Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • A - Oed / Age
  • C P - Person wnaeth gynnal y seremoni / Person performing ceremony
  • H - Hanes / History
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
A
C P
H
1 Elizabeth Roberts Brynllefrith Mawr - wife Wm Jones 18/01/1813 51 T Roberts Rector
2 William Jones Brynllefrith Mawr 08/02/1813 65 T Roberts Rector
3 Lowry Jones widow of John David Brynllefrith Bach - widow John David 16/02/1813 74 T Roberts Rector
4 Elizabeth Owen wife of David Jones Brynllefrith Bach - wife David Jones 15/04/1813 25 T Roberts Rector
5 Mary Morris daughter of Morris Thomas Bwlch Gwyn Llanfihangel - d. M Thomas 16/04/1813 9m T Roberts Rector
6 Richard Roberts Bryngwyn 20/04/1813 54 T Roberts Rector
7 William Jones Cae'r Mab 30/04/1813 71 T Roberts Rector
8 William son of Rowland and Mary Evans Murcwtylloer - son R and M Evans 18/05/1813 3m T Roberts Rector
9 William son of Gth and Margaret Humphrey Brynhelig - son Gth Marg Humphrey 03/08/1813 23 W Williams Llanaelhaiarn
10 Robert William Ty'n y Llan 25/08/1813 52 T Roberts Rector
11 Catherine Jones Widow Pencoed - Widow 27/12/1813 78 W Williams Llanaelhaiarn
12 Jane daughter of William and Mary Pencoed Bach - d. Wm and Mary 18/01/1814 1m T Roberts Rector
13 William Roberts Tynyrhos 29/01/1813 88 T Roberts Rector
14 John David son of David Jones Brynllefrith Bach - son David Jones 28/03/1814 4 T Roberts Rector
15 William David son of Owen David Garddu Bach - son Owen David 31/03/1814 4m T Roberts Rector
16 Robert Prichard Orsedd Bach 21/04/1814 72 T Roberts Rector
17 Griffith Humphrey Ty Newydd 26/04/1814 59 T Roberts Rector
18 Elinor Griffith Gelli hir 13/12/1814 81 T Roberts Rector
19 John Evan Pencarth Llanystumdwy 24/06/1815 83 T Roberts Rector
20 Anne wife of John Thomas Tynrhos - wife John Thomas 11/07/1815 76 T Roberts Rector
21 Cathrine Griffith Chapel helig Llangybi 18/07/1815 12 W Williams Llanaelhaiarn
22 Elizabeth daughter of William Roberts Cae'r Hendre - d. Wm Roberts 09/09/1815 5w T Roberts Rector
23 Anne Roberts wife of Robert Roberts Gelli hir - wife Rbt Roberts 31/10/1815 36 T Roberts Rector
24 William Owen Penarth Bach 18/11/1815 77 Griffith Owen Llanystumdwy
25 Jane Jones daughter of John Roberts Cefn Rhosgill - d. John Rbts 28/02/1816 3m T Roberts Rector
26 Owen Watkin son of John Watkin Tyddyn Mawr - son John Watkin 06/02/1816 2w T Roberts Rector
27 Evan Jones son of John Parry Carreg lwyd - son John Parry 07/03/1816 26 T Roberts Rector
28 William Thomas son of Thomas Griffith Garnedd - son Thos Griffith 07/03/1816 22 T Roberts Rector
29 Jane Owen wife of James Owen Derlown? Abererch - wife Jas Owen 03/04/1816 63 T Roberts Rector
30 John Hughes Ty'n Caeau 11/04/1816 80 T Roberts Rector
31 Mary Jones Pentre Llangybi 18/04/1816 63 T Roberts Rector
32 John Prichard Geirddu Fawr 20/04/1816 64 T Roberts Rector
33 Mary Morris wife of David Morris Geirrdu Bach - wife David Morris 24/06/1816 78 T Roberts Rector
34 Anne daughter of William Roberts Dros y ddau Goed - d. Wm Rbts 14/07/1816 33 T Roberts Rector
35 Robert Evan Weaver Bryn gwdin - Weaver 07/11/1816 30 T Roberts Rector
36 Jane daughter of Robert Williams Pencoed Bach - d. Rbt Wms 11/11/1816 3m T Roberts Rector
37 Ellin Owen widow of Evan Jones Bryn y Gwdyn - widow Evan Jones 09/01/1817 66 T Roberts Rector
38 James Owen Llanystumdwy 25/01/1817 84 T Roberts Rector
39 Jane Cadwalader widow Tyn Ca- widow 06/02/1817 72 T Roberts Rector
40 William Williams Plas hen Llanystumdwy 20/02/1817 61 T Roberts Rector
41 Void Void Void Void Void Void Void
42 Evan Jones Tyn y Cae 11/04/1817 72 W Williams Denio
43 Hugh Ellis Tynrhos 18/04/1817 60 T Roberts Rector
44 Robert Williams Cefngwyn 26/07/1817 43 W Williams Llannor
45 William Hughes Glan yr afon 16/08/1817 75 W Williams Llanaelhaiarn
46 John William Talwn Abererch 17/10/1817 27 T Roberts Rector
47 Robert Morris Ffrydd Lwyd 24/01/1817 24 T Roberts Rector
48 Gwladis Roberts Brynceirch? 10/02/1818 59 T Roberts Rector
49 William Jones Bryn y bacha 12/05/1818 38 T Roberts Rector
50 Jane Jones wife of John William Gloddfa Llangybi - wife John William 28/05/1818 38 T Roberts Rector
51 Anne Thomas Efalnewydd Llanor 15/06/1818 3m T Roberts Rector
52 Owen Roberts Glanrafon 06/07/1818 1 W Williams Minister
53 Richard Jones Gadlys Llanfihangel P 08/10/1818 70 T Roberts Rector
54 Anne Rowland Murcwtylloer 19/10/1818 8 E Richards Abererch
55 Morris Ellis Penarth fawr 05/11/1818 4m E Richards Abererch
56 Anne George Plas hen Llanystumdwy 03/02/1819 92 T Roberts Rector
57 William Isaac son of Isaac and Catherine Jones Tan y Bryn Llangybi - son I + C Jones 12/02/1819 2 T Roberts Rector
58 Robert William son of Robert and Ellin William Cefn Chwilog - son Rbt + E William 15/02/1819 6 T Roberts Rector
59 Mary Roberts daughter of Robert Roberts Gelli hir - d. Rbt Rbts 24/02/1819 19 T Roberts Rector
60 Ellin daughter of John and Ellin Wms Ty'n y Gerddu - d. John + E Wms 03/03/1819 4 T Roberts Rector
61 Hugh son of John and Ellin Griffith Tyddyn y Felin - son John + E G 24/03/1819 2 T Roberts Rector
62 Gaynor Humphrey Murcwtlloi 23/04/1819 78 T Roberts Rector
63 Ellin daug Griffith and Marg Humphrey Capel Helig - d. G + M Humphrey 11/05/1819 3 T Roberts Rector
64 Jane Owen Castell Coed 14/05/1819 3m T Roberts Rector
65 Margaret daug John and Anne Prichard Tyddyn y Felin - d. J + A Prichard 08/06/1819 16w T Roberts Rector
66 Anne daug William and Lowry Wms Rhosgill Fawr - d. Wm + L Wms 16/07/1819 41 W Roberts Llanbeulan
67 William Jones Cefn hafod 28/08/1819 14 W Williams Llanor
68 David Morris Geirddu Bach 21/10/1819 89 T Roberts Rector
69 Griffith Jones Garreg Lwyd 28/10/1819 72 T Roberts Rector
70 Henry Thomas Caea Byrrion 10/11/1819 69 T Roberts Rector
71 Griffith Roberts son of G Roberts Tan y Bryn Llangybi - son G Rbts 28/01/1820 4m E Richards Abererch
72 Elizabeth Williams daughter of William Prichard Cae yr Hendre - d. Wm Prichard 19/06/1820 3 T Roberts Rector
73 Jane Evans Parkia Criccieth 20/06/1820 73 W Williams Llannor
74 Owen William son of Owen William Penarth Bach - son Owen William 23/06/1820 1m T Roberts Rector
75 Robert Thomas Chwilog 16/10/1820 52 T Roberts Rector
76 Rachael Evans wife of William Owen Penarth Bach - wife Wm Owen 04/12/1820 76 T Roberts Rector Highslide JS
77 Sarah Jones wife of William Evans Bryn Penrhyn - wife Wm Evans 02/05/1821 73 W Roberts Llanbeulan
78 Ellin Jones widow Ty'n lon - widow 12/07/1821 82 T Roberts Rector
79 Griffith Jones Rhydygwistil 15/08/1821 35 T Roberts Rector
80 Robert Jones Rhydygwistil 26/09/1821 10 E Richards Abererch
81 John Williams Llettywyn 09/11/1821 73 E Richards Abererch
82 Griffith Roberts Tan y Bryn Llangybi 14/11/1822 64 T Roberts Rector
83 William Jones Cae'r Gof Abererch 28/01/1823 68 T Roberts Rector
84 Robert Morris Llwynddwyfog 03/04/1823 44 T Roberts Rector
85 Griffith Jones Bryndiwin 24/05/1823 73 E Richards Abererch
86 Richard Jones Elusendu Llangybi 28/06/1823 76 T Roberts Rector
