Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • AGE - Oed / Age
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • NOTES - Nodiadau / Notes
  • HISTORY - Hanes / History
ID
DATE
NAME
SURNAME
AGE
ABODE
NOTES
HISTORY
1 01/01/1759 Evan Evans Infant
2 01/01/1759 Anne Jones Infant
3 05/01/1759 Robert Prys Infant
4 11/01/1759 Mary Jones Infant
5 31/01/1759 Ellin Parry
6 28/02/1759 Thomas Griffith
7 21/03/1759 Catharine Jones
8 17/05/1759 Robert Roberts Infant
9 28/05/1759 Catharine Edwards
10 01/06/1759 Catharine Jones
11 06/06/1759 Elizabeth Thomas
12 08/07/1759 Samuel Roberts
13 20/07/1759 Abraham Williams
14 22/07/1759 William Bodvele
15 24/07/1759 Elizabeth Davies
16 24/07/1759 Cadwalader Roberts Infant
17 24/07/1759 Margaret Roberts Infant
18 14/08/1759 Elizabeth Jones
19 23/09/1759 Ellis Jones Infant
20 30/09/1759 Catharine Rowland Infant
21 14/10/1759 Richard Williams
22 31/10/1759 Robert Williams
23 09/11/1759 Ellin Morris
24 18/01/1760 Hugh Williams Infant
25 28/01/1760 Gwen Bodvele
26 30/01/1760 Catharine Williams
27 06/02/1760 Gwen Parry
28 17/02/1760 Richard Owen Infant
29 05/03/1760 Alice Jones
30 09/03/1760 Margaret Mathews
31 19/03/1760 Ellin Jones
32 06/06/1760 Owen Jones
33 17/06/1760 Grace Roberts
34 23/06/1760 Hugh David
35 19/07/1760 John Morris
36 27/07/1760 Margaret Wynne
37 06/08/1760 John Mark
38 04/10/1760 Ellin Prichard
39 05/10/1760 Hugh Owen
40 12/10/1760 Alice Roberts
41 04/11/1760 Anne Jones
42 11/11/1760 Jane Williams
43 07/12/1760 Thomas Jones
44 16/01/1761 Gwen Gallt y Plu Widow of William Jones Labourer
45 11/02/1761 Anne Ty Calch Daughter of Robert Williams and Lowry
46 06/03/1761 Edward Hen Eval Son of Owen Jones and Anne
47 26/04/1761 Rowland John Edward Ty yn y Lon Carpenter
48 26/05/1761 Catharine Roberts Gorlan Bach Widow of Robert Morris Labourer
49 02/06/1761 Elizabeth Pandy y Glyn Wife of Edward Thomas Labourer
50 10/06/1761 Morris Griffith Ty yn y Nant Quarryman
51 19/07/1761 Catharine Siamber Wen Wife of Hugh Parry Taylor
52 29/08/1761 Elizabeth Ty Gwyn Widow of Lewis Jones Labourer
53 13/09/1761 Mary Ty yn y Nant Widow of John Griffith Quarryman
54 29/09/1761 Ellin Llanrug Parish Widow of John Jones
55 18/11/1761 Anne Widow of Richard Wms late Clerk Llandwrog
56 04/12/1761 William Williams Penr' orsedd Miner
57 24/01/1762 Pierce Price Gwern y Fala Labourer
58 17/02/1762 Elizabeth Minffordd Llanllyfni Widow of David Emanuel Weaver
59 17/03/1762 Elizabeth Cae ffridd Daughter of Griffith Williams Labourer
60 30/03/1762 John Hughes 70 Trawsglwyn
61 02/04/1762 Griffith Jones 65 Ty Hen Labourer
62 04/04/1762 Mary 96 Hendre Wife of John Prichard Evan Labourer
63 25/04/1762 Edward David Cerlan y Cyff Labourer
64 28/04/1762 Griffith Rowland 64 Blaen y Cae Labourer
65 07/05/1762 Robert Llwyn y Piod Son of Rowland Jones Labourer and Jonet
66 16/05/1762 William Owen Bryn Glas Labourer
67 12/06/1762 Catharine 62 Pen yr Allt Wife of John David Labourer
68 20/06/1762 Robert Glan y Morva Son of Robert Samuel and Gwen
69 26/06/1762 William Thomas Rhiwallen Labourer
70 08/07/1762 Hugh Evans Bodvan late of
71 30/07/1762 Ellin Cae Forgan Widow of Richard Morgan Labourer
72 05/09/1762 Jane Daughter of John Lee Brickmaker and Mary
73 08/11/1762 David Roberts Tal y Sarn Yeoman
74 10/11/1762 John Prichard Evan 97 Hendre Labourer
75 10/12/1762 Catharine Cae Sion Dafydd Wife of William Owen
76 28/12/1762 Owen Evan Uwchlawrhos Farmer
77 05/01/1763 David Newborough Anglesey Son of David Jones and Mary
78 07/01/1763 Robert David Talysarn Yeoman
79 07/01/1763 William Owen Cae Sion Dafydd Quarryman
80 16/01/1763 Catharine Meredith Beudy Coch Spinster
81 16/01/1763 Margaret Galar y Dwr Daughter of Richard Erasmus Miner
82 21/01/1763 Thomas Williams Gweithdy Carpenter
83 23/01/1763 Jane Williams Widow
84 04/02/1763 Griffith Morris Llwyn y Gwalch Miller
85 09/02/1763 John Morris Cae Bongam Labourer
86 11/02/1763 Grace Tyddyn Madyn Wife of William Lloyd Labourer
87 20/02/1763 Catharine Llyn y Meibion Isa Daughter of Thomas David and Elizabeth
88 02/03/1763 Anne Plas yn y Trallwyn Wife of Richard Roberts Labourer
89 06/03/1763 Jane Daughter of Richard Roberts and Anne
90 24/04/1763 Elizabeth Tal y Sarn Widow of Robert David Yeoman
91 05/06/1763 John Peter Buarth Cerrig Llanwnda Weaver
92 08/07/1763 Hugh Llyn y Meibion Ganol Son of Robert Morris and Mary
93 31/07/1763 John Coed y Brain Son of Owen Griffith Labourer and Dorothy
94 09/09/1763 Lowry Cae Llowarch Daughter of Owen Jones Mason and Margaret
95 14/09/1763 Martha Braich y Trigwr Ucha Daughter of William Williams and Anne
96 24/09/1763 Jane Gwern y Fala Daughter of Robert Jones and Gwen
97 07/10/1763 John Ty Coch Ucha Son of Evan Jones and Margaret
98 09/10/1763 Jane Tyddyn y Bottwm Bach Daughter of Ellis Prichard and Lowry
99 24/10/1763 John Cefn Eithin Son of Morgan Williams and Anne
100 02/11/1763 Griffith Galar y Dwr Son of Richard Erasmus Miner and Catharine
101 02/11/1763 Lowry Bryngwyn Daughter of Griffith Morris and Catharine
102 06/11/1763 Gaynor Tyddyn Bach Daughter of Humphrey Williams and Dorothy
103 09/11/1763 Thomas Plas yn y Trallwyn Son of Griffith Jones and Catharine
104 12/11/1763 Thomas Brynglas Son of William Jones and Anne
105 12/11/1763 Margaret Ty Calch Daughter of Robert Williams and Catharine
106 16/11/1763 Catharine Hafod y Coed Wife of Harry Morris Labourer
107 27/11/1763 Ellin Tyddyn Dafydd Ddu Daughter of John Griffith and Martha
108 02/12/1763 Catharine Cae'r Halen Bach Daughter of Evan Owen and Alice
109 04/12/1763 Owen Ty Isaf yn y Llan Son of Robert William and Ellin
110 04/12/1763 Elizabeth Ty Gwyn Son of Richard Lloyd Taylor and Elizabeth
111 08/12/1763 Margaret Cae Bongam Daughter of John Morris and Catharine
112 25/12/1763 Hugh Beddgwennan Son of Thomas Jones and Martha
113 22/02/1764 David Jones Hafotty Wen Weaver
114 22/02/1764 William Penrallt Son of John David
115 02/03/1764 Owen Jones Cae Llowarch Labourer
116 02/03/1764 Lowry Penrallt Daughter of John David
117 08/04/1764 Elizabeth Cae'r Ffridd Issa Wife of William Williams Labourer
118 13/04/1764 Margaret Ty yn y Lon Wife of Peter Jones Taylor
119 24/04/1764 Jane Cae Ty Du Wife of Evan Jones
120 02/05/1764 Ellin Coed y Brain Daughter of Owen Griffith and Dorothy
121 10/05/1764 John Llwyn Cwla Son of William Robins Labourer
122 25/05/1764 Hugh Rowland Garthdorwen Yeoman
123 27/05/1764 Griffith Rowland Penr' orsedd Quarryman
124 27/05/1764 Jane Ty yn y Muria Wife of Morgan Prichard Labourer
125 31/05/1764 Margaret Plas yn y Trallwyn Widow of John Roberts
126 29/06/1764 Anne Tyddyn Tobengan Widow of John Hughes Yeoman
127 20/07/1764 Anne Cae'r Loda Wife of Hugh Roberts
128 31/08/1764 Hugh Trosglwyn Son of John Hughes Quarryman
129 31/08/1764 William Tyddyn y Mansier Son of William Parry and Anne
130 31/08/1764 Elizabeth Tyddyn y Mansier Daughter of William Parry and Anne
131 02/09/1764 Jane Gallt y Pru Wife of Daniel Jones Gardener
132 14/09/1764 Richard Tyddyn y Mansier Son of William Parry and Anne
133 14/09/1764 Anne Llys y Meibion Issa Daughter of Thomas David Quarryman
134 16/12/1764 Henry Owen Madyn Issa Carpenter
135 19/12/1764 Griffith Erasmus Plastirion Labourer
136 23/12/1764 Mary Braich y Trigwr Issa Daughter of Robert Jones and Ellin
137 06/01/1765 Ernole Morgan Dolydd Byrion Widow of Samuel Lilly Gardener
138 15/02/1765 Ellin Glyn Daughter of Griffith Roberts and Mary
139 08/03/1765 Catharine (B) Base child of David Thomas and Jane Humphrey
140 25/04/1765 John Griffith Tryfan (late) Gent
141 10/05/1765 Rowland Jones Drws y Coed (Late) Blacksmith
142 14/05/1765 John Isaac Bwlen Quarryman
143 12/06/1765 Henry Ty Calch Son of Robert William Labourer and Margaret
144 25/09/1765 Margaret Owen Penrorsedd (late) Widow of William Williams Labourer
145 25/09/1765 Anne Owen Plas Newydd Spinster
146 29/09/1765 William Griffith Gallt y dynewid Quarryman
