Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb Cofrestr / Register Reference
  • DATE - Dyddiad Bedydd/Date Baptized
  • CHILD - Plentyn / Child - (B) (I) Anghyfreithlon neu rhieni heb briodi / Illegitimate or unmarried parents
  • FATHER - Enw'r Tad / Father's Name
  • MOTHER - Enw'r Fam / Mother's Name
  • SURNAME - Cyfenw / Surname
  • ABODE - Preswylfod / Residence
  • OCCU - Gwaith y Tad / Father's Occupation
  • BAPT - Bedyddiwyd Gan / Baptized By

DALIER SYLW : Nid yw cyfeirebau rhif 225-256 wedi cael eu defnyddio yn y gofrestr.
PLEASE NOTE : Record numbers 225-256 have not been used in the register.

ID
DATE
CHILD
FATHER
MOTHER
SURNAME
ABODE
OCCU
BAPT
1 07/02/1813 Robert Griffith Mary Roberts Gelligron Farmer T Roberts Rector
2 14/02/1813 Mary William Elizabeth Morgan Tanylan Labourer T Roberts Rector
3 21/02/1813 Thomas John Catherine Thomas Brynrhydd Farmer T Roberts Rector
4 14/03/1813 William Rowland Mary Evans Murcwtlloer Farmer T Roberts Rector
5 11/03/1813 Griffith Robert Ellin Parry Bryngaled Farmer T Roberts Rector
6 20/04/1813 Richard William Jane Roberts Tanyrallt Shoemaker T Roberts Rector
7 27/06/1813 Elizabeth Robert Catherine Evans Penbryn Farmer T Roberts Rector
8 01/07/1813 Lowry Griffith Margaret Humphrey Tyddyn y Felin Farmer J P Jones Parry Ceidio
9 18/07/1813 Mary William Elizabeth Roberts Penygelli Llanbeblig Farmer T Roberts Rector
10 19/09/1813 Robert William Elizabeth Roberts Plas Llanarmon Farmer T Roberts Rector
11 19/09/1813 William Owen Catherine David Garddu Bach Farmer T Roberts Rector
12 03/10/1813 William William Jane Roberts Tynycaeau Tailor T Roberts Rector
13 21/11/1813 Margaret Robert Jane Prees Plasdu Farmer T Roberts Rector
14 25/12/1813 Gwen Rbts Robert Margaret Jones Caer Mab Farmer T Roberts Rector
15 Void Void Void Void Void Void Void Void
16 Void Void Void Void Void Void Void Void
17 01/01/1814 Jane Robert Mary Williams Pencoed Bach Labourer T Roberts Rector
18 09/01/1814 John Robert Margaret Jones Tyn y Gerddu Labourer T Roberts Rector
19 09/01/1814 Griffith Griffith Ellin Hughes Odin Plasdu Labourer T Roberts Rector
20 29/01/1814 Anne John Elizabeth Watkin Tyddyn Mawr Farmer T Roberts Rector
21 20/02/1814 Ellis Richard Jane Ellis Penarth Fawr Farmer T Roberts Rector
22 23/02/1814 Margaret John Margaret William Hen Du Farmer T Roberts Rector
23 11/04/1814 Margaret Evan Jane Humphreys Tyn Mab Du Farmer T Roberts Rector
24 15/05/1814 Richard John Ellin William Tynrhos Farmer T Roberts Rector
25 12/06/1814 David Robert Elinor Parry Bryn Caled Farmer W Wms Llanaelhaiarn
26 31/07/1814 Morris William Anne Morris Castell Coed Farmer T Roberts Rector
27 22/01/1815 Ellin Robert Margaret Roberts Lletty Wyn Labourer T Roberts Rector
28 05/02/1815 Sydney William Jane Jones Cefn Labourer T Roberts Rector
29 05/02/1815 Griffith and John Griffith Mary Humphrey Pencoed Farmer T Roberts Rector
30 Void Void Void Void Void Void Void Void
31 26/03/1815 Thos Robert Robert Ellinor Williams Cefn Chwilog Llanystumdwy Labourer T Roberts Rector
32 26/03/1815 Lowry Richard Ellinor Morris Plas Llanarmon Farmer T Roberts Rector
33 16/04/1815 Anne Griffith Mary Roberts Gelligron Farmer T Roberts Rector
34 28/05/1815 David Robert Catherine Evans Penbryn Farmer T Roberts Rector
35 09/06/1815 Elizabeth Morris Lowry Williams Felin Pencoed Labourer T Roberts Rector
36 03/09/1815 Wm David Owen Catherine David Garddu Bach Farmer T Roberts Rector
37 10/09/1815 Harry John Catherine Parry Bryn Gwyn Labourer T Roberts Rector
38 08/10/1815 William John Elizabeth Williams Tyn y Gors Labourer T Roberts Rector
39 21/01/1816 Elizabeth John Catherine Thomas Bryn Rhydd Farmer T Roberts Rector
40 12/05/1816 Catherine Richard Jane Ellis Penarth Fawr Farmer T Roberts Rector
41 07/07/1816 Catherine William Elizabeth Roberts Plas Llanarmon Farmer T Roberts Rector
42 11/08/1816 Jane Robert Mary Williams Pencoed Bach Labourer T Roberts Rector
43 15/09/1816 Ellin Owen Jane William Penarth Bach Farmer T Roberts Rector
44 17/11/1816 Robert William Anne Morris Castell Coed Farmer T Roberts Rector
45 19/02/1817 Hugh John Ellin Griffith Chwilog Farmer T Roberts Rector
46 16/03/1817 Elizabeth (I) William Catherine Thomas/Parry Bryn y Gwynt Labourer T Roberts Rector
47 13/04/1817 John William Catherine David Bryn Caled Bach Carpenter T Roberts Rector
48 13/04/1817 Jane Griffith Mary Roberts Gelligron Farmer T Roberts Rector
49 14/09/1817 Jane Owen Catherine David Geirddu Bach Farmer T Roberts Rector
50 12/11/1817 John William Mary Jones Penuchan Farmer T Roberts Rector
51 04/12/1817 Robert John Elizabeth William Tyn y Gors Labourer T Roberts Rector
52 22/02/1818 Margaret Robert Gwen William Brynhelig Labourer T Roberts Rector
53 05/07/1818 Maurice Richard Jane Ellis Penarth Farmer T Roberts Rector
54 16/08/1818 Elizabeth Owen Jane Williams Penarth Bach Farmer T Roberts Rector
55 05/11/1818 Elizabeth John Ellen Thomas Tynrhos Farmer E Richards Abererch
56 28/02/1819 Anne John Ellin Griffith Chwilog Farmer T Roberts Rector
57 05/04/1819 John Morris Lowry William Lodge Penarth Uchaf Labourer T Roberts Rector
58 11/07/1819 Mary Griffith Mary Roberts Gelligron Farmer T Roberts Rector
59 10/09/1819 Ellin Richard Jane Ellis Penarth Fawr Farmer T Roberts Rector
60 11/10/1819 Griffith Wm William Anne Morris Castell Coed Farmer W Wms Denio
61 17/10/1819 Anne Robert Margaret Jones Tynrhos Labourer T Roberts Rector
62 28/11/1819 Ellin Robert Gwen Williams Brynhelig Labourer T Roberts Rector
63 05/12/1819 John John Catherine Thomas Brynrhydd Labourer T Roberts Rector
64 19/12/1819 Ellin Thomas (I) John Elizabeth Evans/Thomas Liverpool/Abererch Sailor T Roberts Rector
65 12/03/1820 Margaret John Sarah Griffith Brynhelig Labourer T Roberts Rector
66 31/03/1820 William John Jane Williams Tyhir Farmer T Roberts Rector
67 20/05/1820 Owen Owen Jane Williams Penarth Bach Farmer T Roberts Rector
68 06/08/1820 William Henry Anne Thomas Pencoed Bach Labourer T Roberts Rector
69 10/09/1820 Robert William Elizabeth Roberts Tynllan Farmer J P Jones Parry Ceidio
70 24/09/1820 Elizabeth Griffith Jane Roberts Tynllan Farmer T Roberts Rector
71 14/01/1821 Thomas John Ellin Thomas Tynrhos Penarth Farmer T Roberts Rector
72 14/01/1821 Elizabeth William Elinor Jones Bryncaled Bach Tailor T Roberts Rector
72A 23/04/1821 Owen Owen Jane Williams Penarth Bach Farmer T Roberts Rector
73 02/09/1821 John William Mary Williams Llettu Wyn Labourer T Roberts Rector
74 30/09/1821 Griffith Rbt Griffith Mary Roberts Gelligron Farmer T Roberts Rector
75 11/11/1821 Ellin William Anne Morris Castell Coed Farmer T Roberts Rector
76 14/12/1821 Evan William Mary Jones Penychan Farmer T Roberts Rector
77 13/01/1822 Elizabeth John Mary Evans Lletty Wyn Labourer T Roberts Rector
78 20/01/1822 Griffith John Sarah Griffith Brynhelig Labourer T Roberts Rector
79 27/01/1822 Owen Henry Anne Thomas Pencoed Bach Labourer T Roberts Rector
80 17/03/1822 Watkin William Elizabeth Roberts Tyn Llan Farmer T Roberts Rector
81 09/06/1822 William Thomas Anne Williams Dilwyn Labourer T Roberts Rector
82 15/09/1822 Ann Roberts Robert Mary William Plas Llanarmon Farmer T Roberts Rector
