Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Cofrest / Register Reference
  • ENW - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • CYFENW - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • PRESWYLFOD - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • MA - Dyddiad Marw / Date of Death
  • O - Oed / Age
  • CL - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • GWE - Person wnaeth gynnal y seremoni / Person performing ceremony
  • RH - Rhif y Bedd / Grave Number
  • NOD - Nodiadau / Notes
ID
ENW
CYFENW
PRESWYLFOD
MA
O
CL
GWE
RH
NOD
847 Laura Hughes 3 Withington Road Wallasey 31/12/1949 71 04/01/1950
848 Catherine Watkins Erica Chwilog 12/01/1950 91 17/01/1950
849 Griffith Griffiths 2 Treflan Fourcrosses 31/01/1950 75 02/02/1950
850 Griffith Roberts Wernol Chwilog 26/02/1950 82 02/03/1950 R J Davies, R H Williams
851 John Parry Jones Maes Pwllheli 02/04/1950 75 05/04/1950 G R Jones
852 John Smith 49 Brookland Street Wigan 03/04/1950 73 06/04/1950 A J C, R J W
853 Morris Elias Gwynle Chwilog 05/05/1950 83 10/05/1950 R J Davies, R H Williams
854 Katherine Griffiths 7 Mountain Ash Road Abercynon 13/05/1950 86 17/05/1950 J Owen
855 Morris Williams Dolafon Chwilog 06/07/1950 76 11/07/1950 R J Davies
856 Owen Owens Belmont House Llanberis 22/07/1950 84 25/07/1950 J R Mathias
857 Grace A Jones Talafon Chwilog 19/08/1950 69 22/08/1950 D T Davies
858 Jane Griffith Dulwyn Chwilog 21/08/1950 66 24/08/1950 Idris Jones
859 Mary Jones 11 Glanywern Chwilog 26/09/1950 77 30/09/1950 R H Williams
860 Jane Davies Gerallt Chwilog 18/10/1950 72 21/10/1950 R J Davies
861 Elizabeth Jones Bronallt Garndolbenmaen 14/11/1950 69 17/11/1950 J J Davies
862 Robert Lloyd Pengamfa Fourcrosses 01/11/1950 87 04/11/1950 R H Williams
863 Annie Williams 28 New Street Portmadoc 24/11/1950 80 27/11/1950 R H Williams
864 Hugh David Jones Talafon Chwilog 06/12/1950 73 09/12/1950 D J Davies
865 David Watkins 4 Tregarn Penacaenewydd 10/01/1951 76 12/01/1951 R Jones
866 Ioan Glyn Hughes East View Fourcrosses 17/01/1951 30 20/01/1951 W O Roberts
867 Mary Griffith Perthi Fourcrosses 23/01/1951 72 26/01/1951 R H Williams
868 Rachel Jones Gorffwysfa Chwilog 15/02/1951 78 19/02/1951 R H Williams
869 Ann Davies Taleifion Chwilog 24/03/1951 73 27/03/1951 R H Williams
870 John Griffith Arddol Morfa Nevin 12/04/1951 73 16/04/1951
871 John Owen Jones Bodelen Chwilog 18/05/1951 70 21/05/1951 Tom Nefyn Williams
872 Richard Roberts Fronoleu Chwilog 02/06/1951 71 05/06/1951 R H Williams
873 Jane Roberts 7 Madoc Street Fourcrosses 25/06/1951 86 28/06/1951 W O Roberts, R H Williams
874 Margaret Ann Hughes Ty Capel Pentreuchaf 21/06/1951 71 25/06/1951 O J Griffith
875 Martha Jones Plas Du Chwilog 14/07/1951 46 18/07/1951 R G Williams, R H Williams
876 George Thomas Green Ty'n yr Ardd Nevin 25/07/1951 76 28/07/1951
877 Margaret J Elias Gwynle Chwilog 28/07/1951 78 02/08/1951 R J Davies, R H Williams
