Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • A - Oed / Age
  • C P - Person wnaeth gynnal y seremoni / Person performing ceremony
  • H - Hanes / History
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
A
C P
H
1 Appolonia Griffith Minffordd 15/12/1862 86 James Parry
2 Ellis Hughes Waenfawr 26/12/1862 5m H Bayley Williams
3 Ann Jones Pentir 09/01/1863 53 Evan Evans
4 John Jones Allt Coed Mawr Llanwnda 21/01/1863 1 H Bayley Williams
5 John Jones Pentre'r Waun Llanbeblig 24/01/1863 36 H Bayley Williams
6 William Richard Jones Tygwyn Waenfawr 24/01/1863 5 H Bayley Williams
7 Jane Jones Tygwyn Waenfawr 24/01/1863 3 H Bayley Williams
8 Margaret Griffith Minffordd 28/01/1863 47 H Bayley Williams
9 Morris Jones Trian 11/02/1863 48 Evan Evans
10 Ellen Thomas Carnarvon 12/02/1863 2 Evan Evans
11 Elizabeth Jones Carnarvon 20/02/1863 11m Evan Evans
12 William Prichard Allt Coed Mawr Llanwnda 07/03/1863 85 Evan Evans
13 Evan Roberts Waenfawr Llanbeblig 12/03/1863 5 Evan Evans
14 Ellin Williams Llandwrog 19/03/1863 28 Evan Evans
15 Sydney Roberts Waenfawr Llanbeblig 25/03/1863 4 Evan Evans
16 William Jones Carnarvon 15/04/1863 28 Evan Evans
17 John W Thomas Groes Lon Waenfawr 29/04/1863 23 Evan Evans
18 Margaret Lewis Waenfawr Llanbeblig 20/03/1863 6m Evan Evans
19 Jane Prichard Tanybraich Llanwnda 30/05/1863 46 Evan Evans
20 Jane Roberts Tynyclwt Llanbeblig 22/07/1863 12 John Lewis
21 Margaret Owens Waenfawr 17/09/1863 64 Evan Evans
22 Elizabeth Pierce Caehowel Llanwnda 11/11/1863 87 Evan Evans
23 John Humphrey Castell Llandwrog 14/11/1863 6 Evan Evans
24 Margaret Williams Llwynbedw Llanwnda 19/11/1863 62 Evan Evans
25 Evan Thomas Owen Cabanaur Llanbeblig 25/11/1863 18m John Lewis
26 David Ellis Owen Cae Mab Ynnyr Waenfawr 30/12/1863 20 Evan Evans
27 Ellen Jones Waenfawr 02/01/1864 2m Evan Evans
28 Ellin Humphreys Hafod y Wern Llanwnda 14/01/1864 8 Evan Evans
29 Catherine Jones Pantydefaid Llanbeblig 19/01/1864 27 H Bayley Williams
30 William Thomas Ty Gwyn Waenfawr 06/02/1864 10m Evan Evans
31 John Leech Hafod y Wern Slate Quarry 17/02/1864 31 H Bayley Williams
32 Thomas Williams Tyn Tomen Llanbeblig 01/03/1864 38 James Parry
33 Laura Thomas Bron Fedw 02/03/1864 80 James Parry
34 Jane Jones Waenfawr 09/03/1864 40 H Bayley Williams
35 Robert Roberts Tyn y Werglodd 12/03/1864 2m H Bayley Williams
36 Ann Carlick Waenfawr 12/03/1864 1m H Bayley Williams
37 Ellis Price Waenfawr 28/03/1864 84 Evan Evans
38 Robert Williams Fron Elen Llanbeblig 06/04/1864 33 Evan Evans
39 Owen Jones Shop Waenfawr 11/04/1864 63 Evan Evans
40 John Jones Waenfawr 07/05/1864 19 H Bayley Williams
41 Anne Jane Ellis Waenfawr 12/05/1864 14m Evan Evans
42 Grace Ellis Cros y Waen 04/06/1864 8m Evan Evans
43 Owen Williams Waenfawr 08/06/1864 42 Evan Evans
44 Jane Jones Tynewydd Drws y Coed 16/06/1864 3 Evan Evans
45 Appolonia Jones Carnarvon 24/06/1864 88 Evan Evans
46 John Owen Cae Ysgybor 19/07/1864 23 Evan Evans
47 Owen Ellis Cros y Wain 27/07/1864 44 Evan Evans
48 Catherine Jones Waenfawr 29/07/1864 5w Evan Evans
49 Ellin Hughes Bryn Pistyll Waenfawr 03/08/1864 1 Evan Evans
50 William Evan Jones Llys y Gwynt Llanbeblig 23/08/1864 13 John Lewis
51 Ellis Griffith Waenfawr 24/09/1864 70 Evan Evans
52 Robert Williams Salem Bettws 28/09/1864 58 Evan Evans
53 Richard Thomas Tyn yr Onen Waenfawr 17/11/1864 2m Evan Evans
54 Cathrine Roberts Caban Aur Waenfawr 23/11/1864 82 Evan Evans
55 William Jones Ty yn Gadlas Waenfawr 04/01/1865 73 Evan Evans
56 Jane Williams Ty yn Gadlas Waenfawr 07/01/1865 44 Evan Evans
57 David Jones Cil Haul Llanwnda 12/01/1865 47 Evan Evans
58 John Hughes Cae Mab Ynnyr Waenfawr 28/01/1865 90 E Roberts
59 Morgan Jones Tros y Gors Llanbeblig 04/02/1865 33 H Bayley Williams
60 William Roberts Caban Aur Waenfawr 08/02/1865 76 Evan Evans
61 Robert Roberts Ty yn y Wairglodd 09/02/1865 10d Evan Evans
62 Jane Owens Caban Aur Waenfawr 28/03/1865 1 Evan Evans
63 John Jones Glan y Gors Waenfawr 01/04/1865 51 Evan Evans
64 Griffith Jones Ty Cwta Waenfawr 08/04/1865 73 E Roberts
65 Alice Jones Bronfedw 17/04/1865 79 Evan Evans
66 Mary Jones Brynarfon Waenfawr 19/04/1865 26 Evan Evans
67 Cathrine Jones Hafod y Wern 22/04/1865 19 Evan Evans
68 David Jones Tynewydd Drws y Coed 13/05/1865 64 Evan Evans
69 Margaret Jones Bron Gwyrfai Waenfawr 03/06/1865 28 R Roberts
70 Robert Jones Cae Gwyn Waenfawr 21/06/1865 60 R Roberts
71 Morgan Jones Waenfawr 04/07/1865 18 H Bayley Williams
72 Thomas Hughes Planwydd Llanwnda 05/07/1865 55 H Bayley Williams
73 Ellin Williams Tyn y Graig Llanwnda 05/07/1865 30 H Bayley Williams
74 Jane Jones Penybont Waenfawr 19/07/1865 8 H Bayley Williams
75 William Morgans (Jones) Waenfawr 20/07/1865 24 H Bayley Williams
76 Thomas Hugh Owens Carnarvon 27/07/1865 3 H Roberts
77 Thomas Williams Waenfawr 01/09/1865 10 H Bayley Williams
78 Jane Jones Groeslon Waenfawr 04/10/1865 2 H Bayley Williams
79 Catherine Jones Yr Odin Garreg Fawr Llanbeblig 23/10/1865 3 H Bayley Williams
80 Robert Jones Yr Odin Garreg Fawr Llanbeblig 28/10/1865 8 H Bayley Williams
81 Humphrey Williams Jones Waenfawr 28/10/1865 2 H Bayley Williams
82 William Lewis Drwsycoed Beddgelert 28/10/1865 70 H Bayley Williams
83 John Thomas Waenfawr 18/11/1865 18m H Bayley Williams
84 John Williams Waenfawr 10/01/1866 14m H Bayley Williams
85 Mary Jones Penybont Waenfawr 02/02/1866 3 H Bayley Williams
86 Catherine Williams Waenfawr 08/03/1866 51 H Bayley Williams
87 Laura Ellis Pwllheli 10/03/1866 77 Owen D Thomas
88 Laura Williams Bettws Garmon 21/03/1866 33 Owen D Thomas
89 John Garlick Llanberis 23/03/1866 11m Owen D Thomas
90 Hugh Jones Waunfawr Llanbeblig 24/03/1866 3 Owen D Thomas
91 Ellen Parry Waenfawr 21/04/1866 6 R Roberts
92 Griffith Parry Waunfawr Llanbeblig 01/05/1866 4 Owen D Thomas
93 Elizabeth Williams Waunfawr Llanbeblig 16/05/1866 17 Owen D Thomas
94 Jane Owens Glynafon Llanrug 17/05/1866 63 Owen D Thomas
95 David Rawson Waunfawr 26/05/1866 50 Owen D Thomas
96 Ellen Jones Waenfawr 09/06/1866 1w R Roberts
97 Ellen Owen Pant y Waun Waenfawr 14/06/1866 34 R Roberts
98 John Hughes Llandwrog 16/06/1866 1m R Roberts
99 Eliza Jones Pant y Waun Llanbeblig 05/07/1866 1m Owen D Thomas
100 Howell Parry Pant yr Avon Llanbeblig 05/07/1866 10 Owen D Thomas
101 Edward Owen Jones Waunfawr 11/07/1866 20 Owen D Thomas
