Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

 • ID - Cyfeireb y Cofrest / Register Reference
 • ENW - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
 • CYFENW - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
 • PRESWYLFOD - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
 • MA - Dyddiad Marw / Date of Death
 • O - Oed / Age
 • CL - Dyddiad Claddu / Date of Burial
 • GWE - Person wnaeth gynnal y seremoni / Person performing ceremony
 • RH - Rhif y Bedd / Grave Number
 • NOD - Nodiadau / Notes
 • H - Hanes / History
ID
ENW
CYFENW
PRESWYLFOD
MA
O
CL
GWE
RH
NOD
H
1 Griffith Evans Mur-cwt-lloer 24/11/1886 62 29/11/1886 D S Jones Chwilog 599 Efe oedd y cyntaf I'w gladdu
2 Eliza Jane Owens Chwilog Uchaf 14/02/1888 7m 16/02/1888 D S Jones Chwilog 566 Merch Mr John Owens
3 Methuselah Griffiths Refail Chwilog 25/01/1889 34 28/01/1889 D S Jones Chwilog 601
4 Robert Parry Tal y Bont Llanarmon 23/06/1890 32 27/06/1890 David Roberts Abererch 537
5 Thomas Williams Afonwen Station 02/04/1891 2d 03/04/1891 D S Jones Chwilog 596 Mab Mr Rbt Wms Gorsaf Feistr
6 Roger Owen Jones Elphin House Chwilog 13/06/1891 7m 16/06/1891 D S Jones Chwilog 595 Mab Mr D Jones
7 Robert Williams Ty'r Capel Chwilog 08/07/1891 79 13/07/1891 W R, R J a D S J 643
8 William Williams Afonwen Cottage 01/08/1891 56 06/08/1891 D Roberts a D S Jones 544
9 Sydnay Griffiths Rhosyddlydain Pencarth 14/10/1891 32 20/10/1891 D S Jones Chwilog 538
10 Evan Williams Taleifion Chwilog 09/12/1891 50 14/12/1891 D S Jones a W Griffiths 536
11 William Owens 31 Garnon Street Carnarvon 25/03/1892 7m 28/03/1892 D S Jones 566 Mab Mr John Owens (rhif 2)
12 Griffith Williams Glan y Wern Chwilog 15/08/1892 53 17/08/1892 D S Jones 543
13 Anne Parry Tal y Bont Llanarmon 10/02/1893 30 14/02/1893 D Roberts a T Walters 535
14 Anne Williams Frondeg Chwilog 18/02/1893 78 23/02/1893 D S Jones, D Jones, T Wms 563
15 Margaret Roberts Cae'rmab Uwchaf Chwilog 14/05/1893 35 18/05/1893 D S Jones a T Williams 546
16 Elizabeth Williams Afonwen Cottage 21/05/1893 52 25/05/1893 D Roberts a D S Jones 544 Gweler rhif 8
17 Owen Morris Afonwen Terrace 03/09/1893 23 07/09/1893 John Jones Pencaenewydd 561
18 William Hugh Williams Glan y Wern Chwilog 14/02/1894 14 19/02/1894 D S Jones a T Walters 560 Boddi yn Portmadoc
19 Jane Griffiths Ty Capel Uwcha 28/02/1894 33 05/03/1894 Thomas Ellis Llanystumdwy 559
20 John Jones Tanyfron 17/04/1894 50 21/04/1894 D S Jones Chwilog 555 Pregethwr ffyddlon a diacon Siloh
21 Anne Williams Carnguwch Fawr Carnguwch 20/06/1894 16 23/06/1894 D S Jones a R Jones Rhosfawr 639
22 William Hughes Refail Plasdu 07/07/1894 39 10/07/1894 Thomas Ellis Llanystumdwy 549
23 Thomas Parry Tyn y coed Isaf 30/08/1894 67 01/09/1894 D Roberts Abererch a D S Jones 551 Diacon ffyddlon yn Brynbachau
24 Owen Prichard Gwindy House Chwilog 13/09/1894 47 15/09/1894 D S Jones a Edward Morris 573 Lladdwyd gyd'r Train
25 David Parry Talybont Llanarmon 27/10/1894 29 02/11/1894 David Roberts Abererch 535 Gweler rhif 13
26 Robert Owen Ty'n Rhos Chwilog 15/01/1895 74 19/01/1895 D S Jones a D J Capel Helyg 481
27 John Williams Llwynforwyn Llanystumdwy 07/03/1895 79 11/03/1895 Thomas Ellis Llanystumdwy 466
28 Margaret Parry Tyncoed Isaf 21/04/1895 81 25/04/1895 D Rbts a T W Capel Helyg 551 Gweler rhif 23
29 Sydney Davies Madryn Terrace Chwilog 10/06/1895 2m 12/06/1895 D S Jones 558 Merch Mr Owen Davies
30 William Jones Chwilog Uchaf 13/09/1895 5 14/09/1895 D S Jones 564 Mab Mr J T Jones
31 Edward Gwynedd Roberts 3 Glanywern Terrace 16/09/1895 7m 18/09/1895 D S Jones 552 Baban Mr Evan Roberts
32 Mary Ellen Jones Llangybi Station 06/10/1895 20 09/10/1895 D S Jones 465 Merch David Jones Gorsaf Feistr
33 William Jones Traian Chwilog 10/11/1895 82 15/11/1895 David Roberts Abererch 584
34 John Roberts Brynhyfryd Chwilog 14/01/1896 45 16/01/1896 D S Jones 484
35 Ann Evans Talybont Llanarmon 22/01/1896 9 25/01/1896 David Roberts Abererch 534
36 Evan Evans Talybont Llanarmon 04/02/1896 4 06/02/1896 David Roberts Abererch 534 Gweler Rhif 35
37 Evan Evans Factory Cerigyrhwydwr 12/02/1896 4m 15/02/1896 D S Jones 492 Baban Mr J Evans
38 Ellen Jones Brongadair Chwilog 06/03/1896 69 10/03/1896 D S Jones a T Williams 461
39 Thomas Jones Ty Capel y Beirdd 26/04/1896 15 30/04/1896 Williams Penygroes a D S J 523 Mab Mr Thomas Jones
40 Morris Jones Inn Farm Chwilog 10/05/1896 12awr 12/05/1896 526 Baban Mr a Mrs James Jones
41 Elizabeth Williams Llwyn-derw Llanarmon 20/06/1896 86 23/06/1896 Thomas Ellis Llanystumdwy 387
42 Margaret Ann Jones Ty Engan Chwilog 04/07/1896 19 08/07/1896 D S Jones 387 Gweler Rhif 41
43 Robert Jones Shop Ucha Chwilog 28/08/1896 90 01/09/1896 D S Jones 478
44 Ann Cathrine Davies Cae'rhendre Abererch 18/10/1896 3m 22/10/1896 D S Jones 558 Gweler Rhif 29
45 Ellen Griffiths Frondeg Chwilog 09/02/1897 52 12/02/1897 E Jones Llanbedrog 541 Chwaer Mr Hugh Griffiths
46 Jane Jones Tai Refail Pencarth 17/05/1897 5m 19/05/1897 D Jones Brynllefrith 578 Merch John a Mary Jones
47 Gwen Owens Frondeg Chwilog 27/05/1897 83 31/05/1897 D S J a J W Capel Helyg 480
48 Elizabeth Payne Afonwen Terrace 17/07/1897 65 22/07/1897 D S Jones 532
49 Cathrine Williams Hidiard Llanystumdwy 01/08/1897 58 05/08/1897 D S Jones a T Ellis 520
50 Robert Jones Brongadair Chwilog 23/08/1897 60 28/08/1897 D S J, J W, ED Morris Dyffryn 461 Gweler Rhif 38
51 Henry Jones Williams Hidiard Llanystumdwy 11/02/1898 20 15/02/1898 David Jones Brynllefrith 520 Gweler Rhif 49
52 Hugh Roberts Carnguwch Fawr Carnguwch 03/03/1898 2m 05/03/1898 Robert Jones Rhosfawr 638
53 Parch David Samuel Jones Bodalaw Chwilog 18/03/1898 47 22/03/1898 T W, D R, H J J, C L R, E M 786 Gweinidog Eglwys Siloh
54 Elizabeth Pugh Afonwen Cottage 22/04/1898 2m 25/04/1898 D Roberts Abererch 544
55 John Thomas Afonwen Terrace 29/05/1898 2m 03/06/1898 D Roberts Abererch 491
56 Richard Williams Frondeg Chwilog 09/08/1898 79 13/08/1898 John Jones Pencaenewydd 563 Gweler Rhif 14
57 Richard Owens Frondeg Chwilog 18/08/1898 87 22/08/1898 D J Capel Helyg, E Morris 480 Diacon Eglwys Siloh
58 Emrys Jones Noddfa Chwilog 14/10/1898 3m 17/10/1898 Mr Evan Jones Plas Chwilog 286
59 Richard Prichard Penarth Bach 24/10/1898 46 27/10/1898 T Williams Capel Helyg 665
60 Owen Humphreys Ty Hir Llanarmon 22/11/1898 66 28/11/1898 J Jones Pencaenewydd, D J 743
61 Jane Morris Afonwen Terrace 01/01/1899 23 05/01/1899 D Roberts Abererch 561 Gweler Rhif 17
62 John Williams Carnguwch Fawr Carnguwch 24/01/1899 23 28/01/1899 R J Rhosfawr, W D Llanaelhaiarn 639 Gweler Rhif 21
63 William Pierce Madryn Terrace Chwilog 06/04/1899 46 10/04/1899 David Jones Capel Helyg 468
64 Mary Williams Llwyn forwyn Llanystumdwy 21/05/1899 79 25/05/1899 Alun T Jones Chwilog 466 Gweler Rhif 27
65 Elizabeth Jones Ty Newydd Chwilog Fawr 30/07/1899 59 03/08/1899 Alun T Jones Chwilog 577
66 John Thomas Afonwen Terrace 05/08/1899 14w 07/08/1899 Mr Thomas Hughes Penychain 491 Gweler Rhif 55
67 Jane Prichard Suntyr Rhoslan 19/08/1899 56 23/08/1899 W Griffiths Rhoslan 571
68 George Roberts 1 Glanywern Terrace Chwilog 05/10/1899 26 10/10/1899 Thomas Wiliams Capel Helyg 582
69 Henry Owens Glanllynau Llanystumdwy 03/12/1899 77 07/12/1899 Thomas Ellis, Alun T Jones 741
70 Rahel Jones Shop Ucha Chwilog 25/02/1900 86 02/03/1900 David Jones Brynllefrith 478 Gweler Rhif 43
71 Jane Roberts Tai Refail Pencarth 21/05/1900 3w 22/05/1900 591
72 Ellen Jones Bryngwyn Llanarmon 09/11/1900 23 12/11/1900 David Jones Brynllefrith 486
