Cyn 1752 newidiwyd rhif y flwyddyn drosodd ar Fawrth 25ain. 1752 oedd y flwyddyn gyntaf i Ionawr 1af fod yn ddiwrnod cyntaf y flwyddyn.
Daeth hyd i fod fel canlyniad i Ddeddf Calendr 1751. Felly, y diwrnod ar ôl 31ain o Ragfyr 1751 oedd Ionawr 1af 1752. Oherwydd hyn roedd 1751 yn flwyddyn fyrach na'r arferol.
Mae llawer o'r manylion yn y cofrestr yn annodd i'w ddarllen neu ar goll yn gyfangwbwl. Fe welwch farc cwestiwn ble mae hyn yn bod. Cymerwch hyn i ystyriaeth wrth gael golwg ar y manylion. Dylech gysidro ymweld a'r Archifdy neu gael copi gwreiddiol i gadarnhau cywirdeb unrhyw record.

Before 1752, the year number changed over on March 25th (Lady day). The year 1752 was the first year that January 1st was the first day of the year.
The Calendar Act of 1751 changed this, so that the day after 31 December 1751 was 1 January 1752. As a consequence, 1751 was a short year - it ran only from 25 March to 31 December.
Some of the details in the register are illegible or missing. Any enties which cannot be identified are left with a question mark in the box. Please bear this in mind when looking at the records. Obtain a copy or visit the Archices Department to get confirmation of the correctness of any individual record.

Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb Cofrestr / Register Reference
  • DATE - Dyddiad Bedydd/Date Baptized
  • CHILD - Plentyn / Child - (B)/(I) Anghyfreithlon neu rhieni heb briodi / Illegitimate or unmarried parents
  • FATHER - Enw'r Tad / Father's Name
  • SUR 1 - Cyfenw'r Tad / Father's Surname
  • MOTHER - Enw'r Fam / Mother's Name
  • SUR 2 - Cyfenw'r Fam / Mother's Surname
  • ABODE - Preswylfod / Residence
  • OCCU - Gwaith / Occupation
ID
DATE
CHILD
FATHER
SUR 1
MOTHER
SUR 2
ABODE
OCCU
1 15/01/1741 Margaret Jeffrey Francis Susannah Cae Coch Weaver
2 24/01/1741 Anne Hugh Roberts Margaret Berth leiky Labourer
3 01/06/1742 Robert (B) Owen David Ellin Mark
4 08/08/1742 Catherine William Hughes Mary Glansoch Labourer
5 29/01/1742 John Richard John Catherine Ty yn y Muriau Meillteyrn Labourer
6 04/04/1743 Peter John David Grace Pont y Gof Labourer
7 05/06/1743 John Owen John Debora Congl y Meinciau Labourer
8 13/11/1743 Margaret William Hughes Mary Glansoch Labourer
9 26/02/1743 William Griffith John Elizabeth Meyllteyrn Servant
10 04/03/1743 William Owen Roberts Jonett Tan'r allt Yeoman
11 30/07/1743 Hugh William John Griffith Jane Freeholder
12 11/11/1744 Ellin William Hughes Mary Glansoch Labourer
13 02/12/1744 Jane Owen John Cadwalader Debora Congl y Meinciau Labourer
14 29/01/1744 Ellin Hugh Roberts Margaret Tyn y lone Meyllteyrn Labourer
15 10/02/1744 William Hugh Roberts Jane Trer hwiad Mazon
16 23/06/1745 John Robert Francis Elizabeth Trer hwiad Weaver
17 30/06/1745 John Griffith John Evan Elizabeth Pont y Gof Labourer
18 12/01/1745 Robert William Hughes Mary Glansoch Weaver
19 16/01/1745 John William Jones Jane Trevaes Freeholder
20 15/02/1746 William Owen Roberts Jonett Tanrallt Yeoman
21 19/02/1746 Griffith Harry Griffith Elizabeth Berth leicky Taylor