102 Mary Jones Llanwnda 11/08/1866 48 Owen D Thomas
103 William Jones ? Llanbeblig 14/08/1866 8 Owen D Thomas
104 Margaret Williams Tan y Bryn Llanbeblig 22/08/1866 77 Owen D Thomas
105 Peter Jones Waunfawr 06/10/1866 19 Owen D Thomas
106 Margaret Jones Waunfawr 10/10/1866 31 Owen D Thomas
107 Jane Griffith Bronllwyd Waunfawr 17/10/1866 78 Owen D Thomas
108 John Jones Waunfawr 24/10/1866 16m Owen D Thomas
109 Mary Ellen Griffith Waunfawr 31/10/1866 16m Owen D Thomas
110 William Hughes Waunfawr 10/11/1866 76 Owen D Thomas
111 Hugh Hughes Cae Add Goch Waunfawr 07/12/1866 74 Owen D Thomas
112 Henry Hughes Pentre Llanwnda 29/12/1866 89 R Roberts
113 Anne Jane Humphreys Hafod y Wern Llanwnda 12/01/1867 7 R Roberts
114 Esther Evans Llys y gwynt Waenfawr 27/02/1867 23 H Bayley Williams
115 Peirce Williams Coed Helen Cottage Carnarvon 01/03/1867 24 H Bayley Williams
116 Hannah Evans Kings Head Waenfawr 16/03/1867 57 R Roberts
117 Hugh Jones Weirglodd Goch Waenfawr 03/04/1867 5m R Roberts
118 Jane Jones Cae Steel Waenfawr 06/04/1867 6d R Roberts
119 Evan Evans Bronyddwyryd Waenfawr 10/04/1867 1 R Roberts
120 Owen Ellis Croes y Waen Waenfawr 19/04/1867 86 R Roberts
121 Margaret Thomas Henwalia Carnarvon 27/04/1867 33 R Roberts
122 John Trevor Pendas Waenfawr 23/05/1867 20 R Roberts
123 Thomas Ellis Camfyned 01/07/1867 26 Moses Thomas
124 Thomas Jones Tynllwyni 03/08/1867 19 Moses Thomas
125 William Williams Penybryn 03/08/1867 15 Moses Thomas
126 Margaret Jones Ty gwyn Waenfawr 21/08/1867 13 Moses Thomas
127 Grace Evans Treflan Uchaf 29/08/1867 80 Moses Thomas
128 Ellin Griffith Waenfawr 31/08/1867 17 Moses Thomas
129 William Thomas Coed y Ddol Llanberis 16/09/1867 6m Moses Thomas
130 Margared Thomas Glan y Gors Waenfawr 12/10/1867 11 Moses Thomas
131 Catherine Prichard Tai Isaf 16/10/1867 81 Moses Thomas
132 Dorothy Prichard Waenfawr 24/12/1867 71 David Roberts
133 Owen Hughes Garreg Fawr 26/12/1867 27 Moses Thomas
134 Mary Williams Broneilian 01/01/1868 55 Moses Thomas
135 Thomas Evans Gefnan 07/01/1868 80 John Hughes
136 Mary Rumsey Williams Rhyddallt 09/01/1868 19 Moses Thomas
137 Ellin Morgan Carnarvon 14/01/1868 10 Moses Thomas
138 Catherine Rowlands Groeslon 04/02/1868 82 Moses Thomas
139 Morgan Owen Pen y Bont 19/02/1868 79 Moses Thomas
140 Thomas Evans Tyn y Lon 21/02/1868 23 Moses Thomas
141 Hugh Williams Glyn Padarn 26/03/1868 32 Moses Thomas
142 William John Rosen Waenfawr 10/04/1868 2 Moses Thomas
143 Ellen Jones Waenfawr 05/05/1868 19 H Bayley Williams
144 Ellen Williams Gallt y Bont 06/05/1868 2 Moses Thomas
145 Jane Jones Waenfawr 20/05/1868 78 H Bayley Williams
146 Jane Jones Tyn Llwyn Llanwnda 06/06/1868 22 Moses Thomas
147 Ann Griffith Rhyd y Calan Llanddeiniolen 15/06/1868 45 Moses Thomas
148 Hugh Morgan Treflan Isaf 02/07/1868 58 Moses Thomas
149 David Jones Werglodd Goch 04/07/1868 34 Moses Thomas
150 Ann Jones Glan y Gors Waenfawr 01/08/1868 19 Moses Thomas
151 John John Griffith Waenfawr 06/08/1868 21 H Bayley Williams
152 Ann Jones Prichard Waenfawr 09/09/1868 5m Moses Thomas
153 John Williams Pant y Cerrig Waunfawr 19/09/1868 86 James Parry
154 John Jones Pan y Celyn 30/09/1868 20 Moses Thomas
155 Mary Owens Cae y Steel 30/09/1868 78 Moses Thomas
156 Jane Williams Capel Bach Waenfawr 17/10/1868 66 John Hughes
157 John Hughes Gors Goch Llanwnda 31/10/1868 10w James Parry
158 Richard Thomas Tyn'r Onen Waenfawr 21/11/1868 6m Moses Thomas
159 Ann Hughes Pentre Bach 31/12/1868 16m Moses Thomas
160 Richard Owens Ty Cannol Waenfawr 09/01/1869 2 Moses Thomas
161 Catherine Ann Jones Tai Isaf 31/01/1869 22m Moses Thomas
162 Hugh Morgan Hafod Rhug Uchaf 10/03/1869 24 Moses Thomas
163 Catherine Jones Pentre'r Waen 17/03/1869 3 Moses Thomas
164 Jane Jones Brynarfon Waenfawr 01/04/1869 5w Moses Thomas
165 Elizabeth Jones Tan y Braich 14/04/1869 86 Moses Thomas
166 John Jones Tyddyn Bach 21/04/1869 30 G W Griffith
167 Elizabeth Jones Pant y Celyn 28/04/1869 1 Moses Thomas
168 Humphrey Evans Fron y Ddwyryd 14/05/1869 6 Moses Thomas
169 Ann Williams Regal 26/05/1869 6 Moses Thomas
170 William Owens Ty Coch 27/05/1869 54 Moses Thomas
171 Elizabeth Roberts Snowdon Ranger 09/06/1869 22m David Roberts
172 Margaret Lewis Waenfawr 28/06/1869 65 David Roberts
173 Ellin Williams Waenfawr 28/06/1869 25 David Roberts
174 John Williams Ty Coch Waunfawr 02/08/1869 5w J Wilson Evans
175 John David Jones Tan y Caera 10/11/1869 6m Moses Thomas
176 Robert Roberts Waenfawr 27/10/1869 68 Peter Jones
177 Jane Evans Waenfawr 20/11/1869 63 J Wilson Evans
178 William Owen Caesgubor Llanwnda 08/12/1869 36 J Wilson Evans
179 Anne Jane Jones Uxbridge Street Carnarvon 10/12/1869 66 J Wilson Evans
180 John Evan Owen Penrallt Llanwnda 22/12/1869 31 J Wilson Evans
181 Hugh Jones Pantywaen Waenfawr 01/07/1870 21 J Wilson Evans
182 Dorothy Jones Tynllwyn Llanwnda 12/01/1870 13 J Wilson Evans
183 Evan Hughes Pentrebach Llanwnda 19/01/1870 7m J Wilson Evans
184 Evan Jones Ellis Bryndderwen 12/02/1870 2 J Wilson Evans
185 Mary Hughes Glynafon Nantlle 12/02/1870 83 J Wilson Evans
186 Daniel Parry Gwastadfaes Llanbeblig 26/02/1870 77 J Wilson Evans
187 Catherine Thomas Rhydydwyryd Llanbeblig 02/03/1870 68 J Wilson Evans
188 David Owen Tyn Cae Llanbeblig 05/03/1870 55 J Wilson Evans
189 Thomas Jones Uwch y Bont Llanbeblig 10/03/1870 31 J Wilson Evans
190 David Eryri Evans Manchester House Waenfawr 19/03/1870 12w J Wilson Evans
191 Barbara Williams Llanwnda 23/03/1870 32 H Bayley Williams
192 Mary Jones Tai Isa Llanbeblig 26/03/1870 15 J Wilson Evans
193 Jane Griffith Blaenfferam Llandwrog 31/03/1870 23 J Wilson Evans
194 Owen Williams Regal Llanwnda 09/04/1870 18 J Wilson Evans
195 Mary Jones Ty Ucha'r Ffordd Waunfawr 15/04/1870 75 J Wilson Evans
196 Anne Jones Cyrnant Lodge Waenfawr 27/04/1870 23 H Bayley Williams Died in Glamorganshire
197 Laura Williams Bronyryri Llanberis 13/05/1870 16 J Wilson Evans
198 Elizabeth Hughes Pentre Llanwnda 07/07/1870 30 J Wilson Evans
199 Amelia Alice Williams Frongoch Llanrug 07/07/1870 3 J Wilson Evans
200 Peter Jones Bryngwyrfai Llanwnda 13/07/1870 63 J Wilson Evans
201 Margaret Hughes Brynafon Terrace Waunfawr 15/07/1870 28 Peter Jones
202 Anne Williams Bronyryri Llanberis 27/08/1870 58 J Wilson Evans
203 Margaret Griffith Penfforddfongor Llanbeblig 03/09/1870 6 J Wilson Evans
204 Griffith Jones Gwredog bach Llanwnda 14/09/1870 22 J Wilson Evans