73 Robert Adams Plas Llanarmon 29/11/1900 63 04/12/1900 Thomas Wiliams Capel Helyg 366
74 Ellen Williams Tai Refail Pencarth 12/12/1900 34 15/12/1900 Alun T Jones Chwilog 361
75 Robert Jones Brynllefrith Bach 18/12/1900 19 21/12/1900 D J Brynllefrith, J W Capel Helyg 373
76 Jane Jones Mur-cwt-lloer 07/02/1901 82 12/02/1901 Thomas Wiliams Capel Helyg 598
77 Robert Adams Tai Newyddion Cenin 26/02/1901 3m 01/03/1901 Henry Hughes Llangybi Cross 366 Gweler Rhif 73
78 Evan Hughes Turnpike Penygroes Llanystumdwy 14/03/1901 22 19/03/1901 Alun T Jones Chwilog 603
79 Annie Griffiths Gaerddu Fawr 28/03/1901 27 02/04/1901 D Roberts Abererch 364
80 Cathrine Roberts Nantglyn Llanystumdwy 07/05/1901 43 11/05/1901 T Williams Capel Helyg 363
81 John Richard Jones Frondeg Terrace Chwilog 30/05/1901 3 03/06/1901 Alun T Jones Chwilog 578 Gweler Rhif 46
82 Louisa Williams Afonwen Cottages 04/07/1901 22 08/07/1901 Mr Thomas Hughes Penychain 545
83 Laura Jones 14 New Street Pwllheli 08/09/1901 26 12/09/1901 A T J a R R J Abergynolwyn 540 Priod R H J a merch WaM Morris
84 Laura Pugh Afonwen Cottages 11/09/1901 33 14/091901 David Roberts Abererch 545 Gweler Rhif 82
85 Annie Blodwen Roberts Penygroes Llanystumdwy 22/02/1902 5m 25/02/1902 Alun T Jones Chwilog 287
86 John Jones Frondeg Terrace Chwilog 22/03/1902 30 27/03/1902 T A J, J J a Howell O Jones 578 Gweler Rhif 81 a 46
87 David Jones Conwy gynt o Llangybi Station Ebrill 1902 24 12/04/1902 T Walters a D Jones Brynllefrith 465 Gweler Rhif 32(ei chwaer)
88 Elizabeth Jones Bryn Dewin Chwilog 17/04/1902 53 21/04/1902 Alun T Jones Chwilog 586
89 Ann Williams Rhiwabon Rhoslan 26/05/1902 74 29/05/1902 Glyn Williams Rhoslan 289
90 Elizabeth Jane Jones 2 Magdalen Terrace Llanfaglan 21/06/1902 17m 25/06/1902 Alun T Jones Chwilog 578 Gweler 86,81 a 46
91 Thomas Payne Afonwen Terrace 24/06/1902 73 28/06/1902 Thomas Wiliams Capel Helyg 532 Gweler Rhif 48
92 Catherine Adams Plas Llanarmon 26/06/1902 19 28/06/1902 Thomas Wiliams Capel Helyg 367
93 Thomas Jones Ty Capel y Beirdd 15/07/1902 73 18/07/1902 Frimston Talysarn 522 Gweler Rhif 39
94 William Jones Afonwen Terrace 15/07/1902 19 18/07/1902 Howell Owen Jones Brynaerau 477
95 William Morris Hughes Glynn Llanystumdwy 26/07/1902 6w 30/07/1902 Glynn Williams Rhoslan 539
96 Myfanwy Vaughan Jones Cae'r Brannar 23/08/1902 17 28/08/1902 Thomas James Pwllheli 372
97 Jane Ann Williams Tyn y Gors Llanystumdwy 02/10/1902 2d 02/10/1902 289 Gw. 89 (Baban W W Tynygors)
98 Robert Williams 10 Garth Terrace Criccieth 10/11/1902 69 13/11/1902 W J Nicholson 605 Tad Eifion Wyn
99 Lizzie Ann Evans 12 Arvonia Terrace Criccieth 13/11/1902 36 awr 13/11/1902 374 Baban John Evans
100 Hugh Williams Hidiard Llanystumdwy 13/02/1903 71 17/02/1903 Alun T Jones Chwilog 519
101 Catherine Rowlands Frondeg Chwilog 11/03/1903 74 14/03/1903 D Eiddig Jones a Alun T Jones 459
102 Jane Roberts Morfa Trevor Llanaelhaiarn 19/03/1903 30 24/03/1903 R Jones, D E Jones a A T Jones 638 Gweler Rhif 21 a 52
103 Catherine Jones Ty Capel y Beirdd 16/05/1903 49 21/05/1903 D J Tonrefail T J Rhos Hirwaun 522 Gweler Rhif 93
104 William Rowlands Frondeg Chwilog 27/05/1903 80 30/05/1903 D Eiddig Jones a Alun T Jones 459 Gweler Rhif 101
105 Mary Jones Mur Cwt Lloer Chwilog 31/05/1903 59 03/06/1903 D Eiddig Jones Chwilog 598 Gweler Rhif 76
106 Henry Parry Madryn Terrace Chwilog 21/08/1903 64 25/08/1903 D E Jones,D Jones a T Wms 468 Gweler Rhif 63
107 William Owen Owen Pentreuchaf Chwilog 04/11/1903 1m 06/11/1903 D Eiddig Jones 564 Gweler Rhif 30
108 Janet Owen Talybont Llanarmon 08/11/1903 80 12/11/1903 David Roberts Abererch 509
109 Margaret Francis Ty Capel Pencoed 03/12/1903 22 08/12/1903 John Jones Pencaenewydd 370
110 Elizabeth Jones Tanyfron 31/12/1903 84 04/01/1904 D Eiddig Jones 555
111 Elizabeth Williams Glanywern Chwilog 18/02/1904 46 23/02/1904 D Eiddig Jones 375
112 Elizabeth Roberts Ty'n Coed Uchaf 14/03/1904 57 17/03/1904 Alun T Jones a D Eiddig Jones 745
113 ? Jones Bryngwyn Llanarmon 14/03/1904 ? 18/03/1904 D Eiddig Jones 486
114 Maggie Roberts Glanydon Garndolbenmaen 07/04/1904 20 16/04/1904 Alun T Jones a Edward Joseph 273
115 Catherine Jones Inn Farm Chwilog 26/04/1904 63 30/04/1904 Alun T Jones a David Roberts 787
116 Elizabeth Hughes Traian Chwilog 20/06/1904 43 23/06/1904 A T Jones a David Roberts 587
117 Elizabeth Williams Rorsedd Bach 25/08/1904 62 29/08/1904 Alun T Jones 608
118 William Morris Glynn Llanystumdwy 27/09/1904 67 01/10/1904 Glynn Williams 539
119 Thomas Pritchard Penarth Bach 31/12/1904 47 03/01/0905 D Eiddig Jones 665
120 William Williams Llangybi Crossing 18/01/1905 88 23/01/1905 D Jones Brynllefrith 580
121 Margaret Humphreys Ty Hir Llanarmon 20/01/1905 74 26/01/1905 D Jones, John Jones A T Jones 743 Gweler Rhif 60
122 Margaret Williams 57 New Street Portmadoc 13/02/1905 9m 17/02/1905 Alun T Jones Chwilog 542
123 Evan Lloyd Gwlyddyn Abererch 09/04/1905 70 13/04/1905 William Jones Fourcrosses 482
124 Magdalen Pritchard Ty'n Rhos Llanarmon 11/04/1905 51 15/04/1905 Alun T Jones Chwilog 657
125 Daniel Watkin Thomas Talybont 01/05/1905 19m 04/05/1905 David Roberts Abererch 658
126 Morris Jones Mur Cwt Lloer Chwilog Dim Dyddiad 92 Dim Dyddiad D Eiddig Jones Chwilog 598
127 Ellen Williams Madryn Terrace Chwilog 31/05/1905 19 03/06/1905 A T Jones a T Wms Capel Helyg 589
128 William Jones Bryn Llannor 05/06/1905 57 08/06/1905 695 Swyddog Eglwysig Llwyndyrus
129 David Jones Elphin Chwilog Dim Dyddiad ? Dim Dyddiad D Jones Brynllefrith 595
130 Owen Griffiths Glasfryn Fawr 03/09/1905 62 06/09/1905 John Jones Pencaenewydd 791
131 Griffith William Hughes Bodlondeb Chwilog 23/09/1905 34 27/09/1905 Thomas Williams a Alun T Jones 735
132 Mary Jones Llys Elphin Chwilog 24/11/1905 58 28/11/1905 ? Morris Dyffryn 595
133 John Owen Felin Rhydygwystl 27/11/1905 60 31/11/1905 William Jones Fourcrosses 388
134 Laura Parry Talybont Llanarmon 07/12/1905 79 12/12/1905 D Roberts Abererch 535
135 Evan Jones Fron Chwilog 17/01/1906 14 22/01/1906 Alun T Jones 648
136 Evan Richard Williams Ty Capel Uchaf Chwilog 01/02/1906 5 05/02/1906 Alun Tudor Jones 647
137 David Robert Williams Tai Refail Pencarth 04/02/1906 7m 07/02/1906 Alun T Jones 579
138 Jane Jones Frondeg Chwilog 06/02/1906 24 10/02/1906 Thomas Williams Capel Helyg 368
139 Evan Christmas Jones Frondeg Chwilog 26/02/1906 14m 01/03/1906 Alun T Jones 646
140 Jane Edmunds Plas Newydd Abererch 14/04/1906 63 19/04/1906 William Jones Fourcrosses 697
141 Owen Ellis Penygroes Llanystumdwy 25/05/1906 79 29/05/1906 Alun Tudor Jones 636
142 Ellen Jones Ty Newydd Pentreuchaf Chwilog 04/06/1906 83 09/06/1906 David Jones Brynllefrith 564 Gweler Rhif 30
143 Mary Williams Weirglodd Newydd Llannor 13/06/1906 54 17/06/1906 Alun Tudor Jones 371
144 John Peter Jones Pentreuchaf Chwilog 13/08/1906 23 17/08/1906 Alun Tudor Jones 385 Bu farw yn Llangybi
145 Jannet Jones Bwlchdwyfor Llanystumdwy 22/09/1906 85 27/09/1906 W Glynn Williams 762
146 Owen Williams(Capt) Jones Bodeuron Chwilog 14/10/1906 38 17/10/1906 A T Jones,J Evans a ? Marks 699
147 Einion Roberts Llaeiniau Llanarmon 17/11/1906 5d 20/11/1906 James Davies Fourcrosses 740
148 William Jones Bwlchdwyfor Llanystumdwy Dim Dyddiad ? 24/11/1906 W Glynn Williams 762
149 John Jones Williams Tyn y Gors Pencarth 26/11/1906 6m 29/11/1906 Joseph Evans Chwilog 291
150 William Ednyfed Jones Brookside Chwilog 31/12/1906 20 02/01/1907 Alun T Jones a Joseph Evans 785