22 22/03/1746 Catherine Griffith John Evan Elizabeth Pont y Gof Labourer
23 30/03/1747 Moses (B) Griffith William Anne Griffith Abererch/Bryncroes Labourer
24 23/08/1747 Ellin Hugh Roberts Jonett Trer hwiad Mazon
25 27/08/1747 Evan Jeffrey Francis Susannah Cae Coch Weaver
26 28/02/1747 Jane Robert Parry Anne Trer hwiad Parish Clerk
27 03/04/1748 Harry William John Griffith Jane Trefaes Yeoman
28 27/06/1748 Richard (B) Robert Prichard Jane Mark Llanbeblig/Bottwnnog
29 17/07/1748 Margaret Owen John Cadawalader Deborah Congl y Meingciau Labourer
30 23/10/1748 Catherine Robert Griffith Jane Rwttan Labourer
31 06/01/1748 Robert (B) William John Griffith Mary John
32 19/01/1748 Thomas William Hughes Mary Glan Soch Labourer
33 15/02/1748 William Richard John Prichard Catherine Tre vaes Labourer
34 12/03/1748 William Edward Prichard Ellin Abergafran Mazon
35 17/08/1749 Mary Lewis Evan Jane Tanr Allt Labourer
36 01/10/1749 Robert Griffith John Evan Elizabeth Pont y Gof Labourer
37 11/02/1749 Hugh Thomas Jones Ellin Mur Serchog Labourer
38 07/03/1749 Jane William Hughes Mary Glan Soch Labourer
39 12/08/1750 Richard Robert Griffith Jane Rwttan Labourer
40 26/10/1750 Sampson (B) William John Griffith Jonett Hughes Tydweiliog/Bottwnnog Labourer
41 11/11/1750 Ellin Griffith John Elizabeth Tanr Allt Labourer
42 17/03/1750 John Robert Parry Anne Parish Clerk
43 17/11/1751 John Thomas John Pugh Ellin Mur Serchog Labourer
44 11/01/1751 Evan John Evan Margaret Dyffryn Yeoman
45 09/04/1752 William William Hughes Mary Glan Soch Weaver
46 14/06/1752 Mary Owen Lloyd Anne Tanr Allt Labourer
47 28/06/1752 Mary William Williams Mary Plas Tanr Allt Weaver
48 25/01/1753 Sarah Griffith Prichard Ellin Bodnithoedd Yeoman
49 18/02/1753 Elizabeth William John Griffith Jane Tre vaes Yeoman
50 19/08/1753 Anne Robert Parry Anne Parish Clerk
51 28/09/1753 Griffith Richard John Catherine Tyn y Muriau Labourer
52 09/12/1753 Jane Thomas Jones Ellin Mur Serchog Labourer
53 14/12/1753 William Lewis Mathew Jane Tanr Allt Taylor
54 24/12/1753 Lowry Griffith Morris Lowry Berth leiky Labourer
55 29/12/1753 William Robert Mark Jane Trygarn Yeoman
56 12/02/1754 Ellin Alexander Brown Margaret Tanr Allt Corviser
57 14/02/1754 Hugh William John Jane Trevaes Yeoman
58 23/06/1754 John Robert Griffith Jane Rwttan Labourer
59 03/09/1754 Mary Evan Griffith Margaret Neigwl Ucha Yeoman
60 17/10/1754 Richard Morris Griffith Prichard Ellin Bodnithoedd Yeoman
61 31/10/1754 Elizabeth Owen Jones? Anne Trevaes Labourer
62 30/03/1755 Ellin John William Anne Berth Leiky Labourer
63 11/05/1755 Evan Griffith Mark Lowry Abergafran Labourer
64 25/05/1755 Griffith Griffith John Evan Elizabeth Pont y Gof Labourer
65 08/06/1755 Margaret John Prichard Catherine Berth Lwyd Yeoman
66 15/06/1755 Mary Griffith Evan Catherine Rwttan bach Labourer
67 04/12/1755 Catherine William Williams Mary Tyn y Donnen Weaver
68 06/12/1755 Jane Hugh John Morgan Jonet Tre hwiad Weaver
69 09/01/1756 John Griffith Prichard Ellin Bodnithoedd Yeoman
