Cyn 1752 newidiwyd rhif y flwyddyn drosodd ar Fawrth 25ain. 1752 oedd y flwyddyn gyntaf i Ionawr 1af fod yn ddiwrnod cyntaf y flwyddyn.
Daeth hyd i fod fel canlyniad i Ddeddf Calendr 1751. Felly, y diwrnod ar ôl 31ain o Ragfyr 1751 oedd Ionawr 1af 1752. Oherwydd hyn roedd 1751 yn flwyddyn fyrach na'r arferol.
Mae llawer o'r manylion yn y cofrestr yn annodd i'w ddarllen neu ar goll yn gyfangwbwl. Fe welwch farc cwestiwn ble mae hyn yn bod. Cymerwch hyn i ystyriaeth wrth gael golwg ar y manylion. Dylech gysidro ymweld a'r Archifdy neu gael copi gwreiddiol i gadarnhau cywirdeb unrhyw record.

Before 1752, the year number changed over on March 25th (Lady day). The year 1752 was the first year that January 1st was the first day of the year.
The Calendar Act of 1751 changed this, so that the day after 31 December 1751 was 1 January 1752. As a consequence, 1751 was a short year - it ran only from 25 March to 31 December.
Some of the details in the register are illegible or missing. Any enties which cannot be identified are left with a question mark in the box. Please bear this in mind when looking at the records. Obtain a copy or visit the Archices Department to get confirmation of the correctness of any individual record.

Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb Cofrestr / Register Reference
  • DATE - Dyddiad Bedydd/Date Baptized
  • CHILD - Plentyn / Child - (B) - (I) Anghyfreithlon neu rhieni heb briodi / Illegitimate or unmarried parents
  • FATHER - Enw'r Tad / Father's Name
  • SURNAME - Cyfenw / Surname
  • MOTHER - Enw'r Fam / Mother's Name
  • SURNAME - Cyfenw / Surname
  • ABODE - Preswylfod / Residence
  • OCCU - Gwaith / Occupation
  • NOTES - Nodiadau / Notes
ID
DATE
CHILD
FATHER
SURNAME
MOTHER
SURNAME
ABODE
OCCU
NOTES
1 06/02/1705 John Evan Robert Margaret Rowland Pauper
2 07/02/1705 Anne Morris John Anne John vch
3 03/03/1705 John William Hughes Jonet
4 04/04/1706 Abigael Ellis Morris Gainor Robert vch
5 04/04/1706 William William Griffith Lowry Hughes
6 16/04/1706 Phoebe John Humphreys Gwladys
7 26/05/1706 Lowry John Robert Catherine Griffith Miller At Llangyby
8 05/06/1706 Margaret Richard Owen Mary Owen Weaver
9 24/06/1706 Lowry Owen David Elizabeth Weaver
10 28/07/1706 Mary Morris Evan Gwen Owen Miller
11 08/10/1706 Jonet John Owen Jane Jones
12 22/12/1706 Thomas Eubule Wynne Gwladys
13 11/04/1707 Owen Griffith Evan ap Anne Owen
14 01/05/1707 Catherine William Probert Dorothy Owen Gwerglodd Fawr
15 11/07/1707 Owen Morris Owen Gwen Owen
16 10/08/1707 Daniel Edward? Prichard Margaret Owen
17 28/10/1707 Richard William Griffith Lowry Hughes
18 09/11/1707 Hester John Edmund Mary Morris
19 23/11/1707 Ellin (B) Robert John Margaret Griffith Carnguwch/Llanarmon
20 28/01/1707 William Henry Jones? Jane Ellis At Llangyby
21 08/02/1707 William John William Ellin William Garddu bach
22 25/02/1707 Jane Hugh Jones Jane Jones
23 25/02/1707 William Hugh Prichard Sarah William
24 23/07/1708 Mary Owen David Elizabeth Thomas
25 09/09/1708 Elizabeth John Humphrey Gwladys
26 21/11/1708 Martha Griffith Robert Anne Jones
27 09/01/1708 Owen John Owen Jane Jones
28 13/02/1708 Hugh Robert Mordecai Catherine Hughes Born before marriage
29 24/02/1708 Owen Thomas David Ellin John
30 22/04/1709 Mary Richard John Anne Richard vch
31 05/06/1709 Richard Eubule Wynne Gwladys
32 24/06/1709 John Maurice Owen Gwen
33 29/06/1709 Jonnet Richard John Evan Jane Evan vch
34 17/07/1709 Hugh William Griffith Lowry Hughes
35 14/08/1709 John Ellis Morris Gainor Robert
36 24/08/1709 John Morris Evan Gwen Owen
37 20/10/1709 John John Prichard Lowry John
38 19/02/1709 Jonet John William Catherine John
39 05/03/1709 Anne John Owen Jane Jones
40 29/03/1710 Francis David John Thomas Catherine Francis
41 08/04/1710 John William Probert Dorothy Owen Gwerglodd Fawr
42 11/06/1710 Margaret Robert Prichard Jane Evan vch Llangybi Parish
43 07/08/1710 Richard John Humphrey Gwladys
44 03/09/1710 Anne Robert John Edmund Margaret Morris
45 03/10/1710 Elias Morris Owen Gwen Owen
46 24/12/1710 Jane Hugh Jones Ellin Lewis Weaver
47 21/01/1710 Elizabeth Trajan Hughes Jane
48 14/02/1710 Henry William Probert Mary Owen
49 11/03/1710 Catherine Owen Humphrey Elizabeth Roberts At Llangyby
50 11/03/1710 William William Probert Dorothy Owen
51 18/03/1710 John Richard John Jane Evan
52 25/03/1711 Jane Eubule Wynne Gwladys
53 28/03/1711 David Richard John Powell Lowry Robert vch
54 22/04/1711 Ellin Evan Prichard Anne Lloyd
55 02/06/1711 Griffith John Griffith Lowry Richard vch
56 08/07/1711 Ellin Joseph William Anne Edward vch
57 31/07/1711 Hugh John William Anne Jones At Llangyby
58 03/08/1711 Ellis Morris Evan Lowry Ellis
59 15/08/1711 Lowry Owen William Elizabeth Evan vch
60 28/10/1711 Evan Robert Owen Catherine Evans
61 29/11/1711 Richard William Prichard Lowry Humphrey Carnguwch/NFA
62 16/12/1711 William Griffith Roberts Anne Jones
63 27/12/1711 Richard John Jones Anne Jones Ynus Leyky Miller At Llangyby
64 15/01/1711 Mary John Robert Martha Thomas At Llangyby
65 04/02/1711 Jane (B) Morris Owen (Reputed) Anne Griffith Llanarmon/Llanystumdwy
66 26/02/1711 Griffith John William Ellin William Garddu bach At Llangyby
67 05/03/1711 John John Owen Jane Jones Bryn Dewin
68 10/04/1712 Gladuce William Probert Mary Owen
69 11/05/1712 Margaret David Ellis Margaret Pierce
