DALIER SYLW : Collwyd y Gofrestr am gyfnod rhwng 1816 a 1829. (Gweler cofnodion rhif 24a). I ail sortio'r cofnodion i'r drefn gronolegol wreiddiol bydd angen i chi ail lwytho'r dudalen.

PLEASE NOTE : The Parish Register was lost for a period of time between 1816 and 1829. (See entries number 24a). Please refresh page to sort entries into the original chronological order.

Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • A - Oed / Age
  • C P - Person wnaeth gynnal y seremoni / Person performing ceremony
  • H - Hanes / History
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
A
C P
H
1 John Jones Tyddyn Mawr 30/01/1813 80 W Williams Rector
2 Catherine Griffith Cefn Buardds (Widow) 21/06/1813 67 W Williams Rector
3 Lowry Roberts Tan y Graig (daug Griffith) 10/07/1813 3 W Williams Rector
4 Catherine Prichard Tan y Graig (wife David) 05/08/1813 86 W Williams Rector
5 William Evans Gallt Bronmiod (son John) 06/09/1813 9m W Williams Rector
6 Anne Williams Llether Ddu (wife David) 23/09/1813 30 W Williams Rector
7 William Evan Caerhosydd (son Griffith) 30/10/1813 3w W Williams Rector
8 Void Void Void Void Void Void
9 Elizabeth Griffith Bryn Mawr (wife Ellis) 21/02/1814 75 W Williams Rector
10 Mary Williams Crynblas (daug John) 09/04/1814 9w W Williams Rector
11 Sydney Evan Caerhosydd (daug Griffith) 19/04/1814 4 W Williams Rector
12 Robert Griffith Tyddyn hir 24/01/1815 80 W Williams Rector
13 Jane Solomon Tyn y Mynydd (wife John) 18/04/1815 64 W Williams Rector
14 Eleanor Roberts Gwydir Mawr (wife William) 01/07/1815 55 W Williams Rector
15 William Roberts Gwydir Mawr 25/08/1815 65 W Williams Rector
16 Eleanor Watkin Dafarn Newydd (daug Henry) 13/11/1815 13 W Williams Rector
17 Robert Roberts Dolyglesyn Llangybi 16/11/1815 26 W Williams Rector
18 Owen Jones Tyddyn Mawr (son Owen) 27/11/1815 3m W Williams Rector
19 Jane Ellis Bryn Mawr (wife Owen) 04/12/1815 40 W Williams Rector
20 Griffith Williams Brynbychan (son Griffith) 08/12/1815 9d W Williams Rector
21 Margaret Ellis Bryn Mawr (daug Owen) 13/12/1815 3 W Williams Rector
22 William Owen Cwmceiliog (son Richard) 21/12/1815 2m W Williams Rector
23 Void Void Void Void Void Void
24 Void Void Void Void Void Void
24a John Mark Llanaelhaiarn 02/03/1816 47 Lloyd Owen Nevin
24a John Griffith Penllechog 06/03/1816 85 John Hughes Minister
24a Thomas Griffith Terfynddau 17/03/1816 21 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a John Griffith Caerfotu 15/04/1816 80 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Jane Humphrey Lletharddu 20/04/1816 70 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a John Roberts Tyddyn Mawr 15/06/1816 63 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Elizabeth Owen Pentrebach 01/07/1816 79 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Dorothy Jones Llanaelhaiarn 20/08/1816 81 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Evan Jones Ty Ucha 19/09/1816 3m Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Richard Thomas Bronmiod 10/09/1816 75 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Jane Ellis Caerfotu 15/10/1816 67 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a William Williams Llithfaen 16/10/1816 3m Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Elizabeth Parry Llanaelhaiarn 22/10/1816 73 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Anne Griffith Hendrefawr 17/12/1816 73 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Richard Prichard Llanaelhaiarn 19/02/1817 5 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Griffith Jones Cillia 11/03/1817 3d Wm Ellis Llanaelhaearn
24a William Roberts Gallyderw 15/03/1817 50 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Elinor Lewis Llanaelhaiarn 20/04/1817 50 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a David Ellis Camargethin 19/07/1817 46 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Owen Moses Tynllan 03/09/1817 73 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Margaret Roberts Hendre 24/10/1817 4 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Mary Roberts Llwynyraethan 14/11/1817 56 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Margaret Williams Henfelin (late of) 17/12/1817 63 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Griffith Jones Elernion 14/02/1818 60 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a David Davies Moelfrafawr 09/03/1818 15 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Owen Williams Uwchlawrffynon 29/03/1818 84 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Thomas Jones Penllechog 22/04/1818 50 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a William Williams Llanaelhaiarn 30/04/1818 1 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Jane Owen Cwmceiliog 27/05/1818 7m Wm Ellis Llanaelhaearn
24a David Roberts Moelfrafawr 29/06/1818 79 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Robert Williams Ty ucha Tyrnor 19/07/1818 63 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Gwen Jones Mynydd 28/11/1818 28 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a John Jones Tyddyn Drain 14/12/1818 9w Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Jane Rowland Tyddyn coch 19/12/1818 6 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Anne Evan Tynyweirglodd Clynnog 12/01/1819 28 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Margaret Jones Penllechog 03/04/1819 80 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Robert Roberts Camarcethin 08/05/1819 70 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Richard Jones Tynymynydd 29/05/1819 20 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Margaret Edward Pwlcyn 01/06/1819 9 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Robert Evans Nant bach 01/06/1819 7m Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Catherine Jones Penybwlch 19/06/1819 1 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a William Jones Nant y felin 25/06/1819 46 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Catherine Davies Tyddynbychan 01/07/1819 93 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Anne Williams Rivals 02/07/1819 10 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Anne Williams Caerfotty 03/07/1819 2 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Anne Roberts Planwydd 04/07/1819 2 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Ellin Hughes Llanaelhaiarn 19/07/1819 1 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a John Solomon Tyn rallt 04/11/1819 64 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Margaret Griffith Elernion 24/11/1819 32 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a David Williams Lletharddy 29/11/1819 73 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Jane Griffith Parcel 25/02/1820 26 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Elizabeth Williams Fourcrosses 25/02/1820 3m Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Grace Prichard Corsceilia 01/03/1820 92 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Magdalen Jones Tyddyn mawr 20/03/1820 81 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a John Joseph Maesycwm 30/03/1820 80 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Mary Roberts Caerbraich 11/04/1820 43 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Owen Roberts Caegwrach 04/05/1820 44 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Catherine Jones Penllechog 12/07/1820 15 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Margaret Elias Morfa 14/07/1820 64 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Jonett Hughes Llanaelhaiarn 14/07/1820 60 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Richard Thomas Nant bach 16/07/1820 1m Wm Ellis Llanaelhaearn
24a John Jones Aberdaron 07/09/1820 21 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Henry Williams Crynblas 16/11/1820 1 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Anne Williams Crynblas 22/11/1820 30 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Mary Jones Nant bach 06/02/1821 81 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Jane Williams Bryncelyn 06/03/1821 63 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Mary Foulks Caer Geifr 26/03/1821 8 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Jane Prichard Tyn y Mynydd 03/07/1821 2 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Evan Jones Tynlon las 03/08/1821 90 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Mary Parry Cwmcoryn 23/08/1821 52 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Elizabeth Jones Terfynddaubwlyf 11/09/1821 5m Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Elen Jones Dafarn Newydd 02/03/1822 76 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a Griffith Price Muriau Mawr 17/06/1822 NK Wm Ellis Llanaelhaearn