878 Mary Ann Griffith Ty Hwnt I'r Mynydd Clynnog 25/09/1951 84 28/09/1951 W O Roberts, R H Williams
879 Robert Ellis Llwyn Derw Chwilog 08/11/1951 87 12/11/1951 R H Williams, W Williams
900 Evan Williams Tynlon Farm Fourcrosses 14/01/1952 ? 17/01/1952 W O Roberts
901 Ellen Williams 4 Afonwen Terrace Chwilog 17/01/1952 77 21/01/1952 H Hughes
902 Jane Jones Bwlch Dwyfor Rhoslan 27/01/1952 74 31/01/1952
903 Griffith C Jones 10 Arvonia Terrace Criccieth 13/02/1952 88 16/02/1952 R Roberts
904 Mary Jones Mental Hospital Denbigh 11/03/1952 63 15/03/1952 R H Williams
906 Ellen Griffith Pwllheli Hospital Ala Road 12/03/1952 93 15/03/1952 R H Williams
907 Jane Ellen Jones Bryngwynt Chwilog 03/04/1952 65 07/04/1952 R Jones, R H Williams
908 Maggie G Jones Bryn Dewin Chwilog 07/05/1952 48 10/05/1952 R J Davies
909 Jean Hoadley St Columbus Hospital 12/05/1952 57 24/05/1952 R H Williams
910 Elizabeth Williams Gelli Hir Chwilog 23/05/1952 75 27/05/1952 W O Roberts
1001 William J Williams Ty Croes Pencarth Chwilog 03/06/1952 49 07/06/1952 Robert Jones
1002 Robert Owen 59 Abererch Road Pwllheli 09/06/1952 74 12/06/1952 H Hughes
1003 John Evans Rhedynog Ganol Chwilog 08/07/1952 80 11/07/1952 D T Davies, R H Williams
1004 Llewelyn Jones Tyddyn Ronnen Fourcrosses 17/07/1952 45 21/07/1952 W O Roberts
1005 John Maxwell Jones 79 Abererch Road Pwllheli 23/07/1952 66 26/07/1952 Tom Nefyn Williams
1006 Evan Roberts Eifion House Fourcrosses 04/08/1952 84 07/08/1952 W O Roberts
1007 Morris Richards Tir Bach Rhoslan 06/09/1952 73 10/09/1952
1008 Edward Williams Gwynfryn Chwilog 10/11/1952 76 13/11/1952 R H Williams, D J Davies
1009 William Pritchard Penybryn Chwilog 11/11/1952 90 14/11/1952 D J Davies, R Jones
1010 Thomas Emrys Roberts Pwllheli Hospital 14/11/1952 40 17/11/1952 W O Roberts
1011 Thomas Jones Rhos Ddu Ynys 15/11/1952 71 19/11/1952 D H Turner
1012 Thomas Price Williams 83 Shadsworth Road Blackburn 19/11/1952 59 24/11/1952 R H Williams, D J Davies
1013 Edith L Owen Whiteheven Chwilog 25/11/1952 74 29/11/1952 R H Williams, D J Davies
1014 Catherin Roberts 4 Afonwen Terrace Chwilog 05/01/1953 65 09/01/1953 H Hughes, Robert Jones
1015 Kate Hughes 29 Asherford Road S W 9 15/01/1953 76 21/01/1953 R H Williams
1016 William Davies Penarth Bach Chwilog 07/02/1953 82 11/02/1953 D J Davies, R H Williams
1017 Dorothy Ann Pierce Dolawen Penygarth Caernarvon 30/03/1953 77 02/04/1953 R H Williams
1018 Peter Thomas C and A Hospital Bangor 21/05/1953 48 26/05/1953 R G Williams, R H Williams
1019 Elfed Vaughan Francis Bryn Beryl Hospital Pwllheli 05/07/1953 2 08/07/1953 R H Williams
1020 Hugh Pugh Roberts C and A Hospital Bangor 06/07/1953 74 09/07/1953 R H Williams
1021 Hugh D Griffith Penbryn Pencoed Chwilog 09/07/1953 54 13/07/1953 William Williams
1022 Jane Hughes Murcwymp Chwilog 05/08/1953 76 08/08/1953 A J George
1023 William Francis Llifon House Fourcrosses 05/10/1953 70 08/10/1953 W O Roberts
