Cyn 1752 newidiwyd rhif y flwyddyn drosodd ar Fawrth 25ain. 1752 oedd y flwyddyn gyntaf i Ionawr 1af fod yn ddiwrnod cyntaf y flwyddyn.
Daeth hyd i fod fel canlyniad i Ddeddf Calendr 1751. Felly, y diwrnod ar ôl 31ain o Ragfyr 1751 oedd Ionawr 1af 1752. Oherwydd hyn roedd 1751 yn flwyddyn fyrach na'r arferol.
Mae llawer o'r manylion yn y cofrestr yn annodd i'w ddarllen neu ar goll yn gyfangwbwl. Fe welwch farc cwestiwn ble mae hyn yn bod. Cymerwch hyn i ystyriaeth wrth gael golwg ar y manylion. Dylech gysidro ymweld a'r Archifdy neu gael copi gwreiddiol i gadarnhau cywirdeb unrhyw record.

Before 1752, the year number changed over on March 25th (Lady day). The year 1752 was the first year that January 1st was the first day of the year.
The Calendar Act of 1751 changed this, so that the day after 31 December 1751 was 1 January 1752. As a consequence, 1751 was a short year - it ran only from 25 March to 31 December.
Some of the details in the register are illegible or missing. Any enties which cannot be identified are left with a question mark in the box. Please bear this in mind when looking at the records. Obtain a copy or visit the Archices Department to get confirmation of the correctness of any individual record.

Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • NOTES - Nodiadau / Notes
  • H - Hanes / History
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
NOTES
H
1 Anne 07/05/1706 Daughter of Maurice John
2 Ellin Hugh vch 25/07/1706
3 Catherine Rowland 25/08/1706
4 Ellin Howell 02/03/1707
5 Jone Thomas 23/03/1707
6 Richard Jones 21/05/1707
7 Rachel Daniel Llanystumdwy 21/05/1707
8 Margaret Gwilim 12/10/1707
9 Richard William 16/12/1707
10 David Griffith 19/12/1707
11 John Evan 14/03/1707
12 Thomas Prichard? 17/03/1707
13 Mary Hugh vch 18/03/1707
14 Margaret John Ffoulk 24/03/1707
15 Ellin Cadwallad 30/04/1708
16 Elizabeth John 23/05/1708
17 Griffith John Powell 13/06/1708
18 David John Owen 19/09/1708
19 Mary Thomas 26/09/1708
20 Ellin Lloyd 29/11/1708
21 Lowry John David 26/12/1708
22 David John Llanystumdwy 09/01/1708
23 Lowry Thomas Llanystumdwy 24/02/1708
24 Anne William 18/08/1709
25 Richard Wynne 19/08/1709
26 Hugh 21/08/1709 Son of William Griffith
27 John Morris 09/09/1709
28 ? Morris 22/01/1709
29 Morris Ellis 03/05/1710
30 Griffith Owens 11/05/1710
31 John Gwerglodd Fawr 14/06/1710 Son of William Probert
32 John William 11/07/1710
33 Henry Robert 23/07/1710
34 Francis David 09/01/1710
35 Jane Richard vch Llanystumdwy 09/02/1710
36 Jane Peters 06/04/1711
37 John 11/04/1711 Son of Maurice Owen
38 Henry 01/05/1711 Son of William Probert
39 Thomas Prichard Llanystumdwy 08/05/1711
40 Robert Brady 31/05/1711
41 Catherine Thomas 22/06/1711
42 Hugh Jones 07/08/1711
43 John Hercules Llanystumdwy 07/08/1711
44 Ellis 15/08/1711 Son of Morris Evan
45 Richard Jones 23/09/1711 Son of John Humphrey
46 Elizabeth Jones 05/10/1711
47 Catherine Roberts 02/11/1711
48 Jane (B) 13/12/1711 Illigitimate of Lewis Griffith and Lowry Owen
49 Gwen (B) 23/12/1711 Illigitimate of Lewis Griffith and Lowry Owen
50 Jane 13/02/1711 Infant of Morris Owen and Anne Griffith
51 John 13/03/1711 Infant of John Owen and Jane Jones
52 Richard Carnguwch (Hired servant) 27/04/1712 Son of Wm Prichard (At Llangyby)
53 Catherine (B) 29/05/1712 Illigitimate of Andrew Griffith and Ellin Cadwalader
54 John 03/06/1712 Infant of John Morris and Jonet (At Llangyby)
55 Margareet Robert vch 15/07/1712
56 Jane Owen Garddu 23/09/1712
57 John William Llangyby Parish 25/09/1712
58 Gwen Jones Pen y bryn 29/11/1712 Wife of Richard Robert
59 Jane Rhedynog Abererch 12/12/1712 Daughter of Evan Prichard
60 Jane Owen Llanystumdwy 26/03/1713 Wife of Miller
61 Mary Bryn Gwyn 31/05/1713 Daughter of Evan Hughes
62 William Thomas 14/06/1713 Alias Wynne
63 Gainor Robert vch 30/07/1713
64 Anne Sallers 24/09/1713
65 Griffith Jones 15/12/1713 Son of John Griffith
66 Dorothy David 17/05/1714 At Llangyby
67 Pryscilla Hughes 23/05/1714
68 William Hughes 08/06/1714
69 Hugh Griffith 08/06/1714
70 John William 15/06/1714
71 Evan 17/06/1714 Son of Robert Evan
72 Dorothy Roberts 22/06/1714
73 William Probert 15/09/1714
74 Elizabeth 02/02/1714 Daughter of Griffith Roberts
75 Nonn Richard vch Abererch Parish 30/06/1715
76 John Llangyby Parish 25/09/1715 Son of Thomas Griffith and Lowry Hughes
77 Lowry William vch 1715 Wife of William Prichard Owen
78 John Cadwalader Jan 1715
79 Mary William 1715 Wife of John Owen Morris
80 Elizabeth Ty yn Llan 10/05/1716 Child of William Probert
81 Robert John Edmund 08/07/1716
82 Catherine Thomas 03/10/1716
83 Jane Jones 04/10/1716
84 Ellin Richard vch Llanystumdwy 26/12/1716
85 Margaret 26/12/1716 Daughter of Richard Owen
86 Catherine Edward vch Pencoed 19/02/1716 Wife of Richard William Miller
87 William Owen 02/04/1717 Weaver
88 Mary 06/04/1717 Daughter of Richard and Mary James
89 Mary Evans 16/05/1717
