Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • AGE - Oed / Age
  • CERE - Seremoni / Ceremony
  • HISTORY - Hanes / History
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
AGE
CERE
HISTORY
1672 Richard Evans Carnarvon 08/01/1828 3m J W Trevor
1673 Ellen Williams Carnarvon 14/01/1828 3m J W Trevor
1674 William Parry Carnarvon 22/01/1828 23 J W Trevor
1675 Grace Evans Carnarvon 23/01/1828 69 J W Trevor
1676 Catherine Rogers Carnarvon 23/01/1828 55 J W Trevor
1677 David Davies Carnarvon 24/01/1828 54 J W Trevor
1678 Robert Roberts Carnarvon 26/01/1828 61 J W Trevor
1679 Mary Prichard Carnarvon 26/01/1828 82 J W Trevor
1680 Catherine Owen Carnarvon 29/01/1828 33 W Williams
1681 Robert Jones Carnarvon 05/02/1828 3 W Williams
1682 Dorothy Williams Carnarvon 06/02/1828 45 W Williams
1683 Elizabeth Barnabas Carnarvon 06/02/1828 8m J W Trevor
1684 Jane Thompson Carnarvon 08/02/1828 81 D Williams
1685 Ann Williams Carnarvon 11/02/1828 51 W Williams
1686 Margaret Roberts Carnarvon 13/02/1828 34 W Williams
1687 John Evans Sarndwfrgarw 13/02/1828 2m J W Trevor
1688 John Hughes Caernarvon 14/02/1828 35 J W Trevor
1689 Thomas R Roberts Caernarvon 18/02/1828 26 W Williams
1690 William Thomas Caernarvon 27/02/1828 43 J W Trevor
1691 Elizabeth Frazier Carnarvon 27/02/1828 33 W Williams
1692 Mary Owen Carnarvon 28/02/1828 9m W Williams
1693 William Williams Carnarvon 29/02/1828 25 W Williams
1694 John Roberts Carnarvon 03/03/1828 1w W Williams
1695 Catherine Parry Caernarvon 06/03/1828 58 J W Trevor
1696 David Davies Caernarvon 10/03/1828 80 W Williams
1697 William Owen Carnarvon 10/03/1828 74 W Williams
1698 Ellen Job Caernarvon 14/03/1828 36 W Williams
1699 Elizabeth Jones Caernarvon 19/03/1828 63 J W Trevor
1700 Richard German Is Helen 21/03/1828 22 J W Trevor Killed by fall on railway
1701 Catherine Basset Carnarvon 21/03/1828 33 J W Trevor
1702 Elizabeth Jones Caernarvon 24/03/1828 52 W Williams
1703 Anne Evans Carnarvon 28/03/1828 57 W Williams
1704 Richard Hughes Carnarvon 01/04/1828 28 J W Trevor
1705 Hugh Antony Carnarvon 07/04/1828 85 W Williams
1706 Ellen Jones Carnarvon 07/04/1828 83 W Williams
1707 Margaret Williams Carnarvon 14/04/1828 64 J W Trevor
1708 Evan Lloyd Carnarvon 23/04/1828 74 W Williams
1709 Anne Lloyd Carnarvon 23/04/1828 7 J W Trevor
1710 Elizabeth Edwards Carnarvon 23/04/1828 64 W Williams
1711 William Jones Carnarvon 23/04/1828 59 W Williams
1712 Jane Jones Carnarvon 25/04/1828 6 W Williams
1713 Mary Parry Carnarvon 29/04/1828 8m J W Trevor
1714 Robert O Owens Carnarvon 03/05/1828 85 J W Trevor
1715 John Williams Rerw 03/05/1828 2 J W Trevor
1716 Jane Jones Carnarvon 05/05/1828 10 J W Trevor
1717 William Griffith Carnarvon 12/05/1828 2m J W Trevor
1718 Mary Howells Carnarvon 12/05/1828 52 J W Trevor
1719 Anne Williams Carnarvon 12/05/1828 1 J W Trevor
1720 Elizabeth Hughes Carnarvon 12/05/1828 20 J W Trevor
1721 Margaret Roberts Carnarvon 15/05/1828 2 J W Trevor
1722 Griffith Thomas Carnarvon 15/05/1828 3d J W Trevor
1723 Margaret Jones Carnarvon 15/05/1828 66 J W Trevor
1724 William Williams Carnarvon 23/05/1828 2w W Williams
1725 Richard Roberts Carnarvon 23/05/1828 4m W Williams
1726 John Williams Carnarvon 26/05/1828 52 J W Trevor
1727 Elizabeth Morgan Carnarvon 27/05/1828 9m W Williams
1728 Richard Owen Carnarvon 28/05/1828 44 W Williams
1729 Ellen Owen Ymorfaint 01/06/1828 88 J W Trevor
1730 Catherine Jones Carnarvon 01/06/1828 81 J W Trevor
1731 Morris Jones Carnarvon 05/06/1828 1 J W Trevor
1732 Jane Jones Penyclip Llannwda 09/06/1828 28 W Williams
1733 Jane Hughes Carnarvon 09/06/1828 5 J W Trevor
1734 John Williams Carnarvon 10/06/1828 18 W Williams
1735 Mary Hughes Carnarvon 14/06/1828 85 W Williams
1736 Thomas Roberts Carnarvon 17/06/1828 19 W Williams
1737 W D Richards Carnarvon 18/06/1828 3 J W Trevor
1738 Jane Griffith Carnarvon 18/06/1828 68 J W Trevor
1739 Jane Williams Caecrin 18/06/1828 9m J W Trevor
1740 Catherine F Owens Carnarvon 23/06/1828 5m W Williams
1741 Jane Hughes Carnarvon 24/06/1828 6 W Williams
1742 Ellen Humphreys Carnarvon 24/06/1828 15 J W Trevor
1743 Catherine Hughes Carnarvon 27/06/1828 44 J W Trevor
1744 Catherine Parry Carnarvon 01/07/1828 35 J W Trevor
1745 Sarah Jones Carnarvon 02/07/1828 11m J W Trevor
1746 Anne Jones Carnarvon 03/07/1828 39 J W Trevor
1747 Griffith Roberts Carnarvon 04/07/1828 17 W Williams
1748 Pierce Williams Carnarvon 05/07/1828 32 J W Trevor
1749 Jane Samuel Carnarvon 09/07/1828 66 W Williams
1750 Barbara Williams Carnarvon 11/07/1828 72 J W Trevor
1751 Priscilla Roberts Carnarvon 15/07/1828 54 W Williams
1752 Ellen Edwards Carnarvon 16/07/1828 26 J W Trevor
1753 James Thomas Sewell Carnarvon 18/07/1828 47 W Williams
1754 Evan Davies Carnarvon 23/07/1828 11 W Williams
1755 Anne Jones Carnarvon 23/07/1828 80 W Williams
1756 Anne Wynne Carnarvon 24/07/1828 80 W Williams
1757 John Hughes Carnarvon 24/07/1828 26 W Williams
1758 Richard Roberts Carnarvon 29/07/1828 11m J W Trevor
1759 Grace Evans Carnarvon 01/08/1828 5w J W Trevor
1760 Jane Williams Carnarvon 02/08/1828 1 W Williams