1024 John Williams Bryn Llefrith Uchaf Chwilog 25/10/1953 64 28/10/1953 R H Williams
1025 Abner Hughes Murcwymp Chwilog 12/11/1953 86 16/11/1953 A J George, R H Williams
1026 Ann Hughes Traian Chwilog 01/12/1953 69 04/12/1953 D J Davies
1027 Richard P Roberts 12 Horringford Road Liverpool 03/12/1953 27 07/12/1953 R H Williams, D J Davies
1028 William Edward Evans Bryn y Neuadd Llanfairfechan 25/12/1953 79 29/12/1953 W O Roberts
1029 Ioan Lufy Jones Jewellers Maes Pwllheli 11/04/1954 51 15/04/1954 G R Jones
1030 Jane Mary Jones Tyddyn Mawr Chwilog 18/04/1954 42 21/04/1954 R H Williams
1031 David Lloyd Hughes Maelor General Hospital 19/04/1954 75 23/04/1954 R H Williams
1032 Robert E Griffith Garreg Frech Penmorfa 30/01/1954 63 03/02/1954 G Hughes
1033 Helen Ann Jones Tanrallt Abererch 08/02/1954 3m 11/02/1954 H Hughes
1034 Robert Williams 10 Glanywern Chwilog 10/02/1954 75 13/02/1954 D J Davies, R H Williams
1035 John Parry Tanyfron Llangybi 26/02/1954 68 03/03/1954 T D Davies
1036 Laura Jones 25 Warwick Road Bootle 29/03/1954 65 02/04/1954 R H Williams
1037 Mary Jones Bryn Eifion Pencaenewydd 06/04/1954 76 09/04/1954 R H Williams
1038 Margaret Price Gwag-y-Noes Chwilog 06/05/1954 68 10/05/1954 R H Williams
1039 Thomas Bevan Watkins Tan-yr-Allt Chwilog 20/06/1954 60 24/05/1954 H Hughes
1040 Roger Hughes Tyn-y-Fron Llangybi 10/07/1954 72 14/07/1954 R H Williams, D J Davies
1041 Morris Jones Plas Newydd Chwilog 17/09/1954 73 21/09/1954 R H Williams, D J Davies
1042 Humphrey Jones Bryn Beryl Hospital Pwllheli 04/10/1954 72 07/10/1954 H Owen
1043 Catherin Margaret Hughes Bryn Beryl Hospital Pwllheli 28/10/1954 61 30/10/1954 T D Williams
1045 Jane Griffith Tyn Gors Pencarth Chwilog 28/10/1954 84 02/11/1954 R H Williams
1046 William Walter Jones Shop Fawr Fourcrosses 29/11/1954 84 02/12/1954 W O Roberts
1047 William Evans Glyn South Beach Pwllheli 15/11/1954 68 17/11/1954 Tom Nefyn Williams
1048 Sarah Alice Williams North Wales Hospital Denbigh 16/11/1954 87 22/11/1954 R H Williams
1049 Winifred Owen Tyn Llan Llanystumdwy 04/12/1954 86 08/12/1954 R Roberts
1050 William Dobson 38 South Penrallt Caernarvon 12/12/1954 68 16/12/1954 W O Roberts
1051 John Jones Llwydiarth Chwilog 16/12/1954 85 20/12/1954 R H Williams
1052 Laura Jones Bryn Beryl Hospital Pwllheli 14/01/1955 63 19/01/1955 D J Davies
1053 John Morton Davies Pwllheli Hospital 24/01/1955 89 27/01/1955 W O Roberts
1054 Richard Williams C and A Hospital Bangor 27/01/1955 77 31/01/1955 R H Williams
1055 Kate Rowlands Bryn Beryl Hospital Pwllheli 28/02/1955 73 02/03/1955 W O Roberts
1056 Evan John Davies Bodannedd Chwilog 24/02/1955 47 28/02/1955 R H Williams
1057 David Roberts 7 Madoc Street Fourcrosses 08/03/1955 89 10/03/1955 W O Roberts
1058 Catherin Jones Wernol Cold Coch Road Old Colwyn 11/03/1955 76 14/03/1955 J W Williams
1059 Richard Elias Jones Bank House 810a High Road N12 17/03/1955 75 23/03/1955 J P Davies
