Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb Cofrestr / Register Reference
  • DATE - Dyddiad Bedydd/Date Baptized
  • CHILD - Plentyn / Child - (B) - (I) Anghyfreithlon neu rhieni heb briodi / Illegitimate or unmarried parents
  • FATHER - Enw'r Tad / Father's Name
  • MOTHER - Enw'r Fam / Mother's Name
  • SURNAME - Cyfenw / Surname
  • ABODE - Preswylfod / Residence
  • OCCU - Gwaith / Occupation
ID
DATE
CHILD
FATHER
MOTHER
SURNAME
ABODE
OCCU
803 06/01/1783 Richard Robert Margret Williams Ty Ucha
804 23/02/1783 Richard William Elinor Roberts Caergo
805 28/02/1783 Robert John Anne Morus Erw
806 09/03/1783 Elinor Griffith Elizabeth Jones Corvizer
807 21/03/1783 John Owen Ann Jones Brynllangedwydd
808 04/04/1783 Richard William Catherine Prichard Talwrn
809 11/05/1783 Jonnat Ellis Ann Owen Brun Coch
810 28/05/1783 Catherine Thomas Margred Williams Songin?
811 29/05/1783 Jane John Catherine Thomas Penlon
812 21/06/1783 William Evan Mary Morus Hendre Bach
813 29/06/1783 John Richard Catherine Jones Plas Bel
814 02/08/1783 Robert William Jane Jones Penarfynydd
815 24/08/1783 Catherine Ellis Jane Owen Ynys Fawr
816 07/09/1783 William Hugh Mary Davidd Tantor?
817 07/09/1783 Elinor Robert Jane William Ty yn y Morfa
818 29/09/1783 Margrad Davidd Elizabeth William Werddon
819 17/10/1783 Griffith Griffith Lowry Prichard Hendra Veinws
820 21/10/1783 William John Catherine Prichard Rudygustul
821 22/10/1783 Evan Evan Margaret Thomas Tan y Clogwyn
822 22/10/1783 William Evan Margaret Thomas Tan y Clogwyn
823 09/11/1783 Elinor Richard Elizabeth Morus Ty Newydd
824 13/11/1783 Robert Weldin Elizabeth Roberts Bodriala
825 16/11/1783 Jane Cadwalader Jane Jones Ty yn y Cau
826 23/11/1783 Lewis Evan Gwen Roberts Shopkeeper?
827 29/11/1783 Anne Robert Margaret William Shoemaker
828 03/12/1783 Jane William Mary Prichard Ty yn y Mynydd
829 05/12/1783 Jane William Elizabeth Jones Pen y Clogwyn
830 06/12/1783 Margrad Henry Anne Williams Llymgwyn
831 11/12/1783 Catherine Eleias Jane Jones Weaver
832 18/01/1784 William Evan Cathrin Morgan Cribwr
833 24/01/1784 Margrad John Mary Hugh Tanner
834 30/01/1784 Anne Jones John Elizabeth Parry Tan yr Allt
835 06/02/1784 Lowry Robert Lowry Williams Llwunrhydol Gent
836 13/02/1784 Rebeca William Jane Evan Llys Patrick
837 19/02/1784 Elizabeth Griffith Jane Prichard Pwllypontbren
838 25/02/1784 Margrad Evan Jane Humphrey Clogwyn
839 27/02/1784 Cathrine Evan Jane Hughes Ty Pobty
840 07/03/1784 Anne Hugh Jane Robert Glan y Morfa
841 09/03/1784 Allice Robert Jane Roberts Miller
842 12/03/1784 Elizabeth John Mary David Ysgubor Fawr
843 29/03/1784 William Robert Anne Williams Ty Cam
844 31/03/1784 Jane Robert Catherine Davidd Glanymorfa
845 02/04/1784 John Richard Gaunor Jones Tu yn y Ffynon
846 10/04/1784 Owen John Elinor Morus Ty Du Porth
847 12/04/1784 William Richard Jane Roberts Ty yn Ffeltiwr
848 12/04/1784 Cathrin Owen Cathrin Jones Henllan
849 16/04/1784 Griffith John Cathrin Williams Pyllau Budron
850 20/05/1784 Humphrey John Elizabeth Thomas Hen Bandy
851 20/05/1784 Elinor (B) Morus Jones Sara Philip/Jones
852 18/06/1784 John John Mary Owen Rydynog
853 25/06/1784 Thomas John Mary Roberts Werddon
854 27/06/1784 Ellin (B) Richard Ellin Jones/Davidd
855 29/06/1784 Elizabeth Evan Mary Morus Hendre Bach
856 04/07/1784 Mary Richard Cathrin Williams Llus Engan
857 08/08/1784 Samuel William Elizabeth Samuel Tailor
858 25/09/1784 Ellis John Jane Hughes Llwun Rydol
859 17/10/1784 John John Elizabeth Griffith Odyn Galch
860 29/10/1784 Elizabeth Davidd Mary Prichard Weaver
861 31/10/1784 Davidd John Elizabeth Davidd Tynymorfa Labourer
862 02/11/1784 Margred Richard Margred William Tynymorfa
863 08/11/1784 Robert John Elinor Roberts Tyddyn Meilir
864 11/12/1784 John Evan Jane Jones Tu tan Tu yn y pwll
865 12/12/1784 Elinor William Grace Lewis Plas Bel Joiner
866 18/02/1785 Mary Evan Anne Jones Penychain
867 22/02/1785 Mary Robert Cathrin Samuel Mariner
868 02/03/1785 Owen John Martha Humphrey Rydynog
869 09/03/1785 Eleias John Elinor Jones Tu yn Toccyn Taylor
870 18/03/1785 John William Elizabeth Jones Pen y Clogwyn
871 17/04/1785 William (B) Richard No name Morus Llwun Rudol
872 09/05/1785 Owen William Mary Williams Bryngolau Gent
873 23/05/1785 Cathrin Robert Lowry Williams Llwun Rydol Gent
874 29/05/1785 Mary William Mary Owen Dwnt yn Ffordd
875 14/06/1785 Samuel Richard Jane Griffith Penybont Smith
876 19/06/1785 Owen William Anne Griffith Pantavig Shoemaker
877 24/06/1785 Margrad Robert Jane William Tynymorfa
878 26/06/1785 Evan John Jonet Owen Glyddun Labourer
879 17/06/1785 Richard Griffith Gras Roberts Mynydd Mawr
880 23/07/1785 Elizabeth Ellis Elizabeth Jones Mariner
881 29/07/1785 Richard Williams Robert Margret William Ty Ucha
882 30/07/1785 Mary John Jonatt Prichard Talwrn
883 09/08/1785 Mary John Anne Morris Tu yn Lon
884 22/08/1785 Owen Richard Mary Jones Plas Gwun
885 04/09/1785 Cathrin Richard Jonet Thomas Rosvawr
886 11/09/1785 Jane William Elin Roberts Caergo Labourer
887 22/09/1785 Mary Evan Margrad Morgan Clogwyn
888 23/09/1785 Thomas Owen Anne Jones Brynllangedwydd
889 29/10/1785 Anne Griffith Elizabeth Jones Corvizer
890 08/11/1785 Richard Griffith Jane Prichard Pwllypompren
891 08/11/1785 Cathrin David Elizabeth Thomas Werddon
892 18/11/1785 Cathrin John Anne Morus Yr Erw
893 28/11/1785 John William Robert Margred William Shoemaker
894 04/12/1785 Hugh Robert Margred Hughes Crynllwyn
895 04/12/1785 Anne Griffith Cathrin William Ty Mawr Taylor
896 09/12/1785 Richard Owen Mary Prichard Llwyndyrus Labourer
897 09/12/1785 Elinor Robert Jane William Ty yn Llannor Smith
898 10/12/1785 Henry Richard Cathrin Parry Ioccws Mariner
899 17/12/1785 Elinor Robert Jane Roberts Ty yn Lon
900 19/12/1785 Richart William Cathrin Williams Llwun Rudol Labourer
901 08/01/1786 Dorothy Rowlant Lowry William Pen y Clogwyn Labourer
902 24/01/1786 John William William Cathrin Prichard Talwrn Labourer
903 05/02/1786 John Owen Cathrin Roberts Corlian Dolgella
904 19/02/1786 Evan Morus Anne Evan Rhydygwichiaid
905 01/03/1786 Davidd William William Anne Griffith Pentafig
906 03/03/1786 Cathrin John Margred Williams Bryn Crin
907 09/03/1786 Sydney Roberts (B) Robert Elinor William/William Bengan/Brunhuddig
908 24/03/1786 Anne Robert Mary Prichard Rudygwusdul Fuller
909 10/04/1786 Jane Griffith Lowry Prichard Hendra Veinws
910 13/04/1786 John Robert Lowry Williams Llwun Rudol Gent
911 20/04/1786 Elinor Robert Cathrin Eisac Crynllwyn Labourer
912 21/04/1786 Elinor Ellis Anne Owen Bryn Coch Labourer
913 14/05/1786 Cathrin Richard Cathrin William Llus Engan Labourer
914 18/05/1786 Anne Hugh Jane Roberts Glanymorfa Labourer
915 19/05/1786 Evan Evan Anne Jones Penychain Gent
916 25/05/1786 Anne Thomas Margrad Lloyd
917 31/05/1786 Mary Richard Jane Lewis Rud y Gwusdul Labourer
918 03/06/1786 Jane Evan Jane Jones Ty yn y pwll Fuller
919 05/06/1786 Richard William Jane Ellis Bryntani
920 02/07/1786 William Richard Elizabeth No name Ty Newudd
