Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • AGE - Oed / Age
  • CERE - Seremoni / Ceremony
  • NOTES - Nodiadau / Notes
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
AGE
CERE
NOTES
807 Robert Roberts Tynymynydd Llandwrog 06/01/1841 3m John Jones Rector
808 Humphrey Humphreys Penygroes 09/01/1841 8 John Jones Rector
809 Catherine Williams Ffynnon Wen 13/01/1841 12 John Jones Rector
810 Catherine Williams Minffordd 20/01/1841 92 John Jones Rector
811 Hugh Hughes Penygroes 23/01/1841 15m John Jones Rector
812 Fanny Jones Tai Evan Parry 26/01/1841 3 John Jones Rector
813 Jane Williams Penygroes 05/02/1841 4 Lewis Hughes Clynnog
814 Elizabeth Hughes Cil llidiart Llandwrog 10/02/1841 1 John Jones Rector
815 Catherine Prichard Maesyneuadd 03/03/1841 22 John Jones Rector
816 Catherine Roberts Penpelin 11/03/1841 1 John Jones Rector
817 William Williams Tregrwyn 13/03/1841 9m John Jones Rector
818 Mary Thomas Penygroes 18/03/1841 5w John Jones Rector
819 Catherine Jones Penygroes 26/03/1841 28 John Jones Rector
820 George Launder Gloddfa'r Lon 29/03/1841 48 John Jones Rector
821 Robert Jones Brychyni Clynnog (late of) 30/03/1841 64 John Jones Rector
822 Jane Thomas Gogerthan Llandwrog 21/04/1841 37 John Jones Rector
823 Anne Roberts Factory 29/04/1841 5 John Jones Rector
824 Hannah Griffith Treddafydd 17/05/1841 6 John Jones Rector
825 Anne Roberts Clogwyn Melin 22/05/1841 13w John Jones Rector
826 John Williams Gloddfa Glai 25/05/1841 4d T Parry Minister
827 Owen Thomas Llwynycauau 29/05/1841 8m John Jones Rector
828 Jane Edwards Bermo 01/06/1841 70 John Jones Rector
829 William Roberts Tanybwlch Llandwrog 09/06/1841 1 John Jones Rector
830 Evan Elias Village 21/06/1841 30 John Jones Rector
831 Ellin Jones Village 30/06/1841 90 John Jones Rector
832 Margaret Roberts Penygroes 21/07/1841 2 Lewis Hughes Clynnog
833 Margaret Williams Talymignedd 21/07/1841 6m Lewis Hughes Clynnog
834 John Robins Hafodlas 30/07/1841 64 John Jones Rector
835 Ellin Roberts Tynylon 21/08/1841 5 John Jones Rector
836 Catherine Morris Tynywerglodd 21/08/1841 80 John Jones Rector
837 Margaret Thomas Minffordd Llandwrog 14/09/1841 6w John Jones Rector
838 Anne Ellis Tymawr 15/09/1841 46 John Jones Rector
839 Jane Davies Penbryn rhodres 18/09/1841 80 John Jones Rector
840 Owen Jones Penllyn Cilgwyn 25/09/1841 17 John Jones Rector
841 Robert Jones Penygroes 29/09/1841 18 John Jones Rector
842 William Williams Gloddfa Turner 29/10/1841 24 John Jones Rector
843 Elizabeth Griffith Hafodlas 30/10/1841 25 John Jones Rector
844 John Jones Coedmadog (late of) 03/11/1841 59 John Jones Rector
845 Gwen Jones Coedmadog 10/11/1841 1 John Jones Rector
846 Robert Thomas Tynyffordd 15/11/1841 17 John Jones Rector
847 Richard Prichard Penrhos 08/12/1841 4m John Jones Rector
848 Thomas Edwards Rhosnennan Llandwrog 15/12/1841 68 John Jones Rector Late Taldrws
849 Griffith Evans Pontcryddwr 15/12/1841 45 John Jones Rector
850 Hugh Jones Village 21/12/1851 2w John Jones Rector
851 Jane Williams Caernarvon 22/12/1841 58 John Jones Rector Late Tanybryn
852 Catherine Jones Tynyforwynen 01/01/1842 61 John Jones Rector Alias Thomas
853 Ellin Williams Blaenyfoel 05/01/1842 84 John Jones Rector
854 Elizabeth Prichard Talygarnedd 12/01/1842 96 John Jones Rector
855 Laura Roberts Tymawr 15/01/1842 33 John Jones Rector
856 William Edward Coedyfron 19/01/1842 20 John Jones Rector
857 Griffith Roberts Tymawr 26/01/1842 31 John Jones Rector
858 Jane Roberts Tymawr 26/01/1842 42 John Jones Rector
859 Richard Jones Penycae Llandwrog 03/03/1842 22 John Jones Rector
860 Robert Smith Penygroes 30/03/1842 11m John Jones Rector
861 Thomas Roberts Cilgwyn Llandwrog 08/04/1842 63 John Jones Rector
862 Catherine Prichard Caernarvon 12/04/1842 80 John Jones Rector Late Llecheiddior
863 Owen Humphrey Penygroes 20/04/1842 1 John Jones Rector
864 Hugh Prichard Penpelin 26/04/1842 64 John Jones Rector
865 Owen Evans Bryncoch 04/05/1842 33 John Jones Rector Accident at Quarry
866 Gwen Roberts Glanyrafon 06/05/1842 89 John Jones Rector
867 Margaret Jones Taldrws 14/05/1842 72 John Jones Rector Late of
868 David Jones Buarthau 17/05/1842 13w John Jones Rector
869 John Jones Cefn talysarn 17/05/1842 73 John Jones Rector
870 Mary Owen Dolfelin 04/06/1842 32 John Jones Rector
871 Margaret Prichard Plastirion 07/06/1842 81 John Jones Rector
872 David Jones Village 11/06/1842 1w John Jones Rector
873 Jane Owen Cefn talysarn 17/06/1842 68 John Jones Rector
874 Henry Williams Hendy Talygarnedd 21/06/1842 4m John Jones Rector
875 Edward Thomas Penygroes 22/06/1842 36 John Jones Rector
876 Elizabeth Prichard Clogwyn Lodge 25/06/1842 62 John Jones Rector
877 Robert Owen Glanyrafon 03/07/1842 34 John Jones Rector
878 John Roberts Penygroes 22/07/1842 28 John Jones Rector
879 Elizabeth Williams Nantyllef 05/08/1842 16 John Jones Rector Drowned Nantlle Lake
880 Catherine Williams Factory Nant 05/08/1842 16 John Jones Rector
881 Thomas Williams Talygarnedd 20/08/1842 78 John Jones Rector Late Caernarvon
882 Mary Jones Penygain Llandwrog 14/09/1842 45 John Jones Rector
883 Ann Roberts Tanygraig Llandwrog 21/09/1842 15 John Jones Rector
884 William Williams Coedcaedu 11/10/1842 5w E Jones Llandegai
885 Catherine Jones Pont Crychddwr 26/10/1842 6m John Jones Rector
886 William Roberts Nant y gwyddyl 02/11/1842 31 John Jones Rector
887 Elizabeth Williams Buarthafotty 02/11/1842 1w John Jones Rector
888 Richard Williams Simdda Dylluan 05/11/1842 43 John Jones Rector
889 Jane Ellis Nantrofa 16/11/1842 46 John Jones Rector
890 William Hughes Clogwyn Melin 25/11/1842 21 John Jones Rector
891 William Jones Berth 28/11/1842 10w John Jones Rector
892 Ellis Williams Tairlon 17/12/1842 6m John Jones Rector
893 Mary Jones Fridd 24/01/1843 49 John Jones Rector
894 David Jones Pant y Pistill 25/01/1843 72 John Jones Rector
895 Daniel Jones Tyddyn Cadwaladr 04/02/1843 7m John Jones Rector
896 Griffith Hughes Cilgwyn 04/02/1843 49 John Jones Rector
897 David Davies Caedu 07/02/1843 3 John Jones Rector
898 Richard Griffith Hafodlas 14/02/1843 2 John Jones Rector
899 Catherine Williams Penygroes 11/03/1843 54 John Jones Rector
900 Anne Thomas Ochryfoel 11/03/1843 65 John Jones Rector
901 William Jones Parry Tyddyn hen 25/03/1843 21m John Jones Rector
902 Ann Jones Village 31/03/1843 9m John Jones Rector
903 Evan Jones Caer Enghan 19/04/1843 64 John Jones Rector
904 William Ellis Fridd baladeulyn 29/04/1843 76 John Jones Rector
905 Richard Roberts Llwytcoet 02/05/1843 2w John Jones Rector