70 18/05/1712 Catherine (B) Andrew Griffith Ellin Cadwalader Abererch/Llanarmon
71 31/05/1712 John John Morris Joner Miller Private at home
72 29/06/1712 Ellin Rowland David Catherin Griffith
73 24/08/1712 John John William Anne Jones Garddu fawr At Llangyby
74 26/09/1712 Jane Evan Prichard Anne Lloyd Rhedynog Abererch
75 15/02/1712 David Robert John Ellin David Llettu Wyn
76 01/03/1712 Robert Morris Evan Lowry Ellis Fuller
77 03/04/1713 Hugh Robert Thomas Jane Richard vch Under Miller Pencoed At Llangyby
78 26/04/1713 Mark Griffith Humphrey Anne William
79 11/05/1713 John John Griffith Lowry Richard vch
80 05/06/1713 Gwen (B) William Edward Jane Jones W E son Ed J Wms Abererch
81 07/06/1713 Catherine John Owen Jane Jones Bryn Diwin
82 05/07/1713 Robert Richard John Anne Richard vch Llwyn Dwyfog
83 27/09/1713 Ellin William Thomas Jane Owen
84 29/11/1713 Hugh Eubule Wynne Gladuce Prichard
85 20/12/1713 Griffith John Owen (bach) Catherine John
86 01/01/1713 Jane Evan John Jane Evan At Llangyby
87 10/01/1713 John Owen William Elizabeth Evan vch
88 22/02/1713 Jane Joseph William Anne Edward vch
89 17/03/1713 Dorothy William Probert Dorothy Owen Gwerglodd Fawr
90 21/03/1713 Jane John William Anne Jones Ynus Leykey
91 01/01/1714 Evan David Ellis Margaret Pierce
92 18/04/1714 Evan Robert Evan Mary Jones Crickieth/Llanarmon
93 01/06/1714 Morris Owen Morris Gainor Jones
94 25/07/1714 Robert Robert Owen Catherine Evan vch
95 29/08/1714 Richard John Roberts Martha Thomas At Llangyby
96 17/10/1714 Anne Griffith Roberts Jones
97 23/12/1714 Griffith Rowland David Catherine Griffith
98 09/03/1714 Elizabeth William Probert Mary Owen
99 13/03/1714 John Ellis Hugh Wynne Margaret Evan
100 15/04/1715 Thomas William Thomas Jane Owen
101 21/04/1715 Gladuce Robert Evan Mary Jones Garnedd
102 26/04/1715 Habel William Probert Dorothy Owen Gwerglodd Fawr
103 29/05/1715 Elizabeth Solomon Evan Sarah William Under Miller Pencoed
104 29/06/1715 Ellin Morris Evan Lowry Ellis
105 24/07/1715 William John William Anne Jones Garddu fawr At Llangyby
106 01/08/1715 Luke Trajan Hughes Jane
107 11/08/1715 John Humphrey Jones Catherine Howell vch
108 14/08/1715 Thomas Richard John Powell Lowry Probert or Robert
109 02/09/1715 Griffith John Griffith Lowry Richard vch
110 13/03/1715 Gwen Evan Prichard Anne Lloyd
111 08/04/1716 Martha Owen William Elizabeth Evan vch
112 10/06/1716 Evan Richard John Evan Jane Evan vch
113 15/06/1716 Jane John Owen Jane Jones
114 15/06/1716 Gwen Eubule Wynne Gladuce Roberts
115 29/07/1716 Jane David William Lowry Mordecai
116 14/10/1716 Richard William Prichard Morgan Anne Humphrey
117 02/01/1716 Ellin Humphrey Jones Catherine Howel vch
118 06/01/1716 Margaret Owen Prichard Jane Richard vch
119 19/02/1716 Ellis Richard Evan Gwen Ellis Llangyby Parish
120 24/03/1716 William John Morris Jonet Jones
121 31/03/1717 Owen and Catherine William Thomas Jane Owen
122 05/05/1717 Catherine Richard William Dorothy Thomas At Llangyby
123 18/05/1717 Moses Morris Owen Gwen Owen
124 18/08/1717 Edward Thomas Edward Elizabeth Griffith
125 22/09/1717 John Harry Parry Ellin Griffith
126 20/10/1717 Elizabeth Griffith Roberts Anne Jones
127 22/12/1717 Griffith Thomas Prichard Catherine Jones
128 09/03/1717 Ellis Morris Evan Lowry Ellis
129 16/03/1717 Humphrey Owen William Elizabeth Evan
130 11/05/1718 Thomas William Williams Elizabeth Thomas
131 13/05/1718 Richard Owen Prichard Jane Richard vch
132 08/06/1718 Griffith John Evan Margaret Evan vch
133 11/07/1718 Lowry William Probert Dorothy Owen
134 27/07/1718 Griffith William John Ellin Cadwalader
135 10/08/1718 Humphrey John Griffith Lowry Richard vch
136 10/08/1718 William William Hughes Ellin David
137 15/08/1718 Mary Eubule Wynne Gladuce Prichard
138 14/12/1718 Jane John Owen Jane Jones
139 20/03/1718 Mary Robert Humphrey Elizabeth Humphrey Ynus Leyky At Llangyby
140 22/03/1718 Richard John Thomas Jane William Rhosgyll
141 22/03/1718 Howel Jones Humphrey Jones Catherine Howel vch
142 25/07/1719 Dorothy Morris Owen Gwen Owen
143 26/07/1719 Nathaniel Harry Parry Ellin Griffith
144 02/08/1719 Elizabeth Robert John Jane Griffith
145 02/08/1719 Martha Robert John Ellin David
146 24/08/1719 John William John Ellin Cadwalader
147 20/09/1719 Humphrey William Williams Elizabeth Thomas
148 11/10/1719 James Evans James Owen Anne Williams
149 11/10/1719 John William John Catherine Griffith
150 15/10/1719 Humphrey Wm Prichard Morgan Anne Humphrey
151 22/11/1719 Evan Salmon Evan Sarah William At Llangyby
152 23/12/1719 Lowry William Robert Ellin William At Llangyby
153 01/01/1719 Ellin Thomas Prichard Margaret Jones
154 10/01/1719 Robert John Morris Jonet Jones
155 02/03/1719 John Robert Jones Margaret Jones
156 02/03/1719 Mary Griffith Morris Dorothy James
157 03/04/1720 William Thomas William Mary Evan
158 16/04/1720 William Owen Prichard Jane Richard vch
159 09/05/1720 Catherine John Thomas Jane Williams
160 24/06/1720 Evan John Owen Jane Jones
161 26/06/1720 Catherine Griffith Roberts Anne Jones
162 17/07/1720 Jonet Cadwalader Probert Widower At Llangyby
163 24/07/1720 David William Hughes Ellin Davis? Taylor
164 31/07/1720 Ellin Owen Prees Anne Richard vch
165 17/08/1720 Love Love Parry Rachel Pennarth
166 09/09/1720 Howel John Griffith Lowry Richard vch
167 04/10/1720 John (B) John Evan Jane William
168 13/11/1720 Lowry Morris Evan Lowry Ellis