147 29/11/1765 Morris Jones Plas Newydd Labourer
148 11/12/1765 Jane Griffith Almshouse Spinster
149 07/01/1766 Grace Prichard 88 Widow
150 11/02/1766 Mary 42 Hafod Boeth Wife of John Griffith Labourer
151 19/02/1766 Catharine Cae'r Halen Bach Daughter of Evan Owen Labourer and Alice
152 12/03/1766 John Llys y Meibion Bach Son of David Thomas Quarryman
153 23/03/1766 Richard Tyddyn y Mansier Son of William Parry Yeoman
154 31/03/1766 Thomas Williams 49 Cae'r Ffridd Ucha
155 01/05/1766 Catharine 67 Tal y Sarn Wife of Thomas Cadwalader
156 10/05/1766 Margaret 48 Tyddyn Hen Wife of Evan Hughes
157 11/05/1766 Anne 42 Cefn Eithin Wife of Morgan Williams
158 28/05/1766 Anne 10 Caety Du Daughter of John Owen and Ellin
159 11/06/1766 Owen Cefn Eithin Son of Morgan Williams
160 11/07/1766 Catharine 7 Daughter of Thomas Morris
161 06/09/1766 Thomas Williams 53 Cae'r Berngam Weaver
162 17/09/1766 Robert Hughes 69 Llys y Meibion Mawr
163 20/09/1766 Gaynor 68 Llys y Meibion Mawr Wife of the said Robert Hughes
164 02/10/1766 Catharine Wynne 84 Widow
165 18/11/1766 David Emanuel 74 Dryll Coch Weaver
166 23/11/1766 Anne 85 Dryll Coch Wife of the said David Emanuel
167 07/12/1766 Peter Jones 76 Ty yn y Lon Widower
168 07/01/1767 Anne 34 Wife of Robert Cadwalader Shoemaker
169 06/02/1767 Ellin Uwchlaw rhos Daughter of John Trevor Gent and Lowry
170 13/02/1767 Trevor Uwchlaw rhos Son of John Trevor Gent and Lowry
171 11/03/1767 Hugh Garthdorwen Son of Rowland Hughes and Ellin
172 12/03/1767 Robert Jones 57 Stranger
173 29/03/1767 Catharine Pen y Bont Daughter of William Jones Labourer
174 03/04/1767 Hugh Son of Richard Jones Brewer
175 17/04/1767 Gaynor 36 Cae Haidd Mawr Wife of John Hughes Quarryman
176 18/04/1767 Margaret 43 Ty yn y Lon Wife of Owen Williams Labourer
177 24/04/1767 Martha Owen 58 Widow
178 13/05/1767 Elizabeth Hughes 70 Widow
179 15/05/1767 Ellin Daughter of William Prichard Labourer and Jonet
180 31/05/1767 Ismael Jones 65 Stranger
181 14/07/1767 Hugh Hughes 30 Bodvan Esquire
182 02/08/1767 Anne Cae Haidd Bach Daughter of Evan Jones Quarryman and Margaret
183 06/08/1767 Catharine Daughter of Evan Jones Miller and Mary
184 20/09/1767 Ellis Williams 75 Cae Haidd Mawr
185 04/11/1767 Catharine Mark 64 Penllech Widow
186 08/11/1767 William Williams 84 Gallt y dynewid Labourer
187 03/01/1768 Elizabeth Tyddyn Tydur Bach Daughter of Ellis Prichard and Lowry
188 02/02/1768 John Jones 26 Tyddyn Tabengan Yeoman
189 02/03/1768 Hugh Jones 18 Tyddyn Tydur Singleman
190 02/03/1768 Catharine 58 Hendy Wife of David William Labourer
191 02/03/1768 Richard 1 Ty yn y Twll Son of William Parry and Catharine
192 01/04/1768 Ellin Owen 66 Uwchlawrhos Widow of Owen William
193 06/04/1768 Evan 21 Tryfan Son of Evan Lloyd and Catharine
194 10/04/1768 Hugh Son of Richard Jones Brewer and Ellin
195 13/04/1768 Evan Jones 82 Corlan y Cyff Yeoman
196 17/04/1768 Mary 3 Daughter of Richard Jones Brewer and Ellin
197 25/04/1768 Dorothy Lloyd 57 Almshouse Spinster
198 28/04/1768 Griffith Roberts 63 Ty yn y Llan Yeoman
199 10/06/1768 Paul Griffith 23 Gallt y dynewid
200 10/06/1768 Hugh Llyn y Meibion Ganol Son of Robert Morris and Mary
201 14/06/1768 Hugh Owen 26 Ty yn y Lon Ganol Singleman
202 27/06/1768 Mary Carnarvon Daughter of Methusalem Jones and Anne
203 31/07/1768 Owen Tyddyn Dafydd Ddu Son of John Griffith and Martha
204 14/08/1768 Ellin Ty Gwyn Daughter of Hugh Jones Quarryman and Catharine
205 19/08/1768 Ellis Morris 48 Benllech Singleman
206 13/09/1768 John Court Son of Owen Jones Quarryman and Catharine
207 19/09/1768 Ellin Owen 65 Coed y Brain Wife of Griffith Roberts
208 04/10/1768 Owen Beddgwennan Son of Thomas Jones and Martha
209 09/10/1768 Richard Ty yn y Twll Son of William Parry and Catharine
210 19/10/1768 Thomas (B) Base child of William Wynne and Mary Thompson
211 21/10/1768 William 17 Hafod Boeth Son of John Griffith
212 07/11/1768 Rowland Hughes 30 Garthdorwen Yeoman
213 09/11/1768 William 9 Tavern dowyrch Son of Griffith Jones and Elizabeth
214 10/11/1768 Anne Hafod y Coed Daughter of Harry Morris and Ellin
215 11/12/1768 Anne Trosglwyn Daughter of Owen Griffith and Catharine
216 18/12/1768 Edward Ty Newydd Ucha Son of Owen Price and Gwen
217 18/12/1768 Margaret Uwchlawrhos Daughter of John Trevor Gent and Lowry
218 23/01/1769 Evan Griffith 49 Hendre Labourer
219 02/02/1769 Sydney David 33 Tyddyn Griffith Vychan Wife of Robert Morris
220 10/02/1769 Hugh William 73 Rhiwallen Weaver
221 12/02/1769 Robert Samuel 79 Glan y Morfa
222 15/02/1769 David William 78 Hendy
223 08/03/1769 Griffith Jones 78 Tai gwnnion
224 15/03/1769 John Dryll Coch Son of Morgan Jones and Elizabeth
225 04/04/1769 Martha 28 Gallt y Pry Wife of David Griffith
226 27/04/1769 Mary Daughter of George Gough Miner
227 30/04/1769 John Roberts 92 Llwyn y Gwalch
228 04/05/1769 James Hughes 27 Cae bongam
229 07/05/1769 Mary Scybor Pandy y Glyn Daughter of Humphrey David and Jane
230 09/05/1769 Samuel Parker 80 Dolydd byrion Gardener
231 13/05/1769 Jonet Roberts 84 Widow of John Griffith Gent
232 24/05/1769 Catharine Grygan Wen Daughter of Robert William and Ellin
233 18/06/1769 Henry Ty Gwyn Son of Ellis William and Margaret
234 04/07/1769 Mary 16 Bryn y Gwdion Llanllyfni Daughter of Thomas Lloyd
235 04/07/1769 Mary Garthdorwen Daughter of Rowland Hughes and Ellin
236 19/07/1769 John 14 Son of Evan Jones Miller and Mary
237 30/07/1769 Griffith Carnarvon Son of Methusalem Jones and Anne
238 06/08/1769 William 9 Son of Ellis Owen Carpenter and Margaret
239 09/08/1769 Elizabeth Owen 45 Collfryn bach Wife of John Williams
240 17/08/1769 Dorothy Roberts 29 Tal y Sarn Ucha Wife of William Williams
241 27/08/1769 Jane 1 Modryn Issa Daughter of John Ellis and Mary
242 03/09/1769 Anne 9 Blaen y Garth Daughter of Griffith Jones and Catharine
243 08/09/1769 John 2 Ffrwd Ysgyfarnog Son of Daniel Thomas Smith and Catharine
244 08/09/1769 Catharine 18 Grygan Ganol Daughter of Robert Jones and Mary
245 30/09/1769 Elizabeth 2 Brynglas Daughter of William Jones and Anne
246 10/10/1769 Elizabeth Corlan y Cyff Daughter of Owen Thomas and Anne
247 25/10/1769 Mary 3 Dryll Coch Daughter of Morgan Jones and Elizabeth
248 05/11/1769 William Blaen y Garth Son of Griffith Jones and Catharine
249 07/12/1769 Owen Tyddyn Dafydd Ddu Son of John Griffith and Martha
250 26/12/1769 Margaret Williams 79 Corlan y Cyff (late of) Widow of Evan Jones
251 28/03/1770 Gwen Owen 68 Trosglwyn (late of) Widow of John Hughes
252 09/06/1770 Hugh Thomas 47 Llyn y Meibion Mawr
253 11/07/1770 Richard Tyddyn y Mansier Son of William Parry and Anne
254 12/08/1770 Anne 1 Daughter of Ellis Rowland Labourer
255 15/08/1770 Daughter 2 Tal y Sarn Ucha Daughter of Morris Evan Miner
256 09/09/1770 John Cae ty du Son of Robert Roberts and Martha
257 29/10/1770 John Son of Hugh Williams Stranger
258 18/11/1770 Ellin William 54 Widow of William Parry Labourer
259 23/11/1770 Evan Jones 49 Melin y Glyn Miller
260 25/11/1770 Catharine Cae'r Halen Bach Daughter of Issac Ellis and Jane
261 11/12/1770 Mary Jones 41 Widow of said Evan Jones Miller
262 06/01/1771 Anne 2 Glanrafon Daughter of William Morris and Mary
263 22/01/1771 Mary 66 Ty Mawr Anglesey Wife of Mr Peter Hughes
264 17/02/1771 Griffith 2 Tyddyn Gwian Son of John Thomas and Margaret
265 19/02/1771 Lewis Jones 64 Jockey Stranger
266 09/03/1771 Ellin William 71 Llwyn y Gwalch Widow
267 13/03/1771 Anne Edward 32 Dafarn dydor Spinster
268 01/04/1771 John Hughes 29 Bodvan Gentleman
269 03/04/1771 Mary 61 Braich y Trigwr Issa Wife of John Rowland
270 14/04/1771 Jonet Braich y Trigwr Ucha Daughter of Griffith Morris
271 24/04/1771 William Tyddyn Tydor bach Son of William Howell
272 22/05/1771 John William 22 Corlan y Cyff Quarryman
273 26/05/1771 Rowland Jones 56 Llwyn y Piod Weaver
274 12/07/1771 Margaret Grygan Wen Daughter of Thomas Griffith and Elizabeth