921 08/07/1786 Thomas Cadwaladar Jane Jones Ty yn y Cau Weaver
922 21/07/1786 John John Anne Jones Tyddun Meilir Seaman
923 22/07/1786 Jane John Cathrin Prichard Rud y Gwusdul Miller
924 23/07/1786 Elinor Ellis Jane Owen Ynys Fawr Labourer
925 14/08/1786 John Thomas Thomas Jane Jones Glanymorfa
926 13/09/1786 Robert Owen Cathrin Jones Henllan
927 17/09/1786 Margrad Thomas Margrad William Twntuynffrwd Mariner
928 22/10/1786 Robert Robert Anne Owen Tanrallt Mariner
929 18/11/1786 Griffith Richard Jane Robert Ty yr Ffeltiwr
930 10/12/1786 Cathrin Richard Sara Raigian Ty yn Toccun Labourer
931 15/12/1786 Robert Richard Mary Jones Plas Gwyn Labourer
932 23/12/1786 Elinor Evan Elizabeth Edwart Ty yn Lon Weaver
933 01/01/1787 Richard John Siwsan Roberts Hendy
934 07/01/1787 Jane Edwart Elizabeth Morgan/Davidd Llandinam Trefaldwyn
935 17/01/1787 Margred John Cathrin James Penylon
936 02/03/1787 Mary William Cathrin Williams Llwyn Rydol Labourer
937 18/03/1787 Gaunor Humphrey Alice? Robert Tynymorfa Labourer
938 27/03/1787 Robert Eleias Jane Jones Crynllwyn Weaver
939 28/07/1787 Anne Evan Gwen Robert Ty yn Dol Labourer
940 01/04/1787 Elizabeth Robert Elinor Jones Tyddyn Dwn Labourer
941 15/04/1787 Jane Evan Mary Morus Werddon Bach
942 01/05/1787 John John Jane Hughes Llwun Rydol
943 05/05/1787 William Thomas Elizabeth Roberts Ty Gwun Labourer
944 05/05/1787 Elizabeth Griffith Gras Roberts Mynudd Mawr
945 06/05/1787 Lewis William Gras Lewis Plas Bel Joiner
946 06/07/1787 Hary Robert Elinor Roberts Glanymorfa Labourer
947 12/07/1787 Mary John Cathrin William Pyllau Budron
948 13/07/1787 Robert Evan Evan Cathrin Morgan Glanymorfa Cribwr
949 14/07/1787 Owen William Jane Evans Llys Patrick
950 15/07/1787 John John Elinor William Penybont Labourer
951 20/07/1787 Elizabeth John Elinor Roberts Tyddyn Meilir Gent
952 29/07/1787 Jane David Jane Griffith Beudy yn Glyddun Labourer
953 06/08/1787 John Robert Lowry Williams Llwun Rydol Gent
954 10/08/1787 Margrad John Mary Davis Ysgubor Fawr
955 09/09/1787 Cathrin William Elin Williams Ysgubor Twnty yr Ffrwd
956 13/09/1787 John William Mary Prichard Hendra
957 16/09/1787 John Robert Elizabeth Jones Ysgubor Tanygraig Labourer
958 30/09/1787 Evan Jones John Elizabeth Griffith Ty yn Dol Labourer
959 07/10/1787 Thomas Jones John Mary William Tanrallt Labourer
960 20/10/1787 Jane John Elizabeth Parry Tanrallt Gent
961 27/10/1787 John Evan Jane Humphrey Clogwyn Labourer
962 03/11/1787 Mary William Elin Samuel Tyddyn Meilir Taylor
963 07/11/1787 Elizabeth Robert Anne Rowlant ?
964 06/12/1787 Samuel Thomas Margred Lloyd Vylah?
965 14/12/1787 Anne Robert Margared William Ty Ucha
966 15/12/1787 Cathrin Evan Anne Jones Penychain
967 18/12/1787 Cathrin Jones (B) John Elizabeth Roberts/Evans Aberdaron/Abererch
968 25/12/1787 Griffith Griffith Anne Evan Llain y Fron Labourer
969 25/12/1787 Griffith Griffith Cathrin William Ty Mawr Taylor
970 05/01/1788 Richard Roberts John Margrad Robert Brun y Raur
971 19/01/1788 John Davidd Elizabeth William Werddon Labourer
972 02/02/1788 Elizabeth Richard Margred Roberts Rydynog Seaman
973 10/02/1788 Martha William Siwsana Roberts Hendy
974 14/02/1788 Mary William Mary Williams Bryngola Gent
975 15/02/1788 Jane Robert Jane William Ty yn Rardd
976 23/02/1788 Mary John Jonatt Owen Glyddyn Labourer
977 29/02/1788 Hugh William Elizabeth Jones Pen y Clogwyn
978 02/03/1788 Owen Ellis Anne Owen Bryn Coch Labourer
979 12/03/1788 John Henry Cathrin Owen Masgored? Labourer
980 15/03/1788 Jane Lloyd Thomas Elinor Roberts Fron ?
981 16/03/1788 Margrad William Lowry Owen Twnty yr Ffrwd
982 24/03/1788 Josua John Elinor Roberts Gwar y Rhos Labourer
983 27/03/1788 Thomas Richard Jane Anne? Thomas Ty yn Rhos
984 12/04/1788 Margrad Robert Margrad William Ty yn Ddol Shoemaker
985 29/04/1788 Hugh Davidd Mary Prichard Penlon Fawr Weaver
986 12/05/1788 Margrad William Elinor Roberts Caergo Labourer
987 14/05/1788 Anne Robert Jane William Tyn Llannor Smith
988 21/06/1788 Mary Robert Jane Roberts Tan Rallt
989 04/07/1788 Elinor Richard Sara Griffith Smith
990 04/07/1788 Elinor John Anne Morus Ty yn Lon Labourer
991 13/07/1788 Margrad Thomas Margrad William Twntu yr Ffrwd
992 27/07/1788 Jane William Sara Humphrey Rydynog Labourer
993 03/08/1788 Margrad John Anne Morus Yr Erw Labourer
994 10/08/1788 Margrad Evan Margaret Morgan Clogwyn Labourer
995 13/08/1788 Thomas Robert Jane Jones Penrun
996 17/08/1788 Cathrin Robert Margrad Hughes Crynllwyn
997 21/08/1788 Owen Owen Cathrin Jones Henllan
998 12/09/1788 Lowry Griffith Lowry Prichard Hendra Veinws
999 13/09/1788 John Lewis Griffith Elizabeth Jones Efal Bach
1000 23/09/1788 John Griffith Jane Prichard Pwllypontbren
1001 25/10/1788 Elinor Richard Mary Jones Plasgwyn
1002 18/11/1788 John John Margrad William Bryn Crin
1003 23/11/1788 Robert Robert Elin Japheth Brynhiddig
1004 25/12/1788 Richard Robert Elizabeth Jones Ysgubor Tanygraig
1005 28/12/1788 Anne William Cathrin Prichard Talwrn Coch
1006 31/12/1788 John Owen Jane Humphrey Clogwyn Bach
1007 01/01/1789 David Richard Jane Roberts Ty yr Ffeltiwr
1008 11/01/1789 Margred William Mary Williams Bryngola Gent
1009 11/01/1789 Lowry William Mary Williams Bryngola Gent
1010 18/01/1789 John John Martha Humphrey Rydynog Labourer
1011 05/02/1789 Griffith Cadwaladar Jane Jones Ty yn y Cae Weaver
1012 06/02/1789 Elinor Owen Ann Jones Brynllangedwudd
1013 10/02/1789 Edwart Griffith Gras Roberts Mynydd Mawr
1014 10/02/1789 William William Elin Williams Efal Bach Ucha
1015 12/02/1789 Elinor Evan Anne Jones Penychen
1016 12/02/1789 Jane Evan Anne Jones Penychen
1017 13/02/1789 Elinor Robert Elizabeth Griffith Weaver
1018 17/03/1789 Margrad John Cathrin Prichard Bryngola Bach Weaver
1019 26/03/1789 Mary John Jonatt Owen Glyddun Ucha
1020 10/04/1789 John Robert Elin Jones Tyddun Dwnn
1021 11/04/1789 Mary Thomas Anne Roberts Crynllwyn Labourer
1022 21/04/1789 David John Mary Davidd Ysgubor Fawr
1023 03/05/1789 Elizabeth Richard Elizabeth Morus Ty Newydd Labourer
1024 03/05/1789 Mary William Elinor Samuel Tyddun Meilir Taylor
1025 03/05/1789 Lowry Evan Cathrin Morgan Clogwyn Cribwr
1026 16/05/1789 Cathrin John Rachel Prichard Ynys Fawr
1027 26/05/1789 William William Cathrin Williams Llwun Rydol Labourer
1028 19/06/1789 Jane Weldun Elizabeth Roberts Cau yr Cawr Labourer
1029 29/06/1789 Lowry Thomas Margrad Lloyd Ty Isa ir Ffordd Mariner
1030 04/07/1789 John John Elinor James Penydon Fawr
1031 12/07/1789 Richard Richard Sara Raighar Ty yn Toccun
1032 25/07/1789 David John Cathrin William Pylla Budron
1033 26/07/1789 Mary Robert Anne Prichard Ty Newydd Rosfawr
1034 30/07/1789 Robert Robert Lowry William Llwyn Rydol Gent
1035 30/07/1789 Margrad Robert Lowry William Llwyn Rydol Gent
1036 24/08/1789 William John Jane Hughes Llwun Rydol Labourer
1037 03/09/1789 Anne John Anne Japheth Penbrynhuddig Labourer
1038 03/09/1789 Siwsana John Anne Japheth Penbrynhuddig Labourer
1039 03/09/1789 Jane William Siwsana Roberts Hendu
