Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Marw / Date of Death
  • A - Oed / Age
  • NOTES - Nodiadau / Notes
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
A
NOTES
Entries Per Page
Displaying Page of