87 John Parry Cefn Rhosgyll 30/07/1823 27 E Richards Abererch
88 John Williams Ty Hir 15/10/1823 3w T Roberts Rector
89 William Morris Lodge Penarth Uchaf 17/03/1824 5m T Roberts Rector
90 Catherine Jones Cefn Rhosgill 24/03/1824 9m T Roberts Rector
91 William Roberts Parkia Criccieth 30/03/1824 73 T Roberts Rector
92 Owen Roberts Tan y Bryn Llangybi 30/03/1824 56 T Roberts Rector
93 David Jones Tyddyn Llan 13/04/1824 22 T Roberts Rector
94 Robert Parry Plas Griffith Bevan 21/04/1824 49 T Roberts Rector
95 William Rowland Tyn rhos 12/05/1824 1 T Roberts Rector
96 Margaret Jones Coach House Penarth 22/05/1824 71 E Richards Abererch
97 Evan Prichard Caer Hendre 25/05/1824 80 E Richards Abererch
98 Mary Griffith Garnedd 02/07/1824 80 W Williams Llannor
99 Catherine Evan nat da E Prichard Pencoed E David Felin Pencoed natural daugh* 14/08/1824 9d T Roberts Rector
100 Thomas Owen Penarth Bach 29/12/1824 1w E Richards Abererch
101 Mary William Lardu Abererch 18/04/1825 48 T Roberts Rector
102 Elizabeth Wynn Porth Yscaden 11/06/1825 84 T Roberts Rector
103 William Prichard Cae'r Hendre 28/06/1825 38 T Roberts Rector
104 Humphrey Jones Penarth Uchaf 13/07/1825 7w T Roberts Rector
105 David William Felin Pencoed 13/09/1825 70 T Roberts Rector
106 Catherine Roberts Brynygwynt 31/01/1826 80 H Richards Minister
107 John Williams Gloddfa 27/04/1826 56 E Richards Abererch
108 Hugh Thomas Dilwyn 24/07/1826 13w E Richards Abererch
109 Humphrey Roberts Gorswen 09/08/1826 51 E Richards Abererch
110 Owen David Geirddu Bach 27/01/1827 52 T Roberts Rector
111 Catherine wife of above Owen David Geirddu Bach - wife of above 27/01/1827 44 T Roberts Rector
112 John Rowlands Bryngwyn 05/04/1827 5w E Richards Abererch
113 John Williams Gors Wen 08/05/1827 30 T Roberts Rector
114 Lowry Williams Caea Byrrion 09/08/1827 70 W Williams Denio
115 John Williams Tyn y Gors 28/08/1827 90 T Roberts Rector
116 Elizabeth Griffith Tyn y Gors 29/01/1828 84 T Roberts Rector
117 Jane Thomas Pauper Rhosfawr Abererch - pauper 15/02/1828 80 W Williams Llannor
118 John Thomas Brynrhydd 10/04/1828 64 T Roberts Rector
119 Evan Williams Cefnrhosgill 17/04/1828 11m E Richards Clerk
120 Margaret Williams Ynys Llan 19/05/1828 59 T Roberts Rector
121 Richard Prichard Llettywyn 11/06/1828 8m Griffith Owen Minister
122 Jane Prichard Pantyraur 21/06/1828 8m Henry Richards Minister
123 Letitia Evans Tyddyn Mab Du 23/06/1828 1 J Kyffin Minister
124 William Robert Brynygwydyn 24/10/1828 80 T Roberts Rector
125 Henry Evans Cefnrhosgill 06/12/1828 77 W Williams Denio
126 John Parry Garreg Lwyd 14/03/1829 67 T Roberts Rector
127 Elizabeth Lewis Penybryn Penarth Uchaf 29/06/1829 74 T Roberts Rector
128 Daniel Evans Brynygwdyn 17/07/1829 49 W Williams Llannor
129 Elizabeth Thomas Tynffynnon Llangybi 18/03/1830 88 W Williams Llannor
130 Mary Jones Chwilog Inn Llanystumdwy 08/05/1830 6w T Roberts Rector
131 William Roberts Morfa Lodge Abererch 22/05/1830 52 T Roberts Rector
132 Eleanor Roberts Cefn Plasdu 05/07/1830 60 W Williams Denio
133 Elizabeth Jones Bryncaled Bach 06/08/1830 71 T Roberts Rector
134 Owen Jones Garnedd 18/08/1830 7 W Williams Denio
135 Morris Thomas Bwlchgwyn Llanfihangel P 25/11/1830 60 W Williams Denio
136 Mary Owen Bryn Mawr 03/02/1831 84 T Roberts Rector
137 Griffith Humphrey Pencoed 22/03/1831 52 T Roberts Rector
138 Catherine Williams Llys Patrick 02/04/1831 47 T Roberts Rector
139 Robert Roberts Pen y Bryn 28/04/1831 74 T Roberts Rector
140 Catherine Thomas Tyn Llan 20/08/1831 70 T Roberts Rector
141 Griffith Humphrey Capel Helig Llangybi 26/09/1831 19 T Roberts Rector
142 John Williams Ynys Cam 19/12/1831 72 T Roberts Rector
143 Jane Roberts Chwilog 27/12/1831 1 E Richards Abererch
144 Owen Roberts Plas Llanarmon 09/03/1832 12 T Roberts Rector
145 Margaret Williams Caer Mab Bach 17/03/1832 75 T Roberts Rector
146 Griffith William Pencoed Bach 22/03/1832 5 T Roberts Rector
147 John Hughes Frondeg 25/03/1932 42 T Roberts Rector
148 Jane William Pencoed Bach 25/03/1932 7 T Roberts Rector
149 Catherine Williams Pencoed Bach 07/06/1832 4 E Richards Minister
150 Alice Williams Pencoed Bach 12/06/1832 2 E Richards Minister
151 Jane Jones Bryn y gro 19/06/1832 79 E Richards Minister
152 Owen Jones Ynys y Llan 26/06/1832 25 E Richards Minister
153 Anne Thomas Gwerthyr 22/09/1832 52 T Roberts Rector
154 William Williams Bryncaled Bach 13/10/1832 13 E Richards Minister
155 William Roberts Taicochion Denio 27/11/1832 81 W Williams Denio
156 Jane Owen Pencoed Bach 19/01/1833 65 T Roberts Rector
157 Griffith William Pencoed Bach 19/01/1833 6m T Roberts Rector
158 Margaret Thomas Bryndewin 07/06/1833 78 T Roberts Rector
159 Ellin Owens Plas Griffith Bevan 25/05/1833 42 T Roberts Rector
160 Jane Jones Coedcaeisa 13/06/1833 77 T Roberts Rector
161 Harry Jones Pentre Bach Llanaelhaiarn 21/06/1833 76 T Roberts Rector
162 John Griffith Chwilog Inn Llanystumdwy 16/09/1833 22 T Roberts Rector
163 Catherine Jones Llettywyn 15/10/1833 46 W Williams Denio
164 Martha Jones Ysgubor Uchaf Abererch 02/01/1834 30 W Williams Denio
165 Margaret Jones Cefnrhosgill 21/04/1834 71 T Roberts Rector
166 John Humphrey Bryncaled Bach 28/06/1834 85 T Roberts Rector
167 Jane Evans Bryngwdyn 01/07/1834 21 T Roberts Rector
168 William Jones Bachelor Cefnyrhafod - bachelor 21/07/1834 28 W Williams Denio
169 Mary Roberts Gelligron 04/11/1834 15 E Richards Minister
170 Alse Jones Lodge Llanystumdwy 26/02/1835 69 T Roberts Rector
171 Robert Roberts Gelli hir 08/07/1835 60 T Roberts Rector
172 Elizabeth Williams Castellgoed 04/08/1835 1 W Williams Llannor
173 Catherine Roberts Spinster Beudy ? - spinster 16/08/1835 26 W Williams Denio
174 Mary George Llanarmon 13/08/1835 58 T Roberts Rector
175 Robert Jones Madock's Arms Tremadoc 19/08/1835 60 T Roberts Rector
175A Owen Humphrey Bryncaled Bach 26/09/1835 74 T Roberts Rector
176 Robert Jones Frondeg 08/12/1835 81 E Richards Abererch
177 Lowry Humphrey Gors Wen 26/12/1835 27 T Roberts Rector
178 Robert Williams Ffynon Gybi 29/12/1835 90 T Roberts Rector
179 Robert Griffith Ty'n Coed Uchaf 04/01/1836 70 T Roberts Rector
180 William Jones Tyn y Gors 27/02/1836 6w T Roberts Rector
181 Jane Samuel Pen y bryn 17/03/1836 80 E Richards Abererch
182 Rowland Jones Bryntirion 18/03/1836 72 E Richards Abererch
183 Owen Morris Chwilog 25/03/1836 80 T Roberts Rector
184 Gwen Jones Madocks Arms Tremadock 09/04/1836 56 T Roberts Rector
185 Elizabeth Prichard Tyddyn Chain? 16/06/1836 30 E Richards Clerk
186 William David Cefn Plas Du 26/07/1836 67 T Roberts Rector
187 Owen Parry Nyffryn Llaniestyn 01/10/1836 25 T Roberts Rector
188 William Jones Pencoed Bach 26/09/1836 70 T Roberts Rector
189 Owen Jones Tyddyn Iol Abererch 13/10/1836 4m T Roberts Rector
190 Jane Williams Tylleferith 07/11/1836 34 T Roberts Rector
191 Hugh Lewis Pen y bryn 04/02/1837 75 T Roberts Rector
192 Dolly Williams Tynrhos 30/05/1837 5 T Roberts Rector
193 Evan Rowland Murcwtylloi 27/07/1837 28 W Williams Denio
194 Owen David Tyddyn Iol Abererch 11/09/1837 2w T Roberts Rector