1040 27/09/1789 Ellis Griffith Elinor Ellis Crynllwyn Labourer
1041 27/09/1789 Jane John Mary Williams Lon Las Labourer
1042 04/10/1789 William Rowlant Mary Roberts Crynllwyn Bach
1043 11/10/1789 Elizabeth Richard Jane Lewis Pandy Labourer
1044 11/10/1789 Owen John Anne Jones Capal Baptist
1045 16/10/1789 Lowry Robert Martha Evans Tyddun Perthi
1046 15/11/1789 Margrad (B) John Elinor Edwart/Jones Ty yn y Nant/Talwrn Isa Taylor
1047 22/11/1789 Ellis Ellis Jane Owen Ynys Fawr Labourer
1048 04/12/1789 Elizabeth William Cathrin Williams Ty yn y Ffrwd Weaver
1049 06/12/1789 Elizabeth Robert Anne Abram Pen y Cefn Labourer
1050 13/12/1789 William Morus Mary Jones Penrhos Isa
1051 20/12/1789 Mary Robert Jane Williams Hendra Isa
1052 10/01/1790 Anne Henry Cathrin Owen ? Labourer
1053 15/01/1790 Emma John Emma Jones Crynllwyn Tailor
1054 13/02/1790 Mary Evan Elizabeth Edwart Ty yn y Lon Weaver
1055 14/02/1790 Anne Robert Elizabeth Japheth Bryn Coch Labourer
1056 28/02/1790 Richard Robert Elin Roberts Glanymorfa Uchaf
1057 01/03/1790 Elin Richard Sara Griffith Ty yn y ffrwd Smith
1058 09/04/1790 William John Elizabeth Griffith Ty yn y Ddol Labourer
1059 10/04/1790 Jacob Robert Jane Jones Penrun
1060 06/05/1790 Elin Robert Cathrin Hughes Glan y Morfa
1061 15/05/1790 Elizabeth William Sara Humphrey Rydynog
1062 30/05/1790 Cathrin Griffith Anne Jones Camlun Labourer
1063 17/06/1790 Cathrin William Elin Williams Twnti y ffrwd
1064 17/06/1790 John Ellis Elizabeth Jones Ty isa ir ffordd Mariner
1065 24/06/1790 Davidd Eleias Jane Jones Crynllwyn Bach Weaver
1066 27/06/1790 William Robert Jane William Ty yn y Rardd
1067 03/07/1790 John Griffith Elizabeth Jones Efal Bach Corvizer
1068 07/07/1790 Anne Evan Anne Jones Penychen
1069 11/07/1790 William John Elin Roberts Gwar y Ros Labourer
1070 17/07/1790 Robert Jones (B) John Elizabeth Williams/Lewis Pwllheli/Bwlch y Ffordd
1071 03/08/1790 Margred William Mary Williams Bryngola Gent
1072 12/08/1790 Mary Richard Jane Thomas Rosfawr
1073 19/10/1790 Jane William Elizabeth Jones Pen y Clogwyn
1074 31/10/1790 Jane Robert Margaret Hughes Llwun dyrus
1075 12/11/1790 Henry Henry Elin Hughes Ioccws
1076 21/11/1790 Thomas William Elin Roberts Caergo Labourer
1077 12/12/1790 Evan Evan Margaret Morgan Clogwyn Mawr
1078 01/01/1791 Richard Thomas Elin Roberts Crynllwun Labourer
1079 02/01/1791 Anne Ellis Elin Griffith Crynllwun Labourer
1080 11/01/1791 Hanna Robert Margaret William Ty yn ddol
1081 17/01/1791 William John Elizabeth Jones Penarfynydd
1082 03/02/1791 Hugh William Elin Samuel Pen y Clogwyn
1083 08/02/1791 Mary Richard Mary Jones Plas Gwun
1084 28/02/1791 Griffith Griffith Gras Roberts Mynydd Mawr
1085 04/03/1791 Robert John Margrad Roberts Brun y Raur
1086 06/03/1791 Corneliws Ellis Jane Owen Ynusfawr
1087 11/03/1791 Martha Rowlant Mary Roberts Crynllwyn
1088 18/03/1791 Cathrin Robert Elin Jones Tyddyn Dwn
1089 20/03/1791 John Richard Margrad Roberts Rydynog Mariner
1090 27/03/1791 Jane Robert Elizabeth Jones Beudy yr Glyddun
1091 30/03/1791 Jane Thomas Jane Humphrey Rydynog Bach
1092 03/04/1791 Anne John Anne Morus Yr Erw
1093 08/04/1791 Mary Griffith Jane Prichard Pwllypompren
1094 17/04/1791 Richard Evan Mary Jones Pen y Clogwyn Flaxter
1095 21/05/1791 John Thomas Elizabeth Roberts Ty Newydd Labourer
1096 27/05/1791 David John Martha Humphrey Rydynog
1097 16/06/1791 Elin William Elin Roberts Ty yn y Morfa
1098 10/07/1791 Jane John Anne Morus Tai yn y Lon Penyclogwyn
1099 27/07/1791 David David Mary Prichard Penlon Fawr Weaver
1100 27/07/1791 Lewis Griffith Mary Jones Bwlch y Ffordd
1101 30/07/1781 John Roberts (B) John Mary Roberts/Griffith Bron Danw Ucha/Clogwyn Bach
1102 02/08/1791 Elizabeth Evan Cathrin Morgan Glanymorfa Bach
1103 06/08/1791 Robert Robert Jane Jones Tanrallt Isa
1104 07/08/1791 Jane John Raighal Prichard Ynus Fawr
1105 09/08/1791 Davidd Robert Martha Evans Tyddun Perthi
1106 16/08/1791 Rebecca John Alice? Evans
1107 21/08/1791 Cathrin Owen Jane Humphrey Clogwyn Bach
1108 24/08/1791 William John Margret Williams Brun Crin
1109 03/10/1791 Jane John Elizabeth Thomas Cau Pella Labourer
1110 30/10/1791 Jane Robert Jane Jones Penrun
1111 04/11/1791 Henry Owen Anne Jones Brunllangedwudd
1112 06/11/1791 William John Mary Williams Hen Bandu
1113 10/11/1791 John William Gras Lewis Plas Bol
1114 24/11/1791 William William Cathrin Prichard Talwrn
1115 24/11/1791 Howel William Cathrin Prichard Talwrn
1116 16/12/1791 Cathrin Thomas Mary William Prior Labourer
1117 29/12/1791 Robert William Cathrin Williams Weaver
1118 06/01/1792 Robert Owen Prichard Crynllwyn Bach
1119 06/01/1792 Mary John Cathrin William Pylla Budron
1120 08/01/1792 John Robert Margaret Williams Ty Ucha
1121 17/02/1792 Lowry William Mary Williams Bryngola Gent
1122 24/02/1792 Lowry Richard Mary Griffith Llys Patrick
1123 25/02/1792 Elin John Jonat Owen Glyddyn Labourer
1124 18/03/1792 Margared John Elin Roberts Gwar y Ros
1125 04/04/1792 Griffith Robert Elin Japheth Talwrn Isa
1126 06/04/1792 William Robert Jane William Hendra Labourer
1127 15/04/1792 Robert William Siwsana Roberts Hen Dy
1128 21/04/1792 Elin Evan Anne Jones Penychen
1129 21/04/1792 Rachal Edwart Elin William Ty yn y Ffordd Smith
1130 27/04/1792 Margared Robert Mary Prichard Rud y Gwustul Fuller
1131 29/04/1792 Fransus John Jane Hughes Llwun Rudol Labourer
1132 12/05/1792 Evan James Elizabeth ?? Derlwyn Shoemaker
1133 20/05/1792 Anne William Elin Jones Tanrallt Ucha Labourer
1134 28/05/1792 William William Jane Williams Werddon Bach Labourer
1135 17/06/1792 Jane Richard Elizabeth Morus Ty Newudd
1136 17/06/1792 Rebeca William Elin Samuel Pen y Clogwyn Tailor
1137 21/06/1792 Elizabeth William Elin Williams Twnty yr Ffordd Labourer
1138 21/06/1792 Elin Richard Sara Griffith Pen y Bont Smith
1139 29/07/1792 Jane Robert Cathrin Hughes Glan y Morfa Labourer
1140 12/08/1792 Evan Evan Gwen Roberts Ty yn y Pwll Labourer
1141 09/09/1792 John Robert Rebecca Thomas Lon Las Labourer
1142 23/09/1792 Griffith Morus Mary Jones Penrhos Isa Labourer
1143 01/10/1792 William (B) William Elizabeth Parry/Thomas Tanygraig/Twnty yr ffrwd
1144 11/10/1792 Robert Robert Elin Roberts Glan y Morfa Labourer
1145 20/10/1792 Griffith David Elizabeth Thomas Werddon
1146 02/11/1792 Margred William Sara Humphrey Rydynog
1147 04/11/1792 Elizabeth Richard Margaret William Penbrynhuddig Weaver
1148 25/11/1792 Jane Richard Jane Lewis Pandy Rudygwusdul
1149 30/11/1792 Morus William Elin Roberts Cargo Labourer
1150 11/01/1793 Humphrey Richard Jane Thomas Rosfawr
1151 21/01/1793 Elizabeth William Grace Lewis Plas Bel
1152 31/01/1793 Mary John Mary Davidd Ysgubor Fawr
1153 08/03/1793 Cathrin Robert Anne Abram Penycefn Labourer
1154 10/03/1793 Cathrin Griffith Jane Prichard Pwllypompren
1155 24/03/1793 Elizabeth Robert Elizabeth Grffith Weaver
1156 29/03/1793 Elizabeth John Elin James Pen y Lon Fawr
1157 04/04/1793 Margred Ellis Anne Owen Brun Coch
1158 07/04/1793 Robert Robert Jane William Ty yn Rardd?
