Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • A - Oed / Age
  • C P - Person wnaeth gynnal y seremoni / Person performing ceremony
  • H - Hanes / History
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
A
C P
H
1 Jane Jones Elernion 13/12/1886 30 H E Williams Rector
2 Mary A Williams Glasfryn Terrace 03/03/1887 15d H E Williams Rector
3 Elizabeth Pritchard Tyddyndrain 08/03/1887 52 H E Williams Rector
4 John K (Rev) Davies Tynllan 20/09/1887 70 H E Williams Rector
5 Elias Evans Ysguborfawr 23/09/1887 66 H E Williams Rector
6 Catherine Davies Travor 24/09/1887 87 H E Williams Rector
7 Robert Thomas Penuchyrhos 03/11/1887 78 H E Williams Rector
8 Elizabeth Williams Tanceiri 07/01/1888 67 H E Williams Rector
9 Harriet McClement Trevor 10/01/1888 2 McClement - Father
10 Mabel Roberts Board School House 14/01/1888 13m H E Williams Rector
11 William Roberts Ty Capel Trevor 14/01/1888 24 H E Williams Rector
12 Ellen Owen Tan y fynwent 28/01/1888 13m H E Williams Rector
13 William Williams Tyn ffridd 30/01/1888 2 H E Williams Rector
14 David D Williams Pen y groes 11/02/1888 4m H E Williams Rector
15 Ellen Jones Fronoleu Carngiwch 13/02/1888 68 H E Williams Rector
16 Elizabeth Thomas Farren Street Trevor 16/02/1888 9 H E Williams Rector
17 Hugh Williams Farren Street Trevor 16/02/1888 15m H E Williams Rector
18 William Jones Liverpool 04/03/1888 21d H E Williams Rector
19 Robert Jones Green Terrace Trevor 12/04/1888 6 H E Williams Rector
20 John Evans Ynyswaen 16/04/1888 68 H E Williams Rector
21 William Jones Ysguborwen 18/04/1888 9w H E Williams Rector
22 Ellen Owen Babell Street 19/04/1888 82 H E Williams Rector
23 John Owens Maesneuadd 24/05/1888 83 H E Williams Rector
24 Rees M Jones Rhyd y llan 26/05/1888 11m H E Williams Rector
25 Mary J Williams 32 River Terrace Trevor 26/05/1888 3m H E Williams Rector
26 Griffith Thomas Tyddyn llan 12/07/1888 46 H E Williams Rector
27 Sydney Jones Maesyneuadd 11/10/1888 77 James Pryse Clynnog
28 Henry Jones Trevor 22/11/1888 21 H E Williams Rector
29 Gwladys Parry Tyn y ffridd 01/12/1888 14 H E Williams Rector
30 Mary E Bunney Trevor 10/01/1889 2 E Lewis Llithfaen
31 Elizabeth Jones Waterloo Arms Bontnewydd 17/01/1889 80 H E Williams Rector
32 Evan Evans Gorsigol Trevor 22/01/1889 69 H E Williams Rector
33 Griffith D Roberts Tanybwlch 24/02/1889 10d E Lewis Llithfaen
34 Margaret Pritchard Tyngors 14/03/1889 85 James Pryse Clynnog
35 Catherine Parry Tybwlcyn 28/03/1889 73 Henry Jones Pentrebach
36 John Roberts Babell Street 20/04/1889 61 H E Williams Rector
37 Ellen Evans Llwynyraethnen 21/06/1889 56 Evan Evans
38 John James Eivl View 27/07/1889 76 H E Williams Rector
39 John Rowlands Farren Street Trevor 10/08/1889 57 H E Williams Rector
40 Owen Jones 63 New Street Trevor 16/09/1889 5m H E Williams Rector
41 Robert Hughes Gorsigol 05/10/1889 58 H E Williams Rector
42 Ellen Thomas Tainewyddion 19/10/1889 73 H E Williams Rector
43 Rowland Rowlands Cwmceiliog 04/02/1890 17 H E Williams Rector
44 Catherine Cramo Llithfaen 08/02/1890 62 H E Williams Rector
45 Jane Williams Farren Street Trevor 27/02/1890 55 H E Williams Rector
46 Elizabeth Roberts Tynymynydd 27/03/1890 53 James Pryse Clynnog
47 Catherine Jones Terfyn 27/03/1890 60 Evan Evans
48 Jeremiah Jones 2 Farren Street Trevor 30/07/1890 55 H E Williams Rector
49 Ellen Ellis Chapel House 20/10/1890 NK H E Williams Rector
50 Hugh Rowlands River Terrace Trevor 15/12/1890 69 H E Williams Rector
51 William Jones Tyn porth 19/12/1890 1 H E Williams Rector
52 Mary Hughes Galltderw 05/02/1891 81 H E Williams Rector
53 Ellen Jones Fronoleu Carngiwch 12/02/1891 6m H E Williams Rector
54 Laura A C Jones 64 New Street Trevor 21/03/1891 12d H E Williams Rector
55 John Roberts 26 Green Terrace Trevor 24/04/1891 35 H E Williams Rector
56 John Williams Llwynaethnen Farm Trevor 16/05/1891 70 Evan Evans Shopkeeper
57 Evan Williams Pen y bwlch 18/06/1891 67 H E Williams Rector
58 Jane Griffith Gorsigol Trevor 24/10/1891 50 H E Williams Rector
59 Alfred N Sharpe 10 Lime Street Trevor 01/12/1891 24 H E Williams Rector
60 Thomas P Thomas Glanrhyd Llanaelhaiarn 08/12/1891 55 H E Williams Rector
61 Mary Davies Shop Goch Trevor 19/12/1891 51 H E Williams Rector
62 Robert Jones Nant bach 24/12/1891 74 H E Williams Rector
63 Llewelyn Jones 3 Farren Street Trevor 15/01/1892 5m D P Thomas Minister
64 William Pritchard Frondeg 22/01/1892 90 D P Thomas Minister
65 William Thomas Eifl View 04/02/1892 47 D P Thomas Minister
66 John Jones New Street Trevor 16/03/1892 42 Ellen Jones
67 Evan H Williams Fronoleu Carngiwch 25/03/1892 16m H E Williams Rector
68 Mary A Williams Lime Street Trevor 26/03/1892 32 John Williams
69 Elias Williams Penlan Temperance (of Cwm) 29/03/1892 82 D P Thomas Minister
70 David W Davies Gorphwysfa Trevor 31/03/1892 39 Griffith Davies
71 Margaret Williams Clwt y pant 07/04/1892 77 H E Williams Rector
72 Robert Hughes Uwchlawyffynon 07/05/1892 81 Catherine Hughes
73 Richard Roberts Cambrian House Trevor 12/05/1892 70 D Sinnett Jones Minister
74 Margaret Parry 62 New Street Trevor 27/09/1892 65 Richard Parry
75 William Williams Tyn y ffridd Llanaelhaiarn 13/10/1892 2 H E Williams Rector
76 Jane Hughes Mount Pleasant 05/11/1892 60 H E Williams Rector
77 Margaret Lloyd Llanaelhaiarn 19/11/1892 26 H E Williams Rector
78 Ellen J Griffith Cefnbron Llanaelhaiarn 13/12/1892 15m H E Williams Rector
79 David Griffiths Elernion 19/01/1893 36 H E Williams Rector
80 Margaret Griffiths Cefnbron 02/02/1893 21 H E Williams Rector
81 Janet Thomas Tyn yr Ardd Llanaelhaiarn 08/02/1893 80 H E Williams Rector
82 Ann Williams Turnpike 24/02/1893 81 HEW, DPT, JAJ
83 Thomas Jones Tyn y Porth 11/03/1893 32 H E Williams Rector
84 Griffith Jones River Terrace Trevor 15/03/1893 59 H E Williams Rector
85 Thomas Williams River Terrace Trevor 15/03/1893 5 H E Williams Rector
86 Hugh Williams Lime Street Trevor 15/03/1893 78 Griffith Wms Lime Street
87 Margaret Jones Glandwr 25/03/1893 2 T Augustus Jones Curate
88 William Jones Bryn hyfryd (Parish Clerk) 14/04/1893 87 H E Williams Rector
89 Elizeus Jones Brynmawr 18/04/1893 31 H E Williams Rector
90 Robert J Williams 14 Farren Street Trevor 30/05/1893 10m H E Williams Rector
91 Robert H Jones 28 Green Terrace Trevor 16/06/1893 1m David Jones - Father
92 Catherine Jones 28 Green Terrace Trevor 01/07/1893 37 David Jones - Father
93 Ellen Jones Llwynon Trevor 04/09/1893 1m H E Williams Rector
94 David Jones 28 Green Terrace Trevor 07/10/1893 15 David Jones - Father
95 Catherine Griffiths Llechgaran 18/11/1893 87 H E Williams Rector
96 Elizabeth Hughes Tyddyndrain 18/11/1893 80 H E Williams Rector
97 Anne J Owen Turnpike 20/11/1893 11 H E Williams Rector
98 Jane Roberts Penllechog Mill 14/12/1893 27 D P Thomas Llanfaethlu
99 Elizabeth Jones 63 New Street Trevor 16/12/1893 32 Thomas A Jones Curate
100 Sarah Jones Bwlcyn 16/12/1893 25 D Sinnett Jones Minister
101 Hugh E Williams Tyddyn yr Eglwys (late Rector) 20/12/1893 57 E Hughes Barmouth
102 Elizabeth Edwards Turnpike 08/01/1894 39 T Augustus Jones Curate
103 Anne Griffiths Hafod Carnguwch 25/01/1894 7 T Augustus Jones Curate
104 Alfred J N Sharpe 20 Lime Street Trevor 06/02/1894 2 T Augustus Jones Curate
105 Ellen Jones Glanyrafon Trevor 14/03/1894 42 T Augustus Jones Curate
106 David Williams Tai newyddion 27/03/1894 13d Hugh Williams - Father
107 Griffith Roberts Tynyffridd 30/04/1894 25 Robert Wms Roberts
108 Richard Roberts Temperance Trevor 12/05/1894 24 R P Hughes/T A Jones