1761 Elizabeth Jones Carnarvon 05/08/1828 7h J W Trevor
1762 John Owen Carnarvon 07/08/1828 30 W Williams
1763 Robert Williams Carnarvon 07/08/1828 57 W Williams
1764 Sarah Pugh Carnarvon 08/08/1828 56 W Williams
1765 Jane Parry Carnarvon 27/08/1828 44 J W Trevor
1766 Jane Prichard Carnarvon 03/09/1828 17 W Williams
1767 Owen Prichard Carnarvon 04/09/1828 45 W Williams
1768 Anne Williams Carnarvon 09/09/1828 88 J W Trevor
1769 William Cornthwait Carnarvon 15/09/1828 15d J W Trevor
1770 Catherine L Evans Carnarvon 16/09/1828 2 W Williams
1771 Griffith Owen Brynhyfryd 19/09/1828 83 W Williams
1772 William Jones Glangwnabach 19/09/1828 66 W Williams
1773 Anne Williams Carnarvon 19/09/1828 3 W Williams
1774 William Williams Caernarvon 20/09/1828 7w W Williams
1775 John Griffith Carnarvon 22/09/1828 28 W Williams
1776 Mary Williams Carnarvon 24/09/1828 13 W Williams
1777 Margaret Roberts Gorddinog Aber 26/09/1828 89 W Williams
1778 Jane Jones Carnarvon 01/10/1828 12m W Williams
1779 Ann Jones Carnarvon 01/10/1828 11m W Williams
1780 Ann Prichard Carnarvon 04/10/1828 9 W Williams
1781 Ebenezer Williams Carnarvon 14/10/1828 16 W Williams
1782 Sidney Jones Castellmai 15/10/1828 50 W Williams
1783 Maria Wynne Carnarvon 17/10/1828 7m W Williams
1784 Elizabeth Jones Carnarvon 17/10/1828 1 J W Trevor
1785 John Elias Carnarvon 22/10/1828 21 J W Trevor
1786 James Jones Carnarvon 27/10/1828 2d J W Trevor
1787 Mary Owen Carnarvon 28/10/1828 65 J W Trevor
1788 John Humphreys Carnarvon 04/11/1828 69 W Williams
1789 Ellis Williams Carnarvon 04/11/1828 55 J W Trevor
1790 Margaret Morris Coedmawr 05/11/1828 13m J W Trevor
1791 Robert Jones Carnarvon 13/11/1828 63 W Williams
1792 Ellen Davies Carnarvon 15/11/1828 69 J W Trevor
1793 Sarah Jones Carnarvon 17/11/1828 5 J W Trevor
1794 George E Thomas Carnarvon 27/11/1828 20m J W Trevor
1795 Mary Hughes Carnarvon 27/11/1828 54 J W Trevor
1796 Hugh Owen Carnarvon 01/12/1828 3w W Williams
1797 Catherine Williams Carnarvon 06/12/1828 57 J W Trevor
1798 Ann Hughes Carnarvon 06/12/1828 68 W Williams
1799 Mary Evans Carnarvon 11/12/1828 25 J W Trevor
1800 Mary Williams Carnarvon 17/12/1828 86 J W Trevor
1801 Grace Jones Garddfon Llanfair 26/12/1828 48 W Williams
1802 Mary A Gregory Carnarvon 26/12/1828 20 J W Trevor
1803 Catherine Roberts Carnarvon 26/12/1828 17m J W Trevor
1804 John Griffith Carnarvon 26/12/1828 5w J W Trevor
1805 Elizabeth Williams Carnarvon 27/12/1828 23 W Williams
1806 Elizabeth Jones Y Pant 02/01/1829 17 W Williams
1807 Ann Jones Carnarvon 05/01/1829 4m W Williams
1808 David Williams Carnarvon 06/01/1829 4m J W Trevor
1809 Jane Huxley Carnarvon 09/01/1829 10 W Williams
1810 Ellen Griffith Carnarvon 09/01/1829 1 W Williams
1811 Ann Roberts Carnarvon 09/01/1829 8m W Williams
1812 Jane Rowlands Carnarvon 13/01/1829 48 J W Trevor
1813 Ellen Pugh Carnarvon 14/01/1829 53 W Williams
1814 Ellen Edwards Carnarvon 14/01/1829 10w J W Trevor
1815 Ann Hope Carnarvon 14/01/1829 16m J W Trevor
1816 Mary Lloyd Carnarvon 15/01/1829 76 W Williams
1817 William Ashdon Carnarvon 19/01/1829 21 W Williams
1818 John Owen Carnarvon 26/01/1829 63 J W Trevor
1819 Hugh Jones Carnarvon 27/01/1829 14w J W Trevor
1820 John Roberts Carnarvon 28/01/1829 66 J W Trevor
1821 Mary Davies Carnarvon 28/01/1829 7m J W Trevor
1822 William Jones Gellachfain 02/02/1829 58 W Williams
1823 Robert Price Caernarvon 02/02/1829 13m W Williams
1824 John Roberts Caernarvon 03/02/1829 3w W Williams
1825 Peter Harding Caernarvon 05/02/1829 7w J W Trevor
1826 John Hughes Caernarvon 12/02/1829 42 J W Trevor
1827 Hugh Jones Carnarvon 14/02/1829 74 J W Trevor
1828 Elizabeth Ellis Carnarvon 17/02/1829 81 W Williams
1829 William Morgan Tynrhos 17/02/1829 7 W Williams
1830 William Edwards Carnarvon 18/02/1829 67 W Williams
1831 Elizabeth Swaine Carnarvon 20/02/1829 10m W Williams
1832 Jane Jones Carnarvon 20/02/1829 68 J W Trevor
1833 William Evans Carnarvon 25/02/1829 5 J W Trevor
1834 David Jones Gellachfain 25/02/1829 19 J W Trevor
1835 Ellen Thomas Carnarvon 02/03/1829 2d W Williams
1836 John Owen Llainpepper 04/03/1829 14 W Williams
1837 William H Humphreys Carnarvon 09/03/1829 9m W Williams
1838 Catherine Hughes Carnarvon 09/03/1829 4m W Williams
1839 Robert Williams Carnarvon 10/03/1829 2 W Williams
1840 Elizabeth Davies Carnarvon 11/03/1829 89 W Williams
1841 Robert Michael Carnarvon 13/03/1829 33 W Williams
1842 Margaret Owen Carnarvon 13/03/1829 5m W Williams
1843 Maria Goddard Carnarvon 14/03/1829 2d J W Trevor
1844 Henry Jones (Rev) Ty coch 18/03/1829 70 J W Trevor
1845 Hugh Williams Carnarvon 18/03/1829 18m J W Trevor
1846 Ann Evans Carnarvon 19/03/1829 7m J W Trevor
1847 Jane Thomas Gellachfain 20/03/1829 58 J W Trevor
1848 Grace Parry Carnarvon 23/03/1829 5m J W Trevor
1849 Ann Thomas Carnarvon 28/03/1829 69 J W Trevor
1850 Daniel Davies Carnarvon 30/03/1829 70 W Williams
1851 Catherine Owen Carnarvon 31/03/1829 36 W Williams
1852 Elizabeth Jones Carnarvon 03/04/1829 9m J W Trevor
1853 Lydia Hughes Carnarvon 07/04/1829 11 J W Trevor