1159 03/05/1793 David Griffith Graes Roberts Mynydd Mawr
1160 17/05/1793 Ellis Richard Mary Jones Plas Gwun
1161 24/05/1793 David Griffith Thomas Elin Jones Cil y Llidiart
1162 24/05/1793 Cathrin Robert Elinor Jones Tyddun Dwn
1163 08/06/1793 Jane William Mary Williams Bryngola Gent
1164 16/06/1793 Owen Henry Cathrin Owen Maesgoed Labourer
1165 13/07/1793 Robert Eleais Jane Jones Crynllwyn Weaver
1166 04/08/1793 Elin Evan Elizabeth Edwart Bryn y Neuadd Weaver
1167 04/08/1793 Margred John Anne Japheth Tyn y Morfa
1168 29/08/1793 William Richard Jane Griffith Pen y Bont Smith
1169 01/09/1793 Henry Richard Jane Robert Ty yr Ffeltiwr Labourer
1170 06/09/1793 Robert Thomas Elizabeth Roberts Ty Newudd Pentra
1171 28/09/1793 Elizabeth Evan Anne Jones Penychen
1172 28/09/1793 Elizabeth Robert Elizabeth Jones Strulwm
1173 01/10/1793 Jane Richard Mary Griffith Llus Padrig
1174 06/10/1793 Mary John Mary William Hen Bandu
1175 08/10/1793 Elizabeth John Raghel Prichard Ynus Fawr
1176 24/11/1793 William William Elizabeth Jones Pen y Clogwyn
1177 24/11/1793 Mary John Elizabeth Griffith Ty yn Dol Labourer
1178 25/11/1793 Elizabeth John Cathrin Griffith Tanrallt
1179 12/12/1793 David Roberts Robert Elizabeth David Bryngola Bach
1180 19/12/1793 Elizabeth John Jane Jones Pwllypompren Joiner
1181 29/12/1793 Griffith Griffith Mary Thomas Ty yn y Morfa Mariner
1182 12/01/1794 Elizabeth Thomas Anne Roberts Crynllwyn
1183 12/03/1794 Margred William Elin Williams Llus Engan
1184 16/03/1794 Robert William Elin Roberts Glanymorfa Labourer
1185 23/03/1794 Hugh No name Dorty Loyd No Name Henllan
1186 13/04/1794 Elizabeth John Elin Roberts Gwar y Rhos
1187 27/04/1794 Anne Robert Elin Japheth Talwrn
1188 06/05/1794 Jane John Jane Prichard Clogwyn Bach
1189 15/05/1794 Margred William Cathrin Prichard Ty yn y Mynydd
1190 17/05/1794 Mary (B) John Mary William/Jones Pwllheli/Ty Newudd Tylor
1191 22/05/1794 Jane John Jonet Owen Glyddun
1192 23/05/1794 Sara Rowlant Mary Roberts Ty Newydd Ros
1193 27/05/1794 Robert Robert Anne Jones/Griffith David Penybont
1194 13/06/1794 Anne John Margaret Roberts Brun Rar
1195 26/07/1794 Richard Humphrey Jane Owen Clogwyn
1196 03/08/1794 Hebei? William Siwsi Roberts Hen Du
1197 06/08/1794 Anne Robert Mary David Ioccws Mariner
1198 07/08/1794 Robert Robert Margred Williams Ty Ucha
1199 17/08/1794 William John Cathrin Robins Cefn y Pentra Smith
1200 07/09/1794 Robert William Mary Jones Crynllwyn Myler?
1201 20/09/1794 David Cadwalader Jane Jones Ty yn y Cae Weaver
1202 23/09/1794 Elizabeth John Elin Loyd Ty isar ffordd
1203 08/11/1794 John Robert Jane William Hendra Labourer
1204 08/11/1794 Elizabeth William Elizabeth Jones/Evan Ty poty/Penychen
1205 02/12/1794 Morus Williams John Anne Morus Erw
1206 11/12/1794 Elin Richard Doty Roberts Gromlech
1207 13/01/1795 Lewis Richard Jane Lewis Pandy
1208 20/01/1795 Thomas Robert Rebecca Thomas Lon Las
1209 05/02/1795 Catherine Robert Cathrin Hughes Ty yn y Nant
1210 07/02/1795 Robert William William Anne Jones Clogwyn Labourer
1211 13/02/1795 Humphrey William Sara Humphrey Rydynog
1212 20/02/1795 Thomas John Elizabeth Thomas Cau Pella
1213 03/03/1795 Griffith Robert Martha Evans Tyddun Perthi
1214 08/03/1795 Elin Jones James Elizabeth Peter Carreg y Gath
1215 11/03/1795 Ellis Ellis Jane Owen Ynus Fawr Labourer
1216 22/03/1795 Harry Prichard Richard Jane Roberts Ty yr Ffeltiwr
1217 03/04/1795 Mary Griffith Jane Prichard Pwllypompren
1218 10/04/1795 Evan John Jane Hughes Llwun Rydol Labourer
1219 11/04/1795 Anne William Cathrin Roberts Plas yn Penros
1220 02/05/1795 Elin Owen Anne Jones Brynllangedwydd
1221 02/05/1795 William William Jane Jones Penycefn Labourer
1222 08/05/1795 Sabal Richard Elizabeth Morus Ty Newudd
1223 19/05/1795 John (B) Methusalam Jane Jones/William Clynnog/Cefn y Pentra
1224 25/05/1795 Sydney Owen Jane Jones Gat Goch
1225 31/05/1795 Jane Robert Cathrin Jones Efal Bach
1226 07/06/1795 William Robert Elinor Japheth Talwrn
1227 23/06/1795 Elinor Robert Jane Williams Ty yn Rardd
1228 01/07/1795 John John Cathrin? William Pyllau Budron
1229 07/07/1795 Cathrine Thomas Mary Jones Tan y Graig
1230 02/08/1795 John Evan Elizabeth Jones Clogwyn Bach
1231 13/08/1795 Henry Robert Cathrin Thomas Talwrn Coch
1232 18/08/1795 Elin Thomas Elizabeth Roberts Ty Gwun Pentra
1233 23/08/1795 Hugh John Margrad Williams Brun Crin
1234 30/08/1795 Robert John Anne Japheth Ty yn y Morfa
1235 03/09/1795 David Evan Elizabeth Lloyd Llwun Rydol
1236 27/09/1795 William John Martha Humphrey Rydynog
1237 07/10/1795 Thomas (B) Thomas Mary Jones/Griffith David Tan y Graig/Lon Las
1238 10/10/1795 William Ellis Elin Jones Tyddun Sion
1239 30/10/1795 Elinor John Elin James Penlon Fawr
1240 08/11/1795 Lowry John Elin Edward Llus Engan
1241 26/11/1795 Margrad Robert Elin Jones Tyddun Dwn Labourer
1242 26/11/1795 William John Jane Jones Pwllypompren
1243 27/11/1795 Richard William Elizabeth Owen Mynudd y Coed
1244 29/11/1795 Elinor Thomas Anne Roberts Crynllwyn
1245 24/12/1795 David Thomas Jane Humphrey Rydynog
1246 17/01/1796 David William Elin Samuel Ty yn Lon Tailor
1247 02/02/1796 Owen Evan Anne Jones Penychen
1248 05/02/1796 Catherine William Elinor Roberts Glan y Morfa
1249 02/02/1796 John Rowlant Rowlant Mary Roberts Ty Newydd
1250 11/03/1796 Jane William Elizabeth Jones Ty yn y Pwll
1251 13/03/1796 William Luc Richard Anne William Penbrunhuddig Weaver
1252 26/03/1796 Elizabeth Robert Elizabeth Jones Tan y Golldydd
1253 26/03/1796 Rebecca Ellis Anne Owen Brun Coch
1254 31/03/1796 William Robert Elizabeth David Brungolau Bach
1255 05/04/1796 William Robert Catherine Jones Cemlun Labourer
1256 09/04/1796 Anne Robert Anne Rowlant Llwun Griffli
1257 20/04/1796 Anne Robert Cathrin Prichard Llwundyrus
1258 24/04/1796 Catherine Henry Cathrin Owen Maesgoed Labourer
1259 25/04/1796 Mary Thomas Elin George Cil y Llidiart
1260 03/05/1796 John William Mary Jones Crynllwyn Bach Miller
1261 20/07/1796 Gwen Richard Mary Jones Plas Gwun
1262 02/10/1796 Mary Richard John Elizabeth Thomas Efal Bach Mariner
1263 02/10/1796 Lowry Richard Sara Griffith Pen y Bont Smith
1264 19/10/1796 Robert John Elizabeth Roberts Melin Llwun Dyrus
1265 17/11/1796 Jane (B) William Jane David/Roberts Clogwyn Rhintach/Refal Newudd
1266 18/11/1796 Jane John Catherine Griffith Tanrallt
1267 19/11/1796 Mary Richard Jane Williams Ysgubor Fawr
1268 27/11/1796 Richard John Elizabeth Griffith Ty yn Ddol Labourer
1269 04/12/1796 Evan Robert Mary Evan Ty Gwun Mason?