906 Henry Kent Spode Gwernoer 12/05/1843 13m John Jones Rector
907 Ann Jones Penygroes 27/05/1843 2 John Jones Rector
908 Joseph Thomas Pontyfran 31/05/1843 69 John Jones Rector
909 Catherine Jones Tainlon 20/06/1843 20 John Jones Rector
910 Elizabeth Williams Llwytcoet bach 08/07/1843 75 John Jones Rector
911 Margaret Jones Cefnlleuar 24/07/1843 54 John Jones Rector
912 Elizabeth Williams Tymawr 23/08/1843 27 John Jones Rector Scarlet Fever
913 Margaret Williams Bryn hafodlas 05/09/1843 20 John Jones Rector
914 Robert Jones Tirionfelin 09/09/1843 97 John Jones Rector
915 William Hughes Talygarnedd 09/10/1843 8m John Jones Rector
916 Ann Hughes Penygroes 10/10/1843 3 John Jones Rector
917 William Hughes Llwyndu 13/10/1843 9d John Jones Rector
918 Evan Williams Gogerddan 13/10/1843 47 John Jones Rector
919 Mary Grace Smith Penygroes 14/10/1843 6 John Jones Rector Scarlet Fever
920 George Alexander Smith Penygroes 14/10/1843 5 John Jones Rector Scarlet Fever
921 Jane Davies Felingerrig 18/10/1843 66 John Jones Rector
922 Henry Thomas Penygroes 19/10/1843 5 John Jones Rector
923 Mary Hughes Penygroes 21/10/1843 2 John Jones Rector
924 Richard Jones Talygarnedd 06/11/1843 9w John Jones Rector
925 Robert Roberts Pantglas 07/11/1843 9w John Jones Rector
926 David Owen Yr egalgerrig 18/11/1843 2m John Jones Rector
927 Owen Jones Cefnlleuar 23/11/1843 16 John Jones Rector
928 Ann Jones Factory 29/11/1843 18m John Jones Rector
929 Evan Roberts Dolwenith 05/12/1843 72 John Jones Rector
930 Catherine Owen Tynyfawnog 06/12/1843 51 John Jones Rector
931 Catherine Thomas Coedmadog 09/12/1843 94 John Jones Rector
932 Catherine Summars Penyclogwyn Llandwrog 23/12/1843 33 John Jones Rector
933 Mary Jones Pwllygro 23/12/1843 2 John Jones Rector
934 Robert Thomas Caernarvon 11/01/1844 55 John Jones Rector Late Llwytcoed
935 Mary Griffith Village 09/02/1844 36 John Jones Rector
936 Morris Jones Blaenycae Llandwrog 09/02/1844 78 John Jones Rector
937 Griffith Hughes Penhygan Llandwrog 14/02/1844 2 John Jones Rector
938 Ellinor Williams Pont Crychddwr 19/02/1844 77 John Jones Rector
939 Ann Griffiths Penybryn Bach 29/02/1844 84 John Jones Rector Late of
940 Margaret Williams Penbryn bach 07/03/1844 4 John Jones Rector
941 Eliza Smith Talysarn 23/03/1844 18m John Jones Rector
942 Susanna Damerell Coombe Penygroes 22/04/1844 1m John Jones Rector
943 Mary Williams Tanyllyn 27/04/1844 2 John Jones Rector
944 Richard Roberts Cilgwyn 29/04/1844 18m John Jones Rector
945 Morris Thomas Gogerddan 08/05/1844 29 John Jones Rector
946 John Roberts Llwytcoed 21/05/1844 4w John Jones Rector
947 Evan Hughes Village 25/05/1844 50 John Jones Rector
948 William Williams Glanyrafon 04/06/1844 21 John Jones Rector
949 Richard Griffith Hafdoty Tyn y Werglodd 08/06/1844 6w John Jones Rector
950 John Jones Tyddynredyn 08/06/1844 2 John Jones Rector
951 Gaynor Williams Treddafydd 11/06/1844 60 John Jones Rector
952 Jane Williams Penygroes 19/06/1844 3 John Jones Rector
953 Catherine Griffith Talygarnedd 13/07/1844 30 John Jones Rector
954 Robert Owen Brynmelin 24/07/1844 22 Lewis Hughes Clynnog
955 Daniel Griffith Tanycapel 25/07/1844 64 John Jones Rector
956 Mary Griffith Talsarn Llandwrog 30/08/1844 40 John Jones Rector
957 Gwen Jones Blaenycae Llandwrog 03/09/1844 81 John Jones Rector
958 Evan Jones Tynycoed 12/10/1844 3w John Jones Rector
959 John Griffith Penygroes 30/10/1844 56 John Jones Rector
960 Catherine Williams Dorothea Quarry Llandwrog 02/11/1844 60 John Jones Rector
961 Anne Jones Coedmadog 04/11/1844 7w John Jones Rector
962 Robert Owen Gloddfa Glai 08/11/1844 1m John Jones Rector
963 Richard Owen Penygroes 11/11/1844 26 John Jones Rector
964 Ann Jones Talymignedd Isa 23/11/1844 43 John Jones Rector
965 Robert Owen Tanybryn 26/11/1844 82 John Jones Rector
966 Catherine Roberts Penpelin 30/11/1844 80 John Jones Rector
967 Jane Williams Pontycrychddwr 09/12/1844 61 John Jones Rector
968 Elizabeth Jones Village 13/12/1844 33 John Jones Rector
969 Robert Griffith Tycoch 13/12/1844 60 John Jones Rector
970 Richard Davies Caernarvon 17/12/1844 73 John Jones Rector
971 John Edward Roberts Penygroes 02/01/1845 2 John Jones Rector
972 Margaret Jones Pantyfran 08/01/1845 45 John Jones Rector
973 Ann Jones Penbryn Mawr 15/01/1845 78 John Jones Rector
974 David Jones Pantypistill 20/01/1845 42 John Jones Rector
975 Mary Griffith Bryn eithin 03/02/1845 22 John Jones Rector
976 Griffith Jones Dolbebin 20/02/1845 26 John Jones Rector Killed in Quarry
977 John Williams Maenygaseg 01/03/1845 2 John Jones Rector
978 John Morgan Tynywerglodd 07/03/1845 55 John Jones Rector Killed in Quarry
979 Robert Jones Penrhos Llandwrog 15/03/1845 3 John Jones Rector
980 Catherine Williams Village 04/04/1845 48 John Jones Rector
981 Ann Jones Talygarnedd 05/04/1845 84 John Jones Rector
982 David Jones Buartha 12/04/1845 1 John Jones Rector
983 Margaret Morris Tynymaes Cilgwyn 18/04/1845 29 John Jones Rector
984 Ellin Prichard Pontycrychddwr 19/05/1845 19 John Jones Rector
985 Jane Griffith Factory 21/05/1845 21 John Jones Rector
986 Ann Williams Tynyllwyn 07/06/1845 56 John Jones Rector
987 Ellin Evans Penygroes 07/06/1845 54 John Jones Rector
988 William Edwards Machine 12/06/1845 59 John Jones Rector
989 Margaret Jones Pencraig 19/06/1845 31 John Jones Rector
990 Richard Roberts Talygarnedd 20/06/1845 78 John Jones Rector
991 Hugh Williams Tynllwyn 19/07/1845 46 John Jones Rector
992 John Hughes Gellibach 01/08/1845 78 John Jones Rector Engineer
993 Elizabeth Jones Gellibach 08/08/1845 9m John Jones Rector
994 Eliza Williams Roberts Liverpool 14/08/1845 2 John Jones Rector
995 David Griffith Brynperson 16/08/1845 38 John Jones Rector Killed in Quarry
996 Owen Davies Penygroes 26/08/1845 67 John Jones Rector Killed in Quarry
997 Morris Griffith Cilgwyn 30/08/1845 77 John Jones Rector
998 John Prichard Llwytcoed 03/09/1845 4m John Jones Rector
999 John Davies Rhosyrhumman 06/09/1845 76 John Jones Rector
1000 David Jones Penygroes 10/09/1845 40 John Jones Rector
1001 David Edwards Penygroes 01/10/1845 6m John Jones Rector
1002 Ellin Jones Talysarn 18/10/1845 14 John Jones Rector
1003 Henry Hughes Tygwyn 28/10/1845 74 John Jones Rector Died accident near Llangefni
1004 Jane Williams Blaenycae Llandwrog 08/11/1845 30 John Jones Rector
1005 Janet Roberts Mountain 20/11/1845 74 John Jones Rector
1006 Elias Roberts Tyddyn Agnes 03/01/1846 32 John Jones Rector Accident at Quarry
1007 Catherine Williams Penygroes 10/01/1846 3 John Jones Rector