275 21/07/1771 John Penr' orsedd Son of John Owen Miner and Elizabeth
276 03/09/1771 Elizabeth Hughes 55 Pwllhely Wife of Hugh William Slater
277 21/11/1771 John Son of Richard Jones Brewer
278 17/12/1771 Mary Prichard 77 Ty bach Wife of Thomas Jones
279 22/01/1772 Ellin William 77 Bryn glas Widow
280 29/01/1772 Elizabeth Thomas 77 Modrin Issa Widow
281 09/02/1772 Griffith Blaen y Cae Son of Solomon Jones and Mary
282 19/02/1772 Grace Howel 89 Cae Halen Bach Widow
283 23/02/1772 Richard Ty yn y twll Son of William Parry Labourer and Catherine
284 23/02/1772 Margaret Daughter of George Gauze Miner
285 27/03/1772 Margaret Beudy Gwyn Llanwnda Daughter of Thomas William
286 01/04/1772 Catherine Daughter of Rowland Roberts Mason and Jane
287 05/04/1772 Mary 54 Cae Garw Wife of John William Labourer
288 12/04/1772 Mary (B) Cae Garw Child of William Jones Mariner
289 04/05/1772 Richard Thomas 77 Penbryn bwlan
290 06/05/1772 Elizabeth Jones 81 Grygan Wen Widow
291 20/05/1772 Owen Corlan y Cyff Son of Morgan Jones Weaver and Elizabeth
292 28/05/1772 Mary Galar y Dwr Daughter of William Jones and Jane
293 09/06/1772 Henry Son of Mr Henry Jones Carnarvon
294 14/08/1772 Thomas Geulan Son of Griffith Thomas and Gaynor
295 28/12/1772 John 2 Hen Efal Son of John Parry Smith and Mary
296 12/02/1773 Catharine 6 Ty Newydd Ucha Daughter of John Griffith and Catherine
297 21/03/1773 Ann Ty yn y lon Daughter of Hugh Jones Quarryman
298 03/05/1773 Elizabeth 44 Penr' orsedd Wife of John Owen Miner
299 09/05/1773 Catherine Penr' orsedd Daughter of the said John Owen
300 21/05/1773 William Bettws Son of William Evans and Mary
301 03/09/1773 Henry Caeronw Goch Son of John Ellis Labourer and Mary
302 06/10/1773 James 16 Gilwern Ucha Son of Ellis Griffith Quarryman and Margaret
303 20/10/1773 John Jones 90 Tyddyn Dafydd Ddu
304 21/11/1773 Margaret 21 Corlan y Cyff Daughter of William Jones Quarryman
305 28/11/1773 Owen Blaen y Cae Son of Solomon Jones and Mary
306 22/12/1773 Thomas William 72 Bettws Labourer
307 01/01/1774 Ellin Daughter of Owen Parry Smith and Jane
308 23/01/1774 Griffith 1 Tyddyn Dafydd Ddu Son of John Griffith and Martha
309 31/01/1774 Griffith Jones 31 Tan y Weun Llanbeblig
310 07/02/1774 Margaret Cadwaladr 59 Grugan Wife of Robert Griffith
311 09/02/1774 Anne Griffith Gallt y Dyniwed Daughter of Griffith Williams Labourer
312 14/02/1774 Griffith Cae Haidd Son of Sylvanus Jones and Mary
313 18/03/1774 John 2 Son of Isaac Rowland Miller and Sarah
314 29/03/1774 William Parry 52 Ty'n Twll Labourer
315 29/03/1774 Jane Ty bach Daughter of William Williams and Anne
316 30/03/1774 Abraham (B) Tafarn Dydur Base child of William Jones Gent
317 02/04/1774 Mary Ty Gwyn Daughter of John Peter and Mary
318 06/04/1774 Jane Beudu'r Pandu Daughter of Ellis Rowland and Catherine
319 15/04/1774 David 4 Ty'n y Bryn Son of Lewis Pritchard and Margaret
320 30/04/1774 William Griffith 68 Tryfan Mawr Carpenter
321 04/05/1774 Jane 9 Cae'r Doctor Bach Daughter of Humphrey Williams
322 22/05/1774 Elizabeth Tyddyn Elen Daughter of Ellis Pritchard
323 29/05/1774 Ellin Owen 80 Collfryn Mawr Widow
324 31/07/1774 Owen Jones 52 Llwyn y Gwalch Labourer
325 10/08/1774 Methuslaem Son of Hugh Roberts Taylor and Anne
326 31/09/1774 Elizabeth Daughter of John Trefor and Lowry
327 20/11/1774 William Williams 69 Stranger
328 21/11/1774 Ellin Ty'n y Bryn Daughter of Lewis Pritchard
329 20/12/1774 Gwen Pritchard 59 Glan y Morfa Widow
330 Dec 1774 Anne Owen 39 Ty bach Wife of William Williams Labourer
331 08/01/1775 Margaret Griffith Ty Newydd Daughter of Griffith Rbts Quarryman and Tamar
332 10/01/1775 John Thomas 68 Ty Mawr Clynnog Gent
333 23/01/1775 Robert Griffith 62 Grygan Quarryman
334 08/02/1775 John Jones 30 Brauch y trigwr Isa Quarryman
335 12/03/1775 Richard William Glan yr afon Son of William Morris Labourer and Mary
336 17/03/1775 Catherine Jones Trosglwyn Wife of Owen Griffith
337 22/03/1775 William Thomas Tal y Sarn Isa Labourer
338 26/03/1775 Walter Cannarly 62 Sgt Major Royal Carnarvonshire Militia
339 02/05/1775 Cadogan Brereton 67 Benallt Gent
340 24/06/1775 William Williams Plas yn y Trallwyn Quarryman
341 23/07/1775 Mary Williams 89 Penrallt y dyniewed Widow of William Williams
342 17/09/1775 Anne Griffith 6 Tafarn Dowyrch Daughter of Griffith Rowland Spinster
343 20/09/1775 Evan Rowland Pen y Bont Son of Rowland Roberts Mason and Jane
344 01/10/1775 Jane Lloyd 28 Llwyn y Gwalch Daughter of William Lloyd Spinster
345 18/10/1755 Ellin Parry Hafod y Coed Wife of Edward Davies Quarryman
346 01/01/1776 John Thomas Cae Llowarch Bach Son of Thomas Edwards and Elizabeth
347 03/01/1776 Hugh Jones Gallt y Pill Quarryman
348 05/01/1776 Jane Griffith 2 Cae Forgan Daughter of Griffith Jones and Catherine
349 21/01/1776 Richard Thomas Bedd Gwena Son of Thomas Jones and Martha
350 21/01/1776 William Evan Tyddyn Lawrence Son of Evan William and Jane
351 24/01/1776 Margaret Emanuel Penrallt Widow of David Hughes
352 31/01/1776 Mary Edward Ty Croes Spinster
353 16/02/1776 Robert Howel Ty'n lone ucha Son of Howel Ellis and Elizabeth
354 09/03/1776 Thomas Pritchard Lleinie
355 20/03/1776 James Williams 81 Llanfair Fagdalen Freeholder
356 28/04/1776 Margaret Roberts Daughter of Robert Williams
357 16/05/1776 Jane William Gallt y Pry Wife of Humphrey David
358 31/05/1776 Daniel Thomas 36 Ffrwd Ysgyfarnog Blacksmith
359 09/06/1776 Griffith Jones Ty Coch Ucha Son of John Roberts and Margaret
360 20/07/1776 Catherine Hughes Nanlle Daughter of Hugh Thomas and Anne
361 10/12/1776 Morris William Ffrwd Ysgyfarnog Mason
362 11/01/1777 Margaret David Beudu Coch Widow
363 02/02/1777 Martha William Bodfan Wife of Thomas Lloyd
364 05/02/1777 Ellin William Glan yr Afon Llanwnda Wife of John Jeremiah
365 02/03/1777 John Roberts Tyddyn Madyn Son of Robert Williams and Martha
366 12/03/1777 Alice Dafydd Cae Halen Mawr Wife of Isaac Lilly Gardener
367 04/04/1777 Anne Jones Ty bach nr Ty gwyn Daughter of John Peter and Mary
368 06/04/1777 Jane Owen Cae Ronw Goch Wife of John Roberts Labourer
369 Apr 1777 Hugh Hughes Wern Cau Gwydd Llanbeblig Son of Hugh Griffith
370 Apr 1777 Henry Morris Bryn Goleu nr Cae'r Ffridd Ucha Labourer
371 21/04/1777 Catherine Rowland Geulan nr Cae Ronw Goch Wife of William Parry
372 04/05/1777 Ellin William Blaen y Cae (late of) Widow of Griffith Rowland
373 07/05/1777 John Owen 21 Cae Llowarch Mawr Singleman
374 11/05/1777 John Peter Ty bach nr Ty gwyn Labourer
375 15/05/1777 John Griffith Foty Ty Newydd Quarryman
376 23/05/1777 Anne Roberts Cefn Eithin Daughter of Robert Roberts and Martha
377 28/05/1777 Ellin Owen 49 Bryn Goleu nr Cae'r Ffridd Ucha Widow
378 01/06/1777 John Thomas Tyddyn Gwian Isa Quarryman
379 02/06/1777 Henry Lewis 67 Rhiwallen Yeoman
380 14/06/1777 Margaret Hughes Cae Llowarch Daughter of Hugh William and Anne
381 16/06/1777 John Jones Cae Ty Du Son of John Owen and Ellin
382 06/07/1777 Hugh Cae Iago Son of Robert Williams and Ellin
383 13/07/1777 Robert Cadwaladr 43 Glan yr Afon Shoemaker
384 27/07/1777 Edward Thomas Ty Croes Boatman
385 07/08/1777 John Parry 36 Hen Efel Blacksmith
386 12/08/1777 John Hughes 42 Hafod y Coed Quarryman
387 21/08/1777 Mary Davies 88 Almshouse Spinster
388 08/11/1777 Owen Brereton 29 Benallt Singleman
389 10/12/1777 William Vaynol Bangor Son of William Jones
390 16/12/1777 Cadwaladr Jacob 77 Glyn Iwrch Shoemaker
391 04/01/1778 David Williams 35 Tafarn dowyrch Quarryman
392 11/01/1778 Jane Jones 76 Dafarn dowyrch Widow
393 23/01/1778 Jane William 48 Cae Haidd Mawr Wife of Silvanus Jones Mason
394 05/04/1778 Henry Jones 86 Bryn yr Odyn
395 21/04/1778 Mary Evans 68 Almshouse
396 03/05/1778 Griffith Cae'r Bongam Son of Humphrey Jones an Infant
397 05/05/1778 Catherine Roberts 80 Cae Llowarch Bach Widow
398 23/05/1778 Morris Griffith Cae Morfydd Quarryman
399 08/06/1778 Ellin Jones Cae'r Bongam Wife of Henry Jones Weaver