205 Henry Jones Gorslon Waenfawr 11/09/1870 48 J Wilson Evans
206 Catherine Trefor Maesgwynedd Llanbeblig 16/11/1870 21 J Wilson Evans
207 Gaynor Griffith Groeslon Waenfawr 23/11/1870 76 J Wilson Evans
208 Elizabeth Williams Pant y Defaid 04/01/1871 4 Moses Thomas
209 Alice Hughes Pantywaen 11/01/1871 83 J Wilson Evans
210 Catherine Jones Caeysgubor Llanwnda 25/01/1871 62 J Wilson Evans
211 Grace Griffiths Treflan Isaf Llanbeblig 18/02/1871 71 J Wilson Evans
212 Zachariah Jones Taigwynion 25/02/1871 18m J Wilson Evans
213 Ellen Williams Talcen 29/03/1871 6m Edward Hughes
214 Ellen Lewis Fronola Portmadog 20/04/1871 15 Moses Thomas
215 John Robert Griffith Blaenfferam Llandwrog 01/05/1871 31 Moses Thomas
216 Melodia Griffith Carnarvon 05/05/1871 17m Moses Thomas
217 Elizabeth Williams Tanycaeau Bettws Garmon 24/05/1871 33 John Lewis
218 Ellen Hughes Croes y Waen Waenfawr 01/06/1871 30 John Lewis
219 Griffith Jones Pantycelyn 07/06/1871 21 John Lewis
220 Elias Hughes Gors Goch 15/06/1871 39 Moses Thomas
221 William Williams Gallt y Bont 17/06/1871 43 Moses Thomas
222 Ann Griffith Bronyfedw Bettws Garmon 21/06/1871 5m John Lewis
223 David Jones Ty Ucha'r Ffordd Waenfawr 12/07/1871 75 John Lewis
224 Henry Rumsey Williams Rhuddallt Llanbeblig 12/08/1871 35 John Lewis
225 Ann Jones Glangors Llanbeblig 26/09/1871 63 John Lewis
226 Laura Jones Tyddyn Difyr Llanwnda 07/10/1871 18m John Lewis
227 Samuel Fellows Glynafon Terrace Llanbeblig 16/10/1871 25 John Lewis
228 Ann Griffiths No Address 24/11/1871 74 John Lewis
229 Hugh Jones Morgan Portmadoc 27/11/1871 24 John Lewis
230 Margaret Williams Cwmyglo 04/12/1871 80 John Lewis
231 John Thomas Groeslon Waenfawr 23/12/1871 5 John Lewis
232 John Jones Owen Caescubor Llanwnda 26/12/1871 1m John Lewis
233 Maria Hughes Waenfawr Llanbeblig 30/12/1871 1 John Lewis
234 Ellen Jones Tanybryn Waenfawr 03/01/1872 16 John Lewis
235 William Hughes Llwynafon Waenfawr 10/01/1872 3 John Lewis
236 Ann Jones Hafod Oleu Waenfawr 16/01/1872 5 John Lewis
237 No name No name No Address 17/01/1872 John Lewis
238 Anne Davies Bettws Garmon 17/01/1872 55 John Lewis
239 Catherine Mary Griffith Ala Bow Waenfawr 18/01/1872 4m John Lewis
240 Mary Davies Glynafon Terrace Llanbeblig 24/01/1872 20m John Lewis
241 Morgan Jones Hafod Oleu Waenfawr 31/01/1872 8 John Lewis
242 Melodia Griffith Pool Street Carnarvon 02/02/1872 4m John Lewis
243 Hugh Owen Owens Tyncae Waenfawr 03/02/1872 6w John Lewis
244 William Thomas Tai Isa Waenfawr 07/02/1872 91 John Lewis
245 William Jones Ystrad Bettws Garmon 16/02/1872 60 John Lewis
246 Robert Jones Treddafydd Waenfawr 21/02/1872 9m John Lewis
247 Margaret Ellen Hughes Glynafon Terrace Waenfawr 24/02/1872 1 John Lewis
248 Mary Jones Parkiau'r ? Waenfawr 09/02/1872 3w John Lewis
249 Jane Eliza Roberts Bodgynda Llangefni 20/03/1872 2m John Lewis
250 Catherine Williams Tan y Beula 16/04/1872 6 Moses Thomas
251 Margaret Williams Tan y Beula 16/04/1872 22m Moses Thomas
252 John Pritchard Daniel Yr Eagles Waenfawr 24/05/1872 71 John Lewis
253 Catherine Hughes Waenfawr 29/05/1872 70 David Roberts
254 Hugh Thomas Ty Cae Mawr Waenfawr 08/06/1872 1 David Roberts
255 Mary Williams Llwyn Bedw 20/06/1872 64 David Roberts
256 Richard Jones Tynygadlas 03/07/1872 5m David Roberts
257 Pierce Williams Bron Eryri Terrace 02/08/1872 63 David Roberts
258 Hugh Jones Waenfawr 07/08/1872 45 David Roberts
259 Pierce Jones Bronfedw 17/08/1872 52 David Roberts
260 John Williams Ty Ucha Waenfawr 24/08/1872 74 David Roberts
261 Margaret Mary Owen Portdinorwic 11/09/1872 21 David Roberts
262 Margaret Roberts Waenfawr 17/09/1872 Inf David Roberts
263 Evan Roberts Tynmeredydd Drwscoed 23/11/1872 5 David Roberts
264 William Jones Waenfawr 23/11/1872 ? David Roberts
265 Robert Gwyrfai Griffiths Hafotty Dec 1872 3 David Roberts
266 Catherine Roberts Glynafon Terrace Waenfawr 17/12/1872 93 David Roberts
267 Owen Jones Waenfawr 21/12/1872 Inf David Roberts
268 Robert Roberts Tynmeredydd Drwscoed 04/01/1873 42 David Roberts
269 Jane Lloyd Waenfawr 08/01/1873 72 David Roberts
270 Catherine Griffith Caegwyn 09/01/1873 87? David Roberts
271 Ellis Griffith Penybont 15/01/1873 Inf David Roberts
272 Mary Jones Waenfawr 08/02/1873 41 David Roberts
273 John William Jones Waenfawr 08/02/1873 Inf David Roberts
274 Hugh Hughes Tyisa 13/02/1873 59 David Roberts
275 Margaret Evans Waenfawr 22/02/1873 77 David Roberts
276 David Owen Jones Waenfawr 22/02/1873 57 David Roberts
277 Ann Williams Carnarvon 12/03/1873 78 David Roberts
278 William Davies Waenfawr 19/03/1873 75 David Roberts
279 Ellen Jones Waenfawr 12/04/1873 43 David Roberts
280 David Hughes Garreg Fawr 26/04/1873 64 David Roberts
281 John Hughes Ty Ucha Waenfawr 05/06/1873 78 David Roberts
282 Elizabeth Jones Waenfawr 24/06/1873 39 David Roberts
283 David Jones Glynafon Terrace Waenfawr 28/06/1873 Inf David Roberts
284 Sarah Williams Waenfawr 02/07/1873 82 David Roberts
285 Henry Owen Pwllbudur 06/08/1873 64 David Roberts
286 Robert Hughes Waenfawr 13/08/1873 72 David Roberts
287 Jane Griffiths Waenfawr 18/08/1873 59 David Roberts
288 Ann Jones Waenfawr 06/09/1873 Inf David Roberts
289 Ann Jones Waenfawr 11/09/1873 30 David Roberts
290 Catherine Jones Waenfawr 25/09/1873 41 David Roberts
291 Catherine Williams Carnarvon 26/09/1873 61 David Roberts
292 Robert Jones Ty yn y graig 04/10/1873 30 David Roberts
293 Elizabeth Jones Penyrallt 29/11/1873 55 David Roberts
294 Hugh Williams Yr Eagles 29/11/1873 6 David Roberts
295 Anne Owen Carnarvon 20/12/1873 42 David Roberts
296 Margaret Griffith Waenfawr 20/12/1873 Inf David Roberts
297 Thomas Henry Jones Waenfawr 29/01/1874 Inf David Roberts
298 Catherine Jones Waenfawr 25/02/1874 34 David Roberts
299 John Jones Waenfawr 14/03/1874 10? David Roberts
300 Hugh Morgan Hafor yr rhug 03/04/1874 63 David Roberts
301 Hugh Richard Owen Pant y Defaid 03/04/1874 23 David Roberts
302 Benjamin Williams Waenfawr 11/04/1874 1 David Roberts
303 John Williams Waenfawr 26/04/1874 56 David Roberts
304 Thomas Griffiths Glangors Waenfawr 14/05/1874 82 David Roberts
305 Jane Owen Waenfawr 30/05/1874 19 David Roberts
306 Thomas John Hughes Cross Waenfawr 11/06/1874 Inf David Roberts
307 Ellis Owen Pantywaen 04/07/1874 41 David Roberts
308 Margaret Williams Waenfawr 01/08/1874 64 David Roberts
