Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • AGE - Oed / Age
  • CERE - Seremoni / Ceremony
  • HISTORY - Hanes / History
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
AGE
CERE
HISTORY
557 Robert Pritchard Penllech 17/02/1837 50 D Wms Rector
558 Richard Williams Carnarvon 15/03/1837 85 D Wms Rector
559 Mary Williams Beudy isaf 10/04/1837 75 D Wms Rector
560 Ann Rowland Bryn naidhir 14/04/1837 92 D Wms Rector
561 John Jones Rhyd dynog Felen Bach 28/04/1837 2m St G A Wms Bettws Garmon
562 Hugh Roberts Cottage 24/04/1837 Inf J Jones Rector
563 Ann Roberts Pen bryn y fotti 13/05/1837 31 D Wms Rector
564 Ann Williams Uwchlaw rhos 26/05/1837 60 D Wms Rector
565 William Parry Llwyn du Llanllyfni 17/06/1837 16 D Wms Rector
566 Ellin Jones Tan y ffordd 12/07/1837 77 D Wms Rector
567 Mary Roberts Bryn glas 14/07/1837 Inf D Wms Rector
568 Anne Williams Clogwyn Melyn 26/07/1837 27 St G A Wms Bettws Garmon
569 Margaret Owen Bryn Nenan 17/08/1837 78 D Wms Rector
570 Richard Williams Tan y Dinas 18/09/1837 1 D Wms Rector
571 John Roberts Fron 18/09/1837 5m D Wms Rector
572 Ellin Evans Bont newydd Llanwnda 10/10/1837 66 D Wms Rector
573 John Evans Dryll coch 25/10/1837 13 D Wms Rector
574 Griffith Jones Braich y tri gwr Uchaf 07/11/1837 30 D Wms Rector
575 Elizabeth Roberts Bryn glas 17/11/1837 48 D Wms Rector
576 Hugh Jones Tyddyn maensher 06/01/1838 Inf D Wms Rector
577 William Pritchard Carnarvon 03/03/1838 11m D Wms Rector
578 Ann Griffith Bryn Rodyn 14/01/1838 90 D Wms Rector
579 William Thomas Penrallt 23/01/1838 Inf D Wms Rector
580 Henry Hughes Penrallt 29/01/1838 23 D Wms Rector
581 Ellen Prichard Hen rhyd 29/01/1838 16 D Wms Rector
582 John Roberts Bryn ffynnon 09/04/1838 78 D Wms Rector
583 Ann Thomas Tyddyn Bottwm 18/04/1838 2 D Wms Rector
584 John Roberts Pencerrig gwynion 12/05/1838 15 D Wms Rector
585 Griffith Hughes Buarth newydd 22/05/1838 Inf D Wms Rector
586 William Roberts Gwern y fala 05/06/1838 75 D Wms Rector
587 Richard Jones Ffrwd Ysgyfarnog 08/06/1838 27 D Wms Rector
588 Griffith Owen Bedd Gwenen 02/08/1838 79 D Wms Rector
589 Ellin Williams Cae'r ffridd 06/08/1838 73 D Wms Rector
590 Ann Owen Ty Mawr Llanwnda 07/08/1838 45 D Wms Rector
591 Thomas Jones Bedd Gwenan 11/08/1838 29 D Wms Rector
592 Catherine Roberts Bryn rodyn 01/10/1838 50 D Wms Rector
593 Mary Ann Jones Fron oleu 08/10/1838 25 D Wms Rector
594 Elizabeth Jones Tyddyn Mawr 31/10/1838 83 Lewis Hughes Vicar
595 John Humphrey Cil fodan 03/11/1838 50 D Wms Rector
596 Margaret Williams Fron 07/11/1838 77 D Wms Rector
597 David Thomas Cefn y badda 04/12/1838 9m D Wms Rector
598 Mary Hughes Tyn ffynnon 07/12/1838 74 D Wms Rector
599 Owen Thomas Tyddyn Helen 14/12/1838 7 D Wms Rector
600 John Jones Dolydd 18/12/1838 Inf D Wms Rector
601 Ann Roberts Pant y ffynnon 28/01/1839 53 D Wms Rector
602 Robert Griffith Gallt y prif 07/02/1839 7 D Wms Rector
603 Jane Hughes Tyddyn debengan 12/02/1839 79 D Wms Rector
604 Thomas Hughes Pen yr Allt 20/02/1839 20 Thos Thomas Vicar
605 Mary Griffith Ty Newydd 07/03/1839 5 D Wms Rector
606 Catherine Jones Tal y llyn 13/02/1839 40 D Wms Rector
607 Catherine Pierce Tyn y werglodd 20/02/1839 57 D Wms Rector
608 Catherine Roberts Tyn lon 22/02/1839 21 D Wms Rector
609 John Rowland Tan y bwlch 24/04/1839 77 D Wms Rector
610 Jane Thomas Cottage 24/05/1839 64 D Wms Rector
611 William Jones Cae forgan 27/05/1839 10m D Wms Rector
612 John Williams Llidiart gwyn 03/06/1839 49 D Wms Rector
613 John Roberts Glyn y meibion 14/06/1839 Inf D Wms Rector
614 Ellin Jones Manchester 14/06/1839 2 D Wms Rector
615 Elizabeth Pritchard Ty gwyn 23/08/1839 38 J P Morgan Llanbeblig
616 Mary Roberts Tal y llyn 28/08/1839 2 D Wms Rector
617 William Jones Fron oleu 21/09/1839 71 D Wms Rector
618 Robert Morris Glan rafon 12/10/1839 15 D Wms Rector
619 Robert Hughes Groeslon 17/10/1839 Inf D Wms Rector
620 Mary Lewis Beudy coch 18/10/1839 5 D Wms Rector
621 Griffith Jones Tan y ffordd 30/10/1839 Inf D Wms Rector
622 Mary Evans Rhos nenan 29/11/1839 3 D Wms Rector
623 Robert Thomas Castell Caer Onw 30/11/1839 41 D Wms Rector
624 Henry Roberts Ty bach 04/12/1839 81 D Wms Rector
625 David Morris Pen y Groes Llanllyfni 10/12/1839 Inf D Wms Rector
626 Ellin Griffith Tan y foel 20/12/1839 2 D Wms Rector
627 Jane Jones Werlas Ddu Llanwnda 21/12/1839 82 D Wms Rector
628 William Williams Cottage 27/12/1839 Inf D Wms Rector
629 Ann Roberts Tyn y nant 28/12/1839 72 D Wms Rector
630 Mary Prichard Efal uchaf 28/12/1839 28 D Wms Rector
631 John Thomas Tyn y Nant 01/01/1840 35 D Wms Rector
632 Hugh Hughes Pengamdda 04/01/1840 Inf D Wms Rector
633 Owen Evans Bangor 14/01/1840 72 D Wms Rector
634 Ann Robins Tyn Rhos 15/01/1840 92 D Wms Rector
635 Catherine Griffith Cae'r Bulkeley Llanwnda 03/02/1840 Inf D Wms Rector
636 Henry Owen Tal shercin 17/02/1840 83 D Wms Rector
637 Hannah Williams Tyn llan 22/02/1840 27 D Wms Rector
638 John Roberts Glyn y meibion Isaf 02/03/1840 90 D Wms Rector
639 Martha Hughes Bron Iwrch 18/03/1840 Inf D Wms Rector
640 Robert Jones Llwyn y Piod 21/03/1840 6 D Wms Rector
641 Thomas Jones Cae Morfydd 25/03/1840 2 D Wms Rector
642 William Evans Bontnewydd Llanwnda 25/03/1840 56 D Wms Rector
643 Ellin Thomas Penrallt 12/04/1840 2 D Wms Rector
644 Ann Jones Plas Newydd 18/04/1840 6 D Wms Rector
645 Ellin Williams Tan Dinas 22/04/1840 Inf D Wms Rector
646 Jane Thomas Cefn y badda 22/04/1840 Inf D Wms Rector
647 Thomas Thomas Tanrallt 24/04/1840 3 D Wms Rector
648 Margaret Roberts Hen dy 25/04/1840 7 D Wms Rector
649 Hugh Jones Cae Morfydd 01/05/1840 Inf D Wms Rector
650 Henry Flood Cae'r Llan 02/05/1840 Inf D Wms Rector
651 Hannah Roberts Hen dy 16/05/1840 14 D Wms Rector
652 John Hughes Btyn bugeiliaid bach 20/05/1840 71 D Wms Rector
653 Catherine Jones Cae Cowarch 20/05/1840 3 D Wms Rector
654 John Hughes Factory Tryfan 21/05/1840 2 D Wms Rector
655 Evan Roberts Glan rafon 25/05/1840 5 D Wms Rector
656 Margaret Hughes Cil Llidiart 12/06/1840 25 D Wms Rector
657 Margaret Jones Bryn Efan 13/06/1840 5 D Wms Rector
658 John Griffith Gerlan Bach 16/06/1840 29 Rbt Wms Minister
659 Robert Jones Mynydd 17/06/1840 25 Rbt Wms Minister
660 Thomas Jones Bryn Ifan 17/06/1840 1 Rbt Wms Minister
661 Catherine Roberts Ty'n lon Llanwnda 17/06/1840 3 Rbt Wms Minister
662 Mary Thomas Rhos Tryfan Llanwnda 20/06/1840 76 Evan Wms Curate
663 Thomas Humphrey Plas Mawr 24/06/1840 68 D Wms Rector
664 Griffith Evans Pen bryn Carmel 24/06/1840 4 D Wms Rector
665 Richard Williams Cefn yr Hengwrt Llanwnda 02/07/1840 5 D Wms Rector
666 Dorothy Roberts Bryn Lletty 11/07/1840 1 D Wms Rector
667 Margaret Jones Llwyn y Piod 11/07/1840 3 D Wms Rector
668 Sarah Jones Bryn Efan 15/07/1840 7 D Wms Rector
669 Elizabeth Hughes Bwlan 15/07/1840 54 D Wms Rector
670 William Lewis Tyddyn gwrth fychan 22/07/1840 67 D Wms Rector
671 Ellin Williams Bryn neidhir 29/07/1840 12 D Wms Rector
672 Evan Jones Pen y Bont 05/08/1840 42 St G A Wms Bettws Garmon
673 Ellin Jones Carnarvon 19/08/1840 8 D Wms Rector
674 Meyrick Williams Tyn Llan 08/09/1840 72 D Wms Rector
675 Robert Hughes Dolydd 19/09/1840 18m D Wms Rector
676 Elizabeth Jones Cefn En 22/09/1840 22 J P Morgan Llanbeblig
677 William Jones Cefn nen 30/09/1840 19 D Wms Rector
678 William Prichard Carnarvon 06/10/1840 50 D Wms Rector
679 Jane Evans Bont newydd 10/10/1840 58 D Wms Rector
680 Robert Albion Fellows Moel Tryfan 14/11/1840 9 D Wms Rector
681 Catherine Isaac Tyddyn Lawrence 25/11/1840 66 D Wms Rector
682 Ellis Jones Cae Doctor Bach 25/11/1840 1 D Wms Rector
683 Griffith Solomon Tan y Coed 19/12/1840 2 D Wms Rector
684 Margaret Roberts Tyddyn Canol Bangor 06/01/1841 79 Rbt Wms Llanbeblig
685 Mary Parry Carnarvon 12/01/1841 78 D Wms Rector
686 Robert Williams Pant Iago 15/01/1841 7 D Wms Rector
687 Catherine Williams Cae'r Llwyn Cottage 19/01/1841 32 D Wms Rector
688 Jacob Searell Talysarn 26/01/1841 7 D Wms Rector
689 John Roberts Grigan ganol 27/01/1841 88 D Wms Rector
690 Clementina Wynne Rectory 03/02/1841 23 T Thomas Llanbeblig