1008 Margaret Thomas Tynllwyn 17/01/1846 5 John Jones Rector
1009 Ellin Roberts Penpelin 24/01/1846 16 John Jones Rector
1010 Margaret Owen Penygroes 24/01/1846 7 John Jones Rector
1011 Daniel Ellis Village 27/01/1846 6 John Jones Rector
1012 John Williams Berth 04/02/1846 9 Lewis Hughes Clynnog
1013 Ann Jones Gloddfa'r lon 11/02/1846 6 John Jones Rector
1014 Henry Parry Frondeg 13/02/1846 82 John Jones Rector
1015 William Evans Penygroes 21/02/1846 10m John Jones Rector
1016 Rowland Williams Nantlle Mill 25/02/1846 5m John Jones Rector
1017 Henry Parry Tynllan 25/02/1846 26 John Jones Rector
1018 George Williams Gloddfa'r Lon 29/02/1846 9m John Jones Rector
1019 William Williams Village 03/03/1846 5w John Jones Rector
1020 David Jones Gellibach 09/03/1846 36 John Jones Rector
1021 Owen Owens Gorlan gron Llandwrog 07/03/1846 13 H Roberts Llanwnda
1022 Mary Roberts Brynieuan Llandwrog 14/03/1846 3 John Jones Rector
1023 Laura Jones Tycroes Llandwrog 20/03/1846 1 John Jones Rector
1024 William Evans Salfur 28/03/1846 7w H Roberts Llanwnda
1025 Ann Thomas Caerffridd 01/04/1846 4 John Jones Rector
1026 Thomas Griffith Village 22/04/1846 16m John Jones Rector
1027 Henry Jones Talymignedd Uchaf 22/04/1846 1 John Jones Rector
1028 Richard Morris Blaenycae Llandwrog 22/04/1846 49 John Jones Rector
1029 Mary Jones Penygroes 22/04/1846 1 John Jones Rector
1030 Elizabeth Williams Talysarn 29/05/1846 5m John Jones Rector
1031 Margaret Jones Bryngwyn Clynnog 30/05/1846 78 John Jones Rector
1032 Henry Parry Penygroes 23/06/1846 67 John Jones Rector
1033 John Jones Twlk Clynnog 27/06/1846 15m John Jones Rector
1034 David Jones Tynyfron Clynnog 06/07/1846 45 John Jones Rector
1035 Thomas Roberts Coedcaedu 10/08/1846 13w John Jones Rector
1036 Mary Owen Penygroes 29/08/1846 31 John Jones Rector Decline
1037 Ellin Williams Village 01/09/1846 16 John Jones Rector Decline
1038 Richard Humphreys Village 01/09/1846 34 John Jones Rector
1039 Margaret Owen Talygarnedd 16/09/1846 87 John Jones Rector
1040 David Edwards Penygroes 05/10/1846 34 John Jones Rector Accident at Quarry
1041 Robert Roberts Brynmelin 10/10/1846 14m John Jones Rector
1042 Mary Owens Hafodlas 16/11/1846 3 John Jones Rector
1043 Alice Jones Pantyrhafodty Llandwrog 17/11/1846 59 John Jones Rector
1044 Richard Thomas Hafodlas 17/11/1846 24 John Jones Rector Decline
1045 Elizabeth Roberts Belmont Llandwrog 21/11/1846 1 John Jones Rector Measles
1046 Humphrey Jones Penygroes 25/11/1846 2 John Jones Rector Measles
1047 William Griffith Belmont Llandwrog 29/11/1846 8 John Jones Rector Measles
1048 Ellin Roberts Belmont Llandwrog 29/11/1846 3 John Jones Rector Measles
1049 John Jones Gellibach 29/11/1846 29 John Jones Rector Measles
1050 Elizabeth Williams Brynmadog 05/12/1846 63 John Jones Rector
1051 Thomas Jones Village 12/12/1846 19 John Jones Rector
1052 Mary Williams Gefail y Berth 17/12/1846 11 John Jones Rector Measles
1053 Catherine Herbert Pandy 22/12/1846 84 John Jones Rector
1054 Robert Evans Penygroes 09/01/1847 3 John Jones Rector
1055 William Williams Factory Nant 12/01/1847 78 John Jones Rector
1056 Ann Williams Tanybuarth Llandwrog 13/01/1847 66 John Jones Rector
1057 William Williams Llwynderw 22/01/1847 37 John Jones Rector
1058 Ellin Jones Taleithin Isa 10/02/1847 62 John Jones Rector
1059 Owen Griffith Cil llidiart 13/02/1847 17 John Jones Rector
1060 John Parry Hafodlas 19/02/1847 39 John Jones Rector
1061 Jane Griffith Bryngwyn 24/02/1847 60 John Jones Rector
1062 John Roberts Penpelin 24/02/1847 55 John Jones Rector Waterloo Pensioner
1063 Thomas Williams Factory 13/03/1847 1m John Jones Rector
1064 Jane Jones Penygroes 13/03/1847 1 John Jones Rector
1065 William Parry Penygroes 20/03/1847 64 John Jones Rector
1066 Robert Roberts Llwyndy bach 20/03/1847 49 John Jones Rector
1067 Ellin Jones Cilgwyn 26/03/1847 3m John Jones Rector
1068 Margaret Owen Penygroes 29/03/1847 2 John Jones Rector
1069 William Edwards Gate House Talysarn 02/04/1847 10m John Jones Rector
1070 John Roberts Tyddyn Agnes 06/04/1847 72 John Jones Rector
1071 Robert Williams Glaoddfa'r lon 07/04/1847 2w John Jones Rector
1072 Robert Prichard Gloddfa'r Coed 07/04/1847 3m John Jones Rector
1073 Michael Roberts Tanycastell 13/04/1847 3 John Jones Rector
1074 Margaret Roberts Penygroes 20/04/1847 89 H Roberts Llanwnda
1075 Ellis Williams Talymignedd Isaf 21/04/1847 78 H Roberts Llanwnda
1076 Elizabeth Roberts Tyddyn Agnes 23/04/1847 41 H Roberts Llanwnda
1077 Mary Jones Penpark Llandwrog 27/04/1847 59 John Jones Rector
1078 Jane Roberts Drwsycoed 03/05/1847 14 John Jones Rector
1079 Ellin Owen Penhugan Llandwrog 04/05/1847 2w John Jones Rector
1080 William Evans Penygroes 05/05/1847 2w John Jones Rector
1081 Anne Griffith Tirionfelin Llandwrog 08/05/1847 11 John Jones Rector
1082 Margaret Roberts Drwsycoed 12/05/1847 7 John Jones Rector
1083 Elizabeth Edward Penygroes 13/05/1847 13w John Jones Rector
1084 Jane Roberts Bwlchyffordd Llandwrog 28/05/1847 5 John Jones Rector
1085 Anne Prichard Talygarnedd 29/05/1847 82 John Jones Rector
1086 Griffith Roberts Coedcaedu 31/05/1847 1w John Jones Rector
1087 Richard Parry Pontycrychddwr 01/06/1847 19 John Jones Rector
1088 William Edward Gloddfa glai 03/06/1847 22 John Jones Rector
1089 Martha Humphreys Nancall 05/06/1847 81 John Jones Rector
1090 John Williams Caernarvon 18/06/1847 17 John Jones Rector
1091 Morris Prichard Ffrwd y garregwen 28/06/1847 75 John Jones Rector
1092 Catherine Humphrey Penygroes 05/07/1847 4m John Jones Rector
1093 Jane Roberts Pandy 14/07/1847 73 John Jones Rector
1094 Richard Jones Penygroes 19/07/1847 23 John Jones Rector
1095 Anne Roberts Penygroes 26/07/1847 44 John Jones Rector
1096 Owen Williams Gafalwyd 28/08/1847 2 John Jones Rector
1097 Thomas Griffith Penybont 31/08/1847 35 John Jones Rector
1098 William Edward Jones Penygroes 04/09/1847 8 John Jones Rector
1099 Catherine Hughes Gellibach 15/09/1847 75 John Jones Rector
1100 Anne Parry Crychddwr 18/09/1847 24 John Jones Rector
1101 Margaret Thomas Penygroes 20/09/1847 5 John Jones Rector
1102 Thomas Williams Penycae Llandwrog 09/10/1847 23 John Jones Rector Accident at Quarry
1103 Mary Williams Gloddfa'r Coed 23/10/1847 28 John Jones Rector
1104 Margaret Griffith Village 08/11/1847 65 John Jones Rector
1105 Ellin Morgan Talygarnedd 10/11/1847 80 John Jones Rector
1106 Mary Roberts Llwyndu 15/11/1847 9 John Jones Rector
1107 Catherine Davies Gelliffrydan 04/12/1847 88 John Jones Rector Llandwrog