83 27/10/1822 Mary William Ellinor Jones Bryn Caled Bach Tailor T Roberts Rector
84 15/12/1822 Margaret (I) Robert Mary Roberts/Francis Tynycoed Llan'tumdwy/Gwernallt Labourer T Roberts Rector
85 23/03/1823 William William Dorothy Rowland Tynrhos Farmer T Roberts Rector
86 13/04/1823 Owen David Anne Jones Garnedd Farmer T Roberts Rector
87 27/04/1823 Catherine Robert Catherine Roberts Cefn Pencoed Farmer Griffith Owen Minister
88 11/05/1823 Mary John Catherine Thomas Brynrhydd Farmer Griffith Owen Minister
89 08/06/1823 Margaret Owen Jane Williams Penarth Bach Farmer T Roberts Rector
90 31/08/1823 Jane Howell Mary Thomas Castell Coed Bach Labourer T Roberts Rector
91 27/09/1823 John (B) John Sidney Morgans/Evans Carnarvon Mariner Griffith Owen Minister
92 09/10/1823 John John Jane Williams Tyhir Farmer T Roberts Rector
93 02/11/1823 William Maurice Lowry Williams Gate House Labourer T Roberts Rector
94 02/11/1823 David John Mary Jones Bryncaled Labourer T Roberts Rector
95 16/11/1823 Jane John Ellin Jones Chwilog Farmer T Roberts Rector
96 23/11/1823 Owen Griffith Mary Roberts Gelligron Farmer E Richards Abererch
97 01/02/1824 Griffith Rowland Mary Evans Murcwtlloer Farmer T Roberts Rector
98 22/02/1824 William Robert Gwen Williams Hen Odin Labourer T Roberts Rector
99 19/03/1824 Anne William Mary Jones Penychan Farmer T Roberts Rector
100 19/04/1824 Lowry Morris Elizabeth Jones Tyn y Gors Farmer T Roberts Rector
101 25/04/1824 John Evan Dorothy Roberts Tyddyn y Berth Labourer T Roberts Rector
102 25/04/1824 William John Jane Roberts Ynys Leccu Farmer T Roberts Rector
103 13/06/1824 Mary William Elizabeth Roberts Tynllan Farmer T Roberts Rector
104 04/07/1824 Robert William Anne Roberts Caer Hendre Miller T Roberts Rector
105 09/08/1824 Catherine Evan(N) Evan Elizabeth Prichard/David Pencoed/Felin Pencoed Labourer T Roberts Rector
106 31/10/1824 Thomas Henry Anne Thomas Pencoed Bach Labourer T Roberts Rector
107 21/11/1824 John John Anne Jones Tyddyn y Felin Farmer T Roberts Rector
108 25/12/1824 Thomas Owen Jane Williams Pencarth Bach Farmer T Roberts Rector
109 01/01/1825 John (N) John Elizabeth Morris/Evans NK Labourer T Roberts Rector
110 10/02/1825 John William Ellin Jones Bryncaled Bach Tailor T Roberts Rector
111 28/02/1825 John John Jane William Tyhir Farmer T Roberts Rector
112 17/07/1825 Catherine Morris Lowry Williams Gate House Labourer Griffith Owen Minister
113 28/09/1825 Ann E Richard Jane Edwards Rhosgull Farmer W Wms Llanaelhaiarn
114 23/10/1825 John Owen Ann Jones Penarth Fawr Farmer Griffith Owen Minister
115 06/11/1825 William William Anne Morris Bryn helig Labourer T Roberts Rector
116 17/12/1825 Thomas Owen Jane Williams Penarth Bach Farmer T Roberts Rector
116A 07/02/1826 Sydney John Catharine Jones Glan y Morfa Farmer T Roberts Rector
117 12/03/1826 William David Anne Jones Garnedd Farmer T Roberts Rector
118 19/03/1826 Ellin William Mary Griffith Talsarn Llandwrog Farmer T Roberts Rector
119 09/04/1826 Jane William Mary William Lletty Wynn Labourer T Roberts Rector
120 30/04/1826 Hugh Thomas Anne Thomas Dilwyn Labourer T Roberts Rector
121 30/04/1826 William Rbt Griffith Mary Roberts Gelligron Farmer T Roberts Rector
122 09/05/1826 Mary(N) Mary John Jones/Lewis Llanarmon Labourer T Roberts Rector
123 21/05/1826 John John Sarah Griffith Plas Llanarmon Labourer T Roberts Rector
124 17/06/1826 Mary William Mary Jones Penuchan Farmer T Roberts Rector
125 12/11/1826 Catherine William Elizabeth Roberts Tyn Llan Farmer T Roberts Rector
126 14/01/1827 John(N) Rowland Elizabeth Jones/Prichard Llangybi/Bryngwyn Labourer T Roberts Rector
127 27/01/1827 Robert John Jane Williams Tyhir Farmer T Roberts Rector
128 11/03/1827 Richard Wm Richard Jane Edwards Meillionen Ceidio Farmer T Roberts Rector
129 22/04/1827 Lettice Evan Jane Humphrey Tyddyn Mab Du Farmer T Roberts Rector
130 08/05/1827 Lowry Owen Jane William Penarth Bach Farmer T Roberts Rector
131 11/09/1827 Richard and Jane (B) Richard Mary William Francis Llanwnda/Gwrnallt T Roberts Rector
132 28/10/1827 William Robert Mary Williams Plas Llanarmon Farmer E Richards Abererch
133 16/03/1828 Evan (I) Evan Jane Griffith/Rowlands Tyn y Gors NK Griffith Owen Minister
134 18/05/1828 John William Anne Moris Bryn Helig Farmer T Roberts Rector
135 19/05/1828 Robert John Anne Jones Tyddyn y Felin Farmer T Roberts Rector
136 26/10/1828 Anne John Ellin Philip Llwyndwyfor Farmer T Roberts Rector
137 Void Void Void Void Void Void Void Void
138 07/12/1828 Griffith John Jane Williams Tyhir Farmer T Roberts Rector
139 14/12/1828 John Robert William Elizabeth Roberts Tynllan Farmer T Roberts Rector
140 21/12/1828 Margaret Wm (N) William Mary Wms/Wms Clynnog/Llanarmon Labourer T Roberts Rector
141 24/12/1828 William (I) Hugh Gwen Williams/Jones Anglesey/Llanarmon Labourer T Roberts Rector
142 08/02/1829 Catherine Owen Jane Williams Penarth Bach Farmer T Roberts Rector
143 01/03/1829 William William Elinor Jones Bryn Caled Bach Tailor T Roberts Rector
144 28/06/1829 Hugh William Mary William Lletty Wyn Labourer T Roberts Rector
145 26/07/1829 Griffith John Mary Evans Tyn Rhos Bach Llangybi Labourer T Roberts Rector
146 02/08/1829 Anne (B) Hugh Ellin Griffith/Williams Llanllyfni/Pencoed Bach Labourer T Roberts Rector
147 09/08/1829 William William Mary Jones Penuchan Farmer T Roberts Rector
148 16/08/1829 Hugh John Ellin Evans Gwrnallt Farmer T Roberts Rector
149 16/08/1829 Margaret Evan Dorothy Roberts Nant Labourer T Roberts Rector
150 23/08/1829 Gwen (I) Griffith Margaret Jones/Roberts Llannor/Bryncoed Labourer T Roberts Rector
151 23/08/1829 Mary Wms (I) William Mary Hughes/Jones Beddgelert/Llangybi Miner T Roberts Rector
152 13/12/1829 Griffith Robert Mary Williams Plas Llanarmon Farmer T Roberts Rector
153 11/04/1830 Alse William Ellin Jones Pencoed Bach Farmer T Roberts Rector
154 03/09/1830 Jane William Elizabeth Jones Rhosgill Farmer T Roberts Rector
155 26/09/1830 Catherine Parry Henry Elinor Jones Brynygwdyn Smith T Roberts Rector
156 17/10/1830 Francis Evan John Elinor Evans Gwernallt Farmer T Roberts Rector
157 13/11/1830 Henry Thomas Thomas Elizabeth Williams Castellcoed Farmer T Roberts Rector
158 21/11/1830 Harry Thomas Thomas Elizabeth Owen Castellcoed Farmer T Roberts Rector
159 09/01/1831 Catherine William Ann Morris Brynhelig Farmer T Roberts Rector
160 13/02/1831 William (I) John Elizabeth Rowland/Evans Bryncroes/Murcwtlloi Farmer T Roberts Rector
161 17/04/1831 Elizabeth (I) Charles Elizabeth Williams/Davies Brynrhydd/Felin Bencoed Labourer T Roberts Rector
162 24/04/1831 Wm Prichard Richard Grace Humphrey Lletty Wyn Labourer T Roberts Rector
163 01/05/1831 Ellin William Ellin Jones Bryn Caled Tailor T Roberts Rector
164 15/05/1831 Robert (I) Robert Margaret Roberts/Jones NK/Tyn y Gors Labourer T Roberts Rector
165 31/07/1831 Elizabeth William Elizabeth Roberts Tyn Llan Farmer T Roberts Rector
166 28/08/1831 Griffith John Mary Evans Tyn lon Labourer T Roberts Rector
167 30/10/1831 Thomas Richard Jane Edwards Brynrhydd Farmer T Roberts Rector
168 20/11/1831 John Evan Ellin Jones Llaniestyn Labourer T Roberts Rector
