Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • A - Oed / Age
  • C P - Person wnaeth gynnal y seremoni / Person performing ceremony
  • H - Hanes / History
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
A
C P
H
1 John Hughes Planwydd Llanwnda 03/02/1813 77 John Lloyd
2 Morgan Owen Waunfawr Llanbeblig 22/02/1813 1 John Lloyd
3 Elizabeth Owen Garnedd Wen Llanbeblig 30/06/1813 30 John Lloyd
4 Elinor Tanywaun Llanbeblig 09/07/1813 5 John Lloyd Daughter of Griffith Ellis
5 John Parry Waunfawr Llanbeblig 19/07/1813 24 John Lloyd
6 Alice Griffith Planwydd Llanwnda 16/09/1813 76 John Lloyd
7 Catherine Williams Carreg Fawr 29/09/1813 10 John Lloyd
8 Robert Griffith Waunfawr Llanbeblig 13/10/1813 6m John Lloyd
9 Lowry Elias Llandwrog 23/11/1813 3m John Lloyd
10 Jane Rowland Graiglwyd Llanbeblig 18/12/1813 2d John Lloyd
11 William Griffith Park Cae Scubor Llanwnda 03/01/1814 15 John Lloyd
12 Mary Waunfawr Llanbeblig 18/01/1814 12 John Lloyd Daughter of William Thomas
13 Elinor Owen Treflan Llanbeblig 28/02/1814 44 John Lloyd Wife of Evan Griffith
14 David Owen Waunfawr Llanbeblig 03/03/1814 2 John Lloyd Son of Owen Owens and Jane Davies
15 Humphrey Thomas Hafod Oleu Llanbeblig 10/03/1814 65 John Lloyd
16 Thomas Hughes Waunfawr 11/03/1814 5 John Lloyd
17 Margaret Williams Waenfawr 29/06/1814 9 G B Lewis
18 Mary Peirce Hafodoleu 01/07/1814 66 G B Lewis
19 Henry Pierce Cae Main 01/07/1814 3w G B Lewis
20 Isaac Turner Waunfawr 15/08/1814 76 Owen Jones
21 Mary Williams Gwredog bach Llanwnda 15/10/1814 17 Henry Jones
22 David Hughes Pen y Faes Eithin Llanbeblig 08/10/1814 58 Henry Jones
23 Morgan Hughes Ty issa Llanbeblig 12/12/1814 75 Henry Jones
24 Thomas Hughes Tynronen Llanbeblig 28/12/1814 53 Henry Jones
25 Jane Owen Glanrafon bach Llanbeblig 27/01/1815 40 Henry Jones
26 Thomas Jones Brynmelyn Llanbeblig 03/03/1815 48 Henry Jones
27 Eleanor Williams Adda Goch 20/03/1815 130 Henry Jones Spinster
28 Jane Ellis Tynronen 12/04/1815 53 Henry Jones Widow
29 John William Pentre'r Bettws 12/01/1816 73 P B Williams
30 Elizabeth Roberts Y Waen Fawr 16/11/1816 6m Glynn Lewis
31 Grace Morgans Ystrad 03/12/1816 5m P B Williams
32 William Roberts Cwmbychan Llanwnda 25/12/1816 74 G B Lewis
33 Jane Williams Pentre Bach Llanwnda 22/01/1817 36 P B Williams
34 Gaynor Williams Tyddyn y Gwydd 22/03/1817 41 G B Lewis
35 Gaynor Jones Ty danw 24/03/1817 53 G B Lewis
36 Ellen Jones Pant Gwyn 26/03/1817 12 G B Lewis
37 Morris Gabrael Y Waen Fawr 29/03/1817 70 G B Lewis
38 Griffith Ellis Carnarvon 29/09/1817 63 John Jones
39 Ann Thomas Weinfawr Llanbeblig 17/10/1817 44 John Jones
40 Jane Hughes Pent y defaid Weinfawr 28/11/1817 47 John Jones
41 David Jones Weinfawr 30/12/1817 33 John Jones
42 Jane Hughes Garreg Fawr Llanbeblig 28/01/1818 81 John Jones
43 John Roberts Bron y Fedw 25/02/1818 76 John Jones
44 William Roberts Weinfawr 25/02/1818 62 John Jones
45 John Evans No Address 02/04/1818 45 John Jones Pauper of the Parish
46 Jane Prichard Weinfawr 10/07/1818 51 John Jones
47 Elizabeth Prichard Weinfawr 23/07/1818 57 John Jones
48 Jane Rowland Cae'r scŷb Weinfawr 27/08/1818 20 John Jones
49 Griffith Lewis Weinfawr 02/10/1818 32 John Jones
50 Ann Lewis Carnarvon 11/11/1818 3 John Jones
51 Morris Jones Weinfawr 02/01/1819 6m John Jones
52 John David Price Hafod Oleu 16/01/1819 69 John Jones
53 Catherine Rowlands Weinfawr 03/02/1819 70 Griffith Owen
54 Robert Davies Cae Athro Llanrug 17/02/1819 82 P B Williams
55 Mary Williams Weinfawr 20/02/1819 10w P B Williams
56 Elinor Griffith Graig lwyd Weinfawr 01/03/1819 36 John Jones
57 Evan Lewis Troscol Llanwnda 14/04/1819 29 Griffith Owen
58 David Jones Weinfawr 02/08/1819 9 John Jones
59 William Hughes Plasisaf 27/08/1819 40 G B Lewis
60 John Thomas Waenfawr 07/09/1819 4m G B Lewis
61 Catharine Morris Ty ucha'r ffordd 08/09/1819 88 G B Lewis
62 Owain Thomas Gwaredog Uchaf 26/10/1819 15 G B Lewis
63 William Jones Kibyn Llanbeblig 12/11/1819 48 John Jones
64 Griffith Williams Quellyn 20/12/1819 68 G B Lewis
65 Richard Ellis Cae'r scubor 19/01/1820 93 Glynn Lewis
66 Catharine Roberts Plas Nant 03/02/1820 44 G B Lewis
67 Anne Owen Bron y Fedw 07/02/1820 87 G B Lewis
68 Catharine Morgan Tai isaf 25/02/1820 4 G B Lewis
69 Ellen Owen Tycoch Llanbeblig 07/03/1820 5w G B Lewis
70 Catharine Evan Waenfawr 06/04/1820 53 G B Lewis
71 Grace Williams Pen y Cefn 07/04/1820 14 G B Lewis
72 Morgan Owen Tynycaenewydd 13/04/1820 37 G B Lewis
73 John Griffith Penycefn 14/04/1820 16 G B Lewis
74 Thomas Roberts Plasynant 19/04/1820 48 G B Lewis
75 Margaret Williams Penycefn 28/04/1820 4 G B Lewis
76 Hugh Parry Pentref bach 02/05/1820 3m G B Lewis
77 Morris Griffith Cae Main Llanbeblig 14/06/1820 76 G B Lewis
78 Robert Owen Pant y defaid Llanbeblig 31/07/1820 14 G B Lewis
79 Richard Hughes Garreg fawr 22/09/1820 91 G B Lewis
80 John Evans Waenfawr 07/11/1820 11w G B Lewis
81 Hugh Williams Tynronnen 15/11/1820 23 G B Lewis
82 Robert Griffith Tynewydd Treflan 20/11/1820 64 G B Lewis
83 Humphrey Thomas Tydanw 29/11/1820 57 G B Lewis
84 Morgan Griffith Gadda Goch 04/12/1820 61 G B Lewis
85 Catharine Jones Blaen y Wern Treflan 04/12/1820 71 G B Lewis
86 Laura Roberts Treflan 10/01/1820 76 G B Lewis
87 Anne Owen Minffordd 16/01/1821 65 G B Lewis
88 Ellen Owen Gwastadfaes 23/02/1821 18m G B Lewis
89 John Parry Cyrnant Lodge 20/07/1821 3m Glynn Lewis
90 Owen Williams Penycefn 09/01/1822 4 G B Lewis
91 Jane Prichard Tyucha'r Ffordd 28/01/1822 69 G B Lewis
92 Morgan Jones Pant Cae Haidd 26/02/1822 74 J W Trevor
93 Morris Thomas Wainfawr 08/03/1822 2 D Williams
94 Grace Thomas Wainfawr 13/03/1822 6 G B Lewis
95 Robert Griffith Waenfawr 18/03/1822 7m G B Lewis
96 Hugh Owen Garnedd Wen 27/03/1822 1m G B Lewis
97 Jane Williams Plas y Nant 24/07/1822 75 G B Lewis
98 Ellis Jones Blaen y cau Llandwrog 01/09/1822 29 Griffith Owen
99 Ellen Ellis Gwaredog bach 25/10/1822 52 G B Lewis
100 Catherine Jones Y Waen Fawr 27/11/1822 78 G B Lewis
101 Robert Jones Pant y Cerrig 16/12/1822 15 G B Lewis
102 Morris Lewis Tyddyn bach 18/12/1822 52 G B Lewis
103 Catherine Griffith Tanywaen 25/12/1822 52 G B Lewis
104 Griffith Jones Waenfawr 17/02/1823 22 G B Lewis
105 Owen Williams Penycefn 05/03/1823 3m G B Lewis
106 Hugh Morgan Tai Isaf 28/03/1823 65 G B Lewis
107 Anne Williams Waenfawr 21/04/1823 13m G B Lewis
108 Grace Jones Caermain 31/05/1823 79 G B Lewis