1108 Elizabeth Griffith Melin Nantlle 07/12/1847 9m John Jones Rector Llandwrog
1109 Jane Hughes New Street Caernarvon 15/12/1847 14 John Jones Rector
1110 David Williams Eithinog Uchaf 03/01/1848 33 John Jones Rector
1111 Mary Roberts Maenllwyd 04/01/1848 54 John Jones Rector
1112 Alice Griffith Village 07/01/1848 52 John Jones Rector
1113 Catherine Prichard Treddafydd 11/01/1848 31 John Jones Rector
1114 John Roberts Treddafydd 02/02/1848 6m John Jones Rector
1115 Jane Jones Penygroes 08/02/1848 5w John Jones Rector
1116 Jane Owen Village 08/02/1848 54 John Jones Rector
1117 Humphrey Prichard Rhos Tryfan 10/02/1848 44 John Jones Rector
1118 Margaret Jones Caernarvon Workhouse 15/02/1848 1 John Jones Rector
1119 Thomas Roberts Penygroes 29/02/1848 26 John Jones Rector
1120 Robert Roberts Nantygwyddel 24/03/1848 78 John Jones Rector
1121 Jeremiah Williams Penygroes 27/03/1848 11 John Jones Rector
1122 Margaret Owen Tynypwll 03/04/1848 1 John Jones Rector
1123 Hugh Jones Tynycoed 06/04/1848 59 John Jones Rector
1124 Elizabeth Roberts Cil llidiart 10/04/1848 9 John Jones Rector
1125 William Jones Penyryrfa 15/04/1848 18m John Jones Rector
1126 Edward Thomas Drwsycoed 22/04/1848 70 John Jones Rector
1127 William Prichard Brynmelin 03/05/1848 6m John Jones Rector
1128 Mary Jones Fronheulog 11/05/1848 83 John Jones Rector
1129 Alice Roberts Tycoch Clynnog 18/05/1848 80 John Jones Rector
1130 Catherine Williams Treddafydd 18/05/1848 2w John Jones Rector
1131 Robert Owen Pontycim 30/05/1848 88 John Jones Rector
1132 Mary Roberts Penygroes 24/06/1848 44 H Roberts Llanwnda
1133 William Roberts Buarth Hafod Ty 07/07/1848 66 John Jones Rector
1134 Catherine Williams Cilgwyn 29/07/1848 52 John Jones Rector
1135 William Thomas Pantyfran 14/08/1848 47 John Jones Rector
1136 Hugh Jones Tynllwyn 15/08/1848 24 John Jones Rector
1137 John Hughes Taleithin Isa 22/08/1848 62 John Jones Rector Per Coroner's Enquiry
1138 Evan Williams Pantyrebolion Llandwrog 11/09/1848 55 John Jones Rector
1139 Robert Roberts Drwsycoed 20/09/1848 14 John Jones Rector
1140 Dorothy Hughes Village 21/09/1848 2w John Jones Rector
1141 Jane Jones Factory 21/10/1848 76 John Jones Rector
1142 John Thomas Talysarn 08/11/1848 63 John Jones Rector
1143 William Williams Tremadog 09/11/1848 79 John Jones Rector
1144 Richard Jones Hendreforion 22/11/1848 35 John Jones Rector
1145 Robert Jones Gloddfa'r Lon 27/11/1848 6m John Jones Rector
1146 William Humphrey Penrallt 29/11/1848 69 John Jones Rector
1147 Ellis Williams Gloddfa'r Coed 30/11/1848 29 John Jones Rector Per Coroner's Enquiry
1148 Ellin Jones Gloddfa'r Coed 07/12/1848 14 John Jones Rector
1149 Anne Rogers Talysarn Chapel 09/12/1848 23 John Jones Rector
1150 Phoebe Griffith Cerrig Mawr 23/12/1848 67 John Jones Rector
1151 John Roberts Brynycastell 25/12/1848 38 John Jones Rector Per Coroner's Enquiry
1152 Hugh Roberts Caergorlan 27/12/1848 77 John Jones Rector
1153 Sarah Hughes Fridd 29/12/1848 21 John Jones Rector
1154 Robert Hughes Fridd 06/01/1849 2w John Jones Rector
1155 Griffith Williams Cilgwyn 06/01/1849 29 John Jones Rector Per Coroner's Enquiry
1156 Owen Griffith Dolevan 08/01/1849 36 John Jones Rector Per Coroner's Enquiry
1157 Mary Roberts Coedcaedu 10/01/1849 30 John Jones Rector
1158 Sarah Jones Caer Engan 13/01/1849 74 John Jones Rector
1159 Robert Jones Penygroes 19/01/1849 1 John Jones Rector
1160 John Williams Eithinog Wen 31/01/1849 75 John Jones Rector
1161 Catherine Williams Caergofaint 31/01/1849 3 John Jones Rector
1162 Ellin Prichard Village 05/02/1849 72 John Jones Rector
1163 John Jones Talygarnedd 14/02/1849 94 John Jones Rector
1164 William Jones Gloddfa'r Coed 20/02/1849 19 John Jones Rector
1165 William Owen Gloddfa'r Coed 21/02/1849 5w John Jones Rector
1166 Eliza Fraser Gloddfa'r Coed 24/02/1849 1w John Jones Rector
1167 Thomas Jones Gloddfa Glai 06/03/1849 1 John Jones Rector
1168 Ellin Roberts Gellibach 07/03/1849 1m John Jones Rector
1169 William Owen Gloddfa'r Coed 07/03/1849 9m John Jones Rector
1170 Mary Griffith Llwynimpiau Llangian 12/03/1849 78 John Jones Rector
1171 William Jones Moel Tryfan 13/03/1849 55 John Jones Rector
1172 Thomas Jones Penygroes 16/03/1849 3w John Jones Rector
1173 William Williams Tanycastell 17/03/1849 32 John Jones Rector
1174 Catherine Roberts Gloddfa'r Coed 19/03/1849 4 John Jones Rector
1175 Hugh Roberts Fridd 19/03/1849 76 John Jones Rector Coroner's Certificate
1176 Ann Williams Cil llidiart 29/03/1849 49 John Jones Rector
1177 Elizabeth Thomas Village 30/03/1849 84 John Jones Rector
1178 William Griffith Talysarn 09/04/1849 11 John Jones Rector Inquisition Coroner
1179 William Edwards Talysarn 13/04/1849 13m John Jones Rector
1180 Ann Jones Clogwyn 05/05/1849 94 John Jones Rector
1181 Margaret Prichard Brithdir 09/05/1849 4 John Jones Rector
1182 Thomas William Owen Tynypwll 22/05/1849 2w John Jones Rector
1183 Robert Williams Nantllef 22/05/1849 39 John Jones Rector
1184 Ellis Jones Gloddfa'r Coed 28/05/1849 22 John Jones Rector
1185 Dorothea Owen Taldrwst (late of) 29/05/1849 95 John Jones Rector Alias Cadwalader
1186 Ellin Griffith Dolevan 30/05/1849 75 John Jones Rector
1187 Ellin Owen Cil llidiart Cilgwyn 05/06/1849 50 John Jones Rector
1188 Margaret Owen Typobty Nant 15/06/1849 38 John Jones Rector
1189 Eliza Roberts Toxteth Park Liverpool (Llwyndu) 22/06/1849 27m John Jones Rector
1190 Richard Parry Pontcryddwr 10/07/1849 62 John Jones Rector
1191 Richard Williams Gloddfa'r Coed 20/07/1849 62 John Jones Rector
1192 Catherine Williams Village 15/08/1849 36 John Jones Rector
1193 Richard Williams Village 23/08/1849 3w John Jones Rector
1194 John Williams Tynewydd Llandwrog 31/08/1849 34 John Jones Rector Inquisition Coroner
1195 Owen Jones Llwytcoed Fawr 12/09/1849 24 John Jones Rector Inquisition Coroner
1196 Mary Jones Penygroes 29/09/1849 93 John Jones Rector
1197 John Williams Tynywerglodd 02/10/1849 50 John Jones Rector
1198 William Jones Penygroes 11/10/1849 1 John Jones Rector
1199 Elizabeth Hughes Penygroes 23/10/1849 9 John Jones Rector
1200 Ellin Griffith Eisteddfa Redyw 31/10/1849 81 John Jones Rector
1201 Robert Williams Hafodlas 31/10/1849 79 John Jones Rector
1202 Martha Williams Eithinog Uchaf 05/11/1849 67 John Jones Rector
1203 Humphrey Williams Eithinog Uchaf 13/11/1849 79 John Jones Rector
1204 Ellin Williams Village 27/11/1849 18 John Jones Rector
1205 Ellis Ellis Penygroes 12/12/1849 3m John Jones Rector
1206 Jane Jones Cilgwyn 17/12/1849 3 John Jones Rector
