Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • AGE - Oed / Age
  • CERE - Seremoni / Ceremony
  • NOTES - Nodiadau / Notes
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
AGE
CERE
NOTES
1594 Ellis Griffith Ellis Hafod Esgob Nebo Llanllyfni 07/02/1903 67 W E Jones Rector
1595 Richard Williams Penybont Talysarn 07/03/1903 63 W E Jones Rector
1596 Ann Roberts Talygarnedd 11/06/1903 78 W E Jones Rector
1597 Elizabeth Lewis Idwal Villa Talysarn 09/07/1903 45 Under 1880 Act
1598 Elizabeth Jones 14 Snowdon Street Penygroes 11/07/1903 74 W E Jones Rector
1599 William Jones Snowdon View Penygroes 08/08/1903 82 W E Jones Rector
1600 Ann Williams Cae Gwyn Talysarn 09/02/1904 95 W E Jones Rector
1601 Catherine Griffiths 28 High Street Penygroes 18/02/1904 79 Under 1880 Act
1602 Mary Jones Kings Head Llanllyfni 07/03/1904 36 Thomas Edwards Rector
1603 Robert William Jones 57 Rhedyw Road 04/04/1904 2m W E Jones Rector
1604 Laura Rees Llewelyn Cottage Penygroes 03/09/1904 85 W E Jones Rector
1605 Mary Williams Maes y Neuadd Nebo 05/09/1904 81 W E Jones Rector
1606 John Pritchard 15 New Street Carnarvon 15/09/1904 50 J H Parry Minister
1607 Anne Evans 5 Penbont Talysarn 26/01/1905 86 Under 1880 Act
1608 Richard Jones Water Street Penygroes 13/05/1905 7d John Williams
1609 James Fagan Bryn Celyn Talysarn 14/12/1905 69 W E Jones Rector
1610 Anne Roberts Ogwen House Penygroes 10/12/1906 76 W E Jones Rector
1611 Ellen Williams King's Head Inn 25/12/1906 71 W E Jones Rector
1612 William Jones Coed Gwyn Talysarn 24/01/1907 74 Under 1880 Act
1613 John Roberts Bell Mount Talysarn 12/09/1907 77 W E Jones Rector
1614 Margaret Griffith Brynsisayllt Llanllyfni 17/02/1908 73 W E Jones Rector
1615 Catherine Evans Brynderwen Talysarn 17/02/1908 73 W E Jones Rector
1616 William Arthur Jones Rhedyw Road Llanllyfni 18/02/1908 12m W E Jones Rector
1617 William Price Griffith Victoria Terrace Penygroes 19/02/1908 75 Under 1880 Act
1618 Hugh Jones Tanywern Talysarn 16/04/1908 71 W E Jones Rector
1619 Rahel Jones 14 Henwalia Carnarvon 09/05/1908 66 E L Owen Curate
1620 Robert Williams 19 Hole in the Wall St Carnarvon 19/05/1908 29 W E Jones Rector
1621 Hugh Williams Talafon Talysarn 26/05/1908 92 W E Jones Rector
1622 John Joseph Williams Canton House Penygroes 25/07/1908 59 W E Jones Rector
1623 Gwen Edwards Nantlle Llandwrog 08/08/1908 52 W E Jones Rector
1624 Richard Jones Brynderwen Terrace Talysarn 06/03/1909 65 W E Jones Rector
1625 Jane Jones Coed Gwyn Talysarn 20/03/1909 73 Under 1880 Act
1626 David Humphrey Jones 10 Rhedyw Road Llanllyfni 20/07/1909 62 W E Jones Rector
1627 Margaret Griffith Gwelfor Clynnog Road Penygroes 11/12/1909 67 W E Jones Rector
1628 Owen Thomas Owen Tynypwll Llanllyfni 23/03/1910 71 W E Jones Rector