1060 David Williams 35 North Street Pwllheli 31/03/1955 71 04/04/1955 O J Davies
1061 Margaret Richards Tir Bach Rhoslan 18/04/1955 77 22/04/1955 Robert Roberts
1062 Robert H Jones Brythonfa Rhoslan 07/05/1955 89 10/05/1955
1063 Jane Jones Llithfaen Fawr Llithfaen 15/05/1955 75 19/05/1955
1064 Rhys Adams C and A Hospital Bangor 03/06/1955 75 07/06/1955 T D Williams
1065 Mary Elizabeth Roberts Bryn Beryl Hospital Pwllheli 11/06/1955 50 14/06/1955 R H Williams, D J Davies
1067 Hugh Williams Tynylon Chwilog 19/06/1955 82 22/06/1955 H Hughes
1068 Harry Parry Glanddol Chwilog 13/07/1955 66 18/07/1955 D J Davies, R H Williams
1069 Catherin Jane Roberts Stanley Hospital Holyhead 02/08/1955 78 05/08/1955 R H Williams
1070 Katie Lloyd Hughes St Davids Hospital Bangor 08/08/1955 33 11/08/1955 D J Davies
1071 Hugh Jones Dwyfor Penrhos Road Bangor 15/08/1955 83 18/08/1955 W Jones
1072 Owen Jones Elusendy Llangybi 30/08/1955 73 01/09/1955 R Williams
1073 Janet Griffiths Bron y Garth Penrhyndeudraeth 31/08/1955 71 03/09/1955
1074 David Williams Hen Felin Llanystumdwy 05/09/1955 81 08/09/1955 R H Williams
1075 Ellen Griffith Ffatri Rhydygwystl Chwilog 21/09/1955 71 24/09/1955
1076 Owen Jones C and A Hospital Bangor 30/09/1955 73 01/10/1955 R H Williams
1077 Mary Alexandra Humphreys Bryn Beryl Hospital Pwllheli 01/10/1955 51 04/10/1955 H Hughes
1078 William Jones Cae Coch Rhoslan 27/10/1955 88 31/10/1955 R Roberts
1079 Ellen Thomas Fron Chwilog 27/11/1955 65 30/11/1955 D J Davies
1080 Richard Jones 11 Glanywern Chwilog 23/12/1955 82 26/12/1955 R H Williams
1081 John Morris Roberts Tynddol Llanystumdwy 01/02/1956 72 03/02/1956 W S Owen
1082 Robert Price Gwag-y-Noes Chwilog 02/03/1956 75 05/03/1956 R H Williams, D J Davies
1083 Laura Thomas Bryn Beryl Hospital Pwllheli 16/03/1956 91 20/03/1956
1084 Margaret Williams Tyngors Chwilog 19/03/1956 57 21/03/1956 D J Davies
1085 Thomas Williams Glandwr Llangybi Station 18/03/1956 75 22/03/1956 D J Davies, R H Williams
1086 Humphrey Jones Valley Hospital 26/04/1956 74 30/04/1956 D J Davies, R H Williams
1087 Robert Henry Roberts Chwilog Bach Chwilog 08/06/1956 70 11/06/1956 R H Williams
1088 Ellen Jones Noddfa Chwilog 26/06/1956 73 29/06/1956 D J Davies, R H Williams
1089 Evan Henry Lloyd Hafod Lon Fourcrosses 20/07/1956 69 24/07/1956 W O Roberts
1090 Griffith Jones Dolydd Chwilog 30/08/1956 78 03/09/1956 R H Williams, D J Davies
1091 Laura Jones Bryn Refail Chwilog 25/09/1956 87 28/09/1956 D J Davies, R H Williams
1092 Jane Adams Clogwyn Bach Llwynhudol 22/12/1956 88 27/12/1956 R H Williams
1093 Jane Elias Penbryn Pencoed Chwilog 09/08/1956 70 12/08/1956 R H Williams
1094 Sarah Ellis Gwynle Chwilog 10/01/1957 63 12/01/1957 R H Williams
1095 Owen Griffith Tyn Gors Pencarth Chwilog 10/01/1957 79 14/01/1957 D J Davies
1096 Kate Griffith Tuhwntirbwlch Portmadoc 27/05/1957 84 30/05/1957 T E Roberts, R H Williams