24a John Hughes Cwmcoryn 09/08/1822 72 Wm Ellis Llanaelhaearn
24a William Hughes Bryn y Gadfan 19/12/1822 72 Griffith Owen Curate
24a Jane Davies Tan y graig 21/12/1822 73 Griffith Owen Curate
24a Elen Griffith Parsel 11/02/1823 57 Griffith Owen Curate
24a Elen Roberts Moelfre Mawr 20/02/1823 83 Griffith Owen Curate
24a Anne Williams Abererch 05/05/1823 11w Griffith Owen Curate
24a Robert Jones Tyddyn Mawr 29/05/1823 6m Griffith Owen Curate
24a Catherine Roberts Pen y bwlch 08/07/1823 3m Griffith Owen Curate
24a Evan Evans Llanbeblig 28/09/1823 3m Griffith Owen Curate
24a John Evans Bryn celyn 01/11/1823 24 Griffith Owen Curate
24a Elizabeth Roberts Pwll y March 01/03/1824 73 Griffith Owen Curate
24a Hugh Williams Bryn bychan 13/04/1824 22 Griffith Owen Curate
24a Eleanor Evans Brynygro Clynnog 21/04/1824 4 David Williams Minister
24a Jane Jones Hendref 06/05/1824 70 Griffith Owen Curate
24a Mary Williams Crynblas 15/07/1824 25 Griffith Owen Curate
24a Jane Thomas Lleiniau Hirion 16/07/1824 85 Griffith Owen Curate
24a William Parry Rallt 26/07/1824 15 Griffith Owen Curate
24a Catherine Parry Gallt y ceiliog 22/10/1824 79 Evan Prichard Minister
24a Griffith Roberts Lleiniau Hirion 28/12/1824 68 Griffith Owen Curate
24a Margaret Davies Moelfra Mawr 05/01/1825 1m Griffith Owen Curate
24a Griffith Griffith Gelliau 10/02/1825 66 Griffith Owen Curate
24a Mary Hughes Penllechog 06/10/1825 41 Griffith Owen Curate
24a John Jones Corsceilia 25/11/1825 56 Griffith Owen Curate
24a Margaret Owen Elernion 09/12/1825 66 Griffith Owen Curate
24a Richard Griffith Maesycwm 21/12/1825 6w Griffith Owen Curate
24a Richard Jones Tynymynydd 09/01/1826 61 Griffith Owen Curate
24a William Hughes Tanygraig 01/02/1826 91 Griffith Owen Curate
24a Jane Roberts Ty main 09/02/1826 41 Griffith Owen Curate
24a Robert Roberts Brynbychan 24/02/1826 66 Griffith Owen Curate
24a Henry Parry Tynyfoel 28/02/1826 4m Griffith Owen Curate
24a Evan Evans Tynewydd 01/07/1826 5m Griffith Owen Curate
24a Evan Roberts Tyn Llan 28/10/1826 1 Griffith Owen Curate
24a Griffith Griffiths Caegwyn 23/01/1827 7 John Hughes Minister
24a Mary Owen Tynlon las 09/03/1827 37 Griffith Owen Curate
24a Richard Parry Tai newyddion 31/03/1827 19 Griffith Owen Curate
24a Dorothy Hughes Cwmcoryn 11/09/1827 1 Griffith Owen Curate
24a Griffith Thomas Terfyn 13/11/1827 68 Griffith Owen Curate
24a Evan Jones Tynewydd 30/11/1827 4m John Kyffin Minister
24a William Jones Hendrefawr 14/01/1828 77 Thomas Owen Minister
24a Jane Prichard Tynymynydd 03/04/1828 17 Griffith Owen Curate
24a Rebecca Griffith Hendrefawr 17/04/1828 76 John Hughes Minister
24a Thomas Thomas Bryn bychan 24/04/1828 3w Griffith Owen Curate
24a Ellen Griffith Parsel 20/05/1828 18 Griffith Owen Curate
24a Catherine Thomas Tynymynydd 31/08/1828 4 Griffith Owen Curate
24a Robert Jones Penybwlch 23/09/1828 82 Griffith Owen Curate
24a John Prichard Ysgubor newydd 16/10/1828 78 John Hughes Minister
24a David Williams Tir du 20/10/1828 33 John Hughes Minister
24a Griffith Griffiths Penygongl 30/02/1829 1 Griffith Owen Curate
24a Margaret Prichard Sgubor Newydd 10/04/1829 78 Griffith Owen Curate
24a Robert Williams Gallt derw 13/05/1829 38 Griffith Owen Curate
24a Margaret Roberts Felin goch 26/06/1829 6m Griffith Owen Curate
24a Elias Rowlands Tynymynydd 16/09/1829 10 John Hughes Minister
24a Jane Owen Ffrwd sgynydd 10/10/1829 1 John Hughes Minister
24a Griffith Griffiths Gallt derw 20/11/1829 2 John Hughes Minister
24a Ellen Parry Tai newyddion 24/11/1829 5 Wm Williams Llannor
24a Owen Jones Uwchlawr ffynnon 27/11/1829 69 John Hughes Minister
24a Anne Prichard Tyddyn mawr 26/12/1829 73 John Hughes Minister
24a Catherine Jones Penybwlch 31/12/1829 81 John Hughes Minister
25 Jane Parry Reifl 30/03/1830 15 Llwyd Owen Nevin
26 Elizabeth Owens Uwchlawr ffynnon 02/05/1830 66 John Hughes Rhiw
27 Grace Roberts Hendref 17/05/1830 60 Wm Ellis Llanaelhaiarn
28 Owen Owens Ffrwd ysgynydd Llangybi 23/07/1830 30 Wm Ellis Llanaelhaiarn
29 Elin Salmon Reifl 07/09/1830 49 Wm Ellis Llanaelhaiarn
30 Thomas Griffiths Elernion 09/09/1830 29 Wm Ellis Llanaelhaiarn
31 Owen Abraham Caer mur Pistill 18/09/1830 71 Wm Ellis Llanaelhaiarn
32 William Rees Capt body found on beach 27/09/1830 58 Wm Ellis Llanaelhaiarn
33 John Roberts Tyn y gors 08/03/1831 3 Wm Ellis Llanaelhaiarn
34 Catherine Williams Terfyn y dday blwyf 18/04/1831 66 Wm Ellis Llanaelhaiarn
35 Griffith Williams Bryn bychan 29/10/1831 3 Wm Ellis Llanaelhaiarn
36 Mary Prichard Tan y graig 31/10/1831 75 Wm Ellis Llanaelhaiarn
37 William Jones Bryn bychan 19/01/1832 43 Wm Ellis Llanaelhaiarn
38 Sidney Jones Maesneuodd 04/02/1832 2m Wm Ellis Llanaelhaiarn
39 Mary Jones Pen y bwlch 06/02/1832 2m Wm Ellis Llanaelhaiarn
40 Anne Jones Capel cwmcoryn 22/02/1832 51 Wm Ellis Llanaelhaiarn
41 Gaynor Joseph Caer gof 13/03/1832 84 Hugh Jones Penllech Highslide JS
42 Anne Jones Parish of Clynnog 30/03/1832 84 Wm Ellis Llanaelhaiarn
43 Catherine Jones Frochas Bodvean 05/04/1832 52 Wm Ellis Llanaelhaiarn
44 Griffith Williams Brynbychan 07/04/1832 6w Wm Ellis Llanaelhaiarn
45 David Griffith Tir du 10/04/1832 1 Wm Ellis Llanaelhaiarn
46 Anne Jones Tan y graig 04/05/1832 76 Wm Ellis Llanaelhaiarn
47 William Williams Llwyd y pric 28/05/1832 3 Wm Ellis Llanaelhaiarn
48 Robert Williams Llwyd y pric 16/06/1832 1 Wm Ellis Llanaelhaiarn
49 John Williams Rhos y rhigol 20/06/1832 14 Wm Ellis Llanaelhaiarn
50 Mary Jones Tyddyn drain 13/07/1832 17 Wm Ellis Llanaelhaiarn
51 William Williams Llwyd y pric 17/07/1832 4 Wm Ellis Llanaelhaiarn
52 Anne Jones Tyddyn crwna Clynnog 21/07/1832 81 Wm Ellis Llanaelhaiarn
53 Owen Griffith Terfyn 10/08/1832 24 Wm Ellis Llanaelhaiarn
54 Lowry David Caer wrach 18/09/1832 58 Wm Ellis Llanaelhaiarn
55 Mary Jones Lleuar mawr Clynnog 01/01/1833 39 Wm Ellis Llanaelhaiarn
56 Evan Jones Rhendre 04/01/1833 1 Wm Ellis Llanaelhaiarn
57 Margaret Jones Cefn berdda 08/02/1833 65 Wm Ellis Llanaelhaiarn
58 Margaret Hughes Llech garran late Liverpool 25/02/1833 46 Wm Ellis Llanaelhaiarn
59 Martha Jones Tyddyn mawr 13/04/1833 3 Wm Ellis Llanaelhaiarn
60 Elizabeth Owen Tyddyn mawr 02/05/1833 78 Wm Ellis Llanaelhaiarn
61 Humphrey Roberts Graig 27/05/1833 76 Wm Ellis Llanaelhaiarn
62 Robert Jones Bryn gynhydfa 14/09/1833 1 Wm Ellis Llanaelhaiarn
63 Catherine Prichard Pen y bwlch 21/09/1833 6 Wm Ellis Llanaelhaiarn
64 Lowry Williams Bryn mawr 26/11/1833 10w Wm Ellis Llanaelhaiarn
65 John Griffith Lleiniau hirion 02/01/1834 51 Wm Ellis Llanaelhaiarn
66 Jane Parry Tyn y mynydd 27/03/1834 53 Wm Ellis Llanaelhaiarn
67 Salmon Jones Gallt geiliog 05/05/1834 82 Wm Ellis Llanaelhaiarn
68 Jane Thomas Pentref bach 26/09/1834 91 Wm Ellis Llanaelhaiarn
69 Mary Jones Cefnbron 27/09/1834 2 Wm Ellis Llanaelhaiarn
70 Catherine Williams Merbwll 01/11/1834 70 Wm Ellis Llanaelhaiarn
71 Anne Williams Gyrn goch Clynnog 12/11/1834 75 Wm Ellis Llanaelhaiarn
72 Jane Roberts Cae fotty 12/11/1834 85 Wm Ellis Llanaelhaiarn
73 John Jones Tynewydd 16/01/1835 3 Wm Ellis Llanaelhaiarn
74 Dorothy Owen Caer Croppa 17/01/1835 60 Wm Ellis Llanaelhaiarn
75 Humphrey Thomas Trebach 27/03/1835 84 Wm Ellis Llanaelhaiarn
76 Jane Williams Ynys goch 29/07/1835 85 Wm Ellis Llanaelhaiarn
77 Robert Thomas Tan y graig 21/08/1835 69 Wm Ellis Llanaelhaiarn
78 Robert Salmon Sychnant 23/09/1835 65 Wm Ellis Llanaelhaiarn
79 Mary Owen Tyn mynydd 26/10/1835 12 Wm Ellis Llanaelhaiarn
80 William Jones Rhendre fawr 14/03/1836 18m Wm Ellis Llanaelhaiarn
81 Evan Pierce Tyddyn Callod Llanengan 31/03/1836 78 Wm Ellis Llanaelhaiarn
82 William Thomas Mur y goeden 28/04/1836 72 Wm Ellis Llanaelhaiarn
83 Mary Griffiths Gyllia 12/05/1836 45 Wm Ellis Llanaelhaiarn
84 Richard Roberts Nant felin Penllechog 19/07/1836 18m Wm Ellis Llanaelhaiarn
85 Mary Williams Hendref fawr 02/08/1836 39 Wm Ellis Llanaelhaiarn
86 William Roberts Tyddyn drain bach 01/10/1836 82 Wm Ellis Llanaelhaiarn
87 Morris Williams Tan y bwlch Pistill 13/10/1836 4m Wm Ellis Llanaelhaiarn
88 Catherine Evans Tynewydd 16/12/1836 51 Wm Ellis Llanaelhaiarn
