Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • AGE - Oed / Age
  • CERE - Seremoni / Ceremony
  • HISTORY - Hanes / History
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
AGE
CERE
HISTORY
807 Henry Watkins Carnarvon 04/01/1821 44 J W Trevor
808 Jane Watkins Carnarvon 04/01/1821 11 J W Trevor
809 Grace Rogers Carnarvon 05/01/1821 52 J W Trevor
810 Owen Williams Carnarvon 06/01/1821 77 J W Trevor
811 Thomas Thomas Carnarvon 08/01/1821 1 J W Trevor
812 Margaret Jones Carnarvon 12/01/1821 41 J W Trevor
813 John Hughes Carnarvon 13/01/1821 9 J W Trevor
814 Anne Watkins Carnarvon 13/01/1821 16 J W Trevor
815 Alice Davies Carnarvon 24/01/1821 95 H Jones
816 Anne Jones Carnarvon 29/01/1821 56 G B Lewis
817 Robert Anthony Carnarvon 30/01/1821 50 H Jones
818 Jane Ellis Caernarvon 31/01/1821 52 G B Lewis
819 Robert Pritchard Caernarvon 02/01/1821 3w J W Trevor
820 Thomas Evans Caernarvon 19/02/1821 16 J W Trevor
821 John Griffith Caernarvon 28/02/1821 76 J W Trevor
822 Ellin Parry Caernarvon 28/02/1821 1 J W Trevor
823 Dorothea Isabella Hamilton Dublin (died in Caernarvon) 05/03/1821 70 J W Trevor
824 Evan Ellis Gardd fon Llanfair Is Gaer 21/03/1821 39 J W Trevor
825 Morris Williams Caernarvon 30/03/1821 25 J W Trevor
826 Jane Owen Caernarvon 04/04/1821 16m J W Trevor
827 Sophia Wooden Williams Caernarvon 06/04/1821 31 J W Trevor
828 John Roberts Caernarvon 08/04/1821 18m J W Trevor
829 William Jones Caernarvon 11/04/1821 79 J W Trevor
830 Louisa Griffith Caernarvon 19/04/1821 20 J W Trevor
831 Catherine Thomas Caernarvon 24/04/1821 46 J W Trevor
832 Griffith Jones Gatehouse Hendre 25/04/1821 1w J W Trevor
833 Ellen Griffith Caernarvon 26/04/1821 41 J W Trevor
834 Anne Jones Caernarvon 02/05/1821 6 J W Trevor
835 Owen Thomas Caernarvon 11/05/1821 2w G B Lewis
836 Samuel Samuel Caernarvon 14/05/1821 45 J W Trevor
837 John Harris Caernarvon 18/05/1821 5 J W Trevor
838 Henry Parry Caernarvon 18/05/1821 1d J W Trevor
839 Margaret Thomas Caernarvon 19/05/1821 42 J W Trevor
840 Elizabeth Howels Caernarvon 21/05/1821 50 J W Trevor
841 Robert Michael Caernarvon 21/05/1821 2w J W Trevor
842 Sarah Unwin London 25/05/1821 24 J W Trevor
843 Hugh Jones Caernarvon 01/06/1821 78 J W Trevor
844 John Byrne Cefntre Seiont Llanrug 02/06/1821 84 J W Trevor
845 Margaret Jones Caernarvon 09/06/1821 68 J W Trevor
846 Jane Roberts Caernarvon 13/06/1821 80 J W Trevor
847 Richard Morgan Caernarvon 14/06/1821 2 J W Trevor Accidentally burnt to death
848 Thomas Ellis Caernarvon 15/06/1821 5 J W Trevor Accidentally burnt to death
849 Mary Kendrillon Caernarvon 22/06/1821 13w J W Trevor
850 Jane Pritchard Caernarvon 22/06/1821 89 J W Trevor
851 David Griffith Caernarvon 25/06/1821 61 H Jones
852 Ann Parry Caernarvon 05/07/1821 4m John Jones
853 Eleanor Owen Caernarvon 06/07/1821 7d H Jones
854 Robert Jones Caernarvon 10/07/1821 57 J W Trevor
855 Lewis Owen Caernarvon 14/07/1821 10w J W Trevor
856 Anne Davies Caernarvon 15/07/1821 58 William Williams
857 Daniel Jones Caernarvon 16/07/1821 85 William Williams
858 John Jones Caernarvon 16/07/1821 10w William Williams
859 Anne Roberts Caernarvon 23/07/1821 60 William Williams
860 Alice Evans Caernarvon 27/07/1821 51 William Williams
861 Gaynor Griffith Caernarvon 30/07/1821 56 William Williams
862 Elizabeth Hughes Caernarvon 31/07/1821 10m William Williams
863 Ellis Griffith Caernarvon 04/08/1821 1 William Williams
864 Mary Ann Rowlands Caernarvon 07/08/1821 2 William Williams
865 Robert Roberts Caernarvon 20/08/1821 90 William Williams
866 Mary Evans Caernarvon 23/08/1821 9d H Jones
867 Robert Williams Caernarvon 24/08/1821 46 William Williams
868 Margaret Jones Caernarvon 24/08/1821 1w William Williams
869 Mary Roberts Caernarvon 04/09/1821 40 William Williams
870 David Jones Caernarvon 22/09/1821 1d William Williams
871 Jane Jones Caernarvon 24/09/1821 37 Griffith Owen
872 William Parry Caernarvon 26/09/1821 15w William Williams
873 Anne Jones Caernarvon 26/09/1821 17w William Williams
874 Robert Griffith Pwllheli 29/09/1821 56 William Williams
875 John Bassett Caernarvon 01/10/1821 1 William Williams
876 Anne Lewis Caernarvon 10/10/1821 18m William Williams
877 Anne Davies Caernarvon 16/10/1821 4d J W Trevor
878 Robert Evans Caernarvon 26/10/1821 4m William Williams
879 John Hughes Caernarvon 31/10/1821 47 William Williams
880 Elizabeth Wynne Caernarvon 02/11/1821 4m William Williams
881 Ellis Griffith Caernarvon 07/11/1821 59 J W Trevor
882 Margaret Jones Caernarvon 14/11/1821 2 William Williams
883 Charles Owens Caernarvon 16/11/1821 13m William Williams
884 Owen Owens Caernarvon 20/11/1821 3w J W Trevor
885 William Hughes Caernarvon 21/11/1821 4 J W Trevor
886 William Swaine Caernarvon 23/11/1821 6d William Williams
887 Margaret Owen Caernarvon 23/11/1821 66 J W Trevor
888 Thomas Lewis Aberystwyth 30/11/1821 25 William Williams Drowned man
889 Thomas Williams Caernarvon 03/12/1821 31 J W Trevor
890 William Roberts Caernarvon 04/12/1821 58 J W Trevor
891 James Conolly Caernarvon 04/12/1821 19 J W Trevor
892 Catherine Bostock Caernarvon 12/12/1821 50 J W Trevor
893 Catherine Thomas Caernarvon 14/12/1821 86 J W Trevor
894 Grace Griffith Caernarvon 14/12/1821 72 J W Trevor
895 Robert Pugh Caernarvon 18/12/1821 7m William Williams
896 Jane Thomas Caernarvon 21/12/1821 10w William Williams
897 Anne Williams Alms House Llandwrog 28/12/1821 77 William Williams
898 Henry Jones Caernarvon 31/12/1821 40 William Williams
899 Ellen Roberts Caernarvon 31/12/1821 58 William Williams
900 William Williams Caernarvon 08/01/1822 1m J W Trevor
901 Richard Hughes Caernarvon 09/01/1822 6m J W Trevor
902 Jane Colefax Caernarvon 14/01/1822 78 William Williams
903 Robert Oakes Caernarvon 16/01/1822 27 William Williams
904 Mary Humphreys Caernarvon 25/01/1822 81 William Williams
905 John Williams Caernarvon 04/02/1822 5d William Williams
906 John Hughes Caernarvon 05/02/1822 15 William Williams
907 Mary Roberts Caernarvon 06/02/1822 85 William Williams
908 Owen Owens Caernarvon 09/02/1822 2w William Williams
909 Jane Rowlands Caernarvon 19/02/1822 6w William Williams
910 Thomas Hughes Caernarvon 25/02/1822 32 J W Trevor
911 Jane Hughes Caernarvon 25/02/1822 20m J W Trevor
912 Thomas Roberts Caernarvon 04/03/1822 30 William Williams