109 Richard Davies Rhyd y Berw Llanaelhaiarn 17/05/1894 75 R P Hughes/T A Jones
110 Richard L Ellis Mount Pleasant 19/05/1894 3m R P Hughes/T A Jones
111 David Hughes Green Terrace Trevor 22/05/1894 41 R P Hughes/T A Jones
112 Owen P Williams Bryn Hyfryd Llanaelhaiarn 02/06/1894 3 R P Hughes/T A Jones
113 Humphrey Roberts Graig Llanaelhaiarn 04/06/1894 67 R P Hughes/T A Jones
114 Catherine Rowlands Tan y Graig Nevin 15/06/1894 29 R P Hughes/T A Jones
115 Owen Jones Tyn y ffridd Llanaelhaiarn 10/07/1894 5m R P Hughes/T A Jones
116 Margaret Hughes 42 Farren Street Trevor 19/07/1894 85 R P Hughes/T A Jones
117 Jane E Williams 7 Farren Street Trevor 16/08/1894 17 R P Hughes/T A Jones
118 Mary Bott 51 Farren Street Trevor 08/10/1894 56 R P Hughes/T A Jones
119 Margaret Owen Cwm Coryn 06/12/1894 61 T Augustus Jones Curate
120 Robert Williams 30 River Terrace Trevor 04/02/1895 6m R P Hughes/T A Jones
121 Richard Jones Mount Pleasant Llanaelhaiarn 07/02/1895 2 R P Hughes Rector
122 Margaret J Thomas Bryncoch Trevor 08/02/1895 38d R P Hughes/T A Jones
123 Ellen Rowlands Lime Street Trevor 28/02/1895 28 R Rowlands and H Wms
124 Mary Rowlands 39 Farren Street Trevor 09/03/1895 36 R P Hughes/T A Jones
125 Sarah Davies Rhyd y Berw Llanaelhaiarn 21/03/1895 80 R P Hughes/T A Jones
126 Laura Williams Brychyni Llangybi 25/03/1895 66 R P Hughes/T A Jones
127 Catherine Williams Maes y Neuadd Trevor 02/05/1895 75 R P Hughes/T A Jones
128 Jane Rowlands 39 Farren Street Trevor 02/05/1895 57 T A Jones and R P Hughes
129 Catherine A Jones Factory Llanaelhaiarn 22/05/1895 6 R P Hughes Rector
130 Kate Roberts 60 New Street Trevor 13/08/1895 10d R P Hughes Rector
131 Hugh Thomas Llwyd y Brig Llanaelhaiarn 18/09/1895 72 R P Hughes/T A Jones
132 Martha Roberts 60 New Street Trevor 25/09/1895 7w R P Hughes Rector
133 Margaret Williams 9 Glanafon Terrace Trevor 31/10/1895 53 R P Hughes Rector
134 Sarah J Evans Llangollen 04/11/1895 23 R P Hughes/T A Jones
135 Sarah Jones Tyn y Llan Llanaelhaiarn 28/12/1895 73 T Augustus Jones Curate
136 William Williams Rhyd y Berw Llanaelhaiarn 27/02/1896 26 R P Hughes Rector
137 Ellen Jones 58 New Street Trevor 06/03/1896 51 T Augustus Jones Curate
138 Margaret Thomas Shop Goch Trevor 11/04/1896 84 R P Hughes/T A Jones
139 Catherine Jones Bryn Hyfryd Llanaelhaiarn 14/04/1896 85 R P Hughes/T A Jones
140 Jane Roberts Felin Faesog Clynnog 17/04/1896 69 R P Hughes/T A Jones
141 Robert Thomas Glanrhyd Llanaelhaiarn 27/06/1896 30 R P Hughes/T A Jones
142 Joseph Williams Glandwr Llanaelhaiarn 01/07/1896 1m R P Hughes/T A Jones
143 Evan Jones Mount Pleasant Llanaelhaiarn 02/10/1896 46 R P Hughes Rector
144 John Griffiths Gwydir Bach Llanaelhaiarn 05/10/1896 67 R P Hughes Rector
145 Ellen Jones Bryn Mawr Llanaelhaiarn 30/10/1896 40 R P Hughes/T A Jones
146 Hugh Rowlands 34 River Terrace Trevor 04/12/1896 32 R P Hughes/T A Jones
147 Elizabeth Owen 19 Farren Street Trevor 04/12/1896 31 R P Hughes/T A Jones
148 Margaret J Hughes 11 Farren Street Trevor 08/12/1896 15m R P Hughes/T A Jones
149 William Jones Ty Newydd Trevor 12/12/1896 20 David Jones - Father
150 Jane Williams Ynys Llanaelhaiarn 26/12/1896 55 R P Hughes Rector
151 Margaret M Roberts Tan y Bwlch Llanaelhaiarn 08/01/1897 23m R P Hughes Rector
152 Owen Roberts Tan y Bwlch Llanaelhaiarn 08/01/1897 14 R P Hughes Rector
153 Catherine Evans Croeshigol Trevor 18/02/1897 80 R P Hughes/T A Jones
154 Catherine Thomas Eifl View Llanaelhaiarn 22/02/1897 5m R P Hughes/T A Jones
155 Evan Roberts Tan y Bwlch Llanaelhaiarn 25/03/1897 20 R P Hughes/T A Jones
156 Jane Pritchard Rhyd y Berw Llanaelhaiarn 30/03/1897 78 R P Hughes Rector
157 Benjamin Williams Penlon Llanaelhaiarn 05/04/1897 82 R P Hughes/T A Jones
158 Anne Jones Tyn y ffridd Llanaelhaiarn 14/04/1897 29 R P Hughes/T A Jones
159 Anne J Jones Tyn y ffridd Llanaelhaiarn 21/04/1897 15d R P Hughes/T A Jones
160 Myfanwy Roberts 64 New Street Trevor 26/05/1897 11d T Augustus Jones Curate
161 Mary Hughes Tan y Fynwent Llanaelhaiarn 03/06/1897 42 R P Hughes/T A Jones
162 Mary Jones Rhydybengan Aberdaron(Brynynghydfa) 09/07/1897 28 R P Hughes/T A Jones
163 David Cooke Eifl House Trevor 31/07/1897 19 R P Hughes/T A Jones
164 Margaret Owen Hen Durnpike Llanaelhaiarn 14/08/1897 57 R P Hughes/T A Jones
165 John Roberts Morfa Trevor 14/08/1897 55 R P Hughes/T A Jones
166 William Thomas Bryncoch Trevor 23/08/1897 77 R P Hughes Rector
167 Robert H Ellis Ty Capel Maes y Neuadd 10/09/1897 15m R P Hughes Rector
168 Tabitha E Cooke 7 Lime Street Trevor 16/09/1897 18 R P Hughes/T A Jones
169 Margaret Philip Mount Pleasant Llanaelhaiarn 12/11/1897 71 R P Hughes/T A Jones
170 Mary Williams Mount Pleasant Llanaelhaiarn 02/12/1897 6w R P Hughes/T A Jones
171 Mildred M Evans Bakehouse Farren Street 06/12/1897 5w R P Hughes/T A Jones
172 Robert Hughes Bryn Arlais Llanaelhaiarn 13/12/1897 29 Richard Hughes - Father
173 Jennie Williams Tyn y ffridd Llanaelhaiarn 24/12/1897 4 R P Hughes Rector
174 Maria Farmer 23 Green Terrace Trevor 24/12/1897 86 R P Hughes Rector
175 Cadwaladr Williams Hen Office Trevor 22/02/1898 11m R P Hughes/T A Jones
176 Anne Jones Moelfra Bach Llabaelhaiarn 02/03/1898 75 R P Hughes Rector
177 Mary Evans Dafarn Newydd Llanaelhaiarn 01/04/1898 34 R P Hughes/T A Jones
178 Caradoc Williams 4 Farren Street Trevor 05/04/1898 23d T Augustus Jones Curate
179 Annie Williams Tyn y ffridd Llanaelhaiarn 21/04/1898 20 R P Hughes/T A Jones
180 Martha Morris Maes y Cwm Llanaelhaiarn 30/04/1898 78 R P Hughes Rector
181 Margaret Humphreys Rhydychain Llanaelhaiarn 30/04/1898 76 R P Hughes Rector
182 William Philips Mount Pleasant Llanaelhaiarn 16/06/1898 82 R P Hughes/T A Jones
183 Jane Jones Bryn Ffynon Llanaelhaiarn 18/06/1898 48 R P Hughes/T A Jones
184 Evan J Thomas Pen y Graig Abersoch(Glandwr) 02/07/1898 3 R P Hughes Rector
185 Robert Roberts Tan y Bwlch Llanaelhaiarn 31/08/1898 51 R P Hughes/T A Jones
186 Ellen Hughes Cae Glas Llanaelhaiarn 12/09/1898 6m R P Hughes Rector
187 Maggie M Ellis Morfa Llanaelhaiarn 12/09/1898 7m R P Hughes Rector
188 Ellen Evans 31 William Street Carnarvon 11/10/1898 69 T Augustus Jones Curate
189 Richard D Hughes Temperance Trevor 29/10/1898 5m R P Hughes Rector
190 Ellen M Roberts Maes y Neuadd Trevor 02/11/1898 4m R P Hughes/T A Jones
191 William J Brew 42 Farren Street Trevor 11/02/1899 7m R P Hughes/T A Jones
192 Sarah A Bott 18 Lime Street Trevor 03/03/1899 2m Albert Bott - Father
193 William Hughes Cae Glas Llanaelhaiarn 16/03/1899 6 R P Hughes/T A Jones
194 Mary Jones Mount Pleasant Llanaelhaiarn 21/03/1899 43 R P Hughes Rector
195 Elizabeth Daniel Maes y Neuadd Trevor 20/04/1899 3 T Augustus Jones Curate
196 Richard Hughes Post Office Llanaelhaiarn 02/05/1899 68 T Augustus Jones Curate
197 Thomas J Jones 62 New Street Trevor 24/05/1899 4m Owen Jones - Father
198 Janet Roberts Tan y clogwyn Llanaelhaiarn 25/05/1899 59 T Augustus Jones Curate
199 John W Roberts Board School House 03/06/1899 14 R P Hughes/T A Jones
200 Maggie Williams Tan y Fynwent Llanaelhaiarn 14/06/1899 18 R P Hughes/T A Jones
201 Mary Jones 35 River Terrace Trevor 01/07/1899 53 R P Hughes/T A Jones
202 Rebecca Jones Caer Votty Llanaelhaiarn 17/07/1899 73 R P Hughes/T A Jones
203 Elizabeth Williams Tyn y ffridd Llanaelhaiarn 22/07/1899 24 R P Hughes/T A Jones
204 William Bott 51 Farren Street Trevor 24/07/1899 61 R P Hughes/T A Jones
205 Thomas I Williams 19 Lime Street Trevor 07/08/1899 2m T Augustus Jones Curate
206 Mabel J Bott 49 Farren Street Trevor 12/08/1899 6w R P Hughes/T A Jones
