Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • A - Oed / Age
  • C P - Person wnaeth gynnal y seremoni / Person performing ceremony
  • H - Hanes / History
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
A
C P
H
1 Ann Ellen Roberts Penrhyndyn Rhydyclafdy 06/04/1914 11 William Evans Rev
2 Robert Rowlands Ty Capel Pentreuchaf 16/06/1914 58 John Evans Rev
3 W Jones Frochas 25/07/1914 62 J Puleston Jones a T Williams Revs
4 Richard Williams 29 Mill Terrace Efailnewydd 06/08/1914 74 Robert Roberts Efailnewydd
5 Catherine Ellen Parry Pant Glas Llannor 17/08/1914 25 R Rbts Efailnewydd/John Hughes Rev
6 Catherine Jones Seis Rhydyclafdy 25/08/1914 81 T Williams Pwllheli Rev
7 William Williams Baron Hill Llannor 10/10/1914 86 William Jones Fourcrosses
8 Robert Roberts Llain delyn Penrhos 22/10/1914 69 John Hughes Salem
9 Megan Eluned Davies Nangolchi Rhydyclafdy 04/12/1914 17m Robert Roberts Efailnewydd
10 Ann Williams Eagle House South Beach Pwllheli 30/03/1915 68 T Williams Pwllheli Rev
11 Hugh Tudwal Davies Gellidara 27/04/1915 68 David Roberts Abererch
12 Dorothy Jones Tynyrynn Penrhos 03/05/1915 60 John Hughes Salem gynt
13 Robert Roberts Gors Goch Abererch 30/06/1915 23 Rhosfawr
14 Jane Jones Ty Isaf Rhydyclafdy 07/08/1915 39 Robert Roberts Efailnewydd
15 Griffith Roberts Trelan Pwllheli 27/08/1915 71 John Hughes Bangor
16 William Henry Jones Preswylfa Rhydyclafdy 17/12/1915 3 Robert Roberts Efailnewydd
17 Robert Jones Tyn lon Efailnewydd 21/01/1916 61 Robert Roberts Efailnewydd
18 Thomas Jones 6 Efailnewydd Pwllheli 21/02/1916 54 T Williams Pwllheli Rev
19 Robert Francis Williams Roslyn Efailnewydd 20/06/1916 38 Robert Roberts Efailnewydd
20 John Williams Goetre Efailnewydd 27/10/1916 82 Robert Rts/T Williams Revs
21 Margaret Williams Llaindelyn 09/11/1916 76 T Williams Pwllheli Rev
22 William Roberts Glyddyn (Anwylfryn) 01/12/1916 28 W Jones Fourcrosses
23 Mary Williams Derlwyn Abererch 29/12/1916 66 J Puleston Jones Pwllheli
24 Mary Williams 23 Kingsdale Road Liverpool 26/01/1917 32 Robert Roberts Efailnewydd Highslide JS
25 Lewis Jones Richardson 6 Riverside Penrhos 03/03/1917 20m T E Sheppard Jones Penrhos Rev
26 David Pritchard Llwyn Beuno Efailnewydd 26/04/1917 78 R Rbts Efailnewydd/T Wms Pwllheli
27 John Roberts Trelan Pwllheli 28/04/1917 79 T Williams Pwllheli Rev
28 Eira Williams Brynderwen Pwllheli 02/05/1917 14m J Puleston Jones Rev Highslide JS
29 Richard Williams Fourcrosses House Penrhos 03/05/1917 53 T E Sheppard Jones Llannor Rector
30 Ellen Jones Ty Isaf Rhydyclafdy 23/08/1917 33 Robert Rbts Efailnewydd
31 Watcyn Williams Tyn yr Ynn Penrhos 01/09/1917 61 H Emyr Davies Brymbo
32 Catherine Roberts 11 Efailnewydd Llannor 26/10/1917 87 Robert Roberts Efailnewydd
33 David Hughes 17 Ala Road Pwllheli 05/09/1917 76 T Williams Pwllheli Rev Highslide JS
34 John Jones Cadlan Isaf Aberdaron 19/10/1917 69 David Roberts Abererch Highslide JS
35 Margaret Griffiths Brynmoelyn Llannor 15/12/1917 87 Robert Roberts Efailnewydd
36 Thomas Owen Roberts Gorsgoch Llannor 10/01/1918 33 Robert Roberts Efailnewydd
37 John Jones Seis Rhydyclafdy 26/03/1918 85 T Williams Pwllheli Rev
38 Ann Williams Gallt Felen 22/05/1918 72 W Jones
39 Robert Williams Big Llanbedrog 22/08/1918 35 D O T Davies
40 William Jones Derlwyn Pwllheli 06/09/1918 66 David Roberts Abererch
41 Mary Griffith Tanllan Llandudwen 19/09/1918 67 J Rhydderch/R O Williams
42 John Hughes 18 Segontium Terrace Caernarvon 02/10/1918 72 D O'Brien Owen Highslide JS
43 Annie Davies Gellidara 25/10/1918 69 John Hughes/Robert Jones
44 John Williams Tanybryn Gellidara Llannor 03/12/1918 30 Robert Rbts/Thos Williams Highslide JS
45 William Jones Neuadd Llanfihangel Bachellaeth 06/12/1918 36 Robert Roberts/W Lewis Jones
46 Anne Rowlands Cefniwrch Bodfean 08/01/1919 43 G P Hughes/Rbt Rbts/Thos Wms
47 Margaret Griffith Ynyscreua Llangybi 13/02/1919 64 Henry Hughes Bryncir
48 William Evans Tanygraig Bodfean 10/03/1919 14m G Parry Hughes
49 Gwilym Tudor Rowlands Mathan Isaf Bodfean 13/03/1919 2 G Parry Hughes
50 John Griffith Roberts 5 Bodvean Road Efailnewydd 23/05/1919 16 Robert Roberts Efailnewydd
51 Robert Rowland Llaindelyn Penrhos 10/07/1919 82 T Williams Pwllheli Rev
52 John Davies 17 Efailnewydd Llannor 23/08/1919 61 Robert Roberts Efailnewydd
53 Jane Roberts Llaindelyn 01/09/1919 29 T Williams Pwllheli Rev
54 Griffith Roberts Bwlchyffordd Fourcrosses 11/09/1919 57 T Williams Pwllheli Rev Highslide JS
55 Elizabeth Ann Roberts Castell Penrhos 21/10/1919 56 T Williams Pwllheli Rev