1207 William Owen Pontcryddwr 29/12/1849 87 John Jones Rector
1208 William Jones Penygarth 26/12/1849 11m John Jones Rector Llandwrog
1209 Ellin Williams Pontllyfni 01/01/1850 56 John Jones Rector
1210 Catherine Davies Caetydu 07/01/1850 59 John Jones Rector
1211 William Jones Tynewydd Llandwrog 07/01/1850 9m John Jones Rector
1212 Margaret Williams Penygroes 09/01/1850 76 John Jones Rector
1213 Robert Evans Talysarn 12/01/1850 2 John Jones Rector
1214 Robert Owen Penygroes 14/01/1850 2 John Jones Rector
1215 Margaret Roberts Penygroes 16/01/1850 6 John Jones Rector
1216 Mary Jones Hendy 19/01/1850 18m John Jones Rector
1217 Thomas Griffith Melin Nantlle 19/01/1850 5 John Jones Rector
1218 Laura Roberts Bronfelen 19/01/1850 11m John Jones Rector J
1219 Ellin Jones Tainlon 21/01/1850 73 John Jones Rector
1220 Margaret Roberts Bryngwyn 22/01/1850 28 John Jones Rector
1221 Catherine Roberts Penygroes 22/01/1850 73 John Jones Rector
1222 Sarah Edwards Penygroes 24/01/1850 4m John Jones Rector
1223 David Jones Penbryn mawr 24/01/1850 83 John Jones Rector
1224 Margaret Jones Gloddfa Glai 02/02/1850 2 John Jones Rector
1225 Richard Jones Hafod Gron Llandwrog 05/02/1850 29 John Jones Rector
1226 Jane Williams Ty Ucha I'r Ffordd 07/02/1850 64 John Jones Rector
1227 William Hughes Tynllwyn 09/02/1850 1 John Jones Rector
1228 Ellin Ellis Talysarn 13/02/1850 28 John Jones Rector
1229 Elizabeth Roberts Buartha 22/02/1850 2w John Jones Rector
1230 William Roberts Village 23/02/1850 73 John Jones Rector
1231 Elizabeth Samuel Penygroes 23/02/1850 75 John Jones Rector
1232 John Morgan Tir bach 02/03/1850 66 John Jones Rector
1233 Ellin Owen Bronygadair Cilgwyn 14/03/1850 3 John Jones Rector
1234 Jane Evans Treddafydd 16/03/1850 60 John Jones Rector
1235 Eleazer Owen Tanybuarth Cilgwyn 16/03/1850 2 John Jones Rector
1236 Hugh Parry Village 18/03/1850 8 John Jones Rector
1237 David Jones Gardd Iago 18/03/1850 3m John Jones Rector
1238 Hannah Morris Cae uchaf 30/03/1850 3 John Jones Rector
1239 David Morris Cae uchaf 30/03/1850 5m John Jones Rector
1240 Ellin Owen Talygarnedd 06/04/1850 69 John Jones Rector
1241 Ann Lewis Mountain 06/04/1850 79 John Jones Rector Alias Thomas
1242 William Richards Weighing Machine Cilgwyn 09/04/1850 60 John Jones Rector
1243 Lewis Williams Village 11/04/1850 64 John Jones Rector
1244 Mary Roberts Bryngwyn 20/04/1850 25 John Jones Rector
1245 Rowland Williams Village 01/05/1850 24 John Jones Rector
1246 Jane Roberts Llwyn derw 11/05/1850 3m John Jones Rector
1247 Owen Evans Treddafydd 14/05/1850 60 John Jones Rector
1248 Owen Roberts Penygroes 20/05/1850 10m John Jones Rector
1249 Evan Hughes Drwsycoed 23/05/1850 16 John Jones Rector
1250 Ann Williams Cim Llandwrog 04/06/1850 82 John Jones Rector
1251 Mary Owen Weeg 17/07/1850 29 John Jones Rector
1252 Thomas Roberts Blaenycae Llandwrog 17/07/1850 76 John Jones Rector
1253 Ann Jones Talymaes 18/07/1850 50 John Jones Rector
1254 Ann Hughes Clogwyn Melin 20/07/1850 55 John Jones Rector
1255 Martha Williams Penygroes 14/08/1850 85 J Jones Llanfaircaereinion
1256 Robert Jones Village 15/08/1850 45 John Jones Rector
1257 Griffith Jones Cefnfaesllyn 29/08/1850 6 John Jones Rector
1258 Catherine Jones Penygroes 24/09/1850 78 John Jones Rector Alias Williams
1259 Jane Jones Frondeg 30/10/1850 3m John Jones Rector Illigitimate
1260 William Jones Gorlan lwyd 15/11/1850 54 John Jones Rector
1261 Henry Williams Talysarn 16/11/1850 74 John Jones Rector
1262 Gaynor Griffith Trosglwyn 23/11/1850 69 John Jones Rector
1263 Robert Griffith Belmont Llandwrog 29/11/1850 51 John Jones Rector
1264 Robert Jones Tynllwyn 30/11/1850 3m John Jones Rector
1265 Margaret Williams Bronyfoel 09/01/1851 10m John Jones Rector
1266 Elizabeth Griffith Inn Penygroes 16/01/1851 84 John Jones Rector
1267 William Williams Glanyddol 25/01/1851 31 John Jones Rector Coroner's Inquest
1268 Ellin Morris Caeuchaf 11/02/1851 24 John Jones Rector
1269 John Hughes Penypark Llandwrog 12/02/1851 30 John Jones Rector
1270 William Roberts Village 05/03/1851 2 John Jones Rector
1271 Ebenezer Jones Blaenyfoel 06/03/1851 28 John Jones Rector
1272 Robert Jones Penygroes 07/03/1851 2 John Jones Rector Coroner's Inquest
1273 Hugh Owen Gogerddau 15/03/1851 9m John Jones Rector
1274 David Jones Trosglwyn Llandwrog 15/03/1851 11 John Jones Rector Coroner's Inquest
1275 Ellinor Roberts Tymawr 15/03/1851 58 John Jones Rector
1276 Catherine Humphreys Penrallt (late of) 18/03/1851 69 John Jones Rector
1277 Humphrey Morgan Pont Crychddwr 18/03/1851 22 John Jones Rector
1278 Griffith Williams Penygroes 31/03/1851 9m John Jones Rector
1279 William Owen Buarth Uchaf Llandwrog 31/03/1851 5 John Jones Rector
1280 Thomas Jones Penygroes 01/04/1851 4m John Jones Rector
1281 John Jones Gloddfa Glai 05/04/1851 4 John Jones Rector
1282 Ellen Jones Frondirion 12/04/1851 37 John Jones Rector
1283 Ellin Williams Drwsycoed 28/04/1851 78 John Jones Rector
1284 Ellin Jones Felingerrig 02/05/1851 82 John Jones Rector Alias Owen
1285 Mary Jones Garreg wen 03/05/1851 8 John Jones Rector
1286 Evan Owen Cilgwyn 03/05/1851 39 John Jones Rector
1287 Sarah Williams Penygroes 08/05/1851 4m John Jones Rector
1288 Catherine Jones Brynmawr 09/05/1851 5 John Jones Rector
1289 John Evans Penygroes 14/05/1851 2w John Jones Rector
1290 Mary Roberts Clwtyffolt 17/05/1851 79 John Jones Rector
1291 John Williams Glanyrafon Llandwrog 20/05/1851 28 John Jones Rector Coroner's Inquest
1292 Moses Morris Penrhyn Llandwrog 27/05/1851 14 John Jones Rector
1293 Thomas Jones Llwyn y Bedw Clynnog 27/05/1851 66 John Jones Rector
1294 Owen Griffith Fron Heulog 03/06/1851 74 John Jones Rector Coroner's Inquest
1295 William Williams Tynygarreg 13/06/1851 70 John Jones Rector
1296 Griffith Williams Tanyfferam Llandwrog 21/06/1851 49 John Jones Rector
1297 Mary Roberts Melin Nantlle Llandwrog 24/06/1851 9w John Jones Rector
1298 Robert Prichard Tirion Felin 28/06/1851 15 John Jones Rector
1299 Laura Griffith Village 01/07/1851 84 John Jones Rector
1300 Anne Fraser Cilgwyn 05/07/1851 1 John Jones Rector
1301 Sarah Jones Gloddfa Glai 05/07/1851 4m John Jones Rector
1302 Griffith Thomas Buartha 07/07/1851 13 John Jones Rector
1303 Robert Rowland Bronyfoel 09/07/1851 69 John Jones Rector
1304 Ellin Jones Penygroes 10/07/1851 38 John Jones Rector
1305 John Williams Caeronwy Llandwrog 12/07/1851 4m John Jones Rector
1306 Mary Hughes Tynywerglodd 26/07/1851 2 H Roberts Llanwnda
1307 Elizabeth Thomas Hafodlas 06/08/1851 67 John Jones Rector