89 Isaac Jones Bryn gynhydfa 10/02/1837 6w Wm Ellis Llanaelhaiarn
90 Unknown NK Body of woman washed ashore 25/02/1837 NK Wm Ellis Llanaelhaiarn
91 Mary Jones Tyn y mynydd 15/03/1837 7w Wm Ellis Llanaelhaiarn
92 William Williams Llwyd y pric 24/03/1837 20 Wm Ellis Llanaelhaiarn
93 Edward Griffith Cil y llidiard 25/03/1837 84 Wm Ellis Llanaelhaiarn
94 Margaret NK Min y ffordd 08/05/1837 80 Wm Ellis Llanaelhaiarn
95 Robert Jones Maes y neuadd 15/07/1837 24 Wm Ellis Llanaelhaiarn
96 Anne Davies Ty uchaf (Pauper) 09/08/1837 72 Wm Ellis Llanaelhaiarn
97 Ellen Hughes Tyn y mynydd 27/09/1837 21 Wm Ellis Llanaelhaiarn
98 Mary Jones Tyn y mynydd 07/10/1837 18 Wm Ellis Llanaelhaiarn
99 John Evans Tyn lon las 04/11/1837 78 Wm Ellis Llanaelhaiarn
100 Griffith Parry Llech y garran 14/11/1837 59 Wm Ellis Llanaelhaiarn
101 Hugh Jones Pentre bach 18/11/1837 4 Wm Ellis Llanaelhaiarn
102 Anne Hughes Cwmcoryn 21/11/1837 35 Wm Ellis Llanaelhaiarn
103 Grace Roberts Refal Elernion (alias Wms) 25/11/1837 1m Wm Ellis Llanaelhaiarn
104 Richard Jones Factory Gydros 06/02/1838 2w Wm Ellis Llanaelhaiarn
105 Jane Jones Tyddyn drain 17/02/1838 21 Wm Ellis Llanaelhaiarn
106 Richard Williams Tynewydd Hendre 23/03/1838 3 Wm Ellis Llanaelhaiarn
107 John Griffiths Elernion 27/03/1838 53 Wm Ellis Llanaelhaiarn
108 Ellen Evans Hendre 31/03/1838 77 Wm Ellis Llanaelhaiarn
109 John Wms Prys Muria 29/05/1838 42 Wm Ellis Llanaelhaiarn
110 Elizabeth Williams Rhyd y Llan 30/06/1838 8 Wm Ellis Llanaelhaiarn
111 William Salmon Sychnant 07/07/1838 78 Wm Ellis Llanaelhaiarn
112 Jane Roberts Gallt dderw 15/10/1838 8 Wm Ellis Llanaelhaiarn
113 Ellen Hughes Ty ucha alias Rhyd y Llan 06/03/1839 1 Wm Ellis Llanaelhaiarn
114 John Thomas Ty coch 14/03/1839 2m Wm Ellis Llanaelhaiarn
115 Gainor Evans Llwyn yr Eithnen 15/03/1839 2m Wm Ellis Llanaelhaiarn
116 Mary Jones Maes y Cwn 18/03/1839 4m Wm Ellis Llanaelhaiarn
117 Richard Owen Felin Ynysgoch 23/03/1839 67 Wm Ellis Llanaelhaiarn
118 Mary Williams Nant y Felin Penllechog 30/03/1839 83 Wm Ellis Llanaelhaiarn
119 Evan Jones Hendre 15/04/1839 1 Wm Ellis Llanaelhaiarn
120 Jane Evans Hendre 20/04/1839 4 Wm Ellis Llanaelhaiarn
121 Grace Jones Corsceiliau 02/05/1839 25 Wm Ellis Llanaelhaiarn
122 Elizabeth Ellis Brynmawr 06/05/1839 9m Wm Ellis Llanaelhaiarn
123 Thomas Owen Tycoch 11/05/1839 3w Wm Ellis Llanaelhaiarn
124 Griffith Evans Caernosydd 11/06/1839 88 Wm Ellis Llanaelhaiarn
125 Mary Thomas Cefnbron 18/07/1839 1 Wm Ellis Llanaelhaiarn
126 John Griffith Gellia 10/08/1839 53 Wm Ellis Llanaelhaiarn
127 Elizabeth Jones Tynymynydd 12/10/1839 33 Wm Ellis Llanaelhaiarn
128 Mary Jones Sychnant 18/02/1840 82 Wm Ellis Llanaelhaiarn
129 Catherine Hughes Uwchlaw'r ffynnon 25/03/1840 1w Wm Ellis Llanaelhaiarn
130 Gainor Jones Tyddyndrain 25/05/1840 15 Wm Ellis Llanaelhaiarn
131 John Jones Cefnbuardda 06/10/1840 73 Wm Ellis Llanaelhaiarn
132 Anne Roberts Sychnant 27/10/1840 4 Wm Ellis Llanaelhaiarn
133 Elizabeth NK Tyn y Gors 18/11/1840 3 Wm Ellis Llanaelhaiarn
134 Mary Davies Rhendre 14/11/1840 NK Wm Ellis Llanaelhaiarn
135 Richard Evans Rhendre Fawr 23/11/1840 76 Wm Ellis Llanaelhaiarn
136 Rachel Jones Tir du 12/12/1840 84 Wm Ellis Llanaelhaiarn
137 Margaret Jones Tainewyddion 31/12/1840 86 Wm Ellis Llanaelhaiarn
138 Richard Jones Cefnbron 07/01/1841 81 Wm Ellis Llanaelhaiarn
139 John Griffith Gwidr Mawr 11/01/1841 3 Wm Ellis Llanaelhaiarn
140 Hugh Jones Gwidr Mawr 11/01/1841 18m Wm Ellis Llanaelhaiarn
141 William Thomas Tycoch 05/02/1841 5 Wm Ellis Llanaelhaiarn
142 Robert Griffiths Llithfaen Pistyll 10/03/1841 77 Wm Ellis Llanaelhaiarn
143 Hugh Davies Uwchlaw'r ffynnon 19/03/1841 1 Wm Ellis Llanaelhaiarn
144 Mary Jones Maes y cwn 30/03/1841 1m Wm Ellis Llanaelhaiarn
145 Griffith Williams Brynbychan 18/05/1841 69 Wm Ellis Llanaelhaiarn
146 Lowry Hughes Brynbychan (alias Wms) 18/05/1841 71 Wm Ellis Llanaelhaiarn
147 Cathrine Griffith Tyddyn hir 05/06/1841 96 Wm Ellis Llanaelhaiarn
148 David Williams Llethr ddu 17/06/1841 61 Wm Ellis Llanaelhaiarn
149 Martha Griffiths Gellia 13/11/1841 82 Wm Ellis Llanaelhaiarn
150 Dorothy Jones Bryn y gadfa bach 18/11/1841 38 Arthur Ellis Anglesey
151 William Jones Tyn mynydd 05/01/1842 17w Wm Ellis Llanaelhaiarn
152 Margaret Jones Gwidr Mawr 11/03/1842 86 Wm Ellis Llanaelhaiarn
153 Jane Williams Pen y bwlch Penllechog 19/03/1842 17 Wm Ellis Llanaelhaiarn
154 Peter Williams Tirdu 17/05/1842 79 Wm Ellis Llanaelhaiarn
155 Ellen Prichard Brynmawr (alias Wms) 24/05/1842 93 Wm Ellis Llanaelhaiarn
156 Catherine Roberts Pen y bwlch 16/06/1842 20 Wm Ellis Llanaelhaiarn
157 Ellen Jones Cors ceilia 15/07/1842 63 Wm Ellis Llanaelhaiarn
158 Lowry Roberts Brynbychan 11/08/1842 1 Wm Ellis Llanaelhaiarn
159 Jane Griffiths Elernion 21/12/1842 59 Wm Ellis Llanaelhaiarn
160 Griffith Parry Llech y garan 21/02/1843 1 Wm Ellis Llanaelhaiarn
161 Jane Edward Hendre Llanaelhaiarn 10/06/1843 80 Wm Ellis Llanaelhaiarn
162 Thomas Jones Cefnbren 30/09/1843 2 Wm Ellis Llanaelhaiarn
163 William Prichard Tynewydd 24/10/1843 69 Wm Ellis Llanaelhaiarn
164 Ellen Salmon Tynewydd 27/10/1843 68 Wm Ellis Llanaelhaiarn
165 William Jones Penrhiw yr Oen 07/12/1843 8 Wm Ellis Llanaelhaiarn
166 Hughe Jones Penrhiw yr Oen 09/12/1843 5 Wm Ellis Llanaelhaiarn
167 Mary Dafydd Tynllan Llanaelhaiarn 14/03/1844 72 Wm Ellis Llanaelhaiarn
168 Robert Roberts Pen y bwlch 30/03/1844 6 Wm Ellis Llanaelhaiarn
169 Robert Williams Merbwll 15/06/1844 83 Wm Ellis Llanaelhaiarn
170 Margaret Prichard Rallt Bronmiod 07/18/1844 58 Wm Ellis Llanaelhaiarn
171 Catherine Roberts Pen y gongl Llanaelhaiarn 18/10/1844 4m Wm Ellis Llanaelhaiarn
172 Griffith Roberts Llanaelhaiarn 04/11/1844 49 Wm Ellis Llanaelhaiarn
173 John Jones Llwyn y Pric 27/12/1844 19 Wm Ellis Llanaelhaiarn
174 Anne Williams Brynbychan Llanaelhaiarn 14/01/1845 75 Wm Ellis Llanaelhaiarn
175 Catherine Luke Ty Ucha (pauper) 22/01/1845 81 Wm Ellis Llanaelhaiarn
176 Catherine Morris Brynmawr 25/01/1845 56 Wm Ellis Llanaelhaiarn
177 J Jones Pwllheli 08/02/1845 3 Wm Ellis Llanaelhaiarn
178 Elizabeth Jones Pwllheli 18/03/1845 6m Wm Ellis Llanaelhaiarn
179 Griffith Roberts Gwidr Mawr 31/03/1845 NK Lewis Hughes Clynnog
180 David Rowland Cwm Ceiliog 23/06/1845 3m Richard Pughe Minister
181 Lowri Davies Cae'r Wrach 26/06/1845 2 Richard Pughe Minister
182 Margaret Davies Cae'r Wrach 26/06/1845 4 Richard Pughe Minister
183 William Jones Carnarvon 13/12/1845 69 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
184 Void Void Void Void Void Void
185 Elizabeth Griffiths Maes y cwn 23/02/1846 72 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
186 Margaret Griffiths Llech y garan 07/05/1846 32 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
187 Margaret Parry Tainewyddion 09/05/1846 63 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
188 Gaynor NK Tyddyncoch 06/06/1846 5 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
189 Jane Humphreys Graig 04/09/1846 52 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
190 Robert Roberts Pwllheli 18/09/1846 15w J Wms Ellis Llanaelhaiarn
191 John Evans Tynymynydd 03/11/1846 1 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
192 Richard Williams Tyddyn drain 09/11/1846 54 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
193 Hugh Hughes Pwll y march 24/12/1846 2w J Wms Ellis Llanaelhaiarn
194 Void Void Void Void Void Void
195 Void Void Void Void Void Void
196 Void Void Void Void Void Void
197 Void Void Void Void Void Void
198 Void Void Void Void Void Void
199 Void Void Void Void Void Void
200 Void Void Void Void Void Void
201 Henry Parry Bangor 07/01/1847 26 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
202 Mary Jones Pistill 08/02/1847 84 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
203 Marcella NK Pistill 10/02/1847 52 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
204 Rees Roberts Ty Newydd 25/03/1847 3 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
205 Richard Jones Penybwlch 27/03/1847 3 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
206 Grace Thomas Cae Croppa 01/04/1847 1 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
207 Harry Thomas Ysgoldy Llangybi 14/04/1847 27 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
208 John Thomas Llethr ddu 04/05/1847 93 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
209 Catherine Griffith Tir dy 29/06/1847 50 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