169 02/05/1832 Catherine Gth (I) Griffith Lowry Griffith/Roberts Afonwen/Bryngwyn Farmer T Roberts Rector
170 03/06/1832 John (I) Lewis Ellen Prichard/Jones Braich y bug Labourer E Richards Abererch
171 03/06/1832 Mary John Jane Williams Tyhir Farmer W Ellis Llanaelhaiarn
172 22/07/1832 Griffith William Ellin Williams Pencoed Bach Farmer T Roberts Rector
173 09/08/1832 Jane William Anne Owen Tyddyn Mawr Farmer T Roberts Rector
174 09/08/1832 Catherine John Mary Evans Nant Tyddyn y Berth Labourer T Roberts Rector
175 16/12/1832 Mary William Catherine Jones Cae yr Hendre Abererch Labourer T Roberts Rector
176 13/01/1833 John Richard Gwen Prichard Orsedd Bach Farmer T Roberts Rector
177 24/03/1833 Thomas Charles Elizabeth Williams Felin Pencoed Labourer T Roberts Rector
178 21/04/1833 Ann Morris Elizabeth Jones Tyn y Gors Farmer T Roberts Rector
179 07/07/1833 Lowry William Elizabeth Roberts Tyddyn Llan Farmer T Roberts Rector
180 11/08/1833 Margaret (I) Elias Ellin Jones/Prichard NK/Nyth y Golomen Llangybi Labourer T Roberts Rector
181 16/09/1833 William Rowland Mary Evans Mur Cwt Llo Farmer T Roberts Rector
182 03/11/1833 Margaret Robert Elizabeth Williams Mur Cwt Llo Labourer T Roberts Rector
183 17/11/1833 Mary William Mary Williams Castellcoed Bach Labourer T Roberts Rector
184 01/12/1833 Lowry Morris Lowry Williams Ty Crwn Penarth Uchaf Labourer T Roberts Rector
185 28/12/1833 David Henry Ellin Jones Drws y ddaugoed Farmer T Roberts Rector
186 10/01/1834 Ellin Thomas Rachael Williams Bryn y Gwdyn Farmer T Roberts Rector
187 19/01/1834 Anne Emmanuel Ellin Griffiths Gellihir Labourer T Roberts Rector
188 16/02/1834 Griffith William Ellin Williams Pencoed bach Farmer T Roberts Rector
189 23/02/1834 Isaac John Mary Evans Tynlon Plasdu Labourer T Roberts Rector
190 09/03/1834 Jane John Mary Prichard Melin Plasdu Miller T Roberts Rector
191 20/04/1834 Owen Robert Mary Williams Plas Llanarmon Farmer T Roberts Rector
192 15/06/1834 Abel (I) Rowland Elizabeth Jones/Roberts Llangybi/Tygwyn Labourer T Roberts Rector
193 21/09/1834 David William William Mary Jones Penychen Farmer T Roberts Rector
194 28/09/1834 Catherine (I) Robert Jane William/Prichard Brynhelig/Bryngwyn Labourer T Roberts Rector
195 21/12/1834 Mary Robert Ellin Roberts Pen y Bryn Llanystumdwy Farmer T Roberts Rector
196 22/02/1835 Jane William Anne Morris Brynhelig Farmer T Roberts Rector
197 01/03/1835 Anne William Jane Davies Carreglwyd Labourer T Roberts Rector
198 08/03/1835 Morris John Catherine Griffith Tyddyn y Felin Farmer T Roberts Rector
199 22/03/1835 Moses (I) Pierce Jane Jones/Thomas Anglesey/Bryn Celin Jockey T Roberts Rector
200 28/06/1835 William (I) NK Lowry NL/Roberts NK/Gorswen NK T Roberts Rector
201 24/10/1835 Mary and Ellin Griffith Lowry Roberts Pencarth Fawr Farmer T Roberts Rector
202 06/12/1835 Eliza Richard Marry Roberts Cefn cyn ferch Gentleman T Roberts Rector
203 20/12/1835 Margaret Charles Elizabeth Williams Felin Pencoed Labourer T Roberts Rector
204 24/01/1836 Thomas Wm (I) NK Mary NK/Thomas NK/Glanrafon Rhosfawr NK T Roberts Rector
205 06/02/1836 Lowry Evans (I) NK Catherine NK/Jones NK/Glanymorfa NK T Roberts Rector
206 14/02/1836 William John Phebe Jones Tyn y Gors Bach Labourer T Roberts Rector
207 21/02/1836 Anne Morris Lowry Williams Gate House Penarth Uchaf Labourer T Roberts Rector
208 29/05/1836 Margaret Robert Ellin Roberts Penybryn Llanystumdwy Farmer T Roberts Rector
209 12/06/1836 John Edward Edward Catherine Jones Castellcoed Isaf Farmer T Roberts Rector
210 19/06/1836 Morris John Mary Evans Tynlon Labourer T Roberts Rector
211 26/06/1836 William William Ellin Williams Pencoed Bach Farmer T Roberts Rector
212 07/08/1836 Anne Thomas Rachael Williams Brynygwdyn Farmer T Roberts Rector
213 16/10/1836 Evan (I) Henry Ellin Jones Drws y ddaugoed Farmer T Roberts Rector
214 11/12/1836 John John Catherine Griffith Tyddyn y Felin Pencoed Farmer T Roberts Rector
215 11/12/1836 Richard William Ellin Prichard Caitu Dafydd Llangybi Labourer T Roberts Rector
216 18/12/1836 Henry Owen Gaynor Parry Tir Bach Plasdu Farmer T Roberts Rector
217 29/01/1837 Martha John Mary Prichard Felin Plasdu Miller T Roberts Rector
218 07/03/1837 Anne William Elizabeth Roberts Tyddyn Llan Farmer T Roberts Rector
219 09/04/1837 Robert John Phebe Williams Tyn y Gors Labourer T Roberts Rector
220 02/07/1837 Owen (I) NK Mary Francis NK/Gwrnallt NK T Roberts Rector
221 09/07/1837 Cathrine William Margaret Jones Tynygate Rhydygwystl Labourer A Owen Llanystumdwy
222 16/07/1837 William Jones (I) NK Ellin NK/Griffiths NK/Lletty Wyn Bach NK A Owen Llanystumdwy
223 27/08/1837 Evan (I) NK Jane NK/Thomas NK/Bryncelyn NK T Roberts Rector
224 24/09/1837 Dolly John Dolly Jones Plas Griffith Bevan Farmer T Roberts Rector
257 30/11/1837 Sarah Owen Robert Catherine Prichard Llecheiddior Mill Miller E Richards Clerk
258 09/12/1837 Jane Robert Ellin Griffiths Tyn Rhos Farmer E Richards Clerk
259 24/12/1837 Dorothy William Dorothy Rowland Tyn Rhos Penarth Farmer T Roberts Rector
260 07/01/1838 John William Jane David Carreg Lwyd Labourer T Roberts Rector
261 12/01/1838 Robert Robert Mary Williams Plas Llanarmon Farmer T Roberts Rector
262 08/04/1838 William Owen Rebecca Williams Pen y Bryn Labourer T Roberts Rector
263 29/07/1838 Jane John Margaret NK Tyddyn Mab Du Labourer T Roberts Rector
264 05/08/1838 Mary Morris Lowry Williams Tycrwn Labourer E Richards Abererch
265 30/09/1838 William Thomas Ann Prichard Tyddyn Uchaf Llangybi Farmer T Roberts Rector
266 11/11/1838 Jane William Ellin Jones Pencoed Bach Farmer T Roberts Rector
267 27/01/1839 James John Jemima Hughes Gors Wen Labourer T Roberts Rector
268 03/03/1839 Mary William Anne William Orsedd Bach Labourer T Roberts Rector
269 28/04/1839 Anne Humphrey Anne Roberts Gelli Hir Farmer T Roberts Rector
270 07/07/1839 Jane Robert Catherine Thomas Castell Gwgan Farmer T Roberts Rector
271 11/08/1839 Jane Thomas Elizabeth Owen Castell Coed Farmer T Roberts Rector
272 21/08/1839 Jane William Elizabeth Roberts Tyn y Llan Farmer T Roberts Rector
273 25/08/1839 Thomas Robert Jonnet Preece Castell Gwgan Llangybi Farmer T Roberts Rector
274 22/09/1839 Lowry Robert Jane Griffith Brynrhydd Farmer T Roberts Rector
275 06/10/1839 Thomas Thomas Rachael Williams Bryngwdyn Uchaf Farmer T Roberts Rector
276 03/11/1839 John Evan Margaret Williams Ynys Llanarmon Labourer T Roberts Rector
277 Void Void Void Void Void Void Void Void
278 Void Void Void Void Void Void Void Void
279 20/09/1840 Robert William Jane David Carreg Lwyd Labourer T Roberts Rector
280 27/12/1840 Owen William Ellin Jones Pencoed bach Farmer John Jones Curate
281 28/02/1841 Robert Humphrey Anne Roberts Gelli hir Farmer John Jones Curate
282 04/04/1841 Margaret Evan Margaret Williams Ynys Labourer John Jones Curate
283 18/04/1841 Catherine Rbts Robert Margaret Pritchard Rhosydd lydain Tailor T Roberts Rector
284 30/05/1841 Jane Robert Jonnet Preece Ysgoldy Pencaenewydd Labourer T Roberts Rector
285 20/06/1841 William (I) NK Ellin NK/Griffith NK/Pencoed NK T Roberts Rector
286 11/07/1841 David Owen Elizabeth Humphreys Llwynddwyfod Farmer T Roberts Rector