70 27/04/1756 Mary Harry John Arthur Anne Tre hwiad Labourer
71 15/01/1757 Mary John Prichard Catherine Berth Lwyd Yeoman
72 30/01/1757 John William Swithin Margaret Berth Leiky Blacksmith
73 19/02/1757 Catherine William Hughes Mary Glan Soch Labourer
74 16/03/1757 Catherine Griffith John Evan Elizabeth Pont y Gof Labourer
75 25/09/1757 Elizabeth Griffith Evan Catherine Gruttan bach Labourer
76 09/10/1757 Ellin Hugh John Morgan Jonet Trer hwiad Weaver
77 18/01/1758 Catherine Lewis Mathew Jane Tanr Allt Taylor
78 22/02/1758 Elizabeth Ellis Prichard Jane Trevaes Farmer
79 08/03/1758 Jonet John Prichard Catherine Berth Lwyd Yeoman
80 11/07/1758 William William Williams Mary Tyn y Donnen Weaver
81 12/10/1758 Sidney (B) William John Ellin Rowland Bryncroes/Tydweiliog Labourer
82 17/10/1758 Ellin Griffith Prichard Ellin Bodnithoedd Farmer
83 03/12/1758 Catherine Harry John Arthur Anne Tre hwiad Labourer
84 08/02/1759 William John William Mary Berth Leiky Joyner
85 25/03/1759 Elizabeth John Morgan Jonet Tre hwiad Weaver
86 01/04/1759 Anne Griffith Mark Lowry Abergafran Labourer
87 28/06/1759 William Owen Hugh Lloyd Anne Trevaes Labourer
88 09/09/1759 Sarah Griffith Evan Catherine Ruttan Bach Labourer
89 13/10/1759 Jane William Williams Anne Bron Llwyd Farmer
90 29/10/1759 Elizabeth Thomas Roberts Mary Lone Las Labourer
91 19/01/1760 John Ellis Arthur Mary Bryncroes Labourer
92 25/01/1760 Elizabeth John Prichard Catherine Berth Lwyd Yeoman
93 09/02/1760 Robert Richard Hughes Catherine Caerdre Labourer
94 08/03/1760 Humphrey Ellis Prichard Trevaes
95 26/05/1760 David Harry David Ellin Gelliwig Labourer
96 16/09/1760 Edward William Edward Jane Bryncroes Miller
97 03/10/1760 John William Williams Mary Tyn Donnen Weaver
98 07/11/1760 Jonet John Jones Jane Trygarn Farmer
99 30/11/1760 Griffith Zachery Jones Ellin Trevaes Joyner
100 06/03/1761 Mary Lewis Mathias Jane Tan r Allt Taylor
101 21/03/1761 Catherine Ellis Prichard Jane Trevaes Farmer
102 13/04/1761 Mary Catherine William Hughes Jane Glan Soch Weaver
103 31/07/1761 Ellin Owen Lloyd Anne Trevaes Labourer
104 20/08/1761 Elizabeth Richard Griffith Ellin Mur Serchog Labourer
105 21/08/1761 Catherine Hugh Hughes Jane Bodnithoedd Farmer
106 30/08/1761 Anne Griffith Evan Catherine Ruttan Bach Labourer
107 06/10/1761 Thomas Hugh Griffith Catherine Trevaes Farmer
108 05/11/1761 Griffith John Parry Catherine Tyn y Muriau Labourer
109 06/11/1761 Jane John Prichard Catherine Berth Llwyd Yeoman
110 15/01/1762 John Hugh Jones Jonet Trer hwiad Weaver
111 27/02/1762 Mary William Williams Mary Tyn Donnen Weaver
112 27/06/1762 Mary and Jane William Roberts Sarah Berth Leiky Labourer
113 02/07/1762 Ellis Lewis Mathew Jane Tan r Allt Taylor
114 12/12/1762 Jane Thomas Jones Lowry Tan r Allt Pedlar
115 18/12/1762 Jane Griffith John Evan Elizabeth Pont ar Gof Labourer
116 08/05/1763 Richard Griffith Mark Lowry Abergafran Lowry
117 14/05/1763 Gwen Richard Jones Gwen Cefn y Nen Yeoman
118 23/06/1763 William Zachery Jones Ellin Trefaes Joyner