56 Male child Richard Jones Felin Cefn Llanfair Llanbedrog 28/11/1919 12d Robert Roberts Efailnewydd
57 Lena Ann Jones Felin Cefn Llanfair Llanbedrog 09/12/1919 23d Robert Roberts Efailnewydd
58 Laura Roberts Park Rhydyclafdy Pwllheli 24/01/1920 67 Robert Rbts/Thos Williams
59 Elizabeth Jones Hendycapel Rhydyclafdy 17/03/1920 75 Robert Roberts Efailnewydd
60 Catherine Williams The Cottage Rhydyclafdy 03/04/1920 73 Robert Rbts/Thos Williams
61 Sarah Davies Pencefnbach Llanfihangel Bachellaeth 02/07/1920 83 Robert Rbts/Thos Williams
62 Robert Williams Penrhos Pentreuchaf Llannor 13/07/1920 55 John Evans Llannor
63 Alice Jones Gwynfa Ala Road Pwllheli 05/06/1920 18h
64 Ellen Williams Hirdre Isaf Tydweiliog 10/08/1920 70 John Hughes Edeyrn
65 Griffith Roberts Tynllwyn South Beach Pwllheli 01/10/1920 90 T Williams Pwllheli Rev
66 Owen Williams Big 04/10/1920 26 T Williams Pwllheli Rev
67 John Pritchard Cae Fadog Llanbedrog 22/10/1920 87 J P Jones Llanbedrog/T Wms Pwllheli
68 Maggie Jane Williams Ty Capel Penrhos 01/01/1921 15 H Emyr Davies Gellidara
69 Daniel Roberts Pant 05/01/1921 69 T Williams Pwllheli Rev
70 Margaret Williams Hendre Efailnewydd Llannor 01/02/1921 48 T Williams Pwllheli Rev
71 Sarah Roberts Gwynfa Rhydyclafdy 08/03/1921 64 T Williams Pwllheli Rev
72 Ellen Jones 7 Gadlys Pwllheli 06/06/1921 80 G Roberts Jones Pwllheli
73 Margaret Mary Roberts Cefncoch Llannor 23/07/1921 37 Thos J Jones Efailnewydd
74 Ellen Jones Frochas Efailnewydd Llannor 08/08/1921 63 Thos J Jones Efailnewydd
75 Mary Genty 1 Bay View Terrace Pwllheli 22/08/1921 72 T Williams Pwllheli Rev
76 David Davies 18 Segontium Terrace Caernarvon 31/08/1921 71 D Hoskins
77 Annie Jones Williams 63 Lleyn Street Pwllheli 20/10/1921 3w John C Jones
78 Ellen Roberts Tynllwyn South Beach Pwllheli 24/10/1921 88 T Williams Pwllheli Rev
79 Owen Griffith Jones Trygarn Llanbedrog 03/12/1921 62 J Parry Jones Llanbedrog
80 Catherine Williams Penybryn Gellidara Llannor 25/02/1922 56 Thomas J Jones Efailnewydd
81 John Evans BA Parch Gwen Lleyn Llannor 04/03/1922 80 Thomas J Jones Efailnewydd
82 Jeremiah Rees Jones Quellyn Cardiff Road Pwllheli 15/03/1922 30 Morgan Griffith Pwllheli
83 Jane Roberts Ty Newydd Llanfihangel Bachellaeth 18/03/1922 77 Thomas J Jones Efailnewydd
84 Eluned Roberts Penrhyndyn Llanfihangel 20/03/1922 6 Thomas J Jones Efailnewydd
85 Richard Evans Tan y Fron Penrhos 04/05/1922 69 H H Williams
86 Robert Williams TY'n lon Llanfihangel 16/06/1922 82 John Hughes Edeyrn
87 Ellen Williams Fron Efailnewydd 31/07/1922 53 Thomas J Jones Efailnewydd
88 Mary Roberts 5 Bodfean Road Efailnewydd 07/09/1922 75 Thomas J Jones Efailnewydd
89 Robert Williams Tanybryn Llannor 29/09/1922 28 T Williams/T J Jones
90 Robert Ilid Davies Eisteddfa Llannor 04/12/1922 40 David Roberts Abererch
91 Hugh Richard Williams 89 Cornwall Road London 29/01/1923 38 Morgan Griffith Pwllheli
92 William Williams Cartrefle Ala Road Pwllheli 26/02/1923 78 Thomas J Jones Efailnewydd
93 William Herbert Jones Bryngwyn Llanfihangel Bachellaeth 03/03/1923 53 Thomas J Jones Efailnewydd
94 Jane Williams 9 Cardiff Road Pwllheli 09/03/1923 36 Morgan Griffith Pwllheli
95 Catherine Williams Crown Llanfihangel Bachellaeth 15/03/1923 90 Thomas J Jones Efailnewydd
96 William Hughes Gellidara Llannor 12/05/1923 69 Thomas J Jones Efailnewydd
97 Catherine Jones Pendalar Mynytho Llangian 15/05/1923 59 Hugh Davies Abererch
98 Annie Jones Caenest Llanbedr 31/05/1923 49 T Williams Pwllheli Rev
99 Elizabeth Griffith Tynewydd Penrhos 18/06/1923 79 T Williams Pwllheli Rev
100 Annie Rowlands Ty Wyn Mynytho Llangian 18/09/1923 27 John H Pugh Abersoch
101 Ellen Evans Tan y Capel Penrhos 21/11/1923 69 H Emyr Davies Penrhos
102 Phoebe Jones Bodhyfryd 09/01/1924 69 T Williams Pwllheli Rev
103 Thomas John Williams Ty'nlon Llanfihangel Bachellaeth 24/01/1924 46 John Hughes Edeyrn
104 William Ellis Jones Preswylfa Rhydyclafdy 31/01/1924 17 Thomas J Jones Efailnewydd
105 Margaret Williams 10 High Street Pwllheli 15/02/1924 35 G Roberts Jones Pwllheli
106 Griffith Roberts Ty Ruttan Llanfihangel Bachellaeth 22/03/1924 53 Thomas J Jones Efailnewydd
107 Evan Evans Tyddyn Adda Llannor 07/04/1924 93 Thomas J Jones Efailnewydd
108 Jane Jones Penclawdd Swansea 23/05/1924 87 H Emyr Davies Gellidara
109 Ellen Rowlands Llaindelyn Penrhos 12/06/1924 61 H Emyr Davies Gellidara
110 Ann Hughes Tynyffordd Efailnewydd 18/08/1924 69 Thomas J Jones Efailnewydd
