Cyn 1752 newidiwyd rhif y flwyddyn drosodd ar Fawrth 25ain. 1752 oedd y flwyddyn gyntaf i Ionawr 1af fod yn ddiwrnod cyntaf y flwyddyn.
Daeth hyd i fod fel canlyniad i Ddeddf Calendr 1751. Felly, y diwrnod ar ôl 31ain o Ragfyr 1751 oedd Ionawr 1af 1752. Oherwydd hyn roedd 1751 yn flwyddyn fyrach na'r arferol.
Mae llawer o'r manylion yn y cofrestr yn annodd i'w ddarllen neu ar goll yn gyfangwbwl. Fe welwch farc cwestiwn ble mae hyn yn bod. Cymerwch hyn i ystyriaeth wrth gael golwg ar y manylion. Dylech gysidro ymweld a'r Archifdy neu gael copi gwreiddiol i gadarnhau cywirdeb unrhyw record.

Before 1752, the year number changed over on March 25th (Lady day). The year 1752 was the first year that January 1st was the first day of the year.
The Calendar Act of 1751 changed this, so that the day after 31 December 1751 was 1 January 1752. As a consequence, 1751 was a short year - it ran only from 25 March to 31 December.
Some of the details in the register are illegible or missing. Any enties which cannot be identified are left with a question mark in the box. Please bear this in mind when looking at the records. Obtain a copy or visit the Archices Department to get confirmation of the correctness of any individual record.

Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb Cofrestr / Register Reference
  • DATE - Dyddiad / Date
  • NAME - Enw / Name
  • SUR - Cyfenw / Surname
  • FROM - Plwyf / Parish
  • OCC - Galwediagaeth / Occupation
  • NAME - Enw / Name
  • SUR - Cyfenw / Surname
  • FROM - Plwyf-Nodiadau / Parish-Notes
ID
DATE
NAME
SUR
FROM
OCC
NAME
SUR
FROM
1 27/07/1706 John Owen Llanarmon Jane Jones? Llanarmon
2 05/07/1707 William Tudor Jane Wynne
3 15/09/1707 William Lloyd Tyddyn Bychan Jane Lloyd Llanarmon
4 23/11/1708 Henry Parry Llanfihangel Jonet Griffith Llanarmon
5 27/11/1708 Henry Morris Llanarmon Anne Roberts Llanarmon - At Llangyby
6 12/02/1708 Robert Mordecai Llanarmon Catherine Hughes Llanarmon - At Llangyby
7 03/05/1709 John William Abererch Catherine Jones Llanarmon
8 10/05/1709 Evan Roberts Denio Martha Jones Llanarmon
9 21/02/1709 Richard Prichard Llandwrog Mary Ellis Llanarmon
10 17/04/1710 Thomas William Llanarmon Anne Jones Llanarmon
11 28/04/1710 Evan Prichard Llanarmon Anne Lloyd Llanarmon - At Llangyby
12 29/04/1710 Robert Owen Llanarmon Catherine Evans Llanarmon
13 08/05/1710 Henry Parry Llanarmon Ellin Griffith Llanarmon
14 18/05/1710 Edward Price Llanarmon Catherine Jones Llanarmon
15 31/10/1710 Owen William Llanystumdwy Elizabeth Evan vch Llanarmon
16 21/05/1711 Morris Evan Llanarmon Lowry Ellis Llanarmon
17 27/10/1711 John David Llanarmon Anne Parry Llanarmon
18 06/11/1711 Robert John Abererch Ellin David Llanarmon
19 29/04/1712 Humphrey Jones Llanarmon Catherine Roberts Abererch
20 18/05/1712 David William Llanarmon Jane Richard vch Llanarmon
21 30/11/1712 Thomas Owen Llanarmon Margaret John Llanarmon
22 02/02/1712 Griffith Humphrey Llanystumdwy Anne William Llanarmon
23 15/05/1713 Robert Evan Crickieth Mary Jones Llanarmon (daug Jno Humph)
24 26/05/1713 Robert Griffith Llangyby Bryn Engan Servant Margaret Cadwalader Llanarmon
25 25/08/1713 Owen Morris Clynnog Gainor Jones Llanarmon
26 26/09/1713 Owen Hughes Llangyby Margaret Ellis Llanarmon
27 15/11/1713 William Prichard Crickieth Anne Owen Llanarmon
28 09/04/1714 Hugh Jones Ceidio Jane Jones Llanarmon
29 18/05/1714 Humphrey Jones Abererch Elizabeth Prees Llanarmon
30 18/10/1714 Thomas Griffith Llanarmon Lowry Hughes Llanarmon - At Llangyby
31 01/11/1714 John Thomas Llanarmon Mary Griffith Llanarmon
32 06/11/1714 Ellis Wynne Llannor Margaret Evans Llanarmon
33 08/11/1714 John Parry Llanfihangel P Ellin Richard vch Llanarmon
34 23/01/1714 Owen Ellis Llanarmon Mary Richard Llanarmon
35 20/02/1714 Robert Jones Llanarmon both servants Mary Griffith Llanarmon