1308 Margaret Griffith Tynymaes Llandwrog 16/08/1851 6m John Jones Rector
1309 Thomas Jones Rhosyrhumman 03/09/1851 45 John Jones Rector
1310 Thomas Jones Bryncrach Llanwnda 07/09/1851 62 John Jones Rector
1311 Eleanor Roberts Liverpool 10/09/1851 14m John Jones Rector
1312 Elizabeth Griffith Village 12/09/1851 75 John Jones Rector
1313 Jane Jones Llwyndu 15/09/1851 75 John Jones Rector
1314 Elizabeth Griffith Corsyfron Llandwrog 22/09/1851 83 John Jones Rector
1315 Ellin Griffith Cefn taldrws 06/10/1851 15 John Jones Rector
1316 Catherine Roberts Coedcaedu 13/10/1851 3 John Jones Rector
1317 Jane Roberts Tai hirion 23/10/1851 2 John Jones Rector
1318 Margaret Thomas Penygroes 25/10/1851 9w John Jones Rector
1319 Elizabeth Jones Bronrhyw 18/11/1851 40 John Jones Rector
1320 Elizabeth Evans Penygroes 22/11/1851 72 John Jones Rector
1321 Elizabeth Hughes Drwsycoed 22/11/1851 50 John Jones Rector
1322 William Jones Penyclogwyn Llandwrog 20/11/1851 19 John Jones Rector
1323 Evan Williams Penpelin 27/11/1851 84 John Jones Rector
1324 Susanna Williams Gloddfa'r lon 08/12/1851 2 John Jones Rector Coroner's Inquest
1325 Robert Roberts Tanycastell Llandwrog 05/01/1852 10 John Jones Rector Smallpox
1326 Owen Eames Coedcaedu (late of) 07/01/1852 66 John Jones Rector Coroner's Inquest
1327 Margaret Rees Penygroes 19/01/1852 71 John Jones Rector Coroner's Inquest
1328 Robert Hughes Pant yr Arian 20/01/1852 2 John Jones Rector Smallpox
1329 Evan Griffith Hafodlas 29/01/1852 2 John Jones Rector
1330 Robert Parry Talysarn 31/01/1852 45 John Jones Rector
1331 Hugh Williams Cynfaes 18/01/1852 11m John Jones Rector
1332 Owen Griffith Gofalwyd bach (late of) 20/01/1852 62 John Jones Rector Typhus Fever
1333 Richard Prichard Tynywerglodd 02/03/1852 1w John Jones Rector
1334 Robert Evans Werglodd Newydd 13/03/1852 58 John Jones Rector
1335 Elizabeth Jones Llannerch Llandwrog 16/03/1852 14 John Jones Rector
1336 Price Hughes Inn Penygroes 17/03/1852 17 John Jones Rector Smallpox
1337 Mary Griffith Pont Crychddwr 24/03/1852 23 John Jones Rector Typhus Fever
1338 Margaret Thomas Taihirion 03/04/1852 6 John Jones Rector Smallpox
1339 Henry Griffith Pontargrychddwr 05/04/1852 20 John Jones Rector Typhus Fever
1340 Robert Williams Pwllheli 13/04/1852 48 John Jones Rector
1341 Edward Jones Talygarnedd 14/04/1852 34 John Jones Rector Coroner's Inquest
1342 Alice Williams Village 01/05/1852 2w John Jones Rector
1343 Richard Williams Penygroes 07/05/1852 53 John Jones Rector Coroner's Inquest
1344 Richard Griffith Brynygog 10/05/1852 29 John Jones Rector
1345 Owen Roberts Brynmelin 18/05/1852 32 John Jones Rector
1346 John Jones Glanygorse 03/06/1852 11 John Jones Rector
1347 Laura Hughes Tynywerglodd 07/06/1852 33 John Jones Rector
1348 Owen Williams Yr Afonddu 12/06/1852 79 John Jones Rector
1349 Grace Morris Weeg 14/06/1852 67 John Jones Rector
1350 Hugh Hughes Penpelin 29/06/1852 58 John Jones Rector
1351 Owen Humphrey Hughes Gwernoer 02/06/1852 38 John Jones Rector
1352 Margaret Roberts Tyddyn Agnes (late of) 03/06/1852 71 John Jones Rector
1353 William Owen Felingerrig 14/07/1852 45 John Jones Rector Coroner's Inquest
1354 John Griffith Pont Crychddwr 17/07/1852 3w John Jones Rector
1355 Robert Williams Penbryn rhodres 10/08/1852 66 John Jones Rector Cholera
1356 Gwen Prichard Tirion Felin 14/08/1852 60 John Jones Rector
1357 Mary Roberts Brynllidiart 21/08/1852 29 John Jones Rector
1358 William Owen Talygarnedd 28/08/1852 69 John Jones Rector
1359 William Jones Hafodlas 04/09/1852 51 John Jones Rector
1360 William Thomas Penygroes 07/09/1852 4 John Jones Rector Smallpox
1361 Jane Thomas Penygroes 16/09/1852 6 John Jones Rector
1362 John Williams Gloddfa'r Coed 27/09/1852 45 John Jones Rector
1363 Owen Griffith Penybryn 21/10/1852 28 John Jones Rector Accident
1364 Thomas Jones Glanygorse 30/10/1852 43 John Jones Rector
1365 Griffith Jones Garreg wen 06/11/1852 2 John Jones Rector
1366 Ellen Griffith Penygroes 09/11/1852 2 John Jones Rector
1367 William Roberts Penygroes 10/11/1852 10w John Jones Rector
1368 Ellin Davies Bronyfoel 10/11/1852 68 John Jones Rector Alias Williams
1369 Phineas Jones Penygroes 13/11/1852 8 John Jones Rector
1370 Henry Parry Tynlon 15/11/1852 45 John Jones Rector Coroner's Inquest
1371 Griffith Williams Brynrhedydd 18/11/1852 60 John Jones Rector Coroner's Inquest
1372 Jane Williams Pen yr Yrfa 20/11/1852 11 John Jones Rector
1373 Ellin Jones Penygroes 08/12/1852 45 John Jones Rector
1374 Robert Jones Felingerrig (late of) 13/12/1852 87 John Jones Rector
1375 Ellin Hughes Gwyndu Llandwrog 21/12/1852 18 John Jones Rector
1376 Ellin Roberts Talynant Llandwrog 25/12/1852 27 John Jones Rector
1377 William Thomas Gloddfa'r Coed 27/12/1852 12 John Jones Rector Scarlet Fever
1378 Mary Thomas Gloddfa'r Coed 31/12/1852 11 John Jones Rector Scarlet Fever
1379 Ellin Thomas Gloddfa'r Coed 31/12/1852 7 John Jones Rector Scarlet Fever
1380 Margaret Williams Bronyfoel 03/01/1853 89 John Jones Rector
1381 William Evans Brynmawr 12/01/1853 66 John Jones Rector
1382 David Griffith Tynewydd Llandwrog 19/01/1853 21 John Jones Rector
1383 Margaret Griffith Pen yr Yrfa 05/02/1853 82 John Jones Rector
1384 Hugh Williams Village 15/02/1853 1w John Jones Rector
1385 John Roberts Tanyrallt 02/03/1853 87 John Jones Rector
1386 Thomas Roberts Penffynnon Wen 05/03/1853 1 John Jones Rector
1387 Thomas Williams Penybont 19/03/1853 15m John Jones Rector
1388 Elizabeth Roberts Buartha 25/03/1853 1 John Jones Rector
1389 William Thomas Penygroes 13/04/1853 70 John Jones Rector
1390 William Roberts Treddafydd 18/04/1853 56 John Jones Rector
1391 Edward Edwards Gate House Talysarn 22/04/1853 1 John Jones Rector
1392 Richard Prichard Brithdir 26/04/1853 6m John Jones Rector
1393 Ellin Elias Penyrorsedd 26/04/1853 20 John Jones Rector
1394 Anne Jones Talysarn Uchaf 27/04/1853 53 John Jones Rector
1395 Edward Griffith Gloddfa'r Coed 26/04/1853 6 John Jones Rector
1396 Thomas Jones Gloddfa Glai 03/05/1853 8m John Jones Rector
1397 John Parry Gloddfa Glai 04/05/1853 10m John Jones Rector
1398 Henry Williams Pontygaelon 06/05/1853 85 John Jones Rector
1399 Hugh Jones Gogerddan 07/05/1853 44 John Jones Rector Accident at Quarry
1400 Catherine Morgan Tanygraig Llandwrog 09/05/1853 49 John Jones Rector
1401 Ann Parry Pontygachor 10/05/1853 65 John Jones Rector
1402 Mary Roberts Werglodd Newydd 14/05/1853 10w John Jones Rector
1403 John Roberts Penygroes 31/05/1853 8 John Jones Rector