1854 Robert Williams Carnarvon 16/04/1829 61 W Williams
1855 Catherine Owen Carnarvon 16/04/1829 70 J W Trevor
1856 Jane Parry Carnarvon 28/04/1829 2 W Williams
1857 Joseph Henry Davison Carnarvon 29/04/1829 50 W Williams
1858 Griffith Owen Carnarvon 30/04/1829 3m W Williams
1859 Henry Williams Carnarvon 04/05/1829 80 J W Trevor
1860 John Williams Carnarvon 04/05/1829 7 J W Trevor
1861 Catherine Evans Carnarvon 05/05/1829 18 J W Trevor
1862 Ann Thomas Bontnewydd 08/05/1829 44 J W Trevor
1863 Ellen Jones Tyddynbisla Llanrug 11/05/1829 24 J W Trevor
1864 Owen Smith Carnarvon 14/05/1829 1 W Williams
1865 Catherine Jones Gellachfain 20/05/1829 28 J W Trevor
1866 Robert Jones Caernarvon 22/05/1829 65 D Williams
1867 Robert Parry Carnarvon 25/05/1829 4 D Williams
1868 William Parry Carnarvon 25/05/1829 Inf D Williams
1869 Mary Roberts Caernarvon 25/05/1829 48 W Williams
1870 Elizabeth Thomas Caernarvon 30/05/1829 5 J W Trevor
1871 John Roberts Caernarvon 02/06/1829 58 W Williams
1872 Gwen Owen Caernarvon 02/06/1829 78 J W Trevor
1873 Margaret Williams Caernarvon 04/06/1829 78 J W Trevor
1874 Jane Owen Caernarvon 04/06/1829 5m J W Trevor
1875 Evan Roberts Caernarvon 06/06/1829 19 J W Trevor
1876 Robert Ellis Caernarvon 09/06/1829 54 J W Trevor
1877 Jane Lewis Carnarvon 09/06/1829 28 J W Trevor
1878 Mary Foulkes Carnarvon 11/06/1829 2 J W Trevor
1879 Lowry Roberts Caernarvon 12/06/1829 40 J W Trevor
1880 Isabella Edwards Tyddyn sipan Llanwnda 16/06/1829 57 J W Trevor
1881 Elizabeth Trewick Carnarvon 17/06/1829 24 J W Trevor
1882 Jane Evans Carnarvon 18/06/1829 40 J W Trevor
1883 Edmund Parry Carnarvon 18/06/1829 5m J W Trevor
1884 Richard Davies Carnarvon 18/06/1829 1w J W Trevor
1885 Robert Jones Carnarvon 19/06/1829 22m J W Trevor
1886 Christopher Russell Carnarvon 20/06/1829 30 J W Trevor
1887 Margaret Griffith Carnarvon 30/06/1829 2 J W Trevor
1888 John Evans Carnarvon 01/07/1829 2m J W Trevor
1889 John Jones Carnarvon 02/07/1829 4 J W Trevor
1890 Ann Williams Carnarvon 03/07/1829 21m J W Trevor
1891 Margaret Roberts Glanymor Henwaliau 04/07/1829 21m J W Trevor
1892 Margaret Williams Carnarvon 04/07/1829 4 J W Trevor
1893 Mary Morris Carnarvon 06/07/1829 60 J W Trevor
1894 Jane Roberts Carnarvon 07/07/1829 5m J W Trevor
1895 Robert Owen Carnarvon 08/07/1829 89 J W Trevor
1896 Elizabeth Thomas Carnarvon 09/07/1829 19m W Williams
1897 Richard Thomas Bontnewydd Llanwnda 10/07/1829 57 W Williams
1898 Anne Thomas Carnarvon 11/07/1829 34 J W Trevor
1899 Evan Evans Mans y Barker 13/07/1829 18m J W Trevor
1900 Robert Jones Carnarvon 13/07/1829 15m J W Trevor
1901 William Roberts Carnarvon 13/07/1829 1 J W Trevor
1902 Margaret Hughes Carnarvon 20/07/1829 17 J W Trevor
1903 Catherine Thomas Carnarvon 23/07/1829 82 J W Trevor
1904 John Jones Carnarvon 30/07/1829 18 J W Trevor
1905 John Griffith Carnarvon 01/08/1829 2 J W Trevor
1906 Mary Davies Carnarvon 05/08/1829 5 W Williams
1907 Jane Harris Carnarvon 08/08/1829 74 J W Trevor
1908 Catherine Lewis Llainbypyr 11/08/1829 3m J W Trevor
1909 Anne Parry Caernarvon 29/08/1829 5 H Hughes
1910 Jane Hughes Caernarvon 02/09/1829 18m J W Trevor
1911 William Jones Caernarvon 03/09/1829 6 J W Trevor
1912 David Roberts Caernarvon 07/09/1829 7m W Williams
1913 Elizabeth Roberts Pen y Cock 08/09/1829 15 W Williams
1914 John Huxley Caernarvon 09/09/1829 3 W Williams
1915 Griffith Jones Carnarvon 09/09/1829 3 D Williams
1916 Anne Davies Caernarvon 15/09/1829 4m W Williams
1917 John Oakes Richmond Hill 16/09/1829 74 W Williams
1918 David Roberts Caernarvon 16/09/1829 3 W Williams
1919 William Williams Caernarvon 18/09/1829 15w J W Trevor
1920 Hugh Williams Caernarvon 22/09/1829 83 J W Trevor
1921 Robert Williams Caernarvon 22/09/1829 14m J W Trevor
1922 John Davies Caernarvon 22/09/1829 2 J W Trevor
1923 Thomas Pritchard Caernarvon 25/09/1829 6 H Hughes
1924 Hugh Jones Caernarvon 26/09/1829 9m H Hughes
1925 John Parry Caernarvon 26/09/1829 15w H Hughes
1926 Anne Griffith Caernarvon 30/09/1829 9m H Hughes
1927 Thomas Parry Caernarvon 03/10/1829 2 J W Trevor
1928 John Humphreys Caernarvon 05/10/1829 2 H Hughes
1929 Anne Barma Carnarvon 06/10/1829 6 H Hughes
1930 Jonet Evans Caernarvon 07/10/1829 36 J W Trevor
1931 Robert Parry Caernarvon 10/10/1829 35 H Hughes
1932 Jane Jones Caernarvon 12/10/1829 58 H Hughes
1933 Catherine Evans Caernarvon 20/10/1829 24 H Hughes
1934 Anne Jones Caernarvon 20/10/1829 11m H Hughes
1935 William E Williams Caernarvon 21/10/1829 4w H Hughes
1936 Mary Ann Ward Caernarvon 29/10/1829 9m J W Trevor
1937 John Rowlands Caernarvon 03/11/1829 22 J W Trevor
1938 Catherine Parry Caernarvon 04/11/1829 2 J W Trevor
1939 Mary Roberts Carnarvon 09/11/1829 60 J W Trevor
1940 Mary Hughes Caernarvon 13/11/1829 14 J W Trevor
1941 Mary Gibson Carnarvon 17/11/1829 13m H Hughes
1942 Thomas Griffith Carnarvon 17/11/1829 6m H Hughes
1943 Ellen Thomas Caernarvon 18/11/1829 83 H Hughes
1944 Richard Evans Carnarvon 20/11/1829 20m J W Trevor
1945 John Jones Garddfon Llanfair isgaer 23/11/1829 5 Howel Hughes