309 Margaret Hughes Coedlon Llanberis 04/08/1874 78 David Roberts
310 Owen Jones Ellis Waenfawr 08/08/1874 15 David Roberts
311 Owen Owens Tynycae Waenfawr 13/08/1874 36 David Roberts
312 Alice Griffiths Ala Bowl Waenfawr 22/08/1874 5 David Roberts
313 Owen Williams Waenfawr 07/10/1874 84 David Roberts Owain Gwyrfai Bard and Antiquarian
314 David Jones Waenfawr 11/11/1874 Inf David Roberts
315 Richard Williams Caeaugwynion 01/12/1874 77 David Roberts
316 Ellen Jones Waenfawr 02/12/1874 9 David Roberts
317 Griffith Davies Waenfawr 03/12/1874 3 David Roberts
318 Griffith Davies Waenfawr 09/12/1874 33 David Roberts
319 Anne Griffiths Bronfedw 11/12/1874 Inf David Roberts
320 Robert William Jones Waenfawr 23/12/1874 55 David Roberts
321 Ellin Humphries Waenfawr 06/01/1875 78 David Roberts
322 Cathrine Griffiths Waenfawr 11/01/1875 2 David Roberts
323 Hugh Williams Tynrhos Waenfawr 04/02/1875 59 David Roberts
324 Mary Owen Caeysgubor 24/02/1875 Inf David Roberts
325 Jane Jones Waenfawr 13/03/1875 91 David Roberts
326 Mary Griffiths Bronfedw 16/03/1875 37 David Roberts
327 Anne Owen Waenfawr 20/03/1875 82 David Roberts
328 Owen Owen Llanberis 20/03/1875 75 David Roberts
329 Hugh Griffith Jones Waenfawr 24/04/1875 17 David Roberts
330 Margaret Jones Waenfawr 24/04/1875 6m David Roberts
331 Catherine Jane Jones Waenfawr 19/05/1875 3 David Roberts
332 Mary Roberts Waenfawr 22/05/1875 49 David Roberts
333 William Thomas Waenfawr 29/05/1875 27 David Roberts
334 Samuel Pierce Tyn y Wern 08/06/1875 48 David Roberts
335 Harry Thomas Talsarn 10/06/1875 63 David Roberts
336 Owen Ellis Roberts Bodyndra 14/06/1875 Inf David Roberts
337 Owen Williams Bryneithin Waunfawr 24/06/1875 2m James Parry
338 William Owen Waenfawr 26/06/1875 19 David Roberts
339 John Davies Waenfawr 29/06/1875 16 David Roberts
340 Margaret Anne Thomas Waenfawr 22/07/1875 Inf David Roberts
341 William Morgan Waenfawr 04/09/1875 7 David Roberts
342 John Morgan Waenfawr 08/09/1875 3 David Roberts
343 David Jones Tyddyn Difyr 01/11/1875 Inf David Roberts
344 Mary Jones Waenfawr 06/12/1875 Inf David Roberts
345 Ellis Hughes Tyn y Ceunant 08/12/1875 73 David Roberts
346 Morris Jones Waenfawr 05/01/1876 44 David Roberts
347 Ellin Williams Allgotmawr 08/03/1876 15 David Roberts
348 William Thomas Bryn Melyn Waunfawr Mar 1876 R J Edwards
349 Elizabeth Ellin Thomas Caeathro 10/03/1876 2m R J Edwards
350 David Roberts Waunfawr 28/03/1876 66 J Wynne Jones
351 Jane Jones Salem Bettws 24/04/1876 21 David Roberts
352 Catherine Roberts Snowdon Ranger 10/05/1876 32 David Roberts
353 Thomas Williams Waenfawr 10/05/1876 88 David Roberts
354 Elizabeth Lewis Waenfawr 08/06/1876 32 David Roberts
355 Robert Jones Waenfawr 08/06/1876 Inf David Roberts
356 Robert Owen Cefnywaen 10/06/1876 85 David Roberts
357 Robert Roberts Waenfawr 15/06/1876 12 R J Edwards
358 Anne Owen Waenfawr 15/07/1876 18 David Roberts
359 Margaret Trevor Waenfawr 24/08/1876 22 David Roberts
360 Laura Jones Waunfawr 24/10/1876 7 Jenkin Davies
361 Jennet Thomas Waenfawr 06/11/1876 Inf David Roberts
362 Margaret Jones Tyddyn Difyr 24/11/1876 40 David Roberts
363 Griffith Jones Waenfawr 12/12/1876 Inf David Roberts
364 Margaret Jane Hughes Waunfawr 14/12/1876 1 Jenkin Davies
365 John Pritchard Nant Talsarn 03/01/1877 78 David Roberts
366 Robert Evans Waenfawr 03/01/1877 19 David Roberts
367 John Hayne Salem Bettws 30/01/1877 Inf David Roberts
368 Hugh Hughes Waunfawr 07/02/1877 8 Jenkin Davies
369 Margaret Jones Tygwyn Waunfawr 07/02/1877 62 Jenkin Davies
370 Owen Williams Waunfawr 21/02/1877 73 Jenkin Davies
371 Owen Eilian Jones Waunfawr 24/02/1877 7 Jenkin Davies
372 Gaynor Williams Waunfawr 24/02/1877 11m Jenkin Davies
373 Ellen Williams Waenfawr 30/03/1877 87 David Roberts
374 Morris Williams Coedhelen 14/04/1877 73 David Roberts
375 Elizabeth Jones Waenfawr 21/04/1877 85 David Roberts
376 Caradoc David Jones Waunfawr 23/04/1877 2 Jenkin Davies
377 Mary Griffiths Waenfawr 24/05/1877 34 David Roberts
378 Robert Owen Salem Bettws 09/06/1877 59 David Roberts
379 Jane Hughes Waunfawr 29/06/1877 47 Jenkin Davies
380 Mary Trevor Griffith Waunfawr 17/07/1877 15 Jenkin Davies
381 Robert Owen Jones Waenfawr 21/07/1877 Inf David Roberts
382 Anne Williams Llwynon 25/07/1877 79 David Roberts
383 John Parry Waenfawr 29/08/1877 16 David Roberts
384 Margaret Jones Hafodole 11/10/1877 9 David Roberts
385 Maggie Evans Waunfawr 13/10/1877 1 Jenkin Davies
386 John Griffiths Waenfawr 13/11/1877 6 David Roberts
387 Catherine Jane Williams Waenfawr 13/11/1877 Inf David Roberts
388 Henry Edwards Waunfawr 28/12/1877 7w Jenkin Davies
389 William Thomas Waenfawr 16/01/1878 72 David Roberts
390 William Hughes Waenfawr 23/01/1878 75 David Roberts
391 Hugh Jones Tyllwyn 03/01/1878 63 David Roberts
392 Anne Hughes Croesywaen 06/02/1878 68 D L Williams
393 Sarah Thomas Rhyddallt 04/03/1878 30 David Roberts
394 Thomas William Thomas Tynronen 09/03/1878 56 Daniel Lewis
395 Hugh Hughes 8 Bethesda St Llanberis 29/04/1878 55 Daniel Lewis
396 Richard Owen Glangwyrfai Waunfawr 25/05/1878 66 Daniel Lewis
397 Margaret Williams Pen y Gongol Waunfawr 05/06/1878 8 Daniel Lewis
398 William Lloyd Jones Ty'r Capel Waunfawr 22/06/1878 1 Daniel Lewis
399 Elizabeth Ann Dark Croes Waunfawr 07/09/1878 10m Daniel Lewis
400 Mary Roberts Snowdon Ranger 16/09/1878 29 Daniel Lewis
401 William Owen Griffiths Bryn Tirion Waunfawr 24/09/1878 9 Daniel Lewis
402 Margaret Thomas Carnarvon 12/10/1878 76 Daniel Lewis
403 Jane Morgan Pant y Gro Waufawr 13/11/1878 11w Daniel Lewis
404 William Griffith Treflan Isaf 27/11/1878 76 Daniel Lewis
405 John Owen Cae Steel Waenfawr 05/12/1878 81 Daniel Lewis
406 Jane Griffith Blaen y Gors 18/12/1878 11 Daniel Lewis
407 Ellen Morgan Pant y Gro Waufawr 03/01/1879 26 Daniel Lewis
408 Thomas Williams Alltybont 31/01/1879 19 Daniel Lewis
409 Jane Williams Groeslon 31/01/1879 88 Daniel Lewis
410 Ann Jones Bron Gwyrfai Waunfawr 07/02/1879 76 Daniel Lewis
411 Trevor Griffith Brynpistill Waunfawr 14/02/1879 54 Daniel Lewis
412 Ellis Griffith Bronfedw 20/02/1879 48 Daniel Lewis
413 Margaret Williams Caeau Gwynion 05/03/1879 78 Daniel Lewis
414 Owen Hughes Waunfawr 14/03/1879 38 Daniel Lewis
415 Elizabeth Mary Davies Glyn Afon Talysarn 21/03/1879 16 Richard Williams
416 Catherine Owen Cae Steel Waenfawr 11/04/1879 66 Daniel Lewis