1097 Richard Roberts Bryn Beryl Hospital Pwllheli 02/06/1957 76 05/06/1957 W O Roberts
1098 John Dobson 2 Fronoleu Terrace Fourcrosses 06/06/1957 88 08/06/1957 W O Roberts
1099 Evan Griffiths Glwysfa Chwilog 05/06/1957 63 08/06/1957 R H Williams, D J Davies
2000 Richard Jones C and A Hospital Bangor 17/07/1957 78 20/07/1957 R H Williams, D J Davies
2001 Mary Jones 27 Adwy Ddu Penrhyndeudraeth 21/07/1957 75 24/07/1957 D J Davies, R H Williams
2002 Catherin Watkins Druid Hospital Llangefni 23/07/1957 66 26/07/1957 H Hughes
2003 Jane Williams Bryn Beryl Hospital Pwllheli 18/08/1957 74 21/08/1957 R H Williams 946
2004 Richard Michael Davies Childrens Hospital Liverpool 05/12/1957 15m 10/12/1957 D J Davies
2005 Ann Williams Maelor Hospital Wrexham 14/12/1957 86 18/12/1957 D R Lewis
2006 Mary Francis Glendale Fourcrosses 30/12/1957 73 01/01/1958 W O Roberts
2007 John Thomas Jones 50 Warren Road Rhyl 07/01/1958 74 11/01/1958 O J Hughes, R H Williams
2008 Janet Jones Dwyfor 113 Penchwintan Rd Bangor 10/02/1958 77 12/02/1958 W Jones
2009 Winifred May Williams Dolafon Chwilog 27/02/1958 80 03/03/1958 D J Davies
2010 Samuel Short Morton Butlins Holiday Camp 10/04/1958 49 14/04/1958 W O Roberts
2011 Elizabeth Jones West Denbighshire Hospital C Bay 29/06/1958 72 01/07/1958
2012 Morris Edwards Bryn Coch Abererch 01/06/1958 89 04/06/1958 H Hughes
2013 Alan Parry Plas Belle Chwilog 24/08/1958 16 26/08/1958 R H Williams
2014 Morris Roger Jones Valley Hospital 04/09/1958 80 07/09/1958 R H Williams
2015 Gwladys Parry Plas Belle Chwilog 14/09/1958 73 17/09/1958 R H Williams
2016 Richard Pritchard Bryn Beryl Hospital Pwllheli 19/10/1958 74 22/10/1958 R H Williams
2017 Janet Thomas Gwyndy Chwilog 14/11/1958 75 18/11/1958 R H Williams, D J Davies
2018 Annie Parry Williams Ty Uchaf Abererch 18/11/1958 57 20/11/1958 Howel Hughes
2019 Edward John Williams Penlea Chwilog 23/11/1958 65 27/11/1958 R H Williams
2020 John Gwilym Hughes Lambeth Hospital 27/11/1958 82 29/11/1958 R H Williams
2021 Owen William Elias Cefn Rhosgyll Llanarmon 04/12/1958 67 06/12/1958 R H Williams
2022 Lena Jones Bryn Eifion Pencaenewydd 02/02/1959 71 06/02/1959 R H Williams
2023 Ellen Mary Roberts Bron y Garth Penrhyndeudraeth 06/02/1959 78 10/02/1959 W O Roberts
2024 Annie Griffith Brynafon Pencaenewydd 09/02/1959 85 13/02/1959
2025 Robert Jones Ty'r Gof Fourcrosses 13/02/1959 51 17/02/1959 W O Roberts
2026 William Williams C and A Hospital Bangor 21/02/1959 88 24/02/1959 D J Davies, R H Williams
2027 Elizabeth Roberts C and A Hospital Bangor 26/03/1959 86 30/03/1959 R H Williams
2028 Griffith Tecwyn Jones Tyddyn Berth Chwilog 30/03/1959 71 02/04/1959 Hywel Hughes
2029 Robert Owen Old Rectory Bodfean 01/04/1959 77 04/04/1959
2030 William Edward Jones 3 Eifion Terrace Fourcrosses 08/04/1959 86 11/04/1959 W O Roberts
2031 William Walter Pritchard at Refail Llangybi 13/05/1959 51 16/05/1959 D J Davies, R H Williams