90 Owen 04/08/1717 Son of William Thomas (one of twins)
91 Samuel Roberts 05/11/1717
92 Griffith 26/02/1717 Son of Thomas Prichard
93 Jane Bryn Dewin 13/05/1718 Daughter of John Owen
94 Jane Owen 25/05/1718
95 Richard 05/09/1718 Son of John Evan
96 Margaret Cadwalader 14/12/1718
97 Jane 18/12/1718 Daughter of John Owen
98 Ellin Griffith Llanystumdwy Parish 05/02/1718
99 Jane John vch 22/02/1718 Wife of Thomas John William
100 Ellin Owen 12/03/1718
101 Jane Wynne Coedgau 18/04/1719
102 William Powell 22/05/1719
103 Dorothy Owen 10/07/1719
104 Richard Rhosgill 22/08/1719 Son of John Thomas
105 Dorothy 18/10/1719 Daughter of Maurice Owen
106 James Evans 20/10/1719 Son of James Owen
107 Morris William Abererch Parish 10/11/1719
108 Elizabeth 15/11/1719 Daughter of Robert John and Jane Griffith
109 Margaret Evan vch 03/01/1719
110 Nathaniel 28/01/1719 Son of Henry Parry
111 Richard Owen 05/04/1720
112 Jonet Evans 05/06/1720
113 Dorothy Robert vch 15/07/1720 Wife of Owen Thomas
114 Mary Jones John Griffith's House 05/10/1720 Poor Woman
115 Anne Morris 04/11/1720
116 Gainor Evan vch 04/12/1720
117 Gainor Edward vch 19/12/1720
118 Catherine Robert vch 28/12/1720
119 Jane 24/01/1720 Child daughter of Evan John
120 Catherine Ellis 04/03/1720
121 Richard Rhedynog 14/05/1721 Son of Evan Prichard
122 Richard Pencoed 14/05/1721 Son of Evan Prichard
123 Ellis Morris 14/07/1721
124 Mary 13/08/1721 Daughter of William John and Lowry Jones
125 Jonet John Owen 13/08/1721
126 Catherine John vch 15/09/1721
127 Margaret Thomas Llan Stiniog 21/09/1721
128 Anne John William Carnguwch 12/10/1721
129 Richard William 17/10/1721 Miller
130 Jane Pugh vch 19/10/1721
131 Griffith Morris 22/01/1721
132 Sibyll 28/01/1721 Daughter of Morris Owen
133 Lowry Lewis 04/02/1721
134 Cathrine 18/02/1721 Daughter of Griffith Roberts
135 Catherine Robert vch 23/02/1721
136 Lowry 23/02/1721 Daughter of Morris Evan
137 Ellin William 04/03/1721
138 Ellin Jones Llan Stiniog 04/03/1721
139 John Griffith 01/07/1721
140 Thomas Parry 16/08/1722 Child
141 Mary Ellis Llanystumdwy 02/09/1722
142 Samuel Abererch 09/11/1722 Son of Griffith Morris
143 John 06/01/1722 Son of William John Gabriel
144 William 12/02/1722 Son of John Morris Miller
145 John Owen Morris 18/04/1723
146 William 01/09/1723 Son of Richard Evan
147 David John Thomas 19/09/1723
148 Richard Lloyd 29/09/1723
149 Catherine 03/10/1723 Daughter of John Maurice
150 James 10/10/1723 Son of James Owen
151 Anne Humphrey 17/10/1723
152 Gladuce 09/11/1723 Daughter of Humphrey Jones
153 Richard Wynne 16/11/1723
154 Richard Roberts 06/12/1723
155 Emme Morris 07/02/1723
156 Ellin Owen Richards 24/02/1723
157 Anne Hughes 08/03/1723 Widow
158 Elizabeth Roberts Yscybor Newydd 04/04/1724 At Llangyby
159 Ellin Ellis 23/06/1724
160 Jane David Tyddyn y Clochydd 05/07/1724
161 Miriam 29/07/1724 Daughter of Thomas Griffith
162 Morris Owen 02/08/1724
163 Ellin 30/08/1724 Daughter of John Robert
164 Thomas John 15/11/1724
165 Catherine 08/12/1724 Daughter of Morris Owen
166 John Prichard 25/02/1724 Miller
167 Robert John 26/02/1724
168 John Morris 28/02/1724
169 William 14/03/1724 Son of Griffith William (late Wynne)
170 Griffith Pugh 30/03/1725
171 Grace 04/04/1725 Daughter of John Robert
172 John Thomas Ty yn Llan 07/05/1725
173 John Evan 20/06/1725
174 Joseph Williams 08/08/1725
175 Robert Griffith 16/12/1725
176 Ellin William 19/12/1725
177 Owen Thomas 13/01/1725
178 John Evan 30/01/1725 Miller
179 Ellin John vch 13/03/1725
180 Robert Llanystumdwy Parish 14/04/1726 Son of Henry Morris
181 William Probert 15/04/1726
182 Ellin 06/07/1726 Daughter of David Prichard Weaver
183 Ellin John vch 21/12/1726
184 Anne Owen Llanystumdwy Parish 26/02/1726
185 James Griffith Abererch Parish 19/05/1727
186 Robert Prichard 06/10/1727
187 Robert Thomas 06/10/1727
188 William Morris 12/01/1727
189 Catherine Francis 16/01/1727
190 Richard John Powel 21/01/1727
191 Lowry Hughes Abererch Parish 03/03/1727
192 Ann 09/06/1728 Daughter of John Robert and Jonett
193 Gwen Richard John vch 28/06/1728
194 Griffith Bevan 04/08/1728
195 Humphrey William 25/08/1728
196 Evan Hughes 27/08/1728
197 Ellin John 27/08/1728
198 Ann Richard vch 27/08/1728
199 Jane William 15/09/1728
200 Humphrey Robert 04/10/1728 At Llangyby
201 Mary Owen 18/10/1728
202 Robert 10/11/1728 Son of Thomas Prichard
203 Catherine 26/01/1728 Daughter of Edward John William Infant
204 Jonett William 08/03/1728
205 Gaynor Robert vch 16/03/1728
206 Eleanora John 08/04/1729
207 John Owen 25/05/1729
208 Owen John Jones 24/06/1729
209 Griffith Hughes 11/07/1729
210 Margaret William 30/08/1729
211 Jane Owen 31/08/1729
212 Daniel Jones 12/09/1729
213 Lowry 21/09/1729 Daughter of John Morris
214 Jonett William 23/09/1729
215 Owen Griffith 12/12/1729 Child
216 Lowry Jones 16/12/1729
217 William Owen 01/01/1729
218 John Thomas 03/01/1729 Child
219 Griffith Prichard 25/01/1729
220 James Griffith 29/01/1729