417 David Owens Pant y Defaid 12/04/1879 79 Daniel Lewis
418 Griffith Williams Cae Howel Llanwnda 14/04/1879 71 Daniel Lewis
419 Phoebe Evans Bronydwyryd 18/04/1879 57 Daniel Lewis
420 Hugh Williams Allt y Bont 19/04/1879 2m Daniel Lewis
421 Catherine Jones Eleanor Street Carnarvon 24/04/1879 74 Daniel Lewis
422 Margaret Williams Caerwaun Waunfawr 09/05/1879 61 Daniel Lewis
423 Elizabeth Griffith Bryngwynedd Waunfawr 09/05/1879 3 Daniel Lewis
424 John Prichard Pantydefaid Waunfawr 04/06/1879 76 Daniel Lewis
425 Margaret Thomas Bryn Melyn Waunfawr 18/07/1879 7 Daniel Lewis
426 Ellen Roberts Odyn Cerrig y rhyd 30/08/1879 85 Daniel Lewis
427 Gwen Jones Hafodoleu Waunfawr 04/09/1879 47 Daniel Lewis
428 Fanny Griffith Brynyrefail Llanddeiniolen 10/10/1879 63 Daniel Lewis
429 William Owen Glangwyrfai Waunfawr 10/10/1879 29 Daniel Lewis
430 Jane Griffith Cerrig y Rhyd 11/10/1879 62 Daniel Lewis
431 Jannett Prichard Brynpistyll Waenfawr 31/10/1879 75 Daniel Lewis
432 Jane Roberts Brynpistill Waunfawr 31/10/1879 35 Daniel Lewis
433 Boaz Prichard Brynpistill Waunfawr 31/10/1879 5m Daniel Lewis
434 Ellen Morgan Weirglodd Dywyll Waunfawr 01/11/1879 59 Daniel Lewis
435 Ann Ellen Thomas Pendwroer Waenfawr 04/12/1879 2 Daniel Lewis
436 Owen Jones Tyn y Weirglodd Waenfawr 11/12/1879 30 Daniel Lewis
437 Jane Thomas Ty'n Caenewydd Waunfawr 27/12/1879 6 Daniel Lewis
438 Jane Griffith Waunfawr 20/01/1880 28 Daniel Lewis
439 Thomas Jones Waunfawr 22/01/1880 4m Daniel Lewis
440 Robert Thomas Maesgwynedd Waunfawr 31/01/1880 2m Daniel Lewis
441 Mary Jones Tan y bryn Waunfawr 10/03/1880 58 Daniel Lewis
442 Henry Jones Ty gwyn Waunfawr 19/03/1880 71 Daniel Lewis
443 Margaret Hughes Gweithdy Waunfawr 16/04/1880 82 Daniel Lewis
444 Ellen Hughes Pierce Clogwyn Cellog Llanwnda 17/04/1880 5 Daniel Lewis
445 Griffith John Jones Pant y Defaid Waunfawr 17/04/1880 1 Daniel Lewis
446 Morris Jones Penybont Waenfawr 17/04/1880 1 Daniel Lewis
447 Evan Roberts Snowdon Ranger 11/05/1880 3 Daniel Lewis
448 Robert Williams Quarryman's Arms Waunfawr 13/05/1880 59 Daniel Lewis
449 Margaret Eliza Williams Brynhyfryd Waunfawr 14/05/1880 3 Daniel Lewis
450 Catherine Jones Pany y Defaid Llanbeblig 17/05/1880 50 Daniel Lewis
451 Elizabeth Owen Cefnywaun Waunfawr 22/05/1880 57 Daniel Lewis
452 William R Ellis Caeau Gwynion 22/05/1880 43 Daniel Lewis
453 Margaret Jones Hafod Oleu 26/05/1880 3w Daniel Lewis
454 Owen Jones Bron Eryri Waunfawr 02/06/1880 16 Daniel Lewis
455 John Griffith Jones Brynafon Waunfawr 05/06/1880 26 Daniel Lewis
456 Lewis Jones Llecha'r ola 05/08/1880 65 Daniel Lewis
457 Owen Morgan Weirglodd Dywyll Waunfawr 28/08/1880 18 Daniel Lewis
458 John Trevor Griffith Brynpistill 28/08/1880 24 Daniel Lewis
459 William Williams Fron Eilia Waunfawr 08/09/1880 10d Daniel Lewis
460 Arthur John Hughes Gwastadfaes 07/10/1880 3w D J Lewis
461 Griffith Williams Tanycaerau 27/10/1880 5 B L A A 1880 Thomas Wms
462 Edward Owen Tynewydd Treflan 25/11/1880 70 B L A A 1880 Richard Owen
463 Evan Davies Carnarvon 02/12/1880 79 B L A A 1880 Wm Davies
464 Mary Williams Tai'n yr Ardd Waunfawr 11/12/1880 63 B L A A 1880 Wm O Williams
465 Ellin Griffith Fron Gwyrfai Waunfawr 25/12/1880 34 B L A A 1880 Rbt Griffith
466 Robert Jones Tanybryn Waunfawr 05/02/1881 18 B L A A 1880 Gth Jones
467 Griffith Hughes Bryn Pistyll Waunfawr 17/02/1881 2 B L A A 1880 Gth Hughes
468 Owen Evans Llwynafon 25/02/1881 35 B L A A 1880 John O Evans
469 Ellen Williams Caledffrwd Clwt y Bont 18/03/1881 25 Daniel Lewis
470 Thomas Jones Tyddyn Bach 19/03/1881 21 Daniel Lewis
471 Mary Ellen Williams Caledffrwd Clwt y Bont 26/03/1881 2w Daniel Lewis
472 Richard Jones Gallt y Bont Waenfawr 07/05/1881 4 B L A A 1880 Mary Jones
473 Elizabeth Jones Tynrhodd Waenfawr 11/05/1881 20 B L A A 1880 Ann Jones
474 David Evans Manchester House Waenfawr 13/05/1881 6 B L A A 1880 Evan Evans
475 Hannah Jones Tycoch Waenfawr 21/05/1881 32 B L A A 1880 John Jones
476 Catherine Roberts Bryngoleu Waenfawr 09/06/1881 72 B L A A 1880 Henry Roberts
477 Margaret Williams Ty'r Capel Salem 16/06/1881 80 B L A A 1880 Thos Williams
478 Ellen Williams Salem 09/07/1881 15 B L A A 1880 Rbt Williams
479 Ellen Jones Glanygors 15/07/1881 5m Daniel Lewis
480 John Griffith Jones Llys Morley Waenfawr 28/07/1881 36 B L A A 1880 Wm G Jones
481 Mary Griffith Bryntirion Waenfawr 11/08/1881 39 B L A A 1880 Owen Griffith
482 Grace Griffith Pantycelyn Waenfawr 20/08/1881 5 B L A A 1880 Wm Griffith
483 John Owen Trosgol 22/09/1881 67 B L A A 1880 Jane Owen
484 Robert Evans Manchester House Waenfawr 27/09/1881 5m B L A A 1880 Evan Evans
485 Barbara Jones Bryneithin 28/09/1881 64 B L A A 1880 Evan Jones
486 Mary Roberts Ty'n Ceunant Bettws Garmon 06/10/1881 25 Daniel Lewis
487 Rees Jones Penygraig Waenfawr 16/12/1881 25 B L A A 1880 David Jones
488 Ann Lewis Fronoleu Penmorfa 21/01/1882 19 Daniel Lewis
489 Jane Ellen Jones Gorad Goch Menai Bridge 28/01/1882 14m Daniel Lewis
490 Catherine Ellis Cilfechydd 31/01/1882 7 B L A A 1880 John Ellis
491 David Jones Penygraig Waenfawr 16/02/1882 62 Daniel Lewis
492 Owen John Hughes Croes y Waen Waunfawr 18/02/1882 6w Daniel Lewis
493 Alice Jones Brynpistyll Waenfawr 24/02/1882 76 Daniel Lewis
494 Margaret Williams Mur y Goeden Llanaelhaiarn 03/03/1882 42 Daniel Lewis
495 Catherine Trevor Penygroes Llanllyfni 10/03/1882 26 J W Thomas
496 Mary Jones Gaer Llandyfrydog 05/04/1882 87 B L A A 1880 Morgan Jones
497 Morris Davies Bettws Inn 15/04/1882 63 Daniel Lewis
498 William Morgan Jones Hafod Oleu Waenfawr 22/04/1882 8m Daniel Lewis
499 Robert Jones Tyddyn Bach Llanwnda 26/04/1882 40 Daniel Lewis
500 Jane Roberts late of Snowdon Ranger 17/05/1882 73 Daniel Lewis
501 Willie Arthur Hughes Pantafon Waenfawr 23/06/1882 5m B L A A 1880 Wm Hughes
502 David Owen Waenfawr 28/06/1882 1m Daniel Lewis
503 Lettice Ann Jones Llys Gwyrfai Waenfawr 15/07/1882 4m Daniel Lewis
504 Catherine Pierce Tyn y Wern Llanbeblig 29/07/1882 88 Daniel Lewis
505 Jane Jones Pantcaehaidd Waenfawr 19/08/1882 24 B L A A 1880 Morgan Jones
506 John Trevor Cae Trevor View Waenfawr 28/10/1882 67 Daniel Lewis
507 Owen Robert Griffith Glanygors Llandwrog 15/11/1882 20 Daniel Lewis
508 Thomas John Williams Bryn Pistyll Waunfawr 27/11/1882 11w Daniel Lewis
509 Mary Christina Williams Waenfawr 01/12/1882 5 Daniel Lewis