2032 Mary Laura Hughes Jones Penybryn Chwilog 26/06/1959 52 30/06/1959 D J Davies
2033 Evan John Hughes Alderhey Children's Hospital 16/07/1959 9 20/07/1959 R H Williams, D J Davies
2034 Thomas Joseph Jones Pont y Gof Botwnnog 16/09/1959 65 20/09/1959
2035 John Hughes C and A Hospital Bangor 17/12/1959 69 21/12/1959
2036 Griffith Jones West View Fourcrosses 06/02/1960 88 10/02/1960
2037 Owen Jones Rhedynog Isaf Fourcrosses 28/02/1960 75 02/03/1960 D J Davies
2038 Catherine Jones Garth Chwilog 17/04/1960 87 21/04/1960 R H Williams
2039 John Williams Bryn Hafod Chwilog 29/06/1960 87 02/07/1960 D J Davies
2040 Evan Roger Jones Eryri Hospital Caernarvon 08/07/1960 80 12/07/1960 R H Williams
2041 Margaret Ellen Pugh Bryn Beryl Hospital Pwllheli 08/08/1960 83 12/08/1960
2042 Samuel Francis Jones Llangwyfan Hospital 11/09/1960 48 15/09/1960
2043 Catherine Jones Bryn Beddau Rhoslan 22/09/1960 72 25/09/1960 R H Williams
2044 Robert John Jones Meini Gwynion Manor Ave Pwllheli 19/11/1960 51 22/11/1960 Morgan W Griffith
2045 William Griffith Adams C and A Hospital Bangor 09/12/1960 62 12/12/1960 R H Williams
2046 William Jones Bryn Seiont Sanatorium C'von 06/01/1961 74 10/01/1961
2047 Owen David Morgan Crown Hotel Bodedern 24/01/1961 51 28/01/1961
2048 William Richard Owen North Wales Hospital Denbigh 17/02/1961 57 21/02/1961
2049 Catherine Parry Owen 59 Abererch Road Pwllheli 04/05/1961 81 07/05/1961 Hywel Hughes
2050 Ellen Jones 2 Railway Terrace Penrhyndeudraeth 21/05/1961 75 31/05/1961
2051 Rhys Owen Wayflower Parciau Terrace Criccieth 07/06/1961 64 10/06/1961 Edwin Parry
2052 Griffith Jones Bryngwynt Chwilog 25/06/1961 74 29/06/1961 D J Davies
2053 Janet Mary Roberts Ty'n Ddol Llanystumdwy 29/07/1961 68 04/08/1961
2054 William Jones Llithfaen Fawr Llithfaen 06/10/1961 84 10/10/1961
2055 Nellie Davies Bodhyfryd Chwilog 16/10/1961 57 19/10/1961 D J Davies
2056 Peter Jones Awelfryn Chwilog 26/10/1961 63 30/10/1961 R H Williams
2057 Robert Humphreys Garth Abersoch 24/11/1961 68 28/11/1961 Howel Hughes
2058 Robert Williams Bryn Beryl Hospital Pwllheli 26/08/1962 73 30/08/1962
2059 George Povey C and A Hospital Bangor 09/09/1962 80 13/09/1962 R H Williams
2060 William Buck Crawford Lodge Knutsford 28/10/1962 83 01/11/1962 R H Williams
2061 Ann Owen Tanrallt Abererch 12/10/1962 84 16/10/1962 Howel Hughes
2062 Annie Mary Roberts Bryn Beryl Hospital Pwllheli 29/11/1962 77 01/12/1962
2063 Catherin Ann Jones Hyfrydle Chwilog 03/12/1962 83 07/12/1962 R H Williams
2064 Mary Jane Rowlands Pwllheli Hospital 30/12/1962 82 02/01/1963 W H Pritchard
2065 Maggie Roberts C and A Hospital Bangor 01/01/1963 47 05/01/1963 Howell Hughes
2066 Sydney Roberts Maesgwyn Penygroes 14/02/1963 76 18/02/1963 W J Lewis
2067 Ann Elizabeth Evans Berwyn Fourcrosses 14/02/1963 63 19/02/1963 W H Pritchard
2068 Sarah Williams 1 Gwynfryn Tanygrisiau 04/03/1963 79 07/03/1963 D J Davies