36 24/06/1715 Owen Thomas Abererch Margaret William Llanarmon
37 04/03/1716 John Evan Llanarmon Margaret Morris Llanarmon
38 07/09/1717 John Thomas Llanarmon Jane Williams Llanarmon
39 02/11/1717 William Jones Llanarmon Ellin Cadwalader Llanarmon
40 22/02/1717 James Owen Llanarmon Anne William Llanarmon
41 18/05/1718 William Hughes Bottwnog Ellin David Llanarmon
42 24/10/1718 William Wynne Llanfair Merioneth Jane Parry Llanarmon
43 11/11/1718 Robert Parry Llannor Jane Robert vch Llanarmon
44 02/05/1719 Thomas John William Llanarmon Ellin Morris Llanarmon
45 11/05/1719 Griffith Morris Llangyby Dorothy James Llanarmon
46 12/12/1719 Thomas William Llangian Mary Evan Llanarmon
47 20/02/1719 Evan Prichard Penllech Elizabeth Richard vch Llanarmon
48 26/04/1720 Richard Morgan Abererch Martha Jones Llanarmon
49 07/06/1720 Richard David Llanarmon Grace Jones Llanarmon
50 17/10/1720 William John Clynnog Lowry John vch Llanarmon
51 02/11/1720 Philip Morgan Abererch Ellin Parry Llanarmon
52 22/11/1720 John Owen Llanarmon Margaret William Llanarmon
53 28/01/1720 John Parry Abererch Sarah Griffith Llanarmon
54 04/11/1721 Mark Jones Llanarmon Elizabeth Owen Llanarmon
55 22/05/1722 Griffith Ellis Denio Mary Evans Llanarmon
56 26/05/1722 John Evan Abererch Mary Thomas Llanarmon
57 11/09/1722 Evan John Abererch Jane Evans Llanarmon
58 29/09/1722 Evan Owen Penrhose Jane Jones Llanengan - Widow
59 25/02/1722 William David Bodvean Ellin Griffith Llanarmon
60 30/04/1723 John Robert Llanarmon Lowry William Llanarmon
61 23/08/1723 Owen John Llanarmon Elizabeth Griffith Llanfihangel P
62 16/11/1723 Griffith Hughes Abererch Jane Richard vch Llanarmon
63 13/12/1723 Griffith William Llanarmon Ellin Jones Llanarmon
64 25/04/1724 Evan Griffith Penmorva Lowry Thomas Llanarmon - At Llangyby
65 01/01/1724 Richard Rowland Llanarmon Ellin Edward Llanarmon
66 23/10/1725 Griffith Williams Llanfihangel P Elizabeth Hughes Llanarmon
67 21/05/1726 Owen John Llanarmon Ellin David Llanarmon - Widow
68 27/12/1727 Humphrey Owen Ellin James
69 05/01/1727 William Williams Elizabeth William
70 28/12/1728 Hugh Owen Festiniog Elizabeth Evans
71 07/10/1730 Robert Griffith Mary Morgan
72 30/11/1730 Edward Rowlands Margaret Parry
73 17/01/1730 Morgan Prichard Llanarmon Jane Ellis Llanarmon
74 27/06/1731 John Prichard Eleanor William
75 31/08/1731 William Hughes Pistill Catherine Thomas Llanarmon
76 19/09/1731 David Jacob Llanfihangel P Gwen Roberts Llanarmon
77 04/12/1731 Owen Lewis Abererch Anne Williams Llanarmon
78 22/06/1732 Griffith Lewis Llanarmon Eleanor Parry Llanarmon
79 20/08/1732 Robert Owen Llanarmon Margaret William Llanarmon
80 01/11/1732 William Jones Llanarmon Jane Williams Llanarmon
81 04/11/1732 John Humphrey Llanarmon Lowry Owen Llanarmon
82 25/08/1733 John Thomas Llangyby Jane Humphrey
83 25/05/1734 William Roberts Llanarmon Eleanor Richard Llanarmon
84 28/05/1734 Thomas David Llanystumdwy Mary Phillips Denio
85 28/05/1734 William Probert Abererch Eleanor Ellis Llanarmon
86 02/10/1734 Henry Thomas Llanarmon Jane Parry Llangybi
87 03/01/1734 Daniel Edward Susanna Thomas
88 25/04/1735 Richard Evan Martha Griffith
89 28/04/1735 John Griffith Lowry Thomas
90 07/05/1735 John Roberts Jane Jones
91 14/05/1735 Robert John Mary Robert
92 27/04/1736 William Roberts Gwen Lewis
93 04/05/1736 David Roberts Elizabeth Roberts
94 31/05/1736 John William Lowry Jones
95 25/01/1736 Thomas David Llanarmon Catherine Jones Llanarmon
96 21/02/1736 Rowland Hughes Llannor Gwen Evans Llanarmon
97 03/06/1736 Hugh William Llanarmon Catherine Griffith Llanarmon
98 01/02/1737 Robert Maurice Llangybi Lowry William Llanarmon
99 04/05/1738 John Roberts Llanarmon Catherine Humphrey Llanarmon
100 15/05/1738 David Evan Llannor Gwen Lewis Llanarmon