195 Owen Jones Garddu fawr 10/10/1837 35 T Roberts Rector
196 Gwen Williams Llwyn y Coga 27/02/1838 61 T Roberts Rector
197 William Evan Plas Llanarmon 16/03/1838 91 T Roberts Rector
198 John Watkins Tyddyn Mawr 27/03/1838 69 T Roberts Rector
199 Richard Edwards Brynrhydd 09/05/1838 35 T Roberts Rector
200 Mary Prichard Tyn Lon 14/06/1838 40 T Roberts Rector
201 Anne Williams Brynhelig 08/10/1838 25 T Roberts Rector
202 John Watkins Tynyllan Criccieth 22/11/1838 31 T Roberts Rector
203 Gwen Hughes Dylwyn 01/12/1838 91 T Roberts Rector
204 Owen Jones Tyddyn Iol Abererch 06/12/1838 3m Evan Richards Abererch
205 Ellin William Gwernallt 19/12/1838 80 T Roberts Rector
206 Sarah Roberts Caer Mab Bach 29/10/1839 49 T Roberts Rector
207 Rowland Evans Murcwtylloi No Date 43 T Roberts Rector
208 William Watkin Tyddyn Mawr 09/11/1839 45 T Roberts Rector
209 John Williams Ynys Llan 25/11/1839 3w T Roberts Rector
210 Margaret Jones Frondeg 18/01/1840 85 T Roberts Rector
211 Catherine Davies Caer Hendre 02/03/1840 72 T Roberts Rector
212 Ellin Jones Bryn y Gwdyn Uchaf 09/03/1840 86 T Roberts Rector
213 John Prichard Criccieth 12/03/1840 81 T Roberts Rector
214 Jane Roberts Bryn Mawr Llanaelhaiarn 04/05/1840 59 T Roberts Rector
215 Margaret Parry Pencoed bach 12/08/1840 18 John Jones Curate
216 Griffith Humphreys Capel Helig Llangybi 09/09/1840 69 John Jones Curate Highslide JS
217 Mary Roberts Capel Helig Llangybi 05/10/1840 35 T Roberts Rector
218 Sidney Jones Penybryn 04/12/1840 3 John Jones Curate
219 Mary Williams Pwllhely(late Plashen) 14/04/1841 70 T Roberts Rector
220 William Williams Tynygors 03/08/1841 2m W Ellis Llanaelhaiarn
221 Cathrine Williams Felin Pencoed 03/09/1841 82 W Ellis Llanaelhaiarn
222 Margaret Roberts Caer Mab 23/11/1841 70 T Roberts Rector
223 William Williams Caer Hendre Abererch 24/11/1841 2w T Roberts Rector
224 Martha Williams Ty crwn 26/11/1841 2w Ellis A Owen Llanystumdwy
225 William Parry Cefnrhosgill 22/12/1841 51 T Roberts Rector
226 Thomas Williams Efal Ffridd lwyd 10/01/1842 50 T Roberts Rector
227 Thomas Williams Brynygwdyn Uchaf 06/06/1842 2 T Roberts Rector
228 Dolly Williams Criccieth 25/08/1842 51 T Roberts Rector
229 William Owen Ysgoldy Brynbachau 29/03/1843 36 Thomas Evans Curate
230 Griffith Jones Bull Tavern Abererch 31/03/1843 33 Thomas Evans Curate
231 Ellen Williams Cefn Chwylog 02/08/1843 70 W Ellis Minister
232 Elinor Parry Nyffryn Llaniestyn 02/11/1843 73 Thomas Evans Curate
233 Evan Roberts Penygroes 16/01/1844 42 Thomas Evans Curate
234 Morris G Jones Penrorsedd Clynnog 05/04/1844 3m Thomas Evans Curate
235 Mary Jones Alms House Llandwrog 23/05/1844 70 David Pugh Abererch
236 William Williams Tyddyn y Felin 15/06/1844 4m Thomas Evans Curate
237 Margaret Williams Ynys Llan 30/09/1844 3 Thomas Evans Curate
238 Robert Williams Coed cae isaf 15/10/1844 83 Thomas Evans Curate
239 Dorothy Roberts Nant 04/01/1845 61 Thomas Evans Curate
240 Owen Prichard Penarth Uchaf 31/01/1845 32 Thomas Evans Curate
241 Robert Jones Pencoedbach 31/01/1845 3w Thomas Evans Curate
242 Robert Jones Caermab 06/03/1845 80 John Parry Minister
243 Robert Jones Ty'r Capel 24/05/1845 9 Thomas Evans Curate
244 Mary Roberts Abererch 12/07/1845 83 Thomas Evans Curate
245 Mary Williams Plas Llanarmon 04/10/1845 69 Thomas Evans Curate
246 Mary Williams Rhoshill 27/11/1845 53 Thomas Evans Curate
247 Jane Roberts Ty'n Llan 15/12/1845 6 Thomas Evans Curate
248 Margaret Williams Penarth Cottage 15/01/1846 4 Thomas Evans Curate
249 Jane Hughes Penbrynbach Llanllyfni 16/01/1846 28 Thomas Evans Curate
250 Robert Roberts Gelli hir 21/01/1846 4 J W Ellis Minister
251 Lowry Williams Ty Crwn Penarth Ucha 28/01/1846 51 D Pugh Minister
252 Robert Morris Dilwyn Llanarmon 09/03/1846 82 Thomas Evans Curate
253 Anne Parry Garreg lwyd Llanarmon 28/03/1846 83 Thomas Evans Curate
254 Lowry Williams Cwm cloch Beddgelert 03/04/1846 30 Thomas Evans Curate
255 Griffith Francis Tremadoc 29/05/1846 51 Thomas Evans Curate
256 William P Evans Murcwtylloi 02/06/1846 31 Thomas Evans Curate
257 Elizabeth Edwards Brynrhydd 08/07/1846 20 Thomas Evans Curate
258 Richard Jones Tainewyddion 11/09/1846 29 Thomas Evans Curate
259 Ellen Williams Tainewyddion 01/10/1846 73 Thomas Evans Curate
260 William Morris Brynhelig 10/11/1846 69 Thomas Evans Curate
261 Jane Roberts Tynrhos Penarth 16/12/1846 74 Thomas Evans Curate
262 William Job Efael Llanystumdwy 17/12/1846 90 Thomas Evans Curate
263 Jane Davies Caer Hendre 23/12/1846 58 Thomas Evans Curate
264 Jane Jones Shop Abersoch Llanengan 09/01/1847 37 Thomas Evans Curate
265 Jane Roberts Pensarn Llangybi 09/01/1847 70 Thomas Evans Curate
266 Robert Parry Nyffryn Llaniestyn 09/01/1847 82 Thomas Evans Curate
267 Owen Roberts Coesau Gleision Llanfihangel 14/01/1847 61 Thomas Evans Curate
268 Cathrine Jones Bryn Geirch 22/01/1847 82 J W Ellis Minister
269 Moris Williams Bryn llefrith 22/01/1847 78 J W Ellis Minister
270 John Williams Scybor ucha Abererch 26/02/1847 81 Thomas Evans Curate
271 William Davies Garreg lwyd 27/02/1847 36 Thomas Evans Curate
272 William Williams Rhoskill 20/03/1847 90 Thomas Evans Curate
273 Richard Davies Pandy 10/04/1847 88 Thomas Evans Curate
274 Henry Roberts Tyn Coed Uchaf 18/08/1847 35 Thomas Evans Curate
275 John Jones Scybor ucha 25/10/1847 4 Thomas Evans Curate
276 John Williams Ysgoldy 17/11/1847 71 Thomas Evans Curate
277 Mary Roberts Tainewyddion Chwilog 22/12/1847 60 Thomas Evans Curate
278 William Roberts Ty'n Llan 07/01/1848 1m Thomas Evans Curate
279 John Thomas Rhosfawr Abererch 13/01/1848 69 Thomas Evans Curate
280 John Prichard Penarth Ucha 18/01/1848 24 Thomas Evans Curate
281 Anne Williams Rhosydd 18/01/1848 14 Thomas Evans Curate
282 David Parry Nyffryn Llaniestyn 19/01/1848 32 Thomas Evans Curate
283 Griffith Jones Tycanol Aberdaron 29/02/1848 67 Thomas Evans Curate
284 Griffith Roberts Tyncoed Uchaf 22/05/1848 50 Thomas Evans Curate
285 Hugh Williams Criccieth 16/06/1848 71 John Hughes Llanystumdwy
286 Rachel Jones Bronheulog Ceidio 01/07/1848 2w Thomas Evans Curate
287 John Williams Tyhir 25/09/1848 56 Thomas Evans Curate
288 Mary Watkins Portmadock 25/10/1848 19 Thomas Evans Curate
289 Anne Roberts Nant 31/10/1848 26 Thomas Evans Curate
290 Mary Jones Penychen 08/10/1848 56 Thomas Evans Curate
291 Emanuel Griffiths Nyth y dryw Llangybi 13/12/1848 7w Thomas Evans Curate
292 Griffith Roberts Bryncaled (late Cae'r Mab) 01/11/1849 39 St G A Williams Rector
293 Morgan Jones Penarth Bach Cottage 22/12/1849 91 St G A Williams Rector
294 John Roberts Penygroes 24/05/1850 91 St G A Williams Rector
295 Elizabeth Watkins Ty Mawr 14/06/1850 76 St G A Williams Rector
296 Emma Williams Efail ffridd lwyd 03/08/1850 61 St G A Williams Rector
297 Elizabeth Morris Dulwyn 07/09/1850 61 St G A Williams Rector
298 William Williams Garnedd 22/11/1850 5d St G A Williams Rector
299 William Rowland Llangian 10/02/1851 64 St G A Williams Rector
300 Evan Williams Tyn y gors 12/02/1851 6 St G A Williams Rector