287 14/11/1841 Owen (I) NK Jane NK/William NK/Bryn y Penrhyn NK T Roberts Rector
288 21/11/1841 William William Anne Jones Rhosedd Bach? Labourer T Roberts Rector
289 22/12/1841 Margaret Evan Lowry Owen Tynygors Labourer T Roberts Rector
290 14/02/1842 Mary Robert Margaret Griffith Pen y Bont Ffriddlwyd Labourer T Roberts Rector
291 21/08/1842 Sarah Owen William Elizabeth Roberts Tyn y Llan Farmer T Roberts Rector
292 25/12/1842 Humphrey Owen Owen Elizabeth Humphreys Llwyndwyfog Labourer T Roberts Rector
293 29/01/1843 Anne Thomas Elizabeth Williams Castellcoed Farmer T Roberts Rector
294 29/01/1843 Ellen William Margaret Jones Tynygate Rhydygwystl Labourer Thomas Evans Curate
295 12/02/1843 John William Elinor Williams Pencoed bach Farmer Thomas Evans Curate
296 30/07/1843 Mary William Jane Davies Carreg Lwyd Labourer Thomas Evans Curate
297 27/08/1843 Mary (I) NK Betsy NK/Jones NK/Caerhendre Abererch NK Thomas Evans Curate
298 29/10/1843 Elinor Robert Margaret Prichard Ysgoldy Brynbachau Tailor Thomas Evans Curate
299 05/11/1843 Anne John Mary Roberts Caerhendre Abererch Labourer Thomas Evans Curate
300 28/07/1844 Harri William Anne Jones Caerhendre Abererch Labourer Thomas Evans Curate
301 22/09/1844 Ellin Joseph Mary Jones Caerhendre Abererch Labourer Thomas Evans Curate
302 22/09/1844 William Griffith Ellinor Williams Cottage Penarth Labourer Thomas Evans Curate
303 08/12/1844 Mary Humphrey Anne Roberts Gellihir Farmer Thomas Evans Curate
304 26/01/1845 Robert William Ellin Jones Pencoed bach Farmer Thomas Evans Curate
305 15/06/1845 John Evan Margaret Williams Ynys Labourer Thomas Evans Curate
306 26/10/1845 William Evam Sarah Evans Tyn y Gerddi Labourer Thomas Evans Curate
307 16/11/1845 Jane Owen Jane Williams Plasdu Farmer Thomas Evans Curate
308 15/02/1846 Margaret John Margaret Evans Bryngwyn Labourer Thomas Evans Curate
309 29/04/1846 John (I) NK Mary NK/Hughes NK/Cefn Plasdu NK Thomas Evans Curate
310 07/06/1846 Lewis Joseph Mary Jones Caerhendre Abererch Labourer Thomas Evans Curate
311 21/06/1846 John Robert Jane Owens Pembryn Penrallt Labourer Thomas Evans Curate
312 01/11/1846 Owen (I) NK Margaret NK/Jones NK/Garnedd NK Thomas Evans Curate
313 01/08/1847 William John Mary Jones Bryncaled bach Labourer Thomas Evans Curate
314 27/10/1847 Richard Richard Martha Griffiths Llwyndwyfog Farmer Thomas Evans Curate
315 04/01/1848 William Robert Mary Parry Tynllan Farmer Thomas Evans Curate
316 02/01/1848 Griffith (I) NK Mary NK/Roberts NK/Frondeg NK Thomas Evans Curate
317 09/01/1848 Mary Griffith Jane Jones Ysgoldy Llanarmon Labourer Thomas Evans Curate
318 19/03/1848 Robert Robert Margaret Roberts Penybont Frywlid Labourer Thomas Evans Curate
319 06/08/1848 Ellen (I) NK Margaret NK/Lewis NK/Caerhendra NK Thomas Evans Curate
320 10/09/1848 Robert John Jane Morris Brynrhydd Farmer Thomas Evans Curate
321 21/11/1848 William (I) NK Lowry NK/Jones NK/Glanymorfa Farmer Thomas Evans Curate
322 29/01/1849 Catherine (I) NK Mary NK/Jones NK/Penychain Farmer Thomas Evans Curate
323 02/09/1849 Lewis Prichard Richard Margaret Thomas Caerhendre Labourer St Geo A Wms Rector
324 14/07/1850 Robert Humphrey Anne Roberts Gellihir Farmer St Geo A Wms Rector
325 15/09/1850 Robert Jones John Catherine Roberts Caermab Farmer St Geo A Wms Rector
326 17/11/1850 William Parry Henry Mary Williams Garnedd Labourer St Geo A Wms Rector
327 17/11/1850 Catherine Parry Henry Mary Williams Garnedd Labourer St Geo A Wms Rector
328 27/11/1850 Mary Gths Richard Anne Rowland Penychain Labourer St Geo A Wms Rector
329 12/04/1851 Robert (I) Robert Margaret Parry/Jones NK/Cefn Rhosgyll NK St Geo A Wms Rector
330 12/04/1851 John Owen Elizabeth Jones Cefnrhosgyll Labourer St Geo A Wms Rector
331 24/10/1852 Owen (I) NK Anne NK/Roberts NK/Gelligron NK St Geo A Wms Rector
332 26/12/1852 Ellin Gths Richard Anne Griffiths Penychain Labourer St Geo A Wms Rector
333 02/10/1853 Anne Henry Mary Williams Garnedd Labourer St Geo A Wms Rector
334 31/05/1854 Margaret Robert Margaret Griffith Brynhelyg Labourer St Geo A Wms Rector
335 19/11/1854 William Robert Jane Roberts Penarth Cottage Labourer St Geo A Wms Rector
336 17/12/1854 Ellen William Ellen Williams Cae Bach Labourer St Geo A Wms Rector
337 16/09/1855 Sion John Catherine Roberts Caermab Farmer St Geo A Wms Rector
338 15/06/1856 Mary John Anne Williams Penarth fawr Farmer St Geo A Wms Rector
339 12/01/1857 John (I) NK Mary NK/Pritchard NK/Carreglwyd NK St Geo A Wms Rector
340 18/01/1857 Owen Henry Mary Williams Garnedd Farmer St Geo A Wms Rector
341 16/06/1858 Catherine John Catherine Griffith Glan y Morfa Labourer St Geo A Wms Rector
342 25/08/1858 John Robert Anne Humphreys Carreglwyd Labourer St Geo A Wms Rector
343 21/11/1858 Mary Richard Anne Pierce Tynrhos Chwilog Labourer St Geo A Wms Rector
344 06/05/1861 John Griffith Ellen Roberts Brynrhydd Labourer St Geo A Wms Rector
345 09/02/1862 Robert Hugh Jane Morris Brynllefrith Labourer St Geo A Wms Rector
346 01/02/1863 Elizabeth Robert Catharine Evans Tynygors Servant St Geo A Wms Rector
347 29/11/1863 Eleanor Thomas Margaret Williams Cefn rhosgyll Labourer St Geo A Wms Rector
348 25/06/1864 Jane Hugh Margaret Jones Carreg y gath Labourer St Geo A Wms Rector
349 02/09/1865 Mary Jane David Jane Evans Caer Hendre Labourer St Geo A Wms Rector
350 04/03/1866 Margaret William Margaret Dobson Rhydygwystl Carter/Labourer St Geo A Wms Rector
351 03/03/1867 William (I) NK Catherine NK/Pritchard Carreg Lwyd NK St Geo A Wms Rector
352 15/09/1867 Anne Pierce Mary Jones Penarthfawr Mariner St Geo A Wms Rector
353 03/11/1867 John Morris Anne Jones Brynrhydd Labourer St Geo A Wms Rector
354 25/02/1869 Griffith Griffith Catherine Roberts Gelligron Farmer St Geo A Wms Rector
355 25/04/1869 Jane Morris Anne Jones Chwilog Innkeeper St Geo A Wms Rector
356 14/10/1869 Margaret E Owen Margaret Humphreys Tyhir Yeoman St Geo A Wms Rector
357 31/10/1870 Margaret (I) NK Ellen NK/Griffith Brynhelyg NK St Geo A Wms Rector
358 26/03/1871 William David David Jane Evans Caer Hendre Labourer St Geo A Wms Rector
359 17/08/1871 William H Owen Margaret Humphreys Tyhir Yeoman St Geo A Wms Rector
360 25/12/1871 Gertrude A S St Geo A Sarah Jane Williams Wernddu Criccieth Master Mariner St Geo A Wms Rector
361 21/12/1872 Constance I St Geo A Sarah Jane Williams Tynewydd Llanystumdwy Master Mariner St Geo A Wms Rector
362 26/01/1873 Margaret J William Anne Jones Pencoed bach Farmer St Geo A Wms Rector
363 26/01/1873 Jane Francis Elizabeth Roberts Boduan Labourer St Geo A Wms Rector
364 30/03/1873 Catherine Robert Margaret Griffith Ffryddlwyd Labourer St Geo A Wms Rector
365 06/08/1874 Florence M Albert Sarah Jane Pickard Llangybi Crossing Station Master St Geo A Wms Rector
366 11/10/1874 Robert Robert Margaret Griffith Ffryddlwyd Labourer St Geo A Wms Rector
367 31/10/1875 John W John Jane Morgan Chwilog Railway Porter St Geo A Wms Rector
368 09/01/1876 Mary Anne Richard Alice Roberts Penrallt Llangybi Labourer St Geo A Wms Rector
369 30/06/1876 Eliza M Robert H Eliza H Livesey Chwilog Station Master St Geo A Wms Rector
370 19/01/1877 Hugh Thomas Mary Williams Brynmarch Quarryman Moses M Jones Curate