913 John Rees Caernarvon 05/03/1822 2w William Williams
914 Jane Jones Caernarvon 05/03/1822 18m William Williams
915 Evan Evans Caernarvon 09/03/1822 34 William Williams
916 Richard Elias Caernarvon 13/03/1822 72 J W Trevor
917 Griffith Evans Caernarvon 13/03/1822 8m J W Trevor
918 Hugh Thomas Caernarvon 22/03/1822 5 William Williams
919 Gwen Williams Caernarvon 27/03/1822 72 J W Trevor
920 Robert Evans Caernarvon 02/04/1822 48 William Williams
921 Edward Williams Caernarvon 03/04/1822 32 William Williams
922 Mary Parry Caernarvon 04/04/1822 3 Griffith Owen
923 Margaret Ann Williams Caernarvon 09/04/1822 5m J W Trevor
924 Catherine Jones Caernarvon 09/04/1822 14 J W Trevor
925 Thomas Parry Tyddyn Bach 09/04/1822 72 J W Trevor
926 Margaret Evans Tyddyn Bach 19/04/1822 71 William Williams
927 John Jones Caernarvon 22/04/1822 11w William Williams
928 Mary Wynne Caernarvon 24/04/1822 70 William Williams
929 Ellen Williams Caernarvon 24/04/1822 7m William Williams
930 James Berry Halifax (died in lodgings) 25/04/1822 35 William Williams
931 Anne Williams Caernarvon 27/04/1822 70 D Williams
932 Anne Edwards Caernarvon 29/04/1822 64 William Williams
933 John Evans Caernarvon 01/05/1822 35 William Williams
934 Sarah Thomas Caernarvon 10/05/1822 56 William Williams
935 Owen Williams Carnarvon 12/05/1822 4m William Williams
936 Mary Reece Caernarvon 17/05/1822 2m J W Trevor
937 Jane Hughes Caernarvon 20/05/1822 3 William Williams
938 Griffith Jones Ty gwyn 21/05/1822 77 J W Trevor
939 Hugh Roberts Caernarvon 28/05/1822 6m J W Trevor
940 Mary Williams Caernarvon 30/05/1822 2 J W Trevor
941 Margaret Davies Caernarvon 05/06/1822 1 William Williams
942 Mary Hughes Caernarvon 07/06/1822 3w William Williams
943 Jane Jones Caernarvon 10/06/1822 62 J W Trevor
944 Margaret Morris Caernarvon 10/06/1822 5 J W Trevor
945 Hugh Hughes Caernarvon 12/06/1822 1 J W Trevor
946 Margaret Pritchard Caernarvon 13/06/1822 36 J W Trevor
947 William Griffith Caernarvon 19/06/1822 2 J W Trevor
948 Ann Williams Caernarvon 23/06/1822 9m J W Trevor
949 Anne Roberts Caernarvon 04/07/1822 15 William Williams
950 Margaret Jones Caernarvon 09/07/1822 26 J W Trevor
951 Hugh Blethin Caernarvon 10/07/1822 66 J W Trevor
952 Ellen Jones Caernarvon 10/07/1822 6 J W Trevor
953 Mary Roberts Caernarvon 11/07/1822 8m J W Trevor
954 Caroline Goddard Caernarvon 18/07/1822 7m William Williams
955 Mary Owen Caernarvon 25/07/1822 73 J W Trevor
956 Thomas Owen Caernarvon 25/07/1822 1w J W Trevor
957 David Jones Caernarvon 26/07/1822 1d J W Trevor
958 John Parry Caernarvon 05/08/1822 8m J W Trevor
959 Evan Roberts Caernarvon 05/08/1822 8w J W Trevor
960 Anne Edgar Caernarvon 05/08/1822 2w J W Trevor
961 Eleanor Roberts Caernarvon 09/08/1822 53 J W Trevor
962 Richard Lloyd Caernarvon 13/08/1822 1d William Williams
963 Anne Samuel Caernarvon 16/08/1822 79 John Jones
964 Anne Evans Caernarvon 17/08/1822 6m William Williams
965 John Daniel Caernarvon 21/08/1822 72 J W Trevor
966 Robert Owen Caernarvon 02/09/1822 32 J W Trevor
967 John Griffith Caernarvon 03/09/1822 66 J W Trevor
968 Henry Jones Caernarvon 11/09/1822 6w William Williams
969 Catherine Rowlands Caernarvon 16/09/1822 35 William Williams
970 Margaret Evans Caernarvon 21/09/822 40 William Williams
971 Francis Dawson Liverpool (died in lodgings) 22/09/1822 32 William Williams
972 Lewis Owen Caernarvon 23/09/1822 4m J W Trevor
973 William Williams Caernarvon 04/10/1822 4 Evan G Williams
974 Elizabeth Williams Caernarvon 16/10/1822 2 William Williams
975 John Griffith Caernarvon 16/10/1822 82 William Williams
976 Jane Evans Sarndiorgarw 16/10/1822 1 William Williams
977 Thomas Pritchard Lletty Bach 21/10/1822 79 J W Trevor
978 Sarah Owens Caernarvon 28/10/1822 65 William Williams
979 Catherine Jones Caernarvon 29/10/1822 31 William Williams
980 William Pritchard Bontnewydd Llanwnda 30/10/1822 73 William Williams
981 John Parry Ferry House Carnarvon 04/11/1822 12w J W Trevor
982 William Williams Caernarvon 05/11/1822 67 J W Trevor
983 Henrietta Davies Caernarvon 18/11/1822 7 William Williams
984 John Jones Caernarvon 24/11/1822 15 J W Trevor
985 Robert Owen Owens Caernarvon 03/12/1822 21m J W Trevor
986 David Jones Caernarvon 03/12/1822 63 William Williams
987 Thomas Harris Caernarvon 06/12/1822 68 William Williams
988 Elizabeth Pritchard Caernarvon 06/12/1822 2 William Williams
989 Jane Jones Caernarvon 06/12/1822 10w William Williams
990 Dorothy Evans Caernarvon 11/12/1822 79 William Williams
991 Robert Williams Caernarvon 13/12/1822 3 William Williams
992 Richard Owen Caernarvon 17/12/1822 22 J W Trevor
993 Mary Williams Caernarvon 20/12/1822 47 J W Trevor
994 William Davies Caernarvon 25/12/1822 3 J W Trevor
995 Griffith Davies Caernarvon 25/12/1822 13m J W Trevor
996 Margaret Parry Caernarvon 27/12/1822 64 William Williams
997 Evan Roberts Cae Mawr 28/12/1822 8m William Williams
998 Anne Owen Caernarvon 30/12/1822 2 William Williams
999 John Hughes Caernarvon 30/12/1822 1 William Williams
1000 Griffith Williams Caernarvon 06/01/1823 31 William Williams
1001 Elizabeth Williams Caernarvon 06/01/1823 68 William Williams
1002 William Lloyd Caernarvon 07/01/1823 25 William Williams
1003 Jane Rowlands Trauan 08/01/1823 69 William Williams
1004 Elinor Prichard Carnarvon 10/01/1823 2 D Williams
1005 Robert Jones Caernarvon 11/01/1823 33 J W Trevor
1006 Jane Morris Caernarvon 13/01/1823 1 J W Trevor
1007 William Morris Caernarvon 15/01/1823 1w J W Trevor
1008 Sidney Edwards Caernarvon 16/01/1823 78 William Williams
1009 Mary Williams Gellachfain 17/01/1823 77 William Williams
1010 John Owen Caernarvon 24/01/1823 2 William Williams
1011 Catherine Owen Caernarvon 24/01/1823 6m William Williams
1012 George Edwards Caernarvon 27/01/1823 14w William Williams
1013 Jane Pierce Caernarvon 28/01/1823 84 William Williams
1014 John Williams Caernarvon 30/01/1823 4 William Williams
1015 Mary Swaine Caernarvon 01/02/1823 2 William Williams
1016 Mary Gibson Caernarvon 04/02/1823 2w William Williams
1017 Anne Thomas Caernarvon 04/02/1823 72 William Williams
1018 Ellen Williams Caernarvon 04/02/1823 1 William Williams
1019 Lowry Griffiths Caernarvon 05/02/1823 9m William Williams
1020 Jane Smith Caernarvon 07/02/1823 3w William Williams
1021 William Jones Caernarvon 09/02/1823 53 William Williams