169 25/11/1720 Richard Evan Prichard Elizabeth Richard vch
170 28/12/1720 Mary James Owen Anne Williams
171 01/01/1720 Mary David Roberts Elizabeth Roberts At Llangyby
172 12/02/1720 Sibyl Morris Owen Gwen
173 21/02/1720 Jane Humphrey William Elizabeth Morris
174 05/03/1720 Evan Owen William Elizabeth Evan
175 15/03/1720 Margaret William Williams Elizabeth Thomas
176 29/03/1721 William Humphrey Jones Catherine Howel
177 14/06/1721 Margaret Thomas Prichard Margaret Jones
178 23/07/1721 Priscilla John Owen Margaret William
179 03/08/1721 Mary William John Lowry Jones
180 12/10/1721 Lowry William John Ellin Cadwalader
181 19/11/1721 John Solomon Evan Sarah William
182 26/12/1721 Mary Philip Morgan Ellin Parry
183 14/02/1721 Anne Owen Prees Anne Richard
184 02/03/1721 Ellin Robert John Margaret Jones
185 11/03/1721 Jane Moris Jones Elizabeth Owen At Llangyby
186 23/03/1721 Mary Richard Morgan Martha Jones
187 30/03/1722 Margaret Evan Thomas Mary David
188 08/04/1722 William John Wm Jefferies Penelope Thomas
189 01/05/1722 Thomas Henry Thomas Jonet William
190 03/05/1722 Richard Evan Prichard Elizabeth Richard vch
191 07/07/1722 Margaret Eubule Wynne Gladuce
192 08/07/1722 Hugh William Hughes Ellin David
193 18/07/1722 Dorothy William John Gabriel Catherine Griffith
194 30/09/1722 James James Owen Anne Williams
195 02/10/1722 Lowry Griffith Ellis Mary Evans
196 04/10/1722 John John Morris Jonet Jones
197 08/01/1722 Jane Richard Parry Ellis Elizabeth Nelab? At Llangyby
198 03/02/1722 John Morris Evan Lowry Fuller
199 07/02/1722 Richard William Wynne Jane
200 24/02/1722 Lowry Humphrey William Elizabeth Morris
201 17/03/1722 John William Williams Elizabeth Thomas
202 04/04/1723 Gladuce Humphrey Jones Catherine Howel
203 09/06/1723 Mary William John Lowry Jones
204 16/07/1723 Catherine John Robert Martha Thomas Ty Newydd At Llangyby
205 04/08/1723 Catherine Thomas William Morfydd Hughes
206 31/08/1723 Jane Henry Thomas Jonet William
207 15/09/1723 Morris Owen Ellis Mary Richard vch
208 02/10/1723 Catherine John Maurice Catherine Private Baptism
209 10/10/1723 Gainor (B) Owen Roberts Luce Robert
210 10/11/1723 Dorothy Hugh Bevan Sibyl Griffith
211 22/12/1723 Mary Owen Prichard Jane Richard vch
212 04/01/1723 Owen Robert Owen Mary Evans Private
213 19/01/1723 Emme Morris Owen Gwen Owen
214 19/01/1723 William Solomon Evan Sarah William At Llangyby
215 11/03/1723 Owen Owen William Elizabeth Evan
216 28/06/1724 Gwen William Probert Dorothy Owen Gwerglodd Fawr
217 28/06/1724 Evan Robert John Margaret John
218 02/07/1724 John Thomas Prichard Margaret Jones
219 16/08/1724 Gladuce Humphrey Jones Catherine Howel
220 16/08/1724 Ellin Griffith Hughes Jane Richard vch
221 16/08/1724 Ellin John Robert Jonet Daniel
222 06/09/1724 Catherine John Maurice Catherine Jones
223 03/10/1724 William Griffith William (late Wynne) Ellin Jones
224 15/11/1724 Jane Richard Morgan Martha John Evan
225 22/11/1724 John Owen John Elizabeth Griffith
226 06/12/1724 John Evan Prichard Elizabeth Prichard At Llangyby
227 13/12/1724 Elias Humphrey William Elizabeth Morris
228 14/01/1724 Thomas Henry Thomas Jonet William
229 05/02/1724 Griffith Evan Griffith Lowry Thomas
230 14/02/1724 Catherine John Sanders Gwen William
231 17/03/1724 Anne William John Gabriel Catherine Griffith
232 11/04/1725 Mary David Jacob Elizabeth John At Llangyby
233 24/04/1725 John Thomas William Margaret Lloyd
234 30/05/1725 Martha Morris Ellis Lowry Jones Fuller At Llangyby
235 08/08/1725 Grace John Morris Jonet
236 19/08/1725 Thomas John Griffith Catherine Jones
237 05/09/1725 Mary Griffith Griffiths Elizabeth William
238 12/09/1725 Jane (B) Salmon Prichard Luce Roberts Abererch/Llanarmon At Llangyby
239 11/11/1725 William James Owen Anne Williams
240 27/12/1725 Daniel John Robert Jonet Daniel
241 18/02/1725 Solomon Solomon Evan Sarah William
242 05/04/1726 Jane Hugh Jones Jane Jones
243 06/04/1726 William Griffith William Ellin Jones
244 15/05/1726 Thomas Evan Thomas Mary David
245 21/06/1726 William Thomas William Margaret Lloyd
246 28/08/1726 Anne Thomas William Morfydd Thomas
247 28/08/1726 John David Jacob Elizabeth Hughes At Llangyby
248 06/09/1726 Catherine Arthur William Elizabeth Jones
249 15/12/1726 Elizabeth John Maurice Catherine Jones
250 14/01/1726 Owen Griffith Owen Mary Morgan
251 11/02/1726 Margaret Robert Jones Margaret Jones
252 19/02/1726 Robert Henry Morris Anne Robert
253 18/04/1727 John Robert Prichard Gainor Owen
254 18/05/1727 Catherine William Hughes Ellin David
255 15/07/1727 Sarah Henry Thomas Jonet William
256 26/08/1727 Catherine Evan Prichard Elizabeth Richard vch Pencoed
257 29/08/1727 Elizabeth Thomas William Margaret Lloyd
258 12/09/1727 Jane Hugh Bevan Sibil Griffith
259 23/11/1727 Ellin John Saunders Gwen William
260 10/12/1727 Thomas William Morris Sarah Thomas
261 25/12/1727 Owen Thomas Griffith Elizabeth Sion
262 09/01/1727 Robert Thomas Prichard Margaret Sion
263 21/01/1727 Richard Robert William Ellin Richard
264 25/01/1727 Evan Griffith Ellis Mary Evan
265 02/02/1727 Mary William Morgan Ann Robert
266 22/03/1727 Jane William Hughes Jane Thomas At Llangyby
267 24/03/1727 William William Williams Elizabeth Thomas
268 29/03/1728 Ann John Robert Jonett
269 12/04/1728 Lowry James Owen Ann Williams
270 06/10/1728 James Robert Jones Mary Richard
271 08/12/1728 John William John Margaret William?