400 14/06/1778 John Jeremiah 72 Glan yr Afon Llanwnda
401 08/07/1778 Mary David Llyn y Meibion Canol Wife of Robert Morris
402 12/07/1778 Evan Braich y Trigwr Ucha Son of Griffith Morris an Infant
403 13/07/1778 John Griffith 72 Ynysoedd (late of) Labourer
404 30/07/1778 John Modryn Son of William Howel
405 26/08/1778 Jane Griffith 24 Blaen y Garth Daughter of Griffith Jones
406 06/09/1778 David Roberts 8 Llyn y Meibion Canol Son of Robert Morris
407 13/09/1778 Owen Griffith 65 Tryfan Mawr Gent
408 04/10/1778 Catherine Garth dorwen Daughter of John Evans Weaver
409 01/11/1778 John David Llyn y Meibion Canol Quarryman
410 07/12/1778 Henry Williams 66 Tyddyn y Bottwm Gent
411 15/12/1778 John Owen 44 Bodvan Labourer
412 06/01/1779 Ellis Modryn Son of Ellis Roberts and Jane
413 08/01/1779 Margaret Griffith 56 Cae'r Halen Mawr Wife of John Lilly
414 13/01/1779 Gwen Hughes 70 Almshouse Spinster
415 17/01/1779 Hugh 3 Modrun Son of William Howel
416 05/02/1779 Ellin Jones 9 Pen yr Allt
417 12/02/1779 William Brookes 36 Glynn Llivon Gardener
418 20/03/1779 Richard Owen 76 Garth
419 07/04/1779 Elizabeth Beudu Coch Daughter of William Jones
420 07/04/1779 John 9 Ty'n Rhos Son of Morgan Jones Weaver
421 07/04/1779 John 9m Brynglas Son of John Jones
422 28/05/1779 Robert Roberts 50 Carnarvon Officer
423 05/06/1779 Anne 2 Cae Garw Daughter of Owen Jones
424 13/06/1779 Margaret Humphrey Grugan Wenn Widow
425 18/06/1779 Catherine 2 Foryd (near) Daughter of Evan Pritchard
426 04/07/1779 Mary Lloyd 84 Cae Llowarch Mawr Widow
427 18/07/1779 Elizabeth Hughes 92 Hafod Boeth Widow
428 19/07/1779 Griffith Owen 57 Ty Bach near Hendre
429 23/10/1779 John Owen 78 Can y Bythod
430 14/11/1779 Abraham Grugan Ddu Son of Cadwaladr Roberts an Infant
431 07/01/1780 Hugh Williams 37 Ty'n y Nant nr Benallt Labourer
432 12/03/1780 Elizabeth Ty'n y lon isa Daughter of John Jones Taylor
433 25/03/1780 Mary (B) Melin y Wern Base child of Evan Francis Miller
434 06/04/1780 Elizabeth Thomas 36 Ty Mawr Clynnog Widow
435 18/04/1780 Anne Morris 68 Bwlch Derwin Wife of John David
436 12/05/1780 William Pritchard 94 Cae Evan ab Adda Weaver
437 15/05/1780 Griffith Morris Benllech
438 02/06/1780 Thomas Plas Mawr Son of Robert Thomas
439 16/06/1780 William Parry 61 Geulan
440 14/07/1780 Jane Rowland 80 Tyddyn Gwian Isa Widow
441 20/07/1780 John 1 Glan yr Afon Son of Griffith Evan and Mary
442 16/08/1780 Anne William 67 Pen y Bythod Widow
443 29/09/1780 Catherine Jones Gweithdy Widow
444 02/11/1780 Elizabeth Parry Almshouse Spinster
445 06/11/1780 John Jones Plas Tirion Labourer
446 11/12/1780 Owen Croeslon Son of Owen Parry
447 08/01/1781 Margaret David 67 Plas Newydd Wife of Ellis Hughes
448 10/01/1781 Jane Jones Carnarvon Widow of John Ellis Brazier
449 11/04/1781 Elizabeth Thomas 3 Tyddyn Dab Einion Bach Daughter of Thomas Jones
450 16/04/1781 Robert Jones Sgubor Isa Son of John Owen
451 19/04/1781 Robert Thomas 42 Plas Mawr
452 21/05/1781 Margaret Jones Pen y Bryn Widow of Richard Thomas
453 24/05/1781 Catherine Jones Plas Dre? Wife of Foulk Jones
454 11/06/1781 Morgan Williams Cae Ffridd Ucha Gent
455 14/06/1781 Harry Robyns Son of Herbert Robyns and Mary
456 20/06/1781 William Hughes 42 Bodfan Esquire
457 20/06/1781 Elizabeth Thomas Tyddyn Dabeinion Daughter of Thomas James
458 24/06/1781 Jonet Roberts 71 Almshouse
459 27/06/1781 John Roberts Dol y Byrion Bach Son of Robert Jones
460 23/07/1781 John Jones Cae Bongam Son of John Thomas
461 31/07/1781 William Jones 48 Brynglas
462 27/08/1781 Elizabeth Williams Tal y Siengirn
463 12/09/1781 Mary Owen 48 Tyn y Rhos Wife of John Edward
464 20/10/1781 Ellin Owen Garth Dorwen Wife of Thomas Prichard
465 10/02/1782 Margaret Thomas Tyddyn Gwian Isa
466 12/02/1782 Robert Prichard Tyddyn Gwian Uchaf
467 13/02/1782 Mary Hughes Ynus yr Arch Clynnog
468 17/02/1782 William Lloyd Llwyn y Gwalch
469 17/02/1782 Cathrine Evan 78 Tynynant
470 06/03/1782 Harry Owen 72 Brynrodyn
471 06/03/1782 Richard Hughes 12 Tyn y Park
472 12/03/1782 Jane Williams Anglesey Stranger
473 20/03/1782 Griffith Roberts Brynglas Labourer
474 17/04/1782 Jane Griffith Glanrafon
475 20/04/1782 William Griffith Lloc Natural son of Griffith Hughes
476 26/05/1782 Jane Parry Tynymiria
477 27/06/1782 Jane Robinson Plas Mawr
478 07/07/1782 Griffith William Penllyn
479 07/08/1782 Margaret Jones Buarth Ceris Llanwnda
480 24/08/1872 Mary Lilly Caerhalen
481 10/09/1782 Robert 18m Vaenol Son of William Jones
482 03/10/1782 Catherine Roberts Tyn y Parc Plas Newydd
483 05/10/1782 Francis Williams (Rev) 72 Curate of Llandwrog
484 16/10/1782 John Lloyd Ffrwd Ysgyfarnog
485 19/10/1782 John David Fosynen
486 15/11/1782 Griffith Roberts Coed y Brain
487 15/11/1782 Harry Roberts Benllech
488 12/12/1782 Richard Evan Hendre
489 07/02/1783 Robert Roberts Benllech Son of Robert Owen
490 17/02/1783 Hugh Ellis Palas Newydd
491 13/03/1783 Evan Parry Modrun Son of Henry Prichard
492 17/03/1783 Griffith (B) Cadwaladr Natural son of Cadwaladr Jones
493 16/04/1783 Ellin Jones Alms House
494 16/06/1783 Owen Roberts Penrallt
495 30/07/1783 Richard Owen Tyddyn Tudur Bach Son of Owen Prichard
496 02/08/1783 Owen Owens Tyddyn Tudur Bach Son of Owen Prichard
497 27/08/1783 John David Penrallt
498 19/09/1783 Thomas Jones Gwern y fala
499 26/09/1783 John Williams Fronoleu Son of Robert Williams
500 03/10/1783 Hugh Jones Llwyn y Gwalch
501 19/10/1783 John Rowland Tyn y Parc Palas Newydd
502 24/10/1783 Margaret Hughes Fronoleu Wife of Robert Williams
503 28/11/1783 Henry Thomas Beddgwenan Son of Thomas Jones
504 02/12/1783 Margaret Parry Tyddyn Tudur
505 07/12/1783 John Hughes Bryn y Naid Hir Son of Hugh Thomas
506 09/12/1783 Evan Parry Modrun Son of Henry Prichard
507 28/12/1783 Catherine Roberts Tyn y Nant Wife of Evan Prichard
508 30/12/1783 Elizabeth Foulk Ffrwd Ysgyfarnog Wife of Thomas Lloyd
509 02/01/1784 Robert Williams Bontfaen Llanwnda (near)
510 08/01/1784 John Rowland Cater dwr Quarryman
511 30/01/1784 John (B) Base son of John Williams and Ellin Williams
512 30/01/1784 Margret Roberts Glynniwrch Widow of Cadwalader Jacob
513 31/01/1784 William Jones Gerlan cyff Quarryman
514 13/02/1784 Robert Samuel Penbrynbwlan
515 22/02/1784 Griffith Jones Caeforgan Quarryman
516 24/02/1784 William Robinson Llwyncwla
517 29/02/1784 Ellis Prichard Brynglas Labourer
518 03/03/1784 William Dolfredydd Son of John Ellis and Martha
519 17/03/1784 John Cefn Emrys Son of Thomas Williams and Alice
520 17/03/1784 William Cefn Emrys Son of Thomas Williams and Alice
521 27/03/1784 Sarah Brauch y trigwr Ucha Daughter of Griffith Morris and Catherine
522 28/03/1784 Robert Dolfredydd Son of John Ellis and Martha
523 16/05/1784 Mary William Brynglas
524 18/05/1874 Jane Griffith Collfryn Bach Wife of John Williams
525 24/05/1784 William Brynglas Son of John Williams and Mary
526 02/06/1784 William Carnarvon Son of George Bellis
527 16/06/1784 John Brynglas Son of John Williams and Mary
528 10/07/1784 Jane Hafod y Coed Daughter of Griffith David and Grace
529 16/07/1784 Catherine Felinywern Daughter of John Howel
530 10/08/1784 John Gerlan Cyff (near) Son of Morgan Jones Weaver and Elizabeth
531 30/08/1784 Frances Wynn Carnarvon
532 03/10/1784 John Llanbeblick Son of Griffith Evans and Mary
533 15/10/1784 Ellin Carnarvon Daughter of John Jones
534 20/10/1784 Jane Pandy'r Glynn Daughter of Isaac Rowland and Sarah
535 23/10/1784 Richard Brauch y trigwr Ucha Son of Griffith Morris and Catherine
536 26/10/1784 John Pandy'r Glynn Son of Isaac Rowland and Sarah
537 03/11/1784 Thomas Thompson Bettws
538 03/11/1784 Catherine Williams Penllyn Widow
539 06/11/1784 Catherine Tyddyn y bengan Daughter of Robert Lloyd
540 12/11/1784 William Plasmawr (late of) Son of Robert Thomas
541 17/11/1784 Robert Cae Llowarch bach Son of William Thomas and Joned
542 20/11/1784 Mary Thompson Bettws Widow
543 22/11/1784 Mary Grugan ddu Daughter of Cadwaladr Roberts and Mary