221 Owen Roberts 01/02/1729
222 Robert Parry 02/02/1729 Child
223 Catherine Thomas 15/02/1729
224 John Morris 22/02/1729 Child
225 William Hughes 26/02/1729
226 Margarett Robert 01/03/1729 Child
227 James Owen 15/03/1729
228 Evan Robert 15/03/1729 Child
229 Martha Morris 22/03/1729 Child
230 Anne Hughes 03/05/1730 Child
231 John William 07/05/1730 Child
232 Mary Roberts 12/07/1730
233 Anne Foster 02/08/1730 Stranger (Child)
234 Dorothy Owen 04/08/1730
235 Catherine Thomas 05/09/1730 Child
236 Mary Richard vch 10/09/1730
237 William Daniel 27/09/1730
238 Jane Richard vch 11/10/1730 Child
239 Margaret Morgan 20/10/1730 Child
240 Rowland Roger 18/12/1730
241 Catherine Richard 24/01/1730 Llanystumdwy
242 John Williams 28/01/1730 Llanystumdwy Child
243 Richard John Morris 07/02/1730
244 Robert Prichard 09/03/1730
245 Gwen Roberts 05/04/1731
246 Richard William 11/04/1731 Poor Stranger
247 Griffith William 13/04/1731
248 Thomas Rhosgyll 04/07/1731 Child of John Thomas 2 months old
249 William John Bryn y Gwynt 12/11/1731
250 William Griffith Ty Hir 22/11/1731
251 Anne Prichard 28/11/1731 Child
252 Catherine John William Llangybi Parish 14/12/1731 Highslide JS
253 Gainor Roberts 23/12/1731
254 Eleanor Cadwalader 24/12/1731
255 William Prichard 18/01/1731
256 Thomas Morgan 06/02/1731 Baptized child 30/01/1731
257 Lowry William 20/02/1731
258 Samuel Parry 19/03/1731 Brothers
259 John Parry 19/03/1731 Brothers
260 John Thomas Rhosgill Fawr 07/08/1732
261 Anne Lloyd 16/12/1732 Daughter Lewis Lloyd late Rector 1702
262 Anne Penbryn 26/01/1732 Daughter Evan Prichard and Anne Lloyd
263 Hugh Thomas 22/03/1732
264 Sarah Thomas 24/03/1732
265 Gainor Morris 27/03/1733
266 Hugh Thomas 17/04/1733 Child
267 Jane 26/06/1733 Daughter of James Owen
268 Robert Parry 19/08/1733 Child
269 Catherine Parry 02/09/1733 Child
270 Anne Price 18/10/1733
271 Anne 30/11/1733 Baptized 25/10/1733
272 Owen William 13/01/1733
273 Maurice Evan 04/03/1733 Fuller Plasdu Mill
274 Samuel Daniel 13/08/1734 Child
275 Anne Thomas 08/09/1734
276 William Prichard Owen 19/11/1734
277 Mary 21/11/1734 Daughter of Maurice
278 Solomon 08/12/1734 Son of Solomon Evan
279 Margaret Thomas 15/12/1734
280 Thomas John William 27/12/1734
281 John Griffith 07/01/1734 Child
282 Jane Robert 28/03/1735 Child
283 Elizabeth Evan 25/04/1735 Child
284 Jane Williams Rhosgill Fawr 03/05/1735
285 Evan David Castellcoed 18/05/1735
286 Mary Owen 21/05/1735
287 Eleanor Plasdu 30/05/1735 Daughter of John Morris
288 Jane David 05/06/1735 Child
289 Gwladys Roberts 20/07/1735
290 Richard 21/09/1735 Son of Robert William Smith
291 Mary Jones Ty yn y llan 06/11/1735
292 Gwen William 17/02/1735 John Sanderson's wife
293 Catherine Powell 16/07/1736
294 Owen Griffith 25/07/1736 Child
295 Catherine Hughes 26/09/1736 Wife of Robert Mordecai
296 Robert Roberts 12/10/1736 Child
297 Mary Griffith 17/10/1736 Child
298 Elizabeth Robert 27/01/1736 Child
299 Margaret Griffith 08/02/1736 Child
300 Jonet Daniel 13/05/1737
301 Catherine Owen 19/05/1737
302 Jane Thomas 07/06/1737
303 Eleanor Lewis 26/06/1737
304 John Jones 31/07/1737 Infant
305 Mary William 31/07/1737 Infant
306 Hugh Bevan 28/08/1737 Sadler
307 John Thomas Abererch Parish 04/09/1737
308 Daniel Gwrnallt 16/09/1737 Son of John Roberts
309 William Griffith 04/10/1737 Child
310 Griffith Thomas 11/10/1737 Child
311 William Thomas Garddu bach 16/10/1737 Son of Thomas William
312 Gwen Owen Lletty wynn 10/11/1737
313 William Llanystumdwy Parish 24/11/1737 Son of John Prichard Fuller
314 Richard William 29/11/1737 Infant
315 James Griffith 29/11/1737 Infant
316 John Ellis 22/12/1737
317 Margaret Jones 26/12/1737 Infant
318 Mary Parry 26/12/1737 Infant
319 William Robert 02/02/1737 Child
320 Anne 19/03/1737 Daughter of Robert William - Smith
321 Margaret William 05/05/1738
322 Anne Maurice 16/07/1738 Child
323 Jane Thomas 18/08/1738
324 William 12/11/1738 Son of Robert Prichard Fuller
325 Henry Parry 12/12/1738
326 Eleanor Prichard 07/01/1738
327 Elizabeth Owen 28/01/1738
328 Anne 08/02/1738 Daughter of Robert Mordecai
329 David Prichard 25/02/1738 Taylor
330 Jane Roberts Llwyndwyfor 04/03/1738
331 Martha Eames 20/03/1738
332 Anne 07/06/1739 Daughter of Robert Wm - Smith
333 Gwladys Jones 10/07/1739 Wife of John Humphrey
334 Catherine Humphrey 26/07/1739
335 John 05/08/1739 Son of Thomas David
336 John Evan Bryncaled 26/08/1739
337 Robert Jones 12/02/1739 Child
338 Jane Griffith 17/02/1739
339 Evan 09/03/1739 Son of Griffith Daniel
340 Edward Prichard Abererch Parish 20/04/1740
341 Mary Williams 30/04/1740
342 Evan Prichard Pencoed 20/05/1740
343 William 29/06/1740 Son of Robert John Ellis
344 Jane Thomas 27/07/1740 Child
345 Anne Robert 30/12/1740 Child - Daughter of Robert Prichard Fuller
346 Griffith 07/12/1740 Twin boy of above
347 Gaynor Benjamin 07/12/1740
348 Lowry Robert vch 01/03/1740
349 Mary Thomas 08/04/1741
350 Jane Jones 04/05/1741 Tollgoed (late of)