1946 Rowland Jones Carnarvon 23/11/1829 4 J W Trevor
1947 Richard Jones Carnarvon 25/11/1829 47 Howel Hughes
1948 William Williams Carnarvon 27/11/1829 44 J W Trevor
1949 Edward Barma Carnarvon 27/11/1829 2 H Hughes
1950 William Thomas Tyddynalis 02/12/1829 20 J W Trevor
1951 Owen Jones Bontnewydd 03/12/1829 1 J W Trevor
1952 William Williams Carnarvon 04/12/1829 4m J W Trevor
1953 Elizabeth Williams Carnarvon 04/12/1829 3 J W Trevor
1954 John Williams Carnarvon 08/12/1829 3m H Hughes
1955 David Davies Carnarvon 10/12/1829 90 Howel Hughes
1956 Thomas Morris Caernarvon 30/12/1829 18 Howel Hughes
1957 John Davies Caernarvon 01/01/1830 5 J W Trevor
1958 Ellen Hughes Carnarvon 04/01/1830 38 Howel Hughes
1959 Catherine Owen Carnarvon 04/01/1830 33 Howel Hughes
1960 Ellen Thomas Carnarvon 04/01/1830 80 Howel Hughes
1961 Jabez Davies Caernarvon 07/01/1830 12d J W Trevor
1962 Morris Griffith Carnarvon 07/01/1830 79 J W Trevor
1963 Owen Owens Rhuddallt 08/01/1830 48 J W Trevor
1964 Mark Jones Carnarvon 12/01/1830 18m J W Trevor
1965 Ellen Davies Carnarvon 13/01/1830 78 J W Trevor
1966 Richard Williams Carnarvon 13/01/1830 1 J W Trevor
1967 Mary Hughes Caernarvon 29/01/1830 8m J W Trevor
1968 Elizabeth Prichard Carnarvon 02/02/1830 62 H Hughes
1969 Margaret Hughes Carnarvon 04/02/1830 66 H Hughes
1970 Ann Powell Carnarvon 05/02/1830 58 H Hughes
1971 H W Jones Carnarvon 05/02/1830 53 J W Trevor
1972 David Roberts Pont Seiont Gate 05/02/1830 33 H Hughes
1973 James Conolly Carnarvon 05/02/1830 53 H Hughes
1974 Thomas Prichard Tynycoed 13/02/1830 83 J W Trevor
1975 Mary Richards Carnarvon 15/02/1830 60 H Hughes
1976 Owen Williams Carnarvon 22/02/1830 3 H Hughes
1977 John Williams Carnarvon 26/02/1830 3m H Hughes
1978 Evan Evans Carnarvon 01/03/1830 2w H Hughes
1979 John Jones Carnarvon 02/03/1830 58 H Hughes
1980 John Jones Carnarvon 04/03/1830 24 H Hughes
1981 Thomas Ogden Carnarvon 05/03/1830 2 Howel Hughes
1982 Jane Owen Carnarvon 06/03/1830 60 Howel Hughes
1983 Jane Jones Carnarvon 06/03/1830 1 H Hughes
1984 Jane Owen Carnarvon 10/03/1830 34 Howel Hughes
1985 Jane Roberts Carnarvon 11/03/1830 3 Howel Hughes
1986 M E Glover Carnarvon 12/03/1830 12m H Hughes
1987 Gwen Williams Carnarvon 15/03/1830 66 H Hughes
1988 Robert Roberts Carnarvon 15/03/1830 1 H Hughes
1989 Owen Jones Vaenol Arms 17/03/1830 2 H Hughes
1990 Margaret Hughes Carnarvon 17/03/1830 6 H Hughes
1991 Jane Roberts Carnarvon 20/03/1830 17 H Hughes
1992 William Jones Carnarvon 22/03/1830 9m Howel Hughes
1993 Jane Davies Carnarvon 24/03/1830 9 Howel Hughes
1994 Frances Althea Trevor Cefnhendref 25/03/1830 34 Howel Hughes
1995 Mildred Catherine Trevor Cefnhendref 25/03/1830 16m H Hughes
1996 Mary Roberts Carnarvon 01/04/1830 6m H Hughes
1997 Griffith Jones Carnarvon 03/04/1830 45 H Hughes
1998 George E Davies Carnarvon 03/04/1830 10 H Hughes
1999 Richard Prichard Carnarvon 07/04/1830 6 H Hughes
2000 Richard Davies Carnarvon 10/04/1830 5 H Hughes
2001 Hannah Roberts Carnarvon 16/04/1830 19 John V Lloyd
2002 Jane Gibson Carnarvon 20/04/1830 32 H Hughes
2003 Richard Griffith Carnarvon 21/04/1830 72 James Hughes
2004 John Griffith Carnarvon 21/04/1830 1 James Hughes
2005 Elizabeth Williams Carnarvon 23/04/1830 11w John V Lloyd
2006 Trevor Williams Carnarvon 26/04/1830 10w John V Lloyd
2007 Thomas Roberts Carnarvon 27/04/1830 54 John V Lloyd
2008 Thomas Evans Carnarvon 27/04/1830 14 John V Lloyd
2009 Rowland Thomas Carnarvon 27/04/1830 6m John V Lloyd
2010 Evan Jones Carnarvon 03/05/1830 29 H Hughes
2011 Ellen Thomas Carnarvon 03/05/1830 1 H Hughes
2012 William Hughes Caernarvon 04/05/1830 2 H Hughes
2013 Griffith Griffiths Carnarvon 05/05/1830 23 H Hughes
2014 John Owens Carnarvon 07/05/1830 22m Edward Herbert
2015 Catherine Griffith Carnarvon 14/05/1830 73 H Hughes
2016 William Williams Carnarvon 21/05/1830 55 H Hughes
2017 Jane Thomas Carnarvon 24/05/1830 13m H Hughes
2018 Elizabeth Evans Carnarvon 31/05/1830 22m H Hughes
2019 William Williams Carnarvon 02/06/1830 3 H Hughes
2020 Margaret Parry Carnarvon 04/06/1830 5 H Hughes
2021 Gwen Ellis Rhos Chwilog 07/06/1830 69 H Hughes
2022 Jane Lloyd Carnarvon 08/06/1830 60 H Hughes
2023 Elizabeth Jones Carnarvon 10/06/1830 2m Robert Humphreys
2024 Anne Williams Tyddyn Bisle Llanrug 11/06/1830 22 H Hughes
2025 William Foulkes Carnarvon 15/06/1830 21m H Hughes
2026 John Evans Carnarvon 16/06/1830 75 H Hughes
2027 Ellin Evans Carnarvon 17/06/1830 30 H Hughes
2028 Charles Stanley Carnarvon 18/06/1830 77 H Hughes
2029 Anne Charles Carnarvon 29/06/1830 72 H Hughes
2030 William Evans Carnarvon 02/07/1830 2 Howel Hughes
2031 Jane Owen Carnarvon 02/07/1830 64 Howel Hughes
2032 Griffith Owen Carnarvon 02/07/1830 16m Howel Hughes
2033 Anne Griffith Carnarvon 17/07/1830 9 H Hughes
2034 Robert Lloyd Caernarvon 19/07/1830 45 J W Trevor
2035 Thomas Roberts Caernarvon 25/07/1830 18w H Hughes
2036 Elizabeth Prichard Caernarvon 29/07/1830 10 J W Trevor
2037 Thomas Jones Caernarvon 07/08/1830 7w Howel Hughes
2038 William Prichard Caernarvon 11/08/1830 56 J W Trevor
2039 William Williams Caernarvon 12/08/1830 2w J W Trevor