301 Richard Williams Clogwyn Llanystumdwy 01/03/1851 71 St G A Williams Rector
302 Robert Griffith Glanavon Llanaelhaiarn 15/04/1851 15 St G A Williams Rector
303 Ellis Roberts Bryntirion Ffrewlyd 23/07/1851 30 J W Ellis Minister
304 Robert Edward Fourcrosses 28/08/1851 66 St G A Williams Rector
305 Ellen Edward Fourcrosses 04/09/1851 65 St G A Williams Rector
306 Evan Roberts Pen y Bryn 11/10/1851 68 St G A Williams Rector
307 Mary Williams Hendre Abererch 13/01/1852 3w St G A Williams Rector
308 Mary Roberts Tynygors Plasdu 13/03/1852 30 St G A Williams Rector
309 Anne Davies Rhosgyll fawr 10/05/1852 4 St G A Williams Rector
310 William Griffith Tal y Bont Llymgwyn 17/12/1852 82 St G A Williams Rector
311 Owen Roberts Gelligron 14/04/1853 6m St G A Williams Rector
312 Lowry Williams Cwm Llanaelhaiarn 18/04/1853 93 St G A Williams Rector
313 Hugh Watkins Portmadoc 20/10/1853 42 St G A Williams Rector
314 William Jones Bryn llefrith 19/11/1853 25 St G A Williams Rector
315 John Owen Tan y Bryn 17/12/1853 18 St G A Williams Rector
316 Elizabeth Jones Cefn Rhosgyll 14/01/1854 60 St G A Williams Rector
317 Jane Rowlands Plas Griffith Bevan 21/01/1854 18m St G A Williams Rector
318 Anne Jones Bryn caled 04/03/1854 17 St G A Williams Rector
319 Elizabeth Jones Felin Chwilog 15/03/1854 32 St G A Williams Rector
320 Robert Griffith Ffrydd lwyd 31/05/1854 49 St G A Williams Rector
321 Catherine Jones Caeau byrion 26/10/1854 68 St G A Williams Rector
322 Ellen Evans Bryn y gwdyn 02/11/1854 82 St G A Williams Rector
323 Mary Pierce Ty'n Rhos 06/11/1854 80 St G A Williams Rector
324 John Roberts Fell from mast of ship Bont ffrydd lwyd - fell off mast ship 29/11/1854 15 St G A Williams Rector
325 William Parry Burnt Ty Croes - burnt 07/12/1854 3 St G A Williams Rector
326 John Hughes Bronchitis Gorswen- bronchitis 01/02/1855 11 St G A Williams Rector
327 Eleanor H Jones Beudy Eithin 07/02/1855 61 St G A Williams Rector
328 Jane Jones Llettywyn 20/02/1855 77 St G A Williams Rector
329 Mary Hughes Bronchitis Gorswen - bronchitis 23/02/1855 4 St G A Williams Rector
330 Mary Griffith Tyn y Coed 29/03/1855 87 W Hughes Llanystumdwy
331 Griffith Roberts Gelli gron 19/05/1855 79 St G A Williams Rector
332 Robert Jones Tai Ucha 04/05/1855 1 St G A Williams Rector
333 Anne Griffith Gorswen 07/08/1855 85 St G A Williams Rector
334 Thomas Morris Fell from load of hay Tan yr Allt Felin Pencoed - fell off load hay 21/08/1855 74 St G A Williams Rector
335 Anne Jones Chwilog 13/09/1855 36 St G A Williams Rector
336 Anne Jones Fourcrosses 27/09/1855 5m St G A Williams Rector
337 Robert Williams Felin Llanystumdwy 03/10/1855 1 St G A Williams Rector
338 John Evans Cae Llwyd Llanystumdwy 16/06/1855 82 St G A Williams Rector
339 John Roberts Burnt Caer Mab - burnt 14/04/1856 8m St G A Williams Rector
340 Ellis Jones Penarth uchaf 26/04/1856 4m St G A Williams Rector
341 Henry Roberts Chwilog 15/05/1856 54 St G A Williams Rector
342 Mary Williams Tyddyn y berth 31/05/1856 23 H Richards Llanystumdwy
343 Catharine Morris Brynhelyg 17/07/1856 25 St G A Williams Rector
344 Owen Williams Bryn y Bachau 06/08/1856 64 St G A Williams Rector
345 John Pritchard Carreglwyd 21/01/1857 2m St G A Williams Rector
346 Evan Roberts Nant Ffryddlwyd 23/03/1857 76 St G A Williams Rector
347 Richard Roberts Tynycoed uchaf Llanystumdwy 25/06/1857 10m H Richards Llanystumdwy
348 Robert Jones Efail Ffryddlwyd 14/11/1857 40 St G A Williams Rector
349 Anne Thomas Plas Llanarmon 11/02/1858 75 St G A Williams Rector
350 Robert Roberts Abererch Rd (late Penybryn) 08/03/1858 66 St G A Williams Rector
351 John Williams Workhouse Pwllheli 20/08/1858 4d St G A Williams Rector
352 Elizabeth Williams Gaerddubach 28/12/1858 86 St G A Williams Rector
353 Mary Morris Tanyrallt (Felin Pencoed) 08/02/1859 74 St G A Williams Rector
354 Griffith Williams Fourcrosses 12/02/1859 11 St G A Williams Rector
355 Anne Jones Felin Chwylog 22/02/1859 26 St G A Williams Rector
356 Anne Roberts Brynpenrhyn 24/02/1859 26 St G A Williams Rector
357 Ellen Thomas Tanyrallt (Felin Pencoed) 18/04/1859 1 St G A Williams Rector
358 Griffith Jones Chwilog 22/06/1859 16 St G A Williams Rector
359 Mary Jones Pont Fechan 10/08/1859 36 H Richards Llanystumdwy
360 William Parry Talybont 13/08/1859 23 H Richards Llanystumdwy
361 Owen Parry Nant y Cwmbren Llanllyfni 19/10/1859 31 St G A Williams Rector
362 Robert Williams Plas Llanarmon 06/12/1859 72 St G A Williams Rector
363 Margaret Owen Pont llymgwyn 23/01/1860 4 St G A Williams Rector
364 Mary Roberts Gelligron 14/03/1860 76 St G A Williams Rector
365 Janet Prichard Pencraig 17/03/1860 70 St G A Williams Rector
366 John Owen Tan y Bryn 16/04/1860 58 St G A Williams Rector
367 Jane Jones Chwilog 03/11/1860 23 St G A Williams Rector
368 Mary Griffith Mur cwt y llo 19/11/1860 84 St G A Williams Rector
369 Owen Roberts Llanystumdwy (late Tyncoed) 29/11/1860 53 J W Ellis Llanaelhaiarn
370 David Jones Workhouse Pwllheli 12/01/1861 53 St G A Williams Rector
371 John Griffith Chwilog Inn 09/02/1861 79 St G A Williams Rector
372 William Roberts Bethesda Llanllechyd 04/05/1861 21m David Pugh Abererch
373 Edward Williams Rhosydd 17/05/1861 62 St G A Williams Rector
374 Richard Pierce Tyn y rhos Chwilog 04/12/1861 49 St G A Williams Rector
375 John P Jones Pencraig 20/12/1861 22 St G A Williams Rector
376 William Jones Carreglwyd 17/01/1862 73 St G A Williams Rector
377 Ellen Williams Fourcrosses Abererch 21/02/1862 88 St G A Williams Rector
378 Margaret Owen Chwilog 14/03/1862 20 St G A Williams Rector
379 Ellinor Roberts Workhouse Pwllheli 12/04/1862 42 St G A Williams Rector
380 Anne Roberts Penrhyn 26/09/1862 63 St G A Williams Rector
381 Mary Jones Criccieth 24/12/1862 71 St G A Williams Rector
382 Mary Williams Alms House Llangybi 05/01/1863 72 Henry Jones Pwllheli
383 Jane Jones Shop Chwilog 08/05/1863 20m St G A Williams Rector
384 Catherine Davies Criccieth 15/05/1863 76 St G A Williams Rector
385 Hannah Williams Cefn engan Llangybi 25/05/1863 4 St G A Williams Rector
386 John Pritchard Pencraig 27/06/1863 74 St G A Williams Rector
387 Margaret Jones Mur cwt y llo 12/10/1863 2 St G A Williams Rector
388 Lowry Parry Cefnrhosgill 23/01/1864 63 St G A Williams Rector
389 Robert Williams Cefn Chwilog 13/02/1864 87 St G A Williams Rector
390 Eleanor Williams Chwilog 21/03/1864 98 St G A Williams Rector
391 Watkin Williams Melin Pencoed 31/03/1864 63 St G A Williams Rector
392 Margaret Jones Yscubor Ucha 13/04/1864 63 St G A Williams Rector
393 Griffith Jones Plas Llecheiddior 25/06/1864 49 St G A Williams Rector
394 John Jones Pencoed Bach 04/08/1864 21 St G A Williams Rector
395 John Hughes Killed by a fall from cart Gorswen - killed fall from cart 15/09/1864 54 St G A Williams Rector
396 William H Williams Llangybi Village 20/09/1864 7 St G A Williams Rector
397 Thomas H Williams Llangybi Village 20/09/1864 5 St G A Williams Rector
398 John Williams Llangybi 06/10/1864 4 St G A Williams Rector