510 Robert Jones Brongwyrfai Waenfawr 06/12/1882 1 B L A A 1880 Richard Jones
511 Annie Jones Post Office Waenfawr 18/01/1883 1 B L A A 1880 Morris Jones
512 Margaret Owen Penyrallt Waenfawr 26/01/1883 4 Daniel Lewis
513 William Jones Rallt Llanwnda 27/02/1883 39 Daniel Lewis
514 Nathaniel Jones Bryn Pistyll Waenfawr 17/03/1883 24 Daniel Lewis
515 William Williams Glyn Afon Terrace Waenfawr 22/03/1883 36 B L A A 1880 Ellen Williams
516 Margaret Jones Tynewydd Drws y Coed 28/03/1883 81 Hugh Owen
517 William Owen Bwlchyffordd Waenfawr 11/04/1883 2 Daniel Lewis
518 Owen Jones Caesgubor Llanwnda 19/04/1883 75 B L A A 1880 Henry Owen
519 William Thomas Tu Ucha'r Ffordd Waenfawr 12/05/1883 57 B L A A 1880 Catherine Thomas
520 Henry Owens Cae Steel Waenfawr 19/05/1883 18m Daniel Lewis
521 Ellen Hughes Ffridd Llanllyfni 13/07/1883 53 Daniel Lewis
522 Jane Griffith Harp Inn Carnarvon 25/07/1883 31 Daniel Lewis
523 Ann Hughes Cross Waenfawr 07/08/1883 37 Daniel Lewis
524 Rowland Williams Tai'r lon Waunfawr 09/08/1883 37 B L A A 1880 Gth Jones
525 Catherine Owen Caesgubor Llanwnda 13/09/1883 3m Daniel Lewis
526 Laura Griffith Harp Inn Carnarvon 15/10/1883 10 Daniel Lewis
527 Llewelyn Owen Griffith Bryntirion Waenfawr 20/10/1883 10 B L A A 1880 Owen Griffith
528 Catherine Pritchard Port Dinorwic 19/12/1883 31 B L A A 1880 John Pritchard
529 Richard Hughes Brynafon Waunfawr 17/01/1884 45 B L A A 1880 Ellin Hughes
530 William Williams Bryncelyn Waenfawr 23/01/1884 42 Daniel Lewis
531 Griffith Jones Trefddafydd 31/01/1884 69 B L A A 1880 Catherine Jones
532 Alice Evans Tanymarian 06/02/1884 75 Daniel Lewis
533 Evan Griffith Tyn y graig 16/02/1884 96 B L A A 1880 Margaret Jones
534 Rees Williams Penygraig Waenfawr 22/02/1884 1m Daniel Lewis
535 Ann Thomas Ty'n Lon Waenfawr 23/02/1884 88 Daniel Lewis
536 John Hughes Rhyd ddu 28/02/1884 72 Daniel Lewis
537 Robert Davies Glandwr Waenfawr 01/03/1884 47 B L A A 1880 Grace Davies
538 Ellin Hughes Glasfryn Waenfawr 08/03/1884 68 B L A A 1880 Evan Hughes
539 Annie Owen Glyn Afon Terrace Waenfawr 05/03/1884 2 Daniel Lewis
540 Robert Williams Tanymarian 13/03/1884 47 B L A A 1880 Gth Williams
541 Owen Owens Penybont Waenfawr 18/04/1884 41 B L A A 1880 Sarah Owens
542 Susannah Jones Brynbeddau Isaf 26/04/1884 24 Daniel Lewis
543 Jane Owen Collfryn 17/05/1884 67 Daniel Lewis
544 Robert Griffith Talarvon 30/05/1884 43 B L A A 1880 Thomas Owen
545 Griffith Williams Lecharola 04/06/1884 55 Daniel Lewis
546 David Griffith Rhwngyddwyryd 13/06/1884 19 Daniel Lewis
547 Owen Jones Shop Brynypistyll 14/06/1884 82 B L A A 1880 Robert O Jones
548 William Williams Galltybont 23/07/1884 13 B L A A 1880 Mary Jones
549 Gwen Ellen Edwards Refail Waenfawr 16/08/1884 18m Daniel Lewis
550 Ellin Owen Penallt Coedmawr Llanwnda 06/09/1884 36 Daniel Lewis
551 Evan Owen Penrallt Llanwnda 04/10/1884 71 B L A A 1880 Owen Evans
552 Mary Jones Allt y Bont Waenfawr 17/01/1885 60 Daniel Lewis
553 Ellen Owen Collfryn Waenfawr 25/02/1885 21 Daniel Lewis
554 Morris Robert Jones Post Office Waenfawr 12/03/1885 19m B L A A 1880 Morris Jones
555 Catherine Davies Cae Steel Waenfawr 03/04/1885 89 B L A A 1880 John Davies
556 Ann Fellows Glyn Afon Terrace Waenfawr 03/04/1885 40 B L A A 1880 Edward Fellows
557 John Williams Caegwyn Waenfawr 06/04/1885 1 T E Jones
558 William Jones Penyrhiw Waenfawr 18/04/1885 64 Daniel Lewis
559 John Owen Cae Steel Waenfawr 02/05/1885 48 Daniel Lewis
560 Thomas Lewis Graig Lwyd Waenfawr 07/05/1885 57 B L A A 1880 Griffith Lewis
561 Owen Williams Llwynbedw Llanwnda 14/05/1885 80 B L A A 1880 Rd Williams
562 Ann Rowlands Caehowel Llanwnda 23/05/1885 10w Daniel Lewis
563 Griffith Jones Caerwaen Waenfawr 19/08/1885 30 B L A A 1880 Ann Jones
564 Henry Jones Glynafon Terrace Waenfawr 17/11/1885 54 Daniel Lewis
565 David Roberts Bodafon Waenfawr 17/12/1885 6 B L A A 1880 Wm Roberts
566 Ellen Roberts Cae Steel Waenfawr 21/12/1885 81 Daniel Lewis
567 Catherine Mary Evans Manchester House Waenfawr 19/12/1885 14 B L A A 1880 Evan Evans
568 Ann Edwards Glynafon Terrace Waenfawr 27/01/1886 35 B L A A 1880 John Edwards
569 David Jones Pant y Gro Waenfawr 03/02/1886 78 B L A A 1880 Ellin Jones
570 Caswallon Owen Caesgcubor Llanwnda 03/02/1886 5m B L A A 1880 Henry Owen
571 John John Jones Bron Gwyrfai Waenfawr 06/02/1886 23 B L A A 1880 John Jones
572 David Thomas Bettws Inn 10/02/1886 7m Daniel Lewis
573 William Hughes Glynafon Terrace 13/02/1886 1 B L A A 1880 William Hughes
574 Catherine Hughes Caeau Gwynion 24/03/1886 80 B L A A 1880 J W Jones
575 Richard Jones Waenfawr 14/04/1886 57 Daniel Lewis
576 Margaret Jones Gwyrfai Terrace 17/04/1886 62 Daniel Lewis
577 Catherine Williams Rallt Llanwnda 24/04/1886 10 B L A A 1880 Gth Williams
578 Ellen Jones Pant y Gro Waenfawr 28/04/1886 79 B L A A 1880 John D Jones
579 Robert G Jones Llys Ifor Waenfawr 29/04/1886 30 B L A A 1880 Margaret Jones
580 Evan Jones Llys y Gwynt 08/05/1886 70 B L A A 1880 John E Jones
581 John Jones Salem 10/07/1886 27 Daniel Lewis
582 Griffith Roberts Ty'n y Ceunant 14/07/1886 6 Daniel Lewis
583 Robert Griffith Glan y Gors 17/07/1886 77 Daniel Lewis
584 Laura Owen Ty Newydd Treflan 21/07/1886 76 B L A A 1880 Sarah Owen
585 Thomas Roberts Ty'n y Ceunant 31/07/1886 5 Daniel Lewis
586 Hugh Davies Fronllwyd 09/10/1886 43 B L A A 1880 Ellen Davies
587 Jane Owen Llainwen Llanberis 01/12/1886 74 B L A A 1880 Robert Hughes
588 Jane Parry Gwastadfaes Waenfawr 15/01/1887 86 R P Hughes
589 Francis Owen Gwyrfai Terrace 05/02/1887 67 Daniel Lewis
590 David Robert Owen Alltybont 12/03/1887 20 B L A A 1880 Ellen Owen
591 Catherine Thomas Pantywern 29/12/1886 70 Daniel Lewis
592 Margaret Jones Llysygwynt Waenfawr 26/04/1887 3d Daniel Lewis
593 William Henry Griffith Waenfawr 16/05/1887 10 Daniel Lewis
594 Catherine Ellen Jones Waenfawr 28/05/1887 10h Daniel Lewis
595 Mary Owen Waenfawr 30/06/1887 33 Daniel Lewis
596 Margaret Williams Waenfawr 25/07/1887 2w Daniel Lewis
597 Catherine Hughes Wernlasdeg Beddgelert 29/08/1887 78 Daniel Lewis
598 Margaret Williams Waenfawr 06/09/1887 80 Daniel Lewis
599 William John Hennessey Waenfawr 22/09/1887 3m Daniel Lewis
600 Mary Williams Waenfawr 24/09/1887 73 Daniel Lewis
601 Catherine A Hughes Llwyn Afon 03/09/1887 18 B L A A 1880 Mary Hughes
602 Hugh Jones Penrallt Llanwnda 26/11/1887 76 B L A A 1880 Hugh Jones