371 25/06/1877 Ernest Ll S Edwin S Maria C Jones Bank Place Pwllheli Surgeon St Geo A Wms Rector
372 07/08/1877 Jane (I) NK Margaret NK/Prichard NK/Carreg Lwyd NK Pierce Jones Curate
373 29/09/1878 Margaret David Jane Williams Capel Helyg Llangybi Joiner Moses M Jones Curate
374 15/04/1880 Robert Robert Ellen Jones Tynygors Labourer St Geo A Wms Rector
375 04/07/1880 John John Anne Jones Tyddynfelin Miller St Geo A Wms Rector
376 04/07/1880 Rhys Robert Jane Adams Plas Llanarmon Farmer St Geo A Wms Rector
377 17/10/1880 William William Anne Roberts Glandwr Labourer David Evans Curate
378 25/11/1880 Charlotte A George Mary Emily Taylor Pantglas (Late Chwilog) Station Master St Geo A Wms Rector
379 27/03/1881 Robert Evan Catherine Jones Glanavon Labourer David Evans Curate
380 25/04/1881 Hannah J Owen Laura Evans Nantlle Penygroes Quarryman St Geo A Wms Rector
381 11/09/1881 Robert H John Catherine Williams Liverpool Office Clerk St Geo A Wms Rector
382 11/09/1881 Richard J John Catherine Williams Liverpool Office Clerk St Geo A Wms Rector
383 31/03/1882 John Robert Ellen Jones Tynygors Labourer St Geo A Wms Rector
384 31/03/1882 John G Robert Margaret Griffith Penybont Ffriddlwyd Labourer St Geo A Wms Rector
385 15/10/1882 William Thomas Margaret Williams Cefnrhosgill Farmer St Geo A Wms Rector
386 31/12/1882 Dorothea Llewelyn Caroline Hooks Llangybi Crossing Gamekeeper St Geo A Wms Rector
387 07/04/1883 Griffith Thomas Jane Morris Llangybi Crossing Labourer David Evans Curate
388 03/06/1883 George W George Alice or Alsie Braun Broom Hall Gardener St Geo A Wms Rector
389 10/06/1883 Robert B John Margaret Rimmer Glasfryn Gamekeeper St Geo A Wms Rector
390 Void Void Void Void Void Void Void Void
391 27/01/1874 Richard William Ellen Jones Tyddyn y Felin Farmer St Geo A Wms Rector
392 03/02/1884 Ellen William Ellen Jones Tyddyn y Felin Farmer St Geo A Wms Rector
393 03/02/1884 Catherine William Ellen Jones Tyddyn y Felin Farmer St Geo A Wms Rector
394 17/02/1884 Owen William Ellen Jones Tyddyn y Felin Farmer St Geo A Wms Rector
395 17/02/1884 Mary S Jeremiah Mary Roberts Waun y Groes Caerhun Farmer St Geo A Wms Rector
396 27/02/1884 William John Anne Jones Chwilog Miller David Evans Curate
397 27/02/1884 Hugh John Anne Jones Chwilog Miller David Evans Curate
398 15/06/1884 Ellen William Jemima Walker Llangybi Crossing Gentleman St Geo A Wms Rector
399 19/07/1884 Sarah M David Elizabeth Morgan Cefnrhosgill Chemist St Geo A Wms Rector
400 08/08/1884 Jane (I) NK Mary NK/Griffiths NK/Ynys Careia NK St Geo A Wms Rector
401 10/08/1884 Jane Robert Ellen Jones Tyngors Labourer St Geo A Wms Rector
402 28/09/1884 Albert George Selina Jackson Chwilog Railway Porter H W Owen Curate
403 16/08/1885 Harry George Alice or Alsie Braun Broom Hall Gardener H W Owen Curate
404 05/11/1885 Elizabeth Thomas Ellen Jones Caerhendre Labourer David Evans Curate
405 05/11/1885 Henry Thomas Ellen Jones Caerhendre Labourer David Evans Curate
406 05/11/1885 Jane Thomas Ellen Jones Caerhendre Labourer David Evans Curate
407 14/02/1886 Thomas H Edmund Elizabeth Walker Rhydygwystl River Watcher David Evans Curate
408 16/01/1887 Ellen Thomas Ellen Jones Caerhendre Labourer Thomas Walters Rector
409 18/02/1887 Eliza Jane William Eliza Thomas Fronoleu Labourer Thomas Walters Rector
410 10/03/1887 Eliza William Mary Jones Cefnycoed Farmer Thomas Walters Rector
411 01/05/1887 Ernest George Slina Jackson Chwilog Station Railway Porter Thomas Walters Rector
412 04/03/1888 Elizabeth A William Catharine Williams Almshouse Labourer Thomas Walters Rector
413 30/03/1888 John H George Alice Braun Broom Hall Gardener Thomas Walters Rector
414 20/07/1888 Thomas Thomas Ellen Jones Pencarth Llanystumdwy Labourer Thomas Walters Rector
415 04/11/1888 Margaret L Owen Ll J Lydia E Evans Broom Hall Gentleman Thomas Walters Rector
416 07/05/1889 Charlotte William Jemima Walker Llangybi Crossing Medical Thomas Walters Rector
417 29/09/1889 Ellen Robert Laura Jones Ysgoldy Labourer Thomas Walters Rector
418 24/03/1890 Rhoda J Robert NK Jones Glyncoed Master Mariner Thomas Walters Rector
419 24/03/1890 William H Robert NK Jones Glyncoed Master Mariner Thomas Walters Rector
420 25/05/1890 Sarah F William Catherine Williams Almshouse Labourer Jas Jones Curate
421 29/06/1890 William John Susannah Owen Afonwen Station Porter Thomas Walters Rector
422 19/10/1890 Mary Thomas Ellen Jones Pencarth Llanystumdwy Labourer Thomas Walters Rector
423 25/01/1891 Harold D William Hannah E Scotton Leicestershire Yeoman Thomas Walters Rector
424 14/06/1891 William Robert Jane Jones Plas Llanarmon Farmer Thomas Walters Rector
425 22/11/1891 Elsie George Alice Braun Broom Hall Gardener Thomas Walters Rector
426 10/02/1892 Helen William Jemima Walker Llangybi Crossing Pauper Thomas Walters Rector
427 24/04/1892 Martha J Robert Laura Jones Ysgoldy Llanarmon Labourer Thomas Walters Rector
428 28/10/1892 Richard John Anne Jones Madryn Terrcae Chwilog Labourer Evan Thomas Curate
429 28/10/1892 Evan John Anne Jones Madryn Terrcae Chwilog Labourer Evan Thomas Curate
430 28/10/1892 Ellen C John Anne Jones Madryn Terrcae Chwilog Labourer Evan Thomas Curate
431 13/07/1893 Laura J John Martha Roberts 13 Kings Head Street Cabinet Maker Thomas Walters Rector
432 13/07/1893 Robert G Robert Laura Jones Ysgoldy Llanarmon Labourer Thomas Walters Rector
433 17/09/1893 Sarah E John Susannah Owen Afonwen Station Porter Thomas Walters Rector
434 30/09/1894 Catherine Griffith Janet Owen Llain Delyn Rhosfawr Servant Plasdu Thomas Walters Rector
435 19/01/1896 Margaret William Catherine Williams Almshouse Postman/Parish Clerk Thomas Walters Rector
436 19/01/1896 Thomas William Catherine Williams Almshouse Postman/Parish Clerk Thomas Walters Rector
437 26/04/1896 Catharine William Anne Jones Llanarmon Rectory Servant(from Nevin) Thomas Walters Rector
438 01/07/1897 Elizabeth William Jennet Jones Glanmorfa Farmer Thomas Walters Rector
439 01/07/1897 Robert William Jennet Jones Glanmorfa Farmer Thomas Walters Rector
440 01/07/1897 Grace A William Jennet Jones Glanmorfa Farmer Thomas Walters Rector
441 01/07/1897 William A William Jennet Jones Glanmorfa Farmer Thomas Walters Rector
442 09/12/1897 Owen John Anne Jones Madryn Terrcae Chwilog Labourer Thomas Walters Rector
443 12/12/1897 Mary Moses Dora Jones Tyngat Labourer Thomas Walters Rector
444 20/08/1899 Anne Moses Dora Jones Tyngat Labourer Thomas Walters Rector
445 03/12/1899 George Anna George W Anne Winter Traian Police Constable Thomas Walters Rector
446 22/04/1900 Florence M Thomas C Annie Hughes Station House Chwilog Station Master Thomas Walters Rector
447 27/05/1900 John L G Moses Elizabeth Pickering Chwilog Butler Thomas Walters Rector
448 14/07/1900 William Robert Catharine Owen Pentreucha Chwilog Farm Servant Thomas Walters Rector
449 13/08/1900 Ellen M Griffith Mary A Roberts Glanafon Llangybi Station Farmer/Shopkeeper Thomas Walters Rector
450 28/06/1901 Charlotte A Griffith Mary A Roberts Glanafon Llangybi Station Farmer/Shopkeeper Thomas Walters Rector
451 18/08/1901 Catharine Moses Dora Jones Tyngat Labourer Thomas Walters Rector