101 24/05/1738 Owen Griffith Llanarmon Anne Hughes Llanarmon
102 03/06/1738 Robert Mordecai Llanarmon Martha Eames Llanarmon
103 01/11/1738 John Humphrey Llannor Anne Griffith Llanarmon
104 28/04/1739 John Roberts Llanarmon Jane Ellis Llanarmon
105 31/07/1739 William Prichard Llanarmon Catherine Owen Llanarmon
106 14/11/1739 John William Llanor Elizabeth Parry Llanarmon
107 20/11/1739 Griffith William Llangybi Catherine Roberts Llanarmon
108 18/12/1739 Thomas Wm Evans Denio Elizabeth Owen Llanarmon
109 05/01/1739 John Rhydderch Abererch Anne Jones Llanarmon
110 22/06/1740 Hugh Salamon Llanarmon Elizabeth Prichard Llanarmon
111 27/12/1740 John Prichard Maentwrog Anne Prichard Llanarmon
112 06/02/1740 John William Abererch Esther Roberts Llanarmon
113 05/10/1741 David Rowland Denio Catherine Williams Llanarmon
114 18/08/1742 Richard Rowland Cader Elwa Widow Gwladuce Evans Llanarmon
115 24/12/1742 John Hughes Dolgelley Lowry William Llanarmon
116 07/04/1743 Robert Prichard ap Llanarmon Fuller Mary Richard vch Llanarmon - At Llangyby
117 28/05/1743 John Owen Carnguwch Eleanor Owen Llanarmon
118 19/05/1744 John Ellis Llanarmon Catherine Maurice Llanarmon
119 10/11/1744 Thomas Ellis Llanarmon Cooper Anne Roberts Llanarmon
120 17/11/1744 Robert Prichard Orsedd Llangybi Servant Margaret Morgan Glasfryn bach
121 16/01/1744 John Ellis Abererch Flaxdresser Jane Parry Cappel helig - Widow
122 05/02/1744 Robert William Abererch Dorothy William Llanarmon
123 22/02/1744 Owen Ellis Ynys yn haiarn Ellin Roberts Brynbacha
124 26/02/1744 Richard Evan Pencoed Elizabeth Evans Pen bryn
125 06/01/1745 William Griffith Penychen Margaret Griffith Llanarmon
126 08/11/1746 John Prichard Llanfihangel P Labourer Tryphena Maurice Llanarmon - Widow
127 23/11/1746 Edward Jones Llanarmon Labourer Lowry Humphrey Llanarmon
128 23/01/1746 John Maurice Griffith Llanaelhaiarn Labourer Catherine Joseph Clynnog
129 01/05/1747 Griffith William Llanarmon Labourer Anne Thomas Llanarmon
130 18/05/1747 James Jones Denio Shoemaker Mary Hughes Llanarmon - At Llangyby
131 24/08/1747 Griffith Prichard Llanarmon Glazier Jane Hughes Llanarmon
132 03/11/1747 John Humphrey Abererch - Widower Jane Ellis Llanarmon - Widow - At Llangyby
133 06/12/1747 Evan Prichard Llanystumdwy Labourer Mary William Llanarmon
134 18/06/1748 Robert Ellis Llanystumdwy Widower Jane Humphrey Llanarmon
135 15/04/1749 William Jones Llanfrothen Labourer Jane Lloyd Llanarmon
136 06/05/1749 Rowland Owen Llangybi Labourer Catherine Humphrey Llanarmon - Widow
137 02/10/1749 Richard Jones Llanarmon - Widower Elizabeth Maurice Llanarmon
138 29/12/1749 Edward Morris Llanfrothen Yeoman Margaret Lloyd Llanarmon
139 02/11/1751 Griffith Lewis Llanarmon Yeoman Martha Prichard Llanarmon
140 08/12/1751 Richard Edward Denio Dorothy Hughes Llanarmon
141 07/12/1751 Morris Owen Llanarmon Labourer Catherine Owen Llanarmon - Widow
142 11/05/1752 John Prichard Elizabeth Jones
143 17/11/1752 Rowland Roberts Jane Owen
144 18/11/1752 John Griffith Labourer Catherine Jones
145 03/01/1754 John Evan Mary Daniel
146 17/10/1754 John Williams Margaret Roberts
147 03/12/1754 Humphrey Jones Gwen Jones
148 13/01/1755 William Hughes Ann Richards
149 24/08/1755 Humphrey Evan ? Lowry Thomas Llanarmon
150 05/09/1756 John Evan ? Jones
151 18/12/1756 Evan Thomas Anne Thomas
152 18/02/1757 David Rowland Yeoman Mary Prichard Widow
153 15/05/1757 Morris Griffith Labourer Ellin Parry Spinster
154 19/06/1757 Richard Jones Labourer Sydna Morris Spinster
155 10/09/1757 Robert Jones Labourer Gwen Williams Spinster
156 08/10/1757 John Jones Labourer Magdalene Williams Spinster
157 08/01/1758 John Parry Amlwch Mariner Anne Thomas Llanarmon
158 13/01/1758 William Evans Abererch Mary Roberts
Entries Per Page
Displaying Page of