109 Ellen Jones Caeaugwynion 18/07/1823 3m G B Lewis
110 John Jones Waenfawr 18/07/1823 78 G B Lewis
111 John Jones Treflan 23/07/1823 4m John Ellis
112 Anne Thomas Waenfawr 27/08/1823 59 G B Lewis
113 Margaret Roberts Caeathraw 06/10/1823 55 G B Lewis
114 Margaret Hughes Gegin Garregfawr 02/12/1823 60 G B Lewis
115 Anne Prichard Cae'r Steel 13/01/1824 70 G B Lewis
116 Owen Roberts Gwaredog Uchaf 25/02/1824 78 G B Lewis
117 Henry Williams Penmynydd Môn 16/03/1824 25 G B Lewis
118 Henry Pierce Caemain 23/04/1824 1m G B Lewis
119 Owen Morgan Waenfawr 23/04/1824 83 G B Lewis
120 Griffith Evans Tynygraig 23/11/1824 6m G B Lewis
121 Catharine Evans Cilhaul 13/12/1824 84 G B Lewis
122 John Prichard Waenfawr Shop 25/01/1825 50 G B Lewis
123 William Jones Waenfawr 14/02/1825 6m G B Lewis
124 Owen Jones Cilhaul 15/03/1825 81 G B Lewis
125 Elizabeth Roberts Tan y Garreg 04/04/1825 81 G B Lewis
126 Gaynor Jones Bron y fedw 22/04/1825 40 D Williams
127 Mary Williams Waunfawr 01/08/1825 81 Hugh Rowlands
128 Owen Jones Traian 13/08/1825 3w Hugh Rowlands
129 William Parry Carnarvon 19/10/1825 28 Hugh Rowlands
130 Thomas Evans Penycarneddi 24/10/1825 6w Hugh Rowlands
131 Ellin Williams Pentrebach 01/11/1825 5w Hugh Rowlands
132 Hugh Griffith Waunfawr 02/12/1825 15 Hugh Rowlands
133 Hugh Williams Garreg Fawr 07/12/1825 28 HUgh Rowlands
134 Margaret Salmon Bryn Eithyn Waunfawr 13/12/1825 57 Hugh Rowlands
135 John Williams Bryn y ffynon Waunfawr 07/01/1826 2w Hugh Rowlands
136 Margaret Williams Waunfawr 03/02/1826 81 Hugh Rowlands
137 Alice Roberts Cefn y Waun 21/04/1826 11m Hugh Rowlands
138 John Owen Pant y defaid 01/05/1826 24 Hugh Rowlands
139 Henery Hughes Waunfawr 10/05/1826 17 Hugh Rowlands
140 Griffith Williams Ty'e Onnen 05/07/1826 34 P B Williams
141 John Owen Ty Ucha'r Ffordd Waunfawr 26/07/1826 1 Hugh Rowlands
142 Catharine Roberts Ty Issa Garreg Fawr 08/08/1826 85 John Ellis
143 John Williams Cwm bychan 13/11/1826 3w John Ellis
144 Jane Hughes Tai Issa 30/12/1826 24 W Williams
145 Ellin Griffith Pen y Cefn 18/04/1827 1 P B Williams
146 Anne Owen Plas y Nant 14/05/1827 32 D L Jones
147 Anne Davies Waunfawr 23/05/1827 64 D L Jones
148 Anne Prichard Waunfawr 28/06/1827 86 Hugh Rowlands
149 William Owen Ty'n Dryfal 30/07/1827 59 P B Williams
150 Sioned Owen Tan y bryn 10/11/1827 36 St Geo A Williams
151 John Morris Ty'nis y Rhyw 15/11/1827 87 St Geo A Williams
152 William Jones Caeau Gwynion 09/01/1828 5m St Geo A Williams
153 Ellen Roberts Pant Cae Haidd 05/03/1828 80 St Geo A Williams
154 Thomas Morris Waenfawr 04/04/1828 40 St Geo A Williams
155 John Owen Cae'rwnw 18/04/1828 39 St Geo A Williams
156 Robert Williams Graig 24/05/1828 2 St Geo A Williams
157 Ellin Griffith Tanyffordd 30/05/1828 63 St Geo A Williams Wife of John William
158 John Williams Graig 23/06/1828 6m St Geo A Williams
159 Catherine Thomas Llechwr Oleu 07/07/1828 50 St Geo A Williams Alias Caddy Thos Rice
160 John Williams Cefn y Wern 07/07/1828 71 St Geo A Williams
161 Margaret Foulk Velin fach 13/09/1828 72 St Geo A Williams
162 Anne Hughes Caeau Gwynion 18/09/1828 63 St Geo A Williams
163 Ellen Evans Tynygraig Llanwnda 15/10/1828 8 St Geo A Williams
164 Jane Thomas Bronyfedw 17/11/1828 85 St Geo A Williams
165 William Owen Gwastadfaes 17/11/1828 27 St Geo A Williams
166 Mary Owen Bryn y Gloch Bettws 01/12/1828 22 St Geo A Williams
167 Anne Thomas Bettws 06/12/1828 92 St Geo A Williams
168 William Edward Carnarvon 12/01/1829 38 St Geo A Williams
169 John Ellis Ty'n ar Ffordd 13/03/1829 35 St Geo A Williams
170 Sionet Owen Ty'n y Mynydd Waunfawr 25/03/1829 1m St Geo A Williams
171 Anne Roberts Waunfawr Llanbeblig 31/03/1829 3 St Geo A Williams
172 Richard David Tan y Waun Llanbeblig 06/04/1829 64 St Geo A Williams
173 William Williams Pen y Cefn Llanbeblig 09/04/1829 21 St Geo A Williams
174 Griffith Owen Collfryn Waunfawr 11/04/1829 8 St Geo A Williams
175 Owen Griffith Dwr Oer Waunfawr 18/04/1829 18 St Geo A Williams
176 Owen Thomas Ty yn y Mynydd Llanbeblig 23/04/1829 2 St Geo A Williams
177 Griffith Morris Waunfawr Llanbeblig 25/05/1829 2 St Geo A Williams
178 Ellen Morris Pen y Cefn Llanbeblig 27/05/1829 47 St Geo A Williams
179 William Hughes Waunfawr Llanbeblig 22/06/1829 16m St Geo A Williams
180 Margaret Jones Hafod Olau Llanbeblig 01/09/1829 39 St Geo A Williams
181 Robert Parry Waunfawr 08/09/1829 57 St Geo A Williams
182 Anne Williams Pant y Defaid 17/10/1829 11m St Geo A Williams
183 John Davies Ty Ucha'r Ffordd Waunfawr 09/11/1829 56 P B Williams
184 Mary Cae Hiel Llanbeblig 02/12/1829 16m St Geo A Williams Daughter of Humphrey Williams
185 William Jones Treuan 02/12/1829 6 St Geo A Williams
186 Alice David Cefn y Waun 21/12/1829 79 St Geo A Williams
187 Void Void Void Void Void Void Void
188 Mary Thomas Capel y Waun 09/01/1830 75 St Geo A Williams
189 Catharine Thomas Waunfawr 09/02/1830 4 St Geo A Williams
190 Anne Williams Dwr Oer Waunfawr 01/03/1830 72 St Geo A Williams
191 Mary Williams Trosgol 10/03/1830 87 St Geo A Williams
192 John Ellis Tu ucha'r ffordd Waunfawr 20/04/1830 73 St Geo A Williams
193 Mary Owen Velin fach Waunfawr 24/04/1830 36 St Geo A Williams
194 Catherine Jones Ty Newydd Waunfawr 28/04/1830 8m St Geo A Williams
195 Ellen Jones Garnedd Wen 03/05/1830 46 St Geo A Williams
196 Judith Parry Caemaen Llanbeblig 12/05/1830 3 St Geo A Williams Daughter of Pierce Parry
197 Margaret Hughes Ty Ucha Waunfawr 29/06/1830 69 St Geo A Williams
198 Owen Williams Llwyn On 03/08/1830 55 St Geo A Williams
199 Ellen Jones (Thomas) Lodge House Waunfawr 06/08/1830 20 St Geo A Williams Wife of Owen Jones Shopkeeper
200 Evan Evan Griffith Tyn y Graig Llwyn Bedw 18/08/1830 1m P B Williams
201 John Hughes Pant y Waun Waunfawr 01/09/1830 28 St Geo A Williams
202 John Jones Bryn Eithin 15/09/1830 1w St Geo A Williams Illigitimate son John Jones Llanddeiniolen
203 John Jones Treuan Llanwnda 30/09/1830 17 St Geo A Williams
204 Owen Thomas Caban Aur Waunfawr 26/11/1830 6m St Geo A Williams
205 Alice Thomas Gadda Goch Waunfawr 22/12/1830 7w St Geo A Williams
206 Thomas Hughes Caeau Gwynion 26/02/1831 2m St Geo A Williams
207 Thomas Hughes Caeau Gwynion 07/03/1831 64 St Geo A Williams
208 Anne William Tai Issa 28/03/1831 92 St Geo A Williams
209 Mary Jones Waunfawr 19/04/1831 1 St Geo A Williams Daughter of Hugh Jones
210 Mary Humphreys Hafod Oleu 13/05/1831 50 St Geo A Williams