210 Margaret Williams Tyddyn mawr 30/11/1847 34 J Evans Llangybi
211 Owen Roberts Tynllan 07/12/1847 72 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
212 Catherine Jones Hendre Fawr 18/12/1847 70 W Pughe Abererch
213 Void Void Void Void Void Void
214 Void Void Void Void Void Void
215 Void Void Void Void Void Void
216 Void Void Void Void Void Void
217 Richard Jones Llanaelhaiarn 20/05/1848 7m J Wms Ellis Llanaelhaiarn
218 Lowry Davies Tyddyn hir 09/06/1848 68 T Evans Llangybi
219 William Jones Planwydd 22/07/1848 6m J Wms Ellis Llanaelhaiarn
220 Griffith Thomas Moelfre Bach 31/08/1848 86 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
221 John William Llanaelhaiarn 04/11/1848 56 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
222 Elizabeth Hughes Uwchlaw'r ffynnon 12/12/1848 8 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
223 Anne Prichard Llanaelhaiarn 30/12/1848 77 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
224 Void Void Void Void Void Void
225 Hugh Hughes Uwchlaw'r ffynnon 10/01/1849 3 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
226 Janett Owen Llanllyfni 18/04/1849 25 T Evans Llangybi
227 William Jones Cenin 27/04/1849 9 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
228 Margaret Roberts Ty Newydd Moelfra 23/07/1849 4 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
229 Ellen Williams Tafarn Newydd Llanaelhaiarn 30/11/1849 54 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
230 Mary Parry Tyn Llan Llanaelhaiarn 04/12/1849 45 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
231 John Evans Rallt Bronmiod 18/12/1849 75 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
232 Elizabeth Jones Llech Cwm 18/12/1849 17 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
233 Barbara Griffith Llech Cwm 12/01/1850 42 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
234 Thomas Roberts Pentre bach 11/03/1850 29 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
235 William Parry Planwydd 21/03/1850 1 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
236 John Davies Tynygors 22/03/1850 21 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
237 Dinah Parry Planwydd 06/04/1850 13m J Wms Ellis Llanaelhaiarn
238 Thomas Rees Pistill 06/05/1850 1 J Rowlands Pwllheli
239 Void Void Void Void Void Void
240 Female child NK Body found in field nr Hendre 22/05/1850 1m J Wms Ellis Llanaelhaiarn
241 Margaret Owen Bryn bychan 22/10/1850 15 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
242 Void Void Void Void Void Void
243 Void Void Void Void Void Void
244 Void Void Void Void Void Void
245 Void Void Void Void Void Void
246 Void Void Void Void Void Void
247 Void Void Void Void Void Void
248 Void Void Void Void Void Void
249 Ellen Parry Tan y Voel 17/02/1851 85 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
250 William Roberts Ynys goch 27/02/1851 72 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
251 John Roberts Ty Ucha (Clerk) 15/03/1851 79 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
252 Margaret Roberts Llanaelhaiarn 10/05/1851 47 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
253 Owen Roberts Tyn Llan Llanaelhaiarn 05/07/1851 27 St G Armstong Wms Minister
254 John Jones Gwidr Mawr 04/08/1851 89 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
255 Ellen Griffith Llanaelhaiarn 13/08/1851 4m J Wms Ellis Llanaelhaiarn
256 David Williams Tanygraig Llanaelhaiarn 17/10/1851 17 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
257 Owen Moses Llanaelhaiarn 02/03/1852 74 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
258 Mary Jones Moelfra 03/03/1852 22 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
259 Sarah Thomas Llwyn y Pric 10/04/1852 9 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
260 John Williams Tyddyn Coch 08/06/1852 3 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
261 Griffith Hughes Tai Newyddion 05/07/1852 78 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
262 Thomas Jones Orsedd Fawr 13/07/1852 17 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
263 Catherine Griffith Tainewyddion 04/08/1852 18m J Wms Ellis Llanaelhaiarn
264 John Roberts Caerwrach 07/08/1852 3 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
265 Margaret Parry Llanaelhaiarn 25/08/1852 30 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
266 Griffith Roberts Penybwlch 15/11/1852 72 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
267 Griffith Davies Tyddyn hir 07/12/1852 72 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
268 Void Void Void Void Void Void
269 Void Void Void Void Void Void
270 Void Void Void Void Void Void
271 Void Void Void Void Void Void
272 Void Void Void Void Void Void
273 John Williams Tynewydd Moelfra fawr 13/01/1853 2 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
274 Robert H Griffith Gallt Ceiliog 22/01/1853 7m J Wms Ellis Llanaelhaiarn
275 Jane Roberts Llanaelhaiarn 29/01/1853 65 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
276 Robert Roberts Hendre Llanaelhaiarn 07/02/1853 44 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
277 Robert Evans Frochas Bodvean 28/03/1853 73 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
278 Griffith Williams Gallt derw 13/04/1853 81 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
279 Margaret Thomas Sychnant 25/04/1853 26 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
280 William Jones Tyddyn drain 09/06/1853 79 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
281 Elizabeth Griffith Gellian 21/09/1853 56 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
282 Jane Roberts Penybwlch 20/10/1853 61 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
283 John Davies Moelfra 11/11/1853 74 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
284 Void Void Void Void Void Void
285 Void Void Void Void Void Void
286 Void Void Void Void Void Void
287 Void Void Void Void Void Void
288 Void Void Void Void Void Void
289 Rowland Parry Planwydd 20/01/1854 2 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
290 John Ellis Tanygraig 20/02/1854 52 T Jones Pwllheli
291 William Williams Bryn mawr 14/03/1854 56 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
292 Elizabeth Thomas Cennyn 18/04/1854 78 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
293 Margaret Thomas Sardis Llangybi 31/05/1854 80 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
294 Elizabeth Roberts Cae Croppa Llanaelhaiarn 30/06/1854 94 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
295 William Thomas Bron y Miod 03/08/1854 79 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
296 Griffith Jones Bryn Mawr 09/08/1854 4m J Wms Ellis Llanaelhaiarn
297 Robert Evans Hen Efail Llanaelhaiarn 25/08/1854 63 Robert Williams Clynnog
298 William Jones Bryngadfa 10/11/1854 51 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
299 Mary Owen Planwydd 17/11/1854 14 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
300 David Williams Ty newydd 23/11/1854 22 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
301 John Jones Glasfryn Llangybi 01/12/1854 29 John Williams Llannor
302 Catherine Williams Cottage nr Village 08/12/1854 74 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
303 Jane Evans Tyn y Mynydd 22/12/1854 64 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
304 Ellen Griffith Bachwen Clynnog 26/12/1854 19 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
305 William Davies or Hughes Moelfra 04/01/1855 29 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
306 Margaret Williams Ty Capel Llanaelhaiarn 11/01/1855 76 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
307 Lowry Rowlands Cwmceiliog bach 19/01/1855 34 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
308 Robert Owen Ty Coch 07/02/1855 47 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
309 Hugh Hughes Cwmcoryn 01/03/1855 65 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
310 Mary Thomas Sychnant 02/03/1855 32 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
311 Richard Jones Islaw ffynnon 08/03/1855 53 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
312 William Thomas Tafarn Newydd 26/04/1855 72 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
313 David Roberts Caer wrach 18/05/1855 3 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
314 William Owen Ynys goch 11/07/1855 85 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