351 John Jones 20/05/1741 Child
352 Elizabeth John 04/06/1741 Child
353 Jane Prichard 24/06/1741 Child
354 Eleanor 06/10/1741 Daughter of Robert John Ellis
355 Maurice Elias Lletty Wynn 20/12/1741
356 William Bryn y gwddyn issa 28/03/1742 Son of Tobias Williams
357 John Humphreys Pennarth 08/05/1742
358 Emma 18/05/1742 Daughter of Thomas David weaver
359 Jane 03/08/1742 Daughter of Hugh Wm Maurice
360 Evan Cadwalader 29/08/1742
361 William John 12/12/1742 Child
362 Margaret Thomas 21/12/1742
363 Hugh William Maurice 01/01/1742
364 Eleanor Gabriel 04/01/1742
365 Lowry Richard vch Drwsdaugoed 18/01/1742
366 Catherine Bithel 25/01/1742
367 William Parry 28/01/1742
368 Mary Evan John vch 06/02/1742
369 Owen Richard David ap 18/02/1742
370 John Roberts Bryn y bachau 19/02/1742
371 John Jones 20/02/1742 Child
372 William Prichard 25/02/1742 Weaver
373 Thomas Jones 06/03/1742 Child
374 Henry Thomas 08/03/1742
375 Robert Parry 08/03/1742 Son of above Henry Thomas
376 Eleanor Jones Glan y Morva 08/03/1742
377 Richard Owen 11/03/1742
378 Jane Maurice 18/03/1742
379 Eleanor Maurice 20/03/1742
380 Jane William 27/03/1743
381 Mary Philips 21/04/1743
382 Anne Ellis 10/05/1743 Child
383 Evan Prichard 19/05/1743
384 Henry Prichard 20/05/1743
385 William Jones 22/05/1743 Child
386 Lowry William Abererch Parish 31/05/1743
387 Margaret Evans 02/06/1743
388 John Owen 24/07/1743
389 Elias Humphrey 31/07/1743
390 Robert Griffith 14/08/1743 Child
391 Mary Cadwalader 28/08/1743 Child
392 Robert Mordecai 06/09/1743
393 Jane Garddu fawr 10/11/1743 Daughter of John Jones
394 Trajan Hughes Plas ? 04/02/1743
395 John Maurice 18/03/1743 Child
396 Mary Thomas Tyn rhos bach 02/04/1744 Child
397 Anne Wynne 03/06/1744
398 Mary Ellis 11/09/1744 Child
399 John Prichard Caer mab bach 25/11/1744 Labourer
400 Mary Tyddyn Mawr 17/02/1744 Daughter of Owen James
401 Jane Richard vch Plas Llanarmon 15/12/1745 Poor dytracted woman
402 John Daniel Chwilog 31/01/1745 Tenant
403 Robert John Ellis Tyn y Caeau 06/04/1746 Tenant
404 Judith Thomas Garddu fawr 06/04/1746 Poor woman died at G F
405 William Tynygors nr Plasdu Mill 13/04/1746 Son of John Roberts
406 Elias Maurice Llettywynn 10/06/1746 Freeholder
407 Owen James Tyddynmawr Ffriwlyd 22/07/1746 Tenant
408 Robert Chwilog 27/11/1746 Son of Richard Jones Smith
409 Richard Brynygwdyn ucha 18/01/1746 Son of Thomas Prichard Smith
410 Griffith Roberts Pen uchen 24/01/1746 Tenant
411 John Glanymorfa 28/04/1747 Son of John Cadwalader
412 Sarah Garddu bach 27/08/1747 Daughter of Hugh Salomon
413 William Bottach 22/09/1747 Son of Wm John Labourer
414 Eleanor Chwilog 15/11/1747 Daughter of Henry William
415 Anne Bottach 07/02/1747 Daughter of David Owen Shoemaker
416 Lowry Ty'n Werglodd Llan Gybi 12/03/1747 Daughter of James Owen
417 Eleanor John Rhosgyll fawr 08/04/1748 Child
418 Thomas Tyddyn y Felin 08/05/1748 Son of John Jones Labourer
419 Jane Evan vch Pennarth ucha 10/05/1748 Wife of Evan John
420 Mary Ty'n y Werglodd 14/05/1748 Daughter of James Owen
421 Thomas Llwyndwyfog late of 31/05/1748 Son of Robert Mordecai deceased
422 Elizabeth Evans Garddu fawr 08/07/1748 Wife of Richard Evans
423 Maurice Plas Llanarmon 29/07/1748 Son of John Ellis Wynne
424 Mary Lewis Chwilog 20/09/1748 Wife of Richard Jones
425 Anne Plasdu Walkmill 03/10/1748 Daughter of Robert Prichard Fuller
426 William Traian 01/12/1748 Son of Griffith Prichard Glazier
427 John William Llanystumdwy Parish 26/03/1749 Infant
428 Lowry David Byrdrain 23/04/1749 Spinster
429 Ellin Griffith Ty'n y Gerddi 25/04/1749 Spinster
430 Anne Hughes 21/05/1749 Infant of Hugh Jones Miller
431 Margaret Owen Abererch Parish 23/05/1749 Widow
432 John Owen Orsedd 24/08/1749 Shoemaker
433 William Roberts Plasdu Walk mill 18/09/1749 Child baptized 31/08/1749
434 Jane Brynygwynt 15/10/1749 Daughter of Robert William
435 Mrs. White 28/12/1749
436 Anne Thomas Ysgubor fawr 03/05/1749 Widow
437 John 27/05/1750 Son of Richard Prichard
438 Elizabeth Evan vch 12/06/1750 Widow
439 David Prichard 12/06/1750 Infant
440 Lowry Hughes Ty hir 30/06/1750 Wife of William Griffith
441 David Pencoed Mill 26/08/1750 Son of Richard Evan Miller
442 Solomon Jones Tanrallt 16/09/1750 Miller
443 Robert Jones Brynysach? 26/10/1750 Yeoman
444 John Tynycaeau 05/11/1750 Son of Robert John Ellis
445 Mrs. Parry Cefnllanfair 08/11/1750 Wife of Love Parry
446 Evan John Pennarth ucha 27/11/1750 Labourer
447 Richard John Bevan ap 03/12/1750 Fuller
448 Richard William Bryncaled 03/03/1750 Weaver
449 Griffith William 27/03/1751 Vagrant
450 John William Llanystumdwy Parish 28/03/1751 Infant
451 Anne Prichard Pennarth ucha 08/04/1751 Infant daughter of Richard Evan
452 John Griffith Gelli hir 14/06/1751 Infant son of Griffith Hughes
453 Richard (B) Abererch/Llanystumdwy 22/07/1751 Son of Hugh Griffith and Anne Jones
454 Ellis Tyddyn y Felin 11/08/1751 Son of John Jones