603 Catherine Williams Minffordd Bettws Garmon 01/02/1888 82 B L A A 1880 Gth Williams
604 Catherine Parry Waenfawr 02/03/1888 76 Daniel Lewis
605 Ellen Thomas Ty'n yr Onen 08/03/1888 49 B L A A 1880 John Griffith
606 Thomas John Griffith Ty'n yr Onen 03/05/1888 3m B L A A 1880 John Griffith
607 Evan Jones Bryn Eithin 19/05/1888 64 B L A A 1880 John Jones
608 Jane Owen Pwll Budr 19/05/1888 72 B L A A 1880 Ellis Owen
609 Appolonia Hughes Cae Steel Waenfawr 26/05/1888 77 Daniel Lewis
610 Margaret Owens Pant y Defaid Waenfawr 08/07/1888 70 Daniel Lewis
611 Owen Lewis Fronoleu Tremadoc 18/07/1888 73 Daniel Lewis
612 Morris Thomas Ty'ncaenewydd Waenfawr 19/07/1888 55 B L A A 1880 Margaret Thomas
613 John Edwards Glynafon Terrace Waenfawr 27/07/1888 35 B L A A 1880 Ann Edwards
614 Margaret Rumsey Williams Rhuddallt Fawr Llanbeblig 06/09/1887 80 Daniel Lewis
615 Griffith Jones Tyddyn bach Llanwnda 09/08/1888 79 B L A A 1880 Richard Roberts
616 Thomas Marshall Snowdon Ranger 11/09/1888 63 Daniel Lewis
617 Mary Ann Davies Talysarn 02/11/1888 65 Daniel Lewis
618 Henry Hughes Gweithdy Waenfawr 16/02/1889 63 Daniel Lewis
619 David Morgan Ffridd Felen Waenfawr 27/02/1889 70 B L A A 1880 Robert Morris
620 Richard Thomas Croesywaen Waenfawr 14/03/1889 64 B L A A 1880 Ellen Thomas
621 Ellen Thomas Croesywaen Waenfawr 20/03/1889 67 B L A A 1880 Morgan Jones
622 Ellis Owen Cilfechyd 23/03/1889 36 B L A A 1880 John Ellis
623 Hugh Owen Griffith Ala Bow Waenfawr 11/04/1889 64 Daniel Lewis
624 Ellen Hughes Garreg Fawr Llanbeblig (late) 18/04/1889 76 Daniel Lewis
625 John Jones Penygrisiau Llanfairisgaer 27/04/1889 56 Daniel Lewis
626 Morris Williams Pentre'r Waen Waenfawr 01/05/1889 13m Daniel Lewis
627 John Williams Ty Canol Waenfawr 11/05/1889 17 B L A A 1880 Catherine Williams
628 Margaret Jones Rallt Llanwnda 01/06/1889 72 Daniel Lewis
629 Mary Williams Cwmbychan Llanwnda 26/06/1889 87 B L A A 1880 Hugh Hughes
630 Evan Thomas Ty Gwyn Waunfawr 28/08/1889 22 B L A A 1880 John Thomas
631 Mary Catherine Griffith Ty'n yr Onen Waenfawr 31/08/1889 4m B L A A 1880 John Griffith
632 James Cowell Snowdon Ranger Hotel 24/09/1889 41 Daniel Lewis
633 Margaret Richards Union Carnarvon 10/10/1889 60 Daniel Lewis
634 Ellen Williams Eilian Terrace Llanberis 30/12/1889 59 B L A A 1880 Thomas Hughes
635 Ann Jones Cae'r Wern Waenfawr 25/01/1890 34 B L A A 1880 David Jones
636 Jane Hughes Carnarvon 05/02/1890 35 Daniel Lewis
637 William Williams Glynafon Terrace Waenfawr 18/02/1890 78 B L A A 1880 W W Williams
638 Owen Michael Thomas Pant y Waen Waenfawr 05/03/1890 76 Robert Price
639 Margaret Elizabeth Owen Cae Steel Waenfawr 05/03/1890 3m Daniel Lewis
640 Thomas Williams Bryn Eilian Waenfawr 18/05/1890 63 B L A A 1880 Ellen Williams
641 Robert Owen Collfryn Waenfawr 18/06/1890 71 B L A A 1880 Elizabeth Owen
642 Mary Williams Carnarvon 19/07/1890 84 R Richards
643 Methusalem Roberts Graianfryn 19/07/1890 3 B L A A 1880 Gth Roberts
644 Grace Hughes Bryn Pistyll Llanbeblig 16/08/1890 88 B L A A 1880 Ellin Williams
645 William Davies Glynafon Llandwrog 30/08/1890 69 Morris Roberts
646 Henry Roberts Bryngoleu Waenfawr 30/08/1890 70 B L A A 1880 David Morris
647 Mary Griffith Bodhyfryd 25/10/1890 66 B L A A 1880 Wm Ph Williams
648 Jane Jones Fron Oleu 08/11/1890 76 B L A A 1880 Thomas Jones
649 John Griffith Jones Market Square Penygroes 31/12/1891 61 B L A A 1880 W O Jones
650 Griffith C Jones Bryn Mair 28/01/1891 1 B L A A 1880 William Jones
651 Catherine H Jones Ogwen Terrace Llanberis 19/02/1891 54 O F Williams/D Jones
652 John R Jones Ty'n Llidiart 18/03/1891 4m B L A A 1880 R Jones
653 Mary Williams Penybryn 11/04/1891 75 Owen F Williams
654 Barbara Jones Tyddyn bach Llanwnda 16/05/1891 83 R A Williams
655 Henry Lloyd Bryn Pistyll Llanbeblig 06/06/1891 67 John Lloyd
656 Catherine Hughes Wernlasdeg Beddgelert 17/06/1891 39 R A Williams
657 Ann Williams Glan y Gors Llanrug 11/08/1891 81 R A Williams
658 Evan Owen Swansea 15/09/1891 84 Owen Owen
659 John William Davies Talysarn Llanllyfni 22/10/1891 37 John Hughes
660 Owen Llewelyn Lewis Tai Isa 22/10/1891 6 Ann Lewis
661 Ruth Williams Gors Waenfawr 26/01/1892 80 D P Williams
662 Mary Jones Pencaerwen Waenfawr 13/02/1892 85 R A Williams
663 Griffith Lewis Tros y Gors Waenfawr 27/02/1892 16 Evan Pritchard
664 Ellen Morgans (Jones) Plas y Borth Anglesey 15/03/1892 52 David Morgans
665 John Jones Rallt Goch Llanberis 23/03/1892 53 Robert Henry Jones
666 Henry Morris Williams Bron Gwyrfai Waenfawr 15/06/1892 2 R A Williams
667 William Griffith Cerrig y Rhyd Bettws Garmon 02/07/1892 76 Catherine Jones
668 Owen Pierce Clogwyn Cellog 18/02/1893 79 R A Williams
669 Richard Owen Griffith Dinorwic 11/03/1893 66 Thomas Jones
670 Jane Williams Ty'n y rhodd 26/04/1893 72 Griffith Williams
671 Richard Thomas Bronfedw Bethel 07/09/1893 78 W Richards
672 Jane Williams Glynafon Terrace 16/09/1893 49 John Williams
673 John William Jones Broneryri Waenfawr 27/09/1893 21 William D Jones
674 Elias Owen Ty'r Ysgol 31/03/1894 20 R A Williams
675 Catherine Jones Llys y Gwynt 30/06/1894 79 John E Jones
676 Maggie Thomas Bettws Inn 22/09/1894 2m W Richards
677 Hugh Pierce Colgwyn Cellog 09/10/1894 83 Jane Hughes
678 Owen Owens Ty'r Ysgol 01/12/1894 68 W Richards
679 Maggie Blodwen Thomas Brynmelyn 26/02/1895 12 John W Thomas
680 Owen Morgan Trosyffordd Llanrug 16/03/1895 67 David Griffith
681 Thomas Hughes Frondirion Waenfawr 03/04/1895 15 David Griffith
682 Henry William Jones Eagles Waenfawr 24/04/1895 82 Ellen Jones
683 Richard Williams Penybryn Waenfawr 27/04/1895 59 Robert Price
684 Humphrey Owen Pant y Cerrig 18/05/1895 82 John Jones
685 Elizabeth Owens Ty'r Ysgol 01/11/1895 32 David Griffith
686 Hannah Morgan Brynhermon Llanrug 30/05/1896 70 R A Williams
687 John Evan Jones Bryn Gwylan Waenfawr 03/06/1896 67 Ellis Jones
688 Elizabeth Williams Ty'n y Cae Waenfawr 08/08/1896 78 W J Williams
689 John Thomas Ty Gwyn Waunfawr 24/08/1896 7w John Thomas
690 Mary Jones Cyrnant Lodge Waenfawr 03/10/1896
691 Catherine Griffith Pantycelyn Waenfawr 11/11/1896 18 W Griffith
692 Catherine Owen Ty Ucha'r Ffordd Waenfawr 17/04/1897 74 Owen Roberts
693 Jane Jones Bryn y Pistyll Waenfawr 26/06/1897 90 Robert O Jones
694 Ann Lewis Graig Lwyd Waenfawr 14/07/1897 61 William Lewis
695 Margaret Jane Hughes Bwlch y Ffordd Waenfawr 25/09/1897 16 Griffith Hughes