207 William E Hughes Green Terrace Trevor 15/08/1899 9m R P Hughes/T A Jones
208 Anne Thomas Bryn Coch Trevor 02/09/1899 4m R P Hughes Rector
209 Margaret Roberts Tyn y Graig Llanaelhaiarn 16/09/1899 68 R P Hughes Rector
210 Sarah Griffith Glanyrafon Trevor 22/09/1899 60 Emmanuel Griffith - Brother
211 Thomas I Owen 15 Farren Street Trevor 29/09/1899 4m R P Hughes Rector
212 Griffith Ellis Ty Capel Maes y Neuadd 17/11/1899 33 R P Hughes Rector
213 Robert Roberts Felin Faesog Clynnog 28/11/1899 77 R P Hughes Rector
214 Mary A Bowen Rivals Inn Llanaelhaiarn 08/12/1899 54 R P Hughes Rector
215 Thomas J Jones 9 Dublin Street Tremadoc 09/12/1899 3m R P Hughes Rector
216 Ellis Jones Fron Oleu Trevor 15/12/1899 3d J Jones - Father Silent Funeral
217 Margaret Roberts 11 Farren Street Trevor 30/12/1899 74 R P Hughes/T A Jones
218 John Jones Ysgubor Wen Llanaelhaiarn 29/05/1900 28 R P Hughes/T A Jones
219 Martha Pritchard Ty Gwyn Pistyll 30/05/1900 94 T Augustus Jones Curate
220 Griffith Price Gallt Ceiliog Llanaelhaiarn 02/06/1900 70 R P Hughes Rector
221 William Jones 3 Farren Street Trevor 02/06/1900 69 R P Hughes/T A Jones
222 John A Jones Croeshigol Trevor 06/06/1900 60 R P Hughes/T A Jones
223 Anne Evans Llain y Llan Llanaelhaiarn 18/07/1900 5d Silent Funeral
224 Robert S Jones 1 Lime Street Trevor 23/07/1900 3m R P Hughes/T A Jones
225 Robert Williams Tan y Bwlch Llanaelhaiarn 13/09/1900 5m R P Hughes Rector
226 Robert Rowlands Cwm Ceiliog(Brynmawr) 25/10/1900 43 R P Hughes/T A Jones
227 Catherine E Jones Croeshigol Trevor 15/11/1900 27 R P Hughes/T A Jones
228 Ada M Bott West End Trevor 04/12/1900 3m R P Hughes Rector
229 Margaret Jones Tyn y ffridd Llanaelhaiarn 01/01/1901 21 R P Hughes/T A Jones
230 Lizzie Williams Tan y Bwlch Llanaelhaiarn 16/01/1901 25 R P Hughes/T A Jones
231 Robert R Hughes Mount Pleasant Llithfaen 16/01/1901 5m R P Hughes/T A Jones
232 Eliza Roberts Glandwr Llanaelhaiarn 14/02/1901 11d R Rbts - Father Silent Funeral
233 Henry Hughes Mount Pleasant Llanaelhaiarn 21/03/1901 64 T Augustus Jones Curate
234 Ann Williams 2 Sea View Terrace Trevor 04/04/1901 57 R P Hughes/T A Jones
235 William D Daniels Maes y Neuadd Trevor 09/04/1901 9m R P Hughes/T A Jones
236 Ellen Jones Glanrafon Trefor 09/04/1901 29 Robert Jones - Husband
237 David Roberts Madryn Terrace Llanbedrog 18/04/1901 37 T Augustus Jones Curate
238 Emanuel Owen Llethr du Llanaelhaiarn 02/05/1901 79 T Augustus Jones Curate
239 William Jones Castle Inn Pwllheli 03/05/1901 61 R P Hughes Rector
240 Janet Roberts Rallt Llanaelhaiarn 24/05/1901 91 R P Hughes/T A Jones
241 Humphrey Williams Tyddyn Coch Llanaelhaiarn 25/07/1901 89 R P Hughes Rector
242 Sarah E Thomas Bryn Coch Trevor 15/08/1901 9m R P Hughes Rector
243 Annie L Cooke 11 Farren Street Trevor 28/08/1901 11d R P Hughes Rector
244 Ellen Jones Brynmawr Llanaelhaiarn 21/09/1901 68 R P Hughes Rector
245 Richard Rowlands Cwmceiliog Llanaelhaiarn 31/10/1901 82 E J Davies Denio
246 Ellen Philip Mount Pleasant Llanaelhaiarn 03/12/1901 51 R P Hughes/T A Jones
247 Annie M Jones Tyn y Coed Clynnog 17/12/1901 2 David Jones - Father
248 Elizabeth Jones 7 Farren Street Trevor 24/12/1901 33 R P Hughes Rector
249 Griffith Jones Ysgubor Wen Llanaelhaiarn 13/01/1902 63 R P Hughes/T A Jones
250 Griffith Humphreys Liverpool (Rhydychain Llanaelhaiarn) 13/02/1902 80 R P Hughes/T A Jones
251 Lizzie Bott Sea View Trevor 01/03/1902 2m R P Hughes/T A Jones
252 Dilys Evans 31 River Terrace Trevor 08/03/1902 6m R P Hughes Rector
253 Robert Thomas Glanrafon Trefor 11/03/1902 11w T Augustus Jones Curate
254 Thomas Roper 23 Green Terrace Trevor 20/03/1902 70 R P Hughes/T A Jones
255 William Roberts Cae Croppa Llanaelhaiarn 20/03/1902 71 R P Hughes/T A Jones
256 Margaret Davies Tyn Capel Maes y Neuadd 22/03/1902 75 R P Hughes/T A Jones
257 William Roberts Lleiniau Hirion Llanaelhaiarn 24/04/1902 84 R P Hughes/T A Jones
258 Elizabeth Rees Bryn Hyfryd Llanaelhaiarn 26/04/1902 38 R P Hughes/T A Jones
259 Richard W Jones 35 River Terrace Trevor 05/05/1902 4m R P Hughes Rector
260 Thomas Jones 7 Farren Street Trevor 27/05/1902 78 R P Hughes/T A Jones
261 Annie Jones Tyn y Coed Clynnog 09/06/1902 26 David Jones - Husband
262 Eirwen M Owen 15 Farren Street Trevor 25/07/1902 3m R P Hughes/T A Jones
263 Richard A Jones Croeshigol Trevor 29/07/1902 31 R P Hughes/T A Jones
264 Jane Williams Tai newyddion 12/09/1902 50 Hugh Williams - Husband
265 Robert Williams Glan Llyn Llanaelhaiarn 20/10/1902 28 Silent Funeral - Father
266 Ada M Cooke Eifl Road Trevor 12/12/1902 3d R P Hughes Rector
267 Sarah Williams Rhydychain Llanaelhaiarn 16/12/1902 19 R P Hughes/T A Jones
268 Cadwaladr Williams Rhyd y Berw Llanaelhaiarn 27/12/1902 22 R P Hughes Rector
269 Thomas Hughes Cae Glas Llanaelhaiarn 14/02/1903 58 R P Hughes/T A Jones
270 Richard Hughes Bryn Arlais Llanaelhaiarn 05/03/1903 67 Hugh Hughes Saron Cottage
271 Maggie Williams 5 Lime Street Trevor 12/03/1903 29 R P Hughes/T A Jones
272 William Hughes Cae Glas Llanaelhaiarn 23/03/1903 8m R P Hughes Rector
273 Charles P Williams 12 Farren Street Trevor 21/04/1903 2m R P Hughes Rector
274 Eliza Williams West End Trevor 23/04/1903 3d R P Hughes/T A Jones
275 Clara Roberts 64 New Street Trevor 30/04/1903 32 R P Hughes/T A Jones
276 James Japheth 38 River Terrace Trevor 30/05/1903 7 R P Hughes/T A Jones
277 Isaac Evans New Street Trevor 19/06/1903 3m R P Hughes Rector
278 Richard E Owen Voelas House Llanaelhaiarn 21/07/1903 53 R P Hughes Rector
279 Joseph Chapman 16 Farren Street Trevor 01/10/1903 64 R P Hughes/T A Jones
280 Richard Parry 63 New Street Trevor 10/10/1903 73 R P Hughes/T A Jones
281 William Jones 82 Kavle Road Liverpool 03/11/1903 43 J Harries/T A Jones
282 David Jones Green Terrace Trevor 09/11/1903 49 J Harries/T A Jones
283 Herbert S Sharpe West End Trevor 10/11/1903 4m John Harries Rector
284 Richard Owen Cwmcoryn 12/11/1903 78 John Harries Rector
285 Hugh T Williams 10 Farren Street Trevor 21/11/1903 3m John Harries Rector
286 Ellen Jones Penrallt Llangybi 26/11/1903 79 John Harries Rector
287 Elizabeth Evans Ysgubor Fawr Llanaelhaiarn 09/01/1904 57 John Harries Rector
288 Jane Thomas Sea View Trevor 14/01/1904 56 David Jones Abererch
289 William J Jones Farren Street Trevor 01/02/1904 12 John Harries Rector
290 Annie Roberts Tyn y ffridd Llanaelhaiarn 23/02/1904 6m S F Davies Curate
291 Jane Griffith Tyddyn Coch Llanaelhaiarn 23/04/1904 80 John Harries Rector
292 Anne Roberts Graig Llanaelhaiarn 05/05/1904 28 John Harries Rector
293 Elizabeth M Jones 20 Eifl Terrace Trevor 09/05/1904 4d S F Davies Curate
294 William J Davies Terrace Capel Uchaf Clynnog 10/05/1904 2 S F Davies Curate
295 Margaret Jones Voelas Terrace Llanaelhaiarn 12/05/1904 101 J Humphreys Son in Law
296 Richard Jones Cefnbron Llanaelhaiarn 17/05/1904 68 S F Davies Curate
297 Jane Williams 62 Viola Street Bootle 17/05/1904 9m S F Davies Curate
298 Rowland Pritchard Penllechog 02/06/1904 71 John Harries Rector
299 David Davies Terrace Capel Uchaf Clynnog No Date 11m S F Davies Curate
300 John Hughes Tanyffordd Llanaelhaiarn 10/06/1904 96 John Harries Rector
301 William Hughes Mount Pleasant Llanaelhaiarn 15/06/1904 17 John Harries Rector
302 William Pritchard Penrhiwiau Llanaelhaiarn 12/07/1904 55 S F Davies Curate
303 Anne Jones Moelfre bach Llanaelhaiarn 09/08/1904 NK David Jones Tyn Coed
304 Elizabeth J Roberts 13 New Street Trevor 11/08/1904 20 S F Davies Curate
305 Jane Hughes Tyn y gors Llanaelhaiarn 18/10/1904 62 S F Davies Curate