455 William Jones Penbryn isa 08/09/1751 Infant baptized 06/09/1751
456 William Jones Brynygwdyn isa 08/09/1751 Infant son of John Wm Maurice Labourer
457 Evan Prichard Penbryn 07/11/1751 Gent
458 Jane Thomas 12/11/1751 Widow
459 Mary Richard Shon vch 29/03/1753
460 David Evan 30/07/1753 Yeoman
461 Evan 09/10/1754 Infant of Richard Evan and Martha
462 Robert Prichard 24/10/1754 Fuller
463 William Salmon 07/02/1755
464 Mark Griffith 29/05/1755
465 Jane Jones 07/08/1755 Infant
466 William Jones 13/08/1755 Labourer
467 Lowry Williams 16/08/1755 Infant
468 Jane Mordecai 30/10/1755
469 Margaret Prichard 07/11/1755
470 Jane Mordecai 30/11/1755
471 Lowry Richard vch 29/12/1755
472 Jonet Thomas 28/02/1755
473 Richard Evans 27/02/1755 Gent
474 Anne Rowland 15/04/1755 Wife of Robert John Humphrey
475 Jonet Thomas 22/02/1756 Spinster
476 Richard Evans Penbryn 27/02/1756 Gent
477 Anne Rowlant 13/04/1756
478 Sara Griffith 11/05/1756 Widow
479 Margaret Jones 23/08/1756 Infant
480 Catherine Griffith 28/01/1757 Widow
481 Martha Jones 09/03/1757 Daughter of John Wm and Margred Roberts
482 Robert Griffith 21/04/1757 Yeoman
483 William Prichard 02/02/1758
484 William 10/02/1758 Son of John Evan
485 Griffith 18/02/1758 Son of William Williams Farmer
486 Catherine Roberts Bryn y Gwynt 28/03/1758
487 Owen Roberts 31/03/1758 Farmer
488 John Williams 27/07/1758
489 Catherine Owen 17/08/1758
490 Robert 27/10/1758 Son of Robert Thomas
491 Ann Roberts 27/01/1759
492 Ann Owens Pencoed bach 04/02/1759
493 Mary Williams 11/02/1759 An old English woman
494 William Prichard Pencoed bach 11/02/1759
495 Mary Garnons Glanymorfa 13/03/1759
496 Anne Penbryn 20/03/1759 Daughter of Richard Evans Gent deceased
497 Ellinor Prichard 11/04/1759
498 John Prichard 25/04/1759 Child
499 Martha Griffith Abererch Parish 27/04/1759 Widow
500 Lowry Roberts Llangybi Parish 29/04/1759
501 John Evan Gelli gron 04/08/1759
502 Griffith Cadwalader 23/08/1759 Labourer
503 Elizabeth Williams 09/12/1759 An Old Maid
504 Robert Owen 13/12/1759 Child
505 Owen Humphrey Dulwyn 11/01/1760
506 Dorothy Dulwyn 23/03/1760 Daughter of Robert Cadwalader Weaver and Jane
507 Roger Thomas Penbryn 09/02/1761
508 Gaunor Owen 29/01/1762 Child
509 Elizabeth Prichard Pencoed 11/02/1762 Widow
510 Cadwalader Williams Lletty Wynn 25/03/1762
511 Mrs Hughes Plas Llanarmon 04/05/1762
512 Lewis Griffith Castellcoed 16/05/1762
513 Margaret Jones Bryn y bacha 17/05/1762
514 Elizabeth Thomas 18/05/1762 Wife of William Williams Clerk
515 David Roberts 10/08/1762 Labourer
516 Catherine Evans Pencoed 26/11/1762
517 Catherine Jones Plas Griffith ab Evan 09/12/1762
518 Morris Ellis Plas Griffith ab Evan 30/12/1762
519 Richard Williams Pencoed bach 03/02/1763 Farmer
520 Samuel Morris 18/02/1763 Infant
521 William Prichard 24/06/1763 Infant
522 Robert Prichard 24/06/1763 Infant
523 Robert Williams 11/07/1763 Infant
524 John Williams Bryn Llefrith Fawr 21/08/1763
525 John Hughes 21/08/1763 Infant
526 Jane Morris Plas Griffith ab Evan 04/10/1763
527 William Humphreys 21/10/1763 Infant
528 Margaret Morris Cae'r Mab Mawr 25/11/1763
529 Owen Roberts 28/02/1764 Weaver
530 Jane Roberts Bryn y Bacha 03/03/1764
531 John Williams 25/03/1764 Infant
532 Griffith Williams 26/06/1764 Infant
533 Jane Owens Cae'r mab bach 09/09/1764
534 William Jacob Garnedd 08/04/1765 Labourer
535 Robert Roberts 21/07/1765 Infant
536 Griffith Evans 11/09/1765 Infant
537 Elizabeth Roberts 02/10/1765 Wife of Morris Owen
538 Griffith Jones Drws dau goed 22/10/1765
539 Lewis Prichard Castellcoed 29/10/1765 Smith
540 Elinor Jones Cae'r Mab 11/01/1766 Spinster
541 Elinor Griffith Bryn y Gwdyn 29/05/1766 Widow
542 Griffith Penychen 04/08/1766 Son of Evan Parry and Anne Jones
543 Sarah Jones Mur Cwtt Lloer 05/09/1766 Wife of Griffith Roberts
544 Elizabeth Williams Ty Hir 11/09/1766 Daughter of Mr Williams and Jane his wife
545 Catherine Thomas Trayen 20/09/1766 Wife of Robert Owen Weaver
546 Mary Roberts Llys Badryg 26/09/1766 Wife of William Beavan
547 Anne Dulwyn 28/09/1766 Daughter of Wm Jones Lab and Jane Lloyd
548 Elinor Owen Tyddyn Mawr 30/09/1766 Wife of Robert Owen Labourer
549 Elinor 05/10/1766 Daughter of Wm Jones Lab and Jane Lloyd
550 Robert Hendre Feinws 21/10/1766 Son of Richard Evan
551 John Prichard Gwag Noy 23/10/1766
552 Robert Owen Trayen 01/11/1766 Weaver
553 Evan Roberts Bryn Rhydd 11/12/1766 Yeoman
554 William Williams 01/01/1767 Late Clerk
555 Jane Rowland Bryn Caled? 07/01/1767 Widow
556 Jane Jones Ty'n Cae Abererch 17/01/1767 Widow
557 John Griffith Tyddyn y berth 16/05/1767 Yeoman
558 John Thomas Rosgill Fawr 29/05/1767 Gent
559 Howel Jones Penbryn Hyddigl 19/06/1767 Labourer
560 Robert and John (B) Tyddyn y Felin 19/06/1767 Sons of John Jones by Catherine
561 Sarah Jones Tyddyn y Berth 30/06/1767 Widow
562 Margaret Ellis Tyddyn y Felin 09/07/1767
563 Ellin William Byrddrain 26/07/1767 Widow
564 Mary Jones Llanystumdwy Parish 11/08/1767 Spinster