1629 Morris Evans Grocery Stores Penygroes 11/08/1910 40 Thomas Smith Paddington
1630 Catherine Fagan Bodewryd Vicarage Anglesey 10/02/1911 74 W E Jones Rector
1631 Elizabeth Day Weston Villa Cardiff Rd Pwllheli 09/05/1911 45 W E Jones Rector
1632 Humphrey John Owen Cidwm House Penygroes 22/06/1911 74 W E Jones Rector
1633 Ann Rogers Bodawel Snodon Street Penygroes 13/07/1912 87 R Rhys Hughes Rector
1634 William Williams Tyddyn Agnes Llanllyfni 15/08/1912 69 R Rhys Hughes Rector
1635 Martha Edith Roberts Llwyd Coed Farm Llanllyfni 30/01/1913 27 R Rhys Hughes Rector
1636 Jane Owen Cidwm House Penygroes 19/04/1912 72 John Williams Curate
1637 Fanny Jones Cambrian House Machynlleth 29/04/1913 83 R Rhys Hughes Rector
1638 Mary Owens Station Road Talysarn 24/10/1913 88 R Rhys Hughes Rector
1639 Anne Griffiths 13 Quarry View Penygroes 10/01/1914 80 R Rhys Hughes Rector
1640 William John Pritchard 25 New Street Carnarvon 23/02/1914 38 R Rhys Hughes Rector
1641 David William Jones Dilyn View Penygroes 25/06/1914 60 John Williams Curate
1642 Mary Ann Pritchard Prince Llewelyn Penygroes 04/01/1915 58 R Rhys Hughes Rector
1643 Mary Lizzie Parry 63 Rhedyw Road Llanllyfni 29/03/1916 24d R Rhys Hughes Rector
1644 Thomas Griffiths Frondeg Talysarn 06/05/1916 73 R Rhys Hughes Rector
1645 Mary Griffith Gaerwen Bach Carmel 17/06/1916 77 R Rhys Hughes Rector
1646 Margaret Roberts Minafon Terrace Llanllyfni 20/07/1916 68 R Rhys Hughes Rector
1647 William Trevor Williams Trevorlys Penygroes 25/11/1916 78 R Rhys Hughes Rector
1648 Mary Williams Canton House Penygroes 08/02/1917 70 R Rhys Hughes Rector
1649 Sarah Jones Ty Isaf Tynlon Llandwrog 26/04/1917 72 R Rhys Hughes Rector
1650 Robert Evans Grocery Store Penygroes 05/05/1917 51 R Rhys Hughes Rector
1651 James Lewis 42 Rosalind St Kirkdale 1917 56 Under 1880 Act
1652 William Pritchard 28 Bryncelyn Road Talysarn 16/11/1917 79 R Rhys Hughes Rector
1653 Marjery Jones Talmignedd Uchaf Llanllyfni 28/02/1918 80 Robert O Williams Curate
1654 William Thomas Williams 30 Snowdon Street Penygroes 12/03/1918 71 Robert O Williams Curate
1655 Ann Williams 30 Wesley Street Carnarvon 15/03/1918 79 Robert O Williams Curate
1656 John John Thomas 27 Rhedyw Road Llanllyfni 06/06/1918 49 Hugh Lunt/R O Williams
1657 Catherine Williams 28 Llwyndu Road Penygroes 06/06/1918 79 Hugh Lunt/R O Williams
1658 Jenny Ellen Roberts Aberystwyth/Gwyddfor Penygroes 04/07/1918 52 Hugh Lunt
1659 Richard Williams Rhwngyddwyafon Nazareth 18/07/1918 63 H Jones Curate
1660 John Thomas 27 Rhedyw Road Llanllyfni 31/08/1918 16 Robert O Wms/Hugh Jones
1661 William Williams 20 Rhedyw Road Llanllyfni 21/09/1918 68 Robert O Williams Curate
1662 Ann Jones Snowdon View Penygroes 21/09/1918 92 Hugh Jones Curate
1663 Robert William Thomas 1 Tynywerglodd Penygroes 07/10/1918 3 R Tywyn Jones/Hugh Jones