111 Elizabeth Anne Pritchard Bryngwenallt Kingsland Caergybi 13/11/1924 42 S J Hughes Caergybi
112 Margaret Williams Bodgadle Rhydyclafdy 01/12/1924 77 Thomas J Jones Efailnewydd
113 William Jones Towyn Penrhos 02/01/1925 79 H Emyr Davies
114 Richard Robert Jones Castell Grug Llanbedrog 16/01/1925 38 David Roberts
115 Elinor Evans Tanycapel Penrhos 27/01/1925 3 H Emyr Davies
116 William Jones Dolpenrhyn 20/01/1925 79 David Roberts
117 Anne Thomas 16 High Street Pwllheli 28/02/1925 86 Morgan Griffith Pwllheli
118 William Griffith Tynewydd 03/06/1925 83 Hugh Davies
119 Mary Evans Tir Gwyn 03/06/1925 75 H Levi Jones
120 Elizabeth Williams Glanrhyd Pentreuchaf Llannor 22/07/1925 66 T J Jones Efailnewydd
121 John Jones Evans Tanybwlch Pwllheli 17/10/1925 75 G Roberts Jones Pwllheli
122 Elizabeth Anne Williams 7 Bodfean Road 24/12/1925 79 T J Jones Efailnewydd
123 Thomas Williams The Elms Pwllheli 24/03/1926 75 Morgan Griffith Pwllheli
124 Ann Jones Trem Ceiri Efailnewydd 10/07/1926 57 T J Jones Efailnewydd
125 Elizabeth Pritchard Caefadog Llanbedrog 21/08/1926 88 T J Jones Efailnewydd
126 Hannah Jane Owen Garth West End Pwllheli 02/09/1926 46 G Roberts Jones Pwllheli
127 William Roberts Glyddyn Abererch 14/02/1927 70 H G Roberts Fourcrosses
128 Catherine Evans Gwen Lleyn Llannor 10/03/1927 82 H Lefi Jones Pentreucha
129 Mary Roberts Cefn Coch Efailnewydd 12/05/1927 80 T J Jones Efailnewydd
130 Emil Borman Crugan Gate Llanbedrog 27/04/1927 83 H J Manley Llanbedrog
131 John Jones Bachellyn Rhydyclafdy 27/05/1927 82 T J Griffith Bryn Melyn
132 Jane Jones Bryngwyn Rhydyclafdy 09/07/1927 59 T J Jones Efailnewydd
133 Maria Humphreys Gwyndy Efailnewydd 25/07/1927 40 T J Jones Efailnewydd
134 Griffith Roberts Bodsela Llanfihangel Bachellaeth 27/09/1927 81 T J Jones Efailnewydd
135 Elias Hughes Summer Hill Penygroes 10/11/1927 75 R Caradoc Hughes Penygroes
136 Catherine Pritchard Post Office Pwllheli 28/11/1927 72 G Roberts Jones Pwllheli
137 Owen Jones Tyddyn Hir 09/12/1927 80 J M Roberts
138 Thomas Roberts Gwylfa Rhydyclafdy 29/12/1927 74 T J Jones Efailnewydd
139 Evan Evans Tir Gwyn Pentre Ucha 12/01/1928 84 H Lefi Jones Pentreucha
140 Margaret Rowlands Cefniwrch Bodvean 18/04/1928 94 T J Jones Efailnewydd
141 Elizabeth Griffith Lleiniau Penrhos 30/04/1928 88 T J Jones Efailnewydd
142 Jane Jones Ty Isaf Llanfihangel Bachellaeth 03/05/1928 76 T J Jones Efailnewydd
143 John Thomas Evans Cynfil Pwllheli 22/06/1928 49 G Roberts Jones Pwllheli
144 Catherine Williams Meirion View Pentre Ucha 28/06/1928 87 H Lefi Jones
145 Robert Williams Lleyn Street Pwllheli 29/06/1928 27 Morgan Griffith Pwllheli
146 Ann Adams Talyfan Abersoch 18/08/1928 52 J Hawen Rees
147 Laura Pierce Cefn Salfyr Mynytho 09/10/1928 73 J Hawen Rees
148 Austin Robert Griffith Dulwyn Abererch 14/12/1928 6 G Roberts Jones Pwllheli
149 Emrys Hughes Fron Oleu Rhydyclafdy 29/12/1928 7m T J Jones Efailnewydd
150 William Parry Williams 19 Efailnewydd Llannor 29/01/1929 84 G Roberts Jones Pwllheli
151 Charles Pritchard Posr Office House Pwllheli 16/02/1929 84 G Roberts Jones Pwllheli
152 Evan Jones Star Temperance Pwllheli 02/03/1929 81 Morgan Griffith Pwllheli
153 Thomas Jones Pendalar Llangian 21/03/1929 68 J Hawen Rees
154 Thomas Griffith Tuhwnt ir afon Rhydyclafdy 06/04/1929 92 T J Jones Efailnewydd
155 Elizabeth Williams Llaindelyn Penrhos 17/04/1929 66 T J Jones Efailnewydd
156 Evan Jones 15 Kingshead Street Pwllheli 16/05/1929 69 G Roberts Jones Pwllheli
157 Laura Ellen Roberts Bodgadle Rhydyclafdy 13/06/1929 42 Thomas J Jones Efailnewydd
158 Sarah Griffith Dyffryn Cardiff Road Pwllheli 02/08/1929 69 Morgan Griffith Pwllheli
159 William Jones 6 Abererch Road Pwllheli 07/08/1929 81 R Wynne Griffith Abererch
160 William Griffith Lleiniau Penrhos 24/08/1929 82 Joseph Jones Pwllheli
161 Mary Jones Tyn y Lon Efailnewydd 26/09/1929 84 T J Jones Efailnewydd
162 William Jones Isallt Llanbedrog 04/10/1929 86 G Roberts Jones Pwllheli
163 Jane Jones Isallt Llanbedrog 22/10/1929 75 G Roberts Jones Pwllheli
164 Hugh Humphreys Gwyndy Efailnewydd 13/11/1929 44 J R Richard Abererch
165 Janet Evans Adferle Pwllheli 30/11/1929 73 R H Williams Chwilog
166 John Owen 3 Brittania Terrace Llannor 30/01/1930 69 T J Jones Efailnewydd
167 Mary Ellen Owen 3 Brittania Terrace Llannor 13/03/1930 72 T J Jones Efailnewydd
168 Catherine Jones The Star Pwllheli 22/03/1930 71 Morgan Griffith Pwllheli
169 Morris Griffith Cae Mabunir 01/04/1930 70 R O Williams Cefnywaen