272 06/04/1729 Catherine Cadwalader William Jonett
273 13/04/1729 Lowry John Morris Jonett Jones
274 22/06/1729 Mary John Evans Margaret Jones
275 03/07/1729 Margarett Griffith Ellis Mary Evan
276 25/12/1729 John Thomas William Margarett
277 02/06/1730 Elizabeth John Daniel Margarett Parry Llanystumdwy
278 17/07/1730 Alice John Morris Catherine Powell
279 28/08/1730 Jane Robert Jones Margaret Jones
280 30/08/1730 Lowry Thomas Prichard ap Margaret John
281 06/09/1730 Catherine Hugh Jones Jane Jones
282 23/10/1730 Samuel Henry Thomas Elizabeth Morris
283 24/01/1730 John Thomas William Morfydd Thomas
284 30/05/1731 John Thomas William Margaret Lloyd
285 03/06/1731 Owen Humphrey Owen Eleanor James
286 27/06/1731 Anne David Wm Thomas Lowry Mordecai
287 12/08/1731 Griffith Robert Griffith Mary Morgan
288 22/08/1731 Catherine Griffith Griffiths Elizabeth William
289 11/09/1731 Anne Richard Roberts Elizabeth Jones
290 26/10/1731 Mary Maurice Ellis Catherine Jones
291 12/11/1731 William William Morgan Anne Roberts Castell Gwgan
292 17/12/1731 John Henry Thomas Elizabeth Morris
293 02/01/1731 Catherine John Jones Margaret Ellis
294 27/01/1731 Margaret Griffith Daniel Catherine Humphrey
295 30/01/1731 Thomas Morgan Prichard Jane Ellis
296 19/03/1731 Owen Maurice Evan Lowry Ellis Fuller
297 20/07/1732 John John Thomas Jane Rhosgill Fawr
298 30/11/1732 Jane Robert Jones Lowry Robert
299 02/02/1732 Lowry Griffith Griffith Elizabeth William
300 03/03/1732 Jane James Owen Anne Williams
301 07/03/1732 Evan Richard Roberts Elizabeth Jones
302 10/03/1732 Hugh Thomas William Elizabeth Hughes
303 03/04/1733 Lowry Hugh Humphreys Jane Roberts
304 05/04/1733 Griffith Thomas William Margaret Lloyd
305 05/04/1733 Elizabeth Evan Prichard Elizabeth Richard vch
306 31/05/1733 William Griffith Jones Catherine William
307 31/05/1733 William Robert William Eleanor Richard
308 04/08/1733 Anne John Thomas Jane Williams Rhosgill
309 17/08/1733 Eleanor Griffith Daniel Catherine Humphrey
310 02/09/1733 Anne Ellis Thomas Mary Evans
311 25/10/1733 Anne John Humphreys Lowry Owens
312 20/01/1733 Ellis John Jones Margaret Ellis
313 17/02/1733 Richard John Prichard Mary Evans
314 12/04/1734 Jane Thomas William Elizabeth Hughes
315 23/04/1734 John Tobias William Anne Thomas
316 09/05/1734 Robert Griffith Cadwalader Sydney Lloyd
317 02/07/1734 Jane Evan William Mary William
318 10/08/1734 Samuel Daniel Edward Anne Thomas
319 11/08/1734 Griffith Robert Jones Lowry Robert
320 18/08/1734 Richard Griffith Lewis Eleanor Jones
321 02/09/1734 Mary William Prichard Mary Hughes
322 16/01/1734 Eleanor John Maurice Catherine Powel
323 26/01/1734 Richard John Prichard Eleanor William
324 04/02/1734 William Robert William Catherine Roberts
325 21/02/1734 William Rowland Hughes Margaret William
326 23/02/1734 William William Jones Jane William
327 30/03/1735 Jane David Prichard Jane Hughes
328 10/04/1735 Robert Henry Thomas Elizabeth Maurice
329 20/04/1735 Anne Zacheus Jones Gainor Evan
330 24/04/1735 Griffith John Thomas Jane Williams Rhosgill Fawr
331 05/06/1735 James Owen James Catherine Owen
332 08/06/1735 Mary Thomas William Margaret Lloyd
333 12/06/1735 Jane William Robert Eleanor Prichard
334 17/06/1735 Jane William Maurice Jane Richard vch
335 07/08/1735 John Richard Evan Martha Griffith
336 01/09/1735 Jane Samuel Parry Mary Edward
337 12/10/1735 Richard Griffith Daniel Catherine Humphrey
338 06/11/1735 Mary Maurice Ellis Catherine Jones
339 09/11/1735 Maurice John William Margaret Maurice
340 22/01/1735 Griffith and Jane James Owen Anne Williams
341 25/01/1735 Anne John Prichard Mary Evans
342 21/02/1735 Elizabeth Evan Prichard Elizabeth Prichard Pencoed At Llangyby
343 04/04/1736 Richard David Prichard Jane Hughes
344 29/05/1736 Thomas John Evan Mary Thomas
345 11/07/1736 Mary Griffith John Catherine William
346 07/08/1736 John Robert Prichard Eleanor Gabriel
347 22/08/1736 Mary John Owen Eleanor Jones
348 28/10/1736 Edward Tobias William Anne Thomas
349 14/11/1736 Eleanor Owen James Catherine Owen
350 30/11/1736 Anne Robert William Eleanor Prichard Smith
351 02/01/1736 Elizabeth Robert John Ellis Lowry Roberts
352 27/02/1736 Robert John Jones Margaret Ellis
353 16/03/1736 Lowry (B) Meredith Lewis Eleanor John
354 20/03/1736 Lowry John William Lowry Jones
355 30/03/1737 Elizabeth John William Margaret Maurice
356 05/05/1737 Jane Thomas William Margaret Lloyd
357 29/05/1737 Mary William Hughes Mary William
358 07/07/1737 William Griffith Daniel Catherine Humphrey
359 24/07/1737 Mary Henry Thomas Elizabeth Maurice
360 27/07/1737 William John Prichard Eleanor William
361 07/08/1737 Salomon Thomas Prichard Elizabeth Salomon
362 11/09/1737 Richard Robert Prichard Eleanor Gabriel
363 13/09/1737 David David Parry Alice Jones Private Ceremony
364 02/10/1737 Anne Robert William Catherine Roberts
365 13/01/1737 Mary Robert John Ellis Lowry Roberts
366 14/01/1737 Robert William Robert Eleanor Richard Private Ceremony
367 12/02/1737 Emma Thomas David Catherine Jones
368 31/03/1738 Jane William Prichard Jane Prichard Glasfryn
369 23/04/1738 Robert William Maurice Elizabeth Griffith
370 09/05/1738 Jane John Jones Anne Williams Private Ceremony
371 11/05/1738 John William John Jane William
372 14/05/1738 Griffith Richard Evan Martha Griffith
373 22/06/1738 Anne Maurice Ellis Catherine Jones Private Ceremony
374 24/06/1738 Lowry Richard Hughes Catherine Prichard
375 05/08/1738 Jane Thomas William Margaret Lloyd
376 13/08/1738 Margaret Evan Prichard Catherine Ellis Private Ceremony
377 14/09/1738 Evan Griffith Daniel Catherine Humphrey
378 30/09/1738 Mary Evan Prichard Elizabeth Richard Pencoed
379 16/10/1738 Margaret Hugh William Catherine Griffith Private Ceremony
380 02/11/1738 William Robert Prichard Eleanor Gabriel
381 04/01/1738 Mary Owen James Catherine Owen