315 Ellen Jones Tynymynydd 13/07/1855 28 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
316 Mary Williams Castle Ditch Carnarvon 13/07/1855 26 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
317 Sidney Roberts Maesyneuadd 15/09/1855 84 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
318 Mary Davies Cefnbron 26/11/1855 84 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
319 Morris Elias Tanybwlch Pistyll 06/12/1855 77 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
320 Void Void Void Void Void Void
321 Elizabeth Ellis Bryn Mawr 22/01/1856 62 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
322 Ellen Williams Cwm 11/02/1856 56 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
323 Janet Roberts Rhud Llan 24/04/1856 58 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
324 John Thomas Cefnbron 14/05/1856 60 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
325 Richard Jones Llanaelhaiarn 09/09/1856 3m J Wms Ellis Llanaelhaiarn
326 Void Void Void Void Void Void
327 Void Void Void Void Void Void
328 Void Void Void Void Void Void
329 Griffith Davies Muria 26/02/1857 81 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
330 Robert Griffith Yr Eifl 26/03/1857 4 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
331 William Thomas Llwyn y Pric 11/04/1857 64 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
332 Catherine Ellis Bryn bychan 29/04/1857 80 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
333 Owen Ellis Planwydd 05/05/1857 82 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
334 Elizabeth Owen Ty Coch Bron Miod 08/05/1857 47 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
335 Catherine NK Hendre Llanaelhaiarn 23/05/1857 3 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
336 Elizabeth Thomas Pwll y March 11/06/1857 61 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
337 Thomas Parry Village 18/06/1857 67 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
338 Judith Hughes Llanllyfni 19/06/1857 29 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
339 John Griffith Yr Eifl 27/06/1857 18m J Wms Ellis Llanaelhaiarn
340 Jane Jones Bryngynhwddfa 06/07/1857 54 William Jones Nefyn
341 Mary Griffith Tyddyn Coch 08/07/1857 4m William Jones Nefyn
342 Anne Parry Llechgaran 03/11/1857 79 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
343 Void Void Void Void Void Void
344 Void Void Void Void Void Void
345 Morris Hughes Cwm Coryn 03/03/1858 65 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
346 Hugh Jones Morfa 11/03/1858 62 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
347 Thomas Williams Ysgubor Elernion 01/07/1858 25 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
348 Ann Owen Trefor Hendre 09/09/1858 36 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
349 Catherine Parry Hendre Llanaelhaiarn 27/11/1858 1 St G Armstong Wms Minister
350 Void Void Void Void Void Void
351 Void Void Void Void Void Void
352 Void Void Void Void Void Void
353 John Jones Mynydd 28/05/1859 3m J Wms Ellis Llanaelhaiarn
354 Griffith Jones Penybwlch 25/06/1859 9m J Wms Ellis Llanaelhaiarn
355 Jane Williams Hen efail 05/07/1859 18m J Wms Ellis Llanaelhaiarn
356 Margaret Thomas Skinner's Street Carnarvon 16/07/1859 4w J Wms Ellis Llanaelhaiarn
357 Anne Jones Caer Hafodty 28/07/1859 72 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
358 John Prichard Hendrefawr 24/09/1859 65 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
359 Richard+Gaynor Williams Tyddyn Coch 30/12/1859 38 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
360 Void Void Void Void Void Void
361 Owen Jones Maesyneuadd 17/03/1860 89 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
362 Lowry Roberts Ty Uchaf Llanaelhaiarn 18/04/1860 85 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
363 Anne Thomas Nith Drew Llangybi 03/05/1860 75 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
364 Robert Morris Maes y cwn 07/05/1860 2 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
365 John Roberts Rallt 12/05/1860 49 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
366 Catherine Dafydd Tyddyn drain 19/05/1860 76 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
367 William Ellis Tanygraig 31/05/1860 57 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
368 Elizabeth Jones Cae Cribbyn Llangybi 30/06/1860 67 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
369 Ellen Jones Shop Village 09/08/1860 44 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
370 David Rbts Thomas Turnpike Bach 02/10/1860 8 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
371 Laura Prichard Cwm 15/10/1860 29 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
372 Ellen Thomas Turnpike Bach 17/10/1860 14 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
373 Void Void Void Void Void Void
374 Void Void Void Void Void Void
375 Void Void Void Void Void Void
376 Void Void Void Void Void Void
377 Elizabeth C Williams Bron Miod 05/01/1861 3m J Wms Ellis Llanaelhaiarn
378 Robert Jones Llwyn y Pric 11/02/1861 22 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
379 Elizabeth Roberts Croes Rhigol 14/03/1861 72 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
380 Margaret Griffith Tanygraig 23/03/1861 52 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
381 Owen Evans Village 27/03/1861 3m J Wms Ellis Llanaelhaiarn
382 Evan Gth Williams Bron Miod 30/03/1861 5 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
383 Richard Jones Pwllheli 21/05/1861 81 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
384 Robert Jones Tyn Llan 01/06/1861 27 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
385 Robert Hughes Tyddyn Drain 14/06/1861 19 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
386 Mary Jones Penybwlch 27/06/1861 28 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
387 Richard Parry Pentrebach 30/08/1861 61 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
388 Mary Griffith Gallt Ceiliog 26/09/1861 33 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
389 Jane Hughes Factory Tyddyn Drain 28/09/1861 14 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
390 William Evans Llanaelhaiarn Village 01/10/1861 11m J Wms Ellis Llanaelhaiarn
391 Laura Williams Bryn Mawr 03/10/1861 68 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
392 Mary Jones Tynllan Llanaelhaiarn 04/10/1861 18 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
393 Griffith Williams Llandwrog 05/10/1861 35 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
394 Void Void Void Void Void Void
395 Void Void Void Void Void Void
396 Void Void Void Void Void Void
397 Void Void Void Void Void Void
398 Void Void Void Void Void Void
399 Void Void Void Void Void Void
400 Void Void Void Void Void Void
401 David Prichard Village 10/01/1862 86 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
402 Evan Jones Carnarvon 11/02/1862 45 St G Armstong Wms Minister
403 William Jones Liar Fawr? Clynnog 06/03/1862 71 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
404 Margaret Thomas Cefn Bron 15/03/1862 67 Thomas Jenkins Minister
405 John Hughes Rhud Llan Village 25/03/1862 17 Thomas Jenkins Minister
406 Mary Roberts Penybwlch 15/04/1862 1 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
407 John Jones Tyn y foel 08/07/1862 26 Thomas Jenkins Minister
408 John Griffith Portmadoc 20/08/1862 8 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
409 Henry Jones Hendre Llanaelhaiarn 14/09/1862 3m J Wms Ellis Llanaelhaiarn
410 Sarah Parry Hendre Llanaelhaiarn 14/10/1862 82 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
411 Richard Williams Tervin 30/10/1862 19 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
412 John Ellis Nant Cwm Coryn 22/11/1862 52 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
413 John Parry Tai Newyddion 28/11/1862 77 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
414 Jane Parry Glanrafon 29/12/1862 10m J Wms Ellis Llanaelhaiarn
415 Evan Thomas Hendre Llanaelhaiarn 31/12/1862 87 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
416 Void Void Void Void Void Void
417 Jane Owen Tyddyn yr Eglwys 07/03/1863 81 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
418 Mary Salmon Ty uchaf 14/03/1863 83 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