306 Mary Jones Tynewydd Llanaelhaiarn 20/10/1904 70 S F Davies Curate
307 Laura Jones 3 River Terrace Trefor 27/10/1904 71 J Davies Llangybi
308 David D Williams Bodafon 02/02/1905 27 Thomas Jones Rector
309 Margaret Evans Eifl Road Trevor 07/02/1905 86 Cert Thos Evans Eifl Road
310 John Jones Glanrafon Trevor 12/02/1905 2d Thomas Jones Rector
311 Jane Roberts Lleiniauhirion Trevor 13/02/1905 87 Cert Wm Rbts Lleiniauhirion
312 Henry Williams Croeshigol Terrace Trevor 24/02/1905 38 Thomas Jones Rector
313 Samuel L Davies 8 River Terrace Trevor 01/03/1905 2m Thomas Jones Rector
314 Elizabeth Jones Caer Wrach 02/03/1905 44 Thomas Jones Rector
315 Catherine Davies Gorphwysfa Trevor 14/03/1905 81 Thomas Jones Rector
316 Mary Evans 2 Eifl Road Trevor 20/04/1905 1d Thomas Jones Rector
317 Catherine Evans Graig Trevor 27/04/1905 21 Thomas Jones Rector
318 Evan Jones Maes Neuadd Trevor 06/05/1905 42 Thomas Jones Rector
319 Robert A Jones Croeshigol Terrace Trevor 16/05/1905 23 Cert David O Jones 10 Croeshigol
320 Enos Jones Tyddyndrain Bach 18/05/1905 27 Thomas Jones Rector
321 Grace Roberts Tan y bwlch 19/05/1905 25 Cert Wm E Roberts Tanybwlch
322 Harold S Jones 62 Eifl Road Trevor 13/06/1905 2 S F Davies Curate
323 William Evans Glasfryn Terrace 13/06/1905 67 Thomas Jones Rector
324 Ellen Ellis Tan y fynwent 16/06/1905 9 Thomas Jones Rector
325 Jane Jones Castle Inn Pwllheli 29/06/1905 75 Thomas Jones Rector
326 James Cooke Eifl House Trevor 01/08/1905 65 S F Davies Curate
327 Mary Owen Haelfryn Llanaelhaiarn 01/08/1905 87 Thomas Jones Rector
328 Griffith Thomas Farren Street Trevor 10/08/1905 5w Cert J F Thomas Farren Street
329 Henry Roberts Tanyfynwent 12/08/1905 81 Thomas Jones Rector
330 Griffith J Phillips Beudy Lon 15/08/1905 16m T Jones/S F Davies
331 Noah Cox 3 Sea View Tanygraig 16/09/1905 49 Cert James Cox 3 Sea View
332 Charles Newbold 6 Eifl Road Trevor 16/09/1905 72 Cert Alfred Newbold 6 Eifl Road
333 Edward Foster 2 Sea View Tanygraig 27/09/1905 29 Thomas Jones Rector
334 Mary Evans Rhyd y Berw 02/10/1905 11w Thomas Jones Rector
335 Elizabeth Jones Croeshigol House Trevor 06/10/1905 71 T Jones/S F Davies
336 Hannah Williams Tanybwlch 30/11/1905 7 Cert Wm E Roberts Tanybwlch
337 Margaret Edwards Brynhyfryd 02/12/1905 48 Thomas Jones Rector
338 Catherine Roberts Cae Cropa 16/12/1905 76 Thomas Jones Rector
339 William J Williams Trevor 19/12/1905 13 T Jones/S F Davies
340 John Thomas Bryn Awen Trevor 16/01/1906 31 Thomas Jones Rector
341 Robert Jones Frondirion Trevor 22/02/1906 3m Cert David O Jones Frondirion
342 Robert Hughes Tyddyndrain 29/03/1906 91 Cert Thos Hughes Tyddyndrain
343 Jane Williams Pen lon Trevor 12/04/1906 95 T Jones/S F Davies
344 Thomas Owens Bryngadfa bach 04/05/1906 80 Thomas Jones Rector
345 Grace Thomas Tyn Llan 21/05/1906 65 T Jones/S F Davies
346 David Griffith Pwllheli Workhouse 09/06/1906 68 T Jones/S F Davies
347 Hywel Williams Tyddyn Hywel 09/06/1906 7w T Jones/S F Davies
348 No Name Hughes Bodeilian Mill (son of John Rbts) 11/06/1906 11d Thomas Jones Rector
349 John J Hughes Tynygors Trevor 15/06/1906 73 Thomas Jones Rector
350 Maggie W Jones 12 Eifl Road Trevor 30/06/1906 3h Thomas Jones Rector
351 Anne Bunney Bryn Coch Trevor 11/07/1906 51 Thomas Jones Rector
352 Polly Williams 8 Green Terrace Trevor 11/07/1906 17 Thomas Jones Rector
353 Gwladys Hughes Uwchlaw'r Ffynnon 24/07/1906 51 Thomas Jones Rector
354 Griffith Jones Hendrefawr 23/08/1906 72 Thomas Jones Rector
355 Ann Evans Glasfryn Terrace 31/08/1906 71 Thomas Jones Rector
356 Ann Jones Trevor 13/09/1906 38 Thomas Jones Rector
357 Ann Thomas Mount Pleasant Llanaelhaiarn 06/10/1906 38 T Jones/S F Davies
358 Catherine Evans 2 River Terrace Llanaelhaiarn 30/10/1906 4m T Jones/S F Davies
359 Dorothy T Evans 2 River Terrace Llanaelhaiarn 30/10/1906 4m T Jones/S F Davies
360 Kitty M Roberts Ceiri Terrace Llanaelhaiarn 26/11/1906 6m T Jones/S F Davies
361 Jane Japheth 18 Lime Street Trevor 14/12/1906 4m Thomas Jones Rector
362 Lizzie Japheth 18 Lime Street Trevor 14/12/1906 4m Thomas Jones Rector
363 Jane Williams 58 Eifl Road Trevor 05/01/1907 23m S F Davies Curate
364 Mary Owen 8 Lime Street Trevor 16/02/1907 66 T Jones/S F Davies
365 Richard Thomas New Street Trevor 02/03/1907 61 T Jones/S F Davies
366 Richard Roberts Maes Neuadd Cottage Trevor 18/03/1907 50 T Jones/S F Davies
367 Robert Williams Eifl Road Trevor 23/03/1907 75 T Jones/S F Davies
368 Cadwaladr J Davies Bodafon Terrace Llanaelhaiarn 20/04/1907 3m Thomas Jones Rector
369 Catheirne Williams Llain y Llan Llanaelhaiarn 14/06/1907 16 T Jones/S F Davies
370 Thomas Hughes Tyddyndrain 15/06/1907 64 Cert Eliza Hughes Tyddyndrain
371 Watkin Owen Shop y Ceiri 26/06/1907 16d Thomas Jones Rector
372 William Jones Bwlcyn Llanaelhiarn 29/06/1907 66 T Jones/S F Davies
373 Richard Roberts Newborough Vaults Pwllheli 14/08/1907 64 T Jones/S F Davies
374 Laura Jones Brynmawr Llanaelhaiarn 14/08/1907 48 T Jones/S F Davies
375 Jane Liza Roberts Newborough Vaults Pwllheli 03/09/1907 23 T Jones/J Edwards Pwllheli
376 Ellis Griffith Elernion Segontium Rd Carnarvon 19/09/1907 55 Thomas Jones Rector
377 Mary Jones Nant Bach Llanaelhaiarn 25/09/1907 88 T Jones/S F Davies
378 Thomas Williams Ysgubor Fawr Llanystumdwy 31/10/1907 76 Thomas Jones Rector
379 William Jones Uwch Hafodty Llanaelhaiarn 30/11/1907 17m Thomas Jones Rector
380 David Hughes Denbigh Asylum 11/01/1908 48 T Jones/S F Davies
381 Thomas Davies Gray Trevor 22/01/1908 77 T Jones/S F Davies
382 Hugh J Daniels 5 Green Terrace Trevor 11/02/1908 4 T Jones/S F Davies
383 Jane Daniels 5 Green Terrace Trevor 11/02/1908 3m T Jones/S F Davies
384 Maggie L Jones 8 New Street Trevor 14/03/1908 2 Thomas Jones Rector
385 Jane Hughes Ty Capel Cwmcoryn 19/03/1908 53 S F Davies Curate
386 Margaret J Bott Eifl Road Trevor 03/04/1908 33 T Jones/S F Davies
387 John T Bunney Bryncoch Trevor 16/04/1908 23 T Jones/S F Davies
388 Catherine Williams 6 New Street Trevor 18/04/1908 47 Thomas Jones Rector
389 Thomas A Brew Liverpool 04/06/1908 36 T Jones/S F Davies
390 Ellen Cooke Eifl House Trevor 06/06/1908 58 Thomas Jones Rector
391 Jane Hughes Arfryn Trevor 10/07/1908 66 T Jones/S F Davies
392 William Thomas Cwm Llanaelhaiarn 07/08/1908 65 Cert H Thomas 8 Ceiri Tce
393 Esther Hughes Tynygors Trevor 13/08/1908 76 T Jones/S F Davies
394 Robert Jones Lime Street Trevor 25/08/1908 64 T Jones/S F Davies
395 Richard Elias Compton House Chwilog 02/09/1908 81 Thomas Jones Rector
396 Richard T Williams 15 New Street Trevor 16/09/1908 1m Thomas Jones Rector
397 Owen Roberts Nant y Cwm Llanaelhaiarn 19/09/1908 27 T Jones/S F Davies
398 Jane Evans Rhyd y Berw Llanaelhaiarn 30/09/1908 4m Thomas Jones Rector
399 David T Evans 3 New Street Trevor 17/10/1908 1m Thomas Jones Rector
400 Catherine J Jones Glanrafon Trevor 14/11/1908 4 Thomas Jones Rector
401 William Jones Tyn y ffridd Llanaelhaiarn 20/11/1908 54 Thomas Jones Rector
402 Sarah A Jones Bodathan Trevor 05/12/1908 44 Cert M Jones Bodathan
403 Robert H Jones Ceiri Terrace Llanaelhaiarn 12/12/1908 7w Thomas Jones Rector
404 Isaac Jones Tir du Trevor 19/12/1908 2m Thomas Jones Rector
405 William H Roberts Cae Croppa Trevor 01/01/1909 3w Thomas Jones Rector
406 John Jones New Street Trevor 05/01/1909 38 T Jones/S F Davies
407 David Evans Bodeilian Isaf Llannor 07/01/1909 7w Thomas Jones Rector
408 Ann Davies Chapel House Maesneuadd 14/01/1909 73 Cert R Davies Chapel House