565 Anne Jones Glan'r Afon 21/08/1767
566 John Robert Llanystumdwy Parish 07/09/1767 Fuller
567 Anne Morthy Gwag y Noy 20/09/1767 Widow
568 William 20/09/1767 Infant of John Williams Shoemaker
569 Mary Tyddyn Mawr 08/10/1767 Wife of Robert Owen Labourer
570 John Morris Cefn Cynferth 03/11/1767 Yeoman
571 Jane Edward 09/11/1767 Wife of Robert Thomas Smith
572 John Thomas Plas Llanarmon 17/11/1767 Freeholder
573 Edward Roberts 21/11/1767 Singleman
574 Dorothy Roberts Rosgill fawr 25/11/1767
575 Anne Thomas Brun y Penrhyn 06/02/1768
576 Jane Roberts Brun y Gwdyn 06/02/1768 Infant
577 Maurice Owen Tyddyn Mawr 18/02/1768 Yeoman
578 Rachel Pennarth 27/02/1768 Daughter of Love Parry and Sydney Parry
579 Thomas Jones Plas Llanarmon 01/03/1768 Infant
580 David Robert 02/04/1768 Son of David Roberts Fuller and Jane
581 Catherine Jones Tan y Clogwyn 18/06/1768
582 Ellis Williams 23/06/1768 Infant
583 Robert Owen Tyddyn Mawr 31/07/1768 Labourer
584 John Hughes 14/08/1768 Infant
585 Evan (B) Thomas 02/10/1768
586 Elizabeth Humphrey Tir Melus 19/10/1768
587 Mary Morgan Murgwtylloer 24/12/1768
588 Mary Jones Cefn Cynferth 22/02/1769 Infant
589 Sydney Lloyd Cefn Plas Du 16/04/1769
590 Margaret Thomas Plas Llanarmon 22/04/1769 Widow
591 Anne Jones Penychen 07/08/1769 Widow
592 Robert Roberts 10/09/1769 Infant
593 Catherine 29/09/1769 Daughter of John Evan Labourer and Mary
594 Rowland 17/10/1769 Son of Griffith Humphrey Labourer and Mary
595 Jane Pennarth Ucha 21/10/1769 Daughter of Humphrey Owen and Mary
596 William and Mary 19/11/1769 Infants of Evan Jones and Jane
597 David Jones 07/12/1769 Infant
598 Mary Jones 19/12/1769 Spinster
599 William Morris Plas Du 26/12/1769 Yeoman
600 Elizabeth Jones 14/01/1770 Infant
601 William Prichard 11/02/1770 Infant
602 Jane Morris 02/03/1770 Spinster
603 Jane Thomas Plas Llanarmon 21/03/1770 Infant
604 Anne Watkin Tan y Llan 14/04/1770 Infant
605 John Roberts Cefn'r Hafod 29/04/1770 Infant
606 Love Pennarth 04/05/1770 Son of Love Parry and Sydney Parrt
607 Mary Ellis Ty'n Cae 22/05/1770
608 John Williams Pencoed 14/06/1770 Widower
609 Jane Griffith Tyddyn Mab Du 06/07/1770
610 Elizabeth Roberts 28/09/1770 Widow
611 Elizabeth (B) 16/12/1770 Daughter of Thomas Williams and Catherine
612 Griffith Parry 21/12/1770 Infant
613 Robert Evan Ty'n Llan 22/12/1770 Widower
614 Griffith Williams 20/01/1771 Infant
615 Daniel 19/04/1771 Son of John Evan and Mary Daniel
616 Ellin Hughes 28/04/1771 Infant
617 John William 20/05/1771 Infant
618 William Hughes 05/09/1771 Infant
619 Jane Edward vch 23/09/1771 Widow
620 James Owen Roberts Llangybi Parish 05/10/1771 Yeoman
621 Gwen Evan vch Abererch Parish 17/10/1771 Widow
622 Griffith Williams 27/10/1771 Infant
623 Humphrey Owen Pennarth Ucha 02/01/1772 Yeoman
624 Richard Roberts Ty'n Llannor 11/01/1772 Singleman
625 Lowry Jones 21/01/1772 Widow
626 Mary Williams 27/01/1772 Infant
627 Mary Williams 29/03/1772 Infant
628 Richard Jones 11/04/1772 Infant
629 Jane Roberts 26/04/1772 Infant
630 Jane Williams Pen y Bryn 01/08/1772
631 Anne Roberts 17/04/1773 Infant
632 William Williams Plas Llanarmon 17/05/1773
633 Catherine Williams Ty'n Llann 30/08/1773 Spinster
634 John Cae'r Mab 28/04/1774 Son of Robert Griffith
635 Gwen Lewis Bryn y Gwdyn Ucha 30/06/1774
636 John Jones Pencoeyd 21/07/1774 Infant
637 Griffith Roberts Pandy Chwilog 18/09/1774 Infant
638 Mary Mur Cwtt y Lleur 04/10/1774 Daughter of Griffith Roberts
639 Grace Owen Hendre Bach Abererch 20/10/1774 Daughter of Owen Roberts
640 Margaret Pen Rhos Abererch 17/11/1774 Daughter of Morris Jones
641 Thomas Owen 02/12/1774 Infant
642 Elizabeth Owen 17/12/1774 Infant
643 Mrs Williams Ty Hir 24/12/1774
644 Ellis Jones Coed Gay Gwyn 24/02/1775
645 Margaret Bryn y Gwynt 24/02/1775 Daughter of Griffith Hughes
646 Henry Roberts Bryn Ceirch 20/04/1775 Son of Robert Parry
647 Robert Evans Rev 29/04/1775 Curate Llangybi and Llanarmon
648 William Jones Llandudwen 14/05/1775 Infant
649 Anne Roberts 15/09/1775 Infant
650 Lowry Ellis 09/12/1775
651 Anne Humphrey 19/12/1775
652 Elizabeth Morris 19/03/1776
653 William Griffith Ceven Plas Du 23/06/1776 Taylor
654 Anne Jones Penochain 26/10/1776
655 Jane Jones Orsedd 20/01/1777
656 Jane Owens Abererch Parish 17/03/1777
657 John Williams Plas Llanarmon 06/05/1777
658 John Evan Pen Coeyd bach 3107/1777
659 Moses ? Griffith? 10/11/1777
660 Lowry Mortyka 20/12/1777
661 Gaunor Griffith Ceya Gwynion 13/01/1778
662 Roger Morris 09/05/1778 Singleman
663 John Thomas 22/08/1778 Infant
664 Catherine Humphrey Gwernallt 22/08/1778
665 Robert Thomas Tirmelys 12/12/1778
666 Henry Evans 26/01/1779 Infant
667 Robert Griffith Bryn Gwyn 11/05/1779
668 Griffith Jones Tyn y Gors 08/07/1779
669 Jane Roberts 22/07/1779 Infant
670 Owen Roberts Abererch Parish 08/08/1779
671 Owen Jones 10/08/1779 Infant
672 Anne Jones 31/08/1779 Infant
673 Mary Parry 04/01/1780 Infant