151 Jane Laura Jones Gwynfryn Llannor 23/01/1907 31 26/01/1907 Rh Rbts, J E a Thos W 839
152 Catherine Jones Arael Pencaenewydd 12/02/1907 67 16/02/1907 David Roberts Abererch 783
153 John Hughes Garreglwyd Llanarmon 25/02/1907 47 28/02/1907 David Roberts Abererch 506
154 William John Griffith 4 Glanywern Terrace Chwilog 11/03/1907 20d 12/03/1907 Joseph Evans Chwilog 503
155 Hannah Mary Jones Tyn Coed Isaf Llanystumdwy 23/04/1907 31 27/04/1907 Alun T Jones Chwilog 526 Marw Royal Infirmary Lerpwl
156 William Williams Bryngwynt Chwilog 06/06/1907 68 10/06/1907 David Roberts Abererch 494
157 Ann owen Llwyn yr Eryr Llanystumdwy 15/06/1907 81 20/06/1907 David James Tonyrefail 760
158 Ellen Hughes Llety Wyn Llanarmon 24/06/1907 23 27/06/1907 738
159 John Roberts Penygroes Llanystumdwy 26/06/1907 69 28/06/1907 Alun Tudor Jones 677
160 Peter Jones Ty Engan Chwilog 12/07/1907 17 16/07/1907 A T Jones, J Evans a R Hughes 384
161 Robert Jones Glandwr Llangybi Crossing 29/09/1907 2m 30/09/1907 580
162 Elizabeth Ann Roberts Beudy Newydd Llanystumdwy 13/10/1907 29 17/10/1907 W Glynn Williams Rhoslan 572
163 Jane Hughes Tyddyn Crythor Llanystumdwy 28/10/1907 54 01/11/1907 Mr Richard Lloyd Criccieth 758
164 Margaret Hughes 44 Abererch Road Pwllheli 05/01/1908 35 09/01/1908 J Puleston Jones 499
165 Ann Jones Penbrynrhos Rhosfawr 27/01/1908 2 29/01/1908 Thomas Williams Capel Helyg 368
166 Owen Roberts 60 Cambridge Gardens W 11/02/1908 71 15/02/1908 David Roberts Abererch 703
167 Margaret Williams Llwynanas 30/05/1908 80 05/06/1908 D Roberts a Alun T Jones 458
168 John Griffith Tyn y Morfa Abererch 07/06/1908 74 11/06/1908 H Davies, D Roberts, A T Jones 502
169 Jane Ann Roberts Talafon Shop Llanystumdwy 16/06/1908 54 19/06/1908 G Wms, H Davies, T Wms 550
170 Grace Myfanwy Jones Pencarth Llanystumdwy 04/08/1908 19m 06/08/1908 Mr R Lloyd a O N Jones
171 Mary Griffiths Frondeg Chwilog 24/08/1908 71 27/08/1908 A T Jones, R Hughes 501
172 Humphrey Lloyd Roberts Plas Hen Llanystumdwy 27/10/1908 80 30/10/1908 Alun T Jones 593
173 William Jones Penrhyn Penychain 31/10/1908 75 03/11/1908 D Roberts, Alun T Jones 614
174 David Griffith Pritchard Merllyn Cottage Criccieth 07/11/1908 12 11/11/1908 T E Roberts Criccieth 446
175 Elizabeth Williams Chapel House Chwilog 15/11/1908 96 19/11/1908 Thomas Williams Capel Helyg 643
176 Idris Hughes Glanafon Llangybi Crossing 01/10/1908 4d 02/10/1908 Alun T Jones 288
177 Matthias Hughes Glanafon Llangybi Crossing 01/11/1908 5w 02/11/1908 Alun T Jones 288
178 Gwynedd Hughes Traian Chwilog 09/02/1909 5m 12/02/1909 Alun T Jones 588
179 Jane Evans Tyddyn Crythor Llanystumdwy 23/02/1909 73 26/02/1909 759
180 Margaret Jones Bryn Rhydd Llanarmon 27/03/1909 61 01/04/1909 Thomas Williams Capel Helyg 838
181 Mary Williams Ysgubor Hen Llanystumdwy 25/05/1909 45 29/05/1909 Alun T Jones Chwilog 634
182 Mary Lloyd Gwlyddyn Abererch 30/05/1909 74 03/06/1909 William Jones Fourcrosses 482 Gweler Rhif 123
183 Jane Jones Plas y Bryn Junction Llanrhos 21/06/1909 63 25/06/1909 Alun T Jones Chwilog 465 Gweler Rhif 87 a 32
184 Robert Evans Tai Cochion Denio 23/04/1909 5 26/04/1909 W Williams, J Hughes 374 Gweler Rhif 99
185 Ellen Maud Roberts Turnpike Penygroes Llanystumdwy 19/09/1909 17 23/09/1909 J Edwards, D J Jones 602 Gweler Rhif 196
186 Ann Owen Tai Cochion Denio 21/10/1909 86 25/10/1909 John Rhydderch Pwllheli 481 Gweler Rhif 26
187 John Jones Arael Pencaenewydd 30/10/1909 77 03/10/1909 D Roberts Abererch 783
188 Arthur Llewelyn Jones Fronoleu Shop Ynys 05/12/1909 11w 08/12/1909 Iorwerth Hughes 756
189 Gwen Davies Bontfechan Llanystumdwy 10/12/1909 78 14/12/1909 J P Lewis Rector Llanystumdwy 625
190 John Jones Ty'n Lon Afonwen 07/02/1910 70 10/02/1910 D Roberts Abererch 495
191 Phoebe Jones Ynys Ffarm Llanystumdwy 10/02/1910 71 15/02/1910 Iorwerth Hughes Beirdd 615
192 Ellen Francis Fron Erch Terrace Fourcrosses 01/03/1910 2m 04/03/1910 William Jones Fourcrosses 290
193 Robert Jones Garreglwyd Chwilog 16/03/1910 65 19/03/1910 David Roberts Abererch 607
194 Iorwerth Roberts Aelybryn Chwilog 02/04/1910 ? 05/04/1910 H Davies Abererch 552
195 Jane Griffith Plas Belle Fourcrosses 08/04/1910 67 13/04/1910 William Jones Fourcrosses 693
196 Dora Roberts 25 Ala Road Pwllheli 03/04/1910 39 28/04/1910 W S Williams Pwllheli 602 Collwyd yn y "Kate Thomas"
197 Owen Jones Brynmelyn Chwilog 28/06/1910 70 02/07/1910 Alun T Jones Chwilog 787 Gynt o'r Inn Farm - gweler 115
198 Evan John Jones Fron deg Chwilog 03/07/1910 40 07/07/1910 Alun T Jones Chwilog 646 Gweler Rhif 139
199 Robert Roberts Llwyndwyfog Llanarmon 11/10/1910 86 15/10/1910 David Jones Brynllefrith
200 John Henry Roberts Tyddyn Crythor Llanystumdwy 11/11/1910 4m 15/11/1910 Iorwerth Hughes Beirdd 759
201 John Williams Bodalaw Chwilog 07/11/1910 62 10/11/1910 Thomas Williams,Alun T Jones 460
202 William Griffiths 3 Glasfryn Terrace Pencaenewydd 31/12/1910 19 03/01/1911 A T Jones, T Williams 781
203 Kate Williams Plas yr Hendre Aberystwyth 05/01/1911 28 09/01/1911 H Wms A'ystwyth J W Foulkes 284
204 Jane Williams Glandwr Llanarmon 16/01/1911 6 18/01/1911 Alun T Jones Chwilog 579
205 Margaret Roberts Brythonfa Rhoslan 19/01/1911 4m 23/01/1911 Alun T Jones Chwilog 632
206 William Pritchard Tyn Rhos Pencarth 14/02/1911 66 18/02/1911 A T Jones, R Hughes 656
207 Robert Thomas Gwynle Chwilog 16/02/1911 54 20/02/1911 A T Jones, R Hughes, T Wms 701
208 Robert Jones Penbryn Neuadd Abererch Dim Dyddiad ? 04/03/1911 Thomas Williams 838
209 William Williams Rhiwabon Rhoslan Dim Dyddiad ? 06/03/1911 T Williams Capel Helyg 289
210 Lewis Jones Tyn Lon Plas Hen Llanystumdwy 29/03/1911 12 03/04/1911 Iorwerth Hughes Beirdd 767
211 Elizabeth Ellen Hughes Dim Manylion Dim Dyddiad ? Dim Dyddiad J Puleston Jones 499
212 Thomas John Jones Brookside Chwilog 11/05/1911 18w 13/05/1911 Alun T Jones 523
213 Ellen Davies Bodhyfryd Pencaenewydd 08/08/1911 59 Dim Dyddiad Alun T Jones 611
214 John Jones Griffiths Chwilog Fawr 10/11/1911 80 14/11/1911 James Davies Fourcrosses 548
215 Kate Winifred Jones Arael Pencaenewydd 02/12/1911 32 06/12/1911 D E Davies, H D Jones 782
216 Eliza Jane Williams Taleifion Maes Square Pwllheli 02/12/1911 41 07/12/1911 J Rhydderch Pwllheli ?
217 Griffith Eifion Roberts Tyddyn Crythor Llanystumdwy 12/12/1911 6w 09/12/1911 Mr Richard Lloyd Criccieth 759
218 Nest Hughes Traian Chwilog 06/02/1912 3m 09/02/1912 Alun T Jones Chwilog 588
219 Ann Williams Taleifion Chwilog Dim Dyddiad 77 Dim Dyddiad Thomas Williams Capel Helyg 536
220 Mary Williams Garreglwyd Llanarmon 20/02/1912 50 24/02/1912 David Roberts Abererch 506
221 John Owen 2 Glanywern Terrace Chwilog 07/04/1912 46 12/04/1912 Stanley Jones C'von, A T Jones 566
222 Griffith Thomas Bryneifion Pencaenewydd 27/04/1912 75 30/04/1912 R R Morris Ffestiniog 842
223 William Hughes 12 Haggerston Road Liverpool 01/05/1912 2m 04/05/1912 Alun T Jones Chwilog 288
224 Richard Hughes(Parch) Dolafon Chwilog 30/05/1912 72 04/06/1912 A T J,G P,D R,H H,W J,J H 650
225 Elizabeth Jones Tan yr Erw Llanystumdwy 13/07/1912 72 16/07/1912 A T Jones,Wynn Williams 276
226 John Morris Jones Tai Ucha Chwilog 03/10/1912 33 07/10/1912 Thomas Williams,Alun T Jones 836
227 John Evans Tyddyn Crythor Llanystumdwy 18/10/1912 81 22/10/1912 Iorwerth Hughes ?
228 Ivor Parry Plas Belle Fourcrosses 03/09/1912 17a 05/09/1912 James Davies Fourcrosses ?
228a Thomas Roberts Llwyndwyfog Llanarmon 19/12/1912 60 23/12/1912 Morgan Price ?