409 Agnes Jones 20 Eifl Road Trevor 14/01/1909 3h Thomas Jones Rector
410 Elizabeth Roberts Babell Street Llanaelhaiarn 20/01/1909 65 S F Davies Curate
411 Owen Roberts Nant y Cwm Llanaelhaiarn 21/01/1909 55 S F Davies Curate
412 William Thomas Bryn Awen Trevor 21/01/1909 28 S F Davies Curate
413 William Thomas Sea View Tanygriag 18/03/1909 40 T Jones/S F Davies
414 Richard Griffiths Croeshigol Trevor 27/03/1909 67 Thomas Jones Rector
415 Catherine Jones 14 Lime Street Trevor 27/03/1909 64 Thomas Jones Rector
416 William Thomas Penantigin Llangian 20/04/1909 73 Thomas Jones Rector
417 Griffith D Williams Haulfryn Llanaelhaiarn 08/05/1909 6w Thomas Jones Rector
418 Jane Thomas Bryncoch Trevor 21/05/1909 90 T Jones/S F Davies
419 John Humphreys Voelas Terrace Llanaelhaiarn 31/05/1909 79 Cert R Roberts Tyddynffridd
420 Richard R Pritchard Newborough Vaults Pwllheli 05/07/1909 37 T Jones/S F Davies
421 John F Williams Tai newyddion 29/07/1909 25 Cert W L Jones Bryn Iddon
422 William H Parry Bryn neuadd Trevor 29/07/1909 14 T Jones/S F Davies
423 William A McClement 1 Eifl Road Trevor 05/08/1909 32 Cert A McClement 32 Eifl Rd
424 Maggie M Roberts Tanybwlch Llanaelhaiarn 10/08/1909 12 T Jones/S F Davies
425 Mary Jones Stanley Hospital Liverpool 14/08/1909 60 T Jones/S F Davies
426 Ellen J Jones Bryncoch Trevor 24/09/1909 5m Thomas Jones Rector
427 Catherine A Hughes 56 Eifl Road Trevor 06/11/1909 43 Thomas Jones Rector
428 Margaret Evans Llenai Bach Clynnog 24/11/1909 58 Thomas Jones Rector
429 David Thomas Eifl Road Trevor 14/12/1909 25 S F Davies Curate
430 Dorothy Thomas Sychnant Llanaelhaiarn 20/12/1909 69 T Jones/S F Davies
431 Ellen Jones 11 New Street Trevor 01/01/1910 51 Thomas Jones Rector
432 Sydney O Pritchard Penllechog Llanaelhaiarn 17/01/1910 3 T Jones/S F Davies
433 Catherine Hughes Llwyd y Brig Llanaelhaiarn 20/01/1910 57 Thomas Jones Rector
434 David Jones Llwynraethnan Trevor 03/02/1910 17d S F Davies Curate
435 Jane Jones Brynffynnon Llanaelhaiarn 04/02/1910 81 T Jones/S F Davies
436 Owen Jones 22 Eifl Road Trevor 12/02/1910 72 Cert J Jones 22 Eifl Road
437 Elizabeth E Hughes Tanyfynwent Llanaelhaiarn 14/02/1910 32 T Jones/S F Davies
438 Mary Williams Tyn y ffridd Llanaelhaiarn 12/03/1910 67 T Jones/S F Davies
439 John Jones Rhydyberw Llanaelhaiarn 24/03/1910 10 T Jones/S F Davies
440 Kate Owen 8 Lime Street Trevor 26/03/1910 29 T Jones/S F Davies
441 Richard Williams Capas Lwyd Trevor 31/03/1910 28 S F Davies Curate
442 William D Jones 13 Croeshigol Terrace Trevor 23/04/1910 2 Thomas Jones Rector
443 William Jones 14 Lime Street Trevor 14/05/1910 62 Cert J C Thomas 14 Lime St
444 Elsie Newbold Eifl Road Trevor 21/05/1910 1 Cert C Newbold Eifl Road
445 James Bott 38 Eifl Road Trevor 23/06/1910 65 S F Davies Curate
446 Catherine Williams Tai Newyddion Llangybi 22/07/1910 17 Thomas Jones Rector
447 Mary Roberts Glandwr House Trevor 13/09/1910 68 Cert T J Jones Gwydir Bach
448 Glynn Williams 8 New Street Trevor 17/09/1910 31 Thomas Jones Rector
449 John M Jones 23 Bell Cottages Penmaenmawr 30/09/1910 24 T Jones/S F Davies
450 David Thomas Old Turnpike Llanaelhaiarn 19/11/1910 75 Thomas Jones Rector
451 Thomas Williams 40 Eifl Road Trevor 24/11/1910 79 S F Davies Curate
452 Sydney I Williams Helen Terrace Llanfairisgaer 08/12/1910 3m Thomas Jones Rector
453 Evan J Jones 3 West End Trevor 12/01/1911 4m Thomas Jones Rector
454 Olive Williams 5 Sea View Terrace Trevor 12/01/1911 4d Thomas Jones Rector
455 Jane Jones 34 Eifl Road Trevor 09/02/1911 63 T Jones/S F Davies
456 Mary Williams Cappas Lwyd Trevor 14/02/1911 31 T Jones/S F Davies
457 Richard Williams Ty Canol Cwmcoryn 14/03/1911 2m Thomas Jones Rector
458 Mary Griffiths Tanyfynwent Llanaelhaiarn 18/03/1911 79 T Jones/S F Davies
459 Hugh Williams 8 River Terrace Trevor 18/04/1911 6d Thomas Jones Rector
460 Richard H Jones Merbwll Llanaelhaiarn 18/04/1911 2m Thomas Jones Rector
461 Thomas Williams Denbigh Asylum 04/05/1911 56 Cert T J Jones Gwydir Bach
462 William Thomas Planwydd Mawr Llanaelhaiarn 16/05/1911 70 S F Davies Curate
463 Cadwaladr Owen 7 Ceiri Terrace Llanaelhaiarn 06/06/1911 39 Thomas Jones Rector
464 Griffith Williams Glandwr Llanaelhaiarn 01/07/1911 32 T Jones/S F Davies
465 Robert W Jones 6 Lime Street Trevor 10/07/1911 56 T Jones/S F Davies
466 Eluned Evans Bank Place Pwllheli 06/09/1911 8m Thomas Jones Rector
467 Ellen Roberts Croeshigol Terrace Trevor 20/09/1911 33 Cert T J Jones Gwydir Bach
468 Lily Jones Glanrafon Trevor 26/09/1911 5m Thomas Jones Rector
469 Mary Cooke 7 Lime Street Trevor 14/10/1911 64 T Jones/S F Davies
470 Joseph Sharpe Sea View Tanygraig 18/10/1911 72 T Jones/S F Davies
471 Mary Evans Eifl House Trevor 07/11/1911 59 Cert T J Jones Gwydir Bach
472 Richard Jones 5 Ceiri Terrace Llanaelhaiarn 29/01/1912 69 Thomas Jones Rector
473 Hugh Roberts Babell Street Llanaelhaiarn 10/02/1912 3m Thomas Jones Rector
474 Robert Williams Tan y Ceiri Llanaelhaiarn 13/02/1912 78 Thomas Jones Rector
475 Sarah J Griffiths Bodathan Trevor 22/02/1912 9w Cert W Griffith Bodathan
476 Sarah A Newbold 14 Eifl Road Trevor 02/03/1912 76 Cert T J Jones Gwydir Bach
477 Mary Rowlands 5 River Terrace Trevor 04/04/1912 72 S F Davies Curate
478 Alexander McClement 32 Eifl Road Trevor 09/04/1912 67 Cert T J Jones Gwydir Bach
479 Ann Hughes 3 Lime Street Trevor 09/04/1912 55 T Jones/S F Davies
480 Ivor B Thomas 4 River Terrace Trevor 01/05/1912 2m T Jones/S F Davies
481 John Phillips Tynyffridd Llanaelhaiarn 06/05/1912 55 T Jones/S F Davies
482 Owen Price Gallt Ceiliog Llanaelhaiarn 09/05/1912 35 T Jones/S F Davies
483 Mary Hughes Brynarlais Llanaelhaiarn 16/05/1912 71 Cert J R Hughes Penllechog
484 Alfred Usher 1 Lime Street Trevor 04/06/1912 2d Thomas Jones Rector
485 Elizabeth Roberts Croeshigol Terrace Trevor 06/06/1912 75 Cert H Roberts Croeshigol Tce
486 Hilda J Bott 38 Eifl Road Trevor 08/06/1912 18h Thomas Jones Rector
487 Thomas Owen 2 Erw Sant Row Llanaelhaiarn 26/06/1912 10m Thomas Jones Rector
488 Annie Jones 64 Beatrice Street Bootle 06/07/1912 22 Thomas Jones Rector
489 Maggie L Thomas Bryn Onen Trevor 13/07/1912 24 Thomas Jones Rector
490 Anne Sharpe Sea View Tanygraig 26/07/1912 72 T Jones/S F Davies
491 Janet M Hughes Llwyn y Brig Trevor 30/07/1912 24 T Jones/S F Davies
492 Leonora J Williams 8 Eifl Road Trevor 30/07/1912 10m T Jones/S F Davies
493 Lewis Williams Brynffynon Terrace Llanaelhaiarn 03/08/1912 53 T Jones/S F Davies
494 Glynn E Williams 3 Eifl Road Trevor 13/08/1912 3 D J Williams Criccieth
495 Mary Hughes Merbwll Llanaelhaiarn 17/08/1912 86 Thomas Jones Rector
496 Samuel W Sharpe 44 Eifl Road Trevor 16/09/1912 63 T Jones/S F Davies
497 Richard W Hughes 56 Eifl Road Trevor 02/10/1912 44 Thomas Jones Rector
498 Robert J Thomas Talarfor Trevor 15/10/1912 39 T Jones/S F Davies
499 Owen Morris Mur Cyplau Llangybi 28/10/1912 72 T Jones/S F Davies
500 Rachel Rowlands Cwmceiliog Llanaelhaiarn 18/11/1912 81 T Jones/S F Davies
501 Annie M Edmunds Glanrafon Trevor 27/11/1912 23 T Jones/S F Davies
502 Phyllis Baum Fern Villa Trevor 21/12/1912 5w T Jones/S F Davies
503 Laura Davies Moelfre bach Llanaelhaiarn 24/12/1912 68 T Jones/S F Davies
504 Barbara Williams Brynhyfryd Llanaelhaiarn 23/01/1913 59 Thomas Jones Rector Highslide JS
505 Robert H Williams Green Terrace Trevor 01/02/1913 26 T Jones/S F Davies
506 John Rogers 66 Eifl Road Trevor 01/02/1913 48 T Jones/S F Davies
507 Robert G Williams Cwmcoryn Cottages Llanaelhaiarn 11/02/1913 4m Thomas Jones Rector