544 24/11/1784 Elizabeth Tyddyn Mansier Daughter of John Owen
545 01/12/1784 Peter Hughes Bodvan Gent
546 08/12/1784 Catherine Ffrwd Ysgyfarnog Daughter of Hugh Prichard Slater
547 19/12/1784 Jane Ty bach Daughter of William Jones Labourer and Mary
548 29/12/1784 Owen Jones Court Quarryman
549 06/01/1785 Catherine Bwlan Daughter of Evan Prichard
550 17/02/1785 Hugh Ty'n y Lon Isaf Son of John Jones
551 26/02/1785 Margaret Ty'n Rhos Daughter of Robert Foulks
552 15/04/1785 Lowry Williams Brynglas Wife of Ellis Prichard
553 18/05/1785 Richard Ysgubor Wen Son of Richard Williams
554 27/05/1785 John Jones Ty'n lon isaf
555 25/07/1785 Elizabeth Jones Ty Coch Wife of William Williams
556 20/08/1785 Jane Williams Dryll coch Wife of John Jones
557 07/09/1785 Elizabeth Williams Ty'n y lon uchaf Wife of Howel Ellis
558 26/10/1785 John Cae'r Bongam Son of John Thomas
559 20/11/1785 Richard Edwards Caeiago
560 21/11/1785 John Trefor Uwchlawrhos
561 12/12/1785 Thomas Brungwyn Son of William Jones
562 21/01/1786 Rowland Jones Llwyn y Piod Son of John Rowland
563 13/02/1786 Richard Williams Newborough Lost life last in ferry boat 5th December
564 17/02/1786 Griffith Parry Modryn Son of Henry Prichard
565 19/02/1786 Margaret Hafod y Coed Daughter of Griffith David
566 12/03/1786 Catherine Ffrwd Daughter of Hugh Hughes
567 24/03/1786 Griffith Thomas Trosglwyn
568 04/05/1786 Ellis Rowland Beudu'r Pandy
569 24/05/1786 Griffith David Hafod y Coed
570 21/06/1786 Robert Hughes Tyddyn Gwian Isaf
571 22/06/1786 Elizabeth Evans Nanlle Wife of Owen Humphrey
572 03/07/1786 Owen Thomas Cerlan Cyff
573 09/07/1786 Edward Jones Ty Newydd nr Benallt Barcer
574 19/07/1786 Elizabeth Prichard Penbryn Bwlan Wife of William Prichard
575 28/07/1786 Anne Owen Gilwern Isaf Wife of John Prichard
576 06/11/1786 Gaenor Edwards Gallt y Pill Wife of Hugh Jones
577 02/12/1786 William Williams Cefn Emrus Son of Thomas Williams
578 19/01/1787 Richard Williams Grugan Wen Son of William Prichard
579 10/02/1787 Robert Jones Tyddyn Gwian Isa Son of John Roberts
580 03/03/1787 Mary Owen 27 Pen y Bythod Wife of Hugh Jones
581 09/03/1787 Thomas Jones 21 Tyddyn Gwian Isa
582 16/03/1787 Elizabeth William Ffort
583 14/05/1787 David Thomas Pen ffordd felan
584 21/05/1787 Jane William Cae Iago Wife of Richard Edward
585 07/07/1787 John Prichard Dafarn Dowyrch Son of Richard Jones
586 24/09/1787 William Parry 77 Grugan Wen
587 26/10/1787 Gaynor Prichard 85 Lleinia
588 27/10/1787 Jane Thomas 89 Tyddyn Mawr
589 21/11/1787 Elizabeth Hughes Dafarn Dowyrch Wife of Evan Abram
590 14/12/1787 Griffith Jones 15 Ty'n lon isaf Son of John Jones
591 29/12/1787 Margaret Jones Tyddy Gwian Isa Daughter of John Roberts
592 26/01/1788 Anne Roberts Cae'r Llan Daughter of Robert Jones
593 08/02/1788 John Owen 71 Caety
594 24/03/1788 John Jones Dafarn dudur
595 25/04/1788 Mary Williams Cae'r Loda Wife of Hugh Roberts
596 07/05/1788 William Williams Beudy isa Son of William Roberts
597 31/05/1788 Mary Williams Tyn Llan Widow of Griffith Roberts
598 18/07/1788 John Parry Cae'r Llan
599 15/09/1788 Anne Williams Bryngoleu Daughter of William Williams Gent
600 23/09/1788 Griffith David Hafod y Coed Son of Griffith David
601 05/10/1788 Anne Roberts Tyddyn tudur bach Daughter of Robert Thomas
602 12/10/1788 Evan Prichard Ty'n y Nant
603 21/10/1788 Anne Williams Dafarn dudur Widow of John Jones
604 13/12/1788 William Jones 2 Bryngoleu Son of John Roberts
605 30/12/1788 Lowry Nathaniel Brauch y Tri gwr Ucha
606 05/01/1789 Elizabeth Edwards Tyddyn Mansier Wife of William Rowland
607 17/01/1789 William Owen 3 Grugan wen Son of Owen Williams
608 13/02/1789 Robert Williams Grugan wen Son of William Prichard
609 16/02/1789 Hugh Williams 3 Tyddyn y Bottom bach Son of William Howel
610 18/02/1789 John Isaac 2 Cae llowarch Son of Isaac Williams
611 14/03/1789 William Jones Cae Haidd Mawr Son of Sulvanus Jones
612 25/03/1789 Evan Lloyd 84 Tryfan bach
613 08/05/1789 Mary Wilson Frwdan Daughter of David Wilson
614 14/05/1789 Jane Lewis Plas Mawr Daughter of Lewis Williams an Infant
615 09/06/1789 John Evans Ty'n y Felin Son of Evan Prichard
616 20/06/1789 Margaret Jones 37 Dolydd byrion
617 15/07/1789 John Ellis 37 Dolferedith
618 19/07/1789 Ellin Williams Ty bach Daughter of William Jones an Infant
619 26/07/1789 Ellin Prichard Glan y Morfa Daughter of Richard Roberts
620 12/09/1789 Anne Edwards Ty'n rhos Nennan
621 27/09/1789 Anne Meredith 53 Tyddyn y Bottom
622 28/10/1789 Ellin Brown 64 Alms House
623 13/01/1790 Humphrey Williams 62 Cae'r doctor bach
624 13/01/1790 Elizabeth Lloyd 84 Brynrodyn
625 22/01/1790 John Wilson Son of David Wilson Schoolmaster
626 27/01/1790 Robert Jones 68 Gwern y fala
627 02/02/1790 Elizabeth Jones Wife of Morgan Jones Weaver
628 21/04/1790 John Williams Collfryn bach
629 23/04/1790 Margaret Thomas Tyddyn y Bottom Widow of Henry Williams
630 04/06/1790 Anne Thomas Uwchlawrhos Widow
631 16/07/1790 Elizabeth Morris Daughter of Robert Morris Joiner
632 09/08/1790 Ellin Lloyd 76 Alms House
633 04/09/1790 John Hughes 69 Bryngwyn
634 09/12/1790 Jane Griffith Ty Helyg Llanfaglan
635 01/01/1791 Elisabeth Owen Ty Coch nr Hendre Widow
636 05/01/1791 Elisabeth Williams Collfryn Mawr Daughter of Isaac Williams
637 08/01/1791 Robert Jones Grugan Ganol
638 25/02/1791 John Lilley Gate house nr Hendre Llanwnda
639 04/05/1791 Ellis Hughes 82 Palas Newydd
640 24/06/1791 Gaenor Jones 83 Ynysoedd Widow of John Griffith
641 09/11/1791 Thomas Williams Lleiniau Son of William Evans an Infant
642 03/12/1791 John Prichard 91 Gilwern Isaf
643 16/01/1792 David Owen Rhafod boeth Son of Owen David an Infant
644 25/01/1792 Elisabeth Williams Tirion Twrog Wife of Richard Lloyd
645 27/01/1792 Richard Erasmus Dafarn Dowyrch Labourer
646 05/02/1792 Thomas Jones Beudu Coch Son of John Thomas an Infant
647 07/03/1792 John Edward Collfryn Mawr (died at) Stranger
648 14/03/1792 John Owen Bodfan Son of Owen Jones an Infant
649 04/04/1792 Rowland David Brauch y Tri gwr Isaf Son of David Griffith an Infant
650 30/05/1792 Sina Abraham Almshouse
651 01/07/1792 Owen Williams Benllech Labourer
652 15/07/1792 Martha Roberts 92 Beudu'r Pandy Widow of Griffith Roberts
653 15/08/1792 Rowland David Tyddyn Lawrence Quarryman
654 25/09/1792 Martha Jones Tyddyn dafydd Wife of John Griffith
655 20/11/1792 Elisabeth Roberts Cae Morfydd Daughter of Robert Rowland Mason an Infant
656 27/12/1792 John Williams Cefn Emrys Son of Thomas Williams Gent an Infant
657 28/12/1792 Isaac Evans Foty Wen Weaver
658 18/01/1793 Anne Jones Llwyn Cwla
659 23/01/1793 Robert Foulk Ty'n rhos nr Cerlan Cyff
660 08/04/1793 Edward Jones Rhos Maelan
661 10/04/1793 Mary Griffith Rowland Ty Croes Widow
662 10/04/1793 Sydney Jones Beudu Coch Wife of John Thomas
663 11/04/1793 Mary Jones Penrhyn Llanfairfagdalen Wife of Thomas Lloyd
664 26/04/1793 Mary Roberts Cae'r Llan Widow
665 01/05/1793 Ellin Jones Alms House Widow
666 03/05/1793 Owen Richard Garthdorwen Son of Thomas Richard an Infant
667 09/06/1793 Thomas Jones Beudu Coch Son of John Thomas an Infant
668 11/06/1793 James Roberts Rhen dy
669 11/06/1793 John Prichard Rhos Maelan
670 14/06/1793 Martha Glynne Rhos Maelan Wife of John Jones
671 23/06/1793 Humphrey Jones Ty hen nr Tryfan Mawr
672 13/07/1793 Elisabeth Jones Dolydd Daughter of Mr Jones an Infant
673 15/07/1793 William Rowland Tyddyn Mansier
674 31/07/1793 Elisabeth Michael Sgubor Wen Daughter of Michael Evans an Infant
675 27/08/1793 Mary Morgan Ty'n rhos nr Gorlan Cyff
676 17/11/1793 Susan Williams Grugan Wen Daughter of William Prichard an Infant
677 24/11/1793 Jane Morgan Ty'n rhos nr Gerlan Cyff
678 16/12/1793 Richard Sulvanus Cae llowarch bach
679 22/12/1793 Rowland Isaac Glynn llifon Son of Isaac Rowland Miller an Infant
680 29/12/1793 William David Ty'n lon nr Gorseddfa
681 02/01/1794 John Williams Cefn Emrys Son of Thomas Williams an Infant