399 Owen Williams Cae'r Hendre 14/04/1865 11w St G A Williams Rector
400 Jane Humphreys Carreglwyd 08/07/1865 4 St G A Williams Rector
401 Elizabeth Williams Workhouse Pwllheli 05/09/1865 71 St G A Williams Rector
402 William Roberts Cae'r Mab 05/01/1866 63 St G A Williams Rector
403 Elizabeth Williams Bryn y Bachau 31/01/1866 87 St G A Williams Rector
404 Elizabeth Jones Capel Tyn y gors 23/02/1866 3 St G A Williams Rector
405 Elizabeth Jones Pencoed bach 08/03/1866 66 St G A Williams Rector
406 Morris Williams Bryn llefryth 03/04/1866 73 St G A Williams Rector
407 Owen David Hung himself from a tree Melin Pencoed - hung himself 08/08/1866 67 St G A Williams Rector
408 John Thomas Tyddyn y Felin 05/09/1866 75 St G A Williams Rector
409 Mary Evans Tynycoed Llanystumdwy 14/09/1866 58 John Morgan Pwllheli
410 Eleanor Griffith Chwilog Inn 23/10/1866 81 St G A Williams Rector
411 Daniel Jones Fourcrosses(late Drwsdaugoed) 30/10/1866 32 St G A Williams Rector
412 Jane Roberts Gelligron 01/11/1866 6m St G A Williams Rector
413 Eleanor Williams Fourcrosses 16/11/1866 82 St G A Williams Rector
414 Catherine Roberts Rhydyclafdy 14/01/1867 81 St G A Williams Rector
415 William Jones Bryngwyn 23/01/1867 19 St G A Williams Rector
416 Janet Evans Bryn y Gwdyn Isaf 22/02/1867 9m St G A Williams Rector
417 Jane Hughes Cae'r Hendre 14/03/1867 70 St G A Williams Rector
418 Owen Roberts Pen y Clogwyn 16/03/1867 10m St G A Williams Rector
419 John Ll Thomas Conway (late Plasdu) 02/04/1867 29 St G A Williams Rector
420 Emma Jones Efail Llanystumdwy 17/05/1867 6 St G A Williams Rector
421 Richard R Jones Gaerddufawr 25/05/1867 14 St G A Williams Rector
422 William Jones Pencoed Bach 05/09/1867 31 St G A Williams Rector
423 William Evans Bryn y Gwdyn Isaf 20/11/1867 5 St G A Williams Rector
424 David Davies Commercial Inn Pwllheli 02/01/1868 39 St G A Williams Rector
425 Anne Jones Pencarth Llanystumdwy 17/03/1868 22 St G A Williams Rector
426 Jane Roberts Bryn y Gwdyn 15/04/1868 26 St G A Williams Rector
427 Margaret Parry Ty Helyg Llangybi 01/05/1868 29 St G A Williams Rector
428 Margaret Williams Rhosydd 27/10/1868 29 St G A Williams Rector
429 Humphrey Roberts Gelli Hir 27/11/1868 63 J Kinsey Davies Llanaelhaiarn
430 Laura Owens Llanllyfni (late Chwilog) 06/01/1869 60 St G A Williams Rector
431 Evan Williams Rhyd y Gwystl 21/01/1869 5w St G A Williams Rector
432 Ellen Jones Rhosfawr 27/01/1869 4 St G A Williams Rector
433 Ellen Morris Workhouse Pwllheli 23/07/1869 52 St G A Williams Rector
434 Humphrey Williams Fulling Mill Plasdu 28/08/1869 1w David Pugh Abererch
435 Anne Williams Rhydygwystl 31/08/1869 3 J C Ellis Cambridge
436 Laura Jones Capel Tyn y gors 30/10/1869 35 St G A Williams Rector
437 Hugh Jones Criccieth 10/11/1869 3w St G A Williams Rector
438 Jane Jones Pencoed Bach 10/12/1869 31 St G A Williams Rector
439 Thomas Williams Cefnrhosgill 24/12/1869 46 St G A Williams Rector
440 Anne Evans Bryn y Gwdyn Isaf 05/01/1870 63 St G A Williams Rector
441 Ellen Jones Ty Crwn 29/01/1870 36 St G A Williams Rector
442 Elizabeth Williams Cefn Chwilog 12/02/1870 67 St G A Williams Rector
443 Thomas Williams Bryn Gwdyn Ucha 08/03/1870 25 St G A Williams Rector
444 William Jones Tynygors Felin Plasdu 10/03/1870 9m St G A Williams Rector
445 John Jones Tynygors Felin Plasdu 17/03/1870 6 St G A Williams Rector
446 Mary Pierce Tynyrhos Chwilog 14/04/1870 11 St G A Williams Rector
447 Griffith Jones Madryn Arms Chwilog 09/09/1870 4w St G A Williams Rector
448 Griffith Williams Beudy Eithin Llangybi 18/01/1871 58 St G A Williams Rector
449 Anne Williams Cae Sion Hywel Llannor 24/01/1871 70 St G A Williams Rector
450 Sydney Jones Tal y Bont 04/04/1871 2m St G A Williams Rector
451 Ellen Jones Clogwyn 10/04/1871 27 St G A Williams Rector
452 Jane Humphreys Carreglwyd 03/05/1871 9m St G A Williams Rector
453 Jemima Hughes Gorswen 03/05/1871 55 St G A Williams Rector
454 Jane Jones Fourcrosses (late Tynrhos) 03/07/1871 85 St G A Williams Rector
455 Catherine Griffith Chwilog 20/10/1871 3 John Roberts Curate
456 Jane Williams Llanllyfni (late Cae'r Mab) 30/12/1871 27 St G A Williams Rector
457 Catherine Roberts Penycob Pwllheli 16/03/1872 69 St G A Williams Rector
458 Elizabeth Evans Tynrhos Rhoslan 19/04/1872 34 St G A Williams Rector
459 Jane Davies Bettws Bach(late Rhosgyll fawr) 10/06/1872 16 St G A Williams Rector
460 John Roberts Gwyndy 23/08/1872 78 Edward Evans Curate
461 Mary Davies Bettws Bach(late Rhosgyll fawr) 12/09/1872 20 St G A Williams Rector
462 Mary Morris Chwilog 13/09/1872 28 St G A Williams Rector
463 Rachel Williams Bryn y Gwdyn Uchaf 31/10/1872 58 St G A Williams Rector
464 Anne Williams Tynygors Llanarmon 20/11/1872 2 Edward Evans Curate
465 Anne A Williams Cefn 22/01/1873 76 H G Edwards Llandinorwig
466 Mary Evans Alms House Llangybi 20/03/1873 76 James Evans Ynys yr Arch
467 Jane Williams Talwrn Abererch 24/03/1873 87 David Jones Abererch
468 Obadiah Griffith Chwilog 21/05/1873 36 St G A Williams Rector
469 Anne Morris Penybont Ffryddlwyd 28/05/1873 82 St G A Williams Rector
470 Laura Williams Tynygors 15/07/1873 10 St G A Williams Rector
471 Hugh Williams Tynygors 15/07/1873 7 St G A Williams Rector
472 Mary Williams Tynrhos Chwilog 17/07/1873 80 St G A Williams Rector
473 Elizabeth Williams Castellcoed 16/09/1873 63 St G A Williams Rector
474 Richard Jones Fourcrosses 25/10/1873 59 St G A Williams Rector
475 Margaret Evans Tyddyn Mab Du 22/11/1873 57 St G A Williams Rector
476 Hugh Evans Brynceirch 14/02/1874 23m St G A Williams Rector
477 Thomas Williams Bryn y Gwdyn Uchaf 26/02/1874 68 St G A Williams Rector
478 Rice Adams Plas Llanarmon 10/03/1874 3 St G A Williams Rector
479 Elizabeth J Pritchard Ty Newydd Llanarmon 21/04/1874 46 M Wheldon Jones Curate
480 Gertrude A S A Williams Cefn 26/06/1874 2 M Wheldon Jones Curate
481 Richard Roberts Tynycoed Chwilog 27/06/1874 65 St G A Williams Rector
482 John Griffith Bryn helig Chwilog 16/10/1874 39 M Wheldon Jones Curate
483 Robert Williams Tynygors 05/11/1874 67 Hugh G Williams Pwllheli
484 Henry Jones Ffryddlwyd 05/12/1874 31 St G A Williams Rector
485 Richard Roberts Tynycoed Chwilog 14/12/1874 11 M Wheldon Jones Curate
486 Jannet Roberts Gwyndy (late of) 06/02/1875 70 M Wheldon Jones Curate
487 John Williams Chwilog 09/02/1875 91 M Wheldon Jones Curate
488 Anne Lowe Llangybi Crossing 01/04/1875 78 St G A Williams Rector
489 Ellin Parry Clynnog 12/04/1875 59 M Wheldon Jones Curate
490 Ellen Owen Ynysleci 28/09/1875 22 M Wheldon Jones Curate
491 John Williams Tyddynberth 20/10/1875 4 M Wheldon Jones Curate
492 John Roberts Cae'r Mab 21/12/1875 76 St G A Williams Rector
493 Mary Thomas Pwllheli 17/02/1876 84 St G A Williams Rector
494 Mary Watkins Garth Porthmadog 31/07/1876 70 Moses M Jones Curate
495 William Morris Garddu bach 12/08/1876 66 St G A Williams Rector
496 Ellen Williams Castellcoed 23/09/1876 42 St G A Williams Rector
497 Laura Roberts Ynys Llanarmon 26/09/1876 80 St G A Williams Rector