229 Maggie Ellen Jones Tai'r Efail Pencarth 23/01/1913 19 23/01/1913 Alun T Jones 840
230 Kate Mary Jones Rhosdda Ynys Station 23/02/1913 8 25/02/1913 Alun T Jones 525
231 Evan Jones Plas Gruffydd Ap Ifan Chwilog 26/02/1913 76 04/03/1913 D Llithfaen, R Pwllheli, P Chwilog 890 Highslide JS
232 Hugh Griffith Chwilog Fawr 05/04/1913 74 09/04/1913 Morgan Price Chwilog 547
233 Hugh Griffith Glanaber Chwilog 18/05/1913 30 22/05/1913 Morgan Price, A T Jones 487
234 Robert Jones 14 William Street Carnarvon 24/05/1913 46 Morgan Price, A T Jones 390 Marw yn Bodalaw Chwilog
235 Willie Hughes 44 Abererch Road Pwllheli Dim Dyddiad ? Dim Dyddiad J Puleston Jones 499
236 Ellen Jones Congo House Ynys 20/06/1913 63 23/06/1913 292
237 Ellen Ann Rowlands Pen Braich Garndolbenmaen 09/10/1913 9 13/10/1913 H E Jones, Morgan Price 489
238 Hugh Tecwyn Rowlands Pen Braich Garndolbenmaen 02/11/1913 7m 04/11/1913 Alun T Jones 489
239 John Jones Gorphwysfa Chwilog 19/11/1913 74 22/11/1913 M Price, T Wms, A T Jones 479
240 Kate Jones Bron Sinai Llangybi 14/12/1913 18m 18/12/1913 Thomas Williams Capel Helyg 616
241 Owen Morris Penybont Ffriddlwyd Llanarmon 15/12/1913 70 19/12/1913 Morgan Price, A T Jones 561
242 Robert Thomas Afonwen Terrace Llanarmon 22/12/1913 1a 22/12/1913 491
243 Griffith Davies Royal Free Hospital 29/12/1913 37 02/01/1914 M Price, Alun T Jones 789 Mab Williams Davies Fronoleu
244 Mary Morris Bryn Moelyn Llanrug 06/01/1914 70 09/01/1914 Alun T Jones 539 gynt o'r Glynn
245 Louisa Roberts Noddfa Chwilog 27/01/1914 56 29/01/1914 J Rhydderch, M Price,A T Jones 793
246 Catherine Elias Penbryn Llanarmon 31/01/1914 64 03/02/1914 Alun T Jones 391
247 John Williams Madryn Terrace Chwilog 24/02/1914 74 28/02/1914 Alun T Jones, Morgan Price 589
248 George Herbert Povey 7 Glanywern Terrace Chwilog 21/03/1914 3m 25/03/1914 Alun T Jones 730
249 Owen Griffith Owen Isfryn Abererch Road Pwllheli 08/04/1914 21m 11/04/1914 D Roberts Abererch 508
250 Humphrey Jones Bron Sinai Llangybi 24/04/1914 2m 26/04/1914 Thomas Williams 616
251 Mary Jones Penarth Fawr 22/05/1914 74 26/05/1914 David Roberts Abererch 704
252 Elizabeth Roberts Brynkir Station Dim Dyddiad 100 Dim Dyddiad Henry Hughes, Morgan Price 794
253 Margaret Williams Rorsedd Bach Llanarmon Dim Dyddiad ? Dim Dyddiad Alun T Jones, Morgan Price 609
254 William Davies Madryn Terrace Chwilog 12/06/1914 30 16/06/1914 Alun T Jones 789
255 John Griffith Penygroes Llanystumdwy 18/06/1914 3 22/06/1914 Morgan Price 456
256 Charlotte Roberts Shop Llangybi Station 24/06/1914 13 27/06/1914 Alun T Jones 795
257 Ann Roberts Llwyndwyfog Llanarmon 24/06/1914 48 26/06/1914 Morgan Price 462
258 William Davies Fronoleu Madryn Terrace Chwilog 04/07/1914 81 07/07/1914 Morgan Price, Alun T Jones 790
258a Daniel Pritchard Penarth Bach Chwilog 30/07/1914 72 ? Morgan Price 571
259 Ellen Ann Pritchard Glanrafon Llangybi Station 03/08/1914 15m 06/08/1914 Alun Jones 591
260 Robert William Jones Ynys Farm Llanystumdwy 04/10/1914 15m 08/10/1914 Reed Capel y Beirdd 729
261 Anne Griffith Gaerddu Farm 12/11/1914 64 18/11/1914 David Roberts Abererch 364
262 Robert Griffith Plas Belle Fourcrosses 28/11/1914 78 02/12/1914 H Davies Abererch 693
263 Laura Roberts Ystumcegid Rhoslan 26/11/1914 53 30/11/1914 T Williams Capel Helyg 192 Dwy chwaer William Williams
264 Mary Williams Ystumcegid Rhoslan 26/11/1914 57 30/11/1914 T Williams Capel Helyg 192 Dwy chwaer William Williams
265 Blodwen Jones Talybont 14/12/1914 3m 16/12/1914 David Roberts Abererch 440
266 Rachel Povey Glanywern Chwilog 29/12/1914 2 02/01/1915 Morgan Price Chwilog 730
267 Hugh Griffith Frondeg Chwilog 04/01/1915 75 08/01/1915 Morgan Price Chwilog 541
268 James Owen Morris Smithy Terrace Fourcrosses ? 1m 09/01/1915 290
269 Robert Morris Jones Plas Newydd Abererch 31/01/1915 2m 03/02/1915 Morgan Price Chwilog 694
270 Ellen Roberts Lleiniau Fourcrosses 07/03/1915 75 10/03/1915 H Davies Abererch 739
271 Robert Roberts Cae'refail Rhoslan 27/03/1915 64 01/04/1915 Morgan Price Chwilog 630
272 Peter Williams Tanyfron Chwilog 10/04/1915 62 15/04/1915 Morgan Price Chwilog 369
273 William Griffith Jones Ty'nrhos Rhoslan 07/06/1915 6w 10/06/1915 T M Reed 628
274 Maggie Jones Tanrallt Terrace Pwllheli 24/06/1915 32 28/06/1915 M Price, G Williams Pwllheli 203
275 Henry Jones Bryngwyn Chwilog 31/06/1915 71 03/07/1915 Morgan Price Chwilog 892
276 Robert Griffith Penybont Chwilog 29/09/1915 67 02/10/1915 Morgan Price Chwilog 737
277 Owen Jones(Capten) Arael Pencaenewydd 19/10/1915 42 Hydref 1915 782 Marw yn Marseille
278 Obadiah Jones 11 Glanywern Chwilog 11/02/1916 56 15/02/1916 Morgan Price Chwilog 496
279 Margaret Williams 28 New Street Portmadoc 21/02/1916 76 24/02/1916 T Rhydderch 605 Mam Eifion Wyn
280 Anne Pritchard Llecheiddior Uchaf Dolbenmaen 23/03/1916 48 25/03/1916 T M Reed 557
281 Mair Adams Plas Llanarmon Chwilog 28/03/1916 8m 31/03/1916 Morgan Price Chwilog 367
282 Evan Richard Owen 59 Abererch Road Pwllheli 19/04/1916 9d 19/04/1916 Robert Jones Chwilog 508
283 Hugh Williams Ty Capel Engedi 19/08/1916 47 22/08/1916 626
284 Jane Adams Plas Llanarmon Chwilog 11/12/1916 75 14/04/1916 Morgan Price Chwilog 366
285 Owen William Owen Bryn March Llanystumdwy 25/12/1916 72 29/12/1916 761
286 Katie Jones Penygroes Llanystumdwy Ionawr 1917 11 Ionawr 1917 Robert Jones Chwilog
287 Griffith Roberts Lleiniau Llanarmon Ionawr 1917 77 Ionawr 1917 H Davies Abererch 739
288 Robert Owen Evans Talybont Brynbachau Chwef 1917 19 Chwef 1917 Robert Jones Chwilog 534 Marw Naval Hospital Haslam
289 Elizabeth Davies Fronoleu Chwilog 09/03/1917 75 Mawrth 1917 Morgan Price Chwilog 790
290 John Jollicoe French Jones Tai Refail Pencarth Llanystumdwy 21/03/1917 20m Mawrth 1917 Robert Jones Chwilog 840
291 Evan Griffith Garddu Farm Llanarmon 04/04/1917 74 Ebrill 1917
292 Ellen Jones Tyn-y-ddol Llanystumdwy 25/04/1917 17 Ebrill 1917 Glynn Williams 528
293 William Williams Llwynonn Llanystumdwy 25/05/1917 80 Mai 1917 Robert Jones Chwilog 458
294 Margaret Jones Henberllan Criccieth 28/05/1917 75 Mai 1917 527
295 Margaret Jones Thomas Oerddwr Beddgelert Gorph 1917 67 Gorph 1917
296 Humphrey Hughes Caecoch Llanystumdwy 17/12/1917 68 20/12/1917 Wyn Williams Llanystumdwy 576
297 Jane Morris Penybont Chwilog 11/01/1918 88 14/01/1918 Morgan Price Chwilog 561
298 William Jones Tai Refail Llanystumdwy 16/02/1918 22 Dim Dyddiad R Jones Chwilog 784 Marw Ysbyty Caernarvon
299 Ellis Jones 47 Sutcliffe St Lerpwl 18/03/1918 49 Dim Dyddiad R Jones Chwilog 787
300 Evan Jones Ty Rhos Chwilog 28/03/1918 21 03/04/1918 M Price Chwilog 708/709 Marw Ysbyty Bryste
301 Jane Williams Frochas Bodfean Ebrill 1918 69 Ebrill 1918 Pritchard Nevin 600
302 Eunice Jane Williams Cae Buaner Llanarmon Awst 1918 13m Awst 1918 372
303 Elizabeth Jones Penygroes Llanystumdwy Awst 1918 8 Awst 1918 R Jones Chwilog 678
304 Margaret Roberts Glanywern Chwilog 08/10/1918 77 Awst 1918 M Price 581
305 William Larsing Jones Rhyl 04/11/1918 34 Tach 1918 Williams(Plenydd) 226/227 Mab Parch W Jones 4X Highslide JS
306 Robert Roberts Glanywern Chwilog Tach 1918 78 Tach 1918 M Price 581
307 Sarah Williams Tyengan Chwilog Tach 1918 46 Tach 1918 Robert Jones Chwilog 579
308 Jane Williams Talybont Tach 1918 43 Tach 1918 D Roberts Abererch 511 Marw Ysbyty Iwerddon
309 John Pritchard Williams Brynhafod Chwilog Tach 1918 16 Tach 1918 R Jones, Pritchard, M Price
310 Hugh Williams Talybont Tach 1918 ? Tach 1918 D Roberts 511
311 Robert John Williams Bodalaw Chwilog 07/12/1918 17 Rhag 1918 M P, R J, A T J, J T P, H D 490 Marw Ysbyty ?
312 Elizabeth Jones 4 Glanywern Chwilog Rhag 1918 39 Ion 1919 R Jones, M Price 384 Highslide JS
313 Evan David Griffith Hendy Abererch Chwef 1919 20m Chwef 1919 538
314 Griffith Jones Williams Tanyfron Chwilog 06/03/1919 22 10/03/1919 M Price 368
315 Robert Pritchard(Miss) Pencraig Fourcrosses 10/03/1919 ? Mawrth 1919 694
316 David Davies Ty'ngors Llanarmon 12/03/1919 77 15/03/1919 R Jones, J Davies, M Price 611
317 Jane Ellen Roberts Fronoleu Chwilog 14/03/1919 6m 18/03/1919 M Price 835
318 Humphrey Roberts Ty Engan Chwilog 30/03/1919 29 02/04/1919 R Jones, J T Pritchard, M Price 705
319 William Thomas Jones Tuhwnt ir Afon Rhoslan 13/04/1919 24 16/04/1919 R M Reed 768 Highslide JS
320 ? (Mrs) Jones(Capt) Arfor Garndolbenmaen 22/06/1919 ? Dim Dyddiad 574
321 ? (Miss) Jones Tanyrerw Llanystumdwy Dim Dyddiad 42 13/05/1919 Wynn Williams, Hughes 530