682 05/02/1794 Catherine Griffith Beudu'r Pandu Widow of Elis Rowland
683 14/02/1794 John Williams Dolydd Son of John Jones an Infant
684 09/03/1794 Hanna Morgan Ty'n Rhos Daughter of Morgan Jones an Infant
685 09/04/1794 William Owen Rhafod boeth Son of Owen Rowland an Infant
686 24/04/1794 Margaret Parry Ty'n y Bryn Wife of Lewis Prichard
687 09/05/1794 John Humphrey Gallt y Pryf
688 09/05/1794 Margaret Jones Tal y Siencyn Wife of John Edward
689 17/05/1794 Thomas Jones Glynn nr Conway Son of William Jones an Infant
690 06/06/1794 John Edward Tal y Siencyn
691 07/06/1794 Owen Sulvanus Bryn llety rhwch
692 18/06/1794 Grace Evan Hafod y Coed Wife of John Williams
693 20/06/1794 Hugh Williams Tyddyn dafydd Son of William Robinson an Infant
694 20/06/1794 Gwen Griffith Castell gronw Wife of John Jones
695 30/06/1794 Jane Jones Cae'r halen bach Wife of Isaac Ellis
696 02/07/1794 Elisabeth Jones Alms House
697 09/07/1794 Hugh Thomas Cegin Nanlle
698 23/07/1794 Margaret Michael Sgubor Wen Daughter of Michael Evans an Infant
699 13/08/1794 Anne Roberts Cae Llowarch Mawr
700 13/08/1794 Margaret Prichard Lloc Daughter of Richard Hughes an Infant
701 15/09/1794 Hugh Roberts Caer loda
702 22/09/1794 Evan Jones Tyddyn mawr
703 30/09/1794 Margaret Griffith Brauch y tri gwr uchaf Daughter of Griffith Morris
704 03/10/1794 Catherine Roberts Tyddyn Lawrence Daughter of Robert Rowland an Infant
705 04/10/1794 Anne Griffith Garth Widow of Richard Owen
706 10/10/1794 William Prichard Tyddyn Griffith fychan
707 01/11/1794 Anne Owen Trosglwyn Wife of John Roberts
708 17/11/1794 William Williams Cae'r doctor bach
709 24/11/1794 Henry Jones Llwyn y Gwalch Son of John Hughes an Infant
710 01/01/1795 Anne Evans Ty'n felin Daughter of Evan Prichard Labourer an Infant
711 02/01/1795 John Hughes Pont Llwyn Gwalch Son of Robert Hughes Quarryman an Infant
712 09/01/1795 Jane Anwyl 98 Alms House
713 30/01/1795 John Jones Sgubor Newydd Glynn Son of John Jones Labourer an Infant
714 02/02/1795 Elisabeth Roberts Pont Llwyn Gwalch Daughter of Robert Hughes Quarryman an Infant
715 06/02/1795 Owen Griffith Llain fadun
716 08/02/1795 Margaret Morgan Dolferedith Daughter of Morgan Jones
717 16/02/1795 Mary Roberts Benllech Daughter of Robert Owen an Infant
718 18/02/1795 Griffith Morris Brauch y Tri gwr uchaf
719 18/02/1795 Ellin Owen Bryn Llety Rhwch Daughter of Owen Sulvanus an Infant
720 22/02/1795 William Williams Gate House Son of William Griffith an Infant
721 27/02/1795 Hugh Prichard Tan Buarth Newydd Son of Richard Williams an Infant
722 03/03/1795 John Thomas Grugan Wen
723 11/03/1795 Griffith Hughes Pen y Bythod Son of Hugh Jones an Infant
724 18/03/1795 Gwen Evans Cae'r Cwnstable Daughter of Evan Daniel an Infant
725 28/03/1795 Ellis Williams Gilwern Uchaf Son of William Ellis an Infant
726 24/04/1795 Lowry Evan Cae'r Constable Daughter of Evan Daniel an Infant
727 28/04/1795 John Gregan Glynn Llifon Gardener
728 08/05/1795 Robert Jones Hafod y Coed Son of John Williams an Infant
729 18/05/1795 Evan Jones Gallt dynewid Son of John Evans an Infant
730 22/05/1795 Ellin Williams Gate House Daughter of William Jones an Infant
731 08/06/1795 Catherine Jones Hafod y Coed Daughter of John Williams an Infant
732 03/07/1795 Isaac Lilley 91 Cae'r Halen Mawr Gardener
733 25/07/1795 Anne Williams Gorlan Cyff Widow of Owen Thomas
734 01/08/1795 Mary Williams Ty'n Parc Glynn Llifon Widow of Richard Hughes
735 13/08/1795 Ellin Griffith 92 Gate House Widow of Thomas Williams
736 24/08/1795 Hugh David Uwchlawrhos Son of David Hughes an Infant
737 18/09/1795 Ellin Jones Bettws Widow of Mr Thompson
738 04/10/1795 Frances Morgan Dolferedith Daughter of Morgan Jones an Infant
739 16/10/1795 John Griffith 79 Rhafod boeth
740 22/12/1795 Ellin Brereton 85 Cae ty Widow of John Owen
741 25/12/1795 Owen Williams Grugan Wen
742 20/01/1796 Margaret Williams Gate House Daughter of William Griffith an Infant
743 17/02/1796 William Jones Glynn Conway Gent late of Tyddyn dab einion mawr
744 19/02/1796 Mary Jones Caer Halen Mawr Spinster
745 28/03/1796 Mary Gallt y Pryf Wife of Humphrey David
746 05/04/1796 Anne Thomas Pant Wallon Widow of David Prichard
747 06/04/1796 John Jones Sgubor Isaf Glynn Llifon Son of John Jones an Infant
748 08/05/1796 Evan Jones Ty Coch
749 08/05/1796 Elisabeth Roberts Cae'r Ffridd Uchaf Wife of Samuel Williams
750 01/07/1796 Margaret Griffith Benallt Widow of Cadwgan Brereton
751 01/07/1796 Thomas David Ty Newydd Cae Cŷd
752 09/07/1796 Elisabeth Roberts Llynn y Meibion Wife of Richard Morris Blacksmith
753 07/10/1796 Lowry Mark Grugan Wen Widow of John Thomas
754 12/10/1796 Samuel Williams Caer Ffridd Uchaf
755 18/10/1796 Griffith Jones 80 Gwredog Llanwnda
756 22/11/1796 Owen Griffith Hafod Boeth Son of Griffith Owen an Infant
757 04/01/1797 Ellin Williams Alms House
758 11/01/1797 William Jones Rhiwallon
759 18/01/1797 Elisabeth Roberts Ty'n Park nr Llwyn y Gwalch Daughter of Robert Hughes an Infant
760 22/02/1797 Jane Williams Cae'r Ffridd Carnarvon Daughter of William Williams Gent an Infant
761 15/03/1797 Anne Hughes Ty'n Park Glynn llifon Widow of Owen Hughes
762 15/05/1797 Margaret Lewis 82 Tyddyn Tudur Wife of Evan Williams Yeoman
763 31/05/1797 Jonet Isaac 82 Llwyn y Piod Widow of Rowland Jones
764 02/06/1797 Robert Morris Llyn y Meibion bach
765 10/06/1797 Ellin Roberts Benllech Daughter of Robert Owen
766 26/06/1797 Evan Williams Tyddyn Tudur Son of Griffith Pirce an Infant
767 29/07/1797 Mary Williams Gate House Daughter of William Griffith
768 07/08/1797 Ellin Hughes Palas Newydd Wife of Evan Hughes
769 11/08/1797 Hugh Griffith Tyfan Mawr Son of John Griffith Esquire an Infant
770 03/09/1797 Ernole Lilley Carnarvon Widow of Hugh David of Nevin
771 23/09/1797 Anne Jane Dolydd Daughter of Mr Jones an Infant
772 08/11/1797 Thomas Lloyd Storws nr Cefn Hen Gwrt
773 13/11/1797 Elisabeth Owen Tyddyn Berth Llanwnda
774 17/11/1797 William Thomas Bettws Labourer
775 30/12/1797 Hugh Jones Ynysoedd Labourer
776 05/01/1798 Anne Williams Garth Singlewoman
777 20/01/1798 Jane Humphrey Caer Halen Mawr Widow
778 07/02/1798 Hugh Evans Tyddyn Gwian Isaf
779 22/02/1798 Jane Williams Cae'r Ffridd Carnarvon Daughter of William Williams Gent an Infant
780 14/03/1798 Hugh Williams Gate House Son of William Griffith an Infant
781 21/03/1798 Hanah (B) Williams Carnarvon Natural child of William Williams an Infant
782 28/03/1798 Anne Fort Wife of John Williams
783 29/03/1798 John Hughes Cae Llowarch Mawr
784 01/04/1798 Jane Thomas Sgubor Isaf Glynn Llifon Wife of John Jones
785 08/06/1798 Thomas Jones Beddgwenan
786 15/07/1798 Robert Jones Brynglas Singleman
787 19/08/1798 Mary Williams Ty bach Daughter of William Williams an Infant
788 07/09/1798 Robert Williams Tyddyn Madyn
789 14/09/1798 Jane Williams Gwern y falen Daughter of William Roberts an Infant
790 10/10/1798 William Jones Trosglwyn Son of John Roberts an Infant
791 12/11/1798 John Jones Rhos Maelan Singleman
792 13/11/1798 Thomas Williams Tan gallt dynewid Son of William Roberts an Infant
793 24/12/1798 Ellin Lewis Ty'n y Bryn Singlewoman
794 26/12/1798 Sulvanus Jones 80 Cae Haidd Mawr
795 03/01/1799 Dorothy Roberts Cae'r doctor bach Widow of William Williams
796 05/01/1799 Hugh Jones Pen y Bythod
797 19/02/1799 Elisabeth Parry Cae Shion Dafydd Daughter of Henry Williams an Infant
798 01/04/1799 Catherine Roberts Court Widow of Owen Jones
799 08/04/1799 Catherine Jones Ty Gwyn Uchaf Wife of Thomas Jones
800 08/04/1799 Margaret Griffith Tal y Sarn Uchaf Daughter of Griffith Thomas an Infant
801 25/04/1799 Thomas Williams Cefn Emrys Gent
802 25/05/1799 Catherine Griffith Benallt Wife of John Brereton Gent
803 24/06/1799 Jane Owen Pen y Bont Wife of Rowland Roberts
804 04/08/1799 Hugh Michael Sgubor Wen Son of Michael Evans an Infant
805 01/12/1799 Catherine Jones Cae Sidia Llanbeblig