452 25/05/1902 Thomas H T Peirce Sibyl R Jones Broomhall Gardens Gardener Thomas Walters Rector
453 20/06/1902 Margaret Evan Annie Jones Brynhafod Labourer Thomas Walters Rector
454 10/07/1902 Hugh Evan Kate Williams Llangybi Crossing Platelayer S F Davies Curate
455 05/03/1903 Clara E Moses Elizabeth Pickering Chwilog Butler Thomas Walters Rector
456 24/05/1903 Jane Henry Ellen Orritt Glandwr Llabgybi Crossing Keeper Thomas Walters Rector
457 27/08/1903 Benjamin Henry Ellen Orritt Glandwr Llabgybi Crossing Gamekeeper J Davies Rector
458 21/01/1906 Catherine A Richard Jane Roberts Tynyfron Farmer J Davies Rector
459 15/04/1906 Thomas John N Kate E Ellis Station Cottage Chwilog Railway Porter J Davies Rector
460 25/12/1906 Arthur John N Kate E Ellis Station Cottage Chwilog Railway Porter J Davies Rector
461 25/10/1908 Ellen A John Sarah Jones Glanafon Llangybi Crossing Farm Servant J Davies Rector
462 18/07/1909 Ann Tydfil Hugh Rachel Sophia Jones Glanafon/Maerdy Glamorgan Collier J Davies Rector
463 05/09/1909 Griffith J Morris Mary Ellen Thomas Quarry Terrace Fourcrosses Butcher J Davies Rector
464 05/09/1909 Peredur W Morris Mary Ellen Thomas Quarry Terrace Fourcrosses Butcher J Davies Rector
465 03/10/1909 Ellen Hugh Mary E Price Station Cottage Chwilog Porter Signalman J Davies Rector
466 13/12/1909 Moses G (I) NK Maggie NK/Jones NK/Glanyrafon Rhydygwystl NK J Davies Rector
467 13/12/1909 Richard (I) NK Sidney NK/Jones NK/Glanyrafon Rhydygwystl NK J Davies Rector
468 13/12/1909 Eifionydd Hugh Maggie Pugh Police House Fourcrosses Police Constable J Davies Rector
469 06/02/1910 Kate Robert Laura Jones Garnedd(gwraig cyntaf) Farmer J Davies Rector
470 06/02/1910 Emily Robert Mary Jones Garnedd(ail wraig) Farmer J Davies Rector
471 10/04/1910 Ellen Anne John Anne Jones Avonwen Station Foreman Platelayer J Davies Rector
472 10/04/1910 Elizabeth John Anne Jones Avonwen Station Foreman Platelayer J Davies Rector
473 07/07/1910 Hugh Hugh Rachel Sophia Jones Mardy Glamorgan Collier J Davies Rector
474 13/10/1910 Owen G (I) NK Jane NK/Williams NK/Tai Uchaf Chwilog NK J Davies Rector
475 07/05/1911 Humphrey Robert Laura Williams Bryn Hafod Labourer J Davies Rector
476 10/09/1911 Thomas Hugh Mary E Price Station Cottage Porter Signalman J Davies Rector
477 16/06/1912 John Robert Laura Williams Bryn Hafod Labourer J Davies Rector
478 20/09/1912 Phyllis M Isaac Jane E Roberts Madryn Villa Salesman J Davies Rector
479 17/10/1912 Ellen Robert Maria Jones Caer Hendre Abererch Labourer J Davies Rector
480 28/11/1912 Elizabeth (I) NK Annie NK/Humphreys NK/Afonwen Terrace NK J Davies Rector
481 12/12/1912 Lizzie Jane Evan Jane Jones Glanafon House Llangybi C Labourer J Davies Rector
482 29/06/1913 Robert W William Maggie Jones 2 Madryn Terrace Saddler J Davies Rector
483 29/10/1913 Griffith Robert Laura Williams 10 Glanwern Terrace Labourer J Davies Rector
484 03/11/1913 John H Llewelyn Anne Pritchard Glanrafon Terrace Llangybi C Labourer J Davies Rector
485 03/11/1913 Ellen Anne Llewelyn Anne Pritchard Glanrafon Terrace Llangybi C Labourer J Davies Rector
486 21/12/1913 Raymond J James R Margaret E Stedman 4 Railway Cottages Llan'dwy Railway Signalman J Davies Rector
487 27/01/1914 Mary E Evan Jane Jones Glanafon House Llangybi C Labourer J Davies Rector
488 24/04/1914 Grace E Owen Ellen Rowlands Ynys Leci Farmer J Davies Rector
489 03/05/1914 Eva G Arthur Harriett Green Glanywern Chwilog Joiner J Davies Rector
490 03/05/1914 Annie Evan Margaret Jones 11 Glanywern Chwilog Insurance Agent J Davies Rector
491 06/09/1914 Robert J Robert Maria Jones Caer Hendre Labourer J Davies Rector
492 19/05/1915 Myfanwy (I) NK Anne NK/Pritchard NK/2 Tai Uchaf Chwilog NK J Davies Rector
493 19/09/1915 Laura M Hugh T Martha J Hughes 12 Efailnewydd Llannor Farmer J Davies Rector
494 18/05/1916 William M Richard Sydney Jones Tynrhos Penarth Farmer J Davies Rector
495 14/07/1916 Maggie William Jane Jones Glanafon Llangybi Crossing Labourer J Davies Rector
496 14/07/1916 Laura Llewelyn Annie Pritchard Glanafon Terrace Llangybi C Railway Man J Davies Rector
497 09/12/1916 Sidney Evan Ellen Griffith Lliwdy Rhydygwystl Labourer J Davies Rector
498 09/12/1916 Owen W Evan Ellen Griffith Lliwdy Rhydygwystl Labourer J Davies Rector
499 Void Void Void Void Void Void Void Void
500 18/03/1917 Sally R William R Jane M Hughes Tai Uchaf Chwilog Miner J Davies Rector
501 16/08/1917 Hugh Hugh Blodwen S Jones Chwilog Veterinary Surgeon J Davies Rector
502 16/08/1917 Will Hugh Blodwen S Jones Chwilog Veterinary Surgeon J Davies Rector
503 16/08/1917 Rosemonde Hugh Blodwen S Jones Chwilog Veterinary Surgeon J Davies Rector
504 16/08/1917 Daisy Hugh Blodwen S Jones Chwilog Veterinary Surgeon J Davies Rector
505 16/08/1917 Christopher Hugh Blodwen S Jones Chwilog Veterinary Surgeon J Davies Rector
506 28/09/1917 Evan D Evan Ellen Griffith Lliwdy Rhydygwystl Labourer J Davies Rector
507 28/09/1917 Griffith H Robert Maria Jones Caer Hendre Labourer J Davies Rector
508 28/09/1917 Mary Thomas Anne Williams Glandwr Labourer J Davies Rector
509 15/01/1918 Gruffydd I John Anne K Williams Talafon Farmer J Davies Rector
510 19/09/1918 William E (I) NK Sarah NK/Owen Tai Uchaf Chwilog NK J Davies Rector
511 27/10/1918 Claudia B Harry C Elizabeth M B Nash The Villa Civil Engineer J Davies Rector
512 08/05/1919 Kate E (I) NK Mary Anne NK/Roberts NK/Caer Hendre Farmer J Davies Rector
513 08/05/1919 Kate Richard Sidney Jones Tynrhos Penarth Farmer J Davies Rector
514 06/09/1919 Annie M Thomas Anne Williams Glandwr Labourer J Davies Rector
515 19/12/1919 Mair Robert Maria Jones Caerhendre Labourer J Davies Rector
516 19/12/1919 Evan O Robert Maria Jones Caerhendre Labourer J Davies Rector
517 02/02/1920 Robert O Robert Laura Williams 10 Glanwern Terrace Labourer J Davies Rector
518 02/02/1920 Richard T Robert Laura Williams 10 Glanwern Terrace Labourer J Davies Rector
519 25/06/1920 Ethelston J C Owen H Enid M Owen Rectory Engineer J Davies Rector
520 27/06/1920 Laura E Thomas H Kate Roberts 5 Talybont Miner J Davies Rector
521 07/06/1920 Thomas E Frank Jane A Hildage Tai Uchaf Chwilog NK J Davies Rector
522 07/06/1920 David Ellis Jane A Jones Tai Uchaf Chwilog Miner J Davies Rector
523 07/06/1920 Jane (I) NK Sally M NK/Jones Tai Uchaf Chwilog NK J Davies Rector
524 10/07/1920 Elizabeth E Llewelyn Anne Pritchard Glanrafon Terrace Llangybi C Platelayer J Davies Rector
525 05/05/1921 Laura M Rhys Mary Adams Plas Llanarmon Farmer J Davies Rector
526 01/09/1921 Griffith E Robert H Rhoda J Owen Liverpool Salesman J Davies Rector
527 01/09/1921 Robert E Robert H Rhoda J Owen Liverpool Salesman J Davies Rector
528 28/08/1921 David R E Owen H Enid M Owen Rectory Motor Mechanic J Davies Rector
529 13/09/1921 Humphrey Thomas Anne Williams Glandwr Labourer J Davies Rector
530 06/11/1921 Eleanor W Robert Lizzie Williams Tyngors Cottage Carpenter J Davies Rector
531 26/12/1921 William Ll Llewelyn Anne Pritchard Glanafon Terrace Llangybi C Railway Man J Davies Rector
532 16/02/1922 Kate (I) NK Mary NK/Owens NK/8 Glanwern Terrace NK J Davies Rector
533 01/03/1922 Maggie O Richard Sidney Jones Tynrhos Llanarmon Farmer J Davies Rector