2040 Ellin Roberts Caernarvon 13/08/1830 5m H Hughes
2041 John Owen Caernarvon 19/08/1830 10 Howel Hughes
2042 Catherine Lloyd Caernarvon 23/08/1830 12 H Hughes
2043 David Pritchard Caernarvon 24/08/1830 6 H Hughes
2044 Richard Edwards Carnarvon 26/08/1830 22 H Hughes
2045 Margaret Jones Carnarvon 30/08/1830 1m H Hughes
2046 Mary Abbot Carnarvon 02/09/1830 22 H Hughes
2047 Jane Galt Carnarvon 06/09/1830 7m H Hughes
2048 Mary Evans Carnarvon 07/09/1830 42 H Hughes
2049 David Evans Caernarvon 13/09/1830 11d J W Trevor
2050 Jane Jones Caernarvon 18/09/1830 1m H Hughes
2051 Henry Williams Caernarvon 18/09/1830 21 Howel Hughes
2052 William Williams Caernarvon 18/09/1830 21 J W Trevor
2053 Mary G Middleton Caernarvon 29/09/1830 23 J W Trevor
2054 Robert Williams Rhos diccon 04/10/1830 27 H Hughes
2055 Jane Roberts Carnarvon 12/10/1830 53 J W Trevor
2056 Robert Evans Carnarvon 22/10/1830 25 H Hughes
2057 John Roberts Caernarvon 27/10/1830 84 J W Trevor
2058 William Jones Caernarvon 03/11/1830 21m H Hughes
2059 Anne Roberts Carnarvon 03/11/1830 32 H Hughes
2060 Margaret Wilkins Llangefni 08/11/1830 5 J W Trevor
2061 William Thomas Is Helen 08/11/1830 24 H Hughes
2062 Ann Williams Llangybi 11/11/1830 56 J W Trevor Pauper
2063 Elizabeth Roberts Caebrynar 12/11/1830 74 Howel Hughes
2064 Henry Roberts Caebrynar 18/11/1830 77 J W Trevor
2065 Fanny Jones Carnarvon 24/11/1830 30 Howel Hughes
2066 John Jones Carnarvon 27/11/1830 56 Howel Hughes
2067 John Griffith Caernarvon 29/11/1830 3 J W Trevor
2068 Ann Hughes Caernarvon 01/12/1830 16 J W Trevor
2069 Margaret Griffiths Caernarvon 04/12/1830 27 H Hughes
2070 Tabitha Evans Caernarvon 08/12/1830 3m J W Trevor
2071 Edmund Parry Caernarvon 08/12/1830 7m Howel Hughes
2072 Robert Thomas Caernarvon 09/12/1830 49 Howel Hughes
2073 Abraham Buckinham Caernarvon 13/12/1830 10m Howel Hughes
2074 John Thomas Caernarvon 15/12/1830 1d H Hughes
2075 Elizabeth Hughes Caernarvon 16/12/1830 23 H Hughes
2076 Anne Davies Caernarvon 16/12/1830 2w Howel Hughes
2077 Elizabeth Hughes Caernarvon 17/12/1860 60 J W Trevor
2078 Ellen Williams Caernarvon 27/12/1860 10w H Hughes
2079 Richard Jones Tyddyn Sais 30/12/1830 7w J W Trevor
2080 Thomas Rogers Caernarvon 05/01/1831 2 H Hughes
2081 Thomas Edwards Caernarvon 07/01/1831 3 J W Trevor
2082 William Edwards Caernarvon 08/01/1831 1d Howel Hughes
2083 John Parry Caernarvon 11/01/1831 52 Howel Hughes Parish Clerk
2084 Anne Evans Caernarvon 15/01/1831 3w Howel Hughes
2085 Robert Evans Caernarvon 17/01/1831 7m Howel Hughes
2086 John Powell Caernarvon 19/01/1831 5m Edward Herbert
2087 John Williams Caernarvon 21/01/1831 42 H Hughes
2088 Lowry Davies Caernarvon 21/01/1831 47 H Hughes
2089 Elizabeth Rowlands Caernarvon 21/01/1831 88 Howel Hughes
2090 John Davies Caernarvon 26/01/1831 4 J W Trevor
2091 Elleanor Edmunds Caernarvon 28/01/1831 85 H Hughes
2092 John Evans Caernarvon 29/01/1831 3 J W Trevor
2093 Mary Owen Caernarvon 31/01/1831 67 H Hughes
2094 John Griffith Caernarvon 31/01/1831 5m H Hughes
2095 Dorothy Thomas Caernarvon 09/02/1831 52 Howel Hughes
2096 Anne Williams Caernarvon 17/02/1831 6w Howel Hughes
2097 John Jones Caernarvon 22/02/1831 69 J W Trevor
2098 Anne Harris Caernarvon 23/02/1831 73 Howel Hughes
2099 Elizabeth Wynne Caernarvon 25/02/1831 5m J W Trevor
2100 Peter Morris Caernarvon 02/03/1831 84 H Hughes
2101 Robert Parry Caernarvon 04/03/1831 43 J W Trevor
2102 Anne Williams Caernarvon 04/03/1831 45 Howel Hughes
2103 Elizabeth Glover Caernarvon 04/03/1831 68 H Hughes
2104 Ellinor Roberts Carnarvon 04/03/1831 8 H Hughes
2105 Anne Jones Caernarvon 05/03/1831 2 H Hughes
2106 Mary Williams Caernarvon 05/03/1831 18m J W Trevor
2107 Richard Samuel Caernarvon 09/03/1831 30 J W Trevor
2108 Eleanor Williams Caernarvon 09/03/1831 4 J W Trevor
2109 Elizabeth Jones Caernarvon 09/03/1831 3 H Hughes
2110 Hugh Hughes Caernarvon 10/03/1831 10m J W Trevor
2111 Ann Jones Caernarvon 11/03/1831 50 J W Trevor
2112 Mary Carrell Caernarvon 21/03/1831 9m J W Trevor
2113 William Morris Carnarvon 21/03/1831 60 H Hughes
2114 Elizabeth Griffith Carnarvon 21/03/1831 25 H Hughes
2115 Robert Williams Caernarvon 23/03/1831 13m J W Trevor
2116 Margaret Williams Caernarvon 23/03/1831 12 J W Trevor
2117 Anne Ellis Caernarvon 28/03/1831 74 J W Trevor
2118 Anne Jones Caernarvon 30/03/1831 1 J W Trevor
2119 Jane Jones Caernarvon 30/03/1831 46 H Hughes
2120 Harriet Hannah Angel Caernarvon 30/03/1831 6 H Hughes
2121 Robert Owen Caernarvon 05/04/1831 83 H Hughes
2122 John Evans Caernarvon 08/04/1831 3 H Hughes
2123 Jane Griffith Caernarvon 11/04/1831 86 H Hughes
2124 William Humphreys Isalen Carnarvon 12/04/1831 21m St Geo A Williams
2125 John Griffith Caernarvon 15/04/1831 8 H Hughes
2126 Jane Jones Caernarvon 15/04/1831 83 H Hughes
2127 Richard Jones Caernarvon 16/04/1831 80 H Hughes
2128 Elizabeth Williams Caernarvon 20/04/1831 14m J W Trevor
2129 Margaret Parry Carnarvon 21/04/1831 4d St Geo A Williams
2130 Jane Thomas Caernarvon 21/04/1831 11w St Geo A Williams