674 Martha Roberts 19/01/1780 Infant
675 Robert William Brun y Gwynt 27/01/1780
676 Catherine Prichard Dulwyn 12/03/1780 At Llan Gybi
677 William Evans Castell Coed 31/03/1780
678 Georges Teares Rhosgell fawr 17/11/1780
679 Griffith William Garnedd 01/12/1780
680 Lowry Jones Bryn Llefrith 12/01/1781
681 Lowry Owen 02/02/1781 Infant
682 Humphrey Jones 10/02/1781
683 Gwen Jones 10/02/1781 Wife of Humphrey Jones above
684 Mary William 14/04/1781 Infant
685 David Roberts Ty allan y Clochydd 21/06/1781 Infant
686 Henry Jones Ty yn y Caey 07/08/1781
687 David Prichard Cefen Plas Du 07/11/1781
688 Mr Williams Ty Hir 08/01/1782
689 Elizabeth Hughes Rhosgell Fawr 28/01/1782
690 William Thomas 14/02/1782 Infant
691 Jane Roberts 21/02/1782 Infant
692 John Griffith Daniel 09/03/1782
693 Elin Williams 12/04/1782 Spinster
694 Robert Thomas Chwilog 02/05/1782 Smith
695 Robert Morris 02/05/1782 Infant
696 David Rice 07/05/1782 Infant
697 Jonet Ellis 07/05/1782 Infant
698 Griffith Morris 07/05/1782 Infant
699 Lowry Williams 09/05/1782 Wife of Robert Thomas Smith
700 John Jones Tyddyn Felin 14/05/1782
701 Ragel Jones 25/05/1782 Infant
702 Elinor Roberts 28/05/1782 Infant
703 John Morris 29/05/1782 Singleman
704 Martha Jones 02/06/1782 Spinster
705 Elinor Ellis 04/06/1782 Infant
706 Anne Hughes Pandy Chwilog 14/06/1782
707 Jonett Edward 23/06/1782 Infant
708 Mary Jones Ty'n y Gors 28/06/1782 At Llangybi
709 Richard William 30/06/1782 Infant
710 Anne Roberts 04/07/1782 Spinster
711 Owen Evans 08/09/1782 Infant
712 Mrs Rowlands Penarth Fawr 30/09/1782
713 John William Penarth 01/02/1783
714 John Prichard Bryn Caled Bach 25/02/1783
715 Robert Edward 09/03/1783 Infant
716 Elinor Owen Lletty Wynn 15/05/1783
717 Jonett Jones 23/08/1783
718 Anne Owen 14/12/1783
719 Anne Prichard 17/04/1784
720 William Evan Pencoed fawr 20/04/1784
721 Richard Evan Hendre feinws 30/06/1784
722 Elizabeth Win Llety Wyn 03/07/1784
723 Mary Parry 20/07/1784 Infant
724 Elisabeth Hughes 05/08/1784
725 John Griffith Beudy Main 09/09/1784
726 John Prichard 04/11/1784 Infant
727 John William Cae'r Mab 23/11/1784
728 John Salmon 18/01/1785
729 David William 17/02/1785 Son of Wm Williams Clerk
730 Griffith Daniel 22/02/1785
731 Daughter(Cathrine?) Llety Wun 22/02/1785 Daughter of John William
732 Lowry Griffith 04/03/1785
733 John Ellis 04/03/1785
734 William Parry 23/04/1785 Infant
735 Gwen Griffith Drws y Coyd 14/05/1785 Infant
736 Jane Hughes Bryn Dewin 08/08/1785
737 Robert Griffith Gelli hir 05/01/1786
738 John Roberts Orsedd 16/02/1786
739 Jonett Parry Ceven rhafod 05/06/1786
740 Elinor Williams Pen y Bryn 16/09/1786 Wife of Richard Hughes
741 John Kadwalader 12/12/1786
742 Anne Griffith Bryn Ceirch 14/02/1787
743 Lowry Morris 30/03/1787 Infant
744 Robert Williams Llangybi Parish 31/03/1787
745 Richard Evans Gaurddy 26/07/1787
746 John Eliseus 27/11/1787
747 John Jones Drws day Goeyd 18/12/1787
748 Rowland Owen 30/05/1788
749 Robert Griffith 03/07/1788 Son of Griffith Roberts
750 Jonett Roberts Ty yn Terfun 05/07/1788
751 Ellin Hughes Brynn y Gwunt 04/11/1788
752 Catherine Williams Ty'n Gorse 10/01/1789
753 Richard Hughes Pen y Bryn 16/01/1789
754 Catherine Jones 07/02/1789
755 Ellin Jones Pencoiyd 05/05/1789
756 William David 06/10/1789 Infant
757 Treffina Morris Llwyn Dwyfog 04/02/1790
758 Robert Hughes Ty yn Rhos 11/02/1790
759 Owen Humphrey 08/03/1790 Infant
760 Hugh Williams 10/06/1790
761 Reece Morris Plas Du 24/08/1790 At Llan Gybi
762 Morgan Griffith Plas griffith bevan 08/10/1790 Infant son of Robert William
763 Sarah Williams Bryn Llefrith 26/11/1790 Infant
764 Jane Edwards Bryn Gwyn 28/11/1790 Infant
765 Ellin Morris Garnedd 02/07/1791 Widow of Griffith William
766 Elizabeth Prichard 11/08/1791 Widow of Hugh Solomon
767 Robert Parry Bryn Cerch 25/08/1791
768 Jane Hughes Coedcaebach 21/09/1791 Spinster
769 John Williams Bryn Caled 21/01/1792 Yeoman
770 Mary Jones Ty yn y Rhos 28/02/1792 Infant
771 John Drws dau Goed 28/02/1792 Son of William Roberts
772 Elizabeth Parry Tyn y Lon 18/05/1792
773 Henry Thomas Goed cae Gwyn 01/06/1792 Farmer
774 William Owen Pencoed Mill 02/06/1792
775 William Jones Gaerddu Fawr 27/09/1792 Infant
776 William Simon Plas Llanarmon 04/10/1792
777 Owen Prichard Ty yn y Llan 12/01/1793
778 John Prichard Llwyn Dwyfog 14/01/1793
779 Jane Thomas Plas Llanarmon 11/07/1793 Widow
780 Owen Griffith Llanystumdwy Parish 06/09/1793
781 Margaret Roberts Brynn Caled 21/11/1793 Widow
782 Owen Griffith Gaurddy bach 10/02/1794 Fuller
783 Elizabeth Williams Tyddyn Mab Du 04/03/1794
784 Catherine Roberts Ty yn y Rhos 13/03/1794
785 Edward Williams Chwilog 18/06/1794
786 Ann Williams Tan y Lan 31/07/1794
787 Jane Jones Cefn Crin 10/08/1794 At Llan Gybi
788 Ann Roberts Beudy Glan yr Afon 21/08/1794 Infant
789 Elinor Griffith Chwilog 15/01/1795
790 Anne Thomas Llwyndyrus Parish 06/03/1795 Wife of John Elias
791 William Prichard Bryn y Gwdyn 10/08/1795