322 Robert Jones Police Station Fourcrosses 13/06/1919 16a 16/06/1919 R Jones Chwilog
323 Elizabeth Jones Arfor Garndolbenmaen 24/06/1919 41 29/06/1919 D M Reed Garn 574
324 Catherine Roberts Penygroes Llanystumdwy 25/07/1919 9 29/07/1919 R Jones Chwilog
325 Owen Jones 115 High St Porthmadog 08/08/1919 74 12/08/1919
326 Nesta Wyn Williams Tyddyn Gwyn Llanystumdwy 16/10/1919 3 20/10/1919 D M Reed Garn 193/194
327 Ann Pritchard Penarth Fawr 20/10/1919 56 24/10/1919 David Roberts Abererch
328 Elizabeth Jones Fron Chwilog 07/11/1919 56 10/11/1919 R Jones Chwilog
329 Robert Owen Roberts Penygroes Llanystumdwy 27/12/1919 2 31/12/1919 R Jones Chwilog
330 Janette Pritchard Pencraig Llanarmon 12/03/1920 80 16/03/1920
331 Thomas Jones Hafodty Rhoslan 02/03/1920 67 06/03/1920
332 Rees Morris Price Gwag-y-Noe 19/03/1920 72 24/03/1920 H Davies Abererch
333 William Griffith Lliwdy Rhydygwystl 31/03/1920 5m 04/04/1920 R Jones Chwilog
334 Owen Hughes Turnpike Penygroes Llanystumdwy 20/04/1920 75 24/04/1920 R Jones Chwilog
335 Ellen Morris Brynteg Brynbachau 23/11/1920 82 Tach1920 David Roberts Abererch
336 Ann Williams Eifion Terrace Fourcrosses 16/12/1920 90 19/12/1920 L S Jones?
337 John Owen Jones Fairfield Liverpool 22/02/1921 54 26/02/1921 R Jones
338 Catherine Williams Bryngwynt Chwilog 11/03/1921 84 14/03/1921 D Roberts
339 Robert Griffith Penybont 17/03/1921 46 15/03/1921
340 Robert Roberts Tyncoed Uchaf 22/04/1921 74 26/04/1921
341 Ann Jones Hendy Fourcrosses 05/07/1921 64 08/07/1921
342 John David Jones Inn Farm Chwilog 18/07/1921 54 22/07/1921
343 John Jones Glanywern Chwilog 28/07/1921 85
344 Margaret Ann Jones Feathers Llanystumdwy 26/08/1921 56
345 Thomas Jones Fron Chwilog 29/08/1921 27
346 Elizabeth Ann Roberts Bryngolau Abererch 09/09/1921 16
347 Thomas Lloyd Williams Bryngwynt Chwilog 24/10/1921 23
348 Hugh Williams Frochas Bodfean 10/12/1921 74
349 John Tyson Roberts Penygroes 10/01/1922 60
350 Elizabeth Griffiths Marine Terrace Portmadoc 23/01/1922 67
351 David Jones Plas y Bryn Llanrhos Conway 09/02/1922 78
352 Henry Williams Llwynyforwyn 22/02/1922 65
353 John Jones 4 Glanywern Chwilog 28/02/1922 73
354 Elizabeth Thomas Nantglyn Llanystumdwy 04/03/1922 61
355 Margaret Lizzie Hughes Ynysywaen Llannor 10/03/1922 16
356 Ellen Roberts Llwyndwyfog 07/04/1922 90
357 Elizabeth Roberts Plas Hen 26/04/1922 79
358 Thomas Richards Tir Bach Rhoslan 22/05/1922 74
359 Mary Jones Plas Chwilog 29/05/1922 77
360 Mary Williams Tanyfron Chwilog 10/06/1922 79
361 Jane Davies Rhydygwystl 15/07/1922 57
362 Elizabeth Williams Maesgwyn Uchaf 25/07/1922 77
363 Hugh Jones Williams Rhosgyll Fawr Crossing 15/08/1922 29
364 Mary Elias Canton House Llanystumdwy 23/08/1922 50
365 Elen Jones Glanaber Chwilog 25/08/1922 28
366 Hugh Parry Ty Capel Isa Abererch 18/10/1922 69
367 Ann Jones Min y Mor Borthygest 24/11/1922 71
368 Hugh Jones Tyddyn Llanfaelrhys 27/11/1922 62
369 Laura Ellis Tynyffridd Llanystumdwy 26/12/1922 86
370 Thomas Williams Tegfan Chwilog 27/12/1922 24
371 William E Williams Bodarwen Chwilog 08/02/1923 63
372 Mary Jones Trallwyn Lodge 13/02/1923 42
373 William H Roberts Eifion House Fourcrosses 21/04/1923 67
374 Mary Jones Carstairas Road Fairfield 02/05/1923 59
375 Sophia Grace Roberts Brynhyfryd Chwilog 08/05/1923 37 R H Williams Chwilog
376 Robert Pritchard Pencraig Llanarmon 25/05/1923 83
377 Elizabeth Owen Felin Rhydygwystl 02/06/1923 73
378 O R Humphrey Roberts Tyncoed Abererch 09/06/1922 9m
379 Margaret Roberts Tanrallt Chwilog 23/06/1923 71
380 Robert Davies Inn Farm Chwilog 06/09/1923 76
381 Robert Parry Pantynrhos Rhoslan 22/09/1923 63
382 Mary Elizabeth Jones Plas Newydd Abererch 17/11/1923 40 20/11/1923 R H Williams Chwilog
383 Ann Williams Madryn Terrace Chwilog 01/12/1923 79 03/12/1923 R H Williams, W R Jones
384 Ellen Jones Pierce Rhosgyll Bach Llanystumdwy 17/12/1923 67
385 Ellen Hughes Turnpike Llanystumdwy 17/12/1923 81
386 Margaret Glenys Jones Tyddyn Berth Chwilog 10/01/1924 6m
387 Ceridwen Roberts Old Post Office Terrace Abererch 17/01/1924 3 18/01/1924 R H Williams
388 Daniel Griffiths Maenywern Llanystumdwy 08/03/1924 80
389 Kate Eva Griffiths Garregfrech Garndolbenmaen 10/03/1924 15m
390 Thomas Pritchard Llety Wyn Llanarmon 31/03/1924 68 738
391 Ann Williams Isallt Efailnewydd 01/04/1924 58
392 Peter Price Williams Glanrafon Farm Portmadoc 20/04/1924 2m
393 Jane Jones Penybryn Fourcrosses 21/08/1924 68
394 Humphrey Roberts Tai refail Pencarth 04/10/1924 69
395 Owen Jones Tanyglogwyn Abererch 10/10/1924 71
396 Hilda Williams Chapel House Abererch 17/10/1924 20m R H Williams
397 Maggie Roberts Bryngoleu Abererch 06/11/1924 27
398 Jane Griffith Mount Pleasant Pwllheli 17/11/1924 87 20/11/1924 R H Williams
399 John Williams Tyn Morfa Abererch 18/11/1924 67
400 William Jones Congo House Ynys 18/11/1924 ?
401 Jane Ellen Roberts Old Post Office Terrace Abererch 24/11/1924 4m 25/11/1924 R H Williams
402 Arfon Jones Glanafon Terrace Fourcrosses 05/12/1924 3w 06/12/1924 R H Williams
403 William Humphreys Gwylfa Chwilog 14/02/1925 82
404 Catherine Hughes Penygroes Cottage Llanystumdwy 19/02/1925 57
405 William Jones Padarn Criccieth 09/03/1925 78
406 Mary Rowlands Llaindelyn Rhosfawr 10/03/1925 72
407 William Hughes Ynys Llanarmon 19/03/1925 63
408 William Jones Ynyd Graianog Llanystumdwy 28/03/1925 67
409 Richard Jones Fron Chwilog 01/04/1925 66
410 Jane Hughes Caecoch Rhoslan 25/04/1925 87
411 Griffith Griffiths Penybont Chwilog 23/05/1925 49 25/05/1925 R H Williams
412 Jennie May Jones Tairefail Pencarth 08/07/1925 10m
412a Robert Hugh Williams Garreglwyd Chwilog 08/08/1925 7w
413 Lizzie Jane Jones Tairefail Pencarth 13/08/1925 27
414 Mary Roberts Tyncoed Abererch 23/09/1925 33 26/09/1925 R H Williams
415 William Roberts Royal Southern Hospital Liverpool 06/10/1925 39 09/10/1925 R H Williams
416 Rowland Edmunds Plasnewydd Abererch 08/01/1926 87 R H Williams
417 Hannah Jones Hen Efail Farm Chwilog 21/01/1926 72 R H Williams
418 Dorothy Evans C and A Infirmary Bangor 02/03/1926 33 R H Williams
419 William Owen Felin Rhydygwystl 06/04/1926 38
420 Mary Jones Bryngwynt Llanarmon 29/04/1926 69
421 John Jones Penybont Afonwen 11/05/1926 78
422 Mary Morgan Bodlondeb Chwilog 07/06/1926 61 09/06/1926 R H Williams
423 Eluned Gordon Williams 87 Low Row Lampeter South Wales 03/08/1926 14 R H Williams
424 Elizeus Williams 28 New Street Portmadoc 14/10/1926 59 15/10/1926 R H Williams, D Nicholson Eifion Wyn
425 Elizabeth Vaughan Jones Caerbraner Llanarmon 23/10/1926 66
426 Margaret Williams Middlesex Hospital 01/11/1926 35 04/11/1926 R H Williams
427 William Roberts Pencarth Llanystumdwy 15/11/1926 86 18/11/1926 R H Williams
428 Evan Jones Blaen cae Terrace Llanwnda 16/11/1926 60
429 Katie Roberts Talafon Shop Llanystumdwy 01/12/1926 38
430 Gwilym Roberts Jones Glanafon Terrace Fourcrosses 24/12/1926 19
431 Evan Owen Llwyn'r Eryr Llanystumdwy 06/01/1927 66
432 Hugh Jones Penbryn Villa Fourcrosses 11/01/1927 77
433 Kate Jones Tyddyn Cwcall Llanystumdwy 07/04/1927 61 11/04/1927 R H Williams
434 Richard Jones 25 Clynnog Road Penygroes 20/04/1927 87
435 Ellis Owen Belle View Llanystumdwy 22/04/1927 64
436 Ann Evans Tan Capel Llanystumdwy 03/05/1927 78
437 Humphrey Lewis Bryn Penrhyn Llanarmon 27/05/1927 71 R H Williams
438 Ebenezer Rowland Ewart Street Saltney Ferry 27/06/1927 35 01/07/1927 R H Williams
439 Ann Francis Fronerch Terrace Fourcrosses 22/07/1926 77
450 John Griffith Glanaber Chwilog 13/08/1927 75 16/08/1927 R H Williams
451 Jane Roberts Llwynmafon Park Llanycil 01/09/1927 4
452 Evan Evans Talybont Chwilog 15/09/1927 76
453 Llewelyn Jones Corporation Hospital Bootle 08/10/1927 21 11/10/1927 R H Williams
454 Jannet Williams Tanyfron Chwilog 15/10/1927 72 19/10/1927 Thomas Williams, R H Williams
456 Humphrey Wyn Griffith Glasfryn Fawr Llangybi 12/12/1927 22m
457 Mary Marr Congo House Ynys 14/12/1927 48
458 Robert Hughes Tyddyn Crythor Llanystumdwy 23/12/1927 74
459 Mary Griffith Castle House Fourcrosses 10/02/1928 62
460 Mary Griffith Bryntirion Chwilog 25/03/1928 81
461 Owen Jones 5 Madoc Street Fourcrosses 03/04/1928 41
462 Margaret Rosina Buck Chwilog 28/04/1928 ? 30/04/1928 R H Williams
463 Megan Owen Tynlon Plashen 06/06/1928 11m
464 Griffith John Thomas Meat Stores Fourcrosses 13/06/1928 ?
465 Humphrey Williams Tyngors Llanarmon 22/07/1928 95
466 Evan Jones Llys Eifion Rhoslan 03/09/1928 3m 05/09/1928 R H Williams
467 Margaret Griffiths Arvon House Fourcrosses 08/10/1928 43
468 Robert Hughes Jones 107 Rice Lane Walton 16/10/1928 51 18/10/1928 R H Williams
469 Jennie Jones C and A Infirmary Bangor 20/11/1928 22 24/11/1928 R H Williams
470 Grace Wynne Hughes Knowsley Road Wallasey 26/11/1928 42
471 Eliazer Parry Jones Bryngoleu Terrace Rhosfawr 25/01/1929 22
470a Ellen Jones Bryn Awelon Plasgwyn 13/02/1929 54