211 John Williams Dwr Oer Waunfawr 10/06/1831 77 St Geo A Williams
212 William (B) Williams Treuan 06/07/1831 5m St Geo A Williams
213 Anne William Waunfawr 08/07/1831 2 St Geo A Williams Daughter of Roger William
214 Jane Hughes Tyn y Werglodd 27/09/1831 2 P B Williams
215 Gwen Preece Ffridd Llanllyfni 17/10/1831 78 St Geo A Williams
216 William Owen Ty'n dryfwl 18/10/1831 3m St Geo A Williams
217 William Thomas Croes y Waun 09/11/1831 19 St Geo A Williams
218 William Evans Pen y Graig Lwyd (Penysgoins) 23/11/1831 72 P B Williams
219 David Jones Waunfawr 07/01/1832 4 St Geo A Williams
220 David Jones Tai Issa Waunfawr 16/01/1832 84 St Geo A Williams
221 William Jones Bronfedw 05/04/1832 63 St Geo A Williams
222 Rowland Davydd Graig Lwyd 18/04/1832 57 St Geo A Williams
223 Anne Evans Pen ditch Llandwrog 17/05/1832 66 St Geo A Williams
224 Humphrey Owen Cefn y Waun 22/05/1831 1w St Geo A Williams
225 Griffith Jones Waunfawr 16/06/1832 80 St Geo A Williams
226 Margaret Evans Ty'n y Gerddi Waunfawr 30/07/1832 65 P B Williams
227 Mary Hughe Jones Waunfawr 08/09/1832 5m P B Williams
228 Roland Morys Waunfawr 10/09/1832 63 St Geo A Williams
229 Catherine Jones Bryn Melyn Waunfawr 22/09/1832 64 St Geo A Williams
230 Alice William Tai Newyddion Waunfawr 22/09/1832 10m St Geo A Williams
231 Rowland Griffith Graig Lwyd 27/10/1832 3 P B Williams
232 Catharine Ty'n y Ceunant Llanbeblig 28/11/1832 16 P B Williams Daughter of William Owen
233 Thomas Roberts Plas y Nant 24/12/1832 9 St Geo A Williams
234 Mary Owen Cyrnant Llanwnda 20/03/1833 9 St Geo A Williams
235 Anne William Waunfawr 06/04/1833 3m St Geo A Williams
236 Humphrey Hughes Plas Issa 08/04/1833 23 St Geo A Williams
237 Owen Evan Ty'n y Mynydd Llanbeblig 20/04/1833 44 St Geo A Williams
238 Anne Evans Bronyfedw 27/06/1833 6m Thomas Lewis
239 Hugh Morgan Pen y Bont 28/06/1833 11 St Geo A Williams
240 Elizabeth Hughes Gwastadnant Turnpike Llanberis 09/07/1833 31 St Geo A Williams
241 Thomas Griffith Siop Waunfawr 14/08/1833 28 St Geo A Williams
242 Jane Thomas Gwredog Ucha Llanwnda 20/11/1833 82 St Geo A Williams
243 Grace Jones Gwredog Ucha Llanwnda 25/12/1833 12 St Geo A Williams
244 Anne Jones Cae'r Steel 31/01/1834 73 St Geo A Williams
245 Ellin William Waunfawr Barracks 05/02/1834 9 P B Williams
246 William (B) Morgan Tyn ddryfol Waunfawr 12/02/1834 6m St Geo A Williams
247 Ellen (B) Thomas Tyny Llidiart 22/02/1834 1m St Geo A Williams
248 Hannah (B) Jones Ty Caenewydd 05/03/1834 3 St Geo A Williams
249 Hannah (B) Hughes Tyn ddryfol Waunfawr 22/03/1834 1 St Geo A Williams
250 Hugh Hughes Felin Bach Waunfawr 29/03/1834 1 St Geo A Williams
251 Griffith William Bettws 21/04/1834 23 St Geo A Williams Consumption
252 John Williams Waen Fawr Llanbeblig 12/05/1834 5 St Geo A Williams
253 Robert Hughes Waenfawr Llanbeblig 26/05/1834 4 St Geo A Williams
254 Hugh Jones Waenfawr 31/05/1834 53 St Geo A Williams Consumption
255 Anne Hughes Pen y Cyrnant Llanwnda 23/06/1834 75 St Geo A Williams
256 Margaret Parry Harlech 24/06/1834 2 St Geo A Williams
257 Owen Hughes Bryn Eithin Waunfawr 11/08/1834 1 St Geo A Williams
258 Anne Thomas Caban Aur Waunfawr 23/08/1834 9 St Geo A Williams
259 Thomas William Waunfawr 03/09/1834 3d St Geo A Williams
260 Anne William Gwredog Ucha Llanwnda 08/09/1834 43 St Geo A Williams Consumption
261 Elizabeth (Elspeth) Williams Tyn y Werglodd 17/10/1834 95 St Geo A Williams
262 Mary Hughes Caeau Gwynion 23/10/1834 13 St Geo A Williams
263 Robert Hughes Bryn Eithin (Waenfawr) 19/11/1834 6 St Geo A Williams
264 Lowry Roberts Treflan Llanbeblig 24/11/1834 63 P B Williams
265 Catherine William Cae Mabynir Waenfawr 01/12/1834 8m St Geo A Williams
266 Elizabeth Hughes Ty Newydd Waunfawr 17/12/1834 6m St Geo A Williams
267 Alice Morgan Waenfawr 09/02/1835 90 St Geo A Williams
268 Mary Hughes Pant y Waun Llanbeblig 18/03/1835 19 St Geo A Williams Consumption
269 Michael Thomas Treflan Llanbeblig 25/03/1835 76 St Geo A Williams
270 Margaret Prichard Waunfawr Llanbeblig 06/04/1835 63 St Geo A Williams
271 Owen Jones Ty Newydd Hafod y Wern 10/04/1835 89 St Geo A Williams
272 Owen Thomas Cae'r Meinciau Llanberis 02/05/1835 1 St Geo A Williams
273 Margaret Williams Ty Newydd nr Craig Nant Lodge 10/06/1835 38 P B Williams
274 Hugh Morgan Jones Waenfawr Llanbeblig 13/06/1835 7 P B Williams
275 Catherine Hughes Pant y Waun Llanbeblig 26/06/1835 21 P B Williams Decline
276 Owen Morris Ty Danw Llanbeblig 06/07/1835 21 St Geo A Williams
277 Trevor Williams Pen yr Hafod Oleu 09/07/1835 50 St Geo A Williams Killed in Llanberis Quarry
278 David Jones Bryn y Ffynon Llanbeblig 13/07/1835 1 St Geo A Williams
279 Owen William Yr Hen Siop Waunfawr 11/08/1835 23 St Geo A Williams Typhus Fever
280 Catherine Morgan Waenfawr 12/09/1835 24 St Geo A Williams Typhus Fever
281 Hugh Griffith Croes y Waun 05/10/1835 70 St Geo A Williams
282 Richard William Cae Mabynir Waenfawr 16/12/1835 4m St Geo A Williams
283 Evan Hughes Drws y Coed Issa 29/01/1836 19m St Geo A Williams
284 John Hughes Waunfawr 03/02/1836 20 St Geo A Williams Scarlet Fever
285 Lowry Dafydd Troscol Llanwnda 26/02/1836 47 St Geo A Williams Dropsy
286 Ellen Hughes Pant y Waun Waunfawr 19/03/1836 24 St Geo A Williams Decline
287 Elizabeth Pierce Yr Odyn Garreg Fawr 06/04/1836 4 St Geo A Williams Scarlet Fever
288 Jane Jones Hafod y Wern Ty Newydd 08/04/1836 70 St Geo A Williams
289 William Morgan Waunfawr 12/04/1836 20 St Geo A Williams Son of John Jones (Decline)
290 John William Bryn Melyn Waunfawr 16/04/1836 6m St Geo A Williams Son of William Thomas
291 Edward Jones Pandy Treflan 16/05/1836 22 St Geo A Williams Decline
292 Owen Jones Pant Gwyn Waenfawr 08/06/1836 19 St Geo A Williams Son of Daniel Jones (Decline)
293 Hugh Hughes Bryn Eithin (Waenfawr) 10/06/1836 29 St Geo A Williams Decline
294 Anne Jones Ty Coch Llanwnda 22/07/1836 17 St Geo A Williams Daughter John and Letitia Jones (Decline)
295 John Jones Ty Ucha'r Ffordd 27/07/1836 31 St Geo A Williams
296 John Williams Dolbadarn Inn 08/09/1836 63 St Geo A Williams
297 Lewis Prichard Waunfawr 17/09/1836 30 St Geo A Williams
298 John Jones Waenfawr 02/11/1836 37 St Geo A Williams
299 Hugh Thomas Cae'r Meinciau Llanberis 05/11/1836 12 St Geo A Williams
300 Ellen Lewis Ty'n drwfl 10/12/1836 1 St Geo A Williams
301 John Morgan Minffordd 16/12/1836 65 St Geo A Williams