170 Margaret Williams Penybryn Rhydyclafdy 21/05/1930 64 T J Jones Efailnewydd
171 William Owen Shop Place Pentreuchaf 16/07/1930 76 R Evans Pentreuchaf
172 Robert Parry Gwynfryn Llannor 01/08/1930 72 G Roberts Jones Pwllheli
173 Jane Roberts Llaindelyn penrhos 12/08/1930 91 D O Tudwal Davies Brynrodyn
174 Anne Davies 18 Segontium Terrace Caernarvon 14/08/1930 78 D Hoskins Caernarvon
175 John Jones Caeau Gwynion Isaf Pwllheli 24/09/1930 65 Morgan Griffith Pwllheli
176 Owen Williams Penybryn Gellidara Penrhos 23/10/1930 64 D O Tudwal Davies
177 Alun Jones Pentra 24/10/1930
178 Ellen Roberts Towyn 03/03/1931 70 Morgan Griffith Pwllheli
179 Gwynfor Roberts 5 Riverside 06/04/1931 Joseph Jones Pwllheli
180 Laura Rowlands Ty Capel Pentreuchaf 08/04/1931 R Evans Pentreuchaf
181 William Jones 29 Maenofferen Bl Ffestiniog 28/04/1931 E Lewis Evans
182 Jane Catherine Bott Tyn yr Ardd Fourcrosses 06/05/1931 47 H G Roberts Fourcrosses
183 Richard Humphreys Gwyndy Efailnewydd 19/05/1931 70 T J Jones Tremadog
184 John Griffith Roberts 5 Bodvean Road Efailnewydd 10/06/1931 58 T J Jones Tremadog
185 Thomas Rowlands Llannerch Llannor 14/07/1931 61 John Idris Owen Llithfaen
186 Laura Owen 7 Madoc Street Fourcrosses 19/08/1931 82 Alfred J George Tyddynshon
187 Ellen Rowlands Llannerch Llannor 13/10/1931 67 John Idris Owen Llithfaen
188 Mary Olwen Williams Parc Rhydyclafdy 26/10/1931 23 Morgan Griffith Pwllheli
189 Evan Williams Penychain Chwilog 19/11/1931 71 J R Richard Abererch
190 Thomas Rowlands Islwyn Efailnewydd 09/01/1932 74 Herbert Evans Efailnewydd
191 William Jones Bryn Bugail Mynytho 04/02/1932 59 J Hawen Rees Llanbedrog
192 Richard John Williams 13 North Village London 03/03/1932 56 G Roberts Jones Pwllheli
193 Ellen Jones Tanybwlch Pwllheli 05/03/1932 36 G Roberts Jones Pwllheli
194 Griffith Jones Roberts Penpenmaen Bungalow Pwllheli 01/04/1932 66 G Roberts Jones Pwllheli
195 Catherine Williams 7 Penmount Square Pwllheli 09/04/1932 83 Morgan Griffith Pwllheli
196 Ann Hughes Parry Penllwyn Llannor 09/04/1932 69 Herbert Evans Efailnewydd
197 William Evans Cartrefle Rhydyclafdy 12/05/1932 66 Herbert Evans Efailnewydd
198 Abraham Morris Y Garth West End Parade Pwllheli 20/05/1932 73 Daniel Davies
199 Rowland Williams Caerau Llanfihangel Bachellaeth 28/05/1932 56 Herbert Evans Efailnewydd
200 William Owen Williams Hebden Cardiff Road Pwllheli 03/06/1932 50 G Roberts Jones
201 Mary Jones Hendre Efailnewydd Llannor 09/06/1932 27 Herbert Evans Efailnewydd
202 William Rowlands Ty Wyn Mynytho 15/06/1932 74 John H Pugh
203 Owen Williams Hendre Efailnewydd Llannor 19/07/1932 66 Herbert Evans Efailnewydd
204 John Jones Neuadd Rhydyclafdy 30/08/1932 81 T O Jones
205 Catherine Pritchard Jones Llwyn Beuno 03/09/1932 45 Herbert Evans
206 Elizabeth Roberts Ty Ruttan 23/09/1932 63 Herbert Evans
207 Ellen Jones Towyn 10/10/1932 88 Herbert Evans
208 Griffith Owen Roberts Tyddyn Adda Rhydyclafdy 15/10/1932 45 G Roberts Jones
209 John Jones Ty Isaf Rhydyclafdy 16/11/1932 82 Herbert Evans
210 Robert Griffith Roberts Traian 23/01/1933 74 Herbert Evans
211 Owen Jones Cefndeudwr Mynytho 04/02/1933 58 J Hawen Rees
212 Catherine Williams Big 13/02/1933 75 G Roberts Jones
213 John Williams 5 Penrhydliniiog 27/03/1933 65 G Roberts Jones
214 Ann Williams BIg 05/04/1933 42 G Roberts Jones
215 Robert Williams 40 New Row Pwllheli 01/05/1933 64 G Roberts Jones
216 David Pritchard Craig Beuno Holyhead 13/05/1933 55 T J Jones
217 W J Davies Gellidara 10/06/1933 53 T O Jones
218 Maggie Parry Jones Green Hall Mynytho 24/08/1933 36 J Gwyn Jones
219 William Jones Pentre Penrhos 26/08/1933 65 John Hughes
220 Margaret Roberts Cwrt Criccieth 26/09/1933 39 Herbert Evans
221 June Evans Penygroes Penrhos 07/11/1933 66 G Robert Jones
222 Isabel Duncan Tanyfron Penrhos 29/11/1933 57 E Rees
223 Annie Owen Shop Place Pentreuchaf 11/01/1934 43 John Idris Owen
224 Cadwaladr Williams Big Llanbedrog 25/01/1934 81 E Roberts Jones
225 Gwilym Evans Allt Goch 06/03/1934 5m T O Jones
226 John Jones Cae Corn Mawr Llannor 10/03/1934 67 G Roberts Jones
227 Thomas Williams Isfryn Efailnewydd 12/05/1934 72 T J Jones Tremadog
228 William Hughes Tynyffordd Efailnewydd 07/08/1934 89 T J Jones Tremadog
229 Hannah Borman Halfway Cottage Abererch Road 05/10/1934 81 R Wynne Griffith Abererch
230 Foulk Griffith Penyberth Llanbedrog 17/10/1934 67 Morgan Griffith Pwllheli
231 William Griffith Jones Pensarn Rhydyclafdy 08/11/1934 88 G Roberts Jones Pwllheli
232 Griffith William Roberts Cartref Pwllheli 12/11/1934 57 G Roberts Jones Pwllheli