1404 Catherine Ellis Gloddfa'r Lon 01/06/1853 1 John Jones Rector
1405 Robert Williams Llwynderw 11/06/1853 26 John Jones Rector
1406 Owen Jones Gloddfa'r Coed 20/06/1853 1w John Jones Rector
1407 Mary Williams Penpelin 16/07/1853 35 John Jones Rector
1408 Richard Williams Treddafydd 20/07/1853 2w John Jones Rector
1409 Jane Roberts Talynant Llandwrog 21/07/1853 51 John Jones Rector
1410 John Williams Pantyfran 23/07/1853 4m John Jones Rector
1411 Mary Williams Tyuwch y ffordd 23/07/1853 74 John Jones Rector
1412 Jane Jones Plasdu 29/07/1853 38 John Jones Rector
1413 Mary Griffith Gloddfa'r Coed 03/08/1853 2w John Jones Rector
1414 Ellin Hughes Cilgwyn 13/08/1853 3m John Jones Rector
1415 Evan Thomas Village 16/08/1853 80 John Jones Rector
1416 Ellin Jones Village 06/09/1853 2w John Jones Rector
1417 Mary Parry Pontygachor 07/09/1853 9m John Jones Rector
1418 Jane Williams Treddafydd 08/09/1853 9m John Jones Rector
1419 Edward Williams Penygroes 13/09/1853 26 John Jones Rector Coroner's Inquest
1420 Griffith Ellis Ffrwd y Garregwen 15/09/1853 20 John Jones Rector
1421 Laura Jones Anialwch 24/09/1853 5 John Jones Rector
1422 Mary Evans Penhygan Llandwrog 24/09/1853 73 John Jones Rector
1423 Ellin Williams Dol Nanlle Llandwrog 24/09/1853 2 John Jones Rector
1424 Laura Roberts Fronoleu 01/10/1853 60 John Jones Rector
1425 Hugh Morris Llwyndrew 05/10/1853 1 John Jones Rector
1426 John Jones Anialwch 10/10/1853 8 John Jones Rector Scarlet Fever
1427 Margaret Jones Bronrhyw 11/10/1853 21 John Jones Rector Decline
1428 Ellin Roberts Caeffridd 12/10/1853 52 John Jones Rector
1429 John Roberts Tynypwll 13/10/1853 3m John Jones Rector Illigitimate
1430 Elizabeth Owen Gloddfa'r Coed 27/10/1853 27 John Jones Rector
1431 Mary Roberts Caeffridd 07/11/1853 10m John Jones Rector
1432 Mary Jones Tyddyn hen 08/11/1853 16 John Jones Rector
1433 William Williams Drwsycoed 14/11/1853 19 John Jones Rector Coroner's Inquest
1434 William Williams Talybuarth Llandwrog 16/11/1853 78 John Jones Rector
1435 Richard Jones Frondeg 01/12/1853 1 John Jones Rector
1436 Edward Griffith Glanrhyd 08/12/1853 16 John Jones Rector
1437 John Williams Pantyfran 08/12/1853 18 John Jones Rector Coroner's Inquest
1438 Jane Griffith Penygroes 10/12/1853 75 John Jones Rector
1439 Anne Williams Twlc 14/12/1853 72 John Jones Rector
1440 Owen Morris Weeg 23/12/1853 74 John Jones Rector
1441 Anne Roberts Penygroes 31/12/1853 3m John Jones Rector Coroner's Inquest Illigitimate
1442 Mary Williams Penygroes 06/01/1854 69 John Jones Rector
1443 Gwen Jones Caedu bach 13/01/1854 84 John Jones Rector
1444 Hugh Williams Pantyfran 14/01/1854 38 John Jones Rector
1445 Thomas Jones Penygroes 28/01/1854 9m John Jones Rector
1446 Robert Jones Gloddfa'r Lon 02/02/1854 33 John Jones Rector Coroner's Inquest
1447 Ellen Jones Dolgau (late of) 23/02/1854 50 John Jones Rector
1448 Robert Griffith Penyryrfa 25/03/1854 82 John Jones Rector
1449 Thomas Owen Gogerddan 08/04/1854 69 John Jones Rector Coroner's Inquest
1450 Jane Jones Dolgau Clynnog 10/04/1854 74 John Jones Rector Late Caergofaint
1451 Ellin Griffith Tanyrallt 10/04/1854 87 John Jones Rector
1452 Hugh Jones Tanybryn Llandwrog 11/04/1854 29 John Jones Rector
1453 Jane Jones Pentre'r Achub Llandegai 14/04/1854 66 John Jones Rector
1454 John Evans Penygroes 26/04/1854 70 John Jones Rector
1455 Ellin Williams Taleithin Uchaf 29/04/1854 1 John Jones Rector
1456 Mary Williams Gloddfa'r Coed 29/04/1854 8 John Jones Rector
1457 Evan Hughes Drwsycoed Copper Works 12/05/1854 56 John Jones Rector
1458 Margaret Owen Greenland Llandwrog 31/05/1854 16 John Jones Rector
1459 Mary Roberts Nant y Gwyddil 06/06/1854 2 John Jones Rector
1460 Mary Evans Rhyd lydan 07/06/1854 84 John Jones Rector
1461 Griffith Ellis Village 08/06/1854 40 John Jones Rector
1462 Griffith Hughes Meillionydd Llandwrog 16/06/1854 25 John Jones Rector
1463 Ann Griffith Bronyfoel 20/06/1854 11w John Jones Rector
1464 Margaret Williams Llwynderw 21/06/1854 63 John Jones Rector
1465 Owen Jones Llwytcoed Fawr 28/06/1854 66 John Jones Rector Cancer
1466 Margery Williams Talygarnedd 12/07/1854 1 John Jones Rector
1467 Margaret Hughes Penygroes 24/07/1854 24 John Jones Rector Child Birth
1468 Gwen Jones Tregrwyn 05/08/1854 20 John Jones Rector Decline
1469 Owen Griffith Dolevan 14/08/1854 4 John Jones Rector
1470 Robert Prichard Felin gerrig 28/08/1854 80 John Jones Rector Llanfihangel y Traethau
1471 Ellin Edwards Pan y Rhos 27/09/1854 88 J Jones Llangar
1472 Edward Williams Tyn y fwynen 30/09/1854 53 J Jones Llangar
1473 John Thomas Treddafydd 30/09/1854 10w J Jones Llangar
1474 Catherine Jones Penyclogwyn Llandwrog 09/10/1854 63 John Jones Rector
1475 Elizabeth Thomas Penygroes 14/10/1854 2m John Jones Rector Illigitimate
1476 Robert Ellis Barracks 25/10/1854 42 John Jones Rector
1477 Laura Jones Amlwch 15/11/1854 37 John Jones Rector
1478 Evan Jones Dolbebi 20/11/1854 37 John Jones Rector From Lleyn
1479 Richard Williams Penygroes 25/11/1854 10w John Jones Rector
1480 Margaret Jones Gorlan gron 30/11/1854 32 John Jones Rector
1481 Daniel Griffith Ceunant y glaw 02/12/1854 22 John Jones Rector
1482 Evan Hughes Pontygachor 13/12/1854 82 John Jones Rector
1483 Gwladys Thomas Penygroes 24/01/1855 85 John Jones Rector
1484 William Owen Penygroes 24/01/1855 7m John Jones Rector
1485 Jane Hughes Glan y Gorse 27/01/1855 56 John Jones Rector Alias Jones
1486 William Williams Caeglanravon 29/01/1855 61 John Jones Rector
1487 Mary Owen Llwytcoed 30/01/1855 66 John Jones Rector
1488 Laura Jones Talcen Twlk 08/02/1855 43 John Jones Rector
1489 Gaynor Griffith Dolbebi 09/02/1855 54 John Jones Rector
1490 Thomas Williams Cloddfa'r lon 14/02/1855 29 J Hughes Minister
1491 Jane Parry Llanrug 09/03/1855 83 John Jones Rector
1492 Elizabeth Thomas Tynewydd Llandwrog 09/03/1855 37 John Jones Rector
1493 Thomas Roberts Llwytcoed bach 09/03/1855 46 John Jones Rector
1494 David Williams Tanyferen 14/03/1855 19 John Jones Rector
1495 Ann Jones Talymaes 17/03/1855 19 John Jones Rector
1496 Gaynor Roberts Gloddfa'r Coed 17/03/1855 6m John Jones Rector
1497 John Evans Cerrig Mawr 19/03/1855 48 John Jones Rector
1498 Catherine Griffith Tanybwlch Llandwrog 20/03/1855 66 John Jones Rector
1499 Morris Evans Cae'rlon 22/03/1855 8 John Jones Rector
1500 Alice Jones Gloddfa'r lon 24/03/1855 2 John Jones Rector
1501 John Hughes Penygroes 26/03/1855 8m John Jones Rector
1502 David Williams Beudy Mawr Nantlle 07/04/1855 41 John Jones Rector