691 Catherine Griffith Glan rhyd Llanwnda 04/02/1841 90 D Wms Rector
692 Hugh Jones Rhos nenan 19/02/1841 3 D Wms Rector
693 David Griffith Ty olaf Llanwnda 20/02/1841 30 D Wms Rector
694 James Jones Pen cerrig gwynion 06/03/1841 6 D Wms Rector
695 Ellen Roberts Groeslon 20/03/1841 76 E Richards Minister
696 Mathew Hughes Tan y ffordd 08/04/1841 33 D Wms Rector
697 John Roberts Glyn y meibion bach 19/04/1841 87 E Richards Minister
698 Sarah Jones Brynteg Llanfaglen 28/04/1841 2 E Richards Minister
699 Margaret Roberts Cwt coch 04/05/1841 32 D Wms Rector
700 Elizabeth Williams Caedoctor Rectory 28/05/1841 48 T Thomas Llanbeblig
701 Jane Jones Hen Efal Dolydd 01/06/1841 50 D Wms Rector
702 John Rowlands Ffrwd 09/06/1841 62 D Wms Rector
703 Jane Jones Ffrwd Ysgyfarnog 13/07/1841 20 D Wms Rector
704 Catherine Jones Tyn y Coed Llanwnda 11/08/1841 91 D Wms Rector
705 Margaret Williams Tyn y Capel 14/08/1841 Inf D Wms Rector
706 Lewis Hughes Tyn Lon 19/08/1841 69 D Wms Rector
707 Elizabeth Williams Cae'r ffridd 30/08/1841 1 D Wms Rector
708 Thomas Hughes Pen y braich 01/09/1841 22 D Wms Rector
709 William Prichard Pen y Boncan 04/09/1841 Inf D Wms Rector
710 Jane Parry Cae Cristo Llanbeblig 24/09/1841 68 D Wms Rector
711 Jane Parry Madryn 24/09/1841 26 D Wms Rector
712 John Evans Beryn lletty 29/09/1841 Inf E Richards Llanwnda
713 Martha Hughes Cae mryson 29/09/1841 1 E Richards Llanwnda
714 Owen Owens Tyddyn mawr 25/10/1841 65 E Richards Llanwnda
715 John Jones Ca'e lodan 30/10/1841 45 D Wms Rector
716 Ellin Roberts Glan morfa 02/11/1841 Inf D Wms Rector
716A Robert Jones Tyn lon 10/11/1841 81 D Wms Rector
717 Catherine Hughes Tai newyddion 24/11/1841 6 D Wms Rector
718 Ellin Hughes Grigan ganol 27/11/1841 73 D Wms Rector
719 Gwen Parry Cae'r Erw 29/11/1841 34 D Wms Rector
720 Gwen Williams Bryn Efan 14/12/1841 Inf D Wms Rector
721 Joseph Jenkins Gloddfa'r Lon 24/12/1841 9 D Wms Rector
722 Jane Jones Tyn Llidiart Llanbeblig 25/12/1841 25 D Wms Rector
723 John Richard Jones Chatham Llanwnda 04/01/1842 21 D Wms Rector
724 Thomas Jones Llain y Ffynnon 14/01/1842 Inf D Wms Rector
725 Jonet Jones Llwyn y Piod 20/01/1842 60 D Wms Rector
726 Anne Griffith Cefn werthyd 25/01/1842 79 D Wms Rector
727 Mary Pritchard Hafod Evan 28/01/1842 38 D Wms Rector
728 Hugh Jones Bryn glas 29/01/1842 Inf D Wms Rector
729 Catherine Hughes Bethesda 05/02/1842 Inf D Wms Rector
730 Ellin Rowlands Almshouse 08/02/1842 95 D Wms Rector
731 Margaret Parry Collfryn 25/02/1842 73 E Richards Llanwnda
732 John Williams Llanarch 05/03/1842 28 D Wms Rector
733 Hugh Roberts Tyddyn debengan 13/04/1842 58 D Wms Rector
734 Ellin Griffith Rhwng Ddwy Afon 27/04/1842 81 D Wms Rector
735 Phoebe Prichard Carreg lwyd 29/04/1842 Inf D Wms Rector
736 Elizabeth Williams Cae'r ffridd 18/05/1842 Inf D Wms Rector
737 John Jones Llwyn y Gwalch (Coroner's Inq) 10/05/1842 52 D Wms Rector
738 Evan Roberts Pen boncan 19/05/1842 59 D Wms Rector
739 Elizabeth Parry Tyn lon 28/05/1842 27 D Wms Rector
740 Margaret Jones Gilwern isaf 01/06/1842 Inf D Wms Rector
741 Robert Thomas Cefn y Badda 17/06/1842 40 D Wms Rector
742 John Hughes Tan y Gaer Llanwnda 25/06/1842 33 D Wms Rector
743 Catherine Roberts Rhiw bryfdir Merioneth 09/07/1842 70 D Wms Rector
744 Harry Jones Dafarn dudur 09/07/1842 Inf D Wms Rector
745 Ellis Jones Cae'r Doctor bach 18/07/1842 Inf D Wms Rector
746 Griffith Jones Dafarn dudur 20/07/1842 Inf D Wms Rector
747 William Williams Braich y tri gwr Uchaf 03/08/1842 66 E Richards Llanwnda
748 Robert Roberts Tynylon 08/08/1842 10m T Thomas Llanbeblig
749 Owen Griffith Rhosynennau 10/08/1842 25 Rbt Wms Carnarvon
750 Owen Morgan Bethesda 11/08/1842 60 Rbt Wms Carnarvon
751 Margaret Jones Tai newyddion 17/09/1842 2 D Wms Rector
752 Owen Jones Hafod Efan 22/09/1842 89 D Wms Rector
753 Margaret Roberts Tan y Dinas 07/10/1842 Inf D Wms Rector
754 Jane Prichard Tyn y lon 19/10/1842 74 D Wms Rector
755 John Williams Pen bryn Bwlan 29/10/1842 Inf D Wms Rector
756 Evan Jones Bethesda 02/11/1842 Inf D Wms Rector
757 Anne Lewis Tyddyn gwrth fychan 12/11/1842 71 D Wms Rector
758 Catherine Williams Gwen llys 23/11/1842 34 D Wms Rector
759 Ann Thomas Lleinia 29/11/1842 71 D Wms Rector
760 Emma Thorman Tyn lon 10/12/1842 18m D Wms Rector
761 Ann Moses Avotti Wen 30/12/1842 70 D Wms Rector
762 Unknown Person Drowned 11/01/1843 E Richards Llanwnda
763 William Joseph Wood Cottage 31/01/1843 71 D Wms Rector
764 Thomas Williams Bryn coch 20/03/1843 36 D Wms Rector
765 William Griffith Cil fodan 05/04/1843 1 D Wms Rector
766 Mary Jones Tyn llan 07/04/1843 75 D Wms Rector
767 Thomas Roberts Groeslon 05/05/1843 71 D Wms Rector
768 Cadwalader Foulkes Tyn y Groeslon 15/05/1843 67 D Wms Rector
769 William Humphrey Mount Pleasant 19/05/1843 59 E Richards Llanwnda
770 Robert Morris Dyffryn Twrog 27/05/1843 1 E Richards Llanwnda
771 Owen Prichard Tyn lon 09/06/1843 62 D Wms Rector
772 William Evans Blaen y Cae 28/06/1843 79 D Wms Rector
773 William Williams Cae'r ffrydd 13/07/1843 Inf D Wms Rector
774 John Evans Cae'r Sarn 19/07/1843 16 E Richards Llanwnda
775 Jane Williams Tanrallt 29/07/1843 50 D Wms Rector
776 Margaret Hughes Pengamdda 08/08/1843 Inf D Wms Rector
777 Ellin Roberts Glyn Iwrch 09/08/1842 71 D Wms Rector
778 William Ellis Gilwern Uchaf 21/08/1843 84 D Wms Rector
779 Fanny Jones Gallt y prif 30/08/1843 45 D Wms Rector
780 William Thomas Groeslon 11/11/1843 87 D Wms Rector
781 Ann Jones Carnarvon 15/12/1843 6 D Wms Rector
782 Margaret Davies Almshouse 30/12/1843 74 D Wms Rector
783 William Robins Ty uchaf Rhos nenan 13/01/1844 78 D Wms Rector
784 John Roberts Chatham Llanwnda 16/01/1844 18 D Wms Rector
785 Evan Hughes Cottage 17/02/1884 19 D Wms Rector
786 Ellin Parry Tyn lon 01/03/1844 81 D Wms Rector
787 Catherine Jones Glyn y meibion isaf 02/03/1844 1 D Wms Rector
788 Griffith Williams Bethesda 05/03/1844 36 D Wms Rector
789 Mary Williams Bethesda 06/03/1844 Inf D Wms Rector
790 Mary Jones Cae forgan 08/03/1844 67 D Wms Rector
791 Griffith Williams Beudy isaf 26/03/1844 Inf D Wms Rector
792 William Williams Cae'r ffridd 22/03/1844 78 D Wms Rector
793 Lewis Hughes Bryn y ffynnon 08/04/1844 77 D Wms Rector
794 Robert Parry Madryn 17/04/1844 24 J Jones Llanllyfni
795 Winifred Jones Bethesda 06/05/1844 Inf D Wms Rector
796 Hugh Evans New Cottages 07/05/1844 44 D Wms Rector
797 Ann Pritchard Pen y Gamdda 22/05/1844 61 D Wms Rector
798 Aaron Thomas Glyn llifon Fort 23/05/1844 16 D Wms Rector
799 Maria Thomas Pen bryn Bwlan 27/05/1844 2 D Wms Rector
800 John Roberts Bryn trallwyn 29/05/1844 47 D Wms Rector
801 Mary Jones Glyn y meibion isaf 04/06/1844 43 D Wms Rector
802 William Jones Cae forgan 06/06/1844 71 D Wms Rector
803 Robert Jones Factory Tryfan 22/06/1844 Inf D Wms Rector
804 Ellin Thomas Cae Constable 08/07/1844 Inf D Wms Rector
805 Thomas Davies Bro Gader 09/07/1844 28 D Wms Rector
806 Lowry Hughes Groeslon 17/07/1844 83 D Wms Rector
807 William Davies Llwyn y Gwalch 17/08/1844 1 D Wms Rector
808 Margaret Roberts Tyddyn Adda 19/08/1844 29 D Wms Rector
809 Ann Pritchard Pant Twrog 23/08/1844 73 D Wms Rector
810 Ellin Williams Cae Halen Mawr 16/09/1844 13 D Wms Rector
811 Owen Griffith Eastgate St Carnarvon 02/10/1844 21 H Roberts Llanwnda
812 Mary Cadwalader Cefn Eithin 11/10/1844 Inf D Wms Rector
813 Mary Owen Cae'r Doctor bach 15/11/1844 10 D Wms Rector
814 Richard Hughes Bryn goleu 21/11/1844 10 D Wms Rector
815 Margaret Jones Llwyn y Piod 27/11/1844 Inf D Wms Rector
816 Margaret Robins Bryn Rhos 17/12/1844 Inf D Wms Rector
817 William Williams Glan llynau Morfa 24/12/1844 Inf D Wms Rector
818 Ann Williams Glyn llynau Morfa 31/12/1844 37 D Wms Rector
819 William Jones Tyn Rhos 01/01/1845 Inf D Wms Rector
820 Hugh Roberts Bryn Neidr 03/01/1845 23 D Wms Rector
821 Unknown Male 14/02/1845 D Wms Rector
822 John Cadwalader Ddol garreg ddu Festiniog 22/01/1845 24 D Wms Rector
823 David Davies Cae'r ffridd 05/03/1845 56 H Roberts Llanwnda
824 Ann Williams Cae lowarch 27/03/1845 80 D Wms Rector