419 Elizabeth Griffith Tyddyn Coch 23/04/1863 11 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
420 Robert Parry Village 27/04/1863 25 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
421 William Parry Hen Turnpike 07/05/1863 73 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
422 William Bott Hendre Llanaelhaiarn 13/06/1863 3m J Wms Ellis Llanaelhaiarn
423 Mary Parry Hendre Llanaelhaiarn 25/07/1863 1 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
424 Mary Ann Lee Elernion 24/09/1863 25 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
425 Jane Roberts Factory Tyddyn Drain 12/11/1863 92 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
426 Benjamin Roberts Brynffynon 16/11/1863 4d J Wms Ellis Llanaelhaiarn
427 Anne Davies Morfa Nevin 25/12/1863 74 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
428 Void Void Void Void Void Void
429 Void Void Void Void Void Void
430 Void Void Void Void Void Void
431 Void Void Void Void Void Void
432 Void Void Void Void Void Void
433 Robert Owen Pwllheli Workhouse 18/02/1864 79 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
434 William Griffith Tyddyn Coch 14/03/1864 38 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
435 Richard Elias Planwydd 30/03/1864 2 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
436 Margaret Roberts Gwydir Mawr 11/04/1864 60 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
437 John Williams Hen Efail 28/04/1864 3m J Wms Ellis Llanaelhaiarn
438 Elizabeth Williams Pen Lon Elernion 03/05/1864 19 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
439 Jane Williams Trefor 23/05/1864 25 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
440 Richard Roberts Ty Uchaf (Parish Clerk) 24/11/1864 75 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
441 Richard Jones Llanaelhaiarn Village 16/12/1864 12 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
442 Void Void Void Void Void Void
443 Void Void Void Void Void Void
444 Void Void Void Void Void Void
445 Void Void Void Void Void Void
446 Void Void Void Void Void Void
447 Void Void Void Void Void Void
448 Void Void Void Void Void Void
449 Margaret Hughes Hendre Llanaelhaiarn 13/01/1865 66 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
450 William Griffith Carnarvon 19/01/1865 63 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
451 Michael Roberts Pwllheli Workhouse 24/02/1865 56 St G Armstong Wms Minister
452 Jane Owen Lleiniau Hirion 07/04/1865 72 W Jones Upper Clynnog
453 Griffith Jones Caer fotty 22/05/1865 71 W Jones Upper Clynnog
454 Mary Thomas Llwyn y Pric 07/06/1865 73 W Jones Upper Clynnog
455 William Jones Pwll y March 29/12/1865 68 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
456 Void Void Void Void Void Void
457 Robert Evans Pwll y March 11/01/1866 84 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
458 William Roberts Village 16/01/1866 85 John Kinsey Minister
459 Jane Roberts Pentrebach 19/01/1866 74 John Kinsey Minister
460 Elizabeth Jones Trefor Hendre 17/02/1866 1 John Kinsey Minister
461 Jane Williams Tai Maesyneuadd 17/03/1866 49 John Kinsey Minister
462 Judith Parry Turnpike 20/03/1866 73 John Kinsey Minister
463 Morris Sharp Hendre 06/04/1866 3w John Kinsey Minister
464 Dorothy Ellis Farm Yard 02/05/1866 71 John Kinsey Minister
465 Elizabeth Griffith Beudy yn Lon 31/05/1866 64 John Kinsey Minister
466 Mary Jones Pwll y March 09/11/1866 88 John Kinsey Minister
467 John Griffith Tyddyn Coch 14/11/1866 62 John Kinsey Minister
468 Margaret Owen Village 16/11/1866 2 John Kinsey Minister
469 Evan Evans Llwyn Saethyn 06/12/1866 70 John Kinsey Minister
470 Mary Williams Ty Coch 17/12/1866 67 John Kinsey Minister
471 Void Void Void Void Void Void
472 Void Void Void Void Void Void
473 Gaynor Williams Terfyn 14/01/1867 60 John Kinsey Minister
474 Jane M Evans Hendre 28/01/1867 4m John Kinsey Minister
475 Jane Williams Nant y Cwm 21/02/1867 66 John Kinsey Minister
476 John Jones Bryn Mawr 08/04/1867 9m John Kinsey Minister
477 Robert Humphreys Graig 04/05/1867 74 John Kinsey Minister
478 Robert Williams Hendre 08/06/1867 9 John Kinsey Minister
479 Catherine Owen Planwydd 05/11/1867 21 John Kinsey Minister
480 Void Void Void Void Void Void
481 Henry Parry Carnarvon 14/01/1868 91 John Kinsey Minister
482 Mary Prichard Hendre Fawr 31/01/1868 65 John Kinsey Minister
483 Jane Jones Ty Coch 04/02/1868 13 John Kinsey Minister
484 Ann Rowlands Cwm Ceiliog Mawr 11/02/1868 15 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
485 John Williams Moelfre Bach 03/03/1868 47 John Kinsey Minister
486 Jane Owen Bwlcyn 24/03/1868 93 John Kinsey Minister
487 Griffith Williams Llanaelhaiarn Village 02/04/1868 1 John Kinsey Minister
488 James Hughes Nant Cwm Coryn 25/05/1868 47 John Kinsey Minister
489 Mary Owen Ynysgoch 18/06/1868 78 John Kinsey Minister
490 Ellis Jones Llithfaen 02/07/1868 80 John Kinsey Minister
491 Elizabeth Roberts Waunfawr Llanbeblig 08/08/1868 25 John Kinsey Minister
492 Mary Rowlands Llainyllan 22/10/1868 79 John Kinsey Minister
493 Jane Davies Glanaber House 02/12/1868 38 John Kinsey Minister
494 Elizabeth Jones Albion Inn Carnarvon 07/12/1868 69 John Kinsey Minister
495 Hugh Davies Llanaelhaiarn Village 17/12/1868 33 John Kinsey Minister
496 Richard Rowlands Llainyllan 21/12/1868 88 John Kinsey Minister
497 Lewis Ellis Llanaelhaiarn Village 25/12/1868 30 John Kinsey Minister
498 John Williams Bodgefail Clynnog 26/12/1868 55 John Kinsey Minister
499 Mary Lee Elernion 05/01/1869 73 John Kinsey Minister
500 Robert Jones Llanaelhaiarn Village 27/02/1869 60 John Kinsey Minister
501 Emmanuel Griffith Hendre 27/03/1869 61 John Kinsey Minister
502 David Hughes Farm Yard 29/04/1869 3 John Kinsey Minister
503 Jane Thomas Fronoleu 24/05/1869 79 John Kinsey Minister
504 Robert Roberts Llain Village 02/06/1869 28 R Killin Clynnog
505 Griffith Griffiths Tremadoc 24/07/1869 43 John Kinsey Minister
506 Robert Thomas Sychnant 09/08/1869 78 John Kinsey Minister
507 John Jones Brynhydfa 15/10/1869 65 John Kinsey Minister
508 Margaret Evans Ysgubor fawr 02/11/1869 80 John Kinsey Minister
509 Mary Roberts Tynlonlas 14/12/1869 72 John Kinsey Minister
510 Mary Williams Hen Turnpike 22/12/1869 47 John Kinsey Minister
511 Jonathan Davies Tyngors 04/02/1870 77 John Kinsey Minister
512 Robert E Roberts Fron Hyfryd 19/02/1870 1 John Kinsey Minister
513 Margaret Jones Cefnbronpiod 23/02/1870 7m John Kinsey Minister
514 William Jones Gwindy Terrace Llanllyfni 03/03/1870 53 John Kinsey Minister
515 Robert Williams Hendre 10/05/1870 58 John Kinsey Minister
516 Mary Jones Brynmawr 27/05/1870 52 John Kinsey Minister
517 Jane Jones Llofft y ffrydd Village 01/06/1870 57 John Kinsey Minister
518 Ferdinand W O'Kelly Schooner Lyon 26/08/1870 20 John Kinsey Minister
519 John Evans Brynmawr 22/09/1870 5m John Kinsey Minister
520 Sydney Jones Village 22/10/1870 19 John Kinsey Minister
521 William Williams Hendre 07/01/1871 6 John Kinsey Minister
522 Jane E McClement Nant y Cwm 22/03/1871 13m John Kinsey Minister
523 Catherine Evans New Inn Clynnog 14/04/1871 46 John Kinsey Minister
524 Robert Parry Hendre 20/04/1871 34 John Kinsey Minister
525 Margaret E Roberts Hendre 26/04/1871 2 John Kinsey Minister
526 Hugh Hughes Tyddyndrainbach 28/04/1871 22 John Kinsey Minister
527 Edward A Pugh Carnarvon 01/05/1871 9m John Kinsey Minister
528 Mary Griffith Penybwlch 11/05/1871 76 John Kinsey Minister
529 Catherine Williams Beudy'r lon 20/05/1871 79 John Kinsey Minister
530 Albert Newbold Hendre 31/05/1871 15m John Kinsey Minister
531 Catherine Jones Llanaelhaiarn Village 19/06/1871 23 John Kinsey Minister
532 Cornelius Jones Henllys Isaf Llanbedrog 04/07/1871 72 John Kinsey Minister
533 William Jones Llwyn y Pric 06/07/1871 74 John Kinsey Minister
534 Margaret Roberts Tai'r Mynydd 03/10/1871 60 John Kinsey Minister
535 Mary Williams Brynyffynon 25/01/1872 9m John Kinsey Minister
536 John Roberts Tynlonlas 01/02/1872 78 John Kinsey Minister
537 William H Roberts Meeting House Row 27/02/1872 9d John Kinsey Minister
538 Ann Williams Cwm Ceiliog Mawr 28/03/1872 59 John Kinsey Minister
539 Owen Roberts Brynmawr 22/04/1872 53 John Kinsey Minister
540 David Davies Rhydyllan or Brynyberw 25/04/1872 19 John Kinsey Minister
541 Mary Jones Henllys Isaf Llanbedrog 02/05/1872 77 John Kinsey Minister
542 Jane Williams Hen Turnpike 01/06/1872 23 John Kinsey Minister
543 Thomas Roberts Pentrebach 11/06/1872 81 John Kinsey Minister