471a Ernest Pennant Williams Dolafon Chwilog 08/03/1929 23 12/03/1929 R H Williams
472 Annie Pritchard C and A Infirmary Bangor 09/03/1929 37
473 Margaret Louise Tyson Jones Albion House Rhosmaen Llandilo 07/04/1929 11 11/04/1929 R H Williams
474 Mary Williams Nantglyn Llanystumdwy 15/04/1929 72
475 Gwyneth Roberts Penrallt Plasdu 25/04/1929 11m
476 Samuel Roberts Talafon Llanystumdwy 27/04/1929 76
477 Catherine Edwards Caerferch Isa Llangybi 02/05/1929 24
478 William Jones Penrhyn Penychain 05/05/1929 61
479 Ellen Williams Bodalaw Chwilog 07/07/1929 65 11/07/1929 R H Williams
480 William Owen Jones Post Office Fourcrosses 11/07/1929 29
481 William Owen Williams Rorsedd Bach Llanarmon 13/08/1929 59
482 Ann Jones Cottage Hospital Caernarvon 23/08/1929 50 29/08/1929 R H Williams
483 Mary Hughes Dolafon Chwilog 09/09/1929 84
484 Catherine Jones Muriau Bach Rhoslan 10/09/1929 74
485 Margaret Pritchard Ebeneser Chapel House Fourcrosses 15/09/1929 66
486 Margaret Owen Trelan Pwllheli 11/10/1929 87 738
487 Margaret Griffiths Madryn Terrace Chwilog 23/11/1929 61
488 Jane Griffith Frondeg Chwilog 04/12/1929 68 09/12/1929 R H Williams
489 William Jones Ty Llwyd Garn 09/12/1929 43
490 Elizabeth Williams Station Cottage Llangybi 12/12/1929 76
491 Robert Williams 16 Princess Street Rhyl 30/12/1929 70
492 Robert Hughes Traian Chwilog 18/01/1930 65
493 Morris Jones Bryngoleu Terrace Rhosfawr 09/03/1930 27
494 Edward Owen Jones C and A Infirmary Bangor 15/03/1930 9
495 Olwen Davies Taiucha Chwilog 21/03/1930 23h
496 Griffith W Hughes Mela Llannor 04/05/1930 57
497 Laura Williams Brynllangedwydd Abererch 01/03/1930 55
498 Griffith Roberts Fronoleu Chwilog 13/06/1930 23 16/06/1930 R H Williams
499 Ellen Jones Talwrn Bach Llanbedr 02/09/1930 72
500 William Jones Hendy Fourcrosses 11/10/1930 78
501 Henry Thomas Argraig Fourcrosses 11/10/1930 69
502 Owen Edward Williams Ysgubor Hen Chwilog 09/11/1930 42
503 Jennie Francis 1 Victoria Terrace Fourcrosses 05/01/1931 22
504 Elizabeth Hughes Bungalow Afonwen 11/01/1931 74 14/01/1931 Richards Brynbachau
505 John Williams Tynlon Fawr Fourcrosses 21/03/1931 65 24/03/1931 H G Roberts Fourcrosses
506 Catherine Williams Tynlon Afonwen 26/03/1931 63 30/03/1931 Richards Brynbachau
507 Margaret Jane Jones 363 Caernarvon Road Bangor 29/03/1931 23 02/04/1931 J Lloyd Jones Criccieth
508 Jane Jones Tairefail Pencarth 29/03/1931 61 02/04/1931 H R Williams Chwilog
509 John Cadwalader Jones Royal Southern Hospital Liverpool 04/04/1931 68 10/04/1931 R H Williams
510 Winifred Owens Madryn Arms Chwilog 13/04/1931 68 16/04/1931 R H Williams
511 Elizabeth Hughes Bodlondeb Chwilog 08/06/1931 61 12/06/1931 R H Williams
512 Owen Thomas Llwyanas Chwilog 24/07/1931 80
513 Elizabeth Jones Caecoch Rhoslan 17/08/1931 44
514 John Owen Jones Borthwen Caernarvon 04/10/1931 54 J Reed Garndolbenmaen
515 Mary Ann Roberts Pencarth Chwilog 30/12/1931 74 04/01/1932 J Reed Garndolbenmaen
516 Trevor Griffith Kilburn Avenue Eastham 16/01/1932 4 20/01/1932 T O Jones Edern
517 Elizabeth Evans Brynmarch Llanystumdwy 29/01/1932 86 02/02/1932
518 Annie Jones Henar Portmadoc 30/01/1932 76 03/02/1932
519 Griffith Williams Llwynanas Chwilog 13/02/1932 27 17/02/1932 R H Williams
520 Hugh Jones Bryn Goleu Criccieth 22/02/1932 84
521 Jane Williams Jones Chappells Terrace Lichfield 01/03/1932 37 05/03/1932
522 Robert Jones Tre Werin Chwilog 13/03/1932 81 18/03/1932 H R Williams
523 Thomas Jones Ty Capel M C Chwilog 23/03/1932 50 26/03/1932 R Jones Talysarn
524 Rachel Ellen Hughes St Helen's Nursing Home Swansea 12/04/1932 29
525 William Parry Jones Bryn Seiont Hospital Caernarvon 15/04/1932 42
526 Elizabeth Jane Jones Southern Hospital Liverpool 06/05/1932 44 09/05/1932 Ogwen Griffiths Rhyl
527 Richard James Pugh Southern Hospital Liverpool 12/05/1932 26 16/05/1932 Richards Brynbachau
528 Dorothy Jones Penygroes Llanystumdwy 17/06/1932 84 20/05/1932 H R Williams
529 Dorothy Roberts Penrallt Plasdu Chwilog 20/07/1932 16m 23/07/1932 R J George
530 Maria Hughes Turnpike Penygroes 02/08/1932 ? 04/08/1932
531 Ellen Griffith Fronerch Terrace Fourcrosses 11/09/1932 73
532 Griffith Ifor Hughes C and A Infirmary Bangor 28/09/1932 16 R J George
533 William Llywelyn Williams Tai'r Efail Pencaerau 05/10/1932 11m 10/10/1932
534 Lena Evans Griffith Garreg Frech Dolbenmaen 04/12/1932 14 08/12/1932
535 Alun Parry Plas Belle Fourcrosses 21/12/1932 ? 24/12/1932 R H Williams
536 Sydney Humphreys Tanyffordd Tydweiliog 29/12/1932 77 02/01/1933 H R Williams
537 John Owen Llwyn yr Eryr Llanystumdwy 15/01/1933 79
538 David Owen 8 Glanywern Chwilog 20/01/1933 88 24/01/1933 R H Williams
539 Ellen Jones Refail Plashen Chwilog 01/02/1933 47
540 John Griffith Glasfryn Terrace Pencaenewydd 10/02/1933 74
541 William Griffith C and A Infirmary Bangor 11/03/1933 60 14/03/1933 R H Williams
542 Rees Thomas Prichard Leeds House Chwilog 05/03/1933 83 10/03/1933 R H Williams
543 William Williams Nantglyn Llanystumdwy 17/03/1933 76 21/03/1933 J Lloyd Jones Criccieth 718
544 William Williams Glanfa Chwilog 30/03/1933 49 03/04/1933 R H Williams
545 Robert Williams Tyngors Llanarmon 14/04/1933 73
546 Margery Roberts Frondeg Chwilog 04/08/1933 71 07/08/1933 R H Williams
547 Evan Griffith Hughes Talybont Chwilog 10/08/1933 26 14/08/1933
548 Thomas John Griffith Tai Newyddion Llanystumdwy 26/09/1933 ? 28/09/1933
549 Helen Moreton Davies Angorfa Pencaenewydd 05/10/1933 67 10/10/1933
550 Robert Griffith Bryn Afon Pencaenewydd 17/11/1933 77 21/11/1933 W Lewis Jones
551 Evan Jones Gwynfryn Drive Llanystumdwy 19/10/1933 60 24/10/1933
552 Griffith Meirion Hughes Merion Terrace Beddgelert 06/11/1933 4m 10/11/1933
553 Ann Jones Penybont Chwilog 16/11/1933 86 20/11/1933 T O Jones Edern
554 Margaret Roberts Madryn Villa Chwilog 24/12/1933 79 28/12/1933 R H Williams
555 John Jones Bryngwynt Chwilog 10/01/1934 84 13/01/1934 R H Hughes
556 Jane Evans Anglesey Hotel Caernarvon 04/02/1934 72 07/02/1934
557 Ann Jones 10 Arvonia Terrace Criccieth 05/02/1934 64 09/02/1934
558 Arthur Davies Brynafon Pencaenewydd 15/02/1934 29 20/02/1934 R H Hughes
559 Dorothy Jones Morannedd Fourcrosses 24/02/1934 74 28/02/1934 J A Parry
560 Anne Williams Hafoty Rhoslan 09/03/1934 27 13/03/1934 R H Williams 824
561 Iola Pritchard Minymor Penygroes 22/04/1934 4m 26/04/1934 R H Williams
562 Mary Price Gwagynoe Chwilog 23/04/1934 88 27/04/1934 R H Williams
563 Catherine Williams Parciau Pencaenewydd 08/05/1934 70
564 Morris Williams Bryn Eifion Pencaenewydd 10/05/1934 68 14/05/1934
565 Griffith Hughes Talybont Chwilog 13/05/1934 60 16/05/1934
566 David Williams Tai Uchaf Chwilog 20/07/1934 81
567 John Jones Feathers Llanystumdwy 23/09/1934 65 26/09/1934 R H Williams
568 Janet Jones Bryngoleu Terrace Fourcrosses 03/10/1934 62 06/10/1934 J Alwyn Parry
569 Mary Jones Hafoty Rhoslan 01/11/1934 73 06/11/1934 J M Reed
570 Keturah Roberts Tai'r Efail Pencarth 12/11/1934 74 16/11/1934 R H Hughes
571 Jane Thomas Gwynle Chwilog 25/11/1934 79
572 Elizabeth Griffith 3 Glasfryn Terrace Pencaenewydd 29/11/1934 71 05/12/1934 R H Hughes
573 John Cadwaladr Povey 9 Glanywern Chwilog 01/12/1934 51 05/12/1934 R H Hughes
574 Mary Jane Williams Eryri Hospital Caernarvon 31/01/1935 43 05/02/1935 J Lloyd Jones Criccieth
575 John Jones Hafoty Rhoslan 20/02/1935 56 23/02/1935
576 Morgan David Idwal Lloyd 27 Southcourt Road Cardiff 04/03/1935 45 07/03/1935 R H Williams
577 Rachel Wyn Davies 8 Knowsley Road Wallasey 02/04/1935 72 05/04/1935 R H Hughes
578 William Edwards Elias Brynrhydd Chwilog 23/04/1935 6m 26/04/1935 R H Hughes
579 Phillip Davies Y Bwthyn Chwilog 07/06/1935 71 11/06/1935 R H Hughes
580 Mary Ellen Thomas Meat Stores Fourcrosses 16/07/1935 45 18/07/1935 R H Williams
581 Sarah Jones 24 Bangor Street Caernarvon 21/07/1935 63 23/07/1935 Humphrey Ellis C'von
582 Thomas Henry Williams Ty'n Lon Fawr Fourcrosses 24/08/1935 80 28/08/1935 Alwyn Parry
583 Jane Catrin Williams Mental Hospital Denbigh 01/09/1935 51
584 Ann Williams 1 Afonwen Terrace Chwilog 15/10/1935 75 19/10/1935 R Jones Talysarn
585 Elizabeth Catherine Jones Manchester House Chwilog 21/10/1935 66 24/10/1935 R H Williams
586 Agnes Parry Jones Awelfryn Chwilog 26/10/1935 2w 29/10/1935 R H Williams
587 Pierce Jones Stanley Hospital Liverpool 15/11/1935 65 19/11/1935 R H Williams
588 Dorothy Evans Llwynderw Penmorfa 28/11/1935 77 30/11/1935
589 Meurig Thomas 8 Glanywern Chwilog 26/11/1935 7w 29/11/1935 R H Williams
590 Griffith Jones Mur Cwt Lloer Chwilog 08/12/1935 81 11/12/1935 R H Williams
591 Idwal Williams Glanislwyn Criccieth 02/01/1936 46
592 Catherine Jones Pencaemelyn Llanystumdwy 06/01/1936 62 10/01/1936
593 John Rowlands Memorial Hospital Portmadoc 07/01/1936 81
594 Harry Roberts Pencraig Chwilog 27/01/1936 67 31/01/1936 R H Williams