1503 Robert Williams Penygroes 21/04/1855 18 John Jones Rector
1504 Henry Robinson Talysarn Uchaf 03/05/1855 73 John Jones Rector
1505 Ann Roberts Village 26/05/1855 76 John Jones Rector
1506 John Rees Machine 30/05/1855 12 John Jones Rector
1507 Ann Thomas Village 31/05/1855 1 John Jones Rector
1508 Hugh Williams Village 04/06/1855 6m John Jones Rector
1509 Robert Jones Penygroes 19/06/1855 38 John Jones Rector
1510 Ann Parry Penygroes 20/06/1855 67 John Jones Rector
1511 Robert Parry Village 14/07/1855 67 John Jones Rector Coroner's Inquest
1512 Mary Ann Williams Palace Street Caernarvon 18/07/1855 22 John Jones Rector Late Garreg Wen
1513 Catherine Hughes Taihirion Llandwrog 03/08/1855 4m John Jones Rector
1514 John Roberts Tynypwll 03/09/1855 66 John Jones Rector
1515 John Owen Talsarn Llandwrog 10/09/1855 37 John Jones Rector
1516 John Lewis Talysarn 22/09/1855 9 John Jones Rector Coroner's Inquest
1517 Jane Jones Cefngarwen Llanarmon 30/09/1855 40 John Jones Rector Late Rhosyrhumman
1518 Ann Williams Gloddfa Glai 10/10/1855 45 John Jones Rector
1519 Morris Parry Pontcryddwr 13/10/1855 23 John Jones Rector
1520 Ellin Hughes Treddafydd 20/10/1855 2 John Jones Rector Coroner's Inquest
1521 John Jones Village 23/10/1855 5w John Jones Rector
1522 Elizabeth Owen Penybryn Llandwrog 26/10/1855 62 John Jones Rector
1523 John Griffith Tynypant 07/11/1855 66 John Jones Rector
1524 Hugh Roberts Pandy 14/11/1855 18m John Jones Rector
1525 Eliza Roberts Gogerddan 23/11/1855 6w John Jones Rector
1526 Robert Parry Llwyndy bach 27/11/1855 14 John Jones Rector
1527 William Prichard Penpelin 01/12/1855 70 John Jones Rector
1528 William Thomas Gloddfa'r Coed 12/12/1855 18m John Jones Rector
1529 David Ellis Gloddfa'r Coed 12/12/1855 67 John Jones Rector
1530 Elizabeth Jones Village 14/12/1855 80 John Jones Rector
1531 Jane Jones Tyn y Nant Llandwrog 02/01/1856 2w James Pryse Llandwrog
1532 Mary Jones Cloddfa'r Coed 04/01/1856 18m R Williams Llanwnda
1533 Ellis Griffith Village 15/01/1856 84 John Jones Rector Coroner's Inquest
1534 Ellin Williams Caemawr 18/01/1856 9 John Jones Rector
1535 Catherine Edwards Penygroes 19/01/1856 1m John Jones Rector
1536 Dorothea Hughes Tynywerglodd 19/02/1856 70 John Jones Rector
1537 Gwen Jones Penygroes 19/03/1856 75 John Jones Rector
1538 John Jones Cilgwyn 19/03/1856 4 John Jones Rector
1539 Laura Owen Penllwytcoed 22/03/1856 41 John Jones Rector
1540 Samuel Jones Cilgwyn 29/05/1856 2 John Jones Rector
1541 Hugh Parry Gwernoer 05/04/1856 6w John Jones Rector
1542 Jane Hughes Factory'r Nant 17/04/1856 56 John Jones Rector
1543 Edward Williams Penygroes 22/04/1856 76 John Jones Rector
1544 Laura Griffith Belmont Llandwrog 28/04/1856 22 John Jones Rector
1545 Thomas Jones Gloddfa'r Coed 29/04/1856 1 John Jones Rector
1546 John Owen Penygroes 07/05/1856 13 John Jones Rector
1547 Henry Williams Tyddyn Agnes 08/05/1856 7 John Jones Rector Coroner's Inquest
1548 Mary Roberts Village 14/05/1856 55 John Jones Rector Late of Tanybryn
1549 Mary Hughes Tynllwyn 16/05/1856 4m John Jones Rector
1550 Catherine Williams Plas Colyn 17/05/1856 8m John Jones Rector
1551 Edward Williams Penygroes 17/05/1856 1 John Jones Rector
1552 Mary Owen Penygroes 29/05/1856 15 John Jones Rector
1553 Richard Jones Village 03/06/1856 76 John Jones Rector
1554 John Williams Pandy hen 07/06/1856 75 John Jones Rector
1555 William Hughes Treddafydd 16/06/1856 17 John Jones Rector Scarlet Fever
1556 Jane Williams Simdde dylluan 17/07/1856 56 John Jones Rector
1557 Richard Prichard Davies Penygroes 19/07/1856 21 John Jones Rector
1558 William Jones Penygroes 19/07/1856 78 John Jones Rector
1559 Margery Williams Hengapel 23/07/1856 1 John Jones Rector
1560 Ellin Thomas Gloddfa'r Coed 20/08/1856 3w John Jones Rector
1561 Mary Owen Penbryn mawr 03/09/1856 8 John Jones Rector
1562 William Williams Taleithin Uchaf 08/09/1856 73 John Jones Rector
1563 Elizabeth Jones Llwyndu bach 10/09/1856 68 John Jones Rector
1564 Rees Roberts Tanybryn bach 01/10/1856 7 John Jones Rector
1565 Robert Jones Tanyrhyw 14/10/1856 3 John Jones Rector Coroner's Inquest
1566 John Jones Cilgwyn Mountain 21/11/1856 48 John Jones Rector
1567 Margaret Robins Talsarn 22/11/1856 67 John Jones Rector
1568 John Thomas Llocc 02/12/1856 43 John Jones Rector
1569 Thomas Roberts Greenland Cilgwyn 10/12/1856 19 John Jones Rector
1570 John Morris Belmont Llandwrog 19/12/1856 68 John Jones Rector
1571 Elizabeth Williams Talymignedd 19/12/1856 15 John Jones Rector
1572 Grace Williams Gloddfa'r Coed 19/12/1856 1 John Jones Rector
1573 Mary Jones Talymignedd Uchaf 20/12/1856 19 John Jones Rector Typhus Fever
1574 Laura Benjamin Minffordd 27/12/1856 86 John Jones Rector
1575 Jane Jones Talymignedd 27/12/1856 51 John Jones Rector Typhus Fever
1576 Elizabeth Roberts Tanyrallt 29/12/1856 52 John Jones Rector
1577 Jane Jones Talymignedd Uchaf 01/01/1857 13 John Jones Rector Typhus Fever
1578 Mary Jones Penygroes 03/01/1857 18m John Jones Rector
1579 Griffith Roberts Llanllechid 21/01/1857 75 R Williams Llanwnda Bethesda late Llanllyfni
1580 Henry Parry Penygroes 02/02/1857 6m John Jones Rector
1581 Ellin Hughes Coedmadog 04/02/1857 2w John Jones Rector
1582 Mary Williams Bryngwyn Tryfan Llandwrog 24/02/1857 19 John Jones Rector
1583 Owen Roberts Gardd Iago 25/02/1857 18m John Jones Rector
1584 William Griffith Barracks Tanyrallt 03/03/1857 3m R Williams Llanwnda
1585 Elizabeth Jones Gwernoer Cottage 07/03/1857 14m John Jones Rector
1586 Watkin Williams Ochr y Foel 07/03/1857 10w John Jones Rector Coroner's Inquest
1587 Hugh Jones Penhugan Llandwrog 09/03/1857 4m John Jones Rector
1588 Robert Williams Bronyfoel 04/04/1857 16 John Jones Rector Coroner's Inquest
1589 Henry Williams Tyddyn Agnes 07/04/1857 44 John Jones Rector
1590 Griffith Thomas Eisteddfa Uchaf 16/04/1857 22 John Jones Rector
1591 Mary Ellis Tainewyddion Llandwrog 16/04/1857 6 John Jones Rector
1592 Robert Roberts Village 17/04/1857 65 John Jones Rector
1593 Catherine Williams Brynmelin 18/04/1857 59 John Jones Rector
1594 Owen Thomas Penygroes 18/04/1857 19 John Jones Rector
1595 Ann Jones Upper Village 02/04/1857 2w John Jones Rector
1596 Catherine Williams Tynypistill 12/05/1857 48 John Jones Rector
1597 Ellinor Hughes Gwernoer 25/05/1857 69 John Jones Rector
1598 Elizabeth Griffith Trosglwyn 28/05/1857 1 John Jones Rector
1599 Evan Thomas Cae'r ffridd 03/06/1857 9 John Jones Rector
1600 Evan Evans Llwynycogau 17/06/1857 7m John Jones Rector
Entries Per Page
Displaying Page of