1022 Elizabeth Williams Caernarvon 13/02/1823 8w J W Trevor
1023 William Thomas Caernarvon 17/02/1823 3m William Williams
1024 Catherine Evans Caernarvon 18/02/1823 64 William Williams
1025 Robert Jones Caernarvon 28/02/1823 25 J W Trevor
1026 William Lloyd Caernarvon 04/03/1823 54 William Williams
1027 Mary Davies Caernarvon 07/03/1823 2w William Williams
1028 John Williams Caernarvon 07/03/1823 49 William Williams
1029 Henry Hughes Caernarvon 07/03/1823 2 William Williams
1030 John Hughes Caernarvon 10/03/1823 45 J W Trevor
1031 Margaret Jones Caernarvon 14/03/1823 3m J W Trevor
1032 Richard Evans Caernarvon 17/03/1823 73 William Williams
1033 Daniel Evans Caernarvon 17/03/1823 8m William Williams
1034 Griffith Griffiths Caernarvon 18/03/1823 5w William Williams
1035 Richard Jones Caernarvon 21/03/1823 4m William Williams
1036 Robert Owen Caernarvon 27/03/1823 49 J W Trevor
1037 Margaret Jones Caernarvon 02/04/1823 4 William Williams
1038 Catherine Lloyd Caernarvon 02/04/1823 2w William Williams
1039 Anne Roberts Caernarvon 03/04/1823 2 William Williams
1040 William Thomas Caernarvon 04/04/1823 75 William Williams
1041 Alice Jones Caernarvon 04/04/1823 4m William Williams
1042 Jane Powel Caernarvon 10/04/1823 84 William Williams
1043 Jane Parry Caernarvon 25/04/1823 16 J W Trevor
1044 Thomas Owen Caernarvon 07/05/1823 6d J W Trevor
1045 William Williams Caernarvon 08/05/1823 1d John Jones
1046 Hugh Parry Caernarvon 08/05/1823 14w J W Trevor
1047 Mary Williams Caernarvon 12/05/1823 2m William Williams
1048 Catherine Owen Caernarvon 13/05/1823 1 J W Trevor
1049 Margaret Philips Caernarvon 14/05/1823 15w William Williams
1050 Ellen Jones Caernarvon 15/05/1823 2w William Williams
1051 Lowry Jones Bont Seiont 17/05/1823 76 J W Trevor
1052 Sarah Hughes Caernarvon 28/05/1823 5 William Williams
1053 Evan Roberts Caernarvon 02/06/1823 6w J W Trevor
1054 Evan Edwards Caernarvon 03/06/1823 61 John Jones
1055 Griffith Williams Caernarvon 07/06/1823 15 J W Trevor
1056 Peter Thomas Caernarvon 09/06/1823 70 J W Trevor
1057 Elizabeth Evans Caernarvon 09/06/1823 78 J W Trevor
1058 Sarah Hughes Caernarvon 12/06/1823 21 J W Trevor
1059 Ellen Parry Caernarvon 12/06/1823 3 J W Trevor
1060 Margaret Roberts Caernarvon 15/06/1823 78 G B Lewis
1061 Jane Jones Caernarvon 18/06/1823 78 J W Trevor
1062 Eliza Nagle Caernarvon 21/06/1823 20 J W Trevor
1063 Anne Hughes Caernarvon 24/06/1823 85 J W Trevor
1064 John Parry Caernarvon 25/06/1823 61 J W Trevor
1065 Evan Jones Caernarvon 26/06/1823 22 J W Trevor
1066 Abraham Jones Caernarvon 27/06/1823 4 J W Trevor
1067 Owen Parry Caernarvon 28/06/1823 3 J W Trevor
1068 Lewis Thomas Caernarvon 30/06/1823 26 J W Trevor
1069 Mary Jones Caernarvon 30/06/1823 19 J W Trevor
1070 Elizabeth Ellis Caernarvon 01/07/1823 87 J W Trevor
1071 Margaret Williams Tanrallt Caernarvon 14/07/1823 30 William Williams
1072 William Davies Pentrenewydd Caernarvon 16/07/1823 13 William Williams Accidentally drowned
1073 John Roberts Caernarvon 21/07/1823 22 William Williams
1074 Richard Roberts Caernarvon 01/08/1823 33 William Williams
1075 Jane Parry Tyddyn llwini 01/08/1823 29 William Williams
1076 Antonio Mareanear Caernarvon 06/08/1823 42 William Williams
1077 John Owen Caernarvon 18/08/1823 5d William Williams
1078 John Griffith Caernarvon 27/08/1823 68 J W Trevor
1079 Owen Griffith Caernarvon 28/08/1823 28 J W Trevor
1080 Anne Jones Caernarvon 28/08/1823 4 Edward Jones
1081 Eleanor Roberts Caernarvon 29/08/1823 64 William Williams
1082 Joseph Thatcher Caernarvon 12/09/1823 29 William Williams
1083 Elizabeth Angelonetta Caernarvon 12/09/1823 13m William Williams
1084 Matthew Fleming Caernarvon 15/09/1823 73 J W Trevor
1085 Margaret Lloyd Caernarvon 20/09/1823 25 William Williams
1086 Henry Thomas Caernarvon 29/09/1823 5m William Williams
1087 John Morris Caernarvon 01/10/1823 60 J W Trevor
1088 Sarah Nathaniel Caernarvon 11/10/1823 55 William Williams
1089 Anne Owen Caernarvon 23/10/1823 50 D Williams
1090 Mary Jones Caernarvon 26/10/1823 87 William Williams
1091 John Evans Caernarvon 03/11/1823 34 William Williams
1092 John Hughes Caernarvon 04/11/1823 17 William Williams
1093 Jane Hughes Caernarvon 13/11/1823 11d J W Trevor
1094 Robert Morris Hughes Caernarvon 17/11/1823 11m William Williams
1095 Margaret Williams Caernarvon 28/11/1823 47 J W Trevor
1096 Mary Hughes Ishelen 03/12/1823 65 William Williams
1097 Hugh Griffith Caernarvon 03/12/1823 74 William Williams
1098 Margaret Price Caernarvon 06/12/1823 2 William Williams
1099 Blanch Jones Caernarvon 15/12/1823 60 William Williams
1100 John Williams Caernarvon 23/12/1823 2m J W Trevor
1101 Mary Davies Caernarvon 26/12/1823 4 J W Trevor
1102 John Jones Caernarvon 01/01/1824 39 William Williams
1103 Thomas Rowlands Caernarvon 02/01/1824 27 William Williams
1104 John Roberts Caernarvon 13/01/1824 48 William Williams
1105 John Gibson Caernarvon 21/01/1824 4w J W Trevor
1106 Esther Owens Caernarvon 29/01/1824 34 William Williams
1107 Jane Parry Caernarvon 30/01/1824 10d William Williams
1108 William Jones Tyddyn Llwydyn 31/01/1824 3m William Williams
1109 Evan Roberts Caernarvon 07/02/1824 55 William Williams
1110 Elizabeth Griffith Glanrafon bach 11/02/1824 63 D Williams
1111 Richard Roberts Caernarvon 18/02/1824 78 William Williams
1112 Ellen Owen Caernarvon 21/02/1824 9d William Williams
1113 John Matthew Caernarvon 23/02/1824 76 J W Trevor
1114 Evan Evans Caernarvon 23/02/1824 4m J W Trevor
1115 Mary Bret Caernarvon 23/02/1824 7w J W Trevor
1116 Ellen Williams Caernarvon 25/02/1824 75 J W Trevor
1117 Jane Hughes Caernarvon 04/03/1824 66 William Williams
1118 Margaret Parry Caernarvon 05/03/1824 4m William Williams
1119 Robert Roberts Caernarvon 05/03/1824 15 William Williams
1120 Thomas Parry Castellmai 05/03/1824 3 William Williams
1121 William Hughes Caernarvon 15/03/1824 75 William Williams
1122 Elizabeth Hughes Caernarvon 15/03/1824 5 William Williams
1123 Jane Roberts Caernarvon 16/03/1824 59 William Williams
1124 Margaret Williams Caernarvon 23/03/1824 4m William Williams
1125 Elizabeth Dorothy Davies Caernarvon 27/03/1824 4 William Williams
1126 Eliza Catherine Nanney Williams Caernarvon 27/03/1824 4 J W Trevor
1127 John Davies Caernarvon 29/03/1824 13m William Williams