302 Robert Jones Ty Newydd Waenfawr 06/02/1837 17 St Geo A Williams Typhus Fever
303 Richard William Waenfawr 17/05/1837 23 St Geo A Williams Decline
304 Ellis Jones Penrallt Cyrnant 22/02/1837 88 St Geo A Williams
305 Elizabeth Williams Waenfawr 07/03/1837 3w St Geo A Williams Daughter of Morris and Mary Wms
306 Mary Humphrey Waenfawr 26/04/1837 4m St Geo A Williams
307 Catherine Griffith Waenfawr 07/06/1837 70 St Geo A Williams Paralysis
308 Margery Griffith Goronwy Llanwnda 06/11/1837 65 Robert Williams
309 John Williams Caernarvon 29/11/1837 10 St Geo A Williams
310 David Hughes Tai Newyddion Pwllygro 20/12/1837 3m St Geo A Williams
311 Lowry Evans Waenfawr 24/01/1838 22 St Geo A Williams
312 Ellin William Hafod Oleu Llanbeblig 17/02/1838 5 St Geo A Williams
313 Anne Parry Bron Fedw 26/02/1838 91 St Geo A Williams
314 Harry Thomas Waunfawr 26/02/1838 65 St Geo A Williams
315 Thomas Williams Waunfawr 03/03/1838 1 St Geo A Williams Smallpox
316 Hannah Jones Ty Ucha'r Ffordd Waenfawr 07/03/1838 3 St Geo A Williams Smallpox
317 Mary Griffith Waenfawr 09/03/1838 75 St Geo A Williams
318 Catherine Jones Siop 07/04/1838 17 St Geo A Williams Smallpox
319 Thomas Williams Ty Cwtta Croes y Waun 25/04/1838 16 St Geo A Williams Smallpox
320 John Jones Hafod Oleu Llanbeblig 05/05/1838 82 St Geo A Williams
321 Catherine Prichard Treflan Llanbeblig 18/05/1838 26 St Geo A Williams Died during child birth
322 John Thomas Ty Newydd Llanrug 23/05/1838 3w St Geo A Williams Smallpox
323 Thomas William Cerrig y Rhyd 14/07/1838 30 St Geo A Williams
324 Ellen Jones Tre'r Ddafydd Llanbeblig 20/07/1838 23 St Geo A Williams
325 Anne Hughes Cae'r Meinciau Llanrug 19/09/1838 32 St Geo A Williams
326 Mary William (Jones) Waenfawr 01/12/1838 10 St Geo A Williams
327 Mary William Caernarvon 16/12/1838 91 St Geo A Williams alias Mary Tornel
328 Margaret Roberts Waunfawr 25/01/1839 5m St Geo A Williams
329 Daniel Jones Waenfawr 07/02/1839 56 St Geo A Williams
330 David Thomas Cerrig y Rhyd 05/03/1839 23 St Geo A Williams
331 Anne Owen Cae'r Meinciau 19/03/1839 1 St Geo A Williams
332 David Hughes Ty Sion Hughes Waunfawr 13/07/1839 67 St Geo A Williams
333 Ellis Griffith Bronyfedw 20/08/1839 33 T Thomas Decline
334 Jane Owen Waunfawr 16/09/1839 2 St Geo A Williams Smallpox
335 William Williams Cwm bychan 18/09/1839 42 St Geo A Williams Decline
336 William Jones Hafod y Wern 27/09/1839 75 St Geo A Williams
337 William Owen Waenfawr 28/09/1839 5m St Geo A Williams
338 Mary William Waunfawr 07/10/1839 3 St Geo A Williams
339 Anne Jones Drws y Coed 21/10/1839 1 St Geo A Williams
340 Anne William School House Waenfawr 13/11/1839 7m St Geo A Williams
341 Ellen Edward Dres y Coed 15/11/1839 1 St Geo A Williams
342 Ellen Williams Dolbadarn Inn 18/11/1839 72 St Geo A Williams
343 John Morgan Waenfawr 19/11/1839 60 H Rowlands
344 Thomas William Hafod Oleu Llanbeblig 07/02/1840 11m St Geo A Williams
345 Lowry Roberts Pen Ffordd Tanfor Waunfawr 22/02/1840 6w St Geo A Williams
346 Catherine Jones Waunfawr 26/02/1840 7m St Geo A Williams
347 Margaret William Quellyn 02/03/1840 4 St Geo A Williams Burnt
348 Richard Thomas Cerrig y rhyd 16/03/1840 62 St Geo A Williams Stricture for 4 years
349 Robert William Jones Caernarvon 07/04/1840 1 St Geo A Williams Scarletina
350 Anne Parry Caernarvon 10/04/1840 87 St Geo A Williams
351 Anne Jones Carnarvon 17/04/1840 4 St Geo A Williams Scarletina
352 Evan Evans Felin Bach Waunfawr 09/05/1840 2m St Geo A Williams
353 Mary Jones Croes y Waun Llanbeblig 06/06/1840 3 St Geo A Williams Scarletina
354 Catherine Hughes (alias Rbts) Ffrydd Llanddeiniolen 24/06/1840 7 St Geo A Williams Scarletina
355 Ellen Hughes (alias Rbts) Ffrydd Llanddeiniolen 24/06/1840 8 St Geo A Williams Scarletina
356 Richard Roberts (alias Hughes) Ffrydd Llanddeiniolen 24/06/1840 3 St Geo A Williams Scarletina
357 Ellen Owen Treflan Llanbeblig 04/07/1840 2 St Geo A Williams Scarletina
358 David Roberts Quirt 06/07/1840 8 St Geo A Williams Scarletina
359 Mary Williams Cwm Bychan Llanwnda 08/07/1840 4 St Geo A Williams Scarletina
360 Ellen Roberts Quirt 14/07/1840 2 St Geo A Williams Scarletina
361 Jane Jones Tab y ffordd Llanrug 15/07/1840 37 St Geo A Williams Decline
362 Lewis Prichard Croes lon Waunfawr 15/07/1840 4 St Geo A Williams Scarletina
363 Gwen Williams Cwm Bychan Llanwnda 10/08/1840 1 St Geo A Williams Scarletina
364 John Jones Pwll y Gro Bont y Cyrnach 01/09/1840 7w St Geo A Williams Scarletina
365 Morris Evans Ty Gerddi Waunfawr 09/09/1840 66 St Geo A Williams Decline
366 Griffith Evans Mynydd Cilgwyn Llanllyfni 16/09/1840 2 St Geo A Williams Drowned
367 John Roberts Croes y Waun Waunfawr 18/09/1840 4 St Geo A Williams Scarletina
368 Ellenor Roberts Croes y Waun Waunfawr 19/09/1840 6 St Geo A Williams Scarletina
369 Jane Griffith Bron fedw 21/10/1840 19 St Geo A Williams Decline
370 Anne Hughes Waunfawr Llanbeblig 21/10/1840 5 St Geo A Williams Scarletina
371 Rowland Hughes Waunfawr Llanbeblig 21/10/1840 3 St Geo A Williams Scarletina
372 William Owen Llwyn Bedw 11/11/1840 79 St Geo A Williams Clerk at Bettws died of Cancer
373 Margaret Williams School House Waenfawr 14/11/1840 4 St Geo A Williams Scarletina
374 Mary Hughes Waunfawr Llanbeblig 28/11/1840 1 St Geo A Williams Scarletina
375 Thomas Ellis Waunfawr Llanbeblig 09/12/1840 2 St Geo A Williams Scarletina
376 Hugh Hughes Waunfawr Llanbeblig 02/02/1841 4 St Geo A Williams
377 Robert Williams Waunfawr 05/02/1841 2 St Geo A Williams
378 Elizabeth Jones Waunfawr 15/02/1841 3 J P Morgan Scarletina
379 Lewis Griffith Waunfawr 24/02/1841 28 St Geo A Williams Scarletina
380 Richard Williams Tyddyn y Gwehydd Llanwnda 19/06/1841 24 St Geo A Williams Decline
381 Mary Thomas Cwm y Glo Llanrug 30/08/1841 1 St Geo A Williams
382 Catherine Griffith Pentre Bach Llanwnda 25/10/1841 3 St Geo A Williams Burnt to death
383 William Owen Tai Isa Llanbeblig 06/02/1842 62 H Rowlands
384 William Griffith Pen y Cefn 01/04/1842 77 H Rowlands
385 Morgan Jones Waunfawr 02/04/1842 22 H Rowlands
386 Margaret Williams Cae Caled Waunfawr 27/04/1842 54 H Rowlands
387 Hugh Davies Adda Goch 29/04/1842 84 Morgan Lloyd
388 Mary Williams Waunfawr 06/07/1842 88 Morgan Lloyd
389 Elinor Thomas Waunfawr 10/09/1842 71 Morgan Lloyd
390 John Trevor Waunfawr 22/09/1842 25 Morgan Lloyd
391 Dorothy Roberts Carnarvon 17/10/1842 78 Morgan Lloyd
392 Elinor Roberts Plas y Nant 31/10/1842 38 Morgan Lloyd