233 William Griffith Jones Mountfort Lower Ala Road 08/12/1934 24 G Roberts Jones
234 Ellen Griffith Pen y berth 14/12/1934 67 Morgan Griffith
235 Griffith Griffiths Foelnewydd 04/02/1935 69 J Hawen Rees
236 Mary Humphreys Gwyndy Efailnewydd 04/02/1935 76 Thomas J Jones Efailnewydd
237 Thomas Roberts Cefncoch Efailnewydd 07/02/1935 78 T J Jones
238 Griffith Jones Pencoed Farm Llanystumdwy 15/02/1935 60 G Roberts Jones
239 Elizabeth Owen Shop Place Pentreuchaf 01/04/1935 80 J Idris Owen
240 Ellen Evans Pant y Celyn Efailnewydd 15/05/1935 83 T J Jones
241 Griffith Jones Cefnhendre Caernarvon 16/05/1935 81 Stephen O Tudor/D Hoskins
242 Robert Jones Tyn yr Ynn 30/05/1935 77 Morgan Griffith
243 Owen Thomas Rhyllech 12/06/1935 85 T O Jones
244 Jane Ellen Owen Pwllpontbren Fourcrosses 18/06/1935 61 R Wynne Griffith Abererch
245 John Hines Wyddgrug Madryn 29/06/1935 44 T O Jones Edeyrn
246 Ellis Davies Williams Tyddyn Caled 06/07/1935 51 G Rees Llannor
247 Catherine Parry Williams 19 Efailnewydd 18/07/1935 80 Thomas J Jones Tremadog
248 Gruffydd Williams Yr Efail Rhydyclafdy 20/07/1935 65 T J Jones Tremadog
249 William Jones Tynewydd Rhydyclafdy 22/08/1935 68 John W Jones Tydweiliog
250 Glyn Owen Penygongl Mynytho 24/08/1935 15m J Hawen Rees Llanbedrog
251 William J Williams Fron Efailnewydd 24/08/1935 69 T J Jones Tremadog
252 Evan Richard Evans Penrhos Ty Capel 23/09/1935 39 Morgan Griffith Pwllheli
253 Ellen Rowlands Ty Wyn Mynytho 05/11/1935 77 J Hawen Rees
254 Jane Davies Glanrhyd Rhydyclafdy 11/11/1935 57 John H Pugh Abersoch
255 Laura Catherine Jones 36 Church Street Tremadoc 14/11/1935 59 Griffith Parry Borthygest
256 Griffith Jones Post Office Rhydyclafdy 24/12/1935 65 William Jones Efailnewydd
257 Catherine Jones Trygarn Llanbedrog 24/01/1936 85 R P Owen Abersoch
258 William Edward Lloyd Gwylfa Rhydyclafdy 27/01/1936 62 William Jones Efailnewydd
259 Elizabeth Thomas Rhyllech Uchaf Llannor 26/03/1936 82 William Jones Efailnewydd
260 Gwen Williams Avallon Ala Road Pwllheli 26/03/1936 85 Morgan Griffith
261 Griffith Jones Tyddyn Llewelyn Penrhos 16/04/1936 58 T J Jones Tremadog
262 Robert Evan Roberts Gors Goch Llannor 18/04/1936 76 Alfred J George Tyddynshon
263 Kate Hughes Summer Hill Penygroes 16/05/1936 71 G Gwynant Owen Penygroes
264 John Williams Cartref Ala Road Pwllheli 19/05/1936 71 Morgan Griffith
265 Ellen Jones Glasgoed Pwllheli 26/06/1936 77 G Roberts Jones
266 Mary Astley Park Rhydyclafdy 18/09/1936 54 William Jones
267 John William Lewis Mathan House Pwllheli 23/10/1936 75 William John Jones
268 Robert Hughes London Temperance Pwllheli 12/11/1936 67 G Roberts Jones
269 Elizabeth Williams 27 Stoneville Road Liverpool 04/12/1936 63 William Jones
270 Catherine Hughes Brodawel Rhydyclafdy 18/12/1936 60 William Jones
271 Ann Griffith Bryn Meurig 31/12/1936 69 William Jones
272 William Morris Cae Garw 12/02/1937 80 R P Owen
273 Owen Jones Tregarnedd Dinas Tydweiliog 14/04/1937 66 G Roberts Jones
274 Elizabeth Owen Delfryn Dolgelley 23/04/1937 65 J T Davies/G Roberts Jones
275 Robert Thomas 27 Ursula Street Bootle 06/07/1937 54 William Davies/Morgan Griffith
276 Ellen Evans 10 Water Street Penygroes 17/07/1937 80 W Elias Williams
277 Catherine Davies 17 Efailnewydd 23/07/1937 85 William Jones
278 William Evans Glanrhyd Rhydyclafdy 03/08/1937 58 William Jones
279 Elizabeth Lewis Mathan House Pwllheli 09/10/1937 74 William John Jones
280 John Williams Bryngoleu Salem Terrace Pwllheli 14/10/1937 57 G Roberts Jones
281 Ellen Morris Cae Garw 30/10/1937 79 R P Owen
282 Mary Ann Thomas 3 Lleyn Street Pwllheli 10/11/1937 69 R H Evans
283 Ellen Owen Parry Plast? Pwllheli 27/11/1937 85 G Roberts Jones
284 William Morris Jones Cefn Coch Efailnewydd 11/12/1937 58 William Jones
285 Griffith Owen Pengongl Mynytho 01/01/1938 43 J Hawen Rees
286 William Morris Lewis Glanrafon Rhydyclafdy 12/02/1938 69 William Jones
287 Margaret Evans 22 Beach Road Portdinorwic 13/04/1938 75 E Cefni Jones
288 Ellen Davies Talgoed Efailnewydd 11/05/1938 45 William Jones
289 Robert Williams Islwyn Mynytho 17/08/1938 60 J Hawen Rees
290 Annie Rowland 14 Sand Street Pwllheli 07/09/1938 52 W Jones Evans
291 John Jones Penygroes 12/11/1938 84 John W Jones
292 Catherine Pritchard Glan Beuno Efailnewydd 01/12/1938 89 William Jones
293 Thomas John Jones Cae Nest Llanbedr Meirionydd 04/03/1939 72 A Llewelyn Lloyd
294 Grace Roberts Traian Rhydyclafdy 04/04/1939 74 William Jones
295 Morris Davies Felin Bach Llannor 10/07/1939 80 G Roberts Jones