534 01/03/1922 Hugh E Richard Sidney Jones Tynrhos Llanarmon Farmer J Davies Rector
535 01/03/1922 John Richard Sidney Jones Tynrhos Llanarmon Farmer J Davies Rector
536 30/04/1922 Jane G F WilliamT Sally R Hughes 8 Glanywern Terrace Hotel Porter J Davies Rector
537 04/07/1922 Viola F David R Buddug J Thomas 8 Glanywern Terrace Railway Porter J Davies Rector
538 19/07/1922 Nancy (I) NK Laura NK/Jones NK/11 Glanywern Terrace NK J Davies Rector
539 31/03/1923 Ellen A Evan Ellen Griffith Lliwdy Rhydygwystl Labourer J Davies Rector
540 27/05/1923 Hugh A Thomas H Kate Roberts Caerphily South Wales Miner J Davies Rector
541 21/06/1923 Owen R Rhys Mary Adams Plas Llanarmon Farmer J Davies Rector
542 24/08/1923 James Thomas Anne Williams Glandwr Labourer J Davies Rector
543 07/10/1923 Maureen E William Helen Oakins White House Chwilog Clerk J Davies Rector
544 15/06/1924 Edna E Owen H Victoria M Griffiths West View Fourcrosses Plasterer J Davies Rector
545 02/04/1925 David Richard Sydney Jones Tynrhos Penarth Farmer J Davies Rector
546 30/04/1925 Eluned William G Ellen Jones Llwyn y Forwyn Farmer J Davies Rector
547 24/02/1926 Thomas J Thomas Annie Williams Glandwr Llangybi Station Labourer Oliver Harding Rector
548 04/03/1926 Daniel Richard Sidney Jones Castellgoed Llanarmon Farmer Oliver Harding Rector
549 02/04/1926 Thomas P Rees Mary Adams Plas Llanarmon Farmer Oliver Harding Rector
550 13/05/1926 Elwyn William Margaret Williams Llwyn Forwyn Llanarmon Labourer Oliver Harding Rector
551 06/06/1926 Robert B Griffith R Grace M Jones Tynllan Llanarmon Farmer Oliver Harding Rector
552 15/06/1926 Dorothy Robert Dorothy Jones Llety Wyn Llanarmon Farmer Oliver Harding Rector
553 11/11/1926 Margaret (I) NK Annie NK/Williams NK/School House Llanarmon NK Oliver Harding Rector
554 28/07/1927 Nancy William G Ellen Jones Llwyn Forwyn Railway Servant Oliver Harding Rector
555 28/07/1927 Ceinwen William Margaret Williams Ty Capel Beirdd Quarryman Oliver Harding Rector
556 03/12/1927 Gwilym Rees Mary Adams Plas Llanarmon Farmer Oliver Harding Rector
557 06/12/1927 Elizabeth Griffith R Grace M Jones Tynllan Farmer Oliver Harding Rector
558 14/09/1930 Richard W William Margaret Williams Cae Braner Llanarmon Labourer Oliver Harding Rector
559 15/04/1931 Emrys Rees Mary Adams Plas Llanarmon Farmer Oliver Harding Rector
560 02/10/1931 Blodwen Owen Mary Humphreys Gorphwysfa Pencaenewydd Railway Platelater Oliver Harding Rector
561 30/09/1932 Evelyn Thomas Annie Williams Glandwr Cottage Llangybi St Labourer Oliver Harding Rector
562 30/03/1933 Catherine Rhys Mary Adams Plas Llanarmon Farmer Oliver Harding Rector
563 27/07/1933 John G R David G E Evelyn Harding Hull School Teacher Oliver Harding Rector
564 27/07/1933 Gerald R O David G E Evelyn Harding Hull School Teacher Oliver Harding Rector
565 27/07/1933 Hazel M John Norah Evans Hull School Teacher Oliver Harding Rector
566 12/12/1933 Evan T William Mary E Williams School House Llanarmon Labourer Oliver Harding Rector
567 03/11/1934 Hywel (I) NK Sarah Jane NK/Williams NK/Tyngors(late Tyddyn Phili) NK Oliver Harding Rector
568 23/04/1936 William William Kate Lloyd Tynrhos Penarth Farmer Oliver Harding Rector
569 30/05/1936 Griffith W Robert D Jane Adams Tynllan Labourer Oliver Harding Rector
570 25/06/1936 Christine M John Norah Evans Hull School Master Oliver Harding Rector
571 25/06/1936 Shirley M John Norah Evans Hull School Master Oliver Harding Rector
572 30/05/1937 Eluned A Thomas Jane E Jones Tynllan Llanarmon Labourer Oliver Harding Rector
573 03/09/1937 Mary William Kate Lloyd Tynrhos Penarth Labourer Oliver Harding Rector
574 30/10/1938 Ann David G E Evelyn Harding Hull School Master Oliver Harding Rector
575 22/11/1938 Richard William Kate Lloyd Tynrhos Penarth Farmer Oliver Harding Rector
576 29/11/1938 Mary O Richard D Kate Williams Caerhendre Farmer Oliver Harding Rector
577 25/02/1939 Robert T William Emily Roberts Bryngwdin Isa Carpenter Oliver Harding Rector
578 10/09/1939 Eifionydd W (I) NK Enid NK/Edwards Station House Llangybi Station NK Oliver Harding Rector
579 26/10/1939 Ellen Richard Kate E Williams Caerhendre Labourer Oliver Harding Rector
580 26/10/1939 Mair Robert D Jane Adams Ty Newydd Labourer Oliver Harding Rector
581 10/04/1942 John D John Elias Violet Jones Compton House Chwilog Merchant Richard Hughes Edern
582 09/07/1942 Sinah Francis Margaret J Smith Wrexham Collier J Mostyn Llanarmon
583 30/10/1942 Walter R Walter Mary Hockwell Northampton (Glendower) Shoeworker A S Dudley Glendower
584 13/11/1942 Allan B (I) NK Elizabeth NK/Earle Dunstable (Glendower) NK J Wiltshier R N
585 22/11/1942 David T William H Elizabeth Chisholm Llety New St Pwllheli(Glendower) Chief Petty Officer J Wiltshier R N
586 01/01/1943 Douglas R H Leonard Ivy Bunce Middlesex (Glendower) NK J Wiltshier R N
587 15/01/1943 Sidney H Edward Alice S Mills Surrey (Glendower) NK J Wiltshier R N
588 22/02/1943 Cecil James F Jane Ellerly Nottingham (Glendower) NK J Wiltshier R N
589 12/03/1943 Albert E John Maud M Lovell London (Glendower) NK K N Davies Glendower
590 25/04/1943 Emyr John Eluned Jones Ty'r Ysgol Llanarmon Agricultural Contractor J Mostyn Rector
591 15/04/1943 Lewis H Henry W Grace Salmon Brecon (Glendower) NK J Wiltshier R N
592 13/06/1943 Rhys O Robert D Jane Adams Ty Newydd Llangybi Farm Labourer J Mostyn Rector
593 03/08/1943 Joyce Alexander Dorothy Murchie Llwynforwyn Chwilog Farmer J Mostyn Rector
594 28/08/1943 John C Brinley J Myfanwy Richards Cardiff Bapt Glendower Russell Hawken R N
595 28/08/1943 David J Frederick Maria Boulter Notts Bapt Glendower Russell Hawken R N
596 12/12/1943 David M Robert J Janet E Williams 1 Glanwern Chwilog Airman J Mostyn Rector
597 18/06/1943 Winifred William Elizabeth A Lee Lancashire (Glendower) Gardener J Wiltshier R N
598 04/02/1944 Arthur David J W Lily P Pownall Nottingham Bapt Glendower Russell Hawken R N
599 04/02/1944 Harold A Charles W Elsie H Moore Vange Bapt Glendower Russell Hawken R N
600 05/05/1944 Thomas D Walter W Gladys M Lee Norwich Bapt Glendower Seiriol Evans
601 05/05/1944 Dennis Frank Clara Day Old Woking Bapt Glendower Seiriol Evans
602 05/05/1944 Sidney William H Jenie Spencer Carlisle Bapt Glendower Seiriol Evans
603 05/05/1944 Frederick G Frederick G Florence Flower Bournemouth Seiriol Evans
604 08/06/1944 John John W Catherine Roberts Manchester Bapt Glendower Seiriol Evans
605 08/06/1944 Otis R Felix Lilian D'Andilly Harrogate Bapt Glendower Seiriol Evans
606 08/06/1944 Leslie Alfred Elizabeth Sykes Salford Bapt Glendower Seiriol Evans
607 09/06/1944 Roy William Ellen Scratcherd Halifax Bapt Glendower Seiriol Evans
608 09/06/1944 Patrick L Stanley Verena Waters Middlesex Bapt Glendower Seiriol Evans
609 28/06/1944 John Ernest Horace W Margaret Pritchard Yorkshire Bapt Glendower Seiriol Evans
610 28/06/1944 David Stanley Albert Edith Crawford Worcester Bapt Glendower Seiriol Evans
611 28/06/1944 Douglas G Richard A Florence Lea Cheshire Bapt Glendower Seiriol Evans
612 28/06/1944 Roy C William J Elizabeth Mathers Kent Bapt Glendower Seiriol Evans
613 14/07/1944 George George H Ann Brown Leicester Bapt Glendower Seiriol Evans