1664 Edward Francis Thomas 1 Tynywerglodd Penygroes 07/10/1918 4 R Tywyn Jones/Hugh Jones
1665 Richard Emyr Thomas 9 Market Place Penygroes 29/10/1918 18 Robert O Williams Curate
1666 Ellen Dora Hughes 17 Penybont Talysarn 09/11/1918 3 R Tywyn Jones Rector
1667 Hughie Hughes Clogwyn Lodge Penygroes 21/11/1918 15m R Tywyn Jones Rector
1668 William Solomon Jones 24 Main Street Rothwell 21/11/1918 34 R Tywyn Jones Rector
1669 Douglas Owen Tynywerglodd Terrace Llanllyfni 28/11/1918 17d R Tywyn Jones Rector
1670 John Ellis Jones 39 Hyfrydle Road Talysarn 11/12/1918 21m R Tywyn Jones Rector
1671 Howell Owen Roberts Quarry View Penygores 01/02/1919 44 R Tywyn Jones Rector
1672 Ellen Roberts 15 Rhedyw Road Llanllyfni 08/02/1919 58 R Tywyn Jones Rector
1673 Mary Ann Thorman 24 Cobden Street Tranmere 12/02/1919 61 R Tywyn Jones Rector
1674 Evan Morris Halfway Inn Talysarn 17/04/1919 20 R Tywyn Jones Rector
1675 Anne Jones Werglodd Newydd Talysarn 24/04/1919 71 R Tywyn Jones Rector
1676 William Owen Jones 16 Nantlle Road Talysarn 26/04/1919 36 R Tywyn Jones Rector
1677 Jane Owen Goleufryn Penygroes 30/04/1919 65 UNder 1880 Act
1678 Hugh Hughes 12 Llwyndu Road Penygroes 08/05/1919 64 R Tywyn Jones Rector
1679 Jennie Parry Coedmadoc Office Talysarn 13/05/1919 11d R Tywyn Jones Rector
1680 Ellen Griffith Minynant Tanrallt 14/05/1919 70 R Tywyn Jones Rector
1681 William Humphrey Williams 20 Rhedyw Road Llanllyfni 15/05/1919 2 R Tywyn Jones Rector
1682 William Ellis Parry Coedmadoc Office Talysarn 19/05/1919 17d R Tywyn Jones Rector
1683 Thomas Roberts Llwyd Coed Bach 22/05/1919 63 R Tywyn Jones Rector
1684 Ann Roberts Cartrefle Penygroes 04/06/1919 77 R Tywyn Jones Rector
1685 Mary Jones Tyddyn Difyr Llanllyfni 24/06/1919 52 R Tywyn Jones Rector
1686 Ellen Griffiths 10 Market Square Penygroes 26/06/1919 65 R Tywyn Jones Rector
1687 Catherine Hughes Old Post Office Nazareth Clynnog 26/06/1919 73 R Tywyn Jones Rector
1688 Elizabeth Roberts 29 Snowdon Street Penygroes 10/07/1919 62 R Tywyn Jones Rector
1689 William Evan Morris Halfway Inn Talysarn 18/08/1919 51 R Tywyn Jones Rector
1690 John John Williams 10 Nantlle Road Talysarn 20/12/1919 60 R Tywyn Jones Rector Penygroes Cemetery
1691 Thomas John Thomas Glanddol Llanllyfni 27/12/1919 61 R Tywyn Jones Rector
1692 John Jones Tyddyn Sander Penllech 06/04/1920 76 R Tywyn Jones Rector
1693 Henry Evans 24 High Street Penygroes 07/04/1920 69 R Tywyn Jones Rector
1694 Ellen Jones 6 Brynhyfryd Terrace Talysarn 09/04/1920 52 R Tywyn Jones Rector
1695 John Evans No Address 12/04/1920 84 R Tywyn Jones Rector Coroner's Order
1696 Margaret Roberts 25 Station Road Penygroes 04/05/1920 90 R Tywyn Jones Rector
1697 Mair Eluned Hughes 17 Nantlle Road Talysarn 25/05/1920 14d R Tywyn Jones Rector