498 Mary Williams Brynmarch 18/12/1876 21 Moses M Jones Curate
499 Owen Williams Talwrn (late Penarth bach) 12/02/1877 94 St G A Williams Rector
500 Catherine Thomas Brynllefryth 12/02/1877 53 St G A Williams Rector
501 Dorothy C Jones Holborn Nevin (late Garddu fawr) 30/04/1877 18 St G A Williams Rector
502 J George A Williams Cefn 07/05/1877 13m St G A Williams Rector
503 Sarh Roberts Chwilog 10/05/1877 74 Hugh G Williams Pwllheli
504 Griffith Evans Cae'r Hendref 22/05/1877 18m St G A Williams Rector
505 Jane Jones Chwilog Ucha 14/06/1877 75 St G A Williams Rector
506 William Jones Killed at Afonwen by train Carreg lwyd - killed train Afonwen 23/07/1877 15 St G A Williams Rector
507 Griffith Pritchard Dulwyn 31/12/1877 19 St G A Williams Rector
508 Anne Evans Cae'r hendref 03/01/1878 38 Pierce Jones Curate
509 Ellen Jones Halfway Abererch 18/02/1878 11m St G A Williams Rector
510 Mary Roberts Tynygraig Rhiw 22/03/1878 61 St G A Williams Rector
511 Eleanor Evans Bryn y Gwdyn Isaf 02/04/1878 31 St G A Williams Rector
512 Hugh Jones Chwilog Inn 04/04/1878 56 Pierce Jones Curate
513 Thomas Parry Workhouse Pwllheli 18/04/1878 83 Pierce Jones Curate
514 William Williams Caebrennar Rhosgyll Fawr 22/05/1878 5m Pierce Jones Curate
515 Margaret Williams Mur Cristo 27/06/1878 64 St G A Williams Rector
516 Jane Jones Tynygors Llanarmon 29/06/1878 6m St G A Williams Rector
517 Owen Morris Pwllheli 21/08/1878 72 Pierce Jones Curate
518 Catherine Evans Rhoslan Llanystumdwy 09/09/1878 46 Pierce Jones Curate
519 Owen Williams Efail Llangybi 09/10/1878 32 Pierce Jones Curate
520 Ellen Roberts Llanaelhaiarn (late Tanybryn ) 12/10/1878 72 Pierce Jones Curate
521 John Owen Ynys Leci 31/12/1878 49 Pierce Jones Curate
522 Ann Jones Fourcrosses 17/01/1879 65 Pierce Jones Curate
523 Ellen Griffith Chwilog 28/01/1879 19m Pierce Jones Curate
524 Jane Morris Bryn Rhydd 18/02/1879 73 Pierce Jones Curate
525 Evan Williams Pontcrychddwr(late Rhosgyll) 28/02/1879 92 Pierce Jones Curate
526 Humphrey Hughes Cefn gwyn 20/03/1879 65 Pierce Jones Curate
527 John Thomas Bryn Llefrith Mawr 11/04/1879 17 Pierce Jones Curate
528 Ellen Jones Lon Abererch 16/04/1879 17 Pierce Jones Curate
529 Richard H Evans Portmadoc 22/08/1879 6m St G A Williams Rector
530 Jane Evans Portmadoc 27/08/1879 31 Pierce Jones Curate
531 John Prichard Penarth bach 02/10/1879 70 St G A Williams Rector
532 Catherine Thomas Brynllefrith Mawr 09/10/1879 1 St G A Williams Rector
533 Thomas Williams Bwlchymoch Tremadoc 17/12/1879 5 St G A Williams Rector
534 Jane Williams Tyddyn y berth 17/12/1879 87 St G A Williams Rector
535 Henry Jones Drwsdaugoed 23/12/1879 73 St G A Williams Rector
536 John Williams Fourcrosses 24/01/1880 18m St G A Williams Rector
537 John Williams Liverpool (late Bryn y Gwdyn Ucha) 24/01/1880 27 St G A Williams Rector
538 Susan Thomas Plasdu 21/02/1880 70 St G A Williams Rector
539 Anne Roberts Tyn y Coed Chwilog 05/03/1880 61 St G A Williams Rector
540 Thomas Williams Castellcoed 18/03/1880 76 St G A Williams Rector
541 Ellen Pritchard Llangybi (late Dulwyn) 03/04/1880 60 St G A Williams Rector
542 Janet Williams Chwilog 15/04/1880 18m St G A Williams Rector
543 Eliza A Jones Llangybi Crossing 04/05/1880 14m St G A Williams Rector
544 Griffith Jones Bryndewyn 11/01/1881 72 David Evans Curate
545 Ellen Williams Cae Brennar Rhosgyll Fawr 19/02/1881 40 David Evans Curate
546 Hugh Jones Cefn Rhosgyll 11/03/1881 80 St G A Williams Rector
547 Hannah Hughes Brynllefrith 03/05/1881 66 David Evans Curate
548 Hannah Jones Ffryddlwyd 07/06/1881 72 St G A Williams Rector
549 Thomas Edmunds Castellcoed 22/06/1881 4m St G A Williams Rector
550 Thomas Williams Cae'r Mab 10/08/1881 28 David Evans Curate
551 Catherine Jones Bryngwyn 16/11/1881 3m David Evans Curate
552 Margaret Jones Alms Houses Llandwrog 24/01/1882 75 David Evans Curate
553 Anne Davies Bettws Fach (late Rhosgyll Fawr) 31/03/1882 28 St G A Williams Rector
554 Ellen Hughes Rhydygwichiaid 27/04/1882 18m David Evans Curate
555 Mary J Evans Cae'r Hendref 18/05/1882 16 St G A Williams Rector
556 Robert Jones Fourcrosses 28/07/1882 75 David Evans Curate
557 Robert Jones Cae'r Mab 14/09/1882 32 St G A Williams Rector
558 Jane C Griffiths Tanybryn Llangybi 04/10/1882 4 David Evans Curate
559 John M Griffiths Tanybryn Llangybi 12/10/1882 9 St G A Williams Rector
560 Robert Griffiths Tanybryn Llangybi 28/10/1882 7 David Evans Curate
561 William Jones Pencoed Bach 03/11/1882 82 St G A Williams Rector
562 David O Parry Llether Du Llanaelhaiarn 12/12/1882 4m David Evans Curate
563 Owen Prichard Workhouse Pwllheli 05/01/1883 75 David Evans Curate
564 Katherine S Jones Church Place Pwllheli 08/02/1883 3 St G A Williams Rector
565 John Williams Bryn y Bachau 22/02/1883 70 St G A Williams Rector
566 John P Jones Carreg Lwyd 06/04/1883 23 St G A Williams Rector
567 Henry Griffith Chwilog 09/04/1883 46 David Evans Curate
568 Griffith Morris Llangybi Crossing 12/04/1883 14d David Evans Curate
569 Jane Davies Garreg Lwyd 19/04/1883 5 David Evans Curate
570 Jane Griffith Chwilog 01/05/1883 9 David Evans Curate
571 Dorothy Hooks Llangybi Crossing 05/05/1883 5m David Evans Curate
572 Catherine Griffith Chwilog 12/05/1883 4 David Evans Curate
573 Alexander Smart Cefn gwyn 16/05/1883 51 St G A Williams Rector
574 William E Williams Bryn llefrith 16/06/1883 23 St G A Williams Rector
575 Ellen Jones Brondeg Chwilog 07/08/1883 40 David Evans Curate
576 Ellen Griffith Chwilog Ucha 09/08/1883 2 David Evans Curate
577 Laura Williams Brynllefrith 05/09/1883 49 St G A Williams Rector
578 Ellis Jones Rhydygwichiaid 21/09/1883 17 St G A Williams Rector
579 Margaret Roberts Brondeg Chwilog 19/11/1883 15 David Evans Curate
580 Anne Jones Ty Hen Gapel Chwilog 23/01/1884 39 David Evans Curate
581 Anne Williams Nyth y Driw 21/02/1884 30 David Evans Curate
582 Griffith Roberts Rhedynog Abererch 15/05/1884 47 St G A Williams Rector
583 Henry O Jones Holborn Nevin (late Garddu fawr) 08/05/1883 19 Henry Jones Burial Act 1880
584 Ellen Griffith Madryn Terrace Chwilog 11/06/1884 77 R Roberts Burial Act 1880
585 William Parry Cefncyfanedd (late Plas Griff B) 12/08/1884 71 St G A Williams Rector
586 Robert Thomas 7 Church Place Pwllheli 06/10/1884 74 St G A Williams Rector
587 Anne Williams Penditch Criccieth 04/11/1884 43 H W Owen Curate
588 Anne Williams Penditch Criccieth 08/11/1884 23m H W Owen Curate
589 Thomas Roberts Ynys y Llan 05/03/1885 75 H W Owen Curate
590 Robert Jones Ysgoldy Llanarmon(late Bryncaled) 21/03/1885 82 H W Owen Curate
591 William Jones Tyddyn y Felin 10/04/1885 64 St G A Williams Rector
592 Anna Owen Afon Terrace Ffruwlyd 25/04/1885 67 David Evans Curate
593 Richard Parry Maesglas Clynnog 15/05/1885 75 David Evans Curate
594 Catherine Owen Cemlyn Abererch 22/05/1885 76 St G A Williams Rector
595 Hugh Griffith Ynys Leci 23/05/1885 65 David Evans Curate
596 Laura Williams Tynygors 26/05/1885 76 David Evans Curate
597 Margaret Jones Parciau bach Criccieth 26/05/1885 12m David Evans Curate