595 Richard George Thompson Bryn Seiont Hospital Caernarvon 26/01/1936 37 30/03/1936 J Lloyd Jones Criccieth
596 Omri Jones Pendyffryn Hall Dwygyfylchi 29/03/1936 28 02/04/1936
597 Mary Jones 112 High Street Portmadoc 01/04/1936 60 04/04/1936
598 Ellen Hughes Tanyfron Chwilog 17/04/1936 86 21/04/1936
599 Morris Jones Murcwtlloer Chwilog 09/04/1936 78 14/04/1936 R H Williams
600 Margaret Roberts Cae'r efail Rhoslan 26/04/1936 81 30/04/1936
601 Mary Jones 4 Talybont Chwilog 20/05/1936 91 23/05/1936
602 Robert Jones 12 Menai Street Portdinorwic 10/06/1936 60
603 William Williams Ty Hen Rhosneigr 20/06/1936 80 23/06/1936
604 Griffith Williams Cae Morfa Uchaf Pontllyfni 10/07/1936
605 Kate Williams Llwynanas Chwilog 26/07/1936 59 30/07/1936 R H Williams
606 Alun Jones Ty Newydd Plasdu Chwilog 08/08/1936 6w 10/08/1936 R H Williams
607 Catherine Rowlands Trygarn Chwilog 08/08/1936 80
608 Robert Evans C and A Infirmary Bangor 13/08/1936 82 17/08/1936
609 Margaret Williams Garreglwyd Chwilog 22/08/1936 69 25/08/1936
610 Jane Jones 15 Trent Valley Road Lichfield 02/09/1936 69
611 Laura Williams 10 Glanywern Chwilog 04/09/1936 55
612 Evan Roberts Aelybryn Chwilog 10/09/1936 74 14/09/1936 R H Williams
613 William Owen Roberts Cefn Coed Chwilog 03/10/1936 76 07/10/1936 W D Jones
614 Thomas Jones 10 Arvonia Terrace Criccieth 24/10/1936 63
615 Elizabeth Jones Murcwtlloer Chwilog 25/10/1936 85
616 Elizabeth Williams Brynbachau Chwilog 28/10/1936 72
617 Elizabeth Pritchard Penybryn Llanystumdwy 16/12/1936 69 19/12/1936 W D Jones
618 Richard Thomas Gwyndy Chwilog 15/01/1937 52 19/01/1937 R H Williams
619 John Evans Glaslyn Factory Prenteg 21/01/1937 80 25/01/1937
620 Hugh Roberts Thomas Llwyndyrus Farm Fourcrosses 28/01/1937 2 02/10/1937 T O Jones Edern
621 Robert Williams Brynllyngedwydd Fourcrosses 02/02/1937 84
622 Richard Lloyd Glyddyn Mawr Fourcrosses 06/02/1937 75
623 John Thomas Jones Pencaemelyn Llanystumdwy 06/02/1937 69
624 Rebecca Thorburn Jones Brythonfa Rhoslan 15/02/1937 53
625 Elizabeth Jones Eryri Hospital Caernarvon 22/02/1937 83 27/02/1937 Robert Williams Caernarvon
626 Annie Pritchard 1 Station Cottages Llangybi 20/03/1937 52
627 Robert Williams 5 Talybont Chwilog 06/04/1937 82 R H Williams
628 William Griffith Cartref Ala Road Pwllheli 08/04/1937 69 12/04/1937
629 Jane Jones Brynmor Chwilog 11/04/1937 70 14/04/1937 R H Williams
630 Richard Williams Tyddyn Dwn Fourcrosses 25/05/1937 84
631 Margaret Griffith Penybont Chwilog 06/06/1937 94 10/06/1937 R H Williams
632 Meredith Evans Highlands Criccieth 07/06/1937 83
633 Thomas Williams Bron Castell Criccieth 15/06/1937 76 J W Jones Criccieth
634 William Jones Frondirion Llanfair 25/06/1937 68 29/06/1937
635 Robert John Roberts St David's Hospital Bangor 03/07/1937 36
636 John Jones Tyddyn Cwcall Rhoslan 21/07/1937 67
637 Elizabeth Pritchard Bryn Morfa Caernarfon 01/08/1937 82 Evans Pendref C'von
638 Ann Roberts Cottage Hospital Hoylake 13/09/1937 75 16/09/1937
639 Henry Owen Jones Royal Infirmary Liverpool 01/09/1937 61 04/09/1937 W D Jones
640 Richard R Pritchard Bryn Castell Llangybi 02/11/1937 68 05/11/1937
641 Sarah Ellis 5 Afonwen Terrace Chwilog 11/09/1937 74 15/09/1937 Richards Brynbachau
642 Enid Evans St David's Hospital Bangor 09/04/1938 2d
643 Mary Jones Trewerin Chwilog 22/04/1938 61 26/04/1938 W D Jones
644 Islwyn Jones Llys Eifion Garndolbenmaen 25/04/1938 11 28/04/1938
645 Griffith Owen Glanllynnau Chwilog 25/03/1938 59 30/03/1938 W D Jones
646 Robert Edward Davies 8 Knowsley Road Wallasey 28/05/1938 72 01/06/1938 Aeron Davies
647 Jane Lloyd Hughes Bron Rhiw Chwilog 03/07/1938 67 07/07/1938 W D Jones
648 Elizabeth Williams Bryn Hafod Chwilog 24/07/1938 75 27/07/1938 W D Jones
649 Ann Griffith 2 Tai Newyddion Llanystumdwy 02/08/1938 82 06/08/1938 J Lloyd Jones Criccieth
650 Jane Roberts Jones T B Hospital Llangefni 03/08/1938 32 06/08/1938 R H Williams
651 Griffith Jones Llwyn Helyg Llangybi 18/08/1938 74 22/08/1938 R H Williams
652 Hugh Roberts Jones Maerdy Road Maerdy 25/08/1938 63 30/08/1938 R Jones Talysarn
653 Richard Williams Rhosgyll Fawr Crossing 26/08/1938 74 J M Reed Garn
654 Ann Hughes Ty Capel Isaf Chwilog 31/08/1938 57 R H Williams Chwilog
655 Jane Pritchard 11 Madryn Terrace Chwilog 09/09/1938 73
656 David Robert Jones Cefncoed Chwilog 02/10/1938 80 05/10/1938 W D Jones
657 Ann Williams Ty Capel Uchaf Abererch 04/10/1938 77 07/10/1938 R H Williams
658 Catherine Williams Tyn Gors Llanarmon 12/10/1938 71 15/10/1938 W D Jones
659 Gwyndaf Jones County Hospital Bangor 21/12/1938 2d
660 Mary Williams Rorsedd Bach Chwilog 28/01/1939 72
661 Robert Jones Bro Helen Caernarvon 29/01/1939 70
662 John Griffith Jones 9 Madoc Street Fourcrosses 03/02/1939 49
663 Margaret Buck Dolwen Chwilog 06/02/1939 54
664 Richard Williams Mona View Nevin gynt Llwynanas 08/02/1939 72
665 Dora Griffith Garddu Fawr Llangybi 03/03/1939 62 07/03/1939 Alwyn Parry
666 Margaret Elias Jones 22 South Penrallt Caernarvon 05/03/1939 7
667 Dorothy Jones Cartref Ala Road Pwllheli 10/03/1939 79 13/03/1939 J M Roberts
668 Jane Griffith Dulwyn Llanarmon 11/03/1939 62 15/03/1939 R H Williams Chwilog
669 Moses Jones Morannedd Fourcrosses 23/03/1939 81
670 Edward Pugh Bungalow Afonwen 20/04/1939 64
671 Robert Pritchard 11 Madryn Terrace Chwilog 25/04/1939 90 30/04/1939 J Roberts Jones Pwllheli
672 Alice Owen 8 Glanywern Chwilog 07/05/1939 93 11/05/1939 R H Williams Chwilog
673 John Morris Rowlands C and A Infirmary Bangor 13/06/1939 4
674 Sarah Myfanwy Jones West View Fourcrosses 11/06/1939 23 14/06/1939 Alwyn Parry Fourcrosses
675 Robert Roberts Islwyn Llanystumdwy 20/06/1939 88 23/06/1939 R H Williams Chwilog
676 Laura Wyn Griffith County Hospital Bangor 21/06/1939 40 24/06/1939
677 Edward Turner Payne 56 Granville Road Liverpool 02/07/1939 73 06/07/1939 R H Williams Chwilog
678 Ann Evans Highlands Criccieth 18/07/1939 89 20/07/1939
679 William Pritchard Henbont Road Criccieth 18/08/1939 72 21/08/1939
680 Catherine Owen 4 Madoc Street Fourcrosses 19/08/1939 58 22/08/1939
681 Laura Jane Roberts Cefn Coed Chwilog 26/08/1939 73
682 Gwynedd Davies Bryngoleu Pwllheli 29/08/1939 48
683 Griffith Pritchard Glanfa Chwilog 21/09/1939 75
684 William Pierce Rhyl 26/09/1939 64
685 David Jones Tanygraig Plasgwyn Road 05/11/1939 69 Alwyn Parry Fourcrosses
686 William Jones Hyfrydle Chwilog 03/01/1940 84 06/01/1940 R H Williams Chwilog
687 John Griffith Penybryn Chwilog 10/01/1940 77 13/01/1940 R H Williams Chwilog
688 Evan Richard Williams Islwyn Chwilog 13/02/1940 78 17/02/1940 W D Jones Chwilog
689 Morris Jones Caenewydd Pencaenewydd 18/02/1940 2d 753
690 Sarah Owen 82 High Street Criccieth 04/03/1940 71 09/03/1940 J Lloyd Jones Criccieth
691 William Roberts 1 Glanywern Chwilog 04/03/1940 72 09/03/1940 R H Williams Chwilog
692 William Jones Muria Bach Rhoslan 15/03/1940 73
693 John Adams Clogwyn Bach Plasgwyn 25/03/1940 71 R H Williams Chwilog
694 Ann Roberts Clogwyn Llwyd Plasgwyn 01/04/1940 63 R H Williams Chwilog
695 Griffith Roberts Tanrallt Afonwen 05/06/1940 72
696 Hugh Roberts Berth Llanllyfni 09/06/1940 74
697 Elizabeth Jones 3 Taleifion Garn 13/06/1940 73
698 Evan Roberts Meiriondy Fourcrosses 22/06/1940 70 26/06/1940 A J George Tyddynshon
699 Mary E Roberts Mental Hospital Denbigh 24/07/1940 40 27/07/1940 W D Jones Chwilog
700 Janet Jones Muria Bach Rhoslan 16/08/1940 78 20/08/1940
701 Hanah Jones 11 Glanywern Chwilog 19/09/1940 75 23/09/1940 W D Jones Chwilog
702 Thomas Jones 2 Bryngoleu Terrace Rhosfawr 04/10/1940 70
703 Elizabeth Alice Jones 10 Madoc Street Fourcrosses 22/09/1940 63
704 Rahel Williams West View Fourcrosses 26/01/1941 26 29/01/1941 Alwyn Parry Fourcrosses
705 Thomas Jones Hen Efail Chwilog 26/02/1941 90 01/03/1941 W D Jones
706 Evan Jones Ty'nrhos Chwilog 28/03/1941 77 03/03/1941 R H Williams
707 Sarah Hughes 41 North Street Pwllheli 10/02/1941 74 14/02/1941
708 Rhiannon Williams Glynafon Chwilog 31/03/1941 8m 03/04/1941 R H Williams
709 Margaret Jones Gorffwysfa Chwilog 01/04/1941 94 04/04/1941 R H Williams
710 Owen Davies Gorffwysfa Pencaenewydd 28/05/1941 78 31/05/1941
711 Ann Jones Felin Chwilog 29/06/1941 79 01/07/1941 R H Williams
712 Margaret Ellen Morris Brynteg Brynbachau 14/07/1941 66 17/07/1941 Richards Brynbachau
713 William Williams Refail Rhoslan 30/09/1941 77 04/10/1941 R H Williams
714 Joseph Evans Glanfa Chwilog 15/10/1941 72 18/10/1941 W D Jones
715 Laura May Adams Isolation Hospital Bangor 25/11/1941 21
716 John Thomas County Hospital Bangor 16/12/1941 1d 19/12/1941 R H Williams
717 Geraint Thomas County Hospital Bangor 28/12/1941 1w 29/12/1941 R H Williams
718 Goronwy Hughes Military Hospital Colchester 14/01/1942 21 19/01/1942
719 Robert Owen Williams C and A Infirmary Bangor 20/01/1942 46 24/01/1942 W D Jones
720 Jane Lloyd Pengamfa Bach Fourcrosses 30/01/1942 68 04/02/1942 Alwyn Parry