1128 Evan Richardson Caernarvon 02/04/1824 67 William Williams
1129 Catherine Jones Caernarvon 03/04/1824 87 William Williams
1130 Owen Edwards Caernarvon 06/04/1824 9m J W Trevor
1131 Christmas Parry Caernarvon 07/04/1824 1 J W Trevor
1132 Jane Roberts Caernarvon 07/04/1824 14m J W Trevor
1133 Watkin Williams Caernarvon 07/04/1824 7 J W Trevor
1134 Mary Ellis Caernarvon 09/04/1824 79 J W Trevor
1135 Griffith Jones Caernarvon 12/04/1824 2 William Williams
1136 Elizabeth Owen Caernarvon 16/04/1824 28 William Williams
1137 Catherine Hughes Caernarvon 17/04/1824 4w William Williams
1138 Samuel Tomkins (alias Brown) Caernarvon (from Ireland) 19/04/1824 60 J W Trevor Major Limerick Militia
1139 Richard Oakes Caernarvon 22/04/1824 24 William Williams
1140 Henry Parry Caernarvon 24/04/1824 1d William Williams
1141 Robert Parry Caernarvon 24/04/1824 1d William Williams
1142 Anthony Dillon Caernarvon 24/04/1824 54 William Williams
1143 Sarah Davies Caernarvon 04/05/1824 37 J W Trevor
1144 Robert Griffith Caernarvon 06/05/1824 19 J W Trevor
1145 Catherine Roberts Caernarvon 10/05/1824 4d J W Trevor
1146 Henry Raymond Caernarvon 14/05/1824 2w William Williams
1147 Hugh Hughes Caernarvon 15/05/1824 64 J W Trevor
1148 Margaret Morris Caernarvon 21/05/1824 71 William Williams
1149 Ellen Jones Caernarvon 31/05/1824 76 J W Trevor
1150 Ann Roberts Caernarvon 01/06/1824 12w J W Trevor
1151 Richard Jones Pentrebolion Llandwrog 01/06/1824 32 William Williams
1152 Richard Owen Carnarvon 01/06/1824 16m William Williams
1153 Robert Hughes Caernarvon 04/06/1824 4m William Williams
1154 Robert Parry Caernarvon 05/06/1824 11d William Williams
1155 Robert Morris Caernarvon 07/06/1824 72 William Williams
1156 Alcyone Evans Caernarvon 14/06/1824 4m William Williams
1157 Ann Jones Caernarvon 17/06/1824 58 J W Trevor
1158 William Jones Caernarvon 18/06/1824 35 J W Trevor
1159 Thomas Hughes Caernarvon 21/06/1824 26 J W Trevor
1160 James Williams Caernarvon 24/06/1824 52 J W Trevor
1161 Humphrey Hughes Caernarvon 24/06/1824 17 J W Trevor
1162 David Evans Caernarvon 28/06/1824 5 J W Trevor
1163 Griffith Owen Caernarvon 30/06/1824 5 J W Trevor
1164 Ann James Caernarvon 01/07/1824 4d J W Trevor
1165 Elizabeth Daniel Caernarvon 02/07/1824 72 J W Trevor
1166 Richard Hughes Caernarvon 03/07/1824 6m J W Trevor
1167 Mary Anne Roberts Caernarvon 07/07/1824 20 William Williams
1168 Mary Jones Caernarvon 09/07/1824 71 William Williams
1169 Thomas Hudson Caernarvon 13/07/1824 34 William Williams
1170 William Owen Caernarvon 14/07/1824 83 J W Trevor
1171 Harriet Grice Caernarvon 16/07/1824 18 William Williams
1172 Jane Jones Caernarvon 23/07/1824 20 William Williams
1173 Owen Hughes Caernarvon 27/07/1824 84 William Williams
1174 Jane Williams Caernarvon 02/08/1824 18 William Williams
1175 Evan Williams Caernarvon 06/08/1824 2 William Williams
1176 William Hughes Caernarvon 09/08/1824 54 William Williams
1177 Robert Thomas Caernarvon 10/08/1824 6w William Williams
1178 Anne Pierce Caernarvon 11/08/1824 6w William Williams
1179 Jane Jones Caernarvon 13/08/1824 27 William Williams
1180 John Rowlands Caernarvon 18/08/1824 77 William Williams
1181 Ellen Watkin Caernarvon 18/08/1824 5 William Williams
1182 Richard Williams Caernarvon 19/08/1824 30 William Williams
1183 Anne Jones Caernarvon 26/08/1824 50 William Williams
1184 Ellen Thomas Morfa Seiont 31/08/1824 1 J W Trevor
1185 Hugh Morris Coed Mawr 01/09/1824 25 J W Trevor
1186 Richard Williams Caernarvon 02/09/1824 35 J W Trevor
1187 William Evans Caernarvon 03/09/1824 15w William Williams
1188 Catherine Prichard Caernarvon 03/09/1824 43 William Williams
1189 Catherine Roberts Pen Morfa Seiont 03/09/1824 15 William Williams
1190 John Parry Caernarvon 09/09/1824 94 William Williams
1191 William Griffith Caernarvon 09/09/1824 32 William Williams
1192 Sarah Rowlands Caernarvon 13/09/1824 75 William Williams
1193 John Jones Tyddyn Sais 14/09/1824 87 William Williams
1194 Morris Griffith Coedmarion 15/09/1824 71 William Williams
1195 Ellen Lloyd Caernarvon 21/09/1824 31 J W Trevor
1196 William Hudson Caernarvon 21/09/1824 3m J W Trevor
1197 John Morgan Caernarvon 22/09/1824 2m J W Trevor
1198 Owen Gibson Caernarvon 02/10/1824 1d J W Trevor
1199 Henry Parry Caernarvon 05/10/1824 38 William Williams
1200 Griffith Owen Caernarvon 06/10/1824 8 William Williams
1201 John Kenrick Lloyd Caernarvon 07/10/1824 8 William Williams
1202 John Jones Caernarvon 07/10/1824 33 J W Trevor
1203 William Owen Caernarvon 14/10/1824 44 William Williams
1204 Robert Williams Caernarvon 14/10/1824 40 William Williams
1205 Thomas Owen Caernarvon 18/10/1824 49 J W Trevor
1206 Elizabeth Roberts Caernarvon 03/11/1824 20m J W Trevor
1207 Mary Hughes Llain Meddygon 03/11/1824 48 J W Trevor
1208 Anne Rogers Caernarvon 05/11/1824 69 William Williams
1209 Evan Samuel Caernarvon 08/11/1824 20 William Williams
1210 John Williams Caernarvon 08/11/1824 2 William Williams
1211 Eleanor Foulkes Caernarvon 17/11/1824 75 William Williams
1212 Anne Thomas Caernarvon 19/11/1824 64 J W Trevor
1213 William Hughes Caernarvon 21/11/1824 39 William Williams
1214 Thomas Hughes Caernarvon 22/11/1824 45 J W Trevor
1215 Richard Thomas Caernarvon 22/11/1824 40 J W Trevor
1216 Eleanor Humphreys Caernarvon 22/11/1824 60 J W Trevor
1217 Hugh Hughes Caernarvon 27/11/1824 20 William Williams
1218 Ellis Hughes Caernarvon 30/11/1824 36 J W Trevor
1219 John Owens Caernarvon 30/11/1824 8m J W Trevor
1220 Eleanor Williams Caernarvon 30/11/1824 1d J W Trevor
1221 John Evans Caernarvon 08/12/1824 20 William Williams
1222 Elizabeth Davies Caernarvon 08/12/1824 28 J W Trevor
1223 Elizabeth Hughes Caernarvon 09/12/1824 68 J W Trevor
1224 Gwen Prichard Caernarvon 14/12/1824 43 William Williams
1225 Catherine Roberts Caernarvon 17/12/1824 6m J W Trevor
1226 John Owens Caernarvon 21/12/1824 63 William Williams
1227 Richard Pierce Caernarvon 25/12/1824 41 William Williams
1228 Catherine Williams Caernarvon 27/12/1824 40 William Williams
1229 Hugh Hughes Caernarvon 04/01/1825 85 J W Trevor
1230 John Williams Caernarvon 10/01/1825 60 William Williams
1231 Henry Owen Caernarvon 11/01/1825 8 William Williams
1232 William Jones Caernarvon 19/01/1825 2 William Williams
1233 Elizabeth Davies Caernarvon 21/01/1825 73 William Williams