1270 06/12/1796 Morus John Mary William Hen Bandy
1271 30/12/1796 John William Dorty Thomas Pyllau Budron Labourer
1272 30/12/1796 Elizabeth William Jane Jones Pen y Cefn Labourer
1273 31/12/1796 Elizabeth Robert Rebecca Thomas Lon Las
1274 01/01/1797 Thomas William Elin Roberts Caergo Labourer
1275 08/01/1797 Ann Edwart Anne Parry/Thomas Ty yn Lon Tailor
1276 28/01/1797 Catherine Teison Morus Anne Elias Llwun Dyrus
1277 02/02/1797 Catherine William Anne Jones Tyddun Cestill
1278 10/02/1797 Robat John Elizabeth Jones Penarfynudd
1279 12/02/1797 Watkin Richard Anne David Lon Las Labourer
1280 12/02/1797 Cathrin Richard Anne David Lon Las Labourer
1281 14/02/1797 Margrad William Mary Williams Ty Ucha
1282 19/03/1797 Jane No name Anne Jones Glanymorfa yr ynus
1283 21/03/1797 Elinor Griffith Jane Prichard Pwllypompren
1284 25/03/1797 Jane John Elin Roberts Gwar y Ros
1285 26/03/1797 Elizabeth John Jonatt Owen Glyddun
1286 14/04/1797 Catherine David Hugh Cathrin Prichard Ty Priod
1287 21/04/1797 Edwart Evan Anne Jones Penychen
1288 17/05/1797 Gwen Robert Elizabeth Griffith Glanymorfa
1289 19/05/1797 Elin Robert Cathrin Thomas Talwrn Coch
1290 25/05/1797 Elin William Jane Williams Llys Engan
1291 05/06/1797 Richard Morus Cathrin Prichard Yscubor Ucha
1292 06/06/1797 Owen Richard Jane Thomas Ty yn Rosfawr
1293 11/06/1797 Mary Richard Elizabeth Morus Ty Newudd Labourer
1294 18/06/1797 Jane Evan Elizabeth Lloyd Gwundu
1295 01/07/1797 Richard Robart Elizabeth Jones Rudygwustul
1296 02/07/1797 John John Jane William Ty yn Lon Pen y Clogwyn
1297 09/07/1797 Elizabeth Robert Cathrin Jones Tir Bach Labourer
1298 09/07/1797 Griffith William Cathrin Williams Ystrulwm
1299 06/08/1797 Feobi William Sara Humphrey Rydynog
1300 06/08/1797 Mary John Margrad Roberts Bryn Raur
1301 03/09/1797 Elizabeth Thomas Jane Humphrey Rydynog
1302 09/09/1797 William William Siwsana Roberts Hendu
1303 15/09/1797 Elizabeth William Cathrin Williams Ty yn y Ffrwd
1304 17/09/1797 Elizabeth John Elin Williams Ty yr Sacha
1305 05/10/1797 Cathrin Humphrey Elizabeth Owen Tyddun Ronan
1306 15/10/1797 John Thomas Richard Elizabeth Jones Efal Bach
1307 15/10/1797 Hugh Evan Elin Griffith Perllan Morfydd
1308 19/10/1797 Richard Morus Jane David Ty Isa Mariner
1309 31/10/1797 Mary John Jane Prichard Twnty yr Ffrwd
1310 03/11/1797 John Thomas William Mary Jones Llain y Fran Corvizer
1311 05/11/1797 Jane Thomas Anne Roberts Crynllwyn
1312 19/11/1797 Elizabeth Thomas Elizabeth Roberts Ty Gam
1313 26/11/1797 Margrad Richard Jane Roberts Ty yn Ffeltiwr
1314 27/11/1797 Anne William William Anne Prichard/Griffith Glanymorfa Llanarmon
1315 07/12/1797 Elizabeth Rowland Mary Roberts Ty Newudd Ros
1316 25/12/1797 Owen Richard Margrad Williams Pen y Brun Huddig
1317 29/01/1798 Mary John Jane Jones Pwllypompren
1318 29/01/1798 David Griffith Gras Roberts Mynudd Mawr
1319 04/02/1798 Evan William Robart Mary Evan Ty yn y Felin
1320 20/02/1798 Jane Robart Elin Jones Tyddun Dwn
1321 03/03/1798 John Robart Jane William Tyn Rardd
1322 07/03/1798 Richard John Anne Japheth
1323 23/03/1798 Owen Thomas Emanuel Sara Prichard
1324 25/03/1798 Estar Roberts Robart Anne Jones Corvizer
1325 29/03/1798 Anne Owen Anne Jones Brynllangedwydd
1326 02/04/1798 Henry Ellis Anne Owen Brun Coch
1327 21/04/1798 William Griffith Elin Williams Brungola
1328 21/04/1798 Elin John Elin James Pen Lon Fawr
1329 05/05/1798 Gwen Hugh Elin Owen Bruntani Ucha
1330 10/05/1798 John William Elizabeth Jones Ty yn y Pwll
1331 11/05/1798 Cathrin Robart Martha Prichard Tyddun Iol Miller
1332 17/05/1798 Jane John Anne Parry Penychen
1333 17/05/1798 John Robart Cathrin Prichard Llwun Dyrus
1334 03/06/1798 Griffith Williams Griffith Jane William Ty Pridd
1335 10/06/1798 William Robart Cathrin Hughes Ty yn y Nant
1336 15/07/1798 Hugh Thomas Mary Griffith Ty Mawr
1337 29/07/1798 Jane John Elinor Edward Llus Engan
1338 02/08/1798 Morus Richard Lowry Roberts Gromlach
1339 02/08/1798 Robert Richard Lowry Roberts Gromlach
1340 03/08/1798 William Richard Anne Williams Ty yn y Mynydd
1341 30/08/1798 Anne Griffith Mary Prichard Tyddun y Berthan
1342 07/09/1798 Rebeca William Elin Samuel Taulor
1343 21/10/1798 Rowlant Thomas Elin Jones Cil y Llaidiart
1344 14/10/1798 Jane William Martha Griffith Ty yn Lon
1345 20/10/1798 Margrad Richard Mary Jones Plas Gwun
1346 28/10/1798 Margrad Robart Elisabeth David Brungola Bach
1347 20/11/1798 John William Jane Jones Pen y Cefn
1348 24/11/1798 Cathrin William Elinor Owen Tir Bach
1349 20/12/1798 Dorothy Evan Elizabeth Lloyd Gwundy
1350 23/12/1798 Gwen John Jane Hughes Llwun Rudol
1351 28/12/1798 Catherine Ellis Mary Prichard Gelli
1352 27/11/1798 Mary Daniel Mary Vaughan Mariner
1353 01/01/1798 Jane Williams William Elin Roberts Hendra
1354 06/01/1798 Mary David Mary Philip Gwag y Nou
1355 18/01/1799 Lewis William Mary Thomas Ty Pobty Joiner
1356 20/01/0799 Thomas Robert Cathrin Jones Cemlun Labourer
1357 27/01/1799 Anne Morus Anne Eleias Llwun Dyrus
1358 10/02/1799 Robert Robert Margrad Hughes Hoval Llwundyrus
1359 15/02/1799 Robert Robert Rebecca Thomas Lon Las
1360 23/02/1799 Margred William Anne Jones Tyddun Cestill
1361 27/02/1799 Elin John Anne Morus Erw
1362 01/03/1799 John John Mary William Hen Bandy
1363 03/03/1799 William Morus Cathrin Prichard Scubor Ucha
1364 17/03/1799 Elin John Martha Humphrey Rydynog
1365 25/03/1799 William John Elin William Ty Sacha
1366 25/03/1799 Robert Rowlant Mary Roberts Pedlar
1367 29/03/1799 Jane Richard Jane Thomas Rosfawr
1368 11/04/1799 John Robert Elin Jones Tyddun Dwn
1369 14/04/1799 Evan William Elizabeth Jones Pen y Clogwyn Weaver
1370 27/04/1799 Gwen Morus Margred Griffith Glyddun Carpenter
1371 28/04/1799 John William Siwsana Roberts Hendu
1372 02/05/1799 Owen John Elin Roberts Gwar y Rhos
1373 19/05/1799 Lidia Evan Elizabeth Edward Capal Weaver
1374 24/05/1799 Griffith John Cathrin Griffith Tan Rallt
1375 26/05/1799 Richard Robert Elizabeth Griffith Glan y Morfa
1376 26/05/1799 Margrad Evan Elin Griffith Perllan Morfudd
1377 31/05/1799 Cathrin Robert Martha Evans Tyddun Perthi
1378 16/06/1799 Eleias Richard Ann David Ty yn y Morfa
1379 07/07/1799 Robert Owen Jane Humphrey Clogwyn Bach
1380 16/07/1799 John William Mary Jones Llain y Fran Corvizer
1381 26/07/1799 Jane Williams William Anne Jones Clogwuna
1382 18/08/1799 William William Elisabeth Griffith Rydynog Bach
1383 07/09/1799 Margred William Sara Humphrey Rydynog
1384 17/09/1799 William Thomas Jane Humphrey Rydynog
1385 10/10/1799 Judith John Mary David Ty Isa Mariner
1386 04/11/1799 Elizabeth Evan Mary Roberts Hendra Isa
1387 12/03/1799 Owen Humphrey Elizabeth Owen Tyn Ronen
1388 03/01/1800 Robert Thomas Elin Jones Brun Tani
1389 23/01/1800 Owen Richard Margaret William Penbrunhuddig
1390 24/01/1800 Jane Griffith Elizabeth Roberts Ty yn Lon Carpenter
1391 21/02/1800 Elizabeth Robert Martha Prichard Tyddun Iol
1392 07/03/1800 Robert William Jane Williams Penarfynudd
1393 29/03/1800 Mary Richard Anne William Ty yn y Mynydd
1394 30/03/1800 Jane John Jane William Bengan
1395 27/04/1800 Anne Ellis Anne Owen Brun Coch
1396 23/05/1800 Mary Emanuel Sara Prichard Talwrn Coch
1397 02/06/1800 Evan Thomas Thomas Elizabeth Roberts Ty Gwun
1398 11/06/1800 John William Margred Williams Ty Ucha
1399 14/06/1800 Catherine Richard Lowry Roberts Gromlach
1400 25/06/1800 John James Elizabeth Page? Carreg y Gath
1401 04/07/1800 Anne Hugh Elin Owen Brun Tani Ucha
1402 06/07/1800 Anne Richard Elizabeth Morus Tu Newudd
1403 20/07/1800 Mary (B) John Margrad Jones/Prichard Yscubor Newudd/Ty yn Lon Servant
1404 31/08/1800 Cathrin Richard Jane Roberts Ty yn Ffeltiwr
1405 07/09/1800 William Williams (B) William Cathrin Jones/William Pwllhely/Abererch Carrier
1406 21/09/1800 Mary William Sara Humphrey Rydynog
1407 05/10/1800 Elinor John Elizabeth Roberts Llain Griffli
1408 09/10/1800 Elizabeth Griffith Gras Roberts Mynudd Mawr
1409 21/10/1800 Jane John Elizabeth Jones Penarfynudd
1410 26/10/1800 William John Elin James Penlon Fawr
1411 02/11/1800 Sydney Ellis Mary Prichard Rondm?