382 02/02/1738 Mary Griffith Cadwalader Sidney Lloyd
383 08/02/1738 John John Evan Mary Thomas
384 08/02/1738 Eleanor John William Margaret Maurice
385 25/02/1738 Jane Griffith John Catherine William
386 01/03/1738 Anne John Humphrey Anne Griffith
387 14/03/1738 Mary Evan William Mary Anwyl
388 24/05/1739 Anne Robert William Eleanor Richard Smith At Llangyby
389 24/06/1739 John John Roberts Jane Ellis
390 31/07/1739 John Thomas David Catherine Jones
391 26/08/1739 Anne John William Lowry Jones
392 02/09/1739 William Griffith William Catherine William
393 09/09/1739 Griffith William Prichard Catherine Owen
394 12/10/1739 Gwen Elias Maurice Jane Ellis Lletty wynn
395 27/11/1739 William Tobias Williams Anne Thomas
396 22/01/1739 Robert John Prichard Eleanor William
397 01/02/1739 Jane Thomas Prichard Elizabeth Salomon
398 09/03/1739 Maurice Robert Mordecai Trophena Maurice
399 11/03/1739 William Robert John Ellis Lowry Roberts
400 07/05/1740 Mary Mark Griffith Margaret David At Llangyby
401 22/05/1740 Owen Robert William Catherine Roberts
402 24/05/1740 Jonet Thomas William Margaret Lloyd
403 09/07/1740 Richard Robert William Eleanor Prichard Smith
404 21/09/1740 Jane Thomas David Catherine Jones
405 23/10/1740 Anne Hugh Salamon Elizabeth Prichard
406 16/11/1740 Jane John Rhydderch Anne Jones
407 14/12/1740 Eleanor John William Elizabeth Parry
408 08/02/1740 John John Prichard Eleanor William
409 15/03/1740 Elizabeth John Roberts Jane Ellis
410 17/04/1741 Jane Richard Evan Martha Griffith
411 19/04/1741 Elizabeth John William Lowry Jones
412 01/05/1741 Thomas Robert Mordecai Trophena Maurice
413 31/05/1741 Anne Erasmus Parry Hannah Prichard At Llangybi
414 04/06/1741 John Griffith John Catherine William
415 28/06/1741 Jane Thomas William Elizabeth Hughes
416 25/07/1741 Eleanor Robert John Ellis Lowry Roberts
417 06/09/1741 Maurice Elias Maurice Jane Ellis Lletty Wynn
418 26/12/1741 William John William Margaret Maurice
419 11/03/1741 Elizabeth Evan Prichard Catherine Ellis Penbryn
420 09/04/1742 Gainor John William Lowry Jones At Llangybi
421 14/04/1742 Jane Hugh Wm Maurice Catherine Griffith
422 23/05/1742 John Richard Jones Catherine William Smith
423 15/07/1742 Evan Richard Evan Martha Griffith
424 23/07/1742 Robert Griffith William Catherine William
425 11/09/1742 John John Jones Anne Williams Garddu fawr At Llangybi
426 12/09/1742 Jane John William Sarah Evan
427 29/09/1742 William John William Elizabeth Parry
428 08/10/1742 Jane Robert Mordecai Trophena Maurice
429 08/01/1742 Anne William Williams Gainor Evans
430 02/02/1742 Mary Elias Maurice Jane Ellis
431 10/02/1742 Jane Richard Jones Mary Lewis Miller
432 09/03/1742 Elizabeth Hugh Salamon Elizabeth Prichard
433 02/04/1743 John William Griffith Mary Ellis Taylor
434 04/04/1743 Mary Cadwalader William Jonet Jones
435 16/04/1743 John Thomas David Catherine Jones Weaver
436 14/08/1743 Ellis Robert John Ellis Lowry Roberts
437 02/10/1743 Catherine Maurice Thomas Mary Jones
438 20/11/1743 Jane Maurice Ellis Catherine Jones
439 15/12/1743 William William Williams Gainor Evans
440 22/01/1743 Hugh Robert William Catherine Roberts
441 30/01/1743 Gwen Robert Prichard Mary Prichard Fuller
442 21/03/1743 Henry John William Elizabeth Parry
443 05/04/1744 Evan Richard Evan Martha Griffith At Llangybi
444 20/05/1744 Robert Richard Jones Catherine William Smith
445 10/06/1744 Elizabeth Griffith John Catherine William Shoemaker
446 13/06/1744 Mary Ellis Maurice Margaret Humphrey Cottager
447 06/09/1744 Elizabeth Robert Owen Dorothy Roberts Gelli hir Farmer
448 16/09/1744 Mary John Cadwalader Mary Garnons Glanymorva
449 23/09/1744 Jane Cadwalader William Jonet Jones Castellcoed Farmer
450 02/12/1744 Richard John Owen Eleanor Owen Orsedd Shoemaker
451 21/12/1744 Evan (B) Richard Evans Eleanor Jones Pencoeda Llyn/Chwilog Small Freeholder
452 12/01/1744 Anne David Owen Anne Owen Bottach Shoemaker
453 07/03/1744 John Jones John Ellis Wynne Catherine Maurice Plas Llanarmon Labourer
454 27/03/1745 Catherine Robert William Eleanor Hughes Werglodd Fawr Tenant
455 29/03/1745 Gainor David Parry Alice Jones Cefn Pencoed At Llangybi
456 12/04/1745 David Robert Prichard Mary Richard vch Plasdu Walkmill Fuller
457 28/04/1745 William John Jones Anne Williams Garddu Fawr Freeholder At Llangybi
458 12/05/1745 John Maurice Thomas Mary Jones Pennarth Isa Tenant
459 29/09/1745 Catherine Richard Evan Mary David Pencoed Mill Miller
460 09/10/1745 Margaret Ellis Maurice Margaret Humphrey Gelli hir Labourer
461 24/10/1745 Gwen Owen Roberts Jane Jones Cefn Pencoed Tenant At Llangybi
462 26/11/1745 Sarah Hugh Salomon Elizabeth Prichard Garddu bach Labourer At Llangybi
463 20/12/1745 Griffith Robert John Ellis Lowry Roberts Tyn y Caeau Tenant Private Baptism
464 28/03/1746 William John Roberts Anne Jones Tyn y gors Labourer At Llangybi
465 02/04/1746 Elizabeth Robert Griffith Elizabeth William Ynys Leiki Labourer
466 20/07/1746 Edward William John Jane William Bottach Labourer
467 30/08/1746 Thomas William Griffith Mary Ellis Tyn Cae Taylor
468 07/09/1746 Mary William Jones Jonet Parry Tyddyn mab du Tenant At Llangybi
469 03/11/1746 Mary Robert Prichard Mary Prichard Plasdu Walkmill Fuller
470 03/11/1746 John (B) Humphrey John Mary Griffith Maurice Tanyrallt Servant
471 24/11/1746 John John William Sarah Evans Glanrafon Common Sailor? born Gwag y noe
472 07/12/1746 Jane John Owen Eleanor Owen Orsedd Shoemaker
473 11/01/1746 Robert Maurice Thomas Mary Jones Pennarth Isa Tenant
474 12/01/1746 Richard Thomas Prichard Catherine William Brynygwdyn ucha Smith Private Baptism
475 25/01/1746 Elizabeth Robert William Catherine Roberts Brynygwynt Tenant
476 27/01/1746 Elizabeth Richard Jones Catherine Williams Chwilog Smithy Smith
477 05/03/1746 Maurice John Ellis Wynne Catherine Maurice Griffith Llanarmon Labourer