119 29/09/1763 Catherine Hugh John Morgan Jonet Tre'r hwiad Weaver
120 10/12/1763 Robert William Williams Mary Tyddyn y Donnen Weaver
121 10/02/1764 Catherine Hugh Griffith Catherine Trefaes Farmer
122 09/06/1764 Jane William Hughes Jane Glan soch Weaver
123 30/09/1764 Margaret Griffith Evan Catherine Rwttan bach Labourer
124 19/10/1764 Richard John Prichard Catherine Berth Lwyd Yeoman
125 14/12/1764 John Evan (B) Evan Prichard Susannah Jones Meyllteyrn/Bryncroes
126 18/02/1765 Griffith (B) Robert Parry Mary Griffith Merioneth/Trergrwyn
127 22/04/1765 Robert William Williams Mary Tyddyn Donnen
128 04/06/1765 William Ellis Prichard Jane Trefaes
129 01/02/1766 Lowry Griffith Griffiths Mary Mur Serchog Labourer
130 28/02/1766 William Hugh John Morgan Jonet Tre'r hwiad Weaver
131 05/05/1766 Mary William Lloyd Ellin Pen y rhos Labourer
132 15/05/1766 Jane John Prichard Catherine Berth Lwyd Yeoman
133 22/06/1766 Catherine John Parry Catherine Ty'n Muriau Labourer
134 11/12/1766 Evan (B) William Williams Ellin Evan Penybryn/Pontargof
135 18/01/1767 Ellin William Hughes Jane Glan Soch Weaver
136 29/09/1767 Jane William Williams Mary Tan r Allt Weaver
137 08/05/1768 Ellin Robert Francis Ellin Bodnithoedd Farmer
138 08/05/1768 William (B) William Parry Mary Griffith Llangybi/Bottwnog
139 09/05/1768 Jane Robert Evan Rachel Tan r Allt Labourer
140 07/06/1768 Thomas John Francis Ellin Bodnithoedd Labourer
141 14/07/1768 Robert William Ellis Anne Rwttan bach Mazon
142 07/10/1768 Anne John Hughes Catherine Trefaes Meillteyrn Yeoman
143 13/11/1768 Robert Griffith Turner Catherine Pont ar Gof Mellteyrn Labourer
144 17/03/1769 Thomas Hugh John Morgan Jonet Tre'r hwiad Weaver
145 23/04/1769 Martha John Williams Mary Tre'r Grwyn Singingman?
146 02/07/1769 William Thomas Evan Lowry Tyn Llan Labourer
147 09/07/1769 Anne Robert Evan Rachel Tan r Allt Labourer
148 10/09/1769 Evan Thomas Roberts Mary Rhinnia? Labourer
149 08/10/1769 Elizabeth William Hughes Jane Glan Soch Weaver
150 05/11/1769 John Hugh Hughes Mary Pont ar Gof Labourer
151 19/11/1769 Lowry Robert Daniel Ellin Tan r Allt Labourer
152 14/01/1770 Catherine (B) Griffith Parry Mary Hughes Trefaes/Anglesey
153 18/02/1770 John Griffith Griffiths Mary Mur Serchog Labourer
154 04/03/1770 Harry John Prichard Margaret Tyddyn y Donnen Labourer
155 16/03/1770 Ellin Robert Francis Ellin Bodnithoedd Yeoman
156 01/05/1770 Robert John Francis Ellin Bodnithoedd Farmer
157 13/05/1770 Margaret Owen David Jane Tan r Allt Labourer
158 19/05/1770 William John Prichard Catherine Berth Lwyd Yeoman
159 12/06/1770 Catherine Robert Evan Elizabeth Trefaes Farmer
160 08/12/1770 Anne William Ellis Anne Gruttan bach Mason
161 18/01/1771 Robert John William Sr Mary Nant y Glynn Llaniestyn
162 03/03/1771 Griffith Griffith Mark Lowry Abergafran Labourer
163 17/03/1771 Evan Thomas Evan Lowry Tyn Llan Labourer
164 27/08/1771 William John Prichard Margaret Tyn donnen Yeoman
165 19/11/1771 William (B) Richard Hughes? Mary Williams Bwlch y rhiw?