2131 Jane Hughes Caernarvon 22/04/1831 7 St Geo A Williams
2132 Owen Owens Caernarvon 25/04/1831 1m J W Trevor
2133 Owen Roberts Carnarvon 25/04/1831 1 H Hughes
2134 Catherine Walter Caernarvon 26/04/1831 1 H Hughes
2135 Hugh Williams Caernarvon 29/04/1831 11m H Hughes
2136 Elizabeth Foulkes Caernarvon 02/05/1831 70 J W Trevor
2137 Elizabeth Jones Gellachfain 04/05/1831 3w H Hughes
2138 John Basset Carnarvon 05/05/1831 41 H Hughes
2139 Elizabeth Griffith Caernarvon 09/05/1831 65 W Warren
2140 Ellinor Roberts Carnarvon 09/05/1831 29 H Hughes
2141 Mary Michael Caernarvon 09/05/1831 94 H Hughes
2142 Jane Jones Caernarvon 10/05/1831 2 H Hughes
2143 Owen Jones Caernarvon 11/05/1831 11m St Geo A Williams
2144 Margaret Hughes Carnarvon 17/05/1831 43 D Williams
2145 Jane Jones Caernarvon 18/05/1831 66 J W Trevor
2146 Dorothea Ensor Caernarvon 24/05/1831 72 H Hughes
2147 Catherine Francis Caernarvon 25/05/1831 30 H Hughes
2148 John Jones Caernarvon 26/05/1831 3w H Hughes
2149 William Thomas Caernarvon 27/05/1831 40 H Hughes
2150 John Griffith Caernarvon 27/05/1831 3 H Hughes
2151 Elizabeth Williams Caernarvon 30/05/1831 5m H Hughes
2152 William Roberts Caernarvon 30/05/1831 60 H Hughes
2153 Jane Thomas Caernarvon 01/06/1831 2 H Hughes
2154 William Jones Caernarvon 04/06/1831 22 H Hughes
2155 Owen Owens Caernarvon 04/06/1831 25 H Hughes
2156 Edward Jones Caernarvon 06/06/1831 28 H Hughes
2157 Samuel Eburne Caernarvon 16/06/1831 60 H Hughes
2158 Catherine Williams Tyddyn bach 27/06/1831 46 H Hughes
2159 Elizabeth Hughes Caernarvon 28/06/1831 31 H Hughes
2160 Elizabeth Thomas Caernarvon 28/06/1831 42 H Hughes
2161 Richard Basset Caernarvon 30/06/1831 11m H Hughes
2162 Ruth Davies Caernarvon 01/07/1831 11 H Hughes
2163 Elizabeth Williams Y Werglodd Fawr 02/07/1831 71 H Hughes
2164 Edward Lloyd Caernarvon 06/07/1831 27 H Hughes
2165 Owen Prichard Caernarvon 09/07/1831 55 H Hughes
2166 Grace Elias Caernarvon 09/07/1831 78 H Hughes
2167 Lewis Jones Caernarvon 11/07/1831 18m H Hughes
2168 Joseph Roberts Caernarvon 20/07/1831 10d H Hughes
2169 Elizabeth Jones Caernarvon 22/07/1831 12 H Hughes
2170 Elizabeth Jones Caernarvon 26/07/1831 58 H Hughes
2171 Anne Edward Carnarvon 27/07/1831 77 St Geo A Williams
2172 Mary Hughes Carnarvon 29/07/1831 78 H Hughes
2173 Elizabeth Roberts Caernarvon 03/08/1831 30 H Hughes
2174 Owen Williams Caernarvon 10/08/1831 10m H Hughes
2175 Thomas Jones Caernarvon 15/08/1831 1w H Hughes
2176 William Ellis Caernarvon 19/08/1831 8 H Hughes
2177 William Evans Caernarvon 22/08/1831 92 H Hughes
2178 Jane Martin Caernarvon 25/08/1831 41 H Hughes
2179 Anne Roberts Caernarvon 31/08/1831 34 H Hughes
2180 John Jones Caernarvon 01/09/1831 1m Edward Herbert
2181 David Davies Caernarvon 02/09/1831 69 H Hughes
2182 John Edwards Caernarvon 03/09/1831 2 H Hughes
2183 Catherine Hughes Caernarvon 07/09/1831 17 Edward Herbert
2184 Thomas Jones Caernarvon 12/09/1831 17 H Hughes
2185 Jane Pughe Caernarvon 13/09/1831 35 H Hughes
2186 William Hughes Caernarvon 13/09/1831 2 H Hughes
2187 Edward Hughes Caernarvon 14/09/1831 26 H Hughes
2188 James Thomas Caernarvon 17/09/1831 48 H Hughes
2189 Elizabeth Davies Caernarvon 19/09/1831 27 J W Trevor
2190 Margaret Payne Caernarvon 22/09/1831 84 J W Trevor
2191 Evan Evans Caernarvon 27/09/1831 70 J W Trevor
2192 John Bathgate Carnarvon 29/09/1831 2 J Hamer
2193 Mary Jones Carnarvon 05/10/1831 57 St Geo A Williams
2194 Anne Hughes Caernarvon 07/10/1831 80 W Williams
2195 Ellis Roberts Caernarvon 13/10/1831 56 H Hughes
2196 Margaret Roberts Caernarvon 17/10/1831 69 H Hughes
2197 John Wilson Caernarvon 17/10/1831 22m H Hughes
2198 Elinor Maria Evans Caernarvon 18/10/1831 8m H Hughes
2199 Adonijah Thomas Caernarvon 18/10/1831 29 H Hughes
2200 Margaret Griffith Caernarvon 18/10/1831 83 H Hughes
2201 Griffith Jones Cae'r Mur 19/10/1831 82 H Hughes
2202 Dorothea Davies Caernarvon 20/10/1831 52 H Hughes
2203 Elizabeth Roberts Henwaliau Caernarvon 21/10/1831 92 J W Trevor
2204 Robert Jones Caernarvon 24/10/1831 21 H Hughes
2205 Margaret Jones Caernarvon 07/11/1831 81 J W Trevor
2206 William Williams Caernarvon 10/11/1831 74 St Geo A Williams
2207 Catherine Roberts Caernarvon 14/11/1831 44 J W Trevor
2208 Catherine Owen Caernarvon 17/11/1831 2m H Hughes
2209 Richard Edwards Caernarvon 21/11/1831 4m J W Trevor
2210 Elizabeth Jones Caernarvon 22/11/1831 10m H Hughes
2211 Elizabeth Thomas Caernarvon 22/11/1831 7m H Hughes
2212 Robert Jones Caernarvon 25/11/1831 83 Howel Hughes
2213 Mary Jones Caernarvon 30/11/1831 3 H Hughes
2214 Ester Jones Caernarvon 09/12/1831 3w H Hughes
2215 Owen Williams Caernarvon 13/12/1831 37 H Hughes
2216 Ellin Gibson Caernarvon 16/12/1831 73 H Hughes
2217 Ellin No name Caernarvon 19/12/1831 21 H Hughes
2218 Jonet Mills Caernarvon 20/12/1831 75 H Hughes
2219 William Jones Caernarvon 23/12/1831 20 W Warren
2220 Gaynor Thomas Caernarvon 27/12/1831 65 J W Trevor
2221 Thomas Jones Caernarvon 30/12/1831 25 H Hughes
2222 William Parry Caernarvon 30/12/1831 4m H Hughes
2223 William Ellis Caernarvon 09/01/1832 24 H Hughes