296 William Jones Llwyn Beuno Efailnewydd 11/07/1939 76 William Jones
297 Mary Jones 6 Efailnewydd 17/07/1939 80 William Jones
298 William Hughes Bro Dawel 18/07/1939 61 William Jones
299 Hugh Williams Tynewydd Mynytho 05/09/1939 39 J Hawen Rees
300 William Griffith Ty Newydd Penrhos 11/10/1939 12 Griffith Owen
301 Hugh Williams 1 Afonwen Terrace 11/10/1939 79 Idris Jones
302 Laura Jones Neuadd Rhydyclafdy 16/11/1939 85 William Jones
303 Robert Griffith 23a Kingshead Street Pwllheli 15/01/1940 62 W Jones Evans
304 Richard Davies Tyn y Coed Rhydyclafdy 02/02/1940 69 T O Jones
305 Thomas Owen Gwelfor South Beach Pwllheli 10/02/1940 74 R H Evans
306 Richard Evans Ty Capel Bethel Penrhos 14/02/1940 66 John Hughes
307 Elizabeth Rowlands Islwyn Efailnewydd 14/03/1940 76 William Jones
308 Benjamin Morris Lewis Bodowen 16/03/1940 78 William Jones
309 J Williams Tyddyn Hir Llanaelhaiarn 30/03/1940 84 J M Roberts
310 William Richard Evans Allt Goch 22/05/1940 36 William Jones
311 Mary Evans 4 Caernarfon Road Pwllheli 19/06/1940 64 Robert H Williams
312 Griffith Evans 28 Ffordd y Maer Pwllheli 16/07/1940 70 G Roberts Jones
313 Griffith Williams Tanybryn Penrhos 16/10/1940 84 William Jones
314 David Thomas Llaindelyn Penrhos 27/11/1940 62 William Jones
315 Catherine Evans Cartrefle Rhydyclafdy 28/11/1940 82 William Jones
316 David Rowlands Cefn Iwrch Bodfean 15/12/1940 75 Caradog Rowlands
317 Morris Jones Griffith Ty Ruttan Rhydyclafdy 29/01/1940 42 William Jones
318 Ann Owen Gwelfor South Beach Pwllheli 30/01/1941 74 R H Evans
319 Jane Jones 29 Maenofferen Bl Ffestiniog 26/02/1941 66 W Hopkin Jenkins
320 Gwen Roberts Penycefn Rhydyclafdy 21/04/1941 48 William Jones
321 Jane Hughes Ty Capel Horeb Mynytho 21/05/1941 79 J Hawen Rees
322 Catherine Jones Tynyrardd Rhosfawr 29/05/1941 84 J Alwyn Parry/ A J George
323 Thomas Morris Jones Sea View West End Pwllheli 23/10/1941 78 R P Owen/W H Evans
324 Glenys Mon Jones Snowdon View South Beach Pwllheli 27/11/1941 23 R H Evans/Morgan W Griffith
325 Ellen Jones Bryn Noddfa Mynytho 06/01/1942 57 J Hawen Rees
326 Glenys Hughes Pantycelyn Efailnewydd 09/01/1942 16 William Jones
327 Margaret Jane Roberts Blaenau Festiniog 25/01/1942 63 Hywel Jones
328 Hugh Williams Glanrhyd Pentreuchaf 25/02/1942 79 John Idris Owen
329 Catherine Williams Isfryn Efailnewydd 28/02/1942 55 William Jones
330 Martha Williams Goetre Ala Road Pwllheli 02/04/1942 80 William Jones
331 Charles Rowlands Llys Gwilym Llithfaen 08/05/1942 80 John Idris Owen
332 Robert Humphreys Gwyndy Efailnewydd 09/05/1942 60 William Jones
333 Griffith Jones Montford Ala Road Pwllheli 10/05/1942 61 G Roberts Jones
334 Martha Jane Roberts Rhosyfoel Llannor 19/05/1942 53 R W Rowlands
335 Margaret Ann Hughes Derwen Ala Road Pwllheli 04/06/1942 66 Morgan Griffith
336 Jane Roberts Tyddyn Siencyn Llangwyllog Mon 02/09/1942 83 J H Parry
337 William Roberts Arley House West End Pwllheli 02/09/1942 37 R G Owen/R H Evans
338 Elizabeth Griffiths Tai ffolt Mynytho 19/09/1942 76 J Hawen Rees
339 Griffith Jones Neuadd Rhydyclafdy 27/09/1942 57 William Jones
340 Ann Jane Evans 19 Gaol Street Pwllheli 24/11/1942 64 R H Williams
341 Richard Jones Gorsannedd Dinas Pwllheli 14/01/1942 72 R E Jones
342 John William Morris Pensarn Pwllheli 21/01/1942 64 R P Owen
343 David Hughes Parry Vronallt Penrhos 27/01/1943 79 William Jones
344 Jane Williams Isfryn Efailnewydd 19/06/1943 80 William Jones
345 Thomas John Jones Dolwen Tremadog 22/06/1943 71 J W Jones Criccieth
346 Evan Williams Penybryn Penrhos 28/06/1943 83 William Jones
347 Richard Jones Ty'r Ynn Penrhos 29/06/1943 82 William Jones
348 Watkin Roberts Penpenmaen Pwllheli 17/07/1943 34 E Roberts Jones
349 Richard Owen Roberts Graianfryn Clynnog 20/09/1943 50 J Williams Davies
350 Rhian Hartnett Pwlldefaid Aberdaron 26/12/1943 23 Morgan Griffith
351 Kate Jones Green Hill Mynytho 18/01/1944 56 J Hawen Rees
352 Margaret Jane Jones Llwyn Beuno Efailnewydd 11/04/1944 77 William Jones
353 David Morgan Davies 27 Stoneville Road Liverpool 14/04/1944 72 William Jones
354 Catherine Jones Hermitage Pwllheli 22/05/1944 83 Morgan Griffith
355 Owen Jones Talafon Rhydyclafdy 13/06/1944 74 William Jones
356 John Griffith Ty Newydd Penrhos 23/08/1944 63 T Woodings
357 William R Williams Tyngors Llanaelhaiarn 09/11/1944 83 William Jones
358 Ellen Williams 27 Stoneville Road Liverpool 24/11/1944 66 William Jones
359 Annie Jones Mathan House Pwllheli 28/11/1944 49 R G Hughes