792 Margaret Lloyd Abererch Parish 23/02/1796 Wife of Samuel Lloyd
793 David Rowlands Pandy Plas Du 20/05/1796
794 Henry Evans Bryn y Gwynt 17/06/1796
795 Jane Roberts Tyddyn Llanarmon 04/08/1796 Widow
796 Elizabeth Griffith Pencoed Bach 10/11/1796
797 Jonett Ellis Mur cwt llo 01/12/1796
798 John William Morris 09/02/1797 Widower
799 Jane Jones Bangor Parish 23/03/1797 Poor Woman
800 Richard Hughes Llwyn y Coga Llangybi 28/04/1797 Infant
801 David Roberts Lletty Wynn 12/05/1797 Fuller
802 Margaret Davies Tan y Lan 02/06/1797
803 William Williams 09/09/1797
804 Robert Parry Bryn Ceirch 03/10/1797 Infant
805 Lewis Williams Penarth Ucha 12/11/1797 Infant
806 Robert Williams Ceven Plas Du 24/11/1797 Infant
807 Jonet Llwyn y Caya 11/12/1797 Infant of William Hughes
808 Elinor Parry Bryn Ceirch 16/12/1797 Infant
809 William Bryn Calad 21/12/1797 Son of John Williams
810 Griffith Moelfra fawr 23/01/1798 Infant of William David
811 Mary Bryn Llefrith Mawr 21/04/1798 Infant of William Jones
812 Elinor Penarth fawr 26/05/1798 Daughter of William Williams and Anne Parry
813 William David Pencoed Bach 17/07/1798 Widower
814 Elinor Morish Cefn Pencoed 11/10/1798 Widow of John David
815 Elisabeth David Llanarmon Village 27/11/1798 Widow
816 Mary Griffith Garreg Lwyd 01/12/1798
817 Robert Jones Gelli hir 06/12/1798
818 Thomas Jones Plas Griffith Bevan 11/12/1798
819 John Morris Tyn Goed? 09/02/1799
820 Anne Garreg Lwyd 13/03/1799 Daughter of Griffith Jones
821 Martha Roberts Tyn y Rhos 25/04/1799 Wife of William Roberts
822 John Prichard Penarth Ucha 19/12/1800
823 Elinor Hughes Pen y Bryn 29/12/1800
824 Owen Morris Caea Byrrion 27/01/1801
825 William Jones Bryn y Bacha 25/04/1801
826 Elizabeth Williams Bryn Gwyn 30/09/1801
827 Mary Roberts Efal Chwilog 26/11/1801
828 Robert Owen Cefn Crin 29/01/1802
829 Anne Griffith Pandy Chwilog 15/04/1802
830 Elinor Chwilog 29/05/1802 Wife of Thomas Roberts
831 Catherine Tyddyn Felin 10/07/1802 Daughter of Griffith Humphrey
832 Owen Chwilog 08/08/1802 Son of Robert Thomas
833 John Prichard Talwrn Abererch 30/01/1803
834 Elinor Bryn y Gwdyn 20/04/1803 Daughter of William Prichard
835 Margaret Hughes 03/01/1804
836 Margared Rowland Orsedd Bach 16/04/1804
837 Evan Jones Pencoed 15/05/1804
838 William Hughes Caer Gors Llanystumdwy 08/06/1804
839 William Evans Bryn y Gwdyn 17/11/1804
840 Evan Owen Tyddyn Mab Du 23/11/1804 Highslide JS
841 Evan Parry Cefn y Rhosgill 11/12/1804
842 Cathrine Thomas Gwernallt 01/03/1805
843 Anne (B) 27/03/1805 Daughter of William Wms and Anne Parry
844 Evan Parry Cefy yr hosgill 16/05/1805
845 William Williams Hosgill fawr 28/12/1805 Infant
846 Jane Hughes Penarth ucha 15/03/1806 Widow
847 Mary Daniel Pencarth 14/05/1806
848 Jane Williams Bryn Gwun 17/05/1806
849 Jonet Robert Tyn y Caea 09/10/1806
850 Sarah Williams Beudu Gaerwen 01/01/1807
851 Mary Parry Melin Chwilog 23/06/1807
852 Margared Ellis Llwyn Dwyfog 03/09/1807
853 Elizabeth Williams 06/09/1807 Infant
854 Richard Jones Tyddyn y Berth 06/10/1807
855 Hugh Jones Llangybi Village 10/10/1807
856 Elianor Owen Caea Byrion 02/11/1807
857 John Evan Bryn Gwydyn Isa 02/01/1808
858 Jane Rowland Pen y Bryn 26/03/1808
859 Elizabeth Jones Caer Mab 29/04/1808 Widow
860 Lowry Williams Llystyn Penmorfa 10/02/1809
861 Mary Morris Plas Griffith Bevan 02/03/1809 Widow
862 Anne Jones Melin Chwilog 23/03/1809 Spinster
863 Elinor Griffith Pandu Chwilog 24/04/1809 Spinster
864 Jane Evans Bryn y Gwdyn 16/05/1809
865 Jane Jones Tan y Bryn Llangybi 03/06/1809 Wife of Owen Roberts
866 Griffith Morris Byrddvain 17/06/1809 Infant
867 Jane Prichard Llwyndwyfog 11/08/1809 Spinster
868 Rebeccah 25/09/1809 Infant of John Watkin
869 Richard Owen Pencoed 01/11/1809
870 Anne Griffith Orsedd Bach 21/11/1809 Infant
871 Joned Tyddyn Mawr 28/11/1809 Infant of John Watkin
872 Anne Tyddyn Mawr 13/01/1810 Infant of John Watkin
873 William Griffith Ty Newydd 18/03/1810
874 Ellinor Bryn gwyn 11/04/1810 Daughter of Richard Roberts
875 Jane Bryn gwyn 20/04/1810 Daughter of Richard Roberts
876 Thomas Griffith Lletty Wynn 04/08/1810
877 William Hughes Lletty Wynn 22/12/1810
878 Mary Elias Lletty Wynn 26/03/1811 Wife of John Williams
879 Evan Williams Penbryn isaf 27/05/1811
880 Mary Brynrhydd 08/07/1811 Daughter of John Thomas and Catherine
881 Anne Hughes Brynybacha 28/08/1811
882 Anne Gellihir 18/09/1811 Daughter of Robert Roberts and Anne
883 Elizabeth Lletty Wynn 02/10/1811 Daughter of Robert Weldyn and Margaret
884 Lowry Tyddyn Felin 15/10/1811 Daughter of Griffith Humphrey and Margaret
885 Anne Gelligron 08/01/1812 Daughter of Griffith Roberts and Marry
886 Elinor Parry Cae Byrrion 25/02/1812 Daughter of Henry Thomas
887 Mary Evans Bryn y Gwyndu isa 26/02/1812
888 Jane Tyn y Caea 23/04/1812 Daughter of William Roberts and Jane
889 John Williams Bryn y Gwdyn 15/06/1812
890 John Griffith Garnedd 09/07/1812
Entries Per Page
Displaying Page of