825 Hugh Thomas Penrallt 02/04/1845 74 D Wms Rector
826 Richard Jones Factory Tryfan 16/05/1845 47 D Wms Rector
827 William Richard Griffith Friars Beaumaris 19/05/1845 28 D Wms Rector
828 Sophia? Roberts Plas tan dinas 30/05/1845 2 H Roberts Llanwnda
829 Elizabeth Prichard Tyn lon 21/06/1845 1 D Wms Rector
830 Margaret Hughes Dryll coch 19/07/1845 94 D Wms Rector
831 Hannah Thomas Cae'r Eglwys 12/08/1845 41 D Wms Rector
832 Jane Roberts Dolydd 13/08/1845 28 D Wms Rector
833 Ellin Owen Bron y foel 16/08/1845 18 D Wms Rector
834 John Parry Pen y foel 30/09/1845 9 H Roberts Llanwnda
835 Margaret Roberts Bryn glas 11/10/1845 34 D Wms Rector
836 Thomas Edwards Tan y Coed 23/10/1845 1 D Wms Rector
837 Henry Williams Tan Dinas 29/12/1845 Inf D Wms Rector
838 Margaret Griffith Tyn Lon 15/01/1846 Inf D Wms Rector
839 Mary Evans Cottages 15/01/1846 Inf D Wms Rector
840 Ellin Owen Tal shenkin 07/02/1846 Inf D Wms Rector
841 William Roberts Glyn Iwrch 07/02/1846 72 D Wms Rector
842 Margaret Jones Bryn teg 18/02/1846 17 D Wms Rector
843 Jonet Jones Cae'r Geifr 10/03/1846 75 D Wms Rector
844 Jane Williams Rhos Nenan 30/03/1846 Inf D Wms Rector
845 Thomas Solomon Ty Newydd 31/03/1846 26 D Wms Rector
846 William Roberts Tai gwynion 07/04/1846 79 D Wms Rector
847 Cadwalader Hughes Bryn Nenan 11/04/1846 Inf D Wms Rector
848 Evan Richard Glan rafon 18/04/1846 58 D Wms Rector
849 Hugh Parry Cae Iago 25/04/1846 43 D Wms Rector
850 William Jones Garreg fawr 14/05/1846 Inf D Wms Rector
851 William Prichard Tan y bryn 23/05/1846 62 D Wms Rector
852 Margaret Hughes Carnarvon 10/06/1846 79 D Wms Rector
853 Lowry Griffith Ty mwd 27/06/1846 89 D Wms Rector
854 Sydney Griffith Friars Beaumaris 04/08/1846 70 D Wms Rector
855 Sarah Pritchard Garth 17/10/1846 69 D Wms Rector
856 Catherine Williams Bryn coch 28/10/1846 34 D Wms Rector
857 Henry Roberts Tyn y werglodd Llanrug 05/11/1846 49 D Wms Rector
858 Laura Owens Clwt y Bont Llanddeiniolen 16/11/1846 61 H Roberts Llanwnda
859 Charles Henry Walling Fort 01/12/1846 Inf D Wms Rector
860 Elinor Jane Williams Bryn rhedyn Llanwnda 12/12/1846 18 Thos Thomas Llanbeblig
861 Robert Roberts Park newydd 23/12/1846 1 H Roberts Llanwnda
862 William Davies Ty isa rhos 13/01/1847 1 D Wms Rector
863 Morris Jones Tyn y ffynon 06/02/1847 27 H Roberts Llanwnda
864 Ellin Roberts Storehouse Llanwnda 03/03/1847 65 D Wms Rector
865 John Parry Tyn lon 08/03/1847 71 D Wms Rector
866 Ann Thomas Pen rhos Llanwnda 15/03/1847 70 D Wms Rector
867 John Owen Court 17/03/1847 85 D Wms Rector
868 Catherine Jones Carnarvon 25/03/1847 85 D Wms Rector
869 William Thomas Pen ffordd felen 26/03/1847 25 D Wms Rector
870 Ellin Jones Coed Howel Clynnog 27/03/1847 91 D Wms Rector
871 William Owen Bryn Bugailiaid 27/03/1847 60 D Wms Rector
872 Dorothy Jones Almshouse 27/03/1847 76 D Wms Rector
873 Hugh Hughes Coed y Brain 30/03/1847 39 D Wms Rector
874 John Jones Pen ffynnon wen 20/04/1847 71 D Wms Rector
875 John Jones Pengwern Llanwnda 04/06/1847 48 D Wms Rector
876 Jane Griffith Bryn ffynnon 11/06/1847 48 D Wms Rector
877 Mary Griffith Groeslon 09/07/1847 80 D Wms Rector
878 Ellin Hughes Penrallt 20/07/1847 52 D Wms Rector
879 Ann Taylor Jones Workhouse 23/08/1847 34 D Wms Rector
880 Griffith Jones Cae Garw 30/08/1847 75 D Wms Rector
881 Ellis Williams Uwchlaw Rhos 30/08/1847 33 D Wms Rector
882 Catherine Griffith Cocksidia 11/09/1847 Inf D Wms Rector
883 Elizabeth Jones Belmount 11/09/1847 Inf D Wms Rector
884 Margaret Griffith Bont newydd 17/09/1847 2 R Owen Minister
885 William Parsons Pentref Llandwrog 17/09/1847 15m R Owen Minister
886 Hugh Robins Cefn Eithin 20/09/1847 74 D Wms Rector
887 Robert Robins Glanrafon 29/09/1847 73 D Wms Rector
888 David Roberts Ty hen 02/10/1847 1 D Wms Rector
889 Sarah Morris Penygroes Llanllyfni 29/10/1847 1 H Roberts Llanwnda
890 Mary Griffith Gerlan bach 27/11/1847 40 D Wms Rector
891 Thomas Lloyd Minffordd 01/12/1847 76 D Wms Rector
892 Ellin Williams Cae Iago 15/12/1847 72 D Wms Rector
893 William Thomas Garreg goch 23/12/1847 3 D Wms Rector
894 Margaret Thomas Dol Efan 29/12/1847 75 D Wms Rector
895 John Hughes Tai newyddion Llanwnda 29/01/1848 4 D Wms Rector
896 Robert Jones Tyn rhos 01/02/1848 30 D Wms Rector
897 David Williams Bethesda 09/02/1848 Inf D Wms Rector
898 Catherine Williams Bont newydd Llanwnda 10/02/1848 60 H Roberts Llanwnda
899 Gaynor Lewis Benallt 06/03/1848 68 D Wms Rector
900 Robert Griffith Tai gwynion 09/03/1848 48 D Wms Rector
901 William Lewis Benallt 11/03/1848 63 D Wms Rector
902 William Hughes Cefn Eithin 20/03/1848 49 D Wms Rector
903 Hugh Jones Cefn nen 12/04/1848 69 D Wms Rector
904 Elizabeth Davies Cottage 21/04/1848 Inf D Wms Rector
905 Robert Thomas Dol Efan 24/04/1848 77 D Wms Rector
906 Jane Jones Tyn lon 16/06/1848 76 D Wms Rector
907 Catherine Parry Gwyndy 20/06/1848 32 D Wms Rector
908 Margaret Thomas Pen ffordd felen 07/07/1848 56 D Wms Rector
909 Ann Williams Fron Oleu 13/07/1848 67 H Roberts Llanwnda
910 Ann Walling Cae'r Ona 14/07/1848 61 H Roberts Llanwnda
911 Mary Williams Tyn y ffynnon 17/07/1848 51 D Wms Rector
912 Mary Thomas Cefn y badda 26/07/1848 19 D Wms Rector
913 John Morris Garreg lwyd 19/08/1848 Inf D Wms Rector
914 John Hughes Bryn ffynnon 23/08/1848 82 D Wms Rector
915 William Davies Braich y tri gwr 25/08/1848 69 D Wms Rector
916 Owen Jones Pen yr Olchfa 05/09/1848 26 D Wms Rector
917 Jane Griffith Penisarhos 08/09/1848 23 D Wms Rector
918 Robert Meredith Tai'r ffolt Nevin (Drowned) 09/09/1848 D Wms Rector
919 Ann Hughes Carnarvon 18/09/1848 32 D Wms Rector
920 Elizabeth Roberts Brynglas 19/09/1848 33 D Wms Rector
921 David Jones Carnarvon 25/09/1848 63 D Wms Rector
922 Mary Williams Appii forun 13/10/1848 28 D Wms Rector
923 Griffith Griffith Rhos Meilan 14/10/1848 27 D Wms Rector
924 John Ditton East Lodge 14/10/1848 45 D Wms Rector
925 William Jones Cae Garw 08/11/1848 22 D Wms Rector
926 John Roberts Bryn goleu 17/11/1848 87 D Wms Rector
927 Jane Evans Tyn y pwll Llanwnda 05/12/1848 Inf D Wms Rector
928 Jane Jones Bethesda 13/12/1848 8 D Wms Rector
929 John Roberts Cae'r Garw 06/01/1849 21 D Wms Rector
930 Catherine Williams Tyn lon 24/01/1849 77 D Wms Rector
931 Mary Owen Bryn dda 26/01/1849 Inf D Wms Rector
932 Elizabeth Hughes Cae Cowarch 27/01/1849 48 D Wms Rector
933 Jane Griffith Dolydd 08/02/1849 79 D Wms Rector
934 Ellin Roberts Tai gwynion 21/02/1849 76 D Wms Rector
935 Evan Daniel Bryn Evan 10/03/1849 92 H Roberts Llanwnda
936 Robert Davies Llwyn du bach 13/03/1849 62 D Wms Rector
937 Margaret Williams Bryn Capal 17/03/1849 41 D Wms Rector
938 Harry Jones Ty isaf 31/03/1849 63 D Wms Rector
939 Elizabeth Jones Rhos nenan 06/04/1849 48 D Wms Rector
940 Elizabeth Price Almshouse 16/04/1849 D Wms Rector
941 Alice Williams Cae'r ffridd 16/04/1849 15 D Wms Rector
942 David Griffith Tyddyn isaf 18/04/1849 Inf D Wms Rector
943 Daniel Evans Rhos nenan 20/04/1849 9 D Wms Rector
944 Elizabeth Robins Dol nenan 28/04/1849 55 D Wms Rector
945 Hugh Evans Cottage 06/06/1849 Inf H Roberts Llanwnda
946 William Griffith Vaynol 28/07/1849 26 D Wms Rector
947 Ann Robinson Glan morfa 04/08/1849 76 D Wms Rector
948 Ann Davies Banc y foryd 15/08/1849 80 D Wms Rector
949 Richard Williams Ty mawr Llanwnda 17/08/1849 76 D Wms Rector
950 Margaret Rogers Bryn mawr Llanllyfni 08/09/1849 6 D Wms Rector
951 David Hughes Min ffordd 05/10/1849 43 D Wms Rector
952 Margaret Parry Groeslon 13/10/1849 77 D Wms Rector
953 Margaret Williams Cae Cowarch 10/11/1849 32 D Wms Rector
954 David Prichard Pen cerrig gwynion 10/11/1849 Inf D Wms Rector
955 Ann Williams Pen Cefnydd Llanwnda 04/01/1850 2 D Wms Rector
956 Catherine Williams Cae'r Doctor bach 07/01/1850 70 H Roberts Llanwnda
957 David Lloyd Llwyn y Gwalch 12/01/1850 69 D Wms Rector
958 Griffith Parry Collfryn 17/01/1850 78 D Wms Rector
959 David Davies Llain y ffynnon 02/02/1850 3 D Wms Rector
960 William Williams Cae Cowarch 11/02/1850 Inf D Wms Rector
961 Elizabeth Parry Gallt y pill 13/02/1850 Inf D Wms Rector