1698 Lilian Catherine Jones Denbigh Asylum 25/06/1920 16 R Tywyn Jones Rector
1699 Ellen Richards 70 Hyfrydle Road Talysarn 05/07/1920 64 R Tywyn Jones Rector
1700 Richard Owen 7 Cambrian Terrace Portmadoc 09/07/1920 80 R Tywyn Jones Rector
1701 Heddwyn Roberts Penyfuches Carmel Llandwrog 16/08/1920 22m R Tywyn Jones Rector
1702 Catherine Oliver 6 Nantlle Terrace Nantlle 21/10/1920 31 R Tywyn Jones Rector
1703 Anne Griffith Foundry Terrace Talysarn 02/11/1920 79 R Tywyn Jones Rector
1704 Richard Thomas Talysarn Uchaf 09/11/1920 67 R Tywyn Jones Rector
1705 Henry Davies 144a Brownton Hill Liverpool 24/11/1920 73 R Tywyn Jones Rector
1706 Ellen Griffith Bryncelyn Uchaf Talysarn 14/12/1920 63 R Tywyn Jones Rector
1707 Elizabeth Williams 3 New Cottages Trevor 13/01/1921 72 R Tywyn Jones Rector
1708 Margaret Griffith Gorse Hill Holyhead 19/01/1921 81 R Tywyn Jones Rector
1709 Ann Owen Humphreys Rhedyw Road Llanllyfni 16/04/1921 84 Hugh Jones Curate
1800 John Richard Oliver 6 Nantlle Terrace Nantlle 27/04/1921 8m R Tywyn Jones Rector
1801 Annie Dorothy Parkins Werglodd Newydd Talysarn 09/06/1921 22 R Tywyn Jones Rector
1802 William Roberts 29 Hyfrydle Road Talysarn 13/07/1921 80 R Tywyn Jones Rector
1803 Catherine Ellen Jones Northern Hospital 13/07/1921 57 R Tywyn Jones Rector
1804 Robert Owen Quarryman's Arms Llanllyfni 17/09/1921 8 Hugh Jones Curate
1805 Robert Williams Llwyn Bedw Isaf Clynnog 02/11/1921 42 R Tywyn Jones Rector
1806 Anne May Jones 31 High Street Penygroes 06/12/1921 44 R Tywyn Jones Rector
1807 Mary Owen Quarryman's Arms Llanllyfni 05/01/1922 7 R Tywyn Jones Rector
1808 Mary Roberts Bryn Llys Nebo Llanllyfni 24/01/1922 59 R Tywyn Jones Rector
1809 Palmer John Parry No Address 16/02/1922 R Tywyn Jones Rector
1810 Lucy Ffoulkes 30 Snowdon Street Carnarvon 10/03/1922 81 R Tywyn Jones Rector
1811 William Williams Cae Efa Lwyd Fawr Penygroes 14/03/1922 68 R Tywyn Jones Rector
1812 James William Jones Bryn Hyfryd Terrace Talysarn 29/12/1922 56 R Tywyn Jones Rector
1813 Anne Williams Trevorlys Penygroes 04/06/1923 93 R Tywyn Jones Rector
1814 William John Parry Mona Printing Works Penygroes 02/08/1923 16 R Tywyn Jones Rector
1815 Jonnie or Jannie Owen 16 Nantlle Road Talysarn 20/09/1923 36 Hugh Jones Curate
1816 John Parry Barmouth House Llanllyfni 04/10/1923 66 E D Lloyd Rector
1817 Mary Jane Haines 25 Treddafydd Penygroes 06/11/1923 76 E D Lloyd Rector
1818 Ellen Anne Williams Bryn Seiont Hosptial Carnarvon 08/11/1923 31 E D Lloyd Rector
1819 John Thomas 33 Snowdon Street Penygroes 15/11/1923 90 E D Lloyd Rector
1820 Thomas Morris Deane 16 Nantlle Road Talysarn 28/02/1924 3d E D Lloyd Rector
1821 William Jones Town Hall House Penygroes 28/02/1924 74 E D Lloyd Rector
1822 Margaret Evans 24 High Street Penygroes 12/04/1924 72 E D Lloyd Rector
Entries Per Page
Displaying Page of