696 William Roberts Ty Ucha'r Ffordd Waenfawr 09/12/1897 66 H W Jenkins
697 Hugh Griffith Blaenfferam Upper Llandwrog 11/02/1898 54 H W Jenkins
698 Grace Davies Glandwr Waenfawr 15/06/1898 62 Griffith Davies
699 Thomas Hughes Plas Isa Bettws Garmon (late) 28/10/1898 87 R J Hughes
700 Evan Hughes Aberffraw 26/11/1898 58 Jane Hughes
701 Richard Griffiths Bodhyfryd Waenfawr 06/12/1898 79 Griffith Griffiths
702 Ellen Griffith Blaen y Fferam Llandwrog 27/01/1899 88 Hugh Williams
703 Catherine Williams Brongwyrfai Waenfawr 31/05/1899 10m Hugh Williams
704 Ann Owen Pwllbudr Waenfawr 21/10/1899 79 W Jones Williams
705 John William Ellis Madryn Terrace Llanbedrog 12/12/1899 79 Thomas Hughes
706 Mary Trevor Ty'n Lon Waenfawr 30/12/1899 18 Griffith Trevor
707 David Thomas Bryn Powys Carnarvon 16/01/1900 80 Thomas Jones
708 Jane Parry Brynpistyll 04/04/1900 80 Richard Williams
709 Ann Ellen Williams Cae Gwyn Waenfawr 04/06/1900 18 William Williams
710 Gwen Hughes Refail Waenfawr 14/07/1900 91 John Edwards
711 Mary Griffith Pantycelyn 06/10/1900 14 William Griffith
712 Myfanwy Glynne Jones Bron Eryri 26/01/1901 22 W O Jones
713 William Hughes Caergors Rhyd ddu 01/02/1901 86 Rbt Jones Roberts
714 Sarah Ann Evans 8 Gwyrfai Terrace 27/07/1901 1m R Jones Roberts
715 Mary Morfudd Jones Bryn Powys Carnarvon 11/01/1902 3 Thomas Jones
716 John Griffith Snowdon St Portdinorwic 11/01/1902 60 R Jones Roberts
717 Margaret Jones Gaerddu Rhosgadfan 15/01/1902 64 W Curig Williams
718 Ellin Williams Kingshead Waenfawr 08/02/1902 65 Ellin A Williams
719 David Morgan Plas y Borth Llangeinwen 24/04/1902 80 R Jones Roberts
720 Griffith Jones Tanybryn Waenfawr 28/01/1903 81 Hugh H Jones
721 John Evans Bronddwyryd Waenfawr 02/04/1903 80 John J Evans
722 Morris Williams Brongwyrfai Waenfawr 03/10/1903 48 R A Williams
723 Anne Williams Bryncelyn Waenfawr 25/11/1903 60 William Williams
724 Catherine Davies Cae Steel Waenfawr 21/05/1904 26 John Davies
725 Jane Hughes Tremallt Waenfawr 23/02/1905 67 R A Williams
726 Evan Hughes Ffridd Nantlle 31/05/1905 88 R A Williams
727 Ellen Williams Bryn Eilian Waenfawr 14/10/1905 71 Morris T Williams
728 Medwyn Jones Bryn Powys Carnarvon 26/03/1906 2d Evan Jones
729 Jane Hughes Clogwyn Cellog 02/10/1906 58 Dicus Jones
730 Ann Jones Pant y Defaid Waenfawr 01/12/1906 49 John Rhydderch
731 Ellen Lewis Fronoleu Tremadoc 27/07/1907 87 R A Williams
732 Owen Hughes Alltgoch Llanberis 26/09/1907 81 R Jones Roberts
733 Catherine Griffith Dinorwic Cott Llanddeiniolen 16/05/1908 81 R Jones Roberts
734 Jane Roberts Senhennydd Caerphily 20/05/1908 32 Griffith Jones
735 John Griffith Tyddyn Syr Huw 09/03/1909 74 Morris Griffith
736 Maggie Williams Tyddyn Canol 11/03/1909 19 Richard Williams
737 Ann Evans Bryn Pistyll 16/03/1909 79 J J Evans
738 Margaret Ann Rumsey Williams 11 Newborough St Carnarvon 25/05/1909 70 R Jones Roberts
739 Maggie Eirwen Jones Tanywaen 09/09/1909 2m Owen Jones
740 Ann Davies Groeslon Waenfawr 15/12/1909 79 R Jones Roberts
741 John Robert Jones London House Llanrug 12/10/1910 71 R A Williams
742 Ellen Williams Tanycaerau Bettws Garmon 21/01/1911 74 Griffith Williams
743 Thomas Williams Tanycaerau Bettws Garmon 21/01/1911 75 Griffith Williams
744 Alice Williams Bodfan Carnarvon 06/04/1911 56 Richard Hughes
745 Elizabeth Griffith River View Brynrefail 06/05/1911 83 John Robert Owen
746 William John Williams Pant y gro 09/09/1911 2m R Jones Roberts
747 Dorothy Jones 11 Railway Terrace Llanrhydd 19/10/1911 74 R A Williams
748 Catherine Jones Tre Ddafydd 09/12/1911 74 Thomas G Jones
749 Owen Jones Liverpool House Waenfawr 04/01/1912 34 R A Williams (Glyn Hefin)
750 Catherine Thomas Fron Howell Llanddeiniolen 17/01/1912 88 William Williams
751 Alfred Roberts Gwyrfai Terrace 01/05/1912 3m Owen Roberts
752 Robert Jones Bryn Beddau Isaf 24/09/1912 73 Robert R Edwards
753 Griffith Jones Dinas Waenfawr 24/04/1913 30 Hugh Jones
754 Ellen Jones Penrhiw Waenfawr 10/06/1913 86 R Jones Roberts
755 John Davies Cae Steel Waenfawr 28/06/1913 79 Jane Davies
756 Mary Owen Bryn Tegid Bettws Garmon 19/11/1913 59 Catherine Roberts
757 Elizabeth Jane Hughes Tan y Bryn Waenfawr 09/01/1914 40 R A Williams
758 William Jones Coed Mawr Waenfawr 25/06/1914 76 Jane Jones
759 Griffith Williams Minffordd Bettws Garmon 22/01/1915 71 Griffith Roberts
760 Sarah Owen Bwlch y Ffordd Waenfawr 18/03/1915 78 Edward Owen
761 Catherine Williams Pen y Bont Talysarn 08/05/1915 60 R A Williams
762 Sarah Williams Pen y Graig Waenfawr 05/06/1915 56 Richard Williams
763 James Hughes Tanybryn Waenfawr 04/11/1915 78 R A Williams
764 Jane Owen Llys Gwyrfai Waenfawr 20/01/1916 93 Catherine Roberts
765 Griffith Trevor Ty'r Lon Waenfawr 19/08/1916 66 David G Trevor
766 Ann Jones Bwlchyffordd Waenfawr 07/04/1917 84 William H Jones
767 Ellen Jones Tan y ffordd Bettws Garmon 18/07/1917 55 Henry Jones
768 John Jones Goedwig Waenfawr 18/01/1919 78 R A Williams
769 Richard Williams Pen y Graig Waenfawr 13/02/1919 61 Robert R Williams
770 Ellen Williams 4 Cefndu Terrace Waenfawr 06/05/1920 76 William G Jones
771 William Jones Bron Eilian Waenfawr 30/09/1920 68 R A Williams
772 Catherine Rowlands Gwyrfai Terrace 11/12/1920 74 Laura Owen
773 John Ellis Min y Nant Waenfawr 25/12/1920 75 Owen Ellis
774 John David Jones Parc y braich 09/06/1921 75 Jane Jones
775 Elizabeth Mary Jones Is Eilian Waenfawr 27/07/1921 43 Thomas G Jones
776 Ellen Roberts Ty Ucha'r Ffordd Waenfawr 03/08/1921 65 Jane Roberts
777 William H Jones Bwlch y Ffordd Waenfawr 04/12/1923 52 Hugh Jones
778 Jane Jones Coed Mawr Waenfawr 14/03/1925 90 Hugh Jones
779 Jane Davies Cae Steel Waenfawr 20/03/1926 80 John E Davies
780 Jane Jones Cwmbychan Bettws Garmon 12/07/1928 80 John Henry Thomas
781 Jane Jones Goedwig Waenfawr 09/10/1928 78 John Philip Jones
782 Jane Roberts Ty Ucha'r Ffordd Waenfawr 02/02/1929 74 D J Lewis
783 Ada Letitia Jones Fron Oleu Waenfawr 21/01/1930 6w Griffith G Jones
784 Evan Dennis Jones Fron Oleu Waenfawr 19/03/1930 19m Griffith G Jones
785 Owen Roberts Ty Ucha'r Ffordd Waenfawr 10/03/1931 70 Hugh Hughes
786 Sarah Owens Bryn Ellen Waenfawr 12/11/1931 74 Hugh Hughes
787 Jane Ellis Min y Nant Waenfawr 20/12/1932 85 D J Lewis
788 John William Jones Gilfach Goch Llantrisant 21/02/1947 92 Emlyn Davies
Entries Per Page
Displaying Page of