508 Owen Jones Frondeg Llanaelhaiarn 12/03/1913 83 Cert Jane Jones Frondeg
509 John Williams Tyddyn Coch Llanaelhaiarn 24/03/1913 58 T Jones/S F Davies
510 Mary Williams 4 Eifl Road Trevor 10/04/1913 76 S F Davies Curate
511 John Jones 11 New Street Trevor 26/04/1913 84 Thomas Jones Rector
512 Elizabeth J Roberts Babell Street Llanaelhaiarn 03/05/1913 21d Thomas Jones Rector
513 Lewis Owen 8 Lime Street Trevor 28/05/1913 78 Thomas Jones Rector
514 Edward Cramp Pwllheli Workhouse 07/06/1913 73 T Jones/S F Davies
515 Elizabeth Roberts Tyddyn Crwner Clynnog 07/06/1913 59 T Jones/S F Davies
516 Edward T Roberts Newborough Vaults Pwllheli 09/06/1913 41 T Jones/J Edwards Pwllheli
517 Mary J Jones Mount Pleasant Llanaelhaiarn 12/06/1913 34 Thomas Jones Rector
518 John Thomas Sychnant Llanaelhaiarn 25/07/1913 82 Thomas Jones Rector
519 Owen Hughes Rhyd y Berw Llanaelhaiarn 02/09/1913 75 Thomas Jones Rector
520 William Jones Caerfottyn Llanaelhaiarn 03/09/1913 78 Cert W J Williams Caerfotty
521 William G Hughes Brynarlais Llanaelhaiarn 23/09/1913 19d Thomas Jones Rector
522 Rebecca Jones Tyddyn Rhyddid Llanfair 11/101/1913 76 Thomas Jones Rector
523 John Williams 24 Eifl Road Trevor 14/10/1913 52 T Jones/S F Davies
524 Margaret Williams Tan y graig Llanaelhaiarn 23/10/1913 22 Thomas Jones Rector
525 Robert Williams Llwynon Trevor 06/11/1913 60 T Jones/S F Davies
526 John G Jones Bodafon Llanaelhaiarn 19/12/1913 11m Thomas Jones Rector
527 Grace Jones Trevor Llanaelhaiarn 22/01/1914 82 Cert Jeremiah Jones Trevor
528 Annie Japheth 18 Lime Street Trevor 29/01/1914 3m Thomas Jones Rector
529 Susanna Japheth 9 River Terrace Trevor 14/02/1914 5d T Jones/S F Davies
530 Rowland Pritchard Brynarlais Llanaelhaiarn 17/02/1914 5 Cert J R Hughes Brynarlais
531 Richard Jones Min y llyn Penbryn Tce Bethesda 17/02/1914 71 T Jones/S F Davies Highslide JS
532 Ann Rowlands Cwmceiliog Llanaelhaiarn 04/04/1914 43 T Jones/S F Davies
533 Ellen Evans 48 Eifl Road Trevor 07/04/1914 34 T Jones/S F Davies
534 Emily Roberts Pendyffryn Trevor 10/04/1914 16m Thomas Jones Rector
535 Margaret A Davies Trevor Llanaelhaiarn 25/04/1914 49 Cert William Davies Trevor Highslide JS
536 Griffith Jones Cwmcoryn Llanaelhaiarn 28/04/1914 77 Thomas Jones Rector Highslide JS
537 Maggie J Roberts Fron heulog Llanaelhaiarn 20/05/1914 6m Thomas Jones Rector
538 Evan Hughes Llwyn y Brig Trevor 21/05/1914 77 Thomas Jones Rector
539 George Baum Bay View Tyddyn Howel 23/05/1914 34 T Jones/S F Davies
540 Kitty M Williams 2 New Street Trevor 26/05/1914 14d Thomas Jones Rector
541 William Williams Sea View Trevor 30/05/1914 71 T Jones/S F Davies Highslide JS
542 William Williams 8 River Terrace Trevor 02/06/1914 3d T Jones/S F Davies
543 Lewis Wms Phillips Bryn Ffynon Llanaelhaiarn 10/06/1914 5w Thomas Jones Rector
544 Catherine Jones Tyn Foel 01/07/1914 78 Cert W Lewis Jones
545 Ivor G Davies Cottage Penmaenmawr 21/07/1914 3 Thomas Jones Rector
546 William E Phillips Fron oleu Llanaelhaiarn 03/10/1914 35 S F Davies Curate
547 Richard Rowlands Prince Llewelyn Cottage Penygroes 15/10/1914 71 Thomas Jones Rector
548 Ellen Roberts Trevor Llanaelhaiarn 04/11/1914 5 Cert R Rowlands Trevor
549 Catherine L Rowlands Cwmceiliog Llanaelhaiarn 12/11/1914 20 Thomas Jones Rector
550 Matheias Jones Lime Street Trevor 19/11/1914 68 Cert R Hughes Trevor
551 William Jones 6 River Terrace Trevor 25/11/1914 66 Cert Owen Jones 6 River Tce
552 Jane Hughes 11 Eifl Road Trevor 01/12/1914 6 Cert Mathias Hughes 11 Eifl Rd
553 Susan Rodgers Clarenby Trevor 09/12/1914 6m Cert J Rodgers Clarenby Trevor
554 Olwen Jones 6 Ceiri Terrace Llanaelhaiarn 26/12/1914 15d Thomas Jones Rector
555 Daniel Roberts Cottage Hospital Carnarvon 25/01/1915 58 T Jones/S F Davies
556 Mary Jones Bwlcyn Trevor 12/02/1915 74 Cert R Jones Gosen Terrace
557 Humphrey Roberts Croeshigol Trevor 24/02/1915 77 Cert Ellis Roberts Talafon
558 Ellis Williams Tan y graig Llanaelhaiarn 18/03/1915 82 Thomas Jones Rector
559 Robert Japheth 9 River Terrace Trevor 12/04/1915 59 T Jones/S F Davies
560 Cordelia M Evans 11 Greenfield Terrace Holyhead 16/04/1915 30 T Jones/S F Davies
561 Mary Williams Tanyfron Trevor 04/05/1915 86 Cert Owen Jones Tanyfron
562 John Owen Llwyn yr Eifl Trevor 22/05/1915 3m Thomas Jones Rector
563 Robert Evans Glanllyn Llanaelhaiarn 14/06/1915 77 Thomas Jones Rector
564 Eleanor Japheth 18 Lime Street Trevor 06/07/1915 4m Thomas Jones Rector
565 Catherine Thomas 15 New Street Trevor 14/07/1915 77 Thomas Jones Rector
566 Gwilym Griffiths 3 Lime Street Trevor 29/07/1915 13m Cert W Griffith 3 Lime Street
567 Elizabeth Roper 2 Green Terrace Trevor 30/07/1915 75 S F Davies Curate
568 William Thomas Hengwm House Trevor 02/09/1915 68 Cert R Thomas Hengwm House
569 Evan R Griffiths Pentre Bach Llanaelhaiarn 18/09/1915 5w Thomas Jones Rector
570 Robert Thomas Treborth Lawson Rd Colwyn Bay 13/10/1915 69 Thomas Jones Rector
571 Ellen Owen Rhyd y Berw Llanaelhaiarn 26/10/1915 81 Thomas Jones Rector
572 Richard Roberts 36 Eifl Road Trevor 03/11/1915 69 Thomas Jones Rector
573 Edric Williams 8 River Terrace Trevor 13/12/1915 12d Thomas Jones Rector
574 David T Jones 367 Carnarvon Road Bangor 12/01/1916 44 Thomas Jones Rector
575 Laura Morris Mur y Cyplau Llangybi 12/02/1916 84 T Jones/J Davies Llangybi
576 Robert Jones Pengwastadedd Nazareth 08/03/1916 90 Thomas Jones Rector
577 John Griffiths Tan y graig Llanaelhaiarn 05/04/1916 71 Thomas Jones Rector
578 Grace E Thomas 4 Lime Street Trevor 08/04/1916 11m Thomas Jones Rector
579 Richard Evans Hendre Fawr Llanaelhaiarn 27/04/1916 73 Thomas Jones Rector
580 William Kirkpatrick 3 West End Trevor 24/05/1916 3 Thomas Jones Rector Highslide JS
581 Maggie G Owen 5 West End Trevor 24/05/1916 4 Thomas Jones Rector Highslide JS
582 Mair E Owen 5 West End Trevor 24/05/1916 2 Thomas Jones Rector Highslide JS
583 Hugh Hughes Cae Glas Llanaelhaiarn 17/06/1916 28 Cert W Lewis Jones Bryniddon
584 Thomas Williams Ysgubor Fawr Llangristiolus 28/06/1916 48 Thomas Jones Rector
585 Jane Thomas Planwydd Mawr Llanaelhaiarn 27/07/1916 70 Thomas Jones Rector
586 Henry Thomas 8 Ceiri Terrace Llanaelhaiarn 07/08/1916 41 Thomas Jones Rector
587 David Jones 20 Lime Street Trevor 27/09/1916 69 Cert R D Jones Cartref
588 Ann E Jones Tyr gongl Cwmcoryn 27/09/1916 11 Thomas Jones Rector
589 Elizabeth Williams 8 River Terrace Trevor 24/10/1916 35 Thomas Jones Rector
590 Hugh Cooke 68 Eifl Road Trevor 04/11/1916 44 Thomas Jones Rector
591 Ellis Williams Tanygraig Llanaelhaiarn 08/11/1916 2m Thomas Jones Rector
592 John Hughes 7 Erw Sant Row Llanaelhaiarn 16/11/1916 1m Thomas Jones Rector
593 John Thomas 4 Lime Street Trevor 08/12/1916 68 Thomas Jones Rector
594 John M Jones Uwch fotty Trevor 01/01/1917 13 Thomas Jones Rector
595 Margaret Price Gallt Ceiliog Llanaelhaiarn 08/01/1917 72 Thomas Jones Rector
596 Evan W Jones Essex County Hospital 18/01/1917 24 Thomas Jones Rector
597 Ann Davies Elernion Trevor 09/03/1917 53 Thomas Jones Rector
598 David J Davies Chapel House Trevor 21/03/1917 16 Cert Richard Davies Chapel Ho
599 Norah Japheth 18 Lime Street Trevor 26/03/1917 11 Cert Rbt Japheth 18 Lime St
600 William Owen 2 Erw Sant Row Llanaelhaiarn 13/04/1917 72 Thomas Jones Rector
601 Ellen Thomas 1 Brynffynon Terrace Llanaelhaiarn 16/04/1917 64 Thomas Jones Rector
602 Jane Hughes 51 Eifl Road Trevor 18/04/1917 71 Cert Mathias Hughes 51 Eifl Rd
603 William Davies Fron Goch Trevor 25/04/1917 79 Cert E J Hughes Manchester Ho
604 Elias Evans Glan gors Llanaelhaiarn 03/05/1917 78 Thomas Jones Rector