1412 08/11/1800 Owen Morus Mary Griffith Tan Rallt Mariner
1413 11/11/1800 Catherine Richard Mary Jones Plas Gwun
1414 11/11/1800 Jane Rowlant Mary Roberts Ty Newydd Rosfawr
1415 04/01/1801 John David Mary Philip Gwag y Nou
1416 04/01/1801 John Owen Elizabeth Jones Tai Newyddion Mason
1417 11/01/1801 Catherine Morus Cathrin Prichard Yscubor Ucha
1418 25/01/1801 Jane John Jane Jones Pwllypompren Carpenter
1419 08/02/1801 Mary Robert Mary Jones Yr Erw
1420 08/03/1801 Hugh William Elizabeth Jones Tu yn Lon Pen y Clogwyn
1421 29/03/1801 Thomas (B) William Cathrin Rowlant/Jones Carnarvon/Abererch
1422 30/03/1801 Mary Robert Jonet Jones/Griffith Pwllhely/Rudygwichiaid
1423 12/04/1801 Mary John Elin Jones Llwundyrus Gent
1424 19/04/1801 Jane Robert Margred Cadwalader Denio
1425 03/05/1801 Richard Hugh Cathrin Prichard Pen Brun Neuadd
1426 01/05/1801 Jane (B) Hugh Sydney Jones
1427 17/05/1801 Gwen William Siwsana Roberts Hendu
1428 22/05/1801 John Thomas Ann Williams Talwrn Coch
1429 31/05/1801 Robert Griffith Jane Prichard Pwllypompren
1430 06/06/1801 Mary William Anne Jones Tyddun Cestill
1431 07/06/1801 Elin John Cathrin Griffith Tanrallt
1432 15/06/1801 Jane Thomas Elin Jones Bruntani Ucha
1433 02/07/1801 Margred William William Anne Ellis Ty yn y Morfa
1434 08/08/1801 Elizabeth William Mary David/Jones Gwynedd?/?
1435 12/08/1801 Mary William Mary Jones Llain y Fran Shoemaker
1436 21/08/1801 William William Elizabeth Jones Ty Cam
1437 13/09/1801 Robert William Cathrin Williams Ystrulwm
1438 20/09/1801 Richard Roberts John Mary David Ty Isaf
1439 27/09/1801 William Roberts Robert Rebecca Thomas Lon Las
1440 28/09/1801 Jane William Jane Jones Lon y Cefn Labourer
1441 07/10/1801 Margred John Margred Roberts Brun Raur
1442 18/10/1801 Griffith William Martha Griffith Ty Mawr Labourer
1443 18/10/1801 Richard William Elin Roberts Pen y Clogwyn
1444 20/11/1801 Richard Roberts Robert Jane Williams Ty yn Rardd
1445 18/12/1801 Robert Richard Lowry Roberts Gromlach
1446 01/01/1802 Elizabeth Evan Elin Griffith Perllan Morfydd
1447 03/01/1802 Robert Richard Anne Morus Pen y Bont
1448 03/01/1802 Rebecca William Elin Williams Ty yn y Lon Tailor
1449 14/01/1802 Griffith John Cathrin William Tan y Graig Weaver
1450 02/02/1802 Mary William Mary Thomas Joiner
1451 05/02/1802 Mary Morus Margrad Griffith Glyddun
1452 09/02/1802 Samuel Humphrey Elizabeth Owen Tyddun Ronan
1453 15/02/1802 Henry Griffith Griffith Mary Parry/Griffith Ystorws
1454 01/03/1802 Lewis William Cathrin Roberts Hendu Labourer
1455 03/03/1802 Robert John Elin Roberts Gwar y Rhos
1456 01/04/1802 Jonat Robert Elin Jones Tyddun Dwn
1457 07/04/1802 Lewis Robert Elizabeth Jones Ty yn Lon ?
1458 08/04/1802 Anne William Anne Jones Clogwyna Labourer
1459 19/04/1802 Catherina John Jane Prichard Twnty yr Ffrwd
1460 19/04/1802 Jane Thomas Elinor Cil y Llidiart
1461 01/05/1802 Jane Hugh Elinor Owen Bruntani Ucha
1462 07/05/1802 Catherina John Anne Parry Penychen
1463 11/06/1802 Jane (B) Morus Jane Jones/Owen Rudygwusdul/Brunllangedwydd
1464 13/06/1802 William Morus Anne Roberts Prior
1465 18/06/1802 Griffith John Cathrin Griffith Tan Rallt
1466 04/07/1802 Robert Robert Elizabeth Griffith Tai yn Lon ?