478 08/03/1746 Gwen Hugh Jones Lowry Morris Plasdu Mill Miller
479 09/04/1747 Robert Richard Evan Martha Griffith Pennarth ucha Tenant
480 09/04/1747 John John Cadwalader Mary Garnons Glanymorfa Tenant
481 02/05/1747 Richard Richard Evans Elizabeth Evans Pennarth isa Tenant
482 12/07/1747 Griffith John Wm Maurice Elizabeth Parry Brynygwdyn isa Tenant
483 14/07/1747 Jonet Cadwalader William Jonet Jones Castellcoed Tenant
484 11/08/1747 Thomas John Jones Margaret Ellis Tyddyn y Felin Labourer At Llangybi
485 18/08/1747 Thomas Griffith William Anne Thomas Labourer
486 08/10/1747 Jane John Jones Anne Williams Garddu fawr Freeholder At Llangybi
487 22/10/1747 Mary David Owen Anne Owen Bottach Shoemaker
488 19/11/1747 William John William Lowry Jones Brynllefrith Tenant
489 29/12/1747 Richard John Prichard Tryphena Maurice Llwyndwyfog Labourer
490 06/01/1747 William Humphrey William Jane Prichard Tyddyn mab du Labourer
491 10/01/1747 Jane Owen Probert Jane Jones Cefn Labourer
492 17/01/1747 William Evan Owen David Jane Wm Griffith At Llangybi
493 04/02/1747 Mary Robert Griffith Elizabeth William Ynys Leiki Labourer At Llangybi
494 25/03/1748 Griffith William Griffith Margaret Griffith Coed cae Tenant
495 25/03/1748 Anne John Roberts Anne Jones Ty'n y gors nr Plas Du
496 25/04/1748 Evan Richard Evan Mary David Pencoed Mill Miller
497 13/05/1748 Jane John Cadwalader Mary Garnons Glanymorfa Labourer
498 03/07/1748 William Robert William Eleanor Hughes Werglodd fawr Labourer
499 23/07/1748 Anne Robert Prichard Mary Prichard Plasdu Walkmill Fuller
500 28/08/1748 Richard Griffith Evan Anne Griffith Cae branar Labourer
501 28/08/1748 Jane Griffith Hughes Mary Roberts Gelli hir Pedler
502 09/09/1748 William Griffith Prichard Jane Hughes Traian Glazier
503 13/10/1748 Jane William Griffith Mary Ellis Ty'n cae Taylor At Llangybi
504 25/12/1748 Maurice David Morris Lowry Owen Lletty Wynn Weaver
505 22/01/1748 William Evan Prichard Mary William Tyddyn mab du Labourer
506 05/02/1748 John John Prichard Anne Prichard Ynys Leiki Labourer At Llangybi
507 08/02/1748 Margaret John Ellis Wynne Catherine Morris Plas Llanarmon Labourer
508 19/02/1748 Catherine John Owen Eleanor Owen Orsedd Shoemaker
509 10/03/1748 Jane Maurice Thomas Mary Jones Gelli gron Labourer
510 10/03/1748 Salomon Hugh Salomon Elizabeth Prichard Garddu bach Labourer
511 11/03/1748 Elizabeth William Williams Jane Ty Hir Gent
512 04/05/1749 Margaret William Jones Jane Lloyd Labourer
513 29/06/1749 Jane Robert William Catherine Roberts Brynygwynt Labourer
514 31/08/1749 William Robert Prichard Mary Prichard Plasdu Walk mill Fuller
515 29/09/1749 Mary Griffith Prichard Jane Hughes Traian Glazier
516 17/12/1749 Owen Evan Owen Jane William Lletty Wynn Labourer
517 15/01/1749 Mary John Prichard Tryphena Morris Llwyndwyfog Yeoman At Llangybi
518 04/02/1749 William Robert Griffith Elizabeth William Bryngwynt Labourer
519 18/02/1749 Evan Griffith Evan Anne Griffith Cae'r branar Labourer At Llangybi
520 28/04/1750 Henry Thomas Parry Anne David Bryn caled Labourer
521 11/05/1750 John and David Richard Evans Catherine Garddu fawr Freeholder At Llangybi
522 24/05/1750 Robert Owen Robert Jane Jones Cefn Labourer At Llangybi
523 10/06/1750 Anne Richard Evan Martha Griffith Pennarth ucha Labourer
524 17/06/1750 Anne Griffith William Anne Thomas Brynypenrhyn Labourer
525 13/07/1750 Jane Richard Evan Mary David Pencoed Mill Miller At Llangybi
526 19/07/1750 Lowry William Williams Jane Ty hir Gent
527 04/11/1750 William John William Elizabeth Parry Brynygwdyn isa Labourer
528 16/11/1750 William John Prichard Anne Prichard Ynys Leiki Labourer
529 31/01/1750 William Robert Prichard Mary Prichard Plasdu Walk mill Fuller
530 04/02/1750 Maurice Richard Jones Elizabeth Maurice Chwilog Miller
531 01/03/1750 Margaret John Griffith Sarah Jones Tynyberth Yeoman
532 04/04/1751 John John Cadwalader Mary Garnons Glanymorfa Yeoman
533 23/06/1751 Ammy Robert William Catherine Roberts Brynygwynt Labourer
534 21/07/1751 John Richard Evan Catherine Maurice Garddu fawr Freeholder
535 01/08/1751 John Griffith Hughes Mary Roberts Gelli hir Pedler
536 20/08/1751 Griffith William Williams Gainor Evans Brynrhydd Yeoman
537 25/08/1751 Ellin Owen Roberts Mary Jones Bryncaled bach Schoolmaster
538 25/08/1751 Anne William Jones Jane Lloyd Coedcae Kitchen Labourer
539 06/09/1751 William John Jones Jane William Penbryn isa Labourer Private Baptism
540 15/09/1751 William Thomas Prichard Catherine William Lletty Wynn Smith
541 14/11/1751 Anne Hugh David Catherine Thomas Ty Newydd
542 11/03/1752 Elin Robert Griffith Elizabeth Bryngwin Labourer
543 25/03/1752 Owen and Catherine William Owen Jane Pencoed
544 26/04/1752 Catherine Evan Owen Jane Labourer
545 19/07/1752 John John Griffith Jane Labourer
546 08/09/1752 John Shone Prichard Elizabeth Labourer
547 26/11/1752 Catherine John Jones Jane Labourer
548 08/03/1753 Hugh Richard Hugh Jane William
549 08/03/1753 Richard Griffith Lewis Martha Labourer
550 30/06/1754 Jane Richard Thomas Ellin
551 25/07/1754 Ellin Ellis Roberts Margared Gelligron Tenant
552 03/08/1754 Margared Evan Jones Jane Weaver
553 04/08/1754 Margared William Jacob Ellin Labourer
554 08/08/1754 Thomas Owen Thomas Jane Yeoman
555 15/08/1754 Robert William Robert Ellin Labourer
556 22/08/1754 Robert Thomas Robert Ellin Labourer
557 04/02/1755 Griffith Humphrey Jones Gwen Jones
558 28/03/1755 Mary Richart Jones Elizabeth Miller
559 27/04/1755 Daughter Robert William Ellin Tenant
560 02/05/1755 William John Kadwalader Mary Farmer
561 15/06/1755 Henry John Morgan Catherine
562 22/06/1755 David William Williams Elizabeth Labourer
563 29/06/1755 Jane Hugh Solomon Elizabeth Labourer
564 27/07/1755 Elizabeth Humphrey William Jane Labourer
565 03/08/1755 Jane John Griffith Catherine Labourer