393 Catherine Owen Waunfawr 05/11/1842 10m Morgan Lloyd
394 Evan Williams Waunfawr 12/11/1842 1 Morgan Lloyd
395 Griffith Trevor Waunfawr 12/11/1842 2w Morgan Lloyd
396 Owen Solomon Waunfawr 29/11/1842 81 Morgan Lloyd
397 Richard Owen Waunfawr 01/12/1842 32 Morgan Lloyd
398 Catherine Evans Quilt 06/12/1842 3 Morgan Lloyd
399 John Jones Waunfawr 20/12/1842 18m Morgan Lloyd
400 Griffith Thomas Cwmyglo 29/03/1843 7m Morgan Lloyd
401 Mary Owen Caegoronwy Llandwrog 22/04/1843 48 Morgan Lloyd
402 Mary Hughes Waunfawr 31/05/1843 80 Morgan Lloyd
403 Morice Griffith Penycefn 01/07/1843 42 Morgan Lloyd
404 John Owen Waunfawr 19/07/1843 1 Morgan Lloyd
405 Sarah Thomas Dinorwig Llanddeiniolen 25/08/1843 20 Morgan Lloyd
406 Margaret Owen Llwyn Bedw 16/09/1843 77 Morgan Lloyd
407 Thomas Hughes Waunfawr 02/10/1843 25 Morgan Lloyd
408 Elizabeth Williams Waunfawr 21/11/1843 19 Morgan Lloyd
409 Owen Pierce Waunfawr 27/12/1843 78 Morgan Lloyd
410 William Owen Waunfawr 09/01/1844 7 Morgan Lloyd
411 Catherine Griffith Bronyfedw 12/01/1844 36 Morgan Lloyd
412 Morris Jones Waunfawr 13/01/1844 6 Morgan Lloyd
413 Grace Williams Waunfawr 18/01/1844 66 Morgan Lloyd
414 Mary Jones Waunfawr 12/02/1844 1w Morgan Lloyd
415 Mary Thomas Waunfawr 24/02/1844 67 Morgan Lloyd
416 Jane Williams Tyddyn y Gŵyd Llanwnda 27/02/1844 21 Morgan Lloyd
417 Mary Thomas Bettws Minffordd 15/03/1844 79 Morgan Lloyd
418 John Ellis Curnant Llanwnda 30/03/1844 31 Morgan Lloyd
419 Mary Jones Pen y gro 12/04/1844 12w Morgan Lloyd
420 Evan Davies Llys y gwynt Waunfawr 02/05/1844 88 Morgan Lloyd
421 David Davies Waunfawr 02/05/1844 14 Morgan Lloyd
422 Mary Prichard Waunfawr 07/06/1844 14 Morgan Lloyd
423 John Thomas Waunfawr 13/06/1844 54 Morgan Lloyd
424 Jane Hughes Carnarvon 02/07/1844 39 Morgan Lloyd
425 Owen Jones Waunfawr 24/08/1844 25 Morgan Lloyd
426 Margaret Williams Waunfawr 16/10/1844 2 Morgan Lloyd
427 Peter Jones Waunfawr 16/11/1844 1 Morgan Lloyd
428 Jane Evans Waunfawr 20/11/1844 9w Morgan Lloyd
429 Ann Jones Hafodywern 14/12/1844 25 Morgan Lloyd
430 Catherine Pierce Caemain 27/02/1845 24 Morgan Lloyd
431 Judith Ellis Cyrnant 28/02/1845 60 Morgan Lloyd
432 Mary Davies Graiglwyd 19/03/1845 34 Morgan Lloyd
433 John Owen Caeronw 27/03/1845 77 Morgan Lloyd
434 Catherine Parry Caemain 29/03/1845 57 Morgan Lloyd
435 William Owen Brynypistill Waunfawr 05/04/1845 2m Morgan Lloyd
436 Jane Hughes Galltybont 17/04/1845 52 Morgan Lloyd
437 Elizabeth Griffith Drwsycoed Isaf 14/05/1845 2 Morgan Lloyd
438 David Owen Waunfawr Tanyffordd 14/05/1845 8m Morgan Lloyd
439 William Lewis Gwaredog Bach 16/06/1845 78 Morgan Lloyd
440 William Jones Cwm Llandwrog 02/07/1845 16 Morgan Lloyd
441 Hugh Jones Tanymanion Waenfawr 09/07/1845 53 Morgan Lloyd
442 Pierce Owen Cerrig y rhyd 04/08/1845 87 Morgan Lloyd
443 Owen Hughes Ty coch Llanwnda 18/08/1845 67 Morgan Lloyd
444 Peter Jones Pantydefaid 01/10/1845 3w Morgan Lloyd
445 Mary Ames Pantydefaid 18/10/1845 87 Morgan Lloyd
446 Catherine Owen Waenfawr 25/10/1845 2 Morgan Lloyd
447 William Owen Ty'n y Ceunant 05/11/1845 53 Morgan Lloyd
448 Ann Roberts Alla Bowl 18/11/1845 56 Morgan Lloyd
449 Catherine Lewis Troscol 04/02/1846 84 Morgan Lloyd
450 Catherine Pierce Treflan 05/02/1846 19 Morgan Lloyd
451 David Jones Drwsycoed 06/02/1846 12 Morgan Lloyd
452 Ellin Jones Pentre'r Waun 07/02/1846 79 Morgan Lloyd
453 Ellin Pierce Waunfawr 25/02/1846 3m Morgan Lloyd
454 William Griffith Waunfawr 28/04/1846 2 Morgan Lloyd
455 Abram Thomas Cerrigyrhyd 03/06/1846 22 Morgan Lloyd
456 Jane Owens Pantydefaid 23/06/1846 28 Morgan Lloyd
457 Martha Griffith Waunfawr 24/06/1846 87 Morgan Lloyd
458 Margaret Hughes Pentrebach 22/07/1846 72 Morgan Lloyd
459 Margaret Hughes Waunfawr 24/09/1846 28 James Parry
460 Thomas Hughes Pentrebach 28/10/1846 12 James Parry
461 Catherine Williams Treflan Isa 18/11/1846 69 James Parry
462 William Williams Dinorwic Quarry 30/12/1846 26 James Parry
463 Void Void Void Void Void Void
464 Void Void Void Void Void Void
465 Margaret Pritchard Waunfawr 12/01/1847 44 James Parry
466 Hannah Evans Waunfawr 28/01/1847 4 James Parry
467 Ellin Williams Waunfawr 13/02/1847 60 James Parry
468 Richard Pritchard Pant y Defaid 03/03/1847 13m James Parry
469 Boaz Pritchard Waunfawr 20/03/1847 20 James Parry
470 Richard Griffith Pentrebach 31/03/1847 86 James Parry
471 Hugh Hughes Pant y Waen Llanbeblig 03/04/1847 72 H Bayley Williams
472 William Jones Tu ucha'r ffordd Waunfawr 19/04/1847 36 James Parry
473 Jane Williams Llwynon 21/05/1847 4 James Parry
474 Ellin Hughes Bethesda Llanllechid 23/06/1847 6 James Parry
475 John Jones Hafodlas Llanrug 07/08/1847 16m James Parry
476 Hugh Jones Tai Newyddion Llandwrog 05/10/1847 33 James Parry
477 John Thomas Bryn Melyn Waunfawr 20/10/1847 10 James Parry
478 Ellin Pierce Williams Cae'r Waun 27/10/1847 32 James Parry
479 John Thomas Tyn y Coed Waunfawr 06/11/1847 28 James Parry
480 Grace Morgan Pantydefaid Waunfawr 16/11/1847 35 James Parry
481 John Pritchard Waunfawr 02/12/1847 84 James Parry
482 Ellin Davies Tynymynydd Llanwnda 02/12/1847 51 James Parry
483 Humphrey Hughes Tyn y Werglodd 17/01/1848 65 James Parry
484 Robert Griffith Tyn y Clwt Waunfawr 08/01/1848 78 James Parry
485 William Trevor Waunfawr 10/01/1848 22 James Parry
486 Owen Owens Waunfawr 26/01/1848 71 James Parry
487 Evan Owen Waunfawr 26/01/1848 9 James Parry
488 Owen Jones Pandy Llanwnda 06/03/1848 3 James Parry
489 Ellin Hughes Pentrebach 25/03/1848 5 James Parry
490 John Williams Caerwaun Llanbeblig 15/04/1848 36 James Parry
491 Samuel Pierce Tyn y Wern Llanbeblig 17/04/1848 53 H Bayley Williams
492 William Owen Hughes Hafoty Llanbeblig 15/05/1848 5 H Bayley Williams
493 David Thomas Fodol Bangor 30/05/1848 37 James Parry
494 Morris Roberts Wernlas deg Beddgelert 09/10/1848 58 James Parry
495 Jane Griffith Croes y Waun Llanbeblig 18/11/1848 7w James Parry
496 Boaz Pritchard South Penrallt Caernarvon 25/11/1848 48 James Parry
497 Thomas Owen Tyn y Lon Llanbeblig 21/02/1849 76 James Parry
498 Catherine Jones Uwch y Bont Llanbeblig 21/02/1849 4w James Parry
499 John Owen Pant y Defaid Llanbeblig 15/03/1849 2 James Parry
500 Ellin Pierce Ty coch 02/04/1849 32 James Parry
501 William Owen Pen y gongl Llanbeblig 21/04/1849 7m James Parry
502 Richard Williams Tynewydd Treflan 02/06/1849 1 James Parry
503 Margaret Griffith Caebach Waunfawr 16/06/1849 82 James Parry