962 John Griffith Pen Carmel 14/02/1850 60 H Roberts Llanwnda
963 William Williams Pen bryn Tyn rhos 02/03/1850 25 D Wms Rector
964 Robert Pritchard Ty coch 05/03/1850 42 D Wms Rector
965 Jane Isaac Bryn glas 27/03/1850 68 D Wms Rector
966 Ellen Jones Tynlon Mount Haze? 08/04/1850 37 H Roberts Llanwnda
967 Gaynor Roberts Tan y groeslon 26/04/1850 79 D Wms Rector
968 Anne Roberts Brithdir Llanwnda 27/04/1850 54 D Wms Rector
969 Morris Jones Bwlan 03/05/1850 72 D Wms Rector
970 William Parry Glan y Gors 11/05/1850 51 H Roberts Llanwnda
971 Mary Roberts Tanrallt 17/05/1850 91 D Wms Rector
972 Ellin Owen Cae Iago 27/06/1850 62 D Wms Rector
973 Hugh Hughes Coed y Brain 24/07/1850 83 D Wms Rector
974 Ann Roberts Penllech 24/07/1850 70 D Wms Rector
975 John Eames Palace Carnarvon 29/07/1850 68 H Roberts Llanwnda
976 Mary Owen Tan y ffordd 14/09/1850 77 D Wms Rector
977 Morris Pritchard Ynys y ffordd 21/09/1850 70 D Wms Rector
978 Richard Roberts Tyn lon Llanwnda 15/10/1850 18 D Wms Rector
979 Mary Owen Gilwern isaf 22/10/1850 52 J B Herbert Llanbeblig
980 Grace Thorman Pen y boncan 01/11/1850 15 D Wms Rector
981 Catherine Parry Glan y Gors 01/11/1850 20 D Wms Rector
982 Robert Roberts Pwllheli 14/11/1850 33 D Wms Rector
983 Catherine Jones Ty'n Nant 21/12/1850 15m? D Wms Rector
984 Mary Roberts Gwern y fala 25/12/1850 83 D Wms Rector
985 Ann Williams Rhos Nenan 31/12/1850 1 D Wms Rector
986 Thomas Williams Bethesda 11/01/1851 38 D Wms Rector
987 Ellin Williams Tan Lon 05/02/1851 9 D Wms Rector
988 Thomas Jones Tyn Nant 15/02/1851 79 D Wms Rector
989 John Davies Tyn y Coed 01/03/1851 84 D Wms Rector
990 Gaynor Jones Tyddyn Dafydd 01/03/1851 74 D Wms Rector
991 Thomas Williams Hen rhyd 05/03/1851 56 D Wms Rector
992 Samuel Pritchard Morfa Lodge 08/03/1851 77 D Wms Rector
993 Richard Roberts Penrhos 24/03/1851 76 D Wms Rector
994 Mary Georgina Wynne Glynllifon 04/04/1851 Inf D Wms Rector
995 Jane Jones Tai newyddion 24/03/1851 29 D Wms Rector
996 Catherine Griffith Tryfan 26/03/1851 93 D Wms Rector
997 Thomas Williams Cefn Emrys 16/05/1851 30 D Wms Rector
998 Lowry Lloyd Bryn Iago 17/05/1851 78 D Wms Rector
999 Ellin Roberts Cefn Eithin 02/06/1851 D Wms Rector
1000 John Roberts Efal Uchaf 02/06/1851 15 D Wms Rector
1001 Ellin Jones Garth Llanwnda 20/06/1851 23 D Wms Rector
1002 Jane Jones Bodhyfryd 25/06/1851 67 D Wms Rector
1003 Richard Pritchard Tyn lon 25/06/1851 39 D Wms Rector
1004 Catherine Thomas Tan Lon 30/07/1851 1 D Wms Rector
1005 William Percival Wynn Glynllifon 06/08/1851 5 D Wms Rector
1006 Ann Griffith Gerlan bach 02/09/1851 84? D Wms Rector
1007 Thomas Robinson Glan rafon 27/09/1851 40 D Wms Rector
1008 Jane Hughes Llwyn du bach 01/10/1851 34 D Wms Rector
1009 Ann Pritchard Ynys y ffordd 08/10/1851 66 H G Edwards Llanbeblig
1010 John Hughes Rhos nenan 29/10/1851 51 D Wms Rector
1011 Grace Ellis Tyn llan 05/11/1851 4 D Wms Rector
1012 Margaret Jones Bodfan 05/11/1851 Inf D Wms Rector
1013 Cornelius Ellis Llandwrog 10/11/1851 36 H Roberts Llanwnda
1014 Owen Davies Yard Collin 28/11/1851 52 D Wms Rector
1015 John Jones Tyddyn Lawrence 28/11/1851 Inf D Wms Rector
1016 Robert Griffith Rhwng y ddwy afon 29/11/1851 86 D Wms Rector
1017 Catherine Griffith Beudy isaf 06/12/1851 34 D Wms Rector
1018 Henry Evans Rhos Nenan 10/01/1852 Inf D Wms Rector
1019 Robert Owen Cottages 12/01/1852 67 D Wms Rector
1020 Mary Roberts Gwern y fala 31/01/1852 3 D Wms Rector
1021 Griffith Pritchard Pen y Groes 11/02/1852 57 D Wms Rector
1022 Hugh Pritchard Fron dirion Llanllyfni 23/02/1852 32 D Wms Rector
1023 Henry Evans Pen rallt 25/02/1852 9 D Wms Rector
1024 Richard Williams Hen Efal 27/02/1852 1 D Wms Rector
1025 Evan Evans Morfa 09/03/1852 21 D Wms Rector
1026 John Roberts Yr Eil 09/03/1852 18 D Wms Rector
1027 Richard Roberts Bryn Pistill 18/03/1852 83 D Wms Rector
1028 Laura Griffith Tyddyn Lawrence 07/04/1852 75 D Wms Rector
1029 Richard Jones Bryn y Gro 27/04/1852 39 D Wms Rector
1030 Ann Evans Llwyn y Gwalch 03/05/1852 88 D Wms Rector
1031 Robert Evans Morfa 03/05/1852 Inf D Wms Rector
1032 Solomon Parry Collfryn 09/05/1852 83 D Wms Rector
1033 John Humphreys Bethesda 22/05/1852 82 D Wms Rector
1034 Robert Jones Storehouse Llanwnda 25/05/1852 41 D Wms Rector
1035 Owen Jones Garreg Lwyd 05/06/1852 Inf D Wms Rector
1036 Humphrey Jones Cae Cowarch 09/06/1852 4 D Wms Rector
1037 Henry Hughes Carnarvon 16/06/1852 31 D Wms Rector
1038 John Humphreys Cottages 19/06/1852 Inf D Wms Rector
1039 Griffith Griffith Tyddyn bottwm 29/06/1852 1 D Wms Rector
1040 Mary Williams Coed y Brain 06/07/1852 18 D Wms Rector
1041 Jane Jones Pen y Groes 13/07/1852 2 D Wms Rector
1042 Evan Jones Bethesda 07/08/1852 5 D Wms Rector
1043 Robert Jones Bethesda 07/08/1852 2 D Wms Rector
1044 Catherine Thomas Henrhyd 11/08/1852 3 H Roberts Llanwnda
1045 Robert Jones Garreg lwyd 14/08/1852 Inf D Wms Rector
1046 Catherine Parry Cefn Eithin 17/08/1852 3 H Roberts Llanwnda
1047 Catherine Williams Bethesda 17/08/1852 9 H Roberts Llanwnda
1048 John Jones Rhos nenan 23/08/1852 23 H G Edwards Llanbeblig
1049 Mary Davies Rhos nenan 24/08/1852 2 H Roberts Llanwnda
1050 Catherine Thomas Henrhyd 25/08/1852 3 R Wms Carnarvon
1051 William Roberts Bethesda 25/08/1852 17m R Wms Carnarvon
1052 Ellin Griffith Bethesda 28/08/1852 1 D Wms Rector
1053 Thomas Parry Cefn Eithin 01/10/1852 7 D Wms Rector
1054 Ann Williams Tyn lon 04/10/1852 17 D Wms Rector
1055 Ellen Hughes Llandwrog 05/10/1852 93 R Wms Carnarvon
1056 Mary Edwards Bryn nenan 15/10/1852 6 D Wms Rector
1057 John Griffith Bethesda 06/11/1852 Inf D Wms Rector
1058 Hugh Pritchard Llwyn du 20/11/1852 7 D Wms Rector
1059 William Thomas Lleiniau 14/12/1852 86 D Wms Rector
1060 William Roberts Tan lan 17/12/1852 78 D Wms Rector
1061 Mary Jones Bethesda 20/12/1852 17 D Wms Rector
1062 Margaret Davies Cae'r Sarn 29/12/1852 26 D Wms Rector
1063 Margaret Owen Gilwern isaf 01/01/1853 21 D Wms Rector
1064 Ann Jones Scubor fawr 26/01/1853 86 J Hughes Llanwnda
1065 Robert Roberts Bwlch glas 31/01/1853 17 D Wms Rector
1066 David Roberts Beudy newydd 16/02/1853 77 D Wms Rector
1067 John Griffith Cae sidin 23/02/1853 49 D Wms Rector
1068 Ellin Jones Tan y Coed 23/02/1853 Inf D Wms Rector
1069 Jane Jones Cefn nen 12/03/1853 69 D Wms Rector
1070 John Williams Rhos nenan 26/03/1853 Inf D Wms Rector
1071 William Morris Yr Eil 04/04/1853 21 D Wms Rector
1072 Catherine Roberts Dolydd 20/04/1853 44 D Wms Rector
1073 John Roberts Tal llyn 23/04/1853 56 D Wms Rector
1074 Letitia Evans Tyn lon 11/05/1853 79 D Wms Rector
1075 Robert Owen Tyn lon Llanwnda 23/05/1853 76 D Wms Rector
1076 Owen Jones Tyn Llan 03/06/1853 54 D Wms Rector
1077 John Wilson Dolydd 06/06/1853 85 D Wms Rector
1078 Gwen Jones Bronelen Llanbeblig 09/06/1853 57 J Hughes Llanwnda
1079 Hugh Griffith Buarth newydd 29/06/1853 57 D Wms Rector
1080 Elizabeth Griffith Bryn ffynnon 01/07/1853 22 D Wms Rector
1081 Robert Jones Dol Fredith? 22/07/1853 62 D Wms Rector
1082 Anne Jones Tynlon 29/08/1853 36 H L Price Curate
1083 Ann Hughes Tyn y werglodd 02/09/1853 38 D Wms Rector
1084 Henry Pritchard Hafod Evan 01/10/1853 77 H L Price Curate
1085 Ellin Jones Cae'r Loda 03/11/1853 57 D Wms Rector
1086 Jane Jones Carnarvon 23/12/1853 62 D Wms Rector
1087 Thomas Williams Llidiart gwyn 31/12/1853 26 D Wms Rector
1088 Mary Jones Tryfan 05/01/1854 73 D Wms Rector
1089 Richard Jones Tyn lon 11/01/1854 Inf John Price Dolgellau
1090 Martha Williams Almshouse 14/01/1854 94 John Price Dolgellau
1091 Elizabeth Evans Cottage Llandwrog 06/02/1854 25 John Price Dolgellau
1092 Mary Williams Rectory Llandwrog 10/02/1854 64 John Price Dolgellau
1093 John Jones Rhos nennan 11/02/1854 83 John Price Dolgellau
1094 John Williams Ty gwyn collfryn 24/02/1854 Inf John Price Dolgellau
1095 Owen Davies Tyddyn mawr 27/03/1854 93 D Wms Rector
1096 William Williams Hen Efal 27/03/1854 13 D Wms Rector
1097 Thomas Thomas Garreg wen 01/04/1854 Inf D Wms Rector
1098 John Jones Bethesda 10/04/1854 13 D Wms Rector
1099 William Williams Bryn Nenan 12/04/1854 84 D Wms Rector