566 17/08/1755 Elizabeth Lewis Pritchard Anne Smith
567 31/08/1755 Evan William Williams Gaynor Yeoman
568 14/09/1755 Evan Humphrey Evan Lowry Labourer
569 04/01/1756 Elinor Robert Jones Marry
570 18/01/1756 Mary John Williams Elizabeth
571 01/02/1756 John Robert Griffith Lowry Thomas Maenllwyd Yeoman
572 06/02/1756 John Hugh Jones Jane Parry Coud y Caey Gwne
573 14/03/1756 Ellinor Griffith Williams Anne
574 17/03/1756 Margred Owen Thomas Jane
575 27/05/1756 William Richard Evan Catherine Farmer
576 29/05/1756 William William Williams Jane Morris Ty hir
577 20/06/1756 William Evan Jones Jane Weaver
578 11/07/1756 Dorty Robert Griffith Elizabeth
579 15/08/1756 Margred John Evan Catherine Labourer
580 12/09/1756 Marry John Williams Anne
581 03/10/1756 Lowry William Jacob Ellin Morris Labourer
582 12/12/1756 Jane Robert Prichard Catherine Labourer
583 02/01/1757 John Robert Cadwalader Jane Weaver
584 02/01/1757 Jane Evan Owen Jane Williams Farmer
585 27/02/1757 Elizabeth William Williams Elizabeth Davis Labourer
586 06/03/1757 Martha John William Margred Roberts Farmer
587 01/04/1757 Evan Roger Thomas Ellin Farmer At Llangybi
588 27/04/1757 Evan Roger Roberts Dorothy Farmer
589 16/05/1757 Thomas Evan Thomas Anne Labourer
590 24/07/1757 Son John Griffith ? Labourer
591 02/10/1757 ? Samuel Williams Elizabeth Labourer
592 Oct 1757 ? ? Williams Jane
593 05/02/1758 William John Evan Catherine Labourer
594 26/02/1758 Robert Thomas Prichard Ellin
595 10/03/1758 John David Davis Gwladus
596 31/03/1758 Elizabeth Thomas David Catherine Labourer
597 05/05/1758 William William Evans Mary
598 07/05/1758 John Richard Jones Elizabeth Miller
599 02/07/1758 Gwen William Griffith Jonett Labourer
600 06/07/1758 Jane Owen Thomas Jane Farmer
601 16/07/1758 Mary Hugh Salmon Elizabeth
602 30/07/1758 Robert Robert Thomas Jane
603 03/09/1758 Robert William Jacob Ellin
604 08/10/1758 Mary Robert Jones Mary
605 27/10/1758 Anne John Williams Ann Shoemaker
606 30/12/1758 John Richard Aaron Lowry Fuller
607 01/01/1759 Griffith William Williams Gainor Brynrhydd
608 06/01/1759 Robert John Williams Margaret
609 21/01/1759 Catherine Richard Williams Margaret Labourer
610 16/02/1759 Jane John Parry Ann Mariner
611 25/02/1759 William John Salomon Catherine Ty tan yr allt Joyner At Llangybi
612 28/02/1759 Richard Robert Griffith Elizabeth Bryn gwynn
613 04/03/1759 John William Williams Elizabeth Labourer
614 20/05/1759 Elizabeth Evan Owen Jane Cefn Labourer
615 02/09/1759 Griffith Samuel Williams Elizabeth Labourer
616 14/10/1759 Margaret William Roberts Eleanor Labourer
617 21/10/1759 John John Griffith Catherine
618 21/10/1759 Eleanor (B) David Roberts Eleanor Griffith Tyn y rhos/Bottach
619 04/11/1759 Dorothy Robert Cadwalader Jane Dulwyn Weaver
620 23/11/1759 Robert Owen Thomas Jane Bryn y bacha
621 24/11/1759 Jonet Hugh Jones Jane Parry Coed cae gwyn At Llangybi
622 25/11/1759 Ellin David Abel Margaret Garddu bach At Llangybi
623 10/02/1760 Margaret Humphrey Williams Jane Prichard
624 13/04/1760 Eleanor David Davies Gladuse Jones Bottach Labourer
625 20/04/1760 Robert Robert Thomas Jane Chwilog Smith
626 26/05/1760 Jane Roger Roberts Dorothy Gelli hir
627 31/05/1760 Ann Evan Parry Ann Jones Penuchan Farm
628 10/08/1760 William Lewis Prichard Ann Smith
629 24/08/1760 Owen Morris Owen Elizabeth Roberts Farmer
630 31/08/1760 Ellis (B) Robert Jones Catherine Jones Tir Melus Labourer
631 04/01/1761 Robert William Roberts Martha Roberts Bryn caled bach Labourer
632 11/01/1761 Mary William Evans Jane Rowland Bryn Llefrith Bach Labourer
633 15/02/1761 Jonathan Evan Hughes Catherine Jonothan Penbryn isa
634 27/02/1761 Ann Robert John Morris Mary Lletty Wynn
635 04/03/1761 Robert and Catherine Richard Evans Catherine Garddu fawr
636 29/03/1761 Anne (B) John Jones Jonet Jones
637 16/04/1761 Gaynor Owen Thomas Jane Bryn y bacha
638 12/05/1761 Catherine Thomas Jones Mary Morris Plas Griffith ab Evan
639 31/05/1761 Anne Griffith Hughes Mary Pierce Llwyn Dyrus Miller
640 14/06/1761 Thomas Robert Griffith Elizabeth Williams Bryn gwynn Farmer
641 19/06/1761 Henry Hugh Jones Jane Parry Ceodcae Gwyn At Llangybi
642 28/06/1761 Margaret John Williams Ann Glan'r Afon Shoemaker
643 16/08/1761 Owen Humphrey Owen Eleanor Owen Labourer
644 30/08/1761 Margaret William Williams Elizabeth Davies Clerk's Son
645 11/10/1761 Elizabeth Humphrey Jones Gwen Jones Ty'n Caeau Labourer
646 19/12/1761 Mary Watkin Williams Catherine Jones Tan y Clogwyn
647 21/03/1761 Samuel Morris Owen Elizabeth Roberts
648 04/04/1761 Lewis (B) Owen Roberts Margaret Hughes
649 14/05/1761 Hugh Lewis Prichard Ann Smith
650 01/08/1762 Margaret John Evans Catherine Labourer
651 15/08/1762 Catherine John Griffith Catherine Cooper
652 26/09/1762 Catherine Robert Owen Elin Labourer
653 16/01/1763 Richard Roger Roberts Dorothy Labourer
654 18/02/1763 Mary Humphrey William Jane Joyner
655 26/02/1763 Elin Robert Jones Elin Mason
656 27/02/1763 William Robert Roberts Jane Labourer
657 05/03/1763 Griffith Griffith Williams Margaret Labourer
658 23/03/1763 Mary John Ellis Jane Coed cae gwyn Farmer
659 27/03/1763 Humphrey William Jones Jane Taylor
660 08/07/1763 William William Williams Elizabeth Ty'n Llan
661 13/11/1763 Elizabeth David Abel Margaret Garddu bach
662 25/11/1763 Edward Samuel Williams Elizabeth Ty'n Rhos Labourer
663 04/12/1763 John Robert Jones Elin Gelli Hir Labourer
664 01/01/1764 Richard Thomas Prichard Catherine Smith
665 15/01/1764 Hugh William Hughes Gwen Elias Lletty Wynn
666 16/01/1764 John Watkin Williams Catherine Jones Labourer
667 21/02/1764 Ellin Owen Thomas Jane Bryn y bacha
668 01/03/1764 John Thomas Jones Mary Morris Plas Griffith ab Evan
669 25/03/1764 Griffith Evan Parry Ann Penychan
670 20/04/1764 Robert Robert Owen Elizabeth Yeoman
671 05/05/1764 John William William Catherine Ty'n Gors Labourer