504 John Hughes Penrallt Llanwnda 16/06/1849 84 James Parry
505 Grace Jones Ty coch Waunfawr 17/07/1849 7 James Parry
506 Elizabeth Hughes Tyn y Werglodd 22/08/1849 22 James Parry
507 John Griffith Cae'rwaun Llanbeblig 25/08/1849 28 James Parry
508 Jane Roberts Ty Ucha'r Ffordd 05/09/1849 27 R Williams
509 Mary Owen Rodyn Cerrig y rhyd 15/09/1849 77 James Parry
510 Ellis Jones Pwllygro Llanbeblig 24/12/1849 46 James Parry
511 Robert Williams Minffordd 11/01/1850 48 James Parry
512 Hugh Roberts Ffridd Isa Llanddeiniolen 15/01/1850 45 James Parry
513 William Pierce Cae Howel Llanwnda 21/01/1850 80 James Parry
514 John Williams Pant y Waun Llanbeblig 28/02/1850 43 James Parry
515 Morgan Hughes Bryn y gloch 14/03/1850 33 James Parry
516 Owen Jones Roberts Tu ucha'r ffordd Llanbeblig 19/03/1850 18m James Parry
517 William Jones Frondeg Llanbeblig 19/03/1850 16m James Parry
518 Pierce Williams Bron rhyw Llandwrog 27/03/1850 45 James Parry
519 Catherine Roberts Tyn y Clwt Waunfawr 28/03/1850 2m H Bayley Williams
520 Richard Griffith Pentre Bach Llanwnda 30/03/1850 2 James Parry
521 Anne Owen Pant y Defaid Llanbeblig 30/03/1850 12w James Parry
522 William Owen Hughes Hafotty Llanbeblig 30/03/1850 9m James Parry
523 Jane Roberts Garreg Fawr Llanbeblig 10/04/1850 54 James Parry
524 John Jones Treian Llanwnda 13/04/1850 76 James Parry
525 Jane Davies Ystrad 04/05/1850 80 James Parry
526 John Davies Ystrad 09/05/1850 82 H Bayley Williams
527 Sarah Owen Bryneithin Waunfawr 18/06/1850 29 James Parry
528 Jane Griffith Croes y Waen 22/06/1850 7m James Parry
529 Hugh Griffith Bryn y Gwylan Llanbeblig 21/07/1850 2w James Parry
530 Robert Griffith Blaen seren Llandwrog 03/08/1850 42 James Parry
531 Elizabeth Evans Gwastadfaes Llanbeblig 15/08/1850 12 James Parry
532 Anne Prichard Cyrnant Llanwnda 17/08/1850 67 H Bayley Williams
533 Jane Roberts Griffith Tyn y Clwt Waunfawr 20/11/1850 2 James Parry
534 Trevor Jones Trevor Pendaseithin Waunfawr 27/11/1850 8 James Parry
535 Ellin Jones Pant y Defaid Waunfawr 11/12/1850 4 James Parry
536 Richard Owen Bryneithin Waunfawr 14/01/1851 60 James Parry
537 Robert Rowland Cil y Llidiart Waunfawr 13/01/1851 64 James Parry
538 Jane Jones Llanfair pwll y Gerrig Llydan 23/01/1851 28 James Parry
539 Anne Williams Pentrerwaen 29/01/1851 4 James Parry
540 Thomas Roberts Quilt 07/02/1851 16 James Parry
541 Griffith Hughes Ty croes Waunfawr 08/03/1851 21 James Parry
542 Dafydd Thomas Brynmelyn Waunfawr 13/03/1851 18 James Parry
543 John Owens Collfryn Waunfawr 20/03/1851 3 James Parry
544 Griffith Evans Bryn'r ebolion Llandwrog 27/03/1851 8 James Parry
545 John Prichard Pentydefaid Waunfawr 02/04/1851 9m James Parry
546 Lewis Jones Pantydefaid Waunfawr 05/04/1851 21m James Parry
547 Ellin Griffith Pentrebach Llanwnda 12/04/1851 43 James Parry
548 Anne Jones Treuan Llanwnda 15/04/1851 57 R Williams
549 Moses Jones Treuan Llanwnda 21/04/1851 6m James Parry
550 Ellin Hughes Evans Waunfawr Llanbeblig 12/05/1851 64 James Parry
551 Owen Jones Bryn y Pistyll Llanbeblig 31/05/1851 13d James Parry
552 Mary Jones Treddafydd Llanbeblig 20/08/1851 37 James Parry
553 Catherine Roberts Pool Street Carnarvon 03/09/1851 58 James Parry
554 William Owen Pierce Tan y Marian Waunfawr 16/09/1851 54 James Parry
555 Ellin Prichard Pant y Defaid Waunfawr 17/09/1851 38 James Parry
556 Catherine Williams Cae'r waun 30/09/1851 26 James Parry
557 Catharine Lewis No Address 03/10/1851 78 H Bayley Williams Formerly of Bettws
558 Anne Griffith Waenfawr 22/11/1851 2 H Bayley Williams
559 Mary Jones Tyddyn Canol Llanbeblig 17/12/1851 17m James Parry
560 William Williams Pen y bryn Waunfawr 17/01/1852 40 James Parry
561 Catherine Jones Bwlchgyffin Beddgelert 28/01/1852 86 James Parry
562 William Morris Lewis Pantygro Llanbeblig 05/02/1852 3w James Parry
563 Gaynor Williams Llwynon 20/03/1852 25 James Parry
564 Anne Williams Pant y Defaid Waunfawr 07/04/1852 6w James Parry
565 Thomas Lloyd Ty Ucha'r Ffordd Waunfawr 28/04/1852 22 James Parry
566 Margaret Griffith Tyncaenewydd Llanbeblig 05/06/1852 86 James Parry
567 David Williams Tyntwll Waunfawr 09/06/1852 65 James Parry
568 Owen Griffith Pentremawr Llanwnda 15/06/1852 48 H Bayley Williams
569 Mary Griffith Brynwylan Waunfawr 23/06/1852 10 James Parry
570 William Jones Gallt y Bont Waunfawr 21/07/1852 18 James Parry
571 Jane Roberts Tynycae Waunfawr 24/07/1852 50 James Parry
572 Hugh Parry Fourcrosses Waunfawr 11/08/1852 6 James Parry
573 Jane Davies Baptist Street Caernarvon 01/09/1852 55 James Parry
574 Robert Jones Waunfawr 22/09/1852 8w James Parry
575 Catherine Owen Groeslon Waunfawr 24/09/1852 57 James Parry
576 Anne Jones Hafod Oleu Waunfawr 07/10/1852 36 James Parry
577 Catherine Griffith Glanygors Waunfawr 16/10/1852 57 James Parry
578 Ellin Williams Minffordd 05/11/1852 11 James Parry
579 Thomas Morris Tyncaenewydd Waunfawr 11/12/1852 51 James Parry
580 Richard Jones Ty gwyn Waunfawr 22/12/1852 5 James Parry
581 William Roberts Minffordd 24/12/1852 21 James Parry
582 Richard Griffith Minffordd 22/01/1853 74 James Parry
583 Richard Jones Minffordd 22/01/1853 6 James Parry
584 Ellin Jones Llys y Gwynt Llanbeblig 04/02/1853 49 James Parry
585 Elizabeth Evans Tan y Marion Waunfawr 05/02/1853 8m James Parry
586 Catherine Griffith Tynys Llanwnda 17/02/1853 87 James Parry
587 Ann Jones Hafor y Wern Llanwnda 18/07/1853 85 James Parry
588 Humphrey Williams Tai Newyddion Llanwnda 18/07/1853 32 James Parry
589 Elizabeth Roberts Llanwnda 02/03/1853 1m H Bayley Williams
590 Jane Owens Cilfechyod Llanwnda 05/03/1853 79 James Parry
591 Hugh Lewis Pentre Waun Llanbeblig 08/03/1853 68 James Parry
592 John Hughes Tanygaer Llanwnda 09/03/1853 11 James Parry
593 Hugh Jones Cae Caled Waunfawr 16/03/1853 69 James Parry
594 Richard Williams Tyn y Werglodd 26/03/1853 10m H Bayley Williams
595 Anne Hughes Pantywaun 11/04/1853 78 James Parry
596 Ellis Owen Market Street Carnarvon 20/04/1853 19 James Parry
597 William Thomas Bronfedw Ganol 24/05/1853 83 James Parry
598 John Williams Fourcrosses Waunfawr 18/06/1853 64 James Parry
599 Ann Williams Minffordd 25/06/1853 20 James Parry
600 Margaret Morgan Bettws Inn 16/07/1853 51 James Parry
601 Jane Owens Collfryn Waunfawr 30/07/1853 76 James Parry
602 Hugh Griffith Penycefn Llanbeblig 29/11/1853 43 James Parry
603 William Williams Llwynon 03/12/1853 72 James Parry