360 Mary Wyn Williams Arley House Pwllheli Dim dyddiad 9w G Roberts Jones
361 John Rowlands 14 Sand Street Pwllheli 31/03/1945 60 W James Evans
362 Jane Davies Roberts Vigilant Pwllheli 13/04/1945 70 G Roberts Jones
363 Thomas Jones Grove Pwllheli 10/05/1945 45 G Roberts Jones
364 Griffith Pierce Salfyr Fawr 11/05/1945 77 J Hawen Rees
365 Ardwyn Williams Arddol Rhydyclafdy 15/05/1945 9m William Jones
366 Jane Griffith Pensarn 16/06/1945 72 J Albert Morgan
367 Robert Parry 26 Bodegroes Terrace Efailnewydd 11/09/1945 52 William Jones
368 Jane Roberts Parc Rhydyclafdy 20/09/1945 68 William Jones
369 John F Jones Castell Grug Llanbedrog 26/11/1945 59 Rev Hughes Llanbedrog
370 Margaret Jones Tyn y Pentra 27/12/1945 41 William Jones
371 Elizabeth Margaret Jones Pretoria Pwllheli 31/12/1945 77 W Morris
372 Ann Roberts 4 Fron Hyfryd Llithfaen 07/01/1946 70 J Idris Owen Llithfaen
373 Ellen Williams Llaindelyn Penrhos 26/01/1946 58 William Jones
374 David Elias Jones Penygongl Rhydyclafdy 18/02/1946 78 A Llewelyn Lloyd Llanbedr
375 David Griffith Thomas Ty Newydd Ceidio 12/03/1946 4m William Jones
376 Mary Griffith Tynyrallt Llaniestyn 14/03/1946 72 D R Pritchard Botwnnog
377 Elizabeth Williams Tanycapel Penrhos 26/04/1946 50 H L Hughes Rector
378 Henry Owen Riverside 04/06/1946 64 W James Evans
379 Elizabeth Williams Cartref Pwllheli 31/07/1946 57 Morgan Griffith
380 Gwendoline Williams The Elms South Beach Pwllheli 26/10/1946 29 Tom Nefyn Williams
381 Sylvester Ramsay Duncan Tanyfron Penrhos 21/01/1947 79 W Evans Pwllheli
382 Griffith T Evans Felin Rhydhir Efailnewydd 31/01/1947 77 William Jones
383 Ellen Williams Rhydyclafdy 12/02/1947 62 Morgan Griffith
384 Owen Griffith Brynawel Llaniestyn 21/02/1947 80 Haydn Thomas
385 David Larsing Williams 22/02/1947 54 Morgan Griffith
386 Winifred Evans Felin Rhydhir Efailnewydd 19/03/1947 76 William Jones
387 Mary Jones Bradford House Nevin 17/04/1947 87 William Jones
388 Elizabeth Davies Rhosydd Rhosfawr 19/04/1947 61 J A Parry/A J George
389 John Roberts Hendre Wen Rhydyclafdy 08/05/1947 39 Llywelyn Hughes
390 Edward Williams Cemlyn Pwllheli 24/05/1947 77 Morgan Griffith
391 Edwin Hugh Roberts Big Penrhos 16/06/1947 47 H L Hughes Rector
392 Catherine Hughes Parry Awelon Abersoch (late Bronallt) 14/07/1947 86 R P Owen
393 William Hugh Williams Islwyn Mynytho 11/08/1947 77 William Evans Mynytho
394 Jane Williams Tan y bryn Rhydyclafdy 13/09/1947 89 Llywelyn Hughes
395 Catherine Jones Grove 17 Cardiff Road Pwllheli 26/11/1947 88 G Roberts Jones
396 John Jones Tyddyn Uchaf Mynytho 10/01/1948 75 William Evans
397 Ann Roberts 3 Penbryn Terrace Edern (Afallon) 16/01/1948 77 William Jones
398 Sarah Ellen Williams Fron Efailnewydd 05/02/1948 85 Llywelyn Hughes
399 Evan Williams Mynytho 18/02/1948 66 Morgan Griffith
400 John Griffith Llys Gwyrfai Pwllheli 22/03/1948 69 G Roberts Jones
401 Edwin Price Jones Riverside Pwllheli 30/03/1948 43 Morgan Griffith
402 Evan Robert Jones Cartref Pwllheli 17/04/1948 80 H L Hughes Rector
403 John Hughes Roslyn Efailnewydd 18/04/1948 69 Llywelyn Hughes
404 Kate Williams 1 Creigiau Yokehouse Pwllheli 04/05/1948 67 R H Williams Chwilog
405 Ellen Jones Grove Pwllheli 20/08/1948 54 G Roberts Jones
406 Elizabeth Griffith Castell Penrhos 01/09/1948 57 W Owen Barnett
407 Ceri Roberts 18 Gaol Street Pwllheli 23/09/1948 38 W James Evans
408 John Ellis Preswylfa Mynytho 30/09/1948 77 John H Pugh Abersoch
409 Walter Maurice Roland Tanyfron Penrhos 04/10/1948 65 Rev Thomas Llanengan
410 Elizabeth Jones Post Office Rhydyclafdy 11/10/1948 80 Llywelyn Hughes
411 Hugh Williams 111 Admiral Street Liverpool 04/11/1948 69 I Oswy Davies Lerpwl
412 Arthur Binkley 55 Rossmora Gardens Liverpool 17/11/1948 26 Llewelyn Jones Lerpwl
413 William Griffith Llys Gwilym Pwllheli 19/11/1948 65 G Roberts Jones
414 William Griffith Hughes Caxton House Pwllheli 13/12/1948 49 John Griffith
415 Ann Williams Tyddyn Caled Penrhos 28/02/1949 71 John Hughes Llanbedrog
416 Elizabeth Jones 2 Riverside Terrace Penrhos 22/04/1949 73 W James Evans
417 Edwina Jones Tawelfor Mynytho 22/04/1949 13m John H Pugh Abersoch
418 Thomas Williams 43 New Row Pwllheli 25/04/1949 72 G Roberts Jones
419 Catherine Owen Cae'r Mur Abersoch 06/05/1949 78 Ieuan James Owen
420 John Henry Roberts Tanyffordd Mynytho 24/05/1949 83 W Owen Barnett
421 Margaret Ellen Jones Plas Newydd Rhydyclafdy 06/08/1949 68 Morgan Griffith
422 Elizabeth Mary Hughes Dolydd Efailnewydd 30/08/1949 64 Llywelyn Hughes