2224 Joseph Haslam Caernarvon 11/01/1832 25 H Hughes
2225 Margaret Griffith Caernarvon 11/01/1832 3w H Hughes
2226 Catherine Jones Caernarvon 14/01/1832 18m H Hughes
2227 Elizabeth Rowlands Caernarvon 16/01/1832 77 H Hughes
2228 Catherine Edwards Caernarvon 17/01/1832 93 H Hughes
2229 Richard Jones Caernarvon 20/01/1832 47 H Hughes
2230 Evan Owen Caernarvon 24/01/1832 85 H Hughes
2231 David Jones Treuan 30/01/1832 43 J W Trevor
2232 Hugh Daniel Caernarvon 30/01/1832 20 J W Trevor
2233 William Thomas Caernarvon 31/01/1832 56 J W Trevor
2234 Ellin Jones Caernarvon 03/02/1832 63 H Hughes
2235 William Williams Caernarvon 03/02/1832 5m H Hughes
2236 Owen Thomas Caernarvon 06/02/1832 69 H Hughes
2237 Richard Morgan Caernarvon 15/02/1832 68 H Hughes
2238 Robert Williams Caernarvon 16/02/1832 73 H Hughes
2239 Jane Hughes Caernarvon 16/02/1832 6m H Hughes
2240 Thomas Picton St Geo Williams Caernarvon 21/02/1832 2 H Hughes
2241 John Jones Caernarvon 27/02/1832 4 H Hughes
2242 Richard Meredith Caernarvon 27/02/1832 3 H Hughes
2243 Anne Davies Caernarvon 29/02/1832 83 J W Trevor
2244 William Jones Caernarvon 02/03/1832 10m H Hughes
2245 William Rowlands Caernarvon 06/03/1832 56 H Hughes
2246 Jane Bracegirdle Caernarvon 06/03/1832 14m H Hughes
2247 Owen Hughes Caernarvon 10/03/1832 22 H Hughes
2248 William Davies Caernarvon 13/03/1832 9m H Hughes
2249 John Jones Caernarvon 14/03/1832 13m H Hughes
2250 John Edwards Caernarvon 23/03/1832 70 J W Trevor
2251 Catherine Owen Caernarvon 30/03/1832 7d J W Trevor
2252 Mary Jones Caernarvon 10/04/1832 6m J W Trevor
2253 John Griffith Jacob Caernarvon 11/04/1832 92 H Hughes
2254 Mary Thomas Caernarvon 11/04/1832 12 H Hughes
2255 Elizabeth Evans Caernarvon 16/04/1832 9m H Hughes
2256 Mary Anne Haslam Caernarvon 17/04/1832 2 H Hughes
2257 Martha Parry Caernarvon 17/04/1832 23 H Hughes
2258 Thomas Rowlands Caernarvon 19/04/1832 5 H Hughes
2259 John Jones Caernarvon 23/04/1832 18m H Hughes
2260 John Griffith Caernarvon 24/04/1832 82 H Hughes
2261 John Williams Caernarvon 25/04/1832 3m H Hughes
2262 Jane Hughes Caernarvon 26/04/1832 22m H Hughes
2263 Esther Roberts Caernarvon 30/04/1832 2 J W Trevor
2264 Anne Jones Caernarvon 03/05/1832 83 J W Trevor
2265 Hugh Williams Caernarvon 15/05/1832 18 H Hughes
2266 Mary Jones Caernarvon 15/05/1832 2 H Hughes
2267 Thomas Williams Caernarvon 17/05/1832 29 J W Trevor
2268 Alexander James Caernarvon 18/05/1832 58 H Hughes
2269 Jeffrey Roberts Caernarvon 22/05/1832 55 H Hughes
2270 Anne Davies Caernarvon 28/05/1832 4m J W Trevor
2271 Mary Parry Caernarvon 30/05/1832 40 H Hughes
2272 Griffith Thomas Caernarvon 04/06/1832 58 J W Trevor
2273 John Jones Caernarvon 08/06/1832 7w H Hughes
2274 Hugh Owen Rhuddallt 13/06/1832 78 H Hughes
2275 Owen Jones Caernarvon 14/06/1832 5 H Hughes
2276 Catherine Jones Caernarvon 21/06/1832 78 H Hughes
2277 Margaret Lewis Caernarvon 21/06/1832 67 H Hughes
2278 William Roberts Caernarvon 27/06/1832 3w J W Trevor
2279 Mary Jones Caernarvon 27/06/1832 64 H Hughes
2280 Hugh Jones Caernarvon 28/06/1832 67 H Hughes
2281 Edward Williams Caernarvon 29/06/1832 19 H Hughes
2282 Ellen Roberts Caernarvon 29/06/1832 92 H Hughes
2283 Jonathan Jones Caernarvon 02/07/1832 10m H Hughes
2284 Hugh Jones Caernarvon 02/07/1832 3 H Hughes
2285 John Williams Caernarvon 05/07/1832 78 St Geo A Williams
2286 Jane Davies Caernarvon 07/07/1832 3 H Hughes
2287 Evan Williams Caernarvon 09/07/1832 1 H Hughes
2288 Ellen Jones Caernarvon 11/07/1832 57 H Hughes Cholera
2289 Henry Hughes Caernarvon 16/07/1832 31 H Hughes
2290 Griffith Owen Caernarvon 18/07/1832 7m H Hughes
2291 Jane Thomas Caernarvon 18/07/1832 73 H Hughes Cholera
2292 Evan Hughes Caernarvon 19/07/1832 14m H Hughes
2293 John Owen Caernarvon 20/07/1832 12d H Hughes
2294 William Jones Caernarvon 21/07/1832 5m H Hughes
2295 Griffith Jones Caernarvon 23/07/1832 1 H Hughes
2296 Mary Jones Caernarvon 01/08/1832 45 H Hughes
2297 William Davies Caernarvon 01/08/1832 2 H Hughes
2298 Mary Morgan Caernarvon 03/08/1832 2 H Hughes Smallpox
2299 Anne Rhees Carnarvon 03/08/1832 16m H Hughes Smallpox
2300 Elizabeth Owen Caernarvon 06/08/1832 18m H Hughes Smallpox
2301 David Prichard Caernarvon 06/08/1832 10m H Hughes Smallpox
2302 Evan Davies Caernarvon 06/08/1832 1 H Hughes Smallpox
2303 Mary Parry Caernarvon 08/08/1832 1 H Hughes Smallpox
2304 Hugh Hughes Caernarvon 09/08/1832 85 H Hughes
2305 John Jones Caernarvon 10/08/1832 5 H Hughes Smallpox
2306 John Morris Caernarvon 10/08/1832 9m H Hughes Smallpox
2307 Anne Parry Caernarvon 14/08/1832 3 H Hughes Smallpox
2308 Barbara Morris Caernarvon 17/08/1832 2 H Hughes Smallpox
2309 Ellen Lewis Caernarvon 18/08/1832 2 H Hughes Smallpox
2310 Richard Jones Caernarvon 20/08/1832 9 H Hughes Smallpox
2311 William Griffith Caernarvon 20/08/1832 76 H Hughes
2312 Elizabeth Williams Caernarvon 20/08/1832 9m H Hughes Smallpox
2313 Jane Williams Caernarvon 20/08/1832 2 H Hughes Smallpox
2314 John Williams Caernarvon 20/08/1832 2 H Hughes Smallpox
2315 Griffith Morris Caernarvon 21/08/1832 2 Edward Herbert Smallpox