166 08/12/1771 Elizabeth (B) Henry Williams Ellin Jones Nefyn/Llaniestyn
167 07/03/1772 Anne John Prichard Catherine Berthlwyd Yeoman
168 17/05/1772 Catherine Browning Lewis Griffith Mary Tanrallt Labourer
169 14/08/1772 Hugh William Prichard Jane Tyn Muriau Meyllteyrn Labourer
170 12/09/1772 William Griffith Griffiths Mary Mur Serchog Labourer
171 21/11/1772 Rowland Thomas Jones Cathrine Tyn Llan Yeoman
172 02/03/1773 John William Hughs Jane Glansoch Yeoman
173 12/07/1773 William William Ellis Anne Rhuttan bach Yeoman
174 05/08/1773 Mary Owen Dafydd Jane Tan Rallt Labourer
175 19/02/1774 Hugh (B) Richard Hughes Mary Williams Bwlch Rhiw Carpenter
176 23/02/1774 Richard Evans (B) NK NK Ellin Evan Farrach Llangian NK
177 27/02/1774 John John Prichard Margaret Penrhos Yeoman
178 26/12/1774 Catherine Robert Griffith Anne Hendy Smith
179 01/01/1775 John Griffith Evan Catherine Glanrafon Labourer
180 17/02/1775 Humphrey Hugh Hughes Mary Pont y Gof Labourer
181 03/03/1775 Anne William Hughes Jane Glan y Soch Yeoman
182 21/03/1775 Elizabeth Robert Parry No name Pen y Sarn Labourer
183 20/04/1775 John John Francis Ellin Bodnithoedd Yeoman
184 03/07/1775 Ffrancis Thomas Jones Catherine Tynllan Yeoman
185 22/07/1775 John William Thomas Anne Pont y Gof Bach Labourer
186 07/09/1775 Robert John Prichard Margaret Penrhos Yeoman
187 15/10/1775 Catherine John Williams Rachael Mur Serchog Labourer
188 25/12/1775 Humphrey John William Mary Scular? Tanrallt Labourer
189 09/01/1776 John Hughs Hugh Jones Elizabeth Rhiniau Labourer
190 02/06/1776 Catherine Owen Dafydd Anne Tanr allt Labourer
191 24/06/1776 Lowry William Griffith Margaret Cefnedyn Labourer
192 11/10/1776 Ellin Griffith Owen Jane Bodnithoedd Yeoman
193 13/10/1776 Mary Arthur Humphrey Catherine Ty Newydd Yeoman
194 06/03/1777 Hugh William Hughes Jane Glansoch Yeoman
195 19/03/1777 Humphrey John Ellis Jane Rhwttan bach Yeoman
196 30/05/1777 Owen Gethin William Williams Elizabeth Meyllteyrn Clerk Rector
197 18/06/1777 Lowry John William Mary Cregargeran Isaf Yeoman
198 24/06/1777 Griffith John Ffrancis Ellin Tan'r allt Yeoman
199 14/03/1778 Catherine Henry Prichard Anne Muriau Weaver
200 18/03/1778 John John Prichard Elizabeth Tan'rallt Yeoman
201 25/03/1778 Jane (B) NK NK Margaret Prichard NK/Trefaes
202 01/04/1778 Griffith Robert Thomas Mary Trechwiad Labourer
203 25/04/1778 Owen John Evan Margaret Trefaes
204 09/07/1778 Catherine John Prichard Margaret Penrhose Labourer
205 27/08/1778 Evan Griffith Evan Catherine Hendy Labourer
206 29/08/1778 Robert Owen Roberts Modlan Tan'rallt Yeoman
207 22/09/1778 Evan William Williams Elizabeth Meyllteyrn Clerk Rector
208 08/11/1778 Mary Hugh Jones Elizabeth Caer Llo Labourer
209 13/12/1778 John William Prichard Catherine Mur Serchog Labourer
210 16/01/1779 Elizabeth Griffith Owen Jane Bodnithoedd Yeoman
211 22/01/1779 Catherine Sylvanus Evans Margaret Berthlwyd Gent
212 13/03/1779 Elizabeth Richard Roberts Ellin Trefaes Labourer
213 23/03/1779 Margaret Evan Jones Catherine Dyffryn Yeoman
214 18/05/1779 Thomas William Thomas Anne Pont y Gof Bach Labourer
215 28/09/1779 Catherine Hugh Hughes Mary Pont y Gof Yeoman
216 10/12/1779 William Henry Prichard Anne Tyn Coed? Weaver
217 13/12/1779 Sydney John Williams Jane Rwttan Fawr Flaxdresser
218 20/12/1779 Anne Henry Thomas Ellin Tyn Donnen Yeoman
219 04/01/1780 Hugh Richard Roberts Jane Hendu Smith
220 08/03/1780 Anne Robert Thomas Mary Trechwiad Labourer
221 06/04/1780 Mary William Hughes Jane Glansoch Yeoman