2069 Llewelyn Pritchard Rhosgyll Bach 14/04/1963 78 18/03/1963 D J Davies
2070 Robert Williams 10 Haulfryn Blaenau Ffestiniog 16/03/1963 81 20/03/1963 D J Davies
2071 Robert Rees Jones Bryn Beryl Hospital Pwllheli 29/03/1963 56 03/04/1963
2072 Henry Williams Bryn Beryl Hospital Pwllheli 02/04/1963 69 07/04/1963 R H Williams
2073 William Jones 91 Saughall Massie Road Upton 07/04/1963 64 12/04/1963 D J Davies
2074 Robert Jones 1 Eifion Terrace Fourcrosses 01/05/1963 74 05/05/1963 W Roberts
2075 Hugh Jones Min-y-Nant Chwilog 20/05/1963 78 24/05/1963 R H Williams
2076 Ellen Jones Oaklands Nursery Home 20/05/1963 85 26/05/1963 R Roberts
2077 Mary Roberts Fronoleu Chwilog 03/06/1963 82 07/06/1963 R H Williams
2078 Catherin Owen Bronallt Fourcrosses 18/06/1963 84 22/06/1963 W H Pritchard
2079 Catherin Mary Roberts 15 Tre Hwfa Bangor 02/09/1963 82 06/09/1963
2080 Laura Jones Wengraig Penrhyndeudraeth 15/09/1963 79 18/09/1963
2081 Jennie Roberts Woolworths Stores Pwllheli 05/10/1963 48 09/10/1963 W H Pritchard
2083 Catherin Jones Arwel Chwilog 06/01/1964 85 10/01/1964 R H Williams
2084 John Griffith Pritchard Penybryn Chwilog 13/01/1964 59 16/01/1964 R H Williams
2085 Kate Eifion Jones Eifiondy Fourcrosses 12/02/1964 W H Pritchard, R H Williams 312
2086 William Samuel Jones ? Llaniestyn 79 17/02/1964 Stanley Owen, R H Williams 170
2087 John Pierce Griffith Plasgwyn Fourcrosses 09/03/1964 70 12/03/1964 W H Pritchard 210
2088 John Elphin Jones Tandderwen Hen Golwyn 13/03/1964 87 17/03/1964 T Lewis Evans Pwllheli 1003
2089 Margaret Jane Roberts Ty'n Ddol Llanystumdwy 02/04/1964 80 04/04/1964 Stanley Owen, R H Williams 632
2090 Elizabeth Margaretta Jones Maesnewydd Chwilog 11/05/1964 76 14/05/1964 R H Williams 1101
2091 Elizabeth Jones 2 Glanywern Chwilog 22/05/1964 70 25/05/1964 R H Williams 381
2092 Margaret Roberts Minallt Fourcrosses 26/05/1964 67 29/05/1964 W H Pritchard 158
2093 Jane Ellen Davies Penarth Bach Chwilog 20/06/1964 85 23/06/1964 T R Jones 1020
2094 Elizabeth Mary Jones 2 Glanwern 01/07/1964 44 04/07/1964 R H Williams 381
2095 Thomas Griffiths Derlwyn Chwilog 27/07/1964 84 29/07/1964 R H Williams 820
2096 Ellen Povey 9 Glanwern Chwilog 28/07/1964 74 29/07/1964 T R Jones, R H Williams 730
2097 Sydney Jones Llwyn Onn Fourcrosses 11/08/1964 71 15/08/1964 W H Pritchard 108
2098 Thomas Rowlands 10 Treflan Fourcrosses 16/08/1964 81 19/08/1964 W H Pritchard 159
2099 Viola Irene Parry Jones 25/10/1964 60
2100 Ellen Roberts 62 02/01/1965
2101 Elizabeth Jones Williams Ty Croes Pencarth Chwilog 63 12/02/1965
2102 Ann Thomas Brookside Chwilog 87 06/05/1965
2103 Robert Evans Berwyn Fourcrosses 67 13/05/1965
2104 Ellen Jones Castellfryd Criccieth 96 22/05/1965
2105 Elizabeth Ann Jones 76 05/06/1965
2106 Evan Griffith Ffatri Rhydygwystl Chwilog 77 15/07/1965
2107 Maggie Griffith 72 05/09/1965
2108 John Elias Owen 59 Abererch Road Pwllheli 29/10/1965 55 02/11/1965
Entries Per Page
Displaying Page of