1467 27/07/1802 Robert Robert Cathrin Jones Cemlun
1468 22/08/1802 William Griffith Jane William Tailor
1469 19/09/1802 David William Mary Hughes Pen y Clogwyn
1470 23/09/1802 Aerls?? Richard Jane William Pen y Maes
1471 03/10/1802 William Richard Mary Davis Penybrun Neuadd
1472 03/10/1802 Owen Owen Jane Humphrey Clogwyn Bach
1473 09/10/1802 Elinor Rowlant Mary Roberts Pylla Budron
1474 16/10/1802 Cathrina John Margred Eleias Rydynog
1475 24/10/1802 Evan Thomas Mary Griffith Ty yn Ros Rud Fudur
1476 28/10/1802 Elin David Mary Philip Gwag y Nou
1477 31/10/1802 Mary William Elin Roberts Glan y Morfa
1478 31/10/1802 Anhas? William Elin Roberts Glan y Morfa
1479 07/11/1802 Hugh Robert William Elin Roberts Talwrn
1480 10/11/1802 Richard (B) Edmund Elizabeth Hotton/Roberts Llan Exciseman
1481 23/01/1803 Jane Williams (B) Thomas Cathrin Roberts/William Llanengan
1482 28/01/1803 John Ellis Anne Owen Brun Coch
1483 06/02/1803 Mary Thomas Jane Humphrey Rydynog
1484 20/03/1803 Margred James Elizabeth Pots Carreg y Gath Shoemaker
1485 15/04/1803 Elin Evan Elizabeth Lloyd Gwunedd
1486 27/04/1803 Richard Griffith Elizabeth Robert Twnty yr Ffrwd
1487 08/05/1803 Owen William Elizabeth Jones Pen y Clogwyn Weaver
1488 05/06/1803 Anne William Siwsana Roberts Hendu
1489 14/06/1803 Cathrin John Jane William Ros Rud fudur
1490 26/06/1803 Robert William Elizabeth Jones Tai yn Lon Penclogwyn
1491 26/06/1803 Evan Owen Elizabeth Evans Talwrn Isa Labourer
1492 26/06/1803 Evan John Elizabeth Roberts Mur Garw
1493 03/07/1803 John Thomas Mary Davis Storws
1494 09/07/1803 William Jones William Jane Williams Penarfynudd
1495 21/07/1803 Jane Evans (B) Richard Elinor Lloyd/Jones ?/Ty yn y Nant
1496 26/07/1803 Cathrine Richard Mary Owen Jones Plas Gwun
1497 30/08/1803 William Richard Elizabeth Williams Talwrn Coch Tailor
1498 04/09/1803 Griffith William Martha Griffith Yscubor Ucha Labourer
1499 04/09/1803 Robert John Mary Williams Hen Bandu
1500 06/09/1803 Mary Evan Elin Griffith Glan y Morfa Labourer
1501 08/09/1803 William John Anne Jones Ty yn y Nant Carpenter
1502 23/09/1803 Lewis Owen Owen Elizabeth Jones Ty yn Ros Rud Fudur
1503 04/10/1803 Thomas Davis David Mary Philip Gwag y Nou
1504 06/10/1803 William Richard Lowry Roberts Gromlach
1505 30/10/1803 Anne John Mary Davis Ty Isa Mariner
1506 04/11/1803 Margred Richard Jane Roberts Ty yn Ffeltiwr
1507 27/11/1803 Mary William Ann? Jones Tyddun Meilir Labourer
1508 28/11/1803 John William Anne Jones Tyddun Cestill
1509 11/12/1803 Mary John Rebecca William Tan y Graig Labourer
1510 25/12/1803 John William Sara Humphrey Rydynog
1511 01/01/1804 Robert Griffith Ann Roberts Tyddun Iol
1512 15/01/1804 Elizabeth Richard Anne William Penbrunhuddig Weaver
1513 20/01/1804 Lowry Thomas Elinor Geors Cil y Llidiart
1514 02/02/1804 John Evan Anne Jones Penychen Gent
1515 02/02/1804 Henry Evan Anne Jones Penychen Gent
1516 22/02/1804 John John Elinor Roberts Gwar y Rhos
1517 29/02/1804 Margred Humphrey Elizabeth Owen Tyddun Ronan
1518 09/03/1804 John Edward Anne Jones Hendra Veinws
1519 11/03/1804 William William Mary Jones Llain y Fran Shoemaker
1520 18/03/1804 Cathrin Richard Elin Evans Ty Newudd
1521 25/03/1804 Mary Griffith Margred Jones Pen y Clogwyn Shoemaker
1522 25/03/1804 William William Mary Hughes Pen y Clogwyn Labourer
1523 02/04/1804 Jane Richard Jane Griffith Smith
1524 04/04/1804 Anne William Anne Jones Clogwyn Bach
1525 15/04/1804 Graes John Anne Parry Penychen
1526 13/05/1804 Anne Robert Jane Evans Ynus Bobloedd
1527 15/05/1804 Elin Griffith Elizabeth Roberts Clogwyn Mawr
1528 03/06/1804 Gwen Robert Elin Griffith Pen y Clogwyn Mercer?
1529 14/06/1804 Hugh Owen Evan Elin Griffith Perllan Morfudd
1530 17/06/1804 John Jones Hugh Alis Morus Glan y Morfa Bach
1531 24/06/1804 William Meredith Elin Williams Tyn y Morfa
1532 01/07/1804 Anne (B) William Anne Williams/William Penhyddgan/Yscubor Tan y Graig
1533 03/07/1804 Jane Eleias Cathrin Jones Ty Newudd
1534 06/07/1804 Gwen Robert Elinor Jones Tyddun Dwn
1535 22/07/1804 John Ellis Anne Owen Brun Coch
1536 23/08/1804 Thomas Williams William Mary Thomas Joiner
1537 15/09/1804 Jane William Anne Hughes Crynllwyn Bach
1538 16/09/1804 Griffith Griffith Mary Thomas Glan y Morfa
1539 28/09/1804 Lowry Thomas Mary Davis Ystorws
1540 05/10/1804 Richard Robert Rebecca Thomas Lon Las
1541 11/10/1804 Richard Richard Jane Williams Pen y Maes
1542 15/10/1804 William John Elin Williams Pen y Bont
1543 06/12/1804 Robert William Cathrin Roberts Pandy Rydygwisdul
1544 25/12/1804 John Robert Catherine Jones Cemlyn
1545 31/12/1804 Mary Rowlant Margred Griffith Ty yn y Ffynon
1546 13/07/1804 Richard Griffith Griffith Anne Prichard Tyn Ty y Bailiff
1547 03/12/1804 John William William Jane Jones Tynr Ynn Penrhos
1548 20/01/1805 Anne Jones (B) John Jane Jones/Jones Llanllyfni/Ysgubor Y Crynllwyn
1549 27/01/1805 William Hugh Anne Williams Tyddyn Iol
1550 29/01/1805 John Owen John Margaret Elias Rhydynog
1551 11/02/1805 Jane Thomas (B) Thomas Rebecca Lewis/Williams Bwlchyffordd/?
1552 10/02/1805 Elizabeth (B) John Jane Jones/Jones Pwllheli/Ty Mawr
1553 15/02/1805 Elizabeth Maurice Anne Roberts Prior
1554 17/02/1805 Mary William Jane Williams Llys Engan
1555 03/03/1805 Mary Richard Mary Davies Clogwyn Bach
1556 27/02/1805 John Richard Jane Jones Pentre Poeth
1557 16/06/1805 Mary John Anne Parry Pen y Bont
1558 14/07/1805 Alice John Lowry Roberts Miller
1559 21/07/1805 Catherine William Mary? Jones Hendre Servant
1560 11/08/1805 Owen William Jane Evans Gate Goch
1561 11/08/1805 Lowry William Anne Ellis Yr Efal Bach
1562 18/08/1805 Humphrey Owen Jane Humphrey Clogwyn
1563 29/09/1805 William Jones John Jane William Bengan
1564 06/10/1805 Anne William Martha Griffith Ysgubor Ucha
1565 13/10/1805 Elizabeth Evan Elizabeth Edward Weaver
1566 13/10/1805 Eleanor William Elizabeth Owen Tir Bach
1567 04/10/1805 John John Mary Davies Ty Isa Mariner
1568 10/11/1805 John Griffith Margred Jones Pen y Clogwyn Shoemaker
1569 24/11/1805 Eleanor David Mary Philip Gwag y Noi
1570 01/12/1805 Richard Richard Anne Morris Pwllheli
1571 11/12/1805 Dorothy Richard Lowry Roberts Gromlech
1572 27/12/1805 Richard Richard Margaret Williams Weaver
1573 07/01/1806 Catherine John Eleanor Roberts Gwar y Rhos
1574 17/02/1806 Catherine William Sydney Robert
1575 18/03/1806 John John Eleanor Roberts
1576 27/04/1806 Martha Richard Martha Roberts Tyddyn y Perthi
1577 01/05/1806 Lowry (B) Griffith Catherine Daniel/Williams
1578 13/05/1806 John Griffith Jane Jones
1579 29/08/1806 Robert William Jane Williams
1580 12/11/1806 William Humphrey Elizabeth Owen? Tyddyn Ronen Farmer
1581 16/01/1807 Owen Evan ? Williams Pen y Don
1582 18/01/1807 Eleanor John Eleanor Williams Tyn y Morfa
1583 08/03/1807 William Richard Eleanor Evan Tynlon
1584 10/03/1807 Margaret Robert Jane Evan Ynys Bobloedd
1585 14/03/1807 Lowry Richard Lowry Roberts Gromlech
1586 22/03/1807 Richard Ellis Catherine Jones Crynllwyn
1587 24/03/1807 Robert John Lowry Roberts Miller
1588 27/03/1807 Anne Richard Anne David Clogwyn
1589 27/04/1807 Robert Davies Morris Annr Roberts Prior
1590 28/04/1807 John William Margaret Jones Rhosfawr
1591 03/05/1807 Margaret Evan Margaret Ellis Crynllwyn
1592 07/05/1807 William William Mary Thomas Joiner
1593 10/05/1807 Robert Griffith Mary Williams Mariner
1594 07/06/1807 Eleanor (B) Griffith Anne Evan/Thomas
1595 07/06/1807 John Thomas Mary Williams Ty Canol Pentre
1596 13/06/1807 Griffith Evan Grace Griffith Llwynrhydol