1234 Jane Evans Caernarvon 21/01/1825 41 William Williams
1235 William Williams Caernarvon 28/01/1825 86 J W Trevor
1236 Abraham Owens Caernarvon 02/02/1825 28 William Williams
1237 Hugh Hughes Caernarvon 03/02/1825 35 William Williams
1238 Margaret Jones Caernarvon 07/02/1825 40 J W Trevor
1239 David Roberts Caernarvon 11/02/1825 41 J W Trevor
1240 Evan Davies Caernarvon 14/02/1825 2 William Williams
1241 Mary Lewis Caernarvon 18/02/1825 91 William Williams
1242 Margaret Jones Caernarvon 18/02/1825 77 William Williams
1243 Ellen Owen Caernarvon 21/02/1825 35 William Williams
1244 Ellis Roberts Caernarvon 22/02/1825 52 William Williams
1245 Mary Owen Caernarvon 23/02/1825 2m J W Trevor
1246 Catherine Davies Caernarvon 28/02/1825 17 William Williams
1247 Elizabeth Maddocks Caernarvon 01/03/1825 87 William Williams
1248 Jane Williams Caernarvon 02/03/1825 54 J W Trevor
1249 Sarah Williams Caernarvon 04/03/1825 1 William Williams
1250 Peter Williams Caernarvon 06/03/1825 53 William Williams
1251 Catherine Blythin Caernarvon 07/03/1825 65 J W Trevor
1252 Jane Gregory Caernarvon 08/03/1825 12 J W Trevor
1253 William Griffith Caernarvon 10/03/1825 20m J W Trevor
1254 Robert Hughes Caernarvon 11/03/1825 22 J W Trevor
1255 William Hughes Caernarvon 11/03/1825 16m J W Trevor
1256 Catherine Roberts Caernarvon 16/03/1825 48 William Williams
1257 Elizabeth Roberts Caernarvon 16/03/1825 1 J W Trevor
1258 Ellen Williams Caernarvon 22/03/1825 57 J W Trevor
1259 John Prichard Caernarvon 24/03/1825 55 J W Trevor
1260 Margaret Jones Caernarvon 28/03/1825 8 William Williams
1261 Grace Jones Caernarvon 30/03/1825 75 William Williams
1262 Richard Davies Caernarvon 30/03/1825 3 William Williams
1263 Lewis Jones Caernarvon 31/03/1825 6 William Williams
1264 Elizabeth Griffith Caernarvon 01/04/1825 4 William Williams
1265 William Hughes Caernarvon 02/04/1825 2m William Williams
1266 Anne Jones Caernarvon 04/04/1825 51 J W Trevor
1267 Mary Jones Caernarvon 08/04/1825 20 William Williams
1268 Margaret Jones Tyddyn Elen 08/04/1825 74 William Williams
1269 William Jones Caernarvon 09/04/1825 1w J W Trevor
1270 Gaynor Thomas Caernarvon 09/04/1825 1m J W Trevor
1271 Thomas Owen Caernarvon 16/04/1825 4m William Williams
1272 Ellen Jones Caernarvon 18/04/1825 83 William Williams
1273 Anne Morris Caernarvon 19/04/1825 5w William Williams
1274 Lewis Hughes Caernarvon 20/04/1825 55 William Williams
1275 Thomas Williams Tyddyn pandy 20/04/1825 49 William Williams
1276 John Hughes Caernarvon 25/04/1825 9m William Williams
1277 Mary Williams Caernarvon 27/04/1825 33 William Williams
1278 David Jones Caernarvon 27/04/1825 11m William Williams
1279 Anne Griffith Caernarvon 29/04/1825 11m William Williams
1280 Evan Evans Caernarvon 03/05/1825 5m William Williams
1281 Ellen Lewis Caernarvon 06/05/1825 18m William Williams
1282 Griffith Owen Caernarvon 10/05/1825 55 William Williams
1283 Charles Wynne Caernarvon 11/05/1825 10w William Williams
1284 Jane Jones Caernarvon 11/05/1825 11 William Williams
1285 Eleanor Jones Caernarvon 13/05/1825 47 William Williams
1286 John Davies Caernarvon 14/05/1825 29 William Williams
1287 John Williams Gellachfain 16/05/1825 79 William Williams
1288 Mary Williams Caernarvon 20/05/1825 1 William Williams
1289 George Roberts Caernarvon 21/05/1825 3m William Williams
1290 Jane Rowlands Caernarvon 24/05/1825 1 William Williams
1291 Griffith Williams Caernarvon 25/05/1825 8m William Williams
1292 Mary Anne Lloyd Caernarvon 25/05/1825 3m William Williams
1293 Evan Owen Caernarvon 25/05/1825 5w William Williams
1294 John Hughes Caernarvon 03/06/1825 69 J W Trevor
1295 Jane Davies Caernarvon 07/06/1825 30 J W Trevor
1296 Mary Williams Caernarvon 08/06/1825 52 J W Trevor
1297 Abraham Jones Caernarvon 13/06/1825 11m J W Trevor
1298 George Ashton Caernarvon 14/06/1825 37 J W Trevor
1299 Robert Humphreys Caernarvon 14/06/1825 86 J W Trevor
1300 Robert Edwards Caernarvon 14/06/1825 17 J W Trevor
1301 Catherine Jones Caernarvon 20/06/1825 13 J W Trevor
1302 Richard Roberts Caernarvon 30/06/1825 8 J W Trevor
1303 Jane Williams Caernarvon 04/07/1825 62 J W Trevor
1304 John Thomas Caernarvon 07/07/1825 78 J W Trevor
1305 Anne Jones Caernarvon 11/07/1825 83 J W Trevor
1306 James Price Caernarvon 17/07/1825 7m J W Trevor
1307 Elizabeth Thomas Caernarvon 23/07/1825 78 J W Trevor
1308 Anne Jones Caernarvon 23/07/1825 57 J W Trevor
1309 Humphrey Thomas Brynglas 02/08/1825 23 William Williams
1310 Thomas Evans Caernarvon 02/08/1825 37 William Williams
1311 Jane Owens Caernarvon 13/08/1825 64 J Hamer
1312 Jane Roberts Caernarvon 13/08/1825 2 J Hamer
1313 Void Void Void Void Void Void
1314 Void Void Void Void Void Void
1315 Thomas Ellis Caernarvon 16/08/1825 54 J W Trevor
1316 Mary Griffith Caernarvon 16/08/1825 65 J W Trevor
1317 William Payne Caernarvon 31/08/1825 41 J W Trevor
1318 Hugh Jones Caernarvon 31/08/1825 2m J W Trevor
1319 John Hughes Caernarvon 02/09/1825 1 William Williams
1320 Margaret Griffith Caernarvon 06/09/1825 10d J W Trevor
1321 Peter Jones Cae Mawr 09/09/1825 3m J W Trevor
1322 Moses Hughes Carnarvon 09/09/1825 49 William Williams
1323 William Owen Carnarvon 10/09/1825 4 William Williams
1324 John Roberts Carnarvon 19/09/1825 77 William Williams
1325 Robert Griffith Carnarvon 21/09/1825 1m William Williams
1326 Jane Robins Carnarvon 23/09/1825 76 William Williams
1327 Margaret Williams Carnarvon 30/09/1825 14m William Williams
1328 Edward Jones Carnarvon 01/10/1825 24 William Williams
1329 Charles Jones Carnarvon 03/10/1825 1m J W Trevor
1330 Catherine Roberts Carnarvon 05/10/1825 74 D Williams
1331 Mary Williams Carnarvon 07/10/1825 52 William Williams
1332 Thomas Griffith Holyhead 07/10/1825 19 William Williams
1333 Edward Hope Carnarvon 10/10/1825 63 J W Trevor
1334 Amelia Parry Carnarvon 12/10/1825 5 J W Trevor
1335 Hugh Roberts Carnarvon 13/10/1825 48 William Williams
1336 Mary Owen Penyclip Llanwnda 13/10/1825 65 William Williams
1337 Jane Jones Carnarvon 14/10/1825 3h J W Trevor
1338 John Jones Caernarvon 15/10/1825 3m J W Trevor
1339 Mary Parry Carnarvon 15/10/1825 57 J W Trevor
1340 Margaret Roberts Carnarvon 19/10/1825 49 William Williams
1341 Anne Davies Carnarvon 01/11/1825 33 William Williams
1342 Richard Ellis Carnarvon 07/11/1825 77 J W Trevor