423 Grace Thomas Llaindelyn Penrhos 17/11/1949 74 W Owen Barnett
424 Richard Owen Cae'r Mur Abersoch 09/01/1950 81 Ieuan James Owen
425 Richard Williams Cregiau Yokehouse Pwllheli 01/02/1950 79 R H Williams Chwilog
426 Margaret Davies Lilac Cottage Warwickshire 17/02/1950 69 G Roberts Jones
427 Robert William Griffith Minffordd Penrhos 10/05/1950 78 G Roberts Jones
428 Ann Williams Bryn Awelon Plas Gwyn 15/05/1950 70 R J Davies Chwilog
429 R T Williams Bwthyn Chwilog 19/05/1950 76 R H Williams Chwilog
430 Elizabeth Ellen Jones 2 Court Place Carnarvon Road 06/07/1950 82 Morgan Griffith
431 Jane Jones Kingshead Street Pwllheli 19/07/1950 82 Alfred J George Tyddynshon
432 William E Hughes Pensarn Efailnewydd 01/01/1951 83 W Jones
433 Mary Jones Bachellyn Llanbedrog 26/01/1951 89 Tom Nefyn Williams
434 Ann Evans Tyngors Llanaelhaiarn 08/02/1951 77 Morgan Griffith
435 Owen Griffith Derlwyn Pwllheli 18/04/1951 74 G Roberts Jones
436 Sarah Evans 37 Fallowfield Road Liverpool 02/05/1951 64 E Watkin Jones
437 Catherine Owen Riverside Pwllheli 19/05/1951 67 Morgan Griffith
438 Margaret Richardson Hafod Garegog Deiniolen 09/06/1951 63 Morgan Griffith
439 William Hugh Davies Heulfryn Abersoch 18/06/1951 62 H L Hughes
440 John Hughes Glanerch Abererch Road Pwllheli 14/07/1951 66 W Evans
441 Kate Griffith 51 Lleyn Street Pwllheli 17/08/1951 71 G Roberts Jones
442 Elizabeth Jones Tanybryn Edern 18/09/1951 82 Tom Nefyn Williams
443 William Roberts Castell Penrhos 22/09/1951 88 H Rees Owen
444 John Williams Tab y Capel 01/10/1951 57 H L Hughes
445 William J Williams Tyn y Cae Llithfaen 13/11/1951 78 R W Rowlands
446 Reginald Wilfred Reeves? Seis Rhydyclafdy 13/11/1951 58 Tom Nefyn Williams
447 Margaret Roberts Nantgolchi Rhydyclafdy 22/01/1952 6 Edgar Williams
448 Elizabeth Catherine Jones Ala Road Pwllheli Hospital 30/01/1952 79 H Rees Owen
449 Sarah Roberts Llety Minffordd Penrhyndeudraeth 30/01/1952 91 T J Hughes
450 Alice Abbotts Castell Penrhos 04/02/1952 93 H L Hughes
451 Owen Owens 5 Efailnewydd 24/03/1952 70 Edgar Williams
452 Griffith Davies Pencefn Bach Rhydyclafdy 09/04/1952 77 Edgar Williams
453 Hugh Owen Bronwylfa Mynytho 12/04/1952 64 H Rees Owen
454 Dewi Wyn Jones Belle View Pwllheli 15/04/1952 19 Morgan Griffith
455 John Evan Jones Tremceiri Efailnewydd 01/05/1952 83 Edgar Williams
456 Jane Ann Williams Ty Newydd Mynytho 09/05/1952 50 Griffith Jones
457 John Parry Roberts Glyddyn Pwllheli 28/05/1952 17 G Roberts Jones
458 Richard Vaughan Williams Haulfre Ala Road Pwllheli 12/06/1952 46 Morgan Griffith
459 Richard Evans Adferle Pwllheli 17/06/1952 84 W James Evans
460 Jane Pritchard Lletty Penrhyndeudraeth 27/06/1952 83
461 Priscilla Frances Lewis 198 Conway Street Birkenhead 03/07/1952 82 George Salt
462 Margaret Evans Glanrhyd Rhydyclafdy 24/07/1952 70 Edgar Williams
463 Agnes Mary Jones 4 Morfa Garreg Pwllheli 29/07/1952 24 W Evans
464 Thomas William Griffith Castell Penrhos 01/08/1952 67 H Rees Owen
465 Elizabeth Roberts Pendref Bryncroes 29/08/1952 85 D T Rees
466 John John Thomas 30 Cardiff Road Pwllheli 23/10/1952 65 Morgan Griffith
467 Anne Evans Fairholme Penrhos 08/12/1952 101 H Rees Owen
468 William Roberts Tynllwyn Llannor 17/12/1952 87 Edgar Williams
469 Jane Roberts Bwthyn Gwyn Penrhos 24/12/1953 90 G Roberts Jones
470 Harry Richardson Hafod Garegog Deiniolen 11/02/1953 69 Morgan Griffith
471 John Williams Tan y Bwlch Penrhos 13/02/1953 69 H L Hughes Rector
472 Margaret Griffith Drws y Ddeugoed 16/02/1953 82 G Roberts Jones
473 Margaret Williams Plasmorfa Penrhos 28/02/1953 80 G Roberts Jones
474 Miriam Williams Pen y Bryn 07/02/1953 49 H Rees Owen
475 Margaret Eliza Jones Penygongl Rhydyclafdy 01/04/1953 79 Tom Nefyn Williams
476 Sydney Mary Morris Pensarn Farm Pwllheli 14/04/1953 76 William Jones
477 Mary Roberts Trelan Pwllheli 15/04/1953 84 G Roberts Jones
478 William Owen Griffith Cedars Pwllheli 17/04/1953 75 Morgan Griffith
479 Thomas John Thomas Bron Haul Nebo Penygroes 16/06/1953 79 Howell Roberts Penygroes
480 Elizabeth Green 30 Morfa Garreg Pwllheli 24/06/1953 74 Morgan Griffith
481 Gwilym Griffith Roberts Mochras Isaf Greigwen 18/07/1953 9w Tom Nefyn Williams
482 David Charles Jones Penygongl Rhydyclafdy 21/08/1953 4m Tom Nefyn Williams
483 Thomas Ivor Roberts 10 Morfa Garreg Pwllheli 08/09/1953 31 Morgan Griffith
484 Minnie Martha Longfield Llaindelyn Penrhos 10/10/1953 80 H Rees Owen
485 John Phillips Post Office Efailnewydd 22/12/1953 74 Edgar Williams
Entries Per Page
Displaying Page of