604 Catherine Williams Clwtybont Llanddeiniolen 21/01/1854 78 James Parry
605 Evan Prichard Tai Isa Llanbeblig 18/02/1854 77 James Parry
606 Griffith Roberts Galltybont Llanbeblig 21/02/1854 68 James Parry
607 Robert Owen Jones Truan Llanwnda 22/03/1854 8 James Parry
608 Ellin Hughes Cyrnant Lodge Waunfawr 12/04/1854 76 James Parry
609 Griffith Evans Treflan Llanbeblig 19/04/1854 67 H Bayley Williams
610 William Hughes Croesywaun Llanbeblig 02/05/1854 8w James Parry
611 Barbara Lewis Tyddyn bach Llanwnda 27/05/1854 84 James Parry
612 Margaret Prichard Capel y Waun 08/06/1854 42 James Parry
613 Rowland Roberts Quilt 30/06/1854 59 H Bayley Williams
614 Ann Jones Tynewydd Treflan 22/07/1854 14w James Parry
615 Ellin Griffith Lleinia Waunfawr 25/07/1854 37 James Parry
616 Jane Morgan Waenfawr 27/07/1854 77 H Bayley Williams
617 John Jones Groeslon Waunfawr 30/08/1854 2 James Parry
618 Lewis Williams Gwredog bach Llanwnda 21/10/1854 54 James Parry
619 Henry Hughes Glangwyrfai Waunfawr 14/11/1854 83 James Parry
620 Jane Williams Pendas Waunfawr 20/12/1854 74 James Parry
621 Hugh Roberts Brynffynnon Llanwnda 02/03/1855 11m H Bayley Williams
622 Ann Hughes Treflan Isa Llanbeblig 07/03/1855 79 James Parry
623 Morris Williams Pantygro Waunfawr 17/03/1855 86 James Parry
624 Martha Morris Moriah Chapel Waunfawr 14/04/1855 61 James Parry
625 Ann Griffith Pentre Bach Llanwnda 03/05/1855 19 James Parry
626 Ann Jones Waunfawr 17/05/1855 9m James Parry
627 Rowland Jones Pen Cae'r Waun Waunfawr 07/06/1855 11 H G Edwards
628 Elias Jones Tyn y gerddi Waunfawr 20/06/1855 42 James Parry
629 David Rowlands Ty rhodd Waunfawr 11/07/1855 66 James Parry
630 John Prichard Tan y bryn Waenfawr 01/08/1855 17 H Bayley Williams
631 Sarah Jane Williams Gwastadfaes Llanbeblig 15/08/1855 3w James Parry
632 Jane Pierce Tyn y Wern Llanbeblig 23/08/1855 22 James Parry
633 Jane Roberts Snowdon Street Caernarvon 15/09/1855 81 James Parry
634 Margaret Appolonia Williams Gwastadfaes Llanbeblig 22/09/1855 2m H Bayley Williams
635 H T Rumsey Williams Penrhos Llanbeblig 05/10/1855 57 James Parry
636 Owen Griffith Tynys Llanwnda 21/11/1855 58 James Parry
637 Richard Williams Tyddyn Tydur Llanbeblig 21/11/1855 3 James Parry
638 Morgan Jones Tyhen Waunfawr 20/12/1855 72 James Parry
639 John Williams Pwll budr Waunfawr 27/12/1855 82 James Parry
640 Robert Griffith Treflan Isa Llanbeblig 07/01/1856 21 James Parry
641 John Price Glanygors Waunfawr 07/01/1856 73 James Parry
642 Margaret Parry Craig y dinas Llanddeiniolen 26/01/1856 40 James Parry
643 Margaret Roberts Ala Bowl Waunfawr 13/02/1856 56 James Parry
644 Morgan Hughes Treflan Isa Llanbeblig 27/02/1856 75 James Parry
645 John Davies Quilt 27/02/1856 4 James Parry
646 Jane Roberts Tynllan Llangwnadl 05/03/1856 41 James Parry
647 Elizabeth Hughes Plas Issa 23/04/1856 80 H Bayley Williams
648 Mary Thomas Gwastasfaes Llanbeblig 23/04/1856 73 H Bayley Williams
649 Owen Griffith Tynys Llanwnda 26/04/1856 91 James Parry
650 William Owen Tynycae Waunfawr 06/05/1856 2w James Parry
651 Mary Ellis Ty Ucha'r Ffordd Llanbeblig 10/05/1856 61 James Parry
652 Ellin Jones Pentre Bach Llanwnda 14/05/1856 88 James Parry
653 Hannah Owen Tynyceunan Llanbeblig 16/05/1856 26 James Parry
654 Lewis Griffith Noseol Llanwnda 06/08/1856 73 James Parry
655 Rebecca Williams Pentre'e Waun Llanbeblig 07/08/1856 89 James Parry
656 Hugh Hughes Bryn y Pistyll Llanbeblig 13/08/1856 11m D L Williams
657 Ellin Morgan Waunfawr 23/08/1856 4m James Parry
658 William Owen Pantgwyn Waunfawr 27/08/1856 75 James Parry
659 Robert Roberts Griffith High Street Caernarvon 18/09/1856 5 James Parry
660 Hannah Owens Fron Chwith Llanddeiniolen 15/10/1856 40 James Parry
661 Elizabeth Rowlands Cil Llidiart Llanbeblig 28/10/1856 74 James Parry
662 Margaret Humphries Fron Llandwrog 12/11/1856 10 H Bayley Williams
663 Ellis Jones Tygwyn Waunfawr 10/12/1856 11 James Parry
664 William Evans Tyn y Garreg Llanwnda 17/12/1856 34 James Parry
665 William Hughes Croes y Waun Llanbeblig 25/12/1856 10 James Parry
666 Margaret Parry Gwastadfaes Llanbeblig 03/01/1857 21 James Parry
667 Jane Jones Gwastadfaes Llanbeblig 07/01/1857 33 James Parry
668 Ellin Jones Cae Steel Waunfawr 14/01/1857 32 James Parry
669 Ellin Davies Cerrig rhyd 15/01/1857 76 James Parry
670 Catherine Evans Cae glas Llanbeblig 17/01/1857 10m James Parry
671 Jane Williams Pwll budr Waunfawr 20/01/1857 41 James Parry
672 John Owen Bryniau Fywnog Llanrug 21/01/1857 8 James Parry
673 Richard Owen Bryniau Fawnog Llanrug 21/01/1857 5 James Parry
674 Catherine Humphreys Fron Llandwrog 28/01/1857 30m James Parry
675 Ellin Hughes Brynygloch Bettws 14/02/1857 71 James Parry
676 Ann Owen Hen Shop Waunfawr 25/03/1857 30 James Parry
677 Ann Thomas Tyn y gerddi Waunfawr 01/04/1857 5 James Parry
678 Evan Owen Tynycae Waunfawr 04/04/1857 21 James Parry
679 Laura Evans Tyn y gerdi Waunfawr 08/04/1857 13 James Parry
680 Morgan Hughes Cae Main Waunfawr 16/04/1857 52 James Parry
681 John Owen Glanau Gwyrfai Waunfawr 23/04/1857 11 James Parry
682 Eliza Owen Tynycae Waunfawr 05/05/1857 16 James Parry
683 Griffith Roberts Croesywaun Llanbeblig 06/05/1857 7w James Parry
684 Griffith Parry Cae bach Waunfawr 18/05/1857 6 James Parry
685 William Parry Cae bach Waunfawr 18/05/1857 13w James Parry
686 John Owen Tynycae Waunfawr 20/05/1857 4 James Parry
687 Mary Jones Tanygraig Llanrug 30/05/1857 1 James Parry
688 Mary Roberts Gallt y bont Waunfawr 03/06/1857 35 James Parry
689 William Williams Cil Llidiart Waunfawr 09/06/1857 9 James Parry
690 Owen Williams Cil Llidiart Waunfawr 12/06/1857 7 James Parry
691 Alice Williams Llanaelhaiarn 08/09/1857 63 H Bayley Williams
692 Appolonia Hughes Williams Tynyronen Llanbeblig 30/09/1857 58 James Parry
693 Foulk Jones Hafod y bla? Waunfawr 07/11/1857 77 James Parry
694 Robert Roberts Llwyn y Celyn Waunfawr 12/11/1857 6w James Parry
695 Mary Roberts Llwyncelyn Waunfawr 14/11/1857 6w James Parry
696 Margaret Thomas Bryn Melyn Waunfawr 22/12/1857 50 James Parry
697 John Griffiths Penffordd Waunfawr 20/01/1858 5w James Parry
698 Margaret Jane Williams Dolbadarn Llanberis 29/01/1858 4m James Parry
699 Evan Prichard Caebach Waunfawr 23/03/1858 72 James Parry
700 Owen Lewis Fronoleu Penmorfa 03/05/1858 83 James Parry
701 Evan Thomas Tan y Capel Waunfawr 11/05/1858 53 James Parry
702 Richard Jones Tyntwll Waunfawr 11/05/1858 15 James Parry