1343 Margaret Williams Carnarvon 07/11/1825 42 J W Trevor
1344 Owen Owens Carnarvon 22/11/1825 2 J W Trevor
1345 Margaret Colefax Carnarvon 22/11/1825 89 J W Trevor
1346 John Williams Carnarvon 30/11/1825 10 J W Trevor
1347 John Jones Carnarvon 09/12/1825 1d J W Trevor
1348 William Jones Carnarvon 09/12/1825 1d J W Trevor
1349 Richard Rowlands Carnarvon 15/12/1825 5w J W Trevor
1350 Robert Thomas Carnarvon 19/12/1825 25 J W Trevor
1351 Thomas Thorns Carnarvon 21/12/1825 2 J W Trevor
1352 Elizabeth Jones Carnarvon 22/12/1825 50 J W Trevor
1353 Humphrey Jones Parry Carnarvon 29/12/1825 1 D Williams
1354 John Williams Carnarvon 02/01/1826 15m J W Trevor
1355 Griffith Griffiths Carnarvon 02/01/1826 1 J W Trevor
1356 William Roberts Morfa Seiont 05/01/1826 4m William Williams
1357 Robert Foulkes Carnarvon 05/01/1826 7m William Williams
1358 Hugh Thomas Carnarvon 09/01/1826 16m William Williams
1359 Jane Jones Carnarvon 10/01/1826 1 William Williams
1360 John Williams Carnarvon 12/01/1826 20m William Williams
1361 Robert Williams Carnarvon 12/01/1826 18m William Williams
1362 William Evans Carnarvon 13/01/1826 5m William Williams
1363 Mary Hughes Carnarvon 13/01/1826 3 William Williams
1364 Rice Griffith Henwaliau 13/01/1826 67 William Williams
1365 Thomas Williams Carnarvon 13/01/1826 5 William Williams
1366 John Evans Carnarvon 13/01/1826 4 William Williams
1367 Mary Roberts Carnarvon 14/01/1826 14m William Williams
1368 Jane Thomas Carnarvon 16/01/1826 21 William Williams
1369 John Thomas Carnarvon 23/01/1826 2 William Williams
1370 Ellen Griffith Carnarvon 26/01/1826 79 William Williams
1371 Ellen Pierce Carnarvon 27/01/1826 80 William Williams
1372 Dorothy Lloyd Carnarvon 31/01/1826 64 William Williams
1373 Anne Hope Carnarvon 31/01/1826 65 William Williams
1374 Hugh Hughes Carnarvon 31/01/1826 18m William Williams
1375 John Prichard Carnarvon 01/02/1826 74 William Williams
1376 Elizabeth Jenkins Carnarvon 01/02/1826 57 William Williams
1377 William Evans Carnarvon 03/02/1826 51 William Williams
1378 Richard Jones Carnarvon 04/02/1826 37 William Williams
1379 Thomas Griffith Carnarvon 06/02/1826 3 J W Trevor
1380 Catherine Parry Carnarvon 06/02/1826 76 J W Trevor
1381 Jane Owens Carnarvon 08/02/1826 6 J W Trevor
1382 Hugh Jones Carnarvon 08/02/1826 2 J W Trevor
1383 Richard Haslem Carnarvon 11/02/1826 16 J W Trevor
1384 Elizabeth Roberts Carnarvon 18/02/1826 7 J W Trevor
1385 Margaret Davies Carnarvon 13/02/1826 2 J W Trevor
1386 Hugh Jones Carnarvon 15/02/1826 6 William Williams
1387 Grace Morris Carnarvon 15/02/1826 78 William Williams
1388 Hugh Hughes Ty'n Lon 15/02/1826 7 William Williams
1389 Margaret Jones Carnarvon 17/02/1826 82 William Williams
1390 Ellen Anthony Carnarvon 23/02/1826 52 William Williams
1391 Robert Edward Jones Carnarvon 24/02/1826 11w William Williams
1392 Catherine Evans Carnarvon 04/03/1826 71 William Williams
1393 Catherine Parry Carnarvon 07/03/1826 5 J W Trevor
1394 Margaret Hughes Carnarvon 08/03/1826 11 William Williams
1395 William Hughes Carnarvon 09/03/1826 28 J W Trevor
1396 John Roberts Elelas 11/03/1826 9m J W Trevor
1397 Thomas Hughes Carnarvon 11/03/1826 85 J W Trevor
1398 David Jones Carnarvon 16/03/1826 22m William Williams
1399 Henry Edwards Carnarvon 20/03/1826 11 J W Trevor
1400 Mary Ensor Carnarvon 22/03/1826 5 William Williams
1401 Mary Jones Carnarvon 27/03/1826 5 William Williams
1402 Dorothea Isabella Ruxton Carnarvon 03/04/1826 5m William Williams
1403 William Jones Ty'n lon 04/04/1826 10 J W Trevor
1404 Elizabeth Hughes Carnarvon 04/04/1826 2 J W Trevor
1405 Mary Williams Vicarage House Clynnog 05/04/1826 71 J W Trevor
1406 Mary Jones Carnarvon 05/04/1826 4m J W Trevor
1407 Mary Boultbee Cefn Llanwnda 19/04/1826 30 William Williams
1408 Thomas Smith Carnarvon 20/04/1826 27 William Williams
1409 Void Void Void Void Void Void
1410 Void Void Void Void Void Void
1411 Void Void Void Void Void Void
1412 Void Void Void Void Void Void
1413 Void Void Void Void Void Void
1414 Void Void Void Void Void Void
1415 Void Void Void Void Void Void
1416 Void Void Void Void Void Void
1417 Void Void Void Void Void Void
1418 Void Void Void Void Void Void
1419 Void Void Void Void Void Void
1420 Void Void Void Void Void Void
1421 Void Void Void Void Void Void
1422 Void Void Void Void Void Void
1423 Void Void Void Void Void Void
1424 Void Void Void Void Void Void
1425 Elizabeth Roberts Carnarvon 21/04/1826 52 William Williams
1426 Richard Owen (Rev) Carnarvon 25/04/1826 31 J W Trevor
1427 William Lloyd Carnarvon 26/04/1826 2 J W Trevor
1428 Robert Thomas Carnarvon 01/05/1826 3w J W Trevor
1429 Margaret Roberts Carnarvon 01/05/1826 63 J W Trevor
1430 Ellis Jones Carnarvon 03/05/1826 67 J W Trevor
1431 Owen Howels Carnarvon 06/05/1826 52 J W Trevor
1432 Jane Prichard Carnarvon 10/05/1826 71 William Williams
1433 Daniel Roberts Carnarvon 15/05/1826 39 J W Trevor
1434 Samuel Harding Carnarvon 17/05/1826 1 William Williams
1435 Jane Davies Carnarvon 19/05/1826 18w J W Trevor
1436 Thomas Thomas Carnarvon 26/05/1826 66 J W Trevor
1437 Ellen Parry Carnarvon 07/06/1826 6m J W Trevor
1438 John Roberts Carnarvon 11/06/1826 20 J W Trevor
1439 William Davies Carnarvon 14/06/1826 72 J W Trevor
1440 Edward Jones Carnarvon 17/06/1826 14m J W Trevor
1441 William Jones Carnarvon 21/06/1826 50 William Williams
1442 Morris Thomas Carnarvon 21/06/1826 36 William Williams
1443 Susan Parry Carnarvon 23/06/1826 34 D Williams
1444 Ellen Parry Henwaliau 27/06/1826 84 William Williams
1445 John Evans Carnarvon 27/06/1826 7m William Williams
1446 William Robert Evans Carnarvon 29/06/1826 1 William Williams
1447 Elizabeth Roberts Carnarvon 30/06/1826 49 William Williams
1448 Margaret Hughes Carnarvon 03/07/1826 7m William Williams
1449 David Jones Carnarvon 10/07/1826 5 J W Trevor
1450 Elizabeth Thomas Carnarvon 10/07/1826 2w J W Trevor
1451 Owen Jones Carnarvon 14/07/1826 75 J W Trevor
1452 Thomas Rogers Carnarvon 14/07/1826 47 J W Trevor
1453 John Hughes Carnarvon 17/07/1826 24 William Williams
1454 Sarah Martha Robinson Carnarvon 20/07/1826 3d William Williams
1455 Owen Jones Carnarvon 09/08/1826 35 J W Trevor
1456 Janet Griffith Carnarvon 10/08/1826 80 J W Trevor
1457 Mary Parry Carnarvon 14/08/1826 91 J W Trevor
1458 Anne Griffith Holyhead 16/08/1826 16 William Williams