605 Thomas J Jones 7 New Street Trevor 08/05/1917 7h Thomas Jones Rector
606 Thomas Cooke 7 Lime Street Trevor 08/06/1917 70 Thomas Jones Rector
607 David Williams 3 Brynffynon Terrace Llanaelhaiarn 06/07/1917 30 Thomas Jones Rector
608 Abram Jones Pwllheli Workhouse 24/07/1917 72 Thomas Jones Rector
609 Dorothy Thomas Manchester House Llithfaen 26/07/1917 83 Thomas Jones Rector
610 Catherine Rowlands Moorings Trevor 02/08/1917 73 Cert John Parry Trevor
611 Hugh Jones 13 Croeshigol Terrace Trevor 18/10/1917 44 Thomas Jones Rector
612 Richard Davies Ty Capel Maesneuadd Trevor 27/10/1917 53 Cert E Davies 40 Eifl Road
613 William Jones Glangors Llanaelhaairn 15/12/1917 19 Thomas Jones Rector
614 Owen Owens 19 Lime Street Trevor 27/12/1917 46 Cert W L Jones Llanaelhaiarn
615 Janet Jones Pwllheli Workhouse 04/01/1918 76 Thomas Jones Rector
616 Griffith Williams 7 Blaenafon Blaenau Festiniog 05/01/1918 67 Thomas Jones Rector
617 Mathias Hughes 51 Eifl Road Trevor 09/01/1918 77 Cert Mathias Hughes Sea View
618 Richard Jones Castellcoed Llanarmon 11/01/1918 76 Thomas Jones Rector
619 Mary McClement 32 Eifl Road Trevor 23/01/1918 74 Cert T McClement 32 Eifl Road
620 Laura Jones Tan y Foel Llanaelhaiarn 30/01/1918 56 Cert W Lewis Jones
621 Catherine A Jones Tanyfron Trevor 14/02/1918 49 Cert Owen Jones Tanyfron
622 Robert Roberts Tan y ffordd Llanaelhaiarn 20/02/1918 62 Thomas Jones Rector
623 Harol R Williams Tyddyn Howel Llanaelhaiarn 12/03/1918 18m Thomas Jones Rector
624 Naphtali Jones 8 Eifl Road Trevor 29/03/1918 66 Thomas Jones Rector
625 Robert Evans Bodeilian Isaf Llannor 24/04/1918 42 Thomas Jones Rector
626 William Williams Glanrhyd Llanaelhaiarn 02/05/1918 80 Cert W Lewis Jones
627 Robert J Thomas 1 West End Trevor 15/05/1918 6d Thomas Jones Rector
628 Henry Parry Erw Sant Llanaelhaiarn 04/06/1918 64 Thomas Jones Rector
629 William Roberts Ty Newydd Llanaelhaiarn 13/06/1918 24 Thomas Jones Rector
630 Janet Evans Glanllyn Llanaelhaiarn 13/07/1918 82 Thomas Jones Rector
631 William Roberts Terfyn Llanaelhaiarn 18/07/1918 66 Thomas Jones Rector
632 John Williams 14 New Street Trevor 18/09/1918 47 Thomas Jones Rector
633 Margaret Jones Tynyffridd Llanaelhaiarn 21/09/1918 64 Thomas Jones Rector
634 Harriette Jones Mountain Vialla Trevor 03/10/1918 74 Thomas Jones Rector
635 James Kirkpatrick 7 Lime Street Trevor 17/10/1918 69 Thomas Jones Rector
636 Mary Williams 1 Green Terrace Trevor 30/10/1918 58 Thomas Jones Rector
637 Jane Davies Penarth Deganwy Ave Llandudno 06/11/1918 21 Thomas Jones Rector
638 Emma G Griffiths 3 Lime Street Trevor 07/11/1918 27 Cert Morris Jones Bodathan
639 Ellen Rogers 66 Eifl Road Trevor 09/11/1918 54 Thomas Jones Rector
640 Kate Laura Jones 62 Eifl Road Trevor 14/11/1918 24 Thomas Jones Rector
641 Evan Williams Tyn y ffridd Llanaelhaiarn 16/11/1918 83 Thomas Jones Rector
642 Robert Jones Tyn y foel Llanaelhaiarn 20/11/1918 81 Cert W Lewis Jones
643 Jane M Williams Ty Capel Babell Llanaelhaiarn 25/11/1918 45 Thomas Jones Rector
644 Elizabeth Williams Gappas Lwyd Trevor 30/11/1918 77 Thomas Jones Rector
645 Annie Williams Tynllan Llanaelhaiarn 17/12/1918 12 Thomas Jones Rector
646 William Owens Gallt Derw Llanaelhaiarn 17/12/1918 72 Thomas Jones Rector
647 Martha Jones Glandon Trevor 26/12/1918 78 Thomas Jones Rector
648 David Griffiths Gwydir Bach Trevor 10/01/1919 73 Cert Hugh Williams 55 Eifl Rd
649 Vera E Griffith Eifl Road Trevor 23/01/1919 2m Thomas Jones Rector
650 Rhys Morris Maes y Cwm Llanaelhaiarn 25/01/1919 77 Thomas Jones Rector
651 Edith M Roberts Tyn y ffridd Llanaelhaiarn 05/02/1919 9 Thomas Jones Rector
652 Mary Williams Tynlon las Llanaelhaiarn 21/02/1919 85 Thomas Jones Rector
653 Benjamin O Jones Mountain Villa Trevor 13/03/1919 71 Thomas Jones Rector
654 William Hughes Gallt Derw Llanaelhaiarn 08/04/1919 73 Thomas Jones Rector
655 David Jones 3 Deiniol Road Llanddeiniolen 18/04/1919 72 Thomas Jones Rector
656 Phoebe J Jones Pentre Bach Llanaelhaiarn 22/04/1919 28 Thomas Jones Rector
657 Ellen Williams Tal Eryr Clynnog 13/03/1919 66 Thomas Jones Rector
658 Griffith Rowlands Trevor Llanaelhaiarn 30/05/1919 44 Cert W Lewis Jones
659 Jane Jones Cwmceiliog Llanaelhaiarn 03/07/1919 53 Thomas Jones Rector
660 Laura J Evans Ty Capel Cwmcoryn 05/07/1919 17 Thomas Jones Rector
661 Jane Williams Brynhyfryd Llanaelhaiarn 08/07/1919 50 Thomas Jones Rector
662 Richard Williams Ty Capel Maesneuadd Trevor 09/07/1919 64 Thomas Jones Rector
663 John Parry Bryn neuadd Trevor 26/07/1919 78 Cert W J Williams Caerfotty
664 Jane Williams Lime Street Trevor 31/07/1919 71 Cert G Williams 16 Lime Street
665 Mary Williams 62 Eifl Road Trevor 09/10/1919 52 Thomas Jones Rector
666 Mary Roberts Tynewydd Llanaelhaiarn 24/12/1919 54 Thomas Jones Rector
667 Mary Kirkpatrick 7 Lime Street Trevor 30/12/1919 7w Thomas Jones Rector
668 John Roberts Glandwr Trevor 01/01/1920 80 Cert Ben F Roberts Trevor
669 Nellie W Jones Bodafon Terrace Llanaelhaiarn 13/01/1920 4d Thomas Jones Rector
670 Emmanuel Davies 40 Eifl Road Trevor 22/01/1920 53 Cert John Williams 12 Lime St
671 Humphrey Griffiths Lime Street Trevor 07/02/1920 74 Cert John Williams 12 Lime St
672 Edgar Japheth 18 Lime Street Trevor 14/04/1920 3d Thomas Jones Rector
673 Elizabeth Roberts Bodlondeb Fourcrosses 26/05/1920 74 Thomas Jones Rector
674 John Williams 3 Brynffynon Terrace Llanaelhaiarn 04/06/1920 38 Thomas Jones Rector
675 Elizabeth Jones Llechgarren Llanaelhaiarn 17/06/1920 80 Cert John Williams Rhydychain
676 Elizabeth J Roberts Factory Llanaelhaiarn 24/06/1920 54 Cert W Lewis Jones
677 Jennie M Hughes Post Office Trevor 01/07/1920 22 Thomas Jones Rector
678 Mary A Hughes Manchester House Trevor 05/07/1920 53 Thomas Jones Rector
679 Hugh L Owen 13 Lime Street Trevor 17/07/1920 47 Thomas Jones Rector
680 Robert Williams Llain y Llan Llanaelhaiarn 31/07/1920 68 Thomas Jones Rector
681 William Jones Bryn Mawr Llanaelhaiarn 11/09/1920 67 Thomas Jones Rector
682 Lizzie Jones Uwch y fotty Llanaelhaiarn 25/09/1920 5w Thomas Jones Rector
683 Mary Griffith Brynteg Groeslon 13/11/1920 73 Thomas Jones Rector
684 John D Roberts School House Llanaelhaiarn 09/12/1920 67 Thomas Jones Rector
685 Enos Jones Gosen Chapel House Trevor 12/01/1921 72 Thomas Jones Rector
686 Glyn Griffiths 3 Babell Street Llanaelhaiarn 25/01/1921 1m Thomas Jones Rector
687 Jane Williams Llwyn Onn Trevor 25/01/1921 69 Thomas Jones Rector
688 Alice Cox Bryn Coch Trevor 27/01/1921 63 Thomas Jones Rector
689 Eluned L Phillips 8 Ceiri Terrace Llanaelhaiarn 29/01/1921 15m Thomas Jones Rector
690 Hugh Thomas 1 New Cottages Trevor 02/02/1921 86 Thomas Jones Rector
691 John Thomas Bryn Coch Trevor 05/02/1921 62 Cert John A Thomas Bryn Coch
692 Ellen Bott Rose Villa Trevor 15/03/1921 48 Cert Albert Bott Rose Villa
693 John Jones Blaenau Uchaf Carnguwch 26/03/1921 88 Thomas Jones Rector
694 John E Parry 107 Rice Lane Walton 02/04/1921 50 Thomas Jones Rector
695 Albert J Bott Rose Villa Trevor 25/04/1921 49 Cert Albert Bott Rose Villa
696 Richard Jones Bodafon Terrace Llanaelhaiarn 19/05/1921 40 Thomas Jones Rector
697 Sarah A Jones 57 Eifl Road Trevor 01/06/1921 26 Cert Thomas F Jones 57 Eifl Rd
698 Jane Hughes 3 Green Terrace Trevor 09/06/1921 70 Thomas Jones Rector
699 Ann Jones Cefnbron Llanaelhaiarn 10/06/1921 81 Thomas Jones Rector
700 Emmanuel Griffith Foel Trefor Llanbedrog 11/06/1921 71 Thomas Jones Rector
701 Barbara Evans 7 Erw Sant Row Llanaelhaiarn 27/06/1921 93 Thomas Jones Rector