598 Ellen Jones Ysgoldy Llanarmon(late Bryncaled) 06/06/1885 80 David Evans Curate
599 Maria S Jones Church Pl Pwllheli(late Plasdu) 02/07/1885 44 St G A Williams Rector
600 Ellen Walker Llangybi Crossing 14/08/1885 16m H W Owen Curate
601 Evan Hughes Rhydygwichiaid 17/08/1885 7m David Evans Curate
602 John Thomas Brynllefrith Fawr 03/09/1885 5 David Evans Curate
603 Martha P Roberts Carnarvon 05/09/1885 65 E Roberts Burial Act 1880
604 Mary Williams Mount Pl Criccieth(late Llangybi) 01/10/1885 63 St G A Williams Rector
605 Jane Hughes Rhydygwichiaid 07/11/1885 28 David Evans Curate
606 Elizabeth Jones Plas Griffith ab Evan 28/11/1885 18 David Evans Curate
607 Robert Griffith Chwilog 17/12/1885 72 David Evans Curate
608 Eliza Roberts Penybont Ffryddlwyd 28/12/1885 18m David Evans Curate
609 John Evans Tanyrerw Llanystumdwy 12/02/1886 75 John Lewis Llanystumdwy
610 St George A Rev Williams Cefn(Rector Llanarmon/Llangybi) 12/02/1886 83 David Evans Curate
611 Jane Davies Gareglwyd 16/03/1886 81 David Evans Curate
612 Ann Roberts Ynysllan 26/03/1886 70 David Evans Curate
613 Margaret Jones Dulwyn 14/05/1886 37 T Walters Rector
614 Jane Jones Madryn Terrace Chwilog 19/06/1886 90 E E Hughes Curate
615 William Davies Bettwsbach 07/10/1886 71 O Davies Burial Act 1880
616 John Jones Llanarmon 04/11/1886 68 T Walters Rector
617 William H Owens Rhosddu Llanystumdwy 22/12/1886 3 T Walters Rector
618 Jane Williams Garddu bach 14/01/1887 46 T Walters Rector
619 Mary Roberts Cefn 25/04/1887 26 T Walters Rector
620 Anne Roberts Hen Ysgoldy Almshouse Llangybi 03/09/1887 73 T Walters Rector
621 Henry Jones Holborn Nevin 29/11/1887 75 T Ellis Burial Act 1880
622 Catherine P Roberts Brynkir Lodge 04/01/1888 37 T Walters Rector
623 Owen Owens Lliwdy Rhydygwystl 09/02/1888 6m T Walters Rector
624 Griffith R Parry Drowned in the river Cemlyn Abererch - drowned river 01/08/1888 7 J M Jones Minister
625 Henry Morris Brynmarch 06/08/1888 69 T Walters Rector
626 Margaret Williams Talwrn Cottage Abererch 08/08/1888 65 J M Jones Minister
627 Morris Griffith Llethr ddu Llanaelhaiarn 05/12/1888 53 T Walters Rector
628 Owen Jones Fourcrosses 13/12/1888 72 T Walters Rector
629 Jane Jones Tainewyddion Fourcrosses 27/12/1888 78 T Walters Rector
630 Jane Williams Hen odyn Chwilog 15/02/1889 89 T Walters Rector
631 Ellen Griffith Tai Ship Abererch 16/04/1889 54 E E Hughes Curate
632 Evan Evans Bryngwdyn 12/07/1889 78 T Walters Rector
633 Mary Roberts Caermab 16/08/1889 67 T Walters Rector
634 Thomas Jones Pentrefelin 23/10/1889 15m E E Hughes Curate
635 William Williams Rhosddu 27/12/1889 21m E E Hughes Curate
636 John Jones Parciau bach Criccieth 09/01/1890 67 T Walters Rector
637 Owen Roberts 3 Antipode Terrace Criccieth 10/02/1890 71 T Walters Rector
638 Mary Jones Parciau bach Criccieth 19/04/1890 70 T Walters Rector
639 John Prichard Plasdu Mill 12/05/1890 84 T Walters Rector
640 Griffith J Evans Hendy Capel Chwilog 07/08/1890 48 T Walters Rector
641 John Owen Afonwen Terrace 10/10/1890 75 Evan Thomas Curate
642 Catharine Parry Penllwyn Llannor 24/10/1890 51 T Walters Rector
643 Margaret A Hughes Llettywyn 22/11/1890 2m T Walters Rector
644 Elizabeth Jones Caerhendre(late Llanarmon) 24/12/1890 79 T Walters Rector
645 Catherine Parry Bryngwydion Clynog 28/01/1891 83 T Walters Rector
646 Anne Hughes Llettywyn 16/07/1891 28 T Walters Rector
647 Robert S Jones Pencraig 28/12/1891 50 T Walters Rector
648 Ellen Jones Bryn Penrhyn 04/02/1892 83 T Walters Rector
649 John Evans Caellwyd Llanystumdwy 13/02/1892 78 Evan Thomas Curate
650 Mary Williams Nyth y Driw Llangybi 27/02/1892 78 T Walters Rector
651 Henry Williams Nyth y Driw Llangybi 21/03/1892 80 T Walters Rector
652 Hugh Parry Clogwyn Abererch 11/05/1892 22 T Walters Rector
653 Kate Williams Gwylfa nr Llanwnda 18/07/1892 45 T Walters Rector
654 Peter Williams Tyngors 29/09/1892 80 T Walters Rector
655 Catherine Evans Typella Pencaenewydd 03/01/1893 54 T Walters Rector
656 Henry Jones Brother to the next above Cefnrhosgill - brother to above 07/01/1893 57 T Walters Rector
657 Thomas Williams Smithy Llangybi 13/01/1893 76 T Walters Rector
658 Hugh Hughes Pandy Rhydygwystl 20/02/1893 1m T Walters Rector
659 Hugh Parry Penybont Ffriddlwyd 27/04/1893 5m T Walters Rector
660 Owen P Jones Tynewydd 15/05/1893 51 T Walters Rector
661 Robert Pritchard Garreglwyd 27/07/1893 85 T Walters Rector
662 Anne Roberts Gellihir 10/08/1893 86 T Walters Rector
663 Ellen Jones Salem Terrace Fourcrosses 14/08/1893 3m T Walters Rector
664 Catherine Roberts Caermab 16/08/1893 71 T Walters Rector
665 Ellen Williams Cefnrhosgyll 18/11/1893 30 T Walters Rector
666 John Morris Rhedynog 28/11/1893 83 T Walters Rector
667 Griffith Roberts Alms House Llangybi 05/12/1893 90 T Walters Rector
668 Elias Hughes Llettywyn 16/01/1894 37 T Walters Rector
669 Gwen Jones Hung herself Chwilog - hung himself 10/02/1894 40 T Walters Rector
670 Evan Williams Mur Crysto Llangybi 14/03/1894 83 T Walters Rector
671 Catherine Williams Rhydygwystl 30/03/1894 72 T Walters Rector
672 Jane D Jones Holborn Nevin 30/06/1894 71 John P Jones Burial Act 1880
673 William Williams Caellwyd Llanystumdwy 02/07/1894 68 T Walters Rector
674 Catharine Roberts Tyddyngwyn 04/07/1894 59 T Walters Rector
675 Ellen Jones Madryn Terrace Chwilog 13/07/1894 5 T Walters Rector
676 Jane Thomas Terfyn 10/08/1894 33 T Walters Rector
677 Robert Williams Penrallt 11/08/1894 57 T Walters Rector
678 Jane Pritchard Fourcrosses 23/08/1894 84 T Walters Rector
679 Ellen Jones Plas Gruffydd ap Ifan 25/08/1894 19 T Walters Rector
680 Catherine Thomas Brynllefrith 28/12/1894 13 T Walters Rector
681 Edwin S Jones Church Place Pwllheli 31/12/1894 47 T Walters Rector
682 Moses Thomas Brynllefrith 22/02/1895 59 T Walters Rector
683 Morris J Jones Castellcoed 07/03/1895 20 T Walters Rector
684 Robert Pritchard Turnpike Penllyn Criccieth 18/04/1895 7m T Walters Rector
685 Margaret Griffith 5 Glan y Wern Terrace 29/07/1895 83 T Walters Rector
686 Ellen Jones Rhosrhyddlydan Llanystumdwy 01/08/1895 8 T Walters Rector
687 William Walker Caermab Llanarmon 06/08/1895 62 J H Rowlands Curate
688 Obadiah Jones Halfway Abererch 10/08/1895 67 T Walters Rector
689 William Owen Gaerddubach 16/08/1895 63 T Walters Rector
690 Jane Morris Brynmarch Llanystumdwy 04/01/1896 79 T Walters Rector
691 Robert Griffiths Workhouse Penrhyndeudraeth 27/03/1896 37 T Walters Rector
692 Robert Pierce Madryn Terrace Chwilog 30/04/1896 84 T Walters Rector
693 Griffith Griffiths Madoc Street Fourcrosses 09/06/1896 65 T Walters Rector
694 Ann Roberts Rhedynog(died at Nanhoron) 03/10/1896 26 T Walters Rector
695 Jane Evans Almshouse Llangybi 06/11/1896 70 T Walters Rector
696 William Jones Felin Chwilog Llanystumdwy 10/11/1896 82 T Walters Rector
697 Ellen Jones Tyngors 10/11/1896 52 T Walters Rector
698 David Evans Almshouse 13/11/1896 70 T Walters Rector
699 Kate O Griffiths Lletuddu Llanaelhaiarn 11/02/1897 11 T Walters Rector