2316 Jane Jones Caernarvon 21/08/1832 2 Edward Herbert Smallpox
2317 Mary Williams Caernarvon 21/08/1832 15m Edward Herbert Smallpox
2318 Gwen Jones Caernarvon 21/08/1832 4m Edward Herbert
2319 Jane Prichard Caernarvon 22/08/1832 18m H Hughes Smallpox
2320 John Davies Caernarvon 22/08/1832 11m H Hughes Smallpox
2321 Thomas Davies Caernarvon 24/08/1832 54 H Hughes
2322 John James Caernarvon 24/08/1832 8 H Hughes Smallpox
2323 Henry Buckingham Caernarvon 25/08/1832 7 H Hughes
2324 Hannah Roberts Caernarvon 25/08/1832 4w H Hughes
2325 Jane Williams Caernarvon 27/08/1832 2 H Hughes Smallpox
2326 Henry Parry Caernarvon 27/08/1832 2 H Hughes Smallpox
2327 Thomas Jones Caernarvon 27/08/1832 20m H Hughes Smallpox
2328 Thomas Parry Jones Caernarvon 31/08/1832 4m H Hughes
2329 Carolina Davies Caernarvon 31/08/1832 2 H Hughes
2330 Mary Williams Caernarvon 03/09/1832 1 J W Trevor Smallpox
2331 Elizabeth Williams Caernarvon 04/09/1832 1 H Hughes Smallpox
2332 Ellin Jones Tyn y lon 05/09/1832 87 H Hughes
2333 Elizabeth Williams Caernarvon 05/09/1832 25 H Hughes Smallpox
2334 Anne Jones Caernarvon 05/09/1832 10 H Hughes Smallpox
2335 Elizabeth Davies Caernarvon 06/09/1832 17w J W Trevor Smallpox
2336 Owen Williams Caernarvon 06/09/1832 27 St Geo A Williams
2337 Anne Carter Caernarvon 07/09/1832 76 H Hughes
2338 Ruth Hughes Caernarvon 07/09/1832 37 H Hughes
2339 Griffith Roberts Gellachfain 07/09/1832 3 H Hughes Smallpox
2340 Thomas Thomas Caernarvon 11/09/1832 31 H Hughes
2341 Catherine Griffith Caernarvon 13/09/1832 13m H Hughes Smallpox
2342 Robert Jones Caernarvon 13/09/1832 27 H Hughes
2343 Gwen Roberts Caernarvon 13/09/1832 3 H Hughes Smallpox
2344 Maria Hughes Caernarvon 13/09/1832 5m H Hughes
2345 William Owen Caernarvon 14/09/1832 14m H Hughes
2346 Elizabeth Parry Caernarvon 15/09/1832 2 H Hughes Smallpox
2347 Edward Rowlands Carnarvon 17/09/1832 2 H Hughes
2348 Anne Roberts Carnarvon 17/09/1832 2d H Hughes
2349 Elizabeth Williams Caernarvon 19/09/1832 5 J W Trevor Whooping Cough
2350 John Prichard Caernarvon 19/09/1832 4 J W Trevor Smallpox
2351 Francis Evans Caernarvon 21/09/1832 45 H Hughes
2352 Anne Ellis Caernarvon 21/09/1832 2 H Hughes Smallpox
2353 Catherine Davies Caernarvon 21/09/1832 35 H Hughes
2354 William Griffith Caernarvon 21/09/1832 5 H Hughes Smallpox
2355 Margaret Williams Caernarvon 21/09/1832 2d H Hughes
2356 Thomas Harris Caernarvon 22/09/1832 10m H Hughes Smallpox
2357 Merddin Lloyd Morris Carnarvon 22/09/1832 18m H Hughes
2358 Jane Mathews Caernarvon 28/09/1832 17m J W Trevor
2359 Catherine Griffith Caernarvon 29/09/1832 33 St Geo A Williams
2360 Catherine Hughes Caernarvon 02/10/1832 6m J W Trevor
2361 John Roberts Caernarvon 02/10/1832 32 J W Trevor Cholera
2362 Griffith Thomas Caernarvon 04/10/1832 25 J W Trevor Smallpox
2363 Jane Williams Caernarvon 04/10/1832 48 J W Trevor
2364 Harriet Roberts Caernarvon 08/10/1832 2 H Hughes Smallpox
2365 Margaret Hughes Caernarvon 10/10/1832 43 H Hughes Cholera
2366 Anne Parry Caernarvon 10/10/1832 20m H Hughes
2367 Elizabeth Williams Caernarvon 10/10/1832 5 H Hughes Smallpox
2368 John Thomas Caernarvon 11/10/1832 8m H Hughes
2369 John Jones Caernarvon 12/10/1832 5 H Hughes Smallpox
2370 Catherine Williams Caernarvon 12/10/1832 22m H Hughes
2371 Anne Jones Caernarvon 12/10/1832 3 H Hughes Smallpox
2372 Jane Richards Caernarvon 13/10/1832 1 H Hughes
2373 William Jones Caernarvon 13/10/1832 55 J W Trevor
2374 John Griffith Caernarvon 13/10/1832 2 J W Trevor Smallpox
2375 Elizabeth Williams Caernarvon 15/10/1832 6m H Hughes
2376 Owen Prichard Caernarvon 15/10/1832 35 H Hughes
2377 Margaret Ellis Caernarvon 15/10/1832 30 H Hughes Cholera
2378 Mary Evans Caernarvon 16/10/1832 9 H Hughes Cholera
2379 Margaret Owen Caernarvon 16/10/1832 57 H Hughes Cholera
2380 William Jones Caernarvon 17/10/1832 12 J W Trevor Cholera
2381 Mathew Morris Caernarvon 18/10/1832 17 H Hughes Consumption
2382 Dorothea Hudson Caernarvon 18/10/1832 46 J W Trevor Cholera
2383 Mary Jones Caernarvon 19/10/1832 20m H Hughes
2384 Jane Morris Caernarvon 19/10/1832 70 J W Trevor
2385 William Roberts Caernarvon 19/10/1832 10m H Hughes
2386 John Davies Caernarvon 19/10/1832 14m H Hughes
2387 John Thomas Caernarvon 22/10/1832 14m H Hughes
2388 Mary Williams Caernarvon 22/10/1832 44 H Hughes Cholera
2389 William Williams Caernarvon 22/10/1832 13 H Hughes Cholera
2390 Thomas Roberts Caernarvon 23/10/1832 48 H Hughes
2391 William Prichard Prisoner at the Gaol 27/10/1832 41 H Hughes Cholera
2392 Mary G Jacob Caernarvon 27/10/1832 86 H Hughes
2393 Samuel Hughes Caernarvon 27/10/1832 46 H Hughes Cholera
2394 John Jones Caernarvon 27/10/1832 59 H Hughes Cholera
2395 John Pierce Caernarvon 28/10/1832 12 H Hughes Cholera
2396 Catherine Roberts Caernarvon 29/10/1832 1 H Hughes Smallpox
2397 Jane Hughes Caernarvon 30/10/1832 42 J W Trevor Cholera
2398 Richard Jones Caernarvon 30/10/1832 28 H Hughes Cholera
2399 John Owen Caernarvon 30/10/1832 63 H Hughes Cholera
2400 Ellin Evans Caernarvon 31/10/1832 3 H Hughes Cholera
Entries Per Page
Displaying Page of