702 William Roberts Lleiniau Hirion Llanaelhaiarn 11/08/1921 63 Cert R Hughes 15 Lime Street
703 Caradoc I Griffiths 6 Sea View Tanygraig 28/09/1921 1m Thomas Jones Rector
704 Elizabeth Hughes Tyddyn drain 05/10/1921 69 Thomas Jones Rector
705 John O Jones Frondirion Trevor 06/10/1921 56 Cert Morris Jones Bodathan
706 Elizabeth Rowlands Gellia Llanaelhaiarn 18/10/1921 56 Thomas Jones Rector
707 Iris A Webber Trelawnyn Villa Trevor 19/10/1921 4m Thomas Jones Rector
708 Catherine Williams Pistyll Terrace Pistyll 08/12/1921 77 Cert Jane Jones Pistyll Tce
709 Cadwaladr Davies Rhyd y Berw Llanaelhaiarn 06/12/1921 72 Cert Robert Davies Elernion
710 Elizabeth Edwards 4 Eifl Road Trevor 24/12/1921 45 J Davies Llangybi
711 Mary Williams Babell Street Llanaelhaiarn 05/01/1922 74 Cert W Lewis Jones Bryniddon
712 Ann Evans Nant y Cwm Trevor 18/01/1922 73 J Davies Llangybi
713 Anne M Davies Denbigh Asylum 22/01/1922 25 J Davies Llangybi
714 William Williams Tan y graig Llanaelhaiarn 17/01/1922 56 Cert Ellis Williams - Brother
715 Margaret Roberts Cae Croppa Trevor 06/02/1922 8m J Davies Llangybi
716 Cynni Williams 4 West End Trevor 20/02/1922 6w W G Jones Rector
717 John James Meirionfa Trevor 23/02/1922 74 Cert John H James - Son
718 Elizabeth Roberts Felin Faesog Clynnog 31/03/1922 58 W G Jones Rector
719 Robert E Baum Tyn y ffridd Llanaelhaiarn 04/04/1922 2m Cert W Lewis Jones Minister
720 Ellen Thomas Llwyn Onn Trevor 20/04/1922 45 W G Jones Rector
721 Elizabeth Thomas 4 Lime Street Trevor 17/05/1922 78 W G Jones Rector
722 John M Jones Noddfa Trevor 03/06/1922 12m Cert W John Jones Noddfa
723 Joseph J Williams Eifl Sett Quarry Trevor 03/06/1922 48 W G Jones Rector
724 Samuel W Thomas 9 Sea View Terrace Trevor 06/07/1922 2h Cert Samuel Thomas - Father
725 Thomas Jones 4 Green Street Trevor 15/07/1922 70 W G Jones Rector
726 Annie L Evans 3 New Street Trevor 01/08/1922 16 W G Jones Rector
727 Ann Pritchard 13 Lime Street Trevor 26/08/1922 66 W G Jones Rector
728 Margaret Jones 15 Lime Street Trevor 13/09/1922 67 Cert T M Jones 15 Lime Street
729 Robert Roberts Ynys Goch Llanaelhaiarn 22/09/1922 58 Cert W Lewis Jones Minister
730 Elizabeth Jones Royal Southern Hospital Liverpool 04/10/1922 46 W G Jones Rector
731 Helen Williams Terfyn Llanaelhaiarn 18/10/1922 8m W G Jones Rector
732 Jane Owen Cartrefle Ala Road Pwllheli 24/10/1922 61 W G Jones Rector
733 Margaret Jones Brynynghydfa Llanaelhaiarn 15/11/1922 83 W G Jones Rector
734 John Hughes Cartrefle Ala Road Pwllheli 29/12/1922 63 W G Jones Rector
735 William Jones Efail Murcwymp Llangybi 02/01/1922 63 T G Jones Minister
736 Helena Newbold 14 Eifl Road Trevor 09/01/1923 22 Cert J C Newbold - Father
737 Rowland Hughes Arfryn Trevor 16/01/1923 82 W G Jones Rector
738 Grace Jones Gosen Chapel House Trevor 24/01/1923 62 W G Jones Rector
739 Robert Jones 24 Croeshigol Terrace Trevor 30/01/1923 80 W G Jones Rector
740 Leah Jones 8 Eifl Road Trevor 07/02/1923 64 W G Jones Rector
741 Laura Sharpe 7 Green Terrace Trevor 28/02/1923 84 W G Jones Rector
742 Robert Roberts Eifl Road Trevor 07/03/1923 79 Cert J R Hughes - Relative
743 Jane Jones Voelas House Llanaelhaiarn 15/03/1923 56 Cert W Lewis Jones Minister
744 Cathrine Roberts Tan y graig Llanaelhaiarn 27/03/1923 59 W G Jones Rector
745 Richard O Jones Meadowslea Hospital Penyffordd 02/04/1923 22 W G Jones Rector
746 Jacob Williams Ynys Llanaelhaiarn 03/04/1923 84 W G Jones Rector
747 Mary Hughes Post Office Trevor 18/04/1923 54 Cert John Roberts - Relative
748 John Sharpe 7 Green Terrace Trevor 19/04/1923 77 W G Jones Rector
749 Evan Davies 22 Eifl Road Trevor 14/07/1923 12h Cert E Davies - Father
750 Dafydd O Hughes 3 Green Terrace Trevor 20/07/1923 16d Cert D O Hughes - Father
751 Elizabeth Williams Tal Eryr Clynnog 01/08/1923 77 W G Jones Rector
752 Gaynor Pritchard Min y Ceiri Llanaelhaiarn 28/08/1923 74 Cert W Lewis Jones Minister
753 Eluned Williams 2 Mill Terrace Nevin 15/09/1923 3m W G Jones Rector
754 Ellen Williams 3 Bryn Ffynnon Terrace Llanaelhaiarn 24/10/1923 67 W G Jones/J Beven Roberts
755 Dorothy Thomas Eifl View Llanaelhaairn 25/10/1923 47 W G Jones
756 Thomas Japheth 9 River Terrace Trevor 20/11/1923 29 W G Jones/J Beven Roberts
757 Rose E Jones 3 Lime Street Trevor 21/11/1923 27 Cert J Morris Jones - Father
758 Ann Owen Rhianfa Trevor 13/12/1923 26 W G Jones
759 Laura Owens 61 Eifl Road Trevor 17/12/1923 86 Cert Robert Owen - Husband
760 William J Hughes Manchester House Trevor 20/12/1923 68 W G Jones
761 Hugh W Bott Blairsvilla Trevor 08/01/1923 31 W G J/J B R/J D
762 Lewis D Williams 1 Eifl Road Trevor 08/01/1923 48 W G J/J B R/J D
763 Mary E Williams 55 Eifl Road Trevor 09/01/1924 22 W G Jones
764 Owen Williams 9 Scola Street Bootle Liverpool 25/01/1924 74 W Lewis Jones Minister
765 Margaret Williams Tan y graig Llanaelhaiarn 18/02/1924 83 W G Jones
766 Margaret Roberts Tyn y ffridd Llanaelhaiarn 04/03/1924 78 B R Williams Minister
767 Trevor Darbishire Maes y Cwm Trevor 04/03/1924 4 W G Jones
768 Mary J Jones Gwynfor Trevor 05/04/1924 38 W G Jones
769 Ellis L Ellis Tan y Fynwent Llanaelhaiarn 17/04/1924 57 W G Jones/J Beven Roberts
770 Owen Roberts Tyddyn Crwner Clynnog 23/04/1924 71 Cert Owen J Roberts - Son
771 Jane Griffiths 12 Lime Street Trevor 26/04/1924 75 Cert John Griffith - Son
772 Thomas Phillips 3 Erw Sant Road Llanaelhaiarn 08/05/1924 67 W G Jones Rector
773 Laura Rowlands Tirdy Trevor 07/06/1924 52 Cert R Rowlands - Husband
774 William Jones Murcyplau Llangybi 26/08/1924 56 W G Jones Rector
775 William Davies Moelfra Bach Llabaelhaiarn 05/09/1924 83 W G Jones Rector
776 Jane Jones 8 Green Terrace Trevor 20/09/1924 57 W G Jones Rector
777 Alice Hughes 50 Eifl Road Trevor 23/10/1924 49 W G Jones/J Beven Roberts
778 Mary Williams Glanrhyd Llanaelhaiarn 05/11/1924 83 W Lewis Jones Minister
779 Sarah Roberts Tan y Bwlch Trevor 15/11/1924 72 W G Jones Rector
780 Kate A Gapper Brynhyfryd Llanaelhaiarn 25/11/1924 24 W G Jones/J Beven Roberts
781 Hugh Thomas 4 Erw Sant Row Llanaelhaiarn 03/12/1924 57 W G Jones/J Beven Roberts
782 Owen Jones 4 Eifl Road Trevor 04/12/1924 78 W G Jones/J Beven Roberts
783 Mary E Jones Bwlcyn Trevor 16/12/1924 52 W G Jones Rector
784 Catherine Roberts Chwilog Bach Llanystumdwy 24/12/1924 97 W R Jones Minister
785 Robert D Hughes 3 Green Terrace Trevor 01/01/1925 4m J Bevan Roberts Curate
786 Richard Griffiths Lime Street Trevor 04/02/1925 39 Cert John Griffith - Brother
787 Elizabeth Roberts Talafon Trevor 06/03/1925 64 Cert William Owen - B in Law
788 David Kelly Tainewyddion Llanaelhaiarn 28/03/1925 19 Cert Walter Kelly - Father
789 William Jones Bodgwynedd Trevor 01/04/1925 89 W G Jones Rector
790 Sarah A Jones 12 Lime Street Trevor 08/04/1925 2m W G Jones Rector
791 Mary Thomas Post Office Llanaelhaiarn 16/04/1925 74 W G Jones Rector
792 Griffith Williams Tynlon las Llanaelhaiarn 30/04/1925 90 W G Jones Rector
793 Richard Roberts 28 Croeshigol Trevor 27/05/1925 61 Cert David Hughes - S in Law
794 Morris Jones Bodathan Trevor 06/06/1925 63 Cert W L Jones Llanaelhaiarn
795 John Williams Eifl Road Trevor 29/06/1925 15h Cert J Moses Hughes
796 John G Jones Glanrafon House Trevor 04/10/1925 60 W Lewis Jones Minister
797 John Roberts Bryn Brych Llanaelhaiarn 07/10/1925 46 W G Jones
798 Edith M Williams Rhydychain Llanaelhaiarn 16/10/1925 8d W G Jones
799 Jane Jones Bron y gair Llanaelhaiarn 23/10/1925 76 W G Jones
800 John Jones Caer fotty Trevor 27/10/1925 58 W G Jones
Entries Per Page
Displaying Page of