806 01/01/1800 Gwen Jones Gwern y fala Widow of Robert Jones
807 08/01/1800 Hugh Jones Collfryn Mawr
808 13/01/1800 Margaret Griffith Foty Wen Widow of Isaac Evans
809 02/02/1800 Foulk Roberts Bryn Goleu
810 09/03/1800 Elisabeth Williams Ty'n Nant Widow of Cadwaladr Owen
811 15/03/1800 Ellis Williams Gilwern Uchaf Son of William Ellis an Infant
812 24/03/1800 Margaret David Cae Haidd Bach Wife of Evan Jones
813 01/06/1800 Owen Evans Gerlan Uchaf Son of Evan Owen an Infant
814 04/06/1800 Gwen Hughes Tyddyn Gwian Uchaf Widow of Robert Prichard
815 10/06/1800 Ann Tufs Carnarvon Daughter of Edward Tufs an Infant
816 20/06/1800 Humphrey Williams Uwchlawrhos
817 19/08/1800 James Parry Ty Gwyn Son of Solomon Parry an Infant
818 23/10/1800 Elisabeth Rean Glynn Llifon Old House Keeper
819 25/10/1800 Anne Williams Uwchlawrhos Daughter of William Thomas an Infant
820 19/11/1800 Mary Jones Grugan Ganol Widow of Robert Jones
821 24/12/1800 Mary Griffith Rhos Maelan Wife of John Jones
822 22/01/1801 Margaret Williams Brynglas Singlewoman
823 26/01/1801 Catherine Parry Capel Brynrodyn Wife of Griffith Jones
824 18/02/1801 Elisabeth Williams Pen Llynn Singlewoman
825 20/02/1801 Margaret Griffith Ty Hen Wife of John Humphrey
826 04/03/1801 Jane Morris Groeslon Grugan Wife of Owen Parry Blacksmith
827 18/03/1801 Elisabeth Owen Cae Glas Llanwnda Widow of Richard Parry (buried from Modryn)
828 25/03/1801 Mary Jones Pen y Bythod Daughter of Hugh Jones an Infant
829 04/04/1801 Margaret Williams Gallt y Pill Daughter of William Hughes an Infant
830 09/04/1801 Mary Jones 80 Alms House
831 26/04/1801 Ann Owen 89 Trosglwyn Widow of Griffith Thomas
832 03/05/1801 William Griffith 83 Cae Llowarch Mawr Singleman
833 20/05/1801 Jane Jones Ty'n lon uchaf Wife of Howel Ellis
834 10/06/1801 Jane Evans 50 Modryn Wife of Henry Prichard
835 06/07/1801 Catherine Edward 89 Ty'n rhos nenan Widow of William Ellis
836 11/07/1801 Mary Parry 15 Modryn Daughter of Henry Prichard
837 15/07/1801 Richard Lloyd 80 Dolydd Taylor
838 31/07/1801 Owen Prichard Gilwern Isaf Labourer
839 14/08/1801 Jane Hughes 72 Palas Mawr Wife of William Robinson
840 02/09/1801 John Jones 41 Dolydd byrion Tanner
841 08/11/1801 Lowry Prichard 39 Dafarn Dowyrch Daughter of Richard Erasmus
842 16/11/1801 Ellin Jones Uwchlawrhos Wife of David Hughes
843 02/12/1801 Catherine Jones 85 Tyddyn Lawrence Widow of Rowland David
844 28/12/1801 Jane Hughes Bettws Daughter of Hugh Hughes Slater an Infant
845 11/01/1802 Alice Roberts 52 Cefn Emrys Widow of Thomas Williams Gent
846 09/02/1802 Jane Mesach Tyddyn Madyn Daughter of Mesach Roberts an Infant
847 24/03/1802 Anne Williams 88 Rhiwallon Widow of Henry Lewis
848 08/04/1802 Barbra Roberts 97 Nanlle Widow of Griffith Erasmus
849 13/04/1802 William Jones 51 Penllyn Quarryman
850 10/05/1802 Anne Jones Rhos Maelan Singlewoman
851 12/05/1802 William Hughes 68 Tyddyn Gwian Isaf Singleman
852 14/05/1802 William Parry Cae Shion Dafydd Son of Henry Williams an Infant
853 27/05/1802 Lewis Williams Palas Mawr Son of Lewis Williams an Infant
854 05/06/1802 William Roberts 82 Pen Ffordd felan
855 23/06/1802 John Isaac Cae'r Halen Bach Sailor Singleman
856 03/07/1802 Margaret Jones Pant Wallon Daughter of William Jones an Infant
857 26/07/1802 Mary Williams Pant Wallon Daughter of William Jones an Infant
858 16/09/1802 Anne Harris Cae Haidd Mawr Widow of Sulvanus Jones
859 22/09/1802 Robert Griffith Brauch y Tri gwr uchaf Singleman
860 07/10/1802 Hugh Michael Sgubor Wen Son of Michael Evans an Infant
861 08/10/1802 Margaret Hughes 55 Ty Isaf Llan Wife of Abraham Williams
862 12/10/1802 Hugh Thomas Ty'n lon nr Gorseddfa Son of Thomas Williams an Infant
863 21/10/1802 Evan Prichard Buarth Cerig Llanwnda
864 08/11/1802 William Griffith Brauch y Tri gwr uchaf Singleman
865 12/11/1802 Anne Prichard Hendre Widow of Evan Prichard
866 17/01/1803 Evan Williams 94 Ty'n y Miria Late of Tyddyn Tudur
867 31/01/1803 Lowry Owen 80 Ty'n lon nr Gorseddfa Wife of Hugh Parry Taylor
868 23/03/1803 Ellin Griffith Tan y ffordd Palas y Trallwyn Daughter of Griffith Owen an Infant
869 09/04/1803 Mary Williams (B) Aber Clynnog/Bettus Child of William Roberts and Anne Williams
870 15/04/1803 Ellis Thomas 76 Hafod y Coed (late of) Widow of John Hughes
871 01/05/1803 Robert Williams 32 Bettus Labourer
872 10/06/1803 Ellin David Cae Llowarch Mawr Daughter of David Roberts an Infant
873 29/06/1803 Anne Owen 81 Catar y Dwr Widow of William Williams
874 12/07/1803 Evan Jones Trosglwyn Son of John Roberts an Infant
875 30/07/1803 Anne Jones 58 Wife of William Prichard Parish Clark
876 26/08/1803 Owen Jones 41 Tyddyn Canol Bangor
877 24/09/1803 Mary Hughes 69 Cae Shion Dafydd Wife of William Thomas
878 25/11/1803 Edward Prichard 56 Cae Iago
879 12/02/1804 Jane Thomas 11 Cae Llowarch Mawr Pauper
880 15/02/1804 William Hughes 55 Ty'n Nant Labourer
881 18/02/1804 William Thomas 26 Cae forgan Quarryman
882 11/03/1804 Jane Jones Llwyn y Piod Daughter of John Rowland an Infant
883 19/03/1804 Cadwalader Roberts 52 Grugan Ddu Labourer
884 21/03/1804 David Roberts Tyddyn Gwian Isa Son of David Roberts an Infant
885 28/03/1804 Robert Roberts Ty'n bont Llwyn y Gwalch Son of Robert Jones an Infant
886 03/04/1804 Isaac Ellis 65 Cae'r Halen Bach Labourer
887 30/04/1804 Catherine Jones Bottwnog Parish Drowned Ded at Carnarvon Bar
888 10/05/1804 Catherine Edward 68 Ty Newydd Widow of John Griffith
889 23/05/1804 Richard Jones 26 Ty Newydd nr Benallt Son of John Abel
890 18/06/1804 Margaret Jones Factory nr Tryfan Daughter of Padrick Jones an Infant
891 28/06/1804 Elizabeth Isaac 35 Ty Newydd Cae Cŷd Wife of William Hughes
892 01/08/1804 Catherine Williams 28 Ty Newydd Cilgwyn Mountain Wife of John Jones
893 05/08/1804 Catherine Prichard 65 Ty'n lon nr Gorseddfa Wife of Hugh Jones
894 19/08/1804 Robert Williams Rhos Nenan Son of William Griffith an Infant
895 11/09/1804 Mary Hughes 57 Collfryn Bach Wife of Thomas Lewis Esquire
896 21/09/1804 David Roberts Tyn y Bryn Son of Robert Owen Labourer an Infant
897 23/10/1804 Jane Meyrick Pandy Glynn llifon Daughter of Meyrick Griffith Labourer an Infant
898 25/10/1804 John Jones Hafod y Coed Son of John Williams Labourer an Infant
899 30/10/1804 Elizabeth Hughes Tyddyn dab einion bach Daughter of Hugh Williams Labourer an Infant
900 21/11/1804 Jane David Catar Dwr Daughter of David Evans Labourer an Infant
901 30/11/1804 Anne David 18 Dafarn dowurch Daughter of David Roberts Quarryman an Infant
902 08/12/1804 Thomas Williams Beudu Coch Son of William Thomas House Carpenter an Infant
903 09/12/1804 Elizabeth David Catar Dwr Daughter of David Evans Labourer an Infant
904 12/12/1804 Hugh Thomas Ty'n lon nr Gorseddfa Son of Thomas Williams Taylor an Infant
905 26/12/1804 Margaret Cadwaladr 27 Gerlan Cyff Wife of William Hughes
906 14/01/1805 William Humphrey 76 Cae'r Halen Mawr Quarryman
907 13/02/1805 John Lewis Bettus Son of William Lewis an Infant
908 07/05/1805 Elizabeth Jones 81 Gerlan Bach Wife of Robert Roberts
909 07/05/1805 William Williams Ty'n lon uchaf Son of John Williams an Infant
910 23/05/1805 Griffith David Dafarn Dowyrch Son of David Roberts an Infant
911 31/05/1805 Anne Evans Cae Haidd Mawr Daughter of Evan Jones an Infant
912 03/06/1805 John Williams 38 Rhos Nenan nr Bryngoleu Labourer
913 03/06/1805 Robert Jones Cae Haidd Mawr Son of Thomas Jones an Infant
914 19/06/1805 Evan Jones Cae Haidd Mawr Labourer
915 28/07/1805 David Griffith Tan y ffordd y Cilgwyn Son of Griffith Prichard an Infant
916 06/01/1806 Griffith Roberts Pen y Bythod Son of Robert Roberts an Infant
917 19/02/1806 Margaret Jones Grugan Wen Daughter of John Prichard an Infant
918 22/02/1806 Thomas David 33 Pant Wallon Weaver buried from Ty dy Llanwnda
919 26/02/1806 Elizabeth Simon 89 Cae Llowarch Bach Singlewoman
920 27/02/1806 John (B) Williams Tyddyn y Mansier Natural son of William Jones an Infant