1100 Elizabeth Evans Cefn coed 19/04/1854 39 H L Price Curate
1101 Henry Williams Rhos nennan 21/04/1854 29 H L Price Curate
1102 Gaynor Davies Tan y groeslon 21/04/1854 25 H L Price Curate
1103 Margaret Hughes Coed y Brain 25/04/1854 85 D Wms Rector
1104 Jane Jones Cae Garw 26/04/1854 81 D Wms Rector
1105 Margaret Williams Talsarn 25/05/1854 39 H L Price Curate
1106 Henry Jones Gilwern 27/05/1854 6w H L Price Curate
1107 John Williams Groeslon Llanllyfni Arms 07/06/1854 9m H L Price Curate
1108 Margaret Roberts Beudy newydd 10/06/1854 79 H L Price Curate
1109 Methusalem Jones Tyddyn Dafydd 17/06/1854 80 D Wms Rector
1110 John Jones Bodhyfryd 20/06/1854 72 H L Price Curate
1111 Gwen Jones Tyddyn Griffith Fychan 11/08/1854 9 H L Price Curate
1112 Frances Roberts Bryn tirion 19/08/1854 13 D Wms Rector
1113 William Pritchard Tin y Gamdda 28/08/1854 65 D Wms Rector
1114 Elizabeth Thomas Pen rallt 31/08/1854 53 James Meredith Abergele
1115 Jane Evans Cottage 18/09/1854 14 H L Price Curate
1116 Charlotte Pike Glynllifon 07/10/1854 51 D Wms Rector
1117 Mary Hughes Rhos Tryfan 18/10/1854 70 H L Price Curate
1118 Ann Hughes Bethesda 27/11/1854 53 D Wms Rector
1119 Mary Williams Tyn lon 08/01/1855 82 D Wms Rector
1120 Mary Jones Ysgubor fawr 10/01/1855 51 James Pryse Curate
1121 Catherine Humphreys Cefn coch 17/01/1855 67 James Pryse Curate
1122 William Prichard Dolbadarn 17/01/1855 1 James Pryse Curate
1123 Griffith Parry Collfryn 22/01/1855 50 D Wms Rector
1124 Mark Williams Bryntrefeilir 06/02/1855 41 James Pryse Curate
1125 John Eames Rhandir 14/02/1855 7 D Wms Rector
1126 Ann Williams Pen Boncan 17/02/1855 94 D Wms Rector
1127 John Owen Groeslon 19/02/1855 33 James Pryse Curate
1128 Catherine Evans Bryn Efan 12/03/1855 64 D Wms Rector
1129 William Jones Voryd Llanwnda 20/03/1855 3 James Pryse Curate
1130 Owen Pierce Groeslon 21/03/1855 28 D Wms Rector
1131 Lowry Jones Dolydd 24/03/1855 67 James Pryse Curate
1132 Henry Williams Caesion 28/03/1855 83 James Pryse Curate
1133 Catherine Williams Nantlle 05/04/1855 2 James Pryse Curate
1134 Richard Pritchard Llandwrog 10/04/1855 28 James Pryse Curate
1135 Ellin Evans Penrallt 04/05/1855 53 D Wms Rector
1136 William Humphreys Cottages 07/05/1855 39 D Wms Rector
1137 Ann Pritchard Ty coch 08/05/1855 89 D Wms Rector
1138 Margaret Hughes Bryn Iago 11/05/1855 Inf D Wms Rector
1139 Thomas Jones Ty Newydd 19/05/1855 9 D Wms Rector
1140 Owen Roberts Bryn naid hir 25/05/1855 25 D Wms Rector
1141 William Jones Bron helen 20/06/1855 33 D Wms Rector
1142 Owen Jones Llidiart gwyn 04/07/1855 22 James Pryse Curate
1143 John Roberts Carnarvon 06/08/1855 46 D Wms Rector
1144 Catherine Pritchard Llwyn y Gwalch 25/08/1855 84 James Pryse Curate
1145 Elias Jones Factory Tryfan 31/08/1855 23 D Wms Rector
1146 Gwen Williams Cae mryson 01/09/1855 40 D Wms Rector
1147 Margaret Williams Fron oleu 06/09/1855 67 D Wms Rector
1148 Mary Jones Fron helig 08/09/1855 Inf James Pryse Curate
1149 Jane Evans Bryn goleu 22/09/1855 57 D Wms Rector
1150 William Thomas Tan Lon 28/09/1855 45 D Wms Rector
1151 Anne Jones Llandwrog 16/10/1855 53 James Pryse Curate
1152 John Jones Rhyd felan 12/11/1855 6 D Wms Rector
1153 John Williams Cae doctor bach 17/11/1855 83 James Pryse Curate
1154 Mary Ellis Garden House Glynllifon 23/11/1855 39 D Wms Rector
1155 William Williams Tylon 28/11/1855 5 James Pryse Curate
1156 Alice Hughes Cefn Eithin 12/12/1855 49 D Wms Rector
1157 Ellin Jones Tyddyn Dafydd 29/12/1855 3m James Pryse Curate
1158 Jane Thomas Tynynant 19/01/1856 52 James Pryse Curate
1159 David Williams Felin Forgan 26/01/1856 3 James Pryse Curate
1160 Jane Parry Gallty pill 08/02/1856 33 D Wms Rector
1161 Anne Pritchard Llain y ffynnon 09/02/1856 5 James Pryse Curate
1162 Thomas Williams Felin Llwyn y Gwalch 13/02/1856 77 James Pryse Curate
1163 William Williams Tan y Shop 11/03/1856 37 D Wms Rector
1164 Ellin Daniel Bryn Eithin 29/03/1856 94 D Wms Rector
1165 John Owen Mounthazel 25/04/1856 64 James Pryse Curate
1166 Jane Griffith Tylon 10/05/1856 51 James Pryse Curate
1167 Robert Griffith Avotti ty newydd 21/05/1856 85 James Pryse Curate
1168 Hugh Jones Waun fawr Llanbeblig 03/06/1856 66 James Pryse Curate
1169 Hugh Hughes Groeslon 14/06/1856 24 James Pryse Curate
1170 Ellin Humphreys Tyn rhos 21/06/1856 67 D Wms Rector
1171 Anne Hughes Carnarvon New Street 25/06/1856 65 James Pryse Curate
1172 Mary Ellis Garden House Glynllifon 28/06/1856 10 James Pryse Curate
1173 David Williams Bryn Iago 12/07/1856 20 James Pryse Curate
1174 Hugh Jones Cefn rhos 20/09/1856 18 D Wms Rector
1175 Barbara Roberts Efal Uchaf 30/09/1856 60 D Wms Rector
1176 John Morris Penygroes Llanllyfni 01/10/1856 29 James Pryse Curate
1177 Margaret Griffith Bethesda 13/10/1856 39 D Wms Rector
1178 Jane Edwards Glynllifon 29/10/1856 101 James Pryse Curate
1179 Elizabeth Roberts Tan y Cefn Llanwnda 17/11/1856 80 D Wms Rector
1180 Amy Lloyd Tai hirion Llanwnda 25/11/1856 80 D Wms Rector
1181 Owen Jones Babell 26/11/1856 4 D Wms Rector
1182 John Griffith Minffordd 10/01/1857 3 James Pryse Curate
1183 John Evans Llandwrog 05/02/1857 56 James Pryse Curate
1184 Elizabeth Owen Cefn Eithin 10/02/1857 2 D Wms Rector
1185 Richard Jones Cae Doctor bach 16/02/1857 Inf D Wms Rector
1186 Margaret Evans Glanmorfa 23/02/1857 13m James Pryse Curate
1187 Ellin Jones Tyddyn Dafydd 24/02/1857 Inf D Wms Rector
1188 Evan Jones Caer Doctor bach 16/03/1857 1 D Wms Rector
1189 Catherine Davies Cae'r Constable 28/03/1857 1 D Wms Rector
1190 Jane Thomas Hen Shop 28/03/1857 33 D Wms Rector
1191 Jane Griffith Carnarvon 01/04/1857 57 D Wms Rector
1192 William Hughes Tyr lon 18/05/1857 80 D Wms Rector
1193 Ellin Williams Cae'r ffridd 23/05/1857 84 D Wms Rector
1194 John Davies Gerlan 05/06/1857 20 D Wms Rector
1195 Anne Thomas Hen Rhyd 09/06/1857 31 James Pryse Curate
1196 Susan Parry Almshouse 10/06/1857 60 D Wms Rector
1197 John Hughes Cefn Nen 25/06/1857 43 James Pryse Curate
1198 Ellin Griffith Minffordd 27/06/1857 1 D Wms Rector
1199 Trevor Williams No Address 30/06/1857 17 James Pryse Curate
1200 Jane Owen Gilwern isaf 08/07/1857 2 D Wms Rector
1201 Jane Jones Groeslon 25/07/1857 1 James Pryse Curate
1202 Jane Griffith Cottages 03/08/1857 28 D Wms Rector
1203 Ellin Jones Bethesda 14/08/1857 40 James Pryse Curate
1204 Jane Williams Appii fforum 15/08/1857 6 James Pryse Curate
1205 Anne Foulkes Pant y Celin Llanwnda 02/09/1857 76 D Wms Rector
1206 Jane Thomas Talysarn 10/10/1857 2 James Pryse Curate
1207 William Hughes No Address 10/11/1857 4 D Wms Rector
1208 William Roberts Caety 13/11/1857 67 James Pryse Curate
1209 David Williams Groeslon 21/11/1857 27 James Pryse Curate
1210 Jane Roberts Brynbugeiliaid bach 25/11/1857 45 James Pryse Curate
1211 Frances Maria Wynn Glynllifon 27/11/1857 44 D Wms Rector
1212 Robert Roberts Grigan ddu 27/11/1857 81 James Pryse Curate
1213 Ann Roberts Bonc Voryd Llanwnda 22/01/1858 86 James Pryse Curate
1214 Ellis Hughes Bontygarreg 24/02/1858 58 James Pryse Curate
1215 Robert Jones Bryntirion Llanllechid 24/02/1858 50 James Pryse Curate
1216 William Roberts Brynglas 25/02/1858 67 James Pryse Curate
1217 Richard Thomas Moel Tryfan Llanwnda 06/03/1858 52 James Pryse Curate
1218 Anne Davies Cae Constable 06/03/1858 4 James Pryse Curate
1219 Ann Morris ? ffordd 10/03/1858 27 D Wms Rector
1220 Margaret Jones Pant Twrog 20/03/1858 80 D Wms Rector
1221 Ellin Hughes Bethesda 06/04/1858 88 D Wms Rector
1222 Meirick Griffith Tyddyn Lawrence 16/04/1858 85 James Pryse Curate
1223 Thomas Jones Ty'n lon 20/04/1858 98 D Wms Rector
1224 William Griffith Rhos nenan 05/05/1858 Inf James Pryse Curate
1225 Owen Pritchard Tynywerglodd 28/05/1858 49 James Pryse Curate
1226 Ellin Jones Tai'r lon Llanwnda 21/09/1858 2 D Wms Rector
1227 Martha Thomas Lleiniau 24/09/1858 50 J Kinsey Davies Llanwnda
1228 Robert Isaac Morfa coch 06/11/1858 54 D Wms Rector
1229 William Griffith Llandwrog 25/12/1858 73 James Pryse Curate
1230 Evan Jones Bethesda 18/02/1859 43 D Wms Rector