1459 James Walters Caernarvon 25/08/1826 7w William Williams
1460 Margaret Williams Caernarvon 28/08/1826 42 J W Trevor
1461 Ann Woodworth Caernarvon 28/08/1826 35 J W Trevor
1462 Hugh Thomas Morfa Seiont 30/08/1826 12 J W Trevor
1463 Catherine Jones Caernarvon 30/08/1826 16 J W Trevor
1464 Thomas Parry Caernarvon 31/08/1826 71 J W Trevor
1465 Ellen Williams Caernarvon 02/09/1826 31 William Williams
1466 Thomas Williams Caernarvon 04/09/1826 39 J W Trevor
1467 Thomas Williams Caernarvon 05/09/1826 29 H Jones
1468 William Griffith Caernarvon 07/09/1826 18m William Williams
1469 Morris Griffith Caernarvon 11/09/1826 11w J W Trevor
1470 William Thomas Davies Caernarvon 15/09/1826 15m William Williams
1471 Richard Davies Caernarvon 15/09/1826 83 J W Trevor
1472 Humphrey Evans Caernarvon 18/09/1826 30 William Williams
1473 Grace Roberts Caernarvon 19/09/1826 78 William Williams
1474 Gaynor Hughes Caernarvon 21/09/1826 32 William Williams
1475 Edward Williams Caernarvon 23/09/1826 22 William Williams
1476 William Williams Caernarvon 27/09/1826 18 J W Trevor
1477 Mary Hughes Caernarvon 29/09/1826 18 J W Trevor
1478 Elizabeth Japheth Caernarvon 29/09/1826 80 J W Trevor
1479 Daniel Edwards Caernarvon 09/10/1826 10w J W Trevor
1480 Margaret Owen Lletty 10/10/1826 14 J W Trevor
1481 James Guest Caernarvon 11/10/1826 37 J W Trevor
1482 Jane Jones Caernarvon 18/10/1826 57 J W Trevor
1483 Ellen Griffith Caernarvon 20/10/1826 71 William Williams
1484 David Lewis Caernarvon 23/10/1826 9w William Williams
1485 Robert Parry Caernarvon 27/10/1826 9w William Williams
1486 Margaret Williams Caernarvon 27/10/1826 88 William Williams
1487 Dorothea Daniels Caernarvon 31/10/1826 61 William Williams
1488 John Griffith Caernarvon 07/11/1826 48 J W Trevor
1489 Catherine Hughes Caernarvon 10/11/1826 54 J W Trevor
1490 Jane Pritchard Llain Bapur 13/11/1826 87 J W Trevor
1491 William Parry Caernarvon 14/11/1826 5w William Williams
1492 Daniel Williams Caernarvon 14/11/1826 1d William Williams
1493 Jane Griffith Caernarvon 17/11/1826 62 William Williams
1494 Henry Jones Caernarvon 17/11/1826 16 William Williams
1495 Eleanor Jones Caernarvon 17/11/1826 1 William Williams
1496 Eleanor Jones Caernarvon 20/11/1826 46 William Williams
1497 Mary Jones Caernarvon 20/11/1826 3 William Williams
1498 Anne Williams Caernarvon 24/11/1826 33 William Williams
1499 Catherine Edwards Caernarvon 27/11/1826 75 William Williams
1500 Sarah Jones Caernarvon 28/11/1826 56 William Williams
1501 Richard Daniel Caernarvon 29/11/1826 67 William Williams
1502 Elizabeth Hughes Caernarvon 30/11/1826 64 William Williams
1503 Margaret Jones Caernarvon 01/12/1826 38 D Williams
1504 William Francis Caernarvon 06/12/1826 1 J W Trevor
1505 Ellen Prichard Penyclip Llanwnda 07/12/1826 90 William Williams
1506 Eleanor Evans Caernarvon 08/12/1826 7m J W Trevor Smallpox
1507 Margaret Thomas Caernarvon 11/12/1826 69 William Williams
1508 Catherine Hughes Caernarvon 11/12/1826 5 J W Trevor
1509 Mary Daniel Caernarvon 12/12/1826 2 William Williams
1510 James Williams Caernarvon 13/12/1826 10 William Williams
1511 John Jones Caernarvon 13/12/1826 3 William Williams
1512 Jane Roberts Caernarvon 15/12/1826 6 William Williams
1513 Elizabeth Thomas Caernarvon 20/12/1826 9m J W Trevor
1514 Aaron Roberts Caernarvon 22/12/1826 24 J W Trevor
1515 Thomas Griffith Caernarvon 23/12/1826 6 J W Trevor
1516 Thomas Jones Caernarvon 23/12/1826 10 J W Trevor
1517 Robert Owen Caernarvon 26/12/1826 3 William Williams
1518 Owen Owens Tyddyn Du 01/01/1827 8 William Williams
1519 Gwen Hughes Caernarvon 02/01/1827 5 William Williams
1520 Robert Griffith Caernarvon 02/01/1827 5 William Williams
1521 Jane Jones Caernarvon 03/01/1827 62 William Williams
1522 Mary Williams Caernarvon 06/01/1827 4 William Williams
1523 Ellen Jones Ty'n rallt 08/01/1827 9d William Williams
1524 Morris Griffith Caernarvon 08/01/1827 3 William Williams
1525 Ellen Thomas Caernarvon 08/01/1827 23m William Williams
1526 David Hughes Caernarvon 09/01/1827 8 William Williams
1527 Dorothea Davies Caernarvon 10/01/1827 2 William Williams
1528 Ellen Hughes Caernarvon 11/01/1827 11m William Williams
1529 Catherine Jones Caernarvon 11/01/1827 9m William Williams
1530 Henry Williams Caernarvon 12/01/1827 6m William Williams
1531 Elizabeth Griffith Caernarvon 12/01/1827 7m William Williams
1532 Grace Owen Caernarvon 12/01/1827 9m William Williams
1533 John Jones Caernarvon 15/01/1827 9 William Williams
1534 Jane Ellis Caernarvon 15/01/1827 53 William Williams
1535 Mary Parry Caernarvon 15/01/1827 3m William Williams
1536 Ebenezer Jones Caernarvon 16/01/1827 11 William Williams
1537 Anne Owens Caernarvon 17/01/1827 1 William Williams
1538 William Jones Caernarvon 18/01/1827 3 J W Trevor
1539 Thomas Williams Caernarvon 18/01/1827 9m J W Trevor
1540 Elizabeth Davies Caernarvon 19/01/1827 12 J W Trevor
1541 Jane Lewis Caernarvon 19/01/1827 9m J W Trevor
1542 Hugh Hughes Croes y Waun 20/01/1827 23 William Williams
1543 Robert Roberts Caernarvon 24/01/1827 55 J W Trevor
1544 Samson Thomas Gellachfain 24/01/1827 8 J W Trevor
1545 William Williams Caernarvon 24/01/1827 22m J W Trevor
1546 Ann Hughes Caernarvon 25/01/1827 40 J W Trevor
1547 Owen Jones Caernarvon 27/01/1827 8 William Williams
1548 Anne Thomas Caernarvon 31/01/1827 4 William Williams
1549 Margaret Jones Caernarvon 31/01/1827 2 William Williams
1550 David Jones Caernarvon 02/02/1827 8m William Williams
1551 Thomas Abel Caernarvon 02/02/1827 82 William Williams
1552 Daniel Owens Tyddyn Du 02/02/1827 1 William Williams
1553 Robert Davies Caernarvon 02/02/1827 4 William Williams
1554 Samuel Davies Caernarvon 02/02/1827 11m William Williams
1555 John Slug Caernarvon 05/02/1827 82 William Williams
1556 Margaret Roberts Caernarvon 05/02/1827 18m William Williams
1557 Thomas Williams Caernarvon 07/02/1827 67 William Williams
1558 Elizabeth Jones Caernarvon 07/02/1827 11m William Williams
1559 Mary Ellis Caernarvon 09/02/1827 7m William Williams
1560 Lowry Stephen Caernarvon 10/02/1827 77 William Williams
1561 William Davies Caernarvon 12/02/1827 6w William Williams
1562 William Pierce Caernarvon 13/02/1827 13 William Williams
1563 Evan Davies Caernarvon 14/02/1827 5 William Williams