544 Griffith Williams Hen Turnpike 25/07/1872 61 John Kinsey Minister
545 Owen Jones Llithfaen 17/08/1872 84 John Kinsey Minister
546 William Davies Hendre 26/10/1872 49 John Kinsey Minister
547 Gaynor Jones Bontnewydd Llanwnda 23/12/1872 23 John Kinsey Minister
548 David D Williams Village 30/12/1872 3m John Kinsey Minister
549 Catherine Davies Moelfre 14/01/1873 86 John Kinsey Minister
550 Jane A Roberts Hendre 05/02/1873 3w John Kinsey Minister
551 Mary Ann Sharpe Hendre 05/02/1873 8 John Kinsey Minister
552 William Hughes Galltderw 20/03/1873 74 John Kinsey Minister
553 Richard Thomas Cwmceiliog 22/03/1873 80 John Kinsey Minister
554 William Elias Planwydd 21/05/1873 5w John Kinsey Minister
555 Enoch Hughes Carnarvon 14/06/1873 80 John Kinsey Minister
556 Ellen Roberts Hendre 16/06/1873 33 John Kinsey Minister
557 William Griffith Nant bach 03/07/1873 77 John Kinsey Minister
558 Jane Jones Morfa 26/08/1873 84 John Kinsey Minister
559 Catherine Thomas Tainewyddion 18/11/1873 2w John Kinsey Minister
560 David Jones Tynewydd 10/02/1874 47 John Kinsey Minister
561 William Jones Hendre 21/02/1874 4m John Kinsey Minister
562 Jane Roberts Hendre 02/03/1874 76 John Kinsey Minister
563 Hugh Hughes Hendre 18/04/1874 2w John Kinsey Minister
564 Henry Thomas Hendre 09/05/1874 17 J Wms Ellis Llanaelhaiarn
565 Margaret Davies Llithfaen 21/05/1874 87 John Kinsey Minister
566 William Thomas Fourcrosses Abererch 21/05/1874 25 John Kinsey Minister
567 Ellis Owen Planwydd bach 23/05/1874 69 John Kinsey Minister
568 Catherine Rowlands Cwmceiliog bach 15/06/1874 26 John Kinsey Minister
569 Sarah Evans Hendre 18/07/1874 74 John Kinsey Minister
570 Emma Hughes Tainewyddion 30/07/1874 87 John Kinsey Minister
571 Margery Jones Pwllheli Workhouse 05/11/1874 58 John Kinsey Minister
572 Lowry Owen Brynbychan 02/12/1874 60 John Kinsey Minister
573 Owen Roberts Mynydd 05/12/1874 65 John Kinsey Minister
574 James Evans Pwllheli Workhouse 28/12/1874 48 John Kinsey Minister
575 Jane Jones Anglesey 05/01/1875 89 John Kinsey Minister
576 Robert Jones Hendre 22/01/1875 16 John Kinsey Minister
577 William Jones Albion Inn Carnarvon 05/02/1875 64 John Kinsey Minister
578 Ann Hughes Tyngors 06/02/1875 10 John Kinsey Minister
579 Catherine Rowlands Cwmceiliog bach 18/02/1875 6m John Kinsey Minister
580 John Roberts Meeting House Row 19/02/1875 18m John Kinsey Minister
581 Harry Bott Hendre 27/02/1875 2 John Kinsey Minister
582 John Williams Uwchfotty 08/03/1875 29 John Kinsey Minister
583 William Jones Hendre 11/03/1875 14 John Kinsey Minister
584 Anne Gapper Erwsant 11/03/1875 28 John Kinsey Minister
585 Mary Evans Tycroes 12/05/1875 22 John Kinsey Minister
586 Hannah Thomas Hendre 25/05/1875 20 John Kinsey Minister
587 Margaret Jones Hendre 10/06/1875 10 John Kinsey Minister
588 Ann Jones Hendre 21/06/1875 17 John Kinsey Minister
589 Hannah Jones Caefotty 23/06/1875 34 John Kinsey Minister
590 William Hughes Glanaber House 10/08/1875 14d John Kinsey Minister
591 Margaret Ellis Corsigol Hendre 11/08/1875 31 John Kinsey Minister
592 Evan Williams Bodgefail Clynnog 03/09/1875 2 John Kinsey Minister
593 Robert Williams Tanygraig 22/09/1875 7 John Kinsey Minister
594 John Evans New Inn Clynnog 07/10/1875 76 John Kinsey Minister
595 Morris Davies Hendre 28/11/1875 1 John Kinsey Minister
596 Mary Roberts Dolfarn Clynnog 22/12/1875 48 John Kinsey Minister
597 Anne Roberts Cae Croppa 21/01/1876 17 John Kinsey Minister
598 Mary Griffith Nant bach 10/03/1876 76 John Kinsey Minister
599 Tryphena Newbold Hendre 10/03/1876 1 John Kinsey Minister
600 Owen T Jones Tycoch 16/03/1876 7 John Kinsey Minister
601 Evan Evans Brychyni 05/04/1876 5 John Kinsey Minister
602 Thomas Lee Elernion 25/05/1876 83 John Kinsey Minister
603 Eliza Jones Caerhafotty 01/06/1876 5 John Kinsey Minister
604 Elizabeth Hughes Farm Yard 19/06/1876 18 John Kinsey Minister
605 Margaret Thomas Sychnant 24/06/1876 80 John Kinsey Minister
606 Catherine Hughes Uwchlawrffynon 01/07/1876 63 John Kinsey Minister
607 Owen Jones Criccieth 24/07/1876 54 John Kinsey Minister
608 Evan Evans Brychyni 24/07/1876 59 John Kinsey Minister
609 Hugh Prichard Tynygors 03/08/1876 73 John Kinsey Minister
610 Rebekah Chapman Hendre 26/09/1876 3w James Pryse Minister
611 Robert Jones Cellian 28/09/1876 56 David Jones Edern
612 Anne Solomon No Address 17/10/1876 78 John Kinsey Minister
613 Griffith Hughes Maesyneuadd 17/10/1876 62 John Kinsey Minister
614 Ellen Jones Cellian 02/11/1876 7m John Kinsey Minister
615 Elizabeth Jones Hendre 22/11/1876 45 John Kinsey Minister
616 Elizabeth Jones Tycoch 29/11/1876 45 John Kinsey Minister
617 William Prichard Tairmynydd 21/12/1876 70 John Kinsey Minister
618 David H Jones Hendre 19/01/1877 2m John Kinsey Minister
619 Ellen James Trefor Row Hendre 01/02/1877 25 John Kinsey Minister
620 Robert Griffith Llain neu Tair Ffridd 04/02/1877 78 John Kinsey Minister
621 Jonathan James Trefor Row Hendre 08/02/1877 5w John Kinsey Minister
622 Griffith Williams Terfyn 17/02/1877 29 John Kinsey Minister
623 Jane Jones Hendre 24/03/1877 50 John Kinsey Minister
624 Thomas Williams Bodgefail Clynnog 14/05/1877 31 John Kinsey Minister
625 Gwen Jones Llanllyfni 01/06/1877 67 John Kinsey Minister
626 Thomas Williams Gorphwysfa Hendre 02/06/1877 21 John Kinsey Minister
627 Catherine Jones Planwydd bach 21/06/1877 47 John Kinsey Minister
628 Evan Evans Ysgubor fawr 25/07/1877 94 John Kinsey Minister
629 Miriam Rowlands 9 Farren Street Hendre 10/08/1877 8m John Kinsey Minister
630 Mary Williams Tynyffridd 23/08/1877 4m John Kinsey Minister
631 Mary Waldram Hendre 29/08/1877 2d John Kinsey Minister
632 Richard Thomas Tainewyddion 10/09/1877 28 John Kinsey Minister
633 Mary Owen 27 Green Terrace Hendre 25/09/1877 1 John Kinsey Minister
634 Thomas Hughes 34 Farren Street Hendre 06/12/1877 4 John Kinsey Minister
635 Elizabeth Owen Pwllheli Workhouse 10/12/1877 63 John Kinsey Minister
636 Robert Thomas Hendre 17/12/1877 68 John Kinsey Minister
637 Catherine J Roberts Hendre 16/02/1878 9m John Kinsey Minister
638 Elizabeth F Shuttlewood Hendre 23/02/1878 7m John Kinsey Minister
639 William T Jones Hendre 28/02/1878 8m John Kinsey Minister
640 Robert E Roberts Cwm 07/03/1878 6 John Kinsey Minister
641 William Griffith Sea shore 09/03/1878 73 John Kinsey Minister
642 Elizabeth A Fortesine 47 Farren Street Hendre 18/03/1878 1 John Kinsey Minister
643 Ellen Jones 34 River Terrace Hendre 28/03/1878 5m John Kinsey Minister
644 Ann Roberts Hendre 01/04/1878 43 John Kinsey Minister
645 Jane Bott Hendre 24/04/1878 8m John Kinsey Minister
646 Evan Thomas Fronoleu 02/05/1878 63 John Kinsey Minister
647 Robert Williams Hendre 02/05/1878 21 John Kinsey Minister
648 Catherine Roberts Hendre 08/05/1878 24 John Kinsey Minister
649 Elizabeth Morris Pwllmarch 18/05/1878 17 John Kinsey Minister
650 Catherine Prichard Hendre 21/05/1878 69 John Kinsey Minister
651 Richard Pritchard Tairmynydd 30/05/1878 24 John Kinsey Minister
652 Griffith Thomas Hendre 03/08/1878 1 John Kinsey Minister
653 Elizabeth Waldram Hendre 28/08/1878 24 John Kinsey Minister
654 Robert Williams Hen Turnpike 02/10/1878 69 Herbert Jones Edern
655 Robert Jones Cefnbronmiod 05/10/1878 10m John Kinsey Minister
656 Rachel Elias Planwydd 24/10/1878 44 John Kinsey Minister
657 Elizabeth Rowlands Tai Maesneuadd 25/10/1878 50 John Kinsey Minister
658 Rowland Rowlands Ffridd 18/12/1878 2m John Kinsey Minister
659 Robert Davies Pentrebach 30/12/1878 3 John Kinsey Minister
660 Hugh Davies Moelfre Fawr 17/01/1879 95 H E Williams Rector
661 Catherine Thomas Cwn Coryn 28/01/1879 81 H E Williams Rector
662 Ellen Jones Llithfaen 15/02/1879 77 H E Williams Rector
663 Griffith Williams Tyddyndrain 30/04/1879 38 H E Williams Rector
664 Martha Roberts Babell Street 10/07/1879 8 P Jones Minister
665 George H Sharpe Farren Street Hendre 16/07/1879 17 H E Williams Rector
666 Charles Jones Ysguborwen 19/07/1879 4w H E Williams Rector
667 Elizabeth Davies Tyddyn Gors 21/07/1879 82 H E Williams Rector
668 Morris Phillips Myr bwll 06/11/1879 41 H E Williams Rector
669 Owen Rowlands Cwmceiliog 17/01/1880 20 H E Williams Rector
670 Mary Ellis Tan y graig 10/02/1880 75 H E Williams Rector
671 Elizabeth Williams Cwm 14/02/1880 66 H E Williams Rector
672 Robert Jones Hen Office 05/03/1880 9w H E Williams Rector
673 Jane A Bunny New Street Trefor 01/04/1880 9m H E Williams Rector
