J Pryce Jones
767 Owen Parry Tycoch Brynrefail 03/09/1908 63 J Pryce Jones
768 Gwyneth Rees Jones Cefnbraich Rhiwlas 26/09/1908 17m Herbert Jones
769 Mary Jones Cefnbraich Rhiwlas 06/10/1908 17 Herbert Jones
770 Ellen Jones Penybonc Goetre bach Pentir 23/10/1908 52 Herbert Jones
771 Margaret Thomas Howe Street Glasinfryn 04/11/1908 88 Herbert Jones
772 William Owen 3 Carreg y gath Rhiwlas 14/11/1908 48 Herbert Jones
773 John Hughes Brynpwll 12/12/1908 2m Hugh Roberts Ordinary Grave
774 Gordon Lucas Trosyrafon Goetre Bach Pentir 23/12/1908 2m J Pryce Jones
775 Margaret Ellen Evans 2 Bakehouse Street Rhiwlas 09/01/1909 21d J Pryce Jones
776 Mary Roberts 23 Nant Terrace Minffordd Pentir 12/01/1909 36 Herbert Jones
777 William Pritchard Carreg y Gath Uchaf Pentir 20/01/1909 32 J Pryce Jones
778 Margaret Jones Bodargraig Capel Graig Pentir 27/01/1909 57 J Pryce Jones
779 Margaret Williams Penrhyn Mills Cottage Llandegai 11/02/1909 75 J Pryce Jones
780 Ellen Jones Llidiart Mawr Pentir 20/02/1909 6m Herbert Jones
781 Ann Hughes Bryntirion Rhiwlas 27/02/1909 39 Herbert Jones
782 John R Jones Penrerw Rhiwlas 11/03/1909 49 Herbert Jones
783 Robert Hughes High Street Rhiwlas 19/03/1909 58 Herbert Jones
784 Sarah Cathrine Jones Bryn gwredog Pentir 30/03/1909 15 J Pryce Jones
785 Richard Hughes 1 Howe Street Glasinfryn 10/04/1909 64 Herbert Jones
786 William Hugh Owen 8 Fountain Street Bangor 01/05/1909 4m Herbert Jones
787 Ann Owens Old School House Pentir 13/05/1909 50 Herbert Jones
788 Elizabeth Williams Howe Street Glasinfryn 04/07/1909 66 Herbert Jones
789 Ann Owen Bodgethin Glasinfryn Pentir 10/07/1909 66 Herbert Jones
790 Evan Roberts Preswylfa Penygroes Llanllyfni 20/08/1909 83 J Pryce Jones
791 Hugh Jones Penrhyn Cottage Glasinfryn 11/09/1909 19 Herbert Jones
792 Catherine Roberts Tynllidiart Rhiwlas 02/10/1909 68 J Pryce Jones
793 David Hugh Jones Trosygamdda Rhiwlas 09/10/1909 64 J Pryce Jones
794 William John Jordan Infryn Cottage Glasinfryn 16/10/1909 11d J Pryce Jones
795 Ann Thomas Rallt Pentir 06/11/1909 60 Herbert Jones
796 Thomas Evans Waen Pentir Llanddeiniolen 20/11/1909 63 Herbert Jones
797 Eirwen Jones High Street Rhiwlas 01/01/1910 1m J Pryce Jones
798 William Parry Ysgoldy Capel Graig Pentir 05/01/1910 54 J Pryce Jones
799 Ivy May Owens Talybont Street Glasinfryn 09/02/1910 8m
800 Richard Roberts Mount Pleasant Waenwen 09/02/1910 66 Herbert Jones
Entries Per Page
Displaying Page of