1564 Margaret Jones Caernarvon 19/02/1827 10w William Williams
1565 Evan Griffith Caernarvon 20/02/1827 1 William Williams
1566 Henry Daniel Caernarvon 23/02/1827 4 William Williams
1567 David Davies Caernarvon 26/02/1827 4m William Williams
1568 Sidney Harding Caernarvon 27/02/1827 8 William Williams
1569 Anne Jones Llanbeblig 27/02/1827 63 William Williams
1570 Samuel Williams Caernarvon 27/02/1827 1 William Williams
1571 Henry Roberts Caernarvon 01/03/1827 6 J W Trevor
1572 Jonathan Harris Caernarvon 02/03/1827 6 William Williams
1573 Mary Parry Caernarvon 02/03/1827 1 William Williams
1574 Elizabeth Jones Caernarvon 07/03/1827 64 J W Trevor
1575 William Thomas Caernarvon 09/03/1827 75 William Williams
1576 Laura Jones Caernarvon 13/03/1827 15 J W Trevor
1577 John Jones Caernarvon 14/03/1827 30 J W Trevor
1578 John Jones Caernarvon 17/03/1827 54 William Williams
1579 Margaret Jones Caernarvon 20/03/1827 3m William Williams
1580 Dorothea Davies Caernarvon 23/03/1827 4 J W Trevor
1581 Margaret Jones Caernarvon 31/03/1827 14m J W Trevor
1582 Anne Owens Caernarvon 03/04/1827 9 William Williams
1583 Henry Williams Caernarvon 04/04/1827 79 J W Trevor
1584 Elizabeth Hughes Caernarvon 05/04/1827 81 William Williams
1585 Jane Hughes Caernarvon 06/04/1827 59 J W Trevor
1586 Hugh Hughes Caernarvon 11/04/1827 6 J W Trevor
1587 Henry Morris Hughes Caernarvon 12/04/1827 13m J W Trevor
1588 Martha Jones Ty Gwyn 14/04/1827 2m J W Trevor
1589 Sarah Williams Carnarvon 14/04/1827 1 William Williams
1590 Jane Jones Carnarvon 16/04/1827 1 William Williams
1591 John Parry Carnarvon 17/04/1827 33 J W Trevor
1592 Anne Bassett Carnarvon 17/04/1827 10m William Williams
1593 John Williams Tyddyn alis 18/04/1827 81 J W Trevor
1594 Mary Evans Carnarvon 20/04/1827 8m William Williams
1595 John Roberts Carnarvon 20/04/1827 8m William Williams
1596 Owen Thomas Carnarvon 21/04/1827 71 William Williams
1597 Ellen Owen Carnarvon 21/04/1827 86 William Williams
1598 Anne Lewis Carnarvon 30/04/1827 27 William Williams
1599 Richard Lloyd Carnarvon 02/05/1827 7w William Williams
1600 Robert Thomas Carnarvon 02/05/1827 65 William Williams
1601 William Lloyd Carnarvon 04/05/1827 71 William Williams
1602 Anne Evans Carnarvon 04/05/1827 2m William Williams
1603 Richard Evans Carnarvon 09/05/1827 11m J W Trevor
1604 Robert Roberts Carnarvon 11/05/1827 24 J W Trevor
1605 Robert Jones Carnarvon 12/05/1827 6 J W Trevor
1606 Harriet Anne Bellhouse Carnarvon 19/05/1827 3w William Williams
1607 Richard Griffith Carnarvon 21/05/1827 21 William Williams
1608 William Roberts Caernarvon 21/05/1827 11m William Williams
1609 Mary Thomas Carnarvon 28/05/1827 68 William Williams
1610 Ellen Evans Carnarvon 01/06/1827 7m William Williams
1611 Thomas Owen Carnarvon 02/06/1827 31 William Williams
1612 Stannier Jones Carnarvon 08/06/1827 5 William Williams
1613 Daniel Roberts Carnarvon 11/06/1827 9 J W Trevor
1614 Edward Williams Carnarvon 11/06/1827 7 J W Trevor
1615 Lewis Swaine Carnarvon 13/06/1827 9m J W Trevor
1616 Mary Griffith Carnarvon 15/06/1827 7 J W Trevor
1617 Owen Hughes Carnarvon 16/06/1827 2d J W Trevor
1618 William Evans Carnarvon 21/06/1827 14 J W Trevor
1619 Ann Jane Rowley Carnarvon 27/06/1827 4m William Williams
1620 William Roberts Carnarvon 27/06/1827 1 J W Trevor
1621 Bridget Evans Carnarvon 28/06/1827 64 William Williams
1622 Ellen Jones Carnarvon 04/07/1827 3 William Williams
1623 Jane Davies Carnarvon 16/07/1827 24 William Williams
1624 Harriet Preece Caernarvon 17/07/1827 7w J W Trevor
1625 Margaret Thomas Caernarvon 18/07/1827 18m J W Trevor
1626 Harriet Grice Caernarvon 19/07/1827 9w J W Trevor
1627 Margaret Williams Caernarvon 23/07/1827 15m William Williams
1628 Thomas Hughes Caernarvon 24/07/1827 38 J W Trevor
1629 Eleanor Reece Caernarvon 04/08/1827 1 William Williams
1630 Anne Chambers Brynffynnon 04/08/1827 16 William Williams
1631 John Davies Caernarvon 07/08/1827 57 William Williams
1632 Anne Lewis Caernarvon 10/08/1827 4m William Williams
1633 Elizabeth Richardson Cellachfain 16/08/1827 11m William Williams
1634 Owen Edwards Caernarvon 17/08/1827 10m J W Trevor
1635 Mary Owen Caernarvon 18/08/1827 7m J W Trevor
1636 Hugh Hughes Caernarvon 22/08/1827 3 William Williams
1637 Thomas Prichard Caernarvon 28/08/1827 73 William Williams
1638 John Jones Caernarvon 04/09/1827 31 J W Trevor
1639 Elizabeth Roberts Caernarvon 04/09/1827 18m J W Trevor
1640 Margaret Williams Caernarvon 07/09/1827 3m William Williams
1641 John Roberts Caernarvon 09/09/1827 80 J W Trevor
1642 Margaret Williams Caernarvon 14/09/1827 1 William Williams
1643 Margaret Williams Caernarvon 18/09/1827 62 J W Trevor
1644 Jane Griffith Caernarvon 29/09/1827 81 William Williams
1645 Elizabeth Jones Caernarvon 29/09/1827 4 J W Trevor
1646 Henry Hughes Caernarvon 01/10/1827 1 J W Trevor
1647 Jane Griffith Caernarvon 08/10/1827 11w J W Trevor
1648 Thomas Williams Caernarvon 15/10/1827 21 J W Trevor
1649 John Jones Caernarvon 16/10/1827 3w J W Trevor
1650 Dillon O'Connor Caernarvon 17/10/1827 3 J W Trevor
1651 Ann Williams Carnarvon 24/10/1827 3w J W Trevor
1652 Humphrey Jones Carnarvon 26/10/1827 81 J W Trevor
1653 Margaret Roberts Carnarvon 02/11/1827 33 St Geo A Williams
1654 Owen Roberts Carnarvon 03/11/1827 65 William Williams
1655 William Phillip Carnarvon 12/11/1827 51 J W Trevor
1656 Anne Davies Carnarvon 14/11/1827 7m William Williams
1657 Eleanor Thomas Carnarvon 16/11/1827 1w William Williams
1658 Mary Goodman Ty'nlon 16/11/1827 19 J W Trevor
1659 Elizabeth Jones Carnarvon 23/11/1827 6m William Williams
1660 Mary Roberts Carnarvon 28/11/1827 31 William Williams
1661 Jane Price Carnarvon 03/12/1827 62 William Williams
1662 Mary Griffith Carnarvon 03/12/1827 18m William Williams
1663 Abel Williams Carnarvon 10/12/1827 36 William Williams
1664 Elizabeth O'Connor Carnarvon 13/12/1827 38 William Williams
1665 Jane Roberts Carnarvon 15/12/1827 85 William Williams
1666 Lettice Parry Carnarvon 17/12/1827 59 J W Trevor
1667 Richard Davies Carnarvon 19/12/1827 72 J W Trevor
1668 Elizabeth Thomas Penymorfa Saint 19/12/1827 15 J W Trevor
1669 Dorothy Davies Carnarvon 24/12/1827 72 William Williams
1670 Margaret Lloyd Carnarvon 24/12/1827 62 William Williams
1671 Henry Abel Carnarvon 31/12/1827 62 J W Trevor
Entries Per Page
Displaying Page of