700 Jane Williams Gaerddubach 07/04/1897 84 T Walters Rector
701 Humphrey Williams Orsedd bach 16/04/1897 2m T Walters Rector
702 Peter Jones Killed thrown out of a cart Bryncaled - killed thrown from cart 21/04/1897 16 T Walters Rector
703 Elizabeth Roberts Rhedynog(died at Portmadoc) 22/04/1897 24 T Walters Rector
704 John Williams Madryn Villa 05/10/1897 83 T Walters Rector
705 John Humphreys Afonwen Terrace Llanarmon 14/12/1897 6m S F Davies Curate
706 Ann Jones Madryn Arms Chwilog 01/01/1898 59 T Walters Rector
707 Ann Jones Madryn Terrace Chwilog 27/01/1898 48 T Walters Rector
708 William Hughes Bryn March Llanystumdwy 04/02/1898 4m T Walters Rector
709 Robert Jones Run over by cart and horse Chwilog - run over cart and horse 19/04/1898 55 T Walters Rector
710 Owen C Evans Holborn Nevin 28/04/1898 22 Certified under new Act
711 Elizabeth Jones Castellcoed 03/05/1898 61 T Walters Rector
712 Mary Williams Almshouse Llangybi 16/05/1898 3d S F Davies Curate
713 Henry Jones Rhosrhyddlydan Llanystumdwy 12/08/1898 16 T Walters Rector
714 Ellen Williams Smithfield Tce Dolgelley 03/12/1898 26 T Walters Rector
715 Catherine Rees Henbandy Abererch 22/02/1899 1 T Walters Rector
716 Jane Jones 2 Antipodes Tce Criccieth 22/04/1899 36 S F Davies Curate
717 Catherine Davies Bettws bach Llanystumdwy 18/05/1899 83 Owen Davies Burial Act 1880
718 Thomas E Williams Rhosddu Llanystumdwy 31/07/1899 3m T Walters Rector
719 Robert G Prichard Hedwrnpike Penllyn 22/11/1899 12m David Green Curate
720 Hannah L Griffith Penllwyn Llannor 21/12/1899 35 David Green Curate
721 Elizabeth Jones Tai'r Efail Pencarth 07/02/1900 15 T Walters Rector
722 Robert Jones Gwindy Llanfihangel P 17/04/1900 NK New Act
723 Henry Pritchard Llettywyn 17/08/1900 3m T Walters Rector
724 Jane Roberts Moelfrefawr(late Gelligron) 27/03/1901 84 T Walters Rector
725 Jane Williams Tyngors 15/06/1901 77 T Walters Rector
726 Margaret Griffith Post Office Tce Abererch 15/10/1901 6m T Walters Rector
727 Henry M Hughes Terfyn Llangybi 09/04/1902 10m T Walters Rector
728 Margaret Roberts Melin Ffriddlwyd Llanystumdwy 03/05/1902 72 T Walters Rector
729 Ann Hughes Cefngwyn 05/06/1902 83 S F Davies Curate
730 Janet M Jones Gwyndy Brynkir 23/06/1902 32 New Act
731 Morris Jones Madryn Arms Chwilog 01/07/1902 65 T Walters Rector
732 Margaret Jones Brynhafod Chwilog 09/08/1902 4m T Walters Rector
733 Margaret Evans Bryngwdyn 23/09/1902 80 T Walters Rector
734 Ellen Williams Tyn yr Efail 02/10/1902 83 S F Davies Curate
735 Laura Jones Ysgoldy 10/11/1902 44 T Walters Rector
736 Mary Prichard Felin Plasdu 26/12/1902 92 T Walters Rector
737 John Williams Bryncaled 27/12/1902 59 T Walters Rector
738 Evan Roberts Workhouse Pwllheli 12/02/1903 82 T Walters Rector
739 Ellen Jones Glanywern Chwilog 28/02/1903 27 T Walters Rector
740 Griffith Williams Tyddyn y Berth 18/06/1903 76 T Walters Rector
741 Margaret Williams Dulwyn 25/07/1903 25 T Walters Rector
742 Elizabeth Jones Afonwen Terrace 26/12/1903 92 T Walters Rector
743 John Humphreys Afonwen Terrace 31/12/1903 45 T Walters Rector
744 Margaret Williams Cefn Rhosgyll 09/02/1904 73 T Walters Rector
745 Ellen Williams Elusendy 16/03/1904 87 T Walters Rector
746 Evan Jones Brynderwen Criccieth 30/03/1904 49 T Walters Rector
747 Elizabeth Pritchard Penrth Bach 11/07/1904 86 T G James Curate
748 Ellen Jones Tyddyn y Felin 25/01/1905 88 T G James Curate
749 William Williams Mount Pleasant Criccieth 02/03/1905 84 J Davies Rector
750 William Jones Bryn Gwdion Llanllyfni 27/07/1905 53 J Davies Rector
751 Griffith Jones Dulwyn 01/09/1905 57 J Davies Rector
752 Henry Hughes Pentre Uchaf Chwilog 11/09/1905 75 J Davies Rector
753 Owen Roberts Tanygraig Rhiw 23/07/1906 83 J Davies Rector
754 William Roberts Moelfrefawr 28/02/1907 82 J Davies Rector
755 Margaret Williams Madryn Villa Chwilog 04/04/1907 89 J Davies Rector
756 Richard M Williams Penygroes Llanystumdwy 20/07/1907 7w J Davies Rector
757 William T Williams Penygroes Llanystumdwy 20/07/1907 7w J Davies Rector
758 Margaret Pritchard Madryn Terrace Chwilog 27/03/1908 95 J Davies Rector
759 Robert T Williams Gelliwig Farm Bryncroes 18/04/1908 67 J Davies Rector
760 Rebeccah Jones Garreglwyd 23/05/1908 91 J Davies Rector
761 Owen J Roberts Caerhendre 29/06/1908 13 J Davies Rector
762 Margaret Humphreys Afonwen Terrace 02/08/1908 45 J Davies Rector
763 John Williams Tyddyn y Berth 02/04/1909 84 J Davies Rector
764 Charlotte A Williams Glanyrafon Llangybi Station 07/09/1909 84 J Davies Rector
765 John Roberts Caerhendre Abererch 21/09/1909 55 J Davies Rector
766 Ellen Jones Ty Mawr Fourcrosses 16/04/1910 95 Thomas Jones Llanaelhaiarn
767 Ann Williams Gwylfa Llanbedrog 12/08/1910 74 J Davies Rector
768 Laura Jones Rhydygwichiaid Denio 09/02/1911 71 J Davies Rector
769 Morris Williams Brynllefrith 25/02/1911 49 J Davies Rector
770 Robert Roberts Parcia Bach Criccieth 18/03/1911 64 J Davies Rector
771 William Hughes Ynys Llanarmon 26/04/1911 72 J Davies Rector
772 Anne Williams Ty Capel Fourcrosses 01/06/1911 72 J Davies Rector
773 John Jones Castell Coed 25/07/1911 75 Richard Hughes/J Davies
774 Jennie C Jones Gwindy Dolbenmaen 04/08/1911 29 J Davies Rector
775 Robert Evans Tan yr Erw Llanystumdwy 31/08/1911 78 J Davies/J P Lewis
776 Catherine Jones Bryn Penbryn 10/02/1912 81 J Davies Rector
777 Griffith Roberts Caerhendre Abererch 29/03/1912 90 J Davies Rector
778 John Jones Llystwrog Ynyscynhaiarn 04/05/1912 32 H Williams Ynyscynhaiarn
779 Martha Jones Felin Plasdu 10/06/1912 75 J Davies Rector
780 John R Jones Maesglas Clynnog 13/07/1912 65 J Davies Rector
781 Ann Roberts Moelfre Mawr Llanaelhaiarn 16/07/1912 92 J Davies Rector
782 Morris Williams Brynllefrith 23/07/1912 80 J Davies Rector
783 Maggie Jones Tan y Clawdd Clynnog 30/07/1912 3m J Davies Rector
784 Ellen Jones Felin Chwilog Llanystumdwy 15/08/1912 64 J Davies Rector
785 Mary Jones Felin Chwilog 31/08/1912 87 J Davies Rector
786 Robert Humphreys Garreglwyd 07/10/1912 76 J Davies Rector
787 Elizabeth Jones Madryn Terrace Chwilog 26/12/1912 75 T Woodings Pwllheli
788 Owen Williams Nyth y Driw Llangybi 14/01/1913 54 J Davies Rector
789 Jane Jones Penlon Ysgoldy Yokehouse 20/02/1913 66 J Davies Rector
790 Griffith J Roberts Carreg y Garth Llanfair Isgaer 19/06/1913 19 J Davies Rector
791 Mary Jones Tanyclawdd Clynnog 06/08/1913 42d J Davies Rector
792 Eliza E Jones 5 Talybont Cottages 08/08/1913 49 J Davies Rector
793 William Jones Cae Ffridd Llandwrog 27/03/1914 48 Henry Morris Llandwrog Highslide JS
794 James Hughes Gorswen 06/10/1914 76 J Davies Rector
795 Jane Roberts 2 Caellwyd Llanystumdwy 01/02/1915 75 J Davies Rector
796 Margaret D Watkins Madryn Villa Chwilog 29/06/1915 11d J Davies Rector
797 Edward Owen 1 Parciau Bach Criccieth 08/12/1915 59 J Davies Rector
798 Jane Jones Tai Newyddion Fourcrosses 11/12/1915 75 J Davies Rector
799 Daniel Evans Shop Llangybi 17/12/1915 57 J Davies Rector
800 Evan Owen Felin Pencoed Llanarmon 26/02/1916 77 J Davies Rector
Entries Per Page
Displaying Page of