614 14/07/1944 George W Eric Amy McCluskie Keightley Bapt Glendower Seiriol Evans
615 14/07/1944 Thomas James T Ellen Mills Warrington Bapt Glendower Seiriol Evans
616 29/09/1944 Robert B Frederick B Florence G West Northumberland Bapt Glendower Seiriol Evans
617 29/09/1944 Percy J Percy J Jean G Burns Plymouth Bapt Glendower Seiriol Evans
618 29/09/1944 Alan William J Alice Tosderine Portsmouth Bapt Glendower Seiriol Evans
619 29/09/1944 William D William G Ivy Blackman Sheffield Bapt Glendower Seiriol Evans
620 29/09/1944 Frank E John Eliza Steree Plymouth Bapt Glendower Seiriol Evans
621 29/09/1944 Gerald W Edward Bertha Sharrock Gravesend Bapt Glendower Seiriol Evans
622 03/11/1944 Eric E James Elizabeth Tallett Northampton Bapt Glendower Seiriol Evans
623 03/11/1944 Derek C Clifford Gladys Bailey Leicester Bapt Glendower Seiriol Evans
624 03/11/1944 Patrick M Griffith W Winifred Rhys Jenkins Middlesex Bapt Glendower Seiriol Evans
625 01/12/1944 Douglas H John V Mary White Kent Bapt Glendower Seiriol Evans
626 04/02/1945 David Glanfor T Eileen D Mostyn Llanarmon Rectory Actor J Mostyn Rector
627 11/02/1945 Laura Griffith Catherine Williams Plas Llanarmon Blacksmith J Mostyn Rector
628 04/03/1945 Edward A Edward J Sarah Jane Evans Afonwen St House J Mostyn Rector
629 02/03/1945 Nolan Nolan Helen Bottwood Hants Bapt Glendower T P Symonds
630 01/04/1945 Joyce Raymond J Eveline Steadman 8 Penmount Pwllheli Railway Shunter J Mostyn Rector
631 20/04/1945 William William Frances M Walworth London Bapt Glendower T P Symonds
632 20/04/1945 Dudley J NK NK Stanley London Bapt Glendower T P Symonds
633 20/04/1945 Alwyn F Joseph R Winifred E Cook Loughborough Bapt Glendower T P Symonds
634 24/02/1945 Henry William Catherine Lloyd Ty'n Rhos Penarth Farmer J Mostyn Rector
635 25/05/1945 Stanley E George D Eva May Winter Portsmouth Bapt Glendower T P Symonds
636 25/05/1945 Robert J G Ernest J Evelyn B Peters Glamorgan Bapt Glendower T P Symonds
637 02/08/1945 Laurence H NK NK Cockayne Devon Bapt Glendower T P Symonds
638 02/08/1945 James John Annie Neilson Nottingham Bapt Glendower T P Symonds
639 03/08/1945 Ronald Andrew Mary White Lancashire Bapt Glendower T P Symonds
640 03/08/1945 John R George Mabel Bentley Middlesex Bapt Glendower T P Symonds
641 03/08/1945 James Frank Annie Preston Lancashire Bapt Glendower T P Symonds
642 31/08/1945 Cecil E Henry Ethel Potter Sussex Bapt Glendower T P Symonds
643 31/08/1945 James W William D Sarah Jane Hayes Birmingham Bapt Glendower T P Symonds
644 05/10/1945 Leon C John Doris B Bate Staffs Bapt Glendower T P Symonds
645 05/10/1945 Philip S W Cyril F Lillian G Smith Sussex Bapt Glendower T P Symonds
646 25/01/1946 Ralph J M Ralph Elinor Smith Johnson Essex Bapt Glendower T P Symonds
647 22/02/1946 Stanley Lloyd Charles E Norah Butler Manchester Bapt Glendower T P Symonds
648 22/02/1946 Eric E W Robert Honor Toplis Notts Bapt Glendower T P Symonds
649 22/02/1946 Sidney P T Albert Nora E Crutcher Sussex Bapt Glendower T P Symonds
650 28/05/1946 Charles D Walter T Mary A Coombs Surrey Bapt Glendower W L Welstep Chaplain
651 17/06/1946 Kenneth J Gilbert Dorothy Hibbs Bristol Wine Spirit Merchant W L Welstep Chaplain
652 17/06/1946 Albert E Walter Nellie Brown Leicester Hosier W L Welstep Chaplain
653 07/07/1946 William H William H Ivy Ellen Darbey Flintshire Petty Officer W L Welstep Chaplain
654 13/07/1946 Herbert Frank R Matilda Woodthorpw London Storkeeper W L Welstep Chaplain
655 14/05/1947 Trebor Robert J Janet Williams Glanwern Chwilog Railwayman D Wynne Jones Rector
656 14/08/1947 Richard Thomas Phyllis Hughes Ellis Chwilog Veterinary Surgeon D Wynne Jones Rector
657 22/08/1948 Richard Griffith Catharine Williams Plas Llanarmon D Wynne Jones Rector
658 23/07/1949 Edward M Thomas Phyllis Hughes Ellis Derwen Chwilog Veterinary Surgeon D T Davies Rector
659 12/10/1950 Aled Robert J Janet Williams Trelawnyd Chwilog Railwayman D T Davies Rector
660 04/06/1951 Hilary B John Edna May Pryor Cardiff Office Manager D T Davies Rector
661 04/06/1951 Richard A Raymond A Edna V Cains Bristol Lorry Driver D T Davies Rector
662 17/07/1952 William William Joan Lythgoe Manchester Shop Assistant D T Davies Rector
663 11/08/1952 Winifred K Paul Irene Mantovani Broom Hall D T Davies Rector
664 11/08/1952 Kenneth P Annunzio P Winifred K Mantovani Broom Hall Orchestra Conductor D T Davies Rector
665 18/08/1952 Paula I Annunzio P Winifred K Mantovani Broom Hall Orchestra Conductor D T Davies Rector
666 09/05/1953 Cathrin A Desmon C Mary L H Owen 4 Glanrafon Tce Fourcrosses Veterinary Surgeon T J Williams
667 27/12/1953 Rodney J V Jean Albert Owenia E Kloezeman Dolydd Chwilog Farmer T J Williams
668 13/06/1954 Robert J Ronald F Betty Charman Louth Flt Sergeant T J Williams
669 01/07/1954 Ruth Edward Marie Isaacson Tynlon Abererch Road T J Williams
670 01/07/1954 Peter Harry Ruth Keenlyside Tynlon Abererch Road Office Manager T J Williams
671 01/07/1954 Nigel Harry Ruth Keenlyside Tynlon Abererch Road Office Manager T J Williams
672 06/08/1954 Reginald C William A R Thelma P Lowmass Warwick Colliery ? T J Williams
673 06/08/1954 Rosemary J William A R Thelma P Lowmass Warwick Colliery ? T J Williams
674 06/08/1954 Glenyn D D Baden D Elsie May Dee Monmouth Colliery Deputy T J Williams
675 12/08/1954 Marjorie W Harold Janet Scarisbrick Chester Branch Manager T J Williams
676 11/08/1955 Jane D Cyril T Norah Burchill Bristol Journalist H H Peacock
677 27/06/1956 Shaun M Donald J June B Mitchell Butlins Camp Chwilog Butlins Camp Official T J Williams
678 12/08/1956 Jacqueline A Francis S Marjorie A Colson Cefn Pentre Fourcrosses Farmer T J Williams
679 04/09/1956 Liza Leslie D Barbara Clifton Southport Musical Director T J Williams
680 14/09/1956 Sherridene R Thomas A P June B Crosby Butlins Camp Chwilog Butlins Camp Official T J Williams
681 07/08/1957 Rachel M Dennis Margaret E Shirley Middlesex Variety Artist T J Williams
682 03/09/1957 Robert B William A Helen J Hall 4 Talybont Chwilog Chef T J Williams
683 03/09/1957 Katherine M William A Helen J Hall 4 Talybont Chwilog Chef T J Williams
684 04/09/1957 Mark D Thomas A P June Crosby Butlins Camp Chwilog Butlins Camp Official T J Williams
685 13/07/1958 Richard J S Edward Ann Willis Sussex Actor T J Williams
686 17/07/1958 Jean Frank Jane Makin Halifax Warping Overlocker T J Williams
687 17/07/1958 Gwyneth I Frank Jane Makin Halifax Warping Overlocker T J Williams
688 17/07/1958 Lynda Frank Jane Makin Halifax Warping Overlocker T J Williams
689 03/01/1959 Sally A Brian R Enid Lowther Lletty Wyn Farmer J Whittaker
690 21/06/1959 John E Emrys Margaret Adams Plas Llanarmon Farmer T J Williams
691 07/08/1959 Christine E Henry A Evelyn A Rowberry Cardiff Die Caster T J Williams
692 21/08/1959 James A Alfred C Florence I M Sparks Nottingham Railwayman T J Williams
693 21/08/1959 Valerie M Alfred C Florence I M Sparks Nottingham Railwayman T J Williams
694 13/09/1959 Linda C Jesse Betty A Baxter Penychain Catering Super T J Williams
695 13/09/1959 Paul Jesse Betty A Baxter Penychain Catering Super T J Williams
Entries Per Page
Displaying Page of