721 Mary Ann Roberts Wernol Chwilog 01/02/1942 71 04/02/1942 W D Jones
722 Anne Jones Tanyclogwyn Abererch 09/02/1942 87 Idris Jones Brynbachau
723 Eirwen Lloyd Jones Ty'n coed ucha Chwilog 08/03/1942 9m
724 Sydna Parry Pantyrhos Rhoslan 16/03/1942 79
725 Griffith Owen 4 Madryn Terrace Chwilog 25/03/1942 52
726 Mary Jones Syntur Rhoslan 17/04/1942 79 21/04/1942
727 John David Jones Compton House Chwilog 30/04/1942 5w 02/05/1942 J Mostyn
728 Owen Elias Penbryn Pencoed Chwilog 24/05/1942 86 27/05/1942 W D Jones
729 Elizabeth Parry 4 Madryn Terrace Chwilog 27/05/1942 85 30/05/1942 R H Williams
730 Norman Lloyd Jones Plasdu Chwilog 10/06/1942 15m 13/06/1942 J Mostyn
731 Laura Roberts Brynmawr Sardis Llanaelhaiarn 23/07/1942 62
732 Sydney E Williams Tanyfron Chwilog 15/09/1942 42 R H Williams
733 David Hughes New Hospital Maesdu Llandudno 21/09/1942 74 23/09/1942 W D Jones
734 Jane Jones 17 West End Parade Pwllheli 25/09/1942 71
735 John Jones Isallt Caerffynnon Llanystumdwy 19/12/1942 84
736 Joseph Jones Bryn Refail Chwilog 20/01/1943 74 23/01/1943 W D Jones
737 Ann Jones Bodalaw Chwilog 14/02/1943 76 17/02/1943 W D Jones
738 Daniel Evans Brynmarch Ynys 17/02/1943 94 20/02/1943 J M Reed Garn
739 Alice Gray Jones 20 College Road Bangor 17/04/1943 90 28/04/1943 Alwyn Parry
740 Owen Roberts The Delph Daresbury 27/04/1943 59 30/04/1943 Alwyn Parry
741 Griffith Davies Gerallt Chwilog 30/05/1943 71
742 Mary Roberts Tyddyn Mawr Chwilog 05/07/1943 69 08/07/1943 W D Jones
743 Owen Roberts Cartref Ala Road Pwllheli 29/07/1943 63 31/07/1943 R H Williams
744 John Evans Glyddyn Mawr Fourcrosses 29/07/1943 54 02/08/1943
745 Taliesyn Gray Jones Gromlech Fourcrosses 13/09/1943 53 15/09/1943 J Alwyn Parry
746 Catherine Pritchard Brynbachau Chwilog 16/09/1943 76
747 Richard Owen County Hospital Bangor 27/09/1943 63
748 Margaret Williams Glanrafon Criccieth 13/10/1943 91
749 Elizabeth Parry 3 Madryn Terrace Chwilog 25/10/1943 88
750 Elizabeth Thompson 31 High Street Criccieth 19/11/1943 41 23/11/1943
751 John E Edwards Cefn Cae'r Ferch Llangybi 25/11/1943 83 29/11/1943 R J Powell Nantlle
752 John Jones C and A Infirmary Bangor 28/12/1943 78 01/01/1944 W D Jones
752a David Owen 4 Madoc Street Fourcrosses 06/01/1944 64
753 Ann Jones Gromlech Fourcrosses 13/01/1944 78
754 Margaret Jones Ynysgrianog Ynys 17/01/1944 63
755 Kate Williams Plas-y-Nant Chwilog 23/01/1944 62
756 John Jones Bryn March Ynys 27/02/1944 45
757 Robert Hughes Tanyfron Llangybi 06/03/1944 29
758 Morris Roberts Beudy Newydd Llangybi 24/03/1944 76
759 Thomas Jones 2 Glanywern Chwilog 25/03/1944 63
760 Mary Roberts Eifion House Fourcrosses 10/06/1944 80
761 John Morse Arosfa Chwilog 10/06/1944 78
762 Robert Lloyd Williams Bryngwynt Chwilog 16/06/1944 66
763 Hugh Jones West View Fourcrosses 01/08/1944 34
764 Dora Roberts C and A Infirmary Bangor 20/08/1944 81 23/08/1944 R H Williams
765 Martha Williams Argraig Sarn 31/08/1944 79
766 Mary Elizabeth Prichard Bryn Melyn Chwilog 24/09/1944 91 26/09/1944 R H Williams
767 Griffith Jones Ty'nrhos Chwilog 14/10/1944 44
768 Mary Roberts Aelybryn Chwilog 01/11/1944 04/11/1944 R H Williams
769 Ellen Jane Roberts County Hospital Bangor 16/11/1944 54
770 Elizabeth Williams Ivy House Llanystumdwy 13/01/1945 83 17/01/1945 Idris Williams Penygroes
771 William Roberts Maesgwyn Uchaf 17/02/1945 56
772 Sarah Jones Pantycelyn Llaniestyn 20/02/1945 29
773 Mary Ellen Humphreys Ty'n Llannor Fawr Fourcrosses 22/02/1945 76
774 William Owen Griffith Stanley Hospital Liverpool 23/02/1945 54
775 David Davies Jones Bodfair Chwilog 18/03/1945 79
776 Gwen Roberts Hughes Erskine Hotel Conway 26/03/1945 46
777 Owen Prys Griffith Bryn Seiont Hospital Caernarvon 19/07/1945 39
778 Mary Hughes Rynys Chwilog 28/07/1945 85
779 John Wyn Roberts C and A Infirmary Bangor 23/08/1945 2
780 Thomas Ellis Llwynderw Chwilog 12/10/1945 52
781 Henry Ifor Jones Nythfa Llanystumdwy 16/10/1945 41
782 Rachel Jones County Hospital Bangor 11/11/1945 71
783 Joanna Parry Kingshead Street Pwllheli 16/12/1945 51
784 William Williams Isallt Efailnewydd 14/01/1946 78
785 Hywel Lunt Jones County Hospital Bangor 15/01/1946 8
786 William Roberts Gwelfor Chwilog 16/03/1946 85 R H Williams
787 Evan Roberts Llys Afon West End Pwllheli 20/03/1946 66
788 Humphrey Williams Gelli Hir Chwilog 20/03/1946 74
789 John Morris Jones late Madryn Arms Chwilog 21/03/1946
790 Ellen Jones 1 Eifion Terrace Fourcrosses 55
791 Owen John Richards Arlas Chwilog 04/06/1946 65 07/06/1946 R H Williams, R J Davies
792 David Davies Fronoleu Chwilog 13/07/1946 72 13/07/1946 R H Williams, R G Williams
793 Jane Edwards Bryngwydyn Chwilog 09/08/1946 79 12/08/1946
794 Humphrey Roberts Rorsedd Bach Chwilog 08/09/1946 37 11/09/1946 R J Davies
795 William Henry Hughes 41 North Street Pwllheli 25/10/1946 70 29/10/1946
796 Elias Lloyd Jones Garth Chwilog 21/11/1946 74 25/11/1946 R H Williams
797 Marian Wynne Jones County Hospital Bangor 03/12/1946 1w 05/12/1946
798 Robert Roberts Tynddol Llanystumdwy 03/12/1946 36 07/12/1946
799 Catherine Evans Factory Prenteg 31/12/1946 88 03/01/1947
800 Walter E Roberts Tyncoed Uchaf Chwilog 19/01/1947 67 22/01/1947 R J Davies
801 Charles Robert Griffith Tanybryn Mynydd Nefyn 07/02/1947 83 11/02/1947
802 Jane Jones Cartref Ala Road Pwllheli 07/02/1947 70 11/02/1947
803 Thomas R Jones Plasdu Chwilog 14/02/1947 18/02/1947 R G Williams
804 Elizabeth Ann Jones 33 Bro Helen Caernarvon 09/03/1947 80 18/03/1947
805 John Pritchard Brynbachau Chwilog 03/04/1947 82 05/04/1947 R J Davies
806 Elias Jones Bwlch Dwyfor Rhoslan 04/04/1947 86 08/04/1947 T J Williams
807 Elizabeth Tyson Jones Tabley Glan Conway 08/05/1947 62 12/05/1947 R H Williams
808 Mary Drake 154 High Street Portmadoc 14/05/1947 54 17/05/1947 Jenkins
809 Eliza Dobson Fourcrosses 20/06/1947 83 24/06/1947 A Thomas, R H Williams
810 Henry Jones Post Office Saron Llanwnda 29/06/1947 87 02/07/1947 W D Jones
811 Robert Jones Tanygraig Plasgwyn Road 10/07/1947 71 14/07/1947 Morgan Griffith
812 Catherine E Jones Lletty Chwilog 24/07/1947 42 28/07/1947 R J D, W O J, R H W
813 John Parry Jones Gromlech Fourcrosses 25/08/1947 82 28/08/1947 Morgan Griffith
814 Evan Williams C and A Infirmary Bangor 14/09/1947 42 18/09/1947
815 Gwladys Roberts Bronant Chwilog 17/09/1947 53 20/09/1947 R H Williams
816 Ann Russell 6 Tainewyddion Rhosfawr 11/12/1947 10w 15/12/1947 Father Cunningham
817 Maggie Jones Pontygof Botwnog 24/12/1947 50 29/12/1947 D R Pritchard Jones
818 Richard Roberts Bronant Chwilog 06/01/1948 84 10/01/1948 R H Williams
819 Emyr Gwyn Williams Haulfryn Chwilog 26/01/1948 2m 28/01/1948 R J Davies
820 William Williams Sand Street Pwllheli 26/01/1948 58 29/01/1948 Terry Thomas
821 Jenna Williams Gwynfryn 6 Cae Gromlech Fourcrosses 26/01/1948 42 29/01/1948 Terry Thomas
822 Jane Griffith Aeldrem Pencaenewydd 02/02/1948 77 06/02/1948 W R Jones
823 Sydney Owen Gwyddfor Pencaenewydd 08/04/1948 64 12/04/1948 R J Davies 754
824 Emily Jane Pritchard 30 High Street Tremadoc 04/05/1948 08/05/1948
825 Thomas Roberts Bryn Soar Chwilog 12/06/1948 89 16/06/1948 R J Davies, D W Jones
826 Thomas Owen Bronallt Fourcrosses 22/06/1948 74 26/06/1948 R J Davies
827 Hugh Owens 82 High Street Criccieth 01/07/1948 88 03/07/1948 J Ll Jones
828 Jane Catherin Jones Brynteg Chwilog 01/07/1948 68 03/07/1948
829 Robert Pritchard Cartref Ala Road Pwllheli 16/07/1948 65 20/07/1948 R H Williams
830 M A Foulkes Jones Sparta Chwilog 19/07/1948 77 22/07/1948 R H Williams
831 Sarah Roberts C and A Infirmary Bangor 13/11/1948 75 17/11/1948 R H Williams, R J Davies
832 Jane Williams Station Cottage Llangybi 19/12/1948 80 22/12/1948 H Jones
833 Jane Parry Llifon Fourcrosses 23/12/1948 65 27/12/1948 R J Davies
834 Thomas Jones 21 Roseberry Ave Llandudno 07/02/1949 71 08/02/1949 R H Williams, R J Davies
835 Arthur W Jones Bryn Gwyn Chwilog 04/02/1949 08/02/1949 R J Davies
836 Mary Ellen Jones 4 Talybont Chwilog 05/04/1949 59 08/04/1949 Idris Jones
837 Cadwaladr Jones Tanygraig Pwllheli 09/04/1949 69 10/04/1949 W Griffith
838 Jane Mary Morgans 25 Champion Road Upminster Essex 12/04/1949 57 15/04/1949 R J Davies
839 William Jones 3 Railway Cottage Afonwen 13/04/1949 78 16/04/1949 Terry Thomas
840 Dorothy Jane Jones Angorfa Pencaenewydd 30/04/1949 63 04/05/1949 R J Davies
841 Margaret Roberts Meriandy Fourcrosses 09/05/1949 78 12/05/1949 R J Davies, R H Williams
842 William Thomas 6 Afonwen Terrace Chwilog 17/05/1949 76 20/05/1949 R H Williams, R J Davies
843 Laura Jane Green Dryll Criccieth 23/05/1949 69 26/05/1949
844 Jane Pritchard Min-y-Mor Chwilog 09/08/1949 46 13/08/1949 R J Davies
845 John Owen Jones Hafan Chwilog 10/11/1949 47 14/11/1949 R H Williams, R J Davies
846 Ellen Parry Tanyfron Llangybi 19/12/1949 66 21/12/1949 D T Davies
Entries Per Page
Displaying Page of