222 09/04/1780 Jane John Prichard Elizabeth Tanrallt Yeoman
223 27/05/1780 Owen Griffith Owen Jane Bodnithoedd Yeoman
224 23/06/1780 John Sylvanus Evans Margaret Berth Lwyd Yeoman
225 07/07/1780 John Peter Jones Catherine Frondeg
226 04/08/1780 William William Evans Jane Trefaes Yeoman
227 27/01/1781 Mary Richard Roberts Ellin Trefaes Labourer
228 03/02/1781 John Evan Prichard Anne Cefnenn Labourer
229 06/02/1781 Jane Griffith Evan Catherine Tynllan Yeoman
230 14/03/1781 James Hugh Jones Mary Glanrafon Yeoman
231 12/06/1781 Humphrey William Williams Elizabeth Meyllteyrn Rector
232 24/06/1781 Anne Humphrey Prichard Anne Salfur Rwttan Labourer
233 12/08/1781 John John Prichard Margaret Penrhos Bottwnog Yeoman
234 02/09/1781 William Humphrey Williams Elizabeth Nant Carpenter
235 02/11/1781 Richard Sylvanus Evans Margaret Berthlwyd Yeoman
236 21/12/1781 Richard Griffith Owen Anne Bodnithoedd Yeoman
237 18/01/1782 Judith John Ellis Jane Trefaes Yeoman
238 27/02/1782 Griffith Robert Thomas Mary Daiardy Labourer
239 07/04/1782 William John Roberts Anne Rwttan Fawr Labourer
240 14/04/1782 Humphrey Hugh Hughes Mary Pont y Gof Labourer
241 25/11/1782 Charles William Prichard Catherine Mur Serchog Yeoman
242 08/12/1782 William Humphrey Wm Arthur Elizabeth Nant Yeoman
243 04/03/1783 Anne Griffith Evan Catherine Tyn Llan Yeoman
244 10/05/1783 Rbt Prichard Richard Roberts Ellin Lon Goch Labourer
245 19/05/1783 Mary and Jane Griffith Jones Elizabeth Cellar Bottwnog Labourer
246 23/05/1783 Hugh Hugh Jones Mary Glanrafon Mason
247 17/06/1783 Margaret Griffith Roberts Mary Trefaes Yeoman
248 21/06/1783 Humphrey William Williams Elizabeth Meyllteyrn Rector
249 21/06/1783 Anne Sylvanus Evans Margaret Berthlwyd Gent
250 08/07/1783 William Robert Jones Mary Pen y Nant Yeoman
251 26/07/1783 Jane Griffith Owen Jane Bodnithoedd Yeoman
252 23/12/1783 Jane John Thomas Catherine Trefaes Freeholder
253 12/01/1784 Catherine Evan Jones Catherine Dyffryn Freeholder
254 22/02/1784 John NK NK Margaret Roberts NK
255 18/04/1784 Robert John Roberts Anne Rwttan Fawr Yeoman
256 10/05/1784 William John Evans Margaret Trefaes Carpenter
257 20/06/1784 Humphrey Humphrey Prichard Anne Salfir Rwttan Yeoman
258 09/08/1784 Robert William Prichard Margaret Tyn Muriau Mazon
259 30/10/1784 Robert Peter Jones Catherine Hendy Yeoman
260 06/11/1784 Jane Hugh Jones Mary Glanrafon Mazon
261 25/11/1784 John Griffith Jones Elizabeth Cellar Labourer
262 25/12/1784 Ellis John Thomas Catherine Trefaes Freeholder
263 01/01/1785 Sarah Griffith Owen Jane Bodnithoedd Yeoman
264 16/01/1785 Ellin William Roberts Anne Pont y Gof Bach Labourer
265 30/01/1785 John Owen Humphrey Wms Arthur Elizabeth Nant Yeoman
266 27/02/1785 William Evan Andrew Catherine Rhydgoch Labourer
267 06/03/1785 Mary Owen John Owen Elizabeth Pont y Gof Smith
268 16/03/1785 Mary John Ellis Jane Trefaes Yeoman
269 20/03/1785 Ellin William Bowen Jane Trefaes Labourer
270 02/04/1785 Mary Owen William Jane Rwttan Bach Labourer
271 16/04/1785 Robert William Roberts Elizabeth Trefaes Yeoman
272 16/04/1785 Humphrey John Prichard Margaret Penrhos Yeoman
273 08/05/1785 Samuel John Morgan Catherine Pont y Gof Weaver
274 02/06/1785 Rachael William Williams Elizabeth Meyllteyrn Rector
275 05/06/1785 Owen William Owen Ellin Neigwl Ucha Labourer
276 14/06/1785 Catherine Richard Roberts Ellin Lon Goch Labourer
277 17/07/1785 Humphrey Griffith Evan Catherine Tynllan Yeoman
Entries Per Page
Displaying Page of