703 Thomas Jones Pant y gro Waunfawr 14/06/1858 19 James Parry
704 Ellin Jones Cae Steel Waunfawr 14/07/1858 21 James Parry
705 David Evans Waenfawr Llanbeblig 17/07/1858 49 H Bayley Williams
706 Ellin Rowlands Dorlan Goch Llanddeiniolen 27/07/1858 79 James Parry
707 Ann Jones Tros y Gors Waunfawr 25/08/1858 42 James Parry
708 Richard Owen Glangwyrfai Waunfawr 07/09/1858 2 James Parry
709 Morgan Owen Weirglodd Dywyll Waunfawr 27/11/1858 12 James Parry
710 John Daniel Eagles Waenfawr 01/01/1859 2m John Davies
711 Humphrey Hughes Pentre bach Llanwnda 15/01/1859 90 James Parry Sexton for 60 years
712 William Griffith Drwsycoed 29/01/1859 68 John Davies
713 Mary Williams Brynfotty Llanrug 05/02/1859 76 John Davies
714 Griffith Jones Gwaredog Ucha Llanwnda 16/02/1859 58 John Davies
715 Owen Lewis Barn Hill Llanddeiniolen 26/02/1859 48 John Davies
716 Anne Jones Tycoch Llanwnda 16/03/1859 37 John Davies
717 John Davies Tyucha'r Ffordd Waenfawr 23/03/1859 20 John Davies
718 William Jones Cil Llidiart Waunfawr 02/04/1859 90 James Parry
719 Ellin Thomas Tai Isaf Llanbeblig 16/04/1859 75 John Davies
720 Pierce Williams Gors Waunfawr 19/04/1859 54 John Davies
721 Rice Williams Cwmbychan Llanwnda 12/05/1859 66 John Davies
722 Elizabeth Hughes Penrallt Llanwnda 04/06/1859 80 John Davies
723 Owen Roberts Snowdon Hotel Bettws Garmon 27/06/1859 42 John Davies
724 Robert Evans Caegwyn Llanbeblig 04/07/1859 10w John Davies
725 Dorothy Jones Cerrig y Sais Llanwnda 17/08/1859 47 H L Williams
726 Ellin Morgan Tyhen Waunfawr 31/08/1859 3 John Davies Croup
727 Margaret Morgans Bettws Inn 07/09/1859 84 John Davies
728 Lettice Lewis Tycoch Llanwnda 30/09/1859 77 John Davies
729 Evan Jones Cae Steel Waunfawr 19/10/1859 2 John Davies
730 Ann Griffith Tynyclwt Waenfawr 02/11/1859 88 John Davies
731 Richard Owen Waenfawr 10/11/1859 79 John Davies
732 William Jones Tai Isaf Llanbeblig 10/11/1859 3 John Davies
733 Catherine Williams Caehywel Llanwnda 17/11/1859 49 John Davies
734 Owen Owens Cilfechydd Llanwnda 14/12/1859 90 John Davies
735 Catherine Jones Cae Steel Waunfawr 17/12/1859 30 John Davies
736 Evan Roberts Snowdon Hotel Bettws Garmon 19/01/1860 44 John Davies
737 Ann Jones Penygraig Waenfawr 11/02/1860 48 John Davies
738 William Thomas Hen Waliau Carnarvon 25/02/1860 17m John Davies
739 Hugh Jones Caerwaen Llanbeblig 02/03/1860 28 John Davies
740 Hugh Jones Bronfedw Bettws Garmon 03/03/1860 78 John Davies
741 Mary Jones Pantydefaid Llanbeblig 10/03/1860 55 John Davies
742 William Jones Drwsycoed Beddgelert 14/03/1860 18 John Davies
743 Elinor Parry or Morgans Bryngoleu Waenfawr 21/03/1860 83 John Davies
744 Humphrey Williams Felinbach Waenfawr 03/04/1860 67 John Davies
745 Margaret Jones Cil Llidiard Waenfawr 09/04/1860 78 John Davies
746 Catherine Trevor Bendas Eithin Llanbeblig 18/04/1860 39 John Davies
747 Ann Owen Panyceryg Waenfawr 28/04/1860 44 John Davies
748 Margaret Owen Cil Llidiart Waenfawr 11/07/1860 1 John Davies
749 Mary Edwards Tanybont Waenfawr 14/07/1860 98 John Davies
750 Catherine Williams Panyceryg Waenfawr 14/07/1860 79 John Davies
751 Ann Griffith Bronfedw Bettws Garmon 20/07/1860 83 John Davies
752 Margaret Mary Jones Bwlch y Ffordd Waenfawr 23/08/1860 11w John Davies
753 Griffith Jones Tyn y twll Waenfawr 05/10/1860 47 John Davies
754 Catherine Williams Bronfedw Bettws Garmon 17/10/1860 21 John Davies
755 Catherine Williams Tynewydd Waenfawr 14/11/1860 21 John Davies
756 Ellen Lewis Tynllain Waenfawr 17/11/1860 80 John Davies
757 Griffith Jones Uwchybont Waenfawr 05/12/1860 34 John Davies Killed when blasting Llanberis Quarry
758 Mary Roberts Ty Ucha'r Ffordd Waenfawr 15/12/1860 1 John Davies
759 William Williams Tyntwll Waenfawr 01/01/1861 4 John Davies
760 Margaret Jones Pantycelyn Llanbeblig 16/01/1861 2 John Davies
761 Gaynor Jones Caban Aur Waunfawr 06/02/1861 80 James Parry
762 Gaynor Williams Tanybryn Llanbeblig 19/02/1861 34 John Davies
763 Ellin Lewis Sgubor Cae Isa Goch Llanbeblig 19/02/1861 83 John Davies
764 Lewis Lewis Pentrabach Llanwnda 19/02/1861 6 John Davies
765 John Lewis Tycoch Llanwnda 23/02/1861 84 John Davies
766 Owen Griffith Pantydefaid Llanbeblig 01/03/1861 84 D Roberts
767 Robert Jones Bryneithin 18/05/1861 29 E P Powell
768 Margaret Jones Castle View Waenfawr 28/05/1861 13 James Parry
769 Jane Griffith Trosgol Llanwnda 31/05/1861 68 E P Powell
770 Margaret Williams Groeslon Waunfawr 05/06/1861 65 James Parry
771 Catherine Humphreys Fron Llandwrog 09/07/1861 37 James Parry
772 Anne Griffith Pentrebach Llanwnda 27/07/1861 9w James Parry
773 John Griffith Penffordd Waunfawr 03/08/1861 2 James Parry
774 Catherine Owen Penrallt Llanwnda 05/10/1861 42 Robert Williams
775 Jane Hughes Plas Issa 18/10/1861 42 Robert Williams
776 Ellin Humphreys Y Fron Llandwrog 23/10/1861 4m Robert Williams
777 Griffith Davies Graig Lwyd Llanbeblig 06/11/1861 56 Robert Williams
778 Thomas Griffith Caegwyn Llanbeblig 29/11/1861 75 Robert Williams
779 Ellin Evans Llys y gwynt Llanbeblig 11/12/1861 49 Robert Williams
780 Catherine Williams Tan y buarth Llandwrog 08/02/1862 17 James Parry
781 Jane Owen Cefn y Waun 19/02/1862 65 Robert Williams
782 Rice Hughes New York Llanwnda 26/02/1862 13m James Parry
783 Phoebe Jones Cil y Llidiart Waunfawr 28/02/1862 31 Robert Williams
784 Thomas Jones Cirnant Lodge 12/03/1862 50 Robert Williams
785 Robert Roberts Hafotty 15/03/1862 1 Robert Williams
786 John Morgan Pant Cae Haidd Llanbeblig 07/05/1862 79 Robert Williams
787 Mary Evans Bryngwynt 07/05/1862 55 Robert Williams
788 Hugh Owen Penyrallt 14/05/1862 18 Llewelyn Davies
789 Jane Jones Croeslon 17/05/1862 2 Llewelyn Davies
790 Jane Hughes Plas Isa 03/06/1862 4 Llewelyn Davies
791 Jane Price Tynewydd Waunfawr 18/06/1862 82 Robert Williams
792 Robert Williams Tanybryn Waunfawr 26/07/1862 23m Robert Williams
793 Margaret Morris Tyn Cae Newydd Waunfawr 30/07/1862 59 Robert Williams
794 Jane Jones Gate House Waunfawr 19/08/1862 19 Robert Williams
795 Jane Thomas Refal Croesywaen 13/09/1862 53 James Parry
796 Margaret Jones Brynarfon Waunfawr 24/09/1862 6m James Parry
797 Jane Pierce Pool Street Carnarvon 26/09/1862 70 James Parry
798 Ellin Hughes Gada Goch Waunfawr 29/10/1862 26 James Parry
799 Moses Williams Tai Newyddion 22/11/1862 68 James Parry
800 Anne Williams Glyn Peris Llanrug 09/12/1962 33 James Parry
Entries Per Page
Displaying Page of