921 11/03/1806 Anne Wynne 20 Ty'n lon Tyddyn Bottom Singlewoman
922 24/03/1806 Ellin Hughes 57 Cae'r Llan Wife of William Cadwaladr
923 26/04/1806 Hugh Prichard Ty'n rhos nr Bryn Goleu Son of Richard Hughes an Infant
924 10/06/1806 Catherine Jones Hafod y Coed Daughter of John Williams an Infant
925 02/07/1806 Catherine Jones 80 Ty Coch nr Hendre Widow of Griffith Owen
926 04/07/1806 Catherine Thomas 77 Mynydd nr Cae'r Onw Wife of Griffith Jones
927 28/07/1806 Robert Hughes Coed Cyd Llyn y Meibion Mawr Son of Evan Hughes an Infant
928 02/08/1806 Hugh Thomas Ty'n lon nr Gorseddfa Son of Thomas Williams an Infant
929 10/09/1806 William Prichard Ty'n rhos nr Bryn Goleu Son of Richard Hughes an Infant
930 24/09/1806 Robert Griffith 77 Tyn Nant Nanlle
931 30/09/1806 William Williams Grugan Wen Son of William Williams an Infant
932 05/11/1806 Henry Owen Groeslon Grugan Son of Owen Parry an Infant
933 12/11/1806 Margaret Owen Gerlan Bach Daughter of Owen Ellis an Infant
934 09/12/1806 Griffith Williams Glan y Morfa Son of William Roberts an Infant
935 21/01/1807 Jane Jones Carnarvon Wife of Griffith Jones Custom House Officer
936 11/02/1807 Hugh Williams Ty newydd Tan ben rallt Son of William Hughes an Infant
937 27/03/1807 Ann David Bryngwyn Daughter of David Roberts an Infant
938 13/04/1807 William Thomas 79 Cae Shion Dafydd Quarryman
939 10/05/1807 Griffith Williams Glan y Morfa Son of William Roberts an Infant
940 27/05/1807 Margaret Jones 85 Gerlan Cyff Widow of William Jones buries at Llanbeblig
941 28/05/1807 William Roberts Hendre Llanwnda Son of Robert Jones an Infant
942 16/06/1807 William Edward 86 Ty'n lon isaf Widower from Pwllheli
943 20/08/1807 Ellin Roberts 84 Tai Gwynion Wife of Griffith Williams
944 02/10/1807 Mary Williams Cae'r Doctor Bach Daughter of William Williams an Infant
945 30/10/1807 Rt Honourable Thomas Lord Newborough 72 Glynn Llifon
946 01/11/1807 Owen Roberts 24 Ty'n Graig Talysarn Isaf
947 11/11/1807 Thomas Jones Beddgwenan Son of John Thomas an Infant
948 23/11/1807 Robert Roberts 87 Gerlan Bach (Late of)
949 27/11/1807 Owen Rowland 44 Drull Coch Labourer
950 07/12/1807 Margaret Thomas 58 Lleinia Widow of William Evans
951 17/12/1807 David Roberts Ty'n y Bryn Son of Robert Owen an Infant
952 27/12/1807 Martha Williams Pentre ffollach Llanwnda Daughter of William Jones an Infant
953 12/01/1808 John Williams 44 Hafod y Coed
954 08/02/1808 John Morris 86 Fort Glynn Llifon Carpenter
955 13/03/1808 Mary Jones Dafarn Dowyrch Daughter of John Roberts an Infant
956 16/03/1808 Margaret Hughes 77 Alms House
957 30/03/1808 Elizabeth Roberts Mount Pleasure Daughter of Edward Roberts an Infant
958 12/04/1808 Evan Jones 66 Cae Haidd Bach
959 13/04/1808 Owen Humphrey 58 Nanlle
960 18/04/1808 Isaac Williams Henrhyd nr Bodfan Son of William Lewis an Infant
961 02/05/1808 Rowland Roberts 84 Pen y Bont Mason
962 17/05/1808 Thomas Jones 29 Cae Haidd Mawr
963 18/05/1808 Mesach Roberts Gerlan Cyff Son of Mesach Roberts an Infant
964 22/06/1808 Henry Owen Groeslon Grugan Son of Owen Parry an Infant
965 25/06/1808 Catherine Humphrey Hafod Evan Daughter of Humphrey Hughes an Infant
966 29/06/1808 Owen Williams Tyddyn Dafydd Son of William Robinson an Infant
967 13/07/1808 Anne Hughes 80 Brynglas Widow of William Jones
968 03/08/1808 Edward Jones Bryn Trallwyn Son of John Jones an Infant
969 13/08/1808 Gwen Evans Cae'r Cwnstable Daughter of Evan Daniel an Infant
970 24/08/1808 Ellin Williams 69 Trosglwyn Wife of Owen Griffith
971 23/09/1808 Catherine Naney 82 Alms House
972 11/10/1808 Margaret Thomas 38 Rhos Nenan Wife of Owen Evans
973 12/10/1808 Margaret Thomas Cae Haidd Bach Daughter of Thomas Jones an Infant
974 04/01/1809 Anne Hughes 27 Bryn y Naid Hir Singlewoman
975 05/02/1809 Margaret Evans 34 Fort Glynn llifon Singlewoman
976 04/03/1809 Ellin Williams 23 Rhos Tryfan Singlewoman
977 14/05/1809 Henry Prichard 60 Modryn Yeoman
978 21/05/1809 William John Abraham 63 Gallt y Pryf
979 15/06/1809 Anne Evans 50 Hendre Singlewoman
980 17/10/1809 Thomas Griffith 18 Palas Brython Llanfair Is Caer Son of Griffith Evans
981 26/10/1809 Anne Williams 26 Gilwern isaf Wife of Evan Edward
982 27/12/1809 Edward Jones 31 Ty Croes Shoemaker
983 Jan 1810 Ellin Hughes 70 Penrallt Wife of Thomas Williams
984 Jan 1810 William David Hendre Llanwnda Son of David Roberts an Infant
985 Jan 1810 Griffith (B) Elias Hendre Llanwnda Natural child of Elias Jones an Infant
986 Mar 1810 Richard Williams Bryngwyn Son of William Jones an Infant
987 Mar 1810 Margaret Evans Gilwern Isaf Daughter of Evan Edward an Infant
988 Apr 1810 Ellin Williams Tyddyn Gwian Isaf Daughter of William Jones an Infant
989 Apr 1810 Mary Hughes Garreg Wen Llanllyfni Wife of Richard Griffith
990 Apr 1810 Jane Rowland 81 Llain fadyn nr Rhos tryfan Widow of Owen Griffith
991 May 1810 Jonet Jones Dafarn Dowyrch Daughter of John Roberts an Infant
992 May 1810 Robert Evans Pen y Bont Son of Evan Prichard an Infant
993 May 1810 Margaret David 88 Ty coch nr pen rallt Widow of Evan Jones
994 08/06/1810 Robert Jones Ffrwd Ysgyfanog Son of John Jones an Infant
995 20/06/1810 Jane Thomas 56 Hendre Llanwnda Wife of Henry Jones Weaver
996 23/06/1810 William Jones 56 Ffrwd Ysgyfanog Blacksmith
997 25/06/1810 Catherine Jones 70 Ffrwd Ysgyfanog Widow of above William Jones
998 21/07/1810 Anne Roberts 73 Bryngwyn Widow of John Hughes
999 23/07/1810 Richard Prichard 67 Penrhos Nenan
1000 05/09/1810 Mary Lewis 18 Palas Mawr Daughter of Lewis Williams
1001 06/10/1810 Gwen Jones 62 Gerlan nr Caer Onw Nanlley Wife of John Thomas
1002 10/10/1810 Robert Jones Cim Mynydd Son of John Jones an Infant
1003 07/11/1810 Anne Jones Bryn Goleu Daughter of John Roberts an Infant
1004 03/12/1810 Owen Griffith 73 Late of Trosglwyn Died at Bryn Trallwyn Isaf
1005 08/12/1810 Lowry Jones Ty Croes Daughter of Edward Jones an Infant
1006 28/12/1810 Ellin Owen 86 Hafod Boeth Widow of John Griffith
1007 Jan 1811 Martha Griffith 85 Beddgwenan Widow of Thomas Jones
1008 Jan 1811 John Thomas 56 Beddgwenan Son of above named Labourer
1009 Feb 1811 Thomas Williams 74 Penrallt Quarryman
1010 Feb 1811 John Jones 36 Trallwyn Uchaf Mynydd Labourer
1011 Feb 1811 Ellin Roberts 28 Carnarvon Wife of Meirick Williams Mariner
1012 Mar 1811 William Prichard Geufron Llanwnda Son of John Hughes an Infant
1013 Apr 1811 William Jones 53 Dolydd Byrion Widower
1014 May 1811 Anne Jones 47 Brynglas Wife of Thomas Williams
1015 May 1811 William Hughes 49 Gallt y Pill Quarryman
1016 Jun 1811 Elizabeth Evans 87 Ty Gwyn Llangeinwen Widow of Richard Williams
1017 Jun 1811 Thomas Griffith 64 Brauch y Cafn Llandegai Late of Tirion Twrog
1018 Jul 1811 William Parry Cae'r Onw Son of Henry Williams an Infant
1019 Aug 1811 Evan Williams Brynglas Son of William Evans an Infant
1020 Nov 1811 Mary Wife of Capt of Galiot lost nr Aberffraw
1021 Jan 1812 John Jones 86 Dafarn Dudur Late of Llwyn y Gwalch
1022 Jan 1812 Tamar Williams 62 Ty Newydd Wife of Griffith Roberts
1023 Feb 1812 Ellin Jones 19 Pengallt Dynewid Daughter of John Evans
1024 Feb 1812 John Lloyd 76 Tryfan Bach Gent
1025 Mar 1812 Griffith Jones Pengallt Dynewid Son of John Evans an Infant
1026 Mar 1812 John Owen 58 Sgubor Isaf Glynn Llifon Shoemaker
1027 Mar 1812 John Humphrey 72 Ty Hen nr Tryfan Mawr Late of
1028 Apr 1812 Ann Jones 74 Ynysoedd Wife of Robert Jones
1029 Apr 1812 Martha Hughes 81 Tyddyn madyn Widow of Robert Williams
1030 Apr 1812 Griffith Prichard Brynglas Son of Richard Griffith an Infant
1031 May 1812 Ann Prichard 82 Gallt y Pryf (late of) Widow of John Humphrey
1032 May 1812 Griffith Evans 62 Plas Brwtwn Llanfair Is gaer
1033 Dec 1812 Evan Williams Brynglas Son of William Evans an Infant
1034 Dec 1812 Howel Ellis 90 Ty'n lon uchaf Labourer
1035 Dec 1812 Richard Hughes 45 Ty'n Rhos Nenan nr Bryn Goleu Quarryman
Entries Per Page
Displaying Page of