1597 13/06/1807 Henry John Anne Parry Felin
1598 20/06/1807 Sara William Eleanor Roberts Glanymorfa
1599 24/06/1807 John Richard Jane Williams Pen y Maes
1600 27/06/1807 David Morris Jane Davies Mariner
1601 03/07/1807 Hugh Griffith Mary Jones Corvizer
1602 06/07/1807 Richard John Margaret Prichard Tyn Sachau
1603 02/09/1807 Jane Humphrey Mary Ellis Storehouse
1604 24/09/1807 Mary (B) Evan Eleanor William/Hughes
1605 28/10/1807 Catherine William Eleanor Williams Tanrallt
1606 28/10/1807 Jane William Eleanor Williams
1607 20/11/1807 Owen John Margaret Elias Rhydynog
1608 03/12/1807 Jane William Mary Jones Corvizer
1609 13/02/1808 John William Mary Williams Talwrn
1610 06/03/1808 Eleanor William Anne Ellis Refal Bach
1611 06/03/1808 Catherine William Jane Evan Gate Goch
1612 15/04/1808 Evan Evan Elizabeth Lloyd Gwyndu
1613 18/04/1808 Jane Owen Jane Humphrey
1614 15/05/1808 Jonet William Martha Griffith Scubor
1615 05/06/1808 Eleanor Evan Eleanor Griffith Llwynrhudol
1616 07/06/1808 Robert and Eleanor Hugh Gwen Owen
1617 12/06/1808 Catherine Richard Catherine Griffith Rhosfawr
1618 15/06/1808 Eleanor Thomas Eleanor George
1619 23/08/1808 John Griffith Mary Prichard Tyddyn y Berth
1620 12/09/1808 Robert John Mary Davies Ty Isa
1621 24/10/1808 Catharine David Mary Philip Gwag y Nou
1622 30/10/1808 Sarah Meredith Eleanor Williams Tyn Morfa
1623 30/10/1808 Jane Evan Catharine Ellis Gate Goch
1624 12/11/1808 Martha Robert Lowry Jones Tyddyn Meilir
1625 30/11/1808 Anne Richard Martha Roberts Tyddyn Perthi
1626 31/11/1808 Mary (B) Solomon Jane Thomas/Williams
1627 25/12/1808 Jane Thomas Mary Jones Gwar y Rhos
1628 26/12/1808 Robert William Margaret Williams Ynys Bobloedd
1629 26/12/1808 Rebecca Ellis Anne Owen Bryn Coch
1630 01/01/1809 Humphrey Humphrey Elizabeth Owen Beudu
1631 01/01/1809 Samuel William Catherine Roberts Llwyngwyn
1632 06/02/1809 Rebecca Robert Rebecca Thomas Carrier
1633 12/03/1809 Richard William Jane Robert Pen y Cefn
1634 19/03/1809 Robert John Jane Williams Tai Newyddion
1635 20/03/1809 David (B) Griffith Jane Jaret/Jones
1636 22/03/1809 Jane (B) William Mary Williams/Thomas
1637 16/04/1809 Evan David Catherine Roberts Tyr Ffeltiwr
1638 24/04/1809 Elizabeth Owen Elizabeth Jones Mason
1639 11/05/1809 Jane Maurice Jane Davies Mariner
1640 28/05/1809 Emanuel Robert Anne Jones Corvizer
1641 18/06/1809 Jane Richard Sara Roberts Penychen
1642 20/06/1809 Edward William Catherine Roberts Plas ym Mhenros
1643 20/06/1809 Martha John Anne Jones Tain Lon
1644 25/07/1809 Jane William Elizabeth Hughes Tyr Felin
1645 27/07/1809 Mary (B) William Anne Thomas/Evans Ty Popty
1646 05/08/1809 John Robert Margaret Jones Joiner
1647 20/09/1809 John John Lowry Roberts Miller
1648 29/09/1809 William Evan Margaret Williams Ysgubor Fawr
1649 22/10/1809 Ellis Humphrey Mary Ellis Storehouse
1650 25/10/1809 Ellis Owen Mary Ellis Bryn Coch
1651 25/10/1809 Margaret Owen Margaret Jones Rhydynog
1652 08/11/1809 Gainor William Jane Morris Jockey
1653 15/02/1810 Evan William Mary Thomas Joiner
1654 16/02/1810 Robert Maurice Anne Robert Prior
1655 20/03/1810 Samuel Lloyd Richard Jane Williams Pen y Maes
1656 20/04/1810 Hugh Abraham Anne Jones Tyn y Lon
1657 13/04/1810 Hannah John Margaret Elias Rhydynog
1658 22/04/1810 Hugh William Mary Hughes Tanrallt
1659 29/04/1810 Jane William Jane Prichard Penarfynydd
1660 29/04/1810 Robert Richard Jane William Galltyrungwys
1661 16/05/1810 Elizabeth Richard Lowry Roberts Gromlech
1662 17/05/1810 John Owen Catherine Roberts Iwerddon
1663 19/05/1810 David Mary David Philip Gwag y Noe
1664 20/05/1810 Hugh Jacob Eleanor Davies Pen y Clogwyn
1665 27/05/1810 William Thomas Margaret William Ty Canol
1666 24/06/1810 Owen Griffith Mary Thomas Glyddyn
1667 08/07/1810 David Thomas Anne Pierce Tyn y Morfa
1668 15/07/1810 John William Eleanor Roberts Ty Newydd
1669 15/07/1810 John Griffith Elizabeth Roberts Tyddyn Meilir
1670 24/07/1810 Anne Richard Martha Roberts Tyddyn y Perthi
1671 29/07/1810 John Robert Jane Evans Ynys Bobloedd
1672 03/08/1810 Richard Richard Catharine Griffith Rhosfawr
1673 05/08/1810 Anne John Jane Evan Bwlch y Ffordd
1674 05/08/1810 Jane William Elizabeth Hughes Felin
1675 06/08/1810 Elizabeth William Margaret Williams Tai Newyddion
1676 23/08/1810 Mary (B) John Elizabeth Evan/Owen
1677 26/08/1810 Elizabeth Robert Mary Jones
1678 02/09/1810 Richard John Anne Parry Felin
1679 02/09/1810 Eleanor William Catherine Robert Llwyngwyn
1680 17/09/1810 John Robert Lowry Jones Tyddyn Meilir
1681 18/10/1810 Elizabeth Wynne Elias Elizabeth Williams Plas Newydd
1682 20/10/1810 Humphrey Hugh Jane Owen Tai Newyddion
1683 04/11/1810 William Robert No name Owen Tan y Clogwyn
1684 07/11/1810 Lowry Robert Sarah Jones Tanrallt
1685 09/11/1810 Mary Hugh Elizabeth Jones Pen y Clogwyn
1686 16/11/1810 Jane William Jane Morris Tanrallt
1687 20/12/1810 Robert Griffith Jane Jones Rhydygwystil
1688 21/12/1810 Robert William Mary Jones Corvizer
1689 21/12/1810 Lowry William ? Jones Miller
1690 20/01/1811 Elizabeth John Anne Evans
1691 10/02/1811 Griffith William Martha Griffith Scubor Ucha
1692 10/02/1811 Griffith William Mary Williams Talwrn
1693 20/03/1811 Anne William Eleanor Roberts Glan y Morfa
1694 06/05/1811 Eleanor Griffith Mary William Mariner
1695 10/06/1811 Judith Morris Jane Davies Mariner
1696 20/06/1811 Griffith Evan Eleanor Griffith Millwright
1697 20/06/1811 Thomas Richard Anne Jones Tai y Lon
1698 27/06/1811 Anne William Anne Jones Tyn y Mynydd
1699 30/06/1811 Thomas William Elizabeth Jones Ty Cam
1700 02/08/1811 Griffith Rowland Margaret Griffith Tyddyn y Ffynnon
1701 01/09/1811 Mary Robert Dinah Jones Tyddyn Dwn
1702 08/09/1811 Eleanor Mark Catherine Jones Glyddyn
1703 08/09/1811 Jane Griffith Margaret Jones Shoemaker
1704 08/09/1811 Anne William Mary Hughes Tanrallt
1705 13/10/1811 Lowry John Lowry Roberts Miller
1706 10/11/1811 Lowry Robert Sara Jones Tanrallt
1707 18/11/1811 Humphrey Hugh Jane Owen Rhosydd Bryntanni
1708 02/12/1811 Griffith Parry Humphrey Mary Ellis Storehouse
1709 25/12/1811 Richard John Margaret Elias Rhydynog
1710 01/01/1812 Catherine Elias Elizabeth Williams Plasnewydd
1711 06/02/1812 Jane Hugh Jonet Williams Weaver
1712 07/03/1812 Margaret William Mary Jones Brynyneuadd
1713 12/03/1812 Hugh William Margaret Owen Ship Carpenter
1714 02/05/1812 Catherine William Lowry Jones Miller
1715 24/05/1812 Jane Griffith Jane Cadwalader Rhydygwystil
1716 31/05/1812 Elizabeth John Anne Evans Tanner
1717 12/06/1812 William William Anne Jones Tyddyn y Cestill
1718 14/06/1812 Anne Morris Mary Jones Rhydygwystil
1719 14/06/1812 Eleanor William Jane Griffith Glyddyn
1720 21/06/1812 Rebecca John Eleanor Roberts Abererch Village
1721 28/06/1812 Evan Morris Anne Roberts Prior
1722 12/07/1812 Margaret Richard Jane Lewis Rhydygwystil
1723 16/08/1812 Jane John Eleanor Williams Galltyrungwys
1724 16/08/1812 John (B) NK Jane NK/Jones Salop/NK
1725 28/08/1812 David Evan Margaret Williams Cefn y Pentre
1726 29/08/1812 Anne Richard Mary Davies Creigiau
1727 30/08/1812 Owen Griffith Mary Williams Mariner
1728 30/08/1812 Richard John Anne Parry Rhen Felin
1729 01/09/1812 Thomas Thomas Catharine Beattie
1730 13/09/1812 Jane Owen Jane William Talwrn Coch
1731 13/09/1812 Eleanor Mark Catharine Jones Glyddyn
1732 13/09/1812 Mary Thomas Anne Pierce Tyn y Morfa
1733 27/09/1812 Robert Griffith Jane Roberts Hendre Bach
1734 27/09/1812 Mary Thomas Mary Williams Ty Canol
Entries Per Page
Displaying Page of