672 08/07/1764 Ellin Lewis Prichard Elin Smith
673 28/08/1764 Jane John Thomas Margaret Thomas Plas Llanarmon Freeholder
674 02/09/1764 William Hugh Jones Elizabeth Williams Labourer
675 03/09/1764 Margaret Love Parry Sydney Lewis Penarth
676 01/10/1764 Henry (B) John Daniel Jane Roberts
677 03/02/1765 Jane John Hughes Jonett Ynys Leiki Labourer
678 05/02/1765 Grace Owen Jones Jane Labourer
679 14/02/1765 Ellin Watkin Williams Catherine Yeoman
680 03/03/1765 William Evan Hughes Jane Bottach Labourer
681 06/03/1765 John John Salomon Catherine Joyner
682 13/03/1765 Robert John Cadwalader Gwen Glanymorfa Yeoman
683 20/03/1765 John Griffith Williams Margaret Cefn Cyfnerth Labourer
684 05/04/1765 Margaret John Owen Ellin Roberts Labourer
685 21/04/1765 Anne John David Lowry Jones Bryn Llefrith Bach Labourer
686 25/04/1765 Mary William Jones Jane Dulwyn Taylor
687 20/05/1765 William Robert Griffith Lowry Thomas Maenllwyd
688 27/05/1765 Robert Robert Roberts Jane Labourer
689 05/06/1765 William Richard Williams Ellin Glasfryn Fawr
690 10/06/1765 Jane Robert Prichard Elin Mason
691 29/06/1765 Elizabeth Robert Williams Gwen Plas Du
692 25/08/1765 Elizabeth Robert Owen Eleanor Labourer
693 02/09/1765 Griffith Evan Owen Jane Labourer
694 19/10/1765 Robert Griffith Roberts Sarah Jones
695 12/01/1766 Catherine John Evans Catherine Pencoed
696 19/01/1766 Robert William Williams Elizabeth Davies Clark
697 24/03/1766 Ellin Elizabeth Love Parry Sydney Parry Penarth
698 13/04/1766 William John Williams Anne Jones Glanrafon Shoemaker
699 11/05/1766 Henry Humphrey Williams Jane Prichard Lletty Wynn Labourer
700 08/06/1766 Gwen Hugh Jones Elizabeth Williams Ty'n Cae Labourer
701 15/06/1766 Eleanor William Jones Jane Lloyd Dulwyn Labourer
702 20/07/1766 Owen Robert Jones Eleanor Griffith Gelli hir Labourer
703 21/08/1766 William Maurice Roberts Jane Williams Llwyn dwyfog
704 29/11/1766 Robert Robert Jones Mary Tir Melus
705 04/01/1767 Jane William Griffith Janet Ty'n Terfyn
706 10/02/1767 Elinor William Jones Anne Hughes Bryn y Bachau
707 14/03/1767 Jane Humphrey Owen Jane Pennarth Ucha
708 18/03/1767 Thomas Henry Thomas Elizabeth Wynne Coedca Gwyn
709 29/03/1767 John Robert Prichard Eleanor Jones Mason
710 03/05/1767 Elizabeth William Jones Jane Humphrey Dy lwyn
711 10/05/1767 William Edward Parry Elizabeth Bottach Tailor
712 01/06/1767 Evan Robert Williams Gwen Evans Plas du Yeoman
713 11/07/1767 Thomas John Thomas Margaret Thomas Freeholder
714 06/09/1767 Martha John Griffith Catherine Thomas Cooper
715 11/10/1767 Barryilla Owen Jones Elin Cae Braner Labourer
716 25/10/1767 Elizabeth John Davies Lowry Jones Bryn Llefrith Bach Labourer
717 15/11/1767 Anne Griffith Williams Catherine Tailor
718 26/11/1767 William Owen William Anne Labourer
719 26/12/1767 Griffith Watkin Williams Catherine Jones Tan y Clogwyn Malster
720 12/01/1768 Rachel Love Parry Sydney Parry Pennarth
721 19/01/1768 John Henry Jones Jane Thomas Gelli Gron Labourer
722 30/01/1768 Margaret Robert Jones Jane Labourer
723 27/03/1768 Elizabeth William Evans Lowry Humphreys Bryn Rhydd Yeoman
724 30/03/1768 David Robert Joseph Elizabeth Cefn Coch Labourer
725 21/04/1768 Evan (B) Thomas Roberts Mary Smith
726 18/04/1768 Catherine (B) Ellis Williams Anne Griffith
727 24/07/1768 John Hugh Jones Elizabeth Labourer
728 29/10/1768 Jane Henry Thomas Elizabeth Wynna Coetcaegwyn
729 23/10/1768 William Richard Jones Sydney Glan yr Afon
730 27/11/1768 Anne Richard Evans Catherine Gaerddu
731 02/12/1768 Owen James Owen Mary Tyddyn Mawr
732 17/12/1768 Margaret David Roberts Janet Fuller
733 16/01/1769 Owen Robert Jones Mary Tyr Melus
734 17/01/1769 William Hugh Jones Anne Pennarth bach
735 09/03/1769 David Robert Hughes Anne Labourer
736 03/04/1769 Mary Robert Williams Gwen Evans Plas Du Yeoman
737 16/04/1769 Robert Thomas Roberts Ellin Shoemaker
738 28/04/1769 Jane John Williams Margaret Jones Llannerchymedd Glover
739 29/05/1769 Mary Evan Jones Jane Bottach
740 02/06/1769 Catherine William Jones Anne Hughes Brynn Bachau
741 02/07/1769 Ellin Ellis Williams Gwen Rosgill fawr
742 10/07/1769 John Robert Roberts Jane Cefn'r Hafod
743 16/07/1769 Catherine Owen Williams Anne Plas Llanarmon
744 22/07/1769 Griffith (B) William Prichard Ellin
745 23/07/1769 Maurice William Griffith Jonet At Llangybi
746 18/09/1769 John (B) Hugh Humphrey Margaret Jones
747 24/09/1769 Mary Robert Prichard Ellin
748 04/12/1769 David John Evans Mary Daniel
749 26/12/1769 Elizabeth John Jones Elizabeth Labourer
750 01/01/1770 Robert John Roberts Mary Weaver
751 06/01/1770 Evan Edward Parry Elizabeth Tailor
752 18/01/1770 John John Jones Jane Labourer
753 22/01/1770 Anne William Jones Jane Tailor
754 12/02/1770 Lowry Hugh Roberts Catherine Coed y Garth
755 21/03/1770 Anne Watkin Williams Lowry Williams Malster
756 21/03/1770 Susannah Robert Jones Ellin Labourer
757 27/03/1770 Maurice Thomas Jones Mary Labourer
758 30/04/1770 Love Love Parry Sydney Parry Pennarth
759 15/05/1770 Ellis Richard Jones Anne Ellis Tyddyn y Berth
760 24/05/1770 Richard William Roberts Martha Ty'n Rhos Labourer
761 31/05/1770 Maurice Robert Roberts Ellin Ynys Lecki Yeoman
762 03/06/1770 John Hugh Jones Elizabeth Labourer
763 04/06/1770 Jane Owen Jones Jane Cae branar Labourer
764 17/06/1770 William Robert Jones Anne Labourer
765 09/09/1770 Gainor Griffith Parry Lowry Mason
766 16/09/1770 William David Prichard Jane Kadwaled
767 16/10/1770 Lowry Robert Ellis Mary Labourer
768 04/11/1770 Jane Humphrey Owen Jane Yeoman
769 18/11/1770 Griffith William Parry Mary Ty yn y Caua Labourer
770 18/11/1770 Elizabeth (B) Thomas William Catherine
771 10/12/1770 Catherine (B) Griffith Evan Gaunor Jones Weaver
772 26/12/1770 Mary Robert Jones Mary Ellis Yeoman
773 28/12/1770 Anne Hugh Jones Anne Yeoman
Entries Per Page
Displaying Page of