674 William Jones Moelfra bach 23/04/1880 62 H E Williams Rector
675 Hugh Hughes Ty Capel Brynmelyn Treflys 28/04/1880 33 H E Williams Rector
676 Catherine Williams Llanaelhaiarn 03/06/1880 1 H E Williams Rector
677 Evan Rowlands Llanaelhaiarn 03/06/1880 6m H E Williams Rector
678 Mary Williams River Terrace Trefor 22/06/1880 1 H E Williams Rector
679 Elizabeth Hughes River Terrace Trefor 01/07/1880 9m H E Williams Rector
680 Richard Griffith Tirdu 27/10/1880 77 H Owens Llithfaen
681 Kate W Sharpe Farren Street Hendre 07/11/1880 7m H E Williams Rector
682 Jane Williams Llanaelhaiarn 08/07/1880 6 H E Williams Rector
683 Richard Griffith Tirdu Llanaelhaiarn 27/10/1880 77 H Owens Llithfaen
684 Kate W Sharpe Farren Street 06/11/1880 7m H E Williams Rector
685 Henry T Bunney Trevor 13/04/1880 9m Thomas Bunney
686 William Rowland Trevor 16/04/1880 NK Evan Evans
687 David Williams Llanaelhaiarn 20/04/1880 2w H E Williams Rector
688 Catherine Roberts Llanaelhaiarn 27/05/1881 55 H E Williams Rector
689 John Jones Brynmawr 28/05/1881 49 H E Williams Rector
690 Jane Davies Trevor 01/08/1881 23 H E Williams Rector
691 John Rowlands Wooden House 15/10/1881 57 H E Williams Rector
692 Richard W Thomas River Terrace Trefor 29/10/1881 2 H E Williams Rector
693 Jane E Jones Bryngoleu 15/11/1881 11m H E Williams Rector
694 Thomas Williams Llanaelhaiarn 08/12/1881 80 H E Williams Rector
695 Ellin Ward Trevor 05/01/1882 29 James Ward
696 Anne Ward Trevor 12/01/1882 5m James Ward
697 Elizabeth Hughes Trevor 09/02/1882 6m John Roberts Butcher
698 William Pritchard Ty mynydd 03/03/1882 37 H E Williams Rector
699 Margaret Roberts Lime Street Trevor 18/03/1882 21 Robert Roberts Mner
700 Mary H Thomas Trefor 18/03/1882 NK William Jones
701 Catherine Jones Bwlcyn Trefor 10/05/1882 2 William Jones Bwlcyn
702 Henry Griffith Llechgaran 11/05/1882 76 H E Williams Rector
703 Elijah Waterfield Farren Street 27/05/1882 NK H E Williams Rector
704 Mary J Griffith Hendre fawr 13/07/1882 50 H E Williams Rector
705 Robert Thomas Tyddyn drain 23/09/1882 52 H E Williams Rector
706 Elizabeth Edwards Llanaelhaiarn 30/09/1882 NK H E Williams Rector
707 Void Void Void Void Void Void
708 William Griffith Gwydur Bach 09/12/1882 9m John Kinsey Minister
709 Dorothy Hughes Coedmadocbach Llanllyfni 09/01/1883 32 H E Williams Rector
710 Jane E Jones Bryngoleu 17/02/1883 4m H E Williams Rector
711 Catherine Jones Llwyn y Pric 27/02/1883 84 H E Williams Rector
712 Catherine Pritchard Tyn y Llan 03/03/1883 72 H E Williams Rector
713 Jane Jones Pentre bach 15/03/1883 81 H E Williams Rector
714 Thomas Williams Mur y goeden 17/03/1883 85 H E Williams Rector
715 Richard O Jones Llanaelhaiarn 02/04/1883 1 H E Williams Rector
716 Robert H Williams Trevor 03/04/1883 4m H E Williams Rector
717 Robert Hughes Gorsigol Trevor 07/04/1883 88 H E Williams Rector
718 William Williams Pen y bwlch 14/04/1883 20 H E Williams Rector
719 John H James Trevor 21/04/1883 16m H E Williams Rector
720 Mary E Phillips Tan y fynwent 24/04/1883 11m H E Williams Rector
721 John Jones Llanaelhaiarn 25/04/1883 6m H E Williams Rector
722 Thomas Rowlands Cwmceiliogbach 17/05/1883 32 H E Williams Rector
723 Catherine Williams Trevor 14/07/1883 26 H E Williams Rector
724 Catherine Hughes Post 17/08/1883 50 H E Williams Rector
725 Mary Jones Tynllan 18/08/1883 49 H E Williams Rector
726 Deborah Hughes Lime Street Trevor 10/09/1883 28 H E Williams Rector
727 William Evans Graig 13/09/1883 25 H E Williams Rector
728 Ellin Jones Cefnbron 18/10/1883 7 H E Williams Rector
729 William O Parry New Street Trefor 20/10/1883 9m William Parry
730 Sydney Williams Pentrebach 17/11/1883 4m John Kinsey Minister
731 Grace Jones Carnarvon 29/11/1883 46 H E Williams Rector
732 Ann Hughes Llanaelhaiarn 29/11/1883 68 H E Williams Rector
733 Ellen Evans Llwynyraethnen 13/12/1883 88 Evan Evans
734 Elizabeth Thomas Fourcrosses 28/12/1883 77 H E Williams Rector
735 John Griffith Elernion 29/12/1883 76 H E Williams Rector
736 Arthur Jones Trefor 04/01/1884 23d H E Williams Rector
737 Mary Griffith Cwmcoryn 28/01/1884 84 H E Williams Rector
738 Mary Ann Jones Farren Street 16/02/1884 24 H E Williams Rector
739 David Roberts Farren Street 23/02/1884 61 H E Williams Rector
740 Evan P Thomas Planwydd 19/03/1884 10m H E Williams Rector
741 John Cramp Pen y groes Pistyll 18/03/1884 11 H E Williams Rector
742 Edward Davies Glanrafon 03/04/1884 87 H E Williams Rector
743 Robert Hughes Uwchlawrffynon 11/04/1884 17 H E Williams Rector
744 John Jones Lime Street Trevor 16/04/1884 22m H E Williams Rector
745 George H Hughes Lime Street Trevor 23/04/1884 3 H E Williams Rector
746 Ann Williams Tyddyn Corowner 02/05/1884 75 H E Williams Rector
747 William Williams Glanllynau Llannor 10/05/1884 3m H E Williams Rector
748 William Ellis Carnarvon 28/05/1884 49 H E Williams Rector
749 Kate W Sharpe Lime Street Trevor 10/06/1884 3 H E Williams Rector
750 Amos Bott 49 Farren Street Trevor 20/06/1884 1 John Kinsey Minister
751 Frederick W Sharpe Lime Street Trevor 27/06/1884 2m H E Williams Rector
752 Tabitha Cooke 18 Farren Street 02/07/1884 69 H E Williams Rector
753 Elizabeth Hughes Lime Street Trevor 08/07/1884 34 Thomas Hughes Settsman
754 Owen Jones Manchester 29/07/1884 32 H E Williams Rector
755 William Jones Post 21/08/1884 48 H E Williams Rector
756 Anne Thomas Glasfryn Terrace 30/08/1884 10w William Thomas Father of Child
757 Donald G Rowlands Bodafon 29/10/1884 4m H E Williams Rector
758 Ellen Griffith Glanyrafon Trevor 14/10/1884 76 Emmanuel Griffith - Son
759 Ellen Jones Rynys Llanaelhaiarn 06/11/1884 3 H E Williams Rector
760 William T Roberts Chapel House 06/12/1884 4 H E Williams Rector
761 Catherine Thomas Glasfryn Terrace 01/01/1885 44 William Thomas Husband
762 Owen Roberts Bronmeiod 24/01/1885 65 H E Williams Rector
763 David Griffiths Bakehouse Trevor 27/01/1885 85 H E Williams Rector
764 Elizabeth Roberts Babell Street 07/02/1885 4 John Kinsey Minister
765 William Neale The Office Trevor 23/02/1885 70 H E Williams Rector
766 Jane Jones Llanaelhaiarn Village 26/02/1885 72 John Kinsey Minister
767 Margaret Griffith Beudy y lon 07/03/1885 84 H E Williams Rector
768 John Williams Mount Pleasant 17/03/1885 7m H E Williams Rector
769 Albert Bott Farren Street Trevor 17/03/1885 10m H E Williams Rector
770 Jane Thomas Glasfryn Terrace 26/03/1885 11 William Thomas - Father
771 Ellen Williams Henefail 31/03/1885 30 Benjamin Williams - Father
772 John Williams Clwb y pant Clynnog 13/05/1885 89 John Kinsey Minister
773 William Ll Williams Carnarvon 15/05/1885 74 John Kinsey Minister
774 Griffith Jones Ysguborwen 27/06/1885 26 H E Williams Rector
775 James Cooke Farren Street Trevor 13/07/1885 72 H E Williams Rector
776 Mary E Thomas River Terrace Trefor 25/07/1885 13 H E Williams Rector
777 Catherine Williams Clwt y pant Clynnog 25/07/1885 80 H E Williams Rector
778 Mary Davies Farren Street 04/08/1885 83 H E Williams Rector
779 Ellis Thomas Fourcrosses 18/09/1885 75 H E Williams Rector
780 Joseph Johnson Trevor 05/10/1885 42 H E Williams Rector
781 Myfanwy M Rowlands Bodafon 17/10/1885 6w H E Williams Rector
782 Herbert W Hughes River Terrace Trefor 23/11/1885 7 H E Williams Rector
783 Jane Roberts Tynlon las 05/12/1885 65 H E Williams Rector
784 William Jones Llechgaran 08/02/1886 82 H E Williams Rector
785 William Roberts Gorphwysfa Abererch 11/02/1886 95 H E Williams Rector
786 Daniel Cooke Trefor 15/02/1886 1 H E Williams Rector
787 David Davies Trevor 17/03/1886 52 William Davies
788 Francis Thomas Lime Street Trevor 31/03/1886 16m Richard Thomas - Father
789 Ann Williams Bryn Mawr 08/04/1886 56 John Kinsey Minister
790 Catherine Jones Croeshigol Trevor 13/05/1886 48 H E Williams Rector
791 William Williams Tai newyddion 26/05/1886 5m H Williams - Father
792 Thomas Hughes Lime Street Trevor 23/06/1886 39 William Hughes - Brother
793 Ann Jones Murgoeden 03/07/1886 69 H E Williams Rector
794 John Williams Rhyd y berw 02/08/1886 18 John Kinsey Minister
795 William Jones Pentrebach 21/08/1886 83 H E Williams Rector
796 William Jones Trevor No Date 5 H E Williams Rector
797 Mary Waterfield Trevor 06/09/1886 2m H E Williams Rector
798 Elizabeth Evans New Street Trefor 04/10/1886 4 H E Williams Rector
799 David Jones Farren Street Trevor 07/10/1886 NK H E Williams Rector
800 John E Jones Farren Street Trevor 24/11/1886 3 H E Williams Rector
Entries Per Page
Displaying Page of