1231 John Griffith Bontgarreg 25/04/1859 52 James Pryse Curate
1232 Thomas Williams Tynlon 17/05/1859 19 James Pryse Curate
1233 Robert Roberts Bethesda 19/05/1859 11w James Pryse Curate
1234 Owen Williams Tyn lon 21/06/1859 26 D Wms Rector
1235 Margaret Lewis Tan Rhiw 25/07/1859 21 D Wms Rector
1236 Robert Williams Tyn lon 05/12/1859 52 D Wms Rector
1237 Robert Pritchard Cottage Dec 1859 70 D Wms Rector
1238 Magdalen Jones Caer Doctor bach 03/01/1860 Inf D Wms Rector
1239 Ann Owen Cefn Badda 07/01/1860 90 D Wms Rector
1240 Ellin Evans Tan y Groeslon 03/02/1860 1 D Wms Rector
1241 Elizabeth Jones Bodfan 03/03/1860 3 D Wms Rector
1242 Margaret Griffith Cottages 31/03/1860 73 D Wms Rector
1243 Elizabeth Lewis Carnarvon 14/05/1860 82 D Wms Rector
1244 Catherine Jones Llwyn y Gwalch 25/06/1860 66 D Wms Rector
1245 Ellin Jones Cae Doctor bach 27/08/1860 14 James Pryse Curate
1246 Owen Jones Caer Doctor bach 31/08/1860 43 James Pryse Curate
1247 John Jones Cae Doctor bach 08/10/1860 20 James Pryse Curate
1248 Owen Griffith Evans Cottage 22/10/1860 5d James Pryse Curate
1249 Mary Jones Dafarn Dydur 07/11/1860 9m James Pryse Curate
1250 Elizabeth Thomas Glynllifon Lodge 13/11/1860 68 B Morgan Rector
1251 Winifred Thomas Penrhynbwlan 21/11/1860 63 James Pryse Curate
1252 Thomas Williams Danyffordd 06/12/1860 81 James Pryse Curate
1253 Margaret Lewis Carnarvon 31/12/1860 94 B Morgan Rector
1254 John Thorman Fort Glynllifon 04/01/1861 78 James Pryse Curate
1255 Richard Evans Ty Mwd 14/01/1861 13 B Morgan Rector
1256 Elizabeth Hughes Bethesda Jan 1861 19 B Morgan Rector
1257 Griffith Jones Morfa 08/02/1861 49 B Morgan Rector
1258 Alice Williams Beddgwenan 22/02/1861 78 B Morgan Rector
1259 Elizabeth Thomas Bethesda 23/02/1861 74 B Morgan Rector
1260 William Salmon Upper Lodge 01/03/1861 65 Owen Wms Minister
1261 Mary Jones Llwyn Einion Llanfor Bala 26/02/1861 82 B Morgan Rector
1262 William Jones Ysgubor Fawr 20/03/1861 86 B Morgan Rector
1263 Margaret Prichard Llanllyfni 06/04/1861 63 B Morgan Rector
1264 Margaret Hughes Tyn lon 01/05/1861 84 O Ll Williams Curate
1265 Catherine Evans Crugan Wen 30/05/1861 29 O Ll Williams Curate
1266 Robert Jones Tyddyn Gwrthfychan 20/06/1861 53 O Ll Williams Curate
1267 Ann Williams Belan Las 08/07/1861 80 O Ll Williams Curate
1268 Mary Griffith Tryfan 06/08/1861 73 B Morgan Rector
1269 Gaynor Owen Cefn ab Adda 04/09/1861 87 O Ll Williams Curate
1270 Margaret Thomas Llainiau 30/09/1861 71 O Ll Williams Curate
1271 William Hughes Talyllyn 26/12/1861 35 O Ll Williams Curate
1272 Mary Roberts Bethesda 06/01/1862 1 O Ll Williams Curate
1273 John Roberts Morfa coch 14/01/1862 24 B Morgan Rector
1274 Mary Jones Dolyredydd 27/01/1862 73 James Pryse Curate
1275 Elizabeth Owen Dolbadarn 07/02/1862 66 James Pryse Curate
1276 Mary Owen Tainewyddion 14/02/1862 77 James Pryse Curate
1277 William Jones Brynglas 03/04/1862 70 David Rbts Minister
1278 Gwen Jones Wood Cottage 24/04/1862 3 David Rbts Minister
1279 Robert Hughes Garthdorwen 01/05/1862 26 David Rbts Minister
1280 Catharine Owen Cottages Llandwrog 02/05/1862 70 David Rbts Minister
1281 William Jones Pantwrog (Parish Clk 44yrs) 03/05/1862 74 Owen W Jones Minister
1282 John Parry Collfryn mawr 07/06/1862 64 Wm Jones Rector
1283 Jane Thomas Warren 10/06/1862 29 Wm Jones Rector
1284 Margaret Parry Llandwrog 30/06/1862 88 Wm Jones Rector
1285 Mary Jones Ffrwd 01/07/1862 85 Wm Jones Rector
1286 John Jones Ffrwd 08/09/1862 85 Wm Jones Rector
1287 Anne Williams Pentref faelir 05/11/1862 10w Wm Jones Rector
1288 Jane Williams Pentref faelir 05/11/1862 10w Wm Jones Rector
1289 Mary Owen Tycroes 15/01/1863 86 Wm Jones Rector
1290 John Evans Penyrallt 28/01/1863 56 Wm Jones Rector
1291 Hugh Jones Ty'n lon 28/02/1863 9m Wm Jones Rector
1292 Thomas Jones Penybwth 09/03/1863 19 Wm Jones Rector
1293 John Evans Rose Cottage Llandwrog 16/04/1863 9 Wm Jones Rector
1294 Robert Roberts Glyniwrch 27/04/1863 18m Wm Jones Rector
1295 Elizabeth Evans Bethesda 05/05/1863 1d Wm Jones Rector
1296 Elizabeth Roberts Caety 03/06/1863 68 Wm Jones Rector
1297 Elizabeth Roberts Rhosnenan 03/06/1863 65 Wm Jones Rector
1298 Robert Roberts Bethesda 04/06/1863 35 James Pryse Minister
1299 Jane Thomas Ty'n lon ganol Morfa 24/06/1863 22 Wm Jones Rector
1300 Elizabeth Parry Almshouses Llandwrog 03/09/1863 54 Wm Jones Rector
1301 William Jones Rhydfelen 21/09/1863 48 Wm Jones Rector
1302 Hugh Owen Benallt 16/10/1863 65 James Pryse Minister
1303 Robert Roberts Coed howell 22/10/1863 72 Wm Jones Rector
1304 Robert Evans Farm Yard Glynllifon 31/10/1863 78 Wm Jones Rector
1305 Elizabeth Williams Dolbadarn 09/01/1864 56 Wm Jones Rector
1306 Ellen Jones Bethesda 16/01/1864 23 Wm Jones Rector
1307 Hugh Griffith Llandwrog Village 02/02/1864 46 Wm Jones Rector
1308 Hannah Evans Llandwrog Village 02/04/1864 66 Wm Jones Rector
1309 Thomas Roberts Tan y groeslon 21/05/1864 90 Wm Jones Rector
1310 William Jones Beddgwenan 15/10/1864 60 Wm Jones Rector
1311 Ellen Hughes Tainewyddion 27/10/1864 23 Wm Jones Rector
1312 Elizabeth Jones Llandwrog 14/11/1864 73 Wm Jones Rector
1313 William Williams Bron oleu 18/11/1864 22 Wm Jones Rector
1314 Richard Williams Cefn hengoed Llanwnda 07/12/1864 76 Wm Jones Rector
1315 Robert Prichard Dol Badarn by Cefnemrys 08/12/1864 16 Wm Jones Rector
1316 Jane Williams Cefn Emrys 15/12/1864 73 Wm Jones Rector
1317 David Williams (Rev) Bodwelwyddan Rectory 27/01/1865 69 Canon Wms Llangeinwen
1318 Robert Thomas Glynllifon (House Steward) 28/01/1865 79 Wm Jones Rector
1319 Owen Griffith Tryfan 31/01/1865 76 Wm Jones Rector
1320 Richard Jones Cae'r geifr Glynllifon Park 10/02/1865 95 Wm Jones Rector
1321 Margaret Roberts Coed howell 21/02/1865 74 Wm Jones Rector
1322 Hugh Jones Fronhelig 10/03/1865 20 Wm Jones Rector
1323 Margaret Jones Rhydfelen 20/03/1865 18 Wm Jones Rector
1324 John Jones Y Babell 22/03/1865 5m Wm Jones Rector
1325 Elizabeth Williams Almshouses Llandwrog 23/03/1865 72 Wm Jones Rector
1326 Ellen Hughes Talyllyn 23/03/1865 6 Wm Jones Rector
1327 Henry Williams Cefn Emrys 04/04/1865 92 Wm Jones Rector
1328 Elizabeth Williams Llandwrog Village 07/04/1865 5 Wm Jones Rector
1329 Herbert David Jones Plascolyn 11/05/1965 4 James Pryse Minister
1330 Isaac Williams Cae'r cawslum 17/06/1965 29 Wm Jones Rector
1331 Griffith Jones Brynglas 17/06/1865 69 Wm Jones Rector
1332 John Thomas Trosterfyn Llanwnda 27/07/1865 36 Wm Jones Rector
1333 Richard Jones Tynlon 05/08/1865 18 Wm Jones Rector
1334 William Roberts Gwern y fala 18/08/1865 25 Wm Jones Rector
1335 Henry Ellis Bethesda 19/08/1865 4m Wm Jones Rector
1336 Robert Evans Bethesda 25/08/1865 1 J C Vincent Llanbeblig
1337 Margaret Roberts Tanyfaesdon 11/09/1865 69 Wm Jones Rector
1338 Catharine Evans Tanygroeslon 16/09/1865 29
1339 Mary Jones alias Wms Bwlan Farm 14/11/1865 70 James Pryse Minister
1340 Abraham Jones Carnarvon 25/12/1865 72 Wm Jones Rector
1341 Mary Jones Llwynpiod 28/12/1865 99 Wm Jones Rector
1342 Mary Jones Tryfan Factory 10/01/1866 55 James Pryse Minister
1343 John Roberts Morfa coch 17/02/1866 70 Wm Jones Rector
1344 John Burnell Maestwrog 15/03/1866 24 Wm Jones Rector
1345 Daniel O'Brien Bryndu 28/03/1866 70 James Pryse Curate
1346 Jane Jones Bethesda 04/04/1866 54 Wm Jones Rector
1347 Edward Roberts Wernafalau 28/04/1866 87 Wm Jones Rector
1348 Margaret Williams Cefn hengoed 14/05/1866 74 Wm Jones Rector
1349 Catharine Jones Rhydfelen 11/06/1866 53 Wm Jones Rector
1350 Elizabeth Evans Bethesda 30/06/1866 1 Wm Jones Rector
1351 Ellen Jones Ty'nlon 02/07/1866 43 Wm Jones Rector
1352 William Jones Caegarw 14/07/1866 57 Wm Jones Rector
1353 John Jones Rhiw allan 21/08/1866 80 Wm Jones Rector
1354 Jane Jones Llain yr Eglwys 13/09/1866 34 Wm Jones Rector
1355 Mary Owen Post Office Ffrwd 24/11/1866 24 Wm Jones Rector
1356 Jane Jones Ty'n lon 14/12/1866 98 Wm Jones Rector
1357 Robert Hughes Plas mawr 02/01/1867 28 Wm Jones Rector
1358 Elizabeth Hughes Tainewyddion 23/01/1867 67 Wm Jones Rector
1359 Jane Pritchard Bethesda (Bangor) 09/02/1867 83 Wm Jones Rector
1360 Robert Roberts Llandwrog Village 07/03/1867 33 Wm Jones Rector
1361 Robert Williams Bethesda Llandwrog 20/03/1867 19 Wm Jones Rector
1362 Robert Williams Ty'nylon 03/04/1867 2 Wm Jones Rector
1363 Mary Davies Tanlon 05/04/1867 14w D L Wms Llanwnda
1364 William Jones Ty'nylon 06/04/1967 3m Wm Jones Rector
1365 John Williams Llandwrog Village (No 5) 04/05/1867 3m Wm Jones Rector
1366 Ann Hughes Llidiart y Mynydd 23/05/1867 27 James Pryse Curate
1367 Anne Emily Catharine Jones Schoolhouse Llandwrog 03/06/1867 3 Wm Jones Rector
1368 Henry Thomas Penbryn Bwlan 17/07/1867 75 Wm Jones Rector
1369 David Lewis Bethesda 18/07/1867 19 Wm Jones Rector
1370 Ann O'Brien Bryndu 02/08/1867 76 James Pryse Curate
1371 William Evans Tangroeslon 12/08/1867 7 Wm Jones Rector
1372 David Hughes Garthdorwen 15/08/1867 63 Wm Jones Rector
1373 Robert Williams Tybach 04/09/1867 40 Wm Jones Rector
1374 Mary O'Brien Bryndu 11/09/1867 36 James Pryse Curate
1375 Jane Williams Fronoleu 14/09/1867 23 Wm Jones Rector
1376 John Humphrey Ffrwd 02/10/1867 78 Wm Jones Rector
1377 Margaret Williams Caehalen 23/10/1867 67 Wm Jones Rector
1378 Griffith Lewis Bethesda Llandwrog 22/11/1867 4 Wm Jones Rector
1379 Elizabeth Ellis Upper Cottage Llandwrog 17/12/1867 5m Wm Jones Rector
1380 Jane Williams Bethesda Llandwrog 12/02/1868 23 Wm Jones Rector
1381 Solomon Roberts Refail Ucha 20/02/1868 71 James Pryse Curate
1382 Hugh Roberts Brynrodyn Farm 13/03/1868 83 James Pryse Curate
1383 John Williams Caehalen 26/03/1868 76 Wm Jones Rector
1384 Jane Roberts Tanyfasdon 30/03/1868 16 Wm Jones Rector
1385 Jane Hughes Llidiart y Mynydd 02/04/1868 3 James Pryse Curate
1386 William Williams Llandwrog 13/04/1868 4w David Rbts Minister
1387 Hugh Roberts Tanyfaesdon 05/05/1868 80 Wm Jones Rector
1388 Anne Evans Ty mwd Morfa 15/06/1868 11 Wm Jones Rector
1389 Mary Jones Bethesda 13/07/1868 30 Wm Jones Rector
1390 Fanny Williams Ty bach 24/09/1868 9 Wm Jones Rector
1391 Elizabeth Jones Llandwrog Village 26/09/1868 15w Wm Jones Rector
1392 John Williams Ty isaf Llandwrog 19/10/1868 6 Wm Jones Rector
1393 Hugh Roberts Morfa mawr 23/11/1868 80 Wm Jones Rector
1394 Gwen Jones Ty'n llan Inn Llandwrog 10/12/1868 63 Wm Jones Rector
1395 Robert Evans Grugan Wen 20/03/1869 39 James Pryse Vicar
1396 Rees Owen Bethesda 17/04/1869 79 Wm Jones Rector
1397 William Griffiths Goat Inn Llanwnda 30/06/1869 3m D L Wms Llanwnda
1398 Anne Ellen Lewis Morfa 14/07/1869 14 D L Wms Llanwnda
1399 Robert Evans Church Cottage Llandwrog 06/08/1869 31 Wm Jones Rector
1400 Robert Joseph Jones Bronyfoel Hall 22/09/1869 3m Thos Laugharn Vicar
1401 William Hughes Henefail 28/09/1869 81 Wm Jones Rector
1402 Elizabeth Thorman Fort Glynllifon 29/10/1869 85 Wm Jones Rector
1403 Margaret Williams Lodge Glynllifon 13/11/1869 73 Wm Jones Rector
1404 Mary Prichard Llandwrog Village 31/12/1869 22 Wm Jones Rector
1405 Two bodies Crew of Gem Sunderland 11/01/1870 NK Wm Jones Rector
1406 Ann Hughes Grugan Wen 14/01/1870 58 Thos Laugharn Vicar
1407 Two bodies Crew of Gem Sunderland 17/01/1870 NK Wm Jones Rector
1408 Margaret Roberts Morfa Mawr 05/04/1870 81 D L Wms Llanwnda
1409 Owen Wynne Jones (Rev) Towyn Merioneth 08/04/1870 42 Wm Hughes Llanllyfni
1410 Robert Thomas Rhenthred? 29/04/1870 67 Thos Laugharn Vicar
1411 Catherine Hughes Pencaerwern 06/05/1870 82 Thos Laugharn Vicar
1412 John Roberts Brynglas bach 06/06/1870 5m Wm Jones Rector
1413 Thomas Owen Grugan ganol 01/09/1870 77 Thos Laugharn Vicar
1414 Margaret Ellen Williams Tynywerglodd Bethesda 01/12/1870 11w Thos Laugharn Vicar
1415 Ellen Pritchard Llandwrog Village 24/12/1870 36h Wm Jones Rector
1416 Jane Roberts Taigwynion 17/03/1871 52 Thos Laugharn Vicar
1417 Robert Williams Park y Morfa 25/03/1871 64 Thos Laugharn Vicar
1418 Alice Thorman Manchester 29/03/1871 67 Thos Laugharn Vicar
1419 William Griffiths Goat Inn Llanwnda 05/04/1871 11m D L Wms Llanwnda
1420 Ann Ellin Ellis Brynglas bach 06/06/1871 8m Thos Laugharn Vicar
1421 Grace Jones Cae'rlodau 14/06/1871 3 T Williams St George
1422 Richard Parry Tynewydd 30/06/1871 59 D L Wms Llanwnda
1423 Catherine Jones Tyddyn main hir 28/06/1871 79 Thos Laugharn Vicar
1424 William Evans Belan 04/07/1871 85 Thos Laugharn Vicar
1425 Henry Roberts Taigwynion 17/07/1871 76 D L Wms Llanwnda
1426 Catherine Jones Cae'r Doctor bach 19/08/1871 26 D L Wms Llanwnda
1427 William Griffith Dolydd 19/08/1871 79 Thos Laugharn Vicar
1428 Catherine Williams Ty'nlon 25/10/1871 13 D L Wms Llanwnda
1429 Ellen Jones Penygamfa 29/11/1871 3w David Rbts Bettws Garmon
1430 Ellen Griffith Square 06/12/1871 71 Thos Laugharn Vicar
1431 Robert Jones Rhiw allan 08/02/1872 79 Thos Laugharn Vicar
1432 Mary Williams Bragdy 16/02/1872 67 G H Davies Curate
1433 Elizabeth Roberts Rheil 22/02/1872 75 Thos Laugharn Vicar
1434 Margaret Hughes Carnarvon 06/03/1872 96 G H Davies Curate
1435 John Williams Park Cefncoed 21/03/1872 61 G H Davies Curate
1436 Evan Rowlands Cae lowarch 16/05/1872 74 G H Davies Curate
1437 William Shepherd Llandwrog 13/08/1872 10m G H Davies Curate
1438 Ellin Davies Llandwrog 16/08/1872 64 G H Davies Curate
1439 Anne Jane Jones Llwynypiod 07/09/1872 8 David Rbts Bettws Garmon
1440 Martha Jones Tynewydd Collfryn 02/09/1872 76 David Rbts Bettws Garmon
1441 John Roberts Glanrafon Llanwnda 12/09/1872 79 Wm Hughes Llanllyfni
1442 Hugh Jones Llandwrog 23/10/1872 2w Thos Laugharn Vicar
1443 William Thomas Ysgybor Uchaf 10/12/1872 66 David Rbts Bettws Garmon
1444 Mary Hughes Bethesda 11/01/1873 42 David Rbts Bettws Garmon
1445 Ellin Jones Pantwrog 01/02/1873 1w Thomas Williams
1446 Catherine Thomas Tanlan 13/02/1873 84? Thomas Williams
1447 Jane Owens Caerhalen Mawr 10/04/1873 52 Thos Laugharn Vicar
1448 Edwin Thorman Fort Glynllifon 21/05/1873 4m R M Edwards Llanwnda
1449 Margaret Jones Bwlan Chapel House 26/06/1873 64 Thos Laugharn Vicar
1450 Margaret Shepherd Church Cottage Llandwrog 07/08/1873 23 Wm Jones Rector
1451 William Hughes Cefneithin 03/09/1873 28 Thos Laugharn Vicar
1452 Ellen Jones Brynglas 08/10/1873 77 Thos Laugharn Vicar
1453 Elizabeth Jones Llandwrog 28/11/1873 24 Richard Jones Llanfrothen
1454 Richard Jones Bethesda 09/12/1873 37 D L Wms Llanwnda
1455 Ellen Roberts Tanyfeisdon 09/01/1874 48 D L Wms Llanwnda
1456 Ann Roberts Bethesda 16/01/1874 54 Thos Laugharn Vicar
1457 David Owen Davies Gilwern isaf 22/01/1874 75 Thos Laugharn Vicar
1458 Anne Ellen Hughes Bethesda 14/02/1874 4m D L Wms Llanwnda
1459 Evan Williams Uwchlawr Rhos 11/03/1874 70 John Evans Curate
1460 Mary Owen Penallt 18/03/1874 76 John Evans Curate
1461 Jane Jones Almshouses 09/04/1874 82 John Evans Curate
1462 Ellin Roberts Brynyrodyn 16/05/1874 58 John Evans Curate
1463 Mary Roberts Glyniwrch 20/06/1874 34 John Evans Curate
1464 Morris Roberts Rhile 23/06/1874 79 John Evans Curate
1465 Owen Parry Groeslon 23/07/1874 70 John Evans Curate
1466 Daniel McCully Newbrunswick America (Ribble) 03/08/1874 40 John Evans Curate
1467 William Griffith Upper Lodge 08/08/1874 24 Evan Davies Llanllyfni
1468 Catherine Evans Belan 10/08/1874 85 John Evans Curate
1469 Mary Jones Pantdwrog 13/08/1874 9 John Evans Curate
1470 John Hughes Bethesda 22/08/1874 22 John Evans Curate
1471 Robert Williams Bethesda 29/08/1874 32 John Evans Curate
1472 Ellin Roberts Tanyfaeston 28/09/1874 82 John Evans Curate
1473 Catherine Solomon Upper Lodge Glynllivon 21/11/1874 82 John Evans Curate
1474 David Thomas Caehalenbach 03/12/1874 10 John Evans Curate
1475 Martha Jones Dolmeredith 18/02/1875 42 Thos Laugharn Vicar
1476 Robert Jones Rhosymaelen 26/02/1875 70 John Evans Curate
1477 William Williams Warren Farm 05/03/1875 36 John Evans Curate
1478 Sarah Ellis Ysgyborfawr 23/04/1875 79 John Evans Curate
1479 Ellin Jones Cae Doctor Bach 28/04/1875 74 Wm Jones Llanbeblig
1480 Ellin Jones Penfforddfelen 01/05/1875 16 John Evans Curate
1481 William Thomas Cae'r llwyn Cottage Llandwrog 11/05/1875 4 John Evans Curate
1482 Margaret Jones Bwlan Farm 17/05/1875 80 John Evans Curate
1483 Anne Jones Ty Coch 26/06/1875 72 John Evans Curate
1484 Ellin Griffith Dolydd 17/07/1875 82 John Evans Curate
1485 Elizabeth Jones Morfa Coch 20/07/1875 14m John Evans Curate
1486 William Jones Ty Coch 13/08/1875 38 John Evans Curate
1487 Margaret Jones Llandwrog Village 25/09/1875 53 John Evans Curate
1488 Robert Owen Benallt 09/10/1875 73 M Wheldon Jones Llangybi
1489 John Jones Ty Coch 14/10/1875 79 John Evans Curate
1490 Thomas Jones Tynlon Llandwrog 01/11/1875 25 John Evans Curate
1491 Jane Wilkinson Llandwrog 04/11/1875 62 John Evans Curate
1492 Elizabeth Mary Roberts Llandwrog 13/11/1875 17 John Evans Curate
1493 Thomas Wilkinson Llandwrog Village 22/11/1875 65 John Evans Curate
1494 Robert Thomas Tyddynelen 02/12/1875 70 John Evans Curate
1495 Mark Williams Tyddyn bwtwm 09/12/1875 8w John Evans Curate
1496 William White Penrhos Carnarvon 16/12/1875 58 John Evans Curate
1497 Evan Jones Gilwern 19/02/1876 32 John Evans Curate
1498 Elizabeth Roberts Gwernfalen 21/03/1876 62 John Evans Curate
1499 Griffith Jones Caegarw 30/03/1876 59 John Evans Curate
1500 Robert Thomas Ty Capel Bwlan 31/03/1876 1w John Evans Curate
1501 Elizabeth Williams Park Cefn coed 02/05/1876 87 J B Price Rector
1502 John Williams Llandwrog 20/05/1876 57 J B Price Rector
1503 William Humphrey Llandwrog 03/06/1876 67 J B Price Rector
1504 Ellen Evans Llandwrog 11/07/1876 38 J B Price Rector
1505 Spencer Percival Wynn Aberdunant 18/08/1876 2m J B Price Rector
1506 John Jones Bwlan Farm 22/08/1876 86 J B Price Rector
1507 Catharine Roberts Llandwrog 29/08/1876 23 J B Price Rector
1508 Margaret Jones Llandwrog 13/09/1876 54 J B Price Rector
1509 Ann Jones Tynlon 02/10/1876 8 J B Price Rector
1510 Lena Annie Roberts Glynllifon Lodge 12/10/1876 10 J B Price Rector
1511 Ernest William Roberts Glynllifon Lodge 27/10/1876 8 J B Price Rector
1512 Jane Williams Bodhyfryd 28/10/1876 2 J B Price Rector
1513 Henry Williams Bodhyfryd 04/11/1876 13m J B Price Rector
1514 Mary Humphrey Llandwrog Village 08/11/1876 89 J B Price Rector
1515 Griffith Williams Bodryn Llandwrog 20/11/1876 18m J B Price Rector
1516 Ellis Hughes Maesmawr Llandwrog 28/11/1876 11 J B Price Rector
1517 Margaret Jones Llandwrog Village 27/12/1876 10m J B Price Rector
1518 Margaret Williams Bethesda Llandwrog 24/02/1877 5m J B Price Rector
1519 Ann Lewis Carnarvon 15/03/1877 64 J B Price Rector
1520 David W Evans Llandwrog 07/05/1877 7m J B Price Rector
1521 John Williams Llandwrog 30/05/1877 79 Thos Laugharn Vicar
1522 Evan Roberts Llanwnda 22/06/1877 78 Thos Laugharn Vicar
1523 William Humphrey Llandwrog 29/06/1877 12 Thos Laugharn Vicar
1524 Mary Parry Bethesda Llandwrog 05/07/1877 76 J B Price Rector
1525 Lena Ellen Griffith Goat Inn Llanwnda 29/08/1877 4m J B Price Rector
1526 Mary Griffith Tyddyn Bottwm Llandwrog 05/09/1877 58 J B Price Rector
1527 Unknown Male Drowned Ship Fred Clague 17/12/1877 30 abt J B Price Rector
1528 Catharine Jane Evans Tanlan 28/12/1877 7 J B Price Rector
1529 Ellen Jones Roberts Bryntirion 01/02/1878 82 J B Price Rector
1530 William Prichard Penboncan 26/03/1878 78 J B Price Rector
1531 William Lewis Caerdoctor Bach 24/04/1878 76 Thos Laugharn Vicar
1532 William Roberts Wern y falan 04/06/1878 72 J B Price Rector
1533 Thomas John Wynn Glynllivon 29/08/1878 38 J B Price Rector (Cemetery)
1534 John Henry Jones Penrallt Cottage 28/10/1878 3w J B Price Rector (Cemetery)
1535 Richard Evans The Park 05/12/1878 8m J B Price Rector (Cemetery)
1536 Sarah Williams Coed howel 26/12/1878 9m J B Price Rector (Cemetery)
1537 Mary Evans Tyddyn dafydd 02/01/1879 95 J B Price Rector (Churchyard)
1538 John Williams Glynllifon Lodge 04/01/1879 91 J B Price Rector (Cemetery)
1539 Evan Hughes Grugan Wen 29/01/1879 77 J B Price Rector (Churchyard)
1540 David Thomas Ty'r Capel Bwlan 01/04/1879 88 J B Price Rector (Churchyard)
1541 Catharine Jones Brynglas 04/04/1879 82 J B Price Rector (Churchyard)
1542 Edmund Jones Tynllan 19/04/1879 36 J B Price Rector (Cemetery)
1543 Mark Williams Tyddyn bottwm 28/04/1879 1 J B Price Rector (Cemetery)
1544 Louisa Mills MacNamara Llandwrog Almshouses 10/06/1879 62 J B Price Rector (Cemetery)
1545 Ann Roberts Tanyfaeston Llandwrog 03/07/1879 35 J B Price Rector (Cemetery)
1546 Elizabeth Lewis Tanrhiw 13/07/1879 79 J B Price Rector (Cemetery)
1547 Robert Lewis Tanrhiw 09/08/1879 64 J B Price Rector (Cemetery)
1548 David Griffith Tyddyn Bottwm 25/09/1879 57 Thos Laugharn Vicar (Churchyard)
1549 William Williams Tybach 27/09/1879 22 Thos Laugharn Vicar (Cemetery)
1550 Catharine Lewis Penybonc St Thomas 19/11/1879 61 J B Price Rector (Churchyard)
1551 William Davies Tanygroeslon 09/01/1880 77 J B Price Rector (Churchyard)
1552 Elizabeth Roberts Morfa Coch 31/01/1880 74 Thos Laugharn Vicar (Churchyard)
1553 Mary Elizabeth Thomas Bethesda 16/04/1880 6m J B Price Rector (Cemetery)
1554 Mary Jones Tyddyn Bottom 26/04/1880 11m J B Price Rector (Cemetery)
1555 John Hughes Tynlon 28/04/1880 55 J B Price Rector (Cemetery)
1556 Robert Roberts Fronoleu 04/05/1880 70 J B Price Rector (Cemetery)
1557 Ellen Prichard Bethesda 19/05/1880 1m J B Price Rector (Cemetery)
1558 Humphrey Jones Square Lodge Llandwrog 22/06/1880 64 J B Price Rector (Churchyard)
1559 William Hughes Cil-llidiart 30/12/1880 87 J B Price Rector (Cemetery)
1560 John Jones TY newydd Collfryn 01/06/1881 83 J B Price Rector
1561 John Owen Post Office Ffrwd 01/07/1881 71 J B Price Rector
1562 Mary White Glynllivon 06/07/1881 81 J B Price Rector
1563 Ellen Jones Brynhyfryd 18/08/1881 77 Thos Laugharn Vicar
1564 Jane Hughes Taihirion 08/11/1881 76 J B Price Rector
1565 Unknown Male Found on Llandwrog Beach 03/12/1881 30 abt J B Price Rector
1566 Mary Williams Llandwrog Village 09/02/1882 75 J B Price Rector
1567 Richard Jones Penrhos Llanwnda 15/03/1882 64 J B Price Rector
1568 Jane Williams Llain yr Eglwys 12/09/1882 3d J B Price Rector
1569 Jane Prichard Llanrug (Penboncan) 03/01/1883 84 J B Price Rector
1570 Ellen Williams Shop Issa Llandwrog 06/02/1883 10m J B Price Rector
1571 Margaret Griffith Goat Inn Llanwnda 21/03/1883 38 J B Price Rector
1572 John Ellis Ysgubor Fawr 17/04/1883 94 J B Price Rector
1573 Catherine Prichard Llandwrog Village 23/05/1883 71 J B Price Rector
1574 Ellen Jones Schoolhouse 17/11/1883 29 J B Price Rector
1575 David Williams Caeffrydd 04/12/1883 77 J B Price Rector
1576 Ellen Lowe Maestwrog 21/01/1884 7d J B Price Rector
1577 Winifred Williams Groeslon 06/02/1884 5 Thos Laugharn Vicar
1578 Ann Ellen Williams Coed Hywell 10/03/1884 17 J B Price Rector
1579 Richard Thomas Shop Llandwrog Village 13/03/1884 78 J B Price Rector
1580 Mary Parry Ty newydd 19/03/1884 70 J B Price Rector
1581 Ellen Roberts Tydu Llannor 20/03/1884 84 J B Price Rector
1582 Catharine Owen Ffrwd (Post Office) 25/06/1884 72 J B Price Rector
1583 Ellen Barabara Thomas Carnarvon 04/07/1884 9m Thos Laugharn Vicar
1584 David Evans Bryngoleu 28/07/1884 D L Wms Llanwnda
1585 Ellen Thomas Caemaenllwyd Lodge 17/09/1884 82 Thos Laugharn Vicar
1586 Evan Williams Tyddyn Bottwm 01/01/1885 2w J B Price Rector
1587 Evan Evans Rose Cottage Llandwrog 27/01/1885 65 Thos Laugharn Vicar
1588 Richard Roberts Ty isaf Llandwrog 24/02/1885 83 J B Price Rector
1589 Letitia Jones Almshouses Llandwrog 06/06/1885 84 J B Price Rector
1590 Margaret Hughes Garthdorwen 18/07/1885 78 J B Price Rector
1591 Catherine Wynn Glynllivon 14/12/1885 43 J B Price Rector
1592 John Roberts New Jersey America 22/12/1885 43 J B Price Rector
1593 Frances Maria Wynn Glynllivon 11/01/1886 50 J B Price Rector
1594 Jane Williams Bethesda 14/01/1886 79 J B Price Rector
1595 Jane Evans Llandwrog Village 08/02/1886 82 J B Price Rector
1596 Robert Williams Tandinas 16/03/1886 82 J B Price Rector
1597 William Roberts Morfa Mawr 07/05/1886 68 J B Price Rector
1598 Edward Parry Fort 21/12/1886 54 J B Price Rector
1599 Margaret Williams Tyddyn Botwm 09/02/1887 39 J B Price Rector
1600 Mary Roberts Tanyfaesdon 15/03/1887 67 J B